Sunteți pe pagina 1din 99

Bilet1.

1.Inceconstainternationalitateacomertului

p3
Internaionalitateaiareoriginea,fienfaptulctranzaciilese
ncheientreparteneridinstatediferite,fientreparteneridinacelaistat,
darreferitorlaooperaiunecareconineunelementdeextraneitate,fien
faptulctranzaciilerespectiveimplicdiversebariere(normative,juridice,
monetare,teritorialesaufiscale)nespecificetranzaciilorinterne,croralise
aplicreguliledreptuluicomeruluiinternaional.
ndreptulromnsuntluatenconsiderare,deregul,doucriterii
deinternaionalitate,referitoarelaelementuldeextraneitate:unuldenatur
subiectiv,caresereferladomiciliul,reedinaobinuitsausediulprilor
raportului juridic de dreptul comerului internaional i altul de natur
obiectiv,caresereferlaobiectulraportuluijuridicdedreptulcomerului
internaionalicaretrebuiesseaflentranzit,circuitinternaional,altfel
spus, nexecutarea raportuluijuridic,bunultrebuies treac celpuino
frontier; elementul de extraneitate privete locul siturii bunului sau n
general,loculexecutriicontractului.
nRegulamentul593/2008(RomaI)privindlegeaaplicabil
obligaiilor contractuale, care se aplic direct pe teritoriul Romniei,
internaionalitatea raportului juridic reiese din faptul c o obligaie
contractualimplicunconflictdelegi,adicvinencontactcudousau
maimulteordinijuridicestatale.
ConveniadelaVienadin1980cuprivirelavnzarea
internaionaldemrfuriiConveniadelaHagadin2005privind
acorduriledealegereaforului(carenuaintratncnvigoare)au
propriilecriteriideinternaionalitate.Astfel,nConveniadelaViena,seare
nvederesediulprilor,caretrebuiesfienstatediferite,iarnConvenia
delaHaga,reedinaprilor.
2Contractuldefactoring
p.123
Factoringulesteoperaiuneaprincareontreprindere,numit
aderent, transmite unei societi specializate/instituie bancar, numit
factor, creanele sale nscute din vnzarea de bunuri sau prestarea de
servicii,iarfactorulasigurntreprinderii,finanareaiurmrireacreanelor
acesteia. De regul, contractul se ncheie cu privire la un ansamblu de
creane(inucuprivirelaocreanunic).nfactoringulinternaional,
factorul gestioneaz creanele comerciale ale clientului su, care este, de
regul,unexportator,nstrintate.Elncaseazfacturileiseocupde

recuperareacreanelor;poateacordaaderentuluiuncreditconstndnplata
n avans a facturilor debitorului aderentului. Astfel aderentul obine
finanare,iarfactorulncaseazosummaimaredelater,dectceapecare
apltitoeladerentului,aceastafiindplataserviciilorpecarelefurnizeaz
aderentului. Creanele aderentului pe care acesta le transmite factorului
trebuiesfiecerteilichide,darnuexigibile,deoarecedenaturafactoring
ului este transmiterea creanelor care nu au ajuns la scaden; obiectul
contractuluidefactoringlpotformaicreaneleviitoare.
nRomniafactoringulesteuncontractnenumit,supusregulilor
generaledinmateriacontractelor.
Obligaiileaderentuluisunt:obligaiadeatransmitecreanele;seaplic
regulilecesiuniidecreandinCodulcivilromn;creanelesunttransmise
factorului cu toate accesoriile lor, cum sunt garaniile reale, personale,
privilegii,penaliti,dobnzi,etc.;obligaiadeagarantacreanele;potrivit
art.1585C.civ.,vnztoruluneicreaneestedatorsrspunddeexistena
valabil a creanei la data vnzrii ei; aderentul garanteaz factorului
existenacreanei,frarspundeidesolvabilitateadebitoruluicedat,cu
excepiasituaieincaresaobligatnmodexpressgarantezeipentru
acestlucru;obligaiadeanotificapedebitorulcedatdespretransmiterea
creaneictrefactor.
Obligaiile factorului sunt: obligaia de finanare a aderentului prin plata
facturilor acceptate; astfel, aderentul este finanat de ctre factor, dei
facturile transmise nu sunt scadente; suportarea riscului de neplat a
debitorilorcedai;nabsenauneiclauzeprincareaderentullgaranteazpe
factorpentrusolvabilitateadebitoruluicedat,risculnepliiialinsolvenei
debitoruluivafisuportatdectrefactor,nsensulcacestanuareaciunen
regresmpotrivaaderentului;ncasareacreanelordeladebitoriicedai.
ncomerulinternaional,pentruaapreciacaracterulinternaional
aloperaiuniidefactoring,sedisociazcontractuldefactoringde
raporturilefactoruluicuteriidebitoriaiaderentului.Contractulde
factoring este internaional dac aderentul i factorul au sediul n state
diferite. n relaiile factorului cu terii, internaionalitatea nu depinde de
sediulfactoruluisaualaderentului,cidesituaiacreaneicedate,iimplicit
desituaiadebitorului.
nmateriedefactoringinternaionalexistnormeuniforme,i
anumeConveniaUnidroitdelaOttawadin1988cuprivirelafactoringul
internaional,lacareRomnianuesteparte.Dealtfel,afostratificatdoar
de7state.Potrivitart.2dinConvenie,operaiuneadefactoringarecaracter

internaional, atunci cnd creanele cedate n temeiul contractului de


factoring au ca izvor un contract de vnzare de mrfuri ncheiat ntre
furnizorulidebitorul,cusediulnstatediferite,iaracestestate,precumi
statulncareiaresediulfactorulsuntstatecontractantelaConvenie.
Deasemenea,Conveniaesteaplicabilincazulncareattcontractualde
vnzaredemrfuri,cticontractuldefactoringsuntsupuselegiiunuistat
contractantlaConvenie.Condiiilerestrictiveaufcutcaacestinstrument
internaionalsnusebucuredemaresucces.
Legeaaplicabilfactoringului.
Contractuldefactoringncheiatntreaderentifactorpoateficalificatcaun
contract de prestri servicii. El este supus legii alese de pri potrivit
principiului autonomiei de voin. n lipsa alegerii, legea aplicabil este
determinatdeRegulamentulRomaI,art.4.1.b),fiindlegeastatuluincare
prestatoruldeservicii,adicfactorul,iarereedinaobinuit.nceeacei
privetepeteri,art.14.2dinRegulamentulRomaIprevedeclegeacare
reglementeaz creana cedat determin caracterul cesionabil al acesteia,
raporturile dintre cesionar i debitor, condiiile n care cesiunea este
opozabildebitorului,precumicaracterulliberatoralprestaieiexecutate
dectredebitor;aceastprevedereafostconceput,ns,pentruoperaiunile
simpledecesiuneinupentrutransferuldecreanemultiple,trecutesau
viitoare, cu privire la debitori cu sediul n state diferite. Prin urmare, n
fiecarecaznpartesevoraplicanormeleconflictualealeinstaneisesizate.

Biletnr3:
1.Contractuldeleasing
p.120
Leasingul(crditbail,nfrancez)sadezvoltatnsfera
comerului internaional, mai ales n domeniul aeronavelor, navelor,
echipamentelorpetroliere,mainilorunelte,.a.Operaiuneadeleasingeste
o tehnic juridic complex, care presupune ncheierea unui contract de
vnzare ntre furnizor i societatea de leasing (finanatorul) i apoi, un
contractdenchirierentresocietateadeleasing iutilizator,dublatdeo
promisiunedevnzarentreaceleaipersoane,laexpirareatermenuluide
nchiriere.Utilizatorulfixeaz,nprealabil,decomunacordcu
furnizorulvnztorisocietateadeleasingcaracteristicilebunului,pecare
societateadeleasinglvacumpranvedereanchirierii.
Avantaje. Leasingul prezint avantaje pentru toate prile implicate.

Furnizorul are avantajul de a fi pltit imediat; el i plaseaz pe pia


produseledeovaloareridicatiiconsolideazpoziiafadeconcuren.
Finanatorul (societatea de leasing) poate acorda credite n condiii de
rentabilitate,pstrnduidreptuldeproprietateasuprabunurilornchiriate,
ca garanie, obinnd astfel beneficii fr cheltuieli ridicate. Utilizatorul
poateobinebunuriledecarearenevoiefrcheltuieliimediatedeinvestiii;
locaiuneafiindtemporar,utilizatorulpoatenlocuibunurilecareaudevenit
nerentabile;elpoatecumpra
bunurile la mplinirea termenului stipulat n schimbul plii unui pre
rezidual convenit. Utilizarea leasingului este mai avantajoas dect un
creditclasic,deoarece,ncazdeinsolvabilitateautilizatorului,finanatorul
irecupereazbunul,alcruiproprietareste,frnicioformalitate.idin
punctdevederefiscal,leasingulestemaiavantajosdectuncreditclasic.
Operaiuneadeleasingestereglementatnmultestate.n
Romnia,estereglementat,nprincipal,prinOG51/1997privind
operaiuniledeleasingisocietiledeleasing.Peplaninternaionalexisto
conveniecareconinenormeuniformereferitoarelaoperaiuneadeleasing
ianumeConveniaUnidroitdelaOttawadin1988cuprivirelaleasingul
internaional,lacareRomnianuesteparte.
Ooperaiunedeleasingesteinternaionaldacfinanatoruli
utilizatorulausediulnstatediferite.Pentruastabililegeaaplicabilnuse
va avea n vedere operaiunea de leasing, ci cele dou contracte care o
formeaz. n spaiul UE este aplicabil Regulamentul Roma I; nu exist
prevederispecialepentrucontractuldeleasing(adicacelancheiatntre
finanatoriutilizator);dacprilenuaualeslegeaaplicabilntemeiul
autonomiei lor de voin, atunci contractul de leasing va fi supus legii
loculuiundeiaresediulparteacarefurnizeazprestaiacaracteristici
aceast parte este finanatorul. Este posibil ca lex rei sitae, ca lege de
aplicare imediat, s reglementeze anumite aspecte ale contractului de
leasing,cumarfipublicitateaoperaiunilordeleasingoridrepturileterilor.
Contractuldevnzarencheiatntrefurnizorifinanatoreste
supuslegiidinmateriavnzrii(RegulamentulRomaI),careafost,deja,
analizat.
ConveniadelaOttawaconineanumitereguliuniformereferitoare
ladrepturileiobligaiileprilorntrooperaiunedeleasing
internaional.Conveniaseapliccndfinanatoruliutilizatorulausediul
nstatediferite(numai8stateauratificatConvenia)iacestestate,precum
istatulncarefurnizoruliaresediulsuntstatecontractantelaConvenie;

sau,cndfinanatoruliutilizatorulausediulnstatediferiteiceledou
contracte(devnzareideleasing)suntsupuselegiiunuistatcontractantla
Convenie (art. 3 alin. 1 din Convenie). Convenia se aplic numai
operaiuniideleasinginternaionalmobiliar,ncheiatnscopprofesional.
Existmaimulteformedeleasing:nfunciedeconinutulratelor,
leasingulestefinanciarioperaional.Acestetipurideleasingsuntdefinite
nCodulfiscalromn(art.7pct.7ipct.8);astfel,contractuldeleasing
financiaresteoricecontractdeleasingcarendeplinetecelpuinunadintre
urmtoarelecondiii:
a)riscurileibeneficiiledreptuluide
proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate
utilizatoruluilamomentullacarecontractuldeleasingproduceefecte;
b)contractuldeleasingprevedeexprestransferuldreptuluideproprietate
asupra bunului ce face obiectul leasingului ctre utilizator la momentul
expirriicontractului;
c) utilizatorul are opiunea de a cumpra bunul la momentul expirrii
contractului,iarvaloarearezidualexprimatn
procente este mai mic sau egal cu diferena dintre durata normal de
funcionare maxim i durata contractului de leasing, raportat la durata
normaldefuncionaremaxim,exprimatnprocente;
d) perioada de leasing depete 80% din durata normal de funcionare
maximabunuluicarefaceobiectulleasingului;nnelesulacesteidefiniii,
perioadadeleasingincludeoriceperioadpentrucarecontractuldeleasing
poatefiprelungit;
e)valoareatotalaratelordeleasing,maipuincheltuielileaccesorii,este
maimaresauegalcuvaloareadeintrareabunului;;contractuldeleasing
operaionalesteoricecontractde
leasingncheiatntrelocatorilocatar,caretransferlocataruluiriscurilei
beneficiiledreptuluideproprietate,maipuinrisculdevalorificareabunului
la valoarea rezidual, i care nu ndeplinete niciuna dintre condiiile
prevzutela pct.7lit.b)e);riscul devalorificareabunuluilavaloarea
rezidual exist atunci cnd opiunea de cumprare nu este exercitat la
nceputul contractului sau cnd contractul de leasing prevede expres
restituireabunuluilamomentulexpirriicontractului;;ncazulleasingului
financiarutilizatorulestetratat,dinpunctdevederefiscal,caproprietar;n
cazulleasinguluioperaional.nfunciedeobiect,leasingulestemobiliar
iimobiliar.ncomerulinternaionalsefoloseteleasingulmobiliar.
Contractuldeleasingtrebuiesconinanumiteelemente

obligatorii: clauza privind definirea contractului de leasing ca leasing


financiarsauoperaional;denumireabunuluicarefaceobiectulcontractului
deleasingicaracteristiciledeidentificarealeacestuia;valoarearatelorde
leasingitermenuldeplataacestora;perioadadeutilizarensistemde
leasingabunului;clauzaprivindobligaiaasigurriibunului;valoareatotal
acontractuluideleasing.
Contractul de leasing financiar trebuie s cuprind n plus: valoarea de
intrareabunului;valoarearezidualabunuluiconvenitdepri;valoarea
avansului;ratadeleasing.
Efectelecontractului.Obligaiileprilorsuntstabilitenart.9i
10dinOG51/1997.
Locatorul/finanatorulareobligaiadearespectadreptul
utilizatorului de a alege furnizorul potrivit nevoilor lui; de a ncheia un
contractdevnzarecufurnizoruldesemnatdeutilizator,ncondiiileexpres
formulatedectreacesta;deancheiauncontractdeleasingcuutilizatorul
ideatransmiteacestuia,ntemeiulcontractuluideleasing,toatedrepturile
derivnddincontractuldevnzare,cuexcepiadreptuluidedispoziie;dea
respectadreptuldeopiunealutilizatorului,nceeacepriveteposibilitatea
de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achiziionarea ori
restituireabunului;deagarantautilizatoruluifolosinalinititabunului,n
condiiilencareacestaarespectattoateclauzelecontractuale;deaasigura,
printrosocietatedeasigurare,bunuriledatenleasing.
Utilizatorulareobligaia:deaefectuarecepiaideaprimibunul
latermenulstipulatncontractuldeleasing;deaexploatabunulconform
instruciunilor elaborate de ctre furnizor i de a asigura instruirea
personaluluidesemnatslexploateze;deanugrevacusarcinibunulcare
faceobiectulcontractuluideleasingfracordulfinanatorului;deaplti
rateledeleasingiacosturiloraccesoriiacestora;deasuportacheltuielilede
ntreinereirisculpieiriibunului;dealinformapefinanator,ntimputil,
despreoricetulburareadreptuluideproprietate,venitdinparteaunuiter;
deanumodificabunulfracordulfinanatorului;dearestituibunul n
conformitatecuprevederilecontractuluideleasing.
ncetareacontractuluideleasing.Contractuldeleasingnceteaz
laexpirareadurateideleasing,cndutilizatorulpoatesaleagfie
restituireabunului,fiedobndireadreptuluideproprietateasuprabunului,
fieprelungireacontractuluideleasing.
Contractuldeleasingnceteazprinreziliere:cndutilizatorul
refuzprimireabunuluilatermenulstipulatncontractuldeleasingsaucnd

seaflnstaredereorganizarejudiciari/saufaliment;nacestesituaii,
societateadeleasingaredreptuldeareziliaunilateralcontractualdeleasing
cudauneinterese(art.14dinOG51/1997).Deasemenea,ncazulncare
utilizatorulnuexecutobligaiadeplatarateideleasingtimpdedouluni
consecutive,finanatorularedreptuldeareziliacontractuldeleasing,iar
utilizatorulesteobligatsrestituiebunul,splteascratelescadente,cu
dauneinterese(art.15OG51/1997).
Contractuldeleasingnceteazprinpierdereasaudispariia
bunului(inclusivfurtul),precumiprinpieireatotalsauparial.
2.Uzantelecomertuluiinternational
p.10
Potrivit art. 1 C. civ. rom. uzanele sunt izvor de drept. Prin uzane se
nelege obiceiul sau cutuma, la care se adaug uzurile profesionale.
Obiceiul (sau cutuma) reprezint o practic ndelungat, continu i
general,pecare,ceiceoaplic,o
considerobligatorie.Obiceiurilesuntnescrise.Legeaesteconsideratun
dreptscris,iarobiceiulundreptnescris.
Uzurileprofesionalesuntaceleregulicarereglementeazraporturilestabilite
ntremembriiuneiprofesiisau,dupcaz,ntremembriiclieni,cuocazia
exercitriiprofesiei.Eleaufostincluseprintreizvoarelededreptcivilpentru
c,aacumseprevedenart.3alin.(1),dispoziiileCoduluicivilseaplic
iprofesionitilor,deciioperatorilordecomer.
Prinexcepiedelaregulacuzanelereprezintundreptnescris,
uzanelepotfipublicatenculegerielaboratedectreentitilesau
organismeleautorizatendomeniu.nacestcaz,opereazprezumiarelativ
a existenei lor. De exemplu, potrivit Legii 365/2002 privind comerul
electronic,furnizorilordeserviciiaisocietiiinformaionaleliseimpunes
comunicedestinatariloracestorserviciicoduriledeconduitrelevantelacare
furnizorulsubscrie(art.8alin.1lit.e);legeasereferlaocodificareaunor
uzane comerciale aplicabile n activitatea profesional a furnizorilor de
serviciialesocietiiinformaionale,reglementnd
conduitairesponsabilitateaacestora.
n materie comercial se face distincia ntre uzanele convenionale
(interpretative) i uzanelenormative(legislative).Deregul,uzaneleau
caracterconvenional(producndefecteprinvoinaprilorsauntcerea
legiiiacontractului)iinterpretativ(menitslmureascvoinaprilor,
potrivitregulilordeconduitpecareleconsacr).Aasunt,deexemplu,

uzaneleportuare(cumarfiuzananormeidencrcarenportulConstana).
Uzanelenormative(legislative)suntacelealacarefacetrimiterelegea.
Potrivitdreptuluiromn,casfieizvordedrept,uzaneletrebuie
sfieconformecuordineapublicicubunelemoravuri[art.1alin.4C.
civ.].Uzanelesepotprobaprinoricemijlocdeprob.Dacsuntpublicate
iaceastaserefer,maiales,lauzurileprofesionaleseprezumcexist.
Acelacarecontestexistenalortrebuiesfacdovada.Sarcinaprobein
ceeacepriveteexistenaiconinutuluzaneirevinepriiinteresateso
foloseasc.
nDCIexistmaimultecategoriideuzane;elepotfigrupatedup
ramuradeactivitate,obiectulcontractului,profesiuneaprilor,modulde
transportsaualteelemente.Deasemenea,dupaltecriterii,existuzanede
ntreprindere,profesionale,locale,regionale,convenionale,.a.
DespreuzanesefacereferireinUniformCommercialCode(USA),n1
205;deasemenea,nPrincipiileUnidroitlaart.5.1.2.
Biletulnr.4:
1.Lexmercatoria,

p.9
nDCIdreptulnegociatdeoperatoriidecomerinternaional,sau
dreptultransnaional,reprezintunsistemjuridicprivat.
Laorigine,lexmercatoriaeracompusdinprincipiilebunei
credine, reciprocitii i nediscriminrii ntre comercianii locali i cei
strini.nprezent,lexmercatorianseamn,fieometod,fieunnumrde
principii i reguli, veritabile jus gentium pentru raporturile private. Unii
autoriconsiderclexmercatoriaesteconstituitattdinuzane,ctidin
principii generale. Ali autori trateaz separat uzanele de principiile
generale,considerndcnuseconfund.Lexmercatoriaarencomponen
reguli materiale de drept internaional; nu conine norme conflictuale. n
literatura juridic se apreciaz c lex mercatoria este format din dou
categoriideprincipii:
a.principiicareprivescloialitateanoperaiuniledecomer
internaional,ianume:
interdiciadeainvocalipsadecompetenanegociatorului
(prezumia de competen a operatorilor de comer internaional, ceea ce
contribuielasiguranatranzaciilor);
interdiciadeasecontrazicendetrimentulaltuia(ceeacen
sistemulcommonlaw,deundeprovine,senumeteestoppel;acest

principiu este consacrat i n Principiile Unidroit, n art. 1.8, denumit


"Interdiciadeasecontrazice":"opartenupoateacionancontradiciecuo
ateptarepecareageneratoceleilaltepri,dacaceastadinurmacrezut
neantrunmodrezonabiliaacionat,caurmare,ndezavantajulsu.");
contraproferentem(mpotrivaceluicarepropunereprezinto
reguldeinterpretareatermenilorsauclauzelorambigue, ndoielnicedin
contract,carestabiletecacesteavorfiinterpretatempotrivaceluicarele
propune;deexemplu,clauzestandard;v.iart.1269C.civ.rom.);
bunacredin;
obligaiadeinformare;
interdiciadecorupie;
obligaiadeaminimizaprejudiciul;
obligaiadecooperare;
b.principiicareprivesceficacitateaoperaiunilordecomer
internaional,ianume:
pactasuntservanda;
obligaiaderenegocierencazdeimpreviziune(hardship);
foramajor;
excepiadeexecutare;
efectulutil.

Caresuntefectelelexmercatoria?
Dacprileaualeslexmercatoria,ntotalitatesaunparte,ca
legeaplicabilcontractuluidintreele,instanasesizat,statalsau
arbitralovaaplica,ntemeiulautonomieidevoinaprilor.n
RegulamentulRomaInuesteprevzutoasemeneaposibilitatepentrupri,
problemafiindlsatpentruafirezolvatdectrestatelemembre.
npractic,prilealeg,deregul,olegenaional,caresleguverneze
contractul,pecareopotcompletacuprincipiisauregulicareaparinlex
mercatoria.
2.RecunoastereasiexecutareahotararilorarbitraleconformConventiilorde
laNewYorksidelaWashington.
P.51
nConveniadelaNewYorkdin 1958seprevedechotrreaarbitral,
princareafostsoluionatunlitigiunearbitrabilpotrivitlegiistatuluiundese
solicit recunoaterea sau/i executarea acesteia, nu poate fi
recunoscut/executat[art.Valin.2lit.a)].

ConveniadelaNewYorkafostdestuldeliberallamomentulla
careafostadoptat,darastziesteconsiderat.Cerereaderecunoateresau
executare trebuie nsoit de hotrrea arbitral i de convenia arbitral,
tradusenlimbastatuluincaresedepunecererea(art.IV,similarcuart.
1127C.proc.civ.rom.).Motivelederefuzalrecunoateriisauexecutrii
suntcuprinsenart.VisuntidenticecumotiveleprevzutenCodulde
procedurcivilromn(art.1128i1124);deasemenea,icondiiaprobrii
unuiadintremotive,dectreparteampotrivacreiaesteinvocathotrrea.
ConveniadelaNewYorknuconinereguliuniformecuprivirela
prescripia dreptului de a cere recunoaterea sau executarea, procedura
contradictoriesaunu,ciledeatacmpotrivahotrriiderecunoateresau
executare.
Washington
Aceastconvenieconinedispoziiiprivindrecunoatereasau
executarea hotrrilor arbitrale pronunate numai n litigiile referitoare la
investiiilentrestateipersoanealealtorstate.nart.54alConvenieieste
stabilit o regul drastic, ce nu se regsete n nici un alt convenie
internaional,i anume:fiecarestatcontractantrecunoateoricesentin
dat, n temeiul Conveniei, ca fiind obligatorie i asigur executarea pe
teritoriulsuaobligaiilorpecuniarepecaresentinaleimpune,cai
cndarfivorbadeohotrredefinitivauneiinstane,carefuncioneazn
aceststat.Prinurmare,hotrreaarbitralpronunatntemeiulConveniei
delaWashingtonareacelairegimcuohotrrejudectoreascinterna
statuluipeteritoriulcruiasesolicitrecunoatereasauexecutarea.Aceast
soluie a fost acceptat de statele contractante ale Conveniei, deoarece
Conveniaprevedeunaldoileagraddejurisdicie,echivalentuneicide
atacexercitatmpotrivahotrriiarbitrale.
Biletul5:
1.Cambiaincontextulinternational
p.116
ndreptulcomeruluiinternaionalseaplicdousisteme:sistemul
anglosaxon,caresefolosetededouinstrumente:UnitedKingdomBillsof
ExchangeActdin1882iUnitedStatesUniformNegociableInstruments
Actdin1896isistemulcontinental,carearelabaz,nprincipal,dou
convenii, semnate la Geneva n 1930, aplicabile cambiei i biletului la
ordin: Convenia asupra reglementrii uniforme a cambiei i biletului la

ordin; Convenia asupra reglementrii conflictelor de legi n materie de


cambieibiletlaordin;Conveniaasupratimbrului.Romnianuaratificat
niciunadinacesteconvenii.DarLegea58/1934privind
cambiaibiletullaordinsebazeaz,nmareparte,peprimaConvenie,iar
prevederile Codului civil n materia legii aplicabile, pe cea de a doua
Convenie.
ntreceledousisteme(anglosaxonicontinental)existdiferene
semnificative referitoare la caracterul abstract al cambiei i al girului, la
protecia posesorului legitim al cambiei i la garanii. Astfel, posesorul
legitim al cambiei este protejat prin Convenia de la Geneva mpotriva
oricrui refuz de plat din partea trasului, refuz bazat pe ridicarea unei
excepii avnd ca baz contractul fundamental. Dimpotriv, n sistemul
anglosaxon, beneficiarul poate ntmpina un refuz de plat bazat pe
contractulfundamentaldintrepri(cambianuarecaracterabstract).
PotrivitConvenieidelaGeneva,beneficiarullegitimesteprotejat
mpotriva iregularitilor oricrui girant anterior lui; n sistemul anglo
saxon, se aplic principiul know your endorser (cunoatei girantul),
considerndusecgirulcarenundeplinetecondiiilenecesarenuproduce
efecte. n ceea ce privete garaniile, Convenia de la Geneva introduce
garaniaspecific:avalul;ocambieavalizattrebuiepltitfraseputea
invocavreocauzcarerezultdincontractulfundamental.nsistemulanglo
saxon,garantulesteobligatdupsistemuldreptuluicivil,adicpoateinvoca
contractulfundamentalpentruaseopunelaplat.
Legeaaplicabilcambiei.RomnianuestepartelaConveniadela
Geneva din 1930 asupra reglementrii conflictelor de legi n materie de
cambie i bilet la ordin. Cu toate acestea, prevederile Conveniei sunt
preluatenCodulcivilromn.Astfel,referitorlaform,potrivitart.2648C.
civ.,(similar cu art. 3 din Convenie) angajamentul asumat n materie de
cambieestesupuscondiiilordeformalelegiistatuluiundeangajamentula
fostsubscris.Dacangajamentulestenevalabil,potrivitacesteilegi,darse
conformeazlegiistatuluiundearelocsubscriereaunuiangajamentulterior,
neregularitateadeformaprimuluiangajamentnuinfirmvaliditateacelui
ulterior.
Legeaaplicabilefectelorobligaiiloracceptantuluiuneicambiaeste
legea locului unde cambia este pltibil. Efectele pe care le produc
semnturilecelorlaliobligaiprincambiesuntdeterminatedelegeastatului
peteritoriulcruiaaufostdatesemnturile(art.2651C.civ.,similarcuart.
4dinConvenie).

nceeaceprivetelegeaaplicabilaciuniinregres,termenelestabilite
pentruexercitareaacesteiasuntdeterminate,fadeoricesemnatar,delegea
locului undetitlul a luat natere (art.2646 C. civ.,similar cuart. 5din
Convenie). Legea statului unde este pltibil cambia stabilete dac
acceptareapoatefirestrnslaopartedinsum,precumidacposesorul
titluluiestesaunuesteobligatsprimeascoplatparial(art.2653C.
civ.,similarcuart.7dinConvenie).Legeaaplicabilprotestuluiestelegea
statuluiundetrebuientocmitprotestulsauunaltactnecesar(art.2650C.
civ.,similarcuart.8dinConvenie).
Legeaaplicabilncazdepierderesaufurtestelegeastatuluiunde
cambiaestepltibil(art.2654C.civ.,similarcuart.9dinConvenie).

