Sunteți pe pagina 1din 25

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE

VECTORI

-1

Definitie segment orientat :

- fie si doua puncte din plan sau din spatiu ;


- o pereche ordonata (, ) unde si sunt doua puncte , nu neaparat distincte , se
numeste segment orientat ( sau bipunct ) .
d

- segmentul orientat avand originea si extremitatea se noteaza


.

Definitie segment orientat nul :

- in cazul in care orifginea si extremitatea coincid , = , rezulta segmentul orientat nul .

Definitie dreapta suport a segmentului orientat :

- Daca
este un segment orientat nenul , punctele si fiind distincte , , atunci
.( vezi fig. de mai sus )
ele definesc o dreapta care se numeste dreapta suport a segmentului

Caracteristicile

segmentului orientat :

Un segment orientat
este caracterizat prin :
1). Marime sau modul :
| sau
;
- se noteaza cu : |
- reprezinta lungimea segmentului neorientat ;
- segmentul orientat nul are marimea zero .
2). Directia :
- este determinata de orice dreapta paralela cu dreapta suport a segmentului orientat .
3). Sens :
- sensul segmentului orientat este dat de sensul deplasarii unui punct care parcurge
segmentul de la origine la extremitate : de la la in cazul nostru .
.
- sensul segmentului este indicat printr-o sageata trasata deasupra lui :

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

-2

Definitie segmente echipolente sau echipolenti :

- doua segmente orientate care au acelasi modul , directie si acelasi sens se numesc echipolente
.
- ca notatie , daca
si
sunt echipolente atunci se scrie :
~

Definitie

clase de echipolenta :

, iar
poate fi
- multimea tuturor segmentelor orientate echipolente cu un segment dat
luat drept reprezentant al acestei clase ;
- pe baza relatiei a fi echipolent cu multimea segmentelor orientate din spatiu se imparte in
clase de echipolenta , care au proprietatile :
1). - oricare doua segmente din aceeasi clasa sunt echipolente ;
2). - oricare segment apartine unei si numai unei clase de echipolenta ;
3). - doua segmente ce apartin laclase diferite nu sunt echipolente .

Observatie :

- prin conventie toate segmentele orientate nule sunt totdeuna echipolente intre ele .

Proprietatile relatiei de echipolenta :

( reflexivitate ) ;
a).
~
atunci
~
( simetrie ) ;
b). Daca
~
si
atunci
( tranzitivitate ) .
c). Daca
~
~
~

Definitie

relatie de echivalenta :

- o relatie care este reflexiva , simetrica si tranzitiva se numeste relatie de echivalenta .


- rezulta ca relatia de echipolenta a segmentelor orientate este o relatie de echivalenta .

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

-3

Definitie vectori :

- se numeste vector multimea tuturor segmentelor orientate echipolente cu un segment orientat


dat .
este segmentul orientat ales ca reprezentant al acestei clase , atunci clasa respectiva
- Daca
sau
, si se reprezinta tot printr-o sageata : are originea
, sau vectorul respectiv se noteaza prin
si extremitatea .
v

Caracteristicile

vectorului :

este caracterizat prin :


Un vector
1). Modul :
| sau
sau simplu si este lungimea segmentului la o scara data
- se noteaza cu : |
2). Directia :
- este data de directia definita de suportul vectorului .
3). Sens :
- sensul cel indicat de sageata .
Ultimile doua caracteristici deosebesc marimile vectoriale de cele scalare , intalnite mai ales in
fizica .

Definitie vectorul nul :

- se noteaza cu si este reprezentat prin orice punct din spatiu .

Definitie vectori egali :

- doi vectori care au aceeasi directie , acelasi sens si aceeasi marime se numesc vectori egali .

Definitie vectori coliniari :

- se numesc vectori coliniari doi vectori care au aceeasi directie indiferent de modul si sens .
- doi vectori sunt coliniari daca cel putin unul este nul sau daca amandoi sunt nenuli si au
aceeasi directie .
- vectorul nul este coliniar cu orice alt vector .

