Sunteți pe pagina 1din 9
Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906 Discursul Rectorului UBB,
Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906
Str. M.Kogălniceanu nr. 1
400091, Cluj-Napoca
Tel: 0264 405300
Fax: 0264 591906

Discursul Rectorului UBB, Acad.Prof.Dr. Ioan-Aurel Pop cu prilejul ceremoniei de deschidere a anului universitar 2016-2017,

- luni, 3 octombrie 2016 -

Distinși ascultători,

- luni, 3 octombrie 2016 - Distinși ascultători, La cei 435 de ani trecuți de la

La cei 435 de ani trecuți de la înființarea sa ca Academie europeană (Colegiul Major din 1581 era echivalat cu școlile cele mai înalte de atunci, din Italia, Germania și Franța), această venerabilă instituție continuă să fie și se străduiește să nu fie oricum, ci la înălțime! Funcționăm cu 21 de facultăți, trei linii de studiu lingvistice – română, maghiară și germană – plus mai multe programe derulate în engleză, franceză etc. UBB a înmatriculat, pentru anul universitar 2016-2017, în anul I, aproape 15000 de studenți, dintre care 10906 la nivel licență, 4001 la nivel master – cu 2% mai mulți

1

Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906 decât anul trecut
Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906
Str. M.Kogălniceanu nr. 1
400091, Cluj-Napoca
Tel: 0264 405300
Fax: 0264 591906

decât anul trecut – și 425 la doctorat. Universitatea administrează aproape 600 (563) de programe de studiu, la nivel licență (248), masterat (284) și doctorat (31 domenii), cursuri postuniversitare (24), cursuri de conversie profesională (3). Am avut anul trecut circa 1700 de studenți străini, dintre care aproape 900 la înmatriculați la studii complete. UBB a organizat mai multe școli de vară pentru profesori și studenți străini, am participat cu forță la marile programe de schimburi internaționale, inclusiv în Erasmus Mundus, avem în vigoare 167 de acorduri inter-universitare, am avut 250 de visiting professors și 12 lectori străini.

UBB are 1475 de cadre didactice titulare, care fac deopotrivă cercetare și predare. UBB a lansat de curând Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB). Institutul reprezintă o dimensiune importantă în strategia universității de a intra în viitorul apropiat în topul celor mai bune 500 universități din lume și, prin activitatea sa, va asigura diseminarea modelelor de bune practici internaționale implementate în universitățile de tip world- class. În anul universitar 2016-2017, UBB angajează pentru susținerea excelenței un buget de aproximativ 460.000 Euro (ex. bursele de performanță pentru studenți, granturile pentru tineri cercetători, UBB Fellowships, revistele UBB indexate Web of Science/Scopus, alte premii pentru cercetare-competitivitate- excelență). Totodată, afirmarea internațională a tinerilor cercetători

2

Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906 din UBB a
Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906
Str. M.Kogălniceanu nr. 1
400091, Cluj-Napoca
Tel: 0264 405300
Fax: 0264 591906

din UBB a fost recent confirmată și de câștigarea unui proiect ERC Starting Grant finanțat de Comisia Europeană (Facultatea de Mediu), a unuia dintre cele mai prestigioase premii ale lumii științifice din Germania, și anume premiul ,,Sofja Kovalevskaja” 2015 al Fundației ,,Alexander von Humboldt” în valoare de 1.65 milioane euro (Facultatea de Fizică), a premiului R&D100, cu un cadru didactic al nostru membru al echipei de cercetare de la Pacific Northwest National Laboratory (Facultatea de Fizică). Un alt rezultat de excepție pentru unul dintre cercetătorii din UBB a fost obținut odată cu publicarea unui studiu în prestigioasa revistă „Nature Communications″ (Facultatea de Geografie).

Prin rezultatele obținute în cercetare și aplicarea acestora în procesul de învățământ, UBB și-a menținut poziția de lider în mediul universitar românesc, poziție reconfirmată de evaluările și clasamentele internaționale date publicității în 2016. În patru dintre cele mai importante ranking-uri din lume, UBB s-a situat anul trecut pe primul loc între universitățile din România, în unul dintre ele fiind singura din țară pe poziția 501-600, iar în altul pe poziția 560 (urmând Universitatea București pe 588).

