Sunteți pe pagina 1din 227

Ioan Balintoni

GEOTECTONICA TERENURILOR
A

METAMORFICE DIN ROMANIA

Editura Carpatica
Cluj-Napoca,1997

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

. CUPRINS
Divizarea i etapizarea geotectonicA a teritoriului Romaniei pentru orogeneza
alpin, prin prisma nomenclaturii i conceptelor tectonicii plcilor.........................
1. Introducere .................................................................................................... ........... :..
2. Plci litosferice precolizionale ....................................................................... :...........
3. CIJlsta continental a pU\cilor .....................................................................................
a. Consideraii teoretice .................. ..................................... ... .. ... .....................
b. Descrierea cratonilor ................................................... :.................................
4. Comentarii privind extinderea plAcilor ..... .............................. ....... .............................
a. Placa Preapulian ............................. ;......:............................................... ......
b. Placa Geticlt ................................................................... ;.......:.......................
c. Placa Euxinic ......................................................... ........... :............... ... .. .....
5. Orogene sau centuri mobile........................................................................................
a. Criterii de divizare a orogenelor alpine din Romnia .... :.............................
b. Divizarea spaiali a orogenului carpatic .. ............................ .... .. .... ...............
c. Orogenul norddobrogean .............. ........ ... ....... ........................ ... ..... ...............
6. Modificarea configuraiei cratonilor pe parcursul orogenezei alpine i
clasificarea temporal a unitilor tectonice alpine ......................... ..........................
Configuraia neocimmeric ............................:..... ................... ............... .... .. ..
b. Conf,iguraia austric ... ................... ............. ...... .. ..... .. ... .................... ... .. .. .... ..
c. Configuraia pregosau ................................................................. ,.................
d~ Configuraia laramicll ............................ ~............ ..... ..... ........................ .... ....
e. Configuraia intraburdegalianll ........................... ............................. .............
f. Configuraia intrabadenian .............................. :.......................... .................
g. Configuraia sarmaian ................................................................................
7. Relictele cratonice Bihorean i Transilvan ................................................................
8. Semnificaia noiunilor de intern i extern ......................................................... ,.......
9. Problema forlandului ............................................................................... ~..................
10. Polaritate orogenic i migrare de ax orogen .............................................................
11. Centuri mobile pericratonice, intercratonice i intracratonice ...........,. ....... ;...............

a.

5
5
6
7
7
7
8
8
9
9
9
9
1O
1O
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
14

Aprecierea genezei metamorfitelor ~rin intermediul relaiei litologiilor


cara~ter.istice cu contexte bazinale sau settinguri geotectonice premetamorfice
determinate ... ... ..... ........ ............ ............ ............ .................... ... ... ......................... ...... .. ....

15

1. Originea secvenelor premetamorfice ................................................ ......................

15

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Bazinele de rift continental ...................... ............................ ...... ...................


Bazinele de margine continentalA pasiv!......................................................
Bazinele intracratonice asociate cu megarifting ........................... ,...............
Bazine de flexare continentale sau intracratonice ........... .............................
Fosele de mare adncime de la contactele convergente ...............................
Bazine prearc ......................................................................... ;.... :.... ,.............
Bazine backarc .................. ;...........................................................................
Bazine remanente i de forland ........................ ~ ........ ,....................;;............

15
16
17
17
17
19
19
20

II

Ioan Balintoni

9. Sedimente arhaice ...................... ;................................................................


21
10. Sedimente proterozoice .............. :....................................... .'........................
21
11. Evoluia bazinelor de la 2000 la 1500 Ma .... .................. .... ...... .................. . 22
12. Tendine geochimice in evoluia crustei .....................................................
22
13. Evoluia organicA a piimntului ..... :................................. :..........................
23
14. Depozite metalice glizduite de sedimente ...................................................
23
II. Metamorfismul i polimetamorfismul .................................................................. : 24
III. Descrierea i clasificarea metamorfitelor .............................................................
25
Carpaii

Orientali .... :.....................................................................................................

27

1. Structura ....................................: ......... :........... ............ ... ................... ...... .... .............
1. Considerente istorice .. ....................... .................. .. ..... .. ... . .... .. .. .. .. ... .... ...... . ..
2. Prezentarea i descrierea Getidelor estice ................ .... .. ............. .................
a. Pnza bucovinicli .... .. .. ... .... ........... .... ..................... ........ .... ..... ... .. ..
b. Argumente in favoarea alohtoniei wildflyschului .............. .... .......
c. Pnza subbucovinicli .................................................................... ;.
d. Unitile tectonice infrabucovinice .............................. .... ... ... ..... ..
3. Unitiiile tectonice varistice .......................................-..................................
a. Succesiunea unitiiilor tectonice varistice
in soclurile celor alpine .................................................................
b. Unitatea de Rodna .......... :..............-.................................................
c. Extinderea pnze lor de ariaj varistice .. .................................. ......
II. Litostratigrafia metamorfitelor din unitile tectonice varistice ................... ....
1. Descrierea secvenelor metamorfice ........................................... ........... .... ..
' 2. Alte secvene cristaline considerate varistice .... ................. ............... ...... ....
III. Localizarea suturii varistice .............. :...................................................................
IV. Comentariu asupra metamorfismului varistic .....................................................
V. Problema pnzelor intracutanate ...........................................................................
VI. Relaiile dintre litogrupuri in funcie de geneza lor ...........................................

27
27
29
30
31
32
33
34

Carpaii Meridionali .................................. ~...... .. ..........................................................

49

34
35
35
35
36
44
45
46
46
47

1. Aspecte generale ................................................................................................ ;....


49
'II. Considerente istorice ......................... :...................................... ,............................
49
III. Descrierea Getidelor sudice ............... ................. ......... ... .. .. ...................... ... ....... ..
50
l.Getidele austrice din componena Getidei laramice de Timi-Boia .............
50
a. Zona cristalino-mezozoic de la est de Olt ...................... .............
50
b. Masivul Poiana Ruscli ........... ........ ..................... ......... .................. . 53
2.Getidele austrice din componena Getidei laramice de Lotru-Bistra ..........-. 54
a. Cuvertura sedimentarii a pnzei getice de Lotru-Bistra ................
54
b. Getidele supragetice din zona Oltului ...........................................
55
c. Getidele supragetice din nordul munilor Sebe ... ........................ . 55
d. Getidele supragetice de Ia est de zona
sedimentarli Rusca Montan ....................... ... ........ .......................
55
e. Getidele supragetice de la vest de zona
sedimentarli Rusca Montan.........................................................
55

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

f. Getidele supragetice din Banatul de vest~


g. Relaiile dintre Getidele supragetice de la vest i
est de zona sedimentar Rusca Montan .. . .. ............................ .......
h. Faciesurile cuverturilor sedimentare precolizionale i
forfecrile austric ................................................... :................. ......
i. Pnza infragetic de Borscu-Ilovia ..............................................
3. Vrsta Getidei laramice de Timi-Boia .. ;........................... ;,........................
4. Vrsta Getidei laramice de Lotru..;.Bistra .............~ .............. ;................ ;.........
5. Rolul tectogenezei mediteraneene n Carpaii Meridionali ..........................
6. Constituia soclurilor Getidelor sudice .................................. .......................
a. Generalitli .:............................_.........................................................
b. Secvenele metamorfice precambriene ............... ... .. .......................
c~ Secvenele metamorfice paleozoice . .. ................................. ............
7. Sutura varistic. .............................................................................................
a. Unitile tectonice varistice ................ ................. ... .. ........ ... .. ..........
b. Traseul suturii varistice ..................................................................
c. Metamortismul varistic ......................... ... .. ... ..... ................. ............
. IV. Severinidele . ................... ... ................ ............ ................................... ........................
,V. Euxioidele danubiene ............................... ~ ......... ,......................................................
1. Cuverturile alpi ne ale Euxinidelor danubiene .. ,... ..... ... ................................
2. Comentariu asupra cuverturilor alpine ........ :................................................
,3. Soclurile Euxinidelor danubiene ....................................................................
a. Compoziie ............................. ;........ :............................... ................
. b.Uniti tectonice varistice ........... -, ..... ,.. ,.........................................
c. Co~plexul ofiolitic Tiovia -Iuji ................................ ,..................
d. Secvenele metamorfice proterozoice ......... ,..................................
e. Secvenele metamorfice varistic~ ....... ~ ............... :....................... :...
Munii

Apuseni ............................................................................................................. .

I. Considerente generale .............................................................................................. .


II. Transilvanidele ........................................................................................................ .
1. Clasificarea Transilvanidelor ............................... ~ ...................................... ..
a. Transilvanidele austrice ... :.................. ~ ................................. :.........
b. Transilvanide laramice .................................................................. .
III. Apusenidele ......................................................... ,................................. , .................... .
1. Unitatea de Bihor i sistemul pnze lor de Codru ....................................... ..
a. Cuverturile .............................................. ,.......................................... .
b. Soclurile ........................................................................................ ..
2. Sistemul pnzelor de Biharia ..... :..._.................... ,.......... :............................. ..
a. Cuverturile pnzelor sistemului de Biharia .................................. ..
b. Soei urile pnze lor sistemuJui de Biharia ...................................... .
. . d'm munn.. A pusem. ....... :..................................... ..
c. Sutura vanstic

lU
56
56
57
57
57

58
58
59
59
59
75

78
78
79

80 .
81

83

86
88

89
89
90
90
91

98
100'

100
102
102
103

106
113
113

113
11.5

127
128
129
135 .

Orogeoul norddobrogean ......................... :.......................... ~ .......................................... .

137

1. Structura alpin i constituia orageoului norddobrogean ................... ~...............

137

IV

Ioan Balintoni
I.Unitile tectonice alpine principale ''"-...............................................

' a. Pnzade Orliga ......................................................... ;,....................


Pnza de Mcin '''--
Pnza de Consul ............ ;...............................................................
Pnza de Niculiel .........................................-......, ... :........................
Pnza de Tulcea .................... ;........................................................
2.Evoluia orogenului norddobrogean anterior funcionrii
fali ei Peceneaga-Camena ........................................... ;....................... ;...... ~--
a. Riftogeneza i spreadingul ...................... :.............................:.........
b. Tectonica compresiv eociniineric .... ;,;........................................
c. Problema strucurii pnzei de Tulcea ........ .....................................
d. Situaia Jurasicului superior ....... :...................................................
e. Tectonica compresional neocimmeric........................................
f. Falia Peceneaga-Camena ........................................ :......................
g. Alohtonia orogenului norddobrogean ........... ;...............................
h. Magmatitele jurasic superioare .... L .......... ,...................................
i. Terenele tectono-stratigrafice din lungul
.
faliei Peceneaga-Camena ........................................................._... ,.
b.
c.
d.
e.

137
137
138
142
143
143
146
146
146
146
147
147
147
147
147
'147

II. Structura varisticli a orogenului nord dobrogean ..... :.............. :...... :.........-.... :.:...
III. Recapitulare privind evoluia alpin a orogenului norddobrogean ..... ~.,,.........

'149

Met~morfitele

din scuturi i platforme.......................................................................

151

1. Platforma Eurasiatic .............. ~...................................................................................


Il. Scutul Dobrogei centrale ................... ;................... ~ .......... .'........................................
III. Pltforma Moesic :............................,............. ................... :............ ..... ~...................

151
152
153

149

Eclogite, metaultrabazite, granulite, migmatite, granitoide, semnificaii


geotectonice; aspecte petrometalogenetice concluzive ale cursului ................. ~........ 155
1.Eclogite ..................................................................................................... ,...
2. MetaultJ:abazite ................................. ,...................................... :............. ,......
3. Granulite ...................................................:..._. ................. ,.;..-.... ::..:.:................
4. Migmatite .........-......................... ;............ :......... :..... .-; ...................... ;.............
5. Granitoide ................. :............... .-................ :........... ~: ...:..................................

RetrospectivA

sintetic

1S.5
1S5
156
156
156

asupra metamorfitelor din Romnia .. ,................... ;............

158

1. Metamorfitele din orogenele carpatic i norddobrogean ....................................

Il. Metamorfitele din scuturi" i platforme ... :: .............................. ;..............................

158
158
158
159
159
160

Bibliografie ...:........................................................................................,;........................

161

1.
2.
3.
4.

Metamorfitele proterozoice ............ ~ ..................................................._.... ,.....


Metamorfitele caledoniene .................... ;; ..~ ..-........ :.:...: .. ;... ;.; ......... :.............
Metamorfitele varistice .........................:.:................... :................................
Concluzii generate asuprametamorfitelor carpatice i norddobrogene .. ,...

Geotectonica terenurilor metamortice din Romnia

'5

Divizarea i etapizarea geotectonic a


teritoriului Romaniei pentru orogeneza alpin,
prin prisma nomenclaturii i
conceptelor tectonicii plcilor
1. Introducere
n lumina teoriei tectonicii plcilor, procesele orogene sunt legate in principal de
marginile convergente ale plcilor Iitosferice. Procesele orogene i produsele acestora trebuie
clasificate din punct de vedere spaial i temporal. Termenul cel mai comprehensibil pentru
descriere~ spaial a acestor produse este cel de centur mobilll (Bally, 1981 ). Centura mobil
este caracterizat de prezena unuia sau' a mai multor produse ale urmAtoarelor patru procese
geologice: magmatism, metamorfism, deformare i morfogeneza. Miyashiro (n Miyashiro et
al., 1982), definete orogeneza ca fiind "un eveniment termotectonic care include deformare,
magmatism i metamorfism regional". Deoarece majoritatea centurilor mobile prealpine nu
mai construiesc reliefuri proeminente, Miyashiro nu include morfogeneza n aceast definiie.
Clasificarea temporal a evenimentelor termotectonice este ns destul de dificil datorit
faptului eli orogenezele implicnd un numar relativ mare de plci litosferice, nu sunt evenimente sincrone la nivel global. De exeinplu, se accept! c! margini convergente de plci exist
ncepnd din Proterozoic, dar nu putem vorbi despre o singur! orogenez,. pentru intervalul
Proetorozoic- Actual. Aubouin (1984), a ncercat s sugereze periodicitatea orogenezelor
introducnd noiunea de megaciclu pentru perioada de timp dintre dezmembrarea i refacerea
unui supercontinent (Pangea). Astfel judecnd faptele, se poate vorbi n cazul Paleozoicului
despre ciclurile caledonian i varistic care .fac parte din acelai megaciclu, iar in cazul
Mezozoicului i Cenozoicului, despre ciclul alpin, <!'are nc nu a luat sfrit. Trebuie subliniat
ns, c acest concept nu explic existena centurilor mobile peripangea sau pericontinentale,
centuri care nu au atins un stadiu colizional n timpul dezmembrrii i refacerii unui supercontinent. Bally (1981 ), a introdus termenul de megasutur pentru rezultatul integrat al tutur. or proceselor mezozoic-cenozoice legate de subducie, procese care corespund, la rndul lor,
tuturor proceseleJor de expansiune ale fundului oceanic din aceeai perioad de timp. Potrivit
acestor consideraii, noiunile de "ciclu orogen" sau "ciclu Wilson" trebuie utilizate numai in
cazuri speciale. n continuare, prin "orogenez alpin" vom nelelge totalitatea proceselor .
legate de megasutura mezozoic-cenozoic!t.
Stadiul fmaJ al evoluiei marginilor convergente este reprezentat de o coliziune continent-continent, care frecvent este marcat de o sutur ofiolitic i asociatii cu o scurtare a
crustei continentale. Este de remarcat c!.megasuturii alpine i corespunde o megaruptur, care

Ioan Balintoni

este rezulatul integrat al tuturor proceselor legate de marginile divergente ale plllcilor litosferice. Dac rezultatul megasuturii este o megacentur mobil, rezultatul megarupturii va fi
litosfera oceanic. La fel cu marginile convergente, i cele divrergente sunt asociate cu magmatism, metamorfism, relief montan i un tip aparte de deformare.
n concluzie, pentru descrierea structurii i evoluiei geotectonice a teritoriului
Romniei n timpul orogenezei alpine trebuie:
a) s se delimiteze pliicile Iitosferiee din perioadele divergente i precolizionale;
b) s se defineascii unitiiile structurale ale crustei continentale care participii la for
marea fiecrei placi in parte;
c) s se identifice acele poriuni ale pUicilor din care provin unitile tectonice create n decursul convergentt:i i coliziunii.
n prezent, conceptele tectonicii plkilor se folosesc in mod curent in literatura geologic! romneascii. Exemplele cele mai importante ar fi sinteza tectonic ii pliicilor realizat de
Bleahu (1983, 1989), sau cartea lui Sndulescu (1984), care trateaz geologia Romniei in
spiritul acestei teorii. Sndulescu (1984), folosete ns pentru descrierea unitilor geotectonice alpine o variant mbuniitit a unei clasificri structurale mai veehi, care nu se
bazeaz pe tectonica plcilor (Dumitrescu et al., 1962, Dumitrescu, Siindulescu, 1968), i
care deosebete ca unitiii primordiale i antonime platformele i orogenele. Lanurile oragene ns includ, de obicei, i pri deformate ale mai multor platforme, iar tectonica pllicilor
opereazl cu pliici litosferice; aceast!t clasificare poate fi, deci, imbunltit!l.

2. Pl~i litosferice precolizionale


Suturi ofiolitice continui sau fragmentare, mpreun cu scurtri importante ale
crustei au fost definite in aria carpatic! de Rdulescu i Sndulescu (1973). Datele referitoare
la Dobrogea de nord au fost sintetizate de Sltndulescu (1980, 1984), autor care a indicat
prezena unei suturi alpine n aceast zonli. Sutura ofiolitic din Munii Metaliferi era n leg
tur!\ cu un bazin oceanic vestic, considerat Tethysul oceanic de ctre Rdulescu, Slifldulescu,
(1973), Debelmas i Sndulescti {1987). Sutura situat!\ de-a lungul marginilor zonelor
cristaline de provenien din cratonul Getic din Carpaii Orientali i Meridionali era in conexiune cu un bazin estic, denumit riftul dacic extern de clttre Debelmas, Sndulescu (1987).
Cele dou bazine oceanice identificabile astltzi prin suturile ofiolltice au 'separat trei domenii
cu crustlt continental!, reprezentate prin: Munii Apuseni, depresiunea Transilvaniei mpreun cu pri din Carpaii Orientali i din Carpaii Meridionali, respectiv prin domeniul danubiart al Carpailor Meridionali, mpreun cu forlandul carpatic (Rdulescu, Sndulescu,
1973). Aceti autori nu au dat nume acestor domenii continentale, probabil considernd c
ele ~ceau parte, cndva, din placa Eurasiatic. Sllitdulescu (1984), a utilizat termenul de
plac numai pentru Eurasia. Vlad ( 1978), a delimitat doar in Jinii generale blocurile litosferice ntre care s-a format riftul alpin din Dobrogea de nord. Pe de alt parte, Savu et al.,
( 1980), au deosebit o placlt Est-European! i una Moesic, ambele venind n contact spre vest
cu orogenul carpatic.
Figura 3 din Savu et al., (1980), ilustreazl un model in care 9 subducie Dobrogeaaceti autori este asemntor
Crimeea se leag de o subducie Carpatic. Modelul propus
celui realizat de Constantinescu et !li., {1976), model care se bazeazpe date geofizice i face
distincia ntre o plac Est-European, o subplac Moesic i o subplac intraalpin, sublini-

de

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

'7

. ind i variaia important ce o inregistreaza adncimea discontinuitii Moho peste falia


Peceneaga-Camena. Dewey et al., (1973), presupun c n perioada precolizional in domeniul carpatic au existat urmtoarele blocuri: Moesia, Trgu Mure, Tatra i Carnic. Aceti autori
au considerat falia Peceneaga-Camena ca fiind o falie transfonnant. Din lucrarea lor reinem
trei idei:
l) in zona marginii sudice a plcii majore Eurasiatice au existat o serie de micropllci;
2) n perioada convergenei, configuraia plcilor din timpul divergenei a fost modificatA;
3) falia Peceneaga-Camena este o falie transformant.
Trebuie s subliniem eli placa Eurasiatic! s-a individualizat i ea numai dup
deschiderea Tethysului mezozoic i a Oceanului Atlantic de Nord. Astfel, cele doua suturi
carpatice i transfonnanta Peceneaga-Camena delimiteaz spre sud de placa Eurasiatic eratanii altor trei plci. Primul dintre acetia este situat intre sutura riftului dacic extern i transformanta Paceneaga-Camena; cel de-al doilea ntre sutura riftului dacic extern i cea a
Tethysului oceanic; al treilea, spre vest de Tethys. Aceste trei plci pot fi numite astfel: placa
Euxinic (care se suprapune "pragului Euxinic" a lui Stille, 1953); placa Getic (avnd in
vedere c domeniul Getic al Carpailor Meridionali este o parte forfecat a acestei plci), i,
respectiv, placa Preapulian (denumire dat recent de Sndulescu, 1994).

3. Crusta continental a
a.

Consideraii

plcilor

teoretice

.
Crusta continental a plcilor tectonice poate avea o structur complex. Pornind de
la conceptul de "Hochkratone" al lui Stille (Sengor, in Myashiro et al., 1982), crusta continental a unei plci poate fi numit "craton", subliniind stabilitatea tectonic care o caracterizeaz, (Argyriadis et al., 1980), in comparaie cu crusta oceanic!, consumat aproape total
in timpul convergenei. Crusta continental!\, sau cratonul unei plci, este constituit din zone
muntoase i zone tabulare sau platforme. De regul, zonele muntoase reprezint orogene,
adic centuri mobile cu morfologie bine individualizat. Aceast trstur caracterizeaz mai
ales centurile mobile fanerozoice, dar poate si\ apar i in cazul unor centuri mai vechi.
Zonele tabulare sau platformele sunt alctuite dintr-un soclu deformat i metamorfozat, rezultat din orogene rigidizate i peneplenizate i dintr-o cuvertur sedimentarli care poate lipsi
uneori; in acest caz vorbim despre un scut. Soclurile platformelor au fost divizate de Condie
( 1982), in provincii crustale orogene. Aceste provincii crustale difer intre ele prin vrstele
radiometrice (in special cele K-Ar), i stilul tectonic. Bineineles, vrstele radiometrice
asemntoare din cadrul unei provincii crustale reflect vrsta ultimului eveniment termotectonic care a afectat-o. Vrstele radiometrice relicte care pot fi nregistrate in cadrul unei
provincii arat ci\ acestea sunt in mod frecvent terenuri mai vechi reprocesate parial sau total.
Cuverturile sedimentare ale platformelor pot fi divizate in mai multe secvene bazinale.

b. Descrierea cratonilor
Vrstele I<-Ar obinute pentru metamorfite din Romnia (e.g. Soroiu et al., 1982,
Mnzatu et al., 1975, Pavelescu et al., 1976, Ignat et al., 1982, Ichim et al., 1984, Soroiu et
al., 1985, Strutinski, Soroiu 1985), arat c in Paleozoicul superior cratonii Preapulian i
Getic erau situai in regiune~ Europei de sud, puternic afectat de evenimentele varistice. n

Ioan Balintoni

timpul Paleozoicului trziu, aceti cratoni au suferit o subsiden cauzat parial de ncrcarea
cu molasa varistic, o situaie bine ilustrat de Argyriadis (1975). Dup molasa varistic s-au
format o serie de alte secvene bazinale pn la nceputul perioadei colizionale din timpul
Cretacicului inferior trziu.
Cratonul plcii Euxinice are o structur mai eomplicat dect cratonul Getic i eratonul Preapulian. Acesta include platforma Moesic i domeniul danubian (Sndulescu,
1984). Soclul platformei Moesice poate fi divizat in dou provincii crustale: o provincie
crustal karelian (Giuc et al., 1967, Mnzatu et al., 1975), care include cea mai mare parte
a fundamentului Dobrogei de sud, i o provincie crustal cadomian care cuprinde restul
soclului platformei Moesice i scutul central dobrogean (Mnzatu et al., 1975, Paraschiv et
al., 1982, 1983). Domeniul danubian conine o provincie crustal varistic n Banat, dar segmente largi au rmas neinfluenate de orogeneza varistic, fapt sugerat de multe vrste
cadomiene (Soroiu et al., 1972, Mnzatu et al., 1975, Grtinenfelder et al., 1983). Cuvertura
sedimen.tar a cratonului Euxinic debuteaz cu Ordovicianul, eventual Cambrianul
(Paraschiv 1974, 1975), peste provinciile crustale cadomian i karelian, respectiv cu
Carboniferul superior (Nstseanu et al., 1981), peste provincia crustal varistic.
Cratonul plcii Eurasiatice este reprezentat in zona Moldovei printr-un segment al
platformei Est-Europene numit platforma Moldoveneasc (Sndulescu 1984). Fundamentul
cristalin al Platformei Moldoveneti este constituit dintr-o provincie crustal karelian
(Giuc et al., 1967), continuarea direct a fundamentului platformei Est-Europene; o provincie caledonian sau cadomianli situatii sub bazinul de forland predobrogean (Sndulescu
1984); o provincie crustal probabil varistic sub extremitatea sudic a acestui bazin (e.g.
Sndulescu 1984). Cuvertura ncepe cu Vendan pe provincia karelian (Patrulius, Iordan
1974), cu Paleozoic inferior sau mediu pe cea caledonian (sau cadomian), respectiv cu
molasa permianli pe cea varistic (Sndulescu 1984).

4. Comentarii privind extinderea

plcilor

Ne vom referi n principal la cratonii pUicilor, avnd in vedere c cea mai mare parte
a litosferei oceanice a fost subdus, consumat in timpul convergenei.

a. Placa

Preapulian

Cratonul acestei plci coincide cu blocul austro-bihorean (Sndulescu, 1984, 1994).


Din acest craton provin o mare parte a Munilor Apuseni, Carpaii Occidentali i domeniul
austroalpin. Legtura dintre Carpaii Occidentali i domeniul austroalpin a fost recunoscut
relativ devreme, dar Patrulius et al., (1971), i Slindulescu (1972), au sugerat c Munii
Apuseni i Carpaii Occidentali pot fi de asemenea corelai. Terminaia vestic a cratonului
Preapulian se presupune a fi zona Sesia (Debelmas et al., 1980, Debelmas, Sndulescu, 1987,
Frisch et al., 1990). Spre nord, cratonul Preapulian era mrginit de Oceanul Penninic. n acest
ocean se pare c i-au avut originile Transilvanidele i Pienidele (Sndulescu, 1984, Winkler,
Slaczka, 1994). La sud de cratonul Preapulian s-a dezvoltat sfenochasmul sud-pannonic
(Sndulescu, 1984 ), care a dat natere secvenei ofiolitice Meliata (Kovacs, 1980, 1982).
Aceste dou ba?:ine oceanice s-au unit n oceanul Vardar spre sud-est. nchiderea lor a avut
loc cel trziu n cursul tectogenezei austrice (e.g. Faupl et al., 1980, Sndulescu, 1984,
Winkler, Slaczka, 1994).

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romania

b. Placa Getidi
Extinderea cratonului pl!lcii Getice este schitatli de Slindulescu (1984, fig. 129 a).
Acesta include urm!ltoarele unitllti: Brianconnais, Dacide Mediane, Srednegorie, Rodopi,
Pontide. Durand-Delga ~i Fontbote (1980), au legat spre vest fosa perialpinl1 (Valais), care a
delimitat spre nord cratonul Getic, cu domeniul oceanic Liguro-Piemontez (sau Penninic),
rezultand forma de pan!l a extremit!ltii vestice a cratonului. Spre est cratonul Getic poate fi
unnllrit de-a lungul Pontidelor pftn!l in zona Loch-Karabach ~i Caucazul Mic (Lordkipanidie
et al., 1984). Leg1itura dintre fosa Valais ~i riftul dacic extern se presupune c!l a fost stabilit!l .
prin ni~te transformante (e.g. Debelmas, Sandulescu, 1987). La est de Marea Neagr!l continuarea rfitului dacic extern se poate identifica, probabil, in fundamentul depresiunilor Rioni
~i Kura, potrivit datelor lui Lordkipanidze et al., (1984). Tethysul oceanic ~i zona ofiolitic!l
Vardar se contiun!l spre est in sutura Izmir-Ankara, care in Caucazul Mic poate fi reprezentat!l prin ofiolitele din Sevanul de Nord, descrise de Lordkipanidze et al., (1984) ~i Adamia
et al., (1984).

c. Placa EuxinicA
Cratonul acestei pl!lci a ocupat aproximativ suprafata actualli a Mlirii Negre. Spre
est s-a continuat probabil cu masivul Dzirula ~i cu seria Dizi din Svanetia, descris!l de
Adamia et al., (l 984). Aceast!l corelare este sustinut!l de urmlitoarele argumente: existenta in
Caucazul de Nord a unei suturi varistice intens deformate, care sugereaza o pozitie similar!l
a zonelor Dzirula ~i Svanetiafa de Caucaz, cu cea a Moesiei fata de Dobrogea de nord; seria
Dizi cont{ne o secventa nedeformatlt care incepe cu Paleozoicul mediu ~i se terminlt cu
Triasic, iar masivul Dzirula are un fundament precambrian intens metamorfozat, acoperit de
o secven care debuteazli cu Cambrian fosilifer, In mod asem!ln!ltor cu sedimentarul platformei Moesice; este evident ell toatli regiunea situat!l la nord de sutura ofioliticli din
Caucazul Mic se afla in Paleozoic in apropiere de platfonna Est-Europeanli ~i nu langli
Gondwana, avand vedere ca influenta tectogenezei varistice este foarte evidenta (ca ~i in
cazul platformei Moesice ). Cea mai mare parte a cratonului Euxinic este plistratli in platforma Moesicli actuala, dar relatia intialli dintre platfonna Moesica ~i domeniul danubian inc!l
nu este clara.

5. Orogene sau centuri mobile


0 mare parte a centurii mobile alpine este bine exprimata in relief pe teritoriul
Romaniei, constituind orogenele carpatic ~i norddobrogean (S!\ndulescu 1984). Este insa de
retinut cli atat orogenul norddobrogean spre nord-vest ~i spre est, cat ~i Muntii Apuseni spre
sud-vest se continuli cu centuri mobile ingropate, nesesizabile in relief (Visarion, Slindulescu
1979, Slindulescu 1984 ).

a. Criterii de divizare a orogenelor alpine din Romania.


Orogenele sau centurile mobile pot ti divizate In dou!l moduri: In functie de pfil1ile
pllicilor precolizionale care au fost defonnate, acest mod de divizare ducind la o clasificare
spatial!l a unitlitilor tectonice avute in vedere; in functie de tectogeneza paroxismalli in care
au luat n~tere unit!ltile tectonice respective, mod de divizare esentialmente temporal. Pentru
Carpati, Durriitrescu, Sandulescu (l 968., 1969), au fundamentat pe deplin teoretic ~i practic
divizarea temporala ~i spati!lla a unitlitilor tectonice, utilizind notiunile de etaj ~i subetaj

Ioan Balintoni

10

structural i de stadiu i substadiu tectogenetic. De asemenea Dumitrescu et al., (1962), i


apoi Sndulescu (1975, 1984), au grupat unitile tectonice mezozoice sub numele de dacide,
iar cele teriare sub numele de moldavide. n ceea ce privete clasificarea spaial a unitilor
tectonice carpatice, sistemul utilizat de Sndulescu n sinteza din 1984, dei complet, introduce o ierarhie complicatA intre seturile de uniti tectonice reunite evident dup locul de
provenien.

b. Divizarea spaiaiA a orogcnului carpatic


Pentru unitile tectonice provenite din cratonul Preapulian considerm convenabil
pstrarea numelui de Apusenide, tremen utilizat de Sndulescu n 1972. Apusenidele se coreleaz faciesal spre vest cu Carpaii Occidentali mai nti (Patrulius et al., 1971, Sndulescu,
1972), iar apoi cu domeniul austroalpin. Este posibil ca uniU\ile austroalpine inferioare i
Tatridele s fi fost n relaie tectonic cu domeniul pienin nc din tectogeneza austric, cnd
Tethysul oceanic se nchisese (Winkler, Szlaczka, 1994). n orice caz, la nord de actuala falie
nordtransilvan n sensul Soroiu et al., (1985), aceast relaie a fost accentuat n tectogeneza
laramic, iar n cea intraburdigalian, datorit hipercoliziunii dintre unele poriuni ale eratonului Preapulian cu Apulia dinspre sud pe de o parte, i cu llniti tectonice provenite din
cratonii Getic i Eurasiatic dinspre nord, pe de alt parte, unitile tectonice ale marginii
sudice a cratonului Preapulian au ajuns s ncalece Pienidele, i mpreun cu acestea i cu
Tatridele au depit unitile derivate din cratonul Getic, ajungnd deasupra celor de origine
Eurasiatic!. Pentru unitile tectonice situate la sud de falia nordtransilvan i provenite din
Tethysul oceanic, considerm adecvat numele de Transilvanide (Sndulescu, 1984). Pentru
unitile tectonice de origine oceanic situate Ia nord de falia nordtransilvan intens restructurate mpreuna cu cuvertura postlaramic n tectogeneza intraburdigalian, numele de
Pienide este pe deplin satisfctor (Sndulescu, 1984). Pentru unitile tcctonice provenite
din cratonul plcii Geti ce care afloreaz n Carpaii Orientali propunem numele de Getide orientale sau estice, iar pentru cele care afloreaz n Carpaii Meridionali cel de Getide
dionale sau sudice, denumirea de Getide fiind utilizat n sens larg pentru unitile de
Getic de Fourquin, Bergougnan ( 1980). Pentru unitile tectonice provenite din riftul
extern lipsite de o denumire proprie, propunem numele de Severinide, deoarece prima unitate
cu crusta oceanic in componen nscut din aceast arie, a fost descris ca pnza de Severin
de ctre Codarcea (1940). n ceea ce privete unitile tectonice generate din domeniul danubian al cratonului Euxinic, ele ar putea fi numite Euxinide danubiene, iar pentru unitile tectonice provenite din marginea vestic a cratonului Eurasiatic, s-ar putea utiliza numele de
Perimoldavide. Deci, dup locul de provenien, sistemul orogenic carpatic ar include urm
toarele grupe de uniti tectonice: 1, Transilvanide, Pienide, Severinide, provenite din
domenii oceanice; 2, Apusenide, Getide orientale, Getide meridionale, Euxinide danubiene,
Perimoldavide, provenite din deformarea marginilor cratonilor interpui ntre domeniile
oceanice sau mrginindu-Ie pe acestea. Dac se accept c pnza de Mgura i echivalentele
ei din Maramure provin din sedimentele depuse pe cratonul Getic, atunci ele trebuie separate de Pienide sub numele de Perigetide.

c. Orogenul norddobrogeao
Structura orogenului norddobrogean a fost pe larg comentat de Sndulescu (1984),
care l consider de origine intracratonic. Dup opinia noastr acest orogen este unul intercratonic, terminaia sa nord-vestic~ fiind tiat de transformanta Peceneaga-Camena, n lungul creia vin n contact dou plci diferite: cea Eurasiatic i cea Euxnic. Continuarea rif-

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

11

tului triasic materializat de unitatea de Niculiel spre nord-vest, este marcata de structurile
carpatice alpine, dar depresiunea predobrogean, cu funcia de bazin de forland sau de avanfos n timpul Jurasicului, indic faptul c marginea sudic a plcii Eurasiatice a fost nciUecat de uniti venite dinspre sud.
Judecnd dupa secvenele sedimentare mezozoice i dup magmatism, unitatea de
Mcin aparine plcii superioare, sub care se realiza subducia, unitatea de Niculiel evidentiaza sutura, iar unitatea de Tulcea aparine forlandului. Falia Peceneaga-Camena a retezat
orogenul norddobrogean la sud de sutura cimmeric i de aceea propunem urmtoarea clasificare spaial pentru unitile tectonice ale Dobrogei de nord: unitatea de Mcin este o
Euxinid iar unitatea de Tulcea este o Periscitid. Unitatea de Mcin expune componente ale
plcii Euxinice care n timpul funcionrii faliei Peceneaga-Camena, la sud de ea au fost
transportate departe spre vest, iar unitatea de Tulcea scoate la suprafa fundamentul forlandului norddobrogean. Reamintim cii marginea sudica a cratonului Eurasiatic aparine unei
provincii cutate varistice (Sandulescu, 1984), ca i marginea nord-vestica a domeniului danubian. Deoarece att orogenul norddobrogean, ct i avanfosa predobrogean sunt ntretiate
de falia Peceneaga-Camena, pe de o parte, i ngropate sub structurile carpatice pe de alta, nu
putem spune n prezent nimic argumentat despre continuarea lor vestic. Cea mai Ia-ndemn
explicaie ar fi ca riftul Niculiel se termina ntr-un transform cu direcie posibil sudic,
deoarece continuarea structurilor norddobrogene n riftul dacic extern nu se poate susine.
Alte ipoteze le vom aminti cnd vom discuta Dobrogea de nord. Din punct de vedere temporal, unitile tectonice norddob~ogene reprezinta cimmeride.

6. Modificarea configuraiei cratonilor pe parcursul orogenezei


alpine i clasificarea temporal a unitilor tectonice alpine.
Ideea modificrii configuraiei cratonilor plcilor pe parcursul evoluiei centurii
mobile colizionale alpine a fost ilustrat de Dewey et al., (1973). Ea s-a bazat pe observaia
c contactele convergente dintre diversele plci s-au blocat treptat, aceleai suturi putnd fi
remobilizate colizional de mai multe ori. ns remobilizrile, de obicei, nu s-au mai produs
pe toat-lungimea suturilor i nici nu se constat un sincronism general al formarii suturilor.
Modificarea configuraiei cratonilor plcilor n interaciune i rigidizarea diferenial i treptat a contactelor convergente a fost nlesnit de apariia unor falii transformante care au
intersectat vechii cratoni, dnd natere unor blocuri care s-au putut mica independent unul
n raport cu altul. Acest aspect a fost comentat i de Sndulescu (1984), care a enumerat printre faliile. transformante cu acest rol falia Peceneaga-Camena, falia nordtransilvan i falia
intramoesic.

a. Configuraia neodmmeric
n tectogeneza neocimmeric se realizeaz sutura plcii Euxinice cu placa
Eurasiatic i formarea centurii mobile Dobrogea de nord-Crimeea-Caucaz.
b. Configuraia austric
Tectogeneza paroxismal austric .determin apropierea reciproc a cratonilor placilor Preapulian, Getic i Eurasiatic, ajungndu-se la coliziune. Deoarece posterior tectogenezei cimmerice noi placa Euxinic era atipita plcii Eurasiatice, intervenia acesteia din
urma n generarea structurilor carpatice s-a tcut dup naintarea unei pri din ea spre vest,

12

Ioan Balintoni

prin intermediul faliei Peceneaga-Camena activli postvalanginian (Uspenskaia, fide


Sndulescu, 1980). Este vorba de pintenul Valah (Stille, 1953), a crui migrare a determinat
deschiderea bazinului Mrii Negre (Sndulescu, 1980), i eventual a celui din partea sudic
a Mrii Caspice. Tectogeneza paroxismal austric a generat: Getidele orientale, o parte dintre Getidele meridionale, o parte dintre Transilvanide i unele Severinide.
c. Configuraia p_regosau
Sutura dacic extern a rmas blocatli n aceastli tectogenez paroxismall\. n
schimb este momentul generrii Apusenidelor, a pnzelor Carpailor Occidentali i a celor
austroalpine.
d. Configuraia laramic
Tectogeneza laramic are o importan mare pentru ntreg teritoriul carpatic, fiind
remobilizate att sutura dacic extern, ct i cele peripreapuliene. Acum se pun n loc principalele Severinide, iau natere dou Getide meridionale majore, Transilvanidele vestice sunt
intens reactivate i nici Pienidele nu sunt ocolite. Tectogeneza paroxismal laramic este
acceptat!l de Berza, Drgnescu (n Berza et al., 1986), ca faza: principal de punere-n loc a
Euxinidelor danubiene pentru ansamblul montan Vlcan-Parng, ipotez extins i pentru
restul domenului danubian de Balintoni et al., (1989).
e. Configuraia intrilburdigalianA
n aceast tectogenez paroxismal suturil peripreapuliene au fost puternic dislocate in lungul aliniamentului periadriatic i a zonei central ungare de falii transcurente. Falia
Szolnok a permis desvrirea Pienidelor, blocul bihorean (Tisia), al plcii Preapuliene
cptndu-i forma final, iar blocului austro-slovac (Alcapa), i s-a adugat poriunea transcarpatic dintre faliile Szolnok i Zagreb-Zemplin. Tot acum au fost puse n loc o parte dintre Perimoldavide.
f. Configuraia intrabadenian
ncepnd cu tectogeneza paroxismal intrabadenian mai rmne mobil doar sutura dacic extern, continund punerea n loc a Perimoldavidelor.
g. Configuraia intrasarmaianA
Cu aceast tectogenez se blochez aproape definitiv i sutura dacic extern, acum
amplasndu-se ultima unitate tectonic~ Perimoldavidic~. n ceea ce privete nomenclatura
temporal~ a unitilor tectonice, se poate utiliza fie dnumirea tectonogenezei paroxismale n
care au luat natere unitile respective (cimmeride, austride, laramide, etc.), fie o combinaie
ntre calificativul spaial i cel temporal (Getide austrice, Transilvanide laramice, etc.).

7. Relictele cratonice Bihorean

Transilvan

Coliziunile din timpul orogenezei alpine au fost att de intense nct cratonii pl
cilor Preapulian i Getic au fost aproape integral deformai i forfecai. Pri neforfecate ale
cratonului plcii Preapuliene s-au p~strat n unitatea denumit autohtonul de Bihor (Ianovici
et al., 1976). Autohtonul -de Bihor se prelungete pn in zona Villany (Patrulius et al., 1971),
i a fost ntlnit sub molasa neogen n multe foraje executate pe teritoriul Ungariei
(Szepeshazy 1978, J antsky 1981 ). El se identific cu partea nordic a ceea ce Kovacs ( 1982),

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

l3

delimiteaz ca Tisia. Acest fragment al cratonului plcii Preapuliene ar putea fi denuniit relictul cratonic Bihorean i este delimitat la nord de falia nordtransilvan i prelungirea sa vestic pe teritoriul Ungariei. Relativ la cratonul plcii Getice, Soroiu et al., (1985), au opinat c
o parte neforfecat a lui se poate recunoate n subasmentul Depresiunii Transilvaniei.
Aceast situaie ar putea explica fluxul termic sczut determinat in cadrul Bazinului
Transilvaniei de Veliciu, Visarion (1984). Pentru acest fragment al cratonului plcii Getice sar putea reine numele de relictul cratonic Transilvan. Ambele relicte cratonice au devenit
depresiuni molasice in stadiul final al evoluiei lor alpine.

8.

Semnificaia noiunilor

de intern

extern

lnruct plcile litosferice nu se pot clasifica n interne i externe unele in raport cu


altele, noiunile de intern i extern trebuie s aibe ca punct de referin contactele dintre plci,
marcate prin suturi ofiolitice sau recognoscibile pe criterii geologice diverse. n acest context,
denumim "intern" sensul spre sutur, iar "extern" sensul opus suturii. Pentru unitile tectonice cu ofiolite n componen!\, cind exist o simetrie bilateral ca in cazul Transilvanidelor,
reperul de modificare al sensului trebuie s fie linia de schimbare a vergenei. Pentru
Severinide, unitile centrale sunt cele ofiolitice.

9. Problema forlandului
n contextul tectonicii globale, noiunea de forland trebuie de asemenea revzut.
Stille (1953), reprezint forlandul drept poriunea de crust care prin subimpingere determin
ariajele dirijate spre ea. Totodat Stille (1953), figureaz ca forland numai terenurile de la
exteriorul arcului carpatic, integrnd zonele de la interiorul acestui arc, inclusiv autohtonul
de Bihor, la rUckland. Sndulescu {1984, fig. 22), inelege forlandul in mod identic cu Stille
(1953). Lund in considerare tectonica plcilor, forlandul il reprezint placa subdus, indiferent c pnzele de ariaj forfecate din marginea celei superioare au caracter sintetic sau antitetic. Iat cteva exemple: forlandul Perimoldavidelor i al Getidelor orientale l reprezint
platforma Moldoveneasc, adic placa Eurasiatic; cel al Transilvanidelor estice, cratonul
Getic; cel al Apusenidelor i al Transilvanidelor vestice, tot cratonul Getic, cu toate c vergena acestora este invers fa de a Transilvanidelor estice.

10. Polaritate orogenic

migrare de ax orogen

Existena sau absena polaritii orogenice, care este in conexiune cu migrarea axului orogenic, adic a ariei de deformare, sunt probleme care pot fi discutate numai n cazuri
concrete. Dac pentru Carpaii Orientali, spre exemplu, acest concept este valabil ncepnd
cu tectogeneza paroxismal austric i tenninnd cu cea intrasarmaian, pentru Munii
Apuseni polaritatea orogenic are sens doar pentru tectogenezele paroxismale austric i
pregosau, nu i pentru cea laramic. Pentru Carpaii Meridionali conceptul polaritii orogenice este neclar. n fine, pentru Tatro-Veporide i Austroalpide conceptul polaritii orogenice are o semnificaie special, deoarece se pune problema in raport cu care pnze de
ariaj se discut migrarea: cu cele cretacice provenite din marginea sudic a cratonului

14

Ioan Balintoni

Preapulian, sau n raport cu cele teriare provenite din marginea lui nordic~ avnd n vedere
c din Carpaii Occidentali spre vest cratonul Preapulian a fost forfecat n totalitate i repetat.

11. Centuri mobile pericratonice, intercratonice i intracratonice


Centuri pericratonice pot fi denumite doar cele de tip andin. n toate situaiile cnd
o centur mobil ia natere prin coliziunea cratonilor a dou pl!lci litosferice, centurile mobile
sunt intercratonice. Contextul centurii mobile alpine este cu deosebire acesta. Privitor la centurile mobile intracratonice, acestea probabil c pot fi concepute numai n relaie cu aulacogene. n momentul cnd dou segmente continentale sunt separate unul de altul n totalitate,
chiar i numai printr-un rift protooceanic (Dickinson, 1974), de aici nainte nu poate fi vorba
de fenomene care se produc n interiorul aceleiai plci litosferice, ci ntre dou plci diferite.
Divizarea n plci a litosferei actuale a globului terestru se bazeaz pe acest concept (Bleahu,
1983, fig.l.32).

Unitile tectonice carpatice i norddobrogene aipine


I. Balintoni

Legenda
1, banatite; 2, magmatite teriare calcalcaline; 3, bazalte alcaline;
4, cristalin; 5, Unitatea de Bihor; 6, Apusenide; .7, Transilvanide;
8, Getide; 9, Euxinide danubiene; 10, Severinide; 11, Perimoldavide;
12, Pienide i Perigetide; 13, pnza de Tulcea; 14, pnza de Niculiel;
15, pnza de Mcin; 16, Vardaridele; 17, cuverturi posttectonice
anteburdigaliene; 18, cuvertur posttectonic badenian i mai nou;
19, molasa postsarmaian a forlandului carpatic; 20, forlandul
norddobrogean; 21, molas din bazine intramontane; .22, blocul
Zemplin al cratonului Preapulian; 23, marginea vestic a cratonului
Eurasiatic; 24, marginea vestic a cratonului Eurasiatic dedesubtul
celui Eilxinic; 25, marginea cratonuluiEuxinic; 26, marginea cratonului
Preapulian; 27, limita vestic a cratonului. Getic la sud de Dunre;
28, limita ingropat! a Transilvanidelor; 29, limita ngropat a
Perimoldavidelor; 30, falia nordtransilvan (sutura Tethysian);
31, Falia Bogdan- Vod; 32, Falia Drago- Vod; 33, falia Peceneaga
- Cariiena; 34, falia Szolnok; 35, sens transcuren; 36, limit
geologic!; 37, falie; 38, flexura forlandului carpatic.

Pl . I DIVIZAREA GEOTECTONIC A TERITORIULUI ROMNIEI


(dup 1. Balintoni, D . Stnic , M. Stnic 1

.........,30km

CRATONUL

EUXINIC

Legenda :
."."Limit de craton
~ Limita cratonului Eurasiatic .

dedesubtu 1 celui Eux ini c


~ Sensul

subduciilor mezozoice

-b..Sensul transcurenei

PC Falia Peceneaga- Ca mena


FNT Falia nordtransilvan

= sutura

tethysian

ME Mantaua litosferic eurasiatic, dedesubtul cratonului Euxinic

mB

'

i'
'
mBi'

------

,' ,
'

'

i1'

ms

1
1

i
1
'
1,

'

m
m

CRATONUL

:X

rrr ---'"-"---- - - . ; - "----- --------

---------------

'

-~-

'

'

--l
1

........ &---- -------- ___ . , __________ .:. -- ...... -------- --- .. --- .. ______ -- ------ ______... ___ -------- .. --.--.. -----,-"'1

L-_
!- --'-

1-

1--

:---

PI.Il UNITATILE CARPATICE I

NORODOBROGENE ALPINE

!
1
1

1. Balintoni

O 10 20 30km

j2

03
l"'.-vl 4

05
GG

87
Wa

ru9

010

.... b-~-d ,,

~--

~12
~13

EUXINIC
1

1
1
1

11
1

1
1
1

lx L__- -------- -------------.---- ----- ---- "- f-.----.------- .c -- - u- -- ----- .... -- P".>JI
1

'

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

15

Aprecierea genezei metamorfitelor prin


intermediul relaiei litologiilor caracteristice cu
contexte bazinale sau settinguri geotectonice
premetamorfice determinate
n acest capitol vom aborda succint problemele teoretice generale privind:
I. originea secvenelor premetamorfice;
Il. metamorfismul i polimetamorfismuJ;
III. divizarea i clasificarea litostratigrafic a metamorfitelor.

1. Originea
Dei

secvenelor

este o preocupare veche, originea

premetamorfice

secvenelor

premetamorfice nu a putut fi

rezolvat ~n afara conceptelor tectonicii plcilor. Totui, chiar i n acest cadru, modificrile

drastice impuse de deformare, metamorfism i magmatism formaiunilor premetamorfice,


multiple obstacole n reconstituirea settingurilor geotectonice iniiale. Crusta continental i are originea in manta. Fr a cobori n timp pn la naterea primei cruste, cel puin
de la sfritul Proterozoicului i pn n prezent, locurile n care mantaua convectiv se difereniaz progresiv sunt mai nti dorsalele mediooceanice i apoi zonele de subducie.
Materialul difereniat la dorsalele mediooceanice poate intra n componena crustei continentale prin obducie sau inclus n prismele de acreie. n zonele de subducie, cantiti mari
de material vulcanic ajung n secvenele sedimentare, iar crusta poate fi invadat de intruziuni. Secvenele premetamorfice sunt constituite ns predominant din material crustal reciclat, i aceast reciclare se face prin intermediul bazinelor de sedimentare. Iat de ce, vom
trece n revist o clasificare a acestor bazine i a criteriilor de recunoatere a umpluturilor lor,
dup o lucrare de ultim or n acest domeniu (Einsele, 1992).
ridic

1. Bazinele de rift continental


Rifturile sunt structuri frecvente care apar pe toate continentele i pe crusta subi
De obicei, formarea unui bazin oceanic ncepe cu riftarea. Ca mecanism de formare, rif-
turile pot lua natere prin forfecare pur, forfecare simpl, sau curgere general necoaxial
tensional. Forfecarea pur se recunoate n grabenele mrginite de falii normale n care axa
de extensie corespunde cu axa grabenului. n cazul forfecrii simple se individualizeazo
suprafa de detaare, care la captul superior permite sau cere formarea de semigrabene cu
at.

Ioan Balintoni

16

blocuri nclinate antitetic, mrginite de falii Iistrice. Extensia se produce lateral, unde
de detaare intersecteaz crusta inferioara. ductiHt Dac extensia evolueaz, dorsala
mediooceanic se va forma n acest loc. Dac!!. evoluia riftului se oprete nainte de spreading, aici se va forma un bazin de flexare (sag). Un alt bazin poate apare deasupra unei rampe
a compartimentului inferior. Domarea, riftarea i geneza bazinelor reprezint stadii n procesul de subiere a crustei, formnd o secven genetic. Trebuie nsa s!!. menionm, c!\ n afar
de domare, provocat!\ de curenii mantelici ascendeni, rifturile se pot asocia i cu tectonica
de evadare (e.g. Ratschbacher et al., 1991). Vulcanismul rifturilor poate ncepe cu cu curgeri
de bazalte de platou continental, este extrem de divers i i sunt nelipsite componentele alealine. Rifturile intracontinentale avortate se numesc aulacogene i se ntlnesc n soclurile
multor platforme.
n ceea ce privete sedimentele bazinelor de rift, acestea se caracterizeaz prin
faciesuri foarte variate care se modific!!. rapid pe vertical!\ i orizontal . Cea mai general!\ succesiune a lor este: 1) depozite fluviale; 2) depozite lacustre; 3) din nou depozite fluviale . Nici
ingresiunile marine temporare nu lipsesc, srurile sunt frecvente, de asemenea crbunii i
uneori apare magmatismul bimodal. Este, totui, de remarcat predominana depozitelor continentale i variabilitatea faciesal. Identificarea unor depozite de rift metamorfozate pare
extrem de dificil, i pe teritoriul Romniei pare puin probabil s!!. se pun aceast problem.
ncheiem comentariul la bazinele de rift cu meniunea c!!. ele pot evolua n margini continentale pasive, devenind de obicei ngropate.
suprafaa

2. Bazinele de margine

continental pasiv

Odat cu formarea axei de spreading rifturile crustei continentale subiate i


n general evoluia ca structur specific i sunt ngropate sub cuvertura sedimentar postrift. Sedimentele sinrift sunt separate de cele postrift prin aa zisa discordan de
dezmembrare. Au fost identificate trei clase de margini pasive.
1. Nonvulcanice (Marea Roie, Estul S.U.A., Africa de N.W., etc.). Marginile
pasive nonvulcanice pot fi srace in sedimente, sau, n funcie de bogia surselor de alimentare, pot acumula cuverturi sedimentare de pni\ la 1O krn sau chiar mai groase.
2. Vulcanice (Rockall Bank, VOering Plateau). Acest tip de margini pasive arat o
zon groas de uniti vulcanice la mbinarea dintre crusta continental i cea oceanic. Sunt
n general mai inguste dect primele.
3. Rift-transform (Golful Califomiei). Presupune o decroare importanti\ de-a lungul riftului, cu toate proprietile pe care le posedll bazinele de tip pull-apart.

n ceea ce privete faciesurile pe care le mbrac sedimentele marginilor continerttale pasive, au fost descrise patru tipuri eseniale:
a) sedimente siliciclastice - cuarite;
b) construcii carbonatice- asociaii carbonatice ntinse;
c) sedimente deltaice progradante- micaisturi i paragnaise;
d) margini continentale cu diapire de sare.
nceteaz

n cutarea unor corespondente vechi ale sedimentelor marginilor pasive actuale


trebuie pornit att de la clasele acestora, ct i de la faciesuri. Probabil c sedimentele car
bonatice groase ar trebui luate n considerare n primul rnd, precum i sedimentele terigenc
mature, bine difereniate, lipsite de material vulcanic acid. Prezena metabazitelor ar fi de

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

17

ateptat, i alternanele de faciesuri trebuie, de asemenea, avute n vedere. Un indiciu esenial


ar consta n decelarea unei discordante metamorfice la baza seriei bnuite a se fi format pe o
margine continental pasiv. Deci, ar trebui s gllsim o crust preexistent, subiacent acesteia. Polimetamorfismul i ariajele ingreuneaz mult conservarea caracteristicilor
secvenelor formate pe marginile continentale pasive, dar n special faciesurile (a) i (b)
depuse pe clasele 1 i 2 de asemenea margini par a fi mai stabile i mai uor de recunoscut.
Fllrll s intrllm n detalii, secvenele puternic carbonatice din Carpai se preteaz la analize din
acest punct de vedere.

3. Bazinele intracratonice asociate cu megarifting


Este vorba n fond de o combinaie a primelor dou tipuri de bazine, dar nu neaparat
n succesiune, ci mai degrab coexistente. Noiunea se refer la evoluia ndelungat a proceselor de rifting n condiiile dezagregrii unei pangea, fmo ca totui spreadingul s conduc
la fonnarea unor oceane largi, asemenea Atlanticului. Exemplul tipic ar fi Europa mezozoic
n regiunea Tethysian. Sediinentarea ncepe cu depozite predominant continentale i vulcanice de rift, continu cu platforme carbonatice pe mari ntinderi, pn cnd se produce
dezmembrarea propriu-zis, i apoi sedimentarea mbrac faciesuri variate, att carbonatice
ct i terigene, ndinate sau n succesiune. Identificarea secvenelor metamorfozate nscute
n astfel de bazine ar trebui s se bazeze pe principiile valabile pentru cele anterioare. O car.acteristic aparte a succesiunilor sedimentare ale bazinelor intracratonice asociate cu
megarifting ar fi trecerea lateral de la o crust subiacent continental la una subiat sau
oceanic .

4. Bazine de tlexare continentale sau intracratonice


Aceste bazine se formeaz n interiorul cratonilor, sunt de lung durat (200 la 1000
Ma) subsideaz foarte lent i pot acumula pn la 10-15 km de sedimente. Cauza subsidenei
nu este bine neleas, presupunnde-se printre altele o transformare lent gabbrou-eclogit n
crusta inferioar, dependent de istoria anterioar a acestei cruste.
Datorit subsidenei lente sedimentele arat faciesuri continentale la marine de mic
adncime, cu multe lacune. Dac aprovizionarea terigen este slab, se pot acumula roci carbonatice de ap puin adnc i evaporite. n Romnia astfel de bazine se cunosc n cadrul
platformi Moesice cu o sedimentare ncepnd din Ordovician i continund n Teriar n
unele poriuni. Asfel de bazine nu pot intra n condiii de metamorfism dect dac sunt afectate de rifting i prinse apoi in settinguri geotectonice subducionale .

5. Fosele de mare adncime de la contactele convergente


Fosele reprezint cele mai adnci depresiuni ale litosferei oceanice i locurile unde
aceasta este reciclat n manta. Sunt bazine lungi i inguste n care se formeaz complexe sau
prisme de acreie cu fruntea spre ocean, prinse ntre cele dou plci. Prismele de acreie sunt
alctuite dintr-o serie de lame de ariaj din ce n ce mai tinere spre fos i ele poart n spate
bazinele de versant (slope) i prearc.

