Sunteți pe pagina 1din 1

VIZAT

Fisa de verificare zilnica a echipamentului de munca


1. Locul de munca (sectia/instalatia) __________________________
2. Denumire echipament tehnic (pozitia tehnologica dupa caz) ______________
___________________________________________________________________
3. Elemente/componente de verificat :
a) aspect __________________________________________________________
b) aparatori/dispositive de protectie _____________________________________
c) aparatura de automatizare ___________________________________________
d) cablul de alimentare (dupa caz) ______________________________________
e) zgomot/vibratii ___________________________________________________
f) verificare etansare _________________________________________________
g) ungerea _________________________________________________________
h) curatenia ________________________________________________________
i) ________________________________________________________________
j) ________________________________________________________________
k) ________________________________________________________________
l) ________________________________________________________________
m) ________________________________________________________________
n) ________________________________________________________________
o) ________________________________________________________________
p) ________________________________________________________________
q) ________________________________________________________________
r) ________________________________________________________________
s) ________________________________________________________________
4. Operatorul echipamentului (numele, prenumele, semnatura, data)
___________________________________________________________________