Sunteți pe pagina 1din 2
REGULAMENT DEZBATERI ELECTORALE REALITATEA TV. Realitatea TV va organiza dezhateri electorale in perioada 13-28 octombrie 2016. Dezbaterile vor avea loc {in doud fimbi, romana si usd. Dezbaterle clectorale in limba romnd vor fi moderate de Viorel Pahomi si vor avea loc la ora 22.00, in urmatoarele zile a lunii octombrie: 13; 14; 19; 21; 25; 26: 27: 28, Dezbaterile clectorae in limba rusi vor fi moderate de Maria Leveenco si vor avea loc la ora 19200, in urmatoarele zile a luni octombrie: 13; 14; 20:21; 25; 26; 27; 28. Durata dezbaterilor este de 48 de minute La organizarea dezbaterilor electorale Realitatea TV va asigura respectarea principiilor echilibruui impargialitii, responsability si pluralismului de opi ‘Tematica dezbaterilor electorale va fi stabilta si anunfats odata cu invitarea la dezbateri. Ordinea apart la Aezhaterle electorale si componenja acestora va fi decisi in urma tragerii la sori, cu respectarea Principiulu transparent st impartiality Refuzl de a participa ori absenja unui sau mai multor candidat sau reprezentani ai acestora la dezbateri va fi ficuta publicd si nu este un temei pentru anularea sau suspendarea emisiuni. in eazul absentei unui sau ‘mai multor concurenti electoral, timpul rezervat lor nu se recupereaza. in eazul in eare candidat sau ‘eprezentantul acestuia vine cu intirziere la emisiune, el poate participa la dezbateri, ins fied compensarea ‘impului neutlizat ea urmare a intirieri Regulile de desfigurare a dezbaterilor vor fi aduse a cunostinja concurentilor in invitafa de participate sila inceputul emisiunli de dezbaterielectorale. Moderatori vor asigura pantiipanilor posibilittea si-siexpun’ Ppunetul de vedere asupra temelor discutate. Pe parcursul dezbaterilor, Realitatea TV va asigura participangilor conditi egale pentru libera exprimate a spiniilor. in cadrul timpilor de antend oferii, este interzisd: punerea in pericol a ordinii consttuyionale, teritoriala, indemnul la acte de violen(a publica, atentarea la sigurana persoanei si a bunurlor materiale: