Sunteți pe pagina 1din 2

Transformatorul hidraulic tip BARGLAZAN utilizat

in amenajari de itigatii local


Rezumat
1. Introducere
Crearea de tehnologii care sa asigure utilizarea unor surse neconventionale de
energie in lucrarile de irigatii de agricultura este o problema actual. Pe aceasta cale
pot fi compensate deficitele de hidrocarburi sau energie electrica si pot fi realizate
sporuri de productii agricole, fara a pretinde suplimentari de alocari din sursele
clasice.
In sistemele de imbunatatiri funciare din judetul Timis sint utilizate statii de
pompare reversibile pe Mures, dar axista si canale de desecare care pot fi judicious
utilizate reversibil pentru irigatii. Sistemul de desecare Teba-Timisat este marginit
la Nord de Canalul navigabil Bega si la Sud de riul Timis. Nivelul superior din
Bega fata de Timis permite o circulatie gravitational pe canalele cu functii de
desecare, care pot fi si alimentate din Bega.Stavilarele existente in cadrul
sistemului de canale realizeaza caderi care pot fi valorificate energetic pentru
pompare cu ajutorul unor transformatoare hidraulice in circuit deschis [1,2,5].
In conditiile economisirii hidrocarburilor apa existent in canale nu poate fi ridicata
la nivelul suprafetelor agricole din jur, aceasta operatie fiind efectuata de regula cu
electropompe si uneori cu motopompe. Astfel transformatoarele hidraulice
inlocuiesc pompele, economisind energia electrica sau carburantii.Situatii similar
pot fi generate si in alte parti ale tarii in cazul unor sisteme similar sau al unor mici
acumulari locale pe vaile unor zone deluroase, aceste reserve de apa putind fi
utilizate prin pompare pentru irigarea unor suprafete agricole adiacente situate la
cote superioare fata de oglinda apei din sursa.In ambele situatii se dispune de o
cadere hidraulica valorificabila prin debitele deversate,aceasta cadere fiind relative
mica. Acumularile mai mari compuse din lacuri in trepte au situatii similar in
cazurile in care deversarile se fac in present prin disipatoare hidraulice,instalarea
unor central hidroelectrice intimpinind dificultati din cauza caderilor foarte mici.
Transformatorul hydraulic utilizeaza sursa hidraulica motoare ca energie primara,o
o transforma de regula in energie stereomecanica,care la rindul ei este transformata
in energie secundara tot hidraulica dar cu parametrii energetic (debit,cadere)
diferiti de cei primari. In cazul situatiilor descries mai sus se utilizeaza caderi mici
cu debite mari si se realizeaza inaltimi de pompare mai mari cu debite pompate
mai mici.
2.Transformatorul hydraulic realizat de Aurel Barglazan

Aurel Barglazan (1905-1960) a fost professor universitar, membru corspondent al


Academiei RSR,laureate al premiului de Stat, personalitatea sa ocupind un loc de
cinste printer marile personalitati si dacali ai Politehnicii timisorene[1,2,3,4,5].
Transformatorul hydraulic constituie dupa afirmatia autoruluiun dispozitiv cit
mai simplu pentru obtinerea unei duble transformari hidraulice.Studiul mai
indeaproape al acestei problem l-am inceput prin anul 1936 cind mi s-a pus
problema proiectarii unei alimentary cu apa potabila a unei cladiri dintr-o statiune
climaterica pe linga care trecerea un curs de apa foarte buna, insa mai jos decit cota
casei cu 10-15m, mentiona profesorul Aurel Barglazan in cadrul tezei de doctorat
cu nr.2 sustinuta la politehnica din Timisoara in anul 1940[1,2].
transformatorul hydraulic Barglazan este o masina compacta care imbina
elementele constructive si caracteristicile functionale ale unu rotor de turbine
Kaplan cu cele ale unei pompe centrifuge sau radial axiale.
In figura 1a,b,c,d,e sint redate desenele de ansamblu ale transformatorului
Barglazan precum si fotografii ale unei variante proiectate si realizate, respective
incercate la Laboratorul de masini hidraulice de la Scoala politehnica din
Timisoara de catre autor.
Componentele constructive principale ale acestui tip de turbotransformator sint
urmatoarele:
Turbina:butucul(1), paletele (2), lagarele de sustinere(3), antestatorul cu palete
(4),poststatorul cu palete (5) si tubul de aspiratie (6).
Pompa: rotorul (7) solidar cu paletele rotorice ale turbine,camera in spirala(8)
conducta de aductiune(9), carcasa de asamblare(10) si conducta de refulare.
Se remarca faptul ca paletele turbine Kaplan sint fixe, iar pe acestea este montat
rotorul de pompa, rezultind un rotor mixt de turbine-pompa unitary si rigidizat.
Dupa cum rezulta din principuil de functionare,transformatorul Aurel Barglazan
este un transformator in circuit deschis spre deosebire de transformatorul
hidrodinamic Fttinger- care este in circuit inchis [2,4]. La primul are loc
transformarea energetic din hidraulica in stereomecanica si din nou in energie
hidraulica. Astfel:
Eh Esin