Sunteți pe pagina 1din 1

PARAGRAFUL 1(date de indentificare+motivul aplicarii+detalii aplicare special

izare)
Numele meu este ...............................Am vizitat cu interes s
ite-ul
dumneavoastra de internet ?i sunt interesat de admiterea
la Facultatea .............................
din cadrul Universita?ii .....la specializarea .........................
n prezent sunt absolvent al liceului .................................. din......
.
Am ncheiat anii de studiu cu media ...........
PARAGRAFUL 2(motivatia+competente)
ALINIATUL 1(motivatia)
Decizia de a deveni student al acestei faculta?i este fundamentata pe factori
obiectivi, pragmatici,dar si de propria perceptia asupra institutiei.Continuarea
studiilor in cadrul acestei facultati va fi garantia
unei formari de calitate, unde voi avea posibilitatea sa fiu
in contact cu profesionistii in domeniu si voi dobandi cunostinte solide.
Con?tientfiind de faptul ca nu doresc o simpla diploma n ......., am ales
specializarea ................................... pentru a-mi dezvolta abilita?i
?i aptitudini necesare pietei muncii, precum:.................
+CEVA UN PIC DESPRE FACULTATE specializare si altele nu stiu
ALiniatul 2(cunostintele)
Experienta acumulata in anii de studiu cat si activitati extrascolare,
m-au determinat sa aporfundez cunostintele in domeniul..........
pe care visez sa-l studiez in cadrul facultatii pe care o conduce?i.Sunt convins
ca pot sa mi dezvolt competen?ele prin formele ?i metodele didactice moderne
pe care le promova?i, precum:cursuri interactive,discu?ii libere,seminarii acti
ve,
cercuri de responsabilitate sociala, workshop-uri precum ?i un ultim element vit
al,
programele de practica numeroase pe care le asigurati
studentilor facultatii.
De asemenea, am fost atras de numeroasele conferinte si workshop-uri organizate
de facultate att cu mediul
de afaceri, ct si cu institutiile publice, prin care se urmareste o mai buna cuno
astere a nevoilor de
competente solicitate de agentii economici sau institutiile publice, dar si o cu
noastere reciproca directa si
sincera.
PARAGRAFUL 3(incheierea)
Mentionez ca vizez si continuarea studiilor la programele de master pe care le o
rganizati
Daca ve?i considera ca motiva?ia ?i calificarea mea sunt oportune pentru ob?iner
ea unui loc n cadrul
....., sunt disponibil n orice moment pentru a fi contactat n vederea discutarii d
etaliilor
unei posibile colaborari.