Sunteți pe pagina 1din 11

MONEDA ŞI CREDIT

1. Despre paritatea monetară şi cursul de schimb, se poate afirma echivalent:


a) reprezintă raportul valoric dintre două monede;
b) reprezintă raportul valoric între valorile monetare;
c) se depreciază amândouă în timp;
d) reprezintă preţul unei monede în altă monedă;
e) au acelaşi ordin de mărime.
Precizaţi care dintre afirmaţiile de mai sus este adevărată.

2. Care dintre următoarele funcţii ale Băncii Centrale este prioritară pentru diminuarea falimentelor
bancare?
a) politica monetară;
b) prudenţială;
c) bancă a băncilor;
d) centru valutar;
e) bancă a statului;
Alegeţi varianta corectă de răspuns.

3. Multiplicatorul monetar se determină în funcţie de următoarele variabile monetare:


a) depozite;
b) rezerve obligatorii;
c) excedentul de rezerve;
d) credite interbancare,
e) numerarul.
Precizaţi care este varianta incorectă de răspuns.

4. În perioada 2001-2005 indicele puterii de cumpărare a monedei a fost de 85%, în condiţiile în care
nivelul general al preţurilor a fost de 2.500 u.m. în anul 2001.
Determinaţi care a fost nivelul general al preţurilor în anul 2005 şi alegeţi varianta corectă de răspuns de
mai jos:
a) 2.925 u.m.;
b) 2.941 u.m.;
c) 2.364 u.m.;
d) 2.745 u.m;
e) 2.450 u.m.

5. În anul 2003, rata inflaţiei a fost de 22%, iar rata nominală a dobânzii a fost de 16%.
Determinaţi care a fost valoarea reală a sumei rambursate la sfârşitul anului, pentru un împrumut de 3 mld. lei,
angajat la începutul anului.
Alegeţi varianta corectă de răspuns:
a) 3095 mil. lei;
b) 3127 mil. lei;
c) 2852 mil. lei;
d) 2916 mil. lei;
e) 3165 mil. lei.

6. Banca comercială X acordă credite la doi clienţi, în următoarele condiţii:


– primului client 150 mil. lei, pentru 180 de zile, cu rata dobânzii de 25%;
– celui de al doilea client 350 mil. lei, pentru 300 de zile, cu rata dobânzii de 30%.
Determinaţi dobânda totală încasată de către bancă şi alegeţi varianta corectă de răspuns:
a) 114.340 mii lei;
b) 110.200 mii lei;
c) 108320 mii lei;
d) 106250 mii lei;
e) 111.280 mii lei.
7. Banca Centrală vinde 50.000 bonuri de tezaur cu valoarea nominală a titlului de 40.000 lei şi
scadenţa peste 90 de zile, preţul de vânzare a titlului fiind de 38.000 lei.
Determinaţi taxa scontului suportată de către debitor, anul având 365 de zile, şi alegeţi varianta corectă
de răspuns:
a) 19,76%;
b) 21,06%;
c) 20,28%;
d) 21,55%,
e) 19,35%.

8. Norma lui Cooke reprezintă o inovaţie la nivel internaţional în domeniul reglementărilor prudenţiale,
fiind exprimată prin:
a) raportul minimal dintre fondurile proprii şi activele financiare ale acesteia;
b) raportul dintre activele lichide şi pasivele exigibile ale băncii;
c) raportul dintre fondurile proprii şi activele ponderate în funcţie de risc;
d) raportul dintre rezervele bancare şi datoriile pe termen scurt şi mediu;
e) raportul dintre capitalul social al băncii şi plasamentele totale.
Precizaţi care dintre variantele enumerate este corectă.

9. Alegeţi dintre mijloacele de plată enumerate mai jos pe acela care reprezintă un titlu de credit.
a) trata;
b) ordinul de plată;
c) cardul;
d) cecul;
e) contul bancar.

