Sunteți pe pagina 1din 9

S.M.I.Q.M.S.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTIA LUCRARILOR
DE MONTAJ PERETI
CORTINA

Editia: 1
Revizia: 0

Cod:
PEX C 43

Pagina 1 din 9

EXECUTIA LUCRARILOR DE MONTAJ


PERETI CORTINA
COD: PEX C 43
EDITIA 1 / REVIZIA 0

FUNCTIE
NUME
PRENUME

ELABORAT:

VERIFICAT:

APROBAT:

QM

RMSI

MANAGER
PROIECT

Ing. CATALIN
GOGONCEA

Ing.
SORIN LUPU

Ing.
ADOLF STEINER

SEMNATURA

Data intrarii in vigoare:


Controlat: DA

20.08.2014

vizat RTE ION ION

LUCRARI DE CONSTRUCTII A INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTIA LUCRARILOR
DE MONTAJ PERETI
CORTINA

Cod:
PEX C 43

Editia: 1
Revizia: 0
Pagina 2 din 9

1. SCOPUL PROCEDURII:
Prezenta procedura tehnica are ca scop montarea peretilor cortina
proiectati si realizati conform sistemelor concepute de SCHUCO, luminatoarelor
si suprafetelor vitrate cu profilele si accesoriile SCHUCO cuprinse in
documentatia de executie.
2. DOMENIUL DE APLICARE:
Prezenta procedura tehnica privind montarea peretilor cortina din profile de
aluminiu SCHUCO se utilizeaza la cladiri in santierul STRABAG-ELI-NP

3. DOCUMENTE DE REFERINTA:
Pentru realizarea activitatilor legate de domeniul de aplicare a prezentei
proceduri se au in vedere urmatoarele documente de referinta:
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;
HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind Legea 10/1995;
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente indicativ C56-85;
NP 102-2004 Normativ pentru proiectarea si montajul peretilor cortina pt
satisfacerea cerintelor de calitate prevazute de Legea nr 10 / 1995 (Mon Of
p.I, nr 369bis/03.05.2005)
ST 035-2000 Specificatie tehnica privind cerintele si criteriile de
performanta pt verificarea antiseismica a fatadelor cortina (BC 13/2001)
Agrement Tehnic 007-02/160-2003 Procedeu de realizare a peretilor
cortina din profile de aluminiu SCHUCO;
SR EN 13830/2004 - Fatade cortina. Standard de produs.
LUCRARI DE CONSTRUCTII A INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTIA LUCRARILOR
DE MONTAJ PERETI
CORTINA

Cod:
PEX C 43

Editia: 1
Revizia: 0
Pagina 3 din 9

SR EN 12152/2003 Fatade cortina. Permeabilitatea la aer. Conditii de


performanta si clasificare.
SR EN 12153/2002 Fatade cortina. Determinarea etanseitatii la apa.
Incercare de laborator la presiune statica.
SR EN 12179/2002 Fatade cortina. Rezistenta la actiunea vintului.
Metoda de incercare.
SR EN 12155/2006 Fatade cortina. Determinarea etanseitatii la apa.
Incercare de laborator la presiune statica.
EN 13051/2001 - Fatade cortina. Etanseitate la apa. Incercarea in situ.
SR EN 13119/2007 Pereti cortina. Terminologie.
SR EN 13947/2007 Performanta termica a fatadelor cortina. Calculul
coeficientului de transfer termic.
SR EN 1419/2004 Fatade cortina. Rezistenta la soc. Cerinte de
performanta.
SR EN 12600/2004 Sticla pentru constructii. Incercare cu pendul. Metoda
de incercare la impact si clasificare a geamului plan.
SR EN 12154/2006 Fatade cortina. Etanseitate la apa. Cerinte de
performanta si clasificare.
SR EN 12179/2006 Fatade cortina. Rezistenta la incarcarea data de vint.
Metoda de incercare.
SR EN 12153 Fatade cortina. Permeabilitatea la aer. Metoda de
incercare.
STAS 10101/0-75 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea
constructiilor.
Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor
de constructii indicativ C300-94.
4. DEFINITII:

LUCRARI DE CONSTRUCTII A INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTIA LUCRARILOR
DE MONTAJ PERETI
CORTINA

Cod:
PEX C 43

Editia: 1
Revizia: 0
Pagina 4 din 9

Pentru scopurile prezentei proceduri se aplica definitiile din SR EN ISO


9000:2001 si cele specifice activitatii mentionate in documentele de referinta din
capitolul precedent.
5. DESCRIERE PROCEDURA:
Punerea in opera a sistemului de perete cortima SCHUCO, se face in
conformitate cu proiectul de executie, cu prescriptiile tehnice de montare
precizate de producator si reglementarile tehnice in vogoare.
La punerea in opera se are in vedere urmatoarele:
realizarea structurii de rezistenta cu verificarea tolerantelor compatibele
prinderii peretilor;
pozitionarea sistemelor de ancorare conform proiectului;
montarea elementelor de umplutura (vitraje), cu respectarea detaliilor din
proiect.
Montarea peretilor cortina se face dupa realizarea si receptionarea
structurii de rezistenta a cladirii. Profilele de aluminiu si vitrajele se depoziteaza
la locul instalarii, fara deteriorarea acestora.

