Sunteți pe pagina 1din 18

I ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

1. Societatea comerciala A inregistreaza un plus de mobilier, evaluat la 40.000 u.m.n,


pe care il amortizeaza intr-o perioada de 2 ani.
Rezolvare
1) Inregistrarea plusului de inventar 40.000 u.m.n 214=131 40.000 u.m.n
2) Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea 20.000 u.m.n 6811=2814 20.000 u.m.n
3) Virarea unei parti din subventie la veniturile exercitiului curent
20.000 u.m.n 131=7588
20.000 u.m.n
2.Societatea Comerciala Z (din Romania) importa marfuri dintr-o tara din afara U.E. (ex.
SUA), pentru care se cunosc urmatoarele date: - valoarea externa a marfii 500.000 $ - transport extern
(efectuat de furnizor) 10.000$ - taxe vamale 10% - comision vamal 2% din valoarea in vama - TVA
24% - cursul de schimb 3,28 lei/$. Sa se inregistreze in contabilitate operatiunile.
Rezolvare

Valoare marfa = 500.000 x 3,28 lei/$ = 1.640.000 lei


Valoare transport extern = 10.000 x 3,28 lei/$ = 32.800 lei
Taxe vamale = 10% x 1.640.000 = 164.000 lei
Tva = (1.640.000 + 164.000) x 24% = 1.804.000 x 24% = 432.960 lei
Comision vamal = 2% x 1.640.000 = 32.800 lei
1) Achizitie marfa 1.640.000 lei

371 = 401 1.640.000 lei

2)Inregistrare transport extern in valoarea marfii : 32.800 lei 371 = 401 32.800 lei
3) Inregistrare taxe vamale : 164.000 lei 371 = 446 164.000 lei
4) Inregistrare comision vamal : 32.800 lei 371 = 446 32.800 lei
5) Achitare TVA : 432.960 lei

4426 = 5121 432.960 lei

3. La inventarierea anuala s-a constatat o lipsa in gestiunea de marfuri de 50.000 lei


fara TVA. Intrucat nu au fost motive justificate pentru aceasta lipsa, gestionarul a fost actionat
in judecata in vederea recuperarii prejudiciului. Sa se efectueze inregistrarile contabile ale
operatiunilor enumerate.
Rezolvare
1) Lipsa in gestiune: 50.000 lei
607 = 371 50.000 lei
2) Imputare gestionar:
62.000 lei

461 = %
472
4427

62.000 lei
50.000 lei
12.000 lei

4. Cu ocazia inventarului de control gestionar se constata lipsa unui utilaj a carui


valoare de intrare este de 20.000 u.m.n. Valoarea amortizata 13.000 u.m.n, iar valoarea de
piata 8.000 u.m.n, fara TVA. Se imputa gestionarului si se retine din salariu.
Rezolvare
1) Minusul de inventar
20.000 u.m.n

% = 2131

13.000 u.m.n.

2813

7.000 u.m.n.

6583

9.920 u.m.n

4282 = %

20.000 u.m.n

2) Imputarea
9.920 u.m.n.

7588 8.000 u.m.n


4427
3) Retinerea din salariu

9.920 u.m.n.

1.920 u.m.n

421 = 4282 9.920 u.m.n

5. Societatea Comercial A livreaza marfuri in SUA in conditii de livrare CAF in


valoare de 60.000 $. Cheltuielile de transport pe parcurs extern sunt 3.000 $ (neincluse n
valoarea marfii). Cursul de schimb (leu - dolar) in momentul facturarii este de 3,20 lei/$. La
incasare cursul este de 3,25 lei/$. Costul marfurilor vandute este de 120.000 lei. Plata
prestatorului extern se face la un curs de 3,20 lei/$.
Rezolvare
1) Emiterea facturii la cursul de 3.20 lei/$
192.000 lei

4112 = 707 192.000 lei

2) Transportul pe parcurs extern


9.600 lei

624 = 401 9.600 lei

3) Incasarea marfii vandute la cursul de 3.25 lei/$ 60.000 $x3.25 lei/$ = 195.000 lei
195.000 lei

5124 = %

195.000 lei

4112 192.000 lei


765

3.000 lei

4) Achitarea transportului la cursul de 3.20 lei/$ 3.000 $ x 3.20 lei/$ = 9.600 lei
9.600 lei

401 = 5124 9.600 lei

6.Conducerea unei intreprinderi decide sa reevalueze constructiile sale. Activele in


cauza au fost achizitionate la un cost de 800.000 u.m. si sunt amortizate pentru suma de
200.000 u.m. Valoarea justa a constructiilor determinata de experti este de 900.000 u.m. Sa se
contabilizeze operatia de reevaluare in conformitate cu IAS 16, stiind ca societatea foloseste
procedeul de reevaluare a valorii brute.
Rezolvare
1.Calcularea raportului dintre valoarea justa si valoarea neta contabila a constructible;
900.000u.m.n / ( 800.000u.m.n - 200.000u.m.n ) = 1,5
2.Reevaluarea costului imobilizarilor si a amortizarilor cumulate;
Costul reevaluat al constructible

800.000u.m.n x 1,5 = 1.200.000 u.m.

