Sunteți pe pagina 1din 31

ORDIN Nr.

1817/2016 din 20 septembrie 2016


pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nclzire
care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
nclzire, beneficiari persoane fizice
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR I PDURILOR
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 26 septembrie 2016
Lund n considerare Referatul de aprobare al Administraiei Fondului pentru Mediu nr.
875/IJ din 9 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului privind
instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice,
n temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. q) i alin. (4) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 13 alin.
(4) din Hotrrea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Mediului, Apelor i Pdurilor, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul mediului, apelor i pdurilor emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprob Ghidul de finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care
utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
nclzire, beneficiari persoane fizice, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.
ART. 2
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului i pdurilor nr.
950/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului privind instalarea sistemelor de
nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de nclzire, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 409 din 18 iunie
2010, cu modificrile ulterioare, se abrog.
ART. 3
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
p. Ministrul mediului, apelor i pdurilor,
Erika Stanciu,
secretar de stat
Bucureti, 20 septembrie 2016.
Nr. 1.817.

ANEX
GHID DE FINANARE
a Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire,
beneficiari persoane fizice
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
ART. 1
Ghidul de finanare
(1) Ghidul de finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care
utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
nclzire, beneficiari persoane fizice, denumit n continuare ghid, constituie un suport
informativ, avnd rolul de a furniza solicitantului de finanare din Fondul pentru mediu
informaii privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care
utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
nclzire, beneficiari persoane fizice, denumit n continuare program.
(2) Ghidul conine dispoziii privind:
a) programul;
b) eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finanare, a proiectului propus i a cheltuielilor
legate de acesta;
c) condiiile de depunere a dosarului de finanare, analiz i selectare, aprobare, finanare,
implementare i monitorizare a proiectului propus.
ART. 2
Scopul programului
Scopul programului l reprezint mbuntirea calitii aerului, apei i solului prin reducerea
gradului de poluare cauzat de arderea lemnului i a combustibililor fosili utilizai pentru
producerea energiei termice folosite pentru nclzire i obinerea de ap cald menajer, precum
i stimularea utilizrii sistemelor care folosesc n acest sens sursele de energie regenerabil,
nepoluante, prin finanarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor
de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de nclzire.
ART. 3
Sursa de finanare pentru derularea programului
(1) Finanarea programului se realizeaz din veniturile Fondului pentru mediu.
(2) Programul se deruleaz multianual n limita creditelor de angajament i creditelor
bugetare prevzute cu aceast destinaie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat
conform legii.
(3) Suma alocat sesiunii, distribuit pe judee conform numrului de locuitori, se public
odat cu anunarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanare, prin dispoziie a
preedintelui Administraiei Fondului pentru Mediu.

(4) Pe parcursul derulrii programului, orice redistribuire a sumelor alocate se poate face prin
dispoziie a preedintelui Autoritii.
ART. 4
Indicatorii de performan ai programului
Indicatorul de performan a programului l reprezint numrul de sisteme de nclzire care
utilizeaz energie regenerabil, achiziionate i instalate prin program.
ART. 5
Definiii
n sensul prezentului ghid, termenii i expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritate - Administraia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar - solicitantul al crui dosar de finanare a fost aprobat i care ncheie contract de
finanare nerambursabil cu Autoritatea;
c) cerere de finanare nerambursabil - document completat i depus n cadrul sesiunii de
depunere de ctre solicitant, n vederea obinerii finanrii din Fondul pentru mediu; formularul
cererii de finanare nerambursabil este prevzut n anexa nr. 2 la prezentul ghid;
d) conformitate administrativ - verificarea depunerii documentelor din dosarul de finanare
n forma solicitat n prezentul ghid, conform anexei nr. 1;
e) cerere de decontare - solicitare a beneficiarului adresat n scris Autoritii, n baza creia
se face decontarea; formularul cererii de decontare este prevzut n anexa nr. 1 la contractul de
finanare nerambursabil al crui model se regsete n anexa nr. 5 la prezentul ghid;
f) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de ctre beneficiar cu achiziia de produse sau
lucrri necesare implementrii proiectului i care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu
condiia ndeplinirii n mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate i a ncadrrii lor n
categoriile de cheltuieli eligibile;
g) contribuie proprie - parte din valoarea total a cheltuielilor eligibile necesare
implementrii proiectului, nefinanat din Fondul pentru mediu, susinut de ctre beneficiar
din surse financiare proprii;
h) dosar de decontare - cererea de decontare definit la lit. d), nsoit n mod obligatoriu de
documentele justificative a cror list este prevzut n anexa nr. 2 la contractul de finanare
nerambursabil prevzut n anexa nr. 5 la prezentul ghid;
i) dosar de finanare - cererea de finanare nerambursabil definit la lit. c), nsoit de
documentaia care trebuie depus de ctre solicitant n vederea analizrii i aprobrii finanrii
de ctre Autoritate;
j) finalizarea proiectului - depunerea cererii de decontare;
k) finanare nerambursabil - modalitate de susinere financiar a proiectului, caracterizat
prin decontarea de ctre Autoritate a unei cote-pri din cheltuielile eligibile realizate de ctre
beneficiar cu achiziia serviciilor/produselor sau lucrrilor;
l) instalator - operatorul economic specializat care comercializeaz i instaleaz sisteme de
nclzire care utilizeaz energie regenerabil;
m) sistem de nclzire - complex de instalaii, echipamente i elemente destinate obinerii sau
producerii exclusiv de energie termic i/sau ap cald menajer;
n) sistem de nclzire clasic - sistem de nclzire bazat pe arderea lemnului i a
combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, crbuni;
o) solicitant - persoana fizic ce depune dosar de finanare.

ART. 6
Organizarea sesiunii de finanare
(1) Pentru organizarea sesiunii de finanare, prin dispoziia preedintelui Autoritii, se
stabilesc:
a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanare;
b) suma alocat sesiunii de finanare, distribuit pe judee conform numrului de locuitori.
(2) Dispoziia preedintelui prevzut la alin. (1) se public pe pagina de internet a
Autoritii, cu cel puin 10 zile nainte de data deschiderii sesiunii de finanare.
ART. 7
Etapele sesiunii de finanare
Etapele sesiunii de finanare sunt urmtoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autoritii a ghidului i a anunului de deschidere a
sesiunii de finanare;
b) depunerea dosarelor de finanare;
c) analiza conformitii administrative, a eligibilitii solicitantului i a proiectului;
d) aprobarea dosarelor de finanare selectate;
e) postarea pe site-ul Autoritii a listei dosarelor de finanare aprobate i respinse;
f) soluionarea contestaiilor;
g) ncheierea contractelor de finanare;
h) implementarea proiectului.
CAPITOLUL II
Eligibilitatea solicitantului i a proiectului, depunerea dosarului de finanare
ART. 8
Cuantumul finanrii
Finanarea se acord dup cum urmeaz:
a) pn la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
b) pn la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
c) pn la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de cldur, exclusiv pompele de cldur aeraer.
ART. 9
Tipuri de proiecte finanate prin program
Prin program se finaneaz urmtoarele sisteme de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv cele destinate nlocuirii sau completrii sistemelor clasice de nclzire:
a) instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;
b) instalarea de pompe de cldur, exclusiv pompele de cldur aer-aer.
ART. 10
Criterii de eligibilitate a solicitantului
(1) Este considerat eligibil solicitantul care ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
a) este persoan fizic i are domiciliul pe teritoriul Romniei;
b) este proprietar/coproprietar al imobilului-teren i al imobilului-construcie pe care se
implementeaz sistemul de nclzire pentru care se solicit finanare; imobilele nu trebuie s
fac obiectul unui litigiu n curs de soluionare la instanele judectoreti, vreunei revendicri

potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauz de
utilitate public;
c) nu are obligaii restante la bugetul de stat, bugetul/ bugetele local/locale, conform
legislaiei naionale n vigoare;
d) n activitatea desfurat anterior nceperii proiectului nu a fost condamnat pentru
infraciuni mpotriva mediului, prin hotrre judectoreasc definitiv;
e) nu a mai primit finanare n cadrul aceluiai program pentru acelai imobil n sesiunile
derulate anterior.
(2) Nu este eligibil solicitantul care deine n proprietate un imobil format din teren cu una
sau mai multe construcii, dintre care unele pri sunt comune, iar restul sunt proprieti
individuale, pentru care se ntocmesc o carte funciar colectiv i cte o carte funciar
individual pentru mai mult de dou uniti individuale, apartamente - locuine, aflate n
proprietate exclusiv, care poate fi reprezentat de locuine i spaii cu alt destinaie, dup caz.
ART. 11
Criterii de eligibilitate a proiectului
Este eligibil proiectul care vizeaz realizarea unui sistem de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil conform cu scopul programului i cu prevederile prezentului ghid.
ART. 12
Categorii de cheltuieli eligibile
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) achiziia de sisteme de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv a celor
destinate nlocuirii sau completrii sistemelor clasice de nclzire;
b) cheltuielile cu montajul i punerea n funciune a sistemului;
c) taxa pe valoarea adugat (TVA).
(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dup semnarea contractului de
finanare nerambursabil.
ART. 13
Dosarul de finanare
(1) Dosarul de finanare va cuprinde:
a) cerere de finanare nerambursabil, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completat prin
tehnoredactare computerizat i semnat de solicitant, n original;
b) decizia emis de ctre autoritatea tutelar competent teritorial, n copie legalizat, n
cazul persoanei puse sub interdicie sau al persoanei asupra creia a fost instituit curatela sau
tutela potrivit prevederilor legale n vigoare, din care s rezulte c tutorele ori curatorul este
expres mandatat s acioneze i s ncheie acte juridice n cadrul programului, n numele, pe
seama i n interesul persoanei ocrotite;
c) declaraie pe propria rspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid,
completat i semnat de ctre solicitant, n original;
d) actul de identitate al solicitantului, n copie;
e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dac este cazul, n copie;
f) extras de carte funciar pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data
depunerii cererii de finanare, care s ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului
asupra imobilului-teren i imobilului-construcie pe care se implementeaz sistemul de
nclzire, n original, pentru solicitanii care dein individual un imobil;

g) documentul eliberat de autoritatea public local, care atest adresa imobilului, n situaia
n care adresa de implementare din cererea de finanare difer de cea din extrasul de carte
funciar, n original;
h) copia crii funciare i extras de carte funciar individual; pentru proprieti comune, pot
fi maximum dou uniti individuale trecute pe aceeai carte funciar, care adunate trebuie s
fie egale cu 1 (un) ntreg;
i) pentru imobilele deinute n coproprietate se va depune o declaraie notarial, semnat de
toi coproprietarii, din care s reias c pentru imobilul respectiv se va depune o singur cerere
de finanare, precum i persoana solicitant, n original;
j) certificat de atestare fiscal privind plata obligaiilor la bugetul local, emis pe numele
solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanare, eliberat de ctre organele
competente de pe raza crora i are domiciliul solicitantul, n original;
k) certificat de atestare fiscal privind obligaiile de plat ctre bugetul de stat, emis pe
numele solicitantului, de ctre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor
Publice, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanare, n original;
l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de ctre organul teritorial
de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, n termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de acceptare, n original sau copie legalizat;
m) adeverin privind existena contului bancar al solicitantului finanrii, emis de o banc
comercial, sau extras de cont;
n) n cazul n care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune
i certificat de atestare fiscal privind plata obligaiilor la bugetul local, emis pe numele
solicitantului, n original, valabil la data depunerii dosarului de finanare, eliberat de ctre
organele competente de pe raza teritorial unde va fi implementat proiectul.
(2) Documentele menionate la alin. (1) se vor depune n plic pe care se vor completa numele
i adresa complet a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor
de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice", precum i sesiunea de depunere.
CAPITOLUL III
Depunerea dosarului de finanare i verificarea conformitii administrative
ART. 14
Depunerea dosarului de finanare
(1) Dosarul de finanare se va depune personal, legat, paginat i opisat, ntr-un singur
exemplar, n plic, la agenia judeean pentru protecia mediului pe raza creia domiciliaz
solicitantul i se va nregistra ntr-un registru special pentru acest program, doar n cazul n care
dosarul de finanare cuprinde toate documentele potrivit fiei conformitii administrative. Nu
se pot depune modificri i completri ulterioare nregistrrii la agenia judeean pentru
protecia mediului.
(2) Solicitantul poate depune dosarul de finanare ncepnd cu prima zi de deschidere a
sesiunii de depunere.
(3) Un solicitant poate depune n cadrul sesiunii de finanare doar o cerere de finanare pentru
un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv construcie i teren; nu se pot

cumula cele dou tipuri de proiecte. n cazul imobilelor cu doi sau mai muli coproprietari se
poate depune o singur cerere de finanare pentru acel imobil, pe sesiune.
(4) Cererea de finanare se completeaz prin tehnoredactare computerizat. Nu se accept
cereri de finanare cu tersturi sau completri fcute manual.
(5) Nerespectarea prevederilor din alin. (1) - (4) atrage respingerea dosarelor de finanare.
ART. 15
Verificarea conformitii administrative
(1) Agenia judeean pentru protecia mediului pe raza creia domiciliaz solicitantul
procedeaz la verificarea existenei documentelor prevzute n anexa nr. 1 la prezentul ghid i
dac sunt n original/copie legalizat/copie i, ulterior, nregistreaz cererile de finanare
nerambursabil n registrul special pentru acest program, n limita bugetului alocat pe jude. La
epuizarea sumei aferente sesiunii alocat judeului respectiv nu se mai primesc cereri de
finanare.
(2) Dosarele de finanare complete, depuse personal, nregistrate se trimit n plic sigilat la
Autoritate. Analiza i selectarea dosarelor de finanare se efectueaz de comisia de analiz
conform art. 16 din prezentul ghid.
CAPITOLUL IV
Analiza i selectarea dosarelor de finanare i acordarea finanrii
ART. 16
Analiza i selectarea dosarelor de finanare
n cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiz numit prin dispoziie a preedintelui
Autoritii procedeaz la:
a) deschiderea plicurilor coninnd dosarul de finanare al solicitantului se realizeaz exclusiv
n ordinea nregistrrii la agenia judeean pentru protecia mediului pe raza creia domiciliaz
solicitantul;
b) analiza eligibilitii solicitantului i a proiectului, conform anexei nr. 4 la prezentul ghid;
c) naintarea ctre Comitetul director al Autoritii a centralizatorului cuprinznd proiectele
selectate, proiectele respinse, precum i a centralizatorului cuprinznd proiectele neselectate la
finanare.
ART. 17
Aprobarea dosarelor de finanare
(1) Dup avizare, Comitetul director al Autoritii propune spre aprobare Comitetului de
avizare al Autoritii centralizatorul cuprinznd proiectele selectate.
(2) Comitetul director al Autoritii aprob centralizatorul privind proiectele respinse.
ART. 18
Comunicarea rezultatelor
Comunicarea hotrrii Comitetului de avizare al Autoritii privind proiectele aprobate,
respectiv centralizatorul cuprinznd proiectele respinse, se realizeaz prin postarea pe site-ul
Autoritii.
ART. 19
Contestaii

