Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Petre Andrei Iasi

Facultatea de Psihologie si Asistenta Sociala


DISCIPLINA: Psihoterapii expereniale
PROGRAMA ANALTIC
1.

Obiective :
A. informationale: Cunoasterea fundamentului conceptual si metodologic-aplicativ al
principalelor metode, modele strategice si tehnici din cadrul orientarii experientiale in
psihoterapie
B. operationale: Dezvoltarea capacitatilor de autoexplorare si interexplorare, analiza
experientiala si interventie minimala de tip experiential cu scop terapeutic si de
dezvoltare personala
2. Continut tematic :
- Cadrul conceptual teoretic al orientarii experientiale in psihoterapie
- Elemente diferentiale comparativ cu alte orientari (Psihanaliza si
Terapia cognitiv-comportamentala)
- Etica si conduita psihoterapeutica
- Abordarea experientiala clasica
- Carl Rogers si Terapia centrata pe persoana
- F. Perls si Gestalt-terapia
- J.L. Moreno si Psihodrama clasica
- Abordarea experientiala moderna
- Analiza existentiala
- Analiza bioenergetica si terapii neoreichiene
(somato-analiza)
- Analiza tranzactionala
- Abordarea experientiala moderna
- Programarea neurolingvistica
- Dezvoltarea si terapia transpersonala
- Terapia experientiala a unificarii
3. Strategii de predare / invatare : Prelegeri, demonstratii pe baza de casete video, analiza de
caz, prezentarea de referate, autoanaliza si interanaliza
4.Sistemul de evaluare : - evaluare continua 30% (prezenta la curs si seminarii, participarea
activa a studentilor, prezentarea de referate, evaluarea capacitatilor de autoanaliza si interanaliza)
- evaluarea finala 70% (examen final, urmarind asimilarea
cunostintelor dar si formarea unor capacitati psihoterapeutice)
Bibliografie :
- Mitrofan.I., Orientarea experientiala in psihoterapie, Ed. SPER, Bucuresti, 2000
- Rogers,C.R., Client-Centered Therapy In Current Practice, Costable, London, 1987
- Moreno,J.L., The Essential Moreno, Writings on Psychodrama. Group Method and Spontaneity, Sparinger
Publishing Company, 1987
- Assagioli,R., Transpersonal Development. The Dimension beyond Psychosyntesis
, The Aquarian
Press, 1991
B -erne,E., Intuition and egostates, San Francisco, TA Press, 1977
- Boria,G., Psihodrama clasica, Milano, Editura Franco Angeli, 1996
- Lowen,A., Bioenergetics, Coward Mc.Cann and Georghegan Inc., New York,1975
- Lowen,A., The Language of the Body, Macmillan, New York, 1972
- Mitrofan,I., Nuta,A., Jocurile constientei sau terapia unificarii, Editura SPER, Bucuresti, 1999
- Nuta,A., Analize experientiale. Cum l-am lichidat pe Buddha, Editura SPER, Bucuresti, 1999
- Nuta,A., Ascultind cu a treia ureche. Reflectiile unui terapeut experientialist, Editura SPER, Bucuresti,
1999
- Perls,F.S., Gestalt Therapy Verbatim, Moab U.T Real People Press, 1969
- Wilber,K., No boundary, Center Publications, Los Angeles, California, 1983