Amortizarile cumulate reevaluate 200.000u.m.n. x 1,5 = 300.000 u.m.


3.Reflectarea in contabilitate
400.000 u.m.n

212 = %
2812
105

400.000 u.m.
100.000 u.m.
300.000 u.m.

II AUDITUL STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE

1. Independenta in audit.
Independenta reprezinta libertatea in raport cu conditiile care ameninta capacitatea
functiei de audit intern sau a conducatorului executiv al auditului de a realiza sarcinile de
audit intern intr-o maniera nepartinitoare. Pentru a atinge nivelul de independenta necesar,
pentru a realiza eficace sarcinile de audit intern, conducatorul executiv al auditului are acces
direct si fara restrictii la conducerea superioara si consiliu. Acest lucru poate fi realizat printro relatie de raportare dubla. Amenintarile la adresa independentei trebuie gestionate la nivelul
fiecarui auditor intern, misiuni, functii si organizatii.
2. Explicati semnificatia datarii raportului de audit.
Raportul auditorului trebuie sa poarte data de la sfarsitul lucrarilor de audit. Cititorul
este astfel informat ca auditorul a apreciat efectele evenimentelor si tranzactiilor intervenite,
de care el a avut cunostiinta pana la aceasta data.
Intrucat responsabilitatea auditorului consta in emiterea unui raport asupra situatiilor
financiare pregatite si prezentate de conducerea societatii, raportul sau nu trebuie sa poarte o
data anterioara celei la care situtiile financiare au fost inchise si aprobate.
3. Paragraful opiniei: tipuri de opinie.
Raportul de audit trebuie sa prezinte doar opinia auditorului asupra faptului ca daca
situatiile financiare dau o imagine fidela pozitiei, situatiei financiare si rezultatelor obtinute in
acord cu referintele contabile si, daca este cazul, daca sunt conforme prevederilor legale.
Termenii exprimati pentru exprimarea opiniei auditorului sunt " dau o imagine fidela"
sau "prezinta in mod sincer in toate aspectele lor semnificative". Aceste doua formulari
semnifica, intre altele, ca auditorul nu ia in considerare decat elementele semnificative privind
situatiile financiare.
Acest paragraf poate avea urmatoarele forme:
- opinia fara rezerve (curata);
- opinia fara rezerve, dar cu paragraf de observatii;
- opinia cu rezerve;
- imposibilitatea exprimarii unei opinii;
- opinia defavorabila.
4. Explicati principiul integritatii si obiectivitatii in audit.
Integritatea - presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie drept si cinstit atunci
efectueaza servicii profesionale.
Obiectivitatea - presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara
prejudicii, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese, care sa puna la
indoiala obiectivitatea acestuia.

5. Ce sunt si ce rol au normele contabile?


Normele (standarde) contabile sunt standarde, norme stabilite de organismele de
reglementare din domeniul contabilitatii care sunt, de regula, organisme de interes public,
autonome.
Normele contabile sunt comune si obligatorii pentru toti cei care stabilesc, controleaza
si utilizeaza situaitile financiare. Normele contabile stabilesc standardele ce trebuiesc folosite
(respectate) pentru situatiile financiare deoarece aceste situatii financiare sunt destinate sa
satisfaca necesitatea de informare a unor diverse categorii de utilizatori (asociati, actionari,
banci). Aceste situatii financiare trebuie sa fie stabilite potrivit uneia sau mai multora din
referintele cum ar fi:
-standarde internationale de raportare financiara;
-standarde sau norme contabile nationale;
-alte referite contabile bine precizate si recunoscute, aplicate pentru elaborarea si
prezentarea situatiilor financiare.
6. Riscul legat de control.
Riscul legat de control consta in faptul ca o eroare semnificativa dintr-un cont sau dintro categorie de operatiuni, izolata sau impreuna cu alte solduri de cont sau categorii de
operatiuni, nu este nici prevenita, nici descoperita si corectata prin sistemul contabil si de
control intern utilizate.
7. Faze si etape in executarea unei misiuni de audit de baza.
Toate activitatile si lucrarile ocazionate de realizarea unei misiuni de audit de baza
asupra situatiilor financiare ale unei entitati pot fi grupate in 3 faze si 10 etape:
I. Faza initiala:
- Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit;
- Orientarea si planificare auditului.
II. Faza executarii lucrarilor:
- Aprecierea controlului intern;
- Controlul conturilor;
- Examenul situatiilor financiare.
III. Faza finala:
- Evenimentele posterioare inchiderii exercitiului;
- Utilizarea lucrarilor altor profesionisiti;
- Alte lucrari necesare inchiderii;
- Raportul de audit;
- Documentare lucrarilor de audit.