Fazele punerii in opera sunt urmatoarele:


Se verifica verticalitatea si orizontalitatea elementelor structurii de
rezistenta ale cladirii;
Se traseaza axele de montare a prinderii pe structura de rezistenta si se
fixeaza piesele de ancorare (bride, aparate de reazem). Aparatele de
reazem (bridele), permit reglarea in cele trei directii ortogonale pentru a se
recupera eventualele neregularitati ale constructiei. Prinderea pieselor de
ancorare de structura de rezistenta se face cu dibluri MKT, WURTH,
FISCHER etc;
Prima faza necesita instalarea pieselor de fixare special concepute, care
permit legatura cu bratarile/profilele U ancorate in structura de rezistenta si
LUCRARI DE CONSTRUCTII A INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTIA LUCRARILOR
DE MONTAJ PERETI
CORTINA

Cod:
PEX C 43

Editia: 1
Revizia: 0
Pagina 5 din 9

reglarea fina a pozitiei montantului pe cele trei axe. Prinderile trebuie sa fie
blocate corespunzator indicatiilor producatorului.
Suruburile sau orice elemente din fier care vin in contact cu aluminiul
trebuie sa fie protejate prin zincare sau material plastic de izolare deoarece
contactul fier-aluminiu genereaza un proces galvanic coroziv.
Se fixeaza montantii in bridele de ancorare din tabla groasa si zincate
termic, conform proiect si detalii de executie;
Pentru prinderea montantilor de piesele de ancorare, gaura in montanti se
executa la fata locului. Imbinarea pe lungime a profilelor de montanti se
face cu profile de imbinare care se introduc la capetele montantilor si se
prind cu suruburi de montantul superior. Intre montanti se creeaza un rost
de dilatare de 6 10 mm;
Se fixeaza riglele de montanti. La imbinarea cu riglele, profilele montantilor
nu sunt intrerupte si nu necesita flanse suplimentare. Riglele se fixeaza
intre montanti prin imbinari specifice. Gaurirea montantilor se poate face pe
santier, dupa fixarea montantului sau in fabrica;
Se fixeaza, prin presare, garnitura rigida de rupere punte termica pe ciocul
profilelor de montanti/traverse;
Se aplica pe montanti (traverse), in ghidajele existente, garnitura banda
pentru fixarea si etansarea geamurilor la interior. Geamurile se monteaza
dinspre exterior pe distantieri din material plastic asezati pe ciocul profilului
traversa, in puncte situate la1/4 din latimea geamului;
Se instaleaza vitrajele termoizolante;
Se monteaza profilele de presare (presoare), gaurit, prin apasare peste
profilul care fixeaza panoul vitrat si apoi se fixeaza in canale garniturile de
fixare si atansare a vitrajelor la exterior;
Placile de presare se fixeaza cu suruburi din otel inoxidabil in canalul
continuu, cu striuri pentru infilatere, al ciocului profilelor de
montanti/traverse. In presoarele orizontale sunt prevazute orificii ce permit
scurgerea apelor din condens si a eventualelor ape de infiltratie si totodata
permit ventilarea geamurilor. Placile de presare se prind mai intai pe
directia verticala si apoi pe orizontala. Prinderea suruburilor se face cu o
masina speciala, care, prin programare, poate asigura o presiune de
stringere constanta;
LUCRARI DE CONSTRUCTII A INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTIA LUCRARILOR
DE MONTAJ PERETI
CORTINA

Cod:
PEX C 43

Editia: 1
Revizia: 0
Pagina 6 din 9

In final, pe reticulul peretelui cortina se vor aplica profilele de acoperire


(capacele), de diferite forme si sectiuni, specifice traverselor si montantilor
si tipurilor acestora. Capacele acoperitoare se fixeaza prin presare.
Pentru orice configuratie, la montare trebuie acordata atentie fiecarui
element component prin controlul planeitatii, pasului modular, nivelului
(cotei) si imbinarii corecte inclusiv a elementelor de etansare, inchiderii cu
vitraje si profilului de compensare.
Inainte de montarea aparatelor de reazem, in mod obligatoriu acestea
vor trebui supuse la incercarea de rupere ale imbinarilor sudate din
materiale metalice conform EN 1320/1996.
Imbinarile sudate la aparatele de reazem, in mod obligatoriu se va
analiza suprafata de rupere tehnologica conform SR EN 1320/2001 si
se va analiza macroscopic sudurile conform SR EN 1321/2001.
Incadrarea in tolerantele privind perpendicularitatea, unghiurile si distanta
modulara intre axele retelei portante, asigura garantia unei montari corecte
a panourilor de inchidere, rezultand un perete cortina corespunzator.
Pe timpul realizarii montarii peretilor cortina se interzice contactul cu
materiale care produc coroziunea aluminiului.
Dupa executarea si receptionarea montajului peretilor cortina, in mod
obligatoriu se vor supune verificarii etanseitatii la apa. Incercarea in
situ.

