Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul 7 : ---

Obiectiv

-comerciale,

str.

nr. 87
: 1Nucleului Istoric al
(n
Moldova ocrotite de stat).
Beneficiar:
Proiectant:
Burciu Grigore
Proiectul propune
-un nivel, a unui edificiu administrativ-comercial
-Bodoni 14 (
categorie local, nr. 297).
Decizia CNMI:
Consiliul a aprobat
de proiect. Se va
-

diminuarea
retragerea re
La faza P
de monument.

de proiect prezentate,

S+P+3E,