2.IzvoareledreptuluicomertuluiinternationalsiDreptulRegionalp.8
DreptulRegional
UniuneaEuropean(ncontinuare,UE)esteceamaiproductiv
organizaieregionalnceeacepriveteactelenormative.Dreptulderivate
alUEconinean2013:8400regulamentei2000directive.nUEsacreat
unDIPcomun.NicioaltorganizaiedeintegrareregionalcumesteUEnu
aatinsoasemeneadezvoltarenormativ.
Juristulcareseconfruntcuoproblemdecomerinternaional,n
funciedefactoriidelegturgeograficceprivescoperaiunea
respectiv,vatrebuisverificecarenormededreptregionalsunt
aplicabile:
DreptulUE
DreptulNAFTA(NorthAmericanFreeTradeAgreement)
DreptulOHADA(Organisationpourl'Harmonisationen
AfriqueduDroitdesAffaires)pentruAfrica,etc.
Interaciuneanormelorinternaionalecunormeleregionale.
ExemplulUE.
nstadiuladoptriinormelor,statelemembreaudatcompeten
UEsnegocieze,aprobe,semnezeisratificeacorduriinternaionale.
CompetenaexternexclusivaU.E.deanegocia iancheiaconvenii
internaionale sa extins i n domeniul cooperrii n materiile civile i
comerciale, acordurile internaionale ncheiate de UE devenind o nou
component a Dreptului internaional privat al UE, cu o importan
crescnd.Conformart.3alin.(2)dinTratatuldeFuncionareaUniunii

Europene(ncontinuare,TFUE),coroboratcuart.216TFUE,competena
UEesteexclusivnceeaceprivetencheiereaunuiacordinternaional,n
cazul n care aceast ncheiere este prevzut de o norm UE, ori este
necesarpentruapermiteUEsiexercitecompetenaintern,saun
msurancareaceastaarputeaaduceatingerenormelorcomunesauarputea
modificadomeniuldeaplicareaacestora.AcordurilencheiatedeUEsunt
obligatoriipentrupentrustatelemembre.
ndomeniilencareU.E.arecompetenexclusiv,statelemembernuau
dreptulsncheieconveniicustateterecareafecteazlegislaiaU.E.saui
altereazscopul.
ncazulncareanumitechestiunijuridicecadnumaiparialn
competena exclusiv a UE, cu privire la restul aspectelor din material
respectivstatelemembreaucompetenadeancheiaacorduricustatetere.
Luptacuprivirelabazajuridicsederuleazuneorinfaa
CJUE, cum a fost cazul litigiului dintre Comisia European i Consiliul
EuropeancuprivirelaConveniadelaRotterdamreferitoarelaprocedura
consimmntului prealabil n cunotin de cauz aplicabil anumitor
produse chimice i pesticide periculoase, care fac obiectul unui comer
internaional.CJUEahotrtcnacestcazdeciziadeaaprobaConvenia
trebuieluatpeodublbazjuridic,nfunciedeprevederileart.207,art.
175TFUE(CJUE2006,C94/03).
Interaciuneaareloc,deasemenea,naplicareadreptuluieuropean
iaceluiinternaional,ambeleconsiderndusecompetente.LitigiulUsine
Mox(C239/03iC459/03)apusndiscuiefaptuldacunstatmembru
poateutilizacilejuridiceprevzutedeonorminternaional(nspe,
ConveniaNaiunilorUnitecuprivireladreptulmrii),nlitigiulcuunalt
statmembru.CJUEadatunrspunsnegativ,artndcprimeazdreptul
europeanidecicompetenasainudreptulinternaional.
nDIPtexteleeuropeneiconveniileinternaionalecelemairecenteconin
oclauzdedeconexiune,ntemeiulart.26din
ConveniadelaHagadin2005privindacorduriledealegereaforului.
Clauza de deconexiune nseamn definirea cazurilor n care convenia
primeazfadedreptuleuropeaniinvers.(ConsiliulUE,prindecizianr.
2009/397/CEasemnatnnumeleUEConveniadelaHagadin2005privind
acorduriledealegereaforului,conveniecarenuaintrat,nc,nvigoare).
Conveniile bilaterale. Acestea au ca scop reglementarea problemelor
referitoare la fluxul transfrontier ntre dou ri; de exemplu, conveniile
fiscale (de evitare a dublei impuneri). Mai recent, se ncheie tratate cu

privirelaliberulschimbitratatebilateralecuprivirelainvestiii.Statele
membreUEaupierdut,ns,dreptuldeancheiatratatebilateralecustate
tere,competenafiindtransferatUE.nanumitematerii,statelemembreau
competenadeancheiaastfeldetratate,sub
controlulstrictalComisiei(conformRegulamentului662/2009/CE).nceea
ce privete tratatele bilaterale de investiii se aplic reguli asemntoare
prevzute de Regulamentul UE 1219/2012 de stabilire a unor dispoziii
tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiii ncheiate ntre state
membreiritere.
Biletnr.9
1.Fuziuneainternational
p.17
Potrivitart.2584C.civ.rom.fuziuneaunorpersoanejuridicede
naionalitidiferitepoatefirealizat,ncazulncaresuntndepliniten
modcumulativcondiiileprevzutedelegilenaionaleaplicabilestatutului
lor organic. n Legea societilor 31/1990, art. 251 alin. (1) indice 4
definete fuziunea transnaional astfel: 1) Fuziunea transfrontalier, n
sensulprezenteilegi,esteoperaiuneaprincare:
a)unasaumaimultesocieti,dintrecarecelpuindousuntguvernatede
legislaiaadoustatemembrediferite,suntdizolvatefraintranlichidare
i transfer totalitatea patrimoniului lor unei alte societi n schimbul
repartizriictreacionarii/asociaiisocietiisausocietilorabsorbite,de
aciuni/pri sociale la societatea absorbant i, eventual, al unei pli n
numerar de maximum 10% din valoarea nominal a aciunilor/prilor
socialeastfelrepartizate;sau
b)maimultesocieti,dintrecarecelpuindousuntguvernatedelegislaia
adoustate
membrediferite,suntdizolvatefraintranlichidareitransfer
totalitateapatrimoniuluiloruneisocietipecareoconstituie,n
schimbulrepartizriictreacionarii/asociaiilordeaciuni/prisocialela
societateanounfiinati,eventual,aluneiplinnumerardemaximum
10%dinvaloareanominalaaciunilor/prilorsocialeastfel
repartizate;
c)osocietateestedizolvatfraintranlichidarei
transfertotalitateapatrimoniuluisuuneialtesocieticaredeine
totalitateaaciunilorsale/prilorsocialesauaaltortitluriconferind
drepturi de vot n adunarea general. n art. 251 indice 15 sunt stabilite

efectelefuziuniitransnaionale.

2.CVIMConformitateamarfurilor
p.79
Conformitateamrfurilor.Vnztorultrebuiespredeamrfurile
conformecuprevederilecontractuale;acesteanutrebuiesaibvicii.n
CVIM exist o concepie monist referitoare la conformitate; nu se face
distincientreconformitateiviciiascunse.
Mrfurilesuntconforme:
dacsuntadecvatentrebuinrilorlacareservescnmodobinuitmrfuri
deacelaitip;suntadecvateoricreintrebuinrispecialecareafostadus,
expres sau tacit, la cunotina vnztorului, n momentul ncheierii
contractului,nafardecazulncarerezultdinmprejurriccumprtorul
lealsatlacompetenaoriapreciereavnztoruluisaucerarezonabildin
partealuisofac;
posedcalitileuneimrfipecarevnztorulaprezentatocumprtorului
caeantionsaumodel;
suntambalatenmodulobinuitpentrumrfuriledeacelaitipsau,nlipsa
unuimodobinuit,ntromanieradecvatpentrualeconservaiproteja
(art.35.2CVIM).
Vnztorul nu este rspunztor de o lips de conformitate pe care
cumprtorul o cunotea sau nu o putea ignora n momentul ncheierii
contractului.Vnztorulesterspunztordeoricelipsdeconformitatecare
exista n momentul transmiterii riscurilor ctre cumprtor, chiar dac
aceastlipsnuaparedectulterior(art.36.1CVIM).Denunarealipseide
conformitate, a defectului, trebuie fcut ntrun termen rezonabil, care
curge de la data cnd cumprtorul la constatat sau ar fi trebuit sl
constate. ntoatecazurile,cumprtorulestedeczutdindreptuldease
prevaladeolipsdeconformitate,dacnuodenuncelmaitrziuntrun
termende2ani,calculatdeladatalacaremrfurileiaufostremisenmod
efectiv,exceptndcazulncareacesttermenarfiincompatibilcudurata
uneigaraniicontractuale(art.39.2CVIM).Termenuldedenunarealipsei
deconformitateestediferitdetermenuldeprescripie.
Astfel,prescripiaestereglementatdeConveniadelaNewYork
din1974ideunprotocoldin1980,careprevedeuntermende
prescripiede4ani,carecurgedeladatalacaredreptullaaciunepoatefi
exercitat (art.8 i9).Romniaestepartelaaceastconvenie,lacarea

aderatprinLegea24/1992.ConveniadelaNewYorknuesteaplicabil,
ns,nmultestatedinUE.Prinurmare,legeaaplicabilcontractuluide
vnzarevastabiliiregulileaplicabileprescripieidreptuluilaaciune.n
PrincipiileUnidroittermenuldeprescripieestede3ani,carecurgedela
datalacarecreditorulacunoscutsauarfitrebuitscunoascfaptelecarei
permitsexercitedreptullaaciune.ncontinuareesteprevzutiuntermen
maximalde10ani,carecurgedinmomentulncaredreptullaaciunepoate
fiexercitat,independentdecunotinacreditorului(art.10.2).
Vnztorultrebuiespredeamrfurileliberedeoricedreptsau
pretenieaunuiter,exceptndcazulncarecumprtorulacceptspreia
mrfurilenacestecondiii(art.41CVIM).Estevorbadeceeacendreptul
romnnumimgaraniapentrueviciune.Cumprtorultrebuiesdenune
vnztorului pretenia terului ntrun termen rezonabil, calculate din
momentulncareacunoscutosauarfitrebuitsocunoasc.
Vnztorulnusepoateprevaladeaceasta,dacacunoscutpreteniaterului
inaturasa(art.43.2CVIM).
Biletulnr.10.
1.Grupurile de societati i reglementarea internationala a societatilor
multinationaleprinintermediulnormelormat.P.18
Pringrupuridesocietisenelegsocietilemultinaionalesau
transnaionale.Acesteaaucascopsustragereadesuboricesuveranitate.
ngeneral,osocietatemultinaionalesteconstituitdintrosocietatemam,
implantat ntrun stat i multe filiale, implantate n alte state (filiale
constituite de societateamam sau filiale create prin cumprarea de
ntreprinderi preexistente). Filiala are personalitate juridic distinct de
aceea a societiimam, dar este controlat de societateamam (fie
societateamam deine majoritatea sau totalitatea capitalului social al
filialei,fiedeinemajoritateadrepturilordevotnorganeledeconducere
saudeadministrareafilialei,.a.).Aceastaesteformasimplasocietii
multinaionale.
Oformcomplexestesocietateaholding,careadesea
este off shore. (Societatea off shore este o structur constituit ntrun
paradis fiscal). n dreptul european, Regulamentul 2157/2001 privind
statutul societii europene (SE) reglementeaz constituirea de societi
holding(art.2alin.2;art.3234).
Naionalitateailegeaaplicabiluneintreprinderimultinaionale

sunt foarte greu de stabilit. Potrivit art. 2580 C. civ. rom., funcionarea
filialeieste supus legii statuluipealcruiteritoriu iastabilitpropriul
sediu,independentdelegeaaplicabilpersoaneijuridicecareanfiinato.
Conform art. 42 din Legea societilor 31/1990, filialele sunt societi
comercialecupersonalitatejuridicisenfiineaznunadintreformelede
societaterecunoscutedelege,ncondiiileprevzutepentruaceaformiau
regimuljuridicalformeidesocietatencaresauconstituit.
Potrivitart.44dinaceeailege,societilecomercialestrinepotnfiinan
Romniafiliale,sucursale,agenii,reprezentanesaualtesediisecundare,
dac acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic. Deci
filialelesenfiineaznRomniacurespectarealegiiromnedarnumai
dacacestdreptesterecunoscutsocietiimamdectrelegeastatutuluisu
organic(lexsocietatis).
2. Clauze obisnuite in contractele de comert international. Clauze de
schimbareacircumstantelor.
P.67
Influenaschimbriicircumstanelorasupraexecutriicontractului
diferdelaoculturlaalta.nculturileasiatice,schimbarea
circumstanelor presupune adaptarea contractului, fr a fi nevoie de
inserarea n contract a unei clauze explicite n acest sens. n culturile
occidentale, dimpotriv, pentru adaptare este nevoie de existena unei
clauze. Exist multe i variate clauze care au legtur cu schimbarea
circumstanelor.
Dousuntobinuitencontractelecomerciale
internaionale: clauza dehardship sau de impreviziune i clauza de for
major.
Toatesistemelejuridicerecunoscforamajorcaocauzde
neexecutareacontractului.Potexistadiferenenceeaceprivete
definireanoiuniideformajor.[ndreptulromn,foramajor
reprezint orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i
inevitabil art. 1351 alin. (2) C. civ.]. Dar consecinele sunt aceleai:
debitorulesteexoneratderspundere,dacneexecutareaestedatoratunui
evenimentdeformajor.
nceeacepriveteimpreviziunea,aceastinstituienueste
recunoscutntoatesistemelededrept.ndreptulromn,art.1271
reglementeazimpreviziuneaastfel:dacexecutareacontractuluia
devenitexcesivdeoneroasdatorituneischimbriexcepionalea
mprejurrilorcarearfacevditinjustobligareadebitoruluila

executareaobligaiei,instanapoatesdispun,fieadaptarea
contractului, pentru a distribui n mod echitabil ntre pri pierderile i
beneficiile ce rezult din schimbarea mprejurrilor, fie ncetarea
contractului,lamomentulincondiiilepecarelestabilete,dar,nambele
cazuri, numai dac schimbarea mprejurrilor este ulterioar ncheierii
contractului,schimbarecarenuputeafiavutnvederenmodrezonabilla
momentulncheieriicontractului,iardebitorulnuiaasumatrisculacestei
schimbri; de asemenea, debitorul trebuie s fi ncercat, ntrun termen
rezonabilicubuncredin,negociereaadaptriirezonabileiechitabilea
contractului.
nPrincipiileUnidroitesteadmisimpreviziunea,caoexcepiede
la principiul pacta sunt servanda (art. 6.2.1.6.2.3.), ns este definite
asemntorcuforamajor(art.7.1.7.).Condiiilecerutepentruexistena
impreviziuniiiconsecineleacesteiasuntpreluateideCodulcivilromn.
nmajoritateaclauzelordehardshipinseratencontracte
internaionaleesteprevzutoprocedurdeurmatncazulncareoparte
invoc clauza de hardship. De regul, se ncearc o renegociere pentru
restabilirea echilibrului contractual i numai n caz de eec se ajunge la
instan,carevaadaptasauvadispunencetareacontractului,nacestdin
urmcaznumaicucaracterexcepional.
ntrospencareeraaplicabilConveniadelaVienadin1980,
CurteadeCasaiedinBelgiasapronunatcuprivirelaimpreviziune, n
absena unei clauze de hardship inserat n contract, considernd
impreviziunea un principiu general de DCI (ncorporat n Principiile
Unidroit);dacuncontractestedezechilibratdeoarecepreulmaterieiprime
utilizateacrescutcu70%,acestatrebuieadaptat;nimicnujustificruinarea
unui contractant, doar pentru a respecta contractul, din moment ce au
intervenitevenimentefortuite.
Bilet11
Ceculindrinternational
p.119
inmateriedececexistreglementriuniforme:nprincipal,
douconveniincheiatelaGenevan1931,similareaceloranmateriede
cambieibiletlaordin.Romnianuestepartelaniciunadintreele,dar
prevederile lor au fost preluate n Legea 59/1934 asupra cecului i n
reglementrileCoduluicivilreferitoarelalegeaaplicabilcecului.
Legeaaplicabilcecului.ConveniadelaGenevadin1931asupra
reglementriiconflictelordeleginmateriedececdesemneazlegea

aplicabil.PrevederileConvenieiaufostpreluatedeCodulcivilromn.
Astfel,referitorlaform,potrivitart.2648C.civ.(similarcuart.4din
Convenie),angajamentulasumatnmateriedececestesupuscondiiilor
deformalelegiistatuluiundeangajamentulafostsubscris.Cutoate
acestea,nmateriedecec,ndeplinireacondiiilordeformprevzutede
legealoculuipliiestesuficient.Dacangajamentulestenevalabil,
potrivitlegiistatuluiundeangajamentulafostsubscris,darse
conformeazlegiistatuluiundearelocsubscriereaunuiangajament
ulterior,neregularitateadeformaprimuluiangajamentnuinfirm
validitateaceluiulterior.
Conformart.2655C.civ.(similarcuart.3alin.1dinConvenie),
persoanele asupra crora poate fi tras un cec sunt determinate de legea
statuluiundececulestepltibil.ncazulncare,potrivitlegiiaplicabile,
ceculestenuldincauzcafosttrasasuprauneipersoanenendreptite,
obligaiilecedecurgdinsemnturilepusepetitlunaltestate,alecrorlegi
nucuprindoasemenearestricie,suntvalabile(art.2656C.civ.,similarcu
art.3alin.2dinConvenie).
Legeaaplicabilefectelorobligaiilorcaredecurgdinceceste
legeastatuluipealcruiteritoriuaufostsubscriseacesteobligaii(art.2657
C.civ.,similarcuart.5dinConvenie).
ndomeniuldeaplicarealegiistatuluiundececulestepltibil
intr:
a)dactitlultrebuietraslavederesaudacpoatefitraslaun
anumittermendelavedere,precumiefectelepostdatrii;
b)termenulde
prezentare;
c)dacceculpoatefiacceptat,certificat,confirmatsauvizat
icaresuntefecteleprodusedeacestemeniuni;
d) dac posesorul poate cere i dac este obligat s primeasc o plat
parial;
e)dacceculpoatefibaratsaupoatescuprindclauzapltibilncontori
oexpresieechivalenticaresuntefecteleacesteibarri,clauzesauexpresii
echivalente;
f)dacposesorularedrepturispecialeasupraprovizionului
icareestenaturalor;
g)dactrgtorulpoatesrevocececulsausfac
opoziielaplataacestuia;
h)msurilecarepotfiluatencazdepierderesaudefurtalcecului;

i) dac un protest sau o constatare echivalent este necesar pentru


conservareadreptuluideregresmpotrivagiranilor,trgtoruluiicelorlali
obligai(art.2658C.civ.,similarcuart.7dinConvenie).
Legeaaplicabilprotestuluiestelegeastatuluiundetrebuie
ntocmitprotestulsauunaltactnecesar(art.2650C.civ.,similarcuart.8
dinConvenie).
nceeaceprivetelegeaaplicabilaciuniinregres,termenelestabilite
pentruexercitareaacesteiasuntdeterminate,fadeoricesemnatar,delegea
locului undetitlul a luat natere (art.2646 C. civ.,similar cuart. 6din
Convenie).
RecunoastereaintreprinderilorstraineinRomania.p.19
n Codul civil romn exist reglementri referitoare la recunoaterea
persoanelor juridice strine n Romnia. Potrivit art. 2582, alin. (1),
persoanele juridice strine cu scop patrimonial, care au fost valabil
constituitenstatulacruinaionalitateoau,suntrecunoscutedeplindrept
n Romnia. Efectele recunoaterii persoanei juridice strine constau n
aceeac,aacumaratart.2583C.civ.,eabeneficiazdetoatedrepturile
caredecurgdinlegeastatutuluieiorganic,nafardecelepecarestatulcare
facerecunoaterealerefuzprindispoziiilesale legale.Persoanajuridic
strin recunoscut i desfoar activitatea pe teritoriul Romniei n
condiiilestabilitedelegearomnreferitoarela
exercitareaactivitiloreconomice,sociale,culturalesaudealtnatur.
PotrivitCoduluifiscal,opersoanjuridicstrinesteorice
persoanjuridiccarenuestepersoanjuridicromn i oricepersoan
juridicnfiinatpotrivitlegislaieieuropenecarenuaresediulsocialn
Romnia(art.7alin.1pct.25).Persoanajuridicromnesteoricepersoan
juridic care a fost nfiinat n conformitate cu legislaia Romniei, iar
persoanajuridicnfiinatpotrivitlegislaieieuropeneeste oricepersoan
juridic constituit n condiiile i prin mecanismele prevzute de
reglementrileeuropene(art.7alin.1pct.24 i 24).Codul fiscalconine
maimulteprevedericuprivirelaimpozitareapersoanelor juridicestrine.
[Dacsenfiineazofilial,trebuieurmaipaiipentru
constituirea unei societi, deoarece are personalitate juridic; dac se
nfiineazosucursalsaureprezentan,acesteasuntsupusenregistrrii,
potrivitlegislaieiromne,deoarecenuaupersonalitatejuridic].
Nunevomocupadeimpozitareapersoaneijuridicestrine,

deoareceestevorbadelaturapublicaDCI,dedreptulfinanciar.
ndreptuleuropean,potrivitart.54TFUE,ntreprinderile
resortisantentrunstatmembrualUEsuntrecunoscutenspaiulUE.
Conformart.49alin.2TFUELibertateadestabilirepresupuneaccesulla
activiti independente i exercitarea acestora, precum i constituirea i
administrarea ntreprinderilor i, n special, a societilor n nelesul
articolului 54 al doilea paragraf, n condiiile definite pentru resortisanii
proprii delegislaia rii destabilire, sub rezervadispoziiilor capitolului
privindcapitalurile..
nUE,fiecarestatmembrutrebuiesrecunoascaccesullajustiie
auneisocieti,chiardaceanuestenmatriculatnstatulforului(v. i
CJUEC208/00UberseeringBV).
Bilet14.
1.InsolvenanUE
Regulamentul1346/2000seaplicprocedurilorcolectiveceiaunateren
contextulinsolveneidebitoruluicareaucaurmaredesistareaparialsau
totalaacestuiaidesemnareaunuilichidator[art.1alin.(1)].Conform
Regulamentului,seorganizeazoprocedurdeinsolvenprincipal(avnd
labazconcepiauniversalitii),carebeneficiazderecunoateredeplin
dreptntoatestatelemembre;celelaltestatememberpotdeschideproceduri
deinsolvensecundaresauconcurente,cuefecte
doarpeteritoriulfiecruiadintreele,independendeprocedura
principal, cu coordonarea autoritilor competente. Competena de a
deschide procedura de insolven principal revine instanelor din statul
membrupeteritoriulcruiaseaflcentrulintereselorprincipalealeunui
debitor. n cazul unei ntreprinderi, centrul intereselor principale este
prezumatafi,pnlaprobacontrarie,loculundeseaflsediulsocial[art.3
alin. (1)]; atunci cnd centrul intereselor principale ale unui debitor este
situatpeteritoriulunuistatmembru,instaneleunuialtstatmembrusunt
competente s deschid o procedur de insolven secundar mpotriva
acestuidebitor,numaidacacestaareunsediupeteritoriulacestuidin
urm stat membru. Efectele acestei proceduri se limiteaz la bunurile
debitoruluisituatepeteritoriulceluidealdoileastatmembru[art.3alin.
(2)].
Legeaaplicabilproceduriideinsolveniefecteloracesteia,potrivitart.4
alin.(1)dinRegulament,estelegeastatuluimembrupealcruiteritoriueste

deschisprocedura,denumitstatdedeschidere.Decilegeaaplicabileste
aceeaainstanei competentedinstatul ncare afost deschisprocedura
principal de insolven. Aceast lege reglementeaz toate problemele
referitoare la deschiderea, desfurarea i nchiderea procedurii de
insolven,ndomeniuleideaplicareintrndurmtoareleaspecte:
debitorii care pot face obiectul procedurii de insolven n raport cu
calitateaacestora;
bunurilecareformeazobiectuldesistrii iregimulaplicabilbunurilor
dobnditededebitorulteriordeschideriiproceduriideinsolven;
atribuiiledebitoruluiialelichidatorului;
condiiiledeopozabilitateacompensrii;
efecteleprocedurii deinsolvenasupracontractelor nderularelacare
debitorulesteparte;
efecteleproceduriideinsolvenasupraaciunilorindividualeintentatede
creditori, cu excepia proceselor n curs de soluionare; creanele care
urmeaz s fie nregistrate la pasivul debitorului i regimul creanelor
nscutedupdeschidereaproceduriideinsolven;
normelecarereglementeaznregistrarea,verificareai
admiterea creanelor; normele care reglementeaz distribuirea ncasrilor
rezultatedinvnzareabunurilor,rangulcreaneloridrepturilecreditorilor
careauobinutosatisfacereparialdupdeschidereaproceduriiinsolvenei
n temeiul unui drept real sau ca efect al unei compensri; condiiile i
efectele nchiderii procedurii de insolven, n special prin concordat;
drepturilecreditorilordupnchidereaproceduriideinsolven;cuiirevine
sarcinacosturiloricheltuielilorproceduriideinsolven;
normelereferitoarelanulitatea,anulareasauinopozabilitatea
actelorprejudiciabileadunriicreditorilor[art.4alin.(2)].
Calitateadecreditorseapreciazduplegeaaplicabilcreanei.
Lexreisitaereglementeazregimuliefectelegaraniilorreale
caregreveazunbunsituatnaltstatmembrudectacelaundeprocedura
principaldeinsolvenafostdeschis.Deasemenea,conformart.8din
Regulament, efectele procedurii de insolven asupra unui contract care
conferdreptuldeadobndisaudeafolosiunbunimobilsuntreglementate
exclusivdelegeastatuluimembrupeteritoriulcruiaseaflbunulimobil
(lexreisitae).
Potrivitart.10dinRegulament,efecteleproceduriideinsolvenasupra
unuicontractdemunciasupraunuiraportdemuncsuntreglementate
exclusivdelegeastatuluimembruaplicabilcontractuluidemunc.

Recunoaterea i executarea hotrrilor. Regulamentul consacr


obligativitateapentrufiecarestatmembruimplicatdearecunoatehotrrile
pronunatenproceduriledeinsolven,dendatceiproducefectelen
statuldedeschidere(art.16dinRegulament),frexequatur.
Instanasesizatnuaredreptuldeaverificacompetenainstaneideorigine
pentru deschiderea unei proceduri principale de insolven, chiar dac
hotrrea este fondat pe o apreciere eronat a centrului activitilor
principalealedebitorului.
Potrivitart.25dinRegulament,exequaturulestenecesarncazulaltor
hotrri. Astfel, hotrrile cu privire la desfurarea i nchiderea unei
proceduri de insolven, pronunate de o instan a crei hotrre de
deschidereesterecunoscutdeplindrept,precumiunconcordataprobatde
oatareinstansunt,deasemenea,recunoscutefrndeplinireaniciunei
alteformaliti.Executarealorestesupus,ns,regulilordeexecutaredin
RegulamentulBruxellesI,lacarefacetrimitereRegulamentul1346/2000.
Aceleaireguliseaplichotrrilorcaredecurgnmoddirectdinprocedura
deinsolvenicareauostrnslegturcuaceasta,chiardacaufost
pronunatedeoaltinstan,precumihotrrilorreferitoarelamsurilede
conservareadoptate
ulteriorcereriidedeschidereaproceduriideinsolven.
Procedurilesecundaredeinsolvensuntsubordonateprocedurii
principale, iar efectele lor sunt limitate la bunurile situate pe teritoriul
statuluincarefiecareprocedursecundarafostdeschis.
Ordineapublic.Oricestatmembrupoaterefuzarecunoatereaunei
proceduri de insolven deschis n alt stat membru sau executarea unei
hotrripronunatencadruluneiastfeldeproceduri,dacrecunoatereasau
executareaarcontraveninmodevidentordiniipublicedinstatulrespectiv,
n special principiilor sale fundamentale sau drepturilor i libertilor
individualegarantateprinConstituie(art.26dinRegulament).
2.contractuldeagentie(izvoare,continut,legeaplicabila)
p.82
Izvoarelecontractuluideageniesunt:Conveniadela
Hagadin1978cuprivirelalegeaaplicabilageniei(statepri:
Argentina,Frana,OlandaiPortugalia)iDirectiva653/1986/CEEprivind
coordonarea legislaiei statelor membre referitoare la agenii comerciali
independeni (transpus n Romnia prin Legea 509/2002 privind agenii

comercialipermaneni,careafostabrogatlaintrareanvigoareaCodului
civiliafostnlocuitdeart.20722095C.civ.).
Exist i un model de contract de agenie comercial a ICC din 1992
modificat n2002,carereprezint ocodificareauzanelor comerciale n
materie.
Noiune.
Agentul comercial esteunmandatar profesionist,careacioneaznmod
independent i permanent n numele unui productor sau a oricrei
ntreprinderi, cu sediul n strintate, pentru care negociaz, i, eventual,
ncheiecontractecareiproducefectelentreclientintreprindereapecare
oreprezint.
Contractuldeagenieiaresursandreptulanglosaxon.Prile
senumescagentiprincipal.ndreptulromntermenuldeprincipalafost
nlocuitcuaceladecomitent.
Agentulnuintervinenexecutareacontractului,darpoatelua
comenzi n numele comitentului (mandantului). Dac agentul doar a
negociatcontractul,pentrucaacelcontractssencheiecomitentultrebuie
slaccepte.Potrivitart.2081C.civ.rom.ncazulncareagentulafost
mputernicit doar s negocieze, iar comitentul nu comunic n termen
rezonabil acordul su pentru ncheierea contractului negociat de agent
conform mputernicirii primite, se consider c a renunat la ncheierea
acestuia..
ndreptulromn,art.2072C.civ.prevedec:(1)Princontractualde
agenie comitentul l mputernicete n mod statornic pe agent fie s
negocieze,fieattsnegocieze,ctisncheiecontracte,nnumeleipe
seamacomitentului,nschimbuluneiremuneraii,nunasaunmaimulte
regiunideterminate.
(2)Agentulesteunintermediarindependent
careacioneazcutitluprofesional.Elnupoatefinacelaitimpprepusul
comitentului..
Agentulacioneaznnumelecomitentuluinmodstatornic,
adic,permanent,aacumreieseidinDirectiva653/1986/CEE.Estelipsit
deimportancagentulanegociatunsingurcontract,dacntreprinderea
n numele creia a negociat contractul a contractat cu agentul pentru o
perioadmaimaredetimpreferitorlaprelungireasuccesivacontractului
(v.iCJUEPoseidonCharteringBV,C3/04).
nanumitestatecontractuldeagenieesteconsideratdeinteres

publiciestereglementatdenormeimperative.ndreptulromn,nutoate
normeledinmateriacontractuluideageniesuntimperative,cidoarcele
referitoarelaobligaiileprilorilaremunerareaagentului(art.2094C.
civ.).
nUEtranspunereaDirectivei653/1986/CEEnstatelemembreacreat
unregimunitarpentruageniicareidesfoaractivitateapeteritoriulunui
statmembruUE.ncauzaCJUEIngmar,C381/98,uncontractdeagenie
erasupuslegiicaliforniene,darexecutareacontractuluisefceaparialpe
teritoriulUE.CJUEastabilit,npofidalegiiaplicabilecontractului(legea
dinCalifornia),carenuprevedeaoindemnizaienfavoareaagentului,c
acestavaprimioindemnizaientemeiulordiniipublicecomunitare.
Legeaaplicabil.ncomerulinternaionallegeaaplicabil
contractuluideagenieesteaceeaaleasdepri,ntemeiulautonomieilor
de voin. Dac prile nu au ales legea aplicabil contractului atunci,
aceastasedeterminfolosindnormeledinRegulamentulRomaI;
deoarececontractuldeagenienuseaflprintrecontracteleenumeratenart.
4alin.(1),reieseclegeaaplicabilsedeterminfolosindprevederileart.4
alin.(2),caretrimitlalegeariincareiarereedinaobinuitpartea
contractantcareefectueazprestaiacaracteristic;parteacareefectueaz
prestaia caracteristic este agentul. CJUE a calificat, ns, contractul de
ageniecomercialcauncontractdeprestriservicii,n
interpretarea Regulamentului Bruxelles I (C19/09 Wood Floor v. Silva
Tradedin2010).Dacesteuncontractdeprestrideservicii,atuncieste
aplicabilart.4alin.(1)lit.b),potrivitcruiacontractuldeprestriservicii
estereglementatdelegeariincareiarereedinaobinuitprestatorul
deservicii.Indiferentdetextulalescaaplicabil,rezultatulesteacelai.
DacprileausediulnstatecontractantelaConveniadelaHagadin
1978cuprivirelalegeaaplicabilageniei,aceastaarevocaiadeaseaplica
cuprioritate(fadeRegulamentulRomaI);Conveniastabilete
ca regulgeneral, legea locului n careagentul are sediul sau, nlips,
reedinaobinuit,ladatancheieriicontractului.
Cndlitigiulestesoluionatpecaleaarbitrajuluiesteposibilca,nlipsa
alegeriilegiiaplicabile,ssefoloseasccontractulmodelICC.
Acesta indic, n ordine, urmtoarele reglementri: principiile de drept
recunoscute n mod general n comerul internaional ca aplicabile
contractelordeagenie;uzanelecomerciale;PrincipiileUnidroit.
Dispoziiile de ordine public din statul n care agentul i are sediul se
aplic,ns,cuprioritate.