18

Ioan Balintoni

Bazinele prearc pot-fi construite, reziduale sau compozite. Sistemele arc-fos pot fi:
1- vulcanogene intraoceanice;
2- de margine continental! riftat. n primul caz, distana minim! dintre arc i fos
este de circa 100 km.
n ce privete aprovizionarea cu material, fosele se pot diviza n patru categorii:
1. Fose supraaprovizionatc. in aceste fose planele de detaare ale unitilor tectonice suprapuse se situeaz in interiorul umpluturilor sedimentare tinere.
2. Fose aprovizionate moderat i cu o ratli de convergenli moderatii. Aici decolrile
se produc in interiorul cuverturii sedimentare a plcii inferioare. Secvenele mai puin distanate din lamele tectonice ale prismei de acreie ncep cu sedimente pelitice i hemipelagice fine i devin mai grosiere in sus.
3. Fose srace n sedimente. n asemenea fose planele de detaare intersecteaz
crusta oceanic!, i in prisma de acreie sunt introduse lame de bazalte.
4. Fose cu eroziune tectonic. Cnd aportul sedimentar n bazli este foarte sczut,
placa subdus poate detaa lame din placa nclectoare, care sunt antrenate pe planul
Benioff.
Problema pus aici este cea a cuplajului dintre dou plci la un contact convergent.
Ea nu este att de simpl cum s-a comentat mai sus. Intensitatea cuplajului este dependent
n mare msur de indicii de plutire ai plcii subduse, deci de vrsta ei, de grosimea plcii
nclectoare etc.
Important este s vedem care sunt sursele de alimentare ale foselor i deci, felurile
sedimentelor:
a) Influx lateral - provine dinspre arcul magmatic, este predominant vulcanoclastic
i se acumuleaz n lungul laturii interne a fosei.
b) Transport axial- aduce material siliciclastic n lungul fosei, din arii ndeprtate
cu aflux sedimentar nalt, dar i vulcanoclastic. Acest mecanism este activ att timp ct fosa
este exprimat morfologic.
c) Migrarea lateralli a cuverturii mai vechi a plcii subduse la locul fosei. Pe aceast
cale se sedimenteaz ooze calcaroase i/sau silicioase, argil roie, argile i silturi hemipelagice.
d) Depunere liber din volumul de ap supraiacent fosei - este vorba de aport pelagic i hemipelagic.
Ultima surs este nesemnificativ!; cea de a treia poate fi semnificativ dar este
neimportantA totui cantitativ. Rezult c primele dou surse aduc grosul sedimentelor
imprimndu-i caracteristicile.
.
Sedimentele foselor vor fi deci predominant flioide, wildflyschurile i melanjurile
vor fi prezente, secvenele se vor repeta n prismele de acreie, lame de roci bazaltice se pot
intercala n succesiuni alctuite predominant din material de origine vulcanicl.\ acid, accidental sunt de ateptat roci carbonatice, silturi i argile, eventual roci silicioase de provenien oceanic!. Toate aceste trsturi ar trebui sli se regseasc i in stivele metamorfozate,
dou caracteristici prnd definitorii:
- alternana de material magrnatic bazic i acid intr-o ambian sedimentologic slab
difereniat;

- participarea practic nesemnificativ a materialului carbonatic.


Asemenea formaiuni sunt frecvente n Carpai, dar polimetamorfismul i deformarea repetat! ngreuneaz totui recunoaterea lor cert. Stivele de acea5t natur sunt lipsite de un fundament Clllstal continental i grosimea lor poate fi foarte mare.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

19

6. Bazine prearc
Dup cum le arat numele, bazinele prearc sunt amplasate ntre arc i fos. Au fost
individualizate patru tipuri de asemenea bazine.
1. Bazine intramasiv sau intraarc. Plasate chiar n interiorul arcului, sunt limitate ca
extindere i subsiden. Acumuleaz sedimente continentale sau cu faciesuri locale speciale.
Nu sunt de interes pentru discuia noastr.
2. Bazine acreionare. Sunt n principal bazine marine plasate pe versantul prismei
de acreie. Se deformeaz mpreun cu aceasta, au extindere limitat i gzduiesc sedimente
asemntoare cu cele care aprovizioneaz fosa. Nici acestea nu pot avea semnificaie pentru
recunoaterea secvenelor metamorfice.
3. Bazine reziduale sau relicte. Acestea acumuleaz sedimente pe crusta oceanic
sau tranziional blocat ntre arc i prisma de acreie. Permit subsidene accentuate i deci,
acumularea de sedimente groase.
4. Bazine construite. Sunt bazine alungite amplasate ntre muchia prismei de acreie
i arcul vulcanic. n zona Sunda asemenea bazine au lungimi de Ia 150 la 500 kni, i limi
de la 50 la 100 km. Ultimele dou tipuri de bazine pot fi luate n considerare ca settinguri geotectonice pentru acumularea de material care ulterior va furniza metamorfite cu caracteristici recognescibile.
Umplutura bazinelor de prearc este furnizat n primul rnd de arcul vulcanic .
.Nisipuri deltaice i fluviatile se pot ndina cu curgeri piroclastice, cderi de cenu, curgeri
de !ave i acumulri aluviale de material vulcanic i nevulcanic. n mediul marin puin adnc
se acumuleaz un amestec de material terigen i vulcanic srace n material organic. n.zonele
ce pennit un aport turbiditic se depun secvene asemntoare cu fliurile cu un important
aport de material vulcanic. Aici se pot ntlni i ceva carbonai i material organic. n fine,
apar i sedimente de cmpie abisal cu mame montmorillonitice lipsite de carbonai, cenui
fine i turbidite fin granulare.
Caracteristicile eseniale ale sedimentelor de prearc sunt:
a) abundena materialului vulcanic de arc;
b) aportul terigen nensemnat;
c) absena vulcanitelor bazice;
d) srcia n roci carbonatice;
e) amplasamentul n afara spaiului cu crust continental.
Metamorfitele provenite din sedimente de prearc ar putea fi importante n Carpai.

7. Bazine backarc sau marginale


Se dezvolt n spatele arcurilor vulcanice n zone extensionale pe crust de transau oceanic. Umplutura lor variaz considerabil i nu exist reguli faciesale generale
pentru recunoaterea acestor bazine. Einsele (1992), include aici i bazinele de la est de Anzi,
care sunt ns denumite bazine retroarc. Acestea sunt bazine amplasate pe crust continental
umplute n special cu molas. Pentru bazinele backarc amplasate pe crust oceanic s-ar
putea recunoate un stadiu primar de rifting cu material de umplutur epiclastic i piroclastic, i prezena de zcminte hidrotermale speciale, urmat de un stadiu secundar de spreading
cnd materialul vulcanic ncepe s scad n favoarea celui pelagic. Totui succesiunea
ziie

20

Ioan Balintoni

obinuit

a umpluturilor in ,bazine oceanice mici este urmtoarea:


a) sedimente elastice normale coninnd cuar, feldspai i mice;
b) sedimente pelagice i hemipelagice cu tendin spre ap mai puin adnc, c
creterea influienei materialului vulcanoclastic.
Marginile interne i externe ale acestor bazine denot mari diferene sedimentolo~
ice. n centurile mobile vechi diferenierea umpluturilor foselor de secvenele bazinelc
prearc i backarc se face cu dificultate. Fosele sunt umplute intotdeauna in ap adnc, da
sedimentele lor includ alunecri i curgeri n mas care conin material de ap puin adnc;
sau de origine terestr. Att bazinele prearc ct i cele backarc indic o tendin de a prim
sedimente de ap din ce in ce mai puin adnc, in sensul creterii stivei, dacll aprovizionare;
este suficient spre a umple bazinele. Prezena bazaltelor oceanice este specific pentrl
umpluturile foselor dar poate indica de asemenea existena unui bazin prearc rezidual sau '
unui bazin oceani~ backarc.
Din cele discutate pn aici se poate conchide c bazinele de fos adnc, de prearc
i backarc au o serie de trsturi comune care pot fi luate n considerare chiar i n secvenele
metamorfozate:
1. Succesiunile pot fi foarte groa~e.
2. Secvenele se pot repeta.
3. Un soclu sialic lipsete in general.
4. Este de ateptat prezena bazaltelor oceanice ca intercalaii cu frecven variabill
n stiv.
5. Aportul de material vulcanic acid de diverse origini este intotdeauna prezent, i
uneori in mari cantiti.
6. Materialul calcaros poate absenta total, sau dac apare, formeai intercalaii subiri, neinsemnate cantitativ.
7. Cuaritele i materialul organic pot fi prezente.
8. Zcmintele specifice magmatismului bazic i acid pot avea uneori o importan
considerabil.

Dup cum vom vedea la momentele oportune, metamorfitele carpatice par


format cu precdere in asemenea settinguri geotectonice.

8. Bazine remanente

.i

l'

se fi

de forland

Ultima faz de dezvoltare a unei centuri mobile se caracterizeaz in mod obinuit


prin tranziia de la bazinele remanente ale unui ocean pe cale de inchidere la bazine de forland. n timp ce bazinele remanente sunt umplute cu sedimente de tip fli, bazinele de forland
acumuleaz depozite de molas. n mod tipic fliul este reprezentat de o secven groas de
turbidite i curgeri de masl1 gravitaionale i este ncorporat ntr-o centur mobil!\ inclilecat
i cutat. Molasa const predominant din depozite marine de ap puin adnc, pn la
depozite continentale i include mari conuri aluviale i deltaice.
Deoarece bazinele remanente rezult .prin subducie i sunt subntinse de crusta
oceanic sau subiata, ele reprezint bazine adnci pe cale de ngustare. Fliul ajunge de obi~
cei n final pe marginea continental anterior pasiv!\. Fliurile devin in general din ce in ce
mai tinere spre forland. Uneori, cu ct se apropie coliziunea, fliul este inlocuit de wildflysch, iar cnd ncepe nclecarea marginii pasive i face apariia molasa.
Sedimentele bazinelor remanente sunt in mod evident in succesiune cu cele de fosl

Geotectonica terenurilor metamortice din Romnia

21

deci au caracteristici faciesale asemltntoare. Ele sunt prinse n prisma de acreie i deci se
pot metamorfoza. n schimb doar marginea interni\ a molasei poate fi prins in prisma de
acreie i de obicei ea nu se metamorfozeaz. Un caz actual aparte ar fi molasa din faa
Himalayei care este prins sub inc!Uec!trile himalaiene datorit hipercoliziunii Indiei.
n ce privete categoria de bazine de tip pannonic i pull-apart ele sunt neimportante
pentru metamorfism din cauza condiiilor restrictive de generare.
O problem special o constituie conceptul de bazine poli istorice, deoarece bazinele
ii pot schimba funcia in timp. Spre exemplu, bazinele de rift pot evolua spre baiine de margine continental pasiv, apoi spre bazine oceanice, bazine din zona de subducie, i in final,
spre bazine remanente i de forland. n perioada de scurtare litosferic i de subducie, unele
bazine pot dispare in intregime, dar in alte cazuri ne putem atepta la suprapunerea
secvenelor bazinale. Bazinele poliistorice au fost divizate astfel:
a) Bazine suprapuse peste o suturi\, fiind exemplificate mai ales de cuverturile posttectogenetice;
b) Bazine succesoare, care i schimb funcia deasupra unei cruste care i
pstreaz timp ndelungat mobilitatea.
c) Bazine resurgente, care ii repet funcia.
Cele mai vechi bazine de mare adnc nu depesc Jurasicul, deoarece aceasta este
cea mai veche crustlt oceanic cunoscut.
Relativ la problema bazinelor trebuie s subliniem c referinele au fost la bazinele
actuale. Probabil c tipurile de bazine descrise pot fi ntlnite pn n Proterozoicul superior
.cel puin,' dar n Arhaic cu siguran!l structura i mobilitatea litosferei au fost altele i nu se
pstreaz dect anumite tipuri de bazine, cu formaiuni mult diferite de cele actuale. Despre
evoluia bazinelor, a umpluturilor lor i a mineralizaiilor n istoria Pmntului, vom face un
expozeu in cele ce urmeaz, reproducnd n mare msur datele furnizate Lambert (1989).

9. Sedimente arhaice
Roci sedimentare afloreazli n secvenele supracrustale ale terenurilor gnaisice de
grad nalt de metamorfism i in centurile de roci verzi, dar ele sunt subordonate n general
rocilor magmatice; grauwackele, cherturile i sed.imentele vulcanoclastice sunt in Arhaic
mult mai abundente dect carbonaii, clastitele mature i evaporitele. Cele mai vechi strate
metasedimentare se gasesc n Groenlanda, n secvena numit Isua, de 3800 Ma. Succesiunile
supracrustale conin cuarite, carbon ai i formaiuni ferifere rubanate (BIF) care au fost interpretate ca reflectnd condiii de platformA epicontinental sau de elf. n si\ metamorfismul de
grad inalt face dificil!\ distingerea gresiilor cuaroase i a cal carelor de cherturile i carbonaii
exhalativi. Stratele elastice probabil eli au asociai componeni vulcanici majori. Centurile de
roci verzi s-au format n principal intre 3()00 i 2600 Ma., dar sunt exemple i intre 1800 i
2000 Ma. Aceste centuri sunt mai mult sau mai puin arcuite i predominant vulcanice la
partea inferioar.

10. Sedimente proterozoice


Stratele proterozoice sunt p!lstrate n bazine sedimentare ntinse i n centuri mobile
complexe structural, relativ nemetamorfozate. Secvenele proterozoic inferioare sunt carac-

22

Ioan Balintoni

terizate de ansamble epicor;ttinentale de tipul cuarit - ortoconglomerat - arcozA - shale - carbonai. Stabilizarea cratonic nu a aprut peste tot n acelai timp, cea mai veche secven
caratonicli cunoscutli, de circa 3000 Ma, este supergrupul Pongolo din Africa de Sud. Ea este
mai bogatli in bazalte dect majoritatea secvenelor proterozoice dar difer de centurile de
roci verzi arhaice tipice prin prezena extensivli a cuaritelor de ap puin adnc i a carbonailor criptalgali. Ea este succedatli de o secvena de vulcanite i clastite continentale i
apoi de grupul Witwatersrand de 2500 - 2700 Ma, care trece treptat n sus probabil de la un
ansamblu deltaic marin la clastite grosiere continentale i marine. Cele mai vechi tillite presupuse apar n grupul Witwatersrand. Centurile de roci verzi arhaice au aprut pretutindeni in
zone de marcat extensie. Cele mai vechi dezvoltri majore de strate roii i de dolomite diagenetice au fost n jurul a 2400 Ma. n tot Proterozoicul dolomitele sunt mai abundente dect
calcarele. Cele mai vechi dintre larg rlispnditele BIF proterozoice sunt n jur de 2500 Ma.
Depozite de evaporite pseudomorfozate de carbonai au fost nregistrate din diverse perioade
ale Proterozoicului. Cele mai vechi sunt de vrst proterozoic timpurie i apar lng Marele
Lac al Sclavilor in Canada. Ele conin cea mai veche eviden a unor sedimente bogate n
halit, sugernd concentraiile coborte n NaCJ ale hidrosferei arhaice.

11.

Evoluia

bazinelor de la 2000 la 1500 Ma

n aceast perioad cele mai vechi bazine sedimentare i domenii orogenice par s
se fi 1ocalizat n settinguri ensialice, dei au fost descrise i zone de subducie de margine continental. n esen sunt observabile doua tipuri tectono-stratigrafice separate de un eveniment orogenic major la 1800 Ma. Observaia este valabila mai ales pentru Australia. Ambele
cicluri cuprind:
- o secven inferioarA clastica, bogat n cuar, care de regulli este n mod clar fluviatil, cu proporii variabile de vulcanite bimodale. Acestea s-au format probabil n fazele
iniiale de extensie crustala i rifting ale crustei arhaice subiri;
- n partea mijlocie, secvene de clastite mai fin granulare, care includ i strate de
roci carbonatice. Existli, de asemenea, din abunden dolomite i BIF-uri n secvenele mediane, care par s se fi. format n fazele transgresive asociate cu subsidena postextensional;
- la partea superioara afloreaza faciesuri turbiditice sau molasice care marcheazA
inceperea fazelor orogenetice. Orogeneza larg rlispndit de la 1800 Ma pare s fi fost asociat cu o schimbare rapid n modelul conveciei mantelice care a avut ca rezultat producia
de magme felsice de tip 1 din stratul mafic subplacat crustal. Dup aceasta orogenez au
urmat perioade de rifting major.

12.

Tendine

geochimice n

evoluia

crustei

Existli modificri seculare n tendinele majore geochimice ca i n proporiile relative ale tipurilor de sedimente. Un exemplu important este creterea raportului. K/Na n
shales, silturi i gresii n Proterozoicul timpuriu. Aceasta reflect rolul major activitliii magmatice bogate n K in stadiile finale ale cratonizarii, la fel ca i creterea net a 87Sr/86Sr in
rocile carbonatice n Proterozoicul timpuriu. Sedimentele arhaice se disting de cele mai tinere
prin abundente mai sczute n REE, raportul La/Yb mai cobort i lipsa nsrcirii n Eu, ceea
ce implic faptul c cru.s ta arhaic expus a fost considerabil mai maficli dect n perioadele

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

23

ulterioare. Cherturile i roci le carbonatice etaleaz pentru Precambrian valori ale 180 crescatoare cu descreterea vrstei lor. Aceasta indic descreterea temperaturilor oceanice.
ncepnd cu 2500 - 230"0 Ma izotopii sulfului arata o cretere a concentraiei sulfailor n hidrosfer, ceea ce indic o cretere a nivelului oxigenului n atmosfer. Aceasta se
coreleaz i cu alte argumente geologice care arat evoluia spre o atmosfer oxigenat n
Proterozoicul timpuriu.

13.

Evoluia organic

pmntului

Viaa pe Pmnt trebuie s fi evoluat inainte de 3500 Ma, vrsta cherturilor de la


North Pole Australia, care gzduiesc cele mai vechi general acceptate microfosile i stromatolite. n secvenele proterozoic timpurii se observ o cretere marcat a abundenei stromatolitelor i fosilelor. n aceast perioada au proliferat microorganismele producatoare de oxigen i reduclitoare de sulfai. Eucariotele au aprut n Proterozoicul mediu iar macroorganismele n apropierea tranziiei de la Proterozoic la Cambrian.

14. Depozite metalice

gzduite

de sedimente

n Arhaic mineralizaiile s-au format mai ales ca rezultat al proceselor magmatice


. sau meta'morfice. Exista unele depozite de baritin stratificat, care s-au generat prin
nlocuirea unor evaporite. De asemenea cteva BIF arhaice apar in secvene pelagice sedimentare.
lmportanteie BIF proterozoic inferioare s-au format n secvene predominant sedimentare i sunt in general mai mari dect exemplele arhaice. isturile interstratificate cu BIF
sunt depozite piroclastice i chimice ceea ce sugereaza a intrare terigena foarte slab in
bazinele depoziionale marine marginale. Principala surs a Fe2+ au fost apele hidrotermale
legate de zone de rift, imbogite i in silice. BIF au precipitat in momentul cnd apele n ridicare au intrat n ambiante cu ape puin adnci, oxigenate. Abundenta BIF n J>roterozoicul
inferior i descreterea di'amatic ulterioara a abundenei lor este n acord cu oxidarea sistemului hidrosfer/atmosfer in aceast perioadlt
Depozitele importante de Au i/sau U n conglomerate cuaroase cu piritli ca spre
exemplu uriaul Witwatersrand sunt restrnse la secvenele proterozoic inferioare.
Materialele erodate din regiuni surs arhaice au fost transportate n sisteme fluviale de nalt
energie, iar U i Au au fost concentrate prin procese fizice i biologice in ambiane din
apropierea rmului. Stabilitatea piritei i uraninitului in timpul reciclrii materialelor,
favorizeaz!t ideea unui nivel sczut al oxigenului in atmosfera contemporana. Alte tipuri de
zcminte de U s-au format aproape de discordanele Proterozoic mediu - inferior.
Principalele surse de U I-au constituit rocile soclului granitic i rocile proterozoic -inferioare.
Zcmintele par S S@ fi format n multiple evenimente de dizolvare - precipitare dup constituirea unor nivele semnificative de oxigen n atmosfer. Uraniu! hexavalent este foarte solubil in apele oxidate care n mod evident circulau pe falii, fracturi i zone permeabile. Uraniu}
a fost precipitat de reductani, n mod obinuit material organic.
Cele mai vechi depozite majore de Pb-Zn sunt exemplele g!tzduite de isturi de
vi'st!t proterozoic medie, bine reprezentate in Antarctica, Canada, Africa de sud-vest.
mbog!tirea "in sus" a Pb p~e s fi fost o precerin pentni formarea unor astfel de depozite

24

Ioan Balintoni

i evenimentul tectono-tennic de la 1800 Ma a putut s fi jucat un rol important n aceast


mbogire. Depozitele stratiforme de Pb-Zn s-au format sub sau lng interfaa sediment-ap
n depresiuni intracratonice,- deasupra soclului proterozoic inferior. Fluidele foimatoare de
minereuri au fost probabil esenialmente hidrotermalite bazinale care au splat metalele din
secvenele foselor, ajutate n unele cazuri de fluide metalifere din centre magmatice. Sulfura
a venit din surse hipogene i hidrotermale. n Proterozoicul superior nu sunt cunoscute
depozite stratiforme majore de Pb-Zn, dar ele reapar n Fanerozoic.
Mineralizaii hidrotermale de cupru sunt foarte bine reprezentate n secvenele proterozoic medii din Antarctica. Pentru Olimpic Dam se presupun fluide generate de activitatea/
magmatic ntr-un rift terestru activ, i'n timp ce Mount Isa i Teimont Creek s-ar fi format din
fluide generate n timpul stadiilor ultime de metamorfism.
Mineralizaiile stratiforme de Cu majore au devenit abundente n Proterozoicul
inferior, ca spre exemplu centura cuprifer african. Condiii oxidante moderate favorizeaz
transportul cuprului n soluii de temperatur joas i ele ar fi trebuit s fie rspndite numai
dup evoluia unei atmosfere oxigenate. Stratele roii sunt considerate a fi fost o surs major
a cuprului, precum i vulcanitele bazice.

II. Metamorfismul

polimetamorfismul

Vom discuta numai pe scurt aceste subiecte. Polimetamorfismul se refer ra stive de


roci care indicii n asociaiile minerale paragerieze de condiii termodinamice diferite pentru
care se poate stabili o succesiune temporalii. Ideile privind modalitile de genezli a acestor
parageneze sunt diferite. Actualmente este la mod aa zisul traseu P-T-t care nsemneaz
presiune-temperatur-timp i care presupune c pe parcursul unui eveniment termic sau
tectono-term:C asociaia mineral metamorfic se adapteaz parial la traiectul in timp al factorilor termodinamici. Acest model poate fi considerat adevrat n unele cazuri i neadevrat
n altele. Este n afara oricrei ndoieli c unele stive de metamorfite pot ajunge n mod
repetat i la mari intervale de timp n condiii termodinamice caracteristice metamorfismului
regional i dupli prerea noastrli, acesta este polimetamorfismul. Adicli atunci cnd paragenezele unei asociatii minerale s-au format in orogeneze diferite. Altfel este vorba de metamorfism polifazic. Polimetamorfismul este condiionat de riftingul repetat al unei litosfere
continentale relativ n lungul acelorai zone i impliCarea repetat a acestei litosfere n subducie i coliziune. Pentru Europa alpin~ se poate considera demonstrat actualmente eli anumite terenuri au fost afectate i de orogenezele varisticli i cadomian, eventual i caledonian. Polimetamorfismul complicli mult divizarea i clasificarea meumtorfitelor, deoarece
mobilizarea parial a pr1:ilor leucocrate ale rocilor sub formli de topituri sau fluide dense,
deci migmatizarea, defornarea intensa, granitizarea, terg relaiile iniiale dintre corpurile
geologice, le modific parametrii dimensionali i chiar compoziia. n asemenea condiii
reconstituirea stivelor iniiale, i deci, concluziile referitoare la settingurile de genez
premetamorfic a acestora, sunt greu de conturat. Pentru regiunile carpatice .trebuie inut
neaprat cont de caracterul polimetamorfic al multor secvene. n special n clasificrile
litostratigrafice i in corelri trebuie lucrat cu corpuri geologice care au aceeai istorie, altfel
baza de lucru este lipsit de consisen.

Geotectonica terenurilor metarnorfice din Romnia

25

III. Descrierea i clasificarea metamorfitelor


Aceasta este o problem controversat i nc nerezolvat, att la noi ct i n alte
Ghidul Hedberg, ediia 1979 include o serie de recomandri cu privire la divizarea i
clasificarea formal~ i informal a secvenelor de strate, dar referirile la metamorfite sunt
foarte sumare. Dup prerea noastr metamorfitele au nevoie de o clasificare informat special potrivit lor, care s porneasc de la noiunile de liton i litozon combinate cu denumiri geografice. n literatura romneascii de specialitate s-au ncercat clasificri litostratigrafice formale (e.g. Krautner, 1980, 1993 ), dar baza lor este ubred deoarece datele obiec:
tive privind vrstele metamorfitelor sunt insuficiente iar unele secvene au fost profund transtomtate comparativ cu starea iniial, in timpul metamorfismului. Att timp ct fondul de
vrste izotopice prin mai multe metode este redus i contradictoriu, considerAm c divizarea
~i corelarea metamorfitelor trebuie mcut pe principii de relaii reciproce i compararea
istoriilor metamorfice pe de o parte, i incercarea de reconstituire a settingurilor geotectonice
n care s-au format secvenele premetamorfice pe de alt parte. Balintoni et al., (1989) i
Balintoni, Pan (1993), au propus clasificri informate pentru metamorfite din Carpaii
Meridionali pornind de la liton ca subdiviziune petrografic elementar i litozon ca unitate
ri.

litostratigrafic fundamental.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

Carpaii

27

Orientali

1. Structura
Zona cristalino-mezozoicii a carpailor Orientali, dacii ne referim la centura mobil
Getidelor estice. Aceasta nsemneaz cii marginea cratonului pllcii Getice
adiacentit riftului dacic extern, in poriunea opusa marginii platformei Moldoveneti a pliicii
. majore Eurasiatice, a fost forfecat spre a genera o serie de pnze de ariaj. Acestea sunt, de
sus i'n jos, pnza bucovinicii, pnza subbucovinicii i pnzele infrabucoviQice (e.g.
slndulescu, 1984). Pnza bucovinicii poarta deasupra ei Transilvanidele estice, pnze lipsite
de soclu cristalin. La rndul lor, cel puin pnzele bucovinicii i subbucovinic, sunt formate
din mai multe unititi tectonice varistice, care de sus in jos se niruie astfel: pnza de Raritu,
pnza de Putna, pnza de Pietrosu Bistriei i pnza de Rodna (Balintoni 1981, Balintoni in
Sndulescu et al., 1981, Balintoni et al., 1983).
alpin, aparine

' Considerente istorice


Pentru a se inchega imaginile structurale enunate mai sus, s-a parcurs un lung drum
de eforturi i evoluii ale ipotezelor. Planele de ariaj i corpurile tectonice au fost conturate
treptat, oscilndu-se ntre vArstele alpine sau. prea1pine ale acestora, datorit raritii
depozitelor sedimentare mezozoice pe pnzele alpine i dificultiior de separare a unitilor
tectonice ntr-o stiv de metamorfite aparent unitar. De fapt chestiunea esenial a constat in
individualizarea corpurilor tectonice din componena soclurilor pnzelor de ariaj alpine,
deoarece odat realizat acest pas, orice repetiie a unei uniti tectonice elementare sau a unei
secvene de asemenea uniti, sugera existena unor uniti de alt rang, care nsumau o parte
din, sau toate unitile tectonice elementare cunoscute. Aceasta, evident n contextul cnd
coexistau piireri contradictorii despre prezena in cristalinul Carpailor Orientali att a unor
pnze de ariaj alpine ct i prealpine.
Pnza de Rodna. Un contact tectonic care coincide cu planul de nc!Uecare al
pnzei de Rodna, admis actualmente in punctul respectiv, a fost marcat pentru prima dat de
Reinhard i Atanasiu (1927), in versantul drept al Vii Vinului. Structura n pnze de ariaj a
Munilor Rodna a fost stabilitA de Popescu"Voiteti n anii 1929 i 1931. Pnza superioar
(pnza transilvanii dupii Popescu-Voiteti), corespunde actualei pnze de Rodna. Petecul de
acoperire (care a fost menionat n 1929), a fost reprezentat pe profilul IV al lucrrii din 1931.
O imagine cartograqc apropiatii celei prezente a pnzei de Rodna a fost dat de Th. Krutner
n 1938. Aceasta a fost completat de ctre H. Krllutner in 1968, sub numele de pnza de
Rodna. Prezena pnzei de Rodna n partea sudic a zonei cristalino"mezozoice a Carpailor
Orientali a fost stabilita de. Murean n 1976, iar in partea central a aceleiai zone de

28

Ioan Balintoni

Balintoni i Gheuca n 1977, Denumirea utilizati1 de ultimii autori- pnza de lacobeni (Rodna
?) - venea de la acceptarea pariali1 a comparaiei f!cute de Murean (1976), intre pnza de
Iacobeni i pnza de Rodna,.paralelizare infirmati1 ulterior (e.g. Balintoni et al., 1981).

Pinza de Pietros o Bistriei. Aceasta a fost separatii i denumiti1 astfel pentru prima
dat in Munii Bistriei de ctre Balintoni i Gheuca (1977). Ulterior a fost recunoscut pe
intreg teritoriul Carpailor Orientali (e.. g. Vod, Balintoni, 1994).
Pnza de Putna. Istoria acestei pnze este veche. Reinhard (1911), a fost primul
care a afirmat c sedimentele mezozoice de Ia Valea Putnei stau ntr-o fereastrii tectonic.
AceastA observaie a fost utilizat ca argument de clitre toi cei care ulterior au trasat un plan
de ariaj peste sedimentele mezozoice din aceast zonli. Totui, dupii Reinhard, ntregul
cristalin al Crpailor Orientali ar constitui o singur mare pnzi1 de ariaj, ceea ce reprezinta
in esenii ipoteza lui Uhlig (1907), primul geolog care divide Carpaii Orientali in dou uniti
tectonice: pnza bucovinicii, inferioar, alclituitii din cristalin i o cuverturl mezozoicli, i
pnza transilvan, superioarA, format numai din sedimente inezozoice i roci magmatice
bazice i ultrabazice asociate lor. Observm aici modificarea conceptului iniial de pnzi1
transilvanii, operat de Popescu-Voiteti (1929), care ii atribuie un soclu cristalin. Mai trziu
s-a revenit la conceptul de pnze transilvane n sensul lui Uhlig (1907), acceptat i generali-
zat n prezent (e.g. Slindulescu, 1984). n 1931 Kober a propus ipoteza eli sedimentele mezozoice de la Valea Putnei i Iacobeni, constituie cuvertura soclului unei pnze inferioare,
acoperitA de o pnzii de soclu superioar. n acest fel, Kober divide cristalinul Carpailor
Orientali n pnzele bucovinice 1 i II, baza pnzei superioare corespunznd parial cu limita
infer,ioarii a pnzei prealpine de Putna din componena pnzei alpine bucovinice n sens modem. tefan et al., (1956, ftde Dimitrescu 1960), sunt primii geologi de dup rlzboi care au
considerat c in aria aru Domei- Vatra Domei seria epizonalii (in esen seria de Tulgbe),
ncalec de la est spre vest peste cea mezozonalii, tnclecarea fiind de vrstli hercinic!; ei sublinia.Zlide asemenea milonitizarea intens de la contactul celor dou serii. n august 1966, Joja
(fide Joja et al., 1968), presupune existena a douli pnze cu cristalin epizonal peste cristalinul mezozonal de la lacobeni, ambele avnd vergen estic i prinznd de.desubt sedimente
mezozoice. n lucrarea menionat (Joja et al., 1968), Murean denumete cele dou pnze
"unitatea epimetamorficii de Mesteclini (pnza)" i "unitatea epimetamorfic de Fundu
Moldovei (pnza)". Ambele pnze ar fi formate n principal din roci ale seriei de Tulghe.
Ulterior unitatea epimetamorfic de Fundu Moldovei va fi denumitA unitatea de Putna.
O ipotezii mai apropiat de cea a lui Kober este propusii de Bercia i Bere ia ( 1970),
care cred c unitatea autohton de Bretila-Iacobeni este acoperit de unitatea de Bistria, formatii mai ales din roci ale seriei de Tulghe i avnd vergenli estic!. Pnza de Bistria este
reprezentatA de dou subuniti: o subunitate inferioar, denumitA de Mesteclini, i una superioar, de Valea Putnei, ns cu vergenii vestic. Acest concept preia parial opinia lui
Dimitrescu ( 1964 ), i opinia lui Bercia (in Bercia et al., 1967), dupli care cristalinul Carpailor
Orientali ar reprezenta un orogen cu simetrie bilateral semnificativ!, puternic asimetric.
Pnza de Putna descris! ca o unitate structural! major! a zonei cristalino-mezozoice a
Carpailor Orientali, formatii numai din roci ale seriei de Thlghe, este menionat pentru
-prima dat n lucrarea lui Bercia et al., (1971). n 1976, Bercia et al., au vorbit de pnza de
Putna ca de unitatea tectonic! prealpinl de Putna, parte a soclului pnzei alpine bucovinice.
Pinza gnaiselor de RarAu. Aceasta pnzii (intr-o accepie apropiatii celei actuale),
a fost individualizati1 pentru prima dat de Popescu-Voiteti n 1929, pe baza h!rii lui
Atanasiu din 1927. Argumentul lui Voiteti pentru separarea pnzei gnaiselor de Rarliu a fost
pozi_ia anormal a rocilor cu grad de metamorfism mai ridicat, peste roci cu grad de meta-

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

29

morfism mai cobort. Realitatea pnzei gnaiselor de Raru a fost comfirmat ulterior de
aproape toi cercettorii zonei cristalino-mezozoice a Carpatilor Orientali.

2. Prezentarea

descrierea Getidelor estice

Sllndulescu este cel care a susinut i dezvoltat cu fermitate conceptul dup care zona
este format din mai multe pnze de ariaj alpine,
ale cror socluri susin cuverturi sedimentare mezozoice (eventual i Permian), care se
deosebesc prin faciesurile lor. Altfel spus, cte faciesuri, attea uniti tectonice. Semnificaia
afirmaiei de mai sus este urmtoarea: alturarea sau suprapunerea unor faciesuri heteropice
insa sincrone, este indiciu de relaii anormale, deoarece este nclcat succesiunea natural a
acestora.
Unitile tectonice alpine descrise de Sndulescu in cristalinul Carpailor Orientali
i terminologia utilizat le relatm n continuare.
n 1967 acest autor vorbete de pnzele bucovinic i subbucovinic. n 1975, sub
termenul general de dacide orientale, care nsemneaz timp (dacide: uniti tectonice de
vrst mezozoic), i spaiu (orientale: din componena Carpailor Orientali), sunt reunite
urmtoarele uniti tectonice.
1. Pnzele transilvane, adic pnzele de cuvertur (pnza de Perani i pnza de
H!l.ghima), situate deasupra celei bucovinice i care ii au originea n Tethysul principal.
2. Pnzele central-est-carpatice, pnze de soclu, reprezentate prin pnza bucovinicli,
pnza subbucovinic i unitatea de Bretila, adic cele care constituie n mod special interesul
nostru.
3, Pnzele fliului dacic extern, n numr de trei: pnza fliului negru, pnza de
Baraolt i pnza de Ceahlu.
n 1980 se observ o evoluie n limbaj care p,ermite o mai larg generalizare.
Dispare termenul de dacide orientale, rmn pnzele transilvane i pnzele central-est-carpatice i apare noiunea de pnze dacice externe, care, pe lng unitile fliului amintite mai sus
includ i pnza de Severin din Carpaii Meridionali. Este evident cutarea unei terminologii
care s indice un timp comun i un spaiu comun cu proprieti specifice. Pentru ultimele
acesta este riftul dacic extern. Terminologia spaio-temporal se fixeaz definitiv n 1984,
cnd Dacidele mediane includ totalitatea Getidelor iar "Dacidele externe" rltmne termenul
consacrat pentru totalitatea Severinidelor. n cadrul Dacidelor mediane avem de-a face cu
pnza bucovinic, pnza subbucovinic i pnzele infrabucovinice, ca pnze central-estcarpatice. Acest grup de pnze de soclu este acceptat i de clitre noi actualmente ca uniti
tectonice alpine constitutive ale zonei cristalino-mezozoice a Carpailor Orientali.
Pentru un timp, n paralel cu nomenclatura lui Sndulescu, a circulat o nomenclatur susinut de ctre. cercettorii terenurilor metamorfice, sintetizat de Bercia et al., n
1976. Conform acestor autori, zona crista1ino-mezozoic a Carpailor Orientali avea urm
toarea constituie din punct de vedere tectonic:
1. n poziie superioar sistemul Pnzelor Transilvane constituit din Pnza de
Hghima i Pnza de Perani;
2. sistemul Pnzelor Bucovinice, format din grupul Pnzelor Bistriene, grupul
Pnzelor Maramureene, Pnza de Poleanca i Pnza de Civcin. Grupul Pnzelor Bistriene
ngloba Pnza Bucovinic! avnd la r&ictul ei n componen Unitatea de Raru i Unitatea de
Putna, apoi solzii Brnrel i Delnia, Pnza de Rodna-Mestecni, solzul Argestru i Pnza
cristalino-mezozoic a CarJ)ailor Orientali

30

. Ioan Balintoni

de Iacobeni. Din grupul Pn~lor Maramureene sunt menionate numai unitile tectonice ce
apar in semifereastra Rodn'a i anume: solzul Cisa, Pnza de Anie, Pnza de Stiol i Pnza
de Valea Vinului. Pentru toate celelalte pnze maramureene sunt menionate numai ferestrele
tectonice in care apar: fereastra Tisa, fereastra Bistra, semifereastra Vaser, fereastra Rusaia,
fereastra Aria-Barnar, fereastra Tometi. Se admitea pentru Pnzele Maramureene o poziie inferioar celor Bistriene. Acest sistem de clasificare deosebit de complicat era determinat de confuziile Bcute intre unitile tectonice alpine i cele prealpine, confuzii inerente stadiului de cunoatere a geologiei terenurilor metamorfice ale Carpailor Orientali n acel timp.
Aceste confuzii au fost nlturate intr-o serie de lucrri aprute imediat dup 1980 (Balintoni
1981, Balintoni in Sndu1escu et al., 1981 i Balintoni et al., 1983). Ca rezultat, ncepnd din
1981 a fost acceptat schema propus de Sndulescu pentru clasificarea pnzelor central-estcarpatice alpine cu precizrile datorate metamorficienilor in delimitarea unitilor tectonice.
Pnzele bucoviniC i subbucovinic pot fi urmrite intr-o accepie cilindrist, practic neintrerupt in tot lungul Carpailor Orientali. Pnzele infrabucovinice sunt discontinui, fragmentare, afloreaz in ferestre tectonice i nu sunt corelabile unitate cu unitate. n cele ce
urmeaz vom descrie faciesurile cuverturilor sedimentare ale Getidelor estice, urmndu-1
indeaproape pe Sndulescu (1984, IGCP Project 1988).
a. Pnza bucovinic
Pnza bucovinic - fiind cea mai de sus dintre Getide, pstreaz cuvertura sedimentar mezozoic pe mari suprafee. Redm schematic constituia seriei sedimentare
bucovinice pe baza urmtoarelor lucrri: Sndulescu et al., (1975), Kr\'90utner et al., (1975),
teBnescu, teBnescu (1981 ), Slndulescu, (1984), Slndulescu et al., (1987).
Werfenian: conglomerate i gresii cuaritice;
Campilitm: calcare in plltci sau litate cenuii;
Campilian sup. - Anisian: dolomite masive;
Ladinian: strate cu jaspuri (Pojorta), i calcar~ albe, calcare cu Diplopora annulata;
Sinemurian - Carixian: calcare oolitice hematitice;
Dogger: calcare marnoase-nisipoase (grezoase); siltite brune;
Callovian/Oxfordian : radiolarite, silturi radiolaritice;
TithonicNalanginian :
- Strate de Lunea in corpul principal al pnui bucovinice;
-Strate cu Aptychus (marnocalcare i marne verzi sau roii), strate de Pojorta Coroana, calcarenite cu silexuri, in digitaia de Sadova - Grbova;
- Fli de Stejaru in digitaia de Vrghi;
- Stratele de Clifele Yn digitaia Tarnia;
Hauterivian/Barremian inf.: conglomeratele i gresiile de Muncelu n digitaia
Sadova;
Barremian sup.-Apian inf. sau Albian: formaiunea de wildfli;
- Stratele de Lunea indic faciesuri pelagice cu tintinide fiind reprezentate prin
secvene predominant mamoase i calcaro-marnoase, cu rare intercalaii de turbidite lipsite
de ritmicitate.
- Fliurile de Pojorta, de Coroana, de Stejaru i de Clifele sunt de tip binar, cu arenite polimictice cele mai externe (Pojorta, Coroana), cu matrice predominant silicioas.
Prima discordan unghiular recunoscut in succesiunea bucovinic (Sndulescu,
1976), se plaseaz la baza Toarcianului sau Aalenianului, deci in partea final a Jurasicului
inferior. Dup Sndulescu (1984), ar putea corespunde formrii riftului dacic extern. Cea de-

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

31

a doua discordan unghiular sesizat n aceai secven se situeaz n baza stratelor de


Lunea (Patrulius et al., 1968, Sndulescu, 1975). Cea de-a treia discordan unghiular este
la baza formaiunii de wildfli "(Patrulius et al., 1966, 1968; .Sndulescu 1969, 1975).
Sndulescu ( 1984), consider aceast discordan preapian, eventual prebarremian superioar, n funcie de vrsta nivelelor de baz ale wildfliului. Deoarece contactul din baza
wildtliului poate fi admis , i ca fiind de natur tectonic, aceast discordan poate .fi
cobort pn n Hauterivian la baza conglomeratelor de Muncelu, care amintesc de un facies
de mo1as. n aceast idee, discordana unghiular intraneocomian din partea frontal a
pnzei bucovinice ar putea fi sincron cu prima inclecare a pnzei Getice peste fliul de
Sinaia in regiunea vii Prahovei (tefnescu 1973, Patrulius 1969).
Conform cu Sndulescu (1984), digitaiile frontale ale pnzei bucovinice care gz
duiesc fliurile bucovinice (Sadova-Grbova i Tarnia-Vrghi), ar putea fi .sincrone cu
micrile care au dat discordana discutat. Relaiile digitaiei Sadova cu conglomeratele de
Muncelu de la Pojortta ar putea fi concluzive n acest sens, dadi n timpul punerii in loc a
pnzei bucovinice, intraalbiene, (e.g. Sndulescu, 1984), inclecrile preexistente nu ar fi fost
reluate, crendu-se i altele noi (e.g. Krllutner et al., 1975).

b. Argumente in favoarea alobtoniei wildfliului


Sndulescu (1975), a tratat pe larg problema wildtliului ajungnd la concluzia c
este o formaiune sintectonic, format n timpul avansrii spre est a pnzelor transilvane, al
cror material il remaniaz sub form de olistolite. Dei exista idei mai vechi asupra alohtoniei wildf!iului (e.g. Ileana Popescu, 1970), Sndulescu i-a meninut n linii mari prerile i
'actualmente (e.g. Sndulescu, 1984). Fr s aib valoare pniremptorie, pot fi enunate o serie
de argumente logice n favoarea alohtoniei wildfliului, pe baza descrierilor existente, n principal n lu,crarea lui st1dulescu din 1975.
1. Wildfliul incepe in baz cu termeni foarte diferii, pe distane scurte.
2. Acoper termeni diveri ai pnzei bucovinice, ncepnd cu soclul cristalin i terminnd cu conglomeratele de Muncelu.
3. Pe poriuni tnsemnate are in baza brecii care remaniaz formaiuni ale fundamentului, spre deosebire de restul formaiunii care remaniaz elemente ale pnzelor transil-

vane.
4. nglobeaz elemente care lipsesc din pnzele transilvane n zona de dezvoltare a
acestora. Spre exemplu in sinclinalul Haghima sunt o mulime de elemente ofiolitice care
lipsesc n pnza de Hghima.
5. n cadrul secvenei de wildfli destul de aproape de baza acestuia se dezvolt
nivele de jaspuri i cinerite bazice. Este dificil de imaginat c cineritele respective, care trebuiau s.:.i aib originea n Tethysul !ransilvan, ajungeau la marginea estic a ceea ce va fi
viitoarea pnz bucovinic tocmai n timpul obduciei ofiolitelor transilvane.
6. Matricea wildfliului este argilo-siltic, ori, acest material nu poate proveni din
pnzele transilvat)e care sunt formate din roci carbonatice i otiolite.
7. Este absolut inexplicabil prezena stratelor de jaspuri i cinerite pe ntinderi relativ importante, dac wildfliul s-a format n timpul inaintArii pnzelor transilvane. Aceste
roci trebuiau s se fi format anterior naintrii pnzelor transilvane.
8. Wildtliul este intens deformat matricea fiind foliat11. Aceasta indic un strain
accentuat de forfecare simpl.
9. Deasupra breciilor bazale, masa wildfliului include aproape exclusiv elemente
provenite din pnzele transilyane.

32

Ioan Balintoni

Pe baza acestor pbservaii i raionamente este plauzibil urmtoarea ipotez


privind geneza i amplasarea wildfliului. Wildfliul a nceput s se formeze n bazinul
Tethysului transilvan nainte-de nchiderea acestuia (cineritele bazice i radiolaritele). Odat
cu nceperea obduciei i pornirea pnzelor transilvane, s-au generat termenii superiori ai
wildfliului care au nglobat ofiolitele i seriile transilvane. n acest timp, odat cu
amplasarea pnzelor transilvane, a avut loc tectonizarea sa general deasupra bazei care nu
se cunoate. Deoarece cu apropierea de momentul mezocretacic intensitatea deformrilor se
ndrepta spre paroxism, wildfliul s-a: desprins de substrat, asemenea fliurilor moldavidice i
s-a deplasat ca o pnz uni tarii mpreun cu pnzele transilvane, pentru care a constituit talpa
plastic care a favorizat deplasarea. Aceasta explic accentuarea deformrii interne a wildfliului, trunchierea prii sale inferioare la diverse nivele i formarea breciilor de talp cu
elemente din secvenele bucovinice. Dac lum in considerare absena wildfliului de pe
pnza subbucovinicll i faptul c el acoper solzii frontali ai pnzei bucovinice, ajungnd
pn pe stratele de Sinaia ale pnzei de Ceahlu, putem aprecia c pnza wildfliului este ultima pnz pus n loc n eafodajul structural al zonei cristalino-mezozoice a Carpailor
Orientali, cel puin n partea central i nordic a acestora. Problema se complic dac se au
n vedere Munii Perani, unde cuvertura posttectonic este apian superioar. Sndulescu
(1984), a ncercat o rezolvare a problemei, presupunnd c i n Munii Perani vrsta wildfliului urc pn n Albian, ca i n zonele centrale i nordice. Urmarea acestei supoziii ar
fi c Apianul superior, reprezentat n partea sa de sus de o secven flioid, ar sta n pnz
peste wildfli, fllcnd parte din grupul pnzelor transilvane. Aceasta ar fi pnza fliului cu
orbitoline, cea mai intern dintre pnzele transilvane. n aceast idee chestiunile se complic
i mai mult, lund n considerare i analiza efectuat de noi mai sus. Poate c o punere n loc
diacron a pnzei wildfliului ar fi o ipotez mai acceptabili!. deocamdat.
c. Pnza subbucovinic
Seria sedimentar subbucovinic afloreaz ntr-o serie de ferestre tectonice de
dedesubtul pnzei bucovinice, cum ar fi spre exemplu fereastra Tometi din extremitatea
sudic a zonei cristalino-mezozoice, sau cele din bazinul vii Putna. De asemenea, n fruntea
pnzei bucovinice, afloreaz o serie de petece de rabotaj aparinnd pnzei subbucovinice.
Seria sedimentar subbucovinic este mult mai subire dect cea bucovinic - nu depete
150 m, comparativ cu peste 1000 m - i mai lacunara, cu mai multe discordane. Noi i redm
coninutul dup Sndulescu (1975), Kr!iutner et al., (1975), i Murean et al., (1986), dar
descrierea cea mai complet se gsete in Sndulescu (1975).
Permian: verrucano;

Werfenian: conglomerate i gresii cuaritice; isturi mamoase i calcare fin litate;


Campilian sup.- Anisian inf.: dolomite;
Anisian sup.-Ladinian: silicolite; isturi argiloase roii i verzi; siltite radiolaritice
roii; jaspuri i calcare cenuii;
Liasic (inf.?): gres ii limonitice; siltite marnoase negricioase; grezocalcare
limonitice; microconglomerate limonitice;
Dogger (Malm?): calcare mamoase noduloase i calcare n plci; silturi i argile
negricioase; gresii calcaroase; siderite;
Neocomian: brecii calcaroase i calcarenite.
Menionm totui, c dac wildfliul nu aparine pnzei bucovinice, atunci diferena
dintre cuverturile celor dou uniti tectonice este mult mai nesemnificativ.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia


d.

Unitile

tectonice

33

~nfrabucovinice

Unitile tectonice infrabucovinice apar intr-o serie de ferestre tectonice ca fragmente lipsite de continuitate, in Maramure plutind pe 'pnza fliului negru sau pe pnza de
Ceahlu. Uneori ele sunt reprezentate numai prin serii sedimentare, fiind lipsite de soclu
cristalin. Prezena mai multor grupe de faciesuri indic un teritoriu vast, intens forfecat i

destrlbnat. De la interior spre exterior unitile infrabucovinice pot fi asociate n grupe


faciesale cu secvene din ce n ce mai complete ncepnd de la Jurasic spre Permian.
Puternica . imbuctire a unitilor infrabucovinice indic strnsa cuplare dintre cele dou
pl.!ci in timpul subduciei i al arierii. n afara munilor Maramureului, unitile infrabucovinice afloreaz n munii Rodna, in fereastra Rusaia, n fereastra Vatra Domei - Iacobeni,
i ca ultim punct spre sud, in fereastra Aria Barnarului. De asemenea trebuie amintite petecele de rabotaj Mgurele din fruntea pnzei bucovinice, la nord de Sadova. Unitile din
munii Rodna, denumite de sus in jos, de Anie, de Stiol i de Valea Vinului sunt lipsite de
sedimente, i Slindulescu (1984), este de piirere c ar putea fi de vrst prealpin. n fereastra Rusaia afloreaz unitatea de Valea Vinului. Pornind sli descriem unitile infrabucovinice
dup cuverturile sedimentare, conform datelor expuse de Bercia et al., ( 1976), i Sndulescu,
(1975, 1984), situaia este urmtoarea:
Unitatea de Vaser - Belopotoc stii in poziia cea mai intern!. Liasicul, cu care
incepe secvena sedimentar, este n facies de Gresten i conine tufuri bazice identice cu cele
din pnza fliului negru de aceeai vrstil. Pe grani i peste grani atloreaz seria de
Dovgorun, discordant peste Liasic, argilo-calcaroas, reprezentnd Malmul i probabil
Neocomianul. ntreaga secven este metamorfozat la nivelul cloritoidului i pe alocuri putemic faliatil i decolatil. Deschideri excelente se gsesc n valea Vaserului n aval de gura
Bardului, aproape de confluiena ace~ia cu Vaserul precum i pe Botizu.
Unitatea de Pentaia afloreaz in apropiere de Poienile de Sub Munte i cuprinde
depozite triasic medii calcaroase in care sunt intercalate silluri i tufuri bazice, precum i liasice, asemntoare cu cele din Vaser. Este deci, o unitate mai extern dect precedenta.
Unitatea de Pietriceaua ocup! o suprafaA apreciabil in bazinul prului Repedea,
la nord de Poienile de Sub Munte. Secvena sedimentar incepe cu Permian, conglomeratic
rou, urmat de Triasic mediu, predominant calcaros cu nivele sau noduli dolomitici, precum
i cu calcare stratificate bituminoase. Aceasta ar ti o unitate mai extern dect cea de Pentaia.
Unitatea de Poleanca se caracterizeaz pritr-un Permian bine dezvoltat care
conine roci eruptive acide, i printr-un Triasic calcaros cu nivele bituminoase. Dup
Sndulescu, (1984), aceasta este unitatea infrabucovinicii cea mai extern din munii
Maramureului.

Petecul Stinioara se aseamiinl cu unitatea de Roziss descrisA iniial in masivul


Rahov. Succesiunea incepe cu Permian istos-vrgat, urmat de gresii werfeniene masive i
apoi de Triasic mediu calcaros-dolomitic. Mai muli solzi comparabili cu secventa descris
aftoreaz in versantul drept al pru lui uligu.
Pinza de laeobeni posed o serie sedimentar alctuit dintr-un Werfenian conglomeratic- grezos cuaritic, un Anisian negru bituminos litat peste care vin calcare violacee,
roze i verzui, isturi i dolomite probabil triasic superioare i, in fine, calcare grezoase jurasic medii. Dei este evident in facies extern, este greu de corelat cu unitile din Maramure. .
Unitatea de Panaci are o cuvertur format numai din conglomerate polimictice
pcnniene, i st sub pnza de Iacobeni.
Unitatea de Aria Barnarului este acoperit de un singur petec minuscul de conglomerate roii permiene i ceva Ti'iasic carbonatic, ns forajele care au strbtut-o au intrat

34

Ioan Balintoni

in sedimentarul altor uniti .infrabucovinice.


Tot o unitate infrabucovinicll lipsitA de depozite sedimentare atloreaz i n cotul
Bistriei de la Zugreni, n fereastra Arseneasa.
Spre deosebire de pnzele bucovinicl i subbucovinicl, Triasicul mediu al unitilor
infrabucovinice este calcaros bituminos i dolomitic, i lipsesc jaspurile i radiolaritele.
Cu referire acum la momentul deschiderii riftului dacic extern, amintim prezena
tufurilor bazice iit Liasicul unitii de Vaser i in Triasicul de Pentaia. Deci acest rift i-a putut
incepe existena in Triasieul mediu, sigur a existat in Liasic, iar unul din rmurile lui era
reprezentat prin viitoarea pnzl de Vaser. Dupl prerea noastrl, aceasta rezolv una dintre
problemele eseniale ale genezei Getidelor estice, i anume, ele s-au pus in Joc ca pnze sintetice, datorate cuplrii strnse cu litosfera riftului dacic extern, i nu au nici o legtur cu
Tethysul transilvan. Acest concept a fost susinut de Soroiu et al., (1985), n contrast cu pr
erea exprimat de Sndulescu (e.g. 1984), care nrdcineaz Getidele estice undeva sub
Depresh,mea Transilvaniei i in relaie cu Tethysul transilvan. Dealtfel, soclul Bazinului
Transilvaniei nu are proprietile unei stive de pnze de ariaj, crusta fiind subire, fluxul
caloric sczut i subsidena de tip avanfos.

3. Unitile tectonice varistice


Cu prilejul prezentrii considerentelor istorice asupra dezvoltrii concepiilor
n Carpaii Orientali s-au menionat pe scurt tocmai acele uniti tectonice care s-au
dovedit a fi componentele soclurilor pnzelor alpine. De sus in jos, reamintim, ele sunt: pnza
de Raru, pnza d~ Putna, pnza de Pietrosu Bistriei i pnza de Rodna. Acest concept a fost
acceptat pentru prima dat in mod oficial n ghidul B 1 referitor la structura Carpailor
Orientali (Balintoni in Sndulescu et al., 1981), scris cu ocazia celui de-al XII-lea Congres al
Asociaiei Geologice Carpato-Balcanice (Bucureti,. 1981). El s-a bazat pe rezultatele
cartrilor efectuate in jurul masivului alcalin de la Ditru (Balintoni 1981 ), care este de vrst
jurasic (e.g. Streckeisen, Hunziker, 1974). Cu ocazia aceluiai congres, Balintoni et al., au
prezentat o comunicare nsoit de o hart a p!trii centrale i .sudice a zonei cristalino-mezozoice a Carpailor Orientali, aprut in 1983, pe care erau figurate unitlile tectonice alpine
i cele prealpine. Sndulescu ( 1984), introduce termenul de "pnze intracutanate" pentru cele
de Putna i de Pietrosu Bistriei, datorit supoziiei cii seriile cristaline de Tulghe i de
Negrioara care le compun, ar putea fi admise ntr-o succesiune iniial! normal!, mpreun cu
. seria de Rebra, ca pri ale unei stive unitare de metamorfite prevaristice. Dei plauzibilft,
aceast idee nu poate fi considerat totui ca dovedit!.
p~iste

a. Succesiunea unitilor tectonice varistice in soclurile celor alpine


Soclurile pnzelor bucovinicii i subbucovinicl includ toate cele patru uniti tectonice menionate, ns in soclurile pnzelor infrabucovinice, doar la Panaci lng Vatra
Domei, se cunosc fragmente ale pnzelor de Putna i de Pietrosu Bistriei sub cea de Raru
din soclul pnzei infrabucovinice de lacobeni (Balintoni et al., 1981 ), iar pe praiele Dreptu
i Borca, sub pnza de Rodna din baza pnzei subbucovinice, afloreaz fragmente ale pnzei
de Putna (Vod! 1986). Dac aceste dou situaii sunt interpretate ca indicnd fragmente ale
soclului pnzei subbucovinice prinse dedesubtut ei nsi sau dedesubtul celei infrabucovinice de Jacobeni in timpul ariajelor alpine, atunci pretutindeni soclurile pnzelor
infrabucovinice sunt formate numai din pnza varistic! de Rarliu. Acest context pune pro-

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

35

suturii varistice i cu faptul daca crusi de Rodna s-a continuat


i sub domeniul din care au provenit pnzele infrabucovinice.

leme de interpretare dificile n

legtur cu poziionarea

ta constitutiv a unitilor tectonice de Putna, de Pietrosu Bistriei

b. Unitatea de Rodna
Deoarece unitatea de Rodna este intotdeauna delimitat in baz de un plan de forfecare alpin, este probabil c ea a constituit autohtonul pentru ariajele varistice. Ca urmare,
unitatea de Rodna nu reprezint o pnza de ariaj varistic. Aici observm din nou relativitatea noiunilor tn geologie, pentru c!t unitatea de Rodna nu poate fi acceptat nici ca o pnza
de ariaj alpin! de sine stt!toare, fiind o parte a soclului acestora. Cnd ne referim la ea, este
bine s avem in vedere acest aspect, cci n realitate exist numai trei pnze de ariaj varistice: de Rar!u, de Putna i de Pietrosu Bistriei.
c. Extinderea pnzelor de ariaj varistice
Pnzele de Putna i de Pietrosu Bistriei, dei discontinui, afloreaz in soclurile
pnzelor bucovinicl i subbucovinic. Aceasta nseamn ca au avut o extindere cel puin
dubli\ fa! de acestea. Pnza de Raru este parte a soclurilor pnzelor bucovinic i subbucovinicli i constituie n ntregime soclurile pnzelor infrabucovinice, ceea ce ar putea indica
un ariaj de mare amploare, dac avem n vedere c limea in afloriment a zonei cristalinomezozoice a Carpailor Orientali poate sli depeascli 30 km. Am putea vorbi de un transport
tectonic minim de 60 km pentru pnzele de Putna i de Pietrosu Bistriei i de unul de peste
100 km pentru cea de Raru. Mrimea transportului tectonic pentru pnza de Rarllu este n
funcie de faptul cum acceptm sutura varisticl: in interiorul zonei cristalino-mezozoice sau
in afara ei (la est de ea). Daca o acceptm n interior, ea ar trebui cutat ntre locul de origine al pnzei de Raru ~i Jocul de origine al celor de Putna, de Pietrosu Bistriei i de Rodna.
Dac o acceptlim la exterior, atunci probabil c ea ar coincide cu traseul riftului dacic extern
i nu ar mai fi vizibiJA. Pentru a gsi sutura varistic, conform cu Neugebauer, (1989), ar trebui s cut!m urmlitoarele elemente geologice: ofiolite, ansamble de minerale metarnorfice
de presiune inaltii, centuri metamorfice imperecheate, arcuri magmatice, sedimente de arcuri
i fose, zone de nrdcinare a pnzelor; i n plus, ar trebui s ne sprijinim pe date paleamagnetice i faunistice . .Toate aceste indicii pot fi discutate numai cnd se vor analiza
secvenele metamorfice varistice. Elementele menionate sunt ns valabile pentru
recunoaterea suturilor de orice vrsta. Dacii urmrim transversal componena soclurilor
pnzelor bucovinic i subbucovinicli, atunci observm predominana pnzelor varistice de
. Raru i de Putna in partea lor esticA i a celei de Rodna n partea vestic, cauzat destul de
clar de vergena esticli a planelor de forfecare alpine (Vod, Balintoni, 1994).