Definitie vectori necoliniari :

- doi vectori nenuli care nu au aceeasi directie sunt vectori necoliniari .


VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

-4

Definitie vectori liberi :

- se numesc vectori liberi acei vectori al caror punct de aplicatie ( originea ) poate fi oriunde in
spatiu .
- operatiile cu vectori sunt definite pentru vectori liberi , iar operatiile cu celelalte categorii de
vectori se obtin din cele asupra vectorilor liberi functie de conditiile suplimentare ce se impun .

Definitie vectori ortogonali :

- doi vectori care au dreptele suport perpendiculare se numesc ortogonali .

Definitie versor :

- vectorul liber cu modulul egal cu se numeste versor .

Definitie vectori legati :

- se numesc vectori legati acei vectori care au originea intr-un anumit punct fix sau mobil .
- intalniti in mecanica , fizica .

Definitie vectori alunecatori :

- se numesc vectori alunecatori acei vectori al caror punct de aplicatie poate fi situat in orice
punct al dreptei suport , ei putand sa se deplaseze de-a lungul unei drepte fara ca actiunea lor sa se
modifice .

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

-5

Definitie proiectia ortogonala ( sau simplu proiectia ) a unui vector :

si un vector arbitrar
;
- fie in plan sau spatiu o axa cu vectorul unitate
pe axa este un numar egal cu
- proiectia ortogonala ( sau simplu proiectia ) vectorului
cu cosinusul unghiului dintre vectorii
si
.
produsul lungimii vectorului
pe axa prin
sau
sau .
- notam proiectia vectorului

=
.
- deci prin definitie :

a
A

si
este ascutit ( vezi fig de mai sus ) avem :
- daca unghiul dintre vectorii
=
= =

si
este obtuz ( vezi fig de mai sus ) avem :
- daca unghiul dintre vectorii
=
= =

este perpendicular pe , atunci =
- Daca vectorul

=
= .
si

Proprietatile proiectiei unui vector pe axa :

si are loc egalitatea :


+ unde
a). pentru orice doi vectori
( + ) =
este o axa oarecare .
si orice scalar are loc egalitatea :
=
, oricare
b). pentru orice vector
ar fi axa .
VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

-6

Definitie suma a doi vectori ( regula paralelogramului ) :

- fie doi vectori liberi oarecare in spatiu si ;


si se intelege un nou vector notat
+ care originea
- prin suma a doi vectori liberi
intr-un punct oarecare O si directia , modulul si sensul determinate de diagonala OM a
si , vectorii
si fiind adusi cu originea in O
paralelogramului construit cu vectorii
( vezi figura de mai jos ) .
- modul de constructie a sumei de doi vectori se numeste regula paralelogramului .
A

b
O

+
=

Definitie suma a doi vectori ( regula triunghiului ) :

si este regula triunghiului .


- un alt mod de a construi suma a doi vectori
A

b
O

ab

+
=

Observatie :

- regula triunghiului poate fi extinsa la regula poligonului pentru determinarea sumei a


vectori ( > 3 ) .

Proprietatile adunarii vectorilor :

Notam cu multimea vectorilor liberi :


+ = +
, ()
, ( comutativitate ) .
1).
+ ) +
=
+
) , ()
, ,
( asociativitate ) .
2). (
( +
+ = +
=
( = vectorul nul ) pentru orice
3). Exista , astfel ca

, exista vectorul (
) : astfel incat
+ (
)=
4). Pentru orice vector
) este vectorul opus lui
( element opus ) .
unde (
VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

-7

Definitie diferenta a doi vectori :

) ,
si notata
se intelege vectorul
+ (
- prin diferenta vectorilor liberi
acesta fiind reprezentat de cealalta diagonala a paralelogramului , din regula paralelogramului ,
si .
construit cu vectorii
M