Bilet16:
1.Clauzadetransferdedate.
P.68
Datelecucaracterpersonalpotfitransferatenstrintatedatorit
naturiicontractului,cumestecazulcontractelorcarepresupununtransferde
know how n vederea formrii personalului sau al contractelor de
outsourcing.
Outsourcingul(externalizarea)esteostrategiefolositde
ntreprinderimari,princareacesteaexternalizeazopartedintrefunciilelor
demanagement,nspecialdindomeniulmarketingului,logisticii,resurselor
umane i contabilitii, n scopul de a reduce costurile. De exemplu,
angajareauneifirmedeavocatur,oridecontabilitate,nlocdeaangaja
juritioricontabili,caresfacpartedinpersonalulntreprinderii.Atunci
cnd outsourcingul este offshore, adic externalizarea are loc ntro ar
strin(exploatnduse,deregul,costurileredusealeforeidemunc)are
locdivulgareaunuivolummaredeinformaiipersonalesausensibilectre
furnizoriideserviciiexterni.
ntreprinderea care externalizeaz serviciile sale pierde controlul acestor
informaii.Deaceea,ncontractuldeoffshoreoutsourcingtrebuieincluso
clauz referitoare la transferul de date cu caracter personal. (n prezent,
furnizoriideserviciiromniprezintunmareinterespentruntreprinderile
strine,careurmrescexternalizareafuncillorlor).
Uneori,transferuldedateesteimpusdeolegislaiestrin,cumeste
administraia USA, care impune transferul datelor pasagerilor, care sunt
utilizatenluptampotrivaterorismului.
Dincencemaifrecventnultimultimp,suntinclusencontracte
clauzereferitoarelatransferuldedate,maiales,atuncicndtransferullor
urmeazasefacenafaraUE.ninteriorulUEexistreglementrinstatele
membre, prin implementarea Directivei 95/46/CE privind protecia
persoanelorfizicenceeacepriveteprelucrareadatelorcucaracterpersonal
iliberacirculaieaacestordate(transpusnRomniaprinLegea677/2001
pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal i liberacirculaie aacestor date).Transferuldatelor este supus
unorreguli,acrornerespectareatragerspunderea
penalsaucontravenional.
Necesitateautilizriideclauzeprivindtransferuldedateeste
ntritidepracticacloudcomputing,carepermiteexternalizarea

stocriidedate,cearelocnstrintate.Serviciiledetipcloudcomputing
suntconsideratecaonousursdedezvoltareantreprinderilordepepiaa
tehnologiei. Cloud computing nseamn distributed computing prin
intermediulunuinetwork,cumesteinternetul, iconstnabilitateadea
facesfuncionezeunprogramsauoaplicaienacelaitimp,nmaimulte
computereconectatentreele.Maridistribuitoridecloudcomputingsunt,de
exemplu,Google,Amazon.
Cloudcomputingulridic,ns,oseriedeproblemedesecuritate,procesare
istocareadatelorcucaracterpersonalaleutilizatorilor.Grupuldelucru
instituitntemeiulart.29dinDirectiva95/46/CEaadoptatAvizul5/2012
privind "cloud computing". Avizul analizeaz, printre altele, o serie de
implicaiinegativealeserviciilordetip"cloud"asupraprotecieidatelorcu
caracter
personal,printrecare,lipsacontroluluiutilizatoruluiasupradatelor
respective,precumiinformaiiinsuficientecuprivirelamodalitatea,locul
i entitatea de prelucrare/subprelucrare a datelor. n legtur cu aceast
problem, la nivelul UE este n lucru un regulament privind protecia
persoanelor fizicereferitorlaprelucrareadatelorcucharacterpersonal i
liberacirculaieaacestordate.
2.normeimperative,legeaaplicabilacontractuluiinternational.P.30
Normeleimperativedindreptulinternaionalpublicidin
dreptulregional.Normeleimperativedindreptulinternaionalpublicse
mpartn2categorii:
normecarefacpartedintruntratatinternaionali
seimpundoarstatelorprilarespectivultratat;
normecarefacpartedincutumainternaional,cazncareseimpun
tuturorstatelor,cumestedeexemplu,cazuldrepturilorfundamentaleale
omului.Astfel,deexemplu,
trebuieluatnconsiderarencomerulinternaionalinterdiciasclaviei.
ndreptulregional(cureferireladreptulUE),existpropriile
normeimperative,careseimpunstatelormembreUEicarefacpartedin
propriullordreptnaional.nceeacepriveteierarhianormelor,onorm
imperativUEsevaaplicacuprioritatefadeonormdeaplicaie
imediataunuistatmembru,cucondiiasaibacelaidomeniudeaplicare
material,nspaiuintimpisintervinntrundomeniuncarestatele
membreiaupierdutcompetenalegislativ,nfavoareaUE.

Deexemplu,nspeaIngmar(C381/98),CJUEadecisn2000cntrun
contractdeageniecomercial,art.17i18dinDirectiva86/653/CEEcu
privirelaindemnizaiaagentuluincazdedenunareacontractului,conin
dispoziiiimperative,careseaplicntoatecazurilencareagentuli
exercitactivitateantrunstatmembru,chiardaccealaltparte
(comitentul)estestabilitntrunstatteriindiferentdacprileaualesca
legeaplicabilcontractuluilorlegeastatuluiter.
Biletnr.17:
1.Legeaaplicabilacontractuluidecomertinternational.Normadeaplicatie
imediata;
p.31
Potrivitart.2566C.civ.rom.intitulatnormeledeaplicaieimediat:(1)
Dispoziiile imperative prevzute de legea romn pentru reglementarea
unuiraportjuridiccuelementdeextraneitate,seaplicnmodprioritar.n
acestcaz,nusuntincidenteprevederileprezenteicriprivinddeterminarea
legiiaplicabile.
(2)Potfiaplicatedirectidispoziiileimperativeprevzutedelegeaaltui
statpentrureglementareaunuiraportjuridiccuelementdeextraneitate,dac
raportuljuridicprezintstrnselegturiculegeaaceluistat,iarinteresele
legitimealepriloroimpun.nacestcaz,vorfiavutenvedereobiectuli
scopulacestordispoziii,precumiconsecinelecaredecurgdinaplicarea
sauneaplicarealor..Dinacesttextreiesecnormeledeaplicaieimediat
suntnormeleimperative,fiealeforului,fie,nanumitecondiii,aleunuistat
strin.AceastcalificaredatnormelordeaplicaieimediatdectreCodul
civil romnesteexcesivdelarg ncomparaiecudefiniianormelor de
aplicare imediat din Regulamentul Roma I (care este direct aplicabil n
Romnia).Conformart.9dinacestRegulament:(1)Normeledeaplicare
imediatsuntnormeacrorrespectareesteprivitdreptesenialdectreo
anumit ar pentru salvgardarea intereselor sale publice, precum
organizarea politic, social sau economic, n asemenea msur, nct
acestenormesuntaplicabileoricreisituaiicareintrndomeniullorde
aplicare,indiferentdelegeaaplicabilcontractuluintemeiulprezentului
regulament.
(2) Prezentul regulament nu restrnge aplicarea normelor de aplicare
imediatdinlegeainstaneisesizate.
(3)Esteposibilaplicareanormelordeaplicareimediatcuprinsenlegea
riincareobligaiilecarerezultdincontract

trebuie s fie sau au fost executate, n msura n care aceste norme de


aplicareimediatantreneaznelegalitateaexecutriicontractului.Pentrua
decidedacacestedispoziiisfiepusenaplicare,seinecontdenaturai
deobiectulacestora,precumideconsecineleaplicriisauneaplicriilor..
Rezultcnutoatenormeleimperativesuntnormedeaplicaieimediat,ci
numai acelea a cror respectare este privit drept esenial de ctre o
anumit ar pentru salvgardarea intereselor sale publice, precum
organizarea politic, social sau economic; per a contrario, normele
protectoareaintereselorprivatealeuneipricontractante(deexemplu,n
caz de dezechilibru ntre francizor i beneficiar, dintre consumator i
profesionist),potrivitdreptuluieuropean,
nu fac parte din normele de aplicaie imediat. Pentru aplicarea lor este
necesar parcurgerea mecanismului conflictului de legi i invocarea
excepieideordinepublic.
Cumpotfirecunoscutenormeledeaplicaieimediat?Deregul,
legiuitoruldinstatulcruiaiaparinacesteanuprecizeazcaresuntnormele
deaplicaieimediat.Aceastsarcinrevineceluicaresoluioneazlitigiul
deDCI:instananaionalsauCJUEpentrudreptuleuropean.
ncazulextrateritorialitiinormelordeaplicaieimediatsepoatenate
unconflictdelegintrenormeledeaplicaieimediataleforuluiiaceleaale
unui stat strin. Cnd instana sesizat stabilete aplicarea normelor de
aplicaieimediatpropriindetrimentulaceloradinstatulstrinnuseivesc
probleme, dac hotrrea urmeaz a fi executat n statul unde a fost
pronunat.Dactrebuieexecutatnstatulstrin,executareanuvaputea
avea loc, deoarece se va invoca ordinea public a statului respectiv (de
exemplu,art.34pct.1dinRegulamentulBruxellesI:Ohotrrenueste
recunoscut:1.dacrecunoatereaestevdit
contrarordiniipubliceastatuluimembrusolicitat.).Chiardacprileau
optatpentruoclauzatributivdejurisdicie,pentruaatragesoluionarea
litigiuluidectreoinstancaresnuaplicenormeledeaplicaieimediat,
normal competente n lipsa alegerii forului, hotrrea nu va putea fi
executat n statul ale crei norme de aplicaie imediat au fost eludate,
deoarecesevainvocaordineapublic.
Normedeaplicaieimediataleforului.ncazulncareoperatorii
decomerinternaionaldecidslasesoluionarealitigiilordintreeipeseama
instanelorstatale,trebuiesianconsiderarefaptulcacesteavoraplica
ntotdeaunanormelelordeaplicaieimediat,indiferentdelegeaaleasde
ctreprisau,nlipsaalegerii,indiferentdelegeaaplicabildeterminat

potrivitnormelorsaleconflictuale.Normeledeaplicaieimediatseaplic
direct,frafolosimecanismulnormeiconflictuale.
Aacumamartatdeja,nRomnia,domeniuldeaplicareanormelorde
aplicaieimediatestemailargdectndreptuleuropean.
Normedeaplicaieimediatstrine.
Oinstanstatalpoatesautrebuiesapliceonormdeaplicaieimediat
strin?
Nuavemnvederesituaiancareolegestrinesteindicatdenorma
conflictual a forului: ea se aplic n ansamblul su, mpreun cu toate
normele imperative pe care le conine. Situaia vizat este urmtoarea:
normaconflictualdinstatulAindicdreptcompetentlegeastatuluiB;
poate instana din statul A s aplice o lege a unui stat C, ca norm de
aplicaieimediatstrin?Rspunsulesteda,cucondiiasexisteostrns
legturalitigiului custatulC, deexemplu,contractuls seexecute pe
teritoriulstatuluiC.Potrivitart.2566alin.(2)C.civ.rom.,Potfiaplicate
direct i dispoziiile imperative prevzute de legea altui stat pentru
reglementareaunuiraportjuridiccuelementdeextraneitate,dacraportul
juridicprezintstrnselegturiculegeaaceluistat,iarintereselelegitimeale
priloroimpun.nacestcaz,vorfiavutenvedereobiectul
iscopulacestordispoziii,precumiconsecinelecaredecurgdin
aplicareasauneaplicarealor..Acesttextreprezintoversiuneaart.7.1din
ConveniadelaRomadin1980,precursoareaRegulamentuluiRomaI.n
RegulamentulRomaI,aplicareauneinormedeaplicaieimediat
strine este mult mai restrns, fiind limitat doar la legea rii n care
obligaiilecarerezultdincontracttrebuiesfiesauaufostexecutate,n
msurancareacestenormedeaplicareimediatantreneaznelegalitatea
executriicontractului.
Aplicareanormelordeaplicaiestrineridicdificultinpractic.
Instanasesizattrebuiesstabileascdacanumitenormeimperativedintr
olegestrinsuntconsideratenormedeaplicaieimediatndreptulstatului
respectiv.Casfacacestlucru,instanasesizattrebuiesaplicepropriile
regulireferitoarelacunoatereaiinterpretareadreptuluistrin.

2.CVIM:Oferta,revocareaofertei,acceptareaoferteisicontraoferta.
ncheiereacontractuluidevnzareestereglementatnart.1424
CVIM.Opropunerede ncheiereaunuicontractadresatuneiasaumai
multorpersoanedeterminateconstituieoferta,dacestesuficientdeprecis

idenotvoinaautoruluieideaseangajancazdeacceptare[art.14.1
CVIM, similar cu art. 1188 alin. (1) C. civ. rom.]. O propunere este
suficient de precis n cazul n care denumete mrfurile i, expres sau
implicit,stabiletecantitateaipreulsaudindicaiicarepermitcaacestea
sfiedeterminate.Opropunereadresatunorpersoanenedeterminateeste
considerat numai ca o invitaie de a oferta, n afar de cazul n care
persoanacareafcutpropunereanuaindicatnmodclarcontrariul.Oofert
produce efecte cnd ajunge la destinatar; deci se aplic teoria recepiei,
cunoscutindreptulromn[art.1186alin.(1)C.civ.].Potrivitart.24
CVIM o ofert este considerat c ajunge la destinatar atunci cnd este
fcutverbalsauestepredatdestinataruluinsuiprinoricemijloace,la
sediulsau,laadresasapotalsau,dacnuaresediusauadrespotal,la
reedinasaobinuit.
Revocareaofertei.Conformart.16CVIMoofertpoatefi
revocatpnlancheiereacontractului,dacrevocareasosetela
destinatarnaintecaacestasfiexpediatacceptarea.Ofertadevine
irevocabil dac ea prevede, prin fixarea unui termen determinat pentru
acceptaresaunaltfel,caesteirevocabilsaudacerarezonabilpentru
destinatarsconsidereofertacairevocabilidacaacionatnconsecin.
Acceptareaofertei.Reprezintacceptateaoferteiodeclaraiesauoalt
manifestareadestinataruluicareexprimacordulsulaoofert.
Tcereasauinaciunea,prinelensele,nupotconstituiacceptare.
Acceptarea unei oferte produce efecte n momentul n care indicaia de
acceptareparvineofertantului.Acceptareanuproduceefectedacaceast
indicaienuparvineofertantuluintermenulpecarelastipulatsau,nlipsa
unei astfel de stipulaii, ntrun termen rezonabil, innd seama de
mprejurriletranzacieiiderapiditateamijloacelordecomunicarefolosite
deofertant.Oofertverbaltrebuiesfieacceptatimediat,nafarde
cazulncaremprejurrileindicaltceva.Cutoateacestea,dacntemeiul
ofertei,alobinuinelorcaresaustabilitntreprisaual
uzanelor,destinataruloferteipoateartacoacceptprinndeplinireaunui
actcareserefer,deexemplu,laexpediereamrfurilor,saulaplatapreului,
fralcomunicaofertantului,acceptareaproduceefecte nmomentuln
care acest act este ndeplinit, n msura n care este n termen (art. 18
CVIM).
Contraoferta.Acceptareatrebuiesfiepurisimplpentrucaun
contractsfiencheiat.Unrspunscaresevreaafiacceptareauneioferte,

darcareconinecompletri,limitrisaualtemodificriesteorespingerea
oferteiiconstituieocontraofert(art.19.1CVIM).
Elementelecomplementaresaudiferitecarealtereazsubstanialofertai
reprezint o contraofert privesc preul, plata, calitatea i cantitatea
mrfurilor,loculimomentulpredrii,ntinderearesponsabilitiiuneipri
fadecealaltsaurezolvarealitigiilor.Dacrspunsulconineelemente
complementaresaudiferite,darcarenualtereaznmodsubstanialtermenii
ofertei, constituie o acceptare, n afar de cazul n care ofertantul, fr
ntrzierenejustificat,arelevatverbaldiferenelesauaadresatunavizn
acestscop.
Bilet18
1.Legeaaplicabilacontractelordecomerinternaional.Aplicareadreptului
strain.
Aplicareadreptuluistrin.LanivelulUEnuexistregulicomune
cuprivirelaaplicareadreptuluistrin.nanumitesistemededreptlegea
strinesteconsideratunfaptjuridic,nalteleareonaturlegal,adic
esteconsideratdrept,pecndexistictevancaredreptulstrinareo
situaie hibrid. Astfel, legea strin este considerat norm de drept n
Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Frana,
Germania,Grecia,Ungaria,Italia,Polonia,Portugalia,Slovacia,Sloveniai
Suedia.nacestestateU.E.tratamentulaplicatlegiistrineesteasemntor,
diferene existnd n ceea ce privete regimul juridic i recunoaterea
dreptuluistrinnfaainstanelornaionale(nunelestate,dreptuluistrini
serecunoatecaracteruldedreptprinlege,nalteleacestcaracterreiesedin
interpretarea legii internesau dincomentariileexistente ndoctrin,cum
este,deexemplu,cazulGermaniei).
LegeastrinesteconsideratfaptjuridicnstatelemembreU.E.careausau
auavutlegturcudreptulanglosaxon:nMareaBritanie,Malta,Cipru,
Irlanda,precumindoustateaparinnddreptuluicontinental,ianume,
nSpaniaiLuxemburg.Deilegeastrinesteconsideratunfapt,acesta
nuesteunsimplufapt,ciunfaptcuonaturspecial,ceeacenanumite
cazurifacecaregimullegiistrinesseapropiedeaccepiuneadedrepti
nudefapt.
LegeastrinareonaturhibridnLetonia,LituaniaiOlanda.naceste
state, cnd legea strin devine aplicabil ca rezultat al indicrii ei de
conveniiinternaionalesaudedreptulintern,esteconsideratdrept,norm

juridic;daclegeastrindevineaplicabilcaurmareaconvenieiprilor
atunciesteconsiderat
purfapt.
Demodulncareestetratatdreptulstrin,canormdedrept,cafaptsau
ca avnd o natur hibrid, depinde regimul lui juridic n faa instanelor
naionale, adic regulile crora i este supus: invocarea dreptului strin,
stabilirea coninutului lui, aplicarea principiului iura novit curia,
funcionareacilordeatacnceeaceprivetecauzelencareafostaplicat
dreptulstrin.
nRomnia,legeastrinareonaturlegal,adicesteconsiderateo
normdedrept.Legeastrinseapliccarezultatalindicriieidectre
normaconflictualaforului,inunvirtuteaautoritiiproprii,altfelsar
nclcaprincipiulsuveranitiiiegalitiistatelor.ntrelegeaintern(lex
fori)ilegeastrinexist,ns,diferene.Mainti,pecndlexforise
aplic direct, legea strin poate fi nlturat pe motiv c ea contravine
ordiniipublicededreptinternaionalromnsaucadevenitcompetentprin
fraudarealegiiromne[art.2564alin.(1)C.civ.].
nclcareaordiniipublicedeDIPromnarelocatuncicndprinaplicarea
legiistrineseajungelaunrezultatincompatibilcuprincipiilefundamentale
aledreptuluiromnsaualedreptuluiUEoricudrepturilefundamentaleale
omului[art.2564alin.(2)C.civ.].Maimult,conformart.2565C.civ.,
judectorulpoate,nmodexcepional,sstabileasclegeaaplicabilceamai
potrivit, nlturnd legea aplicabil indicat de norma conflictual n
materie. Aceasta posibilitate reprezint o aplicaie subsidiar a metodei
properlawdindreptulanglosaxon.Aceastmetod
nupoatefiutilizatcndprileaualeslegeaaplicabil,ntemeiul
autonomieidevoin,precuminunelemateriincarenormele
conflictualeauuncaracterimperativ(cumestemateriastriiicapacitii
civileapersoanei).
ndreptulinternseprezumcunoscutconinutullegiiaplicabile.
Instanacunoatelegea(iuranovitcuria).Atuncicndinstanatrebuies
aplicelegeastrin,principiulnumaiesteaplicabil.Pentruaoputeaaplica,
trebuiesocunoasc.Instana,dinoficiu,stabileteconinutullegiistrine
prin atestri obinute de la organele care au edictato, prin avizul unui
expertsauunaltmodadecvat[art.2562alin.(1)C.civ.].
Instanapoatecereiconcursulprilornstabilireaconinutuluilegiistrine
[art.2562alin.(2)C.civ.],orisepoateadresaMinisteruluiJustiiei,care
este autoritatea desemnat pentru a solicita i primi informaii asupra

dreptuluistrin,attntemeiulConvenieieuropenendomeniulinformaiei
asupradreptuluistrin,ctintemeiulLegii189/2003privindasistena
juridic internaional n materie civil i comercial. Dac nu se poate
stabiliconinutullegiistrineseapliclegearomn(lexfori)[art.2563
alin.(3)C.civ.].
Lipsaregulilorcomune nspaiulUEnceeacepriveteaplicarea
dreptuluistrinfavorizeaznesiguranajustiiabililorreferitorlahotrrile
ce urmeaz a fi pronunate, crete costurile n litigiile transnaionale,
ncurajeazaplicarealexforiiincitlaforumshopping.
2.Contractuldeagenieobligatiilepartilor.
P.82
Obligaiileprilor.
ncontracttrebuiedefinitteritoriulpecareagentulivandeplinifunciile,
produselesauserviciilepecarelevaoferisprevnzare,obligaiaagentului
deaurmainstruciunileprimitede
lacomitent;obligaiaagentuluisprocureisicomunicecomitentului
informaiilecarelarputeainteresapeacestaprivitoarelaregiunilestabilite
ncontract,precumiscomunicetoatecelelalteinformaiinecesaredecare
dispune;sdepundiligenelenecesarepentrunegociereai,dacestecazul,
ncheierea contractelor pentru care este mputernicit, n condiii ct mai
avantajoase pentru comitent; s in n registrele sale evidene separate
pentrucontractelecareprivescpefiecarecomitentnparte;sdepoziteze
bunurilesaueantioanelentromodalitatecaresasigureidentificarealor
(art.2079C.civ.rom.).n
contractpoatefiprevzutobligaiaagentuluideadepunetoate
diligenele pentru a asigura solvabilitatea clientului, pentru al ajuta pe
comitentsirecuperezecreanele.
Comitentulesteobligatspunladispoziiaagentuluintimputili
ntro cantitate corespunztoare mostre, cataloage, tarife i orice alt
documentaie,necesareagentuluipentruexecutarea mputerniciriisale;s
furnizezeagentuluiinformaiilenecesareexecutriicontractuluideagenie;
slntiinezepeagent,ntruntermenrezonabil,atuncicndanticipeazc
volumulcontractelorvafisemnificativmaimicdectacelalacareagentuls
ar fi putut atepta n mod normal; s plteasc agentului remuneraia n
condiiileilatermenelestabilitencontractsauprevzute
delege.Deasemenea,comitentultrebuieslinformezepeagentntrun
termen rezonabil cu privire la acceptarea, refuzul ori neexecutarea unui
contractnegociatsau,dupcaz,ncheiatdeagent(art.2080C.civ.rom.).

Agentularedreptulsfieremuneratpentruactivitateaprestat
conform contractului de agenie. Art. 2082 prevede c: (1) Agentul are
dreptul la o remuneraie pentru toate contractele ncheiate ca efect al
interveniei sale. (2) Remuneraia poate fi exprimat n cuantum fix sau
variabil,prinraportarelanumrulcontractelorsauactelordecomer,orila
valoarea acestora, cnd se numete comision. (3) n lipsa unei stipulaii
expresesauauneiprevederilegale,agentularedreptullaoremuneraie
stabilitpotrivituzaneloraplicabilefienloculncareagentulidesfoar
activitatea,fienlegturcubunurilecarefacobiectul
contractului de agenie. (4) Dac nu exist astfel de uzane, agentul
estendreptit s primeasc o remuneraie rezonabil, n funcie de toate
aspectelereferitoarelacontractelencheiate.(5)Dispoziiileart.2.0832.087
sunt aplicabile numai n msura n care agentul este remunerat total sau
parialcuuncomision..
Deregul,contractuldeagenieesteintuitupersonae.Specific
acestuiaesteexclusivitateaiclauzadeneconcuren.Potrivitart.2074C.
civ. rom. (1) Agentul nu poate negocia sau ncheia pe seama sa, fr
consimmntul comitentului, n regiunea determinat prin contractul de
agenie,contracteprivindbunuriiserviciisimilarecelorcarefacobiectul
contractului de agenie. (2) n lips de stipulaie contrar, agentul poate
reprezentamaimulicomiteni,iarcomitentulpoatescontractezecumai
muliageni,naceeairegiuneipentruacelaitipdecontracte.
(3)Agentulpoatereprezentamaimulicomiteniconcureni,pentruaceeai
regiuneipentruacelaitipdecontracte,numaidacsestipuleazexpresn
acestsens..Art.2075reglementeazclauzadeneconcurenastfel:(1)n
sensul prezentului capitol, prin clauz de neconcuren se nelege acea
stipulaie contractual al crei efect const n restrngerea activitii
profesionaleaagentuluipeperioadacontractuluideageniesau
ulteriorncetriisale.(2)Clauzadeneconcurentrebuieredactatnscris,
subsanciuneanulitiiabsolute.(3)Clauzadeneconcurenseaplicdoar
pentru regiunea geografic sau pentru grupul de persoane i regiunea
geograficlacareserefercontractuldeagenieidoarpentrubunurilei
serviciilenlegturcucareagentuleste mputernicitsnegociezeis
ncheie contracte. Orice extindere a sferei clauzei de neconcuren este
consideratnescris.(4)Restrngereaactivitiiprinclauzadeneconcuren
nusepoatentindepeoperioadmaimarede2anideladata ncetrii
contractuluideagenie.Dacsastabilituntermenmailungde2ani,acesta
sevareducededreptlatermenulmaximdinprezentulalineat..

Bilet20
1.Normele de aplicare imediata si ordinea publica in fata instantelor
arbitrale.
p.36
Instanaarbitral,atuncicndjudecunlitigiudecomer
internaional, nu pronun hotrrea n numele unui stat, a unei ordini
juridicedeterminate.Sursaputeriiinstaneiarbitraleestevoinaprilor.
Sepuneproblemadac,nacestcontext,arbitriipotsau,maimult,sunt
obligaisaplicenormeledeaplicaieimediat.Competenadeasoluiona
litigiulestedatinstaneiarbitraleprinvoinaprilor.Darprilenuauo
putere discreionar; ele i exprim voina n anumite limite pe care le
traseaz ordinea juridic internaional, precum i ordinea sau ordinile
juridice naionale care au vocaia de a reglementa problema litigioas.
Instana arbitral trebuie s pronune o hotrre eficace i deci s aplice
normeledeaplicaieimediat.Totui,nusepoateexercitacontrolulasupra
aplicriisauneaplicriioriauneifalseaplicria
uneinormedeaplicaieimediatdectreoinstanarbitral,dectncazul
ncaresesolicitdesfiinareahotrriiarbitrale.Dacaceastaesteexecutat
de ctre pri, controlul nu poate interveni. Hotrrea arbitral poate fi
desfiinat, dac instana arbitral a nesocotit obligaiile sale sau dac
intervineordineapublic.Potrivitart.608C.proc.civ.,careseaplicin
cazdearbitrajinternaional[art.1120alin.(3)C.proc.civ.]
hotrrea arbitral poate fi desfiinat numai printro aciune n anulare,
pentru anumite motive, expres prevzute, printre care, la lit. h) apare
nclcareaprinhotrreaarbitralaordiniipublice,abunelormoravurioria
dispoziiilorimperativealelegii.
Ordineapublictransnaional.Arelabazprincipiideinteres
general mondial. Unii autori afirm c aparine de lex mercatoria. De
exemplu, numai n USA existau norme de lupt mpotriva corupiei. n
Europa, dei era unanim cunoscut c ntreprinderile obineau accesul pe
pieestrinepltindsumeiliciteicare,surprinztor,eraudeductibiledin
punct de vedere fiscal, mergnd pn acolo nct aceste sume erau
considerateuzanedecomerinternaional,nuseluavreomsur.
OECD (Organization for Economic Cooperation and Developement) a
adoptatn1997(nvigoaredin1999)ConveniadeCombatereaMituirii
OficialilorPubliciStrininTranzaciiledeAfaceriInternaionale.Romnia
nufacepartedinOCDE,darprinLegea93/1996afostratificatAcordul
dintre Guvernul Romniei i Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare

Economiccuprivirelaprivilegiile iimunitileOrganizaiei,semnatla
Parisla12octombrie1995.ComisiaeuropeanaUE
OECD,alturidestatelemembrealeUE.Lupta mpotrivacorupieiface
partedinordineapublictransnaional.
2.contractuldeagentie:incheierea
ncetareacontractului.Contractuldeageniendreptulromn
nceteazncondiiidiferit,nfunciededuratadeterminatsau
nedeterminatacontractului.
Contractulpeduratdeterminatnceteazprinajungereala
termen.Contractuldeageniencheiatpeduratdeterminat,care
continusfieexecutatdepridupexpirareatermenului,seconsider
prelungitpeduratnedeterminat(art.2088C.civ.).
Contractuldeageniepeduratnedeterminatpoatefidenunat
unilateraldeoricaredintrepri,cuunpreavizobligatoriu.Condiiile
preavizuluisuntdetaliatenart.2089C.civ.Contractuldeageniepoatefi
denunatfrpreavizdeoricaredintrepri,cureparareaprejudiciilorastfel
cauzateceleilaltepri,atuncicndcircumstaneexcepionale,alteledect
foramajororicazulfortuit,facimposibilcontinuareacolaborriidintre
comitentiagent.nacestcaz,contractulnceteazladataprimiriinotificrii
scriseprincareacestaafostdenunat(art.2090C.civ.).
Dacnusuntndeplinitecorespunztorsaudelocobligaiile
contractualecontractuldeageniepoatefireziliat,aplicnduse
dispoziiilededreptcomun.
nideeaprotecieiagentuluipentrueforturiledepuseninteresul
comitentuluinCodulcivilesteconsacratobligaiadeplataunor
remuneraiinanumitesituaiispecialeidupncetareacontractuluide
agenie,caresuntprevzutenart.20912092C.civ.
nUEexistjurisprudenCJUEcarestabiletemoduldecalcula
indemnizaieidatoratedecomitentagentuluidupncetareacontractuluide
agenie,nsoluionareamaimultorspee,printrecare:SemenC348/07;
HonyvemInformazioniCommercialiC465/04.
ncontractulmodelICCesteprevzutoindemnizaiedeclientele
numaipentruclieniinoiaduideagentsaupentruparteadincifradeafaceri
generatdeclieniivechi,nplusfadeaceeageneratnaintedeintrarean
funcieaagentului.