(1) Se poate depune contestaie privind decizia Comitetului director la sediul Autoritii, n
termen de 10 zile lucrtoare de la data comunicrii rezultatelor, respectiv de la postarea listei cu
dosarele de finanare respinse pe site-ul Autoritii.
(2) Comisia de soluionare a contestaiilor, numit prin dispoziie a preedintelui Autoritii,
analizeaz motivele respingerii i nainteaz Comitetului director propunerea de aprobare sau
respingere a contestaiei.
(3) Autoritatea soluioneaz contestaia n termen de 30 de zile lucrtoare de la nregistrarea
acesteia la registratura Autoritii.
ART. 20
Acordarea finanrii
(1) Solicitantul a crui cerere de finanare a fost aprobat se prezint la sediul ageniei
judeene pentru protecia mediului pe raza creia domiciliaz, pentru semnarea contractului de
finanare nerambursabil, avnd asupra sa actul de identitate, n original.
(2) Se consider renunare la finanarea aprobat neprezentarea solicitantului pentru
semnarea contractului de finanare nerambursabil n termen de 60 de zile de la publicarea
anunului cu data de la care se pot semna contractele pentru finanare nerambursabil.
Comunicarea datei se va afia pe site-ul Autoritii n momentul confirmrii primirii ageniilor
judeene pentru protecia mediului a contractelor de finanare.
(3) Finanarea este acordat pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finanare,
orice modificare a tipului de proiect fiind exclus.
ART. 21
Contractul de finanare nerambursabil
(1) Modelul contractului de finanare nerambursabil este prevzut n anexa nr. 5 la prezentul
ghid.
(2) Contractul de finanare nerambursabil se ntocmete n dou exemplare originale, dintre
care unul pentru Autoritate i unul pentru beneficiar.
(3) Contractul de finanare nerambursabil intr n vigoare la data semnrii acestuia de ctre
beneficiar i este valabil 12 luni de la data semnrii.
(4) Durata de execuie a proiectului este de maximum 10 luni de la data intrrii n vigoare a
contractului de finanare, termen n care beneficiarul depune cererea de decontare.
(5) Data depunerii cererii de decontare reprezint data finalizrii proiectului.
(6) Pn la momentul perfectrii contractului, Autoritatea are dreptul s modifice i/sau s
completeze modelul de contract, ulterior orice modificare i/sau completare realizndu-se cu
acordul ambelor pri, exprimat n scris, prin act adiional.
(7) n condiiile neexecutrii de ctre beneficiar a obligaiilor prevzute prin contractul de
finanare nerambursabil, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind ntiinat asupra rezilierii
contractului prin "Notificare de reziliere a contractului pentru finanare".
(8) Rezilierea contractului de finanare nerambursabil din culpa beneficiarului are drept
consecin restituirea, n termenul precizat n notificare, de ctre beneficiar, a finanrii primite,
sub form de plat de daune-interese n cuantum egal cu suma tras din finanarea
nerambursabil acordat, la care se adaug dobnda legal pentru suma acordat, la nivelul
dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei, calculat de la data plii.
(9) n cazul n care ncetarea contractului intervine nainte de decontare, beneficiarul nu este
obligat la plata de daune-interese.

ART. 22
Decontarea cheltuielilor eligibile
(1) Suma aprobat nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind s asigure din surse proprii
finalizarea proiectului.
(2) Autoritatea nu acord pli n avans i finaneaz cheltuieli eligibile efectuate dup
semnarea contractului de finanare nerambursabil. De asemenea, Autoritatea nu efectueaz
pli pentru facturile reprezentnd avansuri n baza contractelor ncheiate ntre beneficiarii
finanrii i furnizorii de servicii/produse/lucrri aferente proiectului.
(3) Odat cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat s fac dovada
achitrii integrale a serviciilor/produselor/lucrrilor aferente proiectului.
ART. 23
Documente obligatorii necesare decontrii
(1) Beneficiarii finanrii vor depune la sediul ageniei judeene pentru protecia mediului pe
raza creia i are domiciliul solicitantul dosarul de decontare coninnd urmtoarele
documente:
a) cererea de decontare, conform anexei nr. 1 la contractul de finanare nerambursabil,
prevzut n anexa nr. 5 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare computerizat
i semnat de beneficiar;
b) contractul de execuie, n original;
c) factura fiscal/facturile fiscale, n copie (se va/se vor prezenta i n original, n vederea
certificrii conformitii de ctre personalul ageniei judeene pentru protecia mediului
responsabil cu derularea programului);
d) documente privind achitarea integral a facturilor fiscale prezentate (n cazul achitrii prin
ordin de plat este necesar prezentarea extrasului de cont bancar cu viza instituiei financiarbancare) n copie;
e) proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, n original;
f) extras de cont bancar.
(2) Documentele menionate la alin. (1) se vor depune n plic pe care se vor completa numele
i adresa complet ale solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea
sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice", precum i numrul i data
contractului de finanare nerambursabil n baza cruia se solicit decontarea.
ART. 24
Condiii generale ale documentelor depuse n vederea decontrii
(1) Factura depus n vederea decontrii va trebui s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s fie completat integral i corect;
b) s fie emis nainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate i dup data
semnrii contractului de finanare nerambursabil;
c) s precizeze data i numrul contractului conform cruia se emite;
d) s conin denumirea i cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare ale acestora,
denumirea serviciilor prestate, referiri la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cnd
se emit documente sau facturi pentru aceeai operaiune;
e) s precizeze data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data ncasrii unui
avans, n msura n care aceast dat este anterioar emiterii facturii.

(2) Autoritatea finaneaz suma solicitat prin cererea de decontare, nsoit de documentele
justificative, dar nu mai mult dect suma prevzut n contractul de finanare nerambursabil.
(3) n cazul lipsei unor documente obligatorii, Autoritatea va notifica beneficiarul de
maximum dou ori pentru remedierea situaiei. Termenul de rspuns pentru fiecare notificare
din partea solicitantului este de maximum 10 zile lucrtoare de la data primirii notificrii. n
cazul n care beneficiarul nu depune documentele n termenul solicitat, contractul de finanare
se reziliaz.
(4) n cazul nerespectrii condiiilor impuse cu privire la documentele aferente dosarului de
decontare, contractul de finanare se reziliaz.
(5) Ulterior verificrii i stabilirii conformitii documentelor aferente cererii de decontare,
personalul Autoritii pentru controlul programului efectueaz vizit la punctul de lucru unde se
implementeaz proiectul, prin sondaj, naintea decontrii. Beneficiarul este obligat s prezinte
toate documentele solicitate care au legtur cu proiectul odat cu efectuarea controlului. n
urma controlului se va ntocmi o not de control, care va fi semnat de cel care efectueaz
controlul i de ctre beneficiar.
(6) n cazul n care exist neconcordane ntre documentele verificate n vederea decontrii i
realitatea constatat pe teren, Autoritatea dispune rezilierea contractului n condiiile art. 21
alin. (7) i (8).
ART. 25
Monitorizarea
(1) Beneficiarul este obligat s menin investiia realizat n cadrul programului pentru o
perioad de cel puin 1 an de la data expirrii contractului.
(2) n perioada de monitorizare personalul Autoritii sau reprezentanii instituiilor
desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la faa locului, n vederea constatrii
meninerii/nemeninerii investiiei realizate.
(3) Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat n cazul n care obiectivele finanate
nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum i n cazul n care acestea au fost
vndute/gajate/nstrinate n timpul derulrii proiectului i/sau pe o perioad de un an de la data
expirrii contractului.
ART. 26
Reguli de publicitate privind programul
(1) Toate datele, informaiile, instruciunile, comunicatele i alte documente relevante n
legtur cu programul se public pe site-ul Autoritii, www.afm.ro, i/sau al Ministerului
Mediului, Apelor i Pdurilor, www.mmediu.ro
(2) Singurele informaii i instruciuni valabile prezentate n mass-media referitoare la
program sunt cele transmise sub form de comunicate de pres din partea Ministerului
Mediului, Apelor i Pdurilor i/sau a Autoritii.
ART. 27
Pstrarea documentelor de ctre Autoritate
(1) Autoritatea pstreaz documentele gestionate n cadrul programului, n conformitate cu
legislaia n vigoare i cu normele sale interne.
(2) Documentaia depus de ctre solicitant, care a fost aprobat, nu se restituie. Pe baz de
solicitare scris, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.