=
=

,
=
=
,
unde
=

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

-8

Definitie inmultirea vectorilor cu scalari :

si scalarul ;
Fie vectorul
se intelege vectorul
care are :
- prin produsul dintre scalarul si vectorul
;
1). - aceeasi directie cu a vectorului
| = || |
| .
2). - modulul |
, nenul , atunci :
Fie
are acelasi sens cu vectorul ;
- daca > 0 atunci
are sens contrar cu vectorul
.
- daca < 0 atunci

Observatie :

=
- avem :

= .
= sau

Proprietatile inmultirii vectorilor cu scalari :

,
si () , au loc urmatoarele :
Pentru ()
+
) =
+
;
1). (
+
= ( + )
;
2).
) = ( )
;
3). (
=
.
4).

Definitie vectori coliniari :

- Se numesc vectori coliniari doi vectori care au aceeasi directie ( indiferent de modul si sens )
sunt coliniari daca si numai daca exista astfel incat
- doi vectori nenuli si
=

- vectorul nul este coliniar cu orice alt vector .

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

-9

si
doi vectori liberi ( in plan sau spatiu ) .
Fie

Definitie produsul scalar a doi vectori :

si este numarul real notat :


- produsul scalar al vectorilor
= |
| |
| (
, )
,
) = , unde = unghiul vectorilor
si .
- mai notam (
- in concluzie , produsul scalar a doi vectori liberi este o marime scalara egala cu produsul
modulelor celor doi vectori inumltit cu cosinusul unghiului format de ei .

Proprietatile produsului scalar :

(1).


> 0 daca ( , )


= daca =

,
;
si

= sau
= ;
sau


< 0 daca ( , )

,
.
si

(2).


=

( comutativitate ) ;

(3).

(
+

+

) =
( distributivitate ) ;

(4).


= |
|

(5).

- doi vectori nenuli sunt perpendiculari daca si numai daca produsul lor scalar este nul :
,
,

=

(6).

- produsul scalar a doi vectori de acelasi sens este egal cu produsul modulelor lor :
,
=

= |
| |
|

(7). - patratul scalar al unui vector este egal cu patratul marimii lui :
(
) = |
|
de aici se deduce formula care da modulul unui vector cu ajutorul produsului scalar :
|
| =

(8). - pentru a inmulti un produs scalar cu un factor scalar oarecare m se poate considera ca
m inmulteste pe unul din cei doi vectori :

) = (
)
=
(
)
(

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

- 10

si
doi vectori liberi ( in plan sau spatiu ) .
Fie

Definitie produsul vectorial a doi vectori :

si este numarul real notat :


- produsul vectorial al vectorilor
= |
| |
| (
, )

sau

= |
| |
|

,
) = , unde = unghiul vectorilor
si .
- mai notam (
- in concluzie , produsul vectorial a doi vectori liberi este o marime scalara egala cu produsul
modulelor celor doi vectori inumltit cu sinusul unghiului format de ei .

Proprietatile produsului vectorial :

(1).


> 0 daca ( , ) si
,
;


= daca = , , sau
= sau
= ;


< 0 daca ( , ) si
,
.

(2).


=

;

(3).

(
+

+

) =
distributiva la dreapta ,

(
+ )
=
+
distributiva la stanga ;

(4).
(5).

si

- doi vectori nenuli sunt perpendiculari daca si numai daca :


,
,

= |
| |
|

(6).

- doi vectori nenuli sunt paraleli daca si numai daca :,
,

=

(7). - pentru a inmulti un produs vectorial cu un factor scalar oarecare se poate considera ca
inmulteste pe unul din cei doi vectori :

) = (
)
=
(
)
(
(8). - dublul produs vectorial :
(

)
(

(

=
)
)
(9). - identitati vectoriale :
(

)

+ (
)
=
+ (
)

(

) =

)

()
= (

(10). - produsul mixt a trei vectori :


VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

- 11

Definitie vector de pozitie :

- un punct oarecare din spatiu are pozitia perfect determinata daca se da un punct fix in
= .
spatiu numit origine si se cunoaste vectorul
- punctul este extremitatea vectorului a carui origine este punctul fix .
- vectorul
= care determina pozitia lui se numeste vectorul de pozitie al
punctului si se scrie : ( ) .

