Sunteți pe pagina 1din 78

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

NevorbesteParinteleCleopa

Vol.1

CubinecuvantareaP.S.

EFTIMIE

EpiscopulRomanuluisiHusilor

AceastacarteaparesubingrijireaArhim.IoanichieBalan

EDITURAEPISCOPIEIROMANULUISIHUSILOR

1995

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

DESPREFRICADEDUMNEZEU

Savorbimdesprecevacareintelegemcutotii,siceimaidejossiceimai desus.Vorbimcevadeinteles,dartotodatasiceestemaidefolospentrufapta buna.VomvorbidesprefricaluiDumnezeu. LaPildespuneasa:CufricaluiDumnezeuseabatetotomuldelarau. Daca se abate omul de frica lui Dumnezeu de la tot raul, deci frica lui Dumnezeuesteprimapiedicaapacatului,careimpiedicapacatulsanuintrein sufletulnostru. ProoroculDavid,prinDuhulSfant,ativazutinPsaltirecanespune:

IncepereaintelepciuniiestefricaDomnuluisiintelegerebunaestetuturorcelor

ceofacpedansa.SiiarasiziceSolomon,fiulsau,despreintelepciunemaimult,

cafricaDomnuluiestescoalaintelepciunii.IarIsusfiulluiSirah,inCartea

intelepciuniilui,spuneasa:"FricaDomnuluimaipresusdetoataintelepciunea

acovarsit".

Vedeti,treiproorocimarilaudafricaluiDumnezeu,caremaidecaremai

inaltfilosofanddespredansa,caintr-adevar,cumspunesiSfantulIsaacSirul:

FricaluiDumnezeuestetemeliatuturorfaptelorbune.Elspunecaintelepciunea aredouacapete:primulcapatestefricaluiDumnezeusialdoileacapateste dragosteadeDumnezeu.Darpentruceasa?Pentrucatoatafaptabunaseincepe delafricaluiDumnezeusiseterminaindragosteadeDumnezeu,careeste legaturadesavarsiriisitreaptaceamaidesusatuturorfaptelorbune,cacimai mare decat toate este dragostea. Dar, ca sa ajunga cineva la dragostea de Dumnezeu,negresittrebuiesaaibamaiintâifricaluiDumnezeu.Cadeaici pornestetoatafaptabuna:dinasetemeomuldeDomnul. AuziceziceDuhulSfant?FericitesteomulcaresetemedeDomnul,ca intruporuncileLuivavoifoarte.Aiauzit?CinesetemedeDumnezeu,voieste foartemultsafacaporuncileluiDumnezeu,adicafaptelebune;dupacumsi celacenuseteme,isidafrauliberlatoatarautateasilatotpacatul. Cine are frica lui Dumnezeu, este ceel mai intelept om de pe fata pamantului.PentrucaspuneSfantulGrigoredeNissa,marelefilosofsifratele mareluiVasile,asa:"Amvazutpemultioamenicares-ausilitsainvetetoata stiintaceadinafara,iarinceleteologhicesti,adicainstiintadespreDumnezeu, nuputinausporit.Darfiindcale-alipsitloradevarataintelepciune,careeste fricaluiDumnezeu,departes-aufacutdeDumnezeusiinmocirlatuturorrelelor auajuns". Auzipeunulcaaredouadoctorate,doualicente.Darauzica-ipreacurvar, unateu,unomnecredincios,unomfarajudecata,faramiladesaraci,fara dragostedeaproapelelui,caredacupiciorulintoatafaptabunasiincredinta cea dreapta. Ce-i foloseste lui stiinta cea din afara, daca n-are frica lui Dumnezeu?Maibinenusenasteaunulcaacesta,carenucunoastepeZiditorul sausinusetemedeelintoatavremea,casasefereascaderausisafacabinele.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Deaceeavaspun:iibinecaomulsainvetecartemulta,safiesiinginer,sa fiesidoctor,safiesiprofesorsiprofesoruniversitar;safiesimilitar,safiesi general,ce-aranduitDumnezeupentrufiecare.Darintoatetrepteleluisanu uitefricadeDumnezeu.Ca,dacaauitatdeDumnezeu,maibinenumaivenea inlumeaaceastasimaibinenusenasteasavadaatatabunatatealuiDumnezeu. Cum ne-a dat El noua viata, mintea, aerul, lumina, caldura, ploile la vreme, hrana, belsug, sanatate, vedere, auz, intelepciune si, dupa atâtea binefacerialeluiDumnezeu,sainchidaochiicapaserileceledenoapte,carenu vaddecatnumailaintunericsisanuvadapeDumnezeu,Careesteluminacea neapropiatasilocuiesteinluminaceaneapropiata. De aceea am inceput sa va spun: ferice de omul care se teme de Dumnezeu,caacelaesteadevaratominteleptsiacelavaaveafericiresiin veaculdeacumsiinveaculcelviitor.

CinesetemedeDumnezeu,nu-iplacesaiaavutulaltuia.Cinesetemede Dumnezeu,nuseducelafemeiaaltuia.CinesetemedeDumnezeu,sicusotia satraiesteincuratie,duparanduialaBisericii. CinesetemedeDumnezeu,nufaceavorturi,nu-ibetiv,nu-itutungiu,nu-i bataus, nu-i ravnitor de avere straina, nu-i nesupus, asculta de stapanirea statului, cinsteste stapanirea, dupa Apostolul Pavel: El da celui cu cinstea, cinste;celuicudajdia,dajdie;celuicufrica,frica;sinimanuicunimicnu-i ramanedator,decatsaiubeascapeDumnezeusipeaproapele. CinesetemedeDumnezeu,nudoarmeintimpulSfinteiLiturghii,acasa, Duminica.CinesetemedeDumnezeu,nulasacopiiisacreascainfaradelegi;ci iiceartasi-iindreapta,iiinvatasaseinchineluiDumnezeu,saposteasca,sa meargalabisericasisaducaviatacuratainfamilie.CinesetemedeDumnezeu, nupierdevremeaindesert.Orilucreza,oriseroagaluiDumnezeu,oriciteste Sfintele Scripturi, ori cugeta la judecata viitoare, la moarte, la rasplata, la fericirearaiuluisilaiad. CinesetemedeDumnezeu,iubestepetotomulsiajutapetotomulcu multadragoste,candesteinnecazuri.CinesetemedeDumnezeu,nucruta avereasaodealasaraci.CinesetemedeDumnezeu,aremarefrica,nunumai sanugreseascaculucrulsaucucuvantul,luiDumnezeu,cisicugandul.Darde ce?StieceziceDuhulSfant:caDumnezeupecelemaiinainteganditeale noastrele-avazutsilevede. Ati auzit la Iov? Ati auzit om temator de Dumnezeu? ce zice dumnezeiascaScriptura?"EraunomintaraAsidiei,intinutulUzinArabia,si eraclmaibogatomdelarasaritulsoarelui".Darauzicespune:Sierafoarte tematordeDumnezeu.Intoataseara,aduceaunboujertfa.Pentruce?El traiesteinaintedeLegeaScrisa.EstealcincileadelaAvraamsitraiesteaproape cuomiedeaniinaintedeMoise. Siel,acestomalluiDumnezeu,aveasaptefeciorisitreifetesiaducea jertfadecuratire,cumseaduceaujertfelesangeroaseatunci,nucumvacopiii mei,fiindtineri,safigresitcevacugandulluiDumnezeu.Atiauzit?Caredin tatasimamadeazi,careparintimaiaugrijacegandesccopiiilor?Cinesemai

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

temeazidepacatelecugandulalecopiilorlor?"Vaidemine,orficugetatceva raucopiiimei!Poateaucugetatlafurt,saulaura,sauladesfranare,saulabetie, saularazbunare. Vaidemine,saaducjertfaluiDumnezeu,casa-iierteDumnezeu,caau gresitcugandul!" Aiauzitparintedecopii?Aiauzittatadecopii?Setemesanufigresitcu gandul,copiiilui,catreDumnezeu!Aiauzitdecel-alaudatDumnezeupeIov? IatacumspuneScriptura:Fost-aintruunadinzilesiauvenitingeriiDomnului inaintea Domnului. ca-s miliarde de miliarde de ingeri. Nimeni nu-i poate numara,dupacumspuneprooroculIeremia:Oasteaceruluicineovanumara? Ca-smaimulticanisipulmarii.SieimerglaDumnezeu,CareesteMinte; Minteaceadintâi,izvorultutrormintilorrationale,celordincersidepepamant, sidauraportulganditorsicuvantator,cefaccumantuireasufletelor;cefac oameniipepamantsicumseluptaeisislujescluiDumnezeulamantuirea lumii. CeziceApostolulPavel?Aunusunttotislugi-zicedeingeri-,carese trimitdeDumnezeuspreslujba,pentruceicevorsamosteneascamantuirea?Ai auzitacre-islujbalor?Suntpusiinslujbamantuiriineamuluiomenesc.Asaau venitingerii;sivesnicvincafulgerul,sidauraportulluiDumnezeu,cefac oamenii pe pamant, si fiecare inger pazitor spune de sufletul sau ce i s-a incredintatcefaceinacelminut. Atunciavenitsisatana,siDumnezeuilintreaba:

-Dartudeundevii?Dace?NustiaDumnezeudeundevinediavolul,

dacaDumnezeuesteintotloculdefata?CumspunelaIeremia:EusuntCare

umplucerulsipamantul.Existalocundenu-iDumnezeu,iniad,sauinrai,sau

incer,saupepamant?Existavreuncersaumaipresusdetoatecerurileunde

nu-iDumnezeu?SiatuncinustiaDumnezeudeundevine?Da'decei-apus

intrebarea?CasaneraspundanouacumafostistorialuiIov.

-Deundeviitu?-l-aintrebatDumnezeupesatana.Iarelazis:

-Doamne,cutreierat-ampamantulsitoatecatesuntsubcersiiatasuntde

fata.

Aiauzitcumlucreazael?Canu-isingur.Atreiapartedinstelelecerului aucazut,cumarataSfantulGrigoredeNissa.SilaApocalipsazice:Amvazut undracmareroscareataratcucoadaluiatreiapartedinsteleleceruluisile-a daramatpepamant. Unde-ilocuintademoniloracum?Invazduh.Darnunumaiinvazduhul astacareinconjoaraplanetanoastrasicelelalteplanete,zecidemiliarde,ci spatiulinterplanetarsispatiulinterstelarcaren-aremargine.Cadeaiceapanala Calea Lactee, pana la Drumul Robilor, avem paisprezece milioane de ani

calatorialuminii,siluminamergecu300.000dekmpesecunda,cataiinchide

ochii.

Aiauzitcatiidemarespatiulacesta?Satanailumple.Caauzicalaceata careacazut,i-adatDumnezeulocsubcer.Loculastale-adat.Cineneinvata aceasta? Marele Apostol Pavel, gura lui Hristos, ce zice: Domnii puterii

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

vazduhului,duhurilerautatiiraspanditeinaer.SimareleproorocDavidzice:

Multisuntceiceseluptacunoidelainaltime,adicadinvazduh.

Deaceeaaspuscudreptatesatana:Cutreierat-ampamantul,Doamne,si

toateceledesubcersiiatasuntdefata.Sice-lintreabaDumnezeu:

-Fost-aipelarobulmeuIov?Canuestenimeneaasemeneapepamantca Iov,omtematordeDumnezeusicarefoartevietuiestecudreptate.Apoi,cand ziceacestea,Celceafacutcerulsipamantul,Celcecerceteazainimiletuturor, candlaudapeunom,cinepoatesazicacevaimpotriva?Canuestenimenipe pamantcaIov,tematordeDumnezeusifoartedreptinainteaMea. Aiauzit?Sinupentrucaerasaracsaunecajit.Ci,foartebogat.Cace spuneScriptura?Caerabogatfoarte,celmaibogatomdelarasaritulsoarelui. Dar averea nu l-a biruit, nu l-a despartit de Dumnezeu. Fiindca iubea pe Dumnezeumultmaitaredecataverea.Nimicanueraladansulaverea.Cao carpalepadataera.Siaceastaaaratat-oistorialuiIov,carevoispune-opescurt deaiciinainte. Ces-aintamplat?AzissatanacatreDumnezeu:

-Da,Doamne,TuspuicaIoviidrepttaresisetemedeTine.Darnu degeabasetemeeldetine! -Dardece? -Dacai-aiinmultitaverealuisiturmeleluiacoperaotara,cumnuTeva iubipeTine?Sicumnus-arteme,dacai-aidatatataaveresicinste?Socotea diavolulcadeaceeaIovsetemedeDumnezeu,caareatataavere.Darn-afost asa.IoveraadevarattematordeDumnezeu. -Darcevreitu?ziceDumnezeu. -Doamne,da-lpemanamea,sa-TiarateuTiedacanutevablestemain fata!azissatana. -Cevrai,ma?i-aspusEl; -Da-lpemanameapeIov,sa-iiaueuaverilesicopiiisitoate,savedem nutevablestemainfata? Ca,dacaaiingraditacumacuputereaTaaverileluisi toateaverilesislugileluisuntingraditedeTine,eunumapotapropiadeel. Dar de ce il ingradea puterea lui Dumnezeu? Ca era foarte drept si cinstitordeDumnezeusinuseputeaapropiadegospodarialuinimic.Caingerii Domnuluiilpazeau,fiindcasielpazeaporuncaluiDumnezeu. -Cevrai?l-aintrebatDumnezeupesatana. -Da-lpemanamea!araspunsel. -Ti-ldau.Du-te!Dardeelsanuteatingi! AivazutcadiavolulnupoatefacenimicfaravoialuiDumnezeusifara ingaduintaLui?PuteaelsaseducapesteIovsimaiinainte,caaveamareciuda peel,caeradrept,insapanan-aluatblagoslovenialuiDumnezeunus-adus.Ca sidiavoluliitotslugaluiDumnezeu;catotDumnezeul-afacutsipeel,si numaiundeiiingaduieDumnezeuseduce.Cadacaarfiasasafacacevreael, n-arramaneaunompefatapamantuluiintr-osingurazi,catauraareelpe oameni. Dar puterea draceasca este ingradita de puterea Atottiitorului Dumnezeusinu-iingaduiesafacamaimultdecatvreaEl.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

AiauzitcespuneApostolulPetru?CredinciosesteDumnezeusinuva lasapevoisavaispititimaipresusdecatputerilevoastresi,odatacuispitava trimitesiajutorul.AtivazutinEvanghelie,candHristosascosdinGaadara demoniidinceidoiindraciti,cai-aintrebat:"Cumvacheama?""Legheon,

Doamne,estenumelenostru".Legheoninseamna6000dedemoni.Atatiaerau

indoioameni!Calegheoniicuvantgrecesc,legiunedeostasi.Legheonsau

legiune.Indoioamenierau6000dedemoni.

Deaceeaseculcauinmormintesiinhainenuumblau,caumblaugoiprin pustiu,cumspuneEvanghelia.Eraumulti.Cutoatecaeraumulti,caolegiune

aveaexact6000dedemoni,sieiauspusca-solegiune,unlegheon.Daca

voiesti,Doamne,sanescotipenoidinoameniiacestia,da-nevoiesaneducem

inporci.CaeraoturmadeporcipemalulMariiGalileea.Amfostacoloundes-

auinecatporcii,caamtrecutprintoatelocurile,candamfostlaIerusalim.Erau

ca2000deporci,aproapedecetateaGadaarasiGherghesa.Suntdouacetati

alatureapepodisulGolan. Sicandle-adatvoie,auintratdemoniiinporcisis-audusinmaresis-au inecattoti.DardeceadatvoieDomnuldiavolilorsasebageinporci?Calegea luiMoisinudadeavoiesatieporci.Iarei,impotrivalegii,tineausimancau carnedeporc.Siatuncii-adusinmare,pentruceicare-itineau,ca-itineau pentrunegustorie,savandalaaltii. IasarevenimlaIov.SiavenitdiavolullaIov.Siprimadata,candaajuns asupragospodarieiluiIov,apogoratfocdincer.Darce?Satana-iincer?Nul-a datArhanghelulMihailjosdincer? N-afostluptacuArhanghelulMihail,cumvedemlaApocalipsa?Silocnu s-amaiaflatpentrueiincer.DardecespuneScriptura"cer"?Aerulsenumeste cer. Tariile aerului se numesc "cer" in Sfanta Scriptura. Ca auzi ce zice Scriptura:LaudatipeDomnulpaserilecerului.Nucumvaeletraiescincer, fiindca le spune paserile cerului? Nu. Traiesc in aer. Deci, sa intelegeti, dupaDogmaticaSfantuluiIoanDamaschin,aerulsenumestecer.

Decisatanaapogoratfocdinvazduh-dinaer.SiaveabietulIov7000deoi,

3000decamile,500deperechideboi,500deperechideasini,3000deslugicu

braiedeaurincinsicareslujeaulaatataavere,saptefeciorisitreifete,palatesi mosii.Siprimadataturmeleoiloraucazutjertfa.Apogoratsatanafocdincer, adicadinvazduh,siauarsturmeleluiIov,deodatacutotcuciobani,cutotcu slugi, cu stani, cu caini; 7000 de oi deodata le-a mistuit focul. Dar, prin iconomiedumnezeiasca,aramasunsingurom,casaducavestea.Siavenitla Iov.Ioveracaunimparat,purtaporfirasieraunomfoartecinstitdeimparatii pamantului,cafaceanegutatoriecuoameniidinaltetari,caaveaaveremare.Si avenitslugasiazis:

-Stapane,doamne!

-Ceeste,fiule?

-Iataslugiletale,ciobaniitaisiturmeletalepasteaulamuntesilases.Sia

venitfocdincer–adicadinvazduh-,deodata,siamistuitturmeletalesi

pastoriitai,sislugiletalesitotceeraacolo.Siamramaseusingursiamvenit

sa-tispunces-aintamplat.IarIovazis:

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

-Nu-inimica,fiule!Domnuladat,Domnulaluat,precumIs-aparut

Domnuluiasaafacut!FienumeleDomnuluibinecuvantatdeacumsipanain

veac!Sin-acartit.

Sinicin-aterminatceldelaoisivineceldelacamile:

-Stapane,doamne,haldeiiautrecutIordanul,aurapitcamileletale,3000

decamile,sipastoriisitoatesile-audusintaralorsiamscapateusingursiam

venitsa-tispun.SiazisIov:

-Nu-inimica,fiule!Domnuladat,Domnulaluat,precumIs-aparut

Domnuluiasaafacut!FienumeleDomnuluibinecuvantatdeacumsipanain

veac!

Sinicin-autrecutputineminute,vinealtreilea,celdelaboi:

-Stapane,doamne,talhariiauvenitdinpustiu,aujunghiatpeslugiletale

sicele500deperechideboi,i-auluatsis-auduscuei.SiazisIovacelasi

cuvant:

-Domnuladat,Domnulaluat,precumIs-aparutDomnuluiasaafacut! FienumeleDomnuluibinecuvantatdeacumsipanainveac! Sin-atrecutdecatputinsiavenitceldelaasini -Stapane,doamne,dinpartileDamasculuiauvenitsirieniisiauprins

slugiletalesicutotcuasinele-autrecutintaralor.Siacoloerau500deperechi

deasine,fiindcaintarilecaldecamilasiasinulsuntcelemaicautateanimale,

carepotrabdadesetesitraiesccuputinahrana.SiazisIovacelasicuvant:

-Nu-inimica,fiule!Domnuladat,Domnulaluat,precumIs-aparut Domnuluiasaafacut!FienumeleDomnuluibinecuvantatdeacumsipanain veac!Sin-azisniciuncuvant,cais-aluatintr-unceastoataaverea. Laurmaavenitalcincilea.Acestai-aruptinima,dartotn-aindraznitsa zicacuvantderauimpotrivaluiDumnezeu.Elaveasaptefeciorisitreifete.Si ei,vazandpetatallorcafacemilostenievesniclaatâteamiidesaraci,au inceputsifecioriisafacalafelcatatallor.Faceaupraznicinfiecaresambata.Si sambataastafaceacelmaimic;apoicelalalt,panaajungealacelmaimaresi apoifetele.Sitocmaiacumeraulaunpraznicmareinaceasambata;multi oamenierauchematilamasasieislujeaulamasacelornecajitiacolo. Satana, avand ingaduinta lui Dumnezeu, s-a dus si a scuturat casa - cladirea,palatulundeerau-,sii-aomoratpetoti;sipeceidelamasasipe fecioriiluiIov.N-amairamasdecatunul,careavenitlaIovsiazis:

-Stapane,doamne,iatafecioriitaisifeteletaleeraulacasaceluimai mare,launpraznic,sis-acutemuratcasadintemeliisii-aomoratpetoti,si-am scapateudinintamplare-caasa,priniconomiedumnezeiasca,numaiunul scapa-,siamvenitsa-tispun. SiIov,candavazutcaDumnezeui-aluatsifeciorii,fiindacoloinfata caseilui,aapucatvestminteledesusdelagat-ca-norienthainele-spanajosla pamat,asapoartabarbatii,cumpurtamnoicalugarii-,sisi-arupthainasapana jos.S-adezbracat gol si s-aaruncat cufatalapamantsi-afilosofatpentru moarte,si-azis:

-Nu-inimica,fiule,golamiesitdinpantecelemaiciimele,golmavoi

duceingroapa.Nimicn-amadusinlumeaaceasta,aratatestecanimicnupot

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

scoate.Domnuladat,Domnulaluat,precumIs-aparutDomnuluiasaafacut!

FienumeleDomnuluibinecuvantatdeacumsipanainveac!Siintrutoatecai

s-auintamplatluiIov,n-azisuncuvantderauimpotrivaZiditoruluisau.Atata

detaresetemeaIovdeDumnezeu.

Atuncisatana,vazandcanul-abiruit,cai-aluattotul,s-adusiarla

Dumnezeu.Fost-aintruunadinzilesiauvenitingeriiDomnuluisiiataavenit

sisatanainainteaSa.Siiarilintreaba:

-Deundeviitu?

-Doamne,cutreierat-ampamantulsitoatecatesuntsubcersiiatasuntde

fata!Sil-aintrebatDumnezeuadouaoara:

-Daraifostpelarobulmeu,Iov?

-Da,Doamne,amfostsii-amafcuttoatecateamvruteu!

-Ei!OziscevaimpotrivaMea?

-Nu,Doamne;daramsa-Tispunceva.Ceruunrazboimaimarecontralui

Iov:

-Cevrai,ma? -Pielepentrupiele. -Cevraisaspui? -Da.I-amluattoataavereasicopiii,darelestesanatossisotialuiaramas sanatoasa.Insada-mivoiesamaatingdecarnealuisideoaseleluisisavedem, nutevablestemainfata?Adica,acerutsa-ideaoboalagrea.Cezice?Omula ramassanatos,macarcuzilele. -Du-te,i-azisDumnezeu,dardesufletulluisanuteatingi!Aivazutce estemaiscumplaom? Sufletul."Desufletulluisanuteatingi".Casufletul estemaiscumpdecattoate.Elestemaiscumpdecattotceexistainlumeaasta. deaceeaiiatataluptapentrumantuireasufletului. Siavenitsatana,cuvoialuiDumnezeu,cuingaduintaLui,sil-alovitpe Iov,dintalpapicioruluipana-ncrestet,culepra.Boalacaren-ativazut,fereasca Dumnezeu;crapacarneaomuluisisefacealbacazapadasicurgesangesicu viermi;patrundepanalaossin-areleacinveaculveacului. NumaiMantuitorulavindecatleprosi,cumatiauzit. Atunci,Iov,cands-avazut leprosdincrestetpana-ntalpa,acazutla pamantdedurere;sieranistegunoiinainteacaseiluisielzaceaingunoi.Si fiindcaranileilusturausiviermiiiiiprovocaumancarime,agasitunciobde oala,unharb,sicuharbulacealascoteaviermiidinrani. Sin-afostbataialuiIovozi,olunasauunan.N-aticititHronografullui Chedrinossialtecarti? Sapteanisijumatatel-aumancatviermiideviupeIov!Asaarabdat.Si nuziceanimicsirabda;unscheletingunoimancatdetoatejivinele. Iarsotialuiramanandsanatoasa,capeean-alovit-o,caeramaislabain credinta,seduceacutraistaprinsat,lacerut;siiiaduceacatecevadehrana. Singurulajutoriierasotialui,singuramangaiere,casanumoaradefoame. Vazanddiavolulcanul-abiruitpeIov,aincercatprinfemeie,cumzice dumnezeiesculIoanGuradeAur:"Candavazutcapestalpulceldediamantal

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

credintei, pe Iov, nu-l biruieste, la armaceavecheaalergat".Lacare? La femeie,cucarebiruiseinraipeAdam.Stiacafemeiaemaislaba. Sifemeia,candl-avazutca-lmanancaviermii,unan,doi,trei,sitoata lumeaspuneaca-iblestematdeDumnezeu,cal-auitatDumnezeusiafacut multereleinainteaDomnului-caasajudecaoamenii, cajudecatilelornu-sca aleluiDumnezeu-,atuncifemeiaainceputsacreada,sivinelaelsi-ispune:

- Mai, omule; iata ce ti-a facut tie Dumnezeul tau. Tot ai spus ca

Dumnezeuti-ajuta,caDumnezeuiidrept.Iataacum,temanancaviermiideviu

ingunoi,ti-aluattoataavereasicopiiideatatiaanisitunuziciniciuncuvant

dehulaimpotrivaLuisinu-tipierzirabdarea!AtatasetemeaIovdeDumnezeu.

-Ceeste,femeie?

-ZiuncuvantdehulaimpotrivaluiDumnezeu;ocaraste-Ldecete-o

necajitasa,siveimuri!

Aiauzitacesttovarasdeviata,cums-afacutunealtasataneiinvremea

necazuluibarbatuluisau?IarIoviispuneacublandete,cavedeacadiavolul

vorbestepringuraei:

-Femeie,hai,femeie!Caonebunavorbestisicaofarademinte.Nusunt

euIovcareeramcaimparatiidebogatsicinstitinlume?Nu-tiaduciamintece

cinsteamavutnoipepamantsicataaveresicateslugiaveam?Apoi,cumam

primitcelebunedinmanaDomnului,sanuprimimsicelerele?

AuziomcaresetemedeDumnezeu,canddadenecaz?Da!Dumnezeum-

aajutatatatavreme;trebuiesarabdacum,camultumireluiDumnezeucam-a

ajutataltadata.

Siavazutdiavolulcanu-lpoatebirui.Atunciauvenitlaeltreiprieteni:

Bildad,TofarsiElifazAmeneul.Acestiaeraucanisteimparatidebogati,boieri

maridinaltetari,carecumparaumiidevitedelaIov,mieisilana.Candau

venit,auintrebat:

-Unde-scurtileluiIov?UndeesteIov?Iaroameniiiiarata:

-Uitecoloingunoiulacelaunschelet;ilmanancaviermii.Barbaluiera

panalapamantsiparulincalcitdegunoaie.

EiauziseradebataialuiIov,darnucredeauca-ichiarasa.Siauvenitdin

altatara.CandauvenitlaIov,cumilstiauceomcinstitera,cepalatesiceslugi

avea,austataceitreiprietenilangaIovsaptezilesisaptenopti,sin-aputut

vorbiniciunul.Numaiseuitaulael.Sigandeaucevafiasta?Cefeldebataiea

luiDumnezeuesteasta?SilasaptezileadeschiscuvantulElifazAmeneulsiin

locsa-lmangaiepeIovinranelesiindurerealui,inlocsa-limbarbateze,ca

erauprietenidealtadata,auinceputsa-lraneascacucuvantul:

- Iov, mi se pare ca te-a retezat Dumnezeu pe tine ca pe un copac

tomnatic,carenufaceroada.Dece-aiajunstuasa!Aiopritplatavaduvelorsi

simbrialucratorilor!Aifostnemilostivsiaspru!Aifostmandru!Aiuitatde

Dumnezeu!AifacutfaradelegiinainteaLui!Siasamereul-aumustrat.Lafelsi

aldoileaprietensialtreilea.Siavenitalpatrulea,unulElihu.Acestaavorbit

putinmaidrept,casetemea:"Mai,nucumvasafieocertareaDomnuluipe

dreptsimatemsavorbescpeomulacesta".iarIovainceputalespunecu

blandete:

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

-Dragiimei;prieteniimei;spredosadaativenitaicisispreranamie.Mai bineziceameugropii,"mamamea",siviermilor,"voisuntetifratiisisurorile mele",decatsavieprieteniimeisisamaraneascacucuvinte;adica,maibine mamangaiamcuviermiisicugandullagroapa,lamormant,decatsaauddin guravoastraacestea. Sile-aspus:"voimainvinuiticaamopritplataslugilorsicaamfacut nedreptate.Eunumalaud, daradevarulvoivorbi.Euamfosttatalsarmanilor simaicavaduvelor,euamfostochiulorbilorsiurecheasurzilorsipiciorul schiopilorsimanaciungilor.

Tunsuramieilormeiaincalzitumeriisaracilor;calanadepesaptemiide oitoataodadeampentruimbracamintelasaraci.Usameanus-ainchislatot strainulsitoataavereameaamsocotitcuputeres-oimpartlaceinecajiti.Deci, nu-iadevaratcevorbitivoi.AdevaratcamaniaDomnuluimaceartapentru pacatelemele,darceeacemainvinuitivoinu-iadevarat. VazandDumnezeurabdarealuiIov,dupace-auplecatceitreiprietenisi Elihus-adatputininlaturi, aaparutDumnezeuinnorisiinvifordeasupralui.