O recunoaștere importantă a calității și vizibilității internaționale a cercetării științifice o reprezintă și nominalizarea UBB pentru premiul de excelență în cercetare oferit pentru prima

3

Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906 oară de Scopus
Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906
Str. M.Kogălniceanu nr. 1
400091, Cluj-Napoca
Tel: 0264 405300
Fax: 0264 591906

oară de Scopus („Scopus Research Excellence Award”) în România în anul 2015. UBB și-a asumat rolul de universitate de cercetare avansată și prin implementarea, în premieră în România, a unui sistem de traiectorii flexibile pentru cariera academică.

De asemenea, la nivel național, mai mulți reprezentanți ai UBB au fost incluși printre cei o sută de români nominalizați pentru premiile „Oamenii care mișcă România”, acordate de Foreign Policy România (FPR), la începutul acestui an, pentru activitate de excelență.

Recompensarea și stimularea studenților cu rezultate deosebite a fost unul dintre obiectivele majore în 2015 ale Colegiului Studențesc de Performanță Academică (CSPA), care pune în legătură studenți de la diferite facultăți ale UBB cu scopul de a stimula cercetarea inter- și trans-disciplinară aplicativă. Tot pentru a recompensa eforturile studenților merituoși, s-a organizat a IV-a ediție a taberelor UBB pentru performanță, 40 de studenți cu rezultate deosebite beneficiind de o săptămână de recreere la Baza UBB de practică și agrement de la Baru, jud. Hunedoara. În aceeași bază de agrement a fost organizată și prima ediție a Conferinței interdisciplinare a doctoranzilor UBB.

Odată cu constituirea de către Rectorat a Fondului de Dezvoltare Instituțională la începutul anului 2016, unitățile de

4

Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906 cercetare care au
Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906
Str. M.Kogălniceanu nr. 1
400091, Cluj-Napoca
Tel: 0264 405300
Fax: 0264 591906

cercetare care au raportat o activitate științifică proprie prin

indicatorii de calitate propuși de CNFIS (Grădina Botanică,

Institutul de Chimie „Raluca Ripan” și Institutul de Cercetări

Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe) au beneficiat de un sprijin

financiar în valoare de 270 000 lei, proporțional cu realizările

proprii în cercetarea științifică.

UBB este cea mai mediatizată universitate din Romȃnia!

Extensiile UBB ne reprezintă în țară, învățământul diferențiat

ne particularizează, iar școala la distanță privilegiază educația la

orice vârstă și în condiții moderne, promovează educația continuă

de-a lungul întregii vieți.

Finanțarea UBB s-a făcut în continuare pe student-echivalent,

cu prea puține criterii de diferențiere în funcție de performanță.

Buna gospodărire a banilor UBB ne-a permis să și renovăm anumite

spații, să sprijinim calitatea, să stimulăm performanța.

Executive MBA-ul cu University of Hull, are deja o a doua serie de studenți care au obținut cele mai bune rezultate. Pe parcursul anului universitar anterior, UBB a aniversat 20 de

ani de la înființarea liniei de studii în limba germană. De asemenea,

în luna mai 2016, Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-

Nano-Științe din cadrul UBB a aniversat 15 ani de la înființare.

5

Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906 Nu în ultimul
Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906
Str. M.Kogălniceanu nr. 1
400091, Cluj-Napoca
Tel: 0264 405300
Fax: 0264 591906

Nu în ultimul rând, pe parcursul anului universitar anterior,

UBB:

a înființat Centrul Cultural și Academic Olandez,

a fost reprezentată la Jocurile Olimpice de la Rio,

a obținut un premiu Oscar printr-un cadru didactic al Facultății de Teatru,

a organizat primul Congres Național al Istoricilor din România.

În UBB, s-au organizat unele dintre cele mai prestigioase

reuniuni științifice și culturale interne și internaționale ale

profesorilor și studenților, ceea ce arată deplina ancorare în

dinamismul vieții academice.

