Sunteți pe pagina 1din 62

Dosarul meu

Titlul proiectului Intreprinzator Rural European -


Dezvoltarea resurselor umane din
zonele rurale prin formarea
competentelor cheie de antreprenoriat,
utilizare TIC si comunicare in limba
engleza

Profilul meu
Denumire organizaţie S.C. XXXXXXX S.R.L.
Adresă poştă electronică claudia.munteanu@yahoo.com
Cod de înregistrare fiscală RO xxxxxxxxxxxx
Număr de înregistrare în registrul
Jxx/xxxx/xx.xx.xxxx
comerţului
Anul înfiinţării 2005
Adresa poştală Str. Rm Valcea
Cod xxxxxxxx
Localitate Bucuresti
Judeţele Bucuresti
Regiune Bucureşti-Ilfov
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor
TIPUL SOLICITANTULUI
Tipul solicitantului Persoane juridice de drept privat
REPREZENTANTUL LEGAL
Prenume şi Nume Claudia Munteanu
Funcţie Director General
Număr de telefon 0723 95 22 47
Adresă poştă electronică claudia.munteanu@yahoo.com
Document de identitate CI seria xx; Numarul: xxxxx
Emis de Bucuresti
La data de xx-xx-xxxx
ALTE INFORMAŢII
Anul 2008
Număr mediu de angajaţi 15
Cifra de afaceri/venituri din
1.313.454 RON
activităţi fără scop patrimonial
Profitul sau pierderea net(ă) a 491.414 RON
exerciţiului financiar / excedent
reportat pe anul următor (conform
bilanţ)
Anul 2009
Număr mediu de angajaţi 28
Cifra de afaceri/venituri din
3.163.090 RON
activităţi fără scop patrimonial
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar / excedent
902.541 RON
reportat pe anul următor (conform
bilanţ)

Partenerii

PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI


Implementarea proiectului se face
DA
în parteneriat?
1
Denumire organizaţie S.C. Corpul Informational S.A.
Persoana de contact Ion Popescu
Descrierea activităţii partenerului CI functioneaza din 1973, activand in
prezent ca centru de instruire pentru o
gama larga de cursuri in domeniul TIC,
inclusiv realizate in sistem de
invatamant deschis la distanta (IDD).
Dispune de autorizare CNFPA pentru
diferite programe de formare pentru
utilizatori TIC, pentru 3 ocupatii si
calificari TIC si pentru formare de
formatori si de manageri de proiect.
Este acreditat international pentru
cursuri Microsoft, Autodesk, ECDL. CI
este si centru de evaluare si certificare
nationala si internationala a
competentelor formatorilor si a 10
ocupatii din domeniul TIC. Portofoliul de
cursuri CI in 2009 cuprinde 175 titluri de
curs. Numarul de absolventi ai CI, din
1990 pana in prezent, depaseste
70.000, iar impreuna cu centrele
partenere din reteaua nationala
depaseste 600.000. Activitatile curente:
• formare de utilizatori TIC, de
formatori, de manageri de proiect si de
specialisti in domeniul TIC • proiectare,
dezvoltare si implementare de platforme
e-Learning de instruire pentru formarea
de tip „blended learning” si IDD •
evaluarea si certificarea internationala a
competentelor in domeniul TIC - CI este
centru de certificare Thomson Prometric,
lider mondial in certificarea
internationala a competentelor TIC •
evaluarea si certificarea nationala a
competentelor profesionale pentru
formatori si pentru 10 ocupatii din
domeniul TIC • proiectare/realizare de
sisteme informatice si consultanta TIC •
dezvoltarea standardelor ocupationale
din domeniul TIC • cercetare privind
formarea continua in TIC si domenii
conexe
Experienta relevanta a Din 1990 si pana in prezent, CI a
partenerului pentru domeniul obtinut rezultate relevante pentru
proiectului domeniul proiectului: • peste 70.000
persoane instruite ca utilizatori si
specialisti TIC, formatori si manageri de
proiect) • in 2005 CI a implementat faza
pilot a sectiunii de formare din proiectul
Economia Bazata pe Cunoastere finantat
de Banca Mondiala, in care au fost
pegatiti formatorii de formatori,
administratorii de retea si utilizatori din
9 comunitati locale, continuata in 2009
pentru utilizatorii TIC din alte 255
comunitati; • in perioada 2005-2007 CI
a implementat componenta de formare
a proiectului PHARE „Informatizarea
sistemului judiciar din Romania”, prin
care au fost formati peste 1500 de
administratori de retea si de colectii de
date si au fost instruiti in sistem blended
learning bazat pe platforma e-learning
proprie peste 10.000 utilizatori ai
tehnologiilor informatice din Sistemul
Judiciar, acestia parcurgand si
procedurile de evaluare si certificare a
competentelor dobandite si obtinand
certificate cu recunoastere nationala •
managementul metodologic al retelei
nationale de centre de instruire
autorizate de CI (peste 130 centre) •
participare la managementul si
implementarea proiectului “TrainIT”,
finantat de Comisia Europeana (48.000
Euro buget pentru Romania), cu
parteneri din Grecia, Bulgaria, Spania,
Germania, Romania, Turcia •
dezvoltarea de standarde ocupationale
prin proiecte cu autofinantare/finantare
PHARE • dezvoltarea a 10 metodologii si
seturi de instrumente de evaluare a
competentelor TIC bazate pe standarde
ocupationale • managementul
proiectelor de cercetare ca membru in
consortiul de management al
Programului National de cercetare
INFOSOC.
Activitatea/activităţile din cadrul RESPONSABIL PENTRU: 3.4.
proiectului în care este implicat Proiectarea, realizarea, implementarea,
intretinerea si actualizarea paginii web a
proiectului 4. Proiectarea, realizarea,
utilizarea, intretinerea si actualizarea
platformei electronice a proiectului 6.
Organizarea si derularea programelor de
formare/dezvoltare a competentelor de
utilizare TIC in regiunile Nord-Est, Sud-
Vest Oltenia, Sud Est Muntenia •
IMPLICAT IN: 3.1 Organizarea
conferintei de lansare, a celei finale si a
celor 11 seminarii regionale 3.3.
Pregatirea si difuzarea unor produse
media privind obiectivele si activitatile
proiectului 9. Infiintarea si sprijinirea
Asociatiei „Intreprinzator rural
european” • CONTRIBUIE LA: 1.1.
Realizarea planului detaliat de
implementare a proiectului 1.2.
Managementul resurselor umane proprii.
1.3.3. Derularea operatiunilor financiare
1.4.1. Elaborarea caietelor de sarcini
pentru echipamentele TIC; 1.5.
Stabilirea si aplicarea procedurilor de
asigurare a calitatii. 1.6. Elaborarea si
utilizarea instrumentelor de monitorizare
si de evaluare a proiectului. 2.2
Stabilirea metodologiei si a
instrumentelor de lucru ale celor 2 studii
privind oportunitatile de ocupare si
tendintele de dezvoltare locala si a
materialelor de diseminare
corespondente acestora 7. Sprijin
logistic si tehnic pentru activitatile de
consiliere online 8. Realizarea versiunii
digitizate a Ghidului de bune practici si a
Newsletterului si difuzarea lor
electronica.
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Bucureşti-Ilfov
Anul 2008
Număr mediu de angajaţi 32
Cifra de afaceri 4029737
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform 694285
bilanţ)
Anul 2009
Număr mediu de angajaţi 30
Cifra de afaceri 1675928
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform 153092
bilanţ)
2
Denumire organizaţie S.C. Program de aplicatii S.A.
Persoana de contact Doru Popescu
Descrierea activităţii partenerului Obiectul de activitate al societatii
Program de aplicatiiconsta in realizarea
proiectelor informatice si a proiectelor
de formare profesionala continua. PA
deruleaza de peste 30 de ani programe
de formare profesionala a adultilor,
avand un compartiment specializat
pentru aceasta activitate. Cursurile
organizate pot fi cu tematica standard
sau cu tematica ceruta de beneficiar,
destinate utilizatorilor sau specialistilor
in TIC. Din anul 2004, PA este autorizat
la nivel national in sistemul coordonat
de CNFPA si inregistrat in Registrul
National al Furnizorilor de Formare
Profesionala a Adultilor, eliberand
cursantilor care au promovat examenul
de absolvire in 5 ani de activitate, 1300
certificate cu recunoastere nationala. PA
este si centru de testare acreditat ECDL
si centru de instruire autorizat de
Centrul Informational Bucuresti pentru
programe de formare de tip initiere si
formare in informatica, inregistrand
peste 2500 de participanti.
Experienta relevanta a PA are o experienta de peste 30 de ani
partenerului pentru domeniul in dezvoltarea si realizarea proiectelor in
proiectului domeniul TIC si a proiectelor de formare
profesionala continua, fiind implicat si in
implementarea a 3 proiecte PHARE: 1.
Phare 2000 Coeziune Economica si
Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane
in contextul restructurarii industriale,
linia de buget RO-0007.02.01, finantat
din fonduri de pre-aderare la Uniunea
Europeana (46.000 Euro). Proiectul a
primit calificativul de “Proiect de succes”
din partea ADR Centru, specificandu-se
faptul ca aceasta initiativa locala a reusit
sa raspunda atat cerintelor cetatenilor
romani cat si dezideratelor europene
privind reducerea disparitatilor sociale si
dezvoltarea societatii informationale. 2.
Phare 2005 Coeziune Economica si
Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane
- Masuri Active pentru Ocuparea Fortei
de Munca, linia de buget:
Phare/2005/017-553.04.02 Referinta:02
(45.700 Euro), Proiectul a fost finalizat
cu rezultate foarte bune. 3. Phare 2006
Coeziune Economica si Sociala -
Dezvoltarea Resurselor Umane -
Promovarea invatarii pe parcursul
intregii vieti pentru calificarea si
recalificarea fortei de munca, linia de
buget Phare/2006/018-147.04.02
Referinta:03 (55.000 Euro). Acest
proiect este inca in derulare.
Activitatea/activităţile din cadrul RESPONSABIL PENTRU: 6. Organizarea
proiectului în care este implicat si derularea programelor de
formare/dezvoltare a competentelor de
utilizare TIC in regiunea Centru •
IMPLICAT IN: 3.1 Organizarea a 3
seminarii in regiunea de dezvoltare
Centru 3.4. Proiectarea, realizarea si
actualizarea paginii web a proiectului. 4.
Proiectarea, utilizarea si actualizarea
platformei electronice. 9. Infiintarea si
sprijinirea Asociatiei „Intreprinzator rural
european”. CONTRIBUIE LA: 1.1.
Realizarea planului detaliat de
implementare a proiectului 1.2.
Managementul resurselor umane. 1.3.3.
Derularea operatiunilor financiare 1.4.1.
Elaborarea caietelor de sarcini pentru
echipamentele TIC; 1.5. Stabilirea si
aplicarea procedurilor de asigurare a
calitatii. 1.6. Elaborarea si utilizarea
instrumentelor de monitorizare si de
evaluare a proiectului. 2.2 Stabilirea
metodologiei si a instrumentelor de
lucru pentru cele 2 studii privind
oportunitatile de ocupare si tendintele
de dezvoltare locala si a materialelor de
diseminare corespondente acestora 3.1
Organizarea conferintei de lansare si a
celorlalte 8 seminarii regionale 3.3.
Pregatirea si difuzarea unor produse
media privind obiectivele si activitatile
proiectului
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Centru
Anul 2008
Număr mediu de angajaţi 55
Cifra de afaceri 1.282.199
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform 1.767
bilanţ)
Anul 2009
Număr mediu de angajaţi 48
Cifra de afaceri 1.497.558
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform 17.361
bilanţ)
3
Denumire organizaţie Organizatia pentru Leadership
Persoana de contact Ilie Marinescu
Descrierea activităţii partenerului Organizatia pentru Leadership
actioneaza ca un actor important in
domeniul educatiei din 1997, fiind
implicata in peste 20 de proiecte
educative si antreprenoriale de
anvergura, atat individual cat si in
parteneriat cu institutii importante din
Romania si de nivel international.
Fondurile gestionate pentru
implementarea acestor proiecte au
variat intre 2000 si 69.000 euro,
provenind de la bugetul de stat, din
finantari private sau din fonduri
europene. Proiectele au fost
implementate cu resurse umane si
dotari proprii. Beneficiarii rezultatelor
proiectelor implementate au fost
institutii ale statului roman (Guvernul
Romaniei, Departamentul pentru Relatii
Interetnice, MECI, ISMB, administratii
publice locale), companii private
(Silcotub, Astra S.A.), ONG-uri . Din
2004 pana in prezent, Fundatia a
participat ca invitat, in calitate de
expert, la dezbaterea si elaborarea unor
strategii nationale in domeniul educatiei,
propunand masuri de ameliorare a
situatiei actuale din invatamantul
romanesc sau de schimbare in vederea
descentralizarii iminente a sistemului de
educatie
Experienta relevanta a Experienta acumulata in peste 8 ani de
partenerului pentru domeniul programe de formare organizate in
proiectului domeniile antreprenoriat, leadership,
management, teambuilding, analiza si
transformare organizationala, studiile si
articolele publicate in aceleasi domenii
sunt dovezi ce probeaza capacitatea
Organizatiei pentru Leadership de a
sustine seminarii de informare si
sensibilizare in scoli, de a derula cursuri
de antreprenoriat si consultanta pentru
initierea si finantarea unor noi afaceri in
mediul rural. OL este in prezent in curs
de autorizare CNFPA pentru cursuri de
antreprenoriat. Expertii OL au oferit
asistenta pentru elaborarea a
aproximativ 150 planuri de afaceri
pentru diverse intreprinderi, si au
realizat numeroase studii si instruiri de
cultura organizationala si
antreprenoriala, utilizand instrumente
adecvate, mai ales in mediul privat,
unele fiind solicitate de mari companii
din Romania. In cadrul a 2 proiecte cu
finantare UE prin programul RICOP
derulate cu expertii OL, s-a realizat 30
planuri de afaceri pentru cei care doreau
sa devina intreprinzatori si s-au infiintat
6 noi intreprinderi. Fundatia are
experienta bogata in organizarea de
activitaţi de informare, cel mai ilustrativ
fiind programul Liderii Mileniului Trei,
derulat in perioada 2002-2008 in 44 de
orase, 97 de licee, 13 scoli generale,
care a inregistrat peste 8000 de elevi
inscrisi in program. Prin Centrul de
Dezvoltare Antreprenoriala si
Management de Proiect CDAMP, OL a
organizat in luna mai 2009 evenimentul
“INTREPRINZATOR DE SUCCES =
TANAR INOVATIV + LEADER CREATIV”
in cadrul Saptamanii Europene a IMM-
urilor, sub coordonarea Comisiei
Europene. In prezent, Fundatia
implementeaza un proiect finantat de
FSE cu un buget in valoare de 459.000
lei (DMI 1.1, cu tema: Dezvoltare
organizationala si descentralizare in
invatamanatul preuniversitar din
Bucuresti - Studiu pilot de cultura
organizationala si impact de leadership)
Activitatea/activităţile din cadrul RESPONSABIL PENTRU: 5. Activităţi de
proiectului în care este implicat informare/conştientizare in şcolile din
localităţile rurale 6. Organizarea şi
derularea programelor de
formare/dezvoltare a competenţelor de
antreprenoriat 7. Activităţi de consiliere
privind iniţuerea şi dezvoltarea afacerilor
8. Elaborarea unui ghid de bune practici
„Intreprinzatorul rural european” •
IMPLICAT IN: 3.1 Organizarea
conferinţei de lansare si a celor 11
seminarii regionale 3.3. Pregătirea şi
difuzarea unor produse media privind
obiectivele şi activităţile proiectului 9.
Înfiinţarea şi sprijinirea Asociaţiei
„Intreprinzator rural european”. •
CONTRIBUIE LA: 1.1. Realizarea
planului detaliat de implementare a
proiectului 1.2. Managementul
resurselor umane 1.3.3. Derularea
operaţiunilor financiare 1.4.1.
Elaborarea caietelor de sarcini pentru
echipamentele TIC 1.5. Stabilirea şi
aplicarea procedurilor de asigurare a
calităţii 1.6. Elaborarea şi utilizarea
instrumentelor de monitorizare şi de
evaluare a proiectului 2.2 Stabilirea
metodologiei şi a instrumentelor de
lucru pentru cele 2 studii privind
oportunităţile de ocupare şi tendinţele
de dezvoltare locală si a materialelor de
diseminare corespondente acestora
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Bucureşti-Ilfov
Anul 2008
Număr mediu de angajaţi 4 + peste 100 colaboratori
Cifra de afaceri 254046
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform 36001
bilanţ)
Anul 2009
Număr mediu de angajaţi 4 + peste 100 colaboratori
Cifra de afaceri 214489
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform - 86084
bilanţ)