Iovzaceaacolodesapteanijumatate,numaioaselesiinimaramasese-

cacicarnealuieramancatadeviermi.SicandavenitZiditorulceruluisial

pamantului,Ioveraacumranitsideprieteniiluiocaratsidefaimatsidesotialui

sidetoti.DeodataaudeglasulluiDumnezeudinnori:

-Iov,scoala-tecaunbarbat,iavestmantultau-cai-atrimisunvestmant dincelmaialbcazapada-,incinge-tesisastamdevorbaamandoi! Cine a zis "scoala-te"? Acel ce va scula toti mortii la judecata intr-o

clipealadevreme!S-asculatcafulgerulIov,sanatoscala30deanisifrumossi

vesel,s-aimbracatcuvestmantuldatdeDumnezeu.SiaspusDumnezeucatre

el:

-Iov,undeeraitucandamintemeiatpamantul?Spune-MiMiecare-i latimeaceadesubcer?Inceloclocuiesteintunericulsicelocarelumina? UndeeraitucandammasuratEumuntiicuasezamantulcunostintei,vailecu cumpanasidealurile,candampusmariihotarnisipulsiamingraditmareacu nisipsii-amspus:panaaicisastaisiintrutinesasesfaramevaluriletale? Euamintinscrivatulpeuscat.Euamfacutcuvantatoripepamant.Euam masuratgreutateavanturilor.Euaminsemnatcaleafulgerilorsubcer.Euam randuit nasterea fiarelor din codri, nasterea dobitoacelor pamantului si a oamenilor.Euamfacutorionulsiraritaceademiazanoaptesiamimpodobit cerulcustele,cusoaresilunasiluminaamdaruitzidiriiMele. Spune-Mi,undeeraituatunci?Eupetine,Iov,te-amturnatcalaptelein pantecelemaiciitale, te-aminchegatcabranza,te-amtesutcapanza,ti-am facutinimasioasesite-amfacutfapturaMeainpantecelemaiciitalesiEuam ziditinimatasiamstiutcanu-tiveipierderabdarea.Euamintemeiatinimata intrutinesicredintatasirabdareata. Siacum,Iov,fiindcaaiasteptatcurabdarevenireaMeasin-aizisvreun cuvantrauinatâteascarbesinecazurisiboale,iataEuitidaruiesctiedeacum

inainte140deanideviata;sivorfiaveriletaleindoite.Inlocdesaptemiideoi,

paisprezecemiideoi;inlocdetreimiidecamile,sasemiidecamilesicelelalte

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

lafel.Siveiajungesatraiestipanalaalcincileasialsaseleastranepotsivei adormiplindezilesiveivenilaMinesateveselesticuMineinveci. AtunciS-afacutnevazutDumnezeu.Sisotialui,candavenitdeundeera dusa,l-agasitsanatossiveselfoarte.SiaplouatDumnezeuincurtealuiIovtrei zilesitreinopticugalbenideaur,cumspuneintraditie.AluatIovmosiisivite. Sotialuiastatcufatalapamanttreizilesitreinopti,cerandiertaredela el.Sii-azisDumnezeuluiIov:"Iartapesotiata,canu-ivinovataea,ci diavolulcareaispitit-o!" Siaiertat-oelsialuat-o,sianascutiarsaptefeciorisitreifetesinuera frumusete sub cer asemenea feciorilor si fetelor lui Iov. Nu se gaseau mai frumosicopiicaaceiapepamant. SiaufostzileleluiIov,cums-aspus,dupabataiaaceea,osutapatruzeci deani,si-aadormitplindezilesis-aduslaZiditorulsau,laveseliaceavesnica. Ati auzit ceafacut laIovfricalui Dumnezeu? Dacaaavutfricalui Dumnezeu,nicicanderabogatnus-amandrit,n-afostasprusinemilostiv;nici candi-aluatDumnezeuaverea,n-azisuncuvantimpotrivaluiDumnezeu. IataomcufricaluiDumnezeu,careaduceajertfaunbouinfiecareseara, canicicopiiiluisanufigresitluiDumnezeucugandul.Atiauzitomcufricade Dumnezeu,cuml-aincununatDumnezeu? Princatel-atrecutinveaculdeacumsis-adussaseodihneascain"sanul luiAvraam",acaruistranepotera.Iatadecicuml-abinecuvantatDumnezeu! Fratii mei, omul care are frica deDumnezeunutrebuiesa-l pazeasca nimenisanufure,sausanufiecurvar,saubetiv,sauhot,sausanufacarau.Cel cearefricaluiDumnezeusiziuasinoapteapurureavegheazaasupralui:sanu gandesccevarauasupraomului,sanuvorbesccevarauca-ipacat,sanufac cevarauca-ipacat!CinearefricaluiDumnezeu,acelasefacesantinelaintregii intelepciuni,isipazestesufletulsiminteasadegandurirele,limbasadecuvinte relesitoataasezareasadealucraimpotrivaluiDumnezeu.

Imiaducamintedeunfilosof,careavenitlaSocrat,altfilosof.Siacela aveaofemeiefoartetalentata.Siainceputsaspuna:"Domnule,amofemeie asadefrumoasa!".Celalalteralaomasacuuncreioninmanasihartiesiatras unzero."Femeiameaedeneammare;taica-sauafostministru".Celalaltamai trasunzero. "Femeiameaiisanatoasacaoul,n-afostbolnavasinu-ibolnava".Acelaa maitrasunzero."femeiameastiesalucrezelucruridemenaj,safacaprajituri latotneamul,bucatelamesemari".Acelaamaitrasunzero."Femeiameastie sacoasebroderiiartistice,coaseflori,impleteste,faceflanelecumasinasaucu mana.Uitecatetalentearefemeiamea!"Acelaamaitrasunzero. La urma a adaugat: "femeia mea are frica lui Dumnezeu si este credincioasa!"Acelaapusununuinainte,pusesesasezerouri.Unuurmatde sasezerourifaceunmilion.Siaspus:"Ia,acumai-amdatvaloarefemeiitale. Nucandaispusca-ifrumoasasiinvatatasisanatoasasistiemultesafaca. PentrucadacaiilipseafricaluiDumnezeu,toateerauladansaegalcu zero,nule,nimic!"

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Asaseintamplasicubarbatul,casicufemeiaaceeasicuoriceom.Poate saaibatoatetalentele,poatesaatietoatemeseriiledinlume,poatesacunoasca toate stiintele lumii, daca ii lipseste frica lui Dumnezeu, ii lipseste scoala intelepciuniisiomulacelanu-ibundenimic. Eraunominvatatsafure,macarde-arfifostsarac.Dadeunde!Eraom gospodar,aveafemeiebuna,credincioasasicopii;aveaboi,aveaoi,cai,porci, vite,pasari,pamant,livezi,vii,darafostcrescutraulaparintiilui,canuera satulpananumancacevadefurat.Omulacestademulteoriaveadiscutiicu sotialui.Sotialuibunaiispunea:

-Mai,omule,ulciorulnumergedemulteorilaapa.Caciiirusineinsat,

dacate-oprindepetinecafuri;totiorsatejudecepetinedeceaifurat,caaitot

ce-titrebuie.Decefuri,ma?

-Femeie,eunupot.Panan-oimailuaeudelacutareboier,delacutare

om,delacutareproprietar

Odataerainlunaluiiulie,lunaeraplinapecersierasenincaziua.El

venisedintarinasiavazutlanurileplinedeclaidegrau,jumatatidegrau,cum

secheamainalteparti.Ces-aganditel?"cebinearfisaaduceuocarutade

graudinacestalamine",caeragraufrumos.Avenitacasa,apregatitcarutasi

caii,druguldelegatsnopii;apusnistefanpentrucaisiiarbaverdeincarutasi-n

putereanoptii,canddoarmesipasarea-cumzicetaranul-,aluatocopilita

numaidetrei-patruanicuel.Copileiiiplaceasameargacutata-saucucaruta

totdeauna.

!

-Tataica,maieicucaruta?

-Teiau!Da',ma-saazis:

-Staiacasa! -Nu!siainceputaplangecopila. -Da-idrumul!Copilavreasaaudacummergcaii,s-oplimbetata-saucu caruta. Dar a fost o pronie dumnezeiasca aceasta si purtare de grija a lui Dumnezeu.Avenitomulacelalafuratsnopiintarina.Unlandegraueralanga opaduremaresiundrumdetarinapemargineapadurii.Elatrascaiicuoistea peundetrebuiasaiasadepelan,aluatdinguralacaizabalasile-adatsa manance. Copilita a ramas la caruta. Era luna, senin si se vedea bine la mare distanta.Sis-aduspelanomulasta,demeseriehotdincopilarie,siainceputsa seuiteintoatepartile;silastanga;siladreaptasiinaintesiinapoi.Seuitaasa. Deceseuita?Canucumvasafievreunpaznicpelan.Dartotelisizicea:

"Chiardacaarfi,acumdoarmeintr-oclaie,caacu-iputereanoptii".Inacest

timpcopilitaseuitadelacarutacumtaica-sauseuitaintoatepartile,siincolo,

siincolosiseminunaeainminteaei-copiinaivi-,deceseuitataica-sauasa?

Dupaces-aincredintatelcanuestenimenisinu-lvedenimeni,aluat

cativasnopidegrausiavenitlacaruta.Copilita,princareavorbitDuhulSfant,

intreabapetaica-sau:

-Tataica,mataaiuitatceva!

-Dragultatei,darce-amuitat?

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

-Mataaiuitatceva!Te-aiuitatintoatepartiledaraiuitatsateuitisiin

sus!

-Cumaizis?

-Matainsusdecenute-aiuitat?Darcopilan-azissa-lmustrepetatalei.

Eaacrezutcapoateasa-ibine,dacaseuitaintoatepartile,saseuitesiinsus.

Darl-acostatpeomfoartemult.

-Cum,cumaizis?

-Tataica,euamcrezutcatrebuiesateuitisiinsus!Siatatl-acertatfrica

luiDumnezeupeom,caaluatsnopiiinapoi,s-adussiafacutclaia;avenit,a

intorscaii,apuszabalalacai,apuscopilitaincarutasicucarutagoala,s-a

intorsacasa.Candvineacasa,femeiastiacanuvineniciodatacugolul.

Orifurabostani,oripopusoi,origrau,orialtceva,elveneaincarcat.Il

vede,dedataastamaieraudoua-treiceasuripan-laziuacavinecugolul:

-Maiomule,darce-aipatit?Ce-aipatit?

-Femeie,catezilevoiaveanumaifur!

-Ce-aipatit?Bineti-afacut!Te-aprins!Eacredeacal-aprins.Te-a

prins?Ti-amspuseutie.

Asa,gospodarlafurat!

-Maifemeie,num-oprinsnimeni.

-Nucred.Te-oprins!Dece-aivenitcugolul?

-Numaifurcatezileoiavea!

-Darce-aipatit?Elaratacopilitasizice:

-Dincauzacopilei. -Darceti-afacutcopila? -Dincauzaeinumaifurinveaculveacului.CaciavorbitDuhulSfant pringuraei. -Darce-aziscopila? -Eum-amduspelan-cumiiobiceiulmeu-,si-naintedeaincepeacara snopii,mauitam:instanga,indreapta,incoace-incolo.Copilitamavedeadela carutasicandamvenitm-aintrebat:"Tataica,mataaiuitatceva;aiuitatsate uitisiinsus". Atuncim-amgandit,catsunteudenebun.Dumnezeuimivorbesteprin guracopilei,catrebuiasamauitmaiintâiinsus;cadacamauitaminsus,nu maieranevoiesamauitladreapta,lastangasauinainte,cadeochiulceldesus nimeninusepoatepazi.OchiiluiDumnezeu-cumsouneSolomon-,suntde milioanedeorimailuminosidecatsoarelesinuestelocundenucerceteaza atotstiintaluiDumnezeu.CumzicesiApostolul:StiintaluiDumnezeustrabate panaladespartireaduhuluideasufletului;nunumaipanaladespartireatrupului deasufletului". OmulesteicoanaPreasfinteiTreimi.Elareminte,cuvantsiduh.Duhul celinchipderazedelumina, care-iininima,cuacestaomuliimaimaredecat ingerii;caingeriinus-aufacutdupachipulsiasemanarealuiDumnezeu,ci numaiomul.OmulesteicoanavieaSfinteiTreimipepamant,areminte,cuvant siduh.MinteaestechipulTatalui,cuvantulestechipulluiHristos,iarduhulcel deviatafacatorestechipalDuhuluiSfant.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Acestduhdeviatanu-iduhulcucarevorbim-acestaesteslugamintiisi arealtfeldecuvant.Iaracelaesteundorganditor,stainttremintesiintrecuvant si circumscrie - areinsine-,si pemintesi cuvant,dupaSfantul Grigorie Palama,preaindumnezeitullaminte. Deci,panaacolostrabatestiintaluiDumnezeu,panaladespartireaduhului deasufletuluisinimeninupoatesaseascundacuvreunganddelaatotstiinta Ziditorului. AcestDuhSfantl-acercetatpeacestomcufricaluiDumnezeusis-a gandit:"Deacuminaintenuvoimaifurainveci,catvoitrai.Baamsamaduc samamarturisescsisa-mifaccanonulpentrucateamfacutinviata,cadacama maiduclafurattrebuiemaiintâisamauitinsus.Sidacamauitinsus, mi-e destulatat,casanumaipotfurainveciivecilor,cadeochiulceldesusnimeni nusepoatepazi". Iarasivaspun:inceputulintelepciuniiestefricaDomnului.Eaestetemelia tuturor faptelor bune. Intelepciunea are doua capete : primul este frica de DumnezeusicelmaidesusestedragosteadeDumnezeu,catoatafaptabunase incepedinfricaluiDumnezeusiseterminaindragostealuiDumnezeu,care estelegaturadesavarsiriisiceamaiinaltafaptabuna. Dumnezeu cel inchinat in Treime, Parintele,Cuvantul si Duhul Sfant, TreimeaceadeofiintasinedespartitasiPreacurataLuiMaicasitotisfintiisa nefieinajutor,sanuuitamfricaluiDumnezeusisapazimporuncileLui. Amin.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

DESPREPAZAMINTII

SFATURIDATEUNORSTUDENTITEOLOGI

Fiindcaafostvorba,savorbimcevadesprepazamintii.Eupacatosul,

candincepsavorbescderugaciuneamintiisaudepazamintii,mi-irusinesimi-

igreusavorbesc;cavorbescdespreceeacenuam.CazicSfintiiParintica

nimicnu-imaisaracdecatminteaaceeacarefilosofeazapentrufaptabuna,

neavandlucrare.Eusuntacelacumuscapecaciula,cavreausavorbesccelece

nufacsiniciodatanuamfacut.

Dareucredcavavorfidefolosacesteaindrumulpecareteduci.Fiindca

viataaceastaesteolupta,cumspunelaIov:Oluptasioispitaesteviataomului

pepamantsiinaceastaluptasiispita,defiecareclipaestenevoiedeiscusinta.

CumaspussimareleApostolPavel:Inluptaaceastagreasimare,avetinevoie

derabdaresicelelalte.

Siestepreadenevoie,pentrucavaducetiintrestraini,acoloundeva

duceti,intalnindu-vacuoamenidealtacredinta:protestantisicatolicisicutare

Sicaortodox,pentrucasa-tipazestisufletulcurat,olucraremaiprezentasi

maiputernicadecatpazamintiinuvafi.

Pazamintiiareatatalegaturacurugaciuneamintii,casitrupulcusufletul.

Delapazamintiiputemtreceimediatlarugaciuneamintii.Sitotdata,inpaza

mintiiintramultelucrariduhovnicesti.

SfantulIsihieSinaitulspuneasa:Nimeninuvaputeascapadecapeteniile

tartarului-mi-aducamintedinFilocalie-,faradepazamintii,macardearficat

demarefilosofsicatdemareinteleptinlume.

Ceestepazamintii,dupainvataturileSfintilorParinti?esteolucrarre

prezenta,foarteusoarasin-arenevoiedemareosteneala,decatnumaidefrica

luiDumnezeu.EasenastechiardinfricaluiDumnezeu!IarfricadeDumnezeu

senastedincredintainDumnezeu.CadumnezeiesculparinteMaximspune:

Celacecrede,seteme.Eunuamniciopricinasamatemdecineva,dacanu credca-idefata.IarcandcredcaDumnezeuestedefata,matem! Deci,iatacumdincredintainDumnezeusenastefricadeDumnezeu.Iar dinfricadeDumnezeusenastetrezviaatentiei,saupazamintii,sauferirea mintiidelapacat,saupriveghereamintii.CandauzimlaSfintiiParinti:paza mintii,trezviaatentiei,lnisteamintii,ferireamintii,priveghereamintiisautoate acelea,esteacelasilucru,cumamzice:paine,bucatadepaine, feliedepaine; dartotdepaineestevorba,numaisubaltecuvinte. Pazamintii,dupainvataturaSfintilorParinti,constainaceasta:inane trezicumintea,inaneimpotrivipacatuluicuminteasiinachemape"Doamne Iisuse "prinrugaciuneamintii. Vezicatalegaturaarerugaciuneamintiicupazamintii?Canu-ideajuns saamtrezesceu.Cefaceuacumestebun?Cegandesceuacumestebun?Ce

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

intentionezeuacumestebun?Cecugeteuacumestebun?Saucealegerefaceu asupra acestui cuget este buna? N-ajunge atat! Ci, indata mi-a dat putere PreasfantulDumnezeu,sa-mistapanescpornirileprinvolniciadesinesaude sinestapanirea.NuvezicespuneinPsaltire?Doamnecacuarmabuneivoiri ne-aiincununatpenoi. Indatacene-amtrezit,simtimcuminteadacaseapropieunpacatdeminte sauungandrau;caoricegandrauesteunsarpeganditor,adicaundiavol.Si indatacel-amsimtitcaseapropie,saneimpotrivim;cuarmabuneivoiri(cu vointa)neimpotrivimsanu-lprimim,caciavemaceastaputere. Dar puterea noastra e slaba si taria neputincioasa, cumspune colo la hirotonie.Siatuncice-idefacut?Netrezim,dupaputereanoastra;savada Dumnezeucavointanoastrasemiscasprebinesineimpotrivimpacatului.Si negresitsatinemlegaturacuDomnul,chemandu-Lprinrugaciunea"Doamne

Iisuse

Dar nimeni sa nu se bazeze pe trezvia sa sau pe vointa sa, ca-i tare impotrivapacatului,caramanefoarte,foarteinselat!Pentruca,negresit,vointa

noastrasitrezvianoastratrebuiesafieintaritedeDomnulnostruIisusHristos.

Deaceeanetrezim,neimpotrivim,cuvoiadesinestapanitoaresichemampe

"DoamneIisuse

Acesteatreistaunedezlipiteunadealta.Pentrucadacanuchemampe

nureusimsanedespatimiminniciunfelcumintea.CaEl

ne-aspusinEvanghelie:RamanetiintruMinesiEuintruvoi,cafaradeMine nuputetifacenimic.Clar!CheamapeDomnulinziuanecazuluisitevaizbavi, cum spune Psalmistul. Sau: Auza-te Domnul in ziua necazului si celelalte. Daca-LchemampeDumnezeu,Elneajuta. Asasitu.Sitrezvianoastra-ibunasivointanoastracareseimpotriveste raului,dacaesteajutatadedarulsiputerealuiDumnezeu.Chemareanumelui Domnului sanuinceteze,caziceApostolul: Tot cel cevachemanumele Domnuluisevamantui. Acummaiestesiapatralucrare:Netrebuiesmerenie!Sanetrezimcu mintea,saneimpotrivimpacatuluicumintea,sachemampe"DoamneIisuse "sisaavemmaresmerenieainimiisicunostintadesine,fiindcaneluptamcu demoniiceimandri.Da!Caindataceseridicadinnoiparereadesine,sau ingamfarea, sau cinstea de sine, indata ne paraseste Domnul si ne lasa in propriilenoastreputeri:"IasavedemceaisafacitufaraMine?"Cai-aspus oarecandluiIsrail: SanuiesilarazboifaraMine!Stiice-apatitcandaiesitla razboicuamoreii,farasachemeajutorulluiDumnezeu! Aceastaindrazneala-sazicemasa-,sausemetiedecuget,saucutezanta desineaomuluideasebizuipetrezvialuisipeputerealuidevointa,este izvoratadiniubireadesine.Egoismul!Adica, dupacumaratadumnezeiestii parinti,dinmamatuturorpacatelor,careesteiubireadesine.Cadiniubireade sinesenastesimandriasitrufiasisemetiasicelelalte. Diniubireadesinesenaste,maiintâi:miladesine,crutareadesine, indreptatireadesine,multumireadesine,trambiatreadesine,laudadesine, placereadesine,parereadesine.Apoi: inchipuireadesine,simtireadesine

"DoamneIisuse

".

"

",

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

"ca sunt ceva!"; ingamfarea de sine, cinstea de sine, increderea in sine, rezemareapesine,bizuireapesinesi,dacavretisavatalcuiesc,acesteaauo multimederamificatii. Apoivinemoarteamintiisiomorareasufletului,maiinaintedemoartea trupului-adicanesimitireainimii-,dupacareaplansSfantulSimeonNoul Teologtoataviata,precumamgasit-ola"Scara". Nesimtirea, nu numai ca omoara sufletul, ci omoara mai intâi partea privitoare,adicapeminte; nesimtireaestemoarteamintiisiomorareasufletului maiinaintedemoarteatrupului. Dacai-aiomoratochiul,aiintunecattrupul.Asasisufletul,prinminte moare;sideaiciinaintediavolulapusstapanirepestetoateputerilesufletului. Aceastaseintamplacandomulareincredereinsinesiinputerealuidetrezvie si zice: "A! Eu sunt un omintelept. ce sa ma mai rog, ce sa mai stau in genunchi,cesamaichempeIisus,doareustiusamapazescdepacat!Pai,eu nustiuca-ipacat?" CandvedeDumnezeuinsufletulnostruaceastaincrederesirezemarepe sinesicutezantadesine,nelasainmanadiavolilor.Atunciispitanearatacat putem,faradarulluiDumnezeusifaramilaLui. Deaceea,sufletulnostruintoataclipagresesteluiDumnezeu.Saaveti convingereaaceasta,canuexistaclipacandnumaniempeDumnezeu.Sipentru canuesteclipacandnumaniempeDumnezeu,nuesteclipacandnuavem nevoiedeajutorulLui. Sufletul,negresit,indatacegresestecuminteasicuoricepornirespre pacat,trebuiesaalergecuumilintelaajutorulluiDumnezeu,sacearamila, iertaresiajutorimpotrivaispitei.Ca,dacacuteazapedesteptaciunealui,zicand:

"A!eustiumulte,eupotmulte!",auzicespuneScripturalaSolomon:Celace

seincredeinsine,vacadea,caderejalnica.Pentruce?Te-aiincrezutinsine;nu

maiainevoiedeDumnezeu!"Potsieuceva!"SiatunciDumnezeuitiaratace

poti!CafaradeElnuputemnimic.Silatrezviaatentieiestemarenevoiesa

simtiminjurulnostruajutorulluiDumnezeu,decareavemnevoieinfiecare

clipa.

InSfantaScripturasespuneasa:FataBabilonului,ticaloasa-siDuhul Sfantspunemaideparte,candcantam"LaraulBabilonului"-,fericitestecare

vaapucasivaloviprunciitaidepiatra(Ps.136,8-9).Iatapecinefericeste

DuhulSfant!PecelaceiafiiifeteiBabilonuluisi-itrantestedepiatra. TalcuireaSfintilorParintidinFilocalieesteasa:FataBabilonuluieste mintea noastra. Cuvantul "Babilon" inseamna "amestecare". Fiindca mintea noastra pururea este amestecata cu ganduri bune si rele, o numeste " fata Babilonului",nascutadinamestecare,combinatacuamestecarea.Iarfiiifetei Babilonuluisuntgandurilemintii,carelenasteea. Sicine-ifericit?Acelacare-itreazcuminteasi,cumvedecas-anascut dinminteuncopil–ungandrau-,ildadepiatraHristos.Cumti-avenitun gandrauinmite-intelegi?-,ia-ldepicioaresida-ldepiatra:"DoamneIisuse ".Vineunganddecurvie:"DoamneIisuse ",da-ldepiatra!Vineungand

demanie,da-ldepiatraHristos!Vineunganddetrufie:"DoamneIisuse

".

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Vineunganddeviclenie:"DoamneIisuse ".Vineunganddezavistie:"

DoamneIisuse

Tranteste-i de piatra pe pruncii acestia ai "fetei Babilonului" - adica

cugetelerelealemintii-,decandsuntprunci.Adica,ucidepatimileintine,cat suntmici,capeurmaestemultmaigreu!PeacestiprunciaifeteiBabilonuluiii omoaradarulsiputerealuiHristos!HristosS-anumitinSfantaScripturadetrei ori piatra: Piatra cea din capul unghiului, pa Care n-au bagat-o in seama ziditorii;Piatraceanefacutademana,Caresetaiedinmunte,desprecarese spunelaDaniil;siPiatra,stancadincareaiesitapa,candafostlovitadeMoise, simbolizandcoastaluiHristosdincareaiesitapasisange. In Hronograful evreiesc am citit viata lui Moise, tradusa de Isaia Racaciune,unmarerabincareatraitinsecolultrecut.Amuritdemult!Sila dansiisescrie,macarcaartrebuisasetreacasiintraditiaortodoxa,cao teologumena;stiti,nucaodogma!CaMoisecandalovitstancalaRafidim-am fostacololaSinaisiambautapa-,intâiaiesitsange,fiindcaalovit-ocu indoiala. Pentruindoialapecareaavut-oMoiseatunci,l-amustratDumnezeusinu amuritinpamantulfagaduintei.Elnuazis:"Asculta,Israele,dinpiatraaceasta aisabeiapa!",ciazisastfel:Audoardinpiatraaceastaamsavascotapa? Dumnezeui-aspusimediat:"Moise,decenuM-aipreaslavitinainteafiilorlui

Dumnezeu? - Au doar din piatra asta

Dumnezeuvavaadapapevoi?" ApoiMoise,fiindcertatdeDomnul,alovitadouaoara,zicand:"Asculta, Israele!Dinpiatraasta !"Alovitsiaiesitapa. Darestesi-otainamareaceasta,caintâiaiesitsangesiapoiapa.Cacisi dincoastaluiHristosaiesitintâisangesiapoiapa.Iatacumainchipuitstanca Rafidim,coastaluiHristos. Acumsarevenimlatrezvie,casanunepierdemindiscutie,cacuvantul nostrutrebuiesatragacatremijloc.Noi,dacaneincredeminsinesiinputerea noastradevirtute,deintelegeresidefilosofie, maiintâimireasmaSfantului Duhnumaiestecunoi. IndataceDuhulSfantsimteomicalicarireamandriei,seferestesi-llasa peominpropriilesaleputeri.Siatuncivedemcaamajunslacadere.Oricu mintea,oricucuvantul,oriculucrul,ori-Doamnefereste-,caderecarene despartepreataredeDumnezeu.Iarcinearelucrareatrezviei, trebuiesafie treazsiinprivintaasta.Nu-miincapemieinputeresamatrezesc,casamalupt cupacatul.Matrezesc,darilchempe"DoamneIisuse !" Legea soborniceasca a Bisericii aceasta este : sa ma trezesc, sa ma impotrivesc,sachempe"DoamneIisuse ".Astaestelucrareatrezvieiatentiei. Ca"fataBabilonului"-adicaminteanoastra,decareamamintitmaiinainte-, nastemereuprunci.Sinastepruncirai-gandurilerele! Noisa-iluam,sa-itrantimdepiatraHristossisa-isfaramam! Duhul Sfant atunci ne fericeste: Fericit este care va apuca si va lovi prunciitaidepiatra.Inmomentulcandungandraul-amlovitdepiatraHristos,

"De ce n-a zis: din piatra asta

".

?"

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

amucisunpruncalfeteiBabilonului.NefericestepentruaceastaDuhulSfant, canuamnadajduitsa-lucidemnoi,cil-amdatdepiatraHristos. AtiauzitcaspuneinScripturaasa:Indiminetiamucispetotipacatosii pamantului,casapierddincetateaDomnuluipetoticeicelucreazafaradelegea! Ai auzit cand trebuie ucisi pacatosii - adica gandurile rele? In dimineti! Gandurilepacatoaserasardinminte,camaiinainteprunciifeteibabilonului, caresenascdintr-insa.SinuarataScripturasa-iucidemcandarfipelaamiaza sauseara.Ci,candaurasarit,indiminetiucidepepacatosiipamantului! Gandurilepacatoase,cumaurasaritinmintesiimaginatie,trebuieucise prinrugaciunealuiIisus,casapierzidincetateaDomnului-cetateaestesufletul -petoticeicelucreazafaradelegea. Dacaamucispepacatosiipamantului,adicagandurilepacatoase,cand rasar din minte, am pierdut din cetatea Domnului, pe toti cei ce lucreaza faradelegea. Ca doar prin gandurile patimase vin faptele patimase. Ce zice dumnezeiesculParinteMaxim:Stapaneste-tigandurile,o,monahule! Cadacanu-tiveistapanigandurile,indataveiajungesanupotistapani lucrurile! Totpacatuldelagandurivine.Siatunci,dacaucidempepacatosiidin cetateaDomnuluiindimineti,amcuratitcetatea,careestesufletulnostru. Sfantul Diadoh al Foticeii zice asa: "Mintea cea iubitoare de Hristos, primelerasaririalepacatuluinuleprimeste".CineiubestepeDumnezeu,cum seatingedemintealuiungandpatimas,zice:"DoamneIisuse ".Cheamape Mantuitorul!Pentruca,dacanuL-archema,stadevorbacugandulcelpatimas, seindulcestecuelsi,dupaces-asaturatdeindulcire,isiaduceaminte:"Mai, dargandurileacesteasuntpacatoase,trebuiesazic"DoamneIisuse ",cauite, m-auscosdinasezareaceabunasim-auaruncatingandurispurcate". DumnezeiesculParinteEfremSirulziceasa:Candstailarugaciunesi primestigandurispurcate,estiasemeneauneimiresecarecurvestedefatacu mirelesau.S-alogoditcumirelesipeurma,poftim!Stasiseimpreunacualtul defatacumirele.Catdeurataestemireasaaceastamireluisau,candvedecaea iltradeazachiarinfatalui. IarDumnezeu,carevedetoate,vedecanoiinvremearugaciuniiprimim gandurispurcatesisufletul-nostru,inlocsaseimpreuneprinrugaciunecu Hristos,seimpreunacudiavoliisicurvesteinfataLui.SiatunciPavelnespune:

V-amlogoditpevoimireasaunuimirefarademoarte;sitaremi-efricadevoi

sanusepoticneascainimilevoastre,precumaEveidesatanainrai.Clar!Daca

ne-amimpreunatcupacatulinfataluiDumnezeu,cudiavoliine-amimpreunat,

nucuHristos!SiatunciMireleHristoszice:"Iata,mireasaMea-sufletulnostru

-,s-aimpreunatcudiavoliisiiseparecaseroagaMie!Stalarugaciunesi

curvestecudiavolii!"Catotgandulpatimas,daca-lprimim,suntemamestecati

cudiavolulaceleipatimisineduceingheena.

