Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA

.
SANTIER
.
OBIECTUL
..
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Incheiat astazi .200
(model orientativ)
Investitor:
privind lucrarea:
....
autorizata cu nr.la datacu valabilitatea.
..pana
la
data
de..de
catre
1.
Comisia
de
receptie
si-a
desfasurat
activitatea
in
intervalul
.fiind formata din:
Nr. Crt.
Numele si prenumele
Calitatea
Denumirea
unitatii de care apartine:
1.. ...
2.. . ...
3.. . ...
4.. . ...
5.. . ...
2. Au mai participat la receptie:
Nr. crt.
Numele si prenumele
Calitatea
1... .
2... .
3. In urma examinarii lucrarilor si a documentelor, comisia a constatat
urmatoarele:
3.1. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei
anexate.
3.2. Lucrarile au fost complet terminate la data
3.3. Observatiile facute de comisie sunt:
..
..
3.4. Cartea constructiei si fisa sintetica a obiectului (NU AU) AU fost
completate.
3.5. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului
(NU SUNT) SUNT in posesia utilizatorului.

3.6. Constructia (NU) s-a comportat corespunzator in perioada de la data de


pana in prezent, respectiv pe o durata de ..luni, constatarile
comisiei fiind prezentate in anexa.
3.7. Valoarea lucrarilor executate este de ..lei, conform listei
anexate.
4.In baza constatarilor facute, comisia propune:

5.Comisia motiveaza propunerea facuta prin:

7.Prezentul proces verbal, continandfile si anexe numerotate, cu


un total
de.file a fost incheiat astazila (locul):
in exemplare.
COMISIA:
INVESTITOR:
Numele si prenumele
.

Specialitatea
..

Semnatura
...

DELEGAT AL ADMINISTRATIEI LOCALE:


Numele si prenumele
.

Specialitatea
..

Semnatura
...

MEMBRI:
Numele si prenumele
.
.

Specialitatea
Semnatura

.
.