8. Examenul situatiilor financiare.


Situatiile financiare constitue documente de sinteza a contabilitatii asupra carora
auditorul isi exprima opinia.
Pentru a-si putea exprima opinia, auditorul trebuie sa confirme ca situatiile financiare
sunt in acord cu concluziile sale si ca ele reflecta corect deciziile conducerii intreprinderii si
dau o imagine fidela activitatii si situatiei financiare.
Examenul situatiilor financiare are ca obiectiv verificarea faptului ca bilantul, contul
de profit si pierdere si celelalte componente ale acestora sunt coerente, concorda cu datele din
contabilitate, sunt prezentate conform principiilor contabile si reglementarilor in vigoare si tin
cont de evenimentele posterioare datei de inchidere.
Un obiectiv central al examinarii situatiilor financiare il constituie verificarea daca
acestea dau o imagine fidela, clara si completa pozitiei financiare intreprinderii, rezultatelor
financiare, situatiei financiare.

III EXPERTIZE CONTABILE

1. Maria este expert contabil judiciar debutant. Recent a primit prima sa numire in
calitate de expert contabil judiciar. Adresa organului jurisdictional mentioneaza obligatia
expertului de a proceda la citarea partilor. Dilema Mariei este cum si in ce termen sa
intocmeasca citatia, daca poate s-o transmita partilor prin e-mail si care ar trebui sa fie
continutul acestei citatii.Argumentati raspunsul.
In conformitate cu art. 335 din Codul de Procedura Civila, convocarea partilor nu
poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin scrisoare recomandata cu confirmare de
primire, in care li se va indica ziua, ora si locul unde se va intocmi lucrarea. Citatia, sub
sanctiunea nulitatii, trebuie comunicata partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de
efectuare a lucrarii. Confirmarea de primire va fi anexata raportului de expertiza.
2. Marius este expert contabil judiciar debutant. El a primit cu bucurie prima sa numire
in calitate de expert contabil judiciar intr-un dosar civil. Dilema sa este care este locul cel mai
indicat pentru citarea partilor. Argumentati raspunsul.
Citarea partilor se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Citarea
partilor se poate face fie la sediul reclamantului, ori la sediul paratului, in locul unde se afla
evidenta documentelor care trebuie expertizate.
Citarea partilor se mai poate face si la sediul expertului, ori intr-un loc neutru, dar
unde sa fie aduse documentele ce trebuies expertizate.

3. Onorariile si independenta.
Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor lor
referitoare la acest subiect; acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de dezvoltare al
profesiei contabile, cu situatia economica a fiecarei tari.
Cand onorariile primite de la un client, sau de la un grup de care apartine acest client,
reprezinta o parte importanta din onorariile totale ale profesionistului contabil sau ale
cabinetului in ansamblu, dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinate cu
atentie,caci independenta poate fi pusa in pericol.
Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de
acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta
problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii.
In tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de legislia
sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care
independenta nu este obligatorie.
Onorariile fixate de tribunal sau alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrand
in aceasta categorie. Dimpotriva, onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt
considerate ca intrand in aceasta categorie.