II. Litostratigrafia metamorfitelor din


tectonice varistice

unitile

Pentru a inelege problematica, este necesar sli facem o trecere n revist suficient
de amnunit! i evolutiv! a secvenelor metamorfice care alc!ituiesc unitile tectonice varistice. Aceasta va urma dup ce vom preci;za conform lui Vod i Balintoni, ( 1994), coninutul
urmtoarelor uniti.

36

Ioan Balintoni

Pinza de Raru ,
Este alciituit predominant din litogrupul Bretila. Numai in unitiiile infrabucovinice
din Munii Rodnei, transgresiv pe litogrupul Bretila, stau secvenele epizonale varistice
Rusaia, Repedea i Cimpoiasa (e.g. Kriiutner, 1988).
Pnza de Putna
Este fonnatii din litogrupul Tulghe.
Pnza de Pietrosu Bistriei
Are n componeniilitogrupul Negrioara.
Unitatea de Rodna
Frii sit mai comentm de aici nainte problematica vrstei ei, reinem eli este compus din litogrupul Rebra. Litogrupurile Bretila, Negrioara i Rebra sunt secvene polimetamorflce mezozonale, posibil de vrst precambrian. Litogrupul Tulghe este o secven de
asemenea polimetamorfic, cu metamorfism variabil n faciesul isturilor verzi, probabil de
vrstii paleozoic inferioara.

1. Descrierea secvenelor metamorfice


ntre 1980 i 1990, Kriiutner a incercat s dezvolte o clasificare litostratigrafic formala pentru toate metamorfitele prealpine din Carpaii romneti, bazat pe noiuniJe de
supergrup, grup, serie (subgrup), formaiune i membru. Supergrupul trebuia si1 includ toate
metamorfitele aparinnd unui ciclu metamorfic, grupul pe cele cu o litologie specific dintrun anumit supergrup, seria secvene ale unui anumit grup dintr-o unitate tectonic! specifici1,
iar fonnaiunea si reprezinte unitatea litostratigrafica fundamental. Clasificarea nu a avut
succes deoarece, pe de o parte, lipseau i lipsesc datele obiective de vrstli att pentru evenimentele metamorfice ct i pentru protoliii premetamorfici n cazul majoritii metamorfitelor carpatice, iar pe de alta, din cauza confuziilor dintre noiunile de grup i serie, care
apar in raport cu descrierile anterioare, ele aplicndu-se cnd unor entitiii echivalente, cind
unora de ranguri diferite. Aceasta fru" a mai lua in considerare posibilitatea ca diverse
secvene sli aparinii unor plci diferite, ca sii nu mai vorbim de settingurile geotectonice sau
bazinale diferite n care s-au fonnat. i, n plus, descrierile actuale simt in multe cazuri cu
totul insuficiente pentru a paraleliza secvenele din diversele uniti tectonice. n conformitate cu aceast clasificare, supergrupul Carpian includea secvenele de vrst precambrian
superior A (1650 Ma la 1000-850 Ma), din subdiviziunile utilizate pentru Harta Geologic!\ a
Romniei se. 1:50.000, supergrupul Marisian le includea pe cele 4e vrst Precambrian suporior B + Cambrian, iar supergrupul Variscan mergea de la sf!ritul Cambrianului pn la
sf!ritul Carboniferului mediu (Krliutner 1980). n 1993, intr-o lucrare asupra Carpailor
Meridionali, publicatii n "Geologica Carpathica", Krliutner mai vorbete vag de "secvena
Carpianii", utilizeaz numele de grup intr-o accepie orientativa pentru vechiul nume de serie
i trece la folosirea termenilor de crust precambrian, crust!i caledonianii i crust varistic.
Crusta precambrian ar corespunde supergrupului Carpian. Observiim cii noiunea de "supergrup" este meninutii pentru secvenele cu cele mai multe probleme, ceea ce vorbete de la
sine despre gradul de incredere ce i se poate acorda.
Pentru a simplifica la maximum nomenclatura, considernd-o strict informalll. i
pentru a nu introduce denumiri suplimentare, clasificarea litostratigrafic utilizat de noi va
fi urmtoarea :
- litogrilpul, ~are va reprezenta n linii mari echivalentul seriei sau suma tuturor

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

37

secvenelor

cu litologii i istorii. metamorfice comparabile din toate unitile tectonice, ce


ramurile orogenului carpatin, deci cu probabilitatea de a reflecta un setting geotectonic specific; circumscris ntr-o perioad de timp determinat;
- litozona, care va indica orice secven nedivizat dintr-o anumit unitate tectonic i al crei nume , de regul il va i purta, sau unitatea litostratigrafic informalll fundaintr n componena uneia din

mental comparabil formaiunii;

- sublitogrupu/, care va insuma litozonele aparinnd aceluiai litogrup, dar flrll


sil-I reprezinte n totalitate, cantonate ntr-o unitate tectonicll oarecare. Aceast clasificare se
va aplica unui segment continuu al unei centuri mobile.
Vom clarifica imediat terminologia prin exemplul concret allitogrupului Bretila.
Litogrupul Bretila
Litostratigrafie . Litogrupul Bretila a fost defmit in 1938 de Th. Krautner ca mezozona autohton! a Carpailor Orientali. n 1968, H. Krutner recunoate corespondena
litostratigrafic a seriei de Bretila cu cea a gnaiselor de Raru. Bercia et al., (1971), includ la
seria de Bretila urmtoarele secvene: seria de Bretila din Munii Bistriei i din Munii
-Rodna; seria gnaiselor de Raru din sinclinalele Raru i Hghima; seria de Nov din bazinul Vaser; mezozona de Pop Ivan; seria de Belopotoc de peste grani.
Acesta reprezint un pas hotrtor in recunoaterea caracteristicilor asemntoare
ale succesiunilor aparinnd acestui litogrup in toate locurile de aflorare semnificative, cu
excepia notabil a mezozonei de la Vatra Domei - 1acobeni, care a fost atribuit seriei de
Rebra. Confuzia de acolo a fost nlturat in 1984 de Balintoni. n lucrarea publicat de
Bercia et al., n 1976 i care constituie un rezumat al celei nepublicate din 1971, numele
"Raru" dispare, -secvena denumindu-se de aici inainte seria de Bretila. Litogiupul Bretila
poate fi considerat ca precar divizat din punct de vedere litostratigrafic, singura succesiune
pentru care au fost descrise dou formaiuni (e.g. Krllutner, 1988), fiind cea din pnza
infrabucovinic de Anie din Munii Rodna. Acestea sunt: .

-formaiunea amfibolitic cu roci leptinitice de Mireaja n poziie inferioar;


-formaiunea gnaisic cu roci leptinitice de Lespedea n poziie superioar.
Conform nomenclaturii informate proptise de noi, litogrupul Bretila este reprezentat prin:
-litozonele Raru bucovinic i subbucovinic;
- sublitogrupul Anie;
- litozonele Vaser, Pentaia, Pietriceaua, Rusaia, Valea Vinului, l~obeni,
Atunci cnd nu reiese din context c1lrui litogrup i aparine o anumit litozon,
nomenclatura va fi dubl: litozona lacobeni-Bretila; litozona Vaser-Bretila; litozona Pentaia-
Bretila etc. Acesta este un sistem deschis care permite individualizarea oricrei secvene, n
oricare unitate tectonic.
Litologie i setting geotectonic premetamorfic. Cu toate c este precar divizat
litostratigrafic (o cauz fiind i lipsa reperelor), litogrupul Bretila este bine cunoscut i caracterizat litologic. n pnzele infrabucovinice se ntlnesc: paragnaise, gnaise microclinice,
gnaise albe fin granulare cu aspect leptinitic n altemana sau nu cu amfibolite, amfibolite,
gnaise oculare, micaisturi, porfiroide. n litozona Raru bucovinic, pe lng micaisturi,
paragnaise, gnaise oculare, amfibolite, se adaug o suit de roci cu toiul speciale: metagranitoidele de Hghima i de Mdndra, considerate ca intruziuni premetamorfice. Petrochimic,
granitoidele de Hghima au tendine .dioritice, pe cnd cele de Mndra sunt potasice. n
cadrullitozonei Vaser, Cio~ei, (1955), menioneaz metaultrabazite. Contextul in care aflo-

38

Ioan Balintoni

reaz

nua fost cercetat ulterior, aa c situaia lor este incert. Sintetiznd datele asupra
litologiei litogrupului Bretila observaiile ar fi urmAtoarele:
a) secvena este predominant terigen cu intercalaii de metavulcanite acide i bazice;
b) rocile carbonatice practic absenteaz;
c) pentru o parte a litogrupului sunt caracteristice granitoidele premetarnorfice;
d) succesiunea nu pare s fi avut un fundament sialic n raport cu cu care s fie discordant.

Din punct de vedere bazinal, contextul este evident de contact convergent, dar este
greu de spus c ar fi vorba de bazin de fosl, de prearc sau de backarc. Dac lum n considerare granitoidele, atunci putem presupune o implicare a arcului n subducie i n metamorfism, conservndu-se probabil o parte a prismei de acreie strbtut de granitoide.
Transportarea arcului n subducie ar putea indica o coliziune final.
MetamorfiSm. Bercia et al., (1971, 1976), Kriiutner, (1988), vorbesc de un metamorfism iniial n faciesul amfibolitelor cu almandin, urmat de retromorfism varistic i alpin.
Structurile migmatice sunt puse pe seama metamorfismului iniial. Balintoni, (1969), a argumentat c migmatizarea s-a produs ulterior primului metamorfism. Judecnd dup cele ce se
cunosc actualmente despre secvenele cristaline din Carpaii Orientali i despre relaiile dintre ele, tabloul evoluiei ar fi urmtorul:
- Metarnorfism iniial n regim subducional ca parte a unei prisme de acreie i a
unui arc insular antrenate colizional n subducie; acest metarnorfism a fost de grad mediu.
- Un al doilea metarnorfism regional de grad mediu spre sczut, ca parte a unei
cruste sialice subplacate; de acest eveniment sunt legate migmatizrile din zona Rarului i
din pnzele inftabucovinice.
- Retrom.orfism varistic deosebit de intens vizibil n special n baza pnzei de Raru
din soclul celei bucovinice. El a fost legat de punerea n loc a pnzei de Raru i a generat
aspectele specifice a ceea ce a fost delimitat ca: formaiunea de Chiril (Nedelcu 1982;
Kr!iutner et al., 1981); formaiunea de Mndra (Balintoni 1981, Balintoni et al., 1983); formaiunea de Poiana-Grebin (Vod, 1982); formaiunea de Balaj (Runceanu, Voicu, date
nepublicate).
Toate aceste secvene reprezint felurite asociaii litologice din baza litozonei
Raru, deformate i retromorfozate sincron cu amplasarea pnzei (Vod, Balintoni, 1994). De
acest moment sunt legate structurile oculare din "gnaisele de Mndra". Entitile varistice
transgresive pe litogrupul Bretila in pnzele inftabucovinice au fost metamorfozate progre- :
siv, ele aflndu-se proxima] fa de contactul convergent, i in acest timp litogrupul Bretila a
fcut parte din crusta continental a unei plci inferioare. Retromorfismul alpin poate fi luat
n considerare numai n pnza subbucovinic i n cele inftabucovinice.
Vrst. Dei Krutner (1988), citeaz date K-Ar care merg pn la 748 Ma i Rb-Sr
care ajung pn la 529 Ma, ele sunt destul de vechi i pot fi luate in considerare numai ca o
probabilitate. Istoria geologic prevaristic este ins destul de complicatii invedertid cel
puin dou coliziuni, ceea ce face plauzibil o vrst precambrian pentru metamorfismul
iniial al litogrupului Bretila, asemenea altor secvene carpatice.
Metalogenie. Metalogenia cunoscut a Iitogrupului Bretila este srccioas.
Probabil c secvenele conservate nu au fost cele care au gzduit mineralizaiile. Pe de alt
parte, prismele de acreie in general i sedimentarea turbiditic nu sunt favorabile acumulrilor metalifere. Doar dac ar fi prinse n prisma de acreie poriuni groase din crusta
oceanic subdus ne-am putea atepta la mineralizaii proprii asociaiilor ofiolitice.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

39

Antrenarea n subducie a unor bazine de prearc ar fi putut furniza mineralizaii de tip


Kuroko, dar pnli n prezent nu au fost descoperite nici asemenea minemlizaii. n ce privete
granitoidele;dac nu se conserv ~upolele lor, speranele de a gsi minetalizaii specifice sunt
slabe.
Litogrupul Rebra
Litostratigrafie. Relatri despre litogrupul Rebra se gsesc n Krliutner (1968, 1980,
1988), Bercia et al., (1971, 1976), Sndulescu et al., (1981), precum i in cele patru foi ale
Hrii Geologice a Romniei se. 1:50.000 care acoperli Munii Rodna (Rodna Veche, Pietrosu
Rodnei, Ineu i Rebra), publicate de Krutner et al., (1978, 1982, 1983, 1989). Fiind mult mai
bine expus i mai variat petrografic, litogrupul Rebra botezat cu acest nume de Krliutner in
1968, a putut fi divizat n mai multe litozone (formaiuni), denumite de Krutner et al.,
{1982), de Izvorul Rou, de Vollibeni i de Ineu, n ordinea de jos in sus. Observam ns, c
in timp ce litozonele Izvorul Rou i Ineu sunt descrise n litogrupul Rebra subbucovinic, litozona VoHi.beni a fost delimitat in litogrupul Rebra bucovinic. Fr!i ndoial, intr-o clasificare formal; o astfel de iniiativ nu este benefic. Prezena Iitogrupului Rebra numai .n
pnzele bucovinic i subbucovinic simplific nomenclatura conform termenilor folosii in
propoziia precedent.
conine

Litozona Izvorul Rou const din paragnaise inerstratificate cu micaisturi, care pot
staurolit, disten, sillimanit, precum i din intercalaii subordonate de roci carbonatice

i cuarite.

-Litozona Volobeni este reprezentat! printr-o stiv groasli de roci carbonatice, n


care se pot intercala paragnaise, micaisturi, cuarite albe sau negre. Rocile carbonatice pot fi
substituite, de asemenea, lateral de celelalte roci menionate. Pe intinderi importante la baza
i ta parte,a superioar litozonei pot apare amfibolite sau gnaise amfibolice groase, care tn
Muntii Rodna la Bzdga (cele inferioare), conin mineralizaii de pirotin-calcopirit-magnetit, iar in Munii Bistriei (cele superioare), conin lentile. de magnetit masiv, de dimensiuni relativ reduse. Datorit acestora, litogrupul Rebra subbucovinic poate fi urmrit geofizic
intre Bistricioara i Zugreni, pe partea dreapt!i a Bistriei. Tot in Munii Rodna, poriunile calcitice ale litozonei Volbeni, mai ales cnd sunt asociate cu cuarite i ali litoni terigeni, gz
duiesc acumulri industriale plumbo-zincifere (Udubaa 1981 ). Grafitul este prezent i'n rocile
carbonatice i sunt zone n care cuaritele negre grafitoase sunt foarte bine reprezentate.
Grafitul este insotit n mod obinuit de minerale metalice.
Litozona lneu constli mai ales din micaisturi cuaroase n care sunt intercalai Iitoni
subiri de calcare, dolomite, cuarite biotitice, amtibolite i gnaise microclinice, cuarite albe
i negre. Krllutner, (1980, 1988), a inclus litogrupul Rebra la supergrupul Carpian, considernd c urmeaz!i normal la partea superioar a litogrupului Bretila. Noi nu am acceptat i nu
acceptm acest punct de vedere, care prin anaJiza bazinal apare cu totul nefondat, ca i pe
baza altor argumente. De altfel, nicieri nu exist o relaie de continuitate ntre cele doli
litogrupuri, i la discuia metamorfismului vom analiza comparativ cele douli secvene.
Litologie. De la bun nceput se poate constata contrastul titologic dintre litogrupurile
Rebra i Bretila. Astfel, n litogrupul Rebra predomin rocile bine difereniate, mature, distincte unele de altele, in mod cert de origine sedimentar. Enumerm: micaisturi cu silicai
de aluminiu, cuarit~, unele cu aport organogen, roci carbonatice n stive groase, paragnaise,
i doar puine roci eventual de origine magmatogenli acid la partea superioar existent! a
litogrupului. n Maramure apar roci cu aspect granitoid, care ar putea ns reprezenta mobilizate anatectice datorit metamorfismului mai intens la care a fost supus localacest litogrup,

40

Ioan Balintoni

ndeosebi n timpul metamQrfismului (M2), posibil i n (Ml). Prezena amfibolitelor pune


probleme de inter-Pretare a originii lor, mai ales clt sunt asociate cu rocile carbonatice. Din
punct de vedere bazinal, totul pledeaz pentru un setting geotectonic premetamorfic de margine continental pasiv. Dac succesiunea ar fi pstrat n ntregime, atunci ar trebui s
recunoatem o discordan major la partea sa inferioar, cci ar fi trebuit s fie transgresivlt
pe o crust continental sau de tranziie. n acest context amfibolitele ar putea vizualiza magmatismul de rift spre jonciunea cu litosfera oceanic, iar apariia magmatismului acid la
partea superioar ar putea indica nchiderea bazinului oceanic i apropierea arcului vulcanic
al plcii superioare de marginea plcii care se subducea i pe care se acumulase viitorul
litogrup Rebra. Vom mai reveni asupra acestei probleme. Comparativ cu litogrupul Bretila,
mai amintim absena granitoidelor precum i a structurilor migmatice. Contextele geotectonice net diterite de acumulare a celor dou secvene fac cu totul improbabil succesiunea lor
iniial normal. Litogrupul Bretila ar fi putut constitui cel mult crusta continental preexistent pe care s fi transgredat litogrupul Rebra, dar aspectele metamorfice ale celor dou
secvene nu permit nici aceastA supoziie. Problema de rezolvat este cnd s-au juxtapus cele
dou litogrupuri, pentru c suprapuse nu au ajuns dect tectonic i trziu n evoluia lor.
Metamorfism. Litogrupul Rebra este mai bine studiat din punct -de vedere al
evoluiei metamorfice dect litogrupul Bretila. Astfel, anterior retromorfismului varistic asociat ariajelor de aceeai vrst, pentru care litogrupul Rebra a jucat rolul de autohton, au fost
descrise dou evenimente mezozonale (M 1), i (M2), cu trsturi proprii mineralogice i
structurale (Balintoni, Gheuca 1977, Balintoni, Bindea, 1994). Evenimentul (Ml), este de
presiune medie i este caracterizat de prezena n micaisturi ~i paragnaise a mineralelor
index staurolit i disten. Evenimentul (M2), este local de presiune sczut i se constat
microscopic implicarea"staurolitului i a distenului n reacii care dau natere la andaluzit i
cordierit. Acest eveniment este caracterizat i de generarea unei foliaii plan axiale de transpozitie (S2), in raport cu care culminaia termic, n timpul creia cresc static cordieritul i
andaluzitul, este ulterioar. Sillimanitul tibrolitic est~ greu de datat relativ, dar pare mai
curnd asociat evenimentului (M2). Litogrupul Rebra a fost parte a unei plci inferioare i n
evenimentul (Ml), i n evenimentul (M2), spre deosebire de litogrupul Bretila, care n evenimentul (M 1), sau cel puin anterior coliziunii, a evoluat n context de plac superioar. n orogenezele varistic i alpin litogrupurile Rebra i Bretila au evoluat mpreun. Deci momentul juxtapunerii celor dou litogrupuri ar fi una din chestiunile eseniale care cer un rspuns.
Vrst. Date izotopice citate de Krutner, (1988), indi~ pentru litogrupul Rebra o
vrst asemntoare litogrupului Bretila, astfel c, tot istoriile metamorfice par mai concludente. Prin urmare, dou evenimente metamorfice corelabile probabil cu dou orogeneze
diferite, ambele prevaristice, ar putea fi acceptate drept mrturie pentru vrsta precambrian
a litogrupului Rebra. Dup Zincenco (1993 ), care citeaz date ale geologilor ucraineni
obinute pe sistemele izotopice U-Pb i Pb-Pb din zircoane, cristale idiomorfe din porfiroidele de Pietrosu dau vrste de aproximativ 840 Ma. Despre aceste roci vom vorbi la
litogrupul Negrioara. Dac zircoanele respective sunt de origine magmatic, atunci aceasta
este o vrst care ncheie acumularea litogrupului Rebra pentru secvena cunoscut. Dac
sunt de origine metamorfic, atunci indic vrsta evenimentului (MI). Vom mai reveni la
aceast problematic.

Meta/ogenie. Litogrupul Rebra este important economic pentru mineralizaiile de


Pb-Zn cantonate n rocile carbonatice ale litozonei Volbeni subbucovinice din Muniii
Rodna. O lucrare de sintez asupra lor a fost publicat de Udubaa et al., (1983). Originea
premetamorfic!l a acestor mineralizaii este indiscutabil. Nivelele de micaisturi i amfibo-

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

41

lite asociate mineralizaiilor denotA mbogiri notabile n apatit, sfen i barit. Mineralizaia
apare diseminat n rocile carbonatice sau ca litoni aplatizai piritoi masivi. Principalele
minerale metalice n poriunile mineralizate ale secvenei carbonartice sunt piritul, blenda i
galenitul, subordonat pirotinul, calcopiritul i magnetitul. Sursa i modul de mbogire n
metale sunt neclare, dar putem meniona prezena grafitului i a baritului, prcum i
imbogirea in Ti a succesiunii mineralizate. Dup autorii citai ambiana predominant carbonatica, mineralogia minereurilor, extinderea regional!\ a litonilor mineralizai. i controlul
lor stratigrafic, sunt comune pentru minereurile de tip Mississippi Valley i cele triasice. din
Alpi. Mitchell i Garson (1981), ncadreaz n mod explicit mineralizaiile de tip Mississippi
Valley i alpin la cele formate. pe margini continentale pasive. Observilm deci, c geneza
litogrupului Rebra ntr-un setting g:otectonic de margine continental pasivil este argumentat att prin litologie ct i prin metalogenie.

Litogrupul Negrioara
Litostratigrafie. A fost separat de Balintoni

i Gheuca n 1977 i const dintr-o


predominant terigen asemntoare cu litozona lneu subbucovinic i
dintr-un nivel superior metadacitic (Balintoni, Neacu, 1980), deosebit de caracteristic mez~
scopic, gnaisele porfiroide de Pietrosu Bistriei. Cu toate c afloreaz pe mari suprafee, att
n pnza bucovinic ct i in cea subbucovinic, litogrupul Negrioara este in general foarte
subire i fra8J:Dentar. Vom numi secvena inferioar litozona Pinu dup afluientul stnga al
prului Negrioara, aval de localitatea Drmoxa, unde ea este bine deschis i uor accesibil, att n soclul pnzei bucovinice ct i in al celei su]?bucovinice. Gnaisele porfiroide de
'Pietrosu Bistriei, sau pe scurt, porfiroidele de PietrC>su nu au nevoie de nici o alt denumire
pentru a fi identificate.

Litologie. Litozona Pinu se aseamn mult petrografic cu partea superioar a


litogrupului Rebra. Fondul petrografic este reprezentat prin paragnaise cuaritice cu biotit, in
care sunt intercalai litoni subiri i discontinui de roci carb.onatice, amfibolite i gnaise albe
microclinice. Apariia ultimelor ar putea fi interpretat ca anunnd uriaa erupie care a pus
in loc materialul eruptiv acid din care au provenit porfiroidele de Pietrosu. Subliniem eli
suprafaa de aflorare a porfiroidelor de Piertrosu este egal cu suprafaa de aflorare a pnzelor
bucovinic i subbucovinic la un loc, adic multe mii de km2, intinderea lor iniial putnd
fi mult mai mare. n acelai timp, ele apar ca un nivel unic, original practic orizontal, omogen
geochimic, care incheie succesiunea litogrupului Negrioara. Astfel de formaiuni sunt cunoscute actualmente numai din p~atourile ignimbritice sau ca nivele de tu furi cum ar fi cel de Dej
care a acoperit n intregime Bazinul Transilvaniei. Prin urmare, porfiroidele de Pietrosu ar
putea reprezenta produsele unui rezervor magmatic intracrustal, ca in partea de vest a S.U.A.,
sau ale unui arc insular ori de margine continentalA. ns, in msura in care litogrupul
Negrioara este acceptat ca partea cea mai de sus a litogrupului Rebra, evident undeva la est
de zona actual de aflorare a acestuia, nsemneaz c el ncheie de fapt acumularea de mate- .
rial supracrustal pe o margine continental pasiv, prevestind nchiderea bazinului oceanic i
iminena coliziunii.
Metamorfism. Istoria metamorfic a litogrupului Negrioara este asemntoare
intr-o msur cu a Iitogrupului Rebra. Diferena notabilii const n absena ariilor cu metamorfism de presiune .sczut in decursul evenimentului (M2). Asocjaia mineralogic a evenimentului (Ml), este restructurat i parial recristalizat sin-(M2), ns echilibrul termodinamic nu se schimb notabil, rmnnd undeva n partea superioar a metamorfismului de
grad mediu. Reamintim c acest aspect este valabil i pehtru o mare parte a litogrupului

secven inferioar

42

Ioan Balintoni

Rebra. Retromorfismul varistic este in schimb deosebit de accentuat, motiv pentru care intrecut majoritatea litogrupului Negrioara a fost atribuit litogrupului Tulghe. Aspecte caracteristice se ntlnesc n poriUnile retromorfe ale porfiroidelor de Pietrosu, care sunt retrogradate pnrt n zona cloritului, iar din cauza transportului pnzelor superioare pe suprafaa acestora, care a constituit o discontinuitate de competen net!, forfecarea simplrt a generat structuri oculare. Plagioclazul a fost decalcifiat formndu-se albit i epidot, iar albitul a
recristalizat in oculi cu axa lung de pn la 2 cm. Pentru evenimentul (M2), sunt caracteristice cutele mezoscopice cu amplitudini decimetrice la metrice sau chiar mai mult, ale cror
plane ax.iale sunt paralele cu limitele dintre litoni. arnierele acestor cute sunt paralele cu cele
ale cutelor contemporane asemntoare din litogrupul Rebra. Dat fiind poziia central a
litogrupului Negrioara n soclurile pnzelor bucovinic i subbucovinic, influiena
micrilor alpine este dificil de separat de cea a celor varistice.
Vrst. Logica aplicat Iitogrupului Negrioara este identic cu cea aplicat litgrupului Rebra. Deci i litogrupul Negrioara i-a inceput evoluia metamorfic n
Precambrian. Relund datele reproduse de Zincenco (1993), i citate anterior, vrsta de 840
Ma poate fi admis pentru momentul amplasrii porfiroidului de Pietrosu, sau pentru eyeni.
mentul (Ml).
Meta/ogenie. Pn n prezent nu se cunosc mineralizaii de interes economic in
litogrupul Negrioara. Avnd n vedere litologia i grosimile reduse ale acestei secvene perspectiva pare nul.
Litogrupul Tulghe
Litostratigrafie. Kober, (1931), i Streckeisen, (1934), au inclus "formaiunile epizonale" din Carp~ii Orientali la "Seria de Thlghe". Bercia et al., (1976),' restrng seria de
Tulghe la secvene comparabile,. cu ceea ce accept!\m ca i litogrupul Tulgbe, exceptnd
poriunile atribuite de B~lintoni et al., (1983), litogrupului Negrioara. "Formaiunea de
Vaser" (Bercia et al., 1976), reprezint o stiv de metamorfite bine deschise n versantul drept
al r~ului Vaser, aval de confluiena cu prul Botizu, care include toate unitile varistice ale
soclului pnzei subbucovinice, cu excepia celei de Raru, precum i pnza de Putna
bucovinic. Krautner, (1980, 1988), plaseaz litogrupul Tulghe in supergrupul Marisian, iar
n lucrarea din 1988 'il divide in cinci formaiuni, numerotate de jos in sus de la 1 la 5. n cele
ce urmeaz noi vom utiliza clasificarea litostratigrafic a litogrupului Tulghe propus de
Vod, (1993 ), pentru pnza de Putna din soclul pinzei bucovinice, care se poate recunoate
relativ flirll dificulti i in soclul pnzei subbucovinice.
Litozona Cboaia, predominant terigen, negrafitoas, constituie primul termen al
litogrupului Tulghe. Aceast litozon afloreaz pe suprafee restrnse la sud de Zugreni n
soclul pnzei bucovinice i pe cursul superior al Vaserului n Maramure, n soclul celei subbucovinice. Acolo se cunoate sub numele de cuaritele de Gliganu.
Litozona Holdia, cuaritic-grafitoas, se ntlnete in tot lungul Carpailor
Orientali, att n soclul pnzei bucovinice ct i al celei subbucovinice. Culoarea neagr conferit acestei litozone de prezena grafitului o face uor de recunoscut. Gzduiete mineraIizaiile premetamorfice de Fe-Mn i barit.
Litozona Leu Ursului, de asemenea bine reprezentat! in cele dou Getide superioare, este format dintr-o secven vulcanogen sedimentar acid! care conine acumulrtri
importante de sulfuri metalice stratiforme.
Litozona Aria Rea, tilitoas-cuaritic, incheie succesiunea litogrupului Tulghe.
Ca i litozona Cboaia lipsete pe multe profile.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

43

Litologie. Litogrupul Tulghe are o litologie variat, dominat de dou tipuri de roci:
albe sau negre i roci cu~feldspatice. Variaia practic continu a raportului dintre
cuar, feldspat, clorit i sericit (de fapt o varietate de fengit), face dificil separarea cartografic a varietilot acestor roci, mai ales ca litonii ti pierd relativ rapid individualitatea.
Rocile carbonatice sunt slab reprezentate, ele aflornd cu deosebire in litozona Holdia unde
exist o anumita asociaie caracteristic: cuarite negre, cuarite albe, roci carbonatice, roci
verzi cloritoase i feldspatice care nu reprezint nsa, metabazite, ci roci de natur sedimentar a ciU'or genez a fost favorizat de abundenta fierului. Metabazitele, asemenea rocilor carbonatice, sunt rare sau absente. Abundena Mn in litozona cuaritic-grafitoas i a sulfurilor
metalice in litozona vulcanogen-sedimentar alturi "de cele douli tipuri predominante de roci,
cuaritele i rociJe cuaro-feldspatice, conduc la ipoteza ca litogrupul Tulghe s-a format intrun bazin din apropierea unui arc insular. Ce fel de bazin, vom discuta in seciunea referitoare
la relaiile dintre litogrupuri.

Metamorfism. Polimetamorfic, ca i celelalte litogrupuri, litogrupul Tulghe pare a


avea o istorie prevaristicll. mai puin complicata. Daca se iau n considerare datele lui .
Balintoni, Chiimu, (1973), care au atras primii atenia asupra faptului c istoria mineralelor
de Ti din litogrupul Tulghe sunt o dovad de polimetamorfism, i se coroboreaz!t cu datele
lui Nedelcu, (1986), care a dovedit c mineralul iniial de la care a pornit aceasta istorie a fost
ilmenit i nu brookit, atunci etapele istoriei respective sunt urmatoarele:
1. cristalizarea ilmenitului;
2. transformarea sa in rutil 1;
3. transpunerea pseudomorfozei in S2 i recrisqtlizarea rutilului 1 in rutil II.
Problema cheie tn aceast succesiune este a ilmenitului. Deoarece metamorfismul
iniial allitogrupului Tulghe nu pare s fi depi\it dect pe alocuri zona biotitului, este greu
de explic~tformarea ilinenitului. Dacii totui, se admite ca din anumite motive necunoscute,
ilmenitul a cristalizat in primul metamorfism care a afectat litogrupul Tulghe, atunci transformarea ilmenitului tn rutil apare ca indiciu al modific!l:ii drastice a condiiilor termodinamice n care a cristalizat ilmenitul (cel puin o oxidare intens). Aceasta s-a putut ntmpla
in acelai eveniment metamorfic sau n altul ulterior. Transpoziia pseudomorfozei i
recristalizarea rutilului 1 in rutil II poate fi atribuit evenimentului metamorfic varistic. Prin
urmare intrebarea este: inregistreBz Iitogrupul Tulghe un singur eveniment metamorfic prevaristic sau doua? Zincenco, (1993), a ncercat s iasi\ din dilema presupunnd o origine clastic pentru .ilmenit. Ipoteza este tentant, dar este tot att de dificil de dovedit ca i
cristalizarea ilmenitului in (MI). n favoarea ipotezei lui Zincenco pledeazi1 totui asocierea
ilmenitului cu zircon i turmalin elastice n metapelite. Dac! prelum aceal!t ipoteza, atunci
lit9grupul Tulghe inregistreaza un important eveniment metamorfic prevaristic, i anume cel
indicat de transformarea ilmenitului elastic n rutil 1.
Vrst. Datele izotopice citate de Krltutner, (1988), i de Zincenco, (1993), par s
argumenteze vrsta paleozoic inferioari\ a litogrupului Tulghe, iar pentru evenimentul (M 1),
orogeneza caledonian, faza de la inceputul Ordovicianului.
Metalogenie. Litogrupul Tulghe este principalul produci\tor deMn din tarll i deine
o pondere impotantil in producia de Pb, Zn, Cu i pirit, precum i in cea de barit.
Mineralizaiile de sulfuri metalice sunt de tip Kuroko, iar cele de Fe-Mn, amintind de relaia
lor cu cuarite grafitoase, reflect eventual o surs extrabazinal, anterior amorsrii magmatismului extruziv acid. Din nou, asociaia roci cuaro-feldspatice cu mineralizaii de tip
Kuroko, este o dovadA de bazin in contextul subducional.
cuarite

44

Ioan Balintoni

Litogrupul Rodna
Pe foile Rodna Veche, Pietrosu Rodnei, Ineu i Rebra ale Hrii Geologice 1:50.000
(Krllutner et al., 1978, 1982;1983, 1989), precum i in S!lndulescu et al., (1981), Kriiutner a
separat, descris i divizat in cadrul pnzelor infrabucovinice din Munii Rodna mai mule
stive de metamorfite varistice, transgresive pe litogrupul Bretila. De jos n sus, aceste pnze
au fost denumite: de Valea Vinului, de Stiol i de Anie, iar secvenele respective au fost
botezate seriile de Rusaia, de Repedea i de Cimpoiasa. Seria de Cimpoiasa este consideratii
transgresiv peste cea de Rus.aia n pnzade Valea Vinului i. peste cea de Repedea, n pnzele
de Stiol i de Anie. Ca vrst, seriile de Rusaia i de Repedea s-ar inscrie fn Silurian, iar cea
de Cimpoiasa in Devonian-Carbonifer inferior. n conformitate cu principiile schemei
litostratigrafice informate adoptate de noi, deoarece este vorba de o secven acumulatli ntrun setting geotectonic bine determinat, vom reuni toate aceste serii in litogrupul Rodna, cu
sublitogrupurile Valea Vinului, Stiol i Anie. Divizarea n cmitinuare a sublitogrupurilor
considerm c trebuie revizuitli, eliminnd noiunea de "serie", utilizat neadecvat dupii p
rerea noastr de autorul citat.
Litologie. Dei cercetnd legendele hlirilor menionate, petrografia pare deosebit de
complexa, n realitate varietile de roci pot fi reunite uor n cteva grupe dominante.
Acestea sunt: metapsefite i metapelite, cuarite albe i negre (metapsamite), roci
carbonatice, metabazite. Toate rocile de origine sedimentar pot fi mai mult sau mai puin
grafifoase. Se cunosc de asemenea mineralizaii hematit-magnetitice, magnetit-sideritice i de
sulfuri metalice. Lund in considerare faptul el\ litogrupul Rodna este transgresiv peste
Iitogrupul Bretila, pare cu totul justificat s ti atribuim unui setting geotectonic bazinal de
margine continental pasiv. Metabazitele, foarte probabil reprezint magmatismul bazic de
rift, deoarece se ~pet la mai multe nivele. Ne referim la rifturile marginii continentale i nu
la riftul principal in care a avut loc spreadingul.
Metamorfism. Metamorfismullitogrupului Rodna este de grad cobort fiind caracterizat prin prezena cloritoidului, cloritului, actinotului (e.g. Krllutner, n Sndulescu et al.,
1981).
Vrst. Datele menionate de Bercia et al., (1976), i de Krliutner in lucrarea citat
mai sus, confer o vrst silurian-carbonifer inferioarA litogrupului Rodna. Dei sunt de
natur palinologic, noi in general respingnd datltrile m~tamorfitelor pe astfel de informaii,
metamorfismul slab i evidena transgresivitllii litogrupului Rodna peste litogrupul Bretila,
le face in acest caz credibile.
Meta/ogenie. Mineralizaiile hematit-magnetitice i magnetit-sideritice asociate
rocilor sedimentare indic i ele o margine continental pasiv. Sulfurile metalice cantonate
in metabazite trebuie puse in legturii cu acestea.

2. Alte secvente cristaline considerate varistice


n lucrarea lui Bercia et al., (1976), sunt descrise ca serii varistice, seria de Dmuc,
seria de ibu, seria de Izvorul Mureului i seria de Argestru. La Siindulescu et al., (1981),
mai rl\mn de aceastii vrst seriile de ibu i de Argestru. Seria de Diimuc a fost admis
implicit pe baza descrierilor i relaiilor cu litozona Rariiu bucovinic ca fiind parte a acesteia, iar un traseu de verificare la Izvorul Mureului, ntreprins de Krautner i Balintoni
nainte de publicarea lucrrii citate (S!lndulescu et al., 1981 ), a condus la concluzia c seria
de Izvorul Mureului nsumeaz milonitele de la rontactul dintre litogrupurile Rebra i

Geotectonicaterenurilor metamorfice din Romnia

45

Negrioara

bucovinice. n ce privete seriile de ibu i Argestru, existena lor ca entiti


varistice de sine stttoare a fost pus la ndoiai!\ de Balintoni, ( 1984, 1985). Cercetiirile ulterioare au confirmat punctul de vedere respectiv (Vod, Balintoni 1994), dup care seria de
ibu este constituit din secvene retromorfe ale litogrupului Rebra bucovinic, iar cea de
Argestru, din poriuni ale aceluiai litogrup sau ale litogrupului Negrioara subbucovinice, de
asemenea retromorfozate i milonitizate.

III. Localizarea suturii varistice


Localizarea suturii varistice este greu de tntrevzut din cauza absenei majoritii
criteriilor niruite de Neugebauer (1989). Dou!i zone ar tenta pentru acest rol:
1. cea dintre pnza de Raru i celelalte pnze varistice;
2. cea de la est de pnzele infrabucovinice transgredate de succesiuni paleozoice din
Munii Rodna.
Pentru prima zon pledeaz: transportul tectonic maxim pe acest contact tectonic;
condiiile sinmetamortice n care s-a realizat amplasarea pnzelor de ariaj; fenomenele
foarte intense de deformare i retromorfism din baza pnzei de Raru; faptul c acest contact
ali\tur secvene cristaline de origini diferite i cu istorii metamorfice diferite (litogrupul
Bretila fa de litogrupurile Rebra, Negrioara i Tulghe). mpotrivi putem cita: absena ofiolitelor intre pnzele de Raru i de Putna; absena oric!iror urme de sedimente de tip fos,
.prearc sau backarc; absena resturilor unui bazin d~ forland; absena vulcanismului intruziv
ilsau extruziv. n interiorul sau pe litogrupul Bretila; absena metamorfitelor .de presiune
nalt intre pnzele de Rarlu i de Putna.
n favoarea celei de-a doua zone putem cita: prezena depozitelor paleozoice metamorfozate pe litogrupul Bretila, ceea ce presupune c i pnza de Raru reprezinti un fragment crusta! subplacat; caracterul de margine de plac pasiv al acestor depozite; apariia
metabazitelor la mai multe nivele n interiorul litogrupului Rodna; absena metamorfitelor
varistice in partea vestic a litogrupului Bretila; Lipsa sedimentelor mezozoice de pe pnzele
infrabucovinice din Munii Rodna permite supoziia c acestea reprezint unitile tectonice
cele mai interne din grupul infrabucovinic, a cror cuvertur mezozoic, ne reamintim, se
completeaz!i treptat spre exterior. Dac avem in vedere c transportul tectonic al pnzei de
Raru a fost de cel puin 100 km, atunci suntem practic obligai s plasm sutura varistic
ling marginea estic a acestei pnze, clei altfel ar trebui s subplacm mai bine de 100 km
de crust continental spre a obine metamorfozarea depozitelor paleozoice, ceea ce este
puin probabil, dac ne referim i la constatarea cii metamorfismul acestora s-a produs la presiune cobort!i (Krautner et al., 1975). Este mult mai plauzibil s se metamorfozeze cuvertura proximal in raport cu sutura unei pilei subduse dect cea distall, tot aa cum este mai normal ca sedimentele de margine continental~ pasiv i metabazitele asociate s fie lng sutur
i nu departe de ea. Optnd pentru cea de-a doua soluie, subliniem totui c este numai o
ipotez susinut logic, elementele efective ale unei suturi absentnd i la est de pn;zele'
infrabucovinice. O ieire din dilem ar fi acceptarea metamorfozrii n orogeneza alpinl a
litogrupului Rodna.

46

Ioan Balintoni

IV.

Comenta~iu

asupra metamorfismului varistic

Metamorfismul varistic etaleaz dou aspecte: unul progresiv pentru litogrupul


Rodna i altul regresiv pentru litogrupurile Bretila, Tulghe, Negrioara i Rebra. Influena
orogenezei varistice asupra ntregului cristalin din soclul Getidelor estice este dovedit de
vrstele K-Ar obinute in decursul timpului (e.g. Krutner 1988), care pe o diagramA de 1
frecvene ntocmit pentru litogrupul Bretila se grupeaz in jurul vrstei de 300 Ma.
Observaiile de teren arat clar eli retromorfismul varistic, neles ca transformAri mineralogice , s-a concentrat cu deosebire n apropierea planelor de ariaj, zonele retromorfe cele mai
importante fiind intre pnzele de Raru i de Putna, i la partea superioarii a pnzei de
Pietrosu Bistriei. Litogrupul Tulghe, pe multe profile pare a fi afectat in ntregime de retromorfismul varistic, dar din cauza gradului metamorfic iniial relativ sczut, efectele sale sunt
mai greu de evideniat. Acest aspect al retromorfismului varistic din Carpaii Orientali, adic
Ia mai multe nivele in stiva de metamorfite, i confer un caracter aparte, diferit de cel al
stivelor groase unitare, care SWlt de obicei retromorfozate la partea superioarii. O cerin a
retromorfismului intraformaional este prezena sau ptrW1derea apei pe planete de deplasare.
Aceasta ne poate conduce la ideea el\ actualele suprafee superioare ale pnzelor de ariaj
varistice erau n poziie subacvatic cnd au inceput ariajele. Este un argument mpotriva
caracterului intracutanat conferit pnzelor varistice de Sndulescu, (1984), chiar dac ne
referim numai la cele de Putna i de Pietrosu Bistriei. Cldura necesar retromorfismului a
rezultat din deformare i frecare, iar transportul pe mare distan a favorizat geneza unor
structuri speciale cum ar fi cele oculare de la partea superioarii a porfiroidelor de Pietrosu.

V. Problema pnzelor it:ttracutanate


Sndulescu, (1984), a denumit pnzele de Pietrosu Bistriei i de Putna pnze intracutanate. Ca prim argument mpotriva acestei ipoteze am citat retromorfismul din apropierea
planelor de ariaj. Deoarece retromorfismul varistic s-a produs nu numai sub pnza de Raru,
care nu este o pnz intracutanatli, este de pres\lpus c aceleai condiii s-au ndeplinit i sub j
celelalte douli pnze. Pe de alt parte, intre pnzele de Pietrosu Bistriei i de Rodna exist
discordante litostratigrafice de mare amploare. Spre exemplu lngii Zugreni, porfiroidele de
Pietrosu se afl uneori aproape n contact cu litozona Volobeni, lipsind in intregime litozona
lneu. n toat partea central i sudica a Carpailor Orientali litozona Ineu este prezent doar
sporadic, att n litogrupul Rebra bucovinic ct i n cel subbucovinic. Deoarece pnzete
varistice sunt pnze sintetice cu vergen vesticii, pe miisum ce se nainteaz spre ves
litogrupul Negrioara ar fi trebuit sii piard din bliZii, iar litogiupul Rebra ar fi trebuit s
ctige la partea superioar. Ori situaia nu este aceasta. Nici relaia dintre litogrupurile
Tulghe i Negrioara nu este mai concludent. Aici discordana Iitostratigrafica este deosebit
de pregnantii, singura problemA fiind dacii nu este cumva Wla de transgresiWle, dupa cum
opineaz spre exemplu Zincenco, (1993), avnd in vedere c este vorba in acelai timp i de
o discordan de vrstii i de metamorfism. Argumentul hotrtor contra acestei ipoteze sunt
structurile speciale de la partea superioar a porfiroidelor de Pietrosu, care indic deplasare
semnificativ, precum i prezena sporadic a litozonei Cboaia, iar uneori i a litozonei
Holdia la baza litogrupului Tulghe. Cu privire la transgresivitatea litogrupului Tulghe peste

47

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

litogrupurile Rebra sau Negrio~ra, mai amintim settingul geotectonic bazinal de arc insular
in care s-au acumulat depozite le sale. Ori, acest arc nu poate fi detectat in interiorul celorlalte
douit litogrupuri. n consecin, pnzele varistice de Pietrosu Bistriei i de Putna nu pot fi
acceptate ca pnze intracutanate. Dacllitogrupul Negrioara s-a aflat la partea superioarl a
litogrupului Rebra, atunci aceast relaie a fost in afara zonei actuale de aflorare a celor dou
litogrupuri.

VI.

Relaiile

dintre litogrupuri n

funcie

de geneza lor

Probabil c aceasta este cea mai spinoasl problema pe care o avem de analizat.
Dacit luitm n considerare datele reproduse de Krautner, (1988), i de Zincenco, (1993), atunci sitUaia este urmatoarea relativ la vrstele secvenelor premetamorfice i la vrstele evenimentelor metamorfice care au afectat litogrupurile Bretila, Rebra, Negrioara i Tulghe
(cnd nu citam lucrarea, datele sunt din Zincenco, 1993).
Litogrupul Bretila: acumulare nainte de 1100 Ma i dupll550 Ma; primul metamorfism la 1090- 850 Ma; al doilea metamorfism la 675- 665 Ma; al treilea metmorfism
(cel varistic), la 328-320 Ma. Remarcitm aici absena influienei caledonice, metamorfismul
iniial legat de orogeneza grenviUian, iar cel de-al doilea de orogeneza cadomianlt
Litogrupul Negrioara. Ne referim la litogrupul Negrioara pentru eli datrile s-au
tlcut pe porfiroide de Pietrosu. Zincenco, (1993), consider c Iitogrupul Negrioara este mai
vechi dect litogrupul Rebra, punct de vedere absolut oontrar relaiilor geologice din teren,
intruct chiar dac prin intermediul unui plan tectonic prealpin, litogrupul Negrioara este situat ntotdeauna deasupra litogrupului Rebra, niciodat invers, iar metamorfismullitogrupului Rebra a fost mai accentuat dect al litogrupului Negrioara (disten i sillimanit au fost
semnalate numai din roci ale Iitogrupului Rebra). Istoria metamorfic a litogrupului
Negrioara exclude cu totul posibilitatea ca el sit fi reprezentat crusta pe care s-a acumulat
litogrupul Rebra. Din gnaisele porfiroide de Pietrosu s-au separat zircoane elastice de 1550
Ma i zircoane idiomorfe de 840 Ma. Fiind vorba de o roc metaeruptiv, 840 Ma ar putea
insemna momentul extru~iunii.
Litogrupu/ Rebra. Krlutner, (1988), citeaza vrste K-Ar de 662 i 601 Ma. Dei au
grad de confidenl sczut le lu!m totui in considerare, deoarece se coreleaza cu datele citate
mai sus pentru litogrupul Negrioara i cu istoria sa geologicl, adie! influena dovedit a
dou metamorfisme prevaristice (Balintoni, Gheuca, 1977). Observi\rn c apare o vrst de
eveniment metamorfic iniial comparabil cu cea a evenimentului (M2), din litogrupul
Bretila. Vrste caledonice nu sunt citate, ci numai varistice.
Litogrupul Tulghe. Pe baza paraleliz!irilor cu secvena Gelnica din Carpaii
Occidentali, Zincenco (1993), reproduce date care indicii metamorfismul caledonie (505 Ma),
i cel varistic (302 Ma i 280 Ma). Paralelizarea litogrupului Tulghe cu secvena Gelnica
este discutabil!i. Totui i Krliutner, (1988), citeaza vrste izotopice care susin metamorfismul iniial caledonie al litogrupului Tulghe i influena puternic a retromorfismului varistic. Rezumnd, avem urmatorul tablou:
Caledonian
Va ris tic
SecvenA 1 Orogenezi
Grenvillian
Cadomian
Bretila
+
+
+
Rebra
+
+
Negrioara
Tulghe

+
+

Ioan Balintoni

48
Situaia

nu este deloc concludent analiznd acest tabel, deoarece litogrupul Rebra


litogrupul Bretila. Avem la ndemn
afectat litogrupul Rebra orogenezei
grenvilliene, sau s atribuim evenimentul (M2), celei caledoniene. Pare mai plauzibil cea d,ea doua ipotez, pentru dt mpingerea metamorfismului iniial al litogrupului Rebra in orogeneza grenvillian, dincolo de nclcarea datelor de vrst existente pentru porfrroidele de
Pietrosu, ar cere pentru acest litogrup o crust subiacent deja metamorfozat de vrst karelian, ipotez dificil de argumentat. n acest cadru pot fi formulate ipoteze foarte diferite
interesnd relaiile dintre cele patru litogrupuri (vorbind n continuare doar de trei, cci dup
cum am pledat pn acum, litogrupurile Rebra i Negrioara intr-adevr par s fi format o
secven unicA premetamorfic).
1) Litogrupul Bretila deja metamorfoZat a constituit crusta continental pe care a
transgredat litogrupul Rebra. Aceast ipotez are avantajul c admite pentru litogrupul Bretila
un eveniment metamorfic anterior celui iniial allitogrupului Rebra, dar nu explic de ce cele
douli Jitogrupuri nu au o istorie comun, in continuare, adiel\ litogrupul .Bretila ar fi trebuit sli
inregistreze un eveniment metamorfic in plus fa de litogrupul Rebra. Deci nu pare o ipotez!\
acceptabil.

2) Cel de-al doilea metamorfism al litogrupului Rebra este comun cu primul metamorfism allitogrupului Tulghe, iar relaia de juxtapunere Rebra-Bretila nc nu se stabilise.
Aceasta inseamnl\ c dei in orogeneza cadomian litogrupurile Rebra i Bretila au funcion
at ca margini de plci subplacate, marginile respective aparineau unor plci diferite, cea
bretilian!l rmnnd n afara spaiului influenat de. orogeneza caledonian. Cu,m s-a ataat
litogrupul Tulghe litogrupului Rebra constitue obiectul unei alte analize, dar aceast ipotez
ar explicacaracteristicile structurale comune ale celor dou!llitogrupuri, generate in orogeneza
cale<onian (micro i mezocutele culcate cu arniere relativ paralele), precum i faptul c
orogeneza varistic le-a gsit grupate, inpli.rtind parial un spaiu comun.
Cu toate c favoriz~ cea de-a doua ipotez, ~a are destule umbre. Considerm ins
c o discuie mai complexA ar ncrca prea mult textul. Semnalm totui eli juxtapunerea
litogrupului Bretila celorlalte litogrupuri abia in orogeneza varistic, impune ideea plasrii
suturii varistice in zona dintre pnzele'de Raru i de Putna, deci contrar ipotezei pentru care
am optat. Discuiile purtate pn aici nu fac dect sl\ scoata n relief insuficiena informaiilor
de toate tipurile asupra terenurilor metamorfice carpatice, precum i dificultile majore pe
care le ridic incercArile de reconstituiri palinspastice pentru timpurile prealpine.
arat indiscutabil dou metamorfisme prevaristice ca i
dou soluii: s atribuim evenimentul (M 1), care a

Harta structural ~ Carpailor OrientaH


Al. Vod, 1. Balintoni

Legenda
1, cuverturi sedimentare; 2, vulcanite neogene, (a) complex central;
3, Perimoldavide: pnza fliului cilrbicortical (Ce), pnza de Audia
(Au), pnza de Tarcu {Te), pnza cutelor marginale (Cm), poza
subcarpatic (Se); 4, Severinlde: poza fliului negru (Fn), pnza de
Baraolt (Ba), pnza de Ceahlu (Ch), pinza de Bobu (Bo); Getide
estice: 5, litogrupul Rodna (secvenele Rusaia, Repedea, Cimpoiasa) in
pnze infrabucovinice; 6, litogrupul Tulghe in pnza varistic de
Putna; 7, litogrupul Negrioara in pinza varistic de Pietrosu Bistriei;
8, litogrupul Rebra in unitatea de Rodna; 9, litogrupul ,Bretila n
unitatea varistic de Raru i n pinzele infrabucovinice; 10, masivul
alcalin Di1ru (in poza buoovinicl); 11, Getide sudice; 12, Transilvanlde:
pnza de Hlghima {TH), pnza de Perani (TP) pnza de Olt (TO); 13,
limita fonnaiunilor geologice; 14, falie; 15, ariaje varistice; 16, ariaj
alpin in general; 17, ariajul din baza Getidelor; 18, ariajul din baza
pnzei bucovinice; 19, ariajul din baza pnzei . subbucovinice; 20,
ariajul din baza Severinid~lor; 21, retroincllecare;

Indici care apar numai pe harta: b, pinza


subbucovinic;

bucovinic;

Sb, pinza

lb, pnze infrabucovinice; Tg, litogrupul


Br, litogrupul Bretila.

Tulghe;

1
1
1
1
1
oi
f

1
1
1

. 1L____ J ___ _

rn

1
1

---------------------~-------------------~

<
<
<---~--~--
-.c---~-----<
<
<

<

<

<
<

<
<
<

<

<

<
<

<
<

<
<
<

<

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

rn ____;_ ____________ _
z
~

-------

1
1

_"':' _______ .J.l

,.-----

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

:.
1
1
1
1
1
1
1

XL----1
----------

...

1'\

'

--~-----~-r---~------,

E1

-.

"'

-1
1
1
1
1

1
1
1
1

O -BRASOV .
----------------------------------------------------------------~7----~--------------------.
------------------~X

r------------------------------------------------------------ ---------------,

~IIDD~D
~

'1
' 1
11
1
1
1
'1
1
1
1
1
'1
.1
1
1
1
1
1

cn

U\

_.

~o~moB
- w

.....
......

.....

U)

ClD

....

"'

<:') '

",

z
o
)>

! J -~ ~ [ 1

N
.....

.....

.....

....

cn

....

U'l

r-------~-------------------------------------~----------------------------------------

Pl.llt
HARTA STRUCTURAL A CARPAILOR
Al.Vod.

I. Balinton

S c a
O

ORIENTALI

10

r a :
15

20 km

N
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

L---------------------------------------------------------------------------------------

'

:!'r------------ -----------------------------------1

----

!:

------ -------------------,
:

''
'''
'

''
''
'
'''
'''
''
''
''
'
:'
''
'
''''
'''
:'
'
:'
'

; 1

''

'''
'
'''
''
'
:'
'
'''
'''
'''
1'
'
1'

'''
''''
:''

'
'''
'
':'

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

<
<

<

<

<;

<
<

<

<

rf<"______ _
<

-----=--

<

<

<

r------------------~-----------------------------------------------------~
1
1

1
1

1:

1
1
1

1
1

i1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1.

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

------------.J

Seciune geologic

prin

CarpaU

Orientali

(Traseul seciunii A-lO. M. tefloescu)

I. Balintoni

Legeada
Sarmaian inferior; 3, Mezozoic;
4, Silurian-Ordovician; 5, Severinide; 6, pnzele fliului curbicortical i
de Audia; 7, pinza de Tarcu a cutelor marginale i subcarpaticl;
8, ariajul pinzei bucovinice; 9, ariajul din baza Getidelor estice;
101 ariajul din baza Severinidelor (Ceahlu+ Fliul negru); 11, ariajul
4fin . baza Perimoldavidelor intraburdigaliene; Il, ariajul din baza
Perimoldavidelor intrabadeniene i intrasaimaiene; 13, linia Tomquist
- Teyss~ire; 14, sutura dintre cratonii Getic i Eurasiatic;

1. magmatite neogene; l, Badenian +

15, falie; u;; transgresiune.

PUV

SfCIUHf GfOLCXitC PRIN CARPA OfNfNTALI


/Troso<JI >{lunii A-10, H. SIfnscv)

Pailinoasa

sv

VotrJMI

'.
l

~~
~3

!RJ'

lli]s
~6

~~

l'tJI.doWJ.'