10. Într-o perioadă dată, viteza de circulaţie a monedei a înregistrat o creştere de la 2,85 la 3,10 rotaţii, în
condiţiile în care PIB a crescut, în aceiaşi perioadă, cu 25%.
Cunoscând că PIB iniţial a fost de 50.000 mld. u.m., să se determine rata de creştere a masei monetare,
în această perioadă, exprimată procentual.
Alegeţi varianta corectă de răspuns:
a) 16,1%;
b) 12,2%;
c) 13,5%;
d) 14,9%;
e) 14,2%.

11. Precizaţi care dintre următoarele instrumente de piaţă monetară nu sunt negociabile:
a) acceptele bancare;
b) certificatele de depozit;
c) depozitele monetare;
d) bonuri de tezaur;
e) biletele de trezorerie.

12. Se dau următoarele variabile monetare: numerarul în circulaţie = 3.600 u.m., depozite la vedere =
7.400 u.m., numerarul în casieriile băncilor = 400 u.m., depozite ale băncilor la Banca Centrală = 1.600 u.m.,
cvasimoneda = 16.800 u.m., depozite la vedere = 7.400 u.m., economiile populaţiei = 9.200 u.m..
Să se determine multiplicatorul bazei monetare şi să se aleagă varianta corectă de răspuns:
a) 2,53;
b) 2,43;
c) 4,64;
d) 4,96;
e) 3,55.

13. Politica monetară reprezintă un instrument al politicii economice pentru intervenţie asupra evoluţiei
economiei, prin:
a) ajustare structurală;
b) asigurarea echilibrului economic;
c) intervenţie globală;
d) menţinerea convertibilităţii monedei;
e) asigurarea cantităţii de monedă necesară.

14. Componentele principale ale bazei monetare sunt:


a) rezervele minime obligatorii;
b) moneda de cont;
c) depozitele la vedere;
d) moneda centrală;
e) numerarul în circulaţie.
Alegeţi varianta corectă de răspuns dintre cele enumerate mai sus.

15. Utilizând datele prezentate în continuare, calculaţi numerarul în circulaţie şi agregatul monetar M1:
baza monetară = 1.000; rezerve ale băncilor = 250; depozite la vedere = 700; cecuri de călătorie = 30;
depozite operabile prin cecuri = 850.
Alegeţi varianta corectă de răspuns, dintre cele enumerate mai jos.
a) 300; 1.480;
b) 750; 1.600;
c) 1.250; 2.830;
d) 280; 1.850;
e) 1.030; 1.830.

16. Cecurile la purtător fac parte din următoarele agregate:


a) M0;
b) M0 şi baza monetară;
c) M1 şi M2;
d) Baza monetară şi M1;
e) M0, M1.
Alegeţi varianta corectă de răspuns, dintre cele enumerate mai sus.

17. Masa monetară este definită printr-unul dintre elementele monetare, utilizat în realizarea încasărilor
şi plăţilor, enumerate mai jos:
a) angajamente;
b) mijloace;
c) active;
d) instrumente;
e) fonduri.
Alegenţi varianta corectă de răspuns dintre cele enumerate mai sus.

18. Diferenţele dintre economia îndatorării şi economia pieţelor financiare sunt următoarele:
a) legătura cauzală dintre masa monetară şi baza monetară.
b) căile de acoperire a riscurilor;
c) formele de plasare a fondurilor;
d) modul de valorificare a resurselor financiare;
e) căile de economisire.
Alegeti varianta corecă de răspuns.

19. Caracteristici ale activelor financiare sunt:


a) convertibilitatea;
b) lichiditatea;
c) scadenţa;
d) reversibilitatea;
e) acceptabilitatea.
Alegeţi varianta incorectă de răspuns, dintre cele enumerate mai sus.

20. Moneda este constituită dintr-un ansamblu de elemente denumite:


a) instrumente de transfer;
b) mijloace de plată,
c) etaloane de plată;
d) titluri financiare;
e) mijloace finanţare.
Alegeţi varianta corectă de răspuns dintra cele enumerate mai sus.

21. Funcţiile Băncii Centrale sunt:


a) funcţia de centru valutar;
b) funcţia de creditare a economiei;
c) funcţia de instrument al statului;
d) funcţia economică;
e) funcţia de prudenţială.
Alegeţi varianta incorectă de răspuns, dintre cele prezentate mai sus.