IV EVALUAREA INTREPRINDERILOR
1.Care este valoarea activului net corijat al unei intreprinderi care, dupa reevaluarea
bunurilor, prezinta urmatoarea situatie patrimoniala: capital social 3.000.000lei; imobilizari
8.000.000lei; stocuri 20.000.000 lei; creante 15.000.000lei; rezerve 500.000lei; profit
1.000.000lei; diferente din reevaluare 14.000.000lei; disponibilitati 500.000lei; obligatii
nefinanciare 25.000.000lei; instalatii luate cu chirie 10.000.000lei ?
Activul net corijat se poate determina prin doua metode:
a) Metoda aditiva;
b) Metoda substractiva.
a) Metoda aditiva
ANC= Capital propriu (capita social+ rezerve+ profit) Diferente din reevaluare
ANC= (3.000.000lei + 500.000lei + 1.000.000lei)+ 14.000.000lei
ANC=18.500.000lei
b) Metoda subtstractiva
ANC= Active reevaluate (Imobilizari+Stocuri+Creante+Disponibilitati) Datorii
ANC= (8.000.000lei + 20.000.000lei + 15.000.000lei + 500.000lei)-25.000.000lei
ANC=18.500.000lei

2. Capacitatea beneficiara se refera la:


a) beneficiul realizat in trecut;
b) un beneficiu viitor;
c) beneficiul realizat de intreprindere la data analizei.
Raspuns corect-b) un beneficiu viitor. Capacitatea beneficiara reprezinta aptitudinea
unei intreprinderi de a degaja un beneficiu in viitorul apropiat in conditii de gestiune normale
identice cu cele din perioadele trecute daca schimbari semnificative nu au loc in viata
intreprinderilor.

V FUZIUNI SI DIVIZARI DE INTREPRINDERI


1. O societate A cu un capital de 40.000 lei format din 10.000 de actiuni absoarbe
societatea B cu un capital de 80.000 lei format din 20.000 actiuni. Societatea A a fost evaluata
la 60.000 lei iar societatea B la 96.000 lei.
Care este numarul de actiuni ce trebuie emis pentru remunerarea aportului si prima de
fuziune.
Valoarea nominala a unei actiuni a societatii A= 40.000 lei / 10.000 actiuni= 4 lei/
actiune
Activ Net Contabil (ANC)= 60.000 lei;
Numar actiuni= 10.000
VMC = ANC/ Numar actiuni= 60.000 lei/ 10.000 actiuni=6 lei/ actiune
Numar de actiuni emise= ANCB/ VMC= 96.000 lei/ 6 lei/actiune= 16.000 actiuni
Prima de fuziune= 96.000 lei (16.000 actiuni* 4 lei/actiune)
Prima de fuziune= 96.000 lei 64.000 lei
Prima de fuziune= 32.000 lei

VI ADMINISTRAREA SI LICHIDAREA INTREPRINDERILOR


1.Ce este si ce vrea antreprenorul client , conform prevederilor legale dar si a celor
profesionale cuprinse in standardului profesional nr. 39 emis de CECCAR ?
Antreprenorul trebuie sa-si identifice priceperea si sa isi stabileasca criteriile in
legatura cu autoproiectul sau. Scopul este de a defini conditiile trecerii de la statutul de om
obisnuit la cel de sef de intreprindere. Antreprenorul trebuie sa aiba:

-o personalitate, a carei caracteristica principala consta in posibilitatea de a se adapta sau nu la


calitatile care sunt necesare pentru a-si duce la indeplinire autoproiectul;
-un potential, adica o capacitate personala de actiune, de rezistenta fizica si soliditate psihica,
de a se face simpatizat, de a iesi din incurcaturi etc., si care sa fie suficienta sau nu pentru a
face fata riscurilor inceputului si apoi conducerii intreprinderii;
-cunostinte si competente tehnice, comerciale si de gestiune adaptate nevoilor autoproiectului;
-o experienta obtinuta din activitatile anterioare, in special profesionale; aceasta poate fi un
avantaj important, daca este potrivita autoproiectului. Este necesar ca antreprenorul sa isi
determine propriile motivari si disponibilitati de energie si timp pe care viitoarea intreprindere
i le va solicita. Ar putea aparea situatii care ii perturba previziunile sale financiare
antreprenorul avand reactii negative. Asa dar, spre exemplu, o crestere brutala cu 30% a
costurilor materiilor prime sau situatii-evenimente care ii cer:
sa renunte la trei repausuri saptamanal, pentru a definitiva si formaliza anumite oferte
catre clienti;
sa isi anuleze concediile de odihna din vara, atunci cand constata realizarea a jumatate
din cifra de afaceri preconizata in lunile iulie si august;
sa convinga,intr-o saptamana, o alta banca sa-ti deschida un cont cu descoperire de
cont (over draft) atunci cand banca la care are deschise conturile intreprinderii sale ii refuza
aceasta operatie;
sa hotarasca mutarea activitatilor intreprinderii, intrucat prin aceasta ar realiza o
economie de n% a cheltuielilor de transport si ar salva astfel intreprinderea de la lipsurile
financiare ale ultimelor sase luni. Aceasta metoda, sa spunem test mental este necesara
pentru antreprenorul pus in dificultate care trebuie sa-si puna toate intrebarile posibile privind
obstacolele si dificultatile care ii pot diminua initiativele, cautand sa obtina raspunsurile
corecte la situatiile si provocarile concrete. Este recomandat ca realizarea acestui test sa aiba
loc cu consultarea apropiatilor antreprenorului si cu ale celor interesati de autoproiectul sau,
opinia si adeziunea acestora putandu-i transforma optiunile si chiar modul de viata familial.