Biletul23:
1.Alegerealegiiaplicabile.Instantastatala.
p.38
Atuncicndprileunuicontractdecomerinternaionalalego
instan statal pentru soluionarea litigiilor dintre ele sau nu fac nici o
alegeredefor,nicistatal,niciarbitral,idecilitigiilevorfisoluionatedeo
instanstatal,elepotalegelegeaaplicabilcontractului.Esteindicatcaele
s aleag legea n scopul creterii previzibilitii i securitii juridice la
executareaobligaiilorlor.Potrivitart.3.alin.(1)dinRegulamentulRomaI:
Contractul este guvernat de legea aleas de ctre pri. Aceast alegere
trebuiesfieexpressausrezulte,cuungradrezonabildecertitudine,din
clauzelecontractualesaudinmprejurrilecauzei.Prinalegerealor,prile
potdesemnalegeaaplicabilntreguluicontractsaunumaiuneipridin
acesta..Conformart.2640C.civ.rom.(1)Legeaaplicabilobligaiilor
contractualesedeterminpotrivit
reglementrilordreptuluiUniuniiEuropene.(2)nmateriilecarenuintrsub
incidena reglementrilor Uniunii Europene sunt aplicabile dispoziiile
prezentului Cod civil privind legea aplicabil actului juridic, dac nu se
prevedealtfelprinconveniiinternaionalesauprindispoziiispeciale..Art.
2637C.civ.rom.,caresereferlalegeaaplicabilactuluijuridic,conine
dispoziii asemntoare cu cele ale art. 3 din Regulamentul Roma I i
prevede:(1)Condiiiledefondaleactuluijuridicsuntstabilitedelegea
aleasdeprisau,dupcaz,deautorulsu.(2)Alegerealegiiaplicabile
actului trebuie s fie expres ori s rezulte nendoielnic din cuprinsul
acestuiasaudincircumstane.(3)Prilepotalegelegeaaplicabiltotalitii
sau numai unei anumite pri a actului juridic. (4) nelegerea privind
alegerea legii aplicabile poate fi modificat ulterior ncheierii actului.
Modificareaareefectretroactiv,frspoattotui:a)sinfirmevaliditatea
formeiacestuia;saub)saducatingeredrepturilordobnditentretimpde
teri.
2.Contractulmaritim.Conosament.Obligatiilecarausuluip.100
Contractuldetransportmaritimsencheientreexpeditori
transportatoriprobasefaceprinconosament.
nmateriatransportuluimaritimexistmultereglementri
internaionale, cele semnificative fiind: Convenia internaional pentru
unificareaanumitorregulinmateriedeconosamente,Bruxelles,1924,la
care Romnia a aderat, dar pe care a denunato prin Legea 9/2002;
Convenia Naiunilor Unite privind transportul de mrfuri pe mare,
Hamburg, 1978, la care Romnia a aderat prin Decretul 343/1981;

Conveniaprivindfacilitareatraficuluimaritiminternaional,Londra,1965,
cumodificrileicompletrileulterioare,lacareRomniaaaderatprinO.G.
58/1999; UNCITRAL a adoptat n 2009 Convenia Naiunilor Unite cu
privire la contractul de transport internaional de mrfuri efectuat n
ntregimesauparialpemare(ReguliledelaRotterdam),care
nuaintratncnvigoare(n2012fusesesemnatde24state,dar
ratificatnumaide2;vaintranvigoaredup20ratificri).Reguliledela
Rotterdamvornlocuitoateconveniileexistentenaceeaimaterie.
Conosamentul.Contractuldetransportmaritimestedoveditprintr
unnscrisnumitconosament.Conosamentul,aacumreiesedinart.1.7din
ConveniadelaHamburg, nseamnmaimultdectunmijlocdeprob;
conosament nseamn un document care face dovada unui contract de
transportpemareiapreluriisauncrcriimrfurilordectrecru,prin
care cruul se oblig s livreze mrfurile contra prezentrii acestui
document.Oastfeldeobligaieserealizeazprinprevedereaexpresdin
documentcamrfurilesfielivratelaordinuluneipersoanenominalizate,la
ordin,saulapurttor.Conosamentulndeplinetetreifuncii.nprimulrnd,
facedovadancheieriicontractuluidetransport;
deregul,conosamentulcuprindeclauzeletipalecontractuluide
transport,princaresuntstabilitedrepturileiobligaiileprilori
condiiiletransportului.
n al doilea rnd, conosamentul face proba prelurii mrfii n vederea
transportului de ctre transportator (cru) sau de ctre reprezentantul
acestuia,coninnddescriereamrfii;deasemenea,facedovadambarcrii
mrfiipenav.Conformart.16.3conosamentulfacedovada,pnlaproba
contrar,apreluriisau,ncazulunuiconosament"mbarcat",ancrcriila
borddectrecrua mrfuriloraacumsuntdescrise nconosament;
dovadacontrarfcut
dectrecrunuesteadmisdacconosamentulafosttransmisunuiter,
inclusiv unui destinatar, care a acionat cu buncredin baznduse pe
descrierea mrfurilor cuprins n conosament. n al treilea rnd,
conosamentul este un titlu reprezentativ al mrfii, un titlu negociabil,
nominativ,laordinsaulapurttor.
Obligaiileprincipalealetransportatorului(cruului)suntde
luarenprimireamrfii,dencrcareidedescrcareamrfii,obligaiadea
transporta marfa, de a o conserva i de a o livra la prezentarea
conosamentuluidectredestinatarsaudealtposesorlegitimalacestuia.

Existoprezumiederspundereatransportatoruluimaritim(cruului),
aacumam vzut cexisti ncazultransportatoruluirutier iacelui
feroviar.ncazultransportatoruluimaritimexistnsmaimultecazuride
exonerarederspundere.
Potrivitart.5dinConveniadelaHamburg,transportatorul
(cruul) este rspunztor pentru daunele rezultate din pierderea sau
avariereamrfurilor,precumidinntrziereanlivrare,dac
mprejurareacareacauzatpierderea,avariereasauntrziereasaprodusn
timpul ct mrfurile se aflau n grija sa. Cruul nu rspunde dac
dovedetecael,prepuiisaumandatariisiauluattoatemsurilecarese
cereaunmodrezonabilsfieluatepentruaevitaapariiaiconsecinele
acesteimprejurri.
Cruulesterspunztor,deasemeneaipentrupierdereasauavariile
provocatemrfurilorsaupentruntrziereanlivrarecauzatdeunincendiu.
nacestcaz,reclamantulesteacelacaretrebuiesfacdovadacincendiul
arezultatdintrogreealsaudintroneglijenacruului,aprepuilorsau
mandatarilor si. Cruul rspunde i pentru pierderea, avariile sau
ntrzierilenlivrareamrfurilorpentrucarereclamantuldovedetecasunt
un rezultat al culpei sau al neglijenei cruului, a prepuilor sau a
mandatarilor si n luarea tuturor msurilor care pot fi pretinse n mod
rezonabil pentru a stinge incendiul i a evita sau a limita consecinele
acestuia. Cruul nu este rspunztor, cu excepia cazurilor de avarie
comun, cnd pierderea, avarierea sau ntrzierea n livrare a aprut ca
urmareamsurilorluatepentrusalvareadevieiomenetisaudinmsuri
rezonabileluatenvedereasalvriibunurilorpemare.
Reparareaprejudiciuluinupoatedepianumitelimite, ncazde
pierdereamrfii,deavariereamrfiisaudedepireatermenuluidelivrare
(art.6).Dacsedovedetecpierderea,avariereasauntrziereanlivrarea
rezultatdintroaciunesauomisiuneacruuluicomisfiecuinteniadea
cauza aceast pierdere, avariere sau ntrziere, fie prin neglijena i
cunoscndcoasemeneapierdere,avarieresauntrzierearputeaprobabil
sseproduc,cruulnuestendreptitsbeneficieze
delimitarearspunderii(art.8.1).

Bilet24
1.Limiteledreptuluidealegerealegiiaplicabile p.39
Libertateaprilordeaallegeestelimitatdenormeledeaplicaieimediat
i de excepia de ordine public. La acestea se mai adaug dou limite

stabilitedeRegulamentulRomaInart.3alin.(3)i(4):ncazulncare
toateelementelerelevantepentrusituaiarespectiv,nmomentulncareare
loc alegerea, se afl n alt ar dect aceea a crei lege a fost aleas,
alegereafcutdeprinuaduceatingereaplicriidispoziiilorlegiiacelei
alteri,delacarenusepoatederogaprinacord.;ncazulncaretoate
elementele
relevantepentrusituaiarespectiv,nmomentulncarearelocalegerea,se
aflnunulsaumaimultestatemembre,alegereadectrepriauneilegi
aplicabile,altadectceaaunuistatmembru,nuaduceatingereaplicriin
modcorespunztoradispoziiilordedreptcomunitardelacarenusepoate
deroga prin convenie, dup caz, astfel cum au fost transpuse n statul
membrualinstaneicompetente..
Sepunentrebareadacprilepotalegeregulianaionale.
RegulamentulRomaInuconinedispoziiinacestsens.Darn
considerente, la nr. 13, se arat c: Prezentul regulament nu nltur
posibilitateaprilordeaincludeprintromeniunedetrimiterencontractul
loruncorpdenormenestatalesauoconvenieinternaional.,iarlanr.14
semaifaceoprecizare:ncazulncareComunitateaadopt,ncadrulunui
instrumentjuridicadecvat,normedefondnmaterialcontractelor,inclusiv
clauzeicondiiistandard,respectivulactpoateprevedealibertateaprilor
de a aplica normele respective.. Unii autori spun c validitatea unei
asemeneaalegeridepindedelegeaaplicabilcontractului. npractic,se
ntmpl foarte rar ca prile s aleag doar reguli anaionale; n mod
obinuit, fac trimitere la reguli anaionale ca o completare la un drept
naionalpecarelaualespentrureglementareacontractuluidintreele.
ntrelegeaaleasicontractnuestenecesarsfievreolegtur.
Prileaulibertateadeaalegeoricelege.Uneorialegolegeneutrpentru
a pune capt nenelegerilor dintre ele referitoare la alegerea legii. O
asemeneaalegerepoatefipguboas;trebuiealeasacealegepecareprile
ocunosc,celpuinnelementeleeieseniale,caresserveascintereselelor
i care este cea mai bine adaptat contractului sau proteciei intereselor
acestora.
Prilepotalegeolegecaresreglementezetotcontractulsaupotalege
mai multe legi aplicabile unor pri din contract (fragmentarea), ceea ce
poate fi periculos, crend posibilitatea de contradicii ntre dispoziiile
acestora.FragmentareaestepermisdeRegulamentulRomaIideCodul
civilromn.
Alegerealegiiaplicabilepoatefifcutlamomentulncheierii

contractului sau ulterior. n al doilea caz, legea aleas produce efecte


retroactive,deladatancheieriicontractului,cudoulimite:nupoateafecta
formacontractuluiinupoateaduceatingeredrepturilordobnditedectre
teri. Prile pot modifica legea aleas cu aceleai limite ca la alegerea
ulterioar.Potrivitart.3alin.(2)dinRegulamentulRomaI
Prilepotconveni,noricemoment,ssupuncontractulalteilegidect
ceacarelguvernaanterior,fienbazauneialegerianterioarentemeiul
prezentuluiarticol,fientemeiulaltordispoziiialeprezentuluiregulament.
Oricemodificareefectuatdectrepricuprivirelalegeaaplicabil,care
intervineulteriorncheieriicontractului,nuaduceatingerevaliditiiformei
contractuluinsensularticolului11inuafecteazn
modnegativdrepturileterilor..
Alegerealegiiaplicabiletrebuiesfieexpressausrezultecuungrad
rezonabil de certitudine, din clauzele contractuale sau din mprejurrile
cauzei(art.3.1dinRegulamentulRomaI).n
considerentele Regulamentului Roma I la nr. 12 se arat c: Pentru a
determinadacafostexprimatclaralegereaprivindaplicareauneianumite
legi, unul din factorii de care ar trebui s se in seama l reprezint
conveniaprilor,princareseconferuneiasaumaimultorinstanedintr
un stat membru competena exclusiv de a judeca litigiile rezultate din
contract.. n practic, frecvent, prile cred c dac au ales instana
competentprintroclauzatributivdejurisdicienseamncaualesi
legeaaplicabil.Tcereaprilorarputeafiinterpretatnaceastsituaieca
alegerealegiiforului,carerezultdinmprejurrilecauzei.Unexemplude
alegerecarenuesteexpres:dacprilencheieuncontractcadruncare
includoclauzprincarealeglegeaaplicabil,darcontracteledeaplicarenu
coninclauzereferitoarelalegeaaplicabil,sepoateinterpretaalegereadin
contractulcadrucavoinaprilordeareglementaraporturiledintreelen
ansamblul lor, deoarece ntre contractul cadru i contractele de aplicare
existointerdependen.
Contractulestesupusattnormelorimperativectiacelora
dispozitivedinlegeaaleas.
Legeaaplicabilcontractuluinabsenaalegerii.
Determinarealegiitrebuietratatdiferit,dupcumprileaualesca
soluionarealitigiilordintreelessefacpecaleaarbitrajuluisaunfaa
uneiinstanestatale,orinuaufcutnicioalegereaforului,cazncaretot
instanelestatalevorficompetente.

2.Contractuldelicenta
p.107
Princontractuldelicensetransferdelatitularuldreptuluide
proprietate intelectual (titularul unui brevet) dreptul de folosin a unei
inveniictrebeneficiar.Contractuldelicensepoatencheiapeoperioad
determinatsaunedeterminat,pentruunteritoriudeterminat,nschimbul
uneiredevene(royalties),iuneoriaunuidreptdeintrare,reprezentatdeo
sum forfetar care se pltete o singur dat, la debutul contractului.
Licenapoatefiexclusiv,cndtitularulbrevetuluirenunlaposibilitatea
deamaiacordaaltelicene,iarbeneficiarulareundreptexclusivdeutilizare
ainvenieisauneexclusiv.Titularulbrevetuluiareobligaiiledearemite
obiectulcontractului,careconstnautorizareasau
acordareadreptuluicaoinveniebrevetatsfiefolositdebeneficiari
obligaiadegaraniempotrivaviciiloriaeviciunii.Beneficiarullicenei
areobligaiiledeaexploatalicenapersonal,nmodserios,culoialitatein
modefectiv,iobligaiadeplataredevenelor.
Reglementarealitigiilor.Legeaaplicabilesteaceeaaleasde
pri,orinlips,aceeaindicatderegulilededreptinternaionalprivatale
instaneisesizate;nspaiulUE,legeaaplicabilestelegeadesemnatde
RegulamentulRomaI,carepotrivitart.4.2estelegeariincareiare
reedina obinuit partea contractant care efectueaz prestaia
caracteristic, adic titularul brevetului. Instana competent este aceea
aleasdeprintemeiulautonomieilordevoin:oinstanstatalsauuna
arbitral.nabsenaalegeriiseaplicregulilededreptinternaionalprivat
aleinstaneisesizate.nUE,CJUEadecisnspeaC533/07cn
sensulRegulamentuluiBruxellesI,uncontractprincaretitularulunuidrept
deproprietateintelectualacordceleilaltepricontractantedreptuldeal
exploatanschimbulpliiuneiremuneraiinuesteuncontractdeprestare
deservicii.Prinurmare,contractuldelicenvafisupusregulilorgenerale
decompetenstabilitenart.2,conformcruiacompetentesteinstanadin
statuldedomiciliualprtului(actorsequiturforumrei).Conformart.60
din Regulamentul Bruxelles I domiciliul persoanei juridice corespunde
sediului statutar sau administraiei centrale ori centrului de afaceri al
acesteia.
Datoritparticularitilorcontractelordetransferdetehnologie,care
pot pune probleme specifice dreptului concurenei, n spaiul UE exist
ghiduri de redactare a acestor contracte, care se regsesc mai ales, n
Regulamentul772/2004privindaplicareaart.101alin.(3)[exart.81alin.

(3)]TFUEanumitorcategoriideacorduridetransferdetehnologie i n
Orientrile(Lignesdirectrices)privindaplicareaart.101(exart.81)TFUE
acordurilordetransferdetehnologie(2004/C101/02).
biletul25.
1.Legeaaplicabilacontractuluiinabsentaalegeriipecaleaarbitrajului.
P.40
Determinarealegiitrebuietratatdiferit,dupcumprileauales
casoluionarealitigiilordintreelessefacpecaleaarbitrajuluisaunfaa
uneiinstanestatale,orinuaufcutnicioalegereaforului,cazncaretot
instanelestatalevorficompetente.
Cndlitigiulestesoluionatpecaleaarbitrajului.Arbitrulnu
esteobligatsaplicenormeconflictualepentruadeterminalegea
aplicabil. El va stabili legea aplicabil n funcie de regulile pe care le
considerpotrivite.Potrivitart.1119alin.(1)C.proc.civ.rom.,dacprile
nuaudesemnatdreptulaplicabil,tribunalularbitralapliclegeapecareo
consideradecvat,ntoatesituaiileinndseamadeuzaneideregulile
profesionale.Conformalin.(2)alart.1119C.proc.civ.rom.Tribunalul
arbitralpoatestatuanechitatenumaicuautorizareaexpresaprilor..
Atuncicndarbitrulsoluioneazlitigiulaplicndlegeapecareo
consider adecvat, nseamn c folosete aa numita cale direct de
desemnarealegiiaplicabile.
Conveniileinternaionalepotserviarbitrului,darelnuesteobligatsle
aplice.Totui,dacdetermincaaplicabillegeaunuistat,careestepartela
o convenie internaional n materia vizat, atunci va trebui s aplice
convenia,cafcndparteintegrantdinlegeaaplicabil.
Juritiicareaparinsistemuluicommonlawsuntmaiconservatorin
aceastprivin.Eiconsidercarbitrulareunsediuiesteobligatsaplice
normele conflictuale ale sediului arbitrajului, inclusiv conveniile
internaionalepecarestatulundeiaresediularbitrullearatificat.
Arbitrulpoatedecideiaplicareametodeicumulativenstabilirealegii
aplicabile.Aceastanseamncanalizeaznormeleconflictualeifolosete
i calea direct de determinare a legii, toate indicnd aceeai lege
aplicabil.
Arbitrulpoatehotrcpentrusoluionarealitigiuluicorespundecelmai
bine intereselor prilor aplicarea lex mercatoria sau principiile Unidroit,
pentruaobineosoluieneutr,urmritdectrepri.

2.Fazapregatitoare.Scrisoareadeintentie
p.62
Formareaunuicontractinternaionalestedemulteoridelung
duratideoanumitcomplexitate,comparativcuaceeaaunuicontract
intern.Acestlucrusedatoreazcauzeloreconomicepecareleimplicun
contract internaional, dar i diferenelor de cultur a partenerilor viitori,
culturjuridicinunumai.Deexemplu,ndiferiteculturi,dasaununu
au aceeai semnificaie. Da, poate nsemna c operatorul de comer
internaionalanelespropunerea,darcnuiaexprimatacordul
saununc;nu,poateaveasemnificaiaunuinutemporar,valabilntrun
anumitmomentinuunnudefinitiv.Unbunnegociatortrebuiesfie
narmaticucunotinedinculturapartenerului.
a.Instrumenteledinfazaprecontractual.
Existoseriededocumentedecareprilesepotfolosinfaza
precontractual, precum scrisoarea de intenie, acordul de principiu,
angajamentul de onoare, oferta de negociere, oferta de contractare,
contractulcadru,condiiilegeneralecontractuale,.a.Legeaaplicabil
acestordocumenteestestabilitprinRegulamentulRomaII(art.12culpa
incontrahendo:(1)Legeaaplicabilobligaiilornecontractualecaredecurg
din nelegerile la care se ajunge nainte de semnarea unui contract,
indiferentdacrespectivulcontractafostefectivsemnatsaunu,estelegea
aplicabil contractului n cauz sau legea care ar fi fost aplicabil
contractuluidacacestaarfifostncheiat.(2)Daclegeaaplicabilnupoate
fistabilitntemeiulalineatului(1),atuncilegeaaplicabileste:
(a)legeastatuluincaresaprodusprejudiciul,indiferent
nceararelocfaptulcauzatordeprejudiciiiindiferentdearasaurile
ncaresemanifestefecteleindirectealerespectivuluifapt;sau
(b) n cazul n care prile i au reedina obinuit n aceeai ar n
momentul producerii faptului cauzator de prejudicii, se aplic legea
respectiveiri;sau
(c)ncazulncarereieseclar,dintoatecircumstanelereferitoarelacaz,c
obligaianecontractualrezultatdinnelegerilelacareseajungenaintede
semnareaunuicontractarenmod
vditmaimultlegturcuoaltardectceaprevzutlaliterele(a)i
(b),seapliclegeaaceleialteri..).
Documentele precontractuale se folosesc, de regul, n contracte
complexe, cum este cazul contractului joint venture, contractului de

concesiune,deconstruciideinfrastructur,etc.Pentrucontractilesimple,
cumestecontractuldevnzare,nfazaprecontractualseanalizeazoferta
iacceptareaofertei.ncazulcontractelorsimple,poatesaparolupt
de forme, n sensul c fiecare parte propune anumite condiii generale
contractuale,caresuntcondiiistandardicarenusuntsupusenegocierii.
Dacprilesuntaproximativegaledinpunctdevedereeconomic,financiar,
juridic,fiecarevaurmrisimpunpropriilecondiiigenerale.
nfazaprecontractualanegocierilorprilepotstabilidiverse
clauzereferitoarelaconfidenialitate(deexemplu,potrivitart.1184C.civ.
rom.Cndoinformaieconfidenialestecomunicatdectreoparten
cursul negocierilor, cealalt parte este inut s nu o divulge i s nu o
foloseascninterespropriu,indiferentdacsencheiesaunucontractul.
nclcarea acestei obligaii atrage rspunderea prii n culp.),
exclusivitateadenegociere,restituireacheltuielilornegocierilor,ncazde
eecalacestora,etc.
Scrisoareadeintenie.Scrisoareadeinteniepoateaveadou
forme:formaprevzutdeart.2322C.civ.rom.(textsimilarcuacelaalart.
2322C.civ.francez),carereglementeazaanumitascrisoaredeconfort
((1) Scrisoarea de confort este acel angajament prin care emitentul i
asumoobligaiedeafacesaudeanuface,nscopulsusineriiuneialte
persoane,numitdebitor,nvedereaexecutriiobligaiiloracesteiafade
un creditor al su. (2) ncazul ncare debitorulnui execut obligaia,
emitentul scrisorii de confort poate fi obligat numai la plata de daune
interese fa de creditor, i numai dac acesta din urm face dovada c
emitentul scrisorii de confort nu ia ndeplinit obligaia asumat prin
scrisoareadeconfort.
(3)Emitentulscrisoriideconfortcareaczutnpreteniifadecreditorare
dreptderegresmpotrivadebitorului.)sau
scrisoareadegaranie,reglementatn
art. 2321 C. civ. rom. ((1) Scrisoarea de garanie este angajamentul
irevocabilinecondiionatprincaregarantulseoblig,lasolicitareaunei
persoane numite ordonator, n considerarea unui raport obligational
preexistent,darindependentdeacesta,splteascosumdebaniuneitere
persoane, numit beneficiar, n conformitate cu termenii angajamentului
asumat.
(2) Angajamentul astfel asumat se execut la prima i simpla cerere a
beneficiarului,dacprintextulscrisoriidegaranienuseprevedealtfel.

(3)Garantulnupoateopunebeneficiaruluiexcepiilentemeiateperaportul
obligaionalpreexistentangajamentuluiasumatprinscrisoareadegaraniei
nupoatefiinutsplteascncaz
deabuzsaudefraudvdit.);
ambelescrisoriauregimulunorgaraniiautonome,careprovin,deregul,
delaopersoanjuridicspecializatoinstituiebancar.Acestescrisori
garanii au rolul n faza precontractual de a asigura cocontractantul c
cealaltpartearemijloacepentruexecutareaobligaiilorcarevorrezultadin
contractulviitor.Ele
incitlancheiereacontractului.
Adouaformdescrisoaredeintenieesteaanumitagentlemen`s
agreement, prin care cealalt parte se asigur de seriozitatea
cocontractantului, de faptul c negocierile nu vor fi fr rezultat, de
confidenialitatealui,.a.Deexemplu,scrisoareapoatesprovindelao
banc,ncareaceastastabiletecondiiilencarevafinanaooperaiunede
comerinternaional,dendatceisevacere.
Nr.26
1.Legea aplicabil contractului incazul in carelitigiuleste solutionat de
instantastatal
p.41
Cndlitigiulestesoluionatdeoinstanstatal.Dacprile
nuaualeslegeaaplicabil,instanavafiobligatsaplicenormelesale
conflictuale. Art. 2640 C. civ. rom. trimite la dreptul UE, deci la
RegulamentulRomaI,careconinedispoziiidestabilirealegii
aplicabilenabsenaalegeriiei.DacdreptulUEnuesteaplicabil,legea
aplicabilnlipsaalegeriiestestabilitdeart.2638C.civ.rom.:(1)n
lipsaalegerii,seapliclegeastatuluicucareactuljuridicprezintlegturile
celemaistrnse,iardacaceastlegenupoatefiidentificat,seapliclegea
loculuiundeactuljuridicafostncheiat.(2)Seconsidercexistatare
legturiculegeastatuluincaredebitorulprestaieicaracteristicesau,dup
caz, autorul actului are, la data ncheierii actului, dup caz, reedina
obinuit,fonduldecomersausediulsocial..
RegulamentulRomaI.
ncazulncareprilenuiauexprimatvoinansensulalegeriilegii
aplicabile, Regulamentul conine norme n art. 4, prin care se determin
legeaaplicabilanumitorcategoriidecontracte.ncazulncarecontractul
nu face parte dintre acelea pentru care Regulamentul a precizat legea
aplicabil,elestesupuslegiiriincareiarereedinaobinuitpartea

contractantcareefectueazprestaiacaracteristic.Toateacesteprevederi
sunt nlturate dac din ansamblul circumstanelor cauzei rezult fr
echivoccrespectivulcontractarenmodvditolegturmaistrnscuo
altar;nacestcazseapliclegeaaceleialtericucarecontractulare
legturilecelemaistrnse.Dacparagrafele1,
2,3aleart.4nupotfiutilizate,astfel nctsconduclaindicarealegii
aplicabile,contractulestereglementatdelegea riicucarearecelemai
strnselegturi.
Legeaaplicabilcontractului,nabsenaalegeriieideprile
contractante,conformart.4.1.,sedeterminnfunciedenorma
prevzutpentrutipulspecificdecontract,astfel:
contractuldevnzarecumpraredebunuriestereglementatde
legeariincareiarereedinaobinuitvnztorul;
contractuldeprestriserviciiestereglementatdelegeariin
careiarereedinaobinuitprestatoruldeservicii;
contractulprivindundreptrealimobiliarsauprivinddreptulde
locaiuneasupraunuiimobilestereglementatdelegeariincareeste
situatimobilul;
contractuldelocaiuneavnddreptobiectfolosinaprivati
temporaraunuiimobilpeoperioaddemaximumaseluni
consecutiveestereglementatdelegeariincareiarereedina
obinuitproprietarul,cucondiiacalocatarulsfieopersoanfizicis
iaibreedinaobinuitnaceeaiar;
contractuldefrancizestereglementatdelegeariincarei
arereedinaobinuitbeneficiarulfrancizei;
contractuldedistribuieestereglementatdelegeariincarei
arereedinaobinuitdistribuitorul;
contractuldevnzarecumpraredebunurilalicitaieeste
reglementatdelegeariincareareloclicitaia,dacsepoatestabili
careesteacestloc;
oricecontractncheiatncadrulunuisistemmultilateral,carereunete
sau faciliteaz reunirea de interese multiple de vnzarecumprare de
instrumentefinanciarealeterilor,astfelcumsuntdefinite
laarticolul4alineatul(1)punctul17dinDirectiva2004/39/CE,n
conformitatecunormelenediscreionare,icareestereglementatdeolege
unic,estereglementatdelegearespectiv.
AcestecontractenuaufostdefinitedeRegulament,revenind