ZicesiSfantulIsihie:Invremearugaciunii,seincaieralaluptatreiminti:

minteaSfintelorPuteri,minteadraceascasiminteaomului.Minteaomuluista in mijloc si el are atata putere de stapanire de sine incat, toate puterile intunericuluidacaarveni,nupotsa-lclatine.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

DeaceeaazisScriptura:Dumnezeul-aziditpeomsil-alasatinmana

sfatuluisau.Iarinziuajudecatiinevaceresocotela.Noivomzice:"N-am

putut,Doamne!""N-aivrut!Eute-aminzestratcuputere".Caniciingeriinu-l

silescpeomlafaptabunasinicidiavoliinu-lpotsililacelerele.Atataputerea

luatsatanainrai,candainselatpeEva,saclatineputinputereacugetatoarea

omului;adicasa-limboldeascapringandsafacaraul,darsanu-lsileasca.

Poatevomziceinziuajudecatii:"Doamne,diavolulm-aduslafemeia

cutare!"Diavolulpoatesazicaatunci:"Doamne,sa-miaducamartori!Cinem-a

vazutca-lduceamdemanapeom?""M-adusdiavolullacrasma"zicealtul.

Atuncidiavolulraspunde:Doamne,sa-miaratemartori!";avazutcinevavreun

diavolducandpeomlacrasma?"Doamne,m-adusdiavolulincutareloc".Iar

diavoluliipoatezice:"Doamne,elafostprostsiafostiubitordesine,iubindu-

sifiintaluisis-alasatbiruitdepatimi.Eui-amdatingandsiels-adus.Si SfintelePuterii-audatingandsafacabinesinuaascultat". Deci,minteaomuluistaintreSfintelePuterisicetelediavolesti.Siindata ceelsimteca-lispitescdiavoliidinstanga,aleargalaIisusprinrugaciunesi atuncisebucuraSfintelePuterisibiruinta-ideparteanoastra.Iardacavomsta de vorba cu gandurile si ne indulcim de ele, tot timpul stam de vorba cu diavolul.DeaceeainPatericnicinusemaispunepatima,ci:"Cutares-aluptat cudiavolulcurviei,saucudiavolulmaniei,saucudiavolulleneviei",catot pacatulesteundiavolrau. SfantulIoanGuradeAurzice:Marepofta,marediavolestepacatul.Si SfantulEfremspune: catepacateareomulinminte,atatiadiavoliareintr- insul.IarSfantulMarcuAscetul:"Foartesesilescdiavoliisaneinvetesanu credemcaavemdiavoliinnoi",darzice:Catepatimiavem,atatiadiavoliavem! Fiecarepatimaesteundiavolrau.Adica:mandria,semetia,slavadesarta, fatarnicia, trufia, viclenia, zavistia, pizma, invidia, ravna cea rea, mania, iutimea, nerabdarea, nerecunostinta, cartirea, rapirea, nemultumirea fata de binefacerile lui Dumnezeu sau ale aproapelui, tinerea de minte a raului, vorbireaderau,clevetirea,minciuna,gluma,rasul. Saumaideparte:iubireadearatare,dorintaderazbunare,slavadesarta, laudarosenia,iubireadesinecutotalaiulei,sipotsaspunceasuriintregisinu terminniciceeacemaitinmintedinmultimeapacatelorintunericului. Siiata,atatiadiavoliaveminnoi!Cinevapoatezice:"A!Darnusuntasa pacatos!Suntdeatatiaaniinmanastire,cumuierin-amtrait,nicin-amstiutce-i femeia".Sinoisuntempreacurvariintoataclipa,cacicugandulsiimaginatia gresimziuasinoaptea! Pentru ce zice dumnezeiescul Parinte EfremSirul: Nu ma aruncati in negrija,fratiimei,pentrupacatelecugandul,caarfimici!Nu-smici!Hristos, intelepciuneasiCuvantulluiDumnezeu, ne-aaratatsiasocotitpreacurvieintru poftadefemeiesiucidereintruuradefrate.Siaceleasefaccugandul.Iata,ma facucigassipreacurvarintoataziua.Siapoi,catapocaintaimitrebuie? LegeaDaruluisauaHarului,candavenit,ascospacatuldinradacina,nu avenitsacoseascapacatulpedeasupra,cumdacucoasasiradacinaramane.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

AsaafostLegeaVeche:sanufuri,sanupreacurvesti,sanuucizi,sanu fiimarturiemincinoasa Legeavecheopreapacatuldinlucrare,cumvorbeamieridespreceletrei treptealeurcusuluiduhovnicesc. LegeaHaruluicandvine,scoatepacatuldinradacina,capofta-iradacina pacatului.Sanupoftestifemeiaaproapelui ,cumspuneporuncaazecea,ca esti preacurvar. Si atunci smulgi pacatul din radacina! Ca de la pofta vine pacatul.Scoateburuianadeundepornesteea! Si cu cat Legea Harului este mai desavarsita, cu atat trezvia atentiei trebuiesadeaseamaomuluisa-sipazeascamintea.Caomuluiiseparecaeste curat,dacan-afacutpacatulculucrul. Ceamaimareinselareesteasta!Catocmaiatuncisuntemincelmaigreu pacat,adicainnesimtire, dupaSfantulMaxim. Candnuavemsimtireapacatului,suntemincelmaigreupacat;caatunci mintea noastra-i oarba, iar nesimtirea este moartea mintii. mintea nu simte pacatulsiomorareasufletului,maiinaintedemoartaetrupului.Sinesimtirease nastesieatotdiniubireadesine.N-amavuttimpsavaspunsitoatefiiceleei, asacatlemaitinminte. NuesteclipasinuestevremeincarenumaaflumaniindpeDumnezeu; saavemincredereaaceastasisastim,sichiarden-amsimtitsin-amajunsla convingere,saajungemde-acum.Asatrebuiemarturisit.Pentrucaamajunsla convingereaasta,cuzecideaniinurma,canuexistaclipasimaiputindecat aceasta,candnuneaflammaniindpeDumnezeu. Aceastastiicandosimti?candajungeomulintreptelecelemaiinalteale rugaciuniiinimiisicand vineDuhulSfantininimaomului,cuDarulluiHristos,atunciabiavedeel despremilioaneledeneputinte,care-lrobescsimtitorsiganditor. Veziincameraasta,cecurateste?Nu-ipraf,nu-sgunoaie.Dacaorazaa soareluiarintraaicisinoiamstadeoparte,amvedeamilioanedemicrobicese invartsicatprafeste."Iauita-te,ceeraincameraasta!"Darpanacen-aintrat razasoarelui,nuvedeam.Dardacaamaveanisteaparatespecialecaremaresc, elearfacesimaimaricorpurileaceleapecarelevedemcuochiulliber.Asa estesicusufletulnostru. Deci,intimpulrugaciuniiceleicurate,candsescaldainimanoastrain lacrimi si fierbeinclocotol plansului,dupaceautrecutmomenteleacelea, atunciosavezicatemilioanedeneputintezacinminteasiininimanoastar.Si acestea nu le simtim. Petrecem in nesimtire, in somn, in raspandire, in invartosare,inimpietrire.Niseparecanoi"SlavaDomnului,n-amfacutcutare pacat!"Darnoileavempetoatesisuntemizvorulatotpacatulsiatoata faradelegea,intoataclipa. Deaceea,pentrucainfiecareclipagresim,infiecareclipaestenevoiede trezvie,depazamintii,derugaciune,sideumilintainfataluiDumnezeu.Asta estecespunemareleproorocDavid:Cafaradelegeameaeoocunoscsipacatul meuinainteameaestepururea.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Uiteunaltcaz.Tiseintamplauneoricastiicaestipacatossivreisate

rogi,darnuaistaredemilinta,adicasimtioinvartosareainimii.Cetrebuiesa

facematunci?Aceastainvartosareainimiiintimpulrugaciuniisecheama

raceala,secetasauuscaciune.

SiastaesteobisnuitalaSfintiiParinti.Eudejacandmamarturisesc,zic:

"Parinte,rugaciuneaamfacut-ocuminteaimbrobodita,plinadeuitare,plinade raspandire,cuseceta,cuuscaciune,curaceala,cuparasireadarului "Raceala vinemaitotdeaunadinuitare.Pricinaraceliisufletului-caeupacatosulsufarin toataclipadeea-,esteuitarea.Daruitareaceeste,dupaSfintiiParinti? Esteprimulpacatdinpartearationalaasufletului". Sufletulseimparteintreiparti:partearationala,ceamanioasasicea poftitoare,dupaSfantulGrigoredeNissa.AsaleranduiesteinPidalion.El canonisesteexactpacatuldupaceletreipartialesufletului.Veziincanoanelelui din Pidalion. Din partea rationala primul pacat este uitarea. Apoi nestiinta, nedreapta socoteala, nechibzuinta, nemultumirea pentru binefacerile lui Dumnezeusialeaproapelui,nediscernamantul,credintastramba,hula,nebunia, eresulsicelelalte.Dar,primulpasspreraceala,esteuitarea. CanduitambinefacerileluiDumnezeu,canduitamcaDumnezeuestede fata,canduitamprezentaluiDumnezeu,cademinasanumita"acedie".Acedia estemolesealasufletuluisiamintii. AcediaomainumescuniidinSfintiiParinticaracatitasufletului.Cands-a lancezitomulsicandzaceinacedie,inmoleseala,atuncivintoatepatimilesi rautatileinsufletullui. Asaonumestesipeimaginatie.Aristotelonumeasimtiredeobstein filosofialui.Pentrucaimaginatianuprindenumaiunpacatsinudarazboi sufletuluinumaicuunul.AicititPazacelorcincisimtiriscrisadeNicodim Aghioritul? Ei,catesuntdevorbit.Vezicumseleagaunadealta,vorbind?Decinci oriamcitit-oinviata,laliniste.Strasnicasisfatuitoarecarte.Sicandotermini, autoruleizice:Aceastaputuroasacarteceamscris.Aivazutcatasmerenie?"Tu te-aifacutcaunamnarsieucaocremene.Ailovitodatasidedouaori,intr-o inimaameacadecremenesiauizvoratacesteputinescantei".Carteaaceea toataaremareintelepciune! Aivazutcespuneacolo?Nearatacumsamergempedrumulacesta.Din cauzacaminteaacazutinraceala,datoritauitarii,dupace-amuitatnoifricalui Dumnezeu,incepeomulsa-sipermitaorice.Siprimadata,Candomulauitatde frica lui Dumnezeu incepe sa-i aduca diavolul tot felul de ganduri prin imaginatie. Imaginatia,dupaSfantulVasilecelMare,estepodaldiavolilor,princare intrainsufletulomului.Deaceeatrebuieomareatentielarugaciunesanune inchipuimnimic,caciDeaceeatrebuieomareatentielarugaciunesanune inchipuimnimic,caciprimavamapecareointalnesteminteainspreinimaeste imaginatia.Niciofaptarea,niciundiavol,niciopatimanutrecedelamintela simtiredecatprinimaginatie.Canupotisafacipacatul,pananuti-linchipui. N-aivazutcandtelupticumintea?Oriaparechipulaceluiacarete-asuparatsi

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

asupracaruiaaifostpornit.Parcati-laduceamintesiparcate-airazbuna."Ei, dacaarfiaicea!Cei-asdrege,cei-asface!"Siaceiasuntdiavoli.Darprin imaginatieitidaurazboi."Mai,darmi-azis,siamsa-izic!" Diavolii iau fata aceluia care te-a suparat si o aduce in suflet prin imaginatiesiti-oarata:"Uite,acestati-azissiacestateuraste!"Apoivinsi minciunilemintii,cupresupunericaacelateuraste,siacelaziceasasiacela, cutare. Unduhovnicmarespunea:"Nulecrede,parinte,ca-sminciunilemintii,si aisavezimaitarziucaniciunadincateti-aspusminteanu-iadevarata".Astea-s minciunilemintii,pecarelebagadiavoliiinvremeaispitei,prinimaginatiein sufletsa-ldarame.Suntprepusuri,parerigresite.Prepusuricacutareitizice,ca cutareareciudasicutarealtceva.Siniciunanu-iasa. Demonii,candvadcatulburapeombanuielileacelea,batrazboisicu acestea.CaziceinPsaltire:Multisuntaceicarebatrazboicunoidelainaltime. Deci,luptanoastranu-iimpotrivatrupuluisiasangelui,ciimpotrivaduhurilor rautatii,domniiputeriivazduhului,aduhurilorrautatiiraspanditeinaer.Iata,ca cucapeteniilevazduhuluiseluptabiataminte! Ce se intampla? Un pacat intâi l-ai gandit. Daca s-a invoit mintea la gandire,trecelacugetare. Trecelaalegere.Imediatilbagadiavolulinimaginatie.Ti-aduceaminte N-amvorbitnoidespreispitireadinoptparti?Casavezisiacolocatafilosofie estelaSfintiiParinti!Dupacete-aibagatinimaginatie,ti-abagatidolulsite-a lovitinminte.Gata!Auzicespune:Candveivedeauraciuneapustiiriisatndin loculcelsfant,celceaudesainteleaga! SfantulMaximspune:Uraciuneapustiiriiinloculcelsfantestepacatul inchipuitinimaginatie.Caloculcelsfantesteinima,pentrucanoisuntem Biserica Dumnezeului Celui viu si Duhul lui Dumnezeu locuieste in inima noastra.Diavolul,dacaareusitsabageidolulprinimaginatieinminte,deaiciil bagaininima!Apoi,ininimasiinminteata,numaifataaceeaoai,oricarete-a suparat,oricareoiubesticupatima!Dupaceti-abagatidolul,itidaiseama:

"Da!Eramtreazmaiinaintedeprimamomeala"-caaiceatrebuiesavorbimde celedouasprezecetreptealepacatului."Dacaeramtreazlaprimamomeala, imediatziceam:"DoamneIisuse "sicutrezviaatentieiidolulnuintra". Dacan-amfostatent,aintratidolul:cutarefata,cutarefemeiecucare

ne0amintalnit,saubanisauslava,oridecenuantaarveni.L-abagatininima

prininchipuire.Acesta-iidolul,asta-i"uraciuneapustiiriiinloculcelsfant".Si dacaeratrezviaatentiei,nuintra.Ildadeajosdelainceput.Avenit?"Doamne Iisuse !"IlizbestidepiatraHristos.Sistiiceseobisnuiesteminteacuacest nevazutrazboi?Precumscriein"Razboiulnevazut". Aivazutcaminteaaceluiceestetreaz,carearetrezviaatentiei,nunumai canusetemedenavalirileastea.Stiiceface?Anumelecheama.Ledadrumul oleaca,apoicurugaciuneailcheamape"DoamneIisuse "inajutor.Precum facepisicacusoarecul.Ilprindesiapoiiidadrumul,siasasejoacacuel.Dar aceastalucrareestepentruceisporiti.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Asa face mintea trezvitorului cu pacatul. Ii da drumul sa intre oleaca inauntru;sinumaice-lvedecatreecinimaginatiesiincepea-itulburafirea."A! Mi-aivenit?"DoamneIisuse "Si-lmaicheamaodatalalupta:"Maivina,mai,

simaiintra!"Sielmaivine.Siiarilizbestedepiatracu"DoamneIisuse

Stiiceziceapoidiavolul?"Aistanu-iprost!Macheamaintâisi-mida drumulsiapoimaardecuHristos.Stai,caacumiitreazcumintea.Vinmai tarziu,candilstapanesteuitarea".Sicandilmaicheama,numaivine.Nuuitael saneispiteasca."Acumnuvin,ca-itreazcuminteasimaardecu"Doamne Iisuse ".Da-ipace.Candvadormitaelcuminteasin-osafiestapanpe simturi,atuncivin!Candesteraspanditcumintea,atunciiidaurazboi.Acum candestetreaz,n-amnevoiesamaluptcuel.Caacumstiiceface?Cheama numeleDomnuluisimaarde!" Asafacetrezvitorul,precumfacematacusoarecele.Iidadrumulsiiaril prinde.Fericedecelcearetrezviamintii!DeaceeaazisdumnezeiesculPimen celMareinPateric:Nuavemnevoiepentruanemantui,decatdemintetreaza. Clar!Atata.Cuminteatreazasiculucrareaastaarezvieiatentieineputem mantuicelmaiusor. PeaceastaonumesteSfaantulIsihiedinSinai:"Lucrarepreacuprinzatoare detoatafaptabunasidetoatavirtutea"-cititiinFilocalie,cadeacolovorbimsi dinPateric.Primulpacatcaresenastedinpartearationalaasufletuluieste uitarea.Dinuitaresenasteracealasufletului.ZiceMarcuAscetulcatreisunt uriasiicareucidsufletul:uitarea,nestiintasitrandavia.

Vezi?S-arputeacaunulsafietreazcumintea,darsafieorbitdenestiinta. Si iarasi n-are trezvia atentiei nici acesta. Auzi, ca nestiinta este orbirea sufletului.SfantulMaximzice:Viatamintiiesteluminacunostintei,iarnestiinta esteorbireasufletului.Siatuncisepoateorbiunulnunumaideuitare,cisidin nestiinta.Sidacaaspussidetrandavie,daraiauzitpecineapusintâi?Totpe uitare.Casinestiintasitrandaviavindupauitare. SfantulGrigoredeNissaclasificainPidaliontoatepacatele,dupaceletrei partialesufletuluisiprimulpacatcarevinedinpartearationala,esteuitarea.Si cauzaraceliinoastreinceleduhovnicesti, chiarinvremearugaciunii,totdela uitareporneste. Iarcinearetrezviaatentiei,inaintedeaveniuitarea,osimte.Pentruce? TrezviasenastedinfricadeDumnezeu.SifricaluiDumnezeudincredintain Dumnezeu. SfantulMaximMarturisitorulzice:Cinecrede,setemesicineseteme,se trezeste!Uite,avenitungand!Deacumtrebuiesadiscern:oriiirau,oriiibun! Ce-idefacut?Sicinesetrezeste, imediattrevbuiesa-Lchemepe"Doamne Iisuse ",cacitrezviaatentieistaintreilucruri:inanetrezicumintea,ane

impotrivipacatuluidecandesteinmintesiachemape"DoamneIisuse

Trezvianoastran-arenicioputerefaraIisus.

".

".

Daruitareaesteprimulpasspreraceala,cumaratadumnzeiestiiParinti.

Iardacanoiluptamimpotrivauitarii,minteaintotdeaunaiitreazasiscapade

celelaltelupteincelelaltetreptealepacatului.Aivazutcums-anumitsatanala

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

IovinScriptura?Furnico-leu.FrumoscomentariufacelaaceastaNilAscetul, iarmaitarziuNicodimAghioritulopuneinpazacelorcincisimtiri. Deces-anumitsatanasipacatulfurnico-leu?Iovzicea:"Furnico-leula muritdefoamecan-aveademancare!"Dar,lacine?LaIovn-aveademancare, nulaminepacatosul!Euilhranesctoataziuasi-lfacleu.CadeceIovnu-l hraneapefurnico-leu?AuzicespuneScriptura?Acestomaduceainfiecare searacateunboujertfapentrucopiiisai;"Doamne,nucumvacopiiimei,fiind tineri,safigresitcugandulluiDumnezeu!"Caretatasimamadeazi,maiau grijacegresesccopiiilorcugandulluiDumnezeu? Nul-anumitdegebaDumnezeupeIov,dreptsitemator!Aduceaunbou jertfainfiecareseara,nupentrupacatelelui,cipentrualecopiilorlui.Caela spuscafurnico-leulamuritdefoamecan-aveademancare,adicaelniciin gandnuhraneapacatul.SiziceSfantulIoanGuradeAur:"N-arfipieritcopiii luiasa,dacanui-arfigasitlamasasilabetii.Caeieraulaprazniclafratelemai maresipetreceau.Deaceeaapututsatanasadaramecasa.Dacaiigaseain rugaciunenuseputeaintamplaasa".Daraceastaalasat-ocapildaDumnezeu. DaracestIov,careeraatatdetaretreazcuminteainaintealuiDumnezeu, zicecafurnico-leulamuritdefoamecan-aveademancare;siSfintiiParintifac comentariumaialeslalucrulacesta:Pacatulcandvineinminteanoastra,este miccaofurnica.Caprimatraeptaapacatuluiesteafacefaptabunacuscoprau. Pentru ca fapta buna facuta cu scop rau n-are plata, ci ea trece de partea scopuluisisepierde.Sufletulsiviatafapteibuneestescopul.Deaceeaazis dumnezeiesculparinteMaxim:Estefecioriesimilosteniesiprivegheresipost siosteneala, caresunturaciuneinaintealuiDumnezeu,canucuscopadevarat sefacacestea! Dacafaptabunaestefacutacuscopraueatrecedeparteascopuluisise faceunacuel.Scopulestesufletulsimireasafapteibune. Noi,dacane-amtrezitcumintea,atuncicandfacemofaptabuna,trebuie savedemdaca-icuscopuldeaplacealuiDumnezeu,deamamantui,saudaca nucumvaminteameaprivesteinaltaparte.DumnezeiesculparinteEfremzice:

Candminteavaparasiscopulblagocestiei,adicaalevlaviei,toatefaptelebune numaifolosesc. Cascopulesteoriaiubiriideslava,oriaiubiriidetreapta,oriaiubiriide castig,cumzicedumnezeiesculIoanScararul.Auziceziceel,aratandaicicat estedereachiarsilepadareadelumecuscoprau:"Celacepentruiubireade castigafacutlepadareadelume,estecapiatardemoara, careintruaceleasise invarteste"vorbinddespreceletreifeluridelepadaridelume.Cum? El,se leapadadelumecasavinainmanastire,sinuvinepentrua-siplangepacatelesi pentrudragostealuiDumnezeu,cipentrualtceva.Scopulluiestesacastige bani,cinste,dregatoriisislavadelaoameni.Acasaalergadupatreaba,casa castigeparale,safacacasamare,sacumperegradini,safacaavere;vinein manastiresiseinvartestetotinacelea.Lucreazasacastigeceva,safaca,satot aibaceva.Acesta-iscopulluicucareavenitlamanastire.Siacestan-avenitcu scopulmantuirii,ciavenitaicicasaseimbogateasca.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Aldoileascop.Vinelamanastiresiisizice:"Mai,poatemafacdiacon, poatepreot,poatevoifistaret,poateeconom;m-oifaceeuceva".Atuncimintea luiprivestespreiubireadetreapta;siauzice-ispunelaacestadumnezeiescul IoanScararul:"Celacepentruiubireadetreaptapelepadareadelumeoafacut, catamaiaeste,carelainceputmiroasesipeurmascoatefum". Vineinmanastiresmerit,ascultatordetoti,rabdadelaunul,rabdadela altul,faceascultarecudragoste,privegheaza,seroaga,searataca-icredincios intoate.Dar,cezice?"Maiincolotrebuiesamafacadiacon,preot,cutare!"Si dacanuajungetintacarierei,undepriveamintealui,incepeascoatefum."Asa! Peacela,careavenitdeieriinmanastire,l-afacut,siaceluiai-adatdregatorie sieun-amfostfacut?"Sicelcemirosealainceputcatamaia,ainceputascoate fum,ainceputacarti. Eheei!DaideSfantulIoanScararul!AcololaSinaiiiziceSfantulIoan Sinaitul.Noiiizicem"Scararul"dupacartealuinumitaScara.Cezice?"Cela ce pentru iubirea de Dumnezeu lepadarea de lume o a facut - adica din DragostealuiDumnezeu-,adaugadorpestedorsifocpestefoc,aprinzandu-se dedragostealuiDumnezeu,slujindcufricaLuisicucutremur".Acelaiubeste pe Dumnezeu pana in sfarsit! Si iata mintea noastra la trezvia atentiei, nu trebuiesapriveascanumaiasupragandurilorcarevin,cisiasuprascopurilorcu carenenevoimsiurmamluiDumnezeu. S-arputeasanenevoimsisaramanemcumainilegoalelaurma,daca scopulestealtul.Deci, scopulfaptelorbunetotdeaunasafiespreslavalui Dumnezeu.DeaceeaneinvatasimareleApostol:Saudemancati,saudebeti, saualtcevadefaceti,toatesalefacetispreslavaluiDumnezeu.Deci,dacaomul estetreazcumintea,ucidepacatuldecandiifurnica! V-amvorbitmaiinaintedefataBabilonuluisidepacatosiipamantuluisi acumvaaducaminte.Dacane-arajutaPreasfantulDumnezeusafimtrejicu minteasisaucidempacatuldecandefurnica;caapoi,petreptelecelelalte,se faceleusinu-lmaiputembirui! Primatreaptaapacatuluiestesafacifaptabunacuscoprau.Adoua,sanu facifaptabuna desavarsit,intreaga.Unexemplu:facimilostenie,darofacidinfurat!Si ziceSfantulIoanGuradeAur:Celceaducejertfadinostenealastrainalui Dumnezeu,asa-icasicelceaducecaineimputit.Deci,iatacanu-icumtrebuie! Atreiatreaptaapacatuluiestemomeala.Seapropiedemineungand,dar nucupatima. Femeie,sazicem;slava,bani.Saluamdepildanumaiacestetrei.Darnu-i nimicarau;caDumnezeule-afacutlainceputbunetoate;sifemeiesibanisi slava.

Laban;cuvantulbannutevatamacunimic.Estenumaiobucatadefier

sauozguraapamantuluifacutaacolorotunda,daca-lnumimasasimplu.Dar

langabanaparepatima:"dacaveiaveatumaimultibani!Dacaveiaveao

punga!Facioladitapeurma!Sidacaveimaiascundedinei!"Aivazutcumse

lipesteispitalangagandulsimplu?Indatasecomplicacupatima.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Zicfemeie!Nimicnumavatama.Canuestecuvantulinminteameacu patima.Darlangafemeiemi-aducediavolulispiteingand:"Mai,dardacaarfi frumoasa;dacaaivazut-opecutare,sidacaarfiprietenacutinesidacaarfi langatinecandteluptapatima,sidacaaipacatuicudansa!"Aivazutundete duceimaginatia?Indatacuvantulfemeies-acomplicatcupatima,cumomeala pacatului. Lafel,sazicemslava."CelaceMaslavestepeMine,ilvoislavi".Este slavabuna!Nu-inimicacuvantulslava.Dar,"dacam-arlauda,dacaasfiasa, daacasfaceasa,dacaasajunugeasa,dacaasfieuasa!"Iatadeci,undeteduce slava! Atunci cuvantul " slava " se complica cu patima. Si auzi ce zic dumnezeiestiiParinti:"Precumiederasihameiulseagatadeoriceplantacare-i maiaproape,asasilangagandulsimpluallucrului,seagatapatima.Sitocmai astaeluptaomuluitrezvitor-cadespretrezviaatentieivorbimaici!Aceasta esteceamaistravezie(patrunzatoare)luptaacrestinuluisimonahului. Totineluptampentrumantuire.Dartrebuiesadespartimgandurilesimple alelucrurilor,decelecomplicatecufapta!Nu-ipacatsagandesclafemeie,casi EvangheliaaspuscaCelceprivestelafemeie,nuspreaovedea,cispreao pofti,preacurvestecudansaininimasa.Indatacelangafemeieaaparutpofta, gata!Estepreacurvie!Eu,dacaamprivit-o,darfarasacugetcupatima,nu-s preacurvar.Potsavadunmiliondefemei!Dardacaampoftitunaininimamea, atunciimediateusuntpreacurvar. DeaceeazicedumnezeiesculEfrem:Numaaruncatiinnegrija,fratiimei, pentrupacatelecugandulcan-arfimari!Dacanueraumari,nueranevoieca

dreptulacela,Iov,cu1850deaniinaintedeHristos,saaducajertfapentru

pacatelecugandulalefeciorilorsai,siintelepciunealuiDumnezeu,nusocotea

preacurvie,intrupoftademuieresiucidere,intruuradefrate.Cugandul,omul

esteucigassipreacurvarintoatavremea.DeaceeaziceaSfantulEfremSirul:

"Numaaruncatiinnegrija!"Ungandvenitinmintesiomultrecelaimaginatie; delagandincepetotpacatul. Toataluptanoastrasiafiecaruiadintrenoi,carevreasasemantuiasca, estesadespartagandurilesimplealepacatuluidecelecomplicatecufapta.Ca nuneranestepenoigandulsimplu,cicelcenecomplicacupatima.Siatunci diavolii, vazand ca am primit gandul patimas, care este momeala gandului simplu,neducmaidepartepetreaptaurmatoareapacatului. Treaptaapatraapacatuluiesteconsimtirea.Aconsimtitsufletulnostrusa steadevorbacugandulcelsimplu!Sasteadevorbacugandulolecuta."Mai, camcumecuasta?"Sigata! Suntempetreaptaapatraapacatului!Stareadevorbaasufletuluicu pacatul. Intreaptaacinceaincepelupta."Nu-ibungandulasta;vinecupatimala mine!"Siluptasedapetoatetreptelepacatuluipanaladeznadejdesimoarte. Minteaincepesalupte."Nu-ibungandulasta!Mi-abagatpatimainsuflet! Uite,poftescfemeiesaubansautreaptasauurascpefratele".