INFORMAţII PROIECT
Titlul proiectului Intreprinzator Rural European -
Dezvoltarea resurselor umane din zonele
rurale prin formarea competentelor
cheie de antreprenoriat, utilizare TIC si
comunicare in limba engleza
DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU
MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Prenume şi Nume Claudia Munteanu
Funcţie Director de Studii
Număr de telefon 0723.95.22.47
Adresă poştă electronică claudia.munteanu@yahoo.com
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
Domeniul major de intervenţie 5.2
TIPUL PROIECTULUI
Tipul proiectului Multi-regional
CLASIFICAREA DOMENIILOR
Clasificarea domeniilor Rural
LOCAŢIA PROIECTULUI
Ţara
Regiunile Centru Sud-Est Sud-Vest Oltenia Nord-
Est
Judeţele
Altele
OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU
Obiective orizontale ale POS DRU
Egalitate de şanse
Dezvoltare durabilă
Inovaţie şi TIC
Abordare interregională
DURATA PROIECTULUI
Durata 36 (în luni)
Exerienţa relevantă a solicitantului Solicitantul este o companie care ofera
pentru domeniul proiectului cursuri de limbi straine pentru adulti,
utilizand metode moderne, recunoscute
in plan international. Incepand din 2005,
compania a avut peste 5000 de
cursanti, din 100 de companii romanesti
mici, mijlocii si mari. Din 2007, firma si-
a extins activitatea in 50 de localitati din
Romania (30 de judete) iar in 2009 a
deschis un al doilea centru de studiu
permanent la Pitesti. In anul 2008
solicitantul a inceput un parteneriat cu
una dintre cele mai mari scoli de limbi
straine din lume, care are peste 70000
de cursanti anual, in 14 de tari din toata
lumea. In momentul solicitarii finantarii
POS DRU, echipa solicitantului cuprinde
105 formatori specializati in cursuri de
limbi straine, care au certificari
internationale pentru predarea limbii
engleze pentru adulti. Din anul 2007,
solicitantul a realizat cursuri si in mediul
rural, peste 55% dintre cursantii
centrului provenind de la sate.
Actualmente, un numar de 40 de
formatori sunt angajati in predarea de
cursuri de limba engleza de afaceri in
mediul rural. De peste 2 ani, compania a
organizat si programe de formare
intensiva, in care peste 1500 de cursanti
au invatat limba engleza pentru afaceri
in afara localitatii de resedinta. Perioada
petrecuta la aceste cursuri a fost intre 2
si 4 zile consecutive, cursantilor
asigurandu-li-se toata logistica necesara
(transport, cazare, masa), acelasi
sistem urmand a fi utilizat si in actualul
proiect. In acelasi timp, o data cu
intrarea in parteneriatul international
mentionat, solicitantul a derulat
numeroase campanii de informare si
publicitate, utilizand instrumente diverse
– outdoor media, campanii online,
comunicate de presa, difuzare extinsa
de materiale promotionale tiparite
(peste 30000 de unitati intr-o singura
comanda), consolidandu-si expertiza in
domeniul PR. Solicitantul a derulat
numeroase proiecte finantate in sistem
privat, dintre care unul de mare
anvergura, in valoare de doua milioane
de euro, derulat impreuna cu Petrom.
Proiectul a avut o durata de 3 ani, pe
parcursul carora au fost instruiti 4000
de oameni. Dintre participantii la
proiect, 3000 au fost instruiti si in regim
intensiv (3 zile consecutive pe
saptamana a cate 6 ore). Participantii au
reprezentat toate zonele tarii, mai mult
de jumatate dintre ei desfasurandu-si
activitatea in zone rurale, acoperind
toate regiunile de dezvoltare.
PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI
Descrieţi parteneriatul pentru Partenerii proiectului sunt furnizori de
proiect formare continua autorizati la nivel
national in sistemul coordonat de
CNFPA, cu specializari diferite.
PARTENERII 1-2 sunt specializati in
programe de formare in domeniul TIC,
partenerul 1 avand si o bogata
experienta in proiectarea, dezvoltarea si
utilizarea platformelor eletronice suport
pentru instruire. Ambii parteneri au o
activitate de formare in TIC de peste 30
ani, cu peste 70000 de cursanti din
1990 pana azi si au o experienta
consistenta in implementarea de
numeroase proiecte cu finantare
nationala (Programul National de
Cercetare INFOSOC) si internationala
(Phare, EuropeAid, fonduri de dezvoltare
gestionate de Comisia Europeana, Banca
Mondiala). PARTENERUL 3 este
specializat in cursuri de antreprenoriat si
de dezvoltare a competentelor cheie,
avand un portofoliu amplu de proiecte
de initiere si dezvoltare de noi afaceri,
cu finantare nationala (Programul
National de Educatie pentru Cetatenie
Democratica, Programul Educatie si
Cercetare pentru Societatea Cunoasterii)
si internationala (fonduri speciale
gestionate de Comisia Europeana –
PHARE-RICOP, British Council, USAID).
Partenerul 3 dispune, in acelasi timp, de
o bogata experienta in organizarea de
activitati de informare in scoli, cel mai
ilustrativ fiind un vast program derulat
in perioada 2002-2008 in 44 de orase,
97 de licee si 13 scoli generale, unde s-
au inregistrat peste 8000 elevi inscrisi in
program. DEZVOLTAREA IDEII DE
PROIECT s-a facut in colaborare, fiecare
partener contribuind cu experienta
specifica - solicitantul pentru viziunea
generala si pentru cursurile de limba
engleza, partenerii 1 si 2 pentru
programele de formare in TIC,
partenerul 3 pentru activitatile de
informare/constientizare si pentru
activitatile de educatie antreprenoriala si
consiliere in initierea si finantarea
afacerilor. IMPLEMENTAREA proiectului
se va desfasura pe aceleasi principii de
colaborare: toti partenerii vor contribui
la activitatile comune, in special la cele
privind informarea si diseminarea,
fiecare urmand sa raspunda de
activitatile pentru care este specializat,
asigurand EXPERTIZA necesara si toate
celelalte conditii pentru atingerea
rezultatelor asteptate. COFINANTAREA
va fi asigurata de toti partenerii,
proportional cu bugetul propriu.
SOLICITANTUL va coordona toate
activitatile, cu sprijinul partenerilor, va
raspunde de monitorizare si evaluare,
de solutionarea problemelor aparute, de
realizarea achizitiilor si de derularea
operatiunilor financiare, precum si de
comunicarea cu AM POS DRU. Va
raspunde, de asemenea, de pregatirea
si implementarea activitatilor de
informare si publicitate privind proiectul,
de realizarea studiilor incluse in proiect
(impreuna cu un subcontractor), de
derularea seminariilor de
informare/constientizare a
oportunitatilor de ocupare si de
dezvoltare profesionala in domenii non-
agricole, de organizarea si derularea
cursurilor de limba engleza, precum si
de infiintarea si sprijinirea Asociatiei
„Intreprinzator Rural European”.
PARTENERUL 1 va raspunde de
dezvoltarea si intretinerea paginii web si
a platformei electronice a proiectului si,
impreuna cu PARTENERUL 2, de
organizarea si derularea cursurilor in
domeniul TIC. PARTENERUL 3 va
raspunde de activitatile de
informare/constientizare derulate in
scolile din mediul rural, de activitatile de
educatie antreprenoriala si consiliere
privind initierea si finantarea afacerilor,
de elaborarea unui newsletter si a unui
ghid de bune practici. Pentru a asigura
controlul activitatilor, fiecare partener
va numi un coordonator tehnic pentru
activitatile de care raspunde si cate un
reprezentant al managementului
superior in comitetul consultativ, care va
analiza semestrial derularea proiectului.
Partenerii, avand o bogata experienta in
proiecte cu finantare europeana, vor
sprijini implementarea generala a
proiectului. Partenerul doi, situat in
Sibiu, va sprijini direct organizarea
activitatilor derulate in Regiunea Centru.