Universitatea există și trebuie să rămână autonomă în

societate. Viața liberă și neconstrânsă de factorul politic, de

grupurile de presiune, de imixtiunile unor medii interesate să

dirijeze spiritul academic trebuie să rămână supremul scop în

funcționarea Universității. Pentru îndeplinirea misiunii sale de

cercetare și de educație, Universitatea trebuie să se bazeze pe

virtuți, pe valori și pe încredere.

Virtuțile înseamnă ca universitatea, pe fondul respectării

normelor și regulilor de cercetare și educație, să cultive acele

însușiri dominante ale caracterului care îl fac pe om mai bun, mai

6

Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906 aplecat spre bine
Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906
Str. M.Kogălniceanu nr. 1
400091, Cluj-Napoca
Tel: 0264 405300
Fax: 0264 591906

aplecat spre bine și frumos. Prin virtute se aplică constant și deontologia profesională, se pun întrebări și se rezolvă dileme, se fac exerciții de luare a deciziilor corecte, pe fondul dezbaterilor reale, în cadrul proceselor de predare, de investigare, de selectare a studenților și profesorilor. Universitatea reprezintă elita intelectuală a unei comunități, a unei țări, a lumii. UBB cultivă cu asiduitate virtuțile generale, etern umane și pe cele specifice acestui spațiu numit România și acestor oameni numiți cetățeni români.

Valorile consacrate ale omenirii proprietatea a ceea ce este bun, important, dezirabil sunt fundamentale pentru strategiile de viitor și pentru practicile prezente. Studenții trebuie să învețe și să știe ce este fundamental, drept, adevărat și acceptabil pentru societate. Studenții de azi își vor asuma roluri și responsabilități în comunitate, iar asumarea se cuvine să se bazeze pe valorile umane supreme, verificate în buna funcționare a lumii. UBB excelează prin individualități și colective care sunt mereu scoase în evidență și care ne dau măsura valorii generale a instituției.

Încrederea vine după decenii și secole de muncă asiduă și de rezultate bune. Ea nu se poate cumpăra! Drumul încrederii începe prin respectul față de această instituție venerabilă. Dacă am reușit să înmatriculăm în acest an circa 15 000 de studenți la UBB, înseamnă că lumea românească are încredere în UBB, ceea ce nu

7

Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906 este puțin lucru!
Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906
Str. M.Kogălniceanu nr. 1
400091, Cluj-Napoca
Tel: 0264 405300
Fax: 0264 591906

este puțin lucru! Oamenii au încredere în UBB, iar UBB trebuie să disemineze încredere în viață, în sensul ei, în instituții, în valori și virtuți, în patria care ne ține pe toți.

Prin virtuți, valori și încredere, Universitatea funcționează ca instituție de educație a lumii, în lume, dar autonomă în cadrul lumii. Spiritul de liberate academică ne conduce în acțiunile noastre. Libertatea neconstrânsă a spiritului ne ajută să obținem performanță, adică să fim cum se cuvine. Între modalitățile de cultivare a virtuților și valorilor, dialogul devine fundamental. Acest dialog colegial înseamnă și polemici cordiale, înseamnă dreptul la opinia liberă, la acel schimb de idei, benefic pentru comunitate. Universitatea este un empireu al muncii oneste, neconstrânse de nimic, libere și liniștite, un spațiu în care se intră cu încredere, speranță, confort moral și spiritual.

8

Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906 Universitatea creează coeziune
Str. M.Kogălniceanu nr. 1 400091, Cluj-Napoca Tel: 0264 405300 Fax: 0264 591906
Str. M.Kogălniceanu nr. 1
400091, Cluj-Napoca
Tel: 0264 405300
Fax: 0264 591906

Universitatea creează coeziune întru diferență, cu scopul cultivării virtuților, valorilor și încrederii în societatea noastră, în țara noastră, în viitorul nostru.

Gaudeamus igitur!

valorilor și încrederii în societatea noastră, în țara noastră, în viitorul nostru. Gaudeamus igitur! 9

9