instanei sesizate aceast sarcin. O dificultate se poate ivi n ceea ce


privetecontractuldedistribuie,carenconsiderenteleRegulamentuluieste
calificatcafiinduncontractdeprestriservicii.CJUEacalificatcontractul
deageniecomercialcauncontractdeprestriservicii,n interpretarea
RegulamentuluiBruxellesI(C19/09WoodFloorv.SilvaTradedin2010).
Regulacaresedesprindedinprevederiledemaisusesteclegea
aplicabil contractului este legea rii n care debitorul prestaiei
caracteristiceiarereedinaobinuit.Art.19dinRegulamentaratcese
nelegeprinreedinobinuit:(1)nnelesulprezentuluiregulament,
reedinaobinuitasocietiloriaaltororganisme,constituitesaunuca
persoanejuridice,estesituatlasediuladministraieilorcentrale.Reedina
obinuit a unei persoane fizice acionnd n exercitarea activitii sale
profesionale este locul unde aceast persoan i are sediul principal de
activitate.
(2) n cazul n care contractul este ncheiat n cadrul activitii unei
sucursale,auneiageniisauaoricrei
alteuniti,sauncazulncare,conformcontractului,executareaacestuia
incumb unei astfel de sucursale, agenii sau uniti, locul unde se afl
sucursala,ageniasauoricarealtunitateesteconsideratreedinaobinuit.
(3)nscopuldeterminriiloculuiundeseaflreedinaobinuit,momentul
relevantlconstituiedatancheieriicontractului..
ncazulncarecontractulnupoatefincadratnniciunuldintretipurile
definite sau n cazul n care, prin prisma elementelor sale, aparine mai
multortipuridefinite,contractulestereglementatdelegeariincarepartea
obligat s execute prestaia caracteristic din contract i are reedina
obinuit. n cazul unui contract care const dintro serie de drepturi i
obligaii care se ncadreaz n mai multe categorii de contracte definite,
prestaia caracteristic din cadrul contractului se determin n funcie de
centrulsudegreutate.Prestaiacaracteristicvizeazfunciacontractuluin
viaaeconomicosocialncareesteinserat.Deregul,debitorulprestaiei
caracteristiceesteunprofesionist,
pentrucarecontractul ncheiatjoacunrolimportant nsferancarei
desfoaractivitatea.Cealaltpartecontractanteste,deregul,unclient,
pentrucarecontractulnuestedectooperaiunentmpltoare.
Debitorulprestaieicaracteristiceesteacelacarearensarcinasa
obligaiile cele mai complexe, pe cnd cocontractantul are, n general,
obligaia simpl de a plti o sum de bani. Considerm c debitorul
prestaieicaracteristiceesteacelacareoefectueaz,dupcumsearatn

textulart.4.2.Conceptuldeprestaiecaracteristicnupoatefiutilizat,ns,
ncazultuturorcontractelor.Deexemplu,nusepoatedeterminaprestaia
caracteristic n contractul de schimb ori ntrun contract complex de
cooperareindustrialsaucomercial.
Localizareaprestaieicaracteristicesefacenfunciedelocul
reedinei obinuite a debitorului. Pentru evitarea de conflicte mobile,
momentulncaresefacelocalizareaesteacelaalncheieriicontractului.
Daclegeaaplicabilcontractului,aacumafostdeterminatnart.4.1.
i4.2.dinRegulamentnuesteaceeacucarecontractularecelemaistrnse
legturi,atunci toateacesteprevederisunt nlturate,dacdinansamblul
circumstanelor cauzei rezult fr echivoc c respectivul contract are n
modvditolegturmaistrnscuoaltar;nacestcazseaplicoclauz
derogatoriecareprevedeaplicarealegiiacesteialteri.
nlipsauneialegeri,atuncicndlegeaaplicabilnupoatefi
stabilitniciprinncadrareacontractuluintrunuldintipurilespecificate,
nici ca fiind legea rii n care partea care trebuie s efectueze prestaia
caracteristicdincontractiarereedinaobinuit,contractuluiiseaplic
legeariidecareestecelmaistrnslegat.Pentruadeterminaaceastlege,
seinecont,printrealtele,defaptuldaccontractulncauzestestrnslegat
de un alt contract sau de alte contracte. Instana are o mare putere de
aprecierenaceastoperaiune;totui,utilizareaart.4.4.trebuiefcutcu
caracterdeexcepie.Deitextulart.4.4.nuprecizeaz,
inacestcaz,legturilemaistrnsealecontractuluiculegeaalteirise
apreciaznmomentulncheieriicontractului.
nceeaceprivetecontracteledetransportdemrfuri,
reglementatenart.5.1.,elearfitrebuitinclusenart.4.1.,printretipurilede
contractepentrucaresedeterminlegeaaplicabilnabsenaalegerii,aa
cumeraredactattextulnConveniadelaRomadin1980.Darnideeadea
figrupatecontracteledetransport,fieeledemrfurisaudepersoane,sunt
tratatempreunnart.5.1.dinRegulament.Astfel,nmsurancarelegea
aplicabilcontractuluidetransportdemrfurinuafostaleasdeprin
conformitatecuart.3,legeaaplicabilestelegea
riincareiarereedinaobinuittransportatorul,cucondiiacaloculde
ncrcaresauceldelivraresaureedinaobinuita
expeditoruluisfie,deasemenea,situatenararespectiv.ncazuln
careacestecerinenusuntntrunite,seapliclegeariincareestesituate
loculdelivrareconvenitdectrepri.Contracteledenavlosirepentruo
singurcltorieialtecontractecareaucaobiectprincipalefectuareaunui

transport de mrfuri sunt considerate contracte de transport de mrfuri.


Termenulexpeditorsereferlaoricepersoancarencheieuncontractde
transportcutransportatorul,iartermenultransportatorse
refer la partea din contract care i asum rspunderea de a transporta
mrfurile,indiferentdacpresteazeansisaunuserviciuldetransport.
ncazulncare,nlipsauneialegerialegiiaplicabile,rezultfr
echivoc din ansamblul circumstanelor cauzei c respectivul contract de
transportdemrfuriarenmodvditolegturmaistrnscuoaltarse
apliclegeadinaceaaltar(art.5.3.dinRegulament).
2.Credituldocumentar
p.110
Credituldocumentar,cunoscutndoctrinicaacreditiv
documentar, a aprut n practica vnzrii internaionale de mrfuri ca o
soluie la problemele de plat datorate distanei dintre vnztor i
cumprtor. Vnztorul nu este obligat s livreze marfa att timp ct
cumprtorul nu pltete preul, i cumprtorul nu trebuie s plteasc
preulatttimpctmarfanuiafostpusladispoziie.Pentruaseevita
acestcercviciossefolosetecredituldocumentar.Credituldocumentareste
operaiunealacareiauparte,deregul,patruparticipani:
cumprtorul (importatorul), care d ordin unei bnci (banca emitent
sauordonatoare)slplteascpe
vnztor(exportatorul,beneficiarul),prinintermediulunei
altebnci(bancacorespondentsauconfirmatoare),
n baza anumitor documente care dovedesc expedierea mrfii. La ordina
cumprtorului banca emite un document, numit scrisoare de credit sau
acreditiv,nfavoareabeneficiarului.Acreditivuldetaliazobligaiilelacare
banca se angajeaz i drepturile beneficiarului. Obligaia bncii este
independent de contractul de baz dintre vnztor i cumprtor. Din
momentul n care banca primete documentele enumerate n acreditiv,
conformecuspecificaiileacreditivului,eatrebuiesplteasc.
n2006,Camerainternaionaldecomer(ICC)aadoptatregulilei
uzaneleuniformenmateriedecreditdocumentar[UniformCustomsand
Practice for Documentary Credits (UCP 600) sau Rgles et usances
uniformesrelativesauxCrditsDocumentaires(RUU600)],nvigoaredin
2007.Pentruafiaplicabile,priletrebuiesfactrimiterenmodexpresn
contractullorlaacestea.UCP600,deireglementeazomare

partedinproblemelepecareleridicuncreditdocumentar,nuacopertotul;
de exemplu, nu reglementeaz frauda. Prile pot alege legea aplicabil
credituluidocumentar,dar,deregul,nuofac,deoarececredituldocumentar
este codificat n foarte puine state, mai precis n USA, Italia, Grecia i
Mexic. De aceea, legea aplicabil litigiilor care rezult dintrun credit
documentareste,deregul,legealoculuiundeiaresediulbanca,debitora
prestaieicaracteristice,adicbancaemitent.
Dacbancabeneficiaruluiiiaanumiteangajamente,nprincipalpentru
confirmareacreditului,atuncilegeaaplicabilraporturilor dintrebanci
beneficiaresteaceeaaloculuiundeseaflsediulei.
Conform UCP 600exist numai creditedocumentare irevocabile.
Creditulesteirevocabilpnladatadevalabilitateexpresstipulat.
Existdoutipuridecreditedocumentaredebaz:creditulnotificat,dar
neconfirmat i creditul confirmat. n cazul creditului neconfirmat, banca
vnztorului nu i ia nici un angajament dect de a face plata dup
verificareaconformitiidocumentelorcuspecificaiiledinacreditiv.Eaeste
unsimplumandatar.Credituldocumentarconfirmatadducebeneficiarului
(vnztorului)iangajamentulbnciivnztorului,careseobligalturide
bancaemitent,acumprtorului.
Credituldocumentarsedeschideprinordinuldatdecomparatorbncii
emitente, care trimite acreditivul beneficiarului. Conform UCP 600
acreditivuldocumentarnuesteunefectdecomer,ciundocumentbancar.
Eldescrieobligaiilebnciiemitentei,eventual,aaltorbncicareintervin
noperaiune.Acreditivuldocumentar iconferbeneficiaruluidreptulde
plat,directiautonomdelabancaemitent.
Pentrucacelcaredordinul(cumprtorul)spermitbnciisfac
plata, verific patru categorii de documente: referitoare la pre(factur
comercial,facturvamal),documentedetransport
(conosament, scrisoare de transport maritim, documente de transport
multimodal, etc.), documente privind asigurarea i alte documente anexe
(certificatesanitaredeorigine.a.).
Credituldocumentarserealizeazprinplatalavedere,prin
efectuareapliilaunalttermensauprinacceptareauneicambii(UCP600).
Realizareacredituluidocumentardnaterelaundreptderegresntrebanca
confirmatoare i banca emitent, cnd prima a pltit pe beneficiar, ntre
banca emitent i cel care a dat ordinul, banca fiind ndreptit la
rambursareacreditului,lacareseadaugcheltuielileaferenteacestuia.

Nr.27
1.Solutionareaamiabilaalitigiilorpecaleamedierii.
P.45
Mediereapoatefidefinitcafiindomodalitatedesoluionarea
conflictelorpecaleamiabil,cuajutoruluneiterepersoanespecializate,a
mediatorului,ncondiiideneutralitate,imparialitateiconfidenialitatei
avndliberulconsimmntalprilor.Mediereasebazeazpencredereape
careprileoacordmediatorului,capersoanaptsfacilitezenegocierile
dintreeleislesprijinepentrusoluionareaconflictului,prinobinereaunei
soluiireciprocconvenabile,eficienteidurabile(art.1dinLegea192/2006
privind medierea i organizarea profesiei de mediator). n Directiva
2008/52/CE(carenlegislaiaromnestetranspusprinmaimulteacte
normative,inclusivprinultimaforma
Legii192/2006),mediereaestedefinitnart.3cafiindunproces
structurat,indiferentcumestedenumitsaucumsefacereferirelaacesta,n
caredousaumaimulteprintrunlitigiuncearc,dinproprieiniiativ,
sajunglaunacordprivindsoluionarealitigiuluidintreele,cuasistena
unuimediator.Acestprocespoatefiiniiatdectrepri,recomandatsau
impusdeinstansauprevzutdedreptulunuistatmembru.Aceastainclude
mediereaefectuatdeunjudectorcarenuesteimplicatnnicioprocedur
judiciarconexlitigiuluincauz.Mediereaexcludedemersurileinstanei
saualejudectoruluisesizatdeasoluionalitigiulpeparcursulprocedurilor
judiciareprivindlitigiulncauz.
Utilizareamedieriiesteunmoddesoluionarepecaleamiabila
litigiilor,princareoperatoriidecomerinternaionalevitproceduralungi
oneroasnfaainstaneistatalesauarbitrajul,careapierdutdincaracterul
lui privat i a dobndit caracteristici proprii jurisdiciei statale, ndeosebi
arbitrajul instituionalizat. n anumite state, atunci cnd avocatul sau
persoanacareredacteazcontractulomitespropunclientuluisuinserarea
uneiclauzedemedieresau,dupnaterealitigiului,nupropunesoluionarea
acestuia printrun mijloc ADR poate fi responsabil pentru culp
profesional.
Majoritateamarilorcentredearbitrajoferprilorasistenpentru
organizareamedierii.
Potrivitart.6dinLegea192/2006Organelejudiciare iarbitrale,
precumialteautoriticuatribuiijurisdicionaleinformeazprileasupra
posibilitii i a avantajelor folosirii procedurii medierii i le ndrum s
recurglaaceastcalepentrusoluionareaconflictelordintreele..

Uncontractinternaionalpoateconineioclauzdereglementare
amiabilalitigiilor,prinmediere,concilieresaualtmijloc,lacareprile
trebuiesrecurgnaintedeaapelalainstanaarbitralsaustatal.
Datoritrisculuideaabuzadeaceastfazprealabil,operatoriidecomer
internaionalezitincludereauneiclauzeADRncontractullor,dardup
apariia litigiului pot alege s treac printro procedur de soluionare
amiabilaacestuia.Potrivitart.2alin.(5)dinLegea192/2006norice
convenieceprivetedrepturiasupracroraprilepotdispune,acesteapot
introduce o clauz de mediere, a crei validitate este independent de
validitateacontractuluidincarefaceparte..
ncdelaapariiamedierii,oproblemcucaresauconfruntat
prile,datoritdiferenelordereglementarendrepturilenaionale,afost
aceeaaprescripieiextinctive.iaceasta,maiales,datoritfaptuluicn
stateledecommonlaw,prescripiaextinctivesteoproblemdeprocedur
i deciatrageaplicarealexfori.PrinDirectiva2008/52/CEproblemasa
clarificat: pe toat durata desfurrii medierii, cursul prescripiei se
suspend(art.8).Conformart.49dinLegea192/2006
Termenuldeprescripieadreptuluilaaciunepentrudreptullitigioussupus
medierii se suspend ncepnd cu data semnrii contractului de mediere,
pn la nchiderea procedurii de mediere n oricare dintre modurile
prevzute de prezenta lege.. Prescripia se suspend i pe durata
desfurriiproceduriideinformareprivindmedierea(carenupoatedepi
15 zile calendaristice), n condiiile art. 2532 pct. 7 C. civ., adic,
suspendareanupoateduramaimultde3lunidelanregistrareacereriide
informarecuprivirelamediere.
Mediatorultrebuiesconducprocesuldemedierenmod
neprtinitorisasigureunpermanentechilibruntrepri,sfieneutrui
imparial,spstrezeconfidenialitateainformaiilordecareiacunotinn
cursul activitii sale de mediere, precum i cu privire la documentele
ntocmitesaucareiaufostpredatedectrepripeparcursulmedierii,s
restituienscrisurileceiaufostncredinatedepripeparcursulprocedurii
demediere(art.3035dinLegea192/2006).
Cndprileaflatenconflictauajunslaonelegereprinmediere,se
poateredactaunacordscris,carevacuprindetoateclauzeleconsimitede
acesteaicarearevaloareaunuinscrissubsemnturprivat[art.58alin.
(1) din Legea 192/2006]. Acordul prilor reprezint un contract de
tranzacie.Potrivitart.59dinLegea192/2006,prilepotsolicitanotarului
publicautentificareanelegeriilorsausepotadresainstaneijudectoreti

pentruacerepronunareauneihotrricaresconsfineascnelegerealor
(potrivitart.441C.proc.civ.).Atthotrreainstanei,ct
iactulautentificatdenotarconstituietitluexecutoriu.
Soluionarealitigiuluitransfrontieralprilorprinmediere,careia
forma unui nscris notarial sau a unei hotrri judectoreti i care au
valoarea unor titluri executorii, vor putea fi puse n executare pe ntreg
teritoriulUE,ntemeiulRegulamentuluiBruxellesI(art.58i59).
DisputeBoard.
DisputeBoardaaprutnUSAnanii`70.DisputeBoardesteun
comitetdeexperiindependeni,creatnmomentulncheierii
contractului,alcruirolestecapetoatdurataexecutriicontractuluis
anticipezeconflictelecarepotsaparntrepri,soluionnddezacordurile
dintreacestea,astfelnctsnudegenerezenlitigii.
Dispute Bord este compus din 13 experi, cu experien n domeniul
conflicteloricarecunoscfoartebinemprejurrilecomplexealencheierii
contractului.Roluliprerogativelecomitetuluisuntstabiliteprincontract.
Funcionarealuiiatingereaobiectivuluideprevenirealitigiilordepindede
cooperareadintrepriidecooperareaprilorcuDisputeBoard.ICCa
elaboratunregulamentn2004cuprivirela
DisputeBord,ncarepropunetreimodele:DisputeReviewBoard(DRB),
DisputeAdjudicatoryBoard(DAB)iCombinedDisputeBoard(CDB).
DRBdnumairecomandri,ADBiadecizii,careauonatur
contractual,iarCDBareattcompetenadeadarecomandri,ctidecizii,
nfunciedesituaie.PrilecareconstituieunDisputeBoardpotfolosi
modeleleICCsaupotfolosipropriilecriterii.
2.Transportul maritim de marfuri internationale: reglementarea litigiilor,
prescriptia.
P.102
Reglementarealitigiilor.Competenadesoluionarealitigiilorcare
rezult dintrun contract de transport maritim se stabilete prin voina
prilor,carepotalegeoinstanstatal,inserndoclauzncontractualde
transportmaritim(art.21.1d)saudesemnndloculundereclamantulpoate
introduceaciunea,prinnelegereaintervenitntrepridupceaaprut
reclamaia n baza contractului de transport (art. 21.5) sau pot alege o
instanarbitral(art.22).
Dacprileaualesarbitrajul,fieprintroclauzinseratn

contract,fieulteriorapariieilitigiului,printroconveniedearbitraj,arbitrii
sunt obligai s aplice prevederile Conveniei de la Hamburg (art. 22.4),
oricealtstipulaiefiindnul.Proceduradearbitrajsepornete,laopiunea
reclamantului,ntrunuldinurmtoarelelocuri:
a)unlocntrunstatpeteritoriulcruiaestesituat:
i)sediulprtuluisau,nlips,domiciliulsuobinuit;sau
ii)loculundesancheiatcontractul,cucondiiacaprtulsaibacolo
unsediu,osucursalsauoagenieprincaresancheiatcontractul;sau
iii)portuldencrcaresauportuldedescrcare;sau
b)oricelocdesemnatnacestscopnclauzadearbitrajsaupactul
compromisoriu(art.22.3).
Atuncicndprilenuaualesautoritateacompetents
soluionezelitigiile,reclamantulpoatealegesintroducaciuneanfaa
unuitribunalcareestecompetentnconformitateculegeastatuluincare
estesituatisubjurisdiciacruiaseaflaunuldintrelocurile
urmtoare:
a)sediulprtuluisau,nlips,domiciliulsuobinuit;sau
b)loculundesancheiatcontractul,cucondiiacaprtulsaibacolo
sediul,osucursalsauoagenieprincaresancheiatcontractul;sau
c)portuldencrcaresauportuldedescrcare(art.21.1).
Existprevederispecialereferitoarelacompetenpentrucazulncare
navaestesechestrat(art.21.2).
Prescripiaextinctiv.Aciuneantemeiatpeuncontractde
transportmaritimseprescrientermende2ani,carencepescurgdin
ziuancarecruulapredatmrfurilesauoparteaacestorasau,ncazurile
cndmrfurilenuaufostpredate,ncepnddinultimazincaremrfurile
trebuiausfiepredate(art.20).Persoanacreiaiesteadresatoreclamaie
poate,noricemomentntimpultermenuluideprescripie,sprelungeasc
acesttermenprintrodeclaraienscrisadresatreclamantului. Termenul
poatefiprelungitdinnouprinunasaumaimultealteasemeneadeclaraii.O
aciunendespgubirepoatefiexercitatchiaridupexpirareatermenului
deprescripie,dacafostexercitatntermenulfixatdelegeastatuluiunde
afostnceput
procedura. Totui, acest termen nu va putea fi mai mic de 90 de zile
ncepnddinziuacndpersoanaceintroduceaciuneapentrudespgubirea
rezolvatreclamaiasauaprimiteansinotificareadeintroducereaunei
aciunimpotrivasa.

Biletnr.28
1.DisputeBoard
DisputeBoardaaprutnUSAnanii`70.DisputeBoardesteun
comitetdeexperiindependeni,creatnmomentulncheierii
contractului,alcruirolestecapetoatdurataexecutriicontractuluis
anticipezeconflictelecarepotsaparntrepri,soluionnddezacordurile
dintreacestea,astfelnctsnudegenerezenlitigii.
Dispute Bord este compus din 13 experi, cu experien n domeniul
conflicteloricarecunoscfoartebinemprejurrilecomplexealencheierii
contractului.Roluliprerogativelecomitetuluisuntstabiliteprincontract.
Funcionarealuiiatingereaobiectivuluideprevenirealitigiilordepindede
cooperareadintrepriidecooperareaprilorcuDisputeBoard.ICCa
elaboratunregulamentn2004cuprivirela
DisputeBord,ncarepropunetreimodele:DisputeReviewBoard(DRB),
DisputeAdjudicatoryBoard(DAB)iCombinedDisputeBoard(CDB).
DRBdnumairecomandri,ADBiadecizii,careauonatur
contractual,iarCDBareattcompetenadeadarecomandri,ctidecizii,
nfunciedesituaie.PrilecareconstituieunDisputeBoardpotfolosi
modeleleICCsaupotfolosipropriilecriterii.
2.CVIM
I.Contractuldevnzareinternaionaldemrfuri.
Vnzareainternaionaldemrfuriestecelmaifrecventntlnitcontract
decomerinternaionalicelmaivechi.Elestesupusunorreguliuniforme
(care, aa cum am mai artat, sunt specifice dreptului comerului
internaional), necesare n aceast materie datorit diferenelor de regim
juridicndiferitesistemejuridice(Diferenaceamaicunoscut:ndreptul
franceziromncontractuldevnzareesteunulconsensual,iarndreptul
german este un contract real; rezultatul este c transferal dreptului de
proprietateialriscurilorarelocnaltemomentecuconsecineimportante).
Raportulntredreptuluniformidreptulinternaionalprivatn
aceastmaterieesteurmtorul:dacdreptuluniformesteimperativ,ceeace
se ntmpl rar, normele acestuia primeaz; urmeaz contractul, care
reprezintvoinaprilor,elconinnd,deregul,termenicodificai,cum
suntregulileIncoterms;
uzaneleseaplicnaltreilearnd;

ConveniadelaVienadin1980arepropriileregulideaplicare.Principiile
UnidroitiPrincipiiledreptuluieuropeanalcontractelor(Lando)joacun
rolcomplementarsauconfirmativ.
Existiopropunerederegulamenteuropeandin2011,privindo
legislaieeuropeancomunnmateriedevnzri.
Convenia Naiunilor Unite cu privire la contractele de vnzare
internaionaldemrfuridelaVienadin1980(CVIM).
CVIMesteaplicabilcontractelordevnzaredemrfurintrepricare
i au sediul n state diferite, cnd aceste state sunt state contractante la
CVIMsaucndnormelededreptinternaionalprivatconduclaaplicarea
legiiunuistatcontractant.Deexemplu,nafacereaMachineCasedin2002,
tribunalularbitralaaplicatCVIM,chiardacunadintreprilecontractante
nui avea sediul ntrun stat contractant la CVIM, dar legea aplicabil
contractului, aleas de ctre pri, era legea unui stat contractant (legea
francez); n spe, un asigurtor american, subrogat n drepturile
cumprtoruluicanadian,sandreptatmpotrivavnztorului
italian;CanadanuerapartelaCVIMladatancheieriicontractului.
AplicareaCVIMareuncaracteropional.Prileopotexcludentotsau
n parte. Excluderea poate fi expres sau implicit ori tacit. Dac este
exclus,seapliclegeamaterial,aacumesteindicatdelegeaaplicabil
contractului.Deasemenea,prilechiardacnuexcludeaplicareaCVIMpot
derogadelaprevederileei,cuexcepiaregulilordeform.
Potrivitart.3CVIM,aceastareglementeazvnzrile
internaionaledemrfuri,adicacelecontractedefurnizaredemrfurice
urmeazafifabricatesauproduse,cuexcepiacazuluincareparteacarele
comand furnizeaz o parte esenial din elementele materiale necesare
acesteifabricrisauproduceri.Nuseapliccontractelorlacareobligaia
preponderent a prii care furnizeaz mrfurile const n furnizarea
manoperei sau a altor servicii. Deci se face diferena ntre contractul de
vnzareicontractuldeantrepriz.
CVIMnuseaplic:contractelorncheiatepentruofolosin
personal, familial sau casnic, contractelor avnd ca obiect imobile,
mobile incorporale, valori mobiliare, efecte de comer i monede, nave,
aeronave,electricitate,contractelorprivindbunurivndutelalicitaii,desub
sechestrusauvnzrilorefectuatenoricealtmoddectreautoritile
judiciare(art.2).
CVIMarelacune,nsensulcnureglementeazaspecte

importante care privesc vnzarea i anume: validitatea contractului i


clauzeloracestuia,reprezentareaprilor,prescripiaextinctiv,
validitateapreului,relaiilecuterii,transferuldeproprietate,
rspundereapentruprejudiciilecauzatedemrfurilevndute,cesiuneade
creanicompensaia.nacestesituaii,conformart7.2dinCVIMseaplic
principiilegeneraledincareCVIMseinspirsau,nlipsaacestorprincipii,
legeaaplicabilntemeiulnormelordedreptinternaional
privataleforului.
ncheiereacontractuluidevnzareestereglementatnart.1424
CVIM.Opropunerede ncheiereaunuicontractadresatuneiasaumai
multorpersoanedeterminateconstituieoferta,dacestesuficientdeprecis
idenotvoinaautoruluieideaseangajancazdeacceptare[art.14.1
CVIM, similar cu art. 1188 alin. (1) C. civ. rom.]. O propunere este
suficient de precis n cazul n care denumete mrfurile i, expres sau
implicit,stabiletecantitateaipreulsaudindicaiicarepermitcaacestea
sfiedeterminate.Opropunereadresatunorpersoanenedeterminateeste
consideratnumaicaoinvitaiedeaoferta,nafar
decazulncarepersoanacareafcutpropunereanuaindicatnmodclar
contrariul.Oofertproduceefectecndajungeladestinatar;deciseaplic
teoriarecepiei,cunoscutindreptulromn[art.1186alin.(1)C.civ.].
Potrivitart.24CVIMoofertesteconsideratcajungeladestinataratunci
cnd este fcut verbal sau este predat destinatarului nsui prin orice
mijloace,lasediulsau,laadresasapotalsau,dacnuaresediusauadres
potal,lareedinasaobinuit.
Revocareaofertei.Conformart.16CVIMoofertpoatefi
revocatpnlancheiereacontractului,dacrevocareasosetela
destinatarnaintecaacestasfiexpediatacceptarea.Ofertadevine
irevocabil dac ea prevede, prin fixarea unui termen determinat pentru
acceptaresaunaltfel,caesteirevocabilsaudacerarezonabilpentru
destinatarsconsidereofertacairevocabilidacaacionatnconsecin.
Acceptareaofertei.Reprezintacceptateaoferteiodeclaraiesauoalt
manifestareadestinataruluicareexprimacordulsulaoofert.
Tcereasauinaciunea,prinelensele,nupotconstituiacceptare.
Acceptarea unei oferte produce efecte n momentul n care indicaia de
acceptareparvineofertantului.Acceptareanuproduceefectedacaceast
indicaienuparvineofertantuluintermenulpecarelastipulatsau,nlipsa
unei astfel de stipulaii, ntrun termen rezonabil, innd seama de
mprejurriletranzacieiiderapiditateamijloacelordecomunicarefolosite

deofertant.Oofertverbaltrebuiesfieacceptatimediat,nafarde
cazulncaremprejurrileindicaltceva.Cutoateacestea,dacntemeiul
ofertei, al obinuinelor care sau stabilit ntre pri sau al uzanelor,
destinataruloferteipoateartacoacceptprinndeplinireaunuiactcarese
refer,deexemplu,laexpediereamrfurilor,saulaplatapreului,fral
comunicaofertantului,acceptareaproduceefectenmomentulncareacest
actestendeplinit,nmsurancareestentermen(art.18CVIM).
Contraoferta.Acceptareatrebuiesfiepurisimplpentrucaun
contractsfiencheiat.Unrspunscaresevreaafiacceptareauneioferte,
darcareconinecompletri,limitrisaualtemodificriesteorespingerea
ofertei i constituie o contraofert (art. 19.1 CVIM). Elementele
complementaresaudiferitecarealtereazsubstanialofertaireprezinto
contraofertprivescpreul,plata,calitateaicantitatea
mrfurilor,loculimomentulpredrii,ntinderearesponsabilitiiuneipri
fadecealaltsaurezolvarealitigiilor.Dacrspunsulconineelemente
complementaresaudiferite,darcarenualtereaznmodsubstanialtermenii
ofertei, constituie o acceptare, n afar de cazul n care ofertantul, fr
ntrzierenejustificat,arelevatverbaldiferenelesauaadresatunavizn
acestscop.
Forma.CVIMconsacrlibertateadeformlancheierea
contractului,deciconsensualismul.Cutoateacestea,statelecontractantela
CVIMpotformularezerve,nsensulcpotpretindeformascris.Dacuna
dintreprilecontractantearesediulpeteritoriulunuistatcontractant
careaformulatrezerv,esteobligatorieformascris.Contracteledecomer
internaionalsencheie,deregul,nformscrisprinvoinaprilor.Pentru
orice modificare ulterioar se cere respectarea aceleai forme (principiul
simetriei de form), cu excepia situaiei n care modificarea reiese din
comportamentuluneiadintrepripecaresebazeazcealaltparte,aacum
rezultdinart.29.2CVIM.
Proba.Contractuldevnzareinternaionaldemrfuripoatefi
doveditprinoricemijlocdeprob(art.11CVIM).
Condiiilegeneralecontractuale.Mareamajoritateaoperatorilorde
comer internaional elaboreaz condiii generale contractuale. CVIM nu
reglementeazclauzelecontractualecarenusuntnegociatentrepriicare
provindelaosingurparte,cumsuntcondiiilegeneralecontractuale.n
doctrin se apreciaz c instana sesizat va determina dac o parte a
acceptatsaunucondiiilegeneralecontractualeimpusedecealaltparte.De
exemplu,dacacestecondiiiaparpeversoulbonuluidecomandsemnat

frrezervedeunadintrepri,atunciseconsidercaceastaaacceptati
condiiilegeneraleimpusedecealaltparte.
Clauzeneobinuite.nlegturcuasemeneaclauze,CVIMnu
conineprevederi.Potrivitart.2.1.20dinPrincipiileUnidroit,oclauztip
estefrefect,dacdatoritnaturiiicaracteruluieicealaltpartenuse
ateptanmodrezonabilcaoasemeneaclauzsfigurezencontract.
Totuiclauzaproduceefecte,daccealaltparteaacceptatonmodexpres.
Pentruasedeterminadacoclauzesteneobinuitseanalizeazconinutul
ei,limbafolositiprezentarea.Instanasesizatcuoasemeneaproblem,
sepoatefolosiideprincipiulbuneicredinencontracte.Untipdeclauze
neobinuiteaparenCodulcivilromnnart.1203subdenumireadeclauze
neuzuale.
Preul.nmajoritateasistemelorjuridiceuncontractdevnzarenueste
valabilncheiatdacpreulnuestedeterminatsaucelpuindeterminabil.
Aceeairegulexistndreptulromnart.1660alin.(2)C.civ.,precumi
nCVIM.DarCVIMnuconineregulireferitoarelavaliditateacontractului;
validitateacontractuluisedetermindectrelegeaaplicabilcontractului.
Dacpreulnuafostdeterminat,darcontractulestevalabilncheiatdup
legeaaplicabilacestuia,conformart.55CVIMseconsidercprilesau
referitnmodtacitlapreulpracticatnmodobinuitnmomentulncheierii
contractului, n ramura comercial respectiv, pentru aceleai mrfuri
vndutenmprejurricomparabile.
Efectelevnzrii.
Obligaiilevnztorului.Obligaiilevnztoruluisuntdealivramarfa
ideatransferaproprietateai,eventual,dearemitedocumentelereferitoare
lamarf(art.30CVIM). nart.3134CVIMexistregulireferitoarela
transportulilivrareamrfiipentrucazurilerarencarencontractulprilor
nusuntincluseasemeneadispoziii.
RegulileIncoterms(InternationalCommercialTerms).
Camerainternaionaldecomer(ICC)aredactatoseriedereguli
numiteIncoterms,carepermitprilorcontractante,prininserareaunorlitere
sauaunorexpresiiscurte,lacareseadaugunloc,scunoascimediat
obligaiilelorcuprivirela:ncrcareaidescrcareamrfurilor,ndeplinirea
formalitilor de import/export, a formalitilor vamale, ncheierea
contractului de transport i prezentarea documentelor de transport,
asigurarea legat de transport, locul de livrare, transferal riscurilor.
Incoterms nu reglementeaz transferul proprietii mrfii vndute i nici
legeaaplicabiloriinstanacompetenssoluionezelitigiile.

