Sunteți pe pagina 1din 13

Unitatea de nvmnt:Colegiul de industrie Alimentar Elena Doamna

Profilul: Resurse naturale i protecia mediului


Domeniul de pregtire de baz/Domeniul de pregtire general: Industria Alimentar
Calificarea profesional: Tehnician n morrit, panificaie i produse finoase
Modulul I.: Tehnologii generale n morrit i panificaie
Nr de ore/an: 80 , din care: T:35 LT:20 IP: 25
Nr. ore /sptmn: T: 1
Clasa: a X-a H
Profesor: Teodor Violeta (teorie), Grozavu Camelia, Anton Raluca (laborator), Burtea Marieta
(instruire practic)
Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: OMEC nr.3451 din 09.03.2004
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4463 din 12.07.2010

Avizat,
Director
Coman Mariana

Avizat,
ef arie curricular
Brnzaru Ioana

PLANIFICARE CALENDARISTIC
AN COLAR: 2016-2017

1.

Nr.
crt.

Unitatea de
competen

(1)

(2)
PRECUR
IREA I
CONSERV
AREA
CEREALE
LOR

Rezultate ale nvrii


Denumire
rezultat al
Cunotine
Deprinderi
nvrii
(3)
(4)
(5)
Execut- Principii de - Identificare
a
operaia realizare a
precuririi
principiilor
de
- cerealelor:
dup care
precurir
se
dup
e i
realizeaz
conservar mrime i

precurire
nsuiri
ea
a cerealelor
cerealelor aerodinami
- Identificarea
ce
corpurilor
- Corpuri
strine care se

Coninuturile formrii

(6)
Instructajul
de
protecia
muncii
Principii de realizare a
precuririi
cerealelor: dup mrime
i nsuiri aerodinamice
Corpuri strine
ndeprtate prin
precurire: bulgri de
pmnt, pietre, paie,
spice, pleav, praf

Nr. ore

Sptmna

Obs.

LT

IP

LT

IP

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

13.09

20.09

4.10

(13)
S3practica
comasat
a

strine
ndeprtate
prin
precurire:
bulgri de pmnt,
pietre, paie,
spice,
pleav, praf
- Controlul
temperaturi
i i
umiditii
cerealelor n timpul
pstrrii
- Metode de
conservare a
cerealelor:
uscarea,
aerarea
- Insecte
duntoare
din cereale:
insecte cu
aripi tari,
fluturi,
acarieni

elimin din
masa de
Controlul temperaturii i
cereale n
umiditii cerealelor n
timpul
timpul pstrrii
precuririi
Verificarea Metode de conservarea
cerealelor: uscarea,
cerealelor
aerarea
n timpul
pstrrii
Insecte duntoare din
cereale: insecte cu aripi
Identificare
a metodelor tari, fluturi, acarieni
Msuri de dezinsectizare
de
a depozitelor i
conservare
produselor depozitate:
fizico-mecanice, chimice,
Identificare
biologice
a insectelor
duntoare Analiza cerealelor
-Analiza senzorial
Clasificarea a cerealelor,
determinarea gradului
msurilor
de infestare,
de
dezinsecie determinarea
umiditii
a
depozitelor
i
produselor
depozitate

11.10

18.10

2.

PREGTIR
EA
CEREALE
LOR
PENTRU
MCINI

- Msuri de
dezinsectiz
are a
depozitelor
i
produselor
depozitate:
fizicomecanice,
chimice,
biologice
- Principii de Pregtete
cerealele curire:
dup mrime
pentru
i nsuiri
mcini

aerodinamic
e, dup
form i
lungime,
dup mas
specific,
dup
proprieti
magnetice
Corpuri
strine
ndeprtate
prin curire:
impuriti
minerale i
organice,

Identificarea
principiilor
dup care se
realizeaz
curirea
cerealelor
Identificare
a corpurilor
strine
separate
prin
curire

Principii de curire:
- dup mrime i
nsuiri
aerodinamice,
dup form i
lungime,
- dup mas
specific, dup
proprieti
magnetice

Corpuri strine
ndeprtate prin
curire: impuriti
minerale i organice,

25.10

1 .11

8.11

15.11

1
1

22.11
29.11

corpuri
vtmtoare
, boabe din
alte culturi, corpuri
strine
feroase
Prelucrarea
nveliului
boabelor de
cereale
Scopurile
operaiei
Faze: decojirea
primar;
decojirea
secundar;
perierea
Utilaje:
clasificare
Condiionarea
cerealelor
Scopul operaiei
Metode de
condiionare: la
rece i la cald

- Aparate:
clasificare

corpuri vtmtoare,
boabe din alte culturi,
corpuri strine feroase

Explicarea
scopurilor
prelucrrii
nveliului

Clasificarea
utilajelor care
prelucreaz
nveliul
boabelor

Explicarea
scopului
operaiei de
condiionare a

cerealelor
Enumerare
a metodelor
de
condiionar
ea
cerealelor
Identificare
a
aparatelor
folosite la
condiionar

Prelucrarea nveliului
boabelor de cereale
Scopurile operaiei
Faze: decojirea primar;
decojirea secundar; perierea

Condiionarea cerealelor
Scopul operaiei
Metode de condiionare: la
rece i la cald
Pregtirea cerealelor
pentru mcini( utilaje
i aparate folosite la
decojire i
condiionare)

ea
cerealelor
-

3.