22. Pe ansamblul economiei economisirea trebuie să fie egală cu una dintre variabilele economice
enumerate mai jos:
a) acumularea;
b) nevoia de finanţare;
c) investiţia;
d) totalitatea activelor financiare;
e) valoarea plasamentelor.
Alageţi varianta corectă de răspuns dintre cele enumerate mai sus.

23. Dacă o bancă deţine depozite în valoare de 650 milioane lei, rezerve la Banca Centrală de 80
milioane lei, iar rata rezervelor obligatorii trebuie să fie de 11%, determinaţi excesul de rezerve al băncii.
a) 9;
b) 10,5;
c) 8,5;
d) 11;
e) 7,5.
Alegeţi varianta corectă de răspuns, dintre cele enumerate mai sus.

24. Despre piaţa moneteră se fac următoarele afirmaţii:


a) este o piaţa en-gros, cu ridicata;
b) este piaţa monedei centrale;
c) instrumentele pieţei sunt nenegociabile;
d) cuprinde piaţa interbancară;
e) este o piaţă de tranzacţionare fără cotare.
Precizaţi care dintre afirmaţiile de mai sus nu este corectă.

25. Instrumente ale intervenţiei Băncii Centrale pe piaţa interbancară sunt:


a) rescontarea;
b) licitaţii cu rată variabilă a dobânzii;
c) refinanţarea cu rată fixă a dobânzii;
d) pensiuni la termen;
e) ajustarea ratei dobânzii.
Precizaţi care este varianta incorectă de răspuns, dintre cele enumerate mai sus.

26. Printre instrumentele de creditare a exploarării firmelor sunt:


a) facilităţi de cont curent;
b) împrumutul prin leasing;
c) bilete la ordin negociabile;
d) facilităţi de rate garantate;
e) împrumuturi pe creanţe.
Alegeţi varianta incorectă de răspuns, dintre cele prezentate mai sus

27. Diversificarea structurii împrumuturilor bancare se realizează în funcţie de:


a) scadenţe;
b) modul de garantare;
c) program de rambursare;
d) asigurarea portofoliului;
e) destinaţie.
Precizaţi care este varianta incorectă de răspuns, dintre cele prezentate mai sus.

28. Volatilitatea este definită ca:


a) opusă lichidităţii;
b) viteza modificării preţurilor pe piaţă;
c) sensibilitatea unui activ la schimbarea preţului;
d) un efect al schimbării cursului de schimb;
e) impactul modificării valorii monedei.
Alegeţi varianta corectă de răspuns dintre cele prezentate mai sus.

29. Un european deţine 20 mil. euro şi doreşte să-i investească în active americane, exprimate în dolari,
cu o rată a dobânzii de 10%, în timp ce rata dobânzii pentru investiţia în active europene, exprimată în euro,
este de 7%.
Să se determine rezultatul investiţiei în active americane, comparativ cu investiţia în active europene, după
un an, ştiind că în momentul realizării investiţiei, cursul euro în dolari a fost de 1 euro = 1,25 dolari, iar în
momentul final, după un an, a fost de 1 euro = 1,28 dolari, înregistrându-se deci o depreciere a dolarului.
Alegeţi varianta corectă de răspuns, dintre cele enumerate mai jos.
a) 84.375 euro;
b) 93.545 euro;
c) 46.670 euro;
d) 65.500 euro;
e) 58.960 euro.