6. CONDITII DE CONCEPTIE:
1) Se va da o atentie speciala amplasarii prinderilor pe elementele
corespunzatoare ale structurii de rezistenta a cladirii, precum si calcului
corespunzator a acestora.
2) Executantul lucrarii va elabora proiectul tehnologic al peretilor cortina
care va contine toate detaliile necesare punerii in aplicare.
3) Va avea in vedere caietul de sarcini intocmit de proiectantul cladirii si
releveul exact al cladirii dupa executie pentru a putea proiecta exact ancorajele si
reazemele.
4) in cazul structurilor din beton se vor respecta prevederile ST 043/2001
pentru prinderile cu ancorele mecanice.
LUCRARI DE CONSTRUCTII A INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTIA LUCRARILOR
DE MONTAJ PERETI
CORTINA

Cod:
PEX C 43

Editia: 1
Revizia: 0
Pagina 7 din 9

6) La elaborarea proiectelor de perete cortina sistem SCHUCO se va tine


seama de documentatia tehnica a firmei, asigurindu-se impiedicarea propagarii
focului pe fatade si in dreptul planseelor si se vor respecta reglementarile tehnice
romanesti in vigoare.

7. INSTRUIREA PERSONALULUI
a.
Personalul executant al lucrarilor este instruit la inceperea lucrarilor si
ori de cate ori este cazul de catre seful de santier/seful de lucrare. In urma
instruirii se intocmeste Raport de instruire.
b.

Seful de lucrare verifica cunostintele in urma instruirii.

c.
Intreg personalul este obligat sa respecte prevederile documentelor
aplicabile ale sistemului de management al calitatii.

8.VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR


In timpul executiei seful de lucrare urmareste respectarea dispozitiilor
prevazute in prezenta procedura.
Serviciul calitate prin responsabilul desemnat include in Planul Calitatii
aferent lucrarii incercarile si verificarlle prevazute.
Responsabilul CQ controleaza modul de executie, realizarea verificarilor si
incercarilor si respectarea conditiilor tehnologice si de calitate prevazute.

9.RESPONSABILITATI PRIVIND ASIGURAREA CALITATII LUCRARILOR


EXECUTATE
Seful de santier si sefii de lucrari raspund de aplicarea intocmai a
documentatiei de executie si a prezentei proceduri si de intocmirea
inregistrarilor de calitate la lucrarile efectuate.
LUCRARI DE CONSTRUCTII A INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTIA LUCRARILOR
DE MONTAJ PERETI
CORTINA

Cod:
PEX C 43

Editia: 1
Revizia: 0
Pagina 8 din 9

Responsabilul RCTC
o Efectueaza inspectiile planificate prin programul de verificari si incercari pe
parcursul executiei, precum si cele curente, neprogramate
o

Efectueaza instructajul personalului muncitor

o Respecta si indeplineste Planul calitatii pe lucrare,legile si reglementarile


tehnice referitoare la calitate si procedurile aplicabile cu privire la conducerea
si asigurarea calitatii;
o

Participa la receptia calitativa a materialelor ,elementelor de constructii;

o Urmareste modul de intocmire inregistrarilor referitoare la calitatea


lucrarilor;
o Identifica si urmareste neconformitati,consemnandu-le in raportul de
neconformitate pentru lucrarile de constructie in executie.
Responsabilul RTE
o Admite executia lucrarilor numai pe baza proiectelor si detaliilor de
executie, verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;
o Verifica si avizeaza proiectele tehnologice de executie,procedurile de
realizare a lucrarilor,precum si programele de realizare a constructiilor;
o Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respectarii regulamentului conform Legii 10 / 95 privind calitatea in
constructii;
o Opreste executia lucrarilor descrise in cazul in care nu sunt indeplinite
conditiile prealabile si pregatitoare si cand s-au produs defecte grave de
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita
reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.
7. INREGISTRARI
9.1. Raport de instruire;
9.2. Proces - verbal de receptie structura de rezistenta;
LUCRARI DE CONSTRUCTII A INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTIA LUCRARILOR
DE MONTAJ PERETI
CORTINA

Cod:
PEX C 43

Editia: 1
Revizia: 0
Pagina 9 din 9

9.3. Proces - verbal de trasare si pozitionare prinderi aparate de reazem;


9.4. Proces - verbal de lucrari ascunse montare aparate de reazem;
9.5. Proces - verbal de receptie montare montanti si traverse;
9.6. Proces - verbal de receptie calitativa montare perete cortina;
9.7. Proces - verbal de verificare la etanseitate la apa. Incercarea in situ;
9.8. Buletine de analiza metalografica;
9.9. Rapoarte de incercare incercari distructive.

LUCRARI DE CONSTRUCTII A INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP

S-ar putea să vă placă și