DESCRIERE PROIECT 1
Obiectivul proiectului OBIECTIV GENERAL: imbunatatirea
calitatii resurselor umane din zonele
rurale, in vederea facilitarii accesului la
ocupare in activitati non-agricole si
stimularea initiativei antreprenoriale.
OBIECTIVE SPECIFICE: I. Cresterea
gradului de informare si constientizare
privind situatia ocuparii in mediul rural
prin studii de teren privind evolutia
fortei de munca in zone rurale si
campanii de informare/constientizare
privind oportunitatile de formare
profesionala si ocupare in domenii non-
agricole si de promovare a culturii
antreprenoriale in mediul rural. II.
Furnizarea unor programe integrate de
formare si consiliere destinate
dezvoltarii competentelor generale
(comunicare in limba engleza, utilizare
TIC, antreprenoriat) care sa permita
participantilor din mediul rural sa-si
consolideze pozitia pe piata muncii, sa
valorifice oportunitati de ocupare in plan
local/regional, sa initieze noi afaceri. III.
Crearea unei retele de cooperare pentru
consolidarea afacerilor nou infiintate si a
celor existente. Proiectul propune peste
3300 de participanti in 55 de comunitati
rurale, 11 judete, 4 regiuni, in special
persoane ocupate in agricultura de
subzistenta si persoane in cautarea unui
loc de munca, dar si manageri si
angajati din mediul rural, acordand o
atentie deosebita femeilor si grupurilor
defavorizate. Prin obiectivele sale si prin
reperele cantitative si calitative,
proiectul se subsumeaza obiectivului
general POS DRU: „Dezvoltarea
capitalului uman si cresterea
competitivitatii prin corelarea educatiei
si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii si asigurarea de
oportunitati sporite pentru participarea
viitoare pe o piata a muncii moderna,
flexibila si inclusiva”. Prin amploarea
campaniei de constientizare a
oportunitatilor de ocupare in domenii
non-agricole si efectele activitatilor de
formare si consiliere, cu un accent
important pe diversificarea economiei
rurale prin sprijinirea initierii de noi
afaceri si a dezvoltarii celor existente,
proiectul sprijina atingerea obiectivului
general al Axei prioritare nr. 5:
„Atragerea si mentinerea unui numar
mai mare de persoane pe piata muncii,
inclusiv in zonele rurale si sprijinirea
ocuparii formale” si contribuie specific la
obiectivele DMI 5.2 in apelul nr.83
Mediul rural - oportunitati de ocupare: ·
Imbunatatirea calitatii resurselor umane
in zonele rurale, in vederea facilitarii
accesului la ocupare in activitati non-
agricole · Asigurarea sustenabitatii pe
termen lung in zonele rurale prin
crearea conditiilor pentru dezvoltarea
intreprinderilor profitabile non-agricole.
Accentul pus pe antreprenoriat si pe
sprijinirea initiativei, inclusiv prin
crearea de retele de cooperare, se
integreaza in obiectivul strategic pe
termen lung al Strategiei Nationale
pentru Ocupare 2004-2010:
„promovarea si sustinerea educatiei si
formarii profesionale continue in
obtinerea de competente manageriale si
antreprenoriale care sa faca din
antreprenoriat o optiune de cariera
pentru toti”
Activităţile eligibile ale proiectului Activitatile planificate urmaresc
atingerea obiectivelor si asigura
conditiile pentru impactul pe termen
lung vizat prin obiectivul general al
proiectului: ANUL I. 1. MANAGEMENT:
vor fi asigurate conditiile materiale,
juridice si financiare necesare unei bune
derulari a activitatii, inclusiv achizitii si
audit, coordonarea si controlul
operatiunilor, asigurarea calitatii
rezultatelor, arhivarea corecta a
documentelor, monitorizarea si
evaluarea implementarii. 2. STUDIU
INITIAL PRIVIND OCUPAREA in mediul
rural si tendintele de dezvoltare locala -
subcontractat: are ca obiectiv analiza
situatiei somajulului si a populatiei
ocupate din mediul rural si a
oportunitatilor de ocupare si de
dezvoltare a afacerilor rurale, precum si
perceptia locuitorilor din zona asupra
acestora in cele 4 regiuni. 3.
INFORMARE SI PUBLICITATE - se vor
pregati si difuza produse media privind
obiectivele si activitatile proiectului:
pliante, brosuri, afise, fluturasi, anunturi
in presa, spoturi radio. Va fi initiata o
pagina web a proiectului, actualizata
apoi cu informatii la zi despre proiect,
variante electronice ale documentelor de
diseminare si ale produselor. Vor fi
organizate: o conferinta de lansare cu
120 de persoane, reprezentanti ai
actorilor cheie la nivel national si 3
seminarii in regiunile Centru, Sud-Vest,
Nord-Est, a 40 de persoane,
reprezentanti de nivel regional si
judetean. 4. PROIECTARE, REALIZARE,
UTILIZARE, INTRETINERE,
ACTUALIZARE PLATFORMA
ELECTRONICA: se creeaza infrastructura
informatica suport a proiectului pentru
administrarea informatica a acestuia si a
grupului tinta, cat si pentru activitatile
e-learning. 5. CAMPANIE DE
INFORMARE/CONSTIENTIZARE privind
oportunitatile de ocupare si de
dezvoltare profesionala in domenii non-
agricole, inclusiv prin initiere si
dezvoltare de afaceri - faza pilot: se va
derula in 15 localitati din cele 3 regiuni
(1 judet/regiune) selectate pe baza
rezultatelor primare ale studiului, in serii
de activitati dedicate pe de o parte
adultilor, si pe de alta tinerilor. Vor fi
prezentate oportunitati de dezvoltare a
competentelor asigurate prin proiect si
oportunitati existente in plan judetean si
regional de dezvoltare a carierei si
crestere a mobilitatii ocupationale catre
domenii non-agricole: locuri de munca,
programe de formare, centre de
evaluare a competentelor; o sectiune
speciala va fi dedicata oportunitatilor de
initiere/dezvoltare a afacerilor in
domenii non-agricole: comert,
mestesuguri traditionale, agro-turism si
activitati conexe. 6. PROGRAME DE
FORMARE/DEZVOLTARE A
COMPETENTELOR - faza pilot: Cursurile
de comunicare in limba engleza sunt
structurate pe 3 module de nivel (30 de
ore/modul): dezvoltarea vocabularului
de baza; dezvoltarea vocabularului de
afaceri specific domeniului; dezvoltarea
fluentei in exprimare; consolidarea
deprinderilor de exprimare in scris;
elemente de corespondenta de afaceri;
limbaj comercial - engleza in vanzari si
marketing. Cursurile de dezvoltare a
competentelor de utilizare TIC sunt
structurate in 2 module de 36 de ore in
sistem frontal + 10 ore e-learning:
bazele utilizarii TIC pentru
antreprenoriat si afaceri; tehnici de
dezvoltare pagini web pentru
promovarea afacerilor. Cursurile de
antreprenoriat sunt structurate pe teme:
antreprenorul rural (12 ore); planul de
afaceri (18 ore); marketing si vanzari
(12 ore); finante pentru non-finantisti
(12 ore); leadership/conducerea afacerii
(18 ore); management de proiect (30
ore). 7. CONSILIERE PROFESIONALA SI
ANTREPRENORIALA: completeaza
activitatile 5-6 cu activitati de
consultanta individuala, acordata direct
sau la distanta in sistem de call center
asincron. Se va urmari in special
asistarea celor interesati sa initieze o
afacere, inclusiv in negocierea obtinerii
de microcredite, cu o atentie speciala
acordata femeilor si grupurilor
defavorizate ANUL II. 1. MANAGEMENT:
continua pe aceleasi principii. 2. STUDIU
PRIVIND EFECTE PRODUSE SI
TENDINTE DE DEZVOLTARE RURALA:
are ca scop evidentierea efectelor
produse de proiect si a noii perceptii a
oportunitatilor de dezvoltare a ocuparii.
Prima faza acopera zona activitatilor-
pilot, la un an de la finalizare.
Metodologia va fi similara cu cea a
studiului initial, cu adaptari specifice, in
anul II realizandu-se o prima analiza a
datelor si materiale de diseminare
aferente. 3. INFORMARE SI
PUBLICITATE: continua difuzarile pe
zona de extensie - cate 2 judete din cele
4 regiuni (se adauga Sud-Est) si se vor
organiza 4 seminarii regionale, cu 160
pers. Va fi intretinuta si actualizata
pagina web 4. UTILIZARE,
INTRETINERE, ACTUALIZARE
PLATFORMA ELECTRONICA. 5.
INFORMARE/CONSTIENTIZARE – faza 2,
extensie. Campania se va derula pe
aceleasi principii, in 4 din judetele
selectate (1/regiune), 10
comunitati/judet. 6. PROGRAME DE
FORMARE – faza 2: organizare si
derulare dupa principiile expuse, tot in
cele 4 judete, completandu-se cu
instruire online - 300 persoane la
engleza, 300 persoane la TIC. 7.
CONSILIERE profesionala si
antreprenoriala – faza 2. 8. ELABORARE
GHID DE BUNE PRACTICI
„Intreprinzatorul rural european” si a
unui NEWSLETTER lunar in format
electronic, cu editii tiparite trimestrial,
pentru actualizarea cunostintelor si
informarea cu noutati privind
oportunitati de initiere si dezvoltare a
afacerilor in mediul rural. 9.
INFIINTAREA ASOCIATIEI
„INTREPRINZATORUL RURAL
EUROPEAN”, cu afilierea persoanelor
fizice si juridice care au avut beneficii
directe prin proiect si doresc sa sprijine
in sistem de mentorat alte persoane in
situatii similare. Se va asigura asistenta
necesara operatiilor de pregatire a
infiintarii AARE – identificare sediu,
elaborare statut, depunere acte,
pregatire logistica a sediului social si a
altor 3 centre fara personalitate juridica
in celelalte 3 regiuni. Ulterior se va
acorda sprijin pentru elaborarea unei
strategii de dezvoltare a AARE si a unui
plan de actiune pe termen scurt si
mediu, folosind rezultatele preliminare
ale studiului final si o analiza SWOT
proprie ANUL III. 1. MANAGEMENT:
continua pe aceleasi principii, cu atentie
la finalizarea in bune conditii a
proiectului. 2. STUDIU PRIVIND EFECTE
PRODUSE SI TENDINTE DE
DEZVOLTARE RURALA: continua cu
colectarea datelor pe zona cursurilor din
anul II, analiza si interpretarea finala a
datelor si realizarea raportului si a
materialelor de diseminare. 3.
INFORMARE SI PUBLICITATE: continua
difuzarea de informatii pe canale legate
de faza 2 finala, la care se adauga
pregatirea si difuzarea unor produse de
diseminare a rezultatelor finale obtinute.
Va fi intretinuta si actualizata pagina
web, cu centrarea atentiei pe rezultatele
finale. Se vor organiza 4 seminarii a 40
pers/regiune si o conferinta finala, cu
120 pers. 4. UTILIZARE, INTRETINERE,
ACTUALIZARE PLATFORMA 5.
INFORMARE/CONSTIENTIZARE - faza 2
finala: ultimele 4 judete. 6. PROGRAME
DE FORMARE - faza 2 finala. 7.
CONSILIERE - faza 2 finala. 8.
FINALIZARE/DIFUZARE GHID DE BUNE
PRACTICI; REALIZARE SI DIFUZARE
NEWSLETTER. 9. SPRIJIN pentru
activitatea curenta AARE
Activităţile neeligibile care
contribuie la îndeplinirea Nu e cazul
obiectivului proiectului
Rezultate anticipate Rezultate: Schimbarea imaginii
referitoare la oportunitatile de ocupare
in domenii non-agricole catre o imagine
mai buna pentru cel putin 25% din
respondentii la studiul final. Cresterea
constientizarii oportunitatilor de ocupare
si de dezvoltare a carierei pentru cel
putin 25% din respondentii la studiul
final. Cresterea numarului de utilizatori
TIC in randul adultilor din comunitatile
incluse in proiect cu cel putin 25% fata
de situatia evidentiata prin studiul
initial. Cresterea numarului de utilizatori
de Internet in randul adultilor din
comunitatile incluse in proiect cu cel
putin 35% fata de situatia evidentiata
prin studiul initial. Progresul in
dezvoltarea competentelor a minim 65%
din participantii la programele de
formare frontala prin obtinerea de
certificate cu recunoastere nationala.
Evaluarea satisfacatoare a derularii
operationale si tehnice a cursurilor de
catre 90% din cursanti; Evaluarea
satisfacatoare a derularii operationale si
tehnice a conferintelor si seminariilor de
catre 90% din participanti; Evaluarea
satisfacatoare a derularii operationale si
tehnice a activitatilor de informare si
constientizare din scoli de catre 80% din
participanti. Outputuri pe activitati: 1.
Operatiuni tehnice si financiare realizate
eficient, conform graficului. 2. Un raport
de cercetare privind ocuparea in mediul
rural si tendintele de dezvoltare locala,
inclusiv imaginea populatiei din mediul
rural, multiplicat in 1000 de exemplare.
Un raport de cercetare privind efectele
proiectului la un an de la realizarea
cursurilor si a noii perceptii a tendintelor
si oportunitatilor de dezvoltare a
ocuparii, multiplicat in 1000 de
exemplare. 3. Elaborarea si
distribuirea/difuzarea a 3000 de pliante,
250 afise A1, 500 afise A3, 5000
fluturasi, 150 articole in presa centrala
si locala, 5 spoturi radio, 3 brosuri
informative in cate 250 exemplare. Vor
fi produse 5 bannere, pentru fiecare
partener cate unul si pentru sediul
AARE, 2 roll-up bannere, 2 steaguri
UE/RO, 2000 caiete de curs
personalizate, 3000 calendare
personalizate, 3000 pixuri personalizate,
1 set autocolant pentru autovehiculul
proiectului. Organizarea a 2 conferinte
nationale a cate 120 de participanti, si a
11 seminarii regionale a cate 40 de
participanti. Pregatirea si multiplicarea a
750 de mape de prezentare pentru
participantii la evenimente si pentru
presa. Realizarea unei pagini web a
proiectului cu minim 5000 de vizitatori
in 3 ani. 4. Realizarea unei platforme e-
learning cu 1200 utilizatori, peste 40000
ore de auto-instruire e-learning si peste
20000 de accesari in 3 ani. 5.
Organizarea de 55 de actiuni in 11
judete din 4 regiuni, avand durata
medie de 3 ore pentru 1650 de adulti,
majoritatea ocupati in agricultura, in
scopul constientizarii oportunitatilor de
dezvoltare profesionala si de ocupare in
domenii non-agricole, inclusiv prin
initiere si dezvoltare de afaceri si a 55
de actiuni in scoli din 11 judete, 4
regiuni, avand durata medie de 3 ore
pentru 1650 de elevi si profesori, in
scopul constientizarii oportunitatilor de
dezvoltare profesionala si de initiere de
afaceri in domenii non-agricole. 6.
Organizarea de cursuri de comunicare in
limba engleza, cate 3 module, pentru
550 cursanti in total, 90 ore/cursant,
49500 ore de formare in sistem frontal
in total; pregatirea si multiplicarea a
550 seturi de materiale suport de curs si
de invatare (aprox. 250 pagini + 2 CD-
uri fiecare). Asistarea asigurata pentru
acces la cursuri online de consolidare a
competentelor pentru 300 cursanti, timp
de 6 luni fiecare, minimum 18000 ore in
total. Organizarea de cursuri de utilizare
TIC pentru 860 cursanti, 36 ore/cursant,
30960 ore de formare frontala si 8600
ore e-learning in total. Pregatirea si
multiplicarea a 860 seturi de materiale
suport de curs si de invatare (aprox.
300 pagini/ modulul 1, respectiv 100
pagini/ modulul 2). Asistarea asigurata
pentru acces la cursuri online de
consolidare a competentelor pentru 300
cursanti, aprox. 10 ore fiecare, 3000 ore
in total. Organizarea de cursuri de
antreprenoriat pentru 240 de cursanti,
102 ore/persoana, 24480 ore de
formare in total. Pregatirea si
multiplicarea a 240 seturi de materiale
de invatare, inclusiv suport de curs, 240
exemplare „Be the boss!” distribuite
participantilor. 7. 300 persoane
consiliate privind oportunitatile de
formare si evaluare a compententelor.
120 de persoane consiliate privind
initierea unei afaceri, 60 planuri de
afaceri elaborate, 30 de persoane
consiliate privind negocierea obtinerii de
microcredite. 8. Realizarea unui Ghid al
intreprinzatorului rural european de 200
pagini, in 2000 de exemplare.
Realizarea unui newsletter cu 21 de
editii in format electronic (aparitie
lunara, echival. a 4 pagini) cuprinse in 7
editii tiparite (aparitie trimestriala, 1000
exemplare, 12 pagini, color). 9.
Infiintarea AARE, cu 4 centre regionale
operationale (fara personalitate juridica)
la sfarsitul proiectului
Contextul proiectului Romania, proaspat stat membru al
Uniunii Europene, se confrunta,
actualmente cu nevoia de a-si valorifica
in ritm accelerat intreg potentialul de
dezvoltare, pentru a face fata evolutiilor
economice rapide si abrupte, dar si
pentru a recupera decalajul fata de alte
state UE, in drumul comun catre
indeplinirea obiectivelor strategice de pe
agenda Lisabona revizuita. Dezvoltarea
si utilizarea mai eficienta a capitalului
uman, prioritatea tematica nr. 4 din
Cadrul Strategic National de Referinta
2007-2013, care a stat la baza elaborarii
POS DRU, reprezinta o componenta
esentiala pentru atingerea obiectivului
general UE privind cresterea economica
durabila si locuri de munca mai multe si
mai bune, caruia i se subsumeaza cele 6
obiective coroborate inscrise in PND si
CNSR. Pentru Romania, capitalul uman
din mediul rural este legat in mod
fundamental de sectorul agricol:
“populatia ocupata a Romaniei este in
mare parte legata de agricultura, iar cea
a ruralului este aproape total
dependenta de agricultura” (Diagnoza
spatiului rural). Devine necesara
sprijinirea microintreprinderilor din alte
domenii, care pot avea un impact mult
mai pozitiv la nivelul economiei rurale.
Pentru aceasta, trebuie acoperit deficitul
de competente prin masuri complexe,
care includ, pe langa formare
profesionala specifica si o serie de alte
masuri cum ar fi: sprijin pentru activitati
economice, formarea si indrumarea
intreprinzatorilor, sprijin in intelegerea,
identificarea schemelor de finantare prin
institutii non-bancare. Diverse programe
nationale propun masuri specifice in
acest sens, inscriindu-se, in acelasi
timp, pe linia promovata de cea de-a
treia axa tematica a politicii de
dezvoltare rurala a UE pentru perioada
2007-2013: „ameliorarea calitatii vietii
in zonele rurale si incurajarea
diversificarii economiei rurale”. Astfel, in
Strategia Nationala pentru Ocuparea
Fortei de Munca 2004-2010, se
mentioneaza ca “vor fi promovate:
programe de formare profesionala
continua, noile tehnologii informatice si
de comunicare… programe de consiliere
profesionala pentru dezvoltarea carierei,
activitati de dezvoltare a competentelor
de management si promovarea spiritului
antreprenorial” Proiectul raspunde direct
acestor cerinte, propunand activitati
multiple, integrate, care combina
informarea privind oportunitatile de
dezvoltare profesionala si
antreprenoriala, cu
formarea/dezvoltarea competentelor
cheie de comunicare in limba engleza,
utilizare TIC si antreprenoriat, si cu
consiliere profesionala si antreprenoriala
pentru un grup tinta total de 3300
locuitori din mediul rural (din cele 4
regiuni vizate), majoritatea persoane
ocupate in agricultura de subzistenta,
inactive sau in cautarea unui loc de
munca, dar si angajati si manageri
pentru care oferta va fi adaptata
specific. Se va urmari atragerea unui
numar cat mai mare de locuitori la
activitatile de informare prin distribuirea
de fluturasi, afise, difuzarea unor spoturi
la statiile de radio locale, dar si prin
atragerea sprijinului institutiilor locale
(primarie, scoala, biserica, etc.) si
publicitatea om la om. Aceste activitati
vor asigura si baza de recrutare pentru
participantii la programele de formare si
de consiliere profesionala, o parte fiind
organizate in sistem frontal, altele fiind
oferite online. Pentru a se asigura
mentinerea in activitatile de durata a
celor cu constrangeri financiare, au fost
prevazute subventii, care vor fi acordate
pe baza participarii la curs. 60 dintre
participantii la cursul de antreprenoriat,
selectati pe baza unor criterii combinand
rezultatele bune la curs, disponibilitatea
de participare, motivatia si capacitatea
de a dezvolta in viitor o activitate
independenta, vor fi consiliati in
realizarea unui plan de afacere detaliat,
iar 30 dintre acestia, cei care vor
dezvolta cele mai bune planuri de
afaceri vor fi consiliati in negocierea de
microcredite pe scheme disponibile prin
institutii financiare nebancare. Acest
grup va constitui nucleul unei viitoare
retele de colaborare, menita sa
consolideze capacitatile de dezvoltare
existente, formalizata prin infiintarea
unei asociatii cu centre de lucru in
fiecare regiune inclusa in proiect. Alte
elemente vor intari efectele acestor
activitati: realizarea unui newsletter si a
unui ghid de bune practici care sa
consolideze achizitiile si sa permita
multiplicarea modelului de invatare,
difuzarea unor produse publicitare care
sa asigure climatul favorabil mentinerii
participantilor in activitatile de formare
si consiliere de durata mai lunga,
diseminarea rezultatelor proiectului si a
bunelor practici catre alte entitati
interesate, inclusiv institutii relevante la
nivel national, regional, judetean, care
pot integra concluziile in strategii si
planuri operationale de nivel
corespondent
Justificarea necesităţii Pentru Romania, o problema specifica
implementării proiectului pentru dezvoltarea capitalului uman o
reprezinta gradul ridicat de ocupare in
sectorul agricol, “care reprezinta aprox.
1/3 din ocuparea totala, o mare parte
fiind lucratori pe cont propriu si lucratori
familiali neremunerati” (PNR). Numarul
mare de locuitori ocupati in activitati
agricole, in mare parte nefiscalizate si
cu randament economic scazut, se
asociaza cu niveluri joase de calificare si
cu interese modeste pentru
imbunatatirea competentelor, corelate
cu o rata mica a participarii la programe