PREGTIR
EA
MATERIIL
OR PRIME
I
AUXILIAR
E

Pregtete
materiile- Materii prime iauxiliare
prime i
auxiliare
-

Caracteristici fizico-chimice
ale materiilor
prime i
auxiliare
Pregtirea finii:
amestectoare i
cerntoare
pentru fin,
cernerea finii,
nclzirea finii
-

Pregtirea
srii: operaii
(scop,
condiii,
ustensile
utilizate
pentru
prepararea manual a
saramurii)

Identificarea
materiilor
prime i
auxiliare
Identificarea

caracteristicilo
r fizicochimice ale
materiilor
prime i
auxiliare
Identificarea
sorturilor de
fin i a
caracteristicilo
r fizice ale
finii
Identificare
a
amestecto
arelor i
cerntoarel
or pentru
fin
Asigurarea
condiiilor de
pregtire a
srii
Alegerea
ustensilelor

Recapitulare

6.12

Materii prime i auxiliare

13.12

Caracteristici fizico-chimice
ale materiilor prime i
auxiliare

20.12

17.01

24.01

Pregtirea finii:
amestectoare i cerntoare
pentru fin, cernerea finii,
nclzirea finii
Analiza senzorial a finii

Pregtirea srii:
operaii (scop, condiii,
ustensile utilizate
pentru prepararea
manual a saramurii)

4.

PREPARAR
EA

Pregtirea
drojdiei: scop, mod de
preparare,
procedee de
activare, utilajei instalaii
(pri
componente,
deservire)
-

pentru
prepararea
manual a
saramurii
Executarea
operaiei de
pregtire a
srii
Prepararea
suspensiei de
drojdie
Activarea
drojdiei de
panificaie

Identificare
a prilor
component
e ale
utilajelor i
instalaiilor
pentru
- Pregtirea
pregtirea
apei
suspensiei
tehnologice:
de drojdie
operaii
(scop), surse Executarea
de nclzire a operaiei de
nclzire a apei
apei
tehnologice
Prepar - Sorturi i tipuri - Identificare
de fin
aluatul
a sorturilor

Pregtirea drojdiei: scop,


mod de preparare, procedee
de activare, utilaje i instalaii
(pri componente, deservire)

Pregtirea apei tehnologice:


operaii (scop), surse de
nclzire a apei
Pregtirea materiilor
prime i auxiliare n
panificaie.
Sorturi i tipuri de fin

31.01

ALUATUL
UI

i tipurilor
- nsuirile

de fin
tehnologice ale- Identificare
finii
a nsuirilor

tehnologice
- Metode de
ale finii
preparare a
Identificare
aluatului

a
- Reeta de
metodelor
fabricaie,
de
consumuri

preparare a
specifice- mod
aluatului
de calcul
Calcularea
- Dozarea
de
materiilor prime reetei
fabricaie
i auxiliare:
operaii (scop,
modaliti de
dozare), vase, - Executarea
tipuri de
operaiei
dozatoare,
de dozare,
igienizarea
cu
vaselor i
aplicarea
dozatoarelor,
norme de
NSSM i de
securitate i
igien
sntate n
- Identificare
munc i de
a vaselor i
igien
dozatoarelo
r pentru

materii
solide i
lichide
- Frmntarea
- Executarea
aluatului:

nsuirile tehnologice ale finii


1
Metode de preparare a aluatului
Reeta de fabricaie, consumuri
specifice- mod de calcul
Dozarea materiilor prime i
auxiliare: operaii (scop,
modaliti de dozare), vase,
tipuri de dozatoare

14.02

1
21.02
1
28.02

1
7.03

Frmntarea aluatului: scopul


operaiei, regimul de
frmntare, controlul operaiei

scopul
operaiei,
regimul de
frmntare,
controlul
operaiei

igienizrii
vaselor i
dozatoarelo
r utilizate
Tipuri de malaxoare pentru aluat
pentru
- pri componente, defeciuni
dozarea
solidelor i
lichidelor

- Tipuri de
malaxoare
pentru aluat pri
- Identificare
componente,
a
defeciuni,
parametrilo
deservirea
r regimului
malaxoarelor,
norme de igien de
i de SSM,
frmntare
igienizarea
- Executarea
malaxoarelor
controlului
operaiei
de
frmntare