1'

H[

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

Carpaii

49

Meridionali

1. Aspecte generale
Zona cristalino-mezozoici\ a Carpailor Meridionali, ca parte a centurii mobile
alpine aparine Getidelor sudice, Severinidelor i Euxinidelor danubiene. Sutura dintre pl
cile Getic i Euxinic este evideniat de pnza de Severin, purttoare de ofiolite. Spre
deosebire de Carpaii Orientali, unde spre exterior Severinidele sunt urmate de
Perimoldavide, pnza de Severin acoper Euxinidele danubiene, pnze de soclu al~ marginii
plcii Euxinice. Datorit marii sale suprafee i extraordinarei complexitlii tectonice, strucura zonei cristalino-mezozoice a Carpailor Meridionali, dei descifrat tn ansamblu, prezint inca destule obscuriti. CoreUtrile Getidelor i chiar vrsta unora dintre ele sunt ipotetice, iar Euxinidele danubiene care poseda cuverturi permo-mezozoice groase n special in
Banat, a~ia de curnd au depit cu adeviirat statutul de autohton (e.g. Berza et al., 1983).
Comparativ cu nomenclatura utilizat de Sndulescu (1984), Getidele corespund dacidelor
mediane, pnza de Severin dacidelor externe, iar Euxinidele danubiene dacidelor marginale.
Transivanidele nu se cunosc in Carpaii Meridionali. Spre deosebire de Carpaii Orientali
unde Getidete s-au amplasat in timpul jumtii superioare a Cretacicului inferior (e.g.
Slndulescu, 1984), Getidele sudice au fost afectate i de tectogeneza laramicll (e.g. Balintoni
et al., 1986), ceea ce a ingreunat serios recunoaterea unittilor austrice i corelarea lor, discuiile contradictorii continund n jurul acestor subiecte (e.g. Sndalescu 1988, Balintoni
1994). Zona cristalino-mezozoic a Carpailor Meridionali prezinta de asemenea deformri
prealpine importante n mai multe orogeneze, fiind descrise uniti tectonice, suturi, granitoide, ofiolite etc.

II.

Consid~rente

istorice

Aplicarea concepiilor structurale n pnze de ariaj pentru centura mobil carpatic incepe cu Carpaii Meridionali. Murgoci (1905 a, b, c; 1912), separ crusta getic de cea
danubiana, conferindu-i primei numele cte "pnza getic", iar pe cealalt considernd-o autohtonul primeia ..ntre pnza geticli i autohton se interpunea o cuverturli sedimentar m~zo
zoic. Un al doilea moment important in evoluia concepiilor structurale este lucrarea lui
Streckeisen din 1934, care la partea superioar a pnzei getice deosebete "pnzele superioare", individualizate de Codarcea et al., (1967), ca "pnza suprageticii". n ceea ce privete
"autohtonul danubian", primele bree n a-1 considera in ntregime astfel, sunt ftcute de
Popescu-Voiteti (1923), i de Codarcea (1940), care contureaz la partea sa superioar
unitile tectonice de cuvertur! de Urdele, de Severin, de Arjana i de Cema. Cu aceasta,
ideile eseniale privitoare la structura Carpailor Meridionali au fost enunate. A urmat o

Ioan Balintoni

50

activitate de cartare care a cerut un mare efort, cu rezultate frecvent contradictorii, care a condus la imaginea actual structurii Carpailor Meridionali, sinteze pentru poriuni mai
restrnse sau mai extinse fiind incercate n mod repetat. Dintre acesteamenioniim: Codarcea
et al., 1961, 1967; Slindulescu 1975, 1984; Nstseanu et al., 1981; Kr!1utner'1980; Krliutn.er
et al., 1981; Berza et al., 1983; Krautneret al., 1988; Balintoni et al., 1989; Berza et al., 1994.
Alte referiri la evoluia cunoaterii Carpailor Meridionali se vor face dup caz, o analiz
istoric exhaustiv a acestui aspect cernd un intreg'vohnn.

III. Descrierea Getidelor sudice


Getidele sudice provin prin forfecarea cratonului plcii Getice, in timpul inchiderii
bazinului dacic extern i a coliziunii care a urmat. Succesiunea punerii lor in loc a fost recent
anali1..at de Balintoni (1994), n apropierea curburii de la Braov a catenei carpatice. Datele
citate de acest autor, coroborate cu informaii i ipoteze consemnate n alte lucrri (e.g. Hann,
Szsz 1984, Balintoni et al., 1986, Balintoni et al, 1989), con~uc la urmtorul model structural.
n Cretacicul inferior, ncepnd din Hauterivian i pn n Albian, s-au pus n loc
pnza getic dintre unitile majore, o serie de uniti tectonice superioare acesteia, dar de
provenien din domeniul sedimentar getic (e.g. Sndulescu 1975, Sndulescu 1984), i apoi
mai multe uniti denumite supragetice. n 1986 Balintoni et al., au realizat c Getidele austrice' (adic cele menionate mai sus), au fost intret:iate de un plan laramic (cretacic superior), care a generat dou Getide laramice, denumite de Balintoni et al., ( 1989), de Timi-Boia
cea superioar i de Lotru-Bistra cea inferioar. n realitate, faptul c sub pnza getic sau
sub cea de Severin micarea principal s-a produs in tectogeneza laramic, a fost pus n evi..
den nc de Codarcea n 1940. n acest context situaia pnzei de Severin este principial
identic cu cea a pnzei de Rodna, deoarece ea a fost coperit de pnza geti c n Cretacicul
inferior, dar s-a individualizat ca unitate tectonic de sine stttoare numai n Senonian.
Acest model oblig la utilizarea numelor de pnza getic i pnze supragetice numai la cele
mezocretacice.

l.Getidele austrice din componena Getidei laramice de Timi-Boia


a. Zona cristalino-mezozoic de la est de Olt
Structura cretacic inferioar a acestei pri a pnzei de Timi-Boia va fi discutat pe
baza urmtoarei literaturi: SAndulescu 1984, 1988; Balintoni 1994; Balintoni et al., 1986,
1989; Balintoni, Pan 1993. Schema structuralii general a regiunii se sprijin pe tratatul lui
Siindulescu (1984), i lucrrile lui Balintoni et al., (1986), Balintoni, Pan (1993), iar problemele aferente curburii Carpailor din zona Braovului, pe lucriirile lui Sndulescu (1 988),
i Balintoni (1994). Conform schemei discutate de Balintoni (1994), n jurul Braovului se
pot distinge urmtoarele uniti tectonice mezocretacice, de la interior spre exterior:
1. pnza de Dmbovicioara sau getic;
2. priza de Holbav;
3. solzul de Mgura Codlei;
4. solzul de Bartolomeu;

Geotectonicaterenurilor metamorfice din Romnia

51

5. pnza de Braov;
6. petecele de rabotaj Poiana MArului;
7. pnza de Arge;

8. pnza de Moldoveanu;
9. pnza de Strmba.
10. pnza de Prul Moaa, situat S\lb cea de Moldoveanu.
Principalele diferene dintre Balintoni (1994), i Sndulescu (1988), sunt urmAtoarele: primul autor desparte pnza de Braov.:Dmbovicioara in pnzele de Braov i de
Dmbovicioara, neag existena unor micri laramice importante n aceast regiune i
ordoneaz puin diferit unitile tectonice; de asemenea, accept intervenia faliilor Bran i
Dealul Mare in modelarea structurilor de aici doar n decursul Teriarului. Din punct de
vedere al cuverturilor sedimentare proprii fiecrei uniti tectonice in parte (in linii mari precenomaniene), primele ase uniti tectonice aparin domeniului sedimentargetic, iar ultimele
trei domeniului sedimentar supragetic. Din punct de vedere geometric avem pnza getic sau
de Dmbovicioara, iar toate celelalte uniti tectonice sunt supragetice. Dezvoltare regional
arat numai pnza getic i pnzele de Arge i de Moldoveanu. Celelalte uniti tectonice se
limiteaz la zona din jurul Braovului. Semnificaia acestui aspect nu este uor de ntrevzut,
dar probabil c este in relaie cu geneza curburii Carpailor. n cele ce unneaz vom descrie
pe scurt constituia unitilor tectonice exclusiv sedimentare sau a cuverturilor lor atunci ctid
au i socluri. Soclurile le vom descrie mai trziu. Datele vor fi expuse esenialmente dupii
Harta Geologic 1:50.000 foile Moeciu (Patrulius et al., 1971), Codlea, .zarneti i Braov
(Sndulescu etaJ., 1972 a, b, c), i Brsa Fierului (Dimitrescu et al., 1974).
1. Pnza de Dimbovicioara sau getic:. Soclul cristalin al acestei pnze este
acoperit de depOzite j~rasic medii i superioare n facies de platform . (gres i cuaritice,
microconglomerate, mame, calcare i radiolarite la partea inferioar, succedate de calcar~ din
ce n ce mai masive la partea superioar), urmate de faciesuri mamoase i marno-calcaroase.
n Cretacicul inferior, care indic modificarea mediului ba2;inal spre un aport turbiditic relativ semnificativ.
2. Pinza de Holbav. Soclul su cristalin susine o cuverturii mezozoic ce ncepe
cu Liasic n fac ies de Gresten cu crbuni i aport vulcanogen alcalin, urmat de Dogger marnos
i grezos-calcaros. Pare osedimentare de bazin de rift, unnatii de una.postrift din ce n ce mai
stabil, vizibil n alte uniti.
3. Solzul de Mgura Codlei. Soclul cristalin al acestui solz suport depozite liasice asemntoare cu cele ale pnzei de Holbaw, urmate de sedimente doggeriene grezomarnoase sau grezo-calcaroase, i apoi de calcare masive jurasic superioare n facies de
Stramberg.
4. Solzul de Bartolomeu. Cuvertura sa include in Triasic calcare bituminoase de
tip Guttenstein, urmate de un Liasic de tip Gresten cu treceri la aport vulcano-sedimentar ca
in pnza de Holbav. Acest solz a fost ntlnit numai n foraje (e.g. Sndulesu 1988).
5. Pinza de Braov. Cuvertura pnzei de Braov ncepe cu conglomerate i gres ii
cuaritice considerate permiait-triasic inferioare, urmate de isturi de Campil bituminoase,
apoi de calcare de Guttenstein de asemenea bituminoase, dup care ncepe Liasicul in facies
de Gresten cu crbuni i erupii alcaline, iar apoi vine Jurasicul mediu grezos-calcarosmarnos, Jurasicul superior reprezentat prin calcare masive de tip Stramberg. i n fine, sedimentarea se incheie cu mamele de Bra5>v cretacic inferioare. Suntem n prezena unor bazine
succesoare, ncepnd cu faciesuri de pll;ltform, continund cu facies de rift, urmnd din nou
treptat faciesuri platformale i trecndu-se in final spre un aport turbiditic semnificativ.

52

Ioan Balintoni

6. Petecele de rabotaj Poiana Mrului. Petecele de rabotaj Poiana Mrului sunt


lipsite de soclu, fiind fonnate din gresii i calcare bituminoase triasice .. Afloreaz pe o
suprafa foarte mic! n apropierea localit!ii Poiana Mruului i stau pe:ccristalinul pnzei de
Dmbovicioara.
7. Pinza de Arge. Cuvertura pnzei de Arge afloreaz n cteva petece izolate tn
partea estic a masivului Fgra, fiind fmmat din conglomerate polimictice probabil permiene, dolomite triasice i o secven api an superioar n facies urgonian.
8. Pinza de Moldoveanu. Soclul acestei pnze suport tot n partea estic a
masiwlui Fa.gra co0 glomerate polimictice asem!ntoare cu cele de pe pnza de Arge,
deci, probabil permiene, precum i calcare urgoniene apian superioare.
.
9. Pinza de Strmba. Este lipsit de cuvertur i st cel mai sus n eafodajul structural al masivului Fgra.
1O. Pinza de Prul Moaa. n partea vestic a Fgraului, ncepnd de la vrful
Vntoarea lui Buteanu i cuprinznd creasta pn aproape de Olt, sub panza de Moldoveanu,
afloreaz o unitate tectonic lipsit de cuvertur, denumit pnza de Prul Moaa. Existena
ei a fost sesizat pentru prima oar de Pan (1990),
Extinderea unitilor tectonice de la est de Olt
Dintre cele zece uniti tectonice menionate, numai pnza geticl\ i ceie de ~e
i de Moldoveanu au extindere regional. Astfel, panza getic (de Dmbovicioara), ocup
masive le Iezer i Leaota, pnza de Arge acoper majoritatea pitrii de est a masivului Fg&-a
i versantul sudic al acestuia, iar pnza de Moldoveanu formeaz creasta nalt a Fgraului
pful.la vrful Vntoarea lui Buteanu, clina sudic!.a crestei principale i aproape n totalitate versantul nordic. Cu excepia pfulzei de Prul Moaa, celelalte unit!i tectonice
menionate se restrng la extremitatea estic a masivului F!giira, avand aspectul unor fragmente rabotate de' fruntea pnzei de Arge.
Etapizarea punerii in loc a Getidelormezocretacice
Patrulius (1969), i teflnescu (1973), au sub,liniat faptUl c stratele de Sinaia medii
(berriasian superior- hauterivian inferioare), includ marile olistolite de cristalin de tip Leaota
din apropierea Vii Prahovei, ceea ce sugereaz!i c inclecarea pnzei getice peste fliul de
Sinaia a inceput n acest timp. Totui, ultimele depozite nc!lecate de pnza geti ca sunt apian
inferioare (e.g. Sndulescu 1984), aa cit, terminarea amplasrii eL.trebuie considerat
intraapianil, mai ales c brecia de Raciu este o cuvertur comuna cristalinului Leaotei i
fliului de Sinaia (Patrulius, 1969). Prezena de elemente de cristalin de tip Cumpna care
formeaz soclul pnzei de Arge in brecia de Raciu, apian superioar, precum i a unor calcare trias"ice aparinnd pfulzei de Braov n partea superioar!i a stratelor de Piscu cu Brazi,
de asemenea apian superioare (Patrulius, 1969), arata c i aceste uniti tectonice-.$-au pus
in loc intraapian. Deoarece, dup cum am subliniat nai sus, pnza de Holbav, solzul de
Mgura Codlei, solzul de Bartolomeu i petecele de rabotaj Poiana Mrului sunt uniti tectonice transportate in fruntea pnzei de Arge, ca i panza de Braov de altfel 1 toate acestea
sunt de vrst intraapian. Pnza de Moldoveanu care ncalec! calcare urgoniene apian
superioare i pnza de Strmba sunt foarte probabil intraa1biene, deoarece cuvertura posttectonic care acoper contactele dintre toate unitile menion~tte, adiel conglomeratele de
Postvaru, ii incep sedimentarea in timpul Vraconianului (e.g.Sndulescu, 1984).
Aspecte ale evoluiei bazin ale mezozolce in partea estic a Getidelor sudice
Dup cum am comentat deja n trecere, aceast poriune a cratonuhii Getic arat o
niruire de bazine succesoare precolizionale, urmate de bazine suprapuse pre- i postcolizionale. Sedimentarea postvaristic n zona considerat!\ poate incepe cu depozite permiene

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

53

in bazine suprapuse structurilor varistice, unnate de bazine de platfonn! carbonatic n


Triasic; od.at cu instituirea riftingului tethysian, sedimentarea de rift se poate remarca foarte
clar in timpul Liasicului, dupa eate spre Jurasicul superior se instituie din nou o sedimentare
stabilit de tip platform carbonatic. Cretacicul inferior indica o noua modificare a sedimentrii cu aport terigen important, chiar turbiditic, semn al contraciei accentuate i al inceperii
inchiderii riftului dacic extern. Rlspndirea faciesului de Gresten i a ivulcanismului alcalin
din Liasic tn unitile tectonice de Holbav, de Mgura Codlei, de Bartolomeu i de Braov
indic un rift satelit riftului daci~ extern, dezvoltat in interiorul cratonului Getic. Diferena de
sedimentare ntre cele dou rifturi pare clar mai ales la nivelul Jurasicului superior i al
Cretacicului inferior, cnd in riftul dacic extern se sedimenteazl fliul de Sinaia. Odata cu
punerea in loc a pnzelor de ariaj, se formeaz cuverturi posttectogenetice in bazine suprapuse, cu caracter de molas. n unele cazuri, molasa succede fliului, cum sunt spre exemplu
stratele de Sinaia superioare i cele de Piscu cu Brazi, de vrsta hauterivian superior - bedouJiana.
b. Masivul Poiana Ruscl
Getida laramic de Tin;ti-Boia se ntrerupe ntre valea Oltului i masivill Poiana
Rusca. Cauza pare a fi o puternic ridicare axial a cristalinului la vest de Olt, care se poate
urmri pn n Banat, i care scoate la iveal Euxinidele danubiene. Aceast ridicare s-ar
putea pune pe seama uilei ingrori mai accentuate a crustei, realizat n timpul ariajelor
cretacice, cnd terminaia vestic a cratonului Euxinic, asemntoare unui promontoriu, a fost
de asemenea forfecatll, spre deosebire de continuarea sa. vestici. n schema structurala propus de Krautner et al., (1981), masivul Poiana Rusc este inclus n intregime la unitile
supragetice occidentale, sub numele de unitatea de Poiana Ruse!. n 1988 Krautner et al.,
divizeaz masivul Poiana Rusc n doua unitiii supragetice, unitatea de Poiana Rusca i unitatea de Cineni la nord de zona sedimentnrll Rusca Montana, iar la sud de aceast zon figureaz pnza geticl. n fme, in 1993 Krutner modific din nou schemele anterioare trecnd
partea nordic a pnzei getice separate n 1988, la pnzele supragetice. Urmrind succesiunea
acestor scheme putem aprecia eli este un fel de joc de desene animate n care argumentaia
este mai puin important dect pliicerea jocului. n 1983 Strutinski et al., elaboreaz o
schem proprie pentru unitatea supragetic din Poiana Rusc, propunnd o vrst mediteraneana pentru punerea ei n loc. Pornind de la recunoaterea a dou mari uniti Iararnice in
care a fost implicatii crusta getic a Carpailor Meridionali (e.g. Iancu, 1986, Balintoni et al.,
1986), Balintoni, Iancu (1986), atribuie partea de nord a masivului Poiana Ruscli, la nord de
dislocaiile TtncovaRuchita i Cinci-Vadu Dobrii pinzei laramice superioare, denumit
pnza de Timi. Observlim el. nu s-a putut face ordine intre pnzele "getice"i pnzele
"supragetice" din Carpaii Meridionali, pn cnd nu s-au delimitat clar unitiiile tectonice n
funcie de vrst. Principial, situaia a fost identica aceleia din Carpaii Orientali, doar d!.
acolo au fost in discuie pnze alpine i pnze prealpine. Ideea celor dou Getide Jaramiee
majore a fost utilizata de Balintoni et al., (1"989), i Berza et al., (1994), n sintezele referitoare la zona cristalino-mezozoicii a Carpailor Meridionali in ansamblu. Revenind la
lucrarea lui Balintoni, Iancu (1986), acetia divizeaz poriunea din pnza de Timi-Boia care
atloreaz n Poiana Rusca in douA unitlli tectonice: pnza de Gladna n poziie superioar i
pnza de Hunedoara. in poziie inferioar. Ambele uniti sunt lipsite de cuverturi sedimentare precolizionale i corelarea cu Getidele austrice de la est de Olt ntmpinA dificulti. Pe
baza caracteristicilor metamorfitelor din constituia lor i a poziiei lor externe, se poate emite
urmlltoarea ipotez: pnza de Hunedoara reprezint un echivalent al pnzei de Moldoveanu,

54

Ioan Balintoni

ins pnza de Gladna, format dintr-un cristalin de tip Tulghe, nu-i gsete echivalenta in
masivul Fagra. Relaia dintre cele douii uniti ar putea fi chiar prealpin, dac lum in considerare situaia din Carpaii Orientali. Comparativ cu partea estic a Carpailor Meridionali,
planul laramic a tiat structurile preexistente mai la exterior i mai sus, ceea ce ar reflecta. o
constrngere geometric! impus de rotaia proceas a Carpailor Meridionali getici in jurul terminaiei vestice a plAcii Euxinice. Spre vest de masivul Poiana Rusc, planul de nclecare al
Getidei laramice de Timi~Boia ar trece pe la Valea Pai, incluznd insula cristalin a
Buziaului i cel puin in parte "masivul Serbo-Macedonean".

2. Getidele austrice din

componena

Getidei laramice de Lotru-Bistra

Laramida Getic de Lotru-Bistra ocupa cea mai mare parte a Carpailor Meridionali
care i au originea in cratonul Getic. Dintre Getidele austrice, la rndul ei, pnza Getic are
cea mai mare ntindere i nu exist dificulti n a o urmri de la Olt i pn la Dunre. n
schimb pnzele supragetice afloreaz discontinuu, n cinci zone diferite, tn spaiul dinte planul de ariaj al Getidei laramice de Timi-Boia i partea superioar a pnzei getice din componenta Getidei laramice de Lotru-Bistra. Pare destul de evident, c pnzele supragetice de
Lotru-Bistra (pentru simplificarea limbajului vom vorbi de pnza getic i pnzele supragetice de Lotru-Bistra i Timi-Boia), sunt mult mai subiri dect pnza getic de Lotru-Bistra
i prezint discontinuiti iniiale, n afara ntreruperilor provocate de procese ulterioare, cum
ar fi' eroziunea sau suprapunerea unor cuverturi sedimentare postaustrice. Pentru evoluia
imaginilor cartografice i citm pe Krutner et al., (1981), Nstseanu et al., (1981),
Sndulescu (1984), Krllutner et al., (1988), ns schia tectonic de baz referitoare la structura Carpailor Meridionali rmne cea realizat de Balintoni et al., (1989), reluat de Berza
et al., (1994). Din aceast schi se observ c pnza getic acoper aproape n totalitate
munii Lotrului, Cibinului i Sebeului, trece apoi in partea nordic a masivului Poiana
Rusc, constituie petecele de acoperire Godeanu, Porile de Fier i Bahna, precum i masivul
Semenic.

a. Cuvertura sedimentar a pnzei getice de Lotru-Bistra


n sectoarele Vnturarita (Munii Cpna), i Pui-Haeg {Munii Sebe), cuvertura sedimentar incepe cu Doggerul detritic-calcaros i continu cu Jurasicul superior i
Cretacicul inferior calcaroase. n schimb, n Banat, n zona Reia-Moldova Noua, sedimentarul pnzei getice incepe cu Carboniferul superior molasic cu crbuni, continu cu Permianul
negru, argilos in partea inferioar, urmat de un facies continental rou, dupa care sedimentele
lipsesc pn in Liasic. Liasicul este n facies de Gresten cu crbuni, asemntor cu cel de la
Holbav, dar lipsit de erupii alcaline, dup care urmeaz Doggerul grezo-calcaros, mamo-calcaros sau mamos. Jurasicul superior este calcaros masiv. n ce privete Cretacicul inferior,
Barremian-Apianul sunt calcaroase recifale, iar Albianul este grezos glauconitic. Atragem
atenia aici asupra faptului c in poziie mai extern pnza getic suport Liasic in facies de
Gresten, ~eea ce este in acord cu interpretarea pe care am dat-o poziiei pnzei de Holbav din
cadrullaramidei de Timi-Boia, adic situat mai extern dect pnza de Dmbovicioara. Din
punct de vedere al interpretrii bazinale, aspectele sunt identice cu cele din jurul Braovului.
n interiorul. cratonului Getic se poate constata dezvoltarea unui rift secundar, paralel cu riftul dacic extern, cu sau tlr vulcanite, care i-a ncheiat existena la sfritul Liasicului.
Postliasic, istoria bazinal este identic pe tot intinsul pnzei getice, din Jurasicul mediu

Geotectonica terenurilor metamortice din Romnia

in Cretacicul infe~
cror urme pot fi
recunoscute n aria carpaticl. Sedlmentarea carbonifer superior- permianl1 este una molasic
suprapus structurilor varistice.
instalndu-se treptat o platformli carbonaticA, a

crei

55

istorie se

diversific

rior, adiel odatli cu ingustarea marcatA a bazinelor marine tethysiene ale

b. Getidele supragetice din zona Oltului.


n lungul malului drept al Oltului pnza geticii de Lotru-Bistra este acoperitA de jos
in sus de urmiitoarele pnze supragetice: Pnza de Mgura, Pnza de Urla i pnza de Valea
lui Stan (Cineni), (e.g. Balh'ltoni et al., 1986, 1989). Dintre acestea, pnza de Mgura este
lipsit! de cuverturl sedimentarl. n schimb, pnza de Urla suportA in bazinul parului Boului,
un afluient de stnga al prului Vasilatu, depozite cenomaniene nclecate de cAtre pnza de
Valea lui Stan (Cineni), (Hann, Szsz, 1984). Interpretarea situaiei este dificila, ea indicnd
cel puin o reluare mediteranean a pnzei supragetice de Valea lui SU91 (Cineni), cunoscnd
de asemenea c planul tectonic dintre pnza de Urla i cea superioara ei este acoperit de
fomajunea de Vasilatu de vrst coniacian~santonian (Hann, Szsz, 1984). Ct privete
pAnza de Valea lui Stan (CAineni), ea suport chiar n Valea lui Stan conglomerate polimictice roii, probabil penniene, urmat de marno-calcare organogerie triasic inferioare (e;g.
Lupu et al., 1978). Pnza de MAgura nu ajunge pn in Valea lui Stan, iar pnza de Uria este
reprezentat n acea arie prin cteva lambouri strivite intre pnza getic i cea de Valea lui
Stan (Cineni).
~.

Getidele supragetice din nordul munilor Sebe


n nordul munilor Sebe apare un accident tectonic cu direcia est-vest care suscit!t
multe discuii (e.g. Stel.ea. 1994). n ceea ce ne privete, ne meninem pe poziia expus anterior (Balintoni et al., 1989), dup care este vorba de o falie invers, probabil de vrst mediteraneanA, care a ridicat compartimentul sudic. Drept consecin, in compartimentul nordic sau pAstrat fragmente ale pnzelor de Mgura i Uri a, care se .proptesc in compartimentul sudic
al acesei falii. Deci corelarea pnzelor de Uria i de Mgura din lungul Oltului, cu cele din
nordul munilor Sebe s-ar face fr!t greutate prin compararea secvenelor cristaline din
soclurile lor, care au proprieti specifice.
d. Getidele supragetice de la est de zona sedimentari Rusca MontanA.
n conformitate cu BaJintoni, Iancu ( 1986), Balintoni et al., ( 1989), au separat n
aria menionat unele dintre unitile tectonice supragetice cunoscute in lungul Oltul~i. mai
exact pnzele de Valea lui Stan (Cineni), i de Uria. Individualizarea lor s-a ~cut ca i n
cazul anterior, prin compararea secvenelor cristaline care le alctuiesc i prin relaiile de
suprapunere. Totodata, peste pnza de Valea lui Stan (Cineni), a mai fost figurat o unitate
tectonic supragetic descris in imprejurimile Reiei, i anume pinza de Moniom (e.g.
Doina Russo-Sndulescu et al., 1982), urm!trit in regiUnea la care ne referim de Strutinski,
Hann (1986). i aici cuverturile sedimentare absenteaz!t de pe pnzele supragetice, iar
cartarea efectiv a acestora incli mai ateapt pe cei dispui s!t o facA.
e. Getidele supragetice de la vest de zona sedimentari Rusca Montan.
n acest perimetru. prin comparaie cu situaia de la vest de Reia, Iancu ( 1986), a
recunoscut prelungirea pnzelor de Tlva Drenii i de Boca, ipotez! confirmatA de Balintoni,
Iancu (1986). Pnza de Boca prezint dup Krautner et al., (1972), o cuvertur formatA din
conglomerate cuaritice liasi~e i apoi o secven calcaroasi1 de vrst Jurasic medie i supe-

Ioan Balintoni

56
rioar.

Corelarea pnzelor .supragetice de la est i vest de zona sedimentar! cretacic supeRusca Montan, probabil c nu se face cilindrist, aa tnct vom pstra numele diferite
care li s-au dat.

rioar

f. Getidele supragetic:e din Banatul de vest


n aceastl\ regiune, peste pnza geticll urmeazA nti dou pnze-de cuverturll :fra
relaii de superpoziie ntre ele, de Reia (Nst!seanu, 1978), i de Sasca-Gornjak
(Sndulescu, 1975), apoi pnzele de soclu de Moniom, de Boca i de Tlva Drenii (Iancu,
1986). Pnza de Moniom este clar inferioar celei de Boca ca i cea de Tlva Drenii, dar
relaia dintre pnzele de Tlva Drenii i de Moniom nu este clar. Interpretnd caracteristici
ale soclului pnzei de Moniom i ale unei pllri a soclu lui pnzei de Boca, se poate face presupunerea c pnza de Moniom este superioara celei de Tlva Drenii.
1. Pinza de Reia. Afloreaz in apropiere de Reia i este o pnz de cuvertur
format! din Carbonifer superior molasic cu crbuni, Permian, care ncepe cu Srgile negre i
continu cu depozite continentale roii, peste care urmeaz Dogger grezo-calcaros i mamocalcaros, i n fine, Barremian-Apian in facies urgonian. Conform descrierii de mai sus,
pnza de Reia poate fi interpretat ca un facies lateral mai extern al cuverturii plzei getice. i este proprie absena Liasicului, ceea ce permite ipoteza c s-a aflat n afara riftului
intragetic in care s-a acumulat Liasicul cllrbunos.
2. Pnza de Sasca-Gornjak. Se dezvolt! sub forma unei fii nguste in partea
frontal a pnzei de Boca, la est de falia Oravia i spre sud de aceasta localitate. Pennianul
ei este identic cu al pnzei de Reia, ns spre deosebire de aceasta, posedll un Triasic care
incepe cu conglomerate i gresii cuaritice, urmate de calcare. dolomite i calcare bituminoase. Succesiuna mai este reprezentat prin Dogger grezo-calcaros marno-calcaros.
Observllm c asemenea restului Carpailor Meridionali, depozitele triasice nu intr n componena cuverturii pnzei getice, chiar dac ele au fost prezente in domeniul sedimentar getic.
n general depozite le triasice sunt externe fall de riftul dacic extern, att in zona Braovului
ct i in Banat.
3. Pinza de Tlva Drenii. Este o pnz de soclu lipsit de cuvertur sedimentarll.
Apare ca o fie ingusta intre Surduc i Boca, fonnnd bordura vestica a cristalinului de aici.
4. Pinza de Moniom. Ca i pnza de Tlva Drenii este o pnz de soclu care afloreaz pe un teritoriu relativ restrns care bordeazii spre Vest pnza de Reia.
S. Pinza de Boca. Plasatll. cel mai sus in eafodajul structural al Getidelor
supragetice din Banatul de vest, ocup i cea mai mare suprafall dintre ele, acoperind zona
cristalina dintre intruziunea banatitic de la Boca i Oravia, inclusiv apariiile de cristalin
de la Valea Pai, din nord-vestul intruziunii Boca, precum i masivul Locva {e.g. Iancu,
Miuniu, 1994). Cuvertura pnzei de Boca este reprezentat! prin depozite detritice cu
erupii acide carbonifer superioare, precum i printr-o secvenll jurasic mediu-cretacic inferioar calcaroas, conservat! n lungul unei inclecri interne care imparte aceasta unitate n
doull fliii paralele longitudinale.

dintre Getidele supragetice de la vest i est de zona sedimentarA


Rosea Montan
.
Deoarece la vest de Voislova pnza de Moniom pare sii stea deasupra celei de Valea
lui Stan (Cineni), putem emite ipoteza c ntre pnzele supragetice de Lotru-Bistra din Banat
i cele de la est de Rusca Montan nu exis~ continuitate direct, primele sfkindu-se unde
ncep celelalte. Aceast. relaie, ca i multe alte aspecte geologice ale Carpailor Meridionali,
g.

Relaiile

57

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

probabil trebuie pus! pe seama dublei rotaii impuse cratonului Getic, tn vest de promontoriu! Euxinic, iar n est de intrndul format de cuplajul strns antecretacic superior, intre plitcile Eurasiatic i Euxinic. Dup zona aproximativ de desprindere, pnza de Tlva Drenii
s-ar putea compara cu pnza de Mligura, iar pnza de Boca cu cea de Uria. Pnza de Moniom
,nu are corespondent spre est, iar pnza de Valea lui Stan (Cineni), spre vest. Daclllullm in
considerare Triasicul de la Valea lui Stan, atunci probabil c! pnza de Valea lui Stan
(Cineni), ar fi trebuit s! se situeze relativ extern in cadrul domeniului de sedimentare
supragetic.

h. Faciesurile cuverturilor sedimentare precolizionale i forfecirile austrice


Cu ocazia prezentrii cuverturilor pnzelor infrabucovinice s-a vzut clar ca relaia
dintre cuverturile sedimentare precolizionale i localizarea forfecrilor este relativ. Cu att
mai mult transpare aceast constatare in cazu 1 Getidelor sudice austrice. Suprafaa foarte
mare ocupat de pnza getic a favorizat inregistrarea parial a variaiei faciesale a cuverturii sedimentare precolizionale. Vorbind de domeniul sedimentar getic, n ultimii analiz nu
ne mai referim la specificul faciesal al unei anumite uniti tectonice, ci gruplim unitile tectonice dupli unele trlisturi specifice ale cuverturilor lor. n acest sens, atribuirea de ctre
Sndulescu (I-984), a unitilor tectonice de Dmbovicioara (geticli superioar), Braov,
Holbav, Bartolomeu, Poiana Mrului, Mgura Codlei, Reia, Sasca-Gornjak i a pnzei getice inferioare (de Lotru-Bistra), aceluiai domeniu este grlitoare. Amintindu-ne i de faptul
c din punct de vedere al faciesurilor cuverturilor sedimentare pnzele infrabucovinice se
.coreleaza cu cele de afiliaie getic! (e.g. Slndulescu, 1984), conchidem eli gruparea unitilor
tectonice in acest fel reprezint! un principiu mult mai puin restrictiv dect acela al urmaririi
corpurilor tectonice pe, direcie, care poate impinge la un cilindrism excesiv. ns, utlizarea
noiunilor. de infra- i supra-, care sunt noiuni geometrice, trebuie la rndul ei flicut in mod
corect, i nu se poate pune semnul egalitatii intr.e cele doull modaliti de clasificare a
unitilor tectonice.

i. Pnza infragetic de

Boriscu-IIovia

Gherasi et al., (1986), analiznd relaiile petecului de acoperire Godeanu cu cristalinul danubian, n jurul terminai ei sale nord-estice, bazai pe unele indicaii niai vechi (Gherasi,
1937), au individualizat sub corpul principal al pnzei getice o unitate tectonica format .din
cristalin de tip getic, acoperit de o cuvertur sedimentar ca~e incepe cu conglomerate poligene
probabil permiene, se continuA cu o secven detritic care a furnizat. palinomorfe de vrstl
apian-albianl i se incheie cu calcare grezoase micacee care altemeazli uneori cu conglomerate i brecii polimictice. Cele trei entiti sedimentre au fost denumite de Gherasi et al., ( 1986),
fonnaiunile ~e Sturu, de Izvorul Paltinei i de Soarbele. Autorii citai au botezat aceast unitate pnza de Borscu. Deoarece petece de conglomerate permiene se intlnesc i sub petecul
de Bahna n versantul stng al Cernei la sud de Tople (Hrtopanu et al., 1987), considerate de
Pop (1988), ca reprezentnd o subunitate a pnzei getice i denumit subunitatea de llovia,
Balintoni et al., (1989), au adugat numele de Ilovia la cel de Borscu. Pinza de Borscu
llovia este o unitate infrageticll in sens geometric, ea aparinnd Getidelor i nu Severinidelor.
Precizm acest lucru pentru c autorii mai vechi au neles prin "infragetic" pnza de Severin.
3. Vrsta Getidei laramice de Timi-Boia
Lund in considerare datele prezentate de Lupu et al., (1978),

Hann, Szasz,

58

Ioan Balintoni

{1984), n Valea Clineti (afluient de dreapta al Oltului la nord de Brezoi), i la sud de


izvoarele Vii lui Stan, se poate observa cum cristalinul Getidei supragetice de Arge
ncalec formaiunea de Vasilatu de vrst coniacian-santonian, contactul dintre cristalin i
depozitele sedimentare subiacente fiind sigilat de formaiunea de Brezoi de vrst campanian-maastrichtian. Deci n aceasta regiune vrsta Getidei laramice de Timi-Boia este
intrasenonianl. Totodat, lngll Clin eti i la est de vrful Cozia, formaiunea de Bre~i este
inclecat la rndul.ei de cristaUnul pnzei de Arge. Aceste micllri postmaastrichtiene sunt
evident de mic amploare i greu de evaluat din cauza interveniei faliei Oltului. n orice caz,
nclecarea postmaastrichtian i falia Oltului sunt singurele accidente tectonice majore
teriare transversale pe structura Carpailor Meridionali. n masivul Poiana Rusc Getida
laramic de Timi-Boia ncalec depozite maastrichtiene dup Krautner et al., (1983), sau
doar mame turoniene dup Strutinski et al., {1983), iar Maastrichtianul sigileazl contactul
cristalin - sedimentar. Putem comenta doar c relaiile reale nu sunt clarificate n acest
perimetru. La Valea Pai cristalinul pnzei de Timi-Boia acoper Cretacicul superior i este
acoperit de Badenian (e.g. Iancu, 1985). Corobornd datele din cele dou puncte extreme,
valea Oltului i Valea Pai, cel mai probabil c punerea n loc a pnzei de Timi-Boia este
intrasenonian, cu eventuale relullri postmaastrichtiene.

4. Vrsta Getidei laramice de Lotru-Bistra


Dac ne referim la datele comentate de S!indulescu (1984), atunci punerea n loc a
acestei uniti tectonice este intrasenonian, deoarece, cele mai tinere deppzite sedimentare
danubiene nclecate conin fosile senonian inferioare {Pop, 1973). n concluzie, cele dou
pnze laramice sunt relativ sincrone.

5. Rolul tectogenezei mediteraneene n Carpaii Meridionali


Balintoni et al., ( 1986), i Balintoni (1994 ), au analizat argumentaia n favoarea
unor structuri sau evenimente de vrsta pregosau n partea estici a Carpailor
Meridionali. Cea mai gritoare dovad n acest sens este Cenomanianul din prul Boului,
nclecat de pnza de Valea lui Stan (Cineni), cu formaiunea de VasiJatu drept sigiliu peste
inclecare (Hann, Szsz, 1984). Apoi, n culoarul Vldeni pe unde se realizeaz legtura dintre ara Brselor i depresiunea Fgraului, Turonianul este absent parial sau total, iar
Senonianul este transgresiv in facies de molas (Ion, 1983).
Dup observaiile i comentariile tlcute de Popescu, Patrulius ( 1968), este vorba de

o lacun stratigrafic la nivelul Turonianului sau n baza Senonianului, urmat de o transgresiune cu caractere molasice, aproape pe ntreaga suprafal a Carpailor Meridionali. n limbajul lui Einsele {1992), suntem n prezena unor bazine suprapuse resurgente. Un argument
special invocat de Balintoni et al., (1986), n favoarea recunoaterii unor structuri mediteraneene n Carpaii Meridionali de la est de Olt, este cutarea strns i deversarea spre nord a
Getidelor supragetice de Timi-Boia; retezarea acestor structuri de ctre planul de ariaj al
Getidei laramice de Timi-Boia i transgredarea formaiunii de Brezoi, cuvertur postlaramicl, peste structurile deversate. Observaiile de mai sus plaseazl geneza respectivelor structuri dup tectogeneza austriei i naintea celei laramice, deci n intervalul de timp care
include tectogeneza m~iteraneean. Probabilitatea ca tectogeneZa mediteraneean s aibe
recunoaterii

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

59

ecouri in Carpatii Meridionali e,ste susinut i de mprejurarea c aceast tectogenez a pus


in loc Apusenidele, iar tn acest timp Tethysul transilvan era inchis, cratonii plAcilor preapulian i Getic fcnd corp comuri. Creterea amplitudinii cutelor i a intensitii deversllrilor
de la est spre vest in lungul masivului Fg!lra, indicii o rotaie proceas a acestei pJ1i a
Carpailor Meridionali, cu polul de rotaie in zona curburii de la Braov.

6.Constituia

soclurilor Getidelor sudice

Vom analiza acest subiect lund in considerare unitile tectonice alpine elementare,
deci cele cretacic inferioare. Problemele structurale prealpine le vom analiza ulterior.
a. Generalitii
Vom utiliza aceleai principii de descriere i clasificare a metamorfitelor pe care leam utilizat pentru cristalinul Carpailor Orientali. Din pAcate, n Carpaii Meridionali exist
multe aspecte litostratigrafice, metamorfice, petrografice etc., mai puin cunoscute sau mai
complicate dect n Carpaii Orientali, aa c incertitudinile sunt mai numeroase i gradul de
confiden n ipoteze mai sczut. Totui, n ultimii instan, cristalinul Carpailor Orientali se
Prelungete tn Carpaii Meridionali, ceea ce presupune regsirea mcar parial a secvenelor
cunoscute acolo. i intr-adevr, dou dintre Jitogrupurile eseniale n economia cristalinului
Carpailor Orientali, Bret.ila i Rebra, ii au corespondene n Carpaii Meridionali:
.litogrupurile Sebe-Lotru i Fgra.
b. Secvenele metamorfice precambriene
Subliniem de la nceput divergenele foarte mari care exist ntre cercettori n ceea
ce privete divizarea litostratigrafic a metamorfitelor considerate precambriene, relaiile dintre unitile litologice majore, originea unora dintre aceste uniti litologice sau a
litogrupurilor in ansamblu, istoria lor metamorficl\ etc. Spre exemplu, dac unele ipoteze presupun o continuitate litostratigrafic lateral i pe vertical pentru toate metamorfitele precambriene din Alpi, Carpai i Balcani i deci posibilitatea divizrii lor nentrerupte i
corelrii pe tot acest teriioriu (e.g. Kr!iutner, 1988), altele postuleaz relaii tectonice de tip
ariaj atribuite tuturor tectogenezelor prealpine (cea varistic, cea caledonianA i cel puin
dou precambriene), (e.g.lancu, Mruniu, 1994), ntre toate unitile litologice sau litostrati
grafice majore. Nu mprtim nici unul din aceste puncte de vedere, deoarece considerm c
ele reprezint construcii imaginare nlate pe strate ipotetice succesive. Asemenea,probleme
nu pot fi. abordate fr a lua in discuie settingurile geotectonice posibile de genez a stive lor
de roci premetamorfice, orogenezele in care au putut fi implicate aceste s~ive, amplasarea lor
n margini de plci subduse sau nclectoare, constatarea cll orogeneza este un proces termotectonic regionai i nu local etc.

Litogrupul Sebe-Lotru. Pornind de la sinteza lui Balintoni et al., (1989), uor


modificat n ce privete termenii informali i cu completri dup Kriiutner et al., (1988),
Iancu, Mruniu (1994), i Balintoni (1994), urmtoarele uniti tectonice austrice au in component metamorfite ale acestui litogrup: pnza getic inferioar (ca parte a soclului Getidei
laramice de Lotru-Bistra), pnza getic superioarA (parte a soclului Getidei laramice de
Timi-Boia), to~te soclurile unitilor tectonice de afiliaie getic din jurul Braovului, pnza
de Arge, pnza de Mgura, pnza de Valea lui Stan (Cineni), pnza de Tlva-Drenii, pnza
de Borscu-llovia. Pentru el\ paralelizrile de la o unitate tectonic la alta sunt dificile, vom

60

Ioan Balintoni

relata pe scurt despre secvenele litogrupului Sebe~Lotru n fiecare din unitile tectonice
amintite.
Litostratigrafle
Pnza getic inferioar. Soclul acestei pnze este fonnat n majoritate din litologii
ale sublitogrupului Lotru. Variaiile acestor litologii sunt suficient de accentuate i relaiile
dintre ele suficient de neclare, pentru a nu utiliza nume proprii in descrierea lor. Pe mari
suprafee pot fi recunoscute unntoarele entiti tectono~stratigrafice:
~in poziie superioar micaisturi;

~in poziie median gnaise plagioclazice, gnaise microclinice, amfibolite, totul


intens migmatizat, cu remobilizri ale materialului leucocrat care pot merge pn la granite
autohtone. Aceste dou litozone pot fi unnrite n masivele Sebe-Lotru, Godeanu, Semenic,
peticele de acoperire Bahna i Porile de Fier. n partea sudic a masivului Poiana Ruscii, in
partea inferioar a peticului de acoperire Godeanu i n valea Timiului n apropiere de
Armeni, !n cea mai de jos poziie atloreaz paragnaise biotitice n relaie cu amfibolite i
marmure.
Pnza getic superioar. Cu un plan tectonic prealpin ntre ele, aici au fost descrise
dou sublitogrupuri: Iezer in poziie inferioar i Leaota n poziie superioar.
Dup Gheuca (1988), i Krliutner et al., (1988), sublitogrupul Iezer poate fi divizat
de jos n sus in urmtoarele litozone (formaiuni la aceti autori):
-Vidraru, format din diverse varieti de gnaise asociate cu amfibolite, caracterizata ns de dezvoltarea spectaculoas a migmatitelor oculare, cym ar fi cele din cheile
Argeului. Din acest moiiv Jitozona Vidraru este confundabilli cu gnaisele de Cozia care
aparin sublitogrupului Cumpna.
.
- Mioar!le, alciHuit din paragnaise cu intercalaii de amfibolite i leptinite. n
metabazitele acestei litozone, in imprejurimile cheilor Vlsanului sunt gzduite mineralizaii
nichelifere de importan industriali\.
- Iezer-Ppu, reprezentat prin micaisturi .i cteva intercalaii de amfibolite.
- Ppua~Voineti, format din paragnaise micacee, paragnaise cu porfiroblaste de
plagioclaz f cteva nivele de gnaise oculare, dezvoltate pe roci bogate in feldspat potasic.
Sublitogrupul Leaota se remarc prin litologii contrastante, interpretate diferit de
diveri autori. Spre exemplu, Krautner et al., (1988), i Gheuca, Dinicl\(1986), consideri\ cele
dou sublitogrupuri a fi n co.ntinuitate. Sndulescu (1984), este cel care figureaz o discontinuitate prealpin intre sublitogrupurile Iezer i Leaota, datorit demonstraiei tcute de
Gheuca, Dinic (1984}, dupa care granitele de Albeti reprezint! o sum de corpuri concor~
dante foarte subiri i discontinui, plasate la un nivel bine determinat in stiva de metamorfite.
mprtim cu totul acest punct de vedere. Partea superioara a cristalinului Leaotei, aa-zisa
formaiune de CiUuu (e.g. Krautner et al., 1988), de asemenea suscit controverse. Dup
autorii citai, litozona Cluu ar reprezenta metamorfite varistice transgresive peste meta~
morfitele inferioare lor (formaiunea de Lereti). O prere asemntoare este exprimat de
Iancu, Mruniu (1994). Gheuca, Dinic (1986), au adus argumente n sprijinul caracterului
retromorf al secvenei Cluu. Noi mprtim acest concept. De jos in s~, sublitogrupul
Leaota include:
-granitele de Albeti, care sunt lambouri tectonice transportate in baza unei pnze
de ariaj prealpine;
-litozona Bughea, format din paragnaise i amfibolite. Este remarcabil abundena
muscovitului in aceste amfibolite, precum i, mai ales, a unor nuclei eclogitici;
-litozona Lereti, complexA ca alctuire, foimat din paragnaise, gnaise microcli-

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

61

nice cu aspect de metagranite, aptfibolite, gnaise clorito-epidotice etc;


-litozona Cluu care incheie sublitogrupul Leaota fiind compusi\ dintr-o asociaie
intens retromorfl de roci acide i bazice de natur magmatogen.
Pnza de Arge. Soclul pnzei de Arge, sublitogrupul Cumpna, reprezint un
segment crusta! de o considerabil grosime (peste 10 km). Pornind de la lucrrile lui Gheuca
(1988), i Balintoni et al., (1989), Balintoni, Gheuca (~acheta foii Urlea a hrii geologice
1:50.000), au divizat sublitogrupul Cumpna astfel (de jos in sus):
-litozona Vlsan, caracterizat prin omniprezenta migmatitelor liniare i oculare
dezvoltate pe un fond de gnaise bogat feldspatice in alternana cu metabazite. Trei litologii
sunt cu totul remarcabile in aceast litozon:
1. migmatitele liniare de Cumpna, cti anclave de paragnaise; din acest punct de
vedere ele se aseamn cu granitele de Albeti, dar sunt incomparabil mai intens deformate;
2. metabazitele de Valea Bolovanului care reprezint fr ndoial un corp bazic
stratificat de mari dimensiuni, inglobat tectonic n sublitogrupul Cumpna anterior primului
metamorfism;
3. migmatitele oculare de Lespezi cu elipsoizi de microclin care ating 10-15 cm
dup axa lung.
-litozona Topolog ce evideniaz trecerea la o succesiune de amfibolite. i gnaise
albe tn alternan deasi1 intre ele i cu multe nivele de gnaise liniare i oculare. ScAderea
intensitii i frecvenei structurilor migmatice este deja observabil.
.
-litozona Mgura Cinenilor, in care structurile migmatice devin deja rare. Ea este
.format din paragnaise micacee cu intercalaii de gnaise albe i amfibolite la partea inferioar,
apoi din micaisturile faneroblastice cu disten i staurolit uneori de mari dimensiuni descrise
iniial in muntele Mg~ra Cinenilor de Ghika-Budeti (1940). n fine, urmeazli o recuren
a alternantei de gnaise albe i amfibolite care admite primii litoni de roci carbonatice i care
incheie succesiunea cunoscutii a sublitogrupului Cumpna. n aceastii asociaie apar gnaisele
de Mzgavu, roci gnais-amfibolice faneroblastice ce conin granai cu diametru} de peste 3
cm. n cazul sublitogrupului Cumpna se impune constatarea eli structurile migmatice arati1 o
distribuie polar, adic intensitatea i frecvena lor scade de jos in sus in stiv.
Pnza de Braov. Soclul acestei pnze, singurul care atloreaz in cazul unitilor de
afiliaie getic din jurul Braovului, este reprezentat prin litozona Merezi. Gnaisele micacee
care o constituie au un aspect banal, fiind observabile uneori tendinte de ocularizare.
Pnza de Mgura. Litozona Mgura, care o reprezint, este format din gnaise cu
diverse aspecte, rubanate sau mezogranulare, dar cele mai ,caracteristice sunt migmatitele
oculare cu porfiroblaste de microclin de dimensiuni apreciabile, asemntoare cu cele din
sublitogrupul Cumpna.
Pnza de Valea lui Stan (Cineni). Litozona Valea lui Stan (Cineni), din care este
format soclul stiu, se aseamn cu litozona Mgura. Este reprezentat! predominant prin
gnaise plagioclazice sau microclinice i micaisturi, n care se intercaleaz civa litoni de
amfibolite, precum i prin migmatite oculare. Migmatitele oculare se dezvolt spectaculos in
partea sudic a masivului Poiana Rusc, in ele fiind spate cheile de la Strmtura Cernei.
Pnza de Tlva-Drenii. i n aceast unitate tectonic litogrupul Sebe-Lotru este
reprezentat printr-o secveni1 caracteristic dominata de migmatite oculare, asemenea lito-
zonei Mgura, pe care o denumim litozona Tlva-Drenii.
Pnza de Borscu-l/ovia. PosedA ca soclu o lamli extrem de subire de micaisturi
puternic cataclazate, ci1reia ii putem spune cu bunAvoin Iitozona Borscu.
Cu aceasta am epui.zat unitile tectonice austrice in soclul ci1rora Iitogrupul Sebe-

62

Ioan Balintoni

Lotru joac un rol dominant. Ele ocup n general o poziie mai intern n raport cu riftul
dacic extern dect celelalte unit!i tectonice de aceeai vrst!i ale cliror socluri sunt formate
mai ales din metamorfite ale litogrupului Faglira. Singura excepie notabila o reprezint
pnza de Urla, care dei este compus din litologii de tip Fagra, n lungul Oltului i in partea
sudic!i a masiwlui Poiana Rusc suport pnia de Valea lui Stan (Cineni). Nu intrevedem
pentru moment o explicaie valabil a acestei situaii, mai ales eli tot pnza de Urla este aceea
care in prul Boului posed! o cuvertur cenomanian! nclecat de pnza de Valea lui Stan
(Cineni). Poate eli tocmai aici ar trebui cutat rspunsul la problem, ns dincolo de ipoteze
nu avem i alte observaii care s!i ne permit ieirea din impas.
Litologie i setting geotectonic premetamorfic.
Dei variate, litologiile Jitogrupului Sebe-Lotru se grupeaz de o manierli cu totul
remarcabilit. Din descrierea secvenelor litostratigrafice rezultit urmtoarele:
1. De departe in alctuirea sa dominit asociaiile de gnaise plagioclazice i /sau
microclinice (mai corect purttoare de feldspat potasic).
2. Amfibolitele sunt prezente pretutindeni i in cvasitotalitatea cazurilor trebuie
considerate metabazite, pentru motive pe care le vom comenta ceva mai jos. Uneori
alterneaz att de strns cu gnaise albe nct asociaia a fost descrisit ca leptinO-amfiboliticli
(e.g. .Krautner et al., 1988).
3. Micaisturile, dei prezente i uneori cu o constan remarcabil, sunt net subordonate gnaiselor i apar mai ales la partea superioar a stivei.
4. Cuaritele sunt de asemenea rare, de obicei fin biotitice, iar cele gratitoase practic lipsesc.
5. Rocile carbonatice, atunci cnd se ntlnesc constituie de-a dreptul curioziti.
6. Dispersate n toate secvenele i pe ntreaga suprafa de aflorare a litogrupului,
dar asociate cu precdere cu amfibolite, apar corpuri ce se niruie de la dimensiuni metrice
la unele kilometrice de metaultrabazite i eclogite, mai rar de granulite leucocrate. Problema
acestor roci a fost abordat in mod repetat n ultima vreme, dei de pe poziii diferite datorit
importanei lor excepionale ca indicatori de setting geotectonic de genez pentru stivele pe
care le conin ( e.g. Balintoni, 1986, Iancu et al., 1988, Iancu, Mruniu 1994).
7. Granitoidele intrusive prevaristice absenteaz. Granitoidele de Albeti care apar
ca lame tectonice la baza sublitogrupului Leaota nu au relaii de intruziune cu acest sublitogrup, poziia lor iniial fiind necunoscut.
.
8. Structurile migmatice asociate evenimentului metamorfic (M2), sunt
omniprezente n secvenele litogrupului Sebe-Lotru i merg de la mobilizri iiltraformaionale ale materialului leucocrat cu formare de megablaste feldspatice, pn la geneza de
granite "autohtone" (e.g. Balintoni 1975, 1994, Bercia 1975, Iancu, Hrtopanu 1982).

9. Pegmatitele sunt larg rspndite, fiind localizate frecvent la contactul dintre


litologii contrastante cum ar fi spre exemplu, acela dintre micaisturi i gnaisele subiacente
migmatice din Munii Lotrului (Sltbu, date nepublicate).
10. n apropierea contactului menionat mai sus sunt localizate de asemenea roci
manganifere urmribile pe intreaga arie de aflorare a sublitogrupului Lotru din soclul pnzei
getice inferioare (e.g. Hrtopanu, Hrtopanu 1981, Hrtopanu, Udrescu 1981, Hrtopanu
1982, Udubaa 1987).
Argumentele pentru originea magmaticll a amfibolitelor din litogrupul Sebe-Lotru
sunt urmtoarele:
-absena rocilor carbonatice din stivlt;
-alternana cu .roci cuaro-feldspatice de origine eruptiv!;

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

63

-asocierea cu eclogite i metabazite;


-tranziia observabil n aflorimente (e.g. Valea Zmii), de la metaultrabazite la
amfibolite rubanate prin reacie cu material mobil cuaro-feldspatic in timpul evenimentului
metamorfic (M2);
-glizduirea de mineralizaii nichelifere (e.g. Iitozona Mioarele in Valea Vlsanului
i litozona Vlsan n Valea Zmei);
-prezena de lentile magnetitice compacte in interiorul .lor (e.g. Masivul Poiana
Rusc de sud).
Ajuni n acest punct cu descrierea Iitologiilor litogrupului Sebe-Lotru, contextul
bazinal premetamorfic de acumulare a depozitelor transpare aproape ostentativ: este evident
vorba de o prism de acreie gigantic cu aport predominant vulcano-clastic turbiditic dinspre
arc, sau vulcano-sedimentar exploziv, in care au fost inglobate in mod repetat fragmente de
crust, sau poate mai corect de Iitosfer oceanicli, adic de material ofiolitic deZil1embrat. Ca
i 'Htogrupul Bretila din Carpaii Orientali, cu care probabil se coreleaz, litogrupul Sebe
Lotru constituie o secven lipsit de un fundament continental, deci nu se poate cuta un
soclu pe care el s fi transgredat. Soclul su a fost reprezentat de fi!ndul oceanului ale crui
fragmente au fost incorporate in prisma de acreie. Dac n cazul litogrupului Bretila eclogitele i metaultrabazitele sunt nc de ciiutat, prezena lor in ntreaga stiv a litogmpului
Sebe-Lotru risipete orice ndoial privitoare la tipul de bazin in care aceasta s-a acumulat.
Contrastul: granitoide de arc in litogrupul Bretila - metaultrabazite i eclogite n Jitogrupul
Sebe-Lotru, ar putea fi interpretat n sensul c litogrupul Bretila reprezint o parte proximal
.fa de arc a secvenei, iar litogrupul Sebe-Lotru una distal. Interpretarea Jitonilor manganiferi din cadrul ultimului, pune unele probleme. Hrtopanu, Udrescu (1981), i Udubaa
(1987), admit cii ar putea fi vorba de o mineraliz.aie de tipul nodulilor manganiferi de fund
oceanic. Se poate emite totui o ipotez alternativ: daca se ia n cosiderare poziionarea lor
in jurul limitei dintre paragnaise i micaisturi, marea ntindere pe care afloreazii i compoziia care este destul de departe de a nodulilor manganiferi actuali, atunci nu este exclus ca ei
sa se fi format ntr-un bazin de prearc, construit la partea superioar a prismei de acreie. Pe
de alt parte, prezena eclogitelor i a metaultrabazitelor i n micaisturile superioare lor,
submineaz. i aceast ipotez.