de educatie si formare, caracteristici
care nu pot genera schimbarea, mai ales
ca informatia privind oportunitatile
existente patrunde greu in rural, din
cauza mentalitatilor traditionale, a
raspandirii minore a tehnologiilor
moderne de informare si comunicare si
a nivelului scazut al competentelor cheie
de comunicare si dezvoltare personala.
In paralel, dezvoltarea antreprenoriala
este si ea slab reprezentata in zonele
rurale, ca efect al resurselor materiale
limitate, al educatiei deficitare, al
nivelului scazut al utilitatilor precum si
al fenomenului de migratie temporara
masiva spre urban sau peste hotare. In
anul 2005, la nivel national erau in
medie 20,38 IMM/1000 locuitori (cam de
3 ori mai mica decat media UE), in
spatiul rural media fiind de 6,4
IMM/1000 loc, peste 50% din
microintreprinderile rurale activand in
sectorul comertului (Anuar Statistic
2006), orientarea puternica spre comert
explicandu-se prin resursele scazute,
perioada mai scurta de recuperare a
investitiilor, dar si prin lipsa de
capacitati si abilitati ale capitalului uman
(PNDR). Se contureaza astfel un cerc
vicios, reducerea ocuparii in agricultura
de subzistenta si diversificarea
economiei rurale fiind probleme
complexe si intercorelate in mai multe
puncte nodale, necesitand un tip de
interventie integrata, care vizeaza
aspecte diverse. Analiza activitatilor
comerciale, de artizanat si servicii arata
ca, in ciuda asteptarilor, numarul de
locuitori din zona rurala ocupati in acest
tip de activitati e nesemnificativ, dar
venitul care poate fi obtinut din astfel de
surse acopera doar necesarul pentru
subzistenta, “existand nevoia acuta de
dezvoltare a acestor activitati care pot
contribui la dezvoltarea economiei
rurale, in ansamblul ei” (PNDR). In
paralel, lipsa infrastructurii si a
abilitatilor TIC este considerata a fi cea
mai importanta piedica in dezvoltarea
unor instrumente e-business ca
elemente de crestere a potentialului
IMM, mai ales in domenii ca agro-
turism, mestesuguri traditionale,
specifice zonelor rurale si avand un
potential mare de dezvoltare cu
ajutorului marketingului virtual, clientii
internationali prezentand un interes
deosebit in acest plan. Este deci nevoie
de formare in domenii ca tehnologia
informatiei, limbi straine (mai ales limba
engleza, care este cea mai utilizata),
antreprenoriat si pe teme de interes
general, cum ar fi dezvoltarea durabila,
egalitatea de sanse, sanatatea si
securitatea muncii, reglementari legale.
Aceste nevoi, accentuate de informarea
deficitara, cauzata de interesul redus
pentru aceste tematici al operatorilor
generali media, afecteaza toata
populatia din mediul rural dar
impieteaza cu deosebire asupra
consolidarii si dezvoltarii afacerilor
existente, angajatii si managerii din
rural beneficiind sporadic de programe
de dezvoltare a competentelor. Nevoile
evidentiate nu sunt abordate
corespunzator in activitatile existente,
oferta de formare profesionala continua
fiind redusa in mediul rural - peste 95%
din furnizorii de formare profesionala
continua autorizati sunt din mediul
urban (date CNFPA), iar posibilitatile
locuitorilor din mediul rural de a accede
la oferta acestora sunt reduse -
structura de transport neadecvata,
costuri mari la cazare, posibilitate
redusa de a suplini responsabilitatile
persoanei in gospodarie, costuri ridicate
ale serviciilor de formare pentru
veniturile mici ale populatiei rurale,
accesul scazut la Internet, cauzat de
nivelul scazut de utilizare TIC in mediul
rural. VALOARE ADAUGATA: Proiectul
raspunde unor nevoi care nu sunt
abordate corespunzator in prezent,
propunand metode inovatoare, in special
prin utilizarea TIC, si determinand
cresterea cu 3300 a persoanelor
informate asupra oportunitatilor privind
dezvoltarea ocuparii, prin formare
profesionala, evaluare a competentelor,
sau initierea unei noi afaceri, precum si
derularea a 104940 ore de formare in
sistem clasic frontal si a 29600 ore de
formare la distanta si in sistem blended
learning pentru 2250 de persoane. Prin
infiintarea Asociatiei Intreprinzator Rural
European, proiectul creeaza o structura
de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor,
care sa preia know how-ul si produsele
proiectului si sa poata continua
activitatile intr-un regim de costuri
minime.
Resursele alocate pentru Pentru realizarea cu succes a
implementarea proiectului proiectului, s-a planificat alocarea
resurselor necesare unei bune
implementari, atat prin utilizarea
resurselor existente ale partenerilor cat
si prin achizitii realizate prin proiect.
Astfel, resursele umane existente ale
parteneriatului asigura necesarul de
implementare pentru marea majoritate
a activitatilor, posedand nivelul de
expertiza si experienta manageriala si
profesionala cerut, dovedit in activitatea
de zi cu zi derulata pe o piata
concurentiala deosebit de exigenta si in
implementarea a numeroase proiecte
semnificative, de natura diversa. Acolo
unde nu exista experienta necesara
(consiliere juridica, audit) se vor incheia
forme contractuale cu experti care sa
corespunda sarcinilor alocate in proiect.
Pentru resursele materiale, se vor aloca
spatiile necesare derularii activitatilor
adminsitrative si operationale la sediul
fiecarui partener: cel putin un birou de
aprox. 36 m2, dotat si echipat pentru
derularea activitatilor: cate o statie de
lucru pentru fiecare expert pe termen
lung, imprimanta, copiator, fax, retea
telefonica, bransare la Internet.
Partenerul principal va aloca un spatiu
mai mare, cu dotarile si echipamentele
aferente unei bune derulari a activitatii:
o sala de 40 m2 pentru echipa de
management si expertii pe termen lung,
3 posturi de lucru in echipa
administrativ/financiara, o sala de 32
m2 dedicata intalnirilor si sedintelor
echipei de implementare, spatii pentru
arhivare. Avand in vedere necesitatile
deosebite legate de aspectele TIC ale
activitatilor proiectului, echipamentele
existente vor fi suplimentate cu: 2
servere de mare capacitate, doua statii
de lucru desk top, 2 imprimante laser de
retea, 15 laptop pentru o clasa mobila
TIC. Intrucat proiectul implica
organizarea si derularea a multor
activitati informative si formative, de
multe ori desfasurate in paralel, in spatii
echipate precar dar necesitand un
numar mare de documente multiplicate,
se prevede, pe langa echipamentele
puse la dispozitie de parteneri,
achizitionarea prin proiect a: 2
multifunctionale laser color de mare
capacitate; 1 desktop; 6 laptop pentru
expertii proiectului; 1 imprimanta
portabila; un videoproiector; 1 ecran
proiectie; 2 seturi cuprinzand: lap top +
flip chart + echipament proiectie + tabla
interactiva. La acestea se adauga un
echipament performant de captura
video, pentru a asigura materiale
documentare autentice pentru
prezentari si pentru diseminarea
rezultatelor. Avand in vedere
numeroasele deplasari necesare uneori
pentru echipe paralele, pe langa
mijloacele de comunicare si transport
ale partenerilor, se prevede
achizitionarea a 5 echipamente de
comunicatie destinate responsabililor de
activitati, precum si 1 automobil cu
spatii mari de depozitare/microbuz (in
leasing). Pentru numeroasele actiuni de
informare prevazute vor fi inchiriate
spatiile necesare, dar se va avea in
vedere si cointeresarea factorilor locali
pentru sprijinirea a multora dintre
informari cu asigurarea unor spatii,
mijloace de comunicare, alte
instrumente necesare. O data cu
infiintarea AARE, echipamentele
achizitionate si autovehiculul vor fi
transferate progresiv acesteia, pentru
dotarea sediului social si a celor 3 centre
regionale si preluarea administrarii
platformei electronice a proiectului, la
care se vor adauga materiale de
informare si diseminare realizate in
proiect, bibliografie de specialitate.
Managementul proiectului Din echipa de management fac parte:
managerul, asistentul managerului,
expertul cu studii juridice si
responsabilul financiar. Managerul
asigura alocarea resurselor,
monitorizarea progresului, controlul
derularii actiunilor, respectarea
procedurilor de asigurare a calitatii,
remedierea problemelor intervenite,
evaluarea activitatilor, raportarea
periodica si finala, comunicarea cu
AM/OI. Managerul este absolvent de
studii superioare, are o experienta de
peste 11 ani in managementul general a
două companii private, specializate in
programe de dezvoltare a competentelor
de comunicare in limbi straine. Are
experienta solida in derulare de proiecte
cu finantare privata (cel mai mare
avand o durata de 3 ani si un buget de 2
milioane de euro). Asistentul
managerului asigura comunicarea cu
echipa de implementare, sprijina
derularea procedurilor de asigurare a
calitatii, coordoneaza organizarea
logisticii evenimentelor, realizarea si
multiplicarea documentelor. Este
absolvent de studii superioare, are
experienta de peste 3 ani in pregatirea
si implementarea proiectelor companiei,
in coordonarea campaniilor de
publicitate, este o persoana flexibila, cu
bune capacitati de organizare si
comunicare. Expertul cu studii juridice
va asigura legalitatea operatiunilor
administrative, va verifica prevederile
diferitelor contracte necesare
implementarii, va coordona procesul
derularii achizitiilor, va asigura asistenta
juridica in caz de litigii, va raspunde de
comunicarea pe aspecte juridice cu
expertii corespondenti AM/OI. Este
absolvent de drept, cu experienta de
consiliere juridica relevanta de peste 3
ani, membru al unei asociatii
profesionale recomandate de AM POS
DRU. Responsabilul financiar asigura
derularea operatiunilor financiare
necesare, controlul inregistrarilor
contabile, elaborarea rapoartelor
financiare periodice, alcatuirea
documentatiei suport pentru cererile de
prefinantare si de rambursare,
comunicarea cu expertii financiari
AM/OI. Este absolvent de studii
superioare de specialitate, are
experienta de 5 ani in coordonare de
operatiuni financiare, inclusiv proiecte
de mare anvergura. El va colabora
direct cu cate un contabil de la fiecare
partener, care vor asigura inregistrarile
contabile curente, controlul
documentelor, relatiile cu banca si cu
furnizorii. In stransa colaborare cu
echipa de management, vor lucra, pe
perioade definite de necesitatile de
implementare, si alti specialisti care vor
contribui la buna gestiune a proiectului:
1 responsabil de resurse umane, 1
specialist in achizitii, 1 arhivar, alt
personal administrativ. Pentru a asigura
un nivel tehnic ridicat al implementarii,
fiecare partener va numi un coordonator
tehnic pentru activitatile de care este
responsabil, absolvent de studii
superioare, cu vechime relevantă de cel
putin 5 ani pentru activitatile pe care le
coordoneaza si cu experienta in
implementarea proiectelor de mare
anvergura. Acestia vor coordona direct
activitatile, vor realiza alocarea
sarcinilor pe expertii in implementare,
vor raspunde de indeplinirea
procedurilor de asigurare a calitatii pe
componente, vor contribui direct la
realizarea produselor proiectului, vor
asigura colectarea informatiilor pentru
monitorizarea progresului si evaluarea
rezultatelor, vor solutiona problemele
aparute pe teren, vor raporta periodic
despre progresul activitatilor de care
raspund, vor furniza documentele
necesare pentru fundamentarea
rapoartelor de etapa si a celor
financiare. La nivelul solicitantului
coordonatorul tehnic va raspunde si de
strategia de publicitate si diseminare a
proiectului. Activitatea echipei de
management si a coordonatorilor va fi
analizata semestrial de comitetul
consultativ, alcatuit din cate un
reprezentant al managementului
superior al fiecarui partener, emitand
recomandari privind validarea
rezultatelor si propunerea de remediere
a eventualelor nonconformitati. Pentru
monitorizarea implementarii se va
organiza o intalnire lunara a comitetului
de coordonare, alcatuit din coordonatorii
tehnici ai celor 4 parteneri, managerul,
asistentul managerului, responsabilul
financiar. Partenerii vor asigura si alti
experti pe termen lung si pe termen
scurt, care vor asigura realizarea
tehnica a activitatilor proiectului: experti
in dezvoltare, design si editare materiale
de informare/diseminare si de invatare
sau actualizare a cunostintelor, experti
in design si editare software pentru
dezvoltare/intretinere/actualizare
platforma electronica; formatori,
evaluatori de competente
profesionale/formare profesionala,
mentori pentru invatare la distanta si
consiliere in sistem de call center
asincron – in total peste 100 de experti
cu studii de specialitate si minimum 3
ani experienta relevanta pentru
activitatea in care sunt angrenati
Metodologia de implementare Metodologia implementarii va urmari
obtinerea beneficiilor scontate in cele
mai bune conditii • MANAGEMENTUL va
fi de tip participativ, coordonatorii
raportand progresul activitatilor in
sedinta de monitorizare lunara,
managerul asigurand rezolvarea
problemelor aparute si evaluarea
etapelor, pe baza planului detaliat si a
graficului de aplicare. Se vor elabora si
aplica proceduri de asigurare a calitatii,
de monitorizare si evaluare a
activitatilor. Se vor realiza achizitiile,
auditul si se vor lua masuri pentru
arhivarea corecta a documentelor.
Semestrial, rapoartele de evaluare si
propunerile de ajustare a planului vor fi
validate de comitetul consultativ • CELE
DOUA STUDII vor fi subcontractate,
solicitantul monitorizand etapele de
realizare; la stabilirea metodologiei si
instrumentelor de lucru si la realizarea
materialelor de diseminare vor colabora
toti partenerii • ACTIUNILE DE
INFORMARE SI PUBLICITATE au trei
paliere: a. national, urmarind captarea
atentiei factorilor nationali, diseminarea
ulterioara a rezultatelor si asigurarea
conditiilor pentru integrarea lor in
strategiile nationale si planurile de
actiune relevante, mai ales avand in
vedere studiile realizate; b. regional si
judetean, cu obiective similare la nivel
teritorial, vizand si sprijin pentru
afacerile initiate in proiect si asociatia
infiintata; c. local, cu obiective similare
la nivel local, vizand si atragerea
autoritatilor in sprijinul direct al
proiectului si in difuzarea informatiilor
despre acesta, pentru recrutarea
participantilor si crearea unui climat
favorabil mentinerii lor in activitati. Vor
fi prezentate mecanisme si servicii de
sprijin in identificarea si valorificarea
diverselor oportunitati, vor fi incluse
dezbateri pe teme orizontale: egalitate
de sanse, dezvoltare durabila •
PLATFORMA ELECTRONICA va fi un
instrument complex, cu utilizari
multiple, continand: componenta de
administrare informatizata a proiectului;
componenta e-learning cu documente si
materiale de instruire digitizate,
instrumente de lucru online si de
asistare a utilizatorilor prin tehnici de
«call center» asincron, instrumente de
formare pentru utilizatorii platformei;
baze de date: formatori, grup tinta,
comunitati incluse in proiect, afaceri
initiate. Prin instrumentele sale
specifice, va permite autoinstruire
online, cu testare si evaluare automata
pentru 200 de persoane pe modulul 1
TIC si 100 persoane pe modulul 2 TIC.
Pentru limba engleza, se va asigura
monitorizarea a 300 de persoane care
vor avea acces timp de 6 luni la
utilizarea unor mijloace e-learning
complexe ale unui sistem international
de formare a competentelor de
comunicare in limba engleza recunoscut
in 14 tari la nivel mondial. Platforma va
fi transferata in final catre AARE si va fi
intretinuta un an de zile pe fondurile
proprii ale parteneriatului, asigurandu-
se actualizarea paginii web, consultanta
online pentru utilizatori si asistarea
noilor administratori • CAMPANIA DE
INFORMARE/CONSTIENTIZARE privind
oportunitati de ocupare si dezvoltare a
afacerilor in domenii nonagricole: pentru
organizare vor fi contactate autoritati si
organisme interesate in plan
local/judetean care sa sprijine actiunile,
asa incat informatia oferita sa fie cat
mai completa, logistica accesibila si
participarea cat mai larga. Actiunile vor
fi duble in fiecare localitate: una
dedicata adultilor, si o a doua organizata
in scoli, asigurand constientizarea
temelor de antreprenoriat de la varste
foarte tinere. Sunt prevazute doua
etape de derulare: etapa pilot, in 15
localitati din trei judete din regiunile
Centru, Sud-Vest si Nord-Est (1
judet/regiune), apoi etapa de extensie,
in 40 de localitati din 8 judete (cate
2/regiune – se adauga Sud-Est).
Activitatile vor fi realizate in sistem
interactiv, conceptia fiind actualizata in
urma fazei pilot, materialele fiind
permanent adaptate pe baza
informatiilor de interes local, ele avand
si o varianta electronica pe website •
CURSURILE vor fi organizate in mod
profesional, partenerii fiind autorizati
CNFPA. Se vor forma grupele de studiu:
la engleza - maximum 12 pers/grupa, la
celelalte cate 20 pers/grupa cu care
lucreaza 2 formatori simultan, o
persoana putand opta pentru unul sau
mai multe module pe unul sau mai
multe domenii. Programul este prevazut
in pachete saptamanale de cate 30 de
ore la limba engleza si antreprenoriat si
de cate 36 de ore la TIC. Se va asigura
logistica: identificare/inchiriere spatii,
asigurare dotari/consumabile,
multiplicare materiale de invatare.
Cursurile vor fi organizate tot pe doua
etape – faza pilot si faza de extensie.
Ele vor contine: adaptare module pe
baza de chestionare completate de
participanti inainte de curs; elaborare
slide-uri si continut test de lucrari;
predarea propriu-zisa; corectarea
testelor; evaluarea participantilor de
comisia mixta CNFPA(2 persoane) si
trainer. Continuturile si materialele de
invatare vor fi adaptate nevoilor de
formare identificate pe baza rezultatelor
studiului si a informatiilor colectate la
inscrierea la curs, in faza de extensie
folosindu-se si experienta din faza-pilot.
Cursurile se vor derula cu formatori
experimentati, utilizand o gama larga de
materiale clasice si electronice,
putandu-se adapta la nevoi diverse si
utilizand metode interactiv-aplicative,
intr-un model centrat pe cel ce invata.
Formarea clasica frontala va fi
completata cu activitati de tip blended
learning, auto-instruire, formare la
distanta si mentorat, cu ajutorul
platformei electronice. Examenele finale
vor respecta prevederile legale pentru
eliberarea de certificate recunoscute
national. Cursantii vor avea acces si la
certificare de nivel international, toti
partenerii proiectului fiind inclusi in
sisteme cu larga recunoastere
internationala • GHIDUL DE BUNE
PRACTICI „Intreprinzator rural
european” va avea la baza experienta
realizata si va fi editat in 2000 de
exemplare, fiind difuzat in toate scolile
si primariile din localitatile incluse in
proiect, precum si organizatiilor
judetene, regionale si nationale care isi
vor manifesta interesul. NEWSLETTERUL
se va realiza din anul II, cu 21 de editii
lunare in format electronic, cu difuzare
prin e-mail, pe baza de abonament
deschis utilizatorilor platformei, si cu 7
editii tiparite, trimestriale, in 500 de ex,
difuzate cursantilor de antreprenoriat,
scolilor incluse in proiect si managerilor
locali care isi vor exprima interesul.
Publicatia va avea si varianta electronica
pe website. • 9. INFIINTAREA
ASOCIATIEI „INTREPRINZATORUL
RURAL EUROPEAN”, care va deveni
propietara a instrumentelor dezvoltate
in proiect (platforma electronica,
materiale de invatare, studii de caz) si a
echipamentelor achizitionate. Ea va
reuni beneficiari ai proiectului, persoane
fizice si juridice care doresc sa sprijine
in sistem de mentorat alte persoane,
constituind retele locale printre
beneficiarii proiectului, atragand
participantii de succes ca membri, si
difuzand informatii pe canale informale
si formale catre alti locuitori din
comunitatile rurale. Se va asigura
asistenta necesara operatiilor de
pregatire a infiintarii AARE–identificare
sediu, elaborare statut, depunere acte,
pregatire logistica. Pe langa sediul
social, AARE va avea si 3 centre fara
personalitate juridica in celalte 3
regiuni, in comunitati in care vor fi mai
multi participanti interesati de asociatie
si/sau autoritati/institutii locale dispuse
sa sprijine activitatea acesteia, prin
logistica, informatii, expertiza. Asistenta
acordata AARE dupa infiintare va
asigura intarirea capacitatii sale
strategice si operationale, prin
elaborarea unei strategii de dezvoltare si
a unui plan operational pe termen scurt
si mediu, folosind rezultatele preliminare
ale studiului final si o analiza SWOT
proprie. Va fi vizata consolidarea
capacitatii de identificare si accesare a
surselor de finantare disponibile –
microcredite, finantari pentru ONGuri
si/sau dezvoltare rurala, fonduri private,
alte scheme de finantare nationale si
internationale
Proiect generator de venit NU