Mr

Definitie

vectorul de pozitie care imparte un segment intr-un raport dat :

Vectorul de pozitie al punctului care imparte un segment [] intr-un raport


dat unde

) , ( ) , ( ) , = ,
(

( < 0 daca () si > 0 daca () , )


este :

si

A
M

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

Definitie

- 12

vectorul de pozitie al centrului de greutate al unui triunghi :

Vom determina vectorul de pozitie al centrului de greutate al unui triunghi oarecare :


- fie cu (
) , (
) , (
) si ( ) centrul sau de greutate .
- atunci :

= (
+
+
)

Definitie

vectorul de pozitie al centrului de greutate al unui tetraedru :

Vom determina vectorul de pozitie al centrului de greutate al unui tetraedru :


- fie (
) , (
) , (
) , (
) varfurile tetraedrului si ( )
centrul sau de greutate .
- atunci :

= (
+
+
+
)

Observatie :

) de puncte materiale , de mase , vectorul de pozitie


- in general pentru un sistem (

al acestui sistem este :

=
/

Definitie

vect. de poz. al centrului I al cerc. inscris intr-un triunghi ABC :

Fie un punct in spatiu fixat si fie (


) , (
) , (
) fata de acest punct .
Atunci :

+
+

++

Unde , , sunt lungimile laturilor triunghiului si centrul cercului inscris .

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

Definitie

- 13

conditia de coliniaritate :

) si
- Fie un punct fixat in spatiu si punctele si care au vectorii de pozitie (
) .
respectiv (
=
sa se gaseasca pe dreapta
- Conditia necesra si suficienta ca extremitatea vectorului
este ca in relatia de dependenta :
+
sa avem + =
=

Definitie

conditia de coplanaritate :

=
=
,
,
avand originea comuna .
Consideram trei vectori
=
sa se afle in planul
- conditia necesara si suficienta ca extremitatea a unui vector
=

, determinat de extremitatile vectorilor , , , este ca in relatia de dependenta :


=
+
+

sa avem + + =

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

- 14

Definitie axa de coordonate :

- se numeste axa de coordonate o dreapta pe care sunt fixate : un punct ( numit origine ) ,
un segment , a carui lungime este egala cu unitatea si un sens pozitiv .

Definitie

reper cartezian in plan :

- se numeste reper cartezian in plan un sistem format din doua axe si cu aceeasi
origine .
- un reper cartezian format cu axele si se noteaza .
- daca axele si sunt perpendiculare , reperul se numeste ortogonal ( sistem de
axe ortogonale ) .
- vom numi axa - abscisa ;
- vom numi axa - ordonata .

Teorema

- intr-un reper cartezian , oricarui punct ( , ) din plan ii corespunde un singur vector
= ( , ) si reciproc .

Definitie

reper cartezian in spatiu :

- se numeste reper cartezian in spatiu un sistem format din trei axe , , cu


aceeasi origine si el se noteaza .
- daca axele , , sunt perpendiculare doua cate doua , atunci avem un :
reper ortogonal sau un sitem de axe ortogonale ale spatiului
unde ( abscisa ) , ( ordonata ) iar ( cota ) .