30. Un investitor doreşte să valorifice în depozite bancare suma de 50.000 euro, pe o perioadă de 10
ani. Care va fi valoarea viitoare (VV) a depozitului, ştiind că în primii 6 ani rata dobânzii la depozite a fost de
6%, iar în următorii 4 ani de 7%.
Alegeţi varianta corectă de răspun, dintre cele enumerate mai jos.
a) 102.340 euro;
b) 84.530 euro;
c) 77.000 euro;
d) 92.980 euro,
e) 99.450 euro.
31. Un client doreşte să cumpere un autoturism în valoare (VB) de 15.000 euro, contractând un
împrumut bancar pe o perioadă de (T) de 5 ani, în următoarele condiţii: avansul iniţial (a) 20% din valoarea
autoturismului, rata anuală a dobânzii (rd) de 9%, rambursarea princi-palului se face în rate lunare egale.
Considerând anul de 360 de zile, determinaţi costul împrumutului şi alegeţi varianta corectă de răspuns,
dintre cele enumerate mai jos.
a) 2.655 euro;
b) 2.865 euro;
c) 3.045 euro;
d) 3.250 euro;
e) 2.745 euro.

32. O firmă produce ciment, în următoarele condiţii: rata rentabilităţii portofoliului (RRP) = 15%, rata
rentabilităţii titlului lipsit de risc (RTL) = 9%; riscul asociat, beta (b) = 1,25.
Să se determine rata necesară a rentabilităţii, exprimată procen-tual, cerută de către investitorii potenţiali în a
cumpăra acţiunile firmei (RRN).
Alegeţi varianta corectă de răspuns, dintre cele enumerate mai jos:
a) 17,2%;
b) 15,8%;
c) 14,5%;
d) 18,1%.
e) 16,5%.

33. Clasele de credit, stabilite pe bază de rating, sunt următoarele:


a) credite substandard, dezirabile;
b) credite sigure, standard;
c) credite irecuperabile;
d) credite în observaţie, satisfăcătoare;
e) credite cu pierderi.
Precizaţi care este varianta incorectă de răspuns, dintre cele enumerate mai sus.

34. O persoană fizică doreşte să cumpere o casă, în valoare de 55.000 euro, contractând un credit
ipotecar pentru 70% din valoarea imobilului, pentru o perioadă de 7 ani, creditul urmând să fie achitat prin plăţi
anuale (anuităţi) egale, fiecare plată efectuându-se la sfârşitul anului, dobânda percepută de către bancă fiind
de 9% din valoarea creditului rămas nerambursat. Să se determine dobânda totală plătită de către client
(costul creditului), calculele efectuându-se cu trei zecimale.
Alegeţi varianta corectă de răspuns, dintre cele enumerate mai jos.
a) 15.163euro;
b) 17.246 euro;
c) 14.548 euro;
d) 16.323 euro;
e) 15.650 euro.

35. Prima de risc a pieţei este definită ca fiind egală cu:


a) suma dintre rata rentabilităţii pieţei şi rata necesară a renta-bilităţii firmei;
b) diferenţa dintre rata necesară a rentabilităţii firmei şi rata rentabilităţii titlurilor lipsite de risc;
c) diferenţa dintre rata rentabilităţii pieţei şi rata rentabilităţii titlurilor lipsite de risc;
d) suma dintre rata necesară a rentabilităţii firmei şi rata renta-bilităţii titlurilor lipsite de risc;
e) suma dintre rata rentabilităţii pieţei şi rata titlurilor lipsite de risc.
Alegeţi varianta corectă de răspuns dintre cele enumerate mai sus.

36. Factoringul reprezintă:


a) metodă de finanţare a agenţilor economici pentru procurarea de factori de producţie;
b) tehnică de creditare pe baza garantării unei firme de către o altă firmă sau grup de firme,
numite factor de acoperire a riscului;
c) metodă de finanţare a efectelor comerciale de primit, prin vânzarea de către firmă a creanţelor
unei firme specializate, numită factor;
d) tehnică de acoperire a datoriilor firmelor prin finanţarea factorilor de risc asociaţi acestora de
către bancă;
e) metodă de mobilizare a factorilor de producţie prin finanţare concertantă.
Alegeţi varianta corectă de răspuns, dintre cele enumerate mai sus.

37. Creditul de consum se caracterizează prin:


a) angajarea ratelor direct la detailist;
b) rate mai mici ale dobânzii decât pentru firme;
c) achitarea plăţii o singură dată către comerciant;
d) emiterea de poliţe de către consumatori şi achiziţionarea aces-tora de către bănci;
e) pot fi şi cu plata în rate.
Precizaţi care este varianta incorectă de răspuns dintre cele enumerate mai sus.