2. Prezentati si dezvoltati factorii care influenteaza durata proiectata a intreprinderii conform


normei 3915.15 cuprins in standardul profesional nr.39 emis de CECCAR.

TOTAL
12.850,00
12.850,00 TOTAL

Durata de viata a viitoarei intreprinderi este dependenta atat de motivari personale, cat
si de motivari datorate mediului in care aceasta va exista.
De pilda functionarea intreprinderii viitoare:
Pe o piata dificil de patruns rapid (de exemplu producerea unor masini de prelucrare la
cald a produselor siderurgice). O asemenea intreprindere necesita investii mari si chiar
pierderi posibile in primul an de activitate, acceptandu-se sacrificii la inceput, cu speranta
redresarii situatiei in anii urmatori. Antreprenorul preia un risc de care este constient si pe care
este necesar sa il evalueze corect, dar in nici un caz pe un termen doarte scurt.
Pe o piata care nu asigura o existenta de lunga durata ( de exemplu un program softinformatic destinat domeniului stiintific, pe care o mare intreprindere prevede sa
il comercializeze in cateva luni sau in cativa ani) Intreprinderea viitoare va trebuii sa aiba o
durata mica de timp, dar sa fie rapid rentabila. Se poate prevedea insa distribuirea
produselor viitoare catre o piata mai stabila care sa ii asigure intreprinderii nou-create o durata
de viata mai lunga.
Pe o piata dificil de definit ( de exemplu un restaurant intr-o regiune care a pierdut o
parte din populatia sa, dar care este mult frecventata de turisti) Antreprenorul trebuie sa aiba
obiective personale clare si foarte precise, el trebuie sa stapaneasca bine mediul comercial in
care va functiona intreprinderea, acceptand un efort financiar la inceput dar nu pentru multa
vreme, pentru ca o revenire a tendintelor favorabile este intotdeauna posibila.
Pe o piata stabila, dar limitata ( de exemplu confectionarea si vanzarea de jeansi). Se
poate avea o intreprindere pe o durata indelungata, dar nu se vor putea castiga cu adevarat
sume considerabile. Intreprinderea viitoare va trebuii sa devina rapid rentabila intrucat
potentialul ei nu-i asigura antreprenorului veniturile satisfacatoare necesare.
Desigur in cazul aparitiei altor oportunitati profesionale se poate inceta activitatea sau
cesiona intreprinderea fara mari dificultati.
Nici una dintre situatiile mai intainte aratate nu este, in realitate, realizabila ca atare,
existand posibilitatea prezentarii combinate a caracteristicilor pietei respective. De asemenea
criteriile duratei de viata a unei intreprinderi reprezinta dimensiunile afective si profesionale
investite de antreprenor in crearea ei, imbinate cu veniturile personale viitoare
asteptate de acesta.