- Identificarea
prilor
componente i
a defeciunilor
pentru diferite Fermentarea aluatului: scopul
operaiei, tipuri de fermentaii,
tipuri de
regimul de fermentare
malaxoare
Camere de fermentare
Analiza senzorial a aluatului
- Exploatarea
- Fermentarea
predospit i dospit
malaxorului
aluatului:
Prepararea aluatului
(ncarc,
scopul
supravegheaz
operaiei, tipuri
funcionarea i

1
14.03

21.03

descarc
semifabricatul
respectnd
normele de
igien i de
SSM)
- Executarea
curirii i a
dezinfectrii
de fermentaii,
periodice a
regimul de
cuvei
fermentare
malaxorului
- Camere de
fermentare - Identificarea

28.03

4.04

Premodelarea i modelarea
aluatului: scopul operaiilor,
formate

11.04

Regimul tehnologic al
operaiilor de predospire i
dospire final

18.04

parametrilor
regimului de
fermentare

5.

PRELUCR
AREA
ALUATUL
UI

Prelucreaz
aluatul

- Executarea
controlului
operaiei de
fermentare
Divizarea
Executarea
aluatului: scopul prelucrrii
operaiei,
manuale a
calculul masei
aluatului
bucii de aluat
pentru diferite
Premodelarea i sortimente de
modelarea
pine (gramaj,
aluatului: scopul form)
operaiilor,
formate
Regimul
tehnologic al
operaiilor de
predospire i

Respectarea
parametrilor
regimului
tehnologic ai

Divizarea aluatului: scopul


operaiei, calculul masei bucii
de aluat

dospire final

Controlul
senzorial al
semifabricatelor
(predospite i
dospite)

6.

COACERE
A
PRODUSE
LOR

Execut coacerea
produselor

Operaii
premergtoare
coacerii: scopul
operaiilor, mod
de realizare

Cuptoare
utilizate
pentru
coacerea
pinii:
clasificare,
pri
componente,
mod de

predospirii i
dospirii finale
Identificarea
eventualelor
defeciuni ale
predospitoarel
or i
dospitoarelor
Identificarea
nsuirilor
semifabricatel
or predospite
i dospite
Identificarea
operaiilor
premergtoare
coacerii

Identificare
a tipurilor
de cuptoare
pentru
pine

Deservirea
i

Controlul senzorial al
semifabricatelor
(predospite i dospite)
Prelucrarea aluatului

Operaii premergtoare
coacerii: scopul operaiilor,
mod de realizare

Cuptoare utilizate
pentru coacerea pinii:
clasificare, pri
componente, mod de
funcionare

2.05

9.05

16.05sapt.
altfel

S33practica
comasat
a
1
16.05

funcionare,
deservire i
ntreinere,
defeciuni,
NSSM i de
igien

Regimul de
coacere

Controlul
senzorial al
produselor
coapte

Defectele pinii
-

igienizarea
corect a
cuptoarelor
de pine cu
respectarea
normelor
de igien i
de SSM
Identificarea
eventualelor
defeciuni ale
cuptoarelor
Semnalarea
defeciunilo
r aprute
efului
ierarhic
Supravegherea
parametriilor
tehnologici ai
operaiei de
coacere
Recoltarea
probelor de

produse coapte
Determinarea
nsuirilor
produselor
coapte
Recunoate
rea
produselor
cu defecte
datorate

Regimul de coacere

1
23.05

Controlul senzorial al
produselor coapte
Analiza senzorial a pinii
Defectele pinii
Coacerea produselor

1
6.06

7.

TEHNICI
DE
AMBALAR
E

Ambaleazproduse de
panificaie,
patiserie i
produse
finoase
-

coacerii
Tipuri de
- Identificarea
semipreparate i tipurilor de
produse finite
semipreparate
ce urmeaz a fi
i produse
ambalate
finite ce
urmeaz a fi
ambalate
Operaii de
- Pregtirea
pregtire a
semipreparatel
semipreparatelo or i
r i produselor
produselor
finite pentru
finite pentru
ambalare cu
ambalare cu
respectarea
respectarea
NSSM i de
normelor de
igien
igien i de
SSM specifice
Tipuri de
- Identificare
materiale
a
folosite la
materialelo
confecionar r de
ea
ambalare
ambalajelor
n industria
de
panificaie,
patiserie i
produse
finoase
- Identificare
Modaliti de
a
ambalare a
modalitil

Tipuri de semipreparate i
produse finite ce urmeaz a fi
ambalate

13.06

20.06

Operaii de pregtire a
semipreparatelor i produselor
finite pentru ambalare cu
respectarea NSSM i de igien

Tipuri de materiale
folosite la confecionarea
ambalajelor n industria
de panificaie, patiserie i
produse finoase

Modaliti de ambalare a
semifabricatelor i
produselor finite

semifabricatelor
i produselor
finite

or de
ambalare a
semifabrica
telor i
produselor
finite
Recapitulare

8.
ntocmit
Profesori:

TEODOR VIOLETA /T
GROZAVU CAMELIA /LT
BURTEA MARIETA /IP

27.06