UltimaversiunearegulilorIncotermsestedin2010(cea
precedentdateazdin2000),iestenvigoaredela1ian.2011.Existi
reguliIncotermselaboratenUSA,nUniformCommercialCode,deaceea,
prile trebuie s specifice la care reguli Incoterms se refer. Mult mai
folosite n comerul internaional sunt cele ale ICC. Ultima versiune a
regulilorIncotermsestembuntit,innduseseamadeschimbrilela
nivel mondial, mai ales din punct de vedere logistic. A fost adugat
posibilitatea nlocuirii documentelor pe hrtie cu documente pe support
electronic.
ExistdoucategoriidereguliIncoterms:ocategoriecarese
aplictuturormijloacelordetransport,frdistincieiadouacategorie,
careseaplicnumaitransportuluimaritim.AlegereareguliiIncotermeste
foarte important pentru operatorii de comer internaional. Exemple de
reguliIncoterms:EXWEXWORKS(...namedplaceofdelivery)singura
responsabilitate a vnztorului este s pun la dispoziia cumprtorului
mrfurile; cumprtorul este obligat la toate costurile i riscurile
transportuluidelavnztorladestinaie;
CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (... named place of
destination)vnztorul
pltetetransportulmrfiipnladestinaie;elncheieoasigurarecargo;din
momentulncaremarfaestetransferatprimuluitransportator,cumprtorul
suportriscuriledistrugeriisaupierderii;
FOBFREEONBOARD(...namedportofshipment)aplicabilnumain
transportul maritim i presupune c vnztorul livreaz marfa la bordul
naveipentruexport;dinacelmoment,cumprtorulesteresponsabilpentru
toatecosturileisuporttoateriscurile.
AlegereareguliiIncotermadecvatenuesteattdesimplcumparela
primavedere.
Transferulriscurilor.
nCVIMtransferulriscurilorarelocnmomentulncaremrfurilesunt
livrate cumprtorului (art. 69). Aceeai prevedere exist i n dreptul
romn;potrivitart.1274,ncontractele
translativedeproprietate,cttimpbunulnuestepredat,riscul
contractuluirmnensarcinadebitoruluiobligaieidepredare,chiardac
proprietatea a fost transferat dobnditorului. n cazul pieirii fortuite a
bunului,debitorulobligaieidepredarepierdedreptullacontraprestaie,iar
dacaprimito,esteobligatsorestituie.Cutoateacestea,creditorulpusn
ntrzierepreiarisculpieiriifortuiteabunului.Elnusepoateliberachiar

dacardovedicbunularfipieritidacobligaiadepredarearfifost
executatlatimp.
Conformart.67CVIMatuncicndlivrareamrfiiimplicun
transport, transferul riscurilor are loc n momentul n care vnztorul
ncredineaz marfa primului transportator pentru a o transmite
cumprtorului,nconformitatecucontractuldevnzare.Riscurilenusunt
transferatecumprtorului cttimpmrfurilenuaufostidentificate,prin
aplicarea unui semn distinctiv pe mrfuri prin documentele de transport,
printrunavizdatcumprtoruluisauprinoricealtmijloc(art.67.2CVIM).
Art.68esteconsacrattransferuluideriscuriatuncicndvnzareaarelocn
cursul transportului ; transferul are loc, n acest caz, la data ncheierii
contractului. Dac n momentul ncheierii contractului de vnzare,
vnztorultiasauarfitrebuitstiecmrfurileaupieritsau
eraudeteriorateinulainformatpecumprtor,pierdereasau
deteriorareaestensarcinavnztorului.Transferulriscurilornul
mpiedicpecumprtorsacionezempotrivavnztorului,dacacestase
facevinovatdeonclcareesenialacontractului(art.70CVIM).
Vnzareacurezervaproprietii.Clauzaderezervaproprietiieste
reglementatdelegeaaplicabilcontractuluidevnzare.Aceastclauzare
cascopproteciavnztorului.ndreptulromn,potrivitart.1664C.civ.
Stipulaiaprincarevnztorulirezervproprietateabunuluipnlaplata
integral a preului este valabil chiar dac bunul a fost predat. Aceast
stipulaienupoatefinsopusterilordectdupndeplinireaformalitilor
depublicitatecerutedelege,dupnaturabunului..
Conformitatea mrfurilor. Vnztorul trebuie s predea mrfurile
conformecuprevederilecontractuale;acesteanutrebuiesaibvicii.n
CVIM exist o concepie monist referitoare la conformitate; nu se face
distincientreconformitateiviciiascunse.Mrfurilesuntconforme:dac
sunt adecvate ntrebuinrilor la care servesc n mod obinuit mrfuri de
acelaitip;suntadecvateoricreintrebuinrispecialecareafost
adus,expressautacit,lacunotinavnztorului,nmomentulncheierii
contractului,nafardecazulncarerezultdinmprejurriccumprtorul
lealsatlacompetenaoriapreciereavnztoruluisaucerarezonabildin
partea lui s o fac; posed calitile unei mrfi pe care vnztorul a
prezentatocumprtoruluicaeantionsaumodel;suntambalatenmodul
obinuitpentrumrfuriledeacelaitipsau,nlipsaunuimodobinuit,ntro
manieradecvatpentrualeconservaiproteja
(art.35.2CVIM).Vnztorulnuesterspunztordeolipsde

conformitate pe care cumprtorul o cunotea sau nu o putea ignora n


momentulncheieriicontractului.Vnztorulesterspunztordeoricelips
de conformitate care exista n momentul transmiterii riscurilor ctre
cumprtor,chiardacaceastlipsnuaparedectulterior(art.36.1CVIM).
Denunarealipseideconformitate,adefectului,trebuiefcutntruntermen
rezonabil,carecurgedeladatacndcumprtorullaconstatatsauarfi
trebuitslconstate.ntoatecazurile,cumprtorulestedeczutdindreptul
deaseprevaladeolipsdeconformitate,dacnuo
denuncelmaitrziuntruntermende2ani,calculatdeladatalacare
mrfurile iau fost remise n mod efectiv, exceptnd cazul n care acest
termen ar fi incompatibil cu durata unei garanii contractuale (art. 39.2
CVIM). Termenul de denunare a lipsei de conformitate este diferit de
termenuldeprescripie.
Astfel,prescripiaestereglementatdeConveniadelaNewYorkdin
1974ideunprotocoldin1980,careprevedeuntermendeprescripiede4
ani,carecurgedeladatalacaredreptullaaciunepoatefiexercitat(art.8i
9). Romnia este parte la aceast convenie, la care a aderat prin Legea
24/1992.ConveniadelaNewYorknuesteaplicabil,ns,nmultestate
dinUE.Prinurmare,legeaaplicabilcontractuluidevnzarevastabilii
regulileaplicabileprescripieidreptuluilaaciune.nPrincipiileUnidroit
termenuldeprescripieestede3ani,carecurgedela
datalacarecreditorulacunoscutsauarfitrebuitscunoascfaptelecarei
permitsexercitedreptullaaciune.ncontinuareesteprevzutiuntermen
maximalde10ani,carecurgedinmomentulncaredreptullaaciunepoate
fiexercitat,independentdecunotinacreditorului(art.10.2).
Vnztorultrebuiespredeamrfurileliberedeoricedreptsaupretenie
aunuiter,exceptndcazulncarecumprtorulacceptspreiamrfurile
nacestecondiii(art.41CVIM).Estevorbadeceeacendreptulromn
numim garania pentru eviciune. Cumprtorul trebuie s denune
vnztorului pretenia terului ntrun termen rezonabil, calculate din
momentulncareacunoscutosauarfitrebuitsocunoasc.Vnztorulnu
sepoateprevaladeaceasta,dacacunoscutpreteniateruluiinaturasa
(art.43.2CVIM).
Obligaiilecumprtorului.Cumprtorulesteobligatspreia
marfaisplteascpreul.Potrivitart.60CVIMcumprtorultrebuies
ndeplineascoriceactcaresepoateateptanmodrezonabildinpartealui
pentruapermitevnztoruluisefectuezepredareaispreiaefectivmarfa.
Cndcumprtorulnupreiamarfa,elvasuportarisculpieiriisaudeteriorrii

acesteia,deoarecetransferulriscuriloropereazdeladatalacarevnztorul
punemarfaladispoziiasa.
Cumprtorulareobligaiafundamentaldeaverificamarfa,ncelmai
scurttermenposibil,nfunciedecircumstane(art.38.1CVIM).Aceast
verificare este fcut de multe ori nainte de plecarea mrfii, pentru a
mpiedica transportul unei mrfi neconforme, care trebuie apoi returnat
vnztorului.Cumprtorultrebuiesnotificevnztoruluioricelipsde
conformitateconstatat.
Cumprtorulesteobligatsplteascpreul,careesteportabil,adic
sefacelaloculundeestesituatsediulvnztoruluisau,dacplata
trebuiefcutcontraremiteriimrfurilorsaudocumentelor,laloculacestei
remiteri (art. 57.1 CVIM). n dreptul romn, cumprtorul trebuie s
plteasc preul la locul n care bunul se afla n momentul ncheierii
contractului i de ndat ce proprietatea este transmis. Dac la data
ncheierii contractului bunurile se afl n tranzit, n lipsa unei stipulaii
contrareplatapreuluisefacelaloculcarerezultdinuzanesau,nlipsa
acestora,laloculdestinaiei(art.1720C.civ.).
Cumprtorultrebuiesplteascpreulladatastabilitprin
contractsaucarerezultdincontract,frafinecesarniciocereresaualt
formalitatedinparteavnztorului(art.59CVIM).
Neexecutareacontractului.
CVIMprevedemijloaceledecaredispunevnztorul,mijloacele
decaredispunecumprtorulidispoziiilecomunereferitoarela
neexecutareacontractului.nprincipal,existcincimecanismecarepermit
organizarea drepturilor i obligaiile prilor n caz de neexecutare a
contractului: excepia de neexecutare, executarea n natur, rezoluiunea,
despgubiriireducereapreului.
Excepiadeneexecutare.Potrivitart.58CVIMvnztorulnueste
obligat s livreze marfa att timp ct cumprtorul nu pltete preul, i
cumprtorulnutrebuiesplteascpreulatttimpctmarfanuiafost
pusladispoziie.Pentruaseevitaacestcercviciossefolosetecreditul
documentar. Creditul documentar este operaiunea la care particip
cumprtorul(importatorul),caredordinuneibnci(bancaemitentsau
ordonatoare) sl plteasc pe vnztor (exportatorul, beneficiarul), prin
intermediuluneialtebnci(bancacorespondentsauconfirmatoare),nbaza
anumitordocumentecaredovedescexpediereamrfii.
Opartecontractantpoatesamneexecutareaobligaiilorsalecnd
rezult,dupncheiereacontractului,ccealaltpartenuvaexecutaoparte

esenial a obligaiilor sale (art. 71.1 CVIM). Sanciunea pentru


neexecutareaanticipatesteoinovaieaCVIM.Potrivitart.25CVIMO
contravenie la contract svrit de una din pri este esenial cnd ea
cauzeazceleilaltepriunprejudiciuprincareopriveaznmodsubstanial
deceeaceaceastaerandreptsateptedelacontract,nafardecazuln
care partea n culp nu a prevzut un astfel de rezultat, iar o persoan
rezonabil, cu aceeai pregtire i aflat n aceeai situaie, nu lar fi
prevzutniciea.
Executareannatur.Executareannaturnupoateficerutdectdac
lexforiopermite.Astfelpotrivitart.28CVIMDac,nconformitatecu
dispoziiileprezenteiconvenii,opartearedreptulscearceleilaltepri
executareauneiobligaii,untribunalnuesteinutsdispunexecutarean
naturdectdacofacentemeiulpropriuluisudreptpentrucontractede
vnzareasemntoare,necrmuitedeprezentaconvenie.ndreptulromn,
potrivit art. 1527 alin. (1) C. civ. Creditorul poate cere ntotdeauna ca
debitorulsfieconstrnssexecuteobligaiannatur,cuexcepiacazului
ncareoasemeneaexecutareesteimposibil..
Rezoluiuneacontractului.Osingurcontravenieesenialla
obligaiilecontractualepoateantrenarezoluiuneacontractului.
Rezoluiuneasefaceprindeclaraieunilateraldectreparteacareasuferit
contravenia.Nuestenevoiedevreoautorizarepentruaceasta,dinpartea
unei instane statale sau arbitrale. n CVIM sunt definite detaliat
contraveniilecarepotconducelarezoluiune,nscopuldeaevitalitigiile.
Rezoluiunea poate interveni i n mod anticipat, dac este clar c va
interveniocontravenielacontract(art.72CVIM).Rezoluiuneatrebuie
notificat celeilalte pri ntrun termen rezonabil. Ea poate fi total sau
parial.
Despgubiri.Art.74CVIMprevedecdespgubirileincludnunumai
pierderea suferit, ci i ctigul nerealizat de cealalt parte din cauza
contraveniei.Acestedauneinteresenupotfisuperioarepierderiisuferitei
ctiguluinerealizatpecareparteanculpleaprevzutsauarfitrebuits
leprevadnmomentulncheieriicontractului,nconsiderareafaptelorde
careaveacunotinsauarfitrebuitsaibcunotincafiindconsecinele
posibilealecontravenieilacontract.
Reducereapreului.Art.50CVIMpermitecumprtoruluis
reduc preul proporional cu diferena ntre valoarea pe care mrfurile
efectivpredateoaveaunmomentulpredriiivaloareapecaremrfurile
conforme ar fi avuto n acest moment. Cumprtorul trebuie s aib n

vederedeci,datalivrriimrfii.Reducereapreuluinupoateintervenedac
vnztorulreparoricedeficienaobligaiilorsalesaudaccumprtorul
refuzsaccepteexecutareadectrevnztor.
Exonerareaderspundere.nCVIMsuntprevzutedoutipuride
exonerarederspundere.Primasereferlaexonerareadebitoruluiatunci
cndneexecutareasedatoreazuneipiediciindependentedevoinasaipe
care,nuputea,nmodrezonabilsoianconsiderarelamomentulncheierii
contractului,soprevinoridepeascsausprevinorisIdepeasc
consecinele(art.79).Acesttipdeexonerarederspunderese
situeazntreforamajoriimpreviziune.Aldoileatipdeexonerareeste
prevzut n art. 80 CVIM, care permite exonerarea de rspundere a
debitoruluiatuncicndneexecutareaestedatoratcreditorului.
Bilet29.
1.Arbitrajulinternational.naturasiizvoare
Arbitrajulestemodalitateaobinuitdesoluionarealitigiilorde
comerinternaional.Pentruadistingearbitrajulfadealtemoduride
soluionarealitigiilorsefolosesctreicriterii:voinaprilorcareestesursa
puteriiarbitrilor;proceduraarbitral,caretrebuiesrespectegaraniile
fundamentalealejustiiei;hotrreaarbitral,careesteobligatorie.
Naturaarbitrajului.Sapusproblemadacarbitrajulreprezinto
jurisdiciesaunu.ndoctrinesteconsideratojurisdicieprivat.n
jurisprudenaCJUE,arbitrajulnureprezintojurisdiciensensulart.267
TFUE.Astfel,nspeaC125/04CJUEahotrtcuntribunalarbitral
convenionalnuconstituieojurisdiciensensulart.267TFUE,deoarece
prilenuaunicioobligaie,defaptsaudedrept,deasesizaoinstan
arbitralpentrusoluionarealitigiuluidintreele,iarautoritilepublicedin
statulmembrunusuntniciimplicatenalegereamoduluide
soluionarealitigiuluiprinarbitraj,nicinusuntchematesintervindin
oficiupeparcursuldesfurriiproceduriiarbitrale.
Existmaimulteinstrumenteinternaionalenmateriaarbitrajului
ianume:ConveniadelaNewYorkdin1958cuprivirelarecunoatereai
executareasentinelorarbitralestrine,Conveniaeuropeancuprivirela
arbitrajulcomercialinternaionaldelaGenevadin1961,Conveniadela
Washingtondin1965pentrureglementareadiferendelorrelativelainvestiii
ntrestateipersoanealealtorstate.Romniaestepartelatoate
celetreiconvenii.UNCITRALaelaboratolegetipcuprivirela

arbitrajulcomercialinternaionaln1985,careafostrevizuitn2006
(ModelLawonInternationalCommercialArbitration)iunregulamentde
arbitrajn1976,revizuitn2010imodificatn2013(UNCITRAL
ArbitrationRules),careestefolosit,maiales,deprilecarealegarbitrajul
adhoc.
ndrepturilenaionaleexistnormereferitoarelaarbitrajulinternaional.n
dreptulromn,arbitrajulinternaionalestereglementatnCodulde
procedurcivil,nTitlulIVArbitrajulinternaionaliefectelehotrrilor
arbitralestrine(art.11101132).Potrivitart.1110C.proc.civ.,atuncicnd
arbitrajulsedesfoarnRomnia,unlitigiuarbitralesteconsiderat
internaional,dacsanscutdintrunraportdedrept
privatcuelementdeextraneitate.DispoziiiledinCoduldeprocedurcivil
referitoarelaarbitrajulinternaionalseaplicoricruiarbitrajinternaional,
dacsediulinstaneiarbitraleseaflnRomniai,celpuinunadintrepri
avealadatancheieriiconvenieiarbitraledomiciliulsaureedinaobinuit,
respectivsediulnafaraRomniei,cucondiiacaprilesnufiexclusprin
conveniaarbitralaplicareaacestora.
Dreptularbitrajului(lexarbitrii)sedistinge,attdelegea
aplicabilfonduluilitigiului,caresesoluioneazprinarbitraj,ctidelegea
aplicabilproceduriiarbitrale.Lexarbitriireglementeazproblemprecum
validitateaconvenieidearbitraj,ciledeatacalehotrriiarbitrale.
nanumitedrepturinaionale,cumestecazulGermaniei,regulile
aplicabilearbitrajuluisuntaceleai,fiecarbitrajulesteintern,fieceste
internaional.naltele(Frana,Elveia),printrecareiRomnia,exist
regulispecialeaplicabilearbitrajuluiinternaional,idoaranumiteaspecte
suntcomune(arbitrajuluiinterniinternaional).
nmateriainvestiiilor,recurgerealaarbitraj,camodalitatede
soluionarealitigiilor,poateaveadousurse:oclauzncontractuldestat
sauoprevederentroconvenieinternaional,aplicabilncauz,maiales,
unBIT.
Prileauposibilitateadeaalegeunarbitrajadhocsauunarbitraj
instituionalizat,adicadministratdeuncentrudearbitraj.Dacprilealeg
arbitrajuladhoc,deregul,folosescregulamentulUNCITRAL
(UNCITRALArbitrationRules).Dacalegarbitrajulinstituionalizatpot
optantremaimultecentredearbitraj:Curteapermanentdearbitrajdela
Haga,carefuncioneazpelngCurteaInternaionaldeJustiie,i
carenusoluioneazdectlitigiintrestatesauntreunstatio
ntreprindere(cancazulcontractelordestat);CurteadearbitrajdelaParis,

carefuncioneazncadrulCamereiInternaionaledeComer(ICC)icare
areregulinoidearbitraj(nvigoaredin2012),arbitrajulorganizatpelng
CameradeComerdelaStockholm,LCIATheLondonCourtof
InternationalArbitration,AAAAmericanArbitrationAssociation,SIAC
SingaporeInternationalArbitrationCentre,CurteadeArbitrajComercial
InternaionaldepelngCameradeComeriIndustrieaRomniei.
Alegereaunuicentrudearbitrajpresupuneialegerearegulamentuluide
arbitrajalaceluicentru,deoarece,deregul,fiecarecentruaplicpropriul
regulament,refuzndaplicareaunoraltereglementri.Iarfiecareregulament
conineiregulideprocedur.
2. Transportul maritim de marfuri. contractul de navlosire.reglementare
international
p.98
Transporturilemaritimedemrfuripotaveauncaracterocazional
iatunciaulabazuncontractdenavlosiresauuncaracterorganizatprin
efectuarea de curse regulate, care au la baz un contract de transport
maritim.Chiardacceledoucontracte(contractuldenavlosireicontractul
de transport maritim) au acelai scop i anume, transportul pe mare a
mrfurilor,eleautrsturidistincte.
Astfel,contractuldenavlosireesteacelaprincare,armatorulseobligs
pun la dispoziia navlositorului o nav, n stare de navigabilitate, n
schimbul unui pre numit navlu; prile contractului sunt armatorul i
navlositorul;probacontractuluisefacecudocumentulnumitcharterparty.
nmateriacontractuluidenavlosirenuexistreguliinternaionaleuniforme.
De regul, se ncheie contracte tip, ale cror clauze sunt elaborate de
organizaiileinternaionaledearmatori.
Biletnr.30:
1. Conventia de arbitraj. Conditii de fond. Autonomia clauzei
compromisorii;
p.50
Conveniadearbitrajpoatesmbracedouforme:clauza
compromisorie,inseratncontractulprilor(deci,naintedeapariia
litigiului),carereprezintregulai,mairar,compromisuldearbitraj,carese
ncheientrepridupnaterealitigiului.
Condiiidefond.Autonomiaclauzeicompromisorii.Clauza
compromisorieesteindependentdecontractulcareoconine,attdinpunct
devederematerial,ctijuridic.Astfel,clauzacompromisorienueste

afectatdeineficacitateacontractului(nulitate,rezoluiune,reziliere,
caducitate,expirare,.a.)inicichiardeformarealui,oclauz
compromisorieputndfivalabilchiardaccontractulntreprinusa
ncheiatnc.Potrivitart.1112alin.(3)C.proc.civ.rom.,validitateaclauzei
compromisoriinupoateficontestatpemotivulnevaliditiicontractului
principalsaupentrucarvizaunlitigiucarenuexistnc;deciareun
caracterautonom.Validitateaclauzeicompromisoriieste
supuslegiiaplicabilestabilitedepri;frecvent,legeaaplicabilclauzei
compromisoriiesteaceeaaleasdepripentrucontractullor,inuolege
separat.
Conformart.1112alin.(2)C.proc.civ.rom.,conveniaarbitral(att
clauzacompromisorie,cticompromisul)estevalabildacndeplinete
condiiiledefondimpuse,fiedelegeastabilitdepripentruclauz,fiede
legeaaplicabilobiectuluilitigiului(iaicisearenvedere,maiales,
compromisul),fiedelegeaaplicabilcontractului,careoconine,fiede
legearomn.
Autonomiaclauzeicompromisoriinuesterecunoscutntoate
drepturilenaionale.

2.Contractuldedistributienotiunesicaracterizare.
P.86
Contractuldedistribuie,alturidecontractuldeagenieide
francizconstituieprincipaleleformealedistribuieimoderne.
Deifoarteutilizat,contractuldedistribuienuestereglementatprin
dispoziiispecialendreptulromn;elestesupusnormelordedreptcomun
din materia contractelor; nici n comerul internaional nu exist vreo
convenieinternaionalnmaterie.
Contractuldedistribuie ncomerulinternaionalestecontractual
ncheiat pe termen lung ntre o parte numit productor sau furnizor
(supplier), care se oblig s livreze celeilalte pri, numit distribuitor
(distributor),ncondiiideexclusivitate,anumitecantitidemarf,pecare
distribuitorul s le revnd propriilor clieni, folosinduse de marca
productorului, pe o pia determinat prin contract, n schimbul unei
remuneraii constnd n diferena dintre preul de cumprare i cel de
revnzare. (n continuare va fi folosit termenul de productor i nu de
furnizordeiacestadescriemaibineatribuiileacesteipricontractante

pentruanusefaceconfuziecuprilecontractuluidefurnizare,aacum
estereglementatnCodulcivilromn).
Distribuitorulacioneaznnumepropriu,inunnumelesaupeseama
productorului.ntredistribuitoriproductorsencheieuncontractcadru,
care este urmat de contracte de aplicare. Relaiile dintre distribuitor i
clienii si (contracte de aplicaie) sunt contracte de vnzare, care sunt
supusereguliloranalizate,deja.
Esteposibilcaproductorulsurmreascorganizareauneireele
internaionale de distribuie, avnd un distribuitor principal, care s aib
sarcinadearecrutasubdistribuitori.
Datoritimportaneieconomiceadistribuieiarelocoimplicarea
autoritilorpublicensistem,caresuntinteresatenfuncionareapieei,n
ncurajarea liberei iniiative, n asigurarea concurenei loiale i a liberei
circulaiiaproduseloriserviciilorpepia.Deaceea,normelededrept
publicpotlimitalibertateacontractualaprilor.Atuncicndunpractician
redacteazuncontractdedistribuietrebuiesaibnvederedispoziiilede
dreptpublicaplicabilenstatelecucarecontractulprezintstrnselegturi.
nmateriacontractuluidedistribuie,datoritimplicriinormelorde
dreptpublic,seinverseazregulilededreptinternaionalprivat.
Astfel,dacseconstataplicareauneinormededreptpublic,competente
vorfiinstaneledinstatulcruiaiaparinacestenorme.Deci,maintise
stabiletelegeaaplicabil,careatrageideterminareainstaneicompetente,
pecnd nDIPmai ntisestabiletecompetenajurisdicional,iapoi
legea aplicabil. n dreptul romn, de exemplu, n OG 99/2000 privind
comercializarea produselor i serviciilor de pia, aprobat, modificat i
completatulterior,suntstabilitesanciunipentrunerespectareaprevederilor
referitoare la afiarea preurilor, la comercializarea produselor n alte
condiii dect cele stabilite de lege, .a.; aceste sanciuni sunt
contravenionale,dacnusuntsvritenastfeldecondiiinct,potrivit
legiipenale,sfieinfraciuni.Competentepentrusoluionarealitigiiloreste
instanaromn.
Lancheiereacontractelordedistribuie,nredactareaclauzelorde
exclusivitate,deaprovizionare,.a.trebuiesseinseamaideregulilede
concuren pe piaa de distribuie. Concurena este reglementat tot de
normededreptpublic.