VII STUDII DE FEZABILITATE


1. Ce reprezinta durata de viata a unui proiect investitional?
Din perspectiva financiara, orice actiune de alocare, plasare a capitalului cu scopul
obtinerii unor castiguri rerezinta o investitie, sau altfel spus, schimbarea unei sume prezente si
certe pe speranta obtinerii in viitor a unor venituri superioare dar probabile.
Din perspectiva contabila, investitia reprezinta o imobilizare, fiind asimilata
cheltuielilor effectuate in scopul obtinerii unor bunuri cu valoare mare si de folosinta
indelugata.
Obiectivul acesteia este de a obtine efecte cat mai mari cu effort cat mai mic, adica sa
fie fezabila.
Durata de viata a unui proiect investitiona este compusa din doua etape:
- durata de implementare a proiectului investitional
- durata de exploatare a investitiei realizate
Perioada implementarii proiectului investitional este caracterizata de efortul sustinut
de intreprindere, deci reprezinta valoarea totala a proiectului.
Perioada de exploatare cuprinde toate efectele generate de proiectul investitional,
efecte caracterizate prin fluxuri de incasari si plati.
Diferenta dintre aceste fluxuri de incasari si plati are ca rezultat un flux net al
investitiei, adica cash-flow net.
Un proiect investitional este fezabil atunci cad efectele perioadei de exploatare sunt
mai mari decat eforturile perioadei de implementare.
Durata de exploatare a unei investitii poate fi stabilita prin doua metode:
- metoda contabila: pe baza catalogului cu duratele normate de exploatare a
imobilizarilor = amortizare contabila
- metoda utilizata in practica are la baza planul de afaceri, adica incasarile si platile.
Perioada de exploatare a unui proiect investitional este de regula 3-5 ani, maxim 10,
datorita faptului ca incasarile si platile trebuie estimate cat mai riguros.
2. Care este modul de calcul si continutul indicatorului termenul de recuperare, unul din
indicatorii utilizati in evaluarea bazata pe actualizare a proiectelor investitionale.
Termenul de recuperare al investitiei se calculeaza ca si raport intre investitia totala si
cash flow-ul mediu anual.
Tr = It / CF mediu annual
Termenul de recuperare, desi nu poate fi considerat un criteriu esential de evaluare a
deciziei de investitii, poate fi important atunci cand, celelalte conditii fiind egale, intre doua
proiecte de investitii va fi preferat cel care are un termen de recuperare mai mic. Cu toate
acestea, trebuie manifestata maximum e prudenta n considerarea acestui indicator deoarece
este posibil ca un proiect de investitii sa asigure o eficienta mai mare tocmai pe un termen mai
lung.

VIII ANALIZA-DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII

1. Calculati si interpretati situatia neta a unei intreprinderi care prezinta urmatoarea


situatie financiara:
Indicator

31.12.n

Imobilizari
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Datorii mai maride un an
Datorii mai mici de un an
Din care datorii bancare pe termen foarte scurt

1.500
400
250
30
2.500
350
5

Situatia neta, adica capitalul propriu denumit si activ net, ofera o prima imagine
asupra valorii averii actionarilor, asupra investitiilor initiale ale acestora, reflectand valoarea
capitalurilor proprii. Situatia neta calculata ca diferenta intre activul total si datoriile totale
contractate da o prima evaluare (contabila) a intreprinderii la data inchiderii exercitiului.
Situatia Neta (SN)= Active totale - Datorii totale
SN = (1.500 + 400 + 250 + 30) (2.500 +350) = -670
Deoarece situatia neta este negativa, firma se poate afla intr-o situatie de prefaliment,
datorita incheierii cu pierderi a exercitilor anterioare si acoperirii pierderilor prin utilizarea in
totalitate a capitalurilor proprii, partea ramasa neacoperita ramanand in sarcina creditorilor, ca
urmare a asumarii riscurilor de insolvabilitate.
2. Se cunosc urmatoarele informatii financiare referitoare la o societate comerciala ce
activeaza in domeniul comertului cu amanuntul de bunuri de larg consum:
Indicator
u.m.
Imobilizari
1500
Stocuri
500
Creante
100
Disponibilitati
100
Capitaluri proprii
700
Datorii financiare
500
Furnizori
500
Datorii salariale
300
Datorii fiscale si sociale
150
Credite de trezorerie
50
Cifra de afaceri
5.000
Sa se calculeze si sa se interpreteze duratele de rotatie ale elementelor de activ si pasiv
circulant si viteza de rotatie a activului circulant net .

Viteza de rotatie a activelor circulante arata numarul de cicluri efectuate de activele


circulante in decursul unei perioade si se calculeaza in felul urmator :
Vrot=CA/Acirc
Acirc = stocuri + creante + disponibilitati = 500 + 100 + 100 = 700
Vrot = CA/A circ = 5000/700 = 7,14
Pasivele circulante = datorii curente = furnizori + datorii salariale + datorii fiscale +
credite trezorerie = 500+300+150+50 =1000
Vrot.Pcirc = CA/Dcurente = 5000/1000 = 5
Active circulante nete = active circulante datorii curente nete = 700 1000 = -300
Vrot.Acirc nete=CA/Acirc.nete=5000/200= -16.66
Din analiza efectuata rezulta ineficienta utilizarii activelor circulante si a activelor
circulante nete, scaderea gradului de lichiditate a activelor circulante.

