Sunteți pe pagina 1din 1

JUDECATORIA................

Dosar...............................
Termen...............................
Nota de evaluare a onorariului
In conformitate cu Legea nr. 208/11.11.2010 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 2/2000,
articolul 22, aliniatul (2):
A. CHELTUIELI NEIMPOZABILE
1. Corespondenta
3 set x 2 buc . x 5.20
31.00
2. Copii xerox
4set. x 20 pag./set x 0.30 24.00
3. Redactare
20 pag x 3.00 lei/pag
60.00
5. Rechizite + buletine statistice
23.00
TOTAL A

138.00 lei

B. CHELTUIELI IMPOZABILE
1. Consultare arhiva

2 ore X20 lei =40 lei

2. Convocare prti
3. Documentare

2 ore X20 lei =40 lei


5 ore X40 lei =200 lei

4. Elaborare raport expertiz

8 oreX80 lei=640 lei

TOTAL B
Total A+B

920.00 lei
1058.00 lei

RETINERI LEGALE
Impozit, cas, cass...................................................................
ONORARIU BRUT - ONORARIU PROVIZORIU = SUMA SOLICITATA DREPT MAJORARE
Expert contabil