DESCRIERE PROIECT 2
Sustenabilitatea proiectului Abordarea asigura beneficii durabile,
care duc la replicabilitate. Astfel,
beneficiarii directi ai activitatilor de
informare, formare si consiliere, vor
deveni surse de informare pentru alti
membri ai comunitatii, in rural retelele
informale fiind mult mai eficace decat
canalele publice. Informatiile privind
oportunitatile de crestere a
ocupabilitatii, cu largirea accesului la
informare si la serviciile de sprijin
pentru identificarea unui loc de munca,
a ofertelor adecvate de formare sau
certificare a competentelor nonformale,
cat si prin initierea si dezvoltarea unor
noi afaceri (inclusiv identificarea de
surse de finantare) vor fi raspandite in
comunitate si vor constitui modele de
bune practici pentru cvasi-totalitatea
locuitorilor. In activitatile de
informare/constientizare vor fi implicati
moderatori locali, reprezentanti ai
institutiilor publice sau
profesionisti/intreprinzatori de succes,
care devin persoane resursa active si
dupa incheierea proiectului. Dupa faza
pilot, in toate activitatile de informare
vor fi inclusi beneficiari ai etapelor
anterioare care vor relata experiente
proprii de succes. Newsletterul va
asigura informarea si a altor locuitori din
zonele rurale cu informatie corecta si
credibila, varianta tiparita fiind difuzata
participantilor dar si institutiilor locale.
Efecte similare va produce ghidul de
bune practici, cu o difuzare si mai larga.
Variantele electronice ale acestor
produse, si toate resursele digitale
realizate in proiect, disponibile pe
platforma electronica, vor completa
efectele, accesul la acestea fiind largit in
urma dezvoltarii capacitatii de utilizare
TIC prin activitatile proiectului.
Platforma electronica va asigura efecte
de multiplicare prin link-urile la site-uri
si documente utile (institutii si structuri
relevante: AJOFM, GAL-uri, oferte de
formare si de evaluare a competentelor,
site-uri de informare privind mecanisme
de finantare disponibile, ONGuri zonale
de interes), prin documentele digitizate
continute, inclusiv materiale de
autoinstruire, prin bazele de date, prin
conexiunile create intre participanti.
Infiintarea AARE va amplifica aceste
procese, prin trasferul de know how
catre beneficiari locali ai proiectului, pe
masura ce capacitatea asociatiei creste
aceasta putand prelua intretinerea
platformei electronice si extinderea
modalitatilor sale de utilizare. Platforma
va fi intretinuta un an de zile pe
fondurile proprii ale parteneriatului,
asigurandu-se actualizarea paginii web
si consultanta on-line pentru utilizatori
si asistarea noilor administratori, pana
la transferul final catre AARE. Transferul
de know how va viza si consolidarea
capacitatii de accesare a surselor de
finanare disponibile: microcredite,
finantari pentru ONGuri si/sau
dezvoltare rurala, programe nationale
(programe de investitii, planuri pentru
ocupare, fonduri pentru cultura,
programul pentru turism etc.),
programe operationale bazate pe
fonduri europene de coeziune, fonduri
private, alte scheme de finantare
nationale si internationale. AARE va
beneficia astfel de legaturile cu
parteneriatul proiectului, care va
functiona si ulterior, putand asista, cu
costuri reduse, pe bazele asigurate prin
implementare, transferul la nivelul
celorlalte judete din cele 4 regiuni si al
celorlalte 4 regiuni. Acest proces va fi
facilitat/consolidat prin sprijinul
autoritatilor incluse in activitatile de
informare si publicitate - conferinte si
seminarii organizate pe parcurs,
transmiterea newsletterului, a ghidului
de bune practici. Acestea vor putea
sprijini AARE, vor putea raspandi
informatia la alti actori interesati de
procese de transfer, facilitate de
functionarea platformei electronice si de
existenta documentelor tiparite si
digitizate. Colaborarea cu factorii de
nivel national are in vedere si actiuni
care privesc integrarea rezultatelor
proiectului in strategiile nationale si
planurile de actiuni pe domenii relevante
pentru tematica abordata prin proiect,
mai ales avand in vedere studiile
realizate.
Egalitate de şanse Proiectul urmareste promovarea
principiilor egalitatii de sanse in multiple
planuri: 1. Prin obiectivele sale si prin
activitatile realizate, proiectul contribuie
direct la imbunatatirea accesului
persoanelor la informatiile privind
oportunitatile de imbunatatire a
ocupabilitatii si cresterii flexibilitatii
ocupationale a populatiei din mediul
rural, precum si a capacitatii de
valorificare a acestor oportunitati,
inclusiv prin initierea de noi afaceri si
dezvoltarea celor existente. Efectele
asteptate privesc, in fapt, cresterea
sanselor de ocupare si de mentinere a
unui loc de munca pentru persoanele
participante la proiect, ceea ce
corespunde obiectivului principal al
temei orizontale a egalitatii de sanse in
POS DRU. 2. Principiile egalitatii de
sanse si de gen, ale nediscriminarii si
respectarii diversitatii vor constitui
elemente tematice constante in cadrul
campaniilor de informare/constientizare
privind oportunitatile de ocupare si in
activitatile de formare si consiliere
antreprenoriala, in vederea combaterii
discriminarii la locul de munca si
asigurarii accesului egal la ocupare,
indiferent de varsta, gen, rasa, etnie,
categorie sociala, convingeri, orientare
sexuala, handicap, boala cronica
necontagioasa, infectare HIV,
apartenenta la o categorie defavorizata,
precum si orice alt criteriu care are ca
scop sau efect restrangerea, inlaturarea
recunoasterii, folosintei sau exercitarii,
in conditii de egalitate, a drepturilor
omului si a libertatilor fundamentale sau
a drepturilor recunoscute de lege, in
domeniul politic, economic, social si
cultural sau in orice alte domenii ale
vietii publice. Toate documentele
utilizate in cadrul proiectului vor include
o formula sintentica de promovare a
acestor principii. 3. Proiectul va aplica
permanent o politica solid fundamentata
privind asigurarea participarii la
activitati a tuturor persoanelor,
tratamentul egal si non-discriminatoriu
asigurat participantilor pe parcursul
implementarii fiind dublat de o atentie
speciala acordata femeilor si grupurilor
defavorizate, pentru asigurarea
conditiilor necesare accesului acestora la
activitatile proiectului - se preconizeaza
ca cel putin 50% din participanti sa fie
femei, ceea ce corespunde tintei POS
DRU pentru anul 2013. Aceste principii
vor fi urmarite consecvent in politica de
recrutare si dezvoltare a resurselor
umane ale proiectului, asigurandu-se
cooptarea si promovarea egala in
implementare a barbatilor si femeilor si
tratamentul non-discriminatoriu,
conform declaratiei privind respectarea
principiului egalitatii de sanse.
Alte obiective orizontale DEZVOLTARE DURABILA: Proiectul
urmareste promovarea dezvoltarii
durabile in sensul sau larg, de calitate
mai buna a vietii pentru toata lumea,
atat pentru prezent cat si pentru
generatiile viitoare, prin dezvoltare
economica echilibrata si echitabila,
niveluri inalte de ocupare, coeziune
sociala si incluziune, un inalt nivel de
protectie a mediului si o utilizare
responsabila a resurselor naturale.
Specific, proiectul va contribui la
indeplinirea obiectivului general definit
de Strategia Gothenburg, 2001, de a
avea si in mediul rural oameni pregatiti
pentru a face fata mai bine provocarilor
prezente si viitoare si pentru a actiona
cu responsabilitate fata de generatiile
viitoare. Prin continuturile si
metodologia utilizata in cadrul
activitatilor de informare, formare si
consiliere, vor fi promovate explicit
diferitele aspecte ale dezvoltarii
durabile, si vor fi urmarite toate
domeniile fundamentale ale invatarii din
perspectiva dezvoltarii durabile,
respectiv a invata pentru a cunoaste,
pentru a actiona, pentru a convietui si a
se innoi atat pe sine cat si societatea. In
implementare, metodologia utilizata va
urmari sa asigure protectia mediului, a
resurselor si a bio-diversitatii, prin
utilizarea materialelor biodegradabile si
evitarea risipei resurselor
neregenerabile. In acest scop,
promovarea dezvoltarii durabile va fi
urmarita permanent prin indicatori
definiti pentru monitorizarea si
evaluarea implementarii. INOVARE SI
TIC: Proiectul promoveaza complex
inovarea si creativitatea in cadrul
activitatilor realizate, abordarea
personalizata si stimularea initiativei
fiind obiective operationale de baza ale
acitivitatilor de formare si consiliere
planificate. Provocarea avansurilor
tehnologice rapide este abordata specific
atat din perspectiva dezvoltarilor
antreprenoriale cat si a necesitatii
imbunatatirii competentelor
profesionale, atat in privinta
compentetelor tehnice specifice, cat si a
celor generale, mai ales la cele care
asigura accesul la societatea
informationala. Aceste competente sunt
dezvoltate si exersate continuu pe
parcursul proiectului, atat prin cursurile
de utilizare TIC cat si prin activitatile de
formare si consiliere la distanta si in
sistem blended learning, cu ajutorul
platformei electronice de e-learning,
care ocupa un loc important in economia
proiectului. In paralel, in cadrul
activitatilor de formare si consiliere
antreprenoriala, se va sublinia
importanta acestui factor pentru
imbunatatirea competitivitatii si a
capacitatii de dezvoltare a afacerii, fiind
prevazute teme specifice de tele-
marketing, gestiune asistata TIC, in
paralel, in cadrul cursurilor TIC fiind
oferit un modul specific de dezvoltare de
pagini web adaptate la necesitatile
antreprenoriale din mediul rural.
ABORDAREA INTERREGIONALA este
asigurata in proiect la mai multe
niveluri, prin: · aspectele comparative
interregionale incluse in studiile realizate
in proiect · modelul unitar de interventie
in cele 4 regiuni, bazat pe diagnoza
multiregionala a problematicii ocuparii in
mediul rural si a dezvoltarii
afacerilor/diversificarii economiei rurale;
· schimbul multiregional de informatii si
de experienta asigurat prin utilizarea
platformei electronice, accesata de
participanti din toate regiunile incluse in
proiect; · invitarea la seminariile de
diseminare a unor participanti care sa-si
impartaseasca experienta pentru colegi
din alte regiuni, generand contacte care
sa fie valorificate in cadrul AARE; ·
newsletterul lunar care va difuza la nivel
interregional informatii privind
oportunitatile de ocupare si dezvoltare
antreprenoriala si exemple de bune
practici; · Ghidul Intreprinzatorului Rural
va fi elaborat pe baze multiregionale,
cuprinzand studii de caz si exemple de
bune practici privind crearea si
consolidarea afacerilor rurale · AARE va
avea o baza multiregionala si va
promova abordarea complementara si
coeziva, cu vocatie de dezvoltare a
retelei la nivel national si european
Complementaritatea cu alte Proiectul se inscrie in axele generale de
strategii/programe/proiecte complementaritate ale DMI 3.2 cu
diferitele programe nationale legate de
dezvoltarea rurala, subsumate Strategiei
Nationale de Dezvoltare Durabile si
Politicii de Dezvoltare Rurala 2007-
2013, materializate in Programul
National de Dezvoltare Rurala (PNDR) –
Programul Leader, Infiintarea si
sprijinirea Retelei Nationale de
Dezvoltare Rurala. Un set special de
masuri vizeaza crearea de locuri de
munca in mediul rural prin diversificarea
activitatilor agricole, promovarea
antreprenoriatului, crearea de servicii
pentru populatia rurala, incurajarea
activitatilor agro-turistice, precum si a
celor mestesugaresti cu finantare din
Fondul European pentru Agricultura si
Dezvoltare Rurala. In vederea absorbtiei
tinerilor someri ocupati in agricultura de
subzistenta, Guvernul sprijina
constituirea de microintreprinderi care
vor fi incurajate sa demareze activitati
economice in zonele rurale si sa
diversifice modelul traditional al
majoritatii ofertelor orientate spre
servicii din localitatile rurale. In acelasi
timp, proiectul sprijina direct obiectivele
Planului National de Reforme (PNR)
2007-2010: · Promovarea
sustenabilitatii pe termen lung a zonelor
rurale in ceea ce priveste dezvoltarea
resurselor umane si ocuparea ·
Cresterea accesului si participarii la
formarea profesionala continua ·
Furnizarea de sprijin financiar pentru
programe de formare profesionala
continua si cresterea sanselor de
scolarizare a adultilor din mediul rural.
In PNR se evidentiaza necesitatea
dezvoltarii culturii antreprenoriale: Un
element cheie al dezvoltarii bazei
antreprenoriale il reprezinta serviciile
suport in domeniul larg al consultantei si
pregatirii antreprenoriale. In absenta
unei culturi reale a afacerilor, a
serviciilor de calitate, precum si datorita
dezvoltarii insuficiente a retelelor de
diseminare a informatiilor pentru IMM,
consolidarea antreprenoriatului in
Romania ramane inca un deziderat.
Studiile efectuate indica un grad scazut
de participare la cursuri destinate
managerilor sau angajatilor. De aceea
este necesara promovarea modulelor de
pregatire si a cursurilor adecvate
necesitatilor IMM in vederea adoptarii
unor sisteme moderne de imbunatatire
a managementului, productivitatii,
flexibilitatii si competitivitatii. Partenerii
proiectului au o bogata experienta in
implementarea proiectelor de tip Phare
DRU, la care actualul proiect aduce
elemente complementare si ofera o arie
de aplicare a lectiilor invatate din
implementarea acestora: · Phare DRU
2000/RO-0007.02.01 (46.000 Euro),
care a primit calificativul de “Proiect de
succes” din partea ADR Centru,
specificandu-se faptul ca aceasta
initiativa locala a reusit sa raspunda atat
cerintelor beneficiarilor romani cat si
dezideratelor europene privind
reducerea disparitatilor sociale si
dezvoltarea societatii informationale. ·
Phare DRU/2003/005-551.05.03.02
(145780 lei) · PHARE/2004/016-
772.04.02 (215710,00 lei)
Phare/2005/017-553.04.02 (183150 lei)
· Phare DRU 2005/017-553.04.02
(45.700 Euro) Pe aceeasi linie de
complementarite putem nota si
participarea la alte tipuri de programe,
cu proiecte de natura complementara
actualului proiect: Partenerul 1, in 2006-
2008: · implementarea fazei pilot a
sectiunii de formare din proiectul
Economia Bazata pe Cunoastere finantat
de Banca Mondiala · membru in
consortiul de management al
Programului National de cercetare
INFOSOC · managementul si
implementarea proiectului “TrainIT”,
finantat de Comisia Europeana cu
parteneri din Grecia, Bulgaria, Spania,
Germania, Romania, Turcia (48.000
Euro buget pe Romania); Partenerul 3,
in mai 2009, a organizat evenimentul
INTREPRINZATOR DE SUCCES = TANAR
INOVATIV + LEADER CREATIV in cadrul
Saptamanii Europene a IMM-urilor, sub
coordonarea Comisiei Europene (). Pe
langa aceste proiecte finalizate,
partenerii au calitate de solicitant in alte
proiecte tip Phare DRU dar si POS DRU
FSE, care vor permite extinderea
experientei si a lectiilor invatate catre
acest proiect, asigurand conditiile pentru
o buna implementare operationala si
financiara: · Phare DRU 2006/018-
147.04.02 (55.000 Euro); ·
POSDRU/39/3.2 (116.000 Euro)
POSDRU/21/1.1 Studiu pilot de cultura
organizationala si impact de leadership
(459.000 lei)
Alte informaţii relevante -

