Sunteți pe pagina 1din 2

27.05.

2015

hotararedizolvaresilichidaresimultanaasociatunic|MariaILIN

Maria ILIN
Hotararedizolvaresilichidaresimultanaasociatunic
0

S.C...S.R.L.

Tweet

Adresa,J/./..,CUI.
HOTARAREAASOCIATULUIUNIC
NR...din

Subsemnatul.,cetateanroman,sexmasculin,nascutladatade,in.,judetul
.,domiciliatin.,legitimatcucartedeidentitate,seria.,nr.
,emisade.la.,codnumericpersonal,asociatunicsiadministratoralS.C.
.S.R.L.amhotaratdizolvareasilichidareasimultanaaS.C..,fara
numiredelichidator,patrimoniulsocietatiirevenindintegralasociatuluiunicdupaplatadatoriilorcatrecreditori,conformart227alin1lit.d)siart
235dinlegea31/1990privindsocietatilecomerciale.
ASOCIAT
.

http://avocatmariailin.ro/recomand/formulare/hotararedizolvaresilichidaresimultanaasociatunic/

1/2

27.05.2015

hotararedizolvaresilichidaresimultanaasociatunic|MariaILIN

http://avocatmariailin.ro/recomand/formulare/hotararedizolvaresilichidaresimultanaasociatunic/

2/2

S-ar putea să vă placă și