Metamorfism
nelegerea evoluiei metamorfice a acestui Iitogrup a constituit una din marile probleme ale ultimelor dou decenii i meandrele gndirii cercettorilor romni cu privire la acest
subiect pot fi. urmrite in urmtoarele lucrri: Balintoni (1970, 1975, 1986, 1994), Bercia
(1 975), Hrtopanu (1975, 1978, 1982, 1986), Iancu (1983), Iancu et al., (1987), Iancu, .
Mrunit,t (1994), Mruniu (1987), Sbu et al., (1987), Conovici, Sbu (1993). Dat fi.ind
faptul c au fost descrise parageneze succesive suprapuse, indicatoare de condiii termobarice diferite, variabile ca numr i specifi.citate dup litologia considerata, iat cteva dintre principalele ntrebri puse in aceste lucrri: Este vorba de polimetamorfi.sm sau de metamorfism polifazic? Toate rocile au avut o evoluie metamorfic comun, sau, unele, cum ar fi
de exemplu metaultrabazitele, eclogitele i granulitele, au evoluat iniial intr-un spaiu c;liferit i ntr-un timp anterior comparativ cu metapelitele, care le-au ncorporat la un moment dat,
pre-(M1), sin-(Ml), sau poate sin-(M2)? Pot fi construite curbe PTt care s descrie evolui-
ile metamorfice ale unor litologii ca procese continui cu ramuri ascendente i descendente,
independente un timp i intretindu-se ulterior spre a se derula paralel, datorit unor suprapuneri tectonice ale litologiilor respective? Pe ce criterii se poate vorbi de polimetamorfism
sau de metamorfism polifazic, apropo de ntrebarea prim? n ceea ce ne privete, n toate

64

Ioan Balintoni

cele patru lucriiri citate am argumentat polimetamorfismul litogrupului Sebe-Lotru, consi~


derat ca o stivl unitar in clipa antreniirii in evenimentul metamorfic (MI), _susinnd faptul
c metapelitele denot doul!\ evenimente metamorfice de grad mediu, ns!1 al doilea de presiune mai scazut!\ dect primul, c migmatizarea s-a produs in timpul evenimentului (M2), iar
in lucrarea din 1986, am discutat ipoteza dup care metauJtrabazitele i eclogitele reprezint
fragmentele dezmembrate pre-(Ml), ale unor secvene ofiolitice. Totui, explicaia dat in
acea lucrare contextului evoluiei metamorfice iniiale a eclogitelor i interpretarea relaiei lor
cu -metapelitele din acest punct de vedere, sunt nesatisfctoare. n 1994, Iancu, Mruniu,
divizeaz litogrupul Sebe-Lotru n patru entiti lito-tectonice distincte, cu origini i evoluii
metamorfice diferite, juxtapuse in evenimente deformaionale prepaleozoice. Acestea sunt:
grupul Sebe, grupul Lotru, grupul Cumpna i grupul Ursu.
Grupul Sebe, ca ansamblu crustal-supracrustal ar fi format diri micaisturi, gnaise
i paragnaise, care au inclus anterior evenimentului (MI), corpuri de roci mafice i ultramafice cu parageneze ale faciesurilor eclogitic -i granulitic bine pstrate, de origine infracontinental i /sau oceanic.
Grupul Lotru este presupus a dezvl!\lui o megasecve~ inftacrustal, reprezentnd
metasedimente de tip oceanic i fragmente ale unei cruste oceanice dezmembrate tectonic
(metaperidotite i metagabbrouri i ortoderivate acide). Unele roci magmatice sunt afectate
de eclogitizare prograd, urmatll. de metamorfism polifazic. dinamotermic - evenimentele
(MI), i (M2)- sugernd o evoluie de tip subductie-exhumare.
Grupul Cumpna, este un teren compozit, incluznd domuri gnaisice de protolii
maginatici (plagiognaisele granatifere de Brebu, gnaisele oculare de tip Cozia, metagabbrourile litate de Cumpna). Evoluia metamorfic a inceput cu un eveniment prograd, ps
trat n nucleii eclogitici i granulitici, urmat de metamorfism polifazic dinamotermic in
faciesul amfibolitelor.
Grupul Ursu, este un complex de roci metagranitice i mafice-ultramafice coninnd
nuclei de granulite de presiune cobortli i medie, reechilibrate dinamic n condiiile faciesului amfibolitelor. Aceast unitate poate reprezenta o crust continental subiat implicat n
ultima sa evoluie n evenimentele (Ml)/(M2), ale unei orogeneze proterozoice, mpreun cu
grupurile Sebe, Lotru i Cumpna.
Analiza afirmaiilor de mai sus permite desprinderea urmatoarelor concluzii privitoare la opiniile autorilor.
1. Toate cele patru grupuri inregistreaza evenimentele (MI), i (M2), considerate ca
etape succesive ale unui metamorfism polifazic, adic aparinnd aceleai orogeneze.
2. Grupurile Lotru i Cumpll.na au fost implicate anterior metamorfismului polifazic
(Ml) + (M2), intr-un eveniment prograd n faciesul eclogitic-granulitic cruia i se datoresc eclogitele i granulitele conservate aici. Exprimarea autorilor nu este foarte limpede, dar probabil c
acest eveniment prograd este atribuit altei orogeneze dect evenimentele (M 1) i (M2). .
3. Grupul Ursu, asemnAtor grupurilor Lotru i Cumpna, cnd a fost afectat de
metamorfismul polifazic (MI) + (M2), preexista ca i o crust continentalll. deja metamorfozat n faciesul granuJitic de presiune joas i medie.
4. Grupul Sebe a intrat pentru prima dat in condiii de metamorfism n timpul
metamorfismului polifazic (M 1) + (M2), aa in ct eclogitele i granulitele din interiorul sliu
reprezint corpuri de origine infracrustalli i /sau oceanicl inglobate n secven posednd
deja o evoluie eclogitic-granulitic independent de a metapelitelor.
.
Observm c deosebirea care se face intre ~purile Lotru i Cumpna pe de o parte,
i grupul Ursu pe de alta este doar de condiii ale metamorfismului iniia1 i nu de numr de

Ge9tectonica terenurilor metarnorfice din Romnia

65

evenimente. Pe de alt parte, grupul Sebe ar inregistra un eveniment metamorfic in minus


fat! de primele trei.
Dei considerm schema in ansamblu ca profund speculativ i construit! pe o baz
de date i idei ngust i unilateral!, ea conine i sugestii interesante. Cea mai important dintre ele ni se pare aceea, cii unele secvene ale litogrupului Sebe-Lotru au atins in primul
metamorfism condiiiJe faciesului eclogitic-granulitic.
O lucrare deosebit de important! privind evoluia metamorfitelor litogupului Sebe
Lotru a fost publicatii de Conovici, Sbu (1993), cu referire a petecul de acoperire Godeanu.
Aceti autori demonstreazll pe de o parte, c majoritatea secvenelor, inclusiv metapelitele, i
ncep evoluia metamorfic cu o paragenez de presiune nalt care se suprapune cu cmpul
de stabilitate a eclogitelor, pstrat mai ales ca relicte armate (incluziuni de rutil in granat),
urmat de o paragenez de presiune medie, in care rutilul devine instabil in prezena almandinului trecnd tn ilmenit, dar de temperatur ceva mai ridicat, i apoi de o a treia paragenez,
crescut static, de temperatur aproximativ asemntoare cu a celei de a doua, ns de presiune nc mai sczut, iar pe de alt parte, c exist roci de grad inalt (tn esen metaultrabazitele), care indic o evoluie iniial intramantelic, i apoi, un traseu termodinamic comun
cu al metapelitelor, ncepnd cu momentul formrii celei de a doua parageneze.

Comparnd cele doua lucrri observiml eli separarea grupului Sebe ca secven cu
evoluie separat de a celorlalte trei nu se justific, deoarece i aceasta conserv, dei mult
mai discret, relicte ale unui eveniment metamorfic iniial de presiune nalt (eclogitic-granulitic). n ceea ce privete metaultrabazitele, att Mruniu (1987), ct i Conovici, Sbliu
.(1993), constat c acestea au suferit o evoluie proprie intramantelic. n lucrarea din 1987,
referitoare la Munii Cpnii, Sbu et al., demonstreazii n esen c anumite.secvene ale
litogrupului Sebe-Lotru denot o evoluie de la parageneze de presiune medie Ia parageneze
de presiune sczut, privite de aceti autori ca un proces continuu, tn timp ce alte secvene nu
nregistreazll aceast evoluie (grupul Ursu n raport cu grupul Sebe dupii notaia Iancu,
Mruniu, 1994). Dar problema relaiei de succesiune tntre evenimentele (M1), i (M2), tn
notaia Iancu, Mruniu (1994), sau (M2), i (M3), n notaia Conovici, Sbu (1993), a fost
rezolvat pentru cea mai mare parte a grupului Sebe-Lotru n mod magistral dup prerea
noastr, de Hrtopanu (1975, 1978, 1982, 1986), care a demonstrat c local post foliaia S2,
parageneza (MI), de presiune medie a fost CQnvertitii intr-o paragenez de presiune sciizut
frii nici o legtur cu modul de divizare a litogrupului de Sebe-Lotru efectuat! de Iancu,
Mruniu (1994), sau de Siibu et al., ( 1987). Reamintim c o evolutie identic a fost descris!
de Balintoni, Gheuca (1977), pentru litogrupul Rebra din Carpaii Orientali. ntr-un text
nepublicat Siibu divizeazli litogrupul Sebe-Lotru in trei entiti Iito-tectonice cu evoluii
diferite, ~use n contact prin ariaj in timpul evenimentului (M2), sau (M 1), in notaia Iancu,
Mruniu (1994), sau Balintoni (1975, 1994). Acestea ar fi: pnza de Armeni tn baz, pnza
de Voineasa n partea median i pnza de Semenic in partea superioar. n acest text, evenimentele (MI), i (M2), din notaia Conovici, S!ibu (1993), sunt privite ca aparinnd la douli
orogeneze diferite (policiclicitate), in timp ce evenimentul de joas presiune (M3), admis
probabil ca faz a evenimentului (M2), nu este comentat.
Dup aceast lung i oarecum prolix discuie, considerm cii este cazul s
coroborm observaiile tuturor autorilor citai prin cea ce au ele comun i s ncerciml conturarea unui model sintetic care s ordoneze logic toate aceste observaii.
l. Litogrupul Sebe-Lotru n totalitate indicii o evoluie bazinal premetamorficli
unitar (prism de acreie n zonli de subducie cu bazine prearc suprapuse). Aa zisele plane
tectonice precambriene plasate intre litologiile contrastante, nu reprezint! alceva dect zone

66

Ioan Balintoni

de concentrare a strainului la limita dintre stive cu competene diferite, n timpul generrii


foliaiei S2, deci in faza iniiaUi a evenimentului (M2).
2. Dac avem in vedere c intre litogrupul Bretila din Carpaii Orientali i litogrupul
Sebe-Lotru poate fi admis o legtur spaial direct, atunci probabil c orogenezele
grenvillian i cadomian sunt responsabile pentru evoluia precambrian a ambelor.
3. Metemorfismul iniial allitogrupului Sebe-Lotru in totalitatea sa a atins gradul
eclogitic, deoarece eclogitele sunt prezente ca i corpuri izolate n toate secvenele sale.
Eclogitele fiind n general absente din Iitosfera oceanic! (Ringwood, 1991), iar dezmembrarea mantalei superioare subcontinentale intr-o prism de acreie fiind o imposibilitate geometric, eclogitele trebuie separate ca origine de metaultrabazite.

4.Deoarece faciesul eclogitic este inregistrat numai de roci cu compoziie special


de tipul bazaltelor, nu toate litologiile litogrupului reflect acest facies n acelai mod, i cu
aceeai intensitate. Rocile uscate de compoziie bazic s-au eclogitizat, cele felsice s-au granulitizat parial, iar metapelitele au conservat doar perechea rutil-granat (cu rutil ca relict
armat), in locul ilmenitului, ca mrturii ale unui grad metamorfic mai nalt dect cel amfibolitic. Reamintim c distenul i staurolitul sunt stabile in faciesul eclogitic (pentru informaii
asupra acestor probleme a se vedea Miyashiro, 1994).

5. Dup subducia grenvillian a urmat o perioad de stabilizare a crustei continentale nou formate cu descrcare parial de presiune. Acum s-a desvrit parageneza cu staurolit i disten descris de Hrtopanu (1975), ca paragenez metamorfic iniial a rocilor
cristalinului getic sau parageneza premigmatic dupli Balintoni (1975). Transformrile paragenezelor iniiale au fost minore datorita absenei unei deformri penetrative notabile care s
permit migrarea fluidelor i instabilizarea mecanic a mineralelor prin toJ;"sionarea i dislocarea reelelor. Nucleii eclogitici nefoliai i-au conservat parial mineralogia chiar i n timpul evenimentelor metamorfice ulterioare nsoite de deformri extrem-penetrative.
6. n timpul orogenezei cadomiene, litogrupul Sebe-Lotru a fost constrns ca margine de plac subdus!l la o forfecare intens predominant simpl, care a dat natere foliaiei
82, a condus Ia delaminri crust-manta superioar subcontinental, la dublri tectonice
intracrustale i deci la ingori care au determinat prin reajustri izostatice descrcri barice
in regim izoterm. Drept consecin, s-au format local paragenezele de presiune joas cu
andaluzit i cordierit caracteristice pentru evenimentul metamorfic (M2). Tot acum au. avut
loc migmatizrile omniprezente i amfibolitizrile extensive ale eclogitelor i metaultrabazitelor.
7. Metaultrabazitele, roci mantelice nedifereniate, incluse n prisma de acreie
odat cu bazaltele ca roci de origine mantelic difereniate Ia dorsalele medio oceanice, au
aw o evoluie diferit, ele suferind readaptri eclogitice i granulitice cu caractere mineralogice speciale, inc in decursul amplasrii in litosfer oceanic. Deci nu se poate face o
paralel intre eclogite i meta-ultrabazite, primele avnd o istorie metamorfic comun cu a
metapelitelor, pe cnd celelalte au i una proprie mai veche;
8. Metamorfismul iniial a fost polifazic, curba baric avnd n final o ramur
descendent, cea termic rmnnd constant sau obinnd o pant uor ascendenta. Aceasta
reflect o deshumare parial cu o vitez superioar celei necesare pentru reechilibrare termic prin difuzie.
9. Relaiile tectonice n stiv s-au realizat cel mai probabil pre-(Ml), i sin-(M2).
1O. Observaiile asupra mineralizaiilor manganifere (Hrtopanu, Hrtopanu, 1981 ),
confirm aseriunea de la punctul (5), dup care evenimentul (MI), a fost nsoit de o deformare slab penetrativ, .greu detectabil, comparativ cu deformarea intens penetrativ sin-

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

67

(M2). De altfel i istoria defonnaional a evenimentului (M2), arat c deshumarea se


instaleaz

dupA incetarea compresiei i este prin defmiie slab deformaional penetrativ.


11. Influena orogenezei caledoniene asupra litogrupului Sebe-Lotru este nc
incert!. n schimb retromorfismul varistic i-a !!sat amprenta pretutindeni, conducnd la
reechilibrllri mineralogice accentuate pe mari grosimi. Vom mai reveni la acest aspect.
Modelul conturat mai sus poate fi exprimat pe scurt astfel:
-prism de acreie pregrenvillian care a inglobat n mod repetat litosfer oceanic
fonnat din bazalte, corpuri bazice stratificate i ultrabazite;
-metamorfism grenvillian subducional practic lipsit de deformare penetrativ, cu
doul faze, (M 1.1 ), i (M 1.2), prima in facies eclogitic cu variante granulitice, a doua n facies
de presiune medie dar la temperatur constant sau uor crescut (prima faz descris de
Iancu et al., 1987, Conovici, Sbu 1993, lantu, Mllruniu 1994, a doua de Balintoni, 1970,
1975, Hrtopanu, 1975, 1978, Bercia 1975);
-metamorfism cadomian (M2), inceput cu deformare penetrativ intensA, migmatizlri, dubliiri crustale, generare local! de parageneze de temperatur ridicatA i presiune
sczut! (Hrtopanu 1975, Bercia 1975, Balintoni 1975, 1994, Sb~ et al., 1987);
-evoluie paleozoic inferioarA incert;
-implicare generalizat in orogeneza varistic (ariaje, obducii, intruziuni granitice,
fetromorfism, etc.).
In orogenezele precambriene litogrupul Sebe-Lotru a fost plasat n context de plac
inferioarA.
Vrst. Vrstele izotopice disponibile pentru roci ale litogrupului Sebe-Lotru,
obinute aproape exclusiv prin metoda K-Ar nu riizbat dect rareori prin vlul cobort de orogeneza varisticii. Lund ca exemplu datele consemnate de Kr!lutner et al., ( 1988), cele mai
vechi vrste au fost furnizate de granitele de Albeti, grupndu-se n jurul cifrei de 480 Ma.
Din punct de vedere geologic sunt dificil de interpretat, ele coinciznd aparent cu un eveniment termic sau termo-tectonic caledonie. Dallmeyer et al., (1994), utiliznd metoda 40
Ar/39Ar, nu au izbutit nici ei s treac de 329 Ma, ceea ce nsemneaz Carbonifer mediu.
Dacii ne ghidlim dupli Harta Geologicli a Romniei Se. 1:1.000.000 (1978), atunci n Serbia,
litogrupul Sebe-Lotru susine depozite paleozoice fosilifere care ncep cel puin cu
Ordovicianul. Judecnd ns dup istoria metamorfic i prin comparaie cu litogrupul Bretila
din Carpaii Orientali, trebuie s acceptm metamorfismul iniial al litogrupului Sebe-Lotru
ca fiind grenvi11ian. Este evident in acest moment c fru- studiul sistemelor izotopice cu mare
inerie n procesele geologice nu se va putea progresa in stabilirea vrstei reale a acestui
litogrup.
Metalogenie. O sintez asupra metalogeniei litogrupului Sebe-Lotru a fost realizatii de Ud'ubaa (1987). n primul rnd sunt de menionat mineralizaiile de Ni-Cu asociate cu
metabazite sau ultrametabazite, cum sunt aceleadin litozona Mioarele in valea Vlsanului,
. litozona Vlsan n valea Zrnei, precum i cu alte corpuri de metaultrabazite (Barda in
Flgraul de est, Pscoaia in apropiere de valea Lotrului, etc.). De o oarecare importan economicA sunt numai cele din valea Vlsanului, ns semnificaia lor geotectonic, pe care am
semnalat-o deja, este excepional. Aceste mineralizaii sunt cea mai irefutabil dovad a faptului cllitogrupul Sebe-Lotru reprezint o prismli de acreie care a inglobat litosfer ocea-
nic. Din plicate, metaultrabazitele sunt in general corpuri de dimensiuni reduse, izolate i
dispersate n masa turbiditic vulcano-clastic!, fllrli perspective economice optimiste.
Alte mineralizaii premetamorfice importante sunt cele manganifere. Ele se ntind
din Munii Sebeului i pn n masivul Semenic, unde la Delineti au fost exploatate. Dupli

68

Ioan Balintoni

cum au artat Hrtopanu, Hrtopanu (1981), mineralizaia metamorfic primar, sin-(Ml), a


fost esenialmente tephroitic i nefoliat, mineralizaia spessartinic cu o compoziie mineralogic complex dezvoltn'du-se sin-(M2), deformarea care a dat natere foliaiei S2 avnd
un rol decisiv n apariia ei. Litonii manganiferi sunt asociai cu micaisturile de la partea
superioar a sublitogrupului Lotru i ar putea reprezenta sedimente de bazin de prearc.ntr-o
gndire ortodox, dac litonii manganiferi ar proveni din noduli manganiferi de fund ocea~
nic (Hrtopanu, Udrescu 1981 ), atunci micaisturile ar trebui s reprezinte metasedimepte ale
crustei oceanice, eventual argile abisale. Sbu (date nepublicate), propune o origine metamorfic pentru litonii manganiferi ns contextul litologic in care aflareaz, marea extindere
areal!\ i evoluia lor metamorfic confer puin credibilitate acestei ipoteze.
Probabil c tot mineralizaiilor premetamorfice le trebuie atribuite i lentilele magnetitice asociate rocilor amfibolice in sudul masivului Poiana Rusc i in apropiere de
Armeni. Ele au fost exploatate in trecut, ns sunt neimportante cantitativ.
Cu aceasta trecem la mineralizaiile metamorfogene, adic cele formate sub influena factorilor metamorfici. Este vorba att de concentrarea unor elemente, ct i de
cristalizarea unor minerale importante economic. Ne referim ai~i n primul rn<;!la pegmatite.
O lucrare exhaustiv asupra lor a fost publicat de Hann (1987). Concluzia acestei lucrri este
c pegmatitele din litogrupul Sebe-Lotru au o origine metamorfic, fiind esenialmente n
relaie cu secvenele migmatizate i ca urmare, majoritatea s-au format in timpul evenimentului (M2). Geneza lor poate fi atribuitA la dou procese fundamentale: secreia lateral i
acumularea de fluide metamorfice. Pegmatitele nscute prin secreie lateral au 'o mineralogie simpl, n genere identicli cu a rocilor care.le g!izduiesc, materialul lor fiind migrat de la
distane mici fa de spaiul in care se localizeaz. Acest spaiu a reprezent~;tt un loc de vacuum virtual, deci de descArcare de presiune, care a fost umplut de componenii rttcilor cu
mobilitate geochimic maximA. Pegmatitele cu compoziie mineralogie! complex, cum ar fi
cele cu beril i litifere sunt amplasate in ambiane specifice, ca spre exemplu contactul dintre
gnaise i micaisturi, adicA intre litologii contrastante. Sbu et al., (1989), au discutat despre
geneza acestor pegmatite. Deformarea care a creat foliaia S2 a deschis prin aceasta cAile de
migrare a fluidelor care au participat la migmatizarea n mas a secvenelor inferioare litozonei micaisturilor. Aceste fluide au percolat un mare volum de roci cuaro-feldspatice din
care au extras elementele solubile n condiiile date i au rmas blocate la contactul dintre
rocile cuaro-feldspatice i micaisturi, acestea avnd rolul de strat protector, ca i argilele in
cazul hidrocarburilor. Deci diferena fa de pegmatitele de secreie lateral este esenial!;
fiind vorba de adevrate fluide migratoare acumulate final in capcane adecvate. Observaiile
noastre confirm acest aspect att pentru sublitogrupul Lotru ct i pentru sublitogrupul
C~pna. n cazul sublitogrupului Cumpna pegmatitele se localizeaz n afara zonelor
migmatice. Dei predominant concordante, pegmatitele pot fi discordante in raport cu litonii
'tangeni lor. Caracterul discordant este determinat strict de orientarea spaiului dilatant in
raport cu stiva supus stressului. Discordana nu are nimic de-a face cu eventuale corpuri
intruzive generatoare de fluide pegmatitice. Zonalitatea i structurile interne ale pegmatitelor,
reflectA parcursul PTt, evoluia stressului deviatoric i evoluia mobilizailor geochimici pentru fiecare corp in parte. Pegmatitele sunt importante economic mai ales pentru mice i
feldspai, metalele rare situndu-se pe plan secund.

Prin procese de concentrare metamorfic, ca rezultat al expulzrii din reelele unor


minerale care au reacionat n timpul evenimentului .(M2), s-au format i mineralizaiile de
fier i fier-marigan din peticul de Balma (Hrtopanu 1975). Magnetit dispers este prezent de
altfel n toate migmatitele din munii Sebeului, ca rezultat al expulztii fierului din unele

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

69

minerale femice priit reacie cu feldspaii i cuarul.


Udubaa (1987), discut i posibilitatea concentrrii auruiui dispers din roci bazice
prin intermediul unor reacii metamorfice in condiii de deformare intens~ Asemenea cazuri
ar putea fi cel de la Ghimbav' din masivul Leaota, cel de laJidotia din Platoul Mehedini i
eventual cel de la Vliug din munii Semenic. Este aa zisa concentrar~ n zone de forfecare,
care poate fi recunoscut dupli urmatoarele criterii, conform cu Udubaa (1987):
1. lipsa magmatitelor lngli corpurile de minereu;
2. absena alteraiilor hidrotermale ale rocilor gazd;
3. prezena de corpuri de cuar mineralizate care pot fi puse in relaii cu spaii dilatante;
4. existena unui protor adecvat cu coninuturi iniiale in elementul de interes relativ ridicate, dei neeconomice;
5. recunoaterea de transformliri retrograde i de zone de concentrare a strainului in
protor. n lucrarea citat, Udubaa niruie patru condiii necesare formlirii unor astfel de mineralizaii, dintre care dou ni se par indispensabile: existena protorului i implicarea acestuia n forfecare i transformri mineralogice retrograde. Pornind de la exemplul Valea lui Stan,
Udubaa (1987), caracterizeaz astfel mineralizaiile asociate zonelor de forfecare:
1. posed o asociaie mineralogic simpl;
2. arat dezechilibre texturale i izotopice;
3. au un caracter discontinuu i dimensiuni variabile, condiionate de forma spai
ilor dilatante;
<t. absenteaz zonarea mineralogic in sens clasic.
La Jidotia, in peticul de acoperire Porile de Fier, aurul nsoete sulfuri cantonate
n lentile de cuar mprtiate n masa unor paragnaise biotitice microblastice puternic deformate sin-(M2). Asupra mineralizaiilor din cristalinul Carpailor Meridionali vom mai reveni
la finalul discuiilor despre acest segment carpatic.
Litogrupul Fgra. Descrierea Iitogrupului F!gra se va face n baza lucrrilor
lui Balintoni et al., (1986), Balintoni, Iancu (1986), Krliutner et al., (1988), Hann, Balintoni
(1988), Balintoni et al., (1989), Panli, Ricman (1989), Balintoni, Pan (1993), Iancu,
Mliruniu (1994). Getidele prelaramice care au soclurile formate in parte sau n totalitate din
acest litogrup sunt: pnzele de Boca i de Urla din componena Getidei laramice de LotruBistra i pnzele de Prul Moaa, de Moldoveanu, de Strmba, de Hunedoara din componena Getidei laramice de Timi-Boia. De la bun nceput putem remarca localizarea mai
extern a acestui litogrup n raport cu riftul dacic extern, dect a Iitogrupului Sebe-Lotru. n
ceea ce privete secvenele atribuite litogrupului Fglira, in special intre Balintoni, Iancu pe
de o pare i Krliutner pe de alta exist mari divergene. Ele au fost analizate de Balintoni,
Iancu (1986).
Litostratigrafie
Pnza de Boca. Litogrupul Fglira este reprezentat in soclul acestei pnze pnn
litozona Bocia-Drimocsa (Iancu in Russo-Sndulescu et al., 1982), inclus de Iancu,
Mliruniu (1994), la grupul Sebe, deci la litogrupul Sebe-Lotru, nu f'ar motiv. n 1989
Balintoni et al., s-au referit la litozona Bocia-Drimocsa ca la un litogrup, dar faptul c
secvena a rmas nedivizat, nu justific aceast clasificare. De altfel, succesiunea litozonei
Bocia-Drimocsa este subire i monoton, fiind constituit din paragnaise muscovit-cloritoase in care se intercaleaz micaisturi, cuarite micacee, civa litoni de roci carbonatice i
mai multe nivele limitate ca extindere de gnaise oculare. Lentilele de roci carbonatice atloreaz numai n partea de nord-vest a masivului banatitic Boca, secvenli atribuita in trecut

' 70

Ioan Balintoni

soclului pnzei de Tlva Drenii. Realitatea este c secvena e lipsit de personalitate i pu


ternic retromorft, mai degiab!i poziia sa n structur plednd la prima vedere pentru apartenena ei la litogrupul Fgr~. Doar rocile carbonatice amintite ar putea constitui un argument
in favoarea ipotezei preferate aici.
Pnza de Uria. Atribuim soclului acestei pnze litozona Sibiel, notat ca litogrupul
Sibiel de Balintoniet al., (1989), cu coninutul conferit acestei secvene de Hann, Balintoni
(1988). Litozona Sibiel include ceea ce a fost denumit ca seriile de Sibiel i de Rinari de
ctre Codarcea-Dessila (1965), plus o parte a seriei de Ruorul Cisndioarei descris in
aceast lucrare sau formaiunea de Urla i grupul Cibin dup!i Krautner et al., ( 1988), fr seri
ile de Suceava i de Mini {adic seriile de Rinari, Sibiel, Cplna i Dlbca). Krutner
et al., (1988), divizeaz aceast secven in trei formaiuni, dar divizarea nu corespunde real
itii (spre exemplu, la Rinari secvena se incheie cu metabazite i nu cu isturi cuaritice
sericito-cloritoase). n aceeai lucrare se propune pe baza prezenei unor palinomorfe vrsta
riphean..,cambrian pentru litozona Sibiel i este considerat metamorfozat n faciesul
isturilor verzi. Aseriunile de vrst se sprijin pe date discutabile, iar in problema meta.
morfismului acestea sunt amendabile din cauza necunoaterii paragenezelor reale ale rocilor.
Hann, Balintoni (1988), au g!isit staurolit n roci ale Jitozonei Sibiel, i caracterul ei retromorf poate fi recunoscut pretutindeni. n ceea ce privete asociaia litologic, aceasta este
tipic pentru litogrupul F!igra, constnd din amfibolite i isturi amfibolice, roci carbona
tice care merg de la doi omite pn la calc-isturi, isturi grafitoase, micaisturi, paragnaise i
gnaise microclinice. Deformarea accentuat nu a permis pn n prezent o divizare litostrati
grafJ.C!i credibil, motiv pentru care o etichetm drept litozon n loc de Jitogrup cum fusese
clasificat n 1989. Stelea (1994), consider Iiotozona Sibiel drept vizualizarea unei centuri
de forfecare.la limita dintre domeniile getic i supragetic, activ!i ncepnd din timpul eveni
mentului (M2), i 'continund s opereze prin intregul Mezozoic, pn in Cretacicul superior.
ntreaga schem o apreciem drept fictiv i fr!i o baz de date reale.
Pnza de Prul Moaa. Este o unitate tectonic atlornd numai n partea de vest a
masivului Fligra i este format in intregime din secvene ale sublitogrupului Moaa
(Balintoni, Pan, 1993). Litozona inferioar, denumit Scara, este reprezentati\ prin paragnaise micacee cu staurolit i disten, care la partea superioar admit intercalaii de roci car
bonatice, apoi urmeaz amfibolite groase, succesiunea ncheindu-se cu un orizont rou de
compoziie complex: amfibolite, paragnaise bogat plagioclazice, cuarite micacee i cuarite
negre grafitoase fine. Culoarea roie este conferit de sulfurile dispersate in toate tipurile de
roci, in special pirotin, oxidate supergen. Urmeaz litozona erbota, care incepe cu paragnaise micacee care conin staurolit i disten dezvoltate faneroblastic, succedate de o secvena
microblastic, puternic retromorf, reprezentat la origine prin paragnaise i micaisturi. n
unele poriuni, aceast secven admite intercalaii de roci carbonatice uneori de extinderi i
grosimi importante, cum sunt cele din lungul crestei Fgraului, de la Apa Cumpnit spre
vest. n partea retromorf a litozonei erbota, prin descompunerea mineralelor femice s-a eliberat o cantitate important de fier care a cristalizat n magnetit. Acesta a dat natere unei
anomalii geofizice semnificative n lungul juintii vestice a crestei Fgraului. Poriunea
retromorf a sublitogrupului Moaa a fost descrisi\ n trecut sub numele de seria de Poiana
Neamului, pe panta nord-vestic a Fgraului, n zona cabanei cu acelai nume i considerat ca fiind format din epimetamorfite.
Pnza de Mo/doveanu. Caracteristicile litogrupului Fgra sunt vizibile n soclul
acestei Getide austrice. Deoarece ;im reinut numele de litogrupul Fgra pentru totalitatea
secvenelor cu vrste, istorii metamorfice i litologii comparabile din toate unitile tectonice

Geotectonicaterenurilor metamorfice din Romnia

71

in care ele apar, trebuie s conferim stivei din soclul pnzei de Moldoveanu rangul de sublitogrup i s-I denumim. Pentru frumuseea cuvntului i circulaia lui larg rspndit printre
cunosctorii munilor l vom nmni sublitogrupul Podragu. Balintoni et al., (19&6), i
Krautiler et al., (1988), au utilizat denumirea de grupul Fg!\ra pentru sublitogrupurile
Moaa i Podragu mpreun. Balintoni, Pan (1993), I-au divizat in dou litozone: SuruG/escu n poziie inferioar i Smbta n poziie superioar. Aceste dou litozone ar
corespunde in mare cu formaiunile de Suru i de Crioara in notaia Krautner et al., (1988).
Litozona Suru-Gl!\escu este foarteasemntoare cu litozona Scara, ncepnd cu un orizont
rou, n care ns cuaritele negre grafitoase stau la partea sa inferioar, fiind urmate apoi de
amfibolite i roci carbonatice. Sinclinalul Suru, deversat spre nord n flancul sudic al crestei
Flg!\raului i strns intre sublitogrupul Cumplina deversat i el spre nord i sublitogrupul
Moaa, cuprinde ca umplutura, deasupra orizontului rou, paragnaise cuar-micacee cu
granai, in care se dezvoltli mase mari de roci carbonatice, cum ar fi cele din muntele Riosu,
care gzduiesc mineralizaii piritoase plumbo-zincifere, identice cu cele de la Valea Blaznei
din masivul Rodna. Litozona Suru-GlUescu este foarte asemlintoare litologic cu litozona
Volbeni din structura litogrupului Rebra, ns este mai inconstantA in ceea ce privete relai
ile dintre litoni i dezvoltarea acestora. Aa spre exemplu, la est de vrful Moldoveanu, asociaia att de tipicll, roci carbonatice-amfibolite, este nlocuit de una formatii predominant
din micaisturi, n care rocile carbonatice i amfibolitele apar discontinui pierzndu-i mult
din pondere. Pentru acest motiv a fost adugat numele G!\lescu la cel de Suru. Partea superioar a sublitogrupului Podragu, adic litozona Smbta, este format mai ales din paragnaise micacee i gnaise microclinice, uneori cu aspecte. oculare, presib'atli cu litoni carbonatici, amfibolitici i cu cuarite feldspatice - menionm cuaritele de Boldanu care pot fi
urm!\rite pe mai multe zeci de kilometri pe direcie, dei au o grosime micii. Litozona Smbta
se aseamn mult cu partea superioar a litogrupului Rebra, ns este deosebit de intens retromorfozat' i milonitizat. Rocile mbrac aparent aspect de isturi verzi, fiind microblastice
i formate predominant din cuar, fengit i dorit, la care se .adaug albit i epidot in cantitlii
variabile. Limita dintre litozone corespunde pe mare distan cu limita de accentuarea retromortismului, coinciden care pare totui intmpltoare, cci i litozona Suru-Glescu este
parial retromorfl.
Pnza de Hunedoara. ntregul cristalin al Getidei laramice de Timi-Boia din
Poiana Rusc, aa cum a fost ea delimitat de Balintoni, Iancu (1986), a fost i este considerat de Krautner (e.g. n Krautner et al., 1981, 1993), ca o secven paleozoic metamorfozat iniial in orogeneza varistic. Balintoni, Iancu (1986), au tcut o critic amlinunit a
acestei ipoteze demonstrnd inconsistena i contradiciile ei interne care o fac inacceptabil.
Vrstele bazate pe palinomorfe sunt incorect interpretate, datele izotopice contradictorii, istoria metamorflcll insuficient documentat mineralogie i apreciata n afara oricrei considerri
a cadrului metamorfic in care a evoluat cristalinul cratonului Getic, etc. Reinnd unitile
litostratigraflce separate de autorul citat, Balintoni, Iancu (1986), au conchis urmtoarele:
seriile denumite de jos n sus de Btrna, de Govjdia, de Ghetar i de Ndrag, reprezint! un
echivalent al sublitogrupului Podragu de vrst protero:ioic superioar i I-au denumit grupul
Rusca; partea inferioar a seriei de Pade, adic formaiunea carbonatic de HunedoaraLuncani este o cuverturli varistic a grupului Rusca; partea superioarli a seriei de Pade, sub
numele de grupul Pade se afl n relaii tectonice cu subasmentul, i se poate atribui unui
cristalin eventual caledonie, prin comparaie cu litogrupul Thlghe din Carpaii Orientali. n
cele ce urmeaz ne meninem pe pozii_a exprimatli in 1986, i vom descrie sub numele de
sublitogrupul Rusca, drept parte a litogrupului F!lgra, succesiunea litozonelor Bdtrna,

72
Govjdia,

Ioan Balintoni

Ghetar

i Ndrag, dei relaia

litozonei N!\drag cu celelalte trei litozone nu este

clar!\.
Litozona Btrna este format din cuarite micacee puternic retromorfe, reprezentate prin diverse specii de cuarite sericitoase, sericito-cloritoase, biotitice etc, precum i din
amfibolite retromorfe. Rocile carbonatice sunt prezente doar ca litoni sporadici.

Litozona Govjdia este constituit dup Krl!utner et al., (1981 ), din cuarite sericito-cloritoase i cuarite grafitoase in care se intercaleaz litoni subiri de roci carbonatice
att la partea inferioar ct i la partea superioar.
Litozona Ghetar care urmeaz, reprezint o asociaie de amfibolite retromorfe la
partea inferioar, cu roci carbonatice larg dezvoltate la partea superioar, identic din acest
punct de vedere cu litozona Suru-Glescu a sublitogrupului Podragu. Aceast litozon!
conine zcmintele de fier n facies carbonatic (sideritice-ankeritice), de la Teliuc-Ghelar, ct
i marmorele exploatate la Ruchia.
. n fine, litozona Ndrag este constituit n special din micaisturi retromorfe, paragnaise, amfibolite i marmore.
Cteva observaii se impun .asupra sublitogrupului Rusca. n primul rnd, nu tot
ceea ce a fost descris ca fiind grafitos este intr-adevr grafitos, ohiar dac exist i roci extrem
de bogate in grafit, cum sunt cele din litozona Ndrag, n aval de localitatea cu acelai nume.
n unele cazuri, oxizii de fier eliberai in timpul metamorfismului au fost confundai cu grafitul. n al doilea rnd, apariia ca minerale relicte i nu ca minerale crescute progresiv peste o
mezostaz de grad sczut, in afar de hornblend, almandin i biotit citate de Krii.utner et al.,
(198.1 ), a staurolitului i a distenului, (Batintoni, I~cu, 1986), indic indiscutabil ca metamorfitele acestui sublitogrup sunt retromorfite provenite dintr-o stiv initial mezometamorfic. n l treilea rnd, litostratigrafia sublitogrupului, probabil c trebuie reviizutit in
ntregime i reorgimizat! pe principii mai clare i mai coerente.
Pnza de Strmba. Litozona Strmba care o constituie reprezintA o entitate
litostratigrafic subire, nedivizabil formatii din paragnaise i gnaise microclinice, cu slabe
tendine oculare.
Lito/ogie i setting geotectonic premetamorfic.
De la prima privire se poate observa asemanarea izbitoare din punct de vedere litologic dintre litogrupul Fgra i litogrupul Rebra din Carpaii orientali, precum i diferena
net!i n raport cu litogrupul Sebe-Lotru. Astfel, remarcam ca litologii specifice pentru
Iitogrupul Fgra urm!\toarele:
1. abundenta marmorelor grafitoase sau negrafitoase, asociate sau nu cu amfibolite;
2. relativa frecvent a rocilor cuaritice, uneori grafitoase;
3. larga r!\spndire a micaistunlor;
4. asocierea cu marmorele a mineralizaiilor piritoase, plumbo-zincifere de tip Valea
Blaznei, precum i a minereurilor de fier siderit-ankeritice;
5. creterea frecvenei gnaiselor microclinice spre partea superioar a secvenei, n
context cu paragnaise i cuarite micacee;
6. lipsa granitoidelor de orice fel i de toate vrstele.
n contrast cu litogrupul Sebe-Lotru remarcm:
1. absena metabazitelor, eclogitelor i a granulitelor;
2. lipsa asociaiei amfibolite-roci cuaro-feldpatice (tip leptinite);
3. aspectul mult mai matur i difereniat al sedimentelor tn care aportul turbiditic
vulcano-clastic pare cu totul subordonat;
4. apariia excepional structurilor migmatice;

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

73

5. raritatea sau absena,pegmatitelor;


6. lipsa mineralizaiilor caracteristice crustelor oceanice n amfibolite.
Contrastul dintre abundena rocilor carbonatice in litogrupul Fgra i raritatea
acestora in litogrupul Sebe-Lotru este att de evident nct nici nu mai trebuie adus n discuie. Ca o concluzie a observaiilor enumerate mai sus, considerAm c logica aplicat
litogrupului Rebra din Carpaii Orientali este cu att mai valabil n cazul litogrupului
Fgra, fiind vorba de o secven bazinaU\ de margine continental pasiv. Referindu-ne la
cuplul eclogite-metaultrabazite, att de caracteristic pentru litogrupul Sebe-Lotru i absent
din litogrupul F!gra, nu putem totui s nu aducem in discuie singura excepie pentru
intreaga catenlt a Carpailor Meridionali, i anume metaultrabazitele de la Vadul Dobrii, asociate Iitozonei Ghetar a sublitogrupului Rusca. Relaia lor cu litozona Ghelar este neclar, ea
putnd fi tectonic alpin, dar mai probabil c sunt ncastrate in roci le acestei litozone.
Aceasta ridic problema unei obducii premetamorfice duplt prerea noastr, adic posibilitatea ca mcar o parte a metabazitelor s reprezinte resturile unor fragmente de litosfer
oceanic obduse in timpul angajrii marginii continentale pe care s-a acumulat litogrupul
Fgra in subducia care a provocat evenimentul metamorfic (MI), sau, poate fi invocat
aportul magmatic dintr-un rift satelit celui principal, care i-a ncetat evoluia relativ
devreme. n orice caz, marginile continentale proterozoice implicate in coliziuni sunt prea
puin cunoscute din punct de vedere al devenirii lor, pentru a se preciza in amnunime
etapele de construcie litologic bazinal din perioada extensional, comparativ cu cele din
perioada contracional. Ca i pentru Carpaii Orientali, din cauze tectonice, crusta continental pe care s-a acumulat litogrupul Fgra nu s-a pstJ:at, sau poate nu a fost recunoscut
pn n prezent. Comparativ cu litogrupul Rebra, litogrupul Fi\gra pare s fi conservat pri
mai de sus ale stivei de margine continental pasiv. Nu putem s nu remarcm aportul de
material eruptiv acid spre partea superioar a celor dou litognipuri, ceea ce ar putea indica,
aa cum
comentat i la descrierea Carpailo~ Orientali, momentul apropierii coliziunii.
Este timpul s aducem in discuie faptul, c n referirile la l.itogrupurile Rebra i Flgra, noi
am admis implicit, transformarea marginilor continentale pasive in margini active intr-o anumit etap a existenei lor. Metamorfismul nici nu ar putea fi neles altfel. Magmatismul
bazic poate fi pus n relaie att cu obducii, dupii cum am comentat mai sus, ct i un magmatism bazic de rifturi satelite celui principal sau cu magmatismul de margine continental!
subiat al perioadei individualiz!irii riftului principal.

am

MetamorfiSm
Lucrrile eseniale

in care se poate urmri problematica metamorfismului litogrupului Fiigra sunt urmtoarele: Giucii et al., 1956, 1977; Kr!Mner et al., 1969, 1981; Murean
1973; Pavelescu 1958; Balintoni et al., 1986, Balintoni, Iancu 1986, Balintoni, Pan!\ 1993.
Giuc et al., (1956), descriu litozona Ndrag drept mezozn; Giuc et al., (1977), arat!\ <:
pe ntregul traseu al Transftgranului nu exist epizon ci numai mezozon retromo~;
Hann, Balintoni {1988), discut caracterul retromorf allitozonei Sibiel pe care o i definesc;
Pavelescu (1958), descrie staurolit in litozona Ghetar la Ruchia; Balintoni, Iancu (1986),
prezint argumente pentru caracterul polimetamorfic al sublitogrupului Rusca in totalitatea
sa, ale crui parageneze iniiale au inclus staurolit i disten; Balintoni et al., (1986}, i
Balintoni, Pan (1993), arat c sublitogrupurile Moaa i Podragu au fost metamorfozate .
iniial Ia nivelul staurolitului i distenului dezvoltate la mrimi cu totul excepionale in Iitozona erbota. Ceilali utori citai Ia care i putem aduga pe Kr!iutner (1980, 1993), i
Krutner et al., (1988), ncearc cu obstinaie si\ dovedeasca c secvenele acestui litogrup ar
reprezenta diverse stive paleozoice sau proterozoic superior-paleozoic inferioare metamor-

74

Ioan Balintoni

fozate cu intensitate vatiabil, dar in general in faciesul isturilor verzi. n special Krutner a
imaginat scheme complexe care s corespund mai curnd ideilor sale dect realitilor
terenului. Trecnd la aspectele concrete ale metamorfismului litogrupului Fgra subliniem
de la inceput c n cadrul asociaiilor sale minerale pot fi descrise dou parageneze de grad
mediu, una anterioar foliaiei intens penetrative S2 i alta ulterioar ei. Prima paragenei
conine ca minerale index staurolit i disten; cea de a doua, recristalizat in general post S2
conserv, se pare, aceleai minerale index pe mari ntinderi. Doar in sublitogrupul Moaa a
fost observat sillimanit cres~ut static pe disten, ns este evident c multe minerale i-au
schimbat parial compoziia n timpul evenimentului (M2). Ceea ce frapeaz din punct de
vedere al evoluiei metamorfismului n cazul litogrupului Fligra este paralelismul care se
poate face cu faza (M 1.2), i cu evenimentul (M2), din cadrul litogrupului Sebe-Lotru.
Totui, pentru evenimentul (M2}, n cadrul litogrupului Fgra nu au fost puse n eviden
parageneze de joas presiune cu andaluzit i cordierit. n acest sens, remarcm situaia invers fa de CarJ)aii Orientali, unde paragenezele sin-(M2), de joas presiune au fost
descoperite n rocile litogrupului Rebra i nu n ale litogrupului Bretila. Fr ndoial c este
o observaie important, dar semnificaia ei ne scap pentru moment. Pe de alt parte, dac
continum comparaiile cu Carpaii Orientali, atunci evenimentul (Ml), care a afectat
litogrupul Fgra ar trebui s.fie cadomian i s se paralelizeze cu evenimentul (M2), care a
afectat litogrupul Sebe-Lotru. n aceast situaie, evenimentul (M2), recognoscibil n rocile
litogrupului Fgra ar fi de vrstA caledonic!l, orogenez care nu ar fi fost comun i pentru
litogrupul Sebe-Lotru. n alt ordine de idei, evenimentele (MI), din rocile litogrupului
Fg,ra i (M1.2), din cele ale litogrupului Sebe-Lotru, precum i evenimentele (M2), care
au reprocesat ambele litogrupuri par a avea multe trsturi comune. Adic intre (M 1.2), i
(M2), in cazullitogrupului Sebe-Lotru, i ntre (Ml), i (M2), in cazullitogrupului Fgra
se interpune deformarea care a generat foliaia S2, iar condiiile termodinamice sunt
asem'ntoare pentru toate cele patru evenimente pe mari suprafee. Ceea ce lipsete cu adevrat litogrupului Fgra este evenimentul de presiune nalt (M l.I ), care a operat n rocile
litogrupului Sebe-Lotru. Abtndu-ne de la modelul.discutat pentru litogrupurile Rebra i
Bretila din Carpaii Orientali am putea presupune sincronismul dintre evenimentele (Ml.2)(Ml), i (M2)-(M2), atribuibile orogenezelor cadomian i caledonian, respectiv, cu presupunerea implicit cii juxtapunerea celor dou litogrupuri s-a produs in decursul orogenezei
cadomiene. Aceast ipotez ar transforma faza (MI.l ), ntr-un eveniment metamorfic de sine
stttor, asociat orogenezei grenvilliene.
n cadrul acestei ipoteze evenimentul (M1.2), ar avea semnificatia de deshumare
parial pentru Jitogrupul Sebe-Lotru i de metamorfism progresiv subducional (MI), pentru Iitogrupul Fgra. Absena disperant a unor informaii izotopice eseniale interesnd
vrstele metamorfitelor, permit, din pcate, aceast navigare,aproape arbitrar printre ipoteze.
Cu totul de necontestat este puternica influen a retromorfismului varistic asupra ambelor
litogrupuri, deci intrarea lor comun in orogeneza varistic. Dar nici pentru aceast orogenez
nu este uor de modelat ansamblul spaial extensional-contracional.
Vdrst

Unele referine la vrsta litogrupului Fgra le-am fcut mai sus. V!Uul varistic nu
a putut fi strpuns de metodele de datare credibile utilizate pn in prezent (e.g. Dallmeyer et
al., 1994), aa c ne rmne la ndemn compararea cu litogrupul Rebra din Carpaii
Orientali (sau litogrupul Negrioara mai exact). Plasarea evenimentului metamorfic (Ml), n
orogeneza cadomian ridic problemele pe care le-am discutat. Considerm irelevant
punerea n discuie a unor noi ipoteze.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

75

Metalogenie.

Metalogenia litogrupului F!\gra este important att tiinific ct i practic. n


masivul Fgra, pe versantul su nordic, in lungul aceluiai pru, Arpaul, de la izvoare
pn la ieirea din muni, se ntlnesc trei tipuri de mineralizaii premetamorfice: piritoase,
plumbo-zincifere in roci carbonatice, asemnlUoare cu cele de la valea Blaznei din masivul
Rodna; sulfuri de cupru i zinc asociate cu amfibolite, asemnl\toare cu cele de la Bzdga;
plumbo-zincifere cantonate intr-un context de roci cuaro-feldspatice, la partea superioar a
litogrupului Podragu. Mineralizaii cantonate in roci carbonatice se gsesc i in alte pri ale
masivului Fgra: Orzneaua, Mesteacn, pe versantul sudic, Porumbacu, Dejani, pe cel
nordic. n litozona Sibiel, la Boia-Haeg se cunosc mineralizaii piritoase-pirotinice cu
blend i galen subordonate cantitativ. n fine, sunt vestite minereuri1e sideritice-ankeritice
asociate litozonei Ghetar din sublitogrupul Rusca. Dei neimportante economic, nici mineralizaiile plumbo-zincifere nu lipsesc aici. Compararea acestor mineralizaii cu cele din
masivul Rodna se impune de la sine. La _\'alea lui Stan, mineralizaia aurifer care a avut drept
protor amfibolitele din litozona Sibiel este dat ca exemplu de mineralizaie asociat unei
zone de forfecare de ctre Udubaa (1987). Pentru mineralizaiile din masivul Poiana Rusc
poate fi consultat lucrarea lui Kr!utner din 1977, ns nu mpartim ipotezele expuse de
acest autor asupra contextului geologic n care ele s-au generat i sunt gzduite. n concluzie,
mineralizaiile premetamorfice cantonate n litologii ale litogrupului F!lgra mrturisesc i
ele despre settingul geotectonic de margine continental!!. pasiv n care s-au acumulat rocile
sale, dar i despre faptul c aportul magmatic att bazic ct i acid i-a avut rolul su in metalogenia.specificllui.
c. Secvenele metamorfice paleozoice
Chestiunea metamorfitelor paleozoice din componena soclurilor Getidelor sudice
~ste la fel'de controversat ca i problematica interesnd istoria metamorfitelor precambriene.
In parte, ea a fost analizat cu ocazia prezentrii soclului ~zei de Hunedoara. In 1994 Iancu,
Mlruniu, exceptnd partea nordic a masivului Poiana Rusc, citeazA Ia metamorfitele paleozoice care atloreaz in Banat urmtoarele uniti litostratigrafice: grupul Cara, grupul
Moniom, formaiunea de Mini i grupul Suceava. La acestea se adaug dup Balintoni,
Iancu (1986), litozona Hunedoara-Luncani i litogrupul Pade din partea nordic a masivului
Poiana Rusc, deci din soclul Getidei laramice de Timi-Boia. Contextele structurale in care
se plaseaz fiecare din unittile litostratigrafice menionate sunt att de complicate i diferenele litologice dintre ele aa de mari, nct le vom discuta pe fiecare separat, ncercnd n
final unele concluzii sintetice.
Litogrupul Pade. Dup Balintoni, Iancu (1986), acest litogrup formeaz in
intregime soclul pnzei de Gladna. Pnza de Gladna este unitatea tectonic superioar a
soclului Getidei laramice de Timi-Boia in partea ei vestic de aflorare .. Vrsta pnzei de
Gladna poate. fi alpin sau prealpin, nefiind descoperite pn in prezent depozite sedimentare ntre ea i pnza de Hunedoara.
Litostratigrafie. Urmnd descrierea dat de Krllutner et al., (1981), tn poziie inferioar se afl litozona Gladna, alctuit din isturi sericito-cloritoase i sericito-gra'
~.
cu rare intercalaii de dolomite, calcare i cuarite albe i negre. Urmeaz apoi Ii" Ata
Lenic, in care tntr-o asociaie de isturi cuaritice sericito-cloritoase i sericito-grafitoase
sunt intercalate nivele de metavulcanite acide care pot reprezenta metatufuri sau metalave.
Succesiunea este identic cu a litogrupului Tulghe din Carpaii Orientali, litozona Gladna
putnd fi paralelizat cu litozona Hodia, iar Iitozona Lenic cu litozona. Leu Ursului.

76

Ioan Balintoni

Litogrupul Pade se prelungete i la nord de valea Mureului, n cristaliriul de Rapolt.


Litologie i settin'g geotectonic premetamorfic. Este evident asociaia de roci terigene, slab difereniate, cu metavulcanite acide i cuarite grafitoase, deci purttoare de material organic. Concluzia pe care o putem trage, este c din punct de vedere bazinal, litogrupul
Pade reprezint un alt fragment allitogrupului Tulghe, deci s-a format n acelai context de
prearc sau backarc.
Metamorfism. i din punct de vedere metamorfic litogrupul Pade se aseamn cu
litogrupul Tulghe. n multe locuri se ntlnete biotit relict din evenimentul metamorfic
(MI), pe cale de cloritizare, iar reconstrucia structural n evenimentul (M2), este deosebit
de pregnant. Pn n prezent nu a fost menionat!\ pseudomorfoza de rutil dup ilmenit, dar
nici nu a fost cutat.
Vrsta. Paralelizarea cu litogrupul Tulghe ne determin s acordm metamorfitelor
litogrupului Pade vrsta caledonic, fr a cita datele izotopice comentate de Balintoni,
Iancu (1986), neconcludente de altfel. Kr!lutner (spre exemplu n Krutner et al., 1981),
susine teoria c litogrupul Pade ar reprezenta topul stivei de metamorfite varistice care afloreaz n partea de nord a masivului Poiana Rusc (aa-zisa unitate epimetamorfic), i n conformitate cu modul n care i construiete ipotezele autorul respectiv, i acord vrsta carbonifer inferioar.
Metalogenie. La Muncelul Mic litogrupul Pade conine mineralizaii industriale de
sulfuri metalice de tip Kuroko. Deci i din acest punct de vedere, paralelismul cu litogrupul
Tulghe este izbitor.

Litozona Mini. Vom discuta aceast secven dup datele publicate de Iancu et al.,
(1988), i Iancu, Mruniu (1989, 1994). Referindu~ne Ia unitle tectonice alpine, litozona
Mini este parte a soclului pnzei getice inferioare. nsli din punct de vedere al structurilor
varistice, Iitozona'Mini se individualizeaz n cadrul unei uniti tectonice de sine stttoare,
denumit pnza de Mini, nclecat peste pnza de Bozovici i suportnd pnza de Nera
dup Iancu et al., ( 1988), sau pnza de Orevia mai nti, i apoi pnza de Nera dup Iancu,
Mruniu (1989). Vom relua aceste probleme la analiza de detaliu a unitilor tectonice varistice. Despre 1itozona Mini se pot spune puine lucruri. Este format din isturi cuaritice
sericito-cloritoase, microblastice, dar cu cloritul provenind cel puin parial din biotit. De
asemenea conine metavulcanite acide. Dupll litologie i evoluia metamorfic se aseamllnll
cu litogrupul Pade, dar tot att de bine poate fi atribuit i unor secvene proterozoice retromorfozate. Oricum, ca istorie metamorfic difer net de asociaiile varistice, aa c nu poate
fi ataat acestora. Rezolvarea ' afiliaici ei litostratigrafice i bazinale rmn pentru moment
o chestiune complet deschis.
Litogrupul Banat. Includem la litogrupul denumit astfel de Krautner et al., (1981),
secvenele clasificate de Iancu, Mruniu (1994), sub numele de grupurile de Cara, Moniom
i Buceava. Grupul Cara a fost separat n masivul Locva de ctre Maier (1974), sub numele
de seriile de Locva i de Lescovia, iar n zona de la nord de Oravia de ctre Constantinof
(1972, 1975 n Nstseanu et al.,), sub numele de seria de Valea Caraului . Grupul Moniom
a fost delimitat de Iancu (1985), sub numele de formaiunile de Valea Satului i de Crie, iar
grupul Buceava a fost definit de Iancu e't al., (1988), ca formaiunea de Buceava.
Litostratigrafie
Pnza de Baea. Litogrupul Banat este reprezentat n soclul pnzei de Boca prin
sublitogrupul Cara. Dup Iancu, Mruniu (1994), n poziie inferioar se afl litozona
Naid-Rafnic, vulcano-sedimentar, urmat de litozona Dognecea-Zlatia, terigen, i apoi
de litozona Tlva Mare, cuaritic: ntre primele dou litozone nu exist. diferene eseniale,

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

77

ele fiind formate dintr-o succesi~ne de metavulcanite bazice i acide transformate prin metamorfism in diverse varieti de' isturi predominant albit-epidot-cloritoase, sau cuar-albit
sericitoase. Sunt de menionat de asemenea corpurile de metaultrabazite cum ar fi cele de
lng Agadici (e.g. Nstseanu et al., 1975).
Pnza de Moniom. Ca parte a soclului Getidei laramice de Lotru-Bistra, Getida austric de Moniom este alctuit aproape in intregime din sublitogrupul Moniom allitogrupului Banat. Dup Visarion, Iancu (1985}, in poziie inferioar se afl litozona Crie predominant conglomeratic, elementele conglomeratelor ajungnd pn la dimensiuni metrice i
fiind reprezentate in special prin gnaise micacee dar i prin roci bazice-,ultrabazice, cel puin
la contactul cu litozona superioar, Valea Satului, alctuit din metapelite sericito-grafitoase
asociate cu calcare i isturi carbonatice, metatufuri i metatufite bazice, metapelite sericitocloritoase cu nivele carbonatice i metatufuri i metatufite acide. ntreaga secven a litozonei
Valea Satului are asociate in relaii incerte (discordante sau concordante, eventual tectonice),
roci magmatice de tipul dioritelor, granodioritelor, gabbrourilor, i sunt prezente de asemenea
ultrabazite. Relaiile dintre cele dou Iitozone sunt tectonice prealpine (Visarion, Iancu 1985),
aa nct raportul lor iniial nu este cunoscut. Remarcm coninutul litologic identic al litozonei Valea Satului cu al sublitogrupului Cara in intregimea lui.
Pnza getic inferioar. n soclul pnzei ge,tice inferioare, in zona Bozovici, ca
parte a pnzei varistice de Bozovici, atloreaz sublitogrupul Buceava (Iancu et al., 1988). El
este constituit din dou litozone, opot n poziie inferioara i Agri in poziie superioara
(Iancu, Mruniu, 1994). Litozona opot format din conglomerate cuaritice, gresii, siltite i
roci carbQnatice st transgresiv peste roci ale sublitogrupului Lotru. Litozona Agri este corn. pus dintr-o secven dezmembrat de roci bazaltice i aJte tipuri de roci bazice, cu care se
asociaz marne negre, roci carbonatice, siltit~.

