Sunteți pe pagina 1din 1

LUNA

Nr.
sapt.
Inceput
stagiu
Sfarsit
stagiu
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Modul I
Modul II

OCTOMBRIE
1

DECEMBRIE
19 -31 VACANTA

NOIEMBRIE
5

10

11

IANUARIE
1-2 VACANTA
12

13

14

15

FEBRUARIE
20-24 VACANTA
16

17

18

19

20

1
3
17
24
31
7
14
21
28
5
12
3
9
16
23
30
6
13
27
6
0
1
7
21
28
4
11
18
25
2
9
16
6
13
20
27
3
10
17
3
10
4
Urologie
Chirurgie generala
Reumatologie
Nefrologie
Endocrinologie
Sp. Fundeni
OncologicaTrestioreanu
Sp. Cantacuzino
Sp. Sf. Ioan
Sp. Parhon
Endocrinologie
Urologie
Pediatrie si puericultura
Nefrologie
DM
Sp. Parhon
Sp. Militar
Sp. Alfred Russescu II
Sp. Fundeni
Neurologie
Nefrologie
Pediatrie si puericultura
NPG
DE
Sp. Elias
Sp. Sf. Ioan
Sp. Marie Curie
Pediatrie si puericultura
Chirurgie generala
Urologie
Nefrologie
Sp. Gomoiu
Sp. Floreasca
Sp. Fundeni
Sp. Sf. Ioan
Urologie
Pediatrie si puericultura
Neurologie
NPO
DE
Sp. Panduri
Sp.Fundeni
Sp. Colentina
Neurologie
Chirurgie generala
Pediatrie si puericultura
NPO
Sp. Colentina
Sp. Coltea
Sp. Alfred Russescu I
Chirurgie generala
Neurologie
Endocrinologie
Urologie
NPG
DP
Sp. Fundeni
Sp. Colentina
Sp. Elias
Sp. Fundeni
Chirurgie generala
Sp. Sf. Pantelimon

Urologie
Sp. Sf. Ioan

Pediatrie si puericultura
Sp. Gomoiu

DM

APRILIE
17-21 VACANTA

MARTIE

MAI

IULIE

ORAR AN V Anul universitar 2016 - 2017


IUNIE

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

13

20

27

10

24

15

22

29

12

19

26

17

24

31

14

28

12

19

26

16

23

30

Pediatrie si puericultura
D
Neurologie
NPG
Sp. Marie Curie
P
Sp. Elias
Chirurgie generala
Reumatologie
Neurologie
NPG
SUUB IV
Sp. Colentina
Sp. Colentina
Endocrinologie
Reumatologie
Urologie
Chirurgie generala
Sp. Parhon
Sp. Cantacuzino
Sp. Fundeni
Sp. Coltea
Endocrinologie
Neurologie
Reumatologie
NPO
DM
Sp. Elias
Institutul boli neurovasculare
Sp. Sf. Maria
Nefrologie
Endocrinologie
Chirurgie generala
Reumatologie
Sp. Fundeni
Sp. Parhon
Sp. Cantacuzino
Sp. Colentina
Urologie
Endocrinologie
Reumatologie
Nefrologie
DM
Sp. Sf. Ioan
Sp. Elias
Sp. Sf. Maria
Sp. Carol Davila
Pediatrie si puericultura
Reumatologie
Nefrologie
Sp. Grigore Alexandrescu
Sp. Cantacuzino
Sp. Sf. Ioan

Nefrologie
Sp. Carol Davila

Reumatologie
Sp. Sf. Maria

Neurologie
Sp. Colentina

NPO

Endocrinologie
Sp. Elias

Urologie
Neurologie
Endocrinologie
Reumatologie
Pediatrie si puericultura
Nefrologie
Chirurgie generala
NPO
DE
Sp. Sf. Ioan
Institutulbolineurovasculare
Sp. Elias
Sp. Sf. Maria
Sp. Gomoiu
Sp. Sf. Ioan
Sp. Bagdasar
Nefrologie
Endocrinologie
Neurologie
Urologie
Reumatologie
Pediatrie si puericultura
Chirurgie generala
DE
NPG
Sp. Sf. Ioan
Sp. Parhon
SUUB
Sp. Sf. Ioan
Sp. Cantacuzino
Sp. Alfred Russescu I
Sp. Fundeni
Reumatologie
Urologie
Endocrinologie
Chirurgiegenerala
Neurologie
Nefrologie
Pediatrie si puericultura
DP
NPO
Sp. Ion Stoia
Sp. Panduri
Sp. Parhon
Sp. Carol Davila
Sp. Elias
Sp. Fundeni
Sp. Fundeni
Chirurgie generala
Nefrologie
Neurologie
Reumatologie
Pediatrie si puericultura
Endocrinologie
Urologie
DM
NPG
SUUB I
Sp. Carol Davila
Institutul bol ineurovasculare
Sp. Sf. Maria
Sp. Alfred Russescu II
Sp. Parhon
Sp. Fundeni
Reumatologie
Nefrologie
Chirurgie generala
Endocrinologie
Urologie
Neurologie
Pediatrie si puericultura
DM
NPG
Sp. Sf. Maria
Sp. Sf. Ioan
Sp. Sf. Maria
Sp. Parhon
Sp. Panduri
SUUB
Sp. GrigoreAlexandrescu
Pediatrie si puericultura
Urologie
Endocrinologie
Nefrologie
Chirurgie generala
Reumatologie
Neurologie
DP
NPO
Sp. Grigore Alexandrescu
Sp. Panduri
Sp. Parhon
Sp. Carol Davila
Sp. Carol Davila
Sp. Ion Stoia
SUUB
Nefrologie
Reumatologie
Chirurgie generala
Neurologie
Urologie
Pediatrie si puericultura
Endocrinologie
NPO
DP
Sp. Carol Davila
Sp. Cantacuzino
Sp. Bagdasar
SUUB
Sp. Fundeni
Sp. Gomoiu
Sp. Parhon
Reumatologie
Nefrologie
Pediatrie si puericultura
Neurologie
Urologie
Endocrinologie
Chirurgiegenerala
NPG
DP
Sp. Colentina
Sp. Fundeni
Sp. Grigore Alexandrescu
Sp. Colentina
Sp. Militar
Sp. Parhon
SUUB II
Endocrinologie
Neurologie
Nefrologie
Pediatrie si puericultura
Chirurgie generala
Urologie
Reumatologie
NPG
DP
Sp. Elias
SUUB
Sp. Carol Davila
Sp.Fundeni
Sp. Fundeni
Sp. Panduri
Sp. Cantacuzino
Endocrinologie
Reumatologie
Nefrologie
Urologie
Chirurgie
Neurologie
Pediatriesipuericultura
DP
NPO
Sp. Elias
Sp. Sf. Maria
Sp. Fundeni
Sp. Panduri
Sp. Floreasca
Sp. Colentina
Sp. Marie Curie