IX CONSULTANTA FISCALA ACORDATA CONTRIBUABILILOR


1.Evidenta TVA, se tine cu ajutorul urmatoarelor documente:
a) jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari;
b)jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari + registrul non-transferurilor;
c) jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari, registrul nontransferurilor
+ registrul bunurilor primite din alt stat membru.
Raspunsul corect este c-evidenta TVA se tine cu ajutorul jurnalului pentru cumparari si
jurnalul de pentru vanzari, registrul nonstranferurilor si registrul bunurilor primite din alt stat
membru.
2.Declararea TVA, se face cu ajutorul urmatoarelor documente:
a) decont TVA (formular 300);
b) decont TVA (formular 300), decont special de TVA ( formular 301) + declaratie
recapitulativa (formular 390);
c) decont TVA (formular 300), decont special de TVA ( formular 301), declaratie
recapitulativa (formular 390) + declaratie semestriala (formular 394).
Raspunsul corect este c- declararea TVA se face cu ajutorul decontului de TVA,
decontului special de TVA, declaratiei rectificativa si a declaratiei semestriale.

3.In luna aprilie 2008, entitate economica X primeste de la Garda Financiara o


amenda de 1000 lei , pentru ca nu si-a condus la zi registrul de casa. Considerandu-se o
cheltuiala suportata de entitate, la calculul profitului impozabil aceasta cheltuiala va fi luata in
considerare ca fiind:
a) cheltuiala de exploatare deductibila fiscal;

b) cheltuiala financiara;
c) cheltuiala nedeductibila fiscal si impozitata.
Raspunsul corect este c- amenda este o cheltuiala nedeductibila fiscal si impozitata.

X ORGANIZAREA AUDITULUI SI CONTROLUL INTERN AL


INTREPRINDERII
1. Comentati definitia auditului intern.
Auditul intern este o activitate de evaluare instituita de societate sau furnizata acesteia
sub forma unui serviciu si include examinarea, evaluarea si monitorizarea adecvarii si
eficatitatii controlului intern.
Reprezinta auditul celor 5 functii ale societatii- functia de management, functia de
marketing, functia tehnica, functia juridica si functia financiar contabila.
Auditul intern poate fi realizat si cu ajutorul contractului de prestari servicii.

2. Ce reprezinta riscul, categorii de riscuri.


Riscul de audit reprezinta riscul auditorul sa isi exprime o opinie incorecta prin faptul ca
erori semnificative exista in situtiile financiare. El se divide in trei:
- riscul inerent (RI) consta in posibilitatea ca soldul unui cont sau ca o categorie de
operatiuni sa contina erori semnificative, izolate sau impreuna cu erorile din alte conturi sau
categorii de operatiuni, datorita unui control intern insuficient.
- riscul legat de control (RC) - consta in faptul ca o eroare semnificativa dintr-un cont
sau dintr-o categorie de operatiuni, izolata sau impreuna cu alte solduri de cont sau categorii
de operatiuni, nu este nici prevenita, nici descoperita si corectata prin sistemul contabil si de
control intern utilizate.
- riscul de nedetectare (RN)-consta in faptul ca controalele declansate de auditori nu
reusesc sa descopere o eroare semnificativa in soldul unui cont sau intr-o categorie de
operatiuni, izolata sau impreuna cu alte solduri sau categorii de operatiuni.

XII ALTE LUCRARI EFECTUATE DE EXPERTII CONTABILI


1.Explicati necesitatea reglementarii profesiei contabile.

Reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata


sunt de calitate adecvata, ceea ce implica:
-

adoptarea de standard profesionale, tehnice;


adoptarea de reguli etice;
nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile, precum
investitorii, creditorii etc.

2. Care este reglementarea speciala a profesiei contabile la nivel european ?


Reglenentata speciala este Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a
Directiva, inlocuita prin Directiva 2006/43/CF, cunoscuta si sub denumirea de noua Directiva
a 8a.
Prevederile principale ale Directivei a 8-a sunt:
Condiiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a
efectua audit statutar. Conditiile ce trebuie indeplinite de o persoana fizica sa fie autorizata sa
efectueze audit statutar sunt:
- sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent;
- sa fi sustinut un examen de acces la calitatea de profesionist contabil;
- sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin trei ani;
- sa fi promovat un examen de competenta profesionala.
Conditiile speciale privind independeta auditorului, calitatea prestatiilor de audit
statutar si standardele aplicabile.
Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a
auditorilor statutari.
Auditul statutar incheie fluxul informatiilor desprinse din situatiile financiare inainte ca
acestea sa ajunga la utilizatorii (consumatorii) finali auditorul statutar plasandu-se ca ultim
aparator al interesului public.
3. Care sunt sursele de finanare a unui organism profesional ?
Finantarea organismului se realizeaza din surse externe si/sau din surse interne.
Astfel finantarea interna se realizeaza prin fondurile colectate de la membri prin doua
modalitati:
-sub forma de cotizatii, cu plata pentru drepturile si privilegiile in calitate de
membru;
-recompensa pentru serviciile primite cum ar fi cursurile, examinarile, activitatile
de dezvoltare profesionala si participarea la manifestarile promtionale.
Sursele externe de venit sunt: subventii de la Guvern (in mod limitative si numai in
cazuri izolate), sponsorizarea intiativelor specific, donatii, agentii de ajutorare din strainatate,
surse caritabile, spaiu publicitar, firme.
4.Cum se organizeaza evidenta membrilor unui organism profesional.