Bilet31:
1.Obligatiiledinfazaprecontractuala
p.63
Obligaiadeinformare.ndreptulromnnuexistuntextexpres
general,caresimpunobligaiadeinformarenfazanegocierilor.Exist
nsobligaiadebuncredinnnegocieri,creiaiestesubsumatobligaia
de informare. Potrivit art. 1183 C. civ. rom.: (1) Prile au libertatea
iniierii,desfurriiiruperiinegocierilorinupotfiinuterspunztoare
pentrueeculacestora.
(2) Partea care se angajeaz ntro negociere este inut s respecte
exigenelebuneicredine.Prilenupotconvenilimitareasauexcluderea
acesteiobligaii.
(3)Estecontrarexigenelorbuneicredine,ntrealtele,conduitapriicare
iniiazsaucontinunegocierifrinteniadeancheiacontractul.
(4)Parteacareiniiaz,continusaurupenegocierilecontrarbuneicredine
rspundepentruprejudiciulcauzatceleilaltepri.Pentrustabilireaacestui
prejudiciusevaineseamadecheltuielileangajatenvedereanegocierilor,
derenunareadectrecealaltpartelaalteoferteideoricemprejurri
asemntoare..Acesttextarelabazart.2.1.15dinPrincipiileUnidroit;se
regseteinaltelegislaiinaionale,cumarficeagerman.Deasemenea,
n cazul mai multor contracte este reglementat obligaia de informare
precontractual; de exemplu, n contractul de intermediere, conform art.
2100C.civ.rom.Intermediarul
esteobligatscomuniceteruluitoateinformaiilecuprivirelaavantajelei
oportunitatea ncheierii contractului intermediat, cu condiia s nu
prejudiciezenmodculpabilintereseleclientului.;prevederireferitoarela
obligaiadeinformareprecontractualexistincontractuldeasigurare,n
art. 2238 C. civ. rom.; n contractul de franciz, art. 2 i 15 din O.G.
52/1997. Exclusivitateannegocieri.Dacprileurmrescspoarte
negociericuosingurparte,trebuiesprevadntrundocument
precontractualoclauzdeexclusivitate.Altfel,elenusuntinutespoarte
negocieriexclusive.
Confidenialitatea.Conformart.2.1.16dinPrincipiileUnidroit,
careafostreluatnart.1184C.civ.rom.,ncursulnegocierilor,prilenu
sunt obligate, n mod obinuit, la confidenialitate, dect dac natura
informaieisaucalitateaprofesionalaprilorimpuneacestlucru;obligaia
deconfidenialitatenacestultimcazfacepartedinobligaiageneralde
buncredin

2.Transportulferoviarinternationaldemarfuri.
P.97
naceastmaterieexistnormeuniformeimperativeinclusen
ConveniadelaBernadin1980privindtransporturileinternaionale
feroviare(COTIF=ConventionconcerningInternationalCarriagebyRail),
cu modificrile ulterioare (Romnia a ratificat Convenia prin Decretul
100/1983).ImportantemodificriaufostaduseConvenieiprinProtocolul
delaVilniusdin1999,careaintratnvigoaren2006.
ConveniadelaBernaaremaimulteanexe,printrecareianexaB,care
conine regulile uniforme privind contractul de transport internaional
feroviaralmrfurilor(CIM).Acestereguliuniformesuntimperative(lafel
ca i CMR), i asta rezult din art. 5: n lipsa unei clauze contrare, n
prezenteleReguliuniforme,estenulineavenitoricestipularecare, n
moddirectsauindirect,arderogadelaacesteReguliuniforme.Nulitatea
unor astfel de stipulri nu atrage nulitatea celorlalte prevederi ale
contractuluidetransport.Cutoateacestea,untransportatoripoateasumao
rspundereiobligaiimaigreledectcelecaresuntprevzutedeprezentele
Reguliuniforme..
RegulileCIMseaplicoricruicontractdetransportferoviardemrfuri
cutitluoneros,dac locul deluare nprimireamrfii i locul prevzut
pentru livrare sunt situate n dou state contractante diferite. Regulile se
aplicindiferentdesediulinaionalitateaprilorlacontractuldetransport
(art.1.1).Dacnumaiunuldintreceledoustate(statulloculdepreluarea
mrfii sau statul locului de livrare a mrfii) este parte la COTIFCIM,
regulileuniformeseaplicdacprilecontractuluidetransportaualesca
legeaplicabilcontractuluiCIM(art.1.2).
InfluenaCMRapareinceeaceprivetenaturacontractuluide
transportferoviarinternaional,careesteuncontractconsensual,scrisoarea
detrsurfiinddoarunmijlocdeprobinuocondiiedevaliditate(art.
6.2). Prevederi asemntoare cu CMR exist i n ceea ce privete
rspunderea transportatorului i cauzele de exonerare de rspundere, cu
anumiteaspectespecificecontractuluiferoviar.
Reparareaprejudiciuluinupoatedepianumitelimite, ncazde
pierdereamrfii(art.30.2),depierderengreutatepeparcurs(art.31),n
cazdeavariereamrfii(art.32.2)saudedepireatermenuluidelivrare
(art.33.3).Dacsedovedetecprejudiciularezultatnurmaunuiactsaua
uneiomisiunicomisdetransportator,fiecuinteniadeaprovocaoastfelde
pagub,fiedinculp,darfiindcontientcarputearezulta,probabil,o

astfeldepagubnumaiopereazvreolimitareareparaieiaacumamartat
maisus(art.36).
Reglementarealitigiilor.Art.46CIMcuprinderegulilereferitoarela
competenadesoluionarealitigiilorcarepotsrezultedincontractualde
transport feroviar internaional de mrfuri. Prile pot alege instana
competentprintroconvenieatributivdejurisdicie(clauzdealegerea
forului) inserat n contract. n lipsa alegerii, pot fi sesizate organele de
jurisdiciedinarapeteritoriulcreiaseaflreedinaobinuitaprtului,
sediulsuprincipalsausucursalaoriageniaprinintermediul
creiacontractuldetransportafostncheiat;sauorganeledejurisdiciedin
arapeteritoriulcreiaestesituatloculdeluarenprimireamrfurilorsaua
celuiprevzutpentrulivrareamrfurilor.Acesteinstanesuntcompetente
attpentrulitigiilencareprilecontractuluide
transportintroduccererea,ctipentrualtepersoane,careaupreteniin
legturcucontractuldetransport,cumarfiasigurtorulmrfii.nart.46
CIMseprecizeaznmodexprescalteinstanenupotfisesizate.Prin
urmare,soluionarealitigiilorprinintermediularbitrajuluinuesteposibil.
Prescripiaextinctivpentruaciuneanjustiieizvortdin
contractuldetransportestedeunan.Pentrucazurigrave,termenulde
prescripieestede2ani,dacestevorbadeoaciunenjustiiendreptat
mpotrivatransportatoruluicareaacionatcuinteniesaudinculpgrav
(art.48.1).
Bilet33
1.Conventiaaplicabilaarbitrajului.Arbitrabilitatealitigiului.P.50
Arbitrabilitatealitigiului.Poatefisupusarbitrajuluidoarunlitigiu
care este arbitrabil. Pentru a stabili arbitrabilitatea unui litigiu se are n
vedere obiectul acestuia (ratione materiae) i calitatea prilor (ratione
personae). Sunt arbitrabile numai litigiile care au un obiect de natur
patrimonialicareprivetedrepturidecareprilepotdispune,iarlegea
statului de sediu al instanei arbitrale nu rezerv competen exclusive
instanelorjudectoreti[art.1111alin.(1)C.proc.civ.rom.]. nceeace
privetecalitateaprilor,seaunvedereanumitecaracteristicialeuneia
dintrepriianume,dacoparteestepersoanjuridicdedreptpublic
saudacfacepartedincategoriapersoanelorconsiderateslabeicareau
nevoiedeprotecie,cumesteconsumatorul. nprincipiu,seconsiderc
autoritile publice nu pot recurge la jurisdicia arbitral, care este o
jurisdicieprivat,ndetrimentuljurisdicieistatale.Exist,ns,otendin

la nivel mondial de a extinde domeniul arbitrabilitii, tendin la care


participiRomnia.Astfel,conformart.542alin.(2)C.proc.civ.rom.,
statuliautoritilepublicepotncheiaconveniiarbitrale,numaidacsunt
autorizateprinlegesauprinconveniiinternaionalelacareRomniaeste
parte.Art.2alin.1dinConveniadelaGenevadin1961,lacareRomnia
este parte, autorizeaz persoanele juridice de drept public s ncheie
conveniidearbitraj.Persoanelejuridicededreptpubliccareaunobiectul
lordeactivitateiactivitieconomicepotncheiaconveniiarbitrale,cu
excepiacazuluincarelegeaoriactullordenfiinaresaudeorganizare
prevedealtfel[art.542alin.(3)C.proc.civ.rom.].Referitorlapersoanele
considerateslabe icareaunevoiedeprotecie,deregul,acesteapot
ncheia numai compromisuri, nu i clause compromisorii, deoarece se
apreciazcnumaidupnaterealitigiuluipotluadeciziincunotinde
cauz.

2.Transportulrutierinternationaldemarfuri.Obligatiilepartilor.
Conveniaconinedispoziiireferitoarela
obligaiileprilor(aexpeditoruluiiatransportatorului),
corespunztoareetapelortransportuluimrfurilorntraficrutier;etapele
suntluareanprimireamrfiidectretransportatordelaexpeditor,
parcurgereaitinerariuluistabilitieliberareamrfiidestinatarului.
Expeditorulareurmtoareleobligaiiprincipale:deambalarea
mrfiiidepredareaacesteia,elfiindrspunztorfadetransportator
pentrudaunelepricinuitepersoanelor,materialuluisaualtormrfuri,
precumipentrucheltuielilecauzatededefectuozitateaambalajului
mrfii,afardecazulcnddefectuozitatea,fiindaparentsaucunoscut
transportatoruluinmomentulprimiriimrfii,transportatorulnuafcut
rezervecuprivirelaaceasta(art.10CMR);deasemenea,areobligaiade
aanexalascrisoareadetrsursaudeafurnizatransportatorului
documentelenecesareiobligaiadeaifurnizatoateinformaiilecerute
deacesta(art.11CMR).Expeditorulesterspunztorfade
transportatorpentrutoatedaunelecarearputearezultadinlipsa,
insuficientasaudinneregularitateaacestordocumenteiinformaii,n
afardecazulncareculpaesteatransportatorului.
CMRconineprevederireferitoarelapreluareamrfiidectre
transportator,darnuaredispoziiireferitoarelancrcareaidescrcarea

mrfii.Dupcetransportatorulpreiamarfa,eltrebuiesiverificestarea
aparentiambalajul.Transportatorulesteinutdeinstruciunilepecare
leprimetedelaexpeditor,carepstreazaanumituldreptde
dispoziieasupramrfii,prevzutdeart.12CMR,constnd,nspecial,
nposibilitateadeaceretransportatoruluioprireatransportului,
schimbarealoculuiprevzutpentrueliberaresaueliberareamrfiiunuialt
destinatardectcelindicatnscrisoareadetrsur.Transportultrebuie
efectuatntermenulprevzutprinconveniaprilorsau,atuncicndnua
fostprevzutuntermen,nperioadadetimpcare,nmodrezonabil,este
acordatunuitransportatordiligent(art.19CMR).
Regimulrspunderiitransportatoruluiarelabazprezumiade
rspunderepentrupierdereatotalsauparialsaupentruavarie,produse
ntremomentulprimiriimrfiiicelaleliberriiacesteia,ctipentru
ntrziereaneliberareamrfii(art.17.1CMR).Pentruaopera
rspundereatransportatoruluiestesuficientssefacdovada
prejudiciuluiiafaptuluicprejudiciulasurvenitpeduratatransportului.
Transportatorulesteexoneratderspunderedacpierderea,avariasau
ntrziereaneliberareamrfiiaavutdreptcauzoculpapersoaneicare
aredreptulsdispundemarf,unviciupropriualmrfiisau
95

circumstanepecaretransportatorulnuputeasleeviteialecror
consecinenuleputeapreveni(art.17.2CMR).
Deinuestepartelacontractuldetransport,destinatarulpoate
formulaobservaiitransportatorului,cuprivirelapierderea,avarierea
mrfiisaulivrareaeicuntrziere,nformeleitermeneleprevzutede
art.30CMR.
Dacdestinatarulaprimitmarfafrsficonstatatstareaein
prezenatransportatoruluisaudacnuafcutrezervetransportatorului
celmaitrziunmomentuleliberrii,cndestevorbadepierderiori
avariiaparente,sauntermende7ziledeladataeliberrii,cndeste
vorbadepierderisauavariineaparente,indicndnaturagenerala
pierderiisauavariei,seprezum,pnlaprobacontrarie,caprimit
marfanstareadescrisnscrisoareadetrsur.Dacestevorbade
pierderisaudeavariineaparente,rezerveletrebuiesfiefcutenscris.
Dacstareamrfiiafostconstatatdectredestinatari
transportator,mpreun,dovadacontrarierezultatuluiacesteiconstatri
nupoatefifcutdectdacestevorbadepierderisaudeavarii

neaparenteidacdestinatarulaadresatrezervelesalenscris
transportatoruluintermende7ziledeladataacesteiconstatri.
Odepireatermenuluideeliberarepoatedalocladespgubiri
numaidacafostadresatorezervnscris,ntermende21deziledela
datapuneriimrfiiladispoziiadestinatarului.
Biletnr.34:
1.Efecteleconventieidearbitraj.
P.51
Efecteleconvenieidearbitrajsereferlaefecteleacesteiafadeprile
careauncheiato,laefecteleeifadeteriilaefecteleconvenieiarbitrale
fadeinstanaarbitral.
Priletrebuiesrespecteconveniadearbitraj;eleauobligaiasse
adresezeuneiinstanearbitralepentrusoluionarealitigiuluidintreacestea;
ncheiereaconvenieiarbitraleatragenecompetenainstanelorstatale.
De regul, fa de teri, convenia de arbitraj nu produce efecte,
aplicnduseprincipiulrelativitiiefecteloractuluijuridic.
nceeacepriveteinstanaarbitral,seaplicaanumitul
principiucompetencompeten,principiuaplicabilntrunmarenumrde
state, printre care i Romnia. Principiul competencompeten este
consacratnart.1118C.proc.civ.Semnificaiaacestuiprincipiuesteaceea
c instana arbitral trebuie si verifice propria competen. Aceasta
nseamncinstanaarbitraltrebuiessepronunecuprivirelavaliditatea
conveniei de arbitraj, cu privire la eficacitatea ei, ntinderea acesteia,
precumicuprivirelaarbitrabilitatealitigiului(aceastafiindlaturapozitiva
efectelor conveniei de arbitraj). Ca efect negativ, convenia de arbitraj
conducelanecompetenainstanelorstatale.
Potrivitart.II.3dinConveniadelaNewYorkdin1958instanastatal
sesizatcuunlitigiu,nlegturcucaresancheiatoconveniearbitral,se
vadeclaranecompetent,cuexcepiasituaieincarconstatcrespectiva
convenie de arbitraj este caduc, inoperant sau nesusceptibil de a fi
aplicat.
Principiulcompetencompetennuexclude,aposteriori,
controlul exercitat de ctre instana statal n ceea ce privete anularea
hotrrii arbitrale, precum i cu privire la recunoaterea i executarea
hotrrii arbitrale strine. n UE, CJUE a hotrt n interpretarea
Regulamentului Bruxelles I, n spea C185/07, c instana statal
competentssoluionezepefondunlitigiuarecompetenadeadecideicu

privirelavaliditateasauefecteleuneiconveniidearbitraj,nlegturcu
acel litigiu. n considerentele Regulamentului Bruxelles I revizuit (nr.
1215/2012)seprecizeazcncazulncareoinstanstataldintrunstat
membru,exercitnduicompetenantemeiulRegulamentuluisaun
temeiullegislaieinaionale,astabilitcoconveniedearbitrajestenul,nu
produce efecte sau este imposibil de aplicat, acest lucru nu mpiedic
recunoaterea sau, dup caz, executarea hotrrii adoptate de aceasta pe
fond. Acest lucru nu aduce atingere competenei instanelor din statele
membre de a hotr cu privire la recunoaterea i executarea sentinelor
arbitrale n conformitate cu Convenia de la New York din 1958, care
primeazasupraRegulamentului.
2. transportul rutier international de marfuri (conventia si domeniul de
aplicare)
p.53
naceastmaterie,conveniainternaionaldebazesteConvenia
NaiunilorUnitedelaGenevadin1956cuprivirelacontractulde
transport internaional de mrfuri pe osele (CMR = Convention on the
ContractfortheInternationalCarriageofGoodsbyRoad),cu
modificrileulterioare(lacareRomniaaaderatprinDecretul451/1972)
aceastconvenieaintratnvigoaren1961.Eaconinereglementridela
care prile nu pot deroga. Potrivit art. 41 1. Sub rezerva dispoziiilor
articolului40,estenulifrniciunefectoricestipulaiecare,directsau
indirect,arderogadeladispoziiileprezenteiconvenii.Nulitateaunorastfel
destipulaiinuatragenulitateacelorlalteprevederiale
contractului. 2. n special vor fi nule toate clauzele prin care sar ceda
transportatoruluibeneficiulasigurriimrfiisauoricealtclauzanaloag,
caioriceclauzcareschimbsarcinaprobei..
InstanelesuntobligatesaplicedinoficiuprevederileCMR,
datorit dispoziiilor ei imperative, ceea ce exclude aplicarea dreptului
naional.
CJUEadecis(C533/08)cCMRnufacepartedinordineajuridic
europeanideciCJUEnuarecompetendeinterpretareaCMR.CJUEa
artat, ns, c CMR prevaleaz Regulamentului Bruxelles I, fcnd
aplicarea art. 71 din Regulament, potrivit cruia, normele de competen
judiciar,derecunoatereideexecutareprevzutedeoconvenieprivindo
materiespecial,precumnormadelitispendenprevzutlaart.31alin.2
din Convenia de la Geneva referitoare la contractul de transport

internaionaldemrfuripeoseleiceaprivindforaexecutorieprevzutla
art.31alin.3dinaceastconveniesuntaplicabile,cucondiiasprezinte
unnaltgraddeprevizibilitate,sfacilitezeobunadministrareajustiieii
spermitreducereala
minimumarisculuiapariieiunorproceduriconcurenteisasigure,n
condiii,celpuinlafeldefavorabileprecumceleprevzutede
Regulament,liberacirculaieahotrrilornmateriecivilicomerciali
ncredereareciprocnadministrareajustiieilanivelulUE.
DomeniuldeaplicareaCMR.
CMRseaplicoricruicontractdetransportdemrfuripeosele,cu
titluoneros,cuvehicule,cndloculprimiriimrfiiiloculprevzutpentru
eliberare,aacumsuntindicatencontract,suntsituatendouridiferite,
dintrecarecelpuinunaestearcontractant,independentdedomiciliuli
denaionalitateaparticipanilorlacontract.(art.1.1).
PentruaplicareaConvenieicontractultrebuiesfieinternaional,adics
aibunelementdeextraneitate:punctuldeplecareidesosireamrfiisfie
situatnstatediferite,dincarecelpuinunulsfiepartelaCMR.
Nuintereseaznaionalitateasaudomiciliulprilor.
Bilet35.
1.Contractuldedistributie,legeaaplicabila,instantacompetentasiincetarea
contractului;
p.88
Legeaaplicabiliinstanacompetent.Prilepotalegelegea
aplicabil contractului lor, n temeiul autonomiei de voin, att pentru
contractulcadru,ctipentrucontracteledeaplicaie.Dacafostaleas
doarlegeaaplicabilcontractuluicadru,aceastasevaaplicaicontractelor
deaplicaie,ntemeiulprincipiuluiaccesoriulurmeazsoartaprincipalului.
Dacprilenuaualeslegea,seaplicprevederileRegulamentului
RomaI,art.4lit.f):contractuldedistribuieestereglementatdelegearii
ncareiarereedinaobinuitdistribuitorul.
nceeacepriveteinstanacompetent,prilepotalegearbitrajulsauo
instanstatal;dacnuauales,seaplicRegulamentulBruxellesI,art.5,
nfunciedecalificareacontractuluidevnzaresauprestaredeservicii,
deoarecenuexistprevederispecialepentrucontractuldedistribuie.nUE
contractuldedistribuieesteconsideratdeprestrideservicii,iarinstana
competentesteaceeaapieeidedistribuie.
ExistunmodeldecontractaICCDistributorshipContract.nfuncie
deacest model decontract,prileauurmtoareleobligaii:productorul

(supplier) are obligaia de livrare a mrfii, de a respecta exclusivitatea


acordatdistribuitorului,deapermitedistribuitoruluisfoloseascnumele
comercial, mrcile i alte simboluri ale productorului, de informare a
distribuitorului;distribuitorulareobligaiadepreluareamrfii,deplata
preuluimrfiilivratedeproductor,derespectareateritoriuluistabilitn
contract,deneconcuren,dearespectapreurilederevnzarestabilitede
productor,depromovareavnzriimrfurilor
productorului,deaasiguraservicepentrumrfuriledistribuite.
ncetareacontractului.
Potrivitdreptuluiromn,ncetareacontractuluiestesupusregulilordedrept
comun din material contractelor. Conform modelului de contract a ICC,
contractuldedistribuienceteazprinajungerealatermen,prindenunarea
unilateralsauprinreziliereacontractului.Cndcontractulestencheiatpe
durat
determinat,sepoateprelungi,peperioadesuccesive,deregul,de1an,cu
excepia cazului cnd o parte notific celeilalte refuzul de a prelungi
contractul. Denunarea unilateral se folosete n cazul contractelor de
distribuiencheiatepeduratnedeterminatsaupeoperioadmaxim.
nacest caz,ncetareacontractuluiestecondiionatdeonotificare,care
trebuiesasigureceleilaltepriunpreavizstabilitprincontract.
Reziliereaarelocatuncicndunadintreprincalcnmod
esenial obligaiile sale contractuale sau la intervenia unor mprejurri
excepionale.
Efectelencetriicontractului.Productorulesteobligats
plteascdistribuitoruluioindemnizaie(goodwillindemnity), nanumite
condiiistabilitenmodeluldecontractaICC.Distribuitorulesteobligat
timp de 12 luni de la ncetarea contractului s respecte clauza de
neconcuren,adicsnudistribuiemrfuriaflatenconcurencucelecare
aufcutobiectulcontractului.Deasemenea,distribuitorulesteobligats
restituietoatematerialelepromoionale,documentelei
mostrelepuseladispoziialuidectredeproductor.

2.Contractuldetransport,definitiesidiferentafatadealtecontracte;
p.92

Contractul de transport este unul dintre cele mai obinuite contracte de


comerinternaional.Comerulinternaionalsadezvoltatdatoritliniilorde
transport.
Contractuldetransportpoatefidefinitcafiindconveniaprincare
transportatorulseangajeazsdeplasezepersoanesaubunuridintrunlocn
altul, cu un mijloc de transport convenit de pri, n schimbul unui pre
determinat.ntrunmodasemntorestedefinitinCodulcivilromn,n
art. 1955: Prin contractul de transport, o parte numit transportator se
oblig,cutitluprincipal,stransporteopersoansauunbundintrunlocn
altul,nschimbulunuiprepecarepasagerul,expeditorulsaudestinatarul
seobligslplteasc,latimpuliloculconvenite..
Contractuldetransportsedistingedecontractuldeexpediie(art.2064
C. civ. rom. Contractul de expediie este o varietate a contractului de
comisionprincareexpeditorulseobligsncheie,nnumepropriuin
contulcomitentului,uncontractdetransportisndeplineascoperaiunile
accesorii.;expeditorulparticiplatransport,nsensulclorganizeaz,dar
nundeplineteprestaiacaracteristic),precumidecontractuldenavlosire
sau,ngeneral,denchiriereaunuimijlocdetransportdectreproprietarul
acestuia (nav, avion, tren, .a.) unei alte persoane, care va asigura
transportulbunurilorsaulevatransportaeansi.
Transportul aerian a ajutat la mondializarea comerului (40% din
transportulmondialserealizeazpeaceastcale);deasemenea,acontribuit
idezvoltareacomeruluimaritim.
Dreptulinternaionalaltransporturilorafcutnecesarelaborareade
normematerialededreptinternaionalndomeniu,caresunt,nmajoritatea
lorimperative.

Nr.37
1.Hotarareaarbitrala.
p.55
Hotrrea arbitral este aceea pronunat de tribunalul arbitral, prin care
soluioneazpefondlitigiuldintrepri.
Conformart.1120C.proc.civ.rom.,hotrreasepronundupprocedura
convenitdepri.nlipsaunorasemeneaprevederin
conveniaarbitral,hotrreasepronuncuvotulmajoritiiarbitrilor,iar
n caz de paritate a voturilor prevaleaz soluia care se raliaz votului

supraarbitrului.Hotrreaarbitralestescris,motivat,datatisemnatde
toiarbitrii.
Deladatacomunicriieiprilor,hotrreaarbitralpronunatn
arbitrajul internaional este executorie i obligatorie. Ea poate fi atacat
numaicuaciunenanularepentrumotiveleinregimulstabilitenart.
608613C.proc.civ.,aplicabilearbitrajuluiintern.
Aciunea nanulareahotrriiarbitraleestedecompetenaunei
instanestatale,maiprecis,decompetenaCuriideapeldin
circumscripia n care a avut loc arbitrajul. Motivele pentru desfiinarea
hotrriiarbitraleprinaciunenanularesunt(conformart.608C.proc.
civ.):a)litigiulnuerasusceptibildesoluionarepecaleaarbitrajului;
b)tribunalularbitralasoluionatlitigiulfrsexisteoconvenie
arbitralsauntemeiuluneiconveniinuleoriinoperante;
c)tribunalularbitralnuafostconstituitnconformitatecu
conveniaarbitral;
d)parteaalipsitlatermenullacareauavutlocdezbaterilei
proceduradecitarenuafostlegalndeplinit;
e)hotrreaafostpronunatdupexpirareatermenului
arbitrajuluiprevzutlaart.567,deicelpuinunadintrepriadeclarantc
nelegesinvocecaducitatea,iarprilenuaufostdeacordcucontinuarea
judecii,potrivitart.568alin.(1)i(2);
f)tribunalularbitralsapronunatasupraunorlucruricarenusaucerut
oriadatmaimultdectsacerut;
g)hotrreaarbitralnucuprindedispozitivulimotivele,nuaratdata
iloculpronunriiorinuestesemnatdearbitri;
h)hotrreaarbitralncalcordineapublic,bunelemoravuriori
dispoziiiimperativealelegii;
i)dac,duppronunareahotrriiarbitrale,CurteaConstituionalsa
pronunat asupra excepiei invocate n acea cauz, declarnd
neconstituionallegea,ordonanaoriodispoziiedintrolegesaudintro
ordonancareafcutobiectulaceleiexcepiiorialtedispoziiidinactul
atacat,care,nmodnecesarievident,nupotfidisociatedeprevederile
menionatensesizare..
Termenulgeneraldeexercitareaaciuniinanulareestede1lundela
datacomunicriihotrriiarbitrale(art.611C.proc.civ.).Curteadeapel
poate suspenda executarea hotrrii arbitrale mpotriva creia a fost
introdusaciuneananulare(art.612C.proc.civ.).

Dacprilenuaustabilitaltfelprinconveniaarbitral,tribunalul
arbitralpoatepronunaihotrripariale.
2.Contractuldefranciz
p.89
Francizaesteoformparticulardedistribuie.Contractulde
franciz(franchising)estecontractulbazatpecolaborareacontinudintre
doicomercianiindependenidinpunctdevedereeconomicijuridic,prin
careunuldintreacetia,francizorul(franchisor)autorizeazpebeneficiar
(franchisee) s produc i /sau comercializeze anumite mrfuri sau s
prestezeanumiteservicii,folosindusedenumelecomercial,demarcaide
knowhowul lui (a francizorului) i beneficiind de asisten din partea
acestuia, n schimbul unei remuneraii periodice pltit de beneficiar,
redeven.
Existavantajepentruambelepri:francizorul,titularulmrciii
creeazoreeapropriededistribuieamrfurilorsauaserviciilor,fra
faceinvestiii,iarbeneficiarulsefolosetedemarcafrancizorului,cunoscut
iapreciat,beneficiinddeexperienatehnicicomerciala
acestuiapentrudesfurareaindependentauneiafaceriacrei
rentabilitateafostdejadoveditdefrancizor.
Deiseutilizeazmultncomerulinternaional,nuexist
reglementri internaionale uniforme. n dreptul romn, contractul de
francizestereglementatdeOG52/1997privindregimuljuridicalfrancizei.
ICC a elaborat un model de contract de franciz, care este utilizat n
comerul internaional, Model International Franchising Contract. De
asemenea,existoLegetipUnidroitcuprivireladivulgareainformaiilorn
materiedefranciz.
Deesenacontractuluidefrancizestetransmitereadectre
francizor a knowhowului ctre beneficiar. Knowhowul reprezint un
ansambludecunotineisoluiiaplicabileuneiactiviticomerciale,avnd
nprincipiucaractersecret.Potrivitart.1lit.d)dinOG52/1997,
Knowhowesteansamblulformulelor,definiiilortehnice,documentelor,
desenelorimodelelor,reelelor,procedeelorialaltorelementeanaloage,
careservesclafabricareaicomercializareaunuiprodus.
Knowhowul este transmis beneficiarului dup plata taxei de intrare n
reeaua de franciz pentru a fi folosit exclusiv n vederea executrii
contractuluidefranciz,rmnnd,ns,nproprietateafrancizorului.