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Saucinestiedecenuantaarfipacatul,dinceletreipartialesufletului.Si atuncieutrebuiesafiuatent,cavorbimdetrezvie."Ei,diavole,panaaici!M-ai aduspanaaici!"De-acum,lupta! Siinluptaasta,v-amspus,trebuiesachemampe"DoamneIisuse ".Ca auzicespuneScriptura?Sanuiesi,Israele,faradeMinelarazboicaveifi infrant!Cumaivazutcaaupatitcuamoreii.Siziceauevreii:Doamne,am cazut!"Pai,nuv-amspusEusanuiesitilarazboifaraMine?"Asasinoiin luptacupacatul,sachemaminajutornumeleDomnului. Cat detreazai fi cuminteasi cat demarefilosofaifi,teprapadesc diavolii,dacanuchemipe"DoamneIisuse ".Trezviaatentieisirugaciunea

mintii au legatura, cum are sufletul cu trupul. A ne trezi, a ne impotrivi pacatuluisiachemape"DoamneIisuse ".Asta-ifilosofiaduhovniceasca! Atatalegaturaarepazamintiisautrezviaatentieicurugaciuneamintii. Inluptaastacupacatul,minteanoastrainceperazboiul.Laacestrazboise incaieratreifelurideminti:minteadiavoleasca,minteaingereascasimintea

omului. Omul ii dator sa se trezeasca si sa cheme pe "Doamne Iisuse

RamanetiintruMinesiEuintruvoi,cafaradeMinenuputetifacenimic!Si dacainluptaastacrestinulcheamapeIisus,iesebiruitor!Dacasebizuiepesine siselenevestesiuitasachemenumeleDomnului,iesepacatulbiruitor. In treapta a sasea vine invoiala. "Ei! Si daca m-as invoi oleaca cu gandurilerautatii,alepacatului?"Dacaestitaresiaicapatattrezviaatentiei,poti sateinvoiestioleaca,casachemipacatullalupta,cumspuneinRazboiul

nevazut.Facicamatacusoarecele.Iidaidrumulsiiarilprinzi.Si-lchemio datasizici:"DoamneIisuse "sil-abatut.Ilchemiadouaoara,asacumspune inRazboiul nevazut: "Care-treazcumintea,cheamapacatul.Ilcheamade catevaorisiilucide.Cadiavoliisetem:"Minteaasta-itreaza;macheamadar maomoaracu"DoamneIisuse ".Sinumaivineovreme.Darmaiincolozice:

"Lasa-l,caacumestebiruitdeuitare;acumda-ipace!Candvadormitacu mintea,atuncivomveni;nucandnecheamael.Acumnecheamalaluptaca-i cuIisussinuseteme.Darcandvaadormi,venimnoi!"Caelnuseosteneste, nuasuda. AsaspunesiinPateric;dupacumtalharii,candpandesccasa,dacaaud vorbind inauntru, zic: "Mai, sunt treji. Nu putemintra, ca acumnu putem prada".Asaestesicutalhariidiavoli.Dacavaddiavoliicasufletulesteinvorba cuHristos-adicaarerugaciunealauntrica-nupotintra,caHristosesteacolosi iiarde!Iardacanusemaiaudeniciunmurmurininima,niciovorbire,atunci intra!Deci,inluptaasta,candsufletulacedatputin,cadeintreaptaasaseaa pacatului,invoiala."Mainvoiesc.Ei!Sice,dacavoistadevorbacugandurile curviei,saualemaniei,saualeurii,saualeslaveidesarte?"Siaceastainvoiala vine,dupacumarataSfantulIoanPustnicul,diniubireadesine.Eaestemaica siradacinainvoieliisiatuturorrautatilor!Catotsa-lindulceascapehoit,macar cugandul. Diniubireadesinesenastemaiintâimiladesine,siapoicrutareadesine,

pentrucarel-anumitMantuitorulpePetru,satana.Cruta-TepeTine,Doamne!-

".

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

azisPetru.MergiinapoiaMea,satano!Samacrut?PentruastaamvenitEu,sa

majertfesc,nusamacrut!

Dincrutareadesineincepeindreptatireadesine."Ei,ce!Dar,nupot;dar,

suntneputincios,casuntsieuom!Trebuiesamailassieulaceleomenesti!"

Indreptateste-te,omule!

Dinindreptatireadesine,vinemultumireadesine."Iimultumesclui

Dumnezeucaeu,numailapacatulcuminteamainvoiesc,darnufacchiar

pacatulculucrul".Dinindreptatireadesinevinemultumireadesinesiapoi

nemultumirea.

Cescopare?SfantulMaximMarturisitorulspune:Safacasufletulsatulde faptabuna! Fariseulceldinlauntrulnostrucezice?Caceldinbiserica:Multumescu-Ti Tie,Doamne,canusuntcatotioameniisinicicaacestvames Multumireade sine,zice: MultumescluiDumnezeucaeumainvoiescnumaicugandul,dar altiifacpacatulculucrul!" Sice-icuasta? Aivazutdiavolulcatestedefilosof?Catestedeteolog?Casatecapetepe tinecumultumireaasta,sazicicapacatultau,dacaafostpanalainvoialasaula consimtire,nu-inimica!Silaaceastamultumire,dacasufletuliimultumitcu starealui,iataEvangheliacespune:Fericiticeiceflamanzescsiinseteazade dreptate Mereuaceastasetesifoamedupafaptabuna!Iarmultumireadesine estepacat,oramuraaiubiriidesine,ca-lfacepeomsatuldefaptabuna.

Multumescu-TiTie,Doamne

fariseuldinsineiispune"Totaituceva!

Nuestichiarcelmairauom!" Dinmultumireadesinesenasteindatatrambitareadesine.Caiiscoate diavolulvirtutilelaiveala:"Tuaifacutasasiasa!"Sipeurmalaudadesinesi peurmaplacereadesine."Mai,eusuntceva!" Sidinparereadesine,inchipuireadesine.Isiinchipuiestyecaeleste cineva! Dininchipuireadesinesenastesimtireadesine.Sesimte."Eu!Ce?Nute atinge, ca ma sparg! Te atingi de mine?" Din simtirea de sine se naste ingamfareadesine.Diningamfareadesinevinecinsteadesine."Misecade,ca eusuntcineva!"Dincinsteadesinesenasteincredereainsine,apoirezemarea pesine,apoibizuireapesinesiapoivinenesimtireasiimpietrireainimiicare estemoarteasufletuluisi,n-amcandavilemaispunepetoate. Iatacumactioneazaiubireadesineasupranoastra.Siaceastaseintampla tocmaicandminteadoarmesinuaretrezviaatentiei.caatuncicandestetreaza, totdeaunazice:"DoamneIisuse ",saucugetalaaltelucruriduhovnicesti.Si atuncisesmereste,caisicunoasteneputintasa.Dar,ceseintampla? Lainvoire,minteanoastras-ainvoitcugandulprimitdeladiavol,care esteacolo.Elvedeca, minteaacumoricurveste,oriserazbunacuurape cineva;orinalucesteslavadesarta,orinalucestebani,orialtpacat.Sufletul, dacas-ainvoit,stadevorbacuoricepacat. Incheind aceste putine cuvinte, sa rugam pe Preabunul Dumnezeu si PreainduratulnostruMantuitor,sanetrimitaaSamilasiinduraretuturorcelor

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

cevietuimaicisituturordreptcredinciosilorcareisipetreccugrijaviata.Sanu

uitamdumnezeiestileSalecuvinte,caretotdeaunatrebuiesaneindemnela

trezviesiveghere,dupacumscrieinSfantaEvanghelie:Canucumva,venind

faraveste,savaaflepevoidormind.Iarceeacevazicvoua,zictuturor:

Privegheati!(Marcu13,36-37)

DESPREVREDNICIAPREOTIEI

SFATURICATREUNGRUPDESTUDENTITEOLOGI

invaraanului1978

CasaajungetiinImparatiacerurilor,sastitiunlucru:savaluatidepilda, totdeaunainviatavoastra,doisfintimari,lacaresaprivitipurureasicatveti puteasa-iimitati,princredintacealucratoare,careselucreazaprindragoste, adica,prinfaptesicredintadreapta. Sa aveti ochiul mintii, totdeauna, la Sfantul Apostol Pavel, "gura lui Hristos"si"marelevasalalegerii"silaSfantulIoanGuradeAur.Sfantul ApostolPavelafostceamaiinaltapersoanaduhovniceascadintoataistoria BisericiiCrestine,dupaDomnulnostruIisusHristos.AsaspuneSfantulVasile celMare.Elafostchipdesavarsitintoate.Sicaapostolsicaarhiereu,sica preotsicaostasalluiIisusHristosnebiruit.Peell-aimitatdintoateputerile SfantulIoanGuradeAur.Deaceea,SfantulIoanGuradeAur,maiintoate omiliilesipredicilesale,pomenestedeSfantulApostolPavel. EuamvorbitcandvalaNeamt,candafostoconferintaapreotilor,acum doianicandm-atrimisPreaFericitul.Eralainchidereaseedintei.Amvorbitde

cele20dedatoriialepreotului.Sigurcamaisuntundeva,princartepelamine,

acelea,scriselamasina.Eule-amvorbitdinmemorie.Darnu-sadunateacolo toate.Euamprimitunordinsavorbesccevaacoloinlegaturacupreotia. Dacaamlua-odupavredniciacaresecerepreotului,n-armaifinimeni preotpepamant, casavorbimasalanivelulcaresecere.CaSfantulEfrem Sirulzice:De-aificuratcaingeriisisfantcaIoanBotezatorul,preotnupotisa fii.Atata-idemarepreotia!Marelucru!O! Nesfarsitsinegraitdar,pecarel-a dat Dumnezeu fiilor lui Adam, Preotia, zice el. Mare lucru! Ceea ce face preotul,niciingeriinupotface. Preotulareputeresalegenunumaipeoameni,cisipeingeri.Ceeaceface preotul–sajertfeascapeIisusHristos-,nupotfaceceimaimaridiningeri. Dar,pentrucaDumnezeuabinevoitsaSecoboarepanalaneputintanoastra, pentrusfintirealumiiacesteiadejos,pecarearascumparat-ocupreascumpul SauSange,alasatpreotiainneamulomenesc. Fratiimei,savaaducetiamintecespunemareleApostolPavel:Toateimi suntslobode,darnutoateimisuntedfolos.Toateimisuntslobode,dareunu vreausafiudenimicbiruit.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Capreoti,celdintâiceviseceredecatreDumnezeusideoamenieste

viatamorala,viatacinstita.Potisaaiosutadelicente,dedoctorate,dacanuai

viatamorala,preotnupotisafii.

Capreottrebuiesafiicumte-afacutmamata,panalapreotie;sidela

casatoriesastiiopreoteasasiunDumnezeupanalamoarte.Astaesteintâi

parteamoralasiparteacurataapreotului:safiefoartecuratcuviata.

Cacidacavapazicurateniainviatasiviatacinstita,toatedarurileDuhului

Sfantsetindeacestea.

CaDumnezeuinvaselecelecuratetrimiteharulSau,invaselecelealese.

Nu,Doamnefereste,sacrezicasepoatesafiisipreot,darinacelasitimpsi curvar,saubetiv,saufumator,sauinjurator, sauiubitordeargint,saucinestie catepatimipoatesaaibaneamulomenesc. Ca preot, mai intâi tu trebuie sa fi idespatimit, adica sa ajungi la o nepatimire,incatcuviatata,sadaipildasisavorbestipoporului. AmvorbitlaSeminaruldinCretavaraasta.Avenitparintelearhimandrit

Nectarios,cuvreo50–60destudenti,nustiuinceanerausiaucerutsale

vorbesccevadesprepreotiacontemporana.Le-amvorbitintrapeza,canderaula

masa.Siamaratatacoloceva,carevreausaaratsiaici.

Preotulpoatesaprediceintreifeluri,dupainvataturaSfantuluiIoanGura

deAur.AdicaintâicugurasiculimbasavorbeascacuvantulluiDumnezeu.Al

doilea,sapredicecumana;sascrieinvataturiduhovnicesti.

AivazutpeSfantulIoanGuradeAur?Toataziuapredicasitoatanoaptea

scria.Jumatatedenoaptescriasijumatatedenoapteseruga.Siatatadormea:se

agatacumainiledenistefunii,careeraulegatedetavanulcasei;sicandlescapa

dinmana,terminacusomnul.Simancaputinazeamadeorz,odatapezi,la

apusulsoarelui.Asapreotie!Atatainfranare!

Ei,nuputemnoipacatosiicael!Darvreausavaspun,cadeaceeaaavut

atatadar,caatalcuittoatadumnezeiascaScriptura.Decipreotultrebuiesa

prediceculimba,cumana,adicasascriepredicisiinvataturicrestinesti,sial

treileasiceamaiinaltapredica,trebuiesapredicecuviata,cutrairealuiaia

familieilui.

Preotultrebuiesasefacasantinelaintregiiintelepciuni,ofaclieinfata

Apoisa

radiezedinviatasidinfaptelelui,intoatepartile, lumina. Candvorvorbioameniiinsat,sazicaasa:"Aivazutceinfranareare preotulnostru?Aivazutcapreotulnostrunu-iiubitordeargint,canu-itrebiue bani?Catiidai,atataprimestesimultumestesipentruceiidai?Aivazutca preotulnostruincrasman-aintrat?Preotulnostrucutigarainguranul-am vazut. Preotulnostrudeinjuratnus-apomenit.Preotulnostrunulabalsaula nunti culautari,Doamnefereste,lanici unfeldedistractiinul-amvazut. Preotul nostru-i bland; preotul nostru-i milostiv; preotul nostru-i rabdator, preotulnostru-iintelept,preotulnostru-icurat;preotulnostru-iharnic;preotul nostru-imilos,saritorlatoatenevoilepoporului".Siasamaideparte.

poporului,dupacumaspusMantuitorul:Voisuntetiluminalumii

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Asasavorbeascapoporuldevoiindatacevetiajungeinmijlocullor!

Dacavretisavaiubeasca,saledatioleacadepildacuviata!

AuvenitlaminestudentiteologisidelaSibiusidinaltapartesim-au

intrebat:

-Parinte,uite,acumnefaceindatapreoti.Oarecumsaincepemnoi?Le-

amraspuns:

- Sa incepeti cu blandete si cu dragoste, ca Sfantul EfremSirul zice:

Chipuldea-iaducepetotilaHristosestenumaialblandetii.Apoisaaveti rabdare. Oamenii sunt fel de fel de temperamente. Sunt si oameni iuti, si ambitiosi,sirai,sibetivi;suntsioamenineascultatori,siimpietritilainima,si indiferenti,carenucredsaudacacred,numaicunumala.Trebuiesapandim caracterulfiecaruiasisafimcublandete. Candaiintratinparohie,totiochiipoporuluisuntlatine,savadacepreot le-avenitinparohie. Candte-achematlaslujba,sateducicaslugaluihristos.Intr-oclipasafii acolo,cuepitrahilul,cuCruceasicuMoliftelnicul.Labotez,lacununie,la inmormantare,lalehuza,undetecheama.Sisanulepuipretpenimic.Dacate intreaba:

-Parinte,catcosta? -Catvreti,fratilor.CatvadaDumnezeu! CastieDumnezeucaaltularesinuda,iaraltul,saracul,Dumnezeustie cumpoatedaunban.Vezicatdegreusecastigaunbanlacelnecajit.Sidaca vedecanu-ipuipret,tuiicastigiinimalui.StiticespuneMantuitorul:Cautati mai intâi imparatia lui Dumnezeu si dreptatea Lui si toate celelalte se vor adaugavoua. MareleproorocIlie,candafostsecetaaceeadetreianisisaseluni,afost

trimislaparaulHorat,inpesteraaceea(IIIRegi,17,1).Apoiafosttrimisde

Dumnezeulaofemeievaduva-stitidinBiblie-,laSareptaSidonului.Sia gasit-oinmargineasatului.Sidonul esteinLibanul deazi,pemalulMarii Mediterane.Sil-atrimisDumnezeulaaceavaduva,savadacatdenecajita-i lumea.CaciluiIlieceltareincredinta,nu-ipasacamoarelumea.Treianisi jumatate,niciploaie,nicirouapepamant. Vedetivoican-aplouatdeolunasizicem:"Vaidenoiesteseceta!"Dar, iaganditi-va,treianisisaseluni,sanucadanicirouapepamant,niciploaie;se usucacopaciisipaduriledinradacinasitoate.SiesteuncuvantalSfantului Efrem,laIlieProorocul,undezice:"Niciodatan-aascultatDumnezeudeom, maitarecaintimpulSfantuluiIlie". DardeceaascultatDumnezeu,Careafacutcerulsipamantul,deofiinta asademicacumesteomul?PentrucasiomulsetopeadedragosteaLuiside ravnaLui. CandavazutIliecapoporulluiIsraelaparasitdetotpeDumnezeusise inchinaluiBaal,s-adussiastatinaintealuiAhabsii-aspus:ViuesteDomnul DumnezeuCaruiaiistauaziinainte,canuvafiploaie,nicirouapepamant,fara numaiprincuvantulguriimele.Sinuvaspunistorialuica-ilunga,numaiva

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

spunopilda,Dupatreianisijumatate,vazandDumnezeucaIlie,vazand

DumnezeucaIlienuseinmoaielainima,demulteoriiispunea:

- Ilie, descuie cerul! Eu fara tine nu-l descui! Ca atata il asculta Dumnezeu,caeramareravnitor. -Doamne,nu-ldescui! -Darmortoti! -Las'samoara! -Darmordefoamesidesetefemei,vaduvesicopii! -Las'samoaratoti!Decete-auparasitpeTine? DardeceeraIlieasatare?PentrucalaparaulHoratcorbiiiiaduceau mancare,painesicarne,odatapezi,sidedouaori;iarpevale,jos,eraparaul Horat.Aveasiapasimancare.Sinusimteadurereapoporului.Siravnamare aveapentruDumnezeu.Maibinesamoaratoti,decatsaseinchinelaidoli. IarDumnezeu,vrandsa-lplecepeIlieTezviteanul,zicea:"Lasa,ca-tifac eutie,dacaestiasadetareincredinta!Temaiinmoioleaca!"Decii-asecat

intâiizvorulsiaopritcorbiisa-imaiaducamancare.AstatIlie,apostit40de

zile,caerafoarteputernicinpost.Candavazutcamoare–fireaastaarenevoie sidemancare-,Dumnezeuatuncii-aspus:"Ilie,ridica-tedeaicisimergila SareptaSidonului". S-a dus Ilie si cand a ajuns, a vazut vaduva aceea, adunand cateva lemnisoare,catevavreascuri,cumvorbimnoi.Sil-acunoscutpeIliecaeste omulluiDumnezeu,dupainfatisare. -Cefaciaici?aintrebatIlie. -Iata,omulealluiDumnezeu,zice,adunacestelemnisoare.Maiamun pumndefainaintr-ovadrasiputinuntdelemnintr-unulcior;amsafacoturtain spuza,singurameahrana,sivommancasieusifiulmeusivommuri.Cadupa aceeanumaiavemnimic,absolutnimic.Caatuncieramaregreutatesagasesti

unpumndefainaundeva.IarIlienumancasede40dezilesiauzice-ispune:

-Femeie,adu-mimieintâi.Fapentrumineoturta,camordefoamesiad-

oincoace!Aivazut?Sifemeia,saraca,aiauzitcatiubestepeslugaluiHristos, peslugaluiDumnezeu?Vadauopildapentruceicaresetemca-ioparohie micasican-araveacucetrai. Femeia,stiindcavamuri,canumaiarealtahrana,afacutintâioturta pentruprooroculluiDumnezeu.Caciazis:"Acesta-iomulluiDumnezeu.Mai bine mor eu si sa nu moara el, caacesta-i omscump.Peacestail asculta

Dumnezeu!"Sii-aadusluiIliemancaresiIlie,dupace-amancat,i-aspus:Viu esteDomnulDumnezeu,CaruiaIistauinainte,cavadradefainanusevamai imputinasiulciorulcuuntdelemnnuvamaisecapanavadaDumnezeuploaie pepamant. Aivazut?SfantulIoanGuradeAurfaceuncomentariusizice:"O!preote, caretetemicaveimuriinpopor,can-aicemancasicaparohia-imicasisaraca. Nuzicecamordefoamesin-amcucetrai.Numaiden-aiaveacredinta!

Euasvreasamadealaoparohiemica,numaicu20defamiliisieumai

tinzecepreotipelangamine.darstiicesafaciintâi?Intâisatecunoasca

enoriasiicaestiomalluiDumnezeu,precumacunoscutvaduvapeIlie.Sipe

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

urmatehranesccutoatacasata.Odatacete-acunoscutpoporulcuadevarat parinteduhovnicesc,zice:"Maibinesamoreu,decatsamoaraparintele!" Atatosateiubeascapoporul,dacaosavadacaaivirtuti,caestiom cumintesinuestilacomdupaaverisidupabani.AiauzitceziceSfantulPavel catreGalateni?Stiubineca,dacaeracuputere,ochiivostriscotandu-i,mii-ati fidatmie.Dardecevoiausa-ideaochiiluiPavel?Pentrucapanaacoloera inimalor.Eraugatasa-ideaochiicalecastigaseinima. Asasivoi,candmergetilaparohie.Dacaveticastigainimapoporului,sa nuvatemeticanuvetiaveacevatrebuie,cavrednicestelucratoruldeplatasa. Osaavetisihaine,osaavetisihrana,osaavetisibani,osaavetisicinste,si delaDumnezeusidelaoameni.Darsavavadaoameniicinstiti.Doamne fereste,capreot,sanutevadaincrasma,sanutevadalajoc,sanutevadala petreceri,sanutevadacutigaraingura,sanuteaudainjurand,sanutevadaca estimandru,hraparetdupabani,ca-tiplacglumelesaurasulsaualtcevaprin caresa-ismintesti. Voi,maine,cudarulluiHristos,suntetioameniiBisericii.Deaceeaati invatatatatiaanisiprofesoriis-auostenitcuvoi-silevaplatiDumnezeu-,ca savavadafacliialepoporuluisiluminalumii. Inafaradeasta,gandeste-tecatoatesuntpentruom:siamanca,siabea, siateodihni,siatefolosidetoate;darcumasura.Catoateimisuntslobode, cumamzis,darnutoateimisuntdefolos!AuzipeApostolulPavelcespune? Multumesc lui Dumnezeu ca stiu si sa ma satur, stiu si sa flamanzesc MultumescluiDumnezeupentrutoate! Afara de asta, de purtarea in familie, in poporul in care o sa trimita Dumnezeu,safiiatent.EuamfostinSerbia,launmareparinte,estecelmai

mareparintedinOrtodoxianoastradeazi.Aredouadoctoratesi84deanisi

slujesteLiturghiade30deani,singurlaomanastiredemaici-Celic.

Parintele,arhimandritIustinPopovici.Estecunoscutpestetot,si-icalugar dinSfantulMunte.Sieuamvrutsaplec,imediatinSfantulMunte,dupace-am venitdeacolo,cacicumaredragostem-auprimitparintiisitoti.Sii-amcerut unsfat. Iarelmi-aspus:"ParinteCleopa,sieusuntcalugardinSfantulMunte. SfantulMunteesteunsacplindebunatati,debijuterii,caacolosegasesc oamenicuviatainalta.SfintiatateducilaAthossamaipuiunmigdaldeasupra insaculcelplin.StaiaicisicatitiajutamilaluiDumnezeu,staiinslujba poporului, la toate necazurile, la toate scarbele; sa-i mangai, sa-i ajuti; ca Ortodoxia noastra este foarte incoltita acumdin toate partile, si preotii, ca niciodata,audeluptat.Siprotestantismul,sicatolicismul,sisectarismul-voinu vedeti?-siindiferentismulsitoate.Siatuncisecerecapreotii deazi,caniciodata,safiemaiinvatatiinSfantaScripturasicuviatacat maicurata. M-amtrezitinzileleacestea,intr-oseara-caeutocmailuasemcojoculin capsamapunoleacajos-,siaud:hodoronc-tronc.Cineavenit?Directorulde laConsiliulEcumenicdelaGeneva.Sieramdesaptamanasiatrebuitsastau

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

douaorejumatatedevorbacuel,panalaUtrenie.Cateintrebariapusomul

acela!

Sieu,dacanusuntunomcarturar,catm-aajutatDumnezeusiamcitit mergandcuoilepemunte, caeuamfostciobanaicilaoilemanastirii,panace m-aupiusstaret.Darmi-apusintrebaridegeniu. Sidacan-aificunoscutdeosebireaBisericiinoastredeceaprotestantase faceaoconfuzieabsoluta. AuvenitcuparintiidelaBucurestisidelaSibiu. Mi-au pus intrebari despre unitatea Bisericilor; ca ei vor sa uneasca Bisericilesisafaca,precumazisMantuitorul,oturmasiunpastor. - Domnule director, i-am zis, biserica dumneavoastra, protestantismul, estesuspendatainaer. N-aretemelie! -Dardece,parinte? -Undevi-iSfantaTraditie?Unde-sSfintelecanoane?Unde-ipractica

Bisericiide2000deani?

Atidesfiintattotulsiacumvretisavaapropiatidenoi?Esteimposibil! Noi avem puncte comune mult mai multe cu catolicii, decat cu protestantii,dacaarfisaseajungavreodatalaounire.Protestantiisuntlafoarte maredistantadenoi.EiaunumaidouaTaine,siaceleanucataine,cinumaica simboluri: Botezul si Cina Domnului. La Cina Domnului, fac o masa comemorativacupainesivinincinstealuiHristos,darnumaicredcase prefacepaineasivinulinTrupulsiSangeleDomnului.N-amcandsaspun discutiadeacoloca-imultdespus. Darm-amgandit:deacum,ledaucanonlacalugariimeisilafrati,sa invetecatecinci-sasecitatedinSfantaScriptura,despreSfantaCruce,despre

Maica Domnului, despre cultul Sfintelor Moaste si cultul Sfintelor Icoane;

Stitide

ce?Casuntemintrebati.

desprecinstireaDuminiciiinloculsambetei,despreSfantaTraditie

EisuntBisericimaricunumarul.Suntvreo400demilioane.Catoliciisunt

sieivreo750demilioane.

Iarnoiortodocsiisuntemputini,darsuntemBisericaintreaga.Nouanune lipseste nimic. Noi n-avem ce imprumuta de la protestanti, dar nici de la catolici.Nimic,absolutnimic! Biserica noastra o credemsi o intelegemintreaga. Are toate dogmele drepte,toatatraditiavecheapostolicasisoborniceascaaSfintilorParinti.Siare toatecanoanele,aretoatatraditiaLiturgica,Canonica,Dogmaticasiistorica. TotcenetrebuieaveminBisericaOrtodoxa!EsteBisericacareamerspascu pasdupatraditiaevanghelica,apostolicasisoborniceasca,panainziuadeazi.Si eistiuasta.Deaceeavorsaseapropiedenoi. -Darinitiativanoastra-ibuna?m-aintrebatel.

-Iibunainprincipiu.Cavretisafieoturmasiunpastor.Dar,ehei!Cati

muntisuntdetrecutpanaatunci,intrenoisidumneavoastra!

Saneapropiemdedumneavoastra?Darundevi-iSfantaTraditie?Unde

vi-icultulSfintelorMoaste?Undevi-icultulSfintelorIcoane?Unde-icultul

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

sfintilorsialingerilor?Unde-ivenerareaSfinteiCruci?Unde-isupravenerarea

MaiciiDomnului?Unde-scelesapteSinteTaine,mijloacesfintitoare?Unde-i

ierarhiabisericeasca?Undesuntfaptele?Calavoieste"Solafide"-mantuirea

numaiprincredinta.sepoateunacaasta?Cacicredintafarafapte-imoarta.Si"

Solagratia"-lacatolici-mantuireanumaiprinhar.

Cumpoatefimantuireanumaiprinhar,dacaacelasiApostolspuneca"

totivomstainainteadivanuluiluiIisusHristos,cafiecaresadeaseamade

faptelecelebunesicelerelealesale",saiafiecarerasplatadupacumalucrat?

Si-nSfantaEvanghelietisecerfaptelesiporuncile.AiauzitsiinEvangheliade

azi:Stiiporuncile?Aipazitporuncile,casaintriinviata? Nuestecredintafarafapte,asacumocredei.Faptelenu-snimica,nu-i nimicapostul.Undevi-sposturile?Dumneavoastraputetiinchideochiisisa trecetipesteistoriade2000deaniaBiserici, care-inecontestata? EuamfostanultrecutincatacombeleRomeisiamvazutmamapicturii bizantine.SuntpicturisiicoanedinsecoleleI,IIsiIIIincatacombe;cade-acolo a pornit pictura bizantina. Catedralele din Ravena si din Venetia, din ConstantinopolsidinatâtealocurifacutedeSfantulconstantincelmare, de Iustiniansidetotiimparatiibizantini,suntomarturiepesteveacuri.

Putetisaziceticanule-atiavutsidumneavoastra1517ani,panacandv-

atidespartitdecatolici?Paiatuncicum,dacav-atiuitatradacina,s-ouitamsi

noi?Cine-siuitaradacina,seusucasipiere,moare.Dumneavoastratrebuiesa

venitiinapoilaradacina.Vasazica,1517aniicoaneleaufostbuneinBiserica.

PutetisainchidetiochiisisaziceticaBiserican-aavuticoanedelainceput,de

canderainfasa?

Uite,catedraleimensenumaiinmozaicurisiaurstaustrajasiaratalatoata

lumea,caBisericaafostimpodobitacuicoanedinprimelesecole.Sice-ati

venitlamine,launcioban?Camaintrebaucestudiiam.

-N-amvenitsavedemunominvatataici.Amvenitsavedemunom

sfant.

- Sfant este Domnul Dumnezeul nostru! N-auzi ce spune in biserica? Acela-isfant.Noisunemprafsicenusa! -Noicredemcaavetioinspiratiedesussavedetiinproblemaecumenica, dacanoicheltuimdegeabasauumblamdegeaba. - Initiativa este buna in fond, i-amspus. Dar ia ganditi-va! Ca sa va apropiatidenoi,maicuseamadeoBisericatraditionala,caOrtodoxia,cateva trebuie? Darizvoarelecelecurate,graulcelfaraneghinasivinulcelfaradeapa,la SfintiiParintilegasiti. Citeste.Teologianoastraceamaiputernica,ainceputdinsecolulI,pana insecolulV.Acolosuntizvoarelecelemaicurate,dincareseadapatoate cunostinteleteologice. Darsarevenimlacuvantulnostru.Fratiimeistudenti,eusuntdestulde ocupataicisinumasimtsanatos.Sufarsicuinimasicuhernia.Sastitiun lucru:totce-atiinvatatcincianidezile,cudarulluiDumnezeu,sicev-aramas dinscoala,cas-auostenitatatiaprofesori,sapunetiinpractica.Siparintiivostri

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

catvaasteaptacubucuriesavavadapreoti!Doarvinparintiivostrilamine:

"Parinte,amunbaiatlaseminar,amunbaiatlaTeologie".Siseroagasaracii,sa leajuteDumnezeu, sa-ilumineze,sareuseascalaexamenesisafiecuminti. Stiticatagrijaaueisavavadapreoti!Cadecev-autrimislascoala?Ca saaibamarecinste,savadauncopildinfamilialorpreot.Iimarecinstesidar delaDumnezeucasafiipreot,saconduciatâteasufletesisaaiautoritate moralapesteatâteasuflete. Darsastitiunlucru.V-amspuscaBisericaOrtodoxaesteincoltitadin toatepartile,maialesastazi.