38. Pentru a-şi reface rezerva obligatorie la Banca centrală, o bancă are următoarele posibilităţi:
a) se împrumută pe piaţa interbancară,
b) vinde titluri pe care le deţine;
c) reevaluează rezervele bancare;
d) se împrumută la Banca centrală;
e) reduce împrumuturile acordate.
Precizaţi care este varianta incorectă de răspuns, dintre cele enumerate mai sus.

39. Funcţiile principale ale băncii sunt:


a) oferă servicii financiare;
b) gestionează mijloacele de plată;
c) realizează operaţioni cu titluri;
d) realizeză operaţiuni interbancare;
e) acoperă riscurile financiare.
Alegeţi varianta incorectă de răspuns, dintre cele enumerate mai sus.
40. Se dau următoarele elemente de bilanţ:
a) depozite operate prin cecuri;
b) rezerve la Banca Centrală;
c) titluri de valoare;
d) conturi de economii,
e) depozite interbancare.
Precizaţi care dintre elementele de mai sus nu reprezintă pasive bancare.

41. Pentru a fi acceptată de către toţi moneda trebuie să se bazeze primordial pe:
a) stabilitate;
b) autoritate;
c) încredere;
d) transferabilitate;
e) convertibilitate.
Alegeţi varianta corectă de răspuns dintre cele enumerate mai sus.

42. Lichiditatea unui activ se caracterizeză prin gradul de certitudine al deţinătorului de a obţine, în orice
moment, o sumă de monedă cel puţin egală cu:
a) valoarea de piaţă;
b) valoarea nominală;
c) valoarea intrinsecă;
d) valoarea de transfer;
e) valoarea reală.
Precizaţi care dintre valorile enumerate este cea corectă.

43. În funcţia de forma de existenţă moneda se clasifică astfel:


a) moneda scripturală;
b) moneda de hârtie;
c) moneda convertibilă;
d) moneda metalică;
e) moneda electronică.
Precizaţi care dintre variantele de mai sus nu este adevărată.

44. După capacitatea liberatorie moneda poate fi:


a) moneda convertibilă;
b) moneda bancară;
c) moneda fiduciară;
d) moneda legală;
e) moneda numerar.
Alegeţi varianta corectă de răspuns dintre cele enumerate mai sus.

45. Valoarea paritară are în următoarele caracteristici:


a) reprezintă cantitatea de etalon monetar;
b) este definită prin lege;
c) este un element al unităţii monetare;
d) serveşte la stabilirea parităţii;
e) exprimă valorile reale ale monedelor.
Precizaţi care dintre variantele enumerate este falsă.

46. Forme ale parităţii monetare sunt:


a) paritatea interbancară;
b) paritatea internaţională;
c) paritatea inegrală;
d) paritatea aur;
e) paritatea financiară.
Alegeţi varianta corectă de răspuns dintre cele enumerate mai sus.
47. Referitor la valoarea unei monede, etalonată prin putere de cumpărare, se pot face următoarele
afirmaţii:
a) este o abstracţie sinergică;
b) decurge din nivelul preţurilor;
c) se poate determina în funcţie de un coş de produse;
d) este utilizată pentru stabilirea cursului de schimb reale;
e) cursul real se fundamentează pe teoria cursurilor flexibile.
Precizaţi care dintre afirmaţiile de mai sus este falsă.

48. Moneda de hârtie în perioada sistemelor monetare aur avea următoarele caracteristici:
a) legătura cu metalul monetar era intrinsecă;
b) convertbilitatea se făcea la valoarea paritară;
c) reprezenta un activ în bilanţul băncii;
d) covertibilitatea era liberă;
e) convertibilitatea se făcea la valoarea nominală.
Alegeţi, dintre caracteristicile enumerate, caracteristica falsă.