(3) Pe baz de solicitare scris, Autoritatea poate restitui cererea de finanare depus de ctre
persoana fizic, n condiiile n care aceasta a fost respins.
ART. 28
Responsabiliti privind gestionarea datelor cu caracter personal
Autoritatea rspunde, n condiiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal
aparinnd persoanelor participante n cadrul programului, pe care aceasta le prelucreaz.
ART. 29
Anexe
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrant din prezentul ghid.

ANEXA 1
la ghidul de finanare
FIA
conformitii administrative
Numele i prenumele solicitantului: .................................
Nr. i seria actului de identitate: ......................................
Nr. de nregistrare a dosarului de finanare la agenia teritorial a Ageniei Naionale pentru
Protecia Mediului: ........................
______________________________________________________________________________
|
Document solicitat
| Da | Nu | Nu se aplic.|
|_____________________________________________________|____|____|______________|
| 1 | Dosarul a fost depus personal, fapt confirmat |
|
|
|
|
| prin prezentarea actului de identitate.
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 2 | Cerere de finanare nerambursabil, conform
|
|
|
|
|
| anexei nr. 2 la ghidul de finanare a
|
|
|
|
|
| Programului privind instalarea sistemelor de
|
|
|
|
|
| nclzire care utilizeaz energie regenerabil,|
|
|
|
|
| beneficiari persoane fizice, inclusiv
|
|
|
|
|
| nlocuirea sau completarea sistemelor clasice |
|
|
|
|
| de nclzire, beneficiari persoane fizice,
|
|
|
|
|
| completat prin tehnoredactare computerizat i|
|
|
|
|
| semnat de solicitant, n original
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 3 | Decizia emis de ctre autoritatea tutelar
|
|
|
|
|
| competent teritorial, n copie legalizat, n |
|
|
|
|
| cazul persoanei puse sub interdicie sau al
|
|
|
|
|
| persoanei asupra creia a fost instituit
|
|
|
|
|
| curatela sau tutela potrivit prevederilor
|
|
|
|
|
| legale n vigoare, din care s rezulte c
|
|
|
|
|
| tutorele ori curatorul este expres mandatat s |
|
|
|
|
| acioneze i s ncheie acte juridice n cadrul|
|
|
|
|
| programului, n numele, pe seama i n
|
|
|
|
|
| interesul persoanei ocrotite
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 4 | Declaraie pe propria rspundere a
|
|
|
|
|
| solicitantului, conform anexei nr. 3 la ghidul |
|
|
|
|
| de finanare a Programului privind instalarea |
|
|
|
|
| sistemelor de nclzire care utilizeaz energie|
|
|
|
|
| regenerabil, inclusiv nlocuirea sau
|
|
|
|
|
| completarea sistemelor clasice de nclzire,
|
|
|
|
|
| beneficiari persoane fizice, completat i
|
|
|
|
|
| semnat de solicitant, n original
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 5 | Actul de identitate al solicitantului, n copie|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 6 | Actul de identitate al persoanei tutorelui sau |
|
|
|
|
| curatorului, dac este cazul, n copie
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 7 | Extras de carte funciar pentru informare, nu |
|
|
|
|
| mai vechi de 30 de zile, valabil la data
|
|
|
|
|
| depunerii cererii de finanare, care s ateste |
|
|
|

|
| dreptul de proprietate/coproprietate al
|
|
|
|
|
| solicitantului asupra imobilului teren i
|
|
|
|
|
| imobilului construcie pe/n care se
|
|
|
|
|
| implementeaz sistemul de nclzire va realiza |
|
|
|
|
| proiectul, n original, pentru solicitanii
|
|
|
|
|
| care dein individual un imobil
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 8 | Copia crii funciare i extras de carte
|
|
|
|
|
| funciar individual, pentru proprieti
|
|
|
|
|
| comune; pot fi maximum dou uniti individuale|
|
|
|
|
| trecute pe aceeai carte funciar, care adunate|
|
|
|
|
| trebuie s fie egale cu 1 (un) ntreg
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 9 | Declaraie notarial semnat de toi
|
|
|
|
|
| coproprietarii, din care s reias c pentru
|
|
|
|
|
| imobilul respectiv se va depune o singur
|
|
|
|
|
| cerere de finanare, precum i persoana
|
|
|
|
|
| solicitant, pentru imobilele aflate n
|
|
|
|
|
| coproprietate, n original
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 10 | Documentul eliberat de autoritatea public
|
|
|
|
|
| local, care atest adresa imobilului, n
|
|
|
|
|
| situaia n care adresa de implementare din
|
|
|
|
|
| cererea de finanare difer de cea din extrasul|
|
|
|
|
| de carte funciar, n original
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 11 | Certificat de atestare fiscal privind plata
|
|
|
|
|
| obligaiilor la bugetul local, valabil la data |
|
|
|
|
| depunerii dosarului de finanare, n original |
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 12 | Certificatul de atestare fiscal privind
|
|
|
|
|
| impozitele i taxele locale i alte venituri
|
|
|
|
|
| ale bugetului local, emis pe numele
|
|
|
|
|
| solicitantului, de ctre autoritatea public
|
|
|
|
|
| local n a crei raz teritorial va fi
|
|
|
|
|
| implementat proiectul, n termen de
|
|
|
|
|
| valabilitate la data depunerii dosarului de
|
|
|
|
|
| finanare, n original (pentru cazurile n care|
|
|
|
|
| domiciliul solicitantului este diferit de cel |
|
|
|
|
| al implementrii proiectului)
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 13 | Certificat de atestare fiscal privind
|
|
|
|
|
| obligaiile de plat ctre bugetul de stat,
|
|
|
|
|
| emis pe numele solicitantului, de ctre organul|
|
|
|
|
| teritorial de specialitate al Ministerului
|
|
|
|
|
| Finanelor Publice, n termen de valabilitate |
|
|
|
|
| la data depunerii dosarului de finanare, n
|
|
|
|
|
| original
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 14 | Adeverin privind existena contului bancar al|
|
|
|
|
| solicitantului finanrii, emis de o banc
|
|
|
|
|
| comercial, sau extras de cont
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 15 | Certificat de cazier judiciar emis pe numele
|
|
|
|
|
| solicitantului, eliberat de ctre organul
|
|
|
|
|
| teritorial de specialitate al Ministerului
|
|
|
|
|
| Afacerilor Interne, n termen de valabilitate |
|
|
|

|
| la data depunerii dosarului de acceptare, n
|
|
|
|
|
| original sau copie legalizat
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
| 16 | Plic
|
|
|
|
|____|________________________________________________|____|____|______________|
______________________________________________________________________________
| Numele i prenumele persoanei | Semntura
| tampila ageniei teritoriale |
| desemnate din partea ageniei |
| pentru protecia mediului
|
| teritoriale pentru protecia |
|
|
| mediului
|
|
|
|_______________________________|______________|_______________________________|
|
|
|
|
|_______________________________|______________|_______________________________|

NOT:
n funcie de documentul cu care solicitantul face dovada proprietii imobilului se vor bifa
dup caz punctele 7, 8, 9.

