Sunteți pe pagina 1din 4
ACEST CODICE PROVINE DE LA HAMMURAPI, AL SASELEA REGE DIN PRIMA DINASTIE BABILONEANA DIN SECOLUL AL XVUI-LEA LE.N., CAND PRIMUL STAT BABILONEAN AJUNSESE LA APOGEU, EL CUPRINDE 282 DE PARAGRAFE, FIND CEL MAI VECHI CODICE DE LEGI PASTRAT INTEGRAL INFORMATULE PE CARE LE CONTINE NE PERMIT SA CUNOASTEM TRASATURILE IMPORTANTE $I CARACTERISTICE ALE VECHII SOCIETATI BABILONENE. DE ACEEA ESTE UNUL DINTRE CELE MAI IMPORTANTE IZVOARE ALE ISTORIEI ORIENTALE. (Culegere de texte pentru istoria universala, vol.1, E.D.P., Buc., 1973). Legile lui Manu Scopul legilor 1, 102. Pentru a stabili datoriile brahmanilor si ale celorlalte caste in ordinea lor, inteleptul Manu, nascut din Cel are exista prin sine”, a intocmit aceasta culegere de legi. 1. 107. in aceasta culegere au Fost trecute toate legile, [aritindu-se] ce este bun gi ce este ru in faptele oamenilor si cum trebuie si se poarte — pani in vecii vecilor — fiecare dintre cele patru caste Castele 1.31, Pentru ca lumea si meargi cum trebuie, Brahma a creat pe brahmani, pe ksatriya si pe sudra, care au iesit din gura, mainile, coapsele si picicarele sale. I. 87. Dar pentru asi apiira creatia, Brahma cel stralucitor a stabilit datorii si indeletniciri speciale pentru cei care au iesit din gura, mainile, coapsele si picioarele sale 1. 88. Pe brahmani i-a hgrazit invatdturii si propovaiduirii vedelor; si fact jertfe pentru ei gi pentru alfii, si primeasca si si dea daruri. 1. 89. Pe kyatriya i-a menit s& apere populatia, s& fac daruri, s4 facdi jertfe, sai Invete si si sunte la pliceri. 1. 90. Vaisya au fost meniti si creascii vitele, si facd daruri si jertfe, sf invefe, si facdi nego camata gi si ocupe de agricuitura. 1.91. Un singur lucru trebuia sd facd sudra, si anume: ei au primit porunca sa slujeasca fir. muire celelalte caste 1, 93, Deoarece brahmanul descinde din partea cea mai nobil a lui Brahma, deoarece esti mul nascut si pastreaza vedele, pe drept cuvant el este stipanul intregului univers. 1. 96. Dintre fiintele create, cele mai bune sunt cele insufletite, dintre cele insufletite, cel. vestrate cu rafiune, iar dintre cele inzestrate cu rafiune, oamenii, iar dintre oameni,, cei mai bun at brahmanii VILL. 279. Madularul cu care cineva din casta cea mai de jos face un ru cuiva dintr-o casti perioari, méadularul acesta sii fie tat: asta este porunca lui Manu. VIIL. 413. Dar pe un sudra, fie c& a fost cumpéirat, fie cA nu a fost, brahmanul care est: ipanul sdu sit siteasca si fa le unui sclay: fiindcd Cel care existd prin sine” i-a crea toti pentru a face servicii de sclavi la brahmani, ‘VIL 414. chiar daca stipanul su a dat drumul, un sudra nu scapa de slujbele datorate c: lay; daca lucrul acesta fi este hdrdzit lui din néiscare, cine i-1 poate lua ? VIIL. 418. Regele 5 aiba grij ca vaisya si sudra sd-si facd muncile; fiindea daca nu § Jeplinesc indatoririle, se cutremuri lumea. Ksatriya nu poate avea succes fra brahmani. iar cesti: Pot si prospere fini ksatriya; brahmaniii si ksatriya strns unifi intre ei, prosperii si in lume: «asta si pe lumea cealaltd. X. 96. Un om inferior, care din cauza Kicomiei trdieste dintr-o ocupatie rezervatd unei cast: perioare,