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI

Activitatea (*) Durată Organizaţia


care
implementează
proiectul (*)
Anul - 1
1 1. Asigurarea Solicitantului ...
m...
2 1.1.1. Solicitantului ...
Realizar...
3 1.1.2. Stabilir... Solicitantului ...

4 1.1.3. Solicitantului ...


Coordona...
5 1.1.4. Solicitantului ...
Rapoarte...
6 1.1.4. Solicitantului ...
Rapoarte...
7 1.1.4. Solicitantului ...
Rapoarte...
8 1.1.4. Solicitantului ...
Rapoarte...
9 1.2.1. Solicitantului ...
Deschide...
10 1.2.2. Solicitantului ...
Derulare...
11 1.2.3. Solicitantului ...
Raportă...
12 1.2.3. Solicitantului ...
Raportă...
13 1.2.3. Solicitantului ...
Raportă...
14 1.2.3. Solicitantului ...
Raportă...
15 1.3.1. Solicitantului ...
Lansarea...
16 1.3.2 Solicitantului ...
Finalizar...
17 1.4.1 Solicitantului ...
Utilizare...
18 1.4.2 Solicitantului ...
Rapoarte ...
19 1.4.2 Solicitantului ...
Rapoarte ...
20 1.4.2 Solicitantului ...
Rapoarte ...
21 1.4.2 Solicitantului ...
Rapoarte ...
22 1.4.3 Intâlnir... Solicitantului ...

23 1.4.3 Intâlnir... Solicitantului ...

24 1.4.3 Intâlnir... Solicitantului ...

25 1.5 Arhivarea Solicitantului ...


d...
26 2. Realizarea Solicitantului ...
s...
27 2.1. Solicitantului ...
Stabilirea...
28 2.2. Solicitantului ...
Colectarea...
29 2.3. Analiza Solicitantului ...
pr...
30 2.4. Analiza ş... Solicitantului ...

31 2.5. Solicitantului ...


Realizarea...
32 3. Realizarea Solicitantului ...
a...
33 3.1. Pregătire... Solicitantului ...

34 3.2 Partener naţio...


Proiectarea...
35 3.3. Solicitantului ...
Multiplica...
36 3.4. Solicitantului ...
Organizare...
37 3.5. Solicitantului ...
Organizare...
38 4. Partener naţio...
Proiectarea,...
39 4.1. Analiza Partener naţio...
ce...
40 4.2. Partener naţio...
Elaborarea...
41 4.3. Partener naţio...
Elaborarea...
42 4.4. Partener naţio...
Management...
43 4.5. Partener naţio...
Digitizare...
44 4.6. Partener naţio...
Incarcarea...
45 4.7. Activitati... Partener naţio...

46 5. Solicitantului ...
Organizarea ...
47 5.1 Solicitantului ...
Selectarea ...
48 5.2 Solicitantului ...
Organizarea...
49 5.3 Derularea Solicitantului ...
a...
50 5.4 Derularea Solicitantului ...
a...
51 6. Solicitantului ...
Organizarea ...
52 6.1 Solicitantului ...
Recrutarea ...
53 6.2 Solicitantului ...
Realizarea ...
54 6.3 Solicitantului ...
Pregătirea...
55 6.4 Formare Solicitantului ...
gru...
56 6.5 Derularea Solicitantului ...
p...
57 6.6. Solicitantului ...
Activită�...
58 6.9 Evaluare Solicitantului ...
fi...
59 7. Activităţi... Solicitantului ...

60 7.1 Solicitantului ...


Pregătirea...
61 7.2 Activităţ... Solicitantului ...
62 7.2 Activităţ... Partener naţio...

Anul - 2
9 1. Management Solicitantului ...
g...
10 1.1. Rapoarte Solicitantului ...
t...
11 1.1. Rapoarte Solicitantului ...
t...
12 1.1. Rapoarte Solicitantului ...
t...
14 1.1. Rapoarte... Solicitantului ...

15 1.2. Rapoarte Solicitantului ...


d...
16 1.2. Rapoarte Solicitantului ...
d...
17 1.2. Rapoarte Solicitantului ...
d...
18 1.2. Rapoarte Solicitantului ...
d...
19 1.3.Intâlniri ... Solicitantului ...