SideaceeatrebuiesacunoastetimaibineSfantaScriptura.Dacate-aidus laparohie,de-acumsanuteocupinumaidetreburi.Sigurcaacoloaitreaba multa:sislujbasiliturghiesibotezsicununiesispovedaniesiinmormantaresi lehuzasisfintiridecasesipredicasicomunicaribisericestisisfaturisufletesti. Caacolo. Viatapracticaapreotuluisilegaturaluicupoporul,acesta-icelmaimare lucru pentru popor. Sa-i intelegi durerea si necazul fiecaruia si sa stai la indemanatutror.Apoisafiismerit,safiipopular,safiisaritorsicutoata dragostea. Candseprezintalausabisericiinisteoameninecajiti,bolnavi,saraci,cu copiimulti,le-amuritcinevasaule-aarscasa,preotultrebuiesaledeaajutor celdintâi,infatapoporului."Uite,dausieuunmicajutor!"Saveziceface poporulpeurma!Savezicatdaueipeurma!"Sadam,caciadatsiparintele!". Iarcandintriinpostsioameniios-ovadapepreoteasacafierbefasolesi cartofisimanancadepost,aisavezicumpostestesipoporul!"Parintelenostru numananca,Doamnefereste,defruptinpost!"AuzicespuneSfantulAtanasie celMare:Dinmanapreotuluicarenupostestecelepatruposturisimiercurilesi vinerile,sanuteimpartasesti.PreotultrebuiesatinaTraditia!Elpastreaza legaturacutrecutulsitineasacumatinutBisericanoastraintotdeauna. Dacaosavadacafacimilostenie,sipoporulosafaca.Dacaosavadaca postesti,postestesipoporul.Dacaosavadacaestisaritorlafaptabuna,saresi poporul.Dacaosavadacaestisarguitorlabiserica,itiplacsfinteleslujbesi slujesticuevlavie,sipoporulteurmeaza.Si,insfarsit,dacaosatevadacanu estimandru,canu-tiplacmesele,betia,luxulsiaurul,poporultestimeaza foartemult.Macarcatarfieldedistractivsirobitdematerievacinstipreotul. "Mai,treceparintele!Nu-ipemissanevadabeti,sausfadindu-nesauinjurand!" Siasa,cuviatata,potisapredicimaimultdecatcucuvantul.

S-arputeacaaltulsaaibadarmaimultlacuvantsialtulmaiputin.Cumi-

adatDumnezeu.Dar,dacaareviatabuna,iimaiputernicapredicalui.Trei

cuvintedac-arspune,suntmaitariaceleadecattreimiidecuvintelacelce

vorbestesinuface!

Apoi,vaspun,sacunoastetibineSfantaScripturasiSfinteleCanoane.

Maibaieti,auziticespuneSfantulIoanGuradeAur:Mareprapastieeste-zice

el,-simareprimejdiestapanesteacoloundepreotulnucunoasteCanoanele.Stii

cumeste,dacateducilaparohiesinucunostiCanoanele?Cumarfiunsoldat,

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

caruiaiidaiarmalaspatesibaionetasielopoarta,darnustiesaluptecudansa. Vineinamiculsifaceprafdinel. Deaceeaeu,oricatipreotiamfacutinviata-caeuamfoststaretinmai multeparti si amrecomandat pemulti lapreotie-,candmi-auvenitdela hirotonie,i-ampusinmanainvataturacatreduhovnic.SecheamaCartefoarte folositoaredesuflet.Estedemarefolos.Vatrebuieaceeaprimadata,acum candintratiinparohie.Si-adouacarte:PravilaParinteluiNicodimSachelarie,

tiparitain1940laCernica.Foartebuna!Stiticefaceti?Bateti-olamasina,care

n-o aveti, si fiecare s-o aiba. O pui in geanta si alaturi, epitrahilul si Molitfelnicul,careareranduialaaghiasmeisiaSpovedaniei.Ceeace-titrebuie maimultinpopor! Ti-aipus-oingeantasiteduci.Matusacutare-ibolnava;altulvreasa-i faci o sfestanie, o aghiasma; altul este greu bolnav si vrea o molitfa de dezlegare. Ca, omul macar pe patul mortii, spune toate. Tu indata cauti in pravilasinunumaic-aigasitpacatuldupaalfabet,daralaturideelestesi canonisirea; cecanonsa-idai.Tude-acumestidoctor!Tuestiparinte!Tuesti judecator!Astaestepreotulinscaunulspovedaniei:esteparinte,sidoctorsi judecator! Caparinte,sa-tifiemiladeom,cumIiestemilaluiDumnezeudenoi, candgresimsinuneleapada. Cadoctor,trebuiesacautidoctoriapotrivitadinSfinteleCanoane;sanu fiinicipreaaspru,nicipreapogorator;safacioechivalentaintrescumpatâteasi iconomiaSfintelorCanoane. Unde-inevoiedepuspraf,cumziceSfantulIoanScararul,sapuipraf usturatorsibricisibisturiu.Darunde-inevoiedeplasturecuuntdelemn,acela sa-lpui;adicacuvintemoisiblande.Caaltulesteimpietritsilaacelatrebuiesa fiioleacamaiaspru.Altul,saracul,iinecajitsinutrebuiesa-lnecajimmaitare. Aceluiasa-ivorbesticucuvinteblande:"Uiteasa,soro;uiteasa,frate;asasa faci!"

Dartu,avandcartea,astainmana,estiparinte,estidoctor,stiicumsa opereziunsuflet.Aivazutdoctoriicumsestrangincomisii,laspital,candausa facaooperatiegrea?Laocomisievinceimaimaridoctori,candesteooperatie greadeinimasaudeprostatasaudeficat.Siisidauparereafiecare,canu cumvasa-lomoarepeom. Sidacalatrupesteatatachibzuintapentrudoctori,canucumvasamoara omul trupeste, dar pentru suflet, cata grija duhovniceasca trebuie si cata sfatuire?Cumsafacsanupiaraunsuflet,care-imaiscumpdecattoatalumea? Decitu,avandpravilainmana,cerceteaz-o,sivezicecanonestepentru cutarepacat,cecanoniipentrucutare.Siia-tionotitadacanuaicarteacutine, casastiicumsaprocedezi. Apoi sa fixezi zile si ore de spovedanie credinciosilor, mai ales in sarbatori,candoameniisuntacasasisuntliberi.Apoisalecitestimolitfade spovedaniesisa-ispovedesticateunulperand,iarnuinbloc,cumindraznesc safacauniipreoti,dincomoditate,desfiintandtainamarturisirii.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Acestipreoti,carespovedescincomun,carenufacdezlegarepecapul fiecaruia prin punerea mainilor, care nu dau canon la spovedanie, care nu cerceteazabinepeceicaresemarturisescsiledauSfantaImpartasaniefara randuialasicanon,trebuiesafieopritidelucrareacelorsfinte,canecinstesc Trupul si Sangele Domnului si mare osanda ii asteapta, cum zice Sfantul ApostolPavelsicumzictotiSfintiiParinti. Pecopii,peceicuviatacurata,pebatranisipevaduve,carepostesctoate posturilesiducviatacurata,sa-ispovedestisisa-iimpartasestidedouaoriin posturilemari,lainceputsilasfarsit,dupacumsepotsieipregatisi-sifac canonulraanduit.Iarpeceicenuvorsaposteasca,carenuvinlabiserica regulat,careinjura,fura,seimbata,fumeaza,nuseimpacacuaproapele,care traiescingrelepacatetrupestisisufletesti,caresespovedescfoarterar,carenu tincurateniatotpostul,careavorteazasisepazescsanuaibacopii,precumsi celorcenuascultadeparintisinufacmilostenie,lisedacanondupapravila,se opresc de Sfanta Impartasanie si li sedanumai aghiasmamarelasfarsitul postului. Bagatideseama!Dacaveziombolnav,ombatran,nu-lingreuiacupost mult.Postulestepentruomulsanatos.Apoisafiisitudoctor.Acelaestepentru trup,tufiipentrusuflet!"Ei,uite-asa,mosule,inlocdepostfamilostenie,fa rugaciunemaimulta". Da! Asa sa fiti, intre scumpatate si iconomie, adica intre asprime si

blandete.Dacavretisafitipreotibuni,folositiCanonul102alSinoduluiVI

Ecumenicdinanul680,caredaputereepiscopuluisipreotuluisaranduiasca

canonullaspovedanie,cumilvaluminaDumnezeu,dupacaz,dupaputeresicu

dreaptasocoteala;trebuiesacalatoreascapreotulintrescumpatatesiiconomie.

Caleademijloc,caleaimparateasca.Iarundenustiesauintalnestecazuri

grele,saintrebepeduhovnicullui,saupreotiibatranisaumaibine,episcopul

locului.

Precumatuncicindavemunproces,mergemlacelmaibunavocat,iar

candsuntembolnavi,mergemlaceimaibunidoctori,totasasafacemsiin

viataduhovniceasca,sacautamceimaibunipreotisiduhovnici.Noipreotii

suntemavocatiiluiHristos!NoiavemcodulDuhuluiSfant.

CanoaneleBisericiisuntcodalDuhuluiSfant.Noinulucramculegi

omenesti,ciculegileluiDumnezeuumblam.Tinemcontdelegileomenesti;sa

nesupunemlor,saplatimdajdie,sacinstimautoritatile,sanerugampentruei.

Aceasta-idatoriafiecaruicrestin.Darcandestevorbadesuflet,candvinela

marturisitsauiticereunsfat,trebuiesalucrezicucodulDuhuluiSfant,culegile

luiDumnezeudinPidalionsidintoatepravilelebisericesti.

Atunci,iaseama!Catdemareprimejdiearfipentruunavocatsanu

cunoascaarticolelelegilor!Cainlocsa-lscoatapeunom,poatesa-lcondamne'

cinestiecatdegreu.Asasipreotul,dacanucunoastecanoanele.Deaceeaa

spusSfantulIoanGuradeAur,cumca:Mareprapastiesimareprimejdieeste

pentrupreotsanucunoascacanoanele.

Iata,sa-tidauopilda.Uite,maineestipreot.Ti-adatparohiacutare.Vine

ofemeielatine,siisimarturisestepacatele:"Parinte,euamzeceavorturi;am

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

traitsicualtbarbat;inaintedecasatorieamcazutcucineva "Itispuneomul. Undesalespuna?LuiDumnezeulespunesipreotuluicareestemartorullui Dumnezeu. Aceste pacate grele sunt opritoare 25 15, 1o sau 7 ani de Sfanta Impartasanie,cumscrieinPravilaBisericii.Ce-aisafacitu,unpreottanar, caruiaitidaHristospemanaatâteasuflete?Siunsufletiimaiscumpdecattoata lumea!Cumaisaprocedezicudansa,canucumvasa-idaiimpartasaniapeste pacatuldemoartesisatefacivrednicdeosanda,dandTrupulsiSangelelui Hristos? Saunucumva,nebagandinseamascumpatâteasiiconomiacanoanelor, credintaomuluisidecandaparasitpacatul,sa-idaicanonpreamare.Stiice trebuiesaintrebiatunci?Iatacetrebuiesaintrebi:"Decandaiinceputsafaci pacatul?Catianil-aifacut?Decandl-aiparasit?Dacal-aimaispoveditla preot?Cecanonaifacutpentruel?Apoi,dacaaparasitpacatul,iidaicanon dupapravila;nudecands-aspovedit,cidecandaparasitpacatul.Sanuuitati aceasta! Dacacinevaspune:"Parinte,euasvreasamaapropiideSfinteleTaine. Amevlavie,parinte!,Deatatiaanin-amprimitSfintele "Tucefaciatunci? Adu-ti aminte ca totdeauna trebuie sa faci o echivalenta intre canoanele SfantuluiIoanPustniculcaresuntcelemaipogoratoaresialeMareluiVasile, caresuntcelemaiaspre.Deci,asacumcautadoctoruldiagnosticullabolnavi, asacautasafacimediaintreacestecanoane.Siilintrebidupaspovedanie,cu epitrahilulpecap:

-Vreisapostesti,caoricecrestin,celepatruposturidepestean,precumsi zileledemiercurisivineri? -Da,parinte!Maiscaziunansaudoidincanon. -Vreisanumanancicarnesisanubeivinunandezile? -Da,parinte!Iimaiscaziunan. -Vreisapostestiluneapanasearaunandezile? -Vreau!Iimaiscaziunan. -Vreisafaciatâteametaniiunandezilesisazicidecincioripezi

psalmul50?

-Vreau!Iimaiscaziunan. -Vreisaimbraciunomsarac,sausaajutiovaduva,sausaboteziun copil? -Vreau!Iimaiscaziunansaudoi.Siuite,delazece-douazeci,iladucila

2-3ani.Siasacastigisufleteleoamenilor!

Ei,dardacaseintamplacafemeiaaceasta,carealuathotararesafaca canonul,intretimpramanegravida?Cefacicudansa Oimpartasestisaunu?

Dacaaiinparohieofemeigravidasieamaiaredefacut5-6anicanon

panalaimpartasanie,iidaiSfinteleTaine.Infatanasterii,Bisericapregatestede

moartepefemei.Caunelemorlanastere.AiauzitcespuneinPsaltire?"Acolo

suntdureri-iniad-,caaleceleiacenaste".Aucelemaimaridureri,simaiales

candnascintâi.Foartegrele.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Unele, mor, saracele! Si de aceea, Biserica, prin Duhul Sfant, Care o

conduce,siprinSinoadeleParintilori,ahotarat:"Femeiapoatesafieoprita20

de anideSfinteleTaine,dardaca-i gravida,sedavoiesaseimpartaseasca inainte de nastere". Iar daca a nascut,cudarul lui Dumnezeu,si abotezat copilulsieaestesandtoasa,satinainaintecanonul,atatiaanicatis-adat.Daca dupaunan,doi,arealtcopil,iaroimpartasesti. Cale-ampusintrebarealateologiidelaSibiu.Iarparintiiprofesoriimi spuneau:ParinteCleopa,catehezaastalefolosestelormaimultdecatceicinci anideteologie,catamfacutnoi!Caacesteasuntlucruripractice,cucarevorda

mainefatainfata.Noinui-aminvatatlacatedriaastea,salepuna-npractica.Si uite,Dumnezeune-aadusaici!" Auvenitlamine,maitarziu,uncardsimi-auspus:"Parinte,ne-amadus aminte din cele ce ne-ati invatat atunci ". Apoi, mai baieti, daca asta vi-i misiuneapan-lamoarte!Lucrezicusufleteleoamenilor!Siestidoctorsiparinte, judecatorsiavocat Deacumestistapansidomnpestetoate,dariaseamace facicusufleteleoamenilor!Vezicatdemare-inasterea?Cainfatanasterii cedeazatoateCanoanele.Dincecauza? Amvorbitdespreaceasta,laintrunireaecumenicadelaVaratec,careavea tema: "Rolul femeii in societate si familie" sile-amspus:Femeia,dacamoare nascand,moarepealtaruljertfei.Easejertfestepentrunastereacopilulul,pentru sanatâteasiviatalui;estecaomartirasiiseiartatoatepacatele.Darcinene spunenouaasta?ApostolulPavel.Cespune?Iarfemeiasevamantuiprin nasteredecopii.Nuspuneasa?Doaraticitit.

Vinealtullaspovedanie.Unbatran,de87deani.De-abial-amridicatde

subepitrahil.Simionilchema."Parinte,da-mimanasamaridic!"Nuseputea sculadingenunchi. -Mosule,iizic,nustaingenunchi.Staipeunscaun!Capeunbatranil potimarturisistandpescaun,pepat,cumpoateelsastea,numaisaspunatot. Tuiipuiepitrahilulsi-ifacidezlegareincepozitiestael. MosuleSimioane,zic,cuslabiciuneaastapotitinepostul?ErainPostul Mare,anultrecut. -Parinte,decandm-ofacutmama,eun-amstricatposturile!Aiauzit

tarancredincios?Saraciicrestini;87deanisibolnav,dartineSfinteleposturi!

-Uiteaici,scriesidoctorulsamanancibranzasilapte,i-amziseu.

-Da'n-ammancatdestul?SastriceupostulSfintelorPasti?Doarnu-s

pagan!

-AisapotipostipanalaPasti?

-Da,parinte.VreausaiauSfinteleTaine!

-ItidauvoiesateimpartasestisipeurmamaiiaputinlaptepanalaFlorii.

-Parinte,sastiucamorsinustricpostul!

Asam-amfolositdecredinta

lorsincera!

-Aiavutbaieti?l-amintrebat.

-Amavutnoua!Saptetraiesc.

-Sicucinestaiacum?

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

-Cucelmaimic.Restulsuntlacaselelor,gospodarisicredinciosi.Tinsi eiposturile.Totimaasculta. Aivazutpreotincasacutine,dacaaitatabun?Asas-atinutcredinta noastrastramoseasca,dintata-nfiu.Tatasimamaaufoststapanipecopii.Si,ei cumauapucatdelamamasidelabunica,asatinpinalamoarte.Asas-atinut credinta. Dar acum multe s-au stricat! Vrednic a fost poporul nostru! Cu credintaputernicainDumnezeu,inMaicaDomnului,inpost,inrugaciune.Si cuacesteaambiruitpetotivrajmasii,sipeceidinafarasipeceidinauntru.Ca Dumnezeu,pecelcucredintacurata,nu-llasa. Darsavaspunceva.Unbatrancaacesta,dacavinelamarturisiresivrei sa-lieidupascumpatâtea,canoanelor,nu-lpotioprisanumanancedefruptin post. Canonul 69 apostolic spune clar: "Episcopul, preotul, diaconul, ipodiaconul,citelulcantaretulsimireanul,dacanupostescSfantulsiMarele PostsivinereasimiercureadePestean,ceicaresuntclericisafiecaterisiti-si episcopulsipreotul,totisuntcaterisitideSfinteleCanoane-,iarmireanulsafie afurisit.AfurisenieinseamnaopriredelaImpartasanie.Darmaispuneceva canonul:afaradecazdeboala. AivazutcaBisericanu-iomoratoaredetrupuri?Iiomoratoaredepatimi! Doardecepostimsineinfranamsipriveghem?Casaslabimtrupulsisanune vieazburda.Dartrupul,dacaesteslabitdevreoboala,nu-imaidapreotul canonsipostaspru,cipemasura,puteriilui. Omuluigreubolnavsibatran,preotultrebuiesa-ideavoiesamanancece

poateinposturi.PentrucaBisericaluiHristosnu-iomoratoaredetrupuri,ciii

omoratoaredepatimi,adicasatinacaleademijloc.

Iardacailluptapatimile,maiadaugipostsimetanii.Trupulestetovarasul

nostrudeviata.Deaceeatrebuiesa-lpastramcatsepoatecusanatatesicu

masura.CaspuneMareleVasile:"Sufletulestecalaretulsitrupulestecalul

"Calaretuicare-iomdesteptiltesala,ilingrijeste,dararebici,siaresizabalain

guracalului,candmergecudansul.Siasadefrumosiista,sicalaretuluisi

caluluicandamandoisuntfrumosi.Dardacacalaretullasacaluldecapullui,si-

idatotmereuovazsimancare,iarbicisifraunuare,ilduceinprapastiesiil

ucide.

Trupul trebuie strunit de puterea sufletului rational din trup, ca sa-l

conducasufletulpetrupprinpost,rugaciunesimetanii.Nu,Doamnefereste,sa-

lconducatrupulpesuflet;caatunciparteanecuvantatoare,ceadobitoceascaa omuluidacaseridicasaconducapesuflet,ilduceingheena. Desprepost,auziceziceSfantulVasile:Iarmasurainfranariisaseiadupa masuraputeriitrupuluilafiecare.AuzicespuneSfantulMarcuAscetul:"Cata deosebirearearamadefiersifieruldevreascuri,atatadeosebireesteintre constructiaunuitrupsialaltuia".Unulpoatepostiosaptamanasialtul,cu greu,postesteozi.Deci,n-aivoiesapuiaceeasimasuradeinfranarelatoti,ca nutotiauaceeasiconstructie. AscultacezicesiSfantulMaximMarturisitorul:Da-itrupuluitau,dupa putere,simancaresiodihnasibauturasitoatagrijataopunepentruminte;ca mintea ta sa fie cu Dumnezeu; totdeauna in rugaciuni, in cugetari, in

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

contemplatiiduhovnicesti;iartrupulsa-ltiisanatossiusor.Nicisa-lingreuiezi, sa-ipuimancaremulta,sa-lingrasicapeundobitoc,sanutemaipotimiscade dansul;darnicisa-lslabestipestemasura.Caleademijlocintrutoate-ibuna. Asa,baieti.Siafaradeasta,ce,seintampla?SfantulIsaacSirianulspune asa:"Petrupulcelneputincios,daca-lveiingreunapesteputerecupost,cu metanii si priveghere, intunecare peste intunecare bagi in sufletul tau, si tulburarepestetulburareitiadaogitie".Caciomul,dacavedeca-lchinuiesti preamultcupostsicucelelalte,setulbura,canupoatesaracul. Deci,sapui masurainfranariisipostului,potrivitcustareafireascaa omuluisidupaputerealui. Caleademijloc,maibaieti,caleaimparateascaestebunaintrutoate.Asta auales-oSfintiiParinti, peastaaumersHristossitotisfintii,peastasamergem sinoi. Acesteafiindzisepentrupost,iatacespunpentrumilostenie:capreot,sa nuingreuneziomul,safacamilosteniedesila."Capedatatoruldebunavoieil iubesteDumnezeu".Dacaosavadacredinciosiicapreotulfaceelmaiintâi milostenie,vorfacesiei.Macarc-ofacidefatarnicieaceamilostenie,nute teme,catevaiertaDumnezeu,cavreisadaipildabunatuturor."Maibinesa faci-dupacumspuneSfantulIoanScararul-defatarnicieofaptabuna,decat san-ofacideloc".Capeurmavinesismerenieininima! Capreot,trebuiesadaipildapoporuluisicuvorbasicupurtareasicu postulsicumilosteniasicubisericasicuneagoniseala.Cutoate,cutoate.Safii precumziceSfantulTalasieLibianul:Tacitu, savorbeascafapteletale.Sau, ceeacespuneDiadohalFoticeii:Mustrasicearta,omule,cuputerealucrarii;nu cumultavorbire,ciprintraire. CaSfantulIoanGuradeAurzice:CuvantulsistrigandsupCuvantulsi strigandsupara,iarviatasitacandfolosestepetoti.IarSfantulIsidorPelusiotul zice:Candomul,carevorbestedespreadevarsidesprefaptabunafacesiel dupaputeredinceeacevorbeste,atunci omul acelasefaceicoanaatoata filosofia.Caelvorbestesiprintrairesiprincuvant. Iardacaomulnumaivorbestesinufacedeloc,apoiajungefatarnic.Chiar daca-ifolosestepealtii,trebuiesafacasiel!CespuneMantuitorullalegiuitori? Vai,voua,legiuitorisifariseifatarnici,punetisarcinigrelepeumeriipoporului sivoinicicuvarfuldegetuluinuvaatingetideele! Stiticeinseamnavarfuldegetului?Adica,estidator,dacanufacichiartot ceinveti,macaroleacasafacisitu,sateatingisitucuvarfuldegetului.Euii spunpoporuluisaposteasca,darpostescsieu!Iispunsafacamilostenie,darsa facsieu!Iispunsanuadunebani,lafelnicieusanuadun.Iispunsanuse ducalarele,sanufacacutare,darnicieusanufac.Samavadasipemineca preotcadintoatefaptelebunemaimpartasesccateoleacasifaccatpotdin faptabuna.

Macar cu varfui degetului sa ne atingem de toate. Pentru ca, ce zice Sfantul Isaac Sirianul in Cuvantul 1: Alta este cuvantul cel frumos si alta

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

cuvantulceldinlucrare.Cuvantulcelfrumos-zice-,esteamanetalrusinii,iar cuvantulceidinlucrareestecamaranadejdii. Cum? Estepreotcarepredicadeuimestepetotisiinvata,darelnuface.Acesta-i cuvantfrumos.Darsefaceamanetalrusinii.Cum?Candomulramanesingur,ii esterusine,luideceeaceavorbit;caciconstiintailmustrasiiirusineaza stiinta:"Ce-aivorbitsicefacitu?""Ce-aispussicefacitu?" Ai vazut ca-i rusineaza stiinta. Ai vazut ca ramane amanet al rusinii, predicalui?Caelainvatatuna,iarconstiintaiispune:Dartudecenufaci?

Nu-i tot asa cuvantul din lucrare. Cuvantul din lucrare, este camara nadejdii.Cum?Omulvorbeste, darinadanculfiinteiluiiisopteste,dacastie ca,cudarulluiDumnezeu,afacutsielcevadincelecevorbeste:"Amvorbit. Darcredca,cumilaluiDumnezeusicuajutoruiLui,candvam-amatinssieu cuvarfuldegetuluisiamfacutsieudinacestea,catdeputin".Cazice:"Cand inveticeeacenufaci,estifatarnic!"Sinu-lmustraconstiintapentrufatarnicie, caelstiecaalucratsiel.Siatunciseface"camaranadejdiidemantuire", cuvantulpecarel-avorbit.SiiatacumscriuSfintiiParintisicatdemareadevar esteinpractica,ceeacesevorbesteinacestea.

Acumcandvaducetilaparohiisivafacetipreoti,dacaajutaDomnul,

fratilor,savamarturisitidinmicacopilarie,candintratilapreotie.Nu,Doamne

fereste,saavetivreunpacatdemoartesisaintraticudansullahirotonie!Canu

vamaimergebinetoataviata.Lacasatorie,lahirotonieindiacon,lapreotiesi

lacalugariesefacespovedaniageneraladinmicacopilarie.Saaiscristot,casa

intricurat.

Daca, Doamne fereste, este vreun pacat greu si opritor, pana la urma urmei,cumspuneSfantulSimeonalTesalonicului,teducilaepiscopullocului. Siuitati-vavoi,cepacatevaoprescdelapreotie:

-dacaparintiitais-auluatrudeincasatorie,nuaivoiesatefacipreot; -dacaparintiitaiautraitnecununati; -dacacelcevreasasefacapreot,aavutdouasotii,douacununii,inveac nupoatefipreot; - daca copilui a cazut in pacate trupesti de mic, Doamne fereste, in sodomie,cineval-astricatdemic,inveacnupoatefipreot; -dacaacazutelinpacatcualtul,sauacazutcuofemeieinpacat,nu poatefipreot; -dacas-aintamplat,faravoie,copilulsafifacutucidere; -dacacumvaofifostereticdemic,saudealteconfesiuni; -dacamamalui,sausoralui,candafostcopilulmic,l-aduspelavraji. Avem dreptul canonic. al lui Nicodim Milas, in care se arata toate impedimentelecandidatuluidehirotonieincler.Suntmulte, darcelemaigrele suntacesteapecarele-amamintit.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Daca-isfantaradacina,cumspuneSfantulApostolPavel,sfintesuntsi

ramurile.Nuntaesteradacinafiriiomenesti.Iardaca-isfantaradacina-copiiis-

aunascutdinparinticurati-careautraitincuratiesinus-auluatneamuri-,

atuncisfintesuntsiramurile.Da!Nuveiculegestruguridinspinisismochine

dinciulini.Cadacaradacinaafoststricata,atuncisalbaticesuntsiramurile!

Vaspunacesteacaleampetoate.EsteDreptarul cel mare,numitsi

Trebnicul,tiparitdeeparhiaChisinaului,in1910.Foartebunacarte.Estesi

PravilaMare(Indreptarealegii),tiparitalaTargovisteinl652,undearatatoate

impedimentelecelorceintraincler.

Dacabaiatuladusviatacuratasicinstitasis-amarturisitsis-aimpartasit

sis-apazit,dararamasopatacaaceastapesufletullui,saseducalaepiscopul

loculuisicumilvaluminaDumnezeupeepiscopul.Amtrimissieucativa

tineriteologilaepiscop:"Baiete,eunutepotdezlega;iauita-teaici!Du-tela

episcopultau!"Siepiscopuli-adezlegatsile-aspusca,toataviatasalepararau

sisasecaiasca,caciintracunevrednicieintr-otagmaasademare!

Catprivesteslujbele,maibaieti,sanulescurtaticandvetifipreotila biserica.Sacunoastetibinetipicul,saavetidascaliibuni,carecunoscslujbele bisericii.Estefoartebine,sambataseara,totdeaunasafacetiVecernia.Lafelsi Duminica seara. Inainte vreme, stramosii nostri, cand era soarele la toaca, sambataseara,fugeaucusapadepeogorsicusecera:"Gata!Atocatpreotulde Vecernie!"Panalunilarasaritulsoareluinumailucrau.Preotulsibisericaerau inochiilorsitineauranduialaBisericii.Stiau:"Deacumaintratpreotulin slujbapentruDuminica!"

Afaradeasta,sabagatideseamacumvaapropiatideSfantaMasa,ca preoti.Celemaigreleslujbepecarelefacepreotul,stitivoicaresunt?Doua sunt:SpovedaniasiSfantaLiturghie.Tinetiminte,cavavorbesteunmosneag aici,uncioban!Voiosavalovitideele,caeudeacuma-sunputregai,darvoi AdatDumnezeu,baietitineri.Osamergeti,cudarulluiDumnezeu,savafaceti preoti. Cele mai grele ale preotului sunt doua: Spovedania (Marturisirea) si SfantaLiturghie.

LaSpovedanie,oripierziunsuflet-dacanustiibinecumsa-lcastigi-,ori ilmantuiesti.Or,preotulduhovnicestevanatordesuflete!Intelegi?Dacanu stiesachibzuiascalamarturisirecuunsuflet, intrescumpatatesiiconomia canonului,oriilingreuneaza,oriildeznadajduieste,oriilfaceindraznet!Stii cumfacefierarul?Aivazutcololafierarie,candfacicufoiulsiincalzesti toporul,candvreisa-lcalesti;sauunclestesauoaltaunealta.Aivazutcata bagaredeseamaestelacalit ? "Vai demine,s-acalitpreatare!"Cese- ntampla?Serupecaotelul.Sauiipreamoalesiseindoaieprearepede.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Asasitu,tesilestiacolo,caduhovnic,sacalestisufletulacela,safie potrivitpentruHristos.Nicipreamoale,adicalenes,darnicipreatare,adica iute siimpietrit la inima. Asa de bine trebuie sa potrivim la marturisire cu sufletul!Sabagideseama,sanu-lingreunezi,casanu-ldescurajezi.Darnici sa-llasifaraoleacadecanonsifarasfatuire,casanu-lincurajezilapacat,sase ducanepasatorsisanusimtacaafostlamarturisire.

