Sunteți pe pagina 1din 2

SECŢIUNEA B -

GESTIUNE HOTELIERĂ 2
CAPITOLUL 4
Organizarea şi exploatarea
departamentului cazare
şi alte prestaţii

~ Obiective 4
Studiind capitolul "Organizarea şi exploatarea departamentului
cazare şi alte prestaţii" veţi dobândi cunoştinţele necesare cu privire la:
Z distincţia activităţi operaţionale - activităţi funcţionale;
Z organizarea structurală la nivelul conducerii hotelurilor;
Z funcţiile şi activităţile proprii compartimentelor serviciului front-
office - biroul rezervări, recepţia (propriu-zisă), compartimentul
de hol (concierge), facturarea, casieria, centrala telefonică;
Z funcţiile şi activităţile specifice serviciului de etaj - în principal,
curăţenia spaţiilor de cazare (camere) şi a spaţiilor de folosinţă
comună;
Z soluţiile de spălare a lenjeriei;
Z modelele de dezvoltare a activităţii de cazinou (tip Las Vegas şi
european);
Z alte prestaţii care pot fi propuse clienţilor;
Z caracteristicile definitorii ale activităţii hoteliere;
Z soluţiile de programare a timpului de muncă pentru serviciile
departamentelor cazare şi alimentaţie.
Rezumat 4

Hotelul cuprinde activităţi operaţionale - generatoare de încasări - şi


activităţi funcţionale - care ocazionează exclusiv costuri. Din categoria
activităţilor operaţionale fac parte departamentele cazare şi alimentaţie,
precum şi alte servicii care realizează nemijlocit prestaţii. Activităţile
funcţionale sunt reprezentate de departamentul administrativ şi financiar,
departamentul întreţinere, precum şi de activitatea de marketing-vânzări
(organizată la nivel de departament, serviciu etc.); li s-ar putea adăuga un
departament animaţie.
Departamentul cazare regrupează serviciile front-office (recepţie,
în hotelurile mai mici) şi de etaj. În varianta europeană de organizare,
serviciul front-office integrează compartimentele rezervări, recepţie,
concierge, facturare, casierie, centrală telefonică; singur compartimentul
concierge înregistrează o varietate de funcţii: lucrător concierge, apoi portar,
bagajist, comisionar, curier, liftier, garderobieră etc.; alte compartimente
sunt reprezentate de funcţii unice - agent de rezervări, recepţioner, casier,
operator telefonic. Variantei americane de organizare îi sunt specifice
funcţiile de bell-captain şi bell-boy.
Serviciul de etaj asigură curăţenia spaţiilor de cazare (camere) şi a
spaţiilor de folosinţă comună; principalele posturi sunt: guvernantă
(generală), guvernante de etaj (eventual), cameriste, valeţi, lenjerese,
călcătorese. Tot guvernantei ar trebui să i se subordoneze spălătoria
hotelului - dacă există, pentru că pot fi aplicate şi alte soluţii de spălare şi
chiar procurare a lenjeriei.
Între alte activităţi operaţionale se poate înscrie cazinoul; capitala
României numără nouă cazinouri, îndepărtându-se cumva de concepţia
europeană de dezvoltare a activităţii de cazinou, mai puţin agresivă. Un alt
model recunoscut s-a afirmat la Las Vegas, lui corespunzându-i marile
hoteluri-cazinou, cu mii de camere, maşini cu câştiguri şi mese de joc.
Caracteristicile activităţii hoteliere se repercutează asupra
posibilităţilor de organizare a muncii, în particular la nivelul
departamentelor operaţionale. Tehnicile specifice de programare a timpului
de muncă trebuie să asigure un control eficient al cheltuielilor de personal.