Teorema

- intr-un reper cartezian , oricarui punct (, . ) ii corespunde un singur vector


= ( , , )

si reciproc

pt orice vector ( , , ) exista un punct unic (, . ) unde , , sunt coordonatele


.
punctului sau ( componentele ) coordonatele vectorului

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

Definitie

- 15

cadrane :

- un reper cartezian in plan determina o impartire a planului in patru regiuni , numite cadrane ,
marcate cu cifrele romane , , , si definite dupa cum urmeaza :

= {(, ) > 0, > 0}

= {(, ) < 0, > 0}

= {(, ) < 0, < 0}

= {(, ) > 0, < 0}

Teorema

distanta dintre doua puncte in plan :

- daca ( , ) si ( , ) sunt doua puncte din plan , atunci distanta dintre ele este :
= ( ) + ( )

Teorema

distanta dintre doua puncte in spatiu :

- daca ( , , ) si ( , , ) sunt doua puncte din spatiu , atunci distanta dintre ele este :
= ( ) + ( ) + ( )

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

- 16

Fie :
- un plan in care se considera reperul cartezian ortogonal , ;
- consideram vectorii si cu proprietatea : | | = | | = numiti versori sau vectori
unitate ;
- pe axa consideram versorul , iar pe axa consideram versorul ;
- cuplul ( , ) se numeste baza ortonormata pentru multimea vectorilor din planul ;
- reperul ( , , ) se numeste reper cartezian ortonormat .

Definitie vector de pozitie in xOy :

- fiecarui punct din plan i se asociaza vectorul de pozitie


, vector legat de , care
se exprima unic in functie de versorii si :
=

+
= +
- si reprezinta coordonatele vectorului
in baza ( , ) , ele fiind coordonatele
carteziene ale punctului ;
- vom scrie :
= ( , ) ;
- vectorii , sunt componentele vectorului
dupa cele doua axe si .
y
M(x,y)
M

M2

M1

- expresia care ne da descompunerea unui vector dupa doua axe dreptunghiulare se numeste
expresia analitica a vectorului .

Concluzie

este un vector oarecare din reperul ( , , ) atunci exista doua numere reale
1). - daca
= + , unde
si unice determinate astfel ca :

unde si se numesc coordonatele vectorului


= ( , ) sau
( , ) .
si se scrie :
2). - intr-un plan doi vectori egali au aceleasi coordonate .
VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

- 17

Fie punctele arbitrare in plan ( , ) si ( , ) .

Definitie coordonatele vectorului determinat de A si B :

este vectorul
= ( ) + ( ) ;
=
- vectorul
in baza ( , ) sunt
( , ) .
- coordonatele vectorului
y

b2
v

b1

a1

Definitie

a2

coord. unui punct M ce imparte un seg. AB intr-un raport dat :

Vom determina coordonatele unui punct care imparte un segment intr-un raport dat :
- in reperul (, , ) avem :
=

= + , =
= + si =
= +
atunci din egalitatea =

determinam :
=

si

- avem aceleasi observatii asupra lui si cand : > 0 , < 0 .

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

Definitie

- 18

modulul vectorului :

= + este : |
| = + .
- modulul vectorului
=

Definitie

coordonatele sumei a doi vectori :

= + si
= + sau
( , ) si
( , )
- fie vectorii
- avem :
+
= ( + ) + ( + ) sau (
+
)( + , + )

Definitie

coordonatele produsului unui vector cu un nr. real :

= + si numarul real ;
- fie vectorul
- avem :
= + sau
= ( , )

Definitie

coordonatele produsului a doi vectori :

- fie vectorii = + si = + sau ( , ) si ( , )


- avem :

= ( + ) ( + ) = +

- Observatii :
= = iar = =

Definitie

cosinusul unghiului dintre doi vectori :

= + si
= + , iar unghiul dintre vectorii
si

- fie vectorii
- atunci cosinusul unghiului este :

= |||| =

+
+ +

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

Conditia

- 19

de paralelism a doi vectori :

= + ;
- fie vectorii = + si
si sunt paraleli si scriem :
- vectorii

, pentru ,

- Important : in cazul in care un numitor se anuleaza , atunci se anuleaza si numaratorul !!!