Deaceea,laspovedanieestefoartebine,v-amspus,saavetiacestedoua carti: Carte foarte folositoare de suflet si Pravila parintelui Nicodim Sachelarie; cain Molitfelnic ispusefoarteputineinstructiuni,pecarelevedetiinaintede spovedanie.Pentrucutarepacat,opresteatata;pentrucutare,atata.Foarteputin. Dacagasiti Pravila lui Sachelarie,aceeadin1940,vasfatuiesc,dac-ogasiti,s-o copiati,cas-oaibafiecareingeantalael,precumsiInvataturacatreduhovnic. Aceastati-aratatot,teducedemanasiitiaratacumsaprocedezi.

Adouaslujba,care-iceamaigrea,esteSfantaLiturghie!Pentruasavarsi

SfantaLiturghie,trebuiesaaiviatasfanta.Altfel,nutepotiapropia!Acoloeste

focdumnezeiesc!

LaSfantaLiturghie,maibaieti,sainvatatifoartebineinstructiuniledin Liturghier.Suntfoartebineasezateacolo.SastiicalaSfantaLiturghie,orice miscare, orice greseala cat de mica, este pacat de moarte. Fii cu frica de Dumnezeu,sanugresestidemoarte,o,preotule!

Dacate-aiimpartasitcuSfintelepreareci,demoarteaigresit.Trebuiesa

fiecumestesangelecuapa-caldut.Sfantacalduratrebuiesafieaoptaparte

dinvinulcaresepuneinSfantulPotir.Sfantacaldurainchipuiestedoualucruri:

dogmatic,estesangelesiapacareaucursdincoastaMantuitorului;iarsimbolic,

estefierbintealacredinteisfintilormartiri,carel-aumarturisitpeHristos.

Deaceea,candopuiinSfantulPotir,zici:"Calduracredintei,plinade

DuhulSfant.Amin".

Savedeti,intimpuliernii,SfantulPotiriirece;Sfintelesuntreci,aproape

ingheata,undebiserican-arefocmult.Aipusputinacaldurasi,dacavezicanu-

icaldutvinul,maipuneputin.Multtarenupoti;cadaca,Doamnefereste,pui

calduramaimulta,seprefacefireavinuluiinapasidemoarteaigresit.Sau

invers.Dacapuipreamultvinsinupuisfantacaldura,demoartegresesti.Vezi

acolocatscrie!Estedemarevaloare.

LastrangereaSfintelordepeSfantulAntimistrebuiemultaatentie.Ai

vazutfratiata?0farmaturica,caunfirdenisip,dacaacazutdepeSfantul

Antimispeleton,sau,Doamnefereste,pejos,preotultrebuiesaposteascadoua

zilesisafaca400demetanii.Tejocicufoculdumnezeirii?Aiauzitcespune

SfantulIoanGuradeAur?Maicuratadecatrazelesoarelui,safiemanata,o!

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

preotule, cand incepi Sfanta Proscomidie, pentru ca junghii pe Fiul lui Dumnezeusiingeriidorescsavadacefacepreotulacolo.

AivazutfratiataceesteSfantaLiturghie?EstetoatadramaCruciisitoata tainamantuiriineamuluiomenesc!SfantaLiturghie,cumatiinvatatlascoala,se imparte in trei parti: "Sfanta Proscomidie", "Liturghia catehumenilor" si "Liturghiacredinciosilor".AivazutcuceseincepeSfantaProscomidie?Cao oaiesprejunghiereS-aadussicaunmielnevinovat,impotrivacelorce-Ltund, asanu-si deschideguraSa,profetiamareluiproorocIsaia,careaproorocit desprejertfaMantuitorului.SicuceseterminaSfantaLiturghie?Aivazutcand dacucadelnitalaurma,cezicepreotul?Inalta-Tepesteceruri,Dumnezeule,si peste tot pamantul slava Ta (de 3 ori). Adica incepe de la Nasterea Mantuitorului,delapestera,panalainaltareaLui.ToatadramaCruciisitoata tainamantuiriisepetreceintimpulSfinteiLiturghii.

Apoi,decandsedabinecuvantareadeSfantaLiturghie,Doamnefereste, n-are nimeni voie sa dea liturghii la usa Sfantului Altar, ca preotul atunci vorbeste cu Hristos si se roaga pentru lume. Sa-i invatati acest lucru! Pomelnicelesedaudimineata,laSfantulAltar,inaintedebinecuvantare. Invata-iodatasidedouaori!Lasa-isastie!VorsadeajertfalaAltar? Lumanare,prescura,vin,pomelnice?Savina,caautimpsisuntdatori.Savina laUtreniesilaacatist,caresefacdimineata. Nu sa vina in timpul Liturghiei, ca este pacat. Sfantul Simeon Tesaloniceanul,zice:"Vaidepreotulacelacarecitesterugaciunileacesteamai inainte,saumaipeurma".

Imispuneaunpreot:"Eulecitescdimineataacasa,parinte,canulemai citescatunciinSfantulAltar!"Sii-amzis:"Darcefacem,parinte?Nejucamcu sfinteleslujbe?Unde-aigasitscrisa inovatiaasta?Catebordeie,atâteaobiceie? Unulfaceasa,unulasa?Nuesteouniformizareaslujbelorliturgiceintoata Ortodoxia?"Nu-ivoie!Pentrucafiecarerugaciunedintreecfonisereprezinta unmomentliturgic.Sin-aivoie,nicimaidevreme,nicimaitarziusalepui.

Siasteasaletinetiminte!Euv-amspus!Voivetifacecumvetivrea.Par

fiindcaativenitpanaaicisimaialescasuntetiinpragulhirotoniei,v-amspus

satinetiminte.

Afaradeasta,maibaietisatinetiminte!Iatagreselidelapreotiidemir:

seapucasidauparticelepoporului,acasa.Sanufacetiasta!Vinsutedeoameni

sizic:"Ne-adatparinteleparticicaacasa!"Sanufaceti,canu-ilucrucanonic.

Celputinvaspun.Devavetiaduceaminte,fericedevoi;dacanu,sanuziceti

can-atiauzit.SiMantuitorulaspus:Den-asfivenitsinule-asfispus,pacatn-

aravea

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Uitecumeste,maibaieti,cuparticelele.Fiecareparticicapecareoscoti omuluidepepomelnicullui,laviisaulamorti,reprezintafataaceluisuflet pentrucareoscoti.SiodatascoasasipusapeSfantulDisc,numaiaivoies-o daiomuluiacasa,ca-llipsestipeeldeLiturghie.NumaiarenicioLiturghie, nici o impartasire euharistica cu Hristos in Liturghia aceea, daca i-ai dat particicaacasa.

Peurma,acesteparticeledegeabaledai;caelenusuntsfintite,cinumai blagoslovite, dimineata, cand se face amestecarea Sfintelor Daruri. Aceste particele,cares-auscosacumsis-aupuspeDisc,candauzicazicepreotul:Ale TaledintrualeTale,Tieaducemdetoatesipentrutoate, atunciincepeSfanta Epicleza,prininvocareaSfantuluiDuhdetreioripentrusfintireaPreacuratelor Daruri.

SicandvineDuhulSfantsizicepreotul:"Sifaadicapaineaaceastacinstit

TrupulHristosuluiTau.

Amin.IarceesteinPotirulacesta,cinstitSangeleHristosuluiTau.Amin.

Prefacandu-lecuDuhulTaucelSfant.Amin,Amin,Amin!"Atuncisesfintesc

siparticelele.ElenuseprefacinTrupulluiHristos,casuntscoaseinnumele

zidiriiluiDumnezeu.DariauomaresfintireprinanalogiecusfintireaTrupului

siSangeluiDomnului.Atunciparticeleleaumareputeredesfintire.

Acesteparticelecares-ausfintitacum,laurmasepuninSfantulPotir,in

dumnezeiesculSange.Sicandeles-auadapatcudumnezeiesculSangesiau

ajunsinSfantulPotir,innumelecarorasuntscoase,acelesuflete,fiecasuntin

rai,fiecasuntiniad,fiecasuntincer,saupefatapamantului,inclipaaceeaau

impartasireeuharisticaganditoarecuHristos,caDumnezeuintotloculestede

fata.

Sidacatui-aidatparticicaacasa,deundesamaiaibaimpartasirecu

Hristos,caeanumaiesteacolo?

Deaceeav-amspus,sa-iinvatatipeoameni:"Particeleleramanaiciin

SfantulPotir,cavareprezintafamiliasisufletelevoastre".

Altceva.PreotiidemirsavarsescBotezultuturorcopiilornou-nascuti.Noi nufacembotezlamanastire,Niciinmormantaridemireni,nicicununii.Voi facetibotezurilaatâteamiidesuflete. Preotii de la tara se numesc armata de front aBisericii.Asa-i numea PatriarhulNicodim.DouaarmateareBiserica.ArmatadegeniuaBisericii, adicamonahii,caretinnestinsasfantarugaciune. ApoiSfinteleScripturi,le-autalcuitsfintiicalugarisine-aulasatcelemai inaltescrieriteologice.AdouaestearmatadefrontaBisericii,adicapreotiide mir.Eisuntpermanentcupoporuisistautoataviatainmijlocullor.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

BagatideseamacumsavarsitiBotezul.Vinfemeileaicicucopiibolnavi deepilepsie.Copilu-imicsi-liadiavolulinprimiresi-lmunceste.Stitidece? Amgasitin"PravilaMare".PentrucalaBotez, preotulnulecitestecuatentie sievlavietoatelepadariledesatana.

O femeie, daunazi avea copilul numai de-un an jumatate si-l muncea vrajmasul;isidadeaochiipestecapinbrateleei.Ei,cumsanuplangabiata mama,candvedecopilulca-lchinuiesatanaasa,demic?Cepacateareacela? Estevinapreotului!Nui-acititlaBotezdezlegariledesatana,aceleacaresunt puseacolosidiavolulareputeresidupabotezasupralui.

Voistitica,panalaBotez,cerulesteinchispentrusufletelenebotezate?

Pananu-iBotezat,n-areintrareinimparatiacerurilor.CaMantuitorulne-aspus:

Mergand,propovaduitiEvanghielialatoatalumeabotezandu-ipeeiinnumele

TataluisialFiuluisialSfantuluiDuh;invatandu-isapazeascatoatecatev-am

poruncitvoua.Savinaprotestantulsaauda,caDumnezeuazistoateporuncile

Luisalepazim,nu"Solafide",mantuireafarafapte.Siapoizice:Celceva

credesisevaboteza,sevamantui;iarcinenuvacrede,sevaosandi.Clar.

Vezi, daca n-are Botezul fi daca Botezul este stalcit si nu s-au citit dezlegarile de satana, macar ca s-au facut afundarile copilului si miruirea, vrajmasulmaigasesteopoartacasaintre,cacicopilulnus-alepadatdesatana sidetoatelucrurilelui.Deci,dupafireaceaveche,panalaBotez,diavolulstain inimacopilului.NespuntotiSfintiiParinti:DupaBotez,harulDuhuluiSfant vine in inima si-l scoate afara pe diavol. Dar ii da voie sa tulbure inima crestinuluidinafara-mustultrupului-,sa-lispiteascapeom.Darinauntrunu poateintra,cascanteiaharuluiodataintratadelaBotezestepanalamoarte acolo.

Insa,dacapreotuln-afacutbinelepadariledesatana-Malepaddesatana sidetoatelucrurile lui,saupoateniciBotezul,vrajmasulgasesteportitasiintra inapoiininimacopilului.

Doamnefereste!Avenitobosit,saugrabit,caaavutmaimultebotezurisi

cununiisinulecitestetoatedezlegarile.Amgasitscrisinpravila:"Copiiicare

seimbolnavesc-si,uneori,nuseimbolnavesccandsuntmici,cicandsuntmai

mari-,iiiavrajmasulinprimire,capreotuln-abagatdeseamasin-acitittoate

dezlegariledesatana".Si-ltulburapebietulsufletmultmaitarziu.

Deaceeasatinetiminte,candfacetiunBotez,sanuvagrabiti.Sau,daca

aidouasitreibotezuriinaceeasiapa-poatesafiesiunul-,daca-smaimulti

copii,safiedeacelasisexsicattraiesceinusepotinrudiprincasatorie,caciau

devenitrudeniispirituale,adica"fratidecruce".Candsuntmaimulticopii,se

potcitilepadarilelatotiodata,dariipomenestipefiecarepenumelesau,cumii

cheama.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

BotezulsemainumestesiusaTainelor,pentrucaprinBoteznoiintramin

BisericaluiHristos.

PrinBotezavemdarulpuneriidefii,alinfieriidupadar.Biserica,inbaia

nasteriideadoua,nefacefiiiluiDumnezeudupahar.Deci,Botezulestecea

maiintâitaina,ceamaimaresimaidogmatica.

InsasiBotezul,caoricetaina,sefacecuscumpatatesicuiconomie,adica cupogoramant,denevoie.Botezulcuscumpatatesefacenumaideepiscopside preot si numai in biserica si numai prin trei afundari. Asa este Botezul desavarsit.

BotezulprinstropiresauprinturnareesteaprobatdeBisericanumaicu iconomie,adicadenevoie. Cace-aifacecuBucovinasiArdealul,undese boteazaprinstropiresiprinturnare?Mairarreusescpreotiinostriundevasa facaBotezprinafundareinArdeal.Esteotraditieramasadelacatolici.

DarBisericanoastral-aprimitcupogoramant,cuiconomie.Stiticuml-a primit?Cumungospodarcarearesaptecopii,s-aintamplatcaunuldineis-a nascutchiorde-unochi,sauciungde-omana, sauologde-unpicior,sauareo meteahnaceva:n-audebine,saunuvedebine.Darpentruca-iallui,nu-lcreste sipeacela?DelaDumnezeusunttoate.

AsasiBisericanoastra.CutoatecaBotezulprinstropiresiturnarenu-i

desavarsit,esteculipsa,darBisericailprimestecuiconomie,caestefacutin

numelePreasfinteiTreimi.

Apoi,lamarenevoie,candprunculdupanastereesteamenintatsamoara?

Bisericaingaduiesa-lbotezenunumaipreotul,cisiundiacon,uncalugar,un

mirean,ofemeiesichiarmoasacareajutalanastere,numaisazicacuvintele

acestea:"SeboteazarobulluiDumnezeucutare,innumeleTatatui.

Amin.SialFiului.Amin.SialDuhuluiSfant.Amin".

Avenitlamineomoasa,dintr-unorasdeundevasimi-azis:

-Parinte,am12avorturi.Amvenitsa-mispuicecanonsafac.

-Darcandle-aiparasit?amintrebat-o.

-Le-amparasitdevreo15ani.

Ma gandeam acum ce canon sa-i dau, ca ea de acum iesise de sub canonisire.Trebuiasa-imaidauceva.Pentruavortsedaasa:cateavorturiare, atatiacopiisaboteze,atatiacopiisaimbracesicelelaltecumspuneduhovnicul. Dar aceasta moasa s-a dus la un dascal crestin si a invatat toata formula Botezului.

-Parinte,mi-azisea,eusuntlamaternitatesiambotezat480decopii

panaacum!

-Bravo!Aipierdut12siaicastigat480!Darcezicilabotez

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

-Uitecumfac,parinte.Amaghiasmamaresidacavadlamaternitateca

copiluiesteslabsi-igatasamoara,euindatailstropesccuaghiasma,aprindtrei

),innumele

Tatalui.Amin.SialFiului.Amin.SialDuhuluiSfant.Amin"

lumanarisizic."Seboteazarobul(roaba)luiDumnezeu(

AivazutoMoasainteleapta?Apierdut12,daracastigat480decopiisii-

aaduslacredinta!

Atuncii-amzis:"Pentrucanonulmatalenu-timaidaunimic,dacaaifacut

atatabinesiatâteasufletele-aiaduslaluminacredintei!"

Ceseintampla?Aceflicopiibotezatidefemeisaudecalugari,sauchiar

dediacon,saudemoasa;casanumoaranebotezati,dacalis-auziscuvintele

acesteasiauramasinviata,preotulnulemaipoaterepetainveac.Elface

lepadarilesicealaltaslujbasi-imiruiestecuSfantulsiMareleMir.Apoiii

impartasestecuSfinteleTaine.Cuvinteledogmaticereferitoarelaipostasurile

SfinnteiTreiminusemairepeta.Capreotul,dacalemairepeta,adouaoara

rastignestepeIisusHristossinumaipoatefipreot.Deaceeastitistii,caretin

stilulvechisiboteazaadouaoara,sunteretici.Cineboteazaadouaoara,adoua

oararastignestepeIisusHristos.CititiinDogmaticaSfantuluiIoanDamaschin

silaApostolulPavel,caBotezulesteingroparesiinvierecuIisusHristos.

Deci,maibaieti,acesteasafiepentruvoi:saavetiviatacurata,satineticu

tarielaSfintelePosturisilaSfinteleCanoanesisanuvaplacasavaimbogatiti.

Cebogatiemaimarseste,decatsateducilaHristoscucatmaimultesuflete

mantuite?Catoatenuleputemnoiface!DacaApostolulPavelspune:Tuturor

m-amfacuttoate,camacarpeuniisa-imantuiesc,apoinoicesamaizicem?

DardacaaisateducilaHristoscuomultimedesufletecurate,mantuite,

catacinstesislavasibucurieosaaiinveciivecilor?

Altadatorie,acumcandvafacetipreoti.Nucumvasavafierusinede hainaluiHristos!Acumsatevadcudulamaiarmaiincolosofercivil!Ti-i rusine de Hristos? Fereasca Dumnezeu! Eu nici nu primesc preoti civili la spovedanie.Mi-auvenitcincipreotidemircupreoteselelamarturisire.Unul aveaoleacadebarbasieraimbracatcuhainepreotesti,ceilalti,nistesoferi, imbracaticupardesie.

-Amvenit,PreaCuvioase,sanemarturisim! -Mai,voisuntetipreoti?Undevaesteuniforma?Undevasuntbarbile? Unde ati vazut voi in icoane, sfinti, cuviosi, mucenici, arhierei si preoti barbieriti,cuitarisicumanecascurta?SaupeMaicaDomnuluiativazut-ocu capuldescoperit,machiata,sicucercei?Preoteseleinparohiesuntjumatatede preot. Ele trebuie sa fie pilda si lumina femeilor din sat prin viata si comportamentullor.

Du-telaGreciasivezica,delacelmaimare,delapatriarhsipanala

ultimuldiacondemir,totipoartabarba,totisuntcuuniformasipoartaculioane

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

sipotcape.Du-telaRoman,petimpulepiscopuluiGherasimSafirinin1904,sa

vedeticumeraupreotii!Totipurtauhainelungisipotcap.

Bine,fratilor,undeneducemnoidelaTraditie?Cumnemailuptamcu

catoticiisicusectele,dacaledamapalamoara?Numaicunumelezicemca

suntemortodocsi!

Nuasa,maibaieti!Catdefrumosiistapreotuluisa-sipoarteuniforma!

InceeaceprivestetalcuireaApocalipsei,omuleispititsatalcuiascadupa capulsau.SanuvabagatimaiadancdecatautalcuitSfintiiParinti.Pentruca atuneicandaspusingerulluiIoanEvanghelistul:"Fiulomului,pecetluieste cuvinteleacestea!"Stiiceinseamna"pecetluite"?Nimenisanulestie! Are mari taine Apocalipsa! Care s-au bagat cu capu-n traista in Apocalipsa,s-aufacutmarisectari,caauluat-odupacapullor.N-auzicespune SfantulGrigoredeNissa?SanuispitestiScripturilemaipresusdevarstata duhovniceasca,cateprapadesti.

Asa,maibaieti!Dacavetifacetoatecateatiauzitsiinvatatsivetitinecu

sfintenielainvataturileSfintilorParinti,vetiaveamultebucuriisiplatadela

Dumnezeuincer,inveaculveacului.Iardacanu,foculgheeneisitalpaiadului!

Pentrucavoi,inlocsafiti"luminalumii"si"sareapamantului",v-atifacutde

ocaratuturorsirusineaingerilor.Sanufie!

SanevedemcutotiilaRai!Amin!

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

TREICUVINTEDUHOVNICESTIADRESATEOBSTII

SFINTEIMANASTIRISIHASTRIA

CUVANTLASFANTULAPOSTOLCLEOPA

30Octombrie,1994

DESPRERUGACIUNE

TREPTELERUGACIUNII

Rugaciuneaestemaicasiimparateasapestetoatefaptelebune.Darcum

esteeamaicatuturorfaptelorbune?CadoarmareleApostoiPavelspune:Si

acumramanacesteatrei:credinta,nadejdeasidragostea;iarmaimaredecat

toateestedragostea.Nuspuneasa?

Deciiatacaceamaimarefaptabunanu-irugaciunea,dupaSfiniiiParinti, ciestedragostea.DardecetotusiSfintiiParintiauspuscarugaciuneaeste maica a tuturor faptelor bune? Pentru ca ea aduce in sufletul nostru si pe dragoste.DragosteadeDumnezeusidragosteadeaproapelenuvinpealtacale insufletulnostru,decatpecalearugaciunii!

Bunaoarasaspun:dacaaisuparatpecinevasaute-asuparatcinevasi

incepisa-lpomenestilarugaciune,numaivezica,delaovreme,seridicaura

dinmijloc.Prinrugaciunesetaievrajbasiindatailcastigipeacelasiiladucila

intelegere,launire.DeacecaspuneSfantulMaxim:Candveivedeapecineva

cateuraste,sautenedreptateste,fiecudreptate,fiecunedreptate,incepesa-l

pomenestilarugaciune.Darsanu-lpomenesti,sa-ifieluivreunrau,caatunci

cadepetine.Saziciasa:"Doamne,IisuseHristoase,miluieste-mapemine

pacatosulsipefratelemeu(cutare),capentrupacatelemeles-asuparatpemine.

Pentrucafratelemeuesteoglindameasielvederautatilemele".

AsaspunesiSfantulIoanScararul."Sanuinvinuiesticumvapefratele candterogipentruel,sausa-iceripedeapsa",cumiipununiiinpomelnicela vrajmasi.Nu-ivoie!Chiardacaiipunetipeuniilavrajmasi,Bisericastiticum se roaga? Biserica se roaga pentru vrajmasi sa-i intelepteasca, sa le ierte pacatele,sa-iaducalacunostintaadevarului,sa-ifacablanzisisa-iintoarcacu bine.

AsaseroagaBiserica.NiciodataBisericanuvreasafacaraulanimeni.Ca Dumnezeu vrea ca toti oamenii sa se mantuiasca Iar noi, cand avem o suparare,niseparecacutareneuraste.DarBisericanu!Eanufacedeosebire. Easeroagadeopotrivapentrutoti,casafiebuni.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

De,aceea,vorbinddespresfantarugaciune,v-amspuscaeasenumeste

maicatuturorfaptelorbune,pentrucaeaaduceinsufletulnostrupeceamai

marefaptabuna:dragosteadeDumnezeusidragosteadeaproapele.

AuzicespunedumnezeiesculParinteMaximMarturisitorul-careafost "varfulteologiei"si"bilantulteologieiortodoxe"insecolulVI-,in Filocalie si incarteanumita "Ambigua",ocartealuicucareilintreceuneoriingandiresi peSfantulDionisieAreopagitul,numitsi"Pasareacerului":Toatefaptelebune ajutapeomsacastigedragosteadeDumnezeu,darniciunacarugaciunea.Ca rugaciunea,deaceeasecheama"maicafaptelorbune",caea,peceamaimare faptabunaoajunge,pedragoste.

ToatefaptelebuneapropiepeomdeDumnezeu,darrugaciunealeuneste.

Estecasicandaifaceousadintablii,sauundulap,sivezicasepotrivesc

lucruriletraselagealau,darnuselipescpananupuiclei.Iarcandaipuscleile-

aifacutdintr-obucatatoate.Asaestesirugaciunea.

RugaciuneanunumaicailapropiepeomdeDumnezeu,ciillipestede

DumnezeusiiifaceunduhcuEl.EsteceeacespunemareleApostolPavel:

sicelceselipestede

Domnul,unduhestecuEl.Suduraaceastaduhovniceascadeaseuniomulcu

Dumnezeu,sefacepecalearugaciunii.

Celaceselipestededesfrantata,untrupestecuea

Dar cand auzim noi de rugaciune, sa nu credem ca toata rugaciunea noastraesterugaciune.Dacaeuzicculimbarugaciunea,saucugura,iarmintea estepedealuri,eumainselpeminecandmarog.CaDumnezeuinvremea rugaciunii,nucautanumaibuzelesilimba,cicautaminteasiinima.

Rugaciuneacareofacemnoicugurasicubuzelesieaestebunaintr-o masura,cacisieaaretemeiinSfantaScriptura.CandauzipeApostoluiPavel caspuneasa:AducetiDomnuluiroadabuzelorvoastre,aratarugaciuneagurii pecareozicem;saucandauziinSfantaScripturacazice:Cuglasulmeucatre Domnul am strigat, cu glasul meu catre Domnul m-am rugat, se refera la rugaciunealimbiisiaglasului.Candauzipeprooroculcazice:SiL-aminaltat pe El cu limba mea iarasi de rugaciunea gurii vorbeste sau: Doamne, auzi rugaciuneameasi strigareamealaTinesavina,totderugaciuneabuzelor vorbeste.Sau:Auzi,Dumnezeule,rugaciuneameasinutrececuvederearuga mea,iarasiderugaciuneaguriivorbestesiaiciSfantaScriptura.

Darsastiticarugaciuneagurii,dupainvataturadumnezeiesculuiparinte

GrigoredeNissa,marelefilosofsifratelemareluiVasile,estegranitaceamai

departataarugaciunii,saumaibinezis,casaintelegetimaibine,eaestecuiul

(treapta)celmaidejosdinscararugaciunii.Stiicaatuncicandteurcipescara,

puipiciorulpeceldintâicui.Dar,cataidesuit!

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Or,scararugaciuniiinurcusuleinuaresfarsit.Rugaciunea,incresterea

ei,nuaremargine,pentrucaeaseunestecuDumnezeu.SiprecumDumnezeu,

fiindnemarginitinsfintenieprininaltimeainsusirilorSale,nuaresfarsitin

bunatatesiinsfintenie,asasirugaciunea,increstereaeiduhovniceasca,se

inaltasimarginenuare!

Sinunumairugaciuneaestenemarginita,cisitoatevirtutilecaresenasc dinDumnezeusuntnemarginite;tocmaideaceea,casenascdinDumnezeul nemarginit. Ori credinta, ori nadejdea, ori dragostea, ori mila, toate sunt nemarginite,pentrucaelesenascdintr-unDumnezeucarenuaremarginein bunatate.

Asadar,candnerugamcugura,sastiticafacembine,cacicuaceasta incepeaseinvataomulaseruga.Cuguraincepemsainvatamintâirugaciunile incepatoare : "Imparate ceresc", "Sfinte Dumnezeule", "Preasfanta Treime", "Tatalnostru","Crezul","Psalmul50" ;si-ibinesaleinvatampederostdin cartiderugaciune,dinCeaslovsiPsaltire.

Noicitimrugaciunicugura-siasaseinvatarugaciunile-,casicumaifi in clasa intâi. O ia de la aceaste rugaciuiie eu gura si se ridica omul in rugaciune,panacandnumaiesterugaciune,panaintrainvederedumnezeiasca. Acum,vorbindderugaciune,vomvorbidespretreptelerugaciunii,asacumne invataSfintiiParinti.

Candnerugamculimba,cugurasicubuzele,suntemintreaptaceamai dejosarugaciunii.Trebuiesatrecemcurugaciuneanoastradelalimbasidela guralaminte,pentrucasufletulnostruaredouapartidomnitoare,cumarata SfantulIoanDamaschinin "Dogmatica": minteasiinima.

Mintea izvoraste permanent ganduri. Creierul este unealta ratiunii, iar inimaesteunealtasentimentelor,asimtirilorcelorduhovnicesti.Caundesimti intâibucuria,scarba,frica?Nuininima?Vezicasimtireasufletuluiseaflain inima?

Deci,vreausavaspununlucru.Candnerugamcugura,neaflamla inceputulrugaciunii. Iar,dacaeuzicorugaciunecugura:"Doamne,IisuseHristoase,Fiullui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine pacatosul", sau "Tatal nostru", sau "Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara sau oricare si, daca o inteleg si cu mintea,eaatuncinusemaicheamarugaciuneagurii,citreceinaltatreapta,si anumelarugaciuneamintii.

"

Iar,dacaaceastarugaciune,careoziccugurasiointelegcumintea,oduc

panalasimtireainimii-saosimtsicuinima-,eaadevenitatuncirugaciunea

inimii,altatreaptamaiinalta.Deci,auzicespuneSfantulApostolPavel:Vreau

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

maibinesaziccincicuvintecuminteainbiserica,decatzecemiidecuvintecu

limba.Atiauzitcucatestemaiinaltarugaciuneamintiidecatalimbii?Ca

preferaapostolulmaidegrabasazicacincicuvintecuminteainbiserica,decat

zecemiidecuvinteculimba;fiindca,aterugacumintea,esterugaciunemult

maiinaltadecatalimbii.

Darrugaciuneamintiiestedesavarsita?Nu!Niciamintiinu-idesavarsita. Rugaciunea mintii de-abia o numesc dumnezeiestii Parinii, jumatate de rugaciune,saupasarecuoaripa,saurugaciunecu-npicior,canicirugaciunea mintiinu-idesavarsita.Iimaitrebuieceva.Trebuiesaducemaceastarugaciune delaintelegereamintiilasimtireainimii.

Candnoizicemorugaciuneculimbasiointelegemcuminteasiosimtim cu inima, ea devine sferica, rotunda, in miscarea sufletului nostru. Aceasta rugaciuneestemultmaidesavarsitasisenumesterugaciuneainimii.

Darosamaintrebati:Rugaciuneainimiiesteceamaiinalta?Nu!Sunt rugaciunisimaiinaltedecatainimii.Darlarugaciuneainimii,ziceSfantul IsaacSirianul,deabiaajungeunuldinzecemii.Iarlarugaciuneacare-imaisus decat a inimii, de abia ajunge unul din neam in neam; asa de inalta este rugaciunea care trece peste cea a inimii. Si care sunt treptele mai sus de rugaciuneainimii?

PrimaesterugaciuneanumitaDesinemiscatoare.Decesecheamaasa?