ANEXA 2
la ghidul de finanare
Nr. de nregistrare la agenia teritorial a Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului:
..../..........
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu: ..../..........
CERERE
de finanare nerambursabil
I. Date de identificare a solicitantului*)
Numele i prenumele solicitantului (conform actului de identitate): ...........................
Numrul i seria actului de identitate: BI/CI ............................
Valabilitatea actului de identitate: ................ - ..................
Codul numeric personal: ..................................................
Adresa complet a solicitantului
Str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....
Localitatea (ora/municipiu/comun, sat) .................................
Judeul/Sectorul .........................................................
Telefon fix: prefix jude ................., nr. telefon .................
Telefon mobil: ...........................................................
Fax: ......................... e-mail: ...................................
Adresa complet a imobilului la care se implementeaz proiectul
Str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .....
Localitatea (ora/municipiu/comun, sat) .................................
Judeul/Sectorul .........................................................
Cont deschis la Banca ...................., sucursala ....................
Cont IBAN ................................................................
(Se va ataa adeverina privind existena contului, emis de banc.)
II. Finanare solicitat
Subsemnatul/Subsemnata, ......................................., cu datele de identificare sus-menionate,
solicit o finanare nerambursabil n sum de ................. lei, reprezentnd cofinanare pentru
realizarea proiectului ............................... (Se va preciza tipul proiectului conform art. 8 din
Ghidul de finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz
energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire,
beneficiari persoane fizice.) Cheltuielile din cadrul proiectului sunt cele prezentate n tabelul de
mai jos.
Numele i prenumele solicitantului ...................................................
______________________________________________________________________________
| Date privind instalaiile pentru nlocuirea sau completarea sistemelor
|
| clasice de nclzire cu sisteme care utilizeaz energie solar i finanarea |
| solicitat
|
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea instalaiei|Destinaia (ap|Tipul
| Puterea | Buci | Valoare|
| (de exemplu: panou
|cald menajer/|instalaiei|
(kW) |
|________|

| solar, pomp de
|nclzire
|
|
|
|cu |fr|
| cldur)
|locuin)
|
|
|
|TVA|TVA |
|______________________|_______________|___________|_________|________|___|____|
|
|
|
|
|
|
|
|
|______________________|_______________|___________|_________|________|___|____|
|
|
|
|
|
|
|
|
|______________________|_______________|___________|_________|________|___|____|
|
|
|
|
|
|
|
|
|______________________|_______________|___________|_________|________|___|____|
|
|
|
|
|
|
|
|
|______________________|_______________|___________|_________|________|___|____|
| Cheltuieli cu montajul i punerea n funciune a sistemului
|
|
|
|_____________________________________________________________________|___|____|
| Total investiie
|
|
|
|_____________________________________________________________________|___|____|
| Valoare finanare solicitat
|
|
|
|_____________________________________________________________________|___|____|

Semntura ......................
-----------*) Este obligatorie completarea tuturor datelor. Datele dumneavoastr personale sunt
prelucrate potrivit Notificrii nr. 0023394/2010, n conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru
protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a
acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare, n scopul analizei dosarului de finanare.
Datele pot fi dezvluite unor teri n baza unui temei legal justificat. V putei exercita
drepturile de acces, de intervenie i de opoziie n condiiile prevzute de Legea nr. 677/2001,
cu modificrile i completrile ulterioare, printr-o cerere scris, semnat i datat, trimis pe
adresa autoritii.

ANEXA 3
la ghidul de finanare
DECLARAIE
pe propria rspundere
Subsemnatul/Subsemnata, ................................., declar pe propria rspundere, sub sanciunile
aplicate faptei de fals n declaraii, urmtoarele:
a) imobilul n/pe care se realizeaz investiia nu face obiectul unui litigiu n curs de
soluionare la instanele judectoreti, vreunei revendicri potrivit unei legi speciale sau
dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauz de utilitate public;
b) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanarea prin Programul privind instalarea
sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de nclzire (programul) nu fac obiectul unui alt program de finanare;
c) sunt de acord cu faptul c, n timpul procesului de analiz i selectare a proiectului, poate
aprea ca necesar completarea dosarului de finanare cu noi documente, pe care, la solicitarea
comisiei de analiz, m oblig s le depun n termenul prevzut n cuprinsul ghidului de
finanare a programului;
d) sunt de acord s finanez partea ce mi revine din valoarea eligibil total aferent
proiectului, precum i toate costurile neeligibile necesare implementrii proiectului;
e) m angajez s menin n funciune instalaiile pentru care se acord finanare pentru o
perioad de minimum un an;
f) sunt de acord ca reprezentanii Administraiei Fondului pentru Mediu sau ai instituiilor
desemnate de autoritatea central pentru protecia mediului sau alte instituii cu atribuii n
verificarea i controlul utilizrii banului public s verifice folosirea finanrii nerambursabile
primite;
g) finanarea nerambursabil solicitat, n situaia aprobrii i acordrii, va fi utilizat n mod
exclusiv pentru scopurile declarate n cererea de finanare i n celelalte documente cuprinse n
dosarul de finanare;
h) am luat cunotin de faptul c prezentarea eronat sau fals a datelor i informaiilor
coninute n cererea de finanare i n celelalte documente cuprinse n dosarul de finanare va
duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea
integral a sumei primite ca finanare n cadrul programului;
i) nu am mai aplicat pentru acelai imobil i nu am depus o alt cerere de finanare care s fi
fost acceptat n cadrul acestei sesiuni;
j) nu a mai primit finanare n cadrul aceluiai program pentru acelai imobil n sesiunile
derulate anterior.
Subsemnatul/Subsemnata, .........................., nelegnd c orice omisiune sau incorectitudine
n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje patrimoniale sau de orice alt natur
este pedepsit conform legii, declar c nu am furnizat informaii false n documentele
prezentate i mi asum responsabilitatea datelor coninute n cererea de finanare i n toate
celelalte documente cuprinse n dosarul de finanare depus, garantnd, de asemenea, c datele
furnizate sunt actuale, reale, corecte i complete.

Prin semnarea prezentei, confirm c am neles i mi-am nsuit n integralitate coninutul


cererii de finanare.
Numele i prenumele solicitantului ...............................
Semntura ..........................

ANEXA 4
la ghidul de finanare
GRILA DE VERIFICARE
pentru eligibilitatea solicitantului i a proiectului
I. Datele de identificare a solicitantului i a dosarului de finanare
Solicitant: ..............................................................
Adres: ..................................................................
Numrul de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu: ..........
II. Eligibilitatea solicitantului
Se bifeaz cu "x" una dintre coloanele DA sau NU i, la final, la pct. VI, csua
"ACCEPTAT" sau "RESPINS"
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Criterii de eligibilitate ale solicitantului
| DA | NU |
|crt.|
|
|
|
|____|_______________________________________________________________|____|____|
| 1 | Este persoan fizic i i are domiciliul pe teritoriul
|
|
|
|
| Romniei.
|
|
|
|____|_______________________________________________________________|____|____|
| 2 | Este proprietar/coproprietar al imobilului-teren i al
|
|
|
|
| imobilului-construcie pe care se implementeaz proiectul.
|
|
|
|____|_______________________________________________________________|____|____|
| 3 | Declaraia pe propria rspundere a solicitantului, din care
|
|
|
|
| trebuie s rezulte c imobilul pus la dispoziie pentru
|
|
|
|
| realizarea proiectului nu face obiectul unui litigiu n curs |
|
|
|
| de soluionare la instanele judectoreti, nu face obiectul |
|
|
|
| vreunei revendicri potrivit unei legi speciale sau dreptului |
|
|
|
| comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauz|
|
|
|
| de utilitate public, este conform ghidului de finanare.
|
|
|
|____|_______________________________________________________________|____|____|
| 4 | n activitatea desfurat anterior nceperii proiectului nu a|
|
|
|
| fost condamnat pentru infraciuni mpotriva mediului, prin
|
|
|
|
| hotrre judectoreasc.
|
|
|
|____|_______________________________________________________________|____|____|
| 5 | Nu a mai primit finanare n cadrul aceluiai program pentru |
|
|
|
| acelai imobil n sesiunile derulate anterior conform
|
|
|
|
| declaraiei pe propria rspundere.
|
|
|
|____|_______________________________________________________________|____|____|
| 6 | Nu nregistreaz obligaii restante la bugetul de stat,
|
|
|
|
| bugetul/bugetele local/locale.
|
|
|
|____|_______________________________________________________________|____|____|