Conditia

de perpendicularitate a doi vectori :

= + si
= + ;
- fie vectorii
si
sunt perpendiculari si scriem :
- vectorii

Conditia

+ = sau = unde =

de coliniaritate a trei puncte :

- trei puncte distincte ( , ) , ( , ) si ( , ) sunt coliniare daca :cu conditia ,
sau

- conditia de coliniaritate a trei puncte ( , ) , ( , ) si ( , ) este sa existe un


numar real astfel incat :
=

, ,

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

Definitie

- 20

reper cartezian in spatiu :

- se numeste reper cartezian in spatiu un sistem format din trei axe , , cu


aceeasi origine si el se noteaza .
- daca axele , , sunt perpendiculare doua cate doua , atunci avem un :
reper ortogonal sau un sitem de axe ortogonale ale spatiului
unde ( abscisa ) , ( ordonata ) iar ( cota ) .

Definitie

reper ortonormat in spatiu :

- fie versorii , si , | | = | | = | | = , unde , iar ,


cu proprietatea atunci reperul ( , , , ) se numeste reper ortonormat in spatiu .

Definitie vector in reper ortonormat in spatiu :

- fiecarui punct din spatiu i se asociaza vectorul de pozitie


, vector legat de , care
in :
se descompune dupa directiile , si

= + +
- , si reprezinta coordonatele vectorului
in reperul ( , , ) , ele fiind
coordonatele carteziene in spatiu ale punctului , numite abscisa , ordonata si respectiv cota ;
- vom scrie :
= ( , , ) ;
sunt componentele vectorului
- vectorii , ,
dupa cele trei axe , ,
z

k
O

Definitie

modulul vectorului :

este : |
| = + +
- modulul vectorului
= + +

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

Definitie

- 21

coordonatele vectorului determinat de doua puncte :

- fie ( , , ) si ( , , ) doua puncte din spatiu atunci avem vectorul :

= ( ) + ( ) + ( )
- coordonatele vectorului
in baza ( , , ) sunt ( , , )

Definitie

modulul vectorului determinat de doua puncte :

- fie ( , , ) si ( , , ) doua puncte din spatiu ;

- modulul vectorului
este : |
| = ( ) + ( ) + ( )

- modulul vectorului
este egal cu lungimea diagonalei paralelipipedului dreptunghic .

Definitie suma a doi vectori dati prin coordonate :

= + + si
= + +
- fie vectorii
+
)( + , + , + )
- avem , ca si in plan , vectorul suma : (
sau :

+
= ( + ) + ( + ) + ( + )

Definitie produsul unui vector cu un nr. real dat prin coordonate :

si numarul real ;
= + +
- fie vectorul
- avem :
= + +

sau

= ( , , ) ,

Definitie produsul scalar a doi vectori dati prin coordonate :

si

= + +
= + +
- fie vectorii
- avem :

= ( + + ) ( + + ) = + +

- Observatii :
= = = iar = = =

Definitie

cosinusul unghiului dintre doi vectori in spatiu :

= + + si
= + + , iar unghiul dintre vectorii
- fie vectorii
si
;
- atunci cosinusul unghiului este : =

|
||
|

+ +
+ + + +

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

Conditia

- 22

de paralelism a doi vectori in spatiu :

= + + ;
- fie vectorii = + + si
si sunt paraleli si scriem :
- vectorii

, pentru , ,

- Important : in cazul in care un numitor se anuleaza , atunci se anuleaza si numaratorul !!!

Conditia

de perpendicularitate a doi vectori in spatiu :

= + + ;
- fie vectorii = + + si
si sunt perpendiculari si scriem :
- vectorii

Conditia

+ + =

sau = unde =

de coliniaritate a trei puncte in spatiu :

- trei puncte distincte ( , , ) , ( , , ) si ( , , ) sunt coliniare daca :Definitie

cu conditia , ,

coord. unui punct care imparte un segment intr-un raport :

- coordonatele unui punct (, , ) care imparte un segment intr-un raport , adica

=
sunt :

Definitie

, =

, =

expresia versorului unei directii oarecare :

un vector care face cu axele , , unghiurile de masuri , respectiv ;


- fie

= + +
| , = |
| , = |
|
- cum
si = |
notata
se obtine expresia versorului unei directii oarecare
astfel :

= + +
| , = |
| , = |
| obtinem :
- din relatiile anterioare = |

+ +

, =

+ +

, =

+ +

care se mai numesc cosinusurile directoare ale directiei


.
- coordonatele versorului
sunt tripletele ( , , ) .