Cands-aintaritrugaciuneaininima,adica"Doamne,IisuseHristoase,Fiullui

Dumnezeu,miluieste-mapeminepacatosul!",delaovremeinimaseroagafara

sazicalimbacuvinte.Esteceeacespunela"CantareaCantarilor"inBiblie:Eu

dormsiinimameavegheaza.Stiicumesteatuncirugaciuneanoastra?Asacum

aiintoarceunceassiapoielmergesingur.

InaceastatreaptaajungilaceeacespunemareleApostolPavel:Neincetat

varugati(1Tes.5,17).Nis-arpareacaApostolulPavelziceaicicevamai

presusdeputereanoastra."Cumsamarogneincetat?Dareudorm.Mapotruga

canddorm?Dareumananc.Mapotrugacandmananc?Dareuvorbesccu

oamenii.Mapotruga?"Tepoti,dacavrei!

Omulcare,aajunslarugaciuneadesinemiscatoare,oriundearfi,inima

luiseroagapermanent.Daca-iinavion,daca-iintren,daca-iinfabrica,daca-i

lagara,daca-ipedrum,dacadoarme,inimaluiseroaganeincetat.Aceasta

rugaciune,candajungesafie"desinemiscatoare",toataviataomuluiesteo

rugaciune.Oricelucreazapepamant,eltottimpulseroaga.

Apostoliinimicn-auinvatatmaipresusdeputereanoastra.Candazis Apostolul Pavel.: Neincetat va rugati, cel ce ajunge la "rugaciunea desine miscatoare",implinestecuvantullui.Eldacamananca,inimaluiseroaga,cand

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

vorbestecuoamenii,areintainaaltagura:guraceadefocaDuhuluiSfantdin inima lui. Cu aceea vorbeste cu Dumnezeu. Este "gura Duhului", cum o numesteVasiliecelMare.Unasemeneaom,careacastigat"rugaciuneadesine miscatoare",orice-arfaceel,inimaluiseroaga.Aceastaesteapatratreaptaa rugaciunii.

Estesioaltatreaptamaiinaltadecataceasta:rugaciuneaceavazatoare.

Careesteaceasta?AivazutpeSfantutAntoniecelMare?De-acolo,dinmuntele

lui,dinTebaida,undeeraelinEgipt,seduceacumintealaSfantulAmonie,alt

sihastrumare.Acelaiesisedinviatasisufletulluieradusdeingerilacer.Siela

inceputaseinchina.Sil-auintrebatcalugarii:"Parinte,deceteinchini?"Siela

raspuns:"FratelenostruAmonie,marelestalpalceruluisialpamantului,se

ducelacersim-aminchinatsufletuluilui".

SieramaredistantadelaSfantulAntoniepanalamunteleluiAmonie,

insaAntonievedeasufletulluiAmoniecumesteridicatdeingerilaceruricand

aiesitdintrup.Astainseamnaoameniinaintevazatorisaucuminteinainte-

vazatoaredeDumnezeu!

Cand ajunge omul sa fie inainte-vazator de Dumnezeu, el are aceasta rugaciunenumita"vazatoare".Deci,sesuiecuminteaasadetare,caelvede aiciundesuntemnoi,catidemonisunt-casuntmulti-,sicatiingerisunt.Pe totiiivede.Sivedepecelcesi-acuratitinima,vedesigandurile;gandurilece legandestefiecare.Atatdecuratadevinemintealui,caitispunecegandestitu,

cegandestecelalalt.Lafiecarelestiegandurile.AivazutlaMantuitorul:Stiind

gandurilecarturatilorsialefariseilor,azis:Ceganditireleininimilevoastre?

Ceestemaiusorazice?Ridica-tesiia-tipatultausiumbla?Sauazice:iarta-ti-

sepacatele?Seuitasivedeagandurilelor.

Deci, la masura aceasta ajunge omul care are rugaciunea de sine vazatoare.Stiegandurilelatoticaresuntdefata.Vededuhurilerele,vede ingeriisipetoticareseingrijescdemantuireanoastraaici.

Darestesialtatreaptaderugaciunemaiinalta,asasea:Rugaciuneain

extazsauinuimire.Prinaceasta,invremearugaciunii,omulserapestecu

mintealacer,fataluisefacecafoculsimainilesidegeteleluicafacliiledefoc

sinumaiestepepamantcumintea,cinumaiincer.

Ultima rugaciune, mai inalta decat cea in extaz este: Rugaciunea cea duhovniceasca.Aceastaesteasaptea.Rugaciuneaduhovniceascanicinusemai cheama rugaciune. Ea, dupa toti dumnezeiestii Parinti, se cheama vedere duhovniceascasiImparatieacerului.LafelzicesidumnezeiesculParinteIsaac Sirul.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Deci,rugaciuneaduhovniceascaestemaipresusdehotarelerugaciunii.Ea

esteofirecuDumnezeu.AstaesteceeaceavazutmareleApostolPavel:Stiu

peunomoarecare,careacumpaisprezeceanis-arapitpanalaaltreileacersia

auzitacolocuvinte,carenuestecuputintaomuluialegrai.Intrupsauafaradin

trup,nustiu,Dumnezeustie!

Elnustiacumafost.Cainrugaciuneaaceastaduhovniceascamintea

omuluinumailucreazadupaasaputere.CiesteluatadeputereaDuhuluiSfant

si-idusainslavilecerestisinumaipoatecugetacevreaea.Minteaomuluieste

dusaladescoperirimariiniad,incer,undevreasa-lducaDuhulSfant.Siomul

acestaesteinmaridescoperirisicandvineiarinasezarealui,nustiedacaafost

intrupsauafaradetrup,caApostoluiPavel.

Aceasta este cea mai inalta rugaciune, de care spune dumnezeiescul ParinteIsaacSirulca"deabiaseinvrednicesteunuldinneaminneam,deo descoperirecaaceasta".Intr-ogeneratieabiadacasegasesteunul.

Pentrucev-amspusdespreacestetreptealerugaciunii?Eaaredetoate

treitreptegenerale:Rugaciuneagurii,amintiisiainimii.Iarcelelaltetrepte

intermediaresuntlegateintreele,canistecuielascaracandtesui.Unrugator

desavarsittreceprintoateacestetreptederugaciunecudarulluiDumnezeu.Dar

asesuiomulpeacestetrepte,nuesteinputerealui.Aomuluiestenumai

vointa.Savoiasca,saseroageluiDumnezeucumpoate,iaraseinvrednicide

rugaciunicaacesteainalte,estenumaiolucraredumnezeiasca,caredepindede

darulluiDumnezeu.

Deci,inacesterugaciunitrebuiesaseuneascaminteacuinima.Esteo

rugaciuneamintiiininimasiesteorugaciuneainimiicurata.Darsastitica

mintea,pogorandu-seininima,trecedouavamisauobstacole,casaseuneasca

cuinima.Caresuntacelevami?Intâiestevamainchipuirii,aimaginatieisia

douaestevamaratiuniidelapoartainimii.

Pogorand mintea spre inima, eaintalnesteprimavama,imaginatia.Ai vazutcastaiuneorilarugaciunesiapareinminteata,temirice.Oinchipuire, oricelcete-asuparat,oricelcete-asmintitcuopatima.Siatunci,lavama imaginatieisauainchipuiritseopresteminteamoastrainvremearugaciunii, mergandspreinima.

Astaesteprimastatie.SfantulNilAscetulziceinFilocalie:Fericitaeste

minteaaceeacareaajunssaseroageluiHristos,faraimaginatie,faraforma!

MinteaMantuitoruluin-aavutimaginatie,spuntotisfintiiteologi.PentrucaEl

eraNoulAdamsiavenitsarestaurezepevechiulAdam,exactcumafostinrai.

CasiAdam,candafostcreatdeDumhezeuinrai,nuaveaimaginatie,n-

aveainchipuire.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Satanaacazutdininchipuire,cavoiasasefacaasemeneacuDumnezeu,

cumzicelaIsaia:"Tuaispusingandultau:Mavoisuideasupranorilor,peste

muntiiceidemiazanoaptecaresuntinceruri,deasuprastelelorceruluivoipune

scaunulmeusivoifiasemeneacuCelPreainalt.Sinumaicatsi-ainchipuit,l-a

datDumnezeupeLuciferjosdincer,pentrucasi-ainchipuitsafieasemeneacu

El,necunoscandcaestezidire.CaDumnezeul-afacutnumaicugandireasi

poatesa-lsurpeinr-oclipeala.

AsasiAdam,candacazutprinimaginatieacazut.Cei-azissatana?Nu vei muri, ci vei fi ca un Dumnezeu, cunoscand binele si raul.Si cumsi-a inchipuitcavaficaunDumnezeu,acazutprinimaginatiedindaruriledatesi apoiafostizgonitdiniai.Deaceeadumnezeiestiiparintinumescimaginatia podaldemonilor.Niciunpacatnutrecedelamintelasimtire(lainima)daca nusi-linchipuieintâiomulcumintea.

Deci,invremearugaciuniin-aivoiesa-tiinchipuinimic.Niciimaginatii

sfinte,nicipeHristospeSfantaCruce,nicipescaunulJudecatii.Nimic.Ca

toateimaginatiilesuntafaradeinimasidacaramaisateinchinilaacestea,nute

inchiniluiHristos.

Mintea trebuie sa se pogoare in inima, ca inima este camara mintii. Aceasta-icamaradecarespuneHristos:Tu,candterogi,intraincamaratasi incuieusatasiroaga-teTataluitauintruascunssiTataltau,Carevedecele intruascuns,itivarasplatitielaaratare.Voicredeticacicamaraesteceade lemn,casa?Dacaoluatiasa,oluatidupalitera.

OriaicidumnezeiestiiParintiintelegcutotulaltfel:Treiusiaideincuiat

candterogi:usaceadelemn,pentruoameni;usabuzelor,pentrucuvintecasa

nugraiesticunimenidecatcuDumnezeu;siusainimii,pentruduhuri,casate

pogoricuminteaincamarainimii.Cainimaestecamaramintii.

AuzicezicedumnezeiesculParinteIsaacSirianul:Omule,pogoara-tecu minteaincamarainimiitalesiatunciaiajunsincer.Casiaceeaestecamara cerului,aimparatieicerului. Dar cine ne-a spus noua ca Imparatia cerului este in inima noastra? Hristos.N-aspusEl:Imparatiaceruluiinlauntrulvostrueste?Deci,iatacanoi avemImparatiaceruluiininimanoastra.Sicandajungemcuminteaininima, amajunslaImparatiacerurilor.

Deci, pogorandu-se mintea spreinimainvremearugaciunii,intalneste acestedouavami:intâivamaimaginatieisipeurmavamaratiunii,lapoarta inimii.Unominteleptintr-oclipealadevremeletrece.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Legeaceamaiscurtaarugaciuniiestesanu-tiinchipuinimiccandterogi.

Caimaginatiilesuntdetreifeluri:rele,bunesisfinte.Sanuprimestiniciunfel

deimaginatie.Cadacateoprestilaimaginatie,nupotiintracuminteaininima

invremearugaciunii.Iaraicilavamaratiunii,care-ilapoartainimii,intampina

alteduhurirele.Savadauaiciopildacasaintelegeti.

Lavamaratiuniiointampinapeminteanoastrateologiiintunericuluisi filosofii iadului si-i dau mintii ratiuni duhovnicesti. Mintea noastra, dupa marturiaSfantuluiVasile,areinsusireasaizvorascavesnicganduri,bunesau rele.sinu-idevinaceizvoraste.Caceturnamintr-insa,moaramacina.Noi suntemceicarehotaramdacadamdrumullaganduri.

Staiuneorilarugaciune,ingenunchisauinpicioaresaustaipe-unscaun

saupe-olaita,catepotirugasiculcatcandestibolnavsaubatran,cumzice

SfantulGrigoreSinaitul"Celbatransibolnav,poatestaculcatcucapulpeo

perna,dacanupoatestainpicioare,numaisaseroage".Dumnezeunucere

omuluipozitiatrupului,ciamintiisiainimii.Incliparugaciunii,numaicevezi

caaparnucuvinterele,cidinScriptura,cumaispititpeMantuitorulinmuntele

Carantaniei.NuL-aispititdinScriptura?Arunca-Tejos,cascriseste:Ingerilor

SaivaporuncipentruTinesiTevorridicapemaini,canucumvasalovestide

piatrapiciorulTau.

AivazutcarolullorestesateispiteascadinScriptura?Asafacesicu mintea noastra, cand vrea sa se coboare in inima larugaciune.Si lavama ratiunii,care-ilapoartainimii,deexempluitivininminteacestecuvinte:

Ridicat-ai delamarecaiiTaitulburatideapemulte.Sau:Lipsit-audela mancareoile,candnuvorfiboiilangaiesle.

Ceesteasta,ca-idinScriptura,nu?CinesuntboiiCaresuntoile?Ce

intelesauastea?Siindata;teducecumintealatalcuireaSfantuluiMaxim:Boii

rationali-ca-smaimariboiidecatoile-,suntApostolii,episcopiisipreotii,

Bisericapovatuitoare,ierarhia.Cesuntoile?Bisericaascultatoare,poporulde

jos.DecateorinuanumitHristospoporuldejosoi?Oicuvantatoare!

Ceesteiesleadincaresehranescsiboiisioile?BisericaluiHristos.Casi

Bisericapovatuitoaresiceaascultatoaresehranesc,cuPreacurateleTaine,cu

invataturileSfintilorParinti,aSfintelorScripturicelorvechisinoisicutoate

dogmele,cutoatetalcuirileEvangheliei.Deundetoateastea?Dinaceastaiesle,

careesteBiserica.

DarceziceDuhulSfantaici?Lipsit-audelamancareoile,candnuvorfi boiilangaiesle. AdicaosalipseascapoporulluiHristosdinBiserica,candn-or safiepastoriilangaBiserica.Caboii,inchiprational,suntpastoriiBisericii.Si iataceratiuniadevaratesiinalte,nevininvremearugaciunii!Darvrajmasulnu

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

sesuparadeasta,candvedecaturationezi.Elsebucura.Binecateologhisesti,

candterogi!

Fratilor,n-aucecautaasteainvremearugaciunii!SfantulIoanGurade

Aurspune:"Tu,candterogi,nuteologhisi,caestibatjocoritdedemoni!"Cand

terogitrebuiesaaiinimainfrantasismerita,durereainimiipentrupacatesi

smerenie.TainaastaestealuiDumnezeu,Izvorulmintilorrationaledincersi

depepamant.

Deci,nuestevoie,invremearugaciunii,nicisateologhisesti.Pentrucaa stadevorbacunisteratiuniduhovnicestiinvremearugaciunii,chiarde-arfidin SfantaScriptura,nunerugam,citeologhisim.Adicainseamnasacugetamceva lacuvinteleScripturii.Fiindcaaceastavama,aratiuniiestelapoartainimii,n-ai voie sa vorbesti in vremea rugaciunii nici un cuvant din Scriptura. Ci, te coboaraininimacurugaciuneade-unsingurgand.Adicagandindnumaila numeleDomnuluinostruIisusHristos.

Decicuaceastaratiunenecoboramininima,zicandasa:"Doamne,Iisuse Hristoase,FiulluiDumnezeu,miluieste-mapeminepacatosul(saupacatoasa )". Cu alta ratiune n-ai ce cauta. Dupa cum v-am spus mai sus, la vama imaginatiei,canicioimaginatiecatdesfantaarfi,nuesteininimaciafarade inimasitrageminteanoastradininimaafara.Asasiratiunileacestea.

Cadiavolul,numitteologulintunericuluisifilosofuliadului,arescopsa-i

deamintiinoastredeteologhisit.SielitiaducelarugaciunetoataScriptura,

dacavrei-caelesteteologvechi-,siostiepederost.Numaisanuterogi!El

stiecarugaciuneailarde.

DeaceeaitiaducetextesidelaApostolsidinEvanghelie,dinpredicilepe carele-aiauzitinbiserica,dincazanie.Tustailarugaciuneiardiavolulitiaduce lucruri mari si ratiuni duhovnicesti foarte inalte. Atunci, tu capeti o trufie duhovniceasca:"Deaceeaimivinmieacumcuvinteleasteaasadeinalte,caeu marogluiDumnezeu!"Sielradeeugurapanalaurechi!Tunuterogiatunci,ci teologhisesti.Mantuitorulitispunesaterogi:Voinuvorbitimultecafatarnicii caroraliseparecaintrumultevorbeiiaudeDumnezeu!

Hristosceredelanoirugaciunea"monologhie"adicade-unsingurcuvant,

de-unsingurgand.Aiazutcanaaneanca?MergeadupaHristossistrigacu

catevacuvinte:Iisuse,FiulluiDavid,miluieste-ma!SiFiulluiDavidmiluieste-

ma!Darstrigadininima.Eanus-arugatmult,s-arugatcuunsingurcuvant,

darilziceadininima,panaabiruitbunatâtealuiDumnezeusazica:O!femeie,

mareestecredintata!

Asasinoiinvremearugaciunii,maialesarugaciuniiinmii,candvremsa

pogoramminteaininima,asasanerugam,cuunsingurgand.Cadacaparasesti

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

teologiaastainvremearugaciunii,cuajutorulluiDumnezeu,indataminteaintra

ininima.

Camaramintiiesteinima.CandauziinEvanghelie:Tu,candterogi,intra

incamarata,sastiica-ivorbadeintrareamintiiininima.Pentrucaacoloeste

HristosdelaBotez;acolostamireasacuMirelesiseuneste,adicasufletul

nostruseunestecuHristosininima.

Deci,indataceminteaaintratininima,aiunsemnfiresc.Incepecauncui

defocsiseincalzesteinimadelacentru.Apoiseincalzestetoata,peurma

pieptul,umerii,coloanavertebrala,totcorpulsiincepacurgesudoricumare

putere,iarochiiincepavarsalacrimicaldedepocaintacumarefoc.Asta-i

rugaciunedefoc.

Ces-aintamplatacolo?S-aintalnitMirelecumireasa.Hristoscusufletul nostru.AceastaunireduhovniceascailfacepeomunduhcuDumnezeu.Este ceeacespuneApostolul.Celaceselipesededesfranata,untrupestecuea si cel ce se lipeste de Domnul, un duhestecuEl.Aceastauniresi lipirede Dumnezeuininima,prinIisusHristos,aducemaredulceataduhovniceascasi marecaldura.

Darnu-itemelialucrarii,nicidulceata,nicicalduraceadininima.Temelia

lucrariiestezdrobireainimii,cainta,durereainimiipentrupacatesilacrimilede

pocaintacaresevarsaatunci.Instareaaceastasufletulnostruareatatafericire,

atatausurare,atatacaldurasidulceataduhovniceasca,incat,dupacesetrezeste

dinstareaaceastadeunirecuIisusHristosininima,elnupoatespunetrei

cuvinte.

Ceminutefericite,cedulceata,cebucurieaavutininimasa!Sidacain

stareaaceastaarstaunlucratoralrugaciuniiunceassaudoua-cumintea

pogorataininima,adicasaseuneascaminteacuinima-,cands-artrezi,o

saptamanasaudouaininimaluinumaipoateintraniciunganddinlumea

aceasta!Cerulinimiiluiatatsecurata,incatramanevazduhulinimiiplinde

lucrareaDuhuluiSfant.Oinimafericitacares-aadapatculacrimidepocainiasi

cumaredragostedinunireacuIisusHristos.Dragosteduhovniceascacarenuse

poatedescrieculimba!

Deci,aceasta-irugaciuneainimii,decarev-amspusmaisus,lacarede

abiaseinvrednicesteunullazecemii!Asa-ideinalta.Iarderugaciuneacea

duhovniceasca,decarev-amamintitinprimulcuvant,deabiaunuldinneamin

neam.

Darosamaintrebati:"Darnoi,parinte,cefacem,majoritatealumii,care nu stim aceasta tehnica si aceasta filosofie de rugaciune inalta? Noi ne pierdem?"Nu!Darfiindcaavenitcuvantuldesprerugaciune,v-amaratatcare esterugaciuneaceaadevarata.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Nuinseamnaca,dacaeunumarog,nicisanuspunlaaltul.Nicieunum-

amrugatasa,decandsunt!Darnuinseamnasanustim.Canestiiniaeste

orbireasufletului.

Darstiicefacedraculmandrieisialnesimtirii?Dacanoiavemolacrima

larugaciune,stiicezice?"Amute-airugatstrasnic!"Ehei!Sicatiideacolo

panalarugaciuneaceacurata!Catiidedeparteceruldepamant!V-amspus,ca

rugaciuneaincrestereaein-arelimita.PentrucaseunestecuDumnezeu.N-are

margine.

Aceeainseamnarugaciune,cumziceaunulinPateric:"Amporuncitmintii

melesaseridicetreizileinceruri!Sanusepogoaredeacolotreizile".

Aceia-irugaciune!Saucums-arugatunbatrandinpustiascetica.Acesta,

venindunfrateladansul,l-aintrebat:

-Fiule,ceestepelaAlexandria?Cefacelumea?

-Parinte,iimareseceta;araspunsfratele.

-Dadecenuvarugati?azisbatranul.

-Banerugam,parinte!Auscossisfintelemoastesiicoanele,auvenit

preoti,aufacutSfantulMaslucuarhiereiipecamp,cuprocesiunemare.Se

roagasitotnuploua!Darbatranulazis:

-Aratatestecanuvarugati!Batranulstiaadevaratarugaciune.

-Banerugam,parinte!Staruiafratele.

-Fiule,daca-iasa,haisanerugamoleaca!Casa-iaratecare-iadevarata

rugaciune.Aridicatbatranulmainileinsussis-aufacutdegeteleluicazece

facliidefocsifataluicasoarele.Sinule-alasatinjostimpdeunceas.Siin

timpulasta,cumeraseninsiseceta,auvenitnori,s-auingrosatnorii,auinceput

tunetesifulgeresiaplouatasadetare,injurullorsi-ntotEgiptul,incatastrigat

fratele:

- Parinte, parinte, coboara mainile in jos ca ma ineaca apa!Si atunci parintele,candacoborat,mainile,is-afacutfataluiiarasicamaiinainte.

Aiauzitcare-iadevaratarugaciune?Asa,sanerugamsinoi!S-aurugat

miisimii;sipreotisiarhiereisipoporsin-oplouat.Sis-arugatunul,dars-a

rugatcumtrebuie.Intr-unceasacoboratsiploaiasinoriisitoate.Cuaceasta

rugaciune,Ilieadescuiatcerul,careeraincuiatdetreianisisaseluni.Asta-i

rugaciuneinextazsauinuimire.

Si asa, candnerugam,sastimcasuntemdepartederugaciune,atata vremecat minteanoastraestelaceledejossinecurata.Darnutrebuiesa deznadajduim,pentrucaDumnezeustieneputintanoastra.Sidemulteoriunul seroaga,saracul,amaratdevreunnecazsinuarenicicandziceinceasulacela rugaciunedinCeaslovsaudinPsaltire.Zicesielceva:"Doamne,miluieste-ma! Doamne,iarta-ma!"Darzicedintoatainima.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Candmintealuipatrundeininima,nicinusepoaterugacurugaciune lunga. Numai atata zice: "Miluieste-ma, Doamne!", sau "Mila mea!", sau

"Indurareamea!",sau"

Dumnezeulmeu!"Deci,cands-apogoratminteain

inimasauaintratincamarainimii,atatazice:"Iisusealmeu!Iisusealmeu!".

Pentrucainimaatunciseinchidesisedeschiderepede.InimainghitepeIisussi

Iisus,inima!

Atuncinumaiestetimpdevorba,caelstainfataMantuitoruluisiseteme

sazicacuvintelungi,pentrucapierdeatentia.Caatentiaesteputerearugaciunii

dinfataMantuitorului.

Siatuncizicenumaicateuncuvant:"Iisusealmeu!".Darinacel"Iisuseal

meu!",atâtealacrimisevarsasiatatadragostedumnezeiasca,incatomulseface

totcafoculinvremearugaciunii.

Deaceea,candnerugamsazicemcumputem.SfantulMacariestiacanu

stimsanerugam,darnedaunsfat:"Omule,eustiucatunustiisaterogi!el

stiaceinseamnarugaciunea,caeramarestalpalOrtodoxdei-,daritidauun

sfat:Roaga-tecumpotitu!Darroaga-teadeseori!"Cadindeasarugaciune,

omulincepeaseinvatarugaciuneaceaadevarata.

IarSfantuiIoanScararulzice:"Darce?Vomparasirugaciuneaceade

cantitate?"Carugaciuneadecantitateesteceapecareofacemmulta,darfarasa

fimcuminteaininimasifarasafimcuprivireamintiilaDumnezeu."N-o

parasim!"Carugaciuneadintâiestepricinaceleideadoua.Cantitateanaste

calitatea.

Este o vorba taraneasca: "Exercitiul face premianti!" Roaga-te mereu! Apostolul spune: Rugati-vaneincetat !Noi,rugandu-neasa,neputinciosisi raspanditi,cumputemnoi,Dumnezeu,vazandsufletulnostrucavreasase roagecatdecat,iidacatevaminutederugaciunecurata.

Si atunci el indata incepe sa se roage cu lacrimi, cu foc mare. Insa rugaciuneaaceea,chiardacadureazacatevaminute,acelecatevaminutede rugaciunecuminteaininimasuntmaiputernicedecatdacaaistaolunadezile inrugaciune,citindlaPsaltiresaudinCeaslov. Asa de mare putere are. Si atunci, crestinul, gustand, din dulceata rugaciuniiceleicurate,zice:"Ehei!asta-irugaciune!"Daraceastagustatedin rugaciuneacurata,dinrugaciuneaharica,nuvinelacheremulnostru,candvrem noi.VinecandvreaDumnezeusamiluiascasufletulnostru.

AuzicespuneSfantulIsaacSirianul?SemnalmileiluiDumnezeusunt lacrimile la rugaciune. Cand vedemca ne cerceteaza Dumnezeu cu lacrimi multelarugaciuneestesemncamilaluiDumnezeus-aatinsdeochiitaisivrea,

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

prinacestelacrimidepocaintasidedragostemare,satecuretepetine,sate

lumineze,satespeledepacatesisa-tiaratetiecare-iadevaratarugaciune.

Decinoisuntemdatorisanerugamcumstimnoi,cumputem,incepandcu

rugaciunileincepatoare:"Imparateceresc","SfinteDumnezeule","Preasfanta

Treime","Tatalnostru","Crezul"sicelelalte.Nerugamcumputem,darsane

rugamadeseori.

CaauzicespunSfintiiParinti?SfantulTeofanZavoratul,esteomarturie

preaindreptatitasavaspuna:"Celaceseroagades,insasirugaciuneaiseface

luicelmaimaredascalairugaciunii.Insasirugaciuneailpoateinvatasasesuie

delatreptelecelemaidejosalerugaciunii,panalatreptelecelemaiinaltesi

panalaextazsipanalarugaciuneaduhovniceasca".Decirugaciuneaiiinvatape

sfintisaseroage,pentrucaeitotdeaunaserugau.

DeaceeaApostolulspune:Neincetatvarugati!Adica,oricand.Estiacasa, estipedrum, estiinchiliata,estilalucru,oriunde,tuinaltaminteacatre Dumnezeu.Sizicumpoti,darzimereu!Oricerugaciune-ibuna,dacaozicicu fricaluiDumnezeusicuatentie.

Sanucautamnoitreptederugaciuneinalta,caaceasta-imandrie!Noine

rugamcumputem,iarDumnezeu,vazandcasufletulsechinuiestesaseinvetea

seruga,candstiedarulLui,ilinvrednicestedemomentederugaciunecurata.

Siatunci,acelacautainsingurare,safienumaicuDumnezeu.Cumspune dumnezeiesculIoanScararul:Celacepedulceatarugaciuniioaaflat,pururea voieste sa fie singur. Si Sfantul Isaac Sirianul zice: Cela ce pe dulceaa rugaciuniioaaflat,vafugidegloatecaunasinsalbatic!Elvreasaramanain dulceataaceeasiinvorbireacuDumnezeuoricand.Sivorbariasitreburilesi alteleilsustragdelarugaciune,darluiiiparerau.

Estefoartegreusaajungaomulsaseroageinasafel,casanu-ltraga

inapoizgomotulsivedereamultorasiauzireadespreatâtealucruri.Rugaciunea

desavarsitaputinioameniodobandesc.

Esteoinsingurareinsine,ininima,sioinsinguraredinafara.Insingurarea

dinafara:Eumaducinpaduresistauintr-unbordei,intr-ocoliba,undeva;intr-

opestera,simarog.Siaceastaajutamultrugaciunii.Dardacanuveiavea

insingurareainsine,nu-tiajuta.Potisafiiacolosisanalucesticuminteatoate

oraselesitotBucurestiulsitoatetargurile.

Degeabaaifugitcutrupulinpustie,cacicumintean-aifugitinpustie.

Ori,calugarceinseamna?SpuneSfantulIoanScararul:Celcestacuminteasa

afaradelumesideapurureaseroagaluiDumnezeu.Acelaestecalugar!

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Dumnezeunuceresaiesimnoinumaicutrupuldinlumesisafugimin

padure;cicuminteasaiesimdinlume.Asputeasastauinzgomotullumii,cum

faceaSfantulTeodosie,incepatorulvietiideobste,darilvedeaurugandu-seca

unstalpdefocinmijlocullumii.Elavealatrapezacatetreimiidesaracipezi

sielleslujealamasa.Si-lvedeaiinmijlocullumiicainceamaimarepustie,ca

eradesavarsit.Elnumaiauzeasinumaiprivealaceledinlumeaasta,cinumai

laceledesus.Daracelordesavarsitiesteaceasta.

Iarnoicareavemnevoiesaneinvatamrugaciunea,avemnevoiedeo

insingurareinnoimaiintâi.Teinchiziintrepatruperetiaicaseitalesitepoti

insingura.Aiinchisusasiintriincamarainimii.Deabiaacolotepotiascunde

saterogiluiDumnezeuinascuns.

SfantulSimeonNoulTeologspune:Minteanusepoateascundenicaieri

intrezidiri!Potisateducitusi-npustie,potisateducisiintrestanci,potisate

ducioriunde,nuopotiascundeinzidiri.Celmaiadanclocundepotiascunde

minteadelumeestecamaraei-inima!Numaiininimaopotiascunde,eaacolo

stadevorbacuIisus,cuMireleCuvantul,pecareIlaidelaBotez.