III. Eligibilitatea proiectului


Proiectul vizeaz realizarea unei instalaii conforme cu scopul Programului privind instalarea
sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice, i cu prevederile Ghidului de
finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire, beneficiari
persoane fizice.

IV. Cheltuieli eligibile ale proiectului


_____________________________________________________________
|Nr. |
Cheltuieli eligibile
| Lei |
|crt.|
|
|
|____|________________________________________________|_______|
| 1 | Valoarea total a cheltuielilor eligibile
|
|
|____|________________________________________________|_______|
| 2 | Valoarea propus spre finanare
|
|
|____|________________________________________________|_______|

NOT:
Evaluatorul jurist va completa cap. II pct. 1 - 5. Evaluatorul economist va completa cap. II
pct. 6. Evaluatorul tehnic va completa cap. III i IV.
V. Observaii
VI. Rezultatul analizei
______________________________________________________________________________
| Evaluator
| Numele i | Semntur | Proiect propus spre |
|
| prenumele |
| ACCEPTARE/RESPINGERE|
|________________________________|___________|___________|_____________________|
| Membru al comisiei (evaluator |
|
|
|
| consilier juridic)
|
|
|
|
|________________________________|___________|___________|_____________________|
| Membru al comisiei (evaluator |
|
|
|
| economist)
|
|
|
|
|________________________________|___________|___________|_____________________|
| Membru al comisiei (evaluator |
|
|
|
| tehnic)
|
|
|
|
|________________________________|___________|___________|_____________________|

Pentru a fi propus spre acceptare de ctre Comisie este necesar ca toi evaluatorii s propun
acceptarea proiectului.
VII. Rezultat final analiz
Proiect propus spre acceptare/respingere

ANEXA 5
la ghidul de finanare
CONTRACT DE FINANARE NERAMBURSABIL
Nr. ............/...... din ..........................
ntre prile contractante:
Administraia Fondului pentru Mediu, cu sediul n municipiul Bucureti, Splaiul
Independenei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscal 14715650, cont nr.
.................................. deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureti, reprezentat legal prin
................................... - preedinte, n calitate de finanator, denumit n continuare AFM,
i
..........................................................., cu domiciliul n ......................................., act de
identitate tip .........., seria ............ nr. ....................., cod numeric personal ................................,
cont nr. ........................... deschis la .............................., n calitate de beneficiar,
denumit/denumit n continuare beneficiar, a intervenit prezentul contract de finanare
nerambursabil, denumit n continuare contract.
ART. 1
Obiectul contractului
1. AFM acord beneficiarului o finanare nerambursabil, denumit n continuare finanare,
n valoare de .......................... lei, n cadrul Programului privind instalarea sistemelor de
nclzire care utilizeaz energie regenerabil, beneficiari persoane fizice, inclusiv nlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de nclzire, denumit n continuare program, sub forma
decontrii cheltuielilor eligibile aprobate i care privesc proiectul de achiziie i punere n
funciune a unui sistem de ................. .................................................................., la adresa (locul
de implementare): .............................................................................
2. Programul este finanat i se desfoar n conformitate cu prevederile Ghidului de
finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire, beneficiari
persoane fizice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor i pdurilor nr. .........../..........,
denumit n continuare ghid.
3. Finanarea se acord numai pentru cheltuielile eligibile i numai n limita sumei prevzute
la pct. 1.
4. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dac sunt ndeplinite urmtoarele criterii
generale:
a) sunt realizate conform cererii de finanare, n limita sumei aprobate de AFM;
b) sunt efectuate numai dup semnarea contractului de ctre beneficiar i pe perioada de
execuie a proiectului;
c) sunt realizate integral, sunt identificabile, verificabile i pot fi dovedite prin documente.
ART. 2
Destinaia finanrii
1. Finanarea este acordat pentru realizarea proiectului, conform cererii de finanare depuse
de ctre beneficiar.

2. Orice modificare a tipului de proiect propus/soluiei tehnice propuse prin cererea de


finanare este exclus.
ART. 3
Durata contractului i perioada de utilizare a finanrii
1. Contractul este valabil 12 luni de la data semnrii lui de ctre beneficiar, dat care
constituie intrarea n vigoare a prezentului contract.
2. Durata de realizare a proiectului este maximum 10 luni de la data intrrii n vigoare a
prezentului contract, termen n care beneficiarul va depune dosarul de decontare la sediul
ageniei pentru protecia mediului pe raza creia domiciliaz.
3. Data depunerii dosarului de decontare reprezint data finalizrii proiectului.
ART. 4
Reguli de interpretare
n cuprinsul prezentului contract sunt utilizate urmtoarele reguli de interpretare:
a) sintagma "dosar de decontare" cuprinde cumulativ sintagmele: "cerere de decontare" i
"documente justificative" dac nu se prevede expres contrariul sau dac nu este strict necesar a
se distinge ntre cele dou;
b) termenul "zi" sau "zile" reprezint zi calendaristic ori zile calendaristice, dac nu este
stipulat altfel;
c) calculul termenelor prevzute n cuprinsul prezentului contract se realizeaz potrivit
dispoziiilor Codului de procedur civil, dac nu este stipulat contrariul.
ART. 5
Modalitatea de plat
1. Utilizarea finanrii de ctre beneficiar se poate face numai dup ndeplinirea de ctre
acesta a tuturor condiiilor prevzute prin ghid i prin prezentul contract.
2. Plata se efectueaz prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe msura tragerii sumei
i prin creditarea contului nr. .................................. deschis de ctre beneficiar la
..................................., numai pe baz de dosar de decontare constituit din cererea de decontare,
nsoit de documentele justificative, n condiiile n care toat documentaia este complet i
corect ntocmit.
3. Formularul cererii de decontare face obiectul anexei nr. 1 la prezentul contract;
documentele justificative care nsoesc n mod obligatoriu cererea de decontare sunt enumerate
n cuprinsul anexei nr. 2 la prezentul contract.
4. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenele de curs valutar etc., sunt
n sarcina beneficiarului.
5. Virarea sumelor din contul AFM n contul beneficiarului se face n ordinea depunerii
dosarelor de decontare, n limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu i a ealonrilor
plilor lunare pe categorii de proiecte i programe finanate de AFM.
6. Orice plat excedentar efectuat de ctre AFM constituie plat necuvenit, beneficiarul
avnd obligaia de a restitui sumele necuvenite n termen de 5 zile de la data confirmrii de
primire a notificrii din partea AFM.
ART. 6
Obligaiile beneficiarului
Beneficiarul are urmtoarele obligaii:

1. s foloseasc finanarea numai n scopul i n condiiile n care a fost acordat, conform


cererii de finanare aprobate de Autoritate;
2. s asigure contribuia proprie pentru realizarea proiectului, precum i orice alte cheltuieli
suplimentare, prevzute ori neprevzute;
3. s asigure executarea proiectului cu diligena necesar i eficien, n conformitate cu
prezentul contract, precum i cu legislaia n vigoare i standardele de mediu aplicabile;
4. s fie singurul rspunztor n faa AFM pentru implementarea proiectului;
5. s notifice AFM i s prezinte documentele corespunztoare, n termen de 7 zile n cazul
n care apar modificri cu privire la actele de identitate ori alte documente i/sau modificri
viznd informaiile furnizate AFM cu ocazia depunerii cererii de finanare ori pe parcursul
derulrii prezentului contract;
6. s furnizeze i s transmit AFM orice informaie sau documente relevante pentru
prezentul contract, solicitate n mod rezonabil de ctre aceasta, n termen de maximum 5 zile
lucrtoare de la data primirii notificrii;
7. s plteasc toate taxele, impozitele i contribuiile pe care le datoreaz potrivit
reglementrilor legale;
8. s achiziioneze bunuri i servicii numai de la furnizori autorizai;
9. s se asigure c bunurile achiziionate sunt noi, sunt conforme cu specificaiile tehnice i
beneficiaz de condiii de garanie conforme legislaiei n vigoare;
10. s utilizeze i conserve bunurile achiziionate n baza acestui contract cu diligenele unui
bun proprietar i s le menin n funciune pe o perioad de minimum un an de la data ncetrii
prezentului contract;
11. s permit/s ia toate msurile necesare pentru a se permite reprezentanilor AFM i ai
instituiilor nsrcinate cu verificarea i controlul activitilor desfurate n cadrul programului
accesul la locul de implementare a proiectului pentru inspectarea activitilor ce se realizeaz
din finanarea acordat;
12. s permit/s ia toate msurile necesare pentru a se permite personalului AFM s
controleze modul n care sunt ndeplinite obiectivele proiectului, timp de un an de la data
ncetrii prezentului contract;
13. s suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale i orice alte cheltuieli
ocazionate de pregtirea, ncheierea, executarea, punerea n aplicarea i ncetarea prezentului
contract i a tuturor documentelor i activitilor aferente;
14. s depun dosarul de decontare, complet i corect ntocmit, n termenul i n condiiile
impuse prin ghid i prezentul contract.
ART. 7
Obligaiile AFM
AFM are urmtoarele obligaii:
1. s asigure finanarea proiectului n condiiile menionate n prezentul contract, n limita
fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse n
bugetul anual al acesteia;
2. s furnizeze beneficiarului informaii viznd finanarea acordat.
ART. 8
Cazuri de culp

1. Nerespectarea de ctre beneficiar a oricreia dintre obligaiile sale asumate prin prezentul
contract constituie caz de culp.
2. Constituie caz de culp i urmtoarele fapte ale beneficiarului:
a) face declaraii false sau incomplete pentru a obine finanarea prevzut n contract;
b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupie n legtur cu proiectul, stabilite
printr-o hotrre judectoreasc definitiv;
c) mpotriva beneficiarului a fost demarat procedura de executare silit sau a fost instituit o
msur asiguratorie potrivit legii civile sau penale;
d) situaia economico-financiar a beneficiarului nu mai asigur condiii de realizare a
proiectului.
3. AFM va notifica beneficiarul n maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culp i, n
cazul n care deficienele menionate n notificare nu sunt nlturate n maximum 30 de zile de
la data notificrii, AFM are dreptul s rezilieze unilateral contractul, fr ndeplinirea niciunei
alte formaliti prealabile i, dac au fost efectuate pli, s recupereze sumele virate ctre
beneficiar, n condiiile Codului de procedur fiscal/Codului de procedur civil.
ART. 9
ncetarea contractului
1. Prezentul contract nceteaz de drept:
a) la data prevzut sau la mplinirea termenului stipulat prin contract;
b) la mplinirea termenului prevzut la art. 3 pct. 2, n situaia n care beneficiarul nu a depus
dosar de decontare nuntrul acestui termen;
c) n cazul imposibilitii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunare, cu
un preaviz scris de maximum 30 de zile;
d) la data interveniei unui act de autoritate;
e) la apariia unor circumstane care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului i
care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale n aa msur nct ndeplinirea
contractului ar fi contrar AFM i interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului n
termen de 10 zile de la momentul apariiei unor astfel de circumstane sau de la momentul n
care AFM a avut cunotin de apariia unor astfel de circumstane.
2. Prin reziliere, la iniiativa AFM, n urmtoarele condiii:
a) beneficiarul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract;
b) n situaia intervenirii unuia dintre cazurile de culp prevzute la art. 8 pct. 2.
3. Rezilierea contractului din culpa beneficiarului are drept consecin restituirea de ctre
acesta a finanrii primite, n termenul precizat n notificarea/ntiinarea de plat, sub form de
plat de daune-interese n cuantum egal cu suma tras din finanarea nerambursabil acordat,
la care se adaug dobnda legal pentru suma acordat, la nivelul dobnzii de referin a Bncii
Naionale a Romniei, calculat de la data plii.
4. Beneficiarul rmne direct rspunztor pentru toate consecinele financiare directe sau
indirecte antrenate de ncetarea contractului nainte de termen din culpa sau la iniiativa sa
(inclusiv majorri de ntrziere, conform legii fiscale aplicabile creanelor bugetare).
5. n cazul n care ncetarea contractului intervine nainte de depunerea dosarului de
decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

6. Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat i n cazul n care obiectivele finanate


nu sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt meninute n funciune o perioad de
minimum un an de la data ncetrii contractului.
ART. 10
Fora major i cazul fortuit
1. Prin for major se nelege un eveniment independent de voina prilor, imprevizibil i
insurmontabil, intervenit dup ncheierea contractului i care mpiedic prile s i execute,
total sau parial, obligaiile contractuale.
2. Partea care invoc fora major are urmtoarele obligaii:
a) s notifice fora major celeilalte pri n termen de 5 zile de la data apariiei;
b) s transmit n termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului
considerat a fi caz de for major certificatul de for major emis de autoritatea competent;
c) s comunice data ncetrii n termen de 5 zile de la ncetare;
d) s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
3. Dac nu se procedeaz la anunare, n condiiile i termenele prevzute, partea care o
invoc va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa notificrii.
4. ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
5. Fora major, comunicat i dovedit n condiiile pct. 2, exonereaz de rspundere partea
care o invoc.
6. Dac fora major i/sau consecinele acesteia dureaz sau se estimeaz c va/vor dura mai
mult de 3 luni, prile se oblig s negocieze cu bun-credin n vederea identificrii soluiei
celei mai bune:
a) ncetarea contractului, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde celeilalte dauneinterese;
b) modificarea contractului.
7. Prevederile de mai sus se aplic i n caz fortuit.
ART. 11
Alte clauze
1. Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa
pe parcursul derulrii proiectului, AFM fiind degrevat integral de orice responsabilitate.
2. n nicio circumstan i din niciun motiv AFM nu poate fi tras la rspundere i obligat la
plata de daune-interese pe durata desfurrii proiectului i, ca urmare, AFM nu va accepta
nicio cerere de despgubire sau pli suplimentare.
3. n cazul n care realizarea proiectului genereaz costuri suplimentare, acestea vor fi
acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
4. Contractul n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din acesta
nu pot face obiectul cesiunii; n caz de imposibilitate, neimputabil beneficiarului, de a executa
prevederile contractuale, activitatea poate fi preluat de succesorii si n drepturi, dar numai cu
aprobarea prealabil a AFM.
5. Beneficiarul va adopta o conduit adecvat prin care va evita conflictul de interese i va
informa imediat AFM despre orice situaie care d natere sau este posibil s dea natere unui
astfel de conflict.