20 1.3. Intâlniri... Solicitantului ...

21 2. Studiu Solicitantului ...


privi...
22 2.1. Solicitantului ...
Adaptarea ...
23 2.3. Solicitantului ...
Colectarea...
24 2.3 Realizare Solicitantului ...
a...
25 3. Solicitantului ...
Iinformare, ...
26 3.2 Solicitantului ...
Organizarea...
27 4. Utilizarea, ... Partener naţio...

28 5. Activităţi... Solicitantului ...

29 6. Solicitantului ...
Organizarea ...
30 7. Activităţi... Solicitantului ...

31 8. Elaborarea Partener naţio...


u...
32 9. Înfiinţare... Solicitantului ...

Anul - 3
1 1. Management Solicitantului ...
g...
2 1.1. Rapoarte Solicitantului ...
t...
3 1.1. Rapoarte Solicitantului ...
t...
4 1.1. Rapoarte Solicitantului ...
t...
5 1.1. Rapoarte Solicitantului ...
t...
6 1.2. Rapoarte Solicitantului ...
d...
7 1.2. Rapoarte Solicitantului ...
d...
8 1.2. Rapoarte Solicitantului ...
d...
9 1.2. Rapoarte Solicitantului ...
d...
10 1.3. Intalniri ... Solicitantului ...

11 1.3. Intalniri ... Solicitantului ...

12 2. Studiu Solicitantului ...


privi...
13 2.1. Solicitantului ...
Adaptarea ...
14 2.2.Colectarea . Solicitantului ...
..
15 2.3 Analiza Solicitantului ...
pri...
17 2.4. Solicitantului ...
Realizarea...
18 3. Solicitantului ...
Iinformare, ...
19 3.2 Solicitantului ...
Organizarea...
20 3.4. Solicitantului ...
Organizare...
21 4. Utilizarea, ... Partener naţio...

22 5. Activităţi... Solicitantului ...


23 6. Solicitantului ...
Organizarea ...
24 7. Activităţi... Solicitantului ...

25 8. Solicitantului ...
Elaborarea, ...
26 9. Sprijin Solicitantului ...
pent...

Activitatea (*) Organizaţia care


implementează
proiectul (*)
Anul - 1
1 1. Asigurarea managementului general al Solicitantului Partener
proiectului. · naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
2 1.1.1. Realizarea planului detaliat de Solicitantului Partener
implementare a proiectului; formarea echipei de naţional 1 Partener
implementare şi organizarea condiţiilor de lucru. naţional 2 Partener
naţional 3
3 1.1.2. Stabilirea procedurilor de asigurare a Solicitantului Partener
calităţii; elaborarea instrumentelor de naţional 1 Partener
monitorizare şi evaluare a proiectului. naţional 2 Partener
naţional 3
4 1.1.3. Coordonarea implementării, aplicarea Solicitantului Partener
procedurilor de asigurare a calităţii naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
5 1.1.4. Rapoarte tehnice şi operaţionale Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
6 1.1.4. Rapoarte tehnice şi operaţionale Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
7 1.1.4. Rapoarte tehnice şi operaţionale Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
8 1.1.4. Rapoarte tehnice şi operaţionale Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
9 1.2.1. Deschiderea contului proiectului; Solicitantului
stabilirea procedurilor privind operaţiunile
financiare
10 1.2.2. Derularea operaţiunilor financiare Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
11 1.2.3. Raportări periodice, cereri de rambursare Solicitantului
insotite de audit
12 1.2.3. Raportări periodice, cereri de rambursare Solicitantului
insotite de audit
13 1.2.3. Raportări periodice, cereri de rambursare Solicitantului
însoţite de audit
14 1.2.3. Raportări periodice, cereri de rambursare Solicitantului
însoţite de audit
15 1.3.1. Lansarea achiziţiilor, elaborarea caietelor Solicitantului Partener
de sarcini naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
16 1.3.2 Finalizarea/actualizarea caietelor de Solicitantului Partener
sarcini, solicitarea şi înregistrarea ofertelor; naţional 1 Partener
decizia de atribuire; semnarea şi executarea naţional 2 Partener
contractelor de achiziţii naţional 3
17 1.4.1 Utilizarea instrumentelor de monitorizare Solicitantului Partener
si evaluare, şedinţe lunare de monitorizare ale naţional 1 Partener
comitetului de coordonare naţional 2 Partener
naţional 3
18 1.4.2 Rapoarte trimestriale de evaluare Solicitantului
19 1.4.2 Rapoarte trimestriale de evaluare Solicitantului
20 1.4.2 Rapoarte trimestriale de evaluare Solicitantului
21 1.4.2 Rapoarte trimestriale de evaluare Solicitantului
22 1.4.3 Intâlniri semestriale ale comitetului Solicitantului Partener
consultativ naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
23 1.4.3 Intâlniri semestriale ale comitetului Solicitantului Partener
consultativ naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
24 1.4.3 Intâlniri semestriale ale comitetului Solicitantului Partener
consultativ naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
25 1.5 Arhivarea documentelor Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
26 2. Realizarea studiului iniţial privind situaţia Solicitantului
ocupării în mediul rural şi tendinţele de
dezvoltare locală
27 2.1. Stabilirea metodologiei şi elaborarea Solicitantului Partener
instrumentelor de lucru, testarea si finalizarea naţional 1 Partener
lor naţional 2 Partener
naţional 3
28 2.2. Colectarea datelor Solicitantului
29 2.3. Analiza primară a datelor Solicitantului
30 2.4. Analiza şi interpretarea finală a datelor Solicitantului
31 2.5. Realizarea raportului final şi a materialelor Solicitantului Partener
de diseminare. naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
32 3. Realizarea activităţilor de informare şi Solicitantului Partener
publicitate privind proiectul naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
33 3.1. Pregătirea şi difuzarea unor produse media Solicitantului Partener
privind obiectivele şi activităţile proiectului; naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
34 3.2 Proiectarea, realizarea, implementarea, Partener naţional 1
intretinerea şi actualizarea paginii web a
proiectului.
35 3.3. Multiplicarea şi difuzarea de produse media Solicitantului
privind obiectivele şi activităţile proiectului;
36 3.4. Organizarea unei conferinţe de lansare Solicitantului Partener
pentru 120 de participanţi, actori cheie la nivel naţional 1 Partener
naţional, dublată de o conferinţă de presă naţional 2 Partener
naţional 3
37 3.5. Organizarea a trei seminarii regionale, Solicitantului Partener
pentru aprox. 40 de participanţi fiecare, naţional 1 Partener
reprezentanţi ai instituţiilor interesate de nivel naţional 2 Partener
regional şi local. naţional 3
38 4. Proiectarea, realizarea, utilizarea, întreţinerea Partener naţional 1
şi actualizarea platformei electronice a
proiectului.
39 4.1. Analiza cerintelor si proiectarea arhitecturii Partener naţional 1
platformei electronice a proiectului
40 4.2. Elaborarea suportului software al platformei Partener naţional 1
electronice a proiectului
41 4.3. Elaborarea ghidului de utilizare a platformei Partener naţional 1
electronice
42 4.4. Managementul utilizarii platformei Partener naţional 1
electronice suport a proiectului
43 4.5. Digitizarea materialelor de instruire pentru Partener naţional 1
grupul tinta.
44 4.6. Incarcarea sectiunii de formare e-learning a Partener naţional 1
platformei electronice si a bazelor de date ale
grupului tinta.
45 4.7. Activitati de asistare a utilizatorilor prin Partener naţional 1
tehnici de « call center » asincron.
46 5. Organizarea de activităţi de informare şi Solicitantului Partener
sensibilizare privind oportunităţile de ocupare şi naţional 1 Partener
de dezvoltare profesională, precum şi de naţional 2 Partener
dezvoltare a afacerilor - faza pilot. naţional 3
47 5.1 Selectarea comunităţilor rurale pe baza Solicitantului Partener
rezultatelor primare ale studiului. naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
48 5.2 Organizarea logistică şi pregătirea tehnică a Solicitantului Partener
activităţilor de informare şi sensibilizare privind naţional 2 Partener
oportunităţile de ocupare şi de dezvoltare a naţional 3
afacerilor.
49 5.3 Derularea activităţilor de Solicitantului Partener
informare/conştientizare în comunităţile naţional 1 Partener
selectate naţional 2 Partener
naţional 3
50 5.4 Derularea activităţilor de Solicitantului Partener
informare/conştientizare în fiecare şcoală din naţional 3
comunităţile selectate ·
51 6. Organizarea şi derularea programelor de Solicitantului Partener
formare/dezvoltare a competenţelor – faza pilot. naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
52 6.1 Recrutarea participanţilor şi formarea Solicitantului Partener
grupelor de studiu pentru cele 3 domenii de naţional 1 Partener
formare – limba engleză, TIC, antreprenoriat naţional 2 Partener
naţional 3
53 6.2 Realizarea analizei de nevoi de formare, pe Solicitantului Partener
baza rezultatelor preliminare ale studiului şi a naţional 1 Partener
informaţiilor culese la recrutarea participanţilor naţional 2 Partener
şi adaptarea consecutiva a curriculumului şi a naţional 3
materialelor suport
54 6.3 Pregătirea şi derularea instruirii formatorilor Solicitantului Partener
din perspectiva obiectivelor specifice ale naţional 1 Partener
proiectului; naţional 2 Partener
naţional 3
55 6.4 Formare grupelor de cursanţi si asigurarea Solicitantului Partener
logisticii necesare cursurilor; naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
56 6.5 Derularea programelor de formare pe cele 3 Solicitantului Partener
domenii naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
57 6.6. Activităţi de formare la distanţă şi mentorat Solicitantului Partener
pentru sprijinirea învăţării continue a naţional 1 Partener
participanţilor, prin platforma de e-learning naţional 2 Partener
naţional 3
58 6.9 Evaluare finală, certificare si elab rapoarte Solicitantului Partener
curs· naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
59 7. Activităţi de consiliere profesională şi Solicitantului Partener
antreprenorială naţional 3
60 7.1 Pregătirea activităţilor de consiliere, pe baza Solicitantului Partener
studiului şi a informaţiilor specifice dezvoltărilor naţional 3
la nivel naţional şi regional.
61 7.2 Activităţi de consiliere privind oportunităţile Solicitantului
de dezvoltare profesională şi personală, inclusiv
in sistem de call centre asincron, cu ajutorul
platformei electronice
62 7.2 Activităţi de consiliere pentru iniţierea unor Partener naţional 3
afaceri în mediul rural, inclusiv in sistem de call
centre asincron, cu ajutorul platformei
electronice
Anul - 2
9 1. Management general - coordonare Solicitantului Partener
implementare, asigurarea calităţii,· derulare naţional 1 Partener
operaţiuni financiare, achiziţii, monitorizare si naţional 2 Partener
evaluare continua, şedinţe lunare Comitet naţional 3
Coordonare, arhivare
10 1.1. Rapoarte tehnice şi operaţionale Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
11 1.1. Rapoarte tehnice şi operaţionale Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
12 1.1. Rapoarte tehnice şi operaţionale Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
14 1.1. Rapoarte tehnice şi operaţionale Solicitantului
15 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, Solicitantului
cereri de rambursare, audit
16 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, Solicitantului
cereri de rambursare, audit
17 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, Solicitantului
cereri de rambursare, audit
18 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, Solicitantului
cereri de rambursare, audit
19 1.3.Intâlniri semestriale ale comitetului Solicitantului Partener
consultativ naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
20 1.3. Intâlniri semestriale ale comitetului Solicitantului Partener
consultativ naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
21 2. Studiu privind efectele proiectului şi tendinţele Solicitantului
de dezvoltare rurală finale
22 2.1. Adaptarea metodologiei şi a instrumentelor; Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
23 2.3. Colectarea datelor pe zona cursurilor din Solicitantului
faza de extensie - etapa I, la 1 an de la
finalizarea cursurilor; analiza primară a datelor
24 2.3 Realizare ade materiale de diseminare pe Solicitantului Partener
baza primelor rezultate naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
25 3. Informare, publicitate, diseminare: pregătirea Solicitantului Partener
şi difuzarea unor produse de informare privind naţional 1 Partener
rezultatele obţinute în faza pilot şi in studiul naţional 2 Partener
initial, inclusiv prin actualizare site naţional 3
26 3.2 Organizarea a patru seminarii regionale - Solicitantului Partener
total 160 persoane naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
27 4. Utilizarea, întreţinerea şi actualizarea Partener naţional 1
platformei electronice a proiectului. ·
28 5. Activităţi de informare şi sensibilizare in Solicitantului Partener
comunitati si in scoli – faza 2, extensie (4 naţional 1 Partener
judete, 20 comunitati, 40 activitati) naţional 2 Partener
naţional 3
29 6. Organizarea şi derularea programelor de Solicitantului Partener
formare/dezvoltare a competenţelor – faza 2, naţional 1 Partener
extensie naţional 2 Partener
naţional 3
30 7. Activităţi de consiliere profesională şi Solicitantului Partener
antreprenorială – faza 2, inclusiv in sistem call naţional 3
centre asincron
31 8. Elaborarea unui ghid de bune practici Partener naţional 3
„Intreprinzatorul rural european”, pe baza
experienţei realizate.
32 9. Înfiinţarea Asociaţiei „Intreprinzator rural Solicitantului Partener
european”. naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
Anul - 3
1 1. Management general - coordonare Solicitantului Partener
implementare, asigurarea calităţii,· derulare naţional 1 Partener
operaţiuni financiare, achiziţii, monitorizare si naţional 2 Partener
evaluare continua, şedinţe lunare Comitet naţional 3
Coordonare, arhivare
2 1.1. Rapoarte tehnice si operationale Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
3 1.1. Rapoarte tehnice si operationale Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
4 1.1. Rapoarte tehnice si operationale Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
5 1.1. Rapoarte tehnice si operationale Solicitantului
6 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, Solicitantului
cereri de rambursare, audit
7 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, Solicitantului
cereri de rambursare, audit
8 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, Solicitantului
cereri de rambursare, audit
9 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, Solicitantului
cereri de rambursare, audit
10 1.3. Intalniri semestriale ale comitetului Solicitantului Partener
consultativ naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
11 1.3. Intalniri semestriale ale comitetului Solicitantului Partener
consultativ naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
12 2. Studiu privind efectele proiectului şi tendinţele Solicitantului
de dezvoltare rurală finale
13 2.1. Adaptarea metodologiei şi a instrumentelor; Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
14 2.2.Colectarea datelor pe zona cursurilor din Solicitantului
faza de extensie - etapa I, la 1 an de la
finalizarea cursurilor
15 2.3 Analiza primară a datelor; realizarea de Solicitantului Partener
materiale de diseminare pe baza rezultatelor naţional 1 Partener
analizei primare naţional 2 Partener
naţional 3
17 2.4. Realizarea raportului final si a materialelor Solicitantului Partener
de diseminare finale naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
18 3. Iinformare, publicitate, diseminare: pregătirea Solicitantului Partener
şi difuzarea unor produse de informare privind naţional 1 Partener
rezultatele obţinute în faza pilot si in cele dou naţional 2 Partener
studii initial inclusiv prin actualizare site naţional 3
19 3.2 Organizarea a patru seminarii regionale - Solicitantului Partener
total 160 persoane naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
20 3.4. Organizarea conferintei finale Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3
21 4. Utilizarea, întreţinerea şi actualizarea Partener naţional 1
platformei electronice a proiectului. ·
22 5. Activităţi de informare şi sensibilizare in Solicitantului Partener
comunitati si in scoli – faza 2 finala (4 judete, 20 naţional 1 Partener
comunitati, 40 activitati) naţional 2 Partener
naţional 3
23 6. Organizarea şi derularea programelor de Solicitantului Partener
formare/dezvoltare a competenţelor – faza 2 naţional 1 Partener
finala naţional 2 Partener
naţional 3
24 7. Activităţi de consiliere profesională şi Solicitantului Partener
antreprenorială – faza 2 finala, inclusiv in sistem naţional 3
call centre asincron
25 8. Elaborarea, producerea si difuzarea unui ghid Solicitantului Partener
de bune practici „Intreprinzatorul rural naţional 3
european”, pe baza experienţei realizate, si a
unui Newslette
26 9. Sprijin pentru activitatea curentă a AARE Solicitantului Partener
naţional 1 Partener
naţional 2 Partener
naţional 3