Acolodacaoascunzi,minteatrebuiesaintreininima,muta,surdasi

oarba.Sanumaivorbeasca,sanumaiaudanimicsisanumaivadanimicdin

lumeaasta.CinumaiPeIisussa-LvadasideElsaselipeascasicuElsase

uneascainDuhulSfant.Acoloininima,MireleCumireasa!Sufletelenoastre

suntmireseleluiHristoscumspuneSfantulApostoiPavel:V-amlogoditpevoi

mireasaunuiMirefarademoartesitaremi-efricadevoisanusepoticneasca

inimilevoastre,precumaEveidesatana.N-aspusmintea,ciinimile,caastiut

caadevarataunireasufletuluinostrucuHristossefaceininima,nuinalta

parte.

Iardacanoinerugamcumputem,sanerugamadesea,caharulestemaica

deobstelafiecare.Aivazutomamabunacucopilulcelmicalei?Dacavedeca

nustiesameargapepicioruse,illasaoleacasameargasielindatacadejossi

incepeaplangecaeliicupicioareleplapandesinupoatemerge.Siindata

mamailridica:"Stai,haisateinvat".Si-liademana,ilmaiduceoleaca,iaril

lasa.Casaseinveteamerge.Asafaceharulcunoiinvremearugaciunii,cand

nustimsanerugam.

Candvineharullatine,simtiorugaciunecurata;simtiorugaciunea mintii,ainimii.sipeurma,candtelasaDuhulSfantdincauzamandrieisia leneviei,iarcazijos.Candvineharul latine,simtiorugaciunecurata;simtio rugaciuneamintii,ainimii.sipeurma,candtelasaDuhulSfantdincauza

mandrieisialeneviei,iarcazijos,iarminteaseducelalume,latulburare.Apoi

iarteridica,panaceteinvetisamergipeacestdrumsisatetiipepicioarele

tale.Siasa,vazandDumnezeucavreasufletulsaseroage,ilintroduceincet-

incetpetreptelerugaciunii.Sicandainvatatelsaseroage,nu-imaitrebuiesa-l

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

ducanimenidemana.Elstiecaadevaratarugaciuneogasesteininimasa,

unindu-secuIisusHristos.

Decisecadesanerugamcumputem.Uneoricugura,alteoricumintea,

alteoricuinima,alteorimaipresusderugaciuneainimii.Cinesevainvrednici

decelelaltetreptealerugaciunii,cumv-amspus-desinemiscatoare,vazatoare,

rugaciuneainextaz,inuimire,panalarugaciuneaceaduhovniceasca-,aremare

dardelaDumnezeu;darnustiudacadinneamulnostrudeaziajungecineva.

NumaiDumnezeustiepeunulcaacela.Poatesegasesteundevainvreopestera

ascunsa,prinmuntipeundevasau,cinestie,canumaiDomnulstie.Acela-i

stalpdefoc!Acela,candseroaga,sefacecabatranuldinPateric,stalpdefoc!

Darnoisanerugamcumputem,caamvazutcaMantuitoruln-atrecutcu vederearugaciuneacanaanencei.Ea,saraca,nicinueraevreica.Erafenicianca, dinpartileTiruluisialeSidonului.Orifenicieniieraupagani.Daraauzitsiea deMantuitorulcafaceminunisiavenit.VazandatatalumeinjurulLui,a inceput sa strige: Miluieste-ma pe mine, Fiul lui David, fiica mea rau se indraceste!

Cafemeiepagana, ainvatatsieadelaevreicumsastrige.Eanicinustia cumilcheama."Strigaasa,femeie!"Darea,saraca,strigacamamanacajita.Pe fataeiochinuiaudiavoliideatatiaani,caeraindracita.Sialuatasuprasafata fiiceisale,caauzicestriga:Miluieste-ma,Doamnepeminecafiicamearause indraceste!Nustriga:"MiluiesteDoamne,pefiicamea!"Adica,dacaaisafaci milacufiicamea,peminemamiluiesti.

Decis-abagatinfiintafiiceisalesicutoatainimaserugapentrufiicasa.

IarMantuitorulsefaceacanuoaudecasaaratelatotistatorniciacredinteiei.

Aivazutce-aspusintâi.Nusunttrimis,faranumailaoilecelepierdutealecasei

luiIsrael.Adica"Tuestifenicianca,estipagana;nupentrutineamvenitin

lume!"Eaatuncimaitarestriga.Silaapostolileeramila:Doamne,slobozeste-

opeea,castrigainurmanoastra!Ovedeaucastrigaculacrimidinadancul

inimii.IarMantuitorulomaiinfruntaodata:Nuestebinesaieipaineafiilorsi

s-odaicainilor.

Caineofacut-o!Intelegi?Dareanus-asuparatc-ofacecaine.Ea,in

fierbintealarugaciuniiei,atrecutpestetoate.Deaceeaazis:"Doamne,caine

sunteu-adicanusuntdinneamulluiIsrail,eusuntpagana-,darsicanii,

Doamne,manancadinfaramiturilecarecaddelamasadomnilorlor.

Adica,"chiardacasuntcaine,darmacarda-misimieofaramitura,caeu

nuintindmanalamasacustapanii".SiatunciaspusMantuitorulcatredansa:

O!femeie,mareestecredintata!Fietieprecumvoiesti!Sis-atamaduitfiicaei

dinacelceas.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Ativazutrugaciune?Aivazutcredinta?Nucumultecuvinte,dardin inima!DartalharulpeCruce?AivazutcespuneSfantulEfreminCuvantla talhardinVinereaMare?MaiintâielsicelalalttalharhuleaupeIisuspeCruce, si-I ziceau: Daca esti Fiul lui Dumnezeu, coboara-Te de Pe Cruce si ne izbavestesipenoi.Peurmaauvazutca,Mantuitorul,candiibateaucuiein mainisi-npicioaresi-Lbatjocoreau,serugapentrudansiifararautate:Parinte, iarta-lelor,canustiucefac!

Atuncitalharuldindreaptas-astrapunsdeblandeteaLuisizicea:"Iauita-

te!Noicatiiblestemamsi-iinjurampeacestiacarene-aurastignitaici,iarEl

zice:Parinte,iarta-ipeei,canustiucefac!AtunciacrezutininimaluicaAcel

Careesterastignitlangadansii,nuesteunprooroc,ciesteDumnezeu.

TalharulcareainceputsacreadacaMantuitorulesteDumnezeu,vazand ca rabda cu atata blandete, a inceput sa se uite la El in sus, caci Crucea Mantuitoruluieramaiinaltadecatalor,sisegandea:"CerauafacutOmul acesta? Morti a inviat, bolnavi a vindecat, oameni a saturat, a invatat cu cuvantulblandetii,n-afostpacatos,nus-aatinsdeElnimic Cuadevarat acesta-iDumnezeu!"

AceastazicesiApostolul:Cuinimasecredespredreptate,iarcugurase

marturisestespremantuire.Canu-ideajunssacreziininimatainDumnezeu,

cisa-Lmarturisestisicugura,caavemdouaparti.Cusufletulcredcaeste

Dumnezeu,dartrebuiesa-Lmarturisescsicubuzele.DeaceeaazisMantuitorul

:CinesevalepadadeMineinainteaoamenilorsiEuMavoilepadadeel

inainteaTataluiMeu.CutoatafiintatatrebuieSa-Lmarturisesti;siprincuvant

sicuinima,princredinta.

Atuncitalharul,carecredeaininimaluicaMantuitorulesteDumnezeu,

ce-aganditel?"OareosamaierteDumnezeusipemine,caeumaiinainteam

hulit,casiceldinstanga?"Segandeael."AcestIisus,Careseroagapentrucei

ce-Lrastignesc,dacapeceicareL-aurastignitnutinemanie,cucatmaimulto

samaiertesipeMine,macarcaeuamfacutatâteadesfraurisiuciderisijafuri

siinjuraturisibetii!

Si-aduceaamintedeviataluidetalhar,si-sizicea:"Oarecepocaintasa maifaceuacum?Dacaasaveapicioarelelibere,asfacemetanii,darelesunt legate.Dacaasaveamainilelibere,asdadouapalmelaceldinstangacare huleste si as zice: De ce hulesti pe Acest bland Iisus! Dar si manile sunt rastignite".Segandeael,"cepocaintasamaifaceuacumapecruce?"Duhul Sfant i-a dat in gand: "Stii ce mai am eu slobod? Am limba! Limba nu-i rastignita. Si eu amsa strig din toata inima cu limba mea: Pomeneste-ma, Doamne,candveiveniintruimparatiaTa!

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Vezi?IntâiculimbaL-aaparatdetalharuldinstanga,care-Locarape Mantuitorul,zicandu-i:NutetemitudeDumnezeu,canoisunteminaceeasi osanda,caamfacutatâteapacate?DarAcestIisusce-afacut?Intâiculimbail ocarapecelalalt."Eucredcaacesta-IIisus!Numamaiiaudupatine!".Dupace l-aocaratpetalharuldinstangaculimba,afacutpocainta;roadedepocainta,ca numailimbasicaintainimiiiimairamasese. "Amsastrigcuaceastalimba,peacestIisusCarenutineminteraul,sama ierte".Siastrigatdinadanculinimii:Pomeneste-ma,Doamne,candveiveni intru imparatia Ta! Si aude pe Mantuitorul de sus de pe Cruce: Adevarat graiesctie,astaziveificuMineinrai!

SfantulEfremfaceartamareincuvant:"Vazut-airugaciunetalhareasca?

Vazut-aitalharintelept?Astiutsafuremultinviatalui!Dar,avandcredintain

inima,astiutsafureculimbaraiul".Adica:"Talharule!Aifurat,aispart,ai

facutucideri,rautati;daracumcucredintatadininimaaistiutsafuriculimba

raiul".Sizicelaurmaacestcuvant,asa:"O!talharule,sialraiuluitalharule!Ai

furattoate,daraifuratsiraiulculimba.O!talharulesialraiuluitalharule!O!

floaretimpuriealuiHristos,CaruiaIsecuvineslava!"

AdicaceamaiintâifloarerasaritadinCrucealuiHristosafostsufletul

talharului.

DeaceeaelamersintâiinraicuMantuitorul,caL-amarturisitpeCruce

inaintedea-LmarturisipeDumnezeuLonghinSutasul,candl-astrapunsin

coastasialtimultipeurma.Celdintâi,talharull-amarturisitpeDumnezeusiL-

arugatsa-lducainrai.Iataceinseamnarugaciune,invremedenevoie!

Candsuntemnacajiti,sastrigamcutoatainima,caDumnezeucautala

inimanoastra.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

TREICUVINTEDUHOVNICESTIADRESATEOBSTII

SFINTEIMANASTIRISIHASTRIA

CUVANTLASFANTULAPOSTOLCLEOPA

30Octombrie,1994

PreaCuvioaseParinteStaret,preacuviosiparintisifrati,candvavadaici

mabucurfoartemult.AsaasdorisanevedeminainteaPreavesniculuinostru

Mantuitor,labucuriaceafaramargini.

Copiiimamei,caresunteticalugari,sifratiiceimaimici,uitaticesespune ladreptulIov,capitolulsapte:Oluptasioispitaesteviataomuluipepamant. Fitiatenti,mama,ca,crescandcuanii,sacrestemsicuvarstaduhovniceasa.Sa va ajute mila Domnului! Eu asa marogculacrimi,laMantuitorul : sava pazeascaDumnezeudeispitesideprimejdiipetoti.Safiticalugaribuni,mama! Cumne-ambucurataicisine-amcunoscut,asasanevedemsiacoloinbucuria ceavesnica.

Copiiimei,eumasimtbolnav,numaiamputere.Aniilor,70,iardevorfi

inputere80deanisiceestemaimult,ostenealasidurere(Ps.89).Laun

putregaidemosneag,caretrebuiesameargamaineingroapa,sa-imaicante"

Multianitraiasca?"

Faceti ascultare cu dragoste si sa fiti cu "Doamne Iisuse in minte.

TrupulesteMarta,siMantuitoruli-aspusMartei:Marto,Marto,tegrijestisi

spremultetesilesti,ciunlucruititrebuieste.IarMariastatealangapicioarele

DomnuluisiascultacuvinteleLui.Martaestetrupul,iarsufletulesteMaria,

cumspuneSfantulIoanGuradeAur.

"

Maicopii,mabucurcandvavadaici.SavapazeascamilaPreasfmtei

TreimisiMaicaDomnuluideispite,pentrucatinereteaarenevoiedemulta

pazire.Facetiascultarecudragoste,paziti-vamintea,pentrucaDumnezeunuse

uitalafatavoastra,cilainimavoastratotdeauna,savadadacailiubimpeElsi

dacanepazimdepacat.

Maicopii,dragiimamei,trupulesteMarta;puneti-llatreaba.Iarsufletul este Maria; puneti-l la rugaciune : Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,miluieste-mapeminepacatosul!Ascultarea,taiereavoiisipaza mintii.Vezicarugaciuneanuesteconditionatadevremesaudeloc:"Acumpot,

siacumnu!""Inpsalmul102spune:IntotloculstapaniriiLui,binecuvinteaza

sufletealmeupeDomnul.Iarinpsalmul33zice:BinevoicuvantapeDomnul

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

in toata vremea, pururea lauda Lui in gura mea. Si Apostolui Pavel zice:

Neincetatvarugati!

Vezicaintoatavremeasiintotlocultrebuiesa-LavempeMantuitorulin inima? Oriunde veti fi. Pentru ca Mantuitorul se uita in inimile voastre totdeauna.Paziti-vamintea!Vrajmasulbaterazboicasaneiasufletul.Sipretul sufletuluinunil-aspus,mama,unsfant,unproorocsauunapostol,ciinsusi Mantuitorul:Cevadaomulinschimbpentrusufletulsau?

Euvamultumescdintoatainima.caati venit lamine.Dacaintreaba cinevademinecummacheama,sa-ispuneti:"Mosuputregai!Mosuputregai!". SanumaizicetiCleopa!Eusuntputred!Eucandvavad,v-asluaintr-otraista petotisiv-asducepetotilarai.Detotimi-idrag.Fiecarefaceascultareunde estepus.

Noi cei batrani avem treaba cu mii de suflete. Voi sa aveti grija de sufletelevoastre.AuziceziceSfantulIoanGuradeAurincarteanumitaPutul:

Deestecuputinta,o,crestine,si-nfiecareceassatespovedesti.Dardece? PentrucainfiecareminutgresimluiDumnezeu,oricugandul,oricucuvantul, oricuvoie,orifaradevoie,oricustiinta,oricunestiinta.Fiecaresafiepaznic pentru el si sa-si aduca aminte ca ingerul Domnului este permanent langa dansul.

Nuvedeticanuputemrabdaoimpunsaturadeac,oscanteie,uncarbune?

Dar,foculdingheenacumilvomrabda?-spuneSfantulVasile.Elspuneca

foculgheeneiestenegrucapacurasiestedemiliardesimiliardedeorimai

fierbintedecatacesta.Foculacestapamantescesteracoare,umbrafatadeacela.

Iaracelaesteoceandeflacarinegrusinuarefundinveaculveacului.Miliarde

demiliardedediavolisimiliardedemiliardedepacatosisevorarde!Infocul

acesta,macarvezicumardemama,cumardesora,cumseardeginerele,dar

acolonuvezi.Acoloseaudnumaivaiete,scrasniridindinti,racnete,darpe

nimeninuvezi.

StaretulnostruIoanichie,candaslabitsiavrutsamapunainlocullui,a zis: "Aduceti baiatul aladelastana!"Eu,dacam-auchemat,m-amdusla

parintelePaisiesil-amintrebatcesafac.Batranulmi-azis:"Safiicasicumn-

aidasicasicumn-ailua;nutebucuracandte-orpunenutesuparacandte-or

scoate!"

SicusfatulluiamprimitegumeniaSihastrieiinvaraanului1945.Canda

arsbisericainmai1941s-aintamplatominuneatunci.Sfintelemoaste,cese

aflauinaltarulparaclisului,auiesitsinguredinfocprinminunedumnezeiasca,

casicumle-arfiaruncatcinevainogradamanastirii

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

Dragiimamei,cumvavadaici,savavadpetotilarai,impreunacu parintelestaret.Paziti-vaviatacurata,avetifricaluiDumnezeu,spovediti-va curat,facetiascultarecudragoste.Feriti-va,mama,deprieteniacuceirai,ca maineplecamsiMantuitorulspuneinEvanghelieasa:Privegheatisivarugati canustitiziuaniciceasul Nustimcandplecam,darplecampentrucanimeni nuramaneaici.

Parintestaret;vamultumescdintoatainima.Varogsavarugatipentru

mine.Dumnezeusavarasplateascaostenealasidragostea.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

CUVANTLALASATULSECULUI

DEPOSTULCRACIUNULUI1994

InnumeleTatatuisialFiuluisialSfantuluiDuh.Binecuvinteaza,Prea

CuvioaseParinteStaretsavorbesc.

"PentrurugaciunileSfintilorParintilornostri,Doamne,IisuseHristoase,

FiulluiDumnezeu,miluieste-nepenoi!Amin".

PreaCuvioaseParinteStaret,cuviosiparintisifrati

Maiinaintedetoate,suntdatorsamultumescdintoatainimaPreasfintei Treimi, Atotputernicului si Preavesnicului nostru Dumnezeu si Maicii Domnului silatotisfintiicareseroagapentrunoi,caammaiajunssieu pacatosulpanainziuadeazi.

Masimtslabit,foarteobosit,cuatatalume,saraca,carevinedintoate

partile.Mi-edragdecredintalor,mi-emiladeei,darnumaipot,mama,numai

pot!Doctorulmi-azissavorbescjumatatedeceas,casufarcuinima,ampatru

operatii,manaastami-irupta;eumaiamdevorbitzecideore,cavinsaraciisi

spuntoatenecazurile,toatescarbele.

AmfostchematdePreaCuviosulparintestaretsavininsearaaccastaaici

simultumescluiDumnezeucamaivadtrapezaastafrumoasasisoborulsfintei

manastiri.V-ainmultitPreabunulDumnezeuaici!

Eucandamvenitaiciin1929,amgasit14parintibatrani,cubarbilealbe;

siamvenit,noidoifratisis-aufacut16.

ImiaducamintedestaretulIoanichieMoroi,saracu!Aslujitaproape,20

deanisingurliturghia,zide,zi.Singur!SinumaicuImpartasaniatraia!Eramla

bucatarie.SambatasiDuminicaveneasiel,lamasa.Celelalteziletraianumai

cuimpartasania.Maintreba:"Ma,baiatule,aizamadevarza-noimoldoveniiii

zicem"moare"-sioleacadegraufiert?"Sistiamcaastamananca.Luagrau

fiertsioleacademoare,darnuinaintedeaneciticuvantlamasa.

Foartemabucurcaparintelestaretatinutobiceiulastasfant,deaseciti

cuvantlamasa.

MaialesparintelenostrustaretIoanichie,vesnicneciteadin"Sfantul

TeodorStuditul"sidinregulileMareluiVasile,apoineintrebapenoi:"Iazitu,

maidraga,ce-amcititeuaici?"Ei!Dacaeramcugandullafasole,lacartofi,la

cutare,nezicea:"Apoicandcitescsafitisivoiatenti;maitinetiminte!"Siapoi

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

l-afacutpreotpebietulparinteIoil.ParinteleIoil,saracul,cand;-afacutpreotsi

elaslujitmult.

Candm-afacutpeminepreotlaManastireaNeami,in'45,bietulparinte

Ioilslujise136dezilesingur.Sicandm-avazutcavindelaNeamt-cam-a

tinutde-amfacutacolo40dezile,caasaeraobiceiul-,ainceputaplange:

"Bodaproste,camaiamunpreot!"Siapoiamintrateusiamfacut40dezile,ca

eramnumaieucudansul.Murisebatranulsifaceam,curandulcate40dezile.

Dragii mei parinti si frati! Preasfanta Treime si Maica Domnului, v-a inmultit,mama;suntetimultisori;sitinerisimaiinvarsta,Eudeacolodela dealnupotveni,camadorpicioarele.Dacanu-mitrimiteaasina,niciacumnu puteamveni.Nupotmerge!Dar,candpunetidifuzorul,euaudslujbaacolosus. Euplanguneori;iespe-unscauninfatachilieicandvaaudcantandasade frumoslabiserica.,Uitesaracii,daca-stinerisimultisori,cefrumoscanta!Vad caaiciePutereaceanegraitaaluiDumnezeu,Carev-aadussiCareintretine slujbelebisericiisiascultarilesitoate.

Varog,mama,saavetigrijadespovedanie.Suntvreocativacarem-au

raritdareuammultilaspovedanie.Darsuntvreeocativacarenuaumaivenit

numaistiudeei!Eunuamnevoiesavinalamine!Duca-selaatiii,caeunupot

dovedi.Darsuntoseamacarenuvin,nustiudacas-auduslaaltii.Dacas-au

dus,fericedeei,caeunumaipot.Lamine-spreamulti;suntbatransinumai

pot.

Darvarogsavaspovediticuratsiadesea.AuzicespuneSfantulIoan Gura,deAur,incarteanumita "Putul" ,cartecuslovavechetiparitalaBuzauin

1830:O!fratecrestine,dacaestecuputintasiinfiecareceassatespovedesti!

Dar de ce asta ? Pentru ca in fiecare minut gresim lui Dumnezeu, ori cu cuvantul,oricugandul,oricuvoieorifaravoie,oricustiinta,oricunestiinta.

Deaceeavaspun,deasaspovedanieiltinepeompeliniaceabunasi

sincerlaSpovedanie.Euvadcavinunii,saracii,cuspovedaniascrisa,trebuiesa

amrabdare;altadatavinoameni,numaipot!Darcandiivadcavin,imifac

rabdare:lasa-isavina,saracii,casa-sidescarceconstiintasisaseusureze!

De-acumvaspun,mama-,noptileaucrescutmari,deacumpecampnuo samaialergatiatata.SafitilaUtreniecutotii.Tare-ifrumosnoapteacandaud; caeuiespecerdacacolo, sivaaudcantandlamiezulnoptii.Asadefrumos rasunacodriiacestianoaptea!Siasacumvavadaici,dragulmamei,asasava vadinraipetoti!Petoti,petoti!Taremi-emiladevoi,cav-aadusmila PreasfinteiTreimiaici,siaiciesteviatadeobstesi-miparebinecasetine regulasisecitestecuvantlamasasilabiserica.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

MareleVasileafostintrebatdefilosofulEubul,cucareinvataseella

Atena:"O,Vasile;careesteceamaimareintelepciune,carepazestepeomde

totpacatul,si-lducelarai?""O,filosofule,ceamaimareintelepciune,care

pazestepeomdetotpacatulsiilducelafericireavesnicaesteaceasta:pururea

savezimoarteainainteata!Sisaaiinmintesiininimape"DoamneIisuse

".

O,Doamne!Dacane-aminvrednicisanuuitamastaniciodata!Prima scoala, lectie, pe care a dat-o Dumnezeu omului in rai astaafost : Sanu manancidincutarepom,caaisamori!Candauitatmoartea,aduslamoartetot neamulomenesc.Deaceeasanuuitamcaazisuntem,mainenumaisuntem. MantuitorulspuneinEvanghelie:Privegheatisivarugaticanustitiziua,nici ceasulincareFiulOmuluivaveni.

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

CUVANTVORBITLATRAPEZA

(27Decembrie1994,ManastireaSihastria)

PreaCuvioaseParinteStaret,preacuviosiparintisifrati.

MaiinaintedetoatesamultumimdininimaPreasfinteiNascatoarede DumnezeusipurureaFecioareiMariasituturorsfintilorcareseroagapentru noi, ca am ajuns si-n anul acesta la prealuminatul praznic al Nasterii

MantuitoruluinostruIisusHristos,bucuriasimantuireaintregiilumi. Parintilorsifratilor,n-amsaspunmulte,ca-sobosit.Atatavaspunca, standaicicatevazile,m-achematparintelestaretsimi-adatchiliutaastalanga biserica.Foartebine,aproape,casastauzileleasteaaici.Euampetrecutintre sfintiile voastre ca in rai. Am ascultat cu nevrednicie slujbele si cantarile bisericii, v-amvazut pe toti imbracati, diaconi, preoti, slujitori, cantareti la strana.Mis-aparutcasuntinrai.Vezi,PreasfantaTreimece-afacutcua noastramanastire?

Candamveniteuaiciamgasit14batranisicunoidoifratis-aufacut16.

Iaracum,vadatatiaparintisifratiintrapezaastaatatdefrumoasacarenuare

perecheintara.

Fratiimeisiparinti,candvavadcutotiilaascultaresilabiserica,masimt

cainrai,mama!

Vadfiecaresaraculcuascultaricalui,fugalatreabalui,laascultarealui

IngeriiDomnuluipurureasuntcuvoi,carevaajuta,vasprijinescsivainvatasa

vaferitidepacate,derautati.

Darsavaspununlucru:SfantulVasilecelMarenumitdeSfintiiparinti

"ochiulBisericii","guraceadefocaDuhuluiSfant"si"imparatulcuvintelor",

nedaunsfat:afostintrebatdeunfilosof,anumeEubul,dinAlexandria,cucare

invataseellascoalainAtena,inaintedeafiepiscopinCezareeaCapadociei.A

venitlaelsil-aintrebat:"OVasile!care-iceamaimareintelepciune,careil

pazestepeomdetotpacatulsi-lducelafericireavesnica?"

IarSfantulVasilearaspuns:"Ceamaimareintelepciunecarepazestepe

omdetotpacatulsi-lducelarai,labucuriaceafarademargini,estepurureasa

vadamoarteainainteaochilorsai,sisaaibainmintesiininimape"Doamne

Iisuse "

Dragiimamei,parintisifrati,undemergetilaascultaricavoastra,fieca

suntetilabiserica,suntetilagrajd,suntetilavite,suntetilaoi,suntetilacamp, undevatrimiteparintelestaret,safiticu"DoamneIisuse "inmintesigandul lamoarte,camoarteatepazestedetoatepacatele. Aceastalectiei-adat-oDumnezeuluiAdaminrai:"Adame,veziraiul

asta?N-aremargini!Vezifrumusetileastea,carenulepoatejudecanimeni?Le-

amfacutpentrutine!"Sii-adatDumnezeuluiAdaminraiunmiros-spune

SfantulVasile-,mirosdeimparataltuturorcelorfacutedeDumnezeuinrai.

Candveneabalaurullaelsi-lmirosea,gata!Iilingeaupicioareleleii,leopardul,

tigrii,panterelesiziceau:"Imparatul!Imparatul!".Acestmirosl-aavutpanaa

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

gresit.ToatesesupuneaucaunuiimparatpusdeDumnezeupesteele.Dari-a spus:“Adame,vezi,toate-saletale,dardecolo,dinpomulacela,sanumancati, CAOSAMURITI”Sicandauitatdemoarte,aajunslamoartevremelnica, dupanouasutetreizecideanisilamoartevesnicaadustotneamulomenesc. Dragiimeiparintisifrati!Eunumaipotvorbi,casuntbatran,suntobosit. Daratatavarog:oriundevaducetisaavetimoarteainainteaochilorsi"Doamne Iisuse "inmintesiininima.Sivetifipazitidetoatepacatelesiispitele.Ca indatacesetrezestemintea:"Mai,mainemor!Sicummor?Doamnefereste,sa numaducinfoculvesnic!Doamneferestedeiad!" Munciledeacolosichinurilenimeninulepoatepovesticulimbade tarana.Sinu-iomiedeanisauunmiliard,ciinveaculveacului.Fereasca Dumnezeu,mama,savapazeascamilaPreasfanteiTreimi,sinunumaipevoi, cisipetotibinecredinciosiicrestinidintoateBisericileOrtodoxe.Doamne fereste!Nimenisanuajungainiad! Sivarogdintoatainima,ca-sbatransislab,deabiamatinpepicioare,sa mapomenitilarugaciunilevoastresi-nchiliutasilabiserica,cacicatvafiscris nustiu.MantuitorulaspusinEvanghelieasa:'PRIVEGHIATIsivarugati,caci nustitiziua,niciceasul.'Stimcaplecam,darnustimcand.Deaceea,varog, pomeniti-malasfintelevoastrerugaciuni!Petotivarog!Sipecalugarisipe parinti,sipepreotisipefratisipetoti,toti.Camavadslabittare.

Deabiamamaitinpepicioare,dupacumvedeti.Amtrecutde80deani.

Amvazutcaveniselaaniversareameamitropolitul,nisteepiscopi,candam

implinit82deani,lazeceaprilie.Siauadusdaruri.Mitropolitulmi-aaduso

icoana,cufoitadeaursiscriepedos:

"Povatuitorulmeu,duhovnicul,nasulmeu,cutare "Acummi-atrimis

altaicoanacuSfantaParascheva,imbracatafrumos,candafost30octombrie,la

SfantulCleopa.EpiscopuldelaRadauti,Gherasim,mi-atrimissielocarte.Dar

eiauvrutsacantelamasaceva:

-Da-nevoiesacantamocantare! -Care? -Multianitraiasca! -N-avetivoie.Dacanumaintrebati,gataeracantarea,darasa,nu.Ce spuneScriptura? `Aniilor,saptezeci,sidacavorfiinputere,optzeci' Sidupaoptzeci,ce zice?"ostenealasidurere".DarnucititiinPsaltire? -Darcesacantam? -Savainvateucesacantati.Asasacantati:

"Vesnicapomenire!Vesnicapomenire!Vesnicaluipomenire!"

I-aprinsrasulpetoti.Da!Euastaastept:sicriulsivesnicapomenire, mama. Nu stiu! Maine, poimaine, cand o voi Domnul. Asavarogpetoti, mama: cat oi trai sa ma pomeniti la rugaciune si daca oi muri iar sa ma pomeniti.Pentrucaeuvadoresclatotiraiulsibucuriaceavesnicasicea vremelnica.Savarugatipentrumine,pacatosul!

NevorbesteparinteleCleopaIlie–volumul1

NEVORBESTEPARINTELECLEOPA

de

Arhim.IoanichieBalan

***************************************

FOLOSITITEXTULDOARDACAAVETICERTITUDINEACAESTECONFORMCU ORIGINALULROMANESCAPARUTINEPISCOPIEIROMANULUISIHUSILOR,IN ANUL 1995. PENTRU ACEASTA PROCURATIVA LUCRAREA DOAR DE LA PERSOANE DE INCREDERE CARE AU VERIFICAT INTEGRITATEA TEXTULUI, SAUDESCARCATI-ODEPESITEUL

http://www.angelfire.com/blues2/carti/

Rugati-vapentruceiceautruditlarealizarea

acesteiversiunidigitale.

**************

APOLOGETICUM

2003

**************