Sunteți pe pagina 1din 1

Conventiile civile in 2016.

Conventiile civile pot fi incheiate de persoane fizice autorizate (PFA) si numai in mod
exceptional de persoane fizice neautorizate, pentru activitati care nu au caracter de
continuitate.
In cazul conventiilor civile incheiate cu persoane fizice autorizate platitorul de venit nu are
nicio obligatie fiscala privind retinerile la sursa. Persoana fizica autorizata isi indeplineste
obligatiile fiscale, declarative si de plata, conform prevederilor cap. II "Venituri din activitati
independente" din titlul IV al Codului fiscal.
Daca sunt incheiate de persoane fizice neautorizate veniturile din conventii civile se
incadreaza din punct de vedere fiscal in venituri din alte surse, conform art. 114 alin. (2) lit. g)
din Codul fiscal. Potrivit acestuia sunt venituri din alte surse, veniturile din activitati, altele
decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de
proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care
sunt aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activitati independente si cap. VII - Venituri
din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.
In cadrul acestor venituri sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt
inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie si care desfasoara activitati de productie,
comert, prestari de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuala, precum si
venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, fara a avea caracter de continuitate
si pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II "Venituri din activitati independente" si
cap. VII "Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura" din titlul IV al Codului
fiscal.
Astfel, activitatea in baza unei conventii civile prestata de o persoana fizica neautorizata nu
poate avea caracter de continuitate. Prin urmare, incheierea de conventii civile cu persoane
fizice neautorizate este posbil pentru activitati ocazionale si care nu sunt prestate cu titlu
profesional.
Pentru veniturile din conventii civile incheiate cu persoane fizice neautorizate se datoreaza
impozit pe venit prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului.Impozitul pe venit se retine de
societate.
De asemenea, asupra acestor venituri se datoreaza contributie individuala la sistemul de
sanatate daca persoana care le realizeaza nu realizeaza urmatoarele venituri:
- venituri din salarii sau asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din activitati independente;
- venituri din asocierea cu o persoana juridica;
- venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
- indemnizatii de somaj;
- indemnizatii pentru cresterea copilului;
- ajutorul social acordat potrivit Legii 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
Daca beneficiarul venitului realizeaza unul dintre aceste venituri, contributia la sistemul de
sanatate nu se datoreaza.In cazul in care datoreaza contributie individuala la sistemul de
sanatate mentionam ca aceasta nu se retine de catre platitorul de venit.

S-ar putea să vă placă și