49. Din punct de vedere al convertibilităţii, monedele pot fi:


a) convertibile valutar;
b) neconvertibile;
c) convertibile limitat;
d) convertibile intern;
e) neconvertibile legal.
Alegeţi varianta corectă de răpuns, dintre cele enumerate mai sus.

50. Potrivit statutului FMI, pentru a fi converibilă, o monedă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) echilibrul balanţei de plăţi;
b) existenţa unor rezerve de lichiditate internaţională;
c) stabilirea unui curs real, fundamentat economic;
d) un nivel redus al deficitului bugetar;
e) flexibilitatea sistemelor economice.
Precizaţi care dintre condiţiile enumerate nu este adevărată.

51. Regimuri de curs de schimb sunt:


a) legat;
b) programat;
c) plafonat;
d) fix;
e) monitorizat.
Alegeţi varianta incorectă, dintre variantele enumerate mai sus.

52. Cantitatea de monedă:


a) este o mărime eterogenă;
b) este definită prin conceptul de masă monetară;
c) constă din totalitatea formelor de monedă;
d) este utilizată pentru plata datoriilor<
e) prezintă o lichiditate difrenţiată pe agregate.
Precizaţi care dintre caracteristicile enumerate este falsă.

53. Referitor la agregatul monetar se pot face următoarele afirmaţii:


a) este o măsură a cantităţii de monedă;
b) se pot constitui în indicatori monetari;
c) pot reprezenta obiective ale politicii monetare;
d) agregatul de bază este baza monetară;
e) moneda primară face parte din agregatul bază monetară.
Precizaţi care dintre afirmaţiile de mai sus este falsă.

54. Conform standardelor FMI agregatul monetar M2 cuprinde următoarele componente:


a) numerarul în circulaţie;
b) depozite la vedere ale statului;
c) rezervele băncilor la Banca centrală;
d) cecurile bancare;
e) depozitele în valută ale rezidenţilor.
Precizaţi care dintre componentele enumerate nu este corect inclus în M2.

55. În cadrul funcţiei Băncii centrale de bancă a băncilor, se regăsesc următoarele activităţi:
a) compensări interbancare;
b) intervenţii pe piaţa monetartă;
c) administrare a datoriei publice;
d) refinanţarea băncilor;
e) viramente interbancare.
Alegeţi varianta falsă dintre cele enumerate.

56. Ca centru valutar, Banca centrală aplică politica valutară a statului prin următoarele intervenţii
directe:
a) contingentarea importurilor;
b) ajustarea balanţelor de plăţi;
c) controlul plăţilor în devize;
d) sttimularea exporturilor;
e) devalorizarea şi revalorizarea monedei.
Precizaţi care dintre variantele enumerate nu este adevărată.

57. Ca formă a intervenţiei directe a autorităţii monetare în desfăşurarea activităţii băncilor,


reglementarea bancară îşi are originea:
a) după Conferinţa de la Bretton Woods;
b) după demonetizarea aurului;
c) în timpul crizei din 1929-1933;
d) după eliminarea dolarului ca etalon, în 1971;
e) după Acordul de la Washington, de realizare a şarpelui monetar.
Alegeţi varianta corectă de răspuns dintre cele enumerate mai sus.

58. Reglementerea bancară a căpătat forme specifice, în diverse ţări, precum:


a) coeficientul de reţinere;
b) plafonarea creditelor;
c) plafonul efectelor publice;
d) normarea lichidităţii bancare;
e) îngrădirea ceritelor de consum.
Precizaţi care dintre variantele enumerate nu este adevărată.

59. Scopul principal al normelor prudenţiale vizeză:


a) minimizarea capitalului băncii;
b) reducerea riscurilor plasamentelor;
c) menţinerea profitabilităţii băncii;
d) protejarea deponenţilor;
e) reglementarea structurilor bilanţiere.
Precizaţi varianta corectă de răspuns dintre cele de mai sus.

60. Principalele obiective urmărite prin supravegherea bancară, sunt:


a) asigurarea unor rate stimulative ale ale dobânzii;
b) menţinerea încrederii publicului în sistemul bancar;
c) respectarea legilor şi reglementărilor bancare;
d) protejarea fondurilor deponenţilor;
e) dezvoltarea unui sistem bancar viabil şi stabil.
Precizaţi care dintre variantele de mai sus este falsă.

61. Mijlocul de plată reprezintă:


a) procedeul de realizare a transferului de monedă;
b) forma de realizare a transferului de lichidităţi;
c) mecanism de stingere a datoriilor;
d) document de reglementare a plăţilor şi încasărilor;
e) instrument de realizare a schimbului.
Precizaţi care dintre afirmaţiile de mai sus defineşte corect mijlocul de plată

62. Scrisoarea de garanţie bancară are următoarele caracteristici:


a) este o tehnică de plată prin virament;
b) o formă de garanţie este cauţiunea;
c) este un instrument de garantare;
d) reprezintă o obligaţie irevocabilă de plată;
e) valoarea garanţiei este variabilă.
Precizaţi care dintre caracteristicile enumerate nu este adevărată.

63. Între trată şi bilet la ordin există următoarele asemănări referitoare la:
a) numărul de participanţi;
b) participantul care semnează instrumentul de plată;
c) obligaţia poate fi asumată printr-un mandatar;
d) transferul anticipat al valorilor;
e) posibilitatea tragerii pentru un terţ.
Precizaţi care dintre variantele prezentate este adevărată.

64. Caracteristici ale cardului sunt:


a) permite obţinerea de lichidităţi de la banca emitentă;
b) este un instrument de plată fără numerar;
c) presupune trei participanţi;
d) în funcţie de sursa de acoperire pot fi carduri emise de bănci;
e) este utilizat în relaţie cu comercianţii care au acceptat cardul.
Precizaţi care dintre variantele enumerate nu este adevărată.

65. Abordarea agregatelor monetare ca obiective cantitative ale politicii monetare vizeză următoarele
aspecte:
a) finanţarea bancară;
b) transmitera impulsurilor monetare;
c) indicatorii monetari;
d) rezervele monetare;
e) baza moneteră.
Precizaţi care dintre aspectele enumerate este adevărată.

66. Evoluţia obiectivul intermediar al politicii monetare trebuie să fie corelată cu:
a) evoluţia unor variabile reale;
b) evoluţia inflaţiei;
c) evoluţia ofertei de monedă;
d) evoluţia unei alte variabile nominale;
e) ratelor dobânzii.
Precizaţi care dintre afirmaţiei de mai sus este adevărată.

67. În cadrul agregatelor finanţării şi îndatorării pot fi delimitate următoarele tipuri de agregate:
a) agregate ale îndatorării publice;
b) agregate ale masei monetare;
c) agregate ale creditului global;
d) agregate ale datoriei interne totale;
e) agregate ale creditului intern net.
Precizaţi care dintre agregatele enumerate este fals.

68. Operaţional, instrumentele politicii monetare se structurează astfel:


a) instrumente cu acţiune asupra rezervelor bancare;
b) instrumente care afectează direct activele şi pasivele băncilor;
c) instrumente de control al riscurilor bancare;
d) instrumente de ajustare a lichidităţii;
e) instrumente care afectează baza monetară.
Alegeţi, dintre variantele de mai sus, varianta falsă.

69. Referitor la rezervele minime obligatorii se fac următoarele afirmaţii:


a) vizeză asigurarea lichidităţii minime;
b) se determină prin aplicarea de cote procentuale asupra capitalului băncii;
c) realizeză un transfer de resurse de la bănci la banca centrală;
d) reprezintă pasive ale băncii centrale;
e) modificarea lor influenţează costul creditului pentru bănci.
Precizaţi care este varianta incorectă dintre cele de mai sus.

70. Canalul cursului de schimb, de transmitere a politicii monetare, are următoarele caracteristici:
a) face parte din canalele preţurilor activelor;
b) veriga principală de transmitere sunt preţurile exporturilor;
c) implică efectele ratelor dobânzii;
d) este specific regimului cursurilor flexibile;
e) afectează exportul net.
Alegeţi varianta falsă , dintre cele enumerate mai sus.