Litologie i s'etting geotectonic premetamorfic


Trstura comun esenial! a tuturor secvenelor litogrupului Banat este prezena
asociaiei metavulcanite acide-metavulcanite bazice, inclusiv metaultrabazite, intr-un context
tectonic care indic proximitatea unei suturi varistice. Litozona Crie a sublitogrupului
Moniom, dar in mod clar litozona opot a sublitogrupului Suceava, reprezint formaiuni
depuse pe crustli continental, asemntoare din acest punct de vedere cu litogrupul Rodna
din Carpaii Orientali. n. schimb, sublitogrupul Cara Yn totalitatea sa, precum i litozonele
Valea Satului i Agri sunt secvene care includ pe de o parte roci de fund oceanic, pe de alta
roci de arc insular. Poate c bazinul paleozoic n care s-au format a reprezentat un rift cu
extindere limitat, ale crui produse din perioada de extensie conservate actualmente sunt net
subordonate celor din perioada de contracie. Sau poate c este vorba mai curnd de bazine
backarc-interarc de tipul celor actuale din regiunea Pacificului de vest. Ceea ce dorim s subliniem ct se poate de apsat, este identitatea compoziionalll, de vrst i de evoluie dintre
litogrupul Banat i litogrupurile Biharia i Plliueni din munii Apuseni. n lumina celor de
mai sus, sublitogrupul Cara trebuie considerat obdus peste litozona Bocia-Drimocsa iar
litozona Agri peste litozona opot, sau cu alte cuvinte sublitogrupul Cara este in relaie tec:.
tonic cu litozona Bocia-Drimocsa, ca i litozona Agri cu litozona opot. Vom mai reveni
la aceste probleme.

Metamorftsm
Judecnd dup datele expuse de Maier (1974), i Iancu, Mruniu (1994), litogrupuJ
Banat a fost metaritorfozat cu intensitate variabil dar ~r a depi limitele faciesului
isturilor verzi. Pentru sublitogrupul Cara, poate fi citat o paragenez mai veche (M 1), cu
hornblend i granat alturi de perechea albit+epidot, urmat de o paragenez mai nou (M2),

Ioan Balintoni

78

stabil in zona clorit-stilpnomelan. Pentru sublitogi'upurile Moniom i Buceava se poate


vorbi de o singur paragenez! metamorficfl de grad foarte cobort, cu prehnit-pumpellyit,
eventual clorit. F& ndoial c expJicarea acestor aspecte ale metamorfismului litogrupului
Banat nu este uoar i nici nu s-a conturat deocamdat un model coerent in acest sens. i din
acest punct de vedere, asemnarea cu secvenele citate din Munii Apuseni este -frapant.
Vrst

Pentru sublitogrupul Cara sunt invocate de obicei palinomorfele raportate de


Maier, Visarion (1976), iar pentru sublltogrupul Moniom cele descoperite de Visarion, Iancu
(1985). Din sublitogrupul Suceava se cunosc forme care dacA nu reprezint "ludus naturae"
ar putea indica brahiopode ordoviciene (Conovici, Iordan, date nepublicate). Dei noi nu
agreem acest gen de informaii, n lipsa altora, litogrupul Banat ar acoperi intervalul de timp
Cambrian ?-Carbonifer inferior. Acest rezultat are darul de a tulbura puin "apele paleozoice",
ntruct reprezint o durat"care acoper douA orogeneze: caledonic!1 i varistic. Semnalm
doar problema, semnificaia ei integrndu-se in aceea mai general, a relaiei insuficient ne
lese dintre orogenezele caledonic!1 i varistic, in spaiul inclus in centura mobilA alpin!.

Metalogenie.
Pn in prezent nu au fost descrise mineralizaii semnificative economic legate de
acest litogrup. P-oate c unele concentraii aurifere aluvionare s-i aib totui sursa n
metabazitele sale. Evident c orice concept metalogenetic trebuie s fie direcionat de cele
douA componente magmatogene majore ale litogrupului Banat: pe de o parte metabazitele, iar
pe de alta metaaciditele.
Litozoila Hunedoara-Luncani. Litozona Hunedoara-Luncani este constituit
aproape exclusiv din roci carbonatice, considerate transgresive pe sublitogrupul Rusca de
ctre Balintoni, Iancu (1986). Conform datelor palinologice citate de Kriiutner et al., (1981),
ar fi vorba de o secvenA carbonifer inferioarA. Din punct de vedere faciesal nu se aseamn
cu celelalte stive atribuite Paleozoicului getic din Carpaii Meridionali i ar putea fi admis
ca vizualiznd un facies de platforma carbonatica. DatA fiind dificultatea de a judeca litologiile carbonatice unitare din orice punct de vedere, nid ipoteza de a continua in mod normal
sublitogrupul Rusca nu poate fi exclusA (Berghes, date nepublicate).

7. Sutura varistic
n cuprinsul Getidelor sudice din Banat avem elemente certe pentru a recunoate
trseul unei suturi varistice, flir a se intruni chiar toate criteriile invocate de Neugebauer
(1989). Aceste elemente sunt: prezena litologiilor de fund oceanic obduse, a magmatismului
de arc insular, a pnzelor de ariaj inr!1dcinate in sutur, a metainortismului progresiv i
regresiv varistic, i mai ales, a plutonului granitoid liniar de Sichevia-Poneasca, de vrst
carbonifer (Brlea 1976), ce urmrete sutura i strabate marginea plcii superioare.
a.

Unitile

tectonice varistice
tectonice varistice au fost cartate de Iancu et al., (1988), tn apropiere de
Bozovici. Toate fac parte din structura pn1..ei getice inferioare i de jos in sus ele sunt: pnza
de Bozovici, pnza de Mini i pnza de Nera. n 1989, lahcu, M&uniu, au mai adugat
pnza de Orevia, pe care au plasat-o ntre cele de Mini i de Nera. Toate aceste uniti tectonice se afl la est de plutonul Sichevia-Poneasca.
Pnza de Bozovici este constituit din metamorfite ale sublitogrupului Lotru, peste
Uniti

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

79

care transgrede~ Iitozona opc:>t a sublitogrupului Suceava, i apoi urmeaz obdus prin
intennediul unui plan tectonic, litozona magmatogenli bazic Agri.
Pnza de Mini este reprezentat doar prin litozona Mini.
Pnza de Orevia dac exist, este constituit dintr-o secven puternic retromorfl
a sublitogrupului Lotru menionat de Iancu, Mruniu ( 1989), sub numele de formaiunea de
Ravensca.
Pnza de Nera ca i cea de Orevia, este alcatuit dintr-o succesiune a litogrupului
Lotru, denumit de autorii citai mai_sus formaiunea de Brza.
La vest de plutonul Sichevia-Poneasca, tn afar de contactul figurat ca prealpin
intre litozonele Valea Satului i Crie ale sublitogrupului Moniom nc din 1985 de ctre.
Iancu, in 1994, Iancu, Mruniu, traseaz un plan tectonic varistic intre sublitogrupul Cara
i litozona Bocia-Drimocsa. Sublitogrupul Cara trebuie pus n mod obligatoriu in relaie
tectonic cu litozona Bocia-Drimocsa, deoarece ca secven format in context bazinal de
tip oceanic, nu putea ajunge deasupra unei cmste continentale preexistente dect prin
obducie. Vom numi unitata tectonic superioar pnza de Locva, iar cea inferioar pnza de
Ocna de Fier. Deci soclul pnzei supragetice de Boca este format din unitile tectonice
varistice de Locva i de Ocna de Fier.

b. Traseul suturii varistice


Unnrind localizrile unitilor

tectonice varistice

ale plutonului granitoid de

Sichevia-Poneasca, reiese el! sutura varistic se afl n interiorullitogrupului Sebe-Lotru,


poziiona extern n

raport cu riftul dacic extern. Mai exact, sutura varistic poate fi urml!rit
de la Dunre i pnli in apropiere de localitatea Rusca"Montanli, aproximativ ntre sublitogrupul Lotru i restul unitilor litostrati~afice ale litogrupului Sebe-Lotru: nclilecarea
sublito-grupului Leaota peste sublitogrupul Iezer, sau a pnzei varistice de Leaota peste cea
de Iezer, ar putea fi continuarea direct a suturii varistice din Banat, dar nu este sigur. O
observaie pe care o putem face, este c plasarea suturii varistice n interiorul litogrupului
Sebe-Lotru explicli deosebirile destul de importante din punct de vedere al succesiunilor
litostratigrafice i intensitii proceselor metamorfice, tn special cele sin-(M2), existente ntre
sublitogrupul Lotru i restul entitilor litostratigrafice ale litogrupului Sebe-Lotru. Ne referim spre exemplu la abundenta pegmatitelor tn sublitogrupul Lotru comparativ cu celelalte
Wliti litostratigrafice, la plasarea n cadrul acestuia a ariilor cu metamorfism de joasa presiune sin-(M2), sau la predominana structurilor migmatice oculare la .exteriorul suturii, etc.
Analiznd aranjamentul elementelor geologice varistice de o parte i de alta a plutonulti
Sichevia-Poneasca se poate conchide, cii tn raport cu geografia actual subducia a fost de la
exterior spre interior, adic sublitogrupul Lotru a stat n poziie de plac superioar, iar
soclurile unitliilor supragetice au format corpul pllicii inferioare. n aceast idee, unitliile
tectonice varistice reprezint! pnze sintetice ale ambelor pllici -aspect comparabil cu cel al
relaiei alpine dintre Getide i Euxinidele danubiene. Dacli se ncearcli o corelare ntre
Getidele orientale i cele meridionale dup geometria varisticii, atunci se poate presupune c
primele vizualizeaz numai uniti tectonice ale plcii inferioare i ca atare sublitogrupul
Lotru nu are continuitate direct in Carpaii Orientali. Prin urmare, Carpaii Orientali sutura varistic se afl la est de domeniul infrabucovinic. Aceast11 deducie este tn acord i cupon- .
derea relativ a litogrupurilor precambriene n soclurile Getidelor: n timp ce tn Carpaii
Orientali masa principalll a cristalinului este reprezentatll de litogrupurile Rebra i
Negrioara, n Carpaii Meridionali predomin de departe litogrupul Sebe-Lotru. Ba chiar,
litogrupul Negrioara nu afloreaz n Carpaii Meridionali. Dacll facem i alte comparaii,

80

Ioan Balintoni

observm c litogrupul Pade, un echivalent al litogrupului Thlghe, abia dac afloreaz in


cea mai extern parte a Getidelor sudice; iar secvenele varistice sunt mult mai bine reprezentate in Carpaii Meridionali. Mai constatm localizarea celei mai groase molase varistice
aproximativ n lungul suturii, i chiar n Mezozoic sutura arat o subsiden mai accentuat
dect terenurile adiacente.

c. Metamorfismul varistic
Ca i in Carpaii Orientali, metamorfismul varistic are un aspect regresiv i unul
progresiv. Metamorfismul varistic a influenat deosebit de drastic metamorfitele prevaristice
din apropierea suturii i geometric se deosebete net de cel din Carpa~i Orientali. Dup cum
ne reamintim, in Carpaii Orientali pnzele varistice sunt subiri, bine conservate i retromorfismul s-a localizat preferenial la contactul dintre unitiii. n Carpaii Meridionali crusta
getic precambrianli este in general groas att n unitliile tectonice alpine ct i in cele varistice, iar pnzele de ariaj ale plcii inferioare s-au pstrat mai ales in Banatul de vest in
condiii de afloriment nesatis~ctoare. Structura socluri~r Getidelor sudice difer de a celor
estice, neobservndu~se repetarea acelorai uniti varistice. Deci, o prim trsturii a retromorfismului varistic din Carpaii Meridionali este cii el afecteaz uneori pe grosimi foarte
mari plrile superioare ale secvenelor metamorfice prevaristice. O a doua trsturii, este c
pare mai intens in apropierea suturii. n fine o a treia trstur, este c pare mai accentuat in
cazul secvenelor care au ~cut parte din placa inferioar. Totui i succesiunile plcii superioare sunt retromorfozte, ceea ce ar putea indica printre altele, faptul cii la interiorul suturii
vari~tice cunoscute din Banat ar mai fi existat i alta sau alte suturi. Geologia Euxinidelor
danubiene suport aceast inferin. Extraordinara extindere areal a retromorfismului varistic poate fi parial explicat prin suprafeele mai mari ~cupate de pnzele de ariaj varistice,
dar, i poate n mod necesar, i prin existena mai multor suturi de aceast vrst.
. n ceea ce privete metamorfismul varistic progresiv, sublitogrupurile Moniom i
Buceava sunt slab metamorfozate, monofazic, pe cnd sublitogrupul Cara reflect o istorie
metamorfic mai complicat, cel puin la partea lui iDferioarl. Dac se analizeaz ns cu
atenie lucrarea publicat de Maier, Visarion (1976), i se compari cu cea publicat de Iancu,
Maruniu (1994), rezult urmtoarele: (1), ceea ce prinrli autori denumesc "seria de Locva",
reprezint n realitate litozona Bocia-Drimocsa; ori, numai pentru aceast stiv sunt citate
palinomorfe ordovician-siluriene; (2), cristalinul de peste "seria de Locva" este denumit de
primii autori "seria de Lecovia" i doar aceast secven este inclus de ceilali doi autori la
"grupul Cara". Conform datelor lui Maier, Visarion (1976), "seria de Lecovia" incepe cu
Devonianul. n consecin, ~nd abstracie de palinomorfele ordovician-siluriene care probabil contamineaz litozona Bocia-Drimocsa, vrsta sublitogrupului Cara este postcaledonic, i astfel evitm - dei esenialmente prin argumentaie avoceascl - situaia de a
accepta ca o succesiune litostratigrafic aparent unitar s acopere un interval de timp disputat intre dou orogeneze. Privit astfel, sublitogrupul Cara ar putea fi considerat monometamorfic, parial bi-fazic i conservnd minerale relicte premetamorfice. Retromorfismul
deosebit de accentuat evideniat de litozona Bocia-Drimocsa poate fi ineles in ace~t context, ele reprezentnd soclul continental pe care a alunecat sublitogrupul Cara n timpul subduciei varistice. Totodat, avnd in vedere apropierea de suturii, posibilitatea ca litozona
Bocia-Drimocsa s aparin! litogrupului Sebe-Lotru i nu litogrupului Fgra ctig in
credibilitate. ntruct pnza de Boca este mai extern dect pnza de Tlva Drenii, rezultii
el i n Carpaii MeridionaU pnzele de ariaj varistice ale pllcii inferioare au avut o mare
extindere. Acest aspect este demonstrat indirect i de retromorfismul extrem de intens al sub-

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

81

litogrupului Rusca, plasat la limita externa a cristalinului proterozoic din Banat.


Concluzionnd asupra aspectelor bazinale ale secvenelor varistice din Banat.
observm departajarea litozonelor. opot i Crie ca depozite predominant terigene de margine continental, de restul formaiunilor, predominant magmatogene bazice i acide, care
mrturisesc o ambian de genez n afara crustei continentale. Desigur, cercetri pertinente
orientate pe astfel de constatri ateapt a fi realizate. mprejurrile geologice din Banat ar
permite caracterizarea aproape complet a unei suturi varistice, obiectiv major n activitatea
geologilor europeni.

IY. Severinidele
Severinidele (dacidele externe n Sndulescu 1984), provin din riftul dacic extern.
Ca atare, ele se interpun, n cazul Carpailor Meridionali, ntre GetiQ.e i Euxinidele danubi.ene. Codarcea (1940), a separat pnza de Severin i i-a dat acest nume, plasnd locul ei de
origine n avanfosa de Severin, interpusli ntre domeniile getic i danubian. Dup Codarcea
(1940), pnza de Severin este fonnat de jos in sus, din .strate de Azuga (Jurasic superior baza Cretacicului inferior), cu cu care se asociaz roci 'ofiolitice (diabaze i serpentinite), din
strate de Sinaia (Valanginian '. Hauterivian), i din strate de Comarnic (Barremian-~pian). n
confonnitate cu datele mai noi, flit~l de Sinaia este Tithonic-Nt:ocomian. Prin constituie i
prin poziia structural! pnza de Severin este corelabil cu pnza de Ceahlu (Siindulescu
,1984). Stiinoiu (1982), a pus la ndoial existena pn.zei de Severin n sensul acordat ei de
Codarcea (19.40). Dup acest autor, n aria platouiui Mehedini, unde ofiolitele alctuiesc
uneori n ntregime ppza de Severin, peste stratele (fonnaiunea), de Nadanova de vrst
cenomanian mediu - turonian medie, care reprezint o parte a cuverfurii crstatinului autohton,
urmeaz formaiunea de Mehedinti, cu caractere de olistostrom sau de wildfli, de vrst turonian-senonian. Ofiolitele ar fomia membrul median al acestei olistostrome, constituit dintro acumulare de ofiolite, iar membrul superio~ ar putea fi acceptat in unele _locuri ca reprezentnd resturile unei pnze de decolare gravitaionalli (pnZa. de Severin). Pnza de Cema
(Codarcea 1940), i alte mari olistolite sau olistoplci de calcare mezozoice (Pop 1973), ar fi
i ele nsedinientate n membrul inferior af fonnaiunii de Mehedini. Pe scurt, dup Stiinoiu
(1982), pnza de Severin de fapt nu exist, iar exolistolitele nsedimentate n fonnaiunea
. (wildfliul sau dlistostroma), de Mehedinti cretacic superioarli, adic ofilotele i stratele de
Sinaia n primul rnd, ar proveni dintr-un rift situat intre plaforma Moesic i autohtonul .
danubian, sau mai curnd n interiorul autohtoimlui danubian, i:o.tre partea sa intemli i cea
extern. Aceast idee este reluat ntr~o alt fonn de Savu (19S5); i Savu et al., (1986).
Anume, ntre platforma Moesic (microplaca Moesicll}, i .autohtonul danubian (sau
microplaca Transilvanii), s-a format in Jurasicul inferior, oceanul sau geosinclinalul carpatic.
n acest ocean, in perioada de subducie a luat natere in Jurasicul superior- Neoomian o
olistostrqm din material obdus la limita de convergen dintre cele dou plci i o matrice
de tipul ~stratelor de Azuga. n final, peste aceast olistostrom s~au sedimentat .stratele de
Sinaia i de Comarnic. Dup nchiderea complet a oceanului carpatic, in Cretacicul superi-
or, pe autohtonul danubian a inceput depunerea wildfliului, peste care a alunecat dinspre sud
olistostromajurasic superior-neocomianli, adicli pnza de Severin. Concomitent, dinspre nord
au -alunecat n acelai bazin olistolitele i olistopllici~e de calcare (pnza de Cema dup
Codarcea 1940}; iar n final a naintat pnza geticlt Savu etal., (1986), nu au mpl1rtiiit ntru
totul prerea lui Stiinoiu (192), n special din cauz c ofiolitele i matricea lor au fost meta-

82

Ioan Balintoni

morfozate intr-un interval de timp cuprins ntre 143, 7 i 127, 9 Ma, determinat prin metoda
K-Ar (Lemne et al., 1983, fide Savu et al., 1986). Mrunpu (1987), numete ofiolitele din platoul Mehedinti "complexul de Obria", arat c este metatnorfozat in faciesul prehnitpumpellyit, i este de prere c reprezint o pnz gravitaional - pnza de Obria - intercalat! in wildfliuJ cretacic superior. Dup acest autor, complexul de Obria s-a format ca
un melanj ofiolitic intr-o ambian geotectonic de bazin marginal influenat de subducie, situat conform concepiei lui Savu (1985), intre platforma Moesic i cristalinul danubian.
Mruniu admite i pnza de Severin in sensul lui Codarcea (1940), alctuit ns numai din
strate de Sinaia. Deci, dup Mruniu ( 1987), n platoul Mehedinti exist dou pnze infragetice: pnza de Obria, ofiolitica, originara n oceanul carpatic al lui Savu (1985), i pnza de
Severin n sens clasic. Tot in sens clasic am utilizat i noi noiunea "infragetic".
Existena unui rift nc deschis in Cretacic ntre platforma Moesic i domeniul
danubian este greu de susinut prin aceste argumente, dei unele asp~te ale suturii alpine din
Dobrogea de nord ar indica o continuare a ei spre vest tocmai pe acest traseu. Totui, cteva
observaii interesante pot fi reiunte, i anume:
l. faptul c ofiolitele sunt metamorfozare;
2. c metamorfismullor este de vrst cretacic in(erioar;
3. c matricea melanjului otiolitic este de tip strate de Azuga, sedimente silicioase
i argiloase cu caractere abisale;
4. c stratele de Sinaia i de Comamic nu sunt metamorfozate;
5. c ofiolitele se afl ntotdeauna dedesubtul stratelor de Sinaia;
6. c wildfliul cretacic superior include mari plci de calcare mezozoice dar i olistolite de ofiolite i strate de Sinaia.
Modelul tectonic care se poate contura pe baza acestor observaii este urmtorul:
riftul dacic extern a constituit un bazin complex pardosit cu litosfer oceanic adevrat.
Melnjul ofiolitic s-a format intr-un loc diferit fa de fliul d~ Sinaia i n faa acestuia, el
reprezentnd de fapt mrturia parial a unei prisme de acreie de vrst jurasic superior cretacic inferioar, fiind metamorfozat n acest rstimp. Odat cu inchiderea riftului dacic
extern care s-a produs n Cretacicul mediu, complexul de Obria a fost rabotat n baza pnzei
de Severin i/sau a celei getice, ca unitate tectonic de sine stttoare, pnza de Obria. n
Senonian, odat cu .naintarea pnzei getice peste domeniul danubian, acesta a devenit un
bazin de forland n care s-a acumulat wildfli, concomitent cu avansarea acesteia. La inceput,
n bazinul wildfliului care evident migra n faa pnzei getice odat cu aceasta, au alunecat
marile plci de calcare desprinse de pe substrat, i totodat s-au prbuit blocuri de material
din pnzele aflate n faa tvlugului getic: pnza de Obria i pnza de Severin. Pn la un
punct, procesele au fost asemntoare cu cele din wildfliul pnzei Bucovinice. Este posibil
ca wildfliul n ntregime s nu fie n loc, mpreun cu pnzele getic, de Severi~ i de
Obria. Unele aspecte ale wildfliului danubian le vom mai discuta la analizarea cuverturilor
sedimentare ale Euxinidelor danubiene. Cea mai importanta concluzie a discuiei de pn aici
este ns c bazinul dacic extern pe por~ea dintre placa Euxinic i placa Geti c s-a nchis
la finele Cretacicului inferior i ca urmare n Carpaii Meridionali fliul adevrat dispare din
acel moment. Numai pe segmentul dintre placa Getic i cea Eurasiatic a supravieuit i a
funcionat un bazin remanent pn n Teriar, care a acumulat fli in continuare, molasa fiind
mult mai tnr dect n Carpaii Meridionali.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

83

V. Euxinidele
Euxinidele danubiene provin prin forfecarea marginii nord-vestice a cratonului
pllcii Euxinice, cunoscut de la Codarcea (1940), sub numele de cristalinul danubian.
Sndulescu (1984), le denumete Dacide marginale. Punerea lor in loc este legat de tectogeneza laramic (Berza et al., 1988 a, b), deci sincroni1 cu a doua faz getici1 (Codarcea 1940).
Putem remarca de asemenea eli amplasarea Euxinidelor danubiene coincide cu ariajul celor
dou Getide laramice (e.g. Balintoni et al., 1989, Berza et al., 1994), a unor Severinide din
Carpaii Orientali (pnzele de Ceahlu i de Bobu, Sndulescu 1984), precum i cu o parte a
Transilvanidelor din sudul Munilor Apuseni (e.g. Bleahu et al., 1981, Sndulescu 1984,
Balintoni 1994). Tectogeneza laramicA a avut prin urmare o importani1 excepionalA tn edificarea structurii Carpailor romneti, fiind remobilizate att sutura transiJvanA ct i sutura
dacic extern. DupA prerea noastrA, in tectogeneza laramic se definitiveaz curburile
terenurilor cristaline carpatice, sutura transilvan rmnnd definitiv blocat la sud de falia
nordtransilvanA, iar sutura dacic extern continund s fie activ numai la exteriorul
Getidelor estice i al Euxinidelor danubiene. Cu alte cuvinte, nu exist inclecri i cutAri
importante postlaramice la interiorul arcului carpatic. Din tabelul sfnoptic care redi1 evoluia
concepiilor pnziste cu referire la cristalinul danubian se pot trage cteva concluzii:
l. ideile pnziste au fost aplicate cu consecven in cercetarea acestui teritoriu relativ trziu;
2. partea vestic i nord-vestic a domeniului danubian, unde de altfel se gsete
.foarte mult sedimentar postvaristic (inclusiv molasa varisticA), nu este mulumitor rezolvat
nici in prezent;
3. clasifiCari!a unitlilor tectonice dup principiul faciesurilor CUVerturilor sedimentare precolizionale se poate aplica doar parial i cu mare atenie.
Diritre dificultile obiective care au ingreunat separarea Euxinidelor danubiene
citm:

1. metamorfozarea parial a depozitelorpostvaristice;

2. dificultatea diferenierii din punct de vedere al intensitii metamorfismului a


depozitelor paleozoice prevaristice de cele postvaristice;
3. retromorfozarea dinamic puternic a soclurilor precambrierie, pnli a le face
indistincte de cuverturi le lor.
Sintetiznd datele existente, succesiunea cea mai probabilA a Euxinidelor danubiene, ncepnd de sus n jos, este urmtoarea:
1. Pnza de Arjana
2. Pnza de Dtibova
3. Pnza de Svinecea- Mru-Urdele
4. Pnza de Presacina- Poiana Mrului
5. Pnza de Godenele- Scorila
6. Pnza de Bile Herculane
7. Pnza de Lainici
8. Pnza de Schela- Petreanu.
n continuare dm o ilustrare comparativ a evoluiei ideilor despre structura
Euxinidelor danubiene.

84

Ioan Balintoni

I. Codarcea 1940

II. Codarcea et al., 1961

Zona de Arjana -> duplicatura de Arjana

Compartimentul danubian intern


a. Unitatea de Almj
Solzul Toronia
Solzul Ielova
Solzul Poiana Mraconia
b. Unitatea de Retezat-Ogradena
Unitatea de Arjana
Unitatea de Presacina
cutele culcate din malul drept al Cernei
Compartimentul danubian extern
a. Unitatea de Parng
cristalinul seriei de Drgan
- falie
cristalinul seriei de Lainici-Piu
- Grabenul Balta - Baia de Aram
b. Unitatea de Coutea

Zona de Sirinia
-falie
Zona de Presacina
Zona de Cerna ->duplicatura de Cerna
-cute anticlinale
Zona de Coutea

III.

Stnoiu

1973

Pnza de Arjana
Pnza de Presacina (Cerna-arcu)
nclecarea principal

Pnza de Severin
Pnza de Cerna
Zona Mehedini-Retezat

IV. Krautner et al., 1981


Pnza

danubian superioar

Unitile

danubiene inferioare
prealpine
Petreanu

Subuniti

Furctura

Rof
Nucoara

Retezat
sau Retezat-Pilugu
Pilugu
Parng
sau Parng-Vlcan
Vlcan
Subuniti alpine
Schela

Oeotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

V. Berza et al., 1983

VI. Berza, Seghedi, Stllnoiu, 1989

Uniti

Unitatea danubian superioar de Maru

danubiene superioare
Maru
Muntele Mic
Cleanu

eloaca

Oltean a
ucu

Poiana Mrului
Unitatea danubian inferioar
Unitatea Schela

Unitatea danubian inferioar de Lainici


Unit. Prealpin de Retezat-Parng
Unit. prealpin de Vlcan-Pilugu

VII. Berza, Seghedi, Drlglnescu, 1988

VIII.

Unitatea

danubian superioar

de Urdele

Nstllseanu,

Popescu, Negrea, 1988

Pnza de Cozla-Svinecea
Pnza de Drencova
Pnza de Sirinia

Unitatea danubian inferioar de Lainici


Retezat., Parng
Vlcan-Pilugu

IX. Nllstseanu, Iancu, Russo-SAndulescu, 1988


Pnza de Fene-Arjana
Pnza de Rul Rece
Unitatea de Nejudimu
Unitatea de Comereva

X. Krutner et al., 1988


Uniti

alpi ne

danubiene superioare

Mru

Poiana Marului
Muntele Mic
prealpine

Almj

alpine
prealpine:

Ogradena
Uniti danubiene inferioare
Unitatea de Lainici
Petreanu
Furctura

Rof
Nucoara

alpine:

Retezat - Parng
Vlcan - Pilugu
Unitatea de Schela

85

86

Ioan Balintoni

XI. Balintoni et al., 1988

XII. Iancu et al., 1990 (1987)

l Arjana
2 Svinecea - M!ru - Urdele
Muntele Mic\

Domeniul Arjana- Severin


Pnze infragetice
Arjana
Fene

Cleanu

Cleanu
Domeniul danubian
Domeniul danubian intern
Pnze danubiene superioare
Pnza de Rul Rece
Pnza de Mru - Svinecea
Pnza de Poiana Mrului-Sirinia
- (Nijudimu) - Muntele Mic
Pnza de Cornereva

Sirinia-Baicu
3 Presacina - Poiana Mrului
Dubova
4 Lainici
5 Schela - Petreanu

XIII. Berza

et al., 1994

XIV. Balintoni, 1994

Pnze danubiene superioare


1 Arjana
2 Urdele - M!ru - Svinecea
3 Poian~ Mrului - Cornereva
Godenele - Scorila
Pnze danudiene inferioare\
4 Lainici
5 Schela - Petreanu

1 Arjana
Dubo'l(a
2 tJrdele - Mru -Svinecea
3 Presacina - Poiana M!rului
Godenele - Scorila
Bile Herculane
4 Lainici
5 Schela Petreanu

1. Cuverturile alpine ale Euxinidelor danubiene


Pnza de Arjana. A fost

separat

pentru prima dat!\ de Codarcea ( 1940). Este o

pnz exclusfv de cuvertur, care reunete digitaiile de Fene i de Cleanu dup Iancu et al.,

de Armeni, de arcu, i fliul de Arjana dup Berza et al., (1994).


(1979), secvena pnzei de Arjana (ne referim la interpretarea datelor acestui autor, care in lucrarea respectiv neag existena pnzelor de ariaj in domeniul danubian),
incepe cu Liasic in facies de Gresten (conglomerate i apoi alternan de gresii argiloase i
argile negre, c!rbunoase), urmat de Jurasjc mediu-superior reprezentat printr-un complex vulcano-sedimentar alcalin. Cretacicul inferior lipsete i urmeaz Cretecicul superior constituit din wildfli la partea inferioar i din stratele de Arjana (conglomerate i gresii}, la partea
superioar, considerat un tli normal. Trstura distinctiv a pnzei de Arjana o constituie
magmatismul bazic i alcalin prezent in intreaga succesiune i care dup Sndulescu (1984),
reflect fenomene de extensie asociate riftului dacic extern. Dup Russo-Sndulescu (n
Krliutner et al., 1990), formaiunea liasic de Armeni conine bazalte i tufuri bazaltice, in
timp ce formaiunea jurasic mediu.superioar de arcu gzduiete att magmatite bazice ct
i alcaline.
(1990), sau

formaiunile

Dup Nstseanu

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

87

Pnza de Dubova. A fost descrisll de Pop ( 1988), ca mici fragmente stnd sub pnza
de Severin, in lungul grabenulu~ Cemei i pn la Cazane. Din profilele furnizate de autorul
citat, rezult cllla rndul ei, ar ncleca peste pnza de Lainici. Balintoni et al., (1989), au
plasat-o ntr-o poziie inferioar, ins dac se are in vedere faptul_c n general Euxinidele
danubiene se acoper doar parial i se depesc unele pe altele, contactul nemijlocit nu este
intotdeauna un indiciu al poziiei reale. De asemenea, Balintoni et al., ( 1989), au fcut o confuzie, atribuind numele de "pnza de Dubova" unit!lii tectonice care n acest text este denumit "pnza de Bile Herculane". Succesiunile celor dou uniti sunt ns complet diferite,
ca i locurile de apariie. Dup Pop, (1988), pnza de Dubova ncepe cu formaiunea de
Tople, de vrst oxfordian-tithonic inferioar, alctuit din mame negre cu cherturi i intercalafii subiri calacaroase, continu cu formaiunea de Brzu, de vrst tithonic superior berriasian inferioar, format din calcare argiloase i mamoase, i se incheie cu formaiunea
mamelor cenuii de vrst berriasian superior - val.anginian, mai bogat in intercalaii de calcare argiloase, cu un episod calcaros la partea superioar. Depozitele sunt de ap adnc i
difer destul de mult de cele ale zonei Presacina, denotnd un facies mai intern. Absena
depozitelor vulcanO-sedimentare, plaseaz unitatea de Dubova la exterior fa de pnza de
Arjana.
Pnza de Svinecea- Mru- Urdele. Codarcea et al., (1961), au vorbit de solzul de
lelova, iar Nstseanu et al., ( 1988), de pnza de Cozla-Svinecea. Sinteza unitilor tectonice
corelabile n tot lungul domeniului danubian, a fost realizat de Balintoni et al., (1989), i
imbuntit de Berza et al., (1994). Este o pnz de soclu i cuvertur, care dupl Berza et
al., (1994), include i pnza de Muntele Mic in sensullu.i Balintoni et al., (1989), precum i
pnza de Rul Rece dup Iancu et al., (l990). Berza et al., (1994), descriu la cuvertura paleozoic superior- mezozoic a acestei uniti, Permian rou conglomeratic, Liasic in facies de
Gresten, qetritic i clrhunos, metamorfozat, formaiunea de Schela - Jurasic mediu i superior, Cretacic inferior, reprezentat de cal carele de Lupeni, precum i Cretacic superior n fac ies
de fli sau wildfli - fliul de lscroni.
Pnza de Presacina - Poiana Mrului. Ea corespunde cu pnza de Poiana Ml\rului
- Comereva la Berza et al., (1994), i nglobeaz i pnza de Sirinia- Baicu separat de
Balintoni et al., (1989). Utilizarea numelui de Cornereva in loc de Presacina nu este indicat,
att pentru c ea se suprapune zonelor de Sirinia i Presacina dup Codarcea (1940), precum
i pentru c numele de pnz de Presacina a fost utilizat de Stnoiu (1973), pentru unitatea
danubianl superioar. Cuvertura acestei pnze este larg rspndit! n Banat. Sintetiznd
datele lui Codarcea (1940), Rlileanu (1959), Avram (1976), i Nstseanu (1979), ea este formatii din: Carbonifer superior, detritic - crbunos i calcare negre; Permian, isturi negre cu
plante la partea inferioara, vulcanogen-sedimentar rou in continuare; Liasic, facies de
Gresten cu ciirbuni (strate de Bogltin grezoase, peste conglomeratele bazate, strate de
Ohaba, in fa.cies argilos - mamos negru, peste cele de Bogltin i apoi gresiile de Ciumma,
in zona Presacina, (Nltstseanu, 1979); Dogger, calcare detritice, calcare spatice, calcare feruginoase oolitice; Malm, n cea mai mare parte calcare noduloase roii; Jurasic terminal pn
la Hauterivian inferior, calcare cu accidente silicioase; Hauterivian superior - Albian, predominant mamos; Cretacic superior, fli sau wildfli.
Pnza de Godenele- Scorila (Berza et al., 1994). Ar reprezenta terminaia nordici\
a pnzei de ClleanudupA Balintoni et al., (1989). Cuvertura ei este format din Liasic detritic n facies de Gresten. Considerm el ar putea constitui un fragment al pnzei de Lainici.
Pnza de Bile Herculane. A.fost individualizat de Balintoni (in Balintoni et al.,
1989), prin intrpretarea inciileciirilor figurate de Codarcea (1940), i Nltstseanu (1979), sub

88

Ioan Balintoni

numele de pnza de Dubo~a. Berza et al., (1994), nu o menioneaz, ca i pe cea de Dubova


de altfel, n sensul prezentului text. Pop (date nepublicate), a individualizat i el n 1989
aceastli unitate tectonic sub numele corect de "pnza de Bile Herculane". Deci aceast
pnz are doi "prini" i doi "bunici". Este izbitoare diferena in ce privete cuvertura faa de
pnza de Presacina- Poiana Mrului care o ncalec. Dupil N!stseanu (1979), aceasta incepe
cu Liasicul superior foarte subire (gresiile de Ciumrna), Doggerul, subire i el este
reprezentat prin calcare detritice, iar Jurasicul superior prin calcare noduloase fine cu silicolite. Cretacicul inferior este format din calcare litate. Mamo-calcarele denumite strate de Iuta
i considerate cretacic inferioare de Nstseanu, reprezint de fapt stratele de Nadanova,
cenomanian mediu - turonian medii, binecunoscute in cuvertura pnzei de Lainici, in cuprinsul platoului Mehedinti (Pop, informati~ personal, 1995). Sedimentarul mezozoic se incheie
cu Cretacicul superior in facies de wildfli. Judecnd dup faciesul cuverturii, pnza de Bile
Herculane se situa paleogeografic ntre zonele de Presacina i deCerna (Codarcea 1940).
. Pnza de Lainici. Sub acest nume se cunoate ncepnd din 1988 (Berza et al., a,
b), cea mai bine individualizat i mai ntins! dintre Euxinidele danubiene. Cuvertura ei beneficiaz de descrieri repetate (e.g. Codarcea 1940, Pop 1973, Stnoiu 1973, 1982, etc). Merite
mari n separarea cuverturii in locurile unde ea a fost metamorfozat, ii revin lui Berza et al.,
(1988 b). Dup Pop (1973), i Berza et al., (1994), cuvertura pnzei de Lainici ncepe cu
Permian conglomeratic rou n compartimentul nordic, continu cu Liasic n facies de
Gresten, dup care ntregul Jurasic i Cretacicul inferior sunt calcaroase. Aceasta este marea
placa de calcare din versantul sudic al Munilor Vlcan. O trstur aparte o constituie calcarele masive n facies urgonian de vrstii barremian - apianii. Dup lacuna corespunztoare
Apianului superior - Cenomanianului inferior urmeazll stratele de Nadanova, predominant
marnoase iargil~ase, de vrstii cenomanian mediu- turonian medie. n fine, urmeazii wildfliul, cel mai probabil de vrstii senonianii cu problemele discutate la seciunea despre
Severinide. Aceasta formaiune include . mari plci de calcare jurasic - cretacic inferioare
desprinse de pe substrat, aa zisele olistoplci ( e.g. Stnoiu, 1982), i considerate de Codarcea
(1940), drept duplicatura de Cema. Grosimea wildfliului crete de la nord spre sud.
Pnza de Schela - Petreanu. Balintoni et al:, (1989), paralelizeazii unitatea de
Schela (Krautner et al., 198 1), cu unitatea de Petreanu consideratii prea! pinii ( e.g. Kr!iutner et
al., 1988). Este cea mai de jos Euxinid danubian cunoscut, iar cuvertura ei (Berza et al.,
1994), este compus numai din Formaiunea de Schela, Liasic metamorfozat n facies de
Gresten.

2. Comentariu asupra cuverturilor alpine


Observaiile pe care le putem face asupra cuverturilor Euxinidelor danubiene sunt
urmAtoarele.

1. Molasa varistic este dezvoltata numai in unitile vestice.


2. Triasicul lipsete de peste tot.
3. Fr excepie Liasicul mbracii facies de Gresten.
4. Jurasicul mediu i superior i Cretacicul inferior sunt n general calcaroase. Totui
n unitile interne - Arjana, Dubova - faciesul calcaros al Jurasicului me.diu i superior este
inlocuit fie de o formaiune vulcanogen- sedimentarli, fie este predominant mamos. Aceeai
situaie se poate constata i n cazul Cretacicului inferior, care numai in pnza de Lainici este
dezvoltat n facies masiv urgonian.

89

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

5. Cretacicul superior .tn faciesul stratelor de Nadanova este caracteristic pentru


pnzele de Bile Herculane i d~ Lainici.
6. Wildfliul senonian care ncheie succesiunile cuverturilor Euxinidelor danubiene
pare a se ntlni in majoritatea unitilor, cu excepia pnzelor de Godenele-Scorila i de
Schela-Petreanu. Interpretarea sa din pu'nct de vedere sedimentologic este dificil i este posibil ca el s reprezinte o formaiune generat realmente n timpul naintrii pnzei getice.
Aceast ipotez este conturbat de existena fliului de Atjana, care ns la rndul su ar putea
fi in relaie tectonic cu fliul de dedesubt.
7. Prezena molasei permiene roietice n unitile interne ar putea indica faptul c
numai aceast! pwte a domeniului danubian a fost implicam in orogeneza varistic. Alte
dovezi in acest sens s~ vor discuta mai trziu.
8. Din punct de vedere bazinal, Liasicul indic! n mod evident perioada de riftogenez. ~imentarea de ip Gresten, esenialmente continental-lacustr sau paralic, variabil ca grosime i cu magmatite alcaline n unele cazuri, pledeaz concludent in aceast
direcie.

9. Bazinul a fost mai adnc spre riftul principal, unde a avut

subsiden

mai

accentuat.

10. Ca i n cazul domeniului getic, ncepnd cu Jurasicul mediu, dar in mod clar cu
cel superior, se instaleaz o sedimentare de platform carbonatic, adnc imea bazinului fiind
mult mai mare in partea intern dect in cea extern. De pe pnza de Schela-Petreanu
Jurasicul calcaros lipsete.
11. Procesele legate de bazinul dacic extern se resimt in zona intern ncepnd din
Neocomian, cnd se tinde spre inlocuirea sedimentrii calacaroase cu una marnocalcaroasii
sau marnoas.
,12. Albianul i Cenomanianul interior tn general lipsesc. Aceasta este expresia
inchiderii definitive a bazinului dacic extern.
13. Absena Turonianului superior trebuie pus pe seama influienei tectogenezei
pregosau.
14. n Senonian, odat cu avansarea marginii forfecate a plcii Getice peste cratonul
Euxinic, care incepe s se foarfece la rndul situ, domeniul danubian se transform intr-un
bazin de forland. Probabil c wldfliul trebuie considerat faciesul sincinematic premolasic al
bazinului de forland.

15. Modul de acoperire al Euxinidelor danubiene indicit faptul cii scurtarea a tbst
esenialmente est-vest i mai puin nord-sud.

3. Soclurile Euxinidelor danubiene


Soclurile Euxinidelor danubiene au compoziii i structuri complexe, actualmente
elucidate n mare msurii. Pentru a nelege analiza care urmeazA, la inceput le vom descrie
sumar.

a.

Compoziie

Pornind de la lucrrile de sintez publicate de Codarcea et al., (1961), Kr!lutner et


al., (1981, 1988), Balintoni et al., (1989), Berza et al., (1994), i Berza, Iancu (1994), se poate
afinna actualmente c soclurile Euxinidelor danubiene sunt formate din dou secvene proterozoice: litogrupurile Drgan i Lainici-Piu, i o suma: de succesiuni paleozoice prec!lf-

90

Ioan Balintoni

bonifer superioare, denumite (e. g. Berza, Iancu 1994), formaiunile de: Rul Alb, Nijudimu,
Brustur, Drencova, Rul Rece, Sevastru, Valea Izvorului, Coarnele, Poiana Micii i Valea de
Brazi. Ne vom referi la suma acestor formaiuni, in funcie de soclul pe care stau (litogrupul
Driigan sau Lainici-P11iu), sub numele de litogrupul Timi i litogrupul Jiu. De asemenea, o
meniune aparte merit complexul ofiolitic Tiovia-lui (Mruniu 1987).
b.Uniti

tectonice varistice

n 1961, Codarcea figureaza n tot lungul munilor Vlcan i Parng o falie ntre
litogrupurile Drgan i Lainici-Piu, acoperit de cuvertura mezozoic, precum i ncle
carea litozonei Poiana Mraconiei peste complexul ofiolitic Tiovia-Iui sigilat de molasa
varistic. n 1981, Krllutner et al., consider prima linie drept un plan de ariaj prealpin la
care mai adaug i altele, in partea estic a masivului Retezat, de asemenea intre litogrupurile
Drgan i Lainici-Piu, dar i intre litozonele Rof i Furciitura. Berza; Seghedi (1983),
denumesc pnza d6 Retezat-Parng unitatea superioarii, alctuitii din litogrupul Driigan i
pnza de Vlcan-Pilugu, unitatea inferioar format din litogrupul Lainici-Piu. Aceti
autori traseaz contacte tectonice sub litozona Petreanu i sub litozona Furctura la nord-vest
de masivul Retezat. Krllutner et al., (1981 ), puseser in afara planului de sub litozona
Furctura, o nclecare de vrst neprecizat ntre litozonele Furctura i Nisipoasa. Toate
planete tectonice prealpine figurate de Berza, Seghedi (1983), sunt considerate varistice de
aceti autori. ncalecrile din nord-vestul Masivului Retezat sunt menionate de Balintoni et
al., (I 989), dar nu mai sunt figurate de Berza et al., pe harta ataata lucrrii semnate Berza,
Iancu (1994). Complexul ofiolitic Tiovia-Iui este. ncadrat ntre dou plane tectonice prealpine att de Balintoni et al., (1989), ct i pe harta menionat mai sus. Recapitulnd, actualmente se contureaz urmatoarea schema structural varistic pentru Euxinidele danubiene:
pestE: ot unde sunt n contact, litogrupurile Driigan i Lainici-Piiiu aparin pnzelor varistice de Retezat-Parng (primul), i de Vlcan-Pilugu (al doilea).

c. Complexul ofiolitic Tiovia


Prezena

-Iui

unui fragment de Iitosferii oceanic (Mruniu 1987), ncadrat ntre dou


cruste continentale (litozona Corbu spre est i litozona Poiana Mraconia spre vest), mr
turisete indubitabilo sutur. Mruniu (1987), o consider de vrst caledonianii iar Berza,
Iancu (1994), nu exclud nici posibilitatea unei vrste proterozoice. Dup prerea noastr,
aceast sutur este cel mai probabil varisticii deoarece:
1. relaia dintre litogrupurile Driigan i Lainici-Piu presupune cutarea unei
suturi de acest vrst in partea vestic a domeniului Danubian;
2. nclecarea zonei de Poiana Mraconiei peste complexul ofiolitic Tiovia-lui sa produs ntr-un regim casant, superficial (Mruniu 1987);
3. litozona Corbu care constituie talpa complexululi ofiolitic Tiovia-Iui este
puternic milonitizatii i retromorfozat in zona cloritului (Dinic 1989), procese observate la
contactul dintre pnzele varistice de Retezat-Parng i Vlcan-Pilugu (e.g: Berza et al.,
1988);
4. granitoidele de Cherbelezu care intrud att complexul ofiolitic Tiovia-Iui ciit i
litozona Corbu (Stan 1985), ar putea fi de vrst paleozoicii (Mnzatu et al., 1975);
5. dacii se iau in considerare granitoidele de Sfrdinu care sunt identice cu .cele de
Cherbelezu (Stan et al., 1985), i cele de Muntele Mic care par a suda contactul dintre pnzele
de Retezat-Parng i Vlcan-Pilugu (a se vedea foaia 1:50.000 Muntele Mic, Savu et al.,
1981 ), se obine un aliniament care marcheaza continuarea spre nord a suturii evideniate de

Geotectonica terenurilor metamortice din Romnia

91

complexul ofiolitic Tiovia-Iui,.


Conform hrii menionate, granitoidele de Muntele Mic strbat roci puternic retromorfe formate pe litogrupul Di'iigan (litozona Bilrnia), in apropierea contactului cu
litogrupul Lainici-Piiiu (litozona Miigura). Teoretic, litogrupul Driigan ar trebui sl\ aparin
pliicii superioare, iar litogrupul Lainici-Piu celei inferioare, cel puin n stadiul final al orogenezei varistice. Subducia a putut fi ns direoionat!\ dedesubtul litogrupului Lainici-Piiiu
anterior coliziunii i a putut ncepe devreme, eventual in Paleozoicul inferior.
Dac lum n considerare modelul lui N,eugebauer (1989), dup care orogeneza
varisticl1 nu reprezint altceva dect nchidere.a final a oceanului lapetus, atunci orogeneza
caledonie!\ este exprimat!\ in domeniul danubian doar prin obducia complexului ofiolitic
Tiovia-lui care s-a putut produce cu mult naintea coliziunii. Dup datele lui Mruniu
(1987), complexul ofiolitic Tiovia-lui este practic nemetamorfozat, fenomenele metamorfice locale din interiorul lui fiind identice cu cele pe care le arat!\ retromorfismul considerat
varistic al litozonei Corbu (Dinic, 1989). Absena oriciirei formaiuni care sii poat fi pusii
n relaie cu orogeneza caledonic, precum i a unui eveniment metamortic corelabil cu
aceast orogenezii chiar i numai termic, n cadrul Euxinidelor danubiene reiese cu toat claritatea din lucriirile lui Berza (1994), Berza, Iancu (1994), i Liegeois et al., (1995). n concluzie, n limitele domeniului danubian exist! o sutur varisticii exprimnd posibil stadiul
final de evoluie al unui ocean care i-a inceput viaa odat cu dezmembrarea super-continentului proterozoic superior, ulterior orogenezei Pan-Africane.
'd. Secvenele metamorfice proterozoice
Litogrupul Drigan.

Litostratigrafie .
.Conform metodologiei aplicate in restul textului, vom clasifica succesiunile din
soclurile tuturor Euxinidelor danubiene, ncepnd de sus n jos. Cu excepia poriunii de la
nord de Muntele Mic i a cristalinului din Banat, Codarcea et al., (1961 ), sunt cei care
generalizeaza numele de "seria de Driigan" pentru tot cristalinul precambrian din domeniul
danubian, in care predomin rocile amfibolitice.
.
Pnza de Svinecea-Mru-Urdele. Interpretnd datele furnizate de Codarcea et al.,
(1961), Krutner et al., (1981), Savu et al., (1981), Berzaet al., (1983), Beria, Seghedi (1983)
i Krllutner et al., (1988), Balintoni et al., (1989) i Berza et al., (1994), atribuie litogrupului
Drgan din soclul acestei pnze sublitogrupul Zeicani, reprezentat prin litozone)e lelova,
Brnia i Mru.

Litozona Ielova afloreaz in Munii Almjului, ntre falia Rudiiria, sedimentarul


zonei Sirinia (Codarcea 1940), pe care il incaleca i plutonul granitoid Stlrdinu. Rocile predominante sunt amfibolitele i gnaisele micacee, cu care se asociaz serpentinite, cuarite,
roci carbonatice i migmatite. Abundenta corpurilor de serpentinite este cu totul remarcabil,
iar unele amfibolite conin piroxeni de origine magmatic .
Litozona Brnia apare la sud-est de plutonul granitoid de Muntele Mic care o i
intrude, i este constituit din amfibolite retromorfe descrise ca isturi clorit albitice de Savu
et al., (1981).
Litozona Miiru constituie continuarea zonei lelova la vest i nord de plutonul
Muntele Mic, de care este desprit! printr-o falie. Fondul este compus din amfibolite mai
mult sau mai puin retromorfe, cu care se asociaz litoni de roci carbonatice, micaisturi,
migmatite oculare, serpentinite. Retromorfismul este din ce in ce mai accentuat spre est, protoliii de metamortism medi~ ajungnd de nerecunoscut in Masivul Parng. Dup Krautner et

92

Ioan Balintoni

al., (1988), la partea superioar a litozonei Mru, pe pantele nordice ale Muntelui Retezat, se
ntlnete o fie de micaisturi cu staurolit, amfibolitele i serpentinitele ar fi cantonate in
partea ei median iar migmatitele oculare la cea inferioar. Sublitogrupul Zeicani este strb
tut de plutonul granitoid de Muntele Mic despre care am vorbit.
Pnza de Presacina - Poiana Mrului. Denumim secvenele litogrupului Drgan
din componena soclului acestei pnZe, sublitogrupul A/mj, reprezentat prin litozonele
Poiana Mraconiei, Corbu i Poiana Mr-ului.
Litozona Poiana Mraconiei acoper tectonic complexul ofiolitic Tiovia-lui i
este reprezentat prin gnaise micacee, gnaise amfibolitice, amfibolite, cuarite i migmatite
(Bercia, Bercia 1980). Litozona Poiana Mraconiei este slab retromorfozat, fiind strbtut
de plutonii granitoizi de Cherbelezu i de Sfrdinu, studiai de Stan (1985).
Litozona Corbu se.ivete de dedesubtul complexului ofiolitic Tiovia-Iui, bordndu-1 spreest pe o poriune tngust i se .continu spre nord i la est de plutonul granitoid de
Cherbelezu (Dinic 1989). Dup acelai autor, litozona Corbu mai afloreaz i imediat la vest
de plutonul granitoid de Ogradena, sub forma unei fii mai nguste de 1 km, putndu-se
urmri pn la nord de Tople n versantul drept al Cemei. Este puternic retromorf, fiind
alctuit dintr-o asociaie de roci terigene cu amfibolite, roci' cuaro-feldspalice, lentile de
roci carbonatice, serpentinite. Din punct de vedere petrografic, asemnarea cu litozona Ielova
este neindoielnic.
Litozon~ Poiana, Mru/ui afloreazA la nord de masivul Godeanu i este intens retromorfozat. Dup Krliutner et al., (1988), care au descris-o sub numele de seria de Zeicani,
este~format in amfibolite asociate de roci albe (leptinite sau granite milonitizate), ceva
gnaise micacee i lentile de roci carbonatice. Este destul de clar un echivalent parial allitozonei Mru.
Pnza de Godene/e-Scorila. Soclul acestei pnze este reprezentat printr-o succesiune amfibolitic intens retromortl (Berza et al., 1994), pe care o denumim litozona
Godenele-Scori/a.
Pnza de Bile Herculane. De sub cuvertura acestei uniti tectonice atloreaz n
malul drept al Cemei granitele de Cema. Alte tipuri de roci nu se ntlnesc n soclul pnzei
de Bile Herculane, cel puin .la suprafa.
Pnza de tainici. Soclul pnzei de Lainici a fost pe larg descris de Berza et al.,
(1988 a, b), i este figurat pe foile 1:50.000 Lupeni, Cmpu lui Neag, ObriaCloani (Berza
et al., 1986, Stan et al., 1979, Bercia etal., 1977). Litogrupul Drgan ii are dezvoltarea sa
clasic in aceast pnz, i vom numi secvena de aici sublitogrupul Parng. Dup Berza,
Seghedi (1983), pot fi recunoscute trei litozone n sublitogrupul Parng, i anume: Fgee/,
Straja i Dobrota.
Litozona Fgeel const predominant din gnaise oculare deschise pe valea Rul
Brbat in masivul Retezat. Formaiunea a fost retrogradat! n cea mai mare parte la isturi cu
albit, sericit i ctorit.
Litorona Straja este cea mai reprezentativ i dominant cantitativ,_ttind alctuit
din amfibolite cu intercalaii de gnaise leucocrate, biotitice, micaisturi i mai rar serpentinite, marmore i gnaise cu staurolit i disten. Sunt cunoscute de asemenea corpuri de piroxenite cu dimensiuni kilometrice n masivul Parng, iar in valea Jiului se observ amfibolite
rubanate care pOt conserva structura primar vulcano-sedimentar.
Litozona Dobrota apare peste litozona Straja ca o fie ngust n culmea Cemei,
fiind alctuit din micaisturi cu .staurolit i gran't cu cteva intercalaii de amfibolite i
gnaise biotitice.