6. AFM i beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea documentelor i


informaiilor legate de derularea prezentului contract, informaiile putnd fi furnizate numai
autoritilor competente, n condiiile legii, sau unor tere pri numai cu acordul prilor
prezentului contract.
7. Drepturile de proprietate intelectual rezultate n urma implementrii proiectului, precum
i alte documente legate de proiect vor rmne n patrimoniul beneficiarului care, la solicitarea
AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit i dup cum consider necesar informaia
cuprins n rapoartele proiectului, precum i rezultatele obinute, oricare ar fi forma acestora.
8. Beneficiarul are obligaia de a despgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile
efectuate mpotriva oricror reclamaii i aciuni n justiie ce rezult din nclcarea unor
drepturi de proprietate intelectual (brevete de invenie, mrci nregistrate, desene sau modele
industriale, drepturi de autor) legate de activitile necesare implementrii proiectului i dauneinterese, costuri, taxe i alte cheltuieli de orice natur, aferente violrii dreptului de proprietate
intelectual.
9. Beneficiarul este de acord ca AFM s publice date privind rezultatele implementrii
proiectului.
10. Neexercitarea de ctre AFM a oricrui drept prevzut n prezentul contract nu constituie
o renunare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricnd, pn la stingerea tuturor
obligaiilor beneficiarului fa de aceasta.
11. n cazul n care, referitor la prezentul contract, apar modificri ale legislaiei aplicabile,
prile au obligaia s depun toate diligenele, conform noilor reglementri, astfel nct s nu
se abat de la obligaiile stabilite n cuprinsul acestuia.
ART. 12
Jurisdicie
1. Prezentul contract se supune legislaiei romne.
2. Orice nenelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori ncetarea prezentului
contract se va rezolva, pe ct posibil, pe cale amiabil.
3. n cazul n care o soluie amiabil nu este posibil, litigiul se supune spre soluionare
instanei judectoreti competente material n a crei raz teritorial i are sediul AFM.
ART. 13
Notificri
1. Orice notificare, solicitare sau sesizare n baza prezentului contract se va face numai n
scris, la urmtoarele adrese:
a) pentru AFM: municipiul Bucureti, Splaiul Independenei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod
potal 060031, e-mail: implementareproiecte@afm.ro
b) pentru beneficiar: ......................................................
2. n cazul n care beneficiarul dorete s fie notificat la o alt adres sau i-a schimbat
adresa, aceasta va fi comunicat n scris la AFM.
3. Notificrile fcute beneficiarului la adresele menionate la pct. 1 sau 2 se consider a fi
aduse la cunotina acestuia.
4. Notificrile se pot transmite i prin fax, la numerele 031.438.16.65, interior 167 pentru
AFM i la numrul ............................... pentru beneficiar, sub condiia ca acestea s fie
confirmate ulterior.
ART. 14

Amendamente
1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate i/sau completate numai cu
acordul prilor, consemnat ntr-un act adiional.
2. Cererea de modificare a contractului va fi adresat AFM cu minimum 10 zile naintea
datei la care se dorete s se opereze modificarea, cu excepia cazurilor bine ntemeiate i
justificate de ctre beneficiar.
ART. 15
Dispoziii finale
1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, fiind ntocmit, interpretat i
executat conform legislaiei romne i guvernat de aceasta.
2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv n caz de semnare prin procur, eu,
beneficiarul, am luat cunotin de prevederile Codului penal privind falsul n declaraii.
3. Anexele nr. 1 i 2, pe care beneficiarul declar c le cunoate i le accept, fac parte
integrant din prezentul contract.
4. Prezentul contract a fost redactat n 2 (dou) exemplare originale, ambele avnd valoare
juridic egal, cte unul pentru fiecare parte contractant.
5. Prezentul contract a fost semnat de ctre AFM la data nregistrrii prevzut n preambulul
acestuia.
6. Prezentul contract a fost semnat de ctre beneficiar la data de ..........................., la sediul
Ageniei pentru Protecia Mediului ............................
7. Data semnrii prezentului contract de ctre beneficiar reprezint data intrrii n vigoare a
acestuia.
Administraia Fondului pentru Mediu
Preedinte,
..........................

Beneficiar,
.................

Direcia general de administrare fiscal i gestiune financiar


Director general,
..........................
Direcia economic
Director,
..........................
Direcia juridic i resurse umane
Director,
..........................
Direcia general proiecte
Director general,
..........................
Direcia implementare proiecte
Director,
..........................
Avizat

Consilier juridic,
..........................
Referent de specialitate,
.........................

NOT:
n contractul ce se ncheie cu beneficiarul:
- se vor completa toate rubricile rmase libere;
- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele i
paragrafele i se vor face corelrile corespunztoare.

ANEXA 1
la contractul de finanare nerambursabil
Nr. de nregistrare la agenia teritorial pentru protecia mediului: ......../...............
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu (AFM): ........../.........
Numele i prenumele solicitantului: ......................................
Adresa: ..............................................................................
Seria i nr. actului de identitate: BI/CI ..................................
Cont nr. .......................... deschis la ..................................
CERERE DE DECONTARE
n baza Contractului de finanare nerambursabil nr. ........... din ......./......./......, v rog s
aprobai prezenta cerere de decontare, pentru
__________________________________________________________________________
| Suma total aprobat conform | Suma solicitat prin | Suma aprobat prin |
| contractului de finanare
| prezenta cerere de
| prezenta cerere de |
| nerambursabil
| decontare
| decontare
|
|
(n lei)
|
|
|
|______________________________|______________________|____________________|
|
1
|
2
|
3
|
|______________________________|______________________|____________________|

NOT:
Coloanele nr. 1 i 2 se completeaz de ctre beneficiar, iar coloana nr. 3 se completeaz de
ctre personalul AFM.
Ataez la prezenta cerere documentele justificative (Se va meniona dac acestea sunt depuse
n original sau n copie.):
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. .......................................
5. .......................................
6. .......................................
7. .......................................
Cunoscnd prevederile Codului penal privind falsul n declaraii, declar c am verificat datele
din prezenta cerere i, n conformitate cu informaiile furnizate, o declar corect i complet.
Numele i prenumele beneficiarului

Semntura

Aprobat A.F.M.
Preedinte,
............................
Directorul Direciei economice
............................
Control financiar preventiv
............................

Directorul Direciei implementare proiecte,

............................
eful Serviciului implementare,
............................
Referent de specialitate
............................

ANEXA 2
la contractul de finanare nerambursabil
LISTA
documentelor justificative pentru efectuarea decontrii de ctre AFM i care nsoesc
cererea de decontare
a) cererea de decontare, conform anexei nr. 1 la contractul de finanare nerambursabil,
completat integral prin tehnoredactare computerizat i semnat de ctre beneficiar;
b) contractul de execuie, n original;
c) factura fiscal/facturile fiscale, n copie (se va/se vor prezenta i n original, n vederea
certificrii conformitii de ctre personalul ageniei judeene pentru protecia mediului
responsabil cu derularea programului);
d) documente privind achitarea integral a facturilor fiscale prezentate (n cazul achitrii prin
ordin de plat este necesar prezentarea extrasului de cont bancar cu viza instituiei financiarbancare.);
e) proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, n original;
f) extras de cont bancar, cu viza instituiei financiar-bancare, n original.
--------------