Beneficiarulnuaredreptuldeanregistraelementedinconinutulknow
howuluinicinzonageograficprevzutncontract,nicinaltzonsau
altstatfracordulscrisalfrancizorului.
Francizorultrebuiesacordeasistenbeneficiaruluicuprivirela
organizareaactivitii,precumipedurataexecutriicontractului.Acestava
puteaimpunebeneficiaruluitoatecaracteristicilematerialelegatedemarc
(logo,culori,magazine,prezentareaproduselor),precumicaracteristicile
serviciilor care pot nsoi produsul, mai ales atunci cnd produsul este
complexinecesitformareaangajailorbeneficiarului.
Dacfrancizorularemaimulibeneficiaripeacelaiteritoriupoate
proceda n dou etape; el va recurge la un masterfranchise (franciz
principal),princareacorduneipersoane,ncalitatedesubfrancizor,n
schimbuluneiremuneraii,dreptuldeaexploataofranciz,nscopuldea
ncheia contracte cu mai muli beneficiari; acest mecanism va asigura
francizoruluirespectareaobligaiilordectretoibeneficiarii.
nart.6dinOG52/1997sespecificprincipiilepebazacrora
funcioneazfranciza:
termenulvafifixatastfelnctspermitbeneficiarului
amortizareainvestiiilorspecificefrancizei;
francizorulvantiinapebeneficiarcuunpreavizsuficientdemare
asupraintenieideanurennoicontractulladataexpirriisaudeanusemna
unnoucontract;
ncadrulclauzelordereziliere,sevorstabilinmodclar
circumstanelecarepotsdetermineorezilierefrpreaviz;
condiiilencarevaputeasoperezecesiuneadrepturilor
decurgnddincontractvorficuclaritateprecizate,nspecialcondiiilede
desemnareaunuisuccesor;
dreptuldepreemiunevafiprevzut,dacinteresulmenineriisau
dezvoltriireeleidefranciznecesitrecunoatereaacestuidrept;
clauzeledeneconcurenvorficuprinsencontract,pentru
protejareaknowhowului;
obligaiilefinanciarealebeneficiaruluivorficuclaritateprecizate
ivorfideterminateastfelnctsfavorizezeatingereaobiectivelorcomune.
(2)Princontractul defranciz,francizorulcontroleazrespectarea
tuturor elementelor constitutive ale imaginii mrcii. Marca francizorului,
simbolalidentitiiialrenumeluireeleidefranciz,constituiegarania
calitiiprodusului/serviciului/tehnologieifurnizateconsumatorului.
Aceastgaranieesteasiguratprintransmitereaiprincontrolul

respectriiknowhowului,furnizareauneigameomogenedeprodusei/sau
servicii i/sau tehnologii. Francizorul se asigur c beneficiarul, printro
publicitate adecvat, face cunoscut c este o persoan independent din
punctdevederefinanciarnraportcufrancizorulsaucualtepersoane.
(3)Dreptulcaresetransferobligbeneficiarullaplataunei
redevenei lautorizeazsutilizezemarcaproduselor i/sauserviciilor
i/sautehnologiilor,knowhowulorioaltexperiendeosebitdefranciz,
precumioricealtedrepturideproprietateintelectualsauindustrial,dup
caz, susinut permanent de asistena comercial i/sau tehnic a
francizorului,petoatduratadevalabilitateacontractuluidefranciz..
n cazul n care francizorul propune semnarea unui contract de
exclusivitate,vorfirespectateurmtoarelereguli:
dacestencasatotaxdeintrarenreeauadefranciz,la
semnareacontractuluidefranciz,sumaprivinddrepturilede
exclusivitate,prevzutncontract,esteproporionalcutaxadeintrareise
adaugacesteia;
nlipsataxeideintrare,modalitilederambursareataxeide
exclusivitatesuntprecizatencazulrezilieriicontractuluidefranciz;
taxadeexclusivitatepoatefidestinatpentruaacoperiopartea
cheltuielilornecesareimplementriifrancizeii/saupentruadelimitazona
i/saupentruknowhowultransmis;
contractuldeexclusivitatetrebuiesprevadoclauzde
reziliere,convenabilambelorpri;
durataestedeterminatnfunciedecaracteristicileproprii
fiecreifrancize.(art.9OG52/1997).
Francizorulpoatesimpunoclauzdenonconcurenide
confidenialitate,pentruampiedicanstrinareaknowhowuluitransmispe
duratacontractuluideexclusivitate.(art.10).
Legeaaplicabiliinstanacompetent.Dacprilenuaualeslegea
aplicabil se aplic Regulamentul Roma I, art.4.1 lit. e): contractual de
francizestereglementat delegea riincareiarereedinaobinuit
beneficiarulfrancizei.Dacprilenuaualesinstanacompetentseaplic
prevederile Regulamentului Bruxelles I, contractual de franciz fiind
calificatcafiinduncontractdeprestriservicii.
ncetareacontractului.Contractuldefranciznceteazla
expirareatermenuluipentrucareafostncheiatsauprinreziliere,dacuna
dintreprinuindeplineteobligaiilecontractuale.Potrivitmodeluluide
contractICCcontractulnceteaziprindenunareaunilateralncazuln

care contractul este ncheiat pe durat nedeterminat, prin notificarea


celeilaltepri.inOG52/1997seprecizeaznart.6cfrancizorulva
ntiinapebeneficiarcuunpreavizsuficientdemareasupraintenieidea
nurennoicontractulladataexpirriisaudeanusemnaunnoucontract.
???
1.Investitiile.Contractuldestat.
Noiune.Contractuldestatreprezintacordulcareleagstatulcuo
ntreprindereprivatstrin.Fiecarepartecontractantareunscop
diferit:statul,careeste,deregul,ncursdedezvoltare,acioneazninteres
general,urmrindsasiguredezvoltareaproprieiri,fraavearesursele
umane sau tehnice necesare acestei dezvoltri (de exemplu, BRICS
acronimpentruorganizaiacelorcincimarieconomiincursdedezvoltare
saurecentindustrializate,cuoinfluensemnificativlanivelregionali
global:Brazilia,Rusia,India,China,SouthAfrica);
ntreprindereastrinurmreterealizareadeprofit.Statulpoateintervenen
cursulexecutriicontractului,modificndcontextuljuridicifiscal.
ntreprindereaurmreteobinereaunorgaraniipentruasigurareasecuritii
juridiceatranzaciei.Asemeneacontractesuntncheiate,deregul,pentru
exploatarearesurselornaturaledinstatuldeprimire,pentruconstruciade
infrastructuri de care statul are nevoie. Contractele sunt complexe i pe
termenlung.
Legeaaplicabil.ndoctrininpracticaarbitralsapus
problemadacacestecontractesuntdedreptinternsaudedrept
internaional.Rspunsulestecauelementedinambele.Prilepotallege
legea aplicabil contractului, dar clauzele de alegere sunt diferite i
specifice,ncomparaiecuaceleadintruncontractinternaionalclasic.
Rar se ntmplcalegeaaplicabilaleassfienumailegeastatuluide
primire.Deregul,clauzadealegerealegiiaplicabileestemaicomplex,
cumulndregulidindreptulinterncuregulidindreptulinternaionalicu
principiigeneralededrept.Deexemplu,ncauzaTexaco(1977),soluionat
prinarbitraj,contractuldeconcesiunedintreLibiai2societiamericane
deexploatareapetroluluiconineaoclauzdedesemnarealegiiaplicabile:
contractulerasupusprincipiilordinlegealibian,nmsurancareaceste
principii erau comune cu principiile de drept internaional; n absena
punctelorcomune,contractultrebuiareglementatdeprincipiilegeneralede
dreptcareseaplicdectrejurisdiciileinternaionale.

ncazulncarencontractnuexistoclauzdedesemnarealegii
aplicabile, se poate utiliza Convenia de la Washington din 1965 pentru
reglementarealitigiilorreferitoarelainvestiii ntrestate iresortisaniai
altorstate,carenart.42prevedecnlipsaalegeriilegiiaplicabile,instana
aplic legea statului contractant, parte la litigiu, inclusiv normele
conflictuale,precumiprincipiilededreptinternaionalnmaterie.Faptulc
aparecaposibilretrimitereaaratclegeastatuluideprimirenuseaplic
obligatoriu,cinumaidacnuseopunechiaraceastlege,careretrimitela
dreptulunuialtstat.
Clauzeledeintangibilitateidestabilizare.Asemeneaclauzesuntregula
ncontracteledestat.Elepermitngheareaputeriinormativeastatului,care
se angajeaz s nu modifice normele n materie sau, dac le modific,
modificrilesnuseaplicecontractuluincursdeexecutare.
Aceasta este o regul a dreptului tranzitoriu (aplicarea legilor n timp):
contractul este supus legii n vigoare la data ncheierii contractului. O
asemenearegularputeasaibcaexcepiedoaronormdeordinepublic
caresaibaplicabilitateimediat,inclusivcuprivirelacontractelencurs
deexecutare.
Soluionarealitigiilor.incazulcontractelordestat,prile,cantrun
contract internaional clasic, pot alege autoritatea competent pentru
soluionarealitigiilor,inserndncontractoclauzdealegereaforuluisauo
clauzcompromisorie(dearbitraj).Dacsealegearbitrajul,iaceastaeste
regula,prilepotapelalaCentrulInternaionalpentrusoluionarealitigiilor
referitoarelainvestiii,constituitprinConveniade
laWashingtondin1965.Prilepotalegeoricealtinstituiedearbitrajsau
arbitrajul ad hoc. nabsenaalegeriise aplicreguliledecompetende
dreptinternaionalprivat,careindicinstanastatalcompetent
2.Transportulaerianinternationaldemarfuri.Obligatiilepartilor
Obligaiileexpeditorului.Transportatorulmrfurilortrebuies
efectuezetransportulncondiiilefixatedeexpeditor.Expeditorul
pstreaz dreptul de a modifica condiiile de transport. Expeditorul este
obligatsfurnizezeinformaiileidocumentelecaresuntnecesarepentru
ndeplinireaformalitilorcerutedeautoritilevamale,depoliieidealte
autoritipublice,naintecamarfasfielivratdestinatarului.
Expeditorulesterspunztorfadetransportatorpentrutoatedaunelecare
pot surveni datorit lipsei, insuficienei sau neregulilor respectivelor
informaiisaudocumente,nafardecazulncaredaunaasurvenitnurma

uneigreeliatransportatorului,aprepuilorsauamandatariloracestuia(art.
16.1).
Rspundereatransportatorului.Rspundereatransportatorului
aeriandemarfestedeplindreptpentrudaunelesurveniteprin
distrugere, pierdere sau deteriorare a mrfii, cu condiia ca evenimentele
care au cauzat daunele s se fi produs n timpul transportului aerian
(art.18.1). Transportatorul nu poate fi exonerat de rspundere dac face
dovadacadepustoatediligenelenecesare(aacumeraposibilconform
Conveniei de la Varovia). Cauzele care pot conduce la exonerarea de
rspundereatransportatoruluisuntenumeratenart.18.2,19i20;astfel,
transportatorulnuesterspunztordacdovedetecdistrugerea,
pierdereasaudeteriorareamrfiisadatoratunuidefectalmrfii,calitii
sau viciului acesteia; ambalrii necorespunztoare a mrfii, efectuat de
ctreoaltpersoandecttransportatorul,prepuiisaumandatariiacestuia;
unei stri de rzboi sau conflict armat; unei aciuni a autoritii publice
realizatenlegturcuintrarea,ieireasautranzitulmrfii,culpeivictimei,
foreimajore.ncazdentrziere,transportatorulnuesterspunztorpentru
daunele survenite datorit ntrzierii dac dovedete c el, prepuii i
mandatariisiauluattoatemsurilecareseimpunnmodrezonabilpentrua
evitadaunasaucleafostimposibilsiarespectivelemsuri.
Clauzelecontractualeexoneratoaresaulimitativederspunderesunt
nule (art. 26). Transportatorul beneficiaz, ns, de anumite limite ale
rspunderii,caresuntreevaluateperiodic,stabilitenart.2225.Prilepot
stabili prin clauze contractuale limite mai mari ale rspunderii sau
rspundereafrlimite.
???
1.IncetareaintreprinderilorinDCI.
2.Reglementareanationala.2.Contractuldeknowhowp.106
Know-how-ul reprezint un ansamblu de cunotine tehnice
nebrevetate i transmisibile, care se folosesc la fabricarea
unui produs sau
la elaborarea unui procedeu. Transmiterea de know-how se
face prin
contractul cu aceeai denumire. Furnizorul de know-how are
dou
obligaii principale, aceea de a transmite cunotinele
tehnice i aceea de

garanie pentru viciile ascunse. Beneficiarul de know-how


are obligaia de
a plti preul i de a pstra secretul, adic de a nu divulga
informaiile
primite, care nu sunt brevetate.
Reglementarea litigiilor. Contractul de know-how nu
beneficiaz
de o reglementare special n dreptul intern, iar n dreptul
internaional nu
exist norme uniforme. Legea aplicabil este aceea aleas
de pri, ori n
lips, aceea indicat de regulile de drept internaional privat
ale instanei
sesizate; n spaiul UE, legea aplicabil este legea
desemnat de
Regulamentul Roma I.
n doctrin, contractul de know-how este asimilat
contractului de
vnzare, de aceea legea aplicabil n lipsa alegerii este legea
reedinei
obinuite a furnizorului de know-how (art. 4.1.a din
Regulamentul Roma
I).

???
1.InsolventatransnationalainRomania
P.24
Insolvena transnaional n Romnia este reglementat de
Legea 637/2002, care conine norme n materia insolvenei,
n care sunt
implicate persoane din state care nu sunt membre UE i
Regulamentul
1346/2000 privind procedurile de insolven. n situaia
insolvenei unei
societi de asigurare se aplic Legea 503/2004 privind
redresarea
financiar i falimentul societilor de asigurare, prin care a
fost transpus

Directiva 2001/17/CE privind reorganizarea i lichidarea


societilor de
asigurare, iar atunci cnd este n insolven o instituie de
credit sunt
aplicabile reglementrile Ordonanei Guvernului 10/2004
privind
falimentul instituiilor de credit, care transpune Directiva
2001/24/CE
privind reorganizarea i lichidarea instituiilor de credit.
Aceste acte
normative cu caracter special conin i norme de drept
internaional privat
n materie.
Prin Legea nr. 637/2002 se stabilesc competena de
soluionare a
cererilor privind insolvena, legea aplicabil, procedura n
litigii privind
raporturile de drept internaional privat n materia
insolvenei, precum i
procedura de cooperare ntre autoritile romne i cele
strine n
rezolvarea cazurilor de insolven internaionale. Sursa de
inspiraie
pentru aceast lege a fost Legea tip UNCITRAL privind
insolvabilitatea
internaional.
2.Preambulul,Clauzadedefinitii,Clauzelebestefforts,reasonablecaresi
duediligence.
P.65
Preambulul.Uncontractinternaionalpoateconineunpreambul
ncareprileplaseaztranzaciancontexteconomic,seprezintpescurt,
descriuobiectiveleurmriteprintranzacie,facoautoevaluareaexperienei
lor internaionale, stabilesc elementele de legtur cu alte contracte deja
semnatesauncursdencheiere.Redactareapreambululuinecesitmare
atenie,deoarece, ncazdelitigiu,instanaarbitralsaustatalvafolosi
prevederilepreambulului.Deregul,prileautendinadeaseprezentantr
oluminfoartefavorabil;dac,deexemplu,prileafirmcauomare
experiennoperaiunileinternaionalesauntipul

de contracte cacel ncheiat, este posibil ca s fie judecate nfuncie de


uzanele n materie i s aib o obligaie de profesionalism sau de
competenprofesional.Deaceea,npreambulesteavantajoscapriles
pstrezeopoziieneutrisselimitezelaesenial.
Clauzadedefiniii.Avndsursandreptulamerican,aceast
clauz conine definirea termenilor folosii n contract, frecvent, termini
tehnici,carevoraveaaceeaiaccepiunentoateobligaiilecontractualeale
prilor. Dei pare util, aceast clauz poate crea efecte imprevizibile,
atunci cnd obligaiile prilor se dovedesc a fi diferite de definiia dat
iniial; de aceea, trebuie utilizat cu precauie; la sfritul negocierilor
trebuieobligatoriurevzut,pentrucaprilesseasigureceacorespunde
pedeplinobligaiilorcontractuale.
Clauzele best efforts, reasonable care i due diligence.
Aceste
clauze, care au ca surs practica din common law sunt
frecvent inserate n
contracte internaionale, fr ca prile s le neleag
ntotdeauna pe
deplin. Aceste clauze impun obligaii de mijloace; dac
prile au
intenionat s impun obligaii de rezultat, aceste clauze nu
trebuie s
apar n contractul lor. n Principiile Unidroit se face aceast
distincie.
O clauz echivalent, dar mai precis, este clauza care
face referire
la standardele profesionale folosite n domeniul de activitate
din care face
parte contractul, aa numitele rules of art (reguli de art).
???
1. Contractul rutier international de marfuri: solutionarea litigiilor si
prescriptia.
Reglementarealitigiilor.Art.31CMRconineregulireferitoarela
competenadesoluionarealitigiilorcarepotsrezultedincontractulde
transport.Prilepotalegeinstanacompetentprintroconvenieatributiv
dejurisdicie(clauzdealegereaforului)inseratncontract.

nlipsaalegerii,potfisesizateorganeledejurisdiciedinarapeteritoriul
creia se afl reedina obinuit a prtului, sediul su principal sau
sucursalaoriageniaprinintermediulcreiacontractuldetransportafost
ncheiat;sauorganeledejurisdiciedinarapeteritoriulcreiaestesituate
loculpreluriimrfurilorsauaceluiprevzutpentrueliberareamrfurilor.
Aceste instane sunt competente att pentru litigiile n care prile
contractuluidetransportintroduccererea,ctipentrualtepersoane,careau
preteniinlegturcucontractuldetransport,cumarfiasigurtorulmrfii.
Soluionarealitigiilorprinintermediularbitrajuluiesteposibilcu
condiiacanclauzaatribuindcompetentribunaluluiarbitral,sseprevad
ctribunalularbitralvaaplicadispoziiileCMR(art.33).
Prescriptibilitateaaciunilorntemeiatepecontractuldetransport.
Termenuldeprescripieestede1anpentruaciunileavndcaobiectpierderi
sauavariialemrfiitransportate.Termenuldeprescripieestede3ani,n
cazdedolsaudeculpconsideratcafiindechivalentcudolul,potrivitcu
lexfori(art.32.1CMR).
Prescripiasesuspendprinreclamaiascrisadresat
transportatorului,pnnziuancareacestarespingereclamaianscrisi
restituie documentele care erau anexate. n caz de acceptare parial a
reclamaiei, prescripia nui reia cursul su dect pentru partea din
reclamaie care rmne litigioas. Dovada primirii reclamaiei sau a
rspunsuluiiarestituiriidocumentelorcadensarcinapriicareinvoc
acest fapt. Reclamaiile ulterioare avnd acelai obiect nu suspend
prescripia(art.32.2CMR).Altesituaiidesuspendaresau ntreruperea
prescripieisuntsupuselegiiinstaneisesizate(lexfori).Aciuneaprescris
numaipoatefiexercitatnicisubformdecererereconvenionalsaude
excepie(art.32.4CMR).
2.Clauzade"mergerclause",clauzadelimitarearaspunderii,clauzapenala.
Clauzadeintegralitateacontractuluisaumergerclause
Aceastclauziareizvorulncommonlaw;deoareceinstanaenglez
putea completa contractul cu documente din perioada negocierilor, n
practic a nceput utilizarea unei clauze, care arta c n contract sunt
inseratetoatedispoziiilecontractuale,mergerclausesauentireagreement
clause.
Clauzadeintegralitateacontractuluiaparenart.2.1.17din
PrincipiileUnidroit,potrivitcruia,contractulscriscareconineoclauzce
stipuleazcdocumentulincludetoatecondiiilecuprivirelacareprileau

convenit, nu poate fi contrazis sau completat cu declaraii sau acorduri


anterioare. Aceste declaraii sau acorduri pot servi doar la interpretarea
documentului.
Clauzecarelimiteazrspundereasauexonereazde
rspundere.
Clauzalimitativsauexoneratoarederspundereesteaceeacarepermite
debitorului, n caz de neexecutare a obligaiilor de a nul despgubi pe
cocontractantulsusaudealdespgubiparial.Deexemplu,stabilireaunei
sume fixe pentru despgubire, indiferent de prejudiciul real; excluderea
anumitortipurideprejudiciidelarspundere,cumarficeleindirecte,.a.
Validitateaunorasemeneaclauzedepindedelegeaaplicabil
contractului.nCodulcivilromnseprevedenart.1355c:(1)Nuse
poate exclude sau limita,princonvenii sau acte unilaterale,rspunderea
pentruprejudiciulmaterialcauzataltuiaprintrofaptsvritcuintenie
saudinculpgrav.
(2) Sunt valabile clauzele care exclude rspunderea pentru prejudiciile
cauzate,printrosimplimprudensauneglijen,bunurilorvictimei.
(3)Rspundereapentruprejudiciilecauzate
integritiifizicesaupsihiceorisntiinupoatefinlturatori
diminuatdectncondiiilelegii.
(4) Declaraia de acceptare a riscului producerii unui prejudiciu nu
constituie,prinea nsi,renunareavictimeiladreptuldeaobineplata
despgubirilor..
nPrincipiileUnidroitsearatcvaliditateauneiclauzelimitativesau
exoneratoare de rspundere se apreciaz n funcie de echitatea acesteia.
Instanapoatenlturaoclauzdacestenmodmanifestinechitabilpentru
cealaltparte.Instananupoatemodificaclauza:opoateadmitesauopoate
declarainaplicabil.
Clauzapenal.
ndreptulromnclauzapenalestereglementatnart.15381543C.
civ. Clauza penal este aceea prin care prile stipuleaz c debitorul se
obliglaoanumitprestaiencazulneexecutriiobligaieiprincipale.
Nutoatesistemelejuridiceadmitvaliditateaclauzeipenale.Exist
sisteme care admit clauza liquidated damages, care ajut la repararea
prejudiciului, dar care nu este neaprat o clauz penal. n Principiile
Unidroitesteconsacratnart.7.4.13.Lafelcandreptulromn,eapoatefi
redusdacesteexcesiv.

???
1.Contractul de leasing: legea aplicabila, efectele contractului, incetarea
contractului.
Efectelecontractului.Obligaiileprilorsuntstabilitenart.9i
10dinOG51/1997.
Locatorul/finanatorulareobligaiadearespectadreptul
utilizatoruluideaalegefurnizorulpotrivitnevoilorlui;deancheiaun
contractdevnzarecufurnizoruldesemnatdeutilizator,ncondiiile
expresformulatedectreacesta;deancheiauncontractdeleasingcu
utilizatorulideatransmiteacestuia,ntemeiulcontractuluideleasing,
toatedrepturilederivnddincontractuldevnzare,cuexcepiadreptului
dedispoziie;dearespectadreptuldeopiunealutilizatorului,nceeace
priveteposibilitateadeaoptapentruprelungireacontractuluisaupentru
achiziionareaorirestituireabunului;deagarantautilizatoruluifolosina
122

linititabunului,ncondiiilencareacestaarespectattoateclauzele
contractuale;deaasigura,printrosocietatedeasigurare,bunuriledaten
leasing.
Utilizatorulareobligaia:deaefectuarecepiaideaprimibunul
latermenulstipulatncontractuldeleasing;deaexploatabunulconform
instruciunilorelaboratedectrefurnizorideaasigurainstruirea
personaluluidesemnatslexploateze;deanugrevacusarcinibunul
carefaceobiectulcontractuluideleasingfracordulfinanatorului;dea
pltirateledeleasingiacosturiloraccesoriiacestora;deasuporta
cheltuieliledentreinereirisculpieiriibunului;dealinformape
finanator,ntimputil,despreoricetulburareadreptuluideproprietate,
venitdinparteaunuiter;deanumodificabunulfracordul
finanatorului;dearestituibunulnconformitatecuprevederile
contractuluideleasing.
ncetareacontractuluideleasing.Contractuldeleasingnceteaz
laexpirareadurateideleasing,cndutilizatorulpoatesaleagfie
restituireabunului,fiedobndireadreptuluideproprietateasuprabunului,
fieprelungireacontractuluideleasing.
Contractuldeleasingnceteazprinreziliere:cndutilizatorul
refuzprimireabunuluilatermenulstipulatncontractuldeleasingsau
cndseaflnstaredereorganizarejudiciari/saufaliment;naceste

situaii,societateadeleasingaredreptuldeareziliaunilateralcontractul
deleasingcudauneinterese(art.14dinOG51/1997).Deasemenea,n
cazulncareutilizatorulnuexecutobligaiadeplatarateideleasing
timpdedouluniconsecutive,finanatorularedreptuldearezilia
contractuldeleasing,iarutilizatorulesteobligatsrestituiebunul,s
plteascratelescadente,cudauneinterese(art.15OG51/1997).
Contractuldeleasingnceteazprinpierdereasaudispariia
bunului(inclusivfurtul),precumiprinpieireatotalsaupariala
bunului.
2. Uzanelencomerulinternaional.
Potrivitart.1C.civ.rom.
uzanelesuntizvordedrept.Prinuzanesenelegeobiceiulsaucutuma,
lacareseadauguzurileprofesionale.Obiceiul(saucutuma)reprezinto
practicndelungat,continuigeneral,pecare,ceiceoaplic,o
considerobligatorie.Obiceiurilesuntnescrise.Legeaesteconsideratun
dreptscris,iarobiceiulundreptnescris.Uzurileprofesionalesuntacele
regulicarereglementeazraporturilestabilitentremembriiuneiprofesii
sau,dupcaz,ntremembriiclieni,cuocaziaexercitriiprofesiei.Ele
aufostincluseprintreizvoarelededreptcivilpentruc,aacumse
prevedenart.3alin.(1),dispoziiileCoduluicivilseaplici
profesionitilor,deciioperatorilordecomer.
Prinexcepiedelaregulacuzanelereprezintundreptnescris,
uzanelepotfipublicatenculegerielaboratedectreentitilesau
organismeleautorizatendomeniu.nacestcaz,opereazprezumia
10

relativaexisteneilor.Deexemplu,potrivitLegii365/2002privind
comerulelectronic,furnizorilordeserviciiaisocietiiinformaionaleli
seimpunescomunicedestinatariloracestorserviciicoduriledeconduit
relevantelacarefurnizorulsubscrie(art.8alin.1lit.e);legeasereferlao
codificareaunoruzanecomercialeaplicabilenactivitateaprofesional
afurnizorilordeserviciialesocietiiinformaionale,reglementnd
conduitairesponsabilitateaacestora.
nmateriecomercialsefacedistinciantreuzanele
convenionale(interpretative)iuzanelenormative(legislative).De
regul,uzaneleaucaracterconvenional(producndefecteprinvoina
prilorsauntcerealegiiiacontractului)iinterpretativ(menits

lmureascvoinaprilor,potrivitregulilordeconduitpecarele
consacr).Aasunt,deexemplu,uzaneleportuare(cumarfiuzana
normeidencrcarenportulConstana).Uzanelenormative(legislative)
suntacelealacarefacetrimiterelegea.
Potrivitdreptuluiromn,casfieizvordedrept,uzaneletrebuie
sfieconformecuordineapublicicubunelemoravuri[art.1alin.4C.
civ.].Uzanelesepotprobaprinoricemijlocdeprob.Dacsunt
publicateiaceastaserefer,maiales,lauzurileprofesionalese
prezumcexist.Acelacarecontestexistenalortrebuiesfac
dovada.Sarcinaprobeinceeacepriveteexistenaiconinutuluzanei
revinepriiinteresatesofoloseasc.
nDCIexistmaimultecategoriideuzane;elepotfigrupatedup
ramuradeactivitate,obiectulcontractului,profesiuneaprilor,modulde
transportsaualteelemente.Deasemenea,dupaltecriterii,existuzane
dentreprindere,profesionale,locale,regionale,convenionale,.a.
DespreuzanesefacereferireinUniformCommercialCode(USA),n
1205;deasemenea,nPrincipiileUnidroitlaart.5.1.2.UzanelenDCI
potficodificate.
???
1.Conventia de la Viena CVIM. Exceptia de neexecutare, executarea
contractului,executareainnatura.
Neexecutareacontractului.
CVIMprevedemijloaceledecaredispunevnztorul,mijloacele
decaredispunecumprtorulidispoziiilecomunereferitoarela
neexecutareacontractului.nprincipal,existcincimecanismecare
permitorganizareadrepturiloriobligaiileprilorncazdeneexecutare
acontractului:excepiadeneexecutare,executareannatur,
rezoluiunea,despgubiriireducereapreului.
Excepiadeneexecutare.Potrivitart.58CVIMvnztorulnueste
obligatslivrezemarfaatttimpctcumprtorulnupltetepreul,i
cumprtorulnutrebuiesplteascpreulatttimpctmarfanuiafost
pusladispoziie.Pentruaseevitaacestcercviciossefolosetecreditul
documentar.Credituldocumentaresteoperaiunealacareparticip
cumprtorul(importatorul),caredordinuneibnci(bancaemitentsau
ordonatoare)slplteascpevnztor(exportatorul,beneficiarul),prin
intermediuluneialtebnci(bancacorespondentsauconfirmatoare),n
bazaanumitordocumentecaredovedescexpediereamrfii.

Opartecontractantpoatesamneexecutareaobligaiilorsale
cndrezult,dupncheiereacontractului,ccealaltpartenuvaexecuta
oparteesenialaobligaiilorsale(art.71.1CVIM).Sanciuneapentru
neexecutareaanticipatesteoinovaieaCVIM.Potrivitart.25CVIMO
contravenielacontractsvritdeunadinpriesteesenialcndea
cauzeazceleilaltepriunprejudiciuprincareopriveaznmod
substanialdeceeaceaceastaerandreptsateptedelacontract,n
afardecazulncareparteanculpnuaprevzutunastfelde
rezultat,iaropersoanrezonabil,cuaceeaipregtireiaflatnaceeai
situaie,nularfiprevzutniciea.
Executareannatur.Executareannaturnupoateficerutdect
daclexforiopermite.Astfelpotrivitart.28CVIMDac,n
conformitatecudispoziiileprezenteiconvenii,opartearedreptuls
cearceleilaltepriexecutareauneiobligaii,untribunalnuesteinuts
dispunexecutareannaturdectdacofacentemeiulpropriuluisu
dreptpentrucontractedevnzareasemntoare,necrmuitedeprezenta
convenie.ndreptulromn,potrivitart.1527alin.(1)C.civ.
Creditorulpoatecerentotdeaunacadebitorulsfieconstrnssexecute
obligaiannatur,cuexcepiacazuluincareoasemeneaexecutareeste
imposibil..
2.tratatulbilateraldeinvestitii
Exist 2 tipuri de BIT: tratate care conin dispoziii referitoare
la
liberul schimb i care au ca scop deschiderea pieei i dreptul
de stabilire,
i tratate care conin reguli materiale de protecie aplicabile
dup
realizarea investiiei. Recent au fost ncheiate tratate care
cuprind
dispoziii din ambele categorii. De exemplu, tratatul ncheiat
n 2011 de
UE cu Coreea.
Investiiile sunt protejate prin BIT, neexistnd
instrumente
multilaterale n acest domeniu.
n dreptul european, dup Tratatul de la Lisabona, UE a
dobndit

competen exclusiv n materie de investiii directe.


Aceast competen
face parte din politica comercial comun, n temeiul art.
207 TFUE. Se
ridic mai multe probleme n cazul litigiilor viitoare. De
exemplu, un
investitor din afara UE, care atac o msur luat de un stat
membru,
parte n litigiu, va fi UE sau statul membru? Dac este UE, ce
rol va juca
statul membru i invers? Cine va plti? Exist o propunere de
regulament
din 2012 care are rspunsuri la aceste ntrebri. n principiu,
dac actele
statului membru sunt impuse de dreptul european, UE este
responsabil
din punct de vedere financiar de consecinele acestor acte.
Regulamentul 1219/2012 de stabilire a unor dispoziii
tranzitorii
pentru acordurile bilaterale de investiii ncheiate ntre state
membre i
ri tere, reglementeaz statutul tranzitoriu al BIT ncheiate
ntre state
membre UE i state tere, precum i condiiile n care statele
membre le
pot modifica sau pot ncheia altele. Comisia european a
considerat c
BIT ncheiate ntre statele membre sunt caduce. n acest
sens, exist o
hotrre arbitral n cauza Eastern Sugar c. Republicii
Slovace.
UE i SUA au publicat o declaraie pe 10 aprilie 2012 cu
privire la
principiile aplicabile investiiilor internaionale. Aceast
declaraie
comun nu aduce modificri profunde conceptului de
investiie
internaional, dar are meritul de a preciza c cele dou pri
sunt n

favoarea transparenei i participrii publicului.

???
1.Izvoarele.Dreptulinternational
2.Contractuldeleasing
lips:6,7,8,10,12,13,15,19,21.22,32.36