Geotectonica terenurilor mctamorftce din Romnia

93

Sublitogrupul Parng, este strbtut de plutonii granitoizi de Retezat, Parng i


Culmea Cernei. Relaiile dintre litozonele Fgeel i Straja sunt probabil de intrudere sin- sau
pre-(Ml).
Litologie i setting geotectonic premetamorfic.
Trsturile Jitologice specifice ale litogrupului Drgan sunt urmtoarele:
1. Dominanta amfibolitelor sau a asociaiilor amfibolite-gnaise albe (leptinite).
2. Abundenta metaultrabazitelor in anumite Jitozone cum ar fi Ielova sau Mru, precum i a unor metabazite cu mineralogii magmatice relicte (piroxeni).
3. Exis,ena metagranitoidelor pre- sau sin-(Ml); pe care s-au dezvoltat structuri
oculare de tip migmatic.
4. Apariia CU' totul subordonat a rocilor carbonatice sau metaterigene.
5. Prezena migrnatitelor arteritice neasociate plutonilor granitoizi.
6. Caracterul intruziv al plutonilor granitici vechi cu metamoifism de contact redus
sau lips, fr influen termic regional!\
Caracteristicile citate au condus geologii romni la a considera litogrupul Dri1gan
drept o secven vulcanogen-sedimentari1. Autorii mai vechi, (a se vedea menionrile fltcute
de Berza, Seghedi 1983), precum i Mruniu (1987), Savu, Strusievicz (1987), recunosc in
litozonele Ielova i Miiru prezena unor asociaii ofiolitice premetamorfice originare dintr-o
crust sau litosfer oceanic dezmembrat. De importan major pentru ortginea litogrupului Driigan este. lucrarea lui Liegeois et al., (1995), care au analizat i prelucrat diagramatic
pentru elemente majore, minore i izotopi, amfibolite rubanate din Valea Jiului, dou ultramafite din Micaia i migmatite oculare din litozona Fgeel. Amfibolitele rubanate arat trei
tendine de difereniere: puternic tholeiiticli (grupul A), mediu tholeiiticli (grupul B), calcalcalin (grupul C). Cele dou ultramafite din Micaia corespund cumulateloi: tholeiitice.
Concluzi& autorilor este c amfibolitele rubanate ale litogrupului Drgan sunt de origine
oceanic, avnd afinitate cu MORB grupul A, i o evoluie in interiorul unui arc insular
oceanic grupurile B i C. n conformitate cu izotopii Sr i Nd, arnfibolitele rubanate posed
o puternic signaturii mantelic, excluznd orice participare a unei cruste continentale vechi.
Analizele efectuate pentru gnaisele oculare din litozona Fgeel, indic ns un protolit
caracteristic granitelor calcalcaline tardecinematice, cu participare de crust continental!.
Dup autorii citai, metamorfitele din litogrupul Drgan sunt similare terenurilor juvenile
Pan-Africane din Africa de nord, adic reprezint! extrase mantelice.
Contextul paleotectonic de geneza a Iitogrupului Drgan, poate fi deci apreciat ca
reprezentr.d o prism de acreie intraoceanicli alipit apoi unei cruste continentale, trdat
de protolitul gnaiselor oculare ale litozonei Fgeel. Prin intermediul acestor rezultate,
deduciile noastre anterioare privitoare la geneza litogrupurilor Bretila i Sebe-Lotru
primesc o puternicii confirmare deoarece asemllnrile ntre litologiile celor trei Iitogrupuri
sunt mai mult dect evidente. Aceasta nu nsemneaz n~ ci1 cele trei .litogrupuri s-au format
in acelai-loc i in acelai timp. Reamintim c i litogrupul Bretila include metagranitoidele
de Hgbima, iar aportul vulcanogen acid in cadrul litogrupului Sebe-Lotru are o pondere
probabil egal cu a metabazitelor.
Metamorfism
Remarcm de la bun inceput absena eclogitelor i a granulitelor n cadrullitogrupu-
lui Drgan i aparjia staurolitului i/sau distenului iti toate secvenele sale (a se vedea
Krliutner et al., 1988 care citeaz datele primare). Prin urmare, litogrupul Driigan a fost
metamorfozat iniial (evenimentul Ml),Jn context subducional in condiii termodinamice de
grad mediu, mineralele inde~ fiind staurolitul i distenul. Argumentarea unui al doilea eveni-

Ioan Balintoni

94

ment metamorfic de grad mediu care s fi implicat rocile litogrupului Drgan este extrem de
srac i invocat doar local. Iancu ( 1983), se refer la un eveniment (M2), ce ar putea fi
dece lat i in rocile litogrupului Drligan, eventual pe criterii structurale, dar frli nici o dovad
mineralogic direct. O anumit linie de argumentaie in sensul unui eveniment metamorflc
(M2), in condiii relativ statice ar putea fi invocat totui. Astfel, Berza, Iancu (1994), se
refer la metamorfismul de contact al plutonilor granitoizi proterozoici care strbat litogrupul
Drgan, citnd sillimanit i cordierit in apropierea acestora. Dinic (1989), decrie in litozona Corbu, in afara zonelor de influien a plutonilor granitoizi de Cherbelezu i Ogradena,
andaluzit crescut static dup staurolit i eventual sillimanit. Scenariul propus de noi este
urmtorul: ulterior metamorfismului (M 1), intens deformaional, care a dat natere printre
altele structurilor oculare in granitoidele pre- sau sin- (MI), (tip Flgeel), probabil spre finele
Proterozoicului, litogrupul Drgan a fost parte a unei margini de plac. activ. Subducia a
generat plutoni intruzivi care au ptruns la nivele suficient de nalte - cele vizibile actualmimte - spre a genera sillimanit i cordierit ca minerale de contact. Totodat, la nivele inferioare s-au produs migmatizri arteritice- cazullitozonei lelova- iar in unele secvene, i ne
referim la litozona Corbu, frontul termic din coperiul unor plutoni rmai sub nivelul de
eroziune actual, a permis cristalizarea andaluzitului. Deci ar fi vorba de un metamorfism static in relaie cu un front termic cu suprafa neregulat!, cu apexuri n jurul plutonilor granitoizi alohtoni relativ deprtai unul de altul. Acesta este evenimentul metamorfic (M2), neinregistrat de sistemele izotopice Sm-Nd i Rb-Sr (Liegeois et al., 1995). Ulterior, Iitogrupul
Drgan a fost implicat n orogenezele varisticli i alpin care au influenat retrograd rocile
sale .. Subliniem absena amprentelor orogenezei cal~donice asupra litogrupului Drligan.
Vrst

Mnzatu et al.. (1975), Grilnenfelder et al., (1983), Krautner .et al., (1988), citeaz
o muJime de vrste K-Ar din care unele proterozoice, pe care ns nu le vom lua n discuie
ca demne de confiden indubitabil. Primele date ntr-adevar valabile pentru vrstele protoliilor i probabil pentru vrsta evenimentului (M 1), sunt cele oferite de Liegeois et al.,
( 1995), i care confirm flir putin de t!igad existena Proterozoicului superior in metamorfitele carpatice. Astfel, pe patru fracii de zircoane magmatice colectate din gnaisele oculare ale litozonei F!igeel s-a obinut prin metoda U-Pb o linie discordia care intercepteaza
concordia la 777 3 Ma (intercepia superioar), i la 5 23 Ma (intercepia inferioarA).
Aceastli vrst este considerat vrsta intruziunii protoliiului. Prin metoda Sm-Nd s-a determinat o vrst izocronli pentru amfibolitele iubanate din valea Jiului de 825 156 Ma.
Deoarece metagranitoidele de F!igeel intrud amfibolitele, este absolut evident c protoliii
litogrupului Drgan sunt postgrenvillieni i precadomieni, sau Pan-Africani timpurii dupa
terminologia autorilor citai. Reamintim aici vrstele identice obinute de cercettorii
ucniinieni pentru litogrupul Negrioara i comentate la seciunea despre Carpaii Orientali.
Totodat, pentru amfibolite i gnaisele oculare s-a obinut o izocron Rb-Sr de 633 25 Ma.
Aceasta poate fi interpretat ca vrsta evenimentului metamorfic (M 1); n limbajul utilizat
pna in prezent in Europa vrsta de 633 Ma reflect orogeneza cadomian!i. Black, Liegeois
(1994), propun extinderea i in Europa a denumirii de orogenez Pan -Aftican, bine documentat in Africa de nord. Conservarea acestei vrste susine aseriunea noastr despre caracterul nepenetrativ i localizat n jurul plutonilor intruzivi al evenimentului (M2).
Amprentele varistic i alpin sunt bine nregistrate de vrstele K-Ar i Ar-Ar, dar se observ
clar c influena lor asupra sistemelor izotopice stabile a fost relativ slab!i.

Metalogenie
n litozona lelova sunt citate acumulri de fier sideritice (Mruniu 1976), iar Dinic

Geotectonica terenurilor metamortice din Romnia

95

(date nepublicate), menioneaz numeroase . lentile de barit de dimensiuni mici. Unele


metaultrabazite au fost cercetate pentru azbest. Nu se poate vorbi nsA de o metalogenez
important! economic. Evident, logica metalogenetic!i trebuie s aiba n vedere litosfera
oceanic i caracteristicile plutonilor granitoizi.

Litogrupul

Lainici-Piiu

Litostratigrafie. Cu cteva excepii, denumirea de "seria de Lainici-P!iu" este


generalizata de Codarcea et al., (1961), pentru cristalinul precambrian contrastant petrografic cu cel al litogrupului Drgan, constituit predominant din roci terigene, carbonatice,
cuaritice, grafitoase etc.
Pnza de Svinecea-Mru-Urdele. lnterpretndfoaia 1:50.000 Muntele Mic (Savu et
al., 1981 ), litogrupul Lainici-Piu este reprezentat in soclul acestei Euxinide danubiene prin
litozona Mgura, format din micaisturi retromorfe i cuarite. Contactul pe care l presupunem varistic dintre litozonele Bmia i M!lgura este intrus de masivul granitoid de
Muntele Mic.
Pnza de Presacina-Poiana Mrului. Soclului acestei pnze i aparine litozona
Neamu, atribuit n mod explicit litogrupului Lainici-Piu de Krautner et al., ( 1988). Ea este
formatli din gnaise biotitice, cuarite, gnaise micacee, amfibolile i calcare l:ristaline.
Litozona este strMtuta de nenumrate filoane de granodiorite porfirice sau diorite i intens
migmatizat, un aspect cu totul caracteristic secvenelor litogrupului Lainici-Pliiu din soclul
pnzei de Lainici. n partea esticA a litozonei Neamu afloreaz plutonul granitoid de
Ogradena, studiat de Anasasiu (1976). Anclavele de isturi cristaline din granitoidele de
Ogradena conin sillimanit (Codarcea et al., 1961). Bercia, Bercia (1980), consider plutonul
Ogradena varistic, in timp ce Savu (1978), l crede proterozoic. Noi imp!irtim parerea eli
este varistic, dar dovezile peremptorii lipsesc deocamdatA. Dac!l este de vrst paleozoic,
atunci plqtonul Ogradena face parte impreun cu plutonii .Cherbelezu, Stirdinu i Muntele
Mic din aliniamentul care marcheaza sutura varistic ce pune n contact tectonic litogrupurile
Drgan i Lainici-Piu.

Pnza de Bile Herculane. Deoarece soclul acestei pnze este alcAtuit doar din
granitoidele de Cerna, nu putem spune daca ele strabat roci ale litogrupului Dr!igan sau
Lainici-P!iiu.

Pnza de Lainici. n soclul pnzei de Lainici, particip! din plin litogrupul LainiciVom numi secvena de aici sublitogrupul Vdlcan. Dup descrierile datorate lui Berza,
Seghedi ( 1983 ), Berza et al., ( 1988), i Berza, Iancu ( 1994), n munii Vlcan i in partea sudestic a masivului Retezat, sublitogrupul Vlcan poate fi divizat in dou!i litozone, nebotezatc
cu nume proprii pentru moment: o litozona carbonat-grafitoas in poziie inferioar i una
cuaritic in poziie superioara, iar n partea de nord-vest a masivului Retezat afloreaz!i litozona Rilorul.
Litozona carbonat-grajitoas. Este alctuit din marmore calcitice i dolomitice,
paraamfibolite, gnaise calcsilicatice, gnaise biotitice i gnaise micacee cu sillimanit- cordierit - andaluzit - grafit.
Litozona cuaritic. Este formatii din diferite variet!li de cuarite (pure, cu
feldspai, cu biotit), interstratificate cu gnaise biotit-amfibolice, marmore, amfibolite i
gnaise micacee cu sillimanit.

Litozona Rduorul. Este constituit in cea mai mare parte din cuarite i gnaise cu
biotit i granat care conin intercalaii de amfibolite. in partea nordic!i se ntlnesc cuarite
pure, cuarite grafitoase, isturi grafitoase, calcisturi i marmore. De asemenea apar
migmatite arteritice stromati~ice, dar din cauza retromorfismului sunt greu de recunoscut.
Piu.

96

Ioan Balintoni

Pnza de Schela -Petreanu. n soclul pnzei de Schela-Petreanu, litogrupul LainiciSchela (n fereastra tectonic Schela), i Bodu (n
fereastra tectonic Vrful Pietrii), reunite n sublitogrupul Bumbeti.
Litozona Schela, probabil c este un corespondent al litozonei carbonatic-grafitoae
din sublitogrupul Vlcan, avnd in componen aceleai tipuri de roci. n special metapelitele
grafitoase sunt foarte abundente, furniznd grafit important economic.
Litozona Bodu, nconjoar plutonul granitoid de Vrful Pietrii care o intrude i
posed o litologie variat: cuarite, gnaise micacee, gnaise biotitice, amfibolite, marmore, dar
predomin cuaritele i gnaisele biotitice. Dup Krliutner et al., (1988), sunt prezente i serpentinite. De asemenea, ca aproape peste tot in rocile litogrupului Lainici-Piu, se ntlnesc
migmatite stromatitice i uneori oftalmitice. Prezena serpentinitelor, ca i n litozona
Ruorul de altfel (Berza, Seghedi, 1983), ridic unele probleme de intt:rpretare deocamdat
neabordate i neabordabile din lips de date pertinente.
Litologie i setting geotectonic premetamorfic. Litologiile litogrupu1ui LainiciPiu difer total de ale litogrupului Drgan, reprezentnd cea mai caracteristic posibil
secven bazinal de margine continental pasiv sau de platform carbonatic. lat principalele specificiti litologice ale litogrupului Lainici-Piu, conform cu Krautner et al., (1981,
1988), Berza, Seghedi (1983), Balintoni et al., (1989), Berza et al., (1994), i I,.iegeois et al.,
(1995).
1. Rocile carbonatice abund, dominnd secvena ..
2. Cuaritele au o larg rspndire.
3. Metapelite1e, cu o pondere important, se remarc printr-o deosebit bogie in
grafit; de altfel, grafit apare n toate tipurile de roci.
4. Amfibolitele afloreaz cu totul subordonat i n majoritatea cazurilor pot fi interpretae ca paraamfibolite, dei nu exclusiv; studii adecvate ns lipsesc.
5. Rocile ultrabazice sunt citate ca excepii n litozonele Bodu i Ruorul, intr-un
context neclar,
Asemnarea Iitologic cu litogrupurile Rebra i Fgra este frapant, dar rocile carbonatice, cele cuaritice i grafitul sunt mult mai abundente dect in acestea. De asemenea
absenteaz litonii care pot fi interpretati ca fiind de origine vulcanogen acid. Opinm c
doar grosimea mic a succesiunii i forfecrile alpine i varistice nu au permis decelarea
crustei continentale pe care s-a depus acest litogrup. Pentru moment, posibilitatea ca
litogrupul Rul Mare s reprezinte aceast crust rmne ipotetic.
Magmatism. Abordm aparte acest subiect din cauz c dup Krautner et al.,
(1988), materialul granitic intruziv ocup mai mult de 2/3 din volumullitogrupului. Berza (n
Liegeois et al., 1995), clasific materialul granitic n trei grupe specifice care se succed 1n
timp:
1. corpuri sau dike-uri de material leucogranitic (cu compoziii locale leucogranodioritice sau leucotonalitice), intruse concordant sau discordant, cu dimensiuni metrice la
decametrice, mai rar hectometrice. Denumite leucogranitele de Lainici-Piu, ele pot fi considerate exomigmatite. Conin uneori granat, biotit i muscovit, iar feldspatul potasic n granule centimetrice, de obicei are culoare neagr;
2. intruziuni.de plutoni granitoizi de mari dimensiuni: Buta, Vrful Pietrii, Buseti,
Arsasca, Frumosu, Blta, uia, Olte, cu compoziie calcalcalin granodioritic i tonalitic
mediu potasic, precum i Tismana i Novaci, care arat o compoziie alcali-calcic cu
afmiti de tip - A, care se niruie de la gabbro-diorite la sieno-granite i conin chiar i
lentile ultramafice;
Piu este reprezentat de litozonele

Geotectonica terenurilor metamortice din Romnia

97

3. succesiunea se inc~eie cu roiul de dike-uri denumit de Motru (Berza, Seghedi


1975), reprezentat prin microdiorite portiritice sau microgranodiorite, mai rar microgranite
sau lamprofire. Acestea intretaie plutonii.
Vrst. Analizm acest subiect inainte de a discuta metamorftsmul pentru ca n
mod paradoxal este mai bine argumentat. Liegeois et al., ( 1995), citeaz ca date de incredere
determinarile tcute de GrUnenfelder et aL, (1983), pe zircoane din leucogranite de LainiciPiu colectate in valea Jiului i din pite ale plutonului Novaci, ambele recalculate pentru
erori. Vrstele obinute sunt de 582 7 Ma pentru primele i de 588 5 Ma pentru celelalte.
Pentru granite din plutonul Tismana s-a obtinut o vrsta pe zircoane de 567 3 Ma, de cltre
autorii citai. Toate aceste trei vrste izotopice U- Pb reprezint vrste de intruziune i intervalul 588 5 Ma - 567 3 Ma poate fi considerat ca acoperind perioada de punere nloc a
tuturor celor trei grupe de intruziuni. Deoarece plutonii intrud o margine de plac activl, iar
materialul vulcanic acid lipsete din litogrupul Lainici-Piu, se poate deduce c protoliii
litogrupului sunt sensibil mai vechi i au fost probabil metamorfozai inainte de intruderea
cortegiului granitoid. Vrsta intruziunilor este Pan-Africanil noul (Liegeois et al., 1995).
Metamorjism. Savu ( 1970), a calificat paragenezele cu sillimanit - andaluzit .cordierit- homblendl - almandin - plagioclaz prezente in metamorfitele litogrupului LainiciPAiu, ca fiind ale unui metamorfism de contact regional, pe care l-a numit de tip danubian,
asemnndu-1 cu cel de presiune cobortl din Pirinei. Este evident c aceste parageneze se
datoresc frontului termic indus de invazia materialului granitic care a migmatizat arteritic i
metasomatic practic intregul litogrup (e.g. Stan 1977). Staurolit i disten nu au fost gsite
pn n prezent, aa el ne putem imagina urmtorul scenariu: litogrupul Lainici-Piu s-a
depus pe un craton in perioada de extensie i expansiune a unui bazin oceanic, cnd este posibil s fi fost metamo~zat prin ngropare la o intensitate coborta; apoi, cnd a inceput subducia, in:vazia materialului granitic a generat aspectele metamorfice constatate astlzi prin
anihilarea paragenezelor metamorfice precedente. Pentru o asemenea situaie, relicte ale unor
parageneze de grad mediu nu au ce cuta in rocile litogrupului Lainici-Pliu, iar relicte ale
paragenezelor de grad cobort nu au avut motive sA se conserve. Din punct de vedere al metamorfismului de grad mediu (presiune cobortl, temperatur ridicat!), litogrupul Lainici-Pliu
poate fi considerat monometamorf. lat deci, c in funcie de specificitatea settingurilor geotectonice de genez, litogrupurile Drgan i Lainici-Piu denoti\ istorii metammftee
diferite. Paragenezele litogrupului Lainici-Piu pot fi bine ncadrate termodinamic in lumina lucrarilor experimentale existente actualmente, insii aceast analiz depete scopul aceStui text.
Metalogenie. Deoarece cupolele batoliilor granitoizi sunt erodate, mineralizaii
asociate acestora nu s-au conservat. n schimb, materialul organic abundent a dat natere la
acumulri de grafit exploatabile, cum sunt cele din valea Olteului.
Litogrupul Riul Mare. IndividualizAm sub acest nume, grupul de formaiuni care
afloreaz la nord-vest de Munii Retezat, n soclul pnzei de Schela Petreanu, descrise de jos
in sus sub numele de Rof, Furctura, Nisipoasa i Petreanu, (Berza, Seghedi, 1983).
Litozona Rof consta din micaisturi cu almandin, amfibolite, leptinite, gnaise
biotitice i cuarite.
Litozona Furctura este format din gnaise microclinice cu biotit, intreti\iate dO
aplite subsecvente. .
Litozona Nisipoasa este compus din isturi monotone cuar-biotitice.
Litozona Petreanu are in constituie gnaise oculare sau rubanate asociate cu litoni

Ioan Balintoni

98

aplitici, amfibolitici, cuaritici, sau gnaisici cu biotit.


Deoarece interpret!im secvena de mai sus ca fiind soclul premetamorfic al
litogrupului Lainici-Pliiu, l atribuim pnzei varistice de Vlcan- Pilugu. Litologic el este
comparabil cu litogrupul Dmgan. Din cauza absenei informaiilor interpretabile tn sensul
ipotezei menionate, nu comentm mai departe caracteristicile acestui lito&mP
e.

Secvenele

metamorfice varistice
din punct de vedere al metamorfismului, distincia intre secvenele varistice i
cele alpine nu este totdeauna uoar!i, ntruct i unele i altele sunt metamorfozate n condiii
asemn!itoare, prezena suturii i molasei varistice face aceast distincie obli~atorie.
Faciesurile formaiunilor varistice sunt net diferite de faciesurile formaiunilor alpine, i spre
deosebire de Getide, formaiunile varistice din soclurile Euxinidelor danubiene sunt n general fosilifere.
Litogrupul Timi. Includem la acest litogrup urmtoarele litozone din cele enumerate de Ber.za, Iancu (1994), autori dup care vom reda i descrierea lor: Rtiu/ Alb,
Nijudimu, Brustur, Drencova; Rtiul Rece, Ideg, Sevastru. i Coarnele. Teoretic ele ar trebui
sli aibe drept soclu litogrupul Drligan, dar analiza hrii publicate de iancu et al., ( 1990), face
incertli poziia unora dintre cele localizate ntre v!iile Rul Alb i Ohaba.
Litozona Rtiul Alb. Aflat la vest de masivul arcu, este o secvena vulcano-sedimentar alctuitli din tilite, conglomerate, gres ii i tufuri bazice, cu asociaii palinologice care
indic vrsta ordovician " silurian.
Litozona Nijudimu, este o secvena corela!:>illi cu precedenta, situatii la sud-vest de
masivul arcu.
Litozona Brustur reprezintli probabil o formaiune echivalentli din nordul masivului arcu, in care se dezvolt! conglomerate groase (conglomeratele de Baicu), care admit
intercalaii de gresii bogate n homblend, i de asemenea isturi negre. Existli i litoni concordani riolitici. Conglomeratele de Baicu includ elemente provenite din complexul ofiolitic
Tiovia-Iui. Vrsta este controversat, lundu-se n discuie cea ordovician - silurian pe
baz de acritarche i chitinozoare. Personal, aceast vrst ni se pare incompatibil cu
prezena elementelor originare din complexul ofiolitic Tiovia-Iui.
Litozomi Drencova deschis in valea Dunrii, include o parte inferioam conglomeratic i una superioam peliticli avnd intercalaii de tufuri bazice, iar n top stau calcare.
Asociaia palinologic i macrofauna cu Plectogyra indic o vrst devonian - carbonifer
Dei

inferioar.

Litozona Rul Rece, afloreaz n valea Idegului i este o secvena vulcano-sedidin gresii, conglomerate i ardezii, cu curgeri i tufuri bazice intercalate,
precum i cu litoni calcaroi crinoidali. n ardezii a fost descris macroflom devonian.
Litozona Ideg, care o acoperli pe precedenta alctuit fiind din calcare, posed o

mentar compus

macrofaun tournaisian.

Litozona Sevastru, urmeaz peste litozona Ideg i const din ardezii interstratificate cu gresii i vulcanite bazice. Este atribuit Viseanului. Din .litozonele Rul Rece i
Sevastru se cunosc silluri i dike-uri trachiandezitice precum i sienite porfiritice:
Litozona Coarnele. Afloreazli n nordul munilor Vlcan, este format din gresii
cuaritice i est~ consideratii ordivician - silurian pe baza coninutului palinologic.
Litogrupul Jiu. Dintre secvenele varistice citate de Berza, Iancu, (1994), grupnl
aici litozonele Valea Izvorului, Po~ana Mic i Valea de Brazi. Ele transgredeaz pe roci ale
litogrupului Lainici-Piu.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

99

Litozona Valea Izvorului const dintr-un membru inferior cuaritic (gresii cuaritice)
un membru superior pelitic, bogat in macrofaun ordovician superior-silurian inferioar,
.(coelenterate, briozoare, brachiopode, crinoidee, trlobii) i in palinomorfe. Atloreaz in
Munii Mehedinti i suport formaiuni mezozoice.
Litozona Poiana Mic st sub roci liasic~ tn -culmea Cernei i const dintr-o secven
subire conglomeratid\ la psammitic, fiind considerat de vrst devonian sau permian.
.
Litozona Valea de Brazi atlore~ n partea estic a Munilor Retezat. Const din
conglomerate, gresii i ardezii, care gzduiesc litoni concordani de riolite. Succesiunea ar
conine macrotlor!i devonian superioar.
Litogrupul Timi include magmatite bazice, care lipsesc din litogrupul Jiu. n linii
cu totul generale, litogrupul Timi indic unele caracteristici ale sedimentrii de rift, in timp
ce litogrupul Jiu este format mai ales din roci detritice de platform.
Metamorfismul secvenelor paleozoice danubiene nu depete n intensitate zona
doritului i este dificil de deosebit fa de cel alpin. Conservarea vrstelor proterozoice K/Ar
arat c, dei implicate n orogeneza varisticl, metamorfitele danubiene au stat undeva la
marginea zonei de influien a acestei orogeneze. n ce privete relaiile dintre metamorfitele
danubiene i cele getice, orice afmnaie pare hazardat!l inainte de a se reconstitui poziiile
cratonilor Getic i Euxinic anterior formrii riftului dacic extern. Putem sublinia, istoriile
metamorfice diferite ale litogrupurilor Sebe-Lotru, Fl1gra, Drgan i Lainici-Piu.
Litogrupul Rul Mare ar trebui abordat n lumina ipotezei enunate in paginile anterioare,
deoarece discordanele stratigrafice i de metamorfism ntre succesiuni mezozonale, sunt
foarte dificil de argumentat.
i

Harta structural a Carltallor MeridionaU


1. Balintoni, t. Berza, H.P. Hann, V. Iancu. G. Udubaa

Legenda

1, Magmatite creta.cic superior - paleocene i cuverturA posttectonicl


cenozoici; 2, cuvertur postlaramic4 (Maastrichtian - Paleogen);
3, cuvertur postaustricl (Vraconian - Cenom.anian).
Getide sudice:
<>oetida laramici de Timi-Boia {Tm-B); Getide austrice: 4, pnza de
Strmba; S, pnza de Moldoveanu; 6, pnza de Prul Moaa; 7, pnza
de Arge; 8, pnza de Gladna; 9, p.nza de Hunedoara; 10, pnza getic;
<~?Getida laramlci de Lotru-Bistra; Getide austrlce: 11, pnza de Valea
lui Stan (Cineni); 12, pnza de Boca-"Uria; 13, pnza de T.lva DreniiMgura; 14, 1 pnza de Moniom; lS, pnza de Sasca Gomjak - Reia;
1~~ pinza getic; 17, pinza de Borscu-Ilovia. Severinlde: 18, pD.7..a
de Severin. Eunnlde danublene: 19, pnza de Arjana; 20, pnza de
Svinecea-M.ru-Urdele; 21, pinza de Mun,tele Mic; 22, pinza de
Cleanu; 23, pinza de Sirinia-Baicu; 24, pnza de Presacina Poiana Mirului; 25, pinza de Godenele-Scorila; 26, pinza de Bile
Herculane; 27, pnza de Lainici, 28, pnza de Schela Petreanu.
29, limit geologic!; 30, falie; 31, ariaj laramic trziU; 32, ariaj
laramic; 33, retronclecare mediteraneanA; 34, ariaj austric; 35, ariaj
prealpin.

----------------,;
1

:1

Il

b
1
1
1

------------------------------J

MERIDION-ALI

---------------------------------------1
1
1
1

Ll

i1
1

1
1
1

r----------------------------------------;._-v ____HARTA ___sTFilicTliRALA--;;.--c:;;.RPATJio"R___M~j


1. BAi.INTONI, T. BERZA, H.P. HANN, V. IANCU, G. UOUBAA
2...._L__,Wkm

1919

1
1
1

b
[~]'

1
1
1
1
1
1

A
Geltda laramlrd de Ldru-Bisfra

Euxinlde danubiene

I:J~:cSf,t

IV yAJ V V 1 19

l:>:u\:lu
., . ....:.. .

F="~~~~=~ zo

l~f~

13

1:.\,;\j

1"

[~~~;~1 11
l..::::tl.":. ::::.1 ll

ffi+~l15

19
10

31

, ,

1:St-i<l

31

13

33

IX".tS"flS
t\ao~1:'j 17

... ..

34
J5

Severinide

1A1\&v i\ A 1 18
..L . . .

~ filf;:_~~=:t!;~1i::::~J~+?N0,~-y

"'--1

11
(IJilllllz

Ckfida laromictl de Timi-Boia {Tm-8)

IF!..ti'
l/.w(/:1 s
k'ifJ 6
~]7

~8
L----------~~~~-..,.~-------

. .-------w-..,.-------

D.

~~./19

b1-::/4 to

1
1
1
1

Jt).

1
1
1

Os!

1
1

Hdrfi geologice folosite


1.

v.:onc~l~,I98Sa,i>,1986l

2.

(, 8allnloni

3.

~eolintoni,

V.loncu 11916)

Gl 11!116)

'

II.I!Hann, L.Sz6sz 11!1841

S.

L.N-u, LAntcn (1!184)

6-

M. S&ndut.scu 11984, 1988 l

1.

C.Sifutinslli, H.P.Hann (191161

a.

H.P. -.n,t.Bolintonl 11911)

t. H. P. Honn el al 11!1111 l
'10

1. Glltucll 11911)

11.

D.l.f'Qn

12.

I.Balintcni,

Il.

N.GMrasi el al 11986)

!196)
o.t.f'Un

11989)

!'. V. Iancu, M.Mrunlu 11911 l

IS.

H.G.Kriiulrwr Il al 11911)

16.

S. N~lseonu el

17.

Gr.l'llp(1988)

al (1981 l

11.

r. aorm e1 al (1981a,i>)

19.

T. Berzo el al (1983)

2tl.

A.Codarcoo 11940 l

21.

I.SI&loiu 119'13)

?2.

S.N&stiiS4GnU <19'19>

Z].

M.Nnon\iu

24.

S.N6st6soonu tt al 119811

25-

V. Iancu ft al 11981)

,A.S.ght di (19111 l

Z6.

v.1ancu.A.Visarion (1!1111)

27.

N.GMmsi ,H.P.HaM (1987)

28

O.I.Pon.C.Ritmon(1919)

-----------------------~----------------------~----------------------------------------------------------------~

Harta structural a termlnaiei estice a masivului Fgra


1. Balintoni

Legenda
1, cuaternar; l, Maastrichtian 2 - Paleogen; 3, conglomeratele de
4, Apian 2; 5, pnza de Arge; 6, solzul de Mgura Codlei;
7, petecele de rabotaj Poiana Mrului; 8, pnza de Braov: (a) depozite
mezozoice, (b) cristalin; 9, pnza de Holbav; 10, pnza de
Dmboviciora (getic); 11, transgresiune; 12, ariaj; 13, inclecare;
14, falie (Dealu Mare); 15, curb de nivel; 16, poziie foliaie sau
tratificaie; 17, carier.
Postvaru;

Pt

SCHITA STRUCTURAL A TfRMINATifl


fSTICr A HASIVUI.UI FGRA
l BALINTON/
o

1000

2000m

lEGENOI>.

oll

~10
.

'~. L

11

.,._.... 12
~13
".....,
----./

14
15

A";so

16

(""

17

Seciune geologic

prin Carpaii Meridionali

(Traselllll seciunii A-22, M.

teflmescllll)

I. Balintoni
Legenda
1, Sedimente ale Depresiunii Transilvaniei; 2. Getida lramic
de Timi-Boia; 3, Getida laramic de Lotru-Bistra; 4, Severinide;
5, Perimoldavide intraburdigaliene; 6, depozite senonian-paleogene aie
Perimoldayidelor intrabadeniene; 7, depozite oligocen-miocene ale
Perimoldavidelor intrasarmaiene; 8, cuverturi posttectogenetice
lllOCen-cuatemare; 9, Miocen inferior; 10, Paleogen; 11, SenonianPaleogen; 12, Cretacic; 13, Jurasic; 14; Paleozoic - Mezozoic;
15, cri.stalin al domeniului danubian; 16, cristalin al platformei
Moesice; 17, falie; 18, transgresiune; 19, ariaj activ intrasarmaian;
20, ariaj activ intrabadenian; 21, ariaj activ intraburdigalian; ll, ariaj
laramic; 23, ariaj activ n Cretacicul in(erior; 24, ariaj activ n
Badenian i Sarmatian; 25, ariaj activ n Burdigalian, Badenian i
Sarmaian; 215, ariaj. activ n tectogeneza laramic i n tectogenezele
teriare; 27, sutura dintre domeniul danubian i platforma Moesic
(cratonul Euxinic).

S(['f'IINC (jfOI.OLOOIC
Pl.

PRfil

CARPAfll HCfiDf()NAJ./

ITJ'DSN slfunii A-ll. H ~tanncu 1

vu
HHV

H. ~

lb*l

Oltul

'
.._ __ .......... ... .............. ......

...... _ ___ Tr
.

.............

Tl

-~ -

Tfl

IEJr

~ ~Jii:D'QI}M
",........,,
~[!]u

!Eiz

{1]8

.......

I:EJ' 0, (F!-~~
~ 815 /

~~
...........IJ

__..,...z.
-21

.....,._...n

4-

L-

CRATDNUL

CIIXIHIC

..._._....16

-----.zs

ssc

.....

......
.................- -

Pz-Ha

. .. ,. ...... ~ . r . T"f ")"' . f ..1 f. f

- ~

.. -....

lOO

Ioan Balintoni

Munii

Apuseni

l. Considerente generale
Munii Apuseni provin din cratonul Preapulian (Sndulescu, 1994), i din Tethysul
transilvan, sau principal, sau oceanic (Sndulescu, 1984, Debelmas, Slndulescu, 1987). Din
punct de vedere structural, Munii Apuseni au in cvmponen Transilvanide, Apusenide i
Unitatea de Bihor, probabil parte neforfecat a cratonului Preapulian (Soroiu et al., 1985).
Postburdigalian, Munii Apuseni au rmas despiirii de Carpaii Vestici i de Alpii Austrieci
prin faliile transfonnante central-ungare, dintre care cea mai sud-estic este falia care
mrginete spre nord-vest fliu] de Szolnok. Falia nordtransilvanl, diferit de precedenta,
delimiteaz spre nord-vest ceea ce Kovcs (1982), denumete "Tisia". Altfel spus, falia nordtransilvanii hotiimicete spre sud-est "fliul de Szolnok" in modul in care este figurat de
Csontos et al., (1992). Prima falie, pe care o numim falia Szolnok, desparte Transilvanidele
de Pienide, i are valoare de falie transformant de vrst intraburdigalian. Prin intermediul
ei cratonul Preapulian a fost divizat n blocurile Alcapa (spre nord-vest), i Tisia (spre sudest), primul deplasndu-se dextru i pennind astfel decuplarea prii penninice a Tethysului
principal de cea transilvan i remobilizarea suturii Tethysului principal pe traseul cunoscut
sub numele de "zona klippelor piennine" i mai la vest de el. Pe timpul funcionrii sale, caracterul fali ei S2'.olnok a fost transpresiv, presupunere sprijinit de curbarea i revrsarea spre
sud, deasupra compartimentului sau sudic, a Pienidelor i Perigetidelor mararnureene.
nchiderea Tethysului transilvan s-a realizat in tectogeneza austric, dar sutura a rmas
mobil pn la sfritul Cretacicului superior, deoarece in cadrul Munilor Apuseni se cunosc
trei tectogeneze: austric, pregosau i lararnicli. Tectogeneza austric a pus in loc
Transilvanidele, cea pregosau Apusenidele iar cea laramic a afectat din nou Transilvanidele.
Lucrri de sintez ce pot fi consultate spre a se vedea evoluia concepiilor asupra structurii
Munilor Apuseni sunt urm!toarele: lanovici et al., (1976), Bleahu et al., (1981), Sndulescu
(1984), Balintoni (1994).
Prezentm tn continuare o compilaie care red schemele propuse pentru clasificarea Transilvanidelor n ultimele doua decenii.

Lupu, in lanovici et al., 1976

Unitatea de Drocea Cri


Unitatea de Fene

Bleahu et al., 1981


Unitatea de Bucium
Unitatea de Groi
Pnza de Cri
Pnza de Fene
Pnza de Frasin
Pnza de Vulcan
.Unitatea de Curechiu-Stnija

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

Pnza de C!plna-Tecbereu
Unitatea de C!beti
(Mezocr.)
Unitatea de Bejan
(Mezocr.)
Pnza de Valea Mic-Galda
Pnza de Boze
Sistemul pnze lor de Bedeleu(Mezocr.)
- Unitatea de Hospea
- Pnza de Fundoaia
- Pnza de Bedeleu
- Pnza de Rimetea

Unitatea de Cplna-Techereu

Pnza de Bedeleu
Unitatea de Bucium
Ridul Trasc!ului
Unitatea de Trascu
Lupu 1983
Unit. de Bucium (caract.autohton)
Unit. de Groi (fundam. cristalin)
Sistemul
- Pnza de Cri
pnze lor
- Pnza de Fene
de
- Petecul de acoperire Frasin
Cri
- Pnza de Vulcan
- Unitatea de Curechiu-Stnija
- Pnza de Cplna-Techereu
~Unitatea de Cbeti
- Unitatea de Bejan
- Pnza de V~ea Mic-Galda
Pnza de Boze
Sistemul Pnzelor de Bedeleu
vergene- Unitatea de Hospea
estice
- Pnza de Fundoaia
- Pnza de Bedeleu
- Pnza de Rirnetea

Bordea 1992
Pnza de Bucium

101

Transilvanide
laramice

Pnza de Cri
Pnza de Fene
Pnza de Frasin
Pnza de Vulcan
Pnza de Curechiu
Transilvanide
austrice

Sindulescu 1984
Dacide int.
- Pnza de Vidolm
- Zona Bucium
Pnza de Groi
Pnza de Cri
Pnza de F ene
Petecul Frasin
Petecul de acoperite Vulcan
Pnza de Curechiu-Stnija
Pnza de Tecbereu-Drocea
Pnza de Ardeu
Pnza de Cbeti
Pnza de Bejan
Pnza de

Boze

Pnza de Fundoaia s.s.


Pnza de Trascu (Bedeleu)
Balintoni 1994
- Unitatea de Bucium
-Unitatea de Groi
- Pnza de Cri
- Pnza de Fene
- Pnza de Frasin .
- Pnza de Vulcan
- Pnza de Curechiu-Stnija
- Pnza de Cplna-Techereu
- Pnza de Izvoarele
- Pnza de Valea Muntelui
- Pnza de Colul Trascului
- Pnza de Bedeleu
- Unitatea de Ardeu
- Unitatea de C!beti
- Unitatea de Bejan

102

Ioan Balintoni

II. Transilvanidele
Transilvanidele sunt pnze de obducie (Sllndulescu, 1984), alc!tuite din ofiolite in
sens larg i suite sedimentare asociate lor, puse n loc n tectogeneza au stric i reluate n tectogeneza laramic. Limita lor nordic actual - ne referim la cele vestice - este dat de falia
Szolnok. Totui, dac avem in vedere klippele maramureene (Sndulescu, 1984), atunci
Transilvanidele estice se extind i la nord qe falia Szolnok. Fa de sutura Tethysului
oceanic, Transilvanidele arat o obducie bilateralli, ns vergena nord-vestic nu trece dincolo de falia Sz~lnok, proprietate cauzat de forma special a cuplului constituit.din placa
Eurasiatic plus placa .Euxinic, ncepnd cu finele Cretacicului inferior, i anume aceea de
golf, n care cratonii Getic i Preapulian au fost forai s intre, prin impingerea dinspre
sud a cratonului Apulian. Conform tabelului aUiturat, descrierea Transilvanidelor se va face
urmrind urmtoarele scheme: Ianovici et al., (1976), Bleahu et al., (1981), Lupu (1983),
Sndulescu (1984), Bordea{l992), Balintoni (1994). De asemenea menionm c Apusenii
sudici sunt acoperii aproape in intregime de foile Hrii Geolqgice a Romniei sc.l :50.000..
Dup Cioflic et al., (1981), ofiolitele zonei Mureului pot fi divizate n trei serii magmatice: una tholeiitic, una calcalcalin i un complex spilitic'de bazin marginal. De asemenea,
suita ofiolitic, n ntregime de arc dup Cioflic et al., (1981), este penetrat de granitoide
eocretacice (masivele Svrin, Cerbia, Pietroasa; tefan, 1986). Conform datelor furnizate
de Herz et al., (1973), cele mai vechi roci ofiolitice pstrate au o vrst Rb/Sr de circa 180
Ma. bup Nicolae et al., (1992), n pnza de Cllplna-Techereu trecerea de la rocile tholeiitice la cele calcalcaline se face n Jurasicul superior, iar n partea estic! a pnzei de Bedeleu
n Jurasicul mediu (Nicolae, 1994). Dup acelai autor, ofiolitele baifnului marginal
(spilitele din pnza de Fene), au fost generate preponderent in timpul Callovianului i a
Neocomianului. Savu (1980, 1983), considere seria tholeiitic drept o suit de fund
oceanic. Aceast ipotez este greu de mpcat cu constatarea c este strbtut! de intruziunile
granitoide eocretacice.

1. Clasificarea Transilvanidelor
Clasificarea Transilvanidelor s-a dovedit o incercare deosebit de delicat din cauza
implicllrii lor i n tectogeneza laramicli. Dup cum se observli din tabel, pe de o parte s-a
cutat s se deosebeasc pnzele austrice de cele laramice, iar pe de alt parte, . unele uniti
~ect~ice au fost tratate diferit de fiecare autor. n cele ce urmeaz vom face tentativa de a
depi majoritatea obstacolelor lund n considerare urmtoarele:
1. Exist uniti tectonice care nu au fost reforfecate vizibil n tectogeneza laramic.
Acestea sunt compuse dintr-un corp prealbian superior i o cuvertur care poate ncepe cu
Albianul superior sau altli formaiune mai nou; ele i vor pstra numele.
2. Alte uniti tectonice, dei ncalecli depozite albian superioare sau mai noi, sunt
formate numai din secvene prealbian superioare. Ele i vor pstra numele ca i cele de la
punctull.
.
.
3. Exist un alt grup de uniti tectonice, alctuite. dintr-un corp prealbian superior
i o cuvertur care poate merge pn in Danian, (Bordea, 1992), i care ncalec depozite
albian-superioare sau mai noi. Aceste pnze vor primi lngll denumire indicativul 1 cnd ne
referim la corpul lor pre albian superior i indicativulll cnd ne referim la restul succesiunii.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

1()3

Spre exemplu, cnd vorbim de pnza de Curechiu-Stnija 1, nelegem succesiunea de pn


la formaiunea vrgat care constituie corpul pnzei pus in loc in tectogeneza austric; cnd
menionilm pnza de Curechiu-Stnija II, avem in vedere formaiunea de Prul Izvorului,
conglomeratele de Negrileasa formaiunea de Valea Mic - Galda, iar cnd nu folosim
indicativi, nelegem totalitatea formaiunilor care alctuiesc pnza, deci secvenele
deplasate i n tectogeneza austric i in cea laramic.
4. A patra situaie apare cnd se pot descrie do~ sau mai multe pnze austrice suprapuse care au o cuvertur comunli i au fost deplasate in tectogeneza laramic mpreun.
Aceste uniti tectonice pot fi descrise in felul urmtor: unitile austrice prin numele proprii.
pe care le poart; totalitatea secvenelor printr~un nume nou; unitiiile austrice mpreuni prin
indicativul 1 lng numele nou; cuvertura prin indicativul Il lngli numele nou.

a. Transilvanidele austrice
Bleahu et al., (1981), i Lupu (1983), au descris ca Transilvanide austrice pe cele
din "sistemul pnzelor de Bedeleu.", iar Bleahu et al., (1981), au luat in considerare aceast
posibilitate i pentru unitile de Cbeti i Bejan. Sndulescu (1984), a adugat pnza de
Ardeu separat de Mantea (in Borco etal., 1981). Balintoni, latlcu (1986), au redefinit
unitaile tectonice austrice din munii Trascu i l~au dat nume noi unde a fost cazul. Pnze le
_austrice din Trascau sunt urmtoarele dup Balintoni, Iancu (1986), de jos i'n sus: pnza de
Izvoarele, pnza de Valea Muntelui, pnza de Colul Trascului i pnza de Bedeleu.
Pnza de Izvoarele.
Are poziia inferioara i este alctuitli din strate. cu Aptychus aparent strbtute de
roci bazice i de banatite.

Pnza de Valea Muntelui.


\,Jrmeaz peste pnza de Izvoarele i este formata din keratofrre asociate cu jaspuri
i cu roci carbonatice.
Pnza de Colul Trascului
Are in compoziie roci metamorfozate, pe care le vom denumi aici litozona Trascu,
clirora l~a fost atribuit o vrst paleozoic, n esen pe baza gradului metamorfic cobort,
precum i pentru c suport brecii, conglomerate i gresii roii considerate penniene.
Litozona Trascu se caracterizeaz prin isturi cloritoase, filite, dar mai ales prin marmorele
din Iarul i Colii Trascului care arat un litaj specific diferit de al marmorelor litogrupului
Baia de Arie. n mai multe locuri au fost observate filoane bazice care strbat metamorfitele.
Semnificaia tectonic a litozonei Trascliu este cu totul special, ntruct reprezint marturia
existenei n interiorul Tethysului transilvan a unor insule cu crust continental, sub care se
realiza eventual subducia i care au suportat magmatismul de arc insular pe de o parte, iar
pe de alta, au slujit drept subasment pe care s-au instalat recifi jurasic superior- neocomieni.
Pnza de Bedeleu
A fost definitA iniial de Ilie ( 1936), sub numele de pnza Munilor Metalici, ce
includea calcarele tithonic- neocomiene din culmea Trascului. Balintoni, Iancu (1986), au
paralelizat pnza de Bedeleu cu pnza de Rimetea din cauza alclituirii i a poziiei ei identice.
Are in baz keratofire i ofiolite calcalcaline asociate cu jaspuri i roci carbonatice de vrst
oxfordian - tithonic!i, urmate de roci carbonatice masive in facies de Stramberg, tithonic neocomiene. Munii Trascului sunt singurul loc unde se poate observa ca pnzele austrice sau depit unele pe altele n timpul punerii lor in loc, ajungnd cu fruntea pe cristalin. Dup
facies, pnza de Izvoarele poate fi considerat retrotectonic i'n cea mai vesticii poziie, iar
pnza de Bedeleu in cea mai estic (Silndulescu, 1984). Spre sud unitile tectonice descrise

104

Ioan Balintoni

se efileaz, cu excepia cele.i de Bedeleu, care n poriunea ei sudic este suportat de pnza
de Fene. Acest contact este de asemenea austric. Corespondentul spre nord al pn7.ei de
Fene este probabil pnza de Valea Muntelui, deoarece dup Bordea ( 1992), in partea inferioar a primeia unele foraje au intrat in roci ofiolitice. Cuvertura intregului edificiu austric
de aici il constituie formaiunea de Rmei in est, albian superior - cenomanian (Lupu,
1972, 1974), i stratele de Ponor, albiene, in vest (Lupu, n Balintoni et al., 1987).
Regiunea este strns cutat, ntretiat de falii inverse cu vergene att vestice ct i estice,
i ncalec n bloc spre vest. De fapt di.n acest zon se iniiazli nclecrile laramice, care au
iniial direcia nord-sud, iar apoi cresc in amploare i iau direcia est-vest. Aspectele vizibile
la nord de Valea Arieillui nu pennit acceptarea unei amplitudini importante pentru aceste
nc!Uecri, formaiunile fiind intretiate relativ abrupt i pstrndu-i identitatea i aspectul
de o parte i de alta a lor.
Unitatea de Ardeu
. A fost separat de Mantea (in Borco et al., 1981 ), i este constituit din calcare
nodulare roii oxfordian - kimmeridgiene, din ca1care de Stramberg kimmeridgian-berriasiene i din calcare urgoniene, berriasian-apian inferioare. Afloreazlt pe o suprafa relativ
restrns! la sud-vest de Zlatna, fiind suportat de tenninaiaestic a pnzei de Cplna
Techereu. Este evident parte a dorsalei calcaroase jurasic superior - cretacic inferioare care
incepe la Cheile Turzii i se intinde pn la Cporioara la sud de Mure, instalat pe zona
ofiolitic principal, adic pe arcul magmatic propriu-zis.
Unitatea de Cbeti
(Bieahu, Lupu, in Bleahu et al., 1981). ,Este descris de Lupu in foile 1:50.000
Deva, Gurasada i Upugi-Cotei (Lupu et al., 1982, 1986, 1991 ). Are n componena, dup
autorul citat, fonnaiunea de Cbeti de vrst barremian-apian inferioar, alc!\tuitll din
isturi argiloase negre, gresii cuaroase diaclazate, gresii marnoase, calcare micritice negre,
lave i piroclastite bazaltice, precum i formaiunea de Dumeti, de vrst apian superioralbian medie, reprezentat prin calcarenite grezoas~ cu amonii. Faciesul formaiunii de
Cbeti este de tip nordic i se aseamn cu formaiunea de Valea Povemei din Unitatea de
Bucium (Bleahu et al., 1981), aa cum este prezentat ea de Bordea, (1992). Dup prerea
noastr, fia de ofiolite care la nord de Glodghileti stau intre formaiunea de Cbeti i calcarele jurasic superioare de Cprioara (foaia 1:50.000 Upugi-Cotei), aparin pnzei de
Cbeti. Aceste ofiolite merg pn la Fize (foaia 1:50.000 Deva). Pe foaia 1:50.000 Lpugi
Cotei se observ cum ofiolitele respective intr sub calcarele de Cprioara, prin intermediul planului de ariaj austric care pune in contact pnza de Cplna- Techereu n poziie superioar, cu pnza de Cbeti n poziie inferioar. De altfel pe foaia 1:50~000 Gurasada, la
nord de Glodghileti, ofiolitele in discuie, considerate de vrst jurasic pn la neocomian; suport formaiunea de Cbeti, in timp ce calcarele jurasic superioare de la nord de la
Glodghileti suport depozite apian superior - albiene. Chiar in valea Mureului, in partea
superioar a vrfului Mgurii, formaiunea de Cbeti vine in contact direct cu calcarele jurasice, prin intennediul unei falii evident, dar lipsete de pe acestea. Relaiile enumerate mai
sus nu pot fi explicate dect tectonic. Pe foaia 1:50.000 Brad (Bordea, Borco, 1972), limita nordic a pnzei de C!ibeti trebuie probabil dus sub calcarele jurasice de la sud de Bia.
Ca i lng Glodghileti, Ia Vlioara, peste ofiolitele i calcarele jurasice din pnza de
Cplna- Techereu stau depozite apian superioare, pe cnd peste ofiolitele din pnza de
Cbeti st formaiunea de Cbeti. Roci le figurate paleozoice pe foia 1:50.000 Brad i care
se continu spre vest pn dincQio de Vora, le considerm pn la proba contrarie ca
aparinnd bazei pnzei de C!plna-Techereu, adie! sunt n poziia pnzei de Colul

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

105

Trascliului,- sub cea de Bedeleu. Plasarea pnzei de Clibeti astfel delimitate sub cea de
Cliplna- Techereu, explic faciesul nordic al stratelor de Clibeti i puternica frmntare
tectonicli a acestora.
Unitatea de Bejan
(Bieahu, Lupu, in Bleahu et al., 1981). DupA Lupu (in Lupu et al., 1982), unitataea de Bejan are in componenA formaiunea (stratele), de Bejan (barremian- apian inferioare). Formaiunea de Bejan este considerat!1 o olistostrom format!1 din isturi argiloase
negre, cu olistolite de bazalte jurasice, calcare triasice, calcare tithonic-neocomiene, cu
care se asociazllave, piroclastite bazaltice i epiclastite. Transgresiv, att peste unitatea de
Bejan ct i peste cristalinul masivului Poiana Ruscl, st formaiunea de Deva, de vrst turonian - senonianl, alctuit! din conglomerate, gresii marnoase i marne (Lupu et al., 1982).
Fonnaiunea de Deva nu transgredeazlt insii i peste pnza de Cltbeti, dei ia contact nemijlocit cu aceasta, prin intermediul unei falii, lng Chicltdaga (Lupu et al., 1982).
Relaia dintre unitatea de Bejan i cristalinul masivului Poiana Rusc. Sunt posibile
doua ipoteze: (1), cristalinul ncalecli unitatea de Bejan; (2), unitatea de Bejan ncalec peste
cristalin. Optm pentru cea de a doua ipotezA, sprijinindu-ne pe faptul eli masivul Poiana
Rusc aparine Getidelor sudice i deci unitatea de Bejan ar fi n situaia Transilvanidelor
. estice, care stau deasupra pnzei bucovinice. Acest punct de vedere a fost adoptat i de
SAndulescu (1984), care a luat in considerare i calcarele triasice existente ca olistolite in
acesta unitate (Lupu, n Lupu et al., 1982). Ori, roci triasice se cunosc in Transilvanidele
estice, dar nu i in cele vestice. Relaia cristalin - unitatea de Bejan fiind sigilat de formai
unea de Deva care incepe cu Turonianul, se poate inte~;preta i ca aparinnd tectogenezei
pregosau ; tn acest caz este posibil ca i unitatea de Bejan sit fie inclilecatli de cAtre cristalin.
Relajia dintre unitatea de Bejan i cea de Cbeti. Este izbitor, c de pe unitatea
de Citbei lipsete formaiunea de Deva i sunt prezente depozite vraconian - cenomaniene,
adic fonnai1Ulea de Fornlidia, in timp ce de pe unitatea de Bejan lipsete formaiunea de
Fornitdia i este prezenta cea de Deva (Lupu et al., 1982). Faptul c!1 formaiunile. de FomAdia
i de Deva sunt acum n contact in lungul liniei care desparte cele dou unitlii tectonice,
demonstreazA el unitatea de Bejan este czut in raport cu cea de Ciibeti. Observaiile precedente pot fi explicate dacli se admite cii in tectogeneza pregosau, unitatea de Bejan impreuna
cu cristalinul masivului Poiana Ruse! au nclecat peste unitatea de Clbeti. O translaie post
senonian!1 de mare amploare intre cele dou uniti nu se poate susine, din cauzli c spre est
fliul de Boze este continuu intre cristalinul Rapoltului pe care transgredeazlt (foaia 1:50.000
Geoagiu, Bordea et al., 1978), i aflorimentele pnzei de Ardeu (foaia 1:50.000 Zlatna,
Borco et al., 1981). Totui, limita dintre cratonul Preapulian i cel Getic trebuie trasat
printre unitile de Cbeti i Bejan, deoarece pe rocile primei uniti, la terminaia ei vestic, au fost puse in eviden metamorfite alpine (Dinicl et al., 1994), iar cum am arlitat mai
sus, ultima face corp comun cu cristalinul ~asivului Poiana-Ruse!, cel puin din timpul tectogenezei pregosau (intra turonian). Deci, falia sudtransilvanl, sau altfel spus sutura dintre cratonii Preapulian i Getic, trebuie trasat la suprafa la nord de unitatea de Bejan i nu
la sud de ea cum presupune Sndulescu, ( 1984). Acest punct de vedere este n acord cu
observaia flcut de acelai autor c unitatea de Bejan poate fi in poziie suprabucovinic.
1
Falia sudtransilvanli nu a acionat ca o falie de decroare post tectogeneza pregosau cel puin
la suprafa i in direcia est. Traseul ei laramic nu poate fi urmrit la sud de fruntea stratelor
de Boze. Probabil c aceast funcie a avut-o cu deosebire in tectogenezele austricli i
pregosau.

106

Ioan Balintoni

Pnza de Fene
Lupu (1975). Prin relaiile pe care le are cu pnza de Bedeleu, adic prin intermediul unui plan de ariaj austric, se poate accepta c i pnza de Fene reprezint o unitate tectonic austric. Prin poziie, ea este paralelzabil cu unitatea de Cbeti pe de o parte i cu
pnza de Valea Muntelui pe de alta. n aria in care a fost descris, pnza de Fene este compus din formaiunea de Fene (Neocomian.-Apian inferior), formaiunea de Valea Dosului
(Apian) i formaiunea de Mete (Apian superior- Albian mediu).
Formaiunea de Fene. Este o olistostrom vulcano-sedimenta~ calcaroasii cu
secvene de fli: gres ii cuaroase, argile gri, argile cu lave spilitice i tufuri bazice intercalate,
calcare micritice fin stratificare sau marne, uneori cu caractere stromatolitice.
Formaiunea de Valea Dosului. Este compus din gresii calcaroase interstratificate
cu isturi mamoase cenuii i microconglomerate calcaroase, cu fragmente de roci ofiolitice.
Formaiunea de Mete. PosedA caractere tipice de wildfli. Matricea este marnoasli,
silticli, iar ca olistolite se ntlnesc ofiolite, calcare masive jurasice, roci granodioritice, gresii cretacic inferioare.
.. Probabil c partea cretacic inferioar a pnzei de Curechiu-Stnija era tn continuitate structural cu pnza de Fene, ca i unitatea de Cbeti i p"nza de Valea Muntelui, anterior tectogenezei laramice.
b. Transilvanide laramice
Nu numai clasificarea, ci i separarea Transilva11idelor laramice nu este definitivatA.
Din acest motiv, chiar fa de Balintoni, (1996), au fost introduse unele modificri, pe care le
apreciem ca un pas inainte n nelegerea relaiilor dintre aceste uniti\i tectonice, tri\ ca
problema s fie epuizat. ModificArile au rezultat n primul rnd din mai buna contientizare
a faptului <;, spre nord-est inclecrile laramice mor, trecnd treptat la falii invt;_rse i cute
strnse faliate, cum se observ in zona Munilor Trascu (Balintoni, Iancu, 1986). In al doilea
rnd, se impunea o mai curajoas incercare de paralelizare a unitilor tectonice austrice din
corpul celor laramice, problem comentat in parte anterior, i care va fi reluat la finalul
acestei seciuni. Unitile tectonice laramice vor fi descrise intr-o succesiune relativ de jos
n sus, cunoscndu-se c unele au numai o dezvoltare localii.
Unitatea de Groi
(Lupu, Avram in Savu et al., 1981, sau Bleahu, Lupu tn Bleahu et al., 1981).
Unitatea de Groi care se nscrie la punctul (3), din clasificarea enunat, afloreaz numai n
partea vestic a regiunii unde ncalec peste cuvertura senonian a cristalinului din masivul
Highi-Drocea.

Unitatea de Groi 1
Este alctuit din wildfli de vrst albian cu matricea reprezentat prin argile
nispoase roii i negre. Ca endolistolite apar gresii cuaritice, iar ca exolistolite calcare
tithonice precum i strate cu Aptychus - calcare micritice de vrst tithonic - neocomian!.
Unitatea de Groi lJ

Are n componen! un tli grezo-argilos senonian. .