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

- 23

Definitie unghiul a doua directii in spatiu :

In cele ce urmeaza vom determina unghiul a doua directii in spatiu exprimat cu ajutorul
unghiurilor pe care acestea le fac cu axele de coordonate :
si
cu cei doi versori ai directiei lor :
- fie vectorii

= + +
si
= + +
- produsul scalar al lor ne conduce la :

= , unde = (

,
)
Prin urmare :
= + +
- in cazul particular cand directiile coincid rezulta relatia :
+ + =

Definitie proiectia unui vector pe o dreapta ( d ) :

(, , ) care formeaza unghiurile de masuri , , cu directia () ;


- fie vectorul
este versorul dreptei avem :
= + + ;
- daca
pe dreapta produsul :
- numim proiectia vectorului

= |
| (
,
) =

adica :
= + +

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

- 24

Definitie translatia :

- translatia este o transformare geometrica prin cate toate punctele unei figuri se deplaseaza
dupa acelasi vector .

Definitie translatie de vector :

(, ) si un plan ;
- fie un vector nenul
o functie prin care fiecarui punct i se
- se numeste translatie de vector

.
asociaza un punct astfel incat =
y

M
v

'

Proprietati ale translatiei de vector :

Proprietatea 1 : () = , unde este imaginea sau translatul punctului in


planul .
Proprietatea 2 : Translatia pastreaza lungimea , directia , sensul , segmentelor orientate ,
masura unghiurilor si aria suprafetelor .
Proprietatea 3 : Translatia conserva distantele dintre punctele planului ( este o izometrie ) si
transforma o dreapta data in una paralela cu aceasta , distincta de ea sau nu .
- in planul , se numeste izometrie o aplicatie : , care are proprietatea :
((), ()) = (, ) , ,
Proprietatea 4 : Translatia conserva coliniaritatea punctelor planului si unghiurile .
Proprietatea 5 : Translatia transforma un poligon intr-un alt poligon egal cu primul si un
cerc dat intr-un cerc egal cu cel dat .
Proprietatea 6 : Daca ( , ) este imaginea lui (, ) prin translatia , atunci
avem :
= + , = +

VECTORI

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE
VECTORI

- 25

Definitie omotetia :

- Omotetia este o transformare geometrica prin care se mareste / micsoreaza dimensiunile unei
figuri geometrice de acelasi numar de ori .

Definitie omotetie de centru O si raport k :

- fie O un punct din plan si un numar real nenul ;


- se numeste omotetie de centru si raport o functie care asociaza
fiecarui punct punctul astfel incat :

Proprietati ale omotetiei :

Proprietatea 1 : () = , unde este imaginea lui prin functia .


Proprietatea 2 : O omotetie este definita daca se dau punctul impreuna cu un punct
si cu imaginea sa .
Proprietatea 3 : Omotetia pastreaza directia si masura unghiurilor .
Proprietatea 4 : Prin omotetie lungimile cresc sau descresc de acelasi numar de ori .
Proprietatea 5 : Omotetia nu pastreaza distantele dintre puncte . Ea le amplifica cu raportul
omotetiei in modul , || .
Proprietatea 6 : Omotetia invariaza dreptele ce trec prin pol .
Proprietatea 7 : Omotetia transforma o dreapta data intr-o dreapta paralela cu cea data , un
poligon dat intr-un poligon asemenea cu cel dat si cercurile in cercuri .
Proprietatea 8 : Daca ( , ) este imaginea lui (, ) prin omotetia , atunci
avem :
= , =
- ecuatiile omotetiei in spatiu sunt :
= , = , =

VECTORI

S-ar putea să vă placă și