Date Financiare
PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Total


1 Resurse umane 4341639.00 3735400.00 4577702.60 12654741.60
2 Participanţi 1125210.00 1487880.00 1487880.00 4100970.00
3 Alte tipuri de costuri 1086995.00 592955.00 652205.00 2332155.00
Din care FEDR (10%
pentru AP 1-5
3.1 305500.00 0.00 0.00 305500.00
inclusiv, 15% pentru
AP 6)
Rezerva de
4 contingenta 5% 100000.00 100000.00 100000.00 300000.00
max.
Total costuri directe
5 6653844.00 5916235.00 6817787.60 19387866.60
(1+2+3+4)
Total cheltuieli
6 generale de 444384.10 414136.50 477245.10 1335765.70
administraţie
VALOAREA
7 ELIGIBILĂ A 7098228.10 6330371.50 7295032.70 20723632.30
PROIECTULUI (5+6)
Din care activităţi
8 0.00 0.00 0.00 0.00
transnaţionale
Contribuţia
9 354911.40 316518.60 364751.70 1036181.70
solicitantului
ASISTENŢĂ
FINANCIARĂ
10 6743316.70 6013852.90 6930281.00 19687450.60
NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ (7-9)
Valoarea neeligibilă
11 0.00 0.00 0.00 0.00
a proiectului
Valoarea totală a
12 7098228.10 6330371.50 7295032.70 20723632.30
proiectului (7+11)

Vă rugăm să justificaţi şi să Bugetul a fost alcatuit pe baza


detaliaţi bugetul categoriilor din Ghid: SALARII si
asimilate au fost estimate la 5 niveluri
de salarizare orara, conform nivelului de
responsabilitate si expertiza: Nivel 1
(manager de proiect): 250 lei/ora; Nivel
2 (coordonatori tehnici): 220 lei/ora;
Nivel 3 (expert juridic, experti pe
termen scurt): 200 lei/ora; Nivel 4
(formator, proiectant/dezvoltator/
administrator soft, consultant,
evaluator): 180 lei/ora; Nivel 5 (asistent
manager, asistent coordonator,
contabil): 140 lei/ora. Aceste cote au
fost stabilite pentru a se asigura
motivarea si fidelizarea expertilor care
pot oferi rezultate de calitate, tinandu-
se cont ca aprox. 42% din aceste sume
sunt taxe si contributii legale, iar
salariile efective sunt strict normate.
Activitatea managerului a fost estimata
la min. 2 ore/zi = 5 zile/luna, adica 180
de zile in 3 ani, la care s-au adaugat
cate 10 zile suplimentare pentru
raportari in anii 1,2 si 8 zile in anul 3:
198z x 8 x 250 lei = 426000 lei. Munca
asistentului managerului a fost
apreciata, pe responsabilitatile sale
multiple, la 50% norma =360 zile in 3
ani, la care s-au daugat cate 10 zile
pregatire la cele 11 seminarii si cate 10z
x2 conferinte = 490z x 1.120 lei/zi =
548800 lei. Coordonatorii tehnici sunt
estimati la 25% norma (=180z/3 ani),
la care s-au adaugat cate 3z x6
raportari semestriale la CC + 2z raport
final + 55z actiuni constientizare + 5z x
11 seminarii reg + 4z conferinte = 314z
x1760 lei = 552640 lei. Coordonatorul
tehnic al partenerului 1 are mai putine
cursuri si seminarii de acoperit, dar
raspunde de dezvoltare/utilizare
platforma, care ia mult timp, in special
in prima perioada, implicarea
coordonatorului partenerului 3 este mult
mai mica, fiind estimata la 25% din
norma celorlalti. Suma rezultata este de
494560 x 3.25 = 1607320.
Coordonatorii tehnici vor fi ajutati de
cate un asistent de proiect la nivelul
fiecarui partener, pentru care s-au
considerat 4x180z x1120 lei = 806400
lei. Pentru informare/constientizare
(adulti) si consiliere profesionala s-au
prevazut 3 experti x 2z x55 sesiuni
x1.440 lei = 475300 lei. Pentru
informare/constientizare in scoli = 2
pers. x 2z x55 sesiuni x 1.440 lei =
158400, iar consilierea antreprenoriala
2 experti x 45z x1.440 lei = 129600 lei.
La acestia se adauga formatorii: engleza
55 x15z x1.440 lei/zi = 1188000 lei;
TIC: (2 x 44 x 6z = 328z x1.440 lei/zi =
760320 lei; antreprenoriat: 2x12x12 z
x1.440 lei/zi = 414720 lei; evaluatorii:
55 EN x1.440 lei/zi + 3 x(44 grupe TIC
+ 12 EA) x1.440 lei/zi = 479520 lei;
experti pentru dezvoltare/actualizare
platforma, design materiale de
informare/diseminare, mentori de
invatare la distanta si consiliere in
sistem de call center asincron, de la 1 la
8 persoane diferite pe subactivitati,
totalizand 2397 zile x 1.440lei/zi =
3451680lei. Se mai adauga experti pe
termen scurt pentru
dezvoltare/prezentare de materiale de
informare/diseminare/actualizare
(inclusiv Ghid si Newsletter), in total
289z x1.600 lei/zi = 462400 lei. Total
salarii + asimilate, inclusiv
taxe/contributii: 11478960 lei. In
costurile de deplasare, la evenimentele
de informare/constientizare au fost
utilizate preturi medii de deplasare cu
masina in cele 3 apoi 4 regiuni,
raportate la aprox. 500 de km dus-
intors pe regiune, = 80 km/zi deplasari
locale pentru diferitele evenimente x 5z
si 500 de km (dus-intors) in medie
pentru celelalte evenimente, inclusive
modulele de curs, rezultand un total de
235214 lei; cazarea a fost estimata la
210/noapte – 569367.6 lei, iar diurna la
100 lei/zi, 371200 lei, rezultand
1175781 lei pentru cheltuieli de
deplasare pentru cei 3 ani si cele peste
200 de evenimente de informare,
formare si consiliere organizate, totalul
la RU fiind de 12654741.6 lei.
PARTICIPANTI - au fost incluse:
cheltuieli de transportul in cuantum de
90 lei/participant/deplasare modul (dus-
intors), in total 336900 lei; cazare:
210,36 lei/participant/noapte, total
3425070 lei; subventii si burse: 273000
lei; premii: 36000 - total capitol
Participanti: 4100970 lei. ALTE
CHELTUIELI intra: Cheltuieli aferente
managementului de proiect: multiplicare
documente: 767000 pagini X 0.1
lei/pagina = 38350 lei; prelucrare date;
dezvoltare software; 2 studii in mediul
rural (subcontractare) = 312000 lei;
conectare la retele informatice: 2
x83.33 lei/luna x36 luni = 6000 lei;
cheltuieli aferente achizitiilor: 6000 lei;
achizitionare de publicatii – carti pentru
participanti: 171790 lei; Licente:
32000; Materiale consumabile pentru
cei 1670 de cursanti la cursurile
frontale, cei 3300 de participanti la
activitatile de informare/constientizare
si cei 580 participanti la evenimentele
de informare/diseminare, si, pentru
activitatile curente legate de
implementarea proiectului: 194100 lei.
3.3 Cheltuieli financiare si juridice:
Prime de asigurare: 67500. Audit: s-au
prevazut 47000 lei anual, in total
141000 lei. Cheltuieli pentru inchirieri,
amortizari si leasing: Chirii spatii pentru
engleza si antreprenoriat: 66 zile x 500
lei/locatie/zi = 33000 lei; chirii spatii si
echipamente TIC: 264 zile x 1000
lei/locatie/zi = 300000 lei. Total 333000
lei; Amortizare active = 120000 lei;
Rate de leasing autovehicul: 1666
lei/luna x36 luni = 60.000 lei. Cheltuieli
de informare si publicitate = 165000 lei,
care includ 3000 de pliante, 250 afise
A1, 500 afise A3, 5000 fluturasi, 150
articole in presa, 5 spoturi radio/30 de
difuzari, 3 brosuri x250 ex, 5 bannere, 2
roll-up bannere, 2 steaguri UE/RO, 2000
caiete + 3000 calendare + 3000 pixuri
personalizate, 1 set autocolant, 2000
ex. Ghid a 200 pagini, 1000 ex.
Newsletter x 12 pag x 7 editii. Achizitiile
tip FEDR reprezinta mult sub cele 10%
din total costuri proiect permise de
program, totalizand 305500 (1,5% din
valoarea eligibila a proeictului) si includ:
15 laptop pentru clasa mobila TIC +8
laptop experti x2500 lei = 20.000 lei; 1
desktop x1500 = 1500 lei; 2 servere de
mare capacitate x5.000 = 10000 lei; 2
imprimante multifunctionale de mare
capacitate x20.000 = 40.000 lei; 2
imprimante retea x1500 = 3000 lei; 1
imprim. portabila x1500 = 1500 lei; 2
echip. proiectie x3000 = 6.000 lei; 1
ecran proiectie x1.000 = 100 lei; 2 table
interactive x9000 = 18000 lei.
CHELTUIELILE GENERALE DE
ADMINISTRATIE (7% din total costuri
directe minus FEDR) sunt in total
1318923 lei, in acestea, pe langa
cheltuieli generale si utilitati fiind incluse
si salariile pentru juristul proiectului: 72
z x1.600 lei/zi= 115.200 lei si pentru
responsabilul financiar: 180 z x1600
lei/zi = 288000 lei, si pentru contabilii
partenerilor = 4 pers x5z x36 luni x1220
lei = 219600 lei. In final, a fost
adaugata si o rezerva de contingenta,
cate 100000 lei/an, mult sub limita
permisa de program, de 5% din
cheltuielile directe. Neavand cheltuieli
neeligibile, bugetul eligibil al proiectului
insumeaza astfel 20742716,80 lei, sub
plafonul din Ghid = 4995101 Euro (curs
InfoEuro aprilie 2009 - 4,22 lei/Euro)

Indicatori

Indicatori

ID Indicatori [1 output] Valoare


363 Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate 300
367 Număr de participanţi la instruire - sustenabilitate zone rurale 240
368 Număr de participanţi FSE din mediul rural 3300
369 Număr de participanţi FSE – femei 1150
Număr de presoane care beneficiază de consiliere/orientare -
370 300
sustenabilitate zone rurale
371 Numărul participanţilor din zonele rurale 3300
Numărul participanţilor din zonele rurale, din care: persoane
372 1200
ocupate în agricultura de subzistenţă
Numărul participanţilor la campanii de informare şi
373 3300
conştientizare
374 Numărul participanţilor la programe de formare profesională 2250
Numărul participanţilor la activităţi de evaluare a învăţării
375 30
anterioare
Numărul participanţilor la programe de sprijin pentru membrii
376 0
de familie dependenţi

ID Indicatori [2 result] Valoare


Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate
364 65
certificaţi (%)
Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate
365 50
certificaţi (%), dintre care: femei
Ponderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul
366 0
programelor integrate, care au obţinut un loc de muncă (%)
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după
377 participarea la programe integrate urmează o altă formă de 25
pregătire sau şi-au găsit un loc de muncă (%)
Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de
378 0
muncă în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale
Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de
379 0
pregătire – sustenabilitate zone rurale
Număr de participanţi la instruire certificaţi - sustenabilitate
380 175
zone rurale
Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - sustenabilitate
381 0
zone rurale

ID Indicatori adiţionali [output] Valoare


Studii finalizate cu rapoarte de cercetare privind situatia ocuparii
1 in mediul rural si impactul activitatilor proiectului in comunitatile 2
implicate
2 Evenimente de informare/constientizare organizate 110
Ghidul de bune practici Intreprinzator rural european -
3 2000
exemplare
4 Planuri de afacere dezvoltate 60
Persoane consiliate privind negocierea obtinerii de microcredite
5 30
cu institutii financiare nebancare

ID Indicatori adiţionali [result] Valoare


6 Ore de instruire frontala asigurate in proiect 104940
Ore de instruire e-learning prin utilizarea platformei electronice
7 29600
suport a proiectului
Participanti la evenimentele organizate in scop de
8 informare/publicitate/diseminare, reprezentanti ai actorilor 680
nationali, regionali, locali
Ponderea persoanelor care si-au imbunatatit imaginea
9 referitoare la oportunitaţile de ocupare in domenii non-agricole 25
printre respondentii la studiul final
Reţele de colaborare infiintate care sa sprijine populatia din
10 comunitatile implicate in cresterea ocuparii in domenii non- 1
agricole (AARE)

Grup ţintă

GRUP ŢINTĂ

ID Grup ţintă Valoare


75 Persoane în căutarea unui loc de muncă 600
76 Persoane inactive 800
77 Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă 1200
122 Şomeri 0
123 Şomeri de lungă durată 0
125 Şomeri tineri 0
159 Manageri din mediul rural 200
160 Angajati din mediul rural 500

Finantare anterioara
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT
SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE
Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de
împrumut din partea Institutelor Financiare Internaţionale în ultimii 3 NU
ani, relevantă pentru domeniul proiectului?