Organismul profesional are ca obligatie evidenta membrilor, pentru care este necesar o
baza de date care sa serveasca drept registru al membrilor care vor include urmatoarele
informatii: numele membrului, numarul membrului, adresa personala, adresa de serviciu,
adresa postala preferata, categoria sau sectorul de angajare, data nasterii, data de admitere ca
membru,categoria de membru, informatii din autorizatie- numar .si data de emitere.
Trebuie sa acorde atentie legislatiei locale cu privire la protectia datelorconfidentialitatii.
Trebuie pastrate informatii similare si in cazul stagiarilor si daca organismul este
implicata activ in oferirea de cursuri sau examinari, vor fi necesare si inregistrari ale
stagiarilor si alte documente legate de stagiari.
5. Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabili?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Expertii contabili pot executa urmatoarele lucrari:


Tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirii situatiilor financiare;
Efectuarea de analize economico-financiare;
Efectuarea de audit financiar contabil in conditiile respectarii reglementarilor specifice
acestei activiti;
Efectuarea de evaluari patrimoniale;
Efectuarea de expertize contabile;
Executarea de lucrari cu caracter fiscal, in condtiile reglementarilor specifice ale
domeniului;
Efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica;
Activitatea de cenzor.

6. Care sunt abaterile disciplinare conform OG 65/1994.


Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili si contabililor autorizati, in
raport cu gravitatea abaterilor savarsite, sunt urmatoarele:
- mustrare;
- avertisment scris;
- suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil
autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la un an;
- interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.
Abaterile in funcie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin
regulamentul de organizare si functionare.

7. Enumerati motivele de radiere a unui membru din Tabloul Corpului.


Consiliul filialei pronunta radierea unui membru din Tabloul Corpului in urmatoarele
situatii:

- cand membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni care,
potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de administrare si gestiune a societatilor
comerciale;
- nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor incasate de la persoanele
fizice;
- neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an;
- nerespectarea normelor referitoare la incompatibilitati si conflicte de interese;
- membrul Corpului a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
- membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea
profesiei.

8. Cand se depune juramantul prevazut de OG 65/1994.


Dupa inscrierea in tablou, expertii contabili si contabilii autorizati depun juramant
scris. Juramantul are urmatoarea formulare: Jur sa aplic in mod correct si fara partinire
legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si ale Codului privind conduita
etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul
professional si sa aduc la indeplinire cu costiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate
de expert contabil/contabil autorizat.
9. Care sunt cotizatiile profesionale prevazute n Regulamentul CECCAR.
Veniturile Corpului se formeaza din:
a) taxe de inscriere la examenul de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat;
b) taxa de inscriere in Tabloul Corpului;
c) cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care isi
exercita profesia individual sau de catre societati comerciale recunoscute de Corp;
d) donatii, incasari din vanzarea publicatiilor proprii si alte venituri.
Taxa de inscriere in evidenta Corpului este datorata si se achita odata cu admiterea
cererii de inscriere. Sunt exonerati de plata taxei de inscriere membrii onorifici ai Corpului.
Expertul contabil sau contabilul autorizat care a fost radiat din Tabloul Corpului si
solicita reinscrierea este obligat sa plateasca taxa de inscriere cuvenita.
Taxa de inscriere in Tabloul Corpului se stabileste in valori absolute, anual, de catre
Conferinta Nationala ordinara.
Cotizatiile profesionale anuale, datorate de membrii Corpului, persoane fizice si
juridice, sunt fixe si variabile, pe transe de venit, fiind stabilite anual de Conferinta Nationala,
pe baza metodologiei aprobate de Consiliul Superior.
Conditiile si termenele de achitare a cotizatiilor se stabilesc prin normele de acordare a
vizei anuale pentru exercitarea profesiei, aprobate de Consiliul Superior.