Unitatea de Cri-Bucium
Studiul atent al foii 1:50.000 Bljeni (Bordea, Constantinescu, 1975), tn zona de la
sud de ctunul Medreti, arat c separarea dintre pnza de Cri i unitatea de Bucium este
artificial. Astfel, acelai Apian este figurat odat transgresiv (la sud de pnza de Frasin) i
odat nclecat (la sud de ctunul Medreti) peste acelai Hautterivian-Apian 1, care in
primul loc ar aparine ~itii de Bucium, iar in al doilea pnzei de Cri. Pe de alt parte, dac

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia


inclecarea unitii

l07

de Bucium peste pnza de Cri ar fi realA, atunci ea ar trebui apreciat! ca


deoarece nu exist Cretacic superior prins sub planul de inclUecare, iar inclecarea
laramic a pnzei de Cri se contitm in mod firesc spre est, ri imediata apropiere a ctunului
Medreti, cu inclecarea de a ceeai vrst a unitii de Bucium. n fine, aceeai hart arat
c la est de pintenul cristalin al litogrupului de Baia de Arie de la izvoarele Criului Alb,
nclecrile laramice tind s devin falii inverse de mic amplitudine, ce nu mai izbutesc s
intretaie nici mcar depozitele maastrichtiene, cu grosimi ninsemnate. n acest context, i
cunoscnd structurile de la vest de culmea masivului Trascu, am preferat s continuAm
inclecarea unitii de Bucium pe la vest de pintenul cristalin.de la Baia de Arie, care se
ridic pe o falie invers, peste depozitele cretacic superioare de la vest de el.
Dup Bleahu et al., (1981}, Unitatea de Bucium ar reprezenta cuvertura
Apusenidelor. n concepia lucrrii de fa, cuvertura cristalinului de Baia de Arie (subasmentul Transilvanidelor), este comuna cu cuvertura postaustric a Transilvanidelor de acest
vrst, i ea poate fi considerat ca atare dedesubtul ncalecrii 1aramice a unitii de Cri
Bucium. Lupu (1984), definete unitatea de Bucium ca avnd un caracter autohton,
Sndulescu, (1984), o descrie ca pe o zon de sedimentare aparinnd Dacidelor interne, iar
Bordea, (1992), vorbete de pnza de Bucium. n acest text nof considerm ncalecarea
Dealul Hrlgu, (Bordea, 1992), drept o inclecare secundara tn cadrul Unitii de Cri
Bucium, care nu poate fi urmrit la est de pintenul cristalin de la Baia de Arie. Poriunea
unitii' de Cri-Bucium considerat anterior ca o unitate tectonic de sine stlttoare, sub
nwnele de unitatea de Bucium, este alctuit att din formaiuni transportate tectonic in tectogeneza austric, ct i din cuvertura acestora, reforfecate in tectogeneza lararnic.
Partea denumit pnza de Cri (Lupu, 1975, Lupu n Ianovici et al., 1976), a unitii
de Cri-Bucium, nu pUJle problemele de interpretare amintite mai sus, ea i'nclecnd evident
unitatea de Groi. Din punct de vedere al vrstei formaiunilor componente, aceast poriune
a unitii de Cri-Bucium este comparabil cu poriunea discutat anterior.
Unitatea de Cri-Bucium m ansamblu se inscrie la punctul trei din clasificarea
Transilvanidelor adoptat in acest text.
Unitatea de Cri-Bucium 1
Interpretnd datele lui Bordea, (!. 992), unitatea de Cri-Bucium 1 este compus din
fonnaiunea de Criul Alb (Tithonic-Hautterivian), fliul istos si/tic (Hautterivian-Apian) i
wildfliul de Valea Morgaului in partea vestici i din formaiunea de Ciuruleasa
(Neocomian?), formaiunea de Valea Povernei (Hautterivian-Apian inferior), formaiunea
f/iului calcaros istos (Apian), formaiunea de Soharu (Apian superior- Albian inferior)
i formaiunea wildfliului cenuiu, in partea de est.
Formaiunea de Criul Alb. Este alctuit dintr~un complex calc~arenitic i unul silicios violaceu cu care se indineaz. Printre rocile primului complex se citeaz calc-arenite i
argile istoase cenuii~verzui sau violacee i n care se intercaleaz calcare fine, calcare
marnoase in pl~i i subordonat tufuri bazice. Cel de-al doilea complex este reprezentat prin
argile istoase verzui, crmizii, dungate, uneori foarte dure cu intercalaii de calcare fine
in strtulee de 1-2 cm grosime. De asemenea se mai ntlnesc tufuri bazice, argile siltice
dure, mame istoase, marne cu silicifieri etc. Cele dou complexe au in comun calcare fine
verzui, tu furi bazice, argile istoase cenuiu verzui 'sau violacee.
Fliul istos siltic. Reprezinta o alternan de argile istoase cenuii cu gresii de tip
subgrauwacke, gresii calcaroase i calcarenite.
Wildfliul de valea Morgaului. Liantul su este alctuit din argile istoase cenuii
sau carmizii i gresii cenuii, care ambaleaz tufuri sau piroclastite, blocuri de calcare ce
austric,

108
trc

Ioan Balintoni

lateral la conglomeratecalcaroase cu matrice haziel i bancuri de calcarenite cu unele


elemente de roci bazice. Dintre klippele sedimentare se citeaz: calcare roii nodulare
(Kimmeridgian), calcare recifale (tithonic-berriasiene), calcare urgoniene (barremian apti an inferioare).
Formaiunea de Cimuleasa este fonnatl din argile istoase negre puternic ftmntate
in care sunt prinse elemente de cuar sau gresii cenuii dure, din argile istoase violacee (rar),
din diverse tipuri de gresii, siltite i conglomerate in bancuri decimetrice cu elemente de roci
bazice, calcare cenuii i calcare mamoase.
Fonnatiunea de Valea Povemei este format din gresii calcaroase nisipoase strabAtute de diaclaze umplute cu calcit, in alternana cu argile marnoase nchise Ia ~uloare, i gresii silicioase cu elemente rulate de roci bazice. La partea superioara se intilnesc bancuri de
calcarenite i lentile de mamocalcare silicifiate.
Fliul calcaros - istos este format din gresii calcaroase, calcarenite, mai rar calcirudite, intre care se intercaleazl argile istoase cenii-verzui. In calcarenite se obsearvl elemente de roci verzi bazice i de calcare neojurasice.
Formaiunea de Soharu este un fli argilos cenuiu cu episoade de wi1dfli. Secvena
este formati din siltite dungate cenuii, gresii slab calcaroase, ilrgile incbise taculoare, conglomerate cu elemente de roci bazice, calcare, calcarenite, lentile de mamocalcare, siltite
i gresii bine gradate, dar ceea ce este foarte important, formaiunea conine klippe sedimentare de strate cu Aptychus.
Fonnaiunea wildfliului cenuiu. Se indineazl cu formaiunea de Soharu i este
formati din argile cu blocuri i un facies flioid paratipic. ntre pachetele de argile se intercaleaz caicirudite, calcarenite, conglomerate polimictice, conglomerate tilloide cu elemente de' roci bazice, calcare tithonice grosiere, calcare fine kimmeridgiene, gresii
argiloase, cinerite bazice, jaspuri. Faciesul tlioid este compus dintr-o alternan de mame
siltice cenuii argile i argile siltice violacee, gresii calcaroase i conglomerate calcaroase,
calcarenite i calcirudite.
Evident, suma fonnaiunilor de mai sus este componenta cretacic inferioarA
alohtonl a unitatii de Cri-Bucium, pe care o putem paralel iza in mod direct cu alte secvene
din alte pnze. Despre problemele faciesurilor i cele bazinale vom vorbi dup!i ce vom descrie
toate unitlile.
Unitatea de Cri-Bucium Il
Conform conveniei, aici vom descrie cuvertura postaustric, antrenati impreun!i cu
componenta tectonic! austric!i a unitlii de Cri-Bucium n nelleclirjle laramice. n partea de
vest, Cretacicul superior este reprezentat doar printr-un tli senonian, micaceu, grezos, istos,
uneori grosier. n partea de est este vorba de formaiunea de Prul Izvorului (Albian superior), formaiunea de Ponor (albian dup Lupu, in Balintooi et al., 1987), oonglomeratele
de Negrileasa (Vraconian-Cenomanian) i de secv~a santonian-maastrichtian!.
Fonnaiunea de Prul Izvorului, este un tli grezo-istos fonnat din gresii micacee,
gresii grosiere dure, mame i mame argiloase cenuii, uneori nisipoase. Este un termen
transgresiv i discordant pe formaiunile mai vechi i conine foarte rar fragmente de calcare.
Conglomeratele de Negrileasa, sunt primul tennen care remaniazl cantiti importante de isturi cristaline, impreunA cu cuarite albe, gresii cenuii dure, roci bazice, calcare cenuii; i. ele sunt transgresive pe tennenii inferiori.
Stratele de Ponor. Considerate cuverturA post austriei de Lupu (in Balintoni et al.,
1987), tncep cu conglomerate polimictice i continui cu un tli grezo-argilos cu microbrecii
calcaroase. In Bleahu et al., (1981), stratelor de Ponor le este acordati vrsta albian!i i sunt

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

109

considerate un facies lateral al formaiunii de Soharu.


Senonianul, dup Lupu (n Balintoni et al., 1987), este reprezentat prjntr-o formaiune de tip Gosau (conglomerate, brecii poligene, gresii, mame cenuii), de vrst santonian-campanian inferioar, urmat de un fli grezo-argilos, de vrst campanian superior
maastrichtian. Pentru intervalul corespunztor tectogenezei pregosau, formaiunile sedimentare lipsesc.
Pnza de Vulcan
(Ohlig, 1907, Ilie, 1936, Bordea, 1971). Se inscrie la punctul (2), din clasificare,
fiind format! dup Bordea (1992), din calcare noduloase cu amonii, oxfordiene i calcare
masive de tip Stramb~, kimmeridgian - berriasiene. Constituie un petic de acoperire cu un
relief impuntor, suportat de unitatea de Cri-Bucium.
Pnza de Frasin
(Bordea, in Bordea, Constantinescu, 1975). Se inscrie de asemenea la punctul (2),
din clasificare, fiind compus din formaiunea de Frasin, (Tithonic-Neocomian).
Formaiunea de Frasin este alctuit din marnocalcare i calcare fine verzui stratificate in bancuri submetrice, intre care se intercaleaz calcarenite cu elemente de roci bazice.
n baz se ntlnesc argile verzui cu fee foioase care nglobeaz calcarenite i sihite dure,
budinate. i ea este suportat de unitatea de Cri-Bucium.
Pnza Munilor Metaliferi
Pnza Munilor Metaliferi, pe care o denumim astfel n cinstea lui Mircea Ilie, a
crui lucrare din 1936 nchinat. masivului Trascliu reprezint un model de cartare geologic!,
este o unitate tectonic complex, alctuit de jos 1n sus din pnzele austrice de Izvoarele,
Fene - Valea Muntelui, Colul Trascului i de Bedeleu, precum i din cuvertura cretacic
superioar a acestora . formaiunea de Valea lui Paul(Albian terminal - Cenomania), un
Senonian.detritic (conglomeratic i grezos) i stratele de Rdme (Aibian terminal- Senonian
baza!). Se inscrie la punctul patru din clasificarea propus.
Pnza Munilor Metaliferi l
Const din suma unitiiilor austrice: pnza de Izvoarele, pnza de Fene - Valea
Muntelui, pnza de Colul Trascului i pnza de Bedeleu.
Pnza Munilor Metaliferi II
Include formaiunea de Valea lui Paul (gresii i nisipuri cu stratificaie grosier sau
ritmic}, Senonianul detritic descris mai sus i stratele de Rme.
Dup Bleahu et al., (1981), stratele de Rme sunt reprezentate prin conglomerate
polimictice urmate de secvene de fli n care este caracteristic o alternanA ntre gresii
cuaritice cu ciment calcitic i mame sau marne argiloase. n unele locuri, stratele de Rme
ar avea aspect de olistostrom. n opinia noastr, partea superioar a stratelor de Rme ar
putea fi echivalate cu formaiunea deValea Mic- Galda, cel puin din punct de vedere sedimentologic.
Unitatea de Curechiu - Stnija
(Bordea, n Bordea, Constantinescu, 1975). Se inscrie la punctul trei al clasificrii.
. Dup Bordea, (1992), are in componen formaiunea ofiolitic (Callovian -Tithonic),
stratele de Curechiu (Tithonic- Neocomian), formaiunea calcarenitelor i calciruditelor
(Apian superior), seria vrgatd (Albian inferior), formaiunea de Prul Izvorului (Albian
superior) i conglomeratele de Negrileasa (Vraconian - Cenomanian). Noi adugm, in special din considerente geometrice formaiunea de Valea Mic - Galda (senonian).

Bleahu et al., (1981), consider ultima formaiune ca o unitate tectonic Iaramic de


sine stttoare . Fiind un wldfli senonian ce nglobeaz indeosebi elemente ale pnzei de

Ioan Balintoni

110
Cplna

- Techereu, el trebuia s se formeze n faa acestuia, deoarece peste pnza de


- Techereu st fliul de Boze, echivalent ca vrst cu formaiunea de Valea Mic Galda, dar total diferit sedimentologic. Din trei posibiliti teoretice - cuvertur a pnzei de
Fene, parte a pnzei de Curechiu - Stnija, sau parte a pnzei de Cplna - Techereu - noi
am ales cea de-a doua soluie, ndeosebi din cauz c este extrem de dificil s se considere
stratele de Boze o pnz laramic de sine stttoare. Fr ndoial, soluia dat de noi este
una temporarA.
Unitatea de Curechiu-Stnija 1
Formaiunea ofiolitic. Este compus din ofiolite cu intercalaii vulcano-sedimentare in care apar siltite verzui i crmizii i radiolarite violacee foarte dure.
Stratele de Curechiu, sunt formate din mamocalcare cenuii verzui silicifiate i
argile mamoase asociate cu jaspuri. La baz apar intercalaii piroclastice fine, iar la partea
superioar siltite dure violacee .
.Formaiunea calcarenitelor i calciruditelor este reprezentat prin calcarenite i calcirudite \1 bancuri submetrice desprite de siltite. Se mai ntlnesc marne argiloase violacee,
iar ca elemente n calcirudite se pot identifica calcare cenuii, roci bazice i granule de cuar.
Seria vrgat. Se caracterizeaz prin abundena marilelor violacee "i a niarnelor
argiloase dungate cu lentile centimetrice de piroclastite fine, iar la partea superioar se ntlnesc gresii aleurolitice.
Unitatea de Curechiu-Stilnija II
Formaiunea de Prul Izvorului. Este un fli grezos cenuiu format din argile i
argile mamoase, siltite i gresii dure, cenuii. Se i~tlnete i n unitatea de Bucium.
Conglomeratele de Negrileasa. La fel ca i n unitatea de Bucium, sunt caracterizate
prin abundenta elementelor de cristalin tmpreun!i cu calcare de Stramberg.
Formaiunea de Valea Mic- Galda. Dupli cum am mai menionat, este un wildfli
senonian.
Cplna

Pnza de

Mure

Denumim pnza de Mure ansamblul format din pnzele austrice de C!ibeti, de


C!plna-Techereu, i de Ardeu, mpreun cu cuvertura lor postaustric comun, adic formaiunea de Forndia, vraconian - cenomanian, precum i stratele de Boblna coniaciene,
stratele de Geoagiu eoniacian - santoniene , i stratele de Boze santonian - maastrichtiene.
Dup Bleahu et al., (1981), stratele de Boze s-ru: individualiza ca unitate tectonic aparte,
ns analiza foilo~ 1:50:000 Geoagiu (Bordea et al., 1978), i Zlatna (Borco et al., 1981 ),
face dificil aceast interpretare, pentru c un plan de nclecare al stratelor de Boze nu are
loc spre vest (a se vedea foaia 1:50.000 Deva, Lupu et al., 1982). Pnza de Mure s-ar inscrie
la punctul (4), din clasificarea propus! de noi i deoarece pnze le de Cbeti i Ardeu le-am
descris deja mai rm,ne s descriem pnza austric de Cplna- Techereu i secvenele post
austrice.

Pnza de

Cplna- Techereu

Ca pnza austric, pnza de Cplna- Techereu, menionat de Lupu in Ianovici et


al., (1976), este compus din principala mas de ofiolite din zona Mureului, pe care s-au
instalat faciesurile calcaroase masive ale Jurasicului superior. Ofiolitele sunt reprezentate att
prin seria tholeiitic, ct i prin cea calcalcalin. Ofiolitele urcl pn tn Callovian dup
vrstele furnizate de radiolarii din jaspuri, (Dumitric citat de Bleahu et al., 1981 ). Secvena
sedimentar ncepe cu jaspuri, urmate de calcare micritice oxfordiene i apoi de calcare
masive kimmeridgian - tithonice. Pe urm!t, direct pe roci bazice sau pe calcarele masive stau
calcare mamoase sau nisipoase cu orbitoline de vrst!t barremian-apian. Pe alocuri se mai

Geotectonica terenurilor metamortice din Romnia

111

ntlnesc secvene de wildfli constnd din argile foliate ce conin blocuri de roci bazice, precum i calcare jurasic superioare i urgoniene (Bleahu et al., 1981 ). Wildfliul a fost atribuit
Albianului.
Pnza de Mure 1
Este reprezentat de cele trei uniti austrice la un loc: unitatea de Cbeti, pnza
de Cl\plna-Techereu i unitatea de Ardeu. Acestei uniti ii aparin i fragmentele de
cristalin care n zona ClirmAzneti - Vora stau peste pnza de Cbeti. Ele constituie un
echivalent al pnzei de Colul Trascului. Comparnd pnza Munilor Metaliferi 1 cu pnza
de Mure 1 , celei de-a doua i lipsete doar pn.za de Izvoarele. n schimb i se ataeaz pnza
de Bejan (singurul exemplu pentru punctul 1 din clasificarea Transilvanidelor), precum i elementele Carpailor Meridionali n continuitate cu cristalinul masivului Poiana Ruscit de nord.
Pnza de Mure II
Include formaiunea de Forndia, stratele de Boblna, stratele de Geoagiu i stratele
de Boze.
Formaiunea de Fomdia. ncepe cu conglomerate cuaroase cu ciment calcaros ce
trec la gresii calcaroase. Urmeazit o secven calc-lititic i mame roietice (Bleahu et al.,

1981).
Stratele de Boblna. Sunt constituite din conglomerate i gresii.
Stratele de Geoagiu. Sunt reprezentate demarne violacee i cenuii, gresii i argile
cu blocuri asemntoare cu wildfliul.
Straele de Boze. Sunt formate din fli grezos-marnos. Aceste ultime trei entiti leam redat dup Bordea et al., (1978).
Pnza de Mure este cea mai important unitate laramic dintre Transilvanidele vestice i ea a nclecat sp.-e nord mpreun cu cristalinul masivului Poiana Rusc i cu unitatea
de Bejan . .
Ajuni in acest punct, putem face o analiz faciesal retrotectonic a formaiunilor
care alci\tuiesc Transilvanidele vestice, n sensul incercat de Lupu (n Bleahu et al., 1981),
i de Sndulescu (1984). Astfel, este evident cii in poziia cea mai extern in raport cu
Tethysul transilvan s-au aflat unitile care conin strate cu Apthycus. Apoi au venit unitile
in care in Jurasicul superior s-au dezvoltat formaiuni marno-calcaroase parial flioide. n
fine, in poziia cea mai intern s-au aflat unitile n care ofiolitele sunt bine reprezentate i
care au permis dezvoltarea n Jurasicul superior a recifilor calcaroi care au dat calcarele de
tip Stramberg. Lund n considerare modelul redat de Nicolae (1994), i lucrarea lui
Balintoni, Iancu (1986), rezult urmtoarele: pnzele de Bedeleu, Ardeu, Vulcan, Ciiplna
Techereu, Colul Trascului, reprezint arcul insular propriu-zis sub care s-a realizat subducia spre vest. De aici provin pnzele cele mai interne pomenite mai sus. Restul pnzelor
i au ori'ginea n bazinul marginal situat intre arc i cratonul Preapulian. Acest bazin a fost
eliminat n intregime in Cretacicul inferior i resturile sale le vedem astzi in unitile de
Curechiu-Stnija, Fene , Ciibeti, Valea Muntelui, Cri -Bucium, Groi i Izvoarele. Singura
unitate aflat iniial in poziie mai intern! dect arcul este unitatea de Bejan. Ecouri ale
tectogenezei pregosau se nregistreaz in cadrul Transilvanidelor, dar importana lor e secundar i nu indeajuns cercetat i descifrati. Putem cita absena aproape n totalitate a
Tiuonianului i eventuala nciilecare a unitii de Bejan peste partea sudic a celei de Cbeti.
Tectogeneza laramic ncheie evoluia Transilvanidelor vestice cu o nou scurtare importan t a marginii cratonului Preapulian. Se creaz incleciiri i ariaje cu amplori tot mai mari spre
sud-vest. n toate cele trei tectogeneze trebuie luate in considerare rotaii proceas ale
Transilvanidelor vestice imp~se de pintenul mult avansat spre vest al cratonului Euxinic. De

112

Joan Baltntoni

altfel prezena acestui pinten a determinat caracterul antitetic al Transilvanidelor vestice i al


Apusenidelor, cratonii Preaptdian i Getic fiind obligai s se nghesuie n golful format ntre
placa Eurasiatic i cea Euxihic. Vergena pnzelor spre _nord-vest se schimbil acolo unde se
termina latura nord-estic a golfului. Revenind la relaia di!Jtre faciesul formaiunilor i contextul geotectonic n care ele se fonneaz! unntoarele concluzii se impun.
1. Secvene calcaroase groase se pot instala pe arcul magmatic n etapa sa final de
evoluie cnd magmatismul extruziv scade in intensitate i arcul ajunge aproape de suprafaa
apei.
2. n bazinul marginal sedimentarea iniial este de ap adnc, asemnndu-se cu
cea a fundului oceanic propriu-zis: magmatite bazice cu care se asociaz jaspuri, argilite,
apoi mame i mamo-calcare fine.
3. Cnd ncep scurtarea bazinului i obducia, sedimentarea se modific! dramatic,
devenind nti predominant flioid i apoi de tip wildfli. Fliul indic restrngerea treptatA
a bazinului marginal i transfonnarea lui n bazin remanent, iar wildfliul mrturisete
eliminarea bazinului remanent i transformarea lui in bazin de forland peste care inainteazA
stiva de pnze, nc n regim subacvatic.
4. Odat cu incetarea naintrii pnzelor, n bazinul de forland incepe depunera
molasei prin eroziunea terenurilor emerse. Deci avem o evoluie de la bazin marginal pe
crust ofiolitic, la bazin succesor remanent, apoi la bazin succesor de forland i in fmalla
un bazin suprapus att forlandului ct i structurilor ariate.
5. Depozitele de fos i prism de acreie absenteaz! din corpurile Transilvanidelor
vesti'Ce. Fosa de subducie a fost la interiorul arcului insular (adic spre est de acesta).
6. Transilvanidele estice sunt imaginea n oglind a celor vestice, tns in acestea
exist magmatite ~e fund oceanic veritabile, deoarece ele provin din elim1narea Tethysului
oceanic propriu-zis i nu dintr-tin bazin marginal sau dintr-un arc magmatic.
"7. Cratonul Getic era acoperit in apropiera Tethysului transilvan de o cuvertur
mezozoic ce includea i Triasicul, ceea ce explici\ -prezena olistolitelor triasice n sedimentele bazinelor remanent i de forland, estice.
Un comentariu special merit pnza de Mure, principala Transilvanid vesticii
laramic. ariajuJ. din fruntea ei reprezint n fapt limita tectonic opus planului din baza
Getidei laramice de Timi-Boia, in aria masivului Poiana Rusc. Spre nord-est, din pnza de
Timi-Boia se ramific alte inclecri lararnice de epluare groas, ce divizeaz cratonul
Getic i care rmn ascunse sub depozitele bazinului Transilvaniei. O asemenea unitate a fost
ntlnit in forajul de la Pogceaua (Ciupagea et al., 1970).
Din toat discuia asupra Transilvanidelor se poate observa c forele tectonice
genereaza o varietate practic infinit de structuri i c fiecare segment al unei centuri mobile
trebuie studiat separat. Evident, aceasta n cadrul principiilor generale care guverneaza tectonica plcilor.
Pentru nomenclatura unitilor austrice din soclul Transilvanidelor laramice se poate
recurge la un singur nume in cazul unitilor paralelizabile. n acest sens, pnza de Fene
elimina numele de pnza de Valea Muntelui i de pnza de Clbeti, iar pnza de Bedeleu
elimin numele de pnza de Ardeu i pnza de Cplna- Techereu.
ntr-o asemenea nomenclatur, pnza Munilor Metaliferi 1 ar fi fonnat de jos tn sus
din pnzele de Izvoarele, de Fene, de Colul Trasc!ului i de Bedeleu, iar pnza de Mure 1
din pnzele de Fene, de Colul Trasclulu i de Bedeleu, la care s-ar adAuga unitatea de Bejan
i celelalte elemente sudice.
Unitile nord~ce ar avea drept componentli l cel mai probabil pnza de Fene.

113

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

ncheiem reamintind c n accepia acestui text, cristalinul pnzei de Baia de Arie a fost lipsit de depozite permo-mezozoice in momentul amplasrii Transilvanidelor au strice.

m. Apusenidele
Apusenidele provin prin forfecarea soclului cratonului Preapulian n timpul tectogenezei pregosau. Sunt pnze antitetice att de cuvertur ct i de soclu, care au fost divizate
tn dou sisteme: sistemul pnzelor de Codru in poziie inferioar i sistemul pnzelor de
Biharia tn poziie superioar. Unitatea de Bihor este subasmentul tuturor. Un comentariu
asupra problemelor pe care le ridic Apusenidele a fost publicat de curnd de Balintoni
(1994). Descrierea pe larg a tuturor unitilor i evoluia ideilor ce se refer la Apusenide pot
fi gsite in Ianovici et al., (1976), Bleahu et al., (1981), i Sndulescu (1984). n titnpul tectogenezei pregosau cratonul Preapulian a fost supus maxim ei compresii i scurtri. Balintoni,
(1994), a sugerat c in timpul perioadei tectogenetice cretacice regimul tectonic la contactul
~nvergent dintre pUlcile Preapulianll i Getic! a fost de tip subducional avansant, .conform
ideilor exprimate de Royden (1993). Aceasta nsemneaz c viteza de convergen a fost mai
~are ~ect viteza de subducie, ceea ce presupune printre altele o cuplare strns ntre pl!ci.
Sistemul pnzelor de Codru include mai ales pnze de cuvertur, singura pnz cu soclu fiind
cea de Fini- Ferice(- Unnt). Sistemul pnzelor de Biharia, ce acoper pnzele de Codru,
cuprinde predominant pnze de soclu. Unitatea de Bihor posed o cuvertur permo-mezo.zoicll bine dezvoltat peste un soclu cristalin deschis pe rnari suprafee.

1. Unitatea de Bihor i sistemul pnzelor de Codru


Cuverturile unitii de Bihor i ale pnzelor de Codru pot fi aranjate intr-o succesiune de la nord spre sud care indic o tranziie de la faciesuri nord-alpine la faciesuri sudalpine pentru sedimentele mezozoice, cu deosebire pentru cele triasice. Greuti de
poziionare apar din cauza suprafeei mici a unor uniti tectonice din sistemul pnzelor de
Codru, succesiunilor lor fncomplete i relaiilor de suprapunere nu intotdeauna concludente,
din motive similare cu cele discutate la descrierea Getidelor estice. Totui succesiunea
ce in
faciesurilor de la nord la sud este corelabil cu succesiunea pnzelor de jos n sus,
linii mari indic un important transport tectonic invers, adic de la sud spre riord. Aceast
observaie nu este ns valabil i pentru sistemul pnzelor de Biharia. Vom descrie nti
cuverturile i apoi soclurile unitii de Bihor i ale pnzelor de Codru.
Ordinea de jos n sus a pnzelor sistemului de Codru este urmtoarea: pnza de
Vlani, pnza de Fini-Ferice (-Urm!it), pnza de Unnllt, pnza de Vetre; pnza de DievaBltrnescu, Pnza de Moma, pnza de Coleti, pnza de Vacilu.

ceea

a. Cuverturile
Deoarece am ntocmit un tabel de corelare a cuverturilor, bazat ndeosebi pe foile
. hrii geologice a Romniei scara 1: 50.000, Zece Hotare, Dumbr!via, Dr. Petru Groza,
Pietroasa, Vacu i Biharia (Bordea et al., 1986, 1988, Bleahu et al., 1984, 1981, 1985,
1979), nu vom mai discuta pe larg litostratigrafia fiecrei uniti in parte, ci vom insista
: asupra variaiilor faciesale care explic aranjamentul unitllilor din tabel. n general schema
ilustrat de noi nu difer sellUlifit:ativ de cele propuse de Ianovici et al., ( 1976), Bleahu et al.,

114

Ioan Balintoni

(1981), i Sndu1escu (198:4), fiind mai apropiatii de ultima. Inovaiile introduse de noi sunt
urmatoarele: intercalarea pnzei de Vetre ntre cea de Urmt i cea de Dieva-Btrnescu;
plasarea pnzei de Coleti ritre cea de Vacu i cea de Moma; trecerea pnzei de Arieeni
la sistemul pnzelor de Biharia. Doar aceast ultim modificare posedli o semnificaie geologic majora, discutat deja (Balintoni 1994). n fine, de acord cu Sndulescu (1984),
desprim pnza de Grda de cea de Fini- Ferice(- Urmlit), i o atam de asemenea sis-:temulu,i pnzelor de Bihari~. n favoarea acestei atitudini pledeaz: aria de rspndire a
pnzei de Grda, adic mai ales la est de meridianul culmii Bihariei, acolo unde se dezvoltA
preponderent i pnzele de Biharia i de Baia de Arie; slaba conservare a cuverturii mezozoice; intreruperea aflorlirii ei, la vest de izvorul sudic al Criu1ui Pietros; diferenele de compoziie dintre socluri; absena vreuneia dintre pnzele sistemului de Codru superioare celei de
Fini, ntre pnza de Grda i pnzele superioare ei din si,stemul de Biharia.Menionm c
departajarea sistemului pnzelor de Biharia de cel al pnzelor de Codru o facem pe criterii
tectonice i nu pe criterii de facies al cuverturilor permo-mezozoice, deoarece pnzele de
Arieeni, de Grda i de Fini- Ferice(- Urmt), (cuverturile lor), sunt corelabile faciesal.
Aspectele faciesale ale Triasicului care permit aranjamentu1 unitilor tectonice conform
tabelului sunt urmAtoarele:
1. Dispariia spre sud a stratelor de K6ssen i a Keuperului carpatic rhaetiene
(ultimele reminiscene in pnza de Dieva- Btrnescu).
2. Restrngerea la zona nordic a faciesului de Codru, norian (ultima apariie n
pnza de Vetre).
3. Apariia n Triasicul superior a faciesului calcaros recifal de Dachstein ncepnd
cu pnza de Dieva- Btrnescu i extindrea lui in zona sudica.
4. Caract.erul din ce in ce mai carbonatic al Triasicului spre sud, proprietate ce culmineaz in pnza de Vacu.
5. Diferenierea sedimentrii n Werfenian spre sud, n dauna gresiilor cuaritice.
n ce privete Permianul, acesta se ngroa, s~ diversific i tinde a deveni marin
spre sud, tot in aceeai direcie tlcndu-i apariia i apoi devenind abundente rocile bazice.
Pnza de Coleti am plasat-o la origine la nord de cea de Vacu, din cauza prezenei
calcarelor recifale de Dachstein, care n pnza de Vacu dispar, Triasicul superior cptnd
caracteristici de sedimentare de ap mai adncA.
n ce privete Jurasicul, corelarea devine dificil din cauza absenei sale in unele
unitiii. Cteva observaii se pot face totui:
1. n unitaile nordice Liasicul este parial n facies de Gresten, iar Jurasicul mediu
i superior tinde sa devinlt calcaros.
2. n unitiiile sudice, mai nti vireaz spre calcaros i Liasicul, apoi ntregul Jurasic
pare a reflecta o sedimentare de ap!Lmai adnc, n care calcarele sunt nlocuite parial sau
total de argile, argilite, mame.
Succesiunea faciesurilor discutat mai sus este practic identic aceleia din Carpaii
Vestici i Alpii Austrieci (Andrusov et al., 1973), faciesurile sudice flcnd legAtura cu cele
dinarice. Din punct de vedere al analizei bazinale putem spune urmtoarele: Triasicul
reprezint o platformA carbonatic in toate unitAtile; procese de extensie i rifting i apoi de
scurtare i coliziune se pot decela clar ncepnd cu Liasicul i treminnd cu Cretacicul superior n unitile. nordice; n unitatile sudice se poate constata doar o adncire a bazinului in
Jurasic; prezena doleritelor n Liasicul pnzei de Vaclu (e.g. Sndulescu 1984), ar putea
sptihe ceva despre vecintatea unui rift. Concluziile cele mai generale pe care le putem trage
lund n considerare cuyerturile unitii de Bihor i ale pnzelor de Codru sunt urmtoarele:

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia


1. Unitile nordice s-.au aflat tn apropierea unui rift, iar unitatea de Vacu n
apropierea altuia.
2. Riftul din apropierea unitilor nordice se poate presupune a fi fost cel penninic,
iar cel din apropiera pnzei de Vacu cel meliatic. Neubauer et al., ( 1995), descriu domeniul austroalpin ca fiind ncadrat ntre aceste dou rifturi.
3. Bazinul pnzelor de Codru nu a avut legtur cu bazinul Transilvanidelor. ntre
ele s-a gsit teritoriul din care provin pnzele sistemului de Biharia.
n relaie cu rifturile penninic i meliatic i influenele lor asupra cratonului
Preapulian se mai pot face urmtoarele observaii. Riftul penninic s-a format n Liasic, motiv
pentru care faciesul de Gresten se instaleaz in unitile nordice n aceast perioadA
(Neubauer et al., 1995). Riftul meliatic s-a iniiat nc n Permian, astfel c n Triasic el a
evoluat deja spre oceanizare (Neubauer etaJ., 1995). Aceasta explicA absena unei influene
a sedimentrii de rifting, n unitile sudice, pe de o parte, iar pe de alta, de ce se modific
sedimentarea in Jurasic prin trecerea de la platforma carbonatic la regim de apA mai adndi:
datoritA subduciei spre sud, odat cu scurtarea bazinului meliatic, produs n Jurasic, marginea sudicA a cratonului Preapulian incepe sli joace rolul de bazin de forland.
n continuare ataAm tabelele cuverturilor sistemului pnzelor de Codru.
b. Soclurile
Unitatea de Bihor este alctuit n mare m!surli din metamorfite, in schimb dintre
pnzele sistemului de Codru numai pnza de Fini - Ferice (-Urmt), posedA un soclu,
_reprezentat prin metamorfite i strb!ttut de granitoide.
Soclul unitii de Bihor, este format, dup Dimitrescu (1988), din grupul de Some,
mezometamorfic, de vrst precambrian, i din formaiunea de Arada, epimetamorfic, de
vrst vendian - paleozoic inferioar. Ambele sunt strAblltute de granitoidele de Muntele
Mare. Conform lui Stan (1984, foaia 1:50.000 Dumbrvia), soclul pnzei de Fini este
reprezentat prin seria de Botfei, epimetamorftc, de vrsta precambrian superioar, strMtuta
de granitoidele de Codru de vrst paleozoic inferioar; in 1989 acelai autor este de prere
ca seria de Botfei, poate fi de vrst cambrian, iar granitoidele de Codru permiene. Noi considerm toate secvenele menionate mai sus ca aparinnd litogrupului Some de vrstA precambrian, constituit in unitatea de Bihor de sublitogrupul Bihor i in pnza de Fini de litozona Botfei
Litogrupul Some. Litostratigrafle. Urmnd divizarea propus de Dimitrescu
(1988), dar n limbajullitostratigratic informal utilizat de noi, sublitogrupul Bihor are in componen!t, incepnd de jos n sus, Htozonele Valea Couri, Giurcua, micaisturile superioare
iArada.

Litozona Valea Couri este format predominant din micaisturi cu intercalaii de


paragnaise micacee. La partea superioar se ntlnesc cteva lentile de roci carbonatice.
Litozona Giurcua are o compozitie leptino - amfibolitic. Ea const din micaisturi
care conin intercalaii masive de roci leptinitice, ce se niruie de la gnaise cu feldspat potasic pn la cuarite feldspatice, precum i amfibolite de compoziie gabbroic.
Litozona micaistyrilor superioare are in componena micaisturi cu rare intercalaii
de leptinite sau cuarite. La est de Muntele Mare apar i cuarite grafitoase.
Litozona Arada este format din paragnaise i amfibolite retromorfe (descrise ca
isturi sericito - cloritoase cu porfiroblaste de albit, isturi clorit epidotice i isturi actinotalbit-epidotice), din metaporfiroide i alte tipuri de metaacidite, cteva intercalaii de cuarite
negre grafitoase i un liton. subire i lenticular de calcare dolomitice. Relaiile Iitozonei

Ioan Balintoni

116

1. Unitatea de Bihor
rrui\ONJAN med
VRACONIAN
!ALBIAN

lUp

Gmlii. siltito. conglomenoto fi isturi argiloase cenuii ,; clrlmizii


(Formatiunea de Valea Grdanului)
Complexul paiilor alauconitice cu intercalatii de calcar superior cu

pacbiodonte

c
R

APTIAN

inf

BAI\REMIAN
HAUTIEI\JVIAN
VAI..LANGINIAN

BERRIASIAN
T1THONIC
J

MALM

KIMMERIOOIAN

u
XFORDIAN
AI..LOVIAN
OOOGER

ATHONJAN
BAIOCIAN
AALENIAN
TOARCIAN

s
'

PUENSBAHIAN
LI ASte
SINEMURIAN

HETANOIAN

Calc:are

Calcar inferior cu pachiodonre. tn baza eu ch....."

urv;oniene

Bauxite

Calcar de Albioora - micrite cenU$i inchis, eu oncoide


alcar de Cornet- ~lcare recifale c:enupi d:est!!i
Calcar de Farcu
c.Jcar de Gll"-i
Calcoc de Voci

calcar recifalalb
calcar peleta1 cenut;iu deschis cu accidente silicioase
.. calcar pe.letal cenutiu fnehis.cu accidente silicioue
a

-------------------.:.___

de
Ec\e'

A
1

ronnatiunea

Calcar mediu cu pachiodonto


Mame sillice. calcare 1i pesii
Ca1care micritice bioclutir:e li 1isturi arailo-1111111011e cu 1m011ili
Btecia de Gup

:;alcar cu Enrolium cllleare cu noduli bruni calcan: aalbene Dllllo

alcue oolilicc feruR.inotle

Mame i oalctto momoue cu conctO!iuni foofatico (Fiokon mOI'JIOI)


DOMERIAN
C'.alcve encrinidtc Jr"ZZISe roteatc ti cenu,ii
HARMUTIAN Calcare marnoae ~;i !"me CU!!Jii C!l!; 2honuri
CARIXIAN

Encrinite I'OfC&te i cen"'ii,


.
-----&!!!ii.J:!I.!!l2-1!0 ti mann~!!.!!!---.;...--~-;::-Gretii cuartitice cu iatcrealatii de argile plutice; gmii fine micacee
.
f'lciea
grali si oonalocneratc CU&ttitice; tilturi arailouc: calcare micritice
do
rn bad, brecii cu elemente de calcare
Greaten

RHETIAN
Fonutiunca
sup

NORIAN

Calcare fine, flaturi railouo lllfli


Brecii caiCIIOIICculianltpaO araiiGo

~ARNIAN

do
Sc:irill

I.AOINJAN
A

Clllcaro albe reoifalc - calcuc de Wettot1toin


med

ANISJAN

Calclrcnite cerna,ii; calcare nea,n= de Guttenm:in;


~i culf1ilicc 'i craii ca"moaati
alcar ele Vida cilcare c:e~~ueii cu fee ondulatc
SiltUri de Petti1 - $iaturi argiloue ne~ft=

DoJomit IUperior
Plcare de Bucca - calcare nepe vermicularc
Oohxnit inferior

inf

WERFENIAN

SUturi argilouc rotii


Gresii <UIIIiticc
Congbnente cuartitice
Sisturi ti polii clrlmizii, loc:al vernUcuiar.

PERMIAN

.oaglomcrate CUiflitice

--

--

117

Geotectonica terenurilor metamorftce din Romnia

2. Pnza de: Vllani


nJRONIAN 1110<1

sup

VRACONIAN
fALBIAN

APTIAN

!o~ii cuaritice c.alnroase, ,iari arJiloas.e negR

inf
BARREMIA.N
C'..Aleare cu pachiodonle calwe
f.HA~U1:=':'-T:-!ERI=;:V:!IA7N:';--iBauite
VAUANOINIAN

c~"~~;~-~ipi;;;;;iid~

u~nienc

..................-....................................-................

........

---F;m~~r;~-d~

I:B"'E"'R"R"'IA-:-=SIA=N-;----'l recioaKin bul

Sighi ...l

TITHONIC

MALM

K!MMERIDGIAN
OXFORDIAN
p.LLOVIAN

IR
IXXlGFR

IA

BATHONIAN
BAIOCIAN
AAI.f.NIAN
TOARCIAN

jll
PUENSBAHIAN
UASIC
SINEMVRIAN
HlriTANOIAN

!Ore1ir CUU1itice fi siltite ccnuaii


~

.... cresii ,, isturi arcitoasc comificate- fs. piromet'asomatie

faeies
de
Greaten
Strate

rs~ru~c~;ilik;mm~mevio~~Si-~~i~~-b;;~rid~-d~i~;;;~;;;ua~K~~~-..

Form.ali\ln01. de Oblri lzbuct:lui ealcare dolomitice albe,


uneori brecil cakarouc cu ciment vioiKCU
C.lc&r de Rota- calcan: ncgrr: cu silit:ifteri

Dolomile caw.ai, 1resii ,. aihite dolomitice in plici

u.r

WIORFENIAN

Grcsii cuukice

PERMIAN

Oruii cuuitice cu rari felcbpt41 ~ flst\iri arsloue clrlmizii. FormA~iuna oligomictk:l

Ioan Balintoni

118

.3. Pnza de Fini - ;<ericc (Urmt)


A

sup

rURONIAN raed
VRACONIAN
ALB !AN

~PTIAN
inf
BARREMIAN
lAlfiTI!RIVIAN
1\iALU. NOINIAN

Mamc>ulca"'lll"si~ ailtite, + ailicilicri;

BERRIASIAN
tf!THONIC
in bazl, jupuri
MALM

KIMMERIOOIAN
1-===.,..",.--~C&Icare albe: anu,ii cu silicficri

XFORDIAN
[cA.LLOVIAN

IA

DOOGER

BATHONIAN
A10CIAN
MLENIAN
fi'OARCIAN

s
IPLIENSBAHIAN
LIASIC

~","..,.,".,=,..,..,,.,....-~Calcare marmoreene negre i roii


SINEMURIAN
C&lcare de Moneua colcare eno:riailice ,; colcare J>Odulare I'Ofii

IRHETIAN

r~E!!~,.E!~.l~~.~.!'l.~!~t.P..~!!.!!!!~!!.~.~~.!!!B~,.~!!~~~.n~l.~....................f.!:.~!.~~.~~....... ..
Keupcr Carpatic

1"'8ile p greaii Vllli fi verzi cu inten:alatii de dolomito li calcare

1,.,=.,..,.,..,..---~FoRD&Iiunea de Codru ti de valea Frunzei Co.pte ncscparate.Colc:aro albe,; ftClP"

sup

INORIAN

F~;;;~iu;;;d;ri;;:-~;i~r;;n;;,r;~i~;;g;i~do~t~;d~i~;,;;~b;;;t~~~;
1--".,.."._",,__ _~Manno~e. isturi areiloase, siltite, brocii calcarouo, calcarc, dolomite aJbe

ARNIAN

U.DINIAN

mod

ls

........~=--~~---1
Formaiunea

Gresii calcaroaso cenuii, calcare negre


~d~o.:C;::o~d:!JN~---1
!?.\\!!!!!!!!?..~!!?.~................................................................................................................................................ ..
Calcate ceoutii ,; negre cu oilicifleri

Dolomite cenutii llnlilicale ti psluri neg,.


1-==-=---~ in sectorul fcrioe- cu in~ii de bleeii cu material tufogen)
IANISIAN

FoiJIIaliunea
de Roia

Ooeaii ,; ailtite dolomiti..., In plki


Dolomite cenufii. dolomite albe vacuolare, doloraite negre,
in bazl dolomite ~ colcare oeRUfil

inf

[WERFENIAN

PERMIAN

;!H~~!~.!~~..~.!!~~.I~!~.~!P.ti~.~.Xt:~..P.~~!.~~!~.'!'.~~.,.i_~~~~--- ..

Gresii cuanilice
Gresii cual'fitice, fisturi argiloase clriiDZi cu rari fcldspai
Conglomerate feldspatice, brecii riolitice, tufuri
Gresii i $isturi usiloase ~izii,
Riolilc ignimbritica, rioJite filoniene, spilite fi lamprofire
Sillite violacec c:u rare lentile carbonatice
ioresii venaiculare
Conglomerate laminllle

Formaiunea

oliaornictid

Fonnaiunea
foldsoaticl
Formaiunea

vcnnicularl

119

Geotectonica terenurilor metamortice din Romnia

3. 1. Pnza de Unnt

~----~~~j~~~N~~-.---~--------------------------------------------,
ivRACONIAN

=
T

"

in[

BARREMIAN
MI.TITERIVIAN
~ALI.ANOINIAN

ERRIASIAN
1::-:====~--ICatcare nqre i ccnu.,ii in plici

MA LM

"'IMMERIOOIAN

IJ

OXFORD! A N - CALI.OVIAN

Il
DOGGER
~

BATHONIAN
BA.IOC.JAN
IALENIAN
TOARCIAN
i.auri

ar;iioue nean cu atuneclri intrafonuionale

de

I'UENSBAHIAN
UASIC

Unoll
~ETfANOIAN

Forrat(luaea de k6t~m : c.a*te, cak:&rc aruoue tpaetee,

,~.~~!.!.~~.!!!1~................................................................................. ..........

::;::::-:-::;------tKeupe:r C.rpltic : fdu.ri mamna11 arailo11e vM>lacee ti verrui cu intercalaii de eakerc in pl~

1:po<JRIAN

l.ADINIAN

med

"NISIAN

-inf

[WERI'ENIAN

ERMJAN

120

Ioan Balintoni

3.2. Pnza de Vetre


"'P

:
~

fTURONIAN mcd
VRACONIAN
AI.BIAN

AI'TIAN
inf
BARREMIAN
HA!TITEIUVIAN
VALU.NOINIAN

le

BEIUliASIAN
rmHONIC

tu

MAI.M

KIMMERIOOIAN
DXFORDIAN
~LLOVIAN

~
DOO<iF.R

"'

ls

BATHONIAN
BAIOCIAN
MLENIAN
TOARCIAN

PLIENSIIAHIAN
LIASIC

SINEMURIAN
HE1TANOIAN

lr-

RHE"fiAN

sup

NOR.IAN

!oolnmitc de Ftlsiocl : clolomite albe "' inme.Jalii de rallc ""~"' sikieo


f::.,:-;::-;:-:-:"----jmoinisccnJeln r.cics clo CodN
--~

CARNIAN

..................................................................................................... ...........................................................
LADINIAN

mod

ANISIAN

ud

WEIIFENIAN

PERM!AN

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

l21

4. "Pnza de Dicva - Bltrncscu


TIJRONIAN111ed
VRACONIAN
!AlBIAN

our

. ~

IAP11AN

re

inr'
BARREMIAN
HAI!ITERIV!AN

VAU.ANGINIAN
BERRIASIAN
~'ITHONIC

MALM

Mamocalcare

Omii

KIMMERIDOIAN
OXFORDIAN
CALLOVIAN

~
DOGOER

"

BATHONIAN
BAJOCIAN
MLI!NIAN
TOARCIAN

Pt.IENSBAHIAN
I.IASIC
SINEMURIAN
HE1iANOIAN

C";,!!R~r~.~IF.!..t!.~~.............................._..........................................................................................,..........................
f.~.~}.~.!.~.~~!~..:.~.!!!J.~!l-................................................................... ,............................ :..............................
:;:;.;;;1";':;'"----iOolomite ,i cekue cu megalodontc
RcrainiiCCI'Ic: de

RHF.TIAN

;
;,,

up

NORIAN

~~.!~.~~-~~~.m.~.!~~l.! .~~..,;fgJ~.~~~-~~~................................... ~~P.~r..~~9?-~.t.~~.......................................


t~.i'~-~-~~~.'.!1'!:.:.~.~~-~f!!!t!............................................_,,,.... ., .................................................................
Calc&rt dolomitice albe cu haJobii

~:-::":~~----ICalcaro
doklnlitice ro'ii cu blobii, k:are pestrie
CARNIAN

'

LADINIAN

'Il

ca~oc.. c1c ~~Glia : ea~<:an> ...,..,.. ....,_ liliciouc


tii&Uri &llbui w DIIOMII

CalcaR......,i!n~

mod

ANISIAN

Dolomite cemi~ ti nepe


Dolomirul de Bulz: dolomite ~
Grelii ,i iltitc dolomidce Ia plici

in(

WERFI!NIAN

.~~~~~,.8!.!~H.~!.~.!!!.E~~2.\9.ga..i!!.~.~~---- ............................................................-............

Oresii cua1itice

Forn~&\iunea oligomic:ticl

Form~unea

PERMIAN

: c,msii cuart,itice cu feldtpt4i


riolitclor a.petioarc : c.oa.Jf.omerate, ~ pesii feki.,.UCC.

fioluri Olliloue. ciMrile"" intercalolil de !ove riolilioe

Formatiunell buicl : ti*" ar&iloue, creaii fine violacee. bu"Ake, ma~, do)aite.JPllitice
Formaiunea riolitclor ~ :

ipia'brite riolitice

----------------~----------------------------------------~

Ioan Balintoni

122

S. Pinza de Moma
rup

c
~

~
le

TURONIAN meci
VRACONIAN
ALBIAN

APTIAN
inf

BARREMIAN
HAU"rTEJllVIAN
VAI.LANOINIAN
BERRIASIAN
TITilONIC

MALM

KIMMERIOOIAN

\)

OXFORDIAN
CALLOVIAN
~

BATKONIA)I
I)OGOI'R BAJOCIAN
AALENIAN
~OARCIAN

ls

PUF.NSBAHIAN
LIASIC
SINI!MUIUAN
HEITA~IA)I

RHETIAN

rr
~

sup

NORIAN
FacieJ de Daclastein : Cak&re recifale cenutii detc:bia cu balobii

i amonii

FARNIAN

LADINIAN
A

mcd

C".aJcare cmufii-ro.t eu halobii


.alcue dolomitice cu criaoidc

Form"iunea
de Izbuc

!ANISIAN

ls
Dolomile negre

c
inf

WERFENIAN

,i!!~~..&~!!!..~!P.~!:!:.l~.P).~i,.~.?.\?.!!!!!~.1.!!.!!!!'.~................................................................................................. ,.. ..

Oreoii cuoqilice
jConatomeate i gresi: teldapatice,. $isturi argiloue
Riolite iftrldlcinate nediferen&i.ae
Ciaerile CII illlercalatii de lavo
Graii r..e. ,isturi ara;iloasc

PERMIAN

Bazatle anamcsi&e dolcritc apiliti.ce


Riolitc cincrite cu intcn:llatii de la ve]
Formati~ g~ilor verm;culare ; arctii violacee isturi amiloue violacoe
1-"ormatiunee conJdomeratclor la.mlnate : cooa)omerate lamina.te fllite

Fonnatiunca
riolitclor
JUDerioare
Fonnaiunea

bOl' ici
fomt riolitclor inf.

Geotectoriica terenurilor metamorfice din Romnia

6. Pinza de
TURONIAN mod
VRACONIAN
ALB !AN

sup

'=~

Coleti

AmAN

r
BARJU;MIAN
IIATJTI'ERIVIAN
VALLANGlNIAN

BERRIASIAN
TlTHONIC
!

MALM

KIMMERIDOIAN

u
OXFORDIAN
CALLOVIAN

DOOOER

f'
~

BATHONIAN
BAJOCIAN
AALENIAN
TOARCIAN

PLIENSBAHIAN
'I.JASIC
SlNI!MURIAN

Bauxi1e

HETTAI:IGIAN

c
RHET!AN

Loforite ( calcare cu mecalodonte )

lr
sup

NORIAN
1;:-;~::-:-;::-----iFociet de Dachstoin : calc:are recifale cu ulobii $i amonili

!CARNIAN

LADINIAN

~
mod

ANISIAN

inf

~ENIAN

PERMIAN

123

Ioan Balintoni

124

7. Pnza de Vacu
11JRONIA N mod
VRACONIAN
Al.BIAN

oup

:
!

AI"TIAN

inf
BARREMlAN
HAt!ITERIVIAN
VALLANOINIAN

BERRIASIAN
TITHONIC

MALM

K.IMMERIOOIAN
OXFORDlAN
CALLOVIAN

R
[)()(J()J:.R

BATHONIAN
BAIOCIAN
AALENIAN
TOARCII\N

Arsile neano {holza.:blfer) cu lentile de cal<a~e encrinitice, g~eoii calcaroue

PUI!NSBAHIAN
LIASIC
SINEMURIAN

Calcare roz. 'i calcare verzui istoue.

HETtANOIAN

RHI!TIAN

Calcare cenuii $i negre cu involutine

NORIAN

Calcare de Wand : calcare albe ti roz

CARNIAN

FacieJ de

T
sup

k.oia

: calcarc negre cu 1ilicifieri

LADINIAN

hcieo de Sobreyeralm : calca10 10.U ti ro:& cu amoaiti


med

ANISIAN

Facies de Steinalm : calcarc dolomitiu, dolomite albe cu dasycledocee

c
inf

WERFI!NIAN

PERMIAN

* dolerite

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

8. Pnza de

125

Arieeni

rruRONIAN med
VRACONIAN
ALBIAN

sup

R
It

APTI AN
inf

BARREMIAN
HAUTTERIVIAN
VALLANGINIAN
BERRIASIAN
TITHONIC

MALM

KIMMERIDGIAN

u
OXFORDIAN
CALLOVIAN

BATHONIAN
IJOGQER

!.~loctAN

MI.ENIAN
TOARCIAN
PLit;NSBAHIAN
LIASIC
SINEMURIAN
HETTAN,GIAN

RHF.TIAN

--sup

- .. '

NORIAN

Dolomite olbe

'

(:ARNIAN

..

- -
LADINIAN

Calcar de Roti : caiCJre negre cu accidente ailicioue

"
mcd

ANISIAN

Dolomile ccnutii ttratifteete. calcare negre

inf

WERFENIAN

Oresii ti COinKlomerate cuaritice, $isturi argilouc

Formatiune oligonlictict : aresii cuallilicc tu rari fclclopoti,


Fonnatiunea detriticJ .. cllbonatict cu riolite fi spilice
PERMIAN

ioturi

Formoliuneo vemtic~larl : aresii, fi qilitc violacce cu riolile


Fonnotiunea conalomcratelor !aminate

argiloue clrlmizii

126

Ioan Balintoni

Arada cu celelalte litozone nu este clara (e.g. Dimitrescu 1988), ea putnd fi tectonic prealpin. Caracterul retromorf al acestei secvene a fost susinut far! echivoc de Balintoni
(1985), care a i inclus-o la seria de Some.
Litozona Botfei const dup Stan (n Bleahu et al., 1984), din micaisturi, cuarite
feldspatice i amfibolite, acestea din urmA conservate numai ca septe n granitoide. Nu se
poate face o paralelizare ntre litozona Botfei i celelalte litozone ale sublitogrupului Bihor.
Litologie i setting geotectonic premetamorfic. Litologic, litogrupul Some se
aseaman ndeosebi cu litogrupul Bretila din Carpaii Orientali, dar i cu litogrupul Sebe
Lotru din Carpaii Meridionali. Altfel, remarcm urmltoarele sale caracteristici litologice .
1. Abundenta materialelor siliciclastice i vulcanoclastice premetamorfe, actualmente paragnaise i gnaise microclinice.
2. Participarea remarcabila a sedimentelor terigene (micaisturi).
3. Prezena cuaritelor grafitoase.
4. Apariia unor asociaii leptino-amfibolitice masive, la mai multe. nivele in cadrul
litogrupului. Dac lum in considerare i litozona GArda, care constituie soclul pnzei de
Grda din sistemul pnzelor de Biharia, atunci prezena amfibolitelor devine o trsiitur distinctiv a litogrupului Some.
5. Dezvoltarea cu totul excepional i nesemnificativ a rocilor carbonatice.
6. Aflorarea metaporfiroidelor, daca litozona Arada aparine litogrupului Some.
7. Descoperirea unor mineralizaii de tip Kuroko de sulfuri metalice asociate rocilor
cuaro-feldspatice i a unor lentile de magnetit cu gang cuaroas (e.g. Panaite, Panaite
1984), relativ bogate n mangan.
Ca urmare a proceselor metamorfice i deformaionale, litogrupul Some conine
migmatite dezvolate pe roci microclinice, precum i pegmatite.

Lund n considerare analiza de mai sus, atribuim litogrupului Some un setting geotectonic premetamorfic de contact convergent. El vizualizeaz o prism!i de acreie n care au
fost prinse lame de crust oceanic, aportul de material vulcanic acid din arc fiind deosebit
de bogat, ca i influxul siliciclastic de altfel. Foarte probabil eli mineralizaiile de tip Kuroko
precum i cuaritele grafitoase mrturisesc captarea in prisma de acreie a unor bazine de
prearc, acreionare sau construite. n consecin, litogrupul Some se ncadreaz la grupul
secvenelor lipsite de subasment continental i deci de caracteristici atribuibile transgresiunilor.
Metamorjism. Litogrupul Some este polimetamorf (e.g. Hartopanu in foile
1:50.000 Muntele Mare i Valea Ierii, ambele publicate n 1982, Dimitrescu 1988), putnd ti.
puse n eviden dou evenimente metamorfice de grad mediu, probabil ambele precambriene. Pentru primul metamorfism (MI), sunt caracteristice ca minerale index distenul i
statirolitul, iar pentru cel de al doilea sillimanitul, i in unele locuri andaluzitul (Strusievicz,
Strusievicz, 1985). Migmatizarea i geneza pegmatitelor sunt asociate cu evenimentul (M2).
Remarcm absena eclogitelor n litogrupul Some, a metaultrabazitelor i a granulitelor.
Foliaia dominant este 82, asociat evenimentului (M2). Aceast istorie inetamorfic!i este
asemntoare cu cea a litogrupului Bretila, sau paralelizabilii cu evenimentele (Ml.2), i
(M2), care au afectat litogrupul Sebe-Lotru. n ambele evenimente litogrupul Some a fost
parte a unei, sau mai curnd antrenat, de o plac subdus. Din cauza absenei informaiilor de
incredere nu putem face speculaii cu privire la megasuturile, sau epocile tectonice, sau orogenezele, care au determinat aceste evenimente (grenvillian, cadomian, Pan-Afiican etc.).
Influena retromorfi:>mului varistic este clar decelabil mineralogie (e.g. Hrtopanu et al.,
1982, Balintoni 1985, Pimitrescu 1988), i a fost confirmat prin determinarea de vrste izo-

Ge.otectonica terenurilor metamorfice din Romnia

127

topice 40Ar/39Ar (Dallmeyer et al., 1994). Retromorfismul transform mineralele femice,


prin hidratare, in clorit, fengit, actinot, cu eliberarea de oxizi de fier, descompune plagioclazul
n albit + epidot, etc.
Vrst. Ca i n alte cazuri, atribuim litogrupului Some vrsta precambrian, pe
baza istoriei sale geologice complexe i a comparaiei cu alte secvene. Singurele date izotopice de ncredere sunt cele ale lui Dallmeyer et al., (1994), care confirm vrsta varistic a
retromorfismului.
Metalogenie. Am citat mai sus mineralizaiile de sulfuri metalice de tip Kuroko
explorate Ia Scrind-Rchiele, i cele de magnetit slab manganifer de Ia Albac (e.g. Panaite,
Panaite, 1984). Importante economic sunt pegmatitele, exploatate.la Someul Rece. Ca i n
cazul altor prisme de acreie, Iitogrupul Some este srac in acumuliiri metalifere.
Granitoidele. Litogrupul Some merit o atenie aparte din acest punct de vedere, el
. fiind intrus de batolitul de Muntele Mare, acceptat drept caledonian de Dimitrescu (1988), dar
dovedit drept varistic prin determinri izotopice recente (Dana Anton, comunicare personal,
1996), de granitoidele din Munii Codru, permiene dup Stan (Stan et al., 1989), i de ceea
ce s-a numit pnlt in prezent complexul de Codru (e.g. Dimitrescu 1_988), care migmatizeazlt
litozona Grda. Numele de complexul de Codru este inadecvat, deoarece acest tip de
intruziuni afloreazA numai in soclul pnzei de Grda, n lungul Arieului. De aceea le vom
immi granitoidele de Arie. Pentru ele vrsta prevaristic poate fi consideratA ca fiind cert,
pe baza datelor lui Dallmeyer et al., (1994), care indic pentru litozona Grda o vrst
40Ar/39Ar minim de 400 Ma. Granitoidele de Muntele Mare i cele din Munii Codru sunt
.alohtone,'intruzive, cu aureole termice, iar cele de Arie sunt autohtone la parautohtone, fr
at;reola termic, avnd aspecte de migmatite. Semnificaia lor este diferit. Dac granitoidele
de Muntele Mare i cele din Munii Codru sunt varistice, atunci putem spune c litogrupul
. Some a fost pe post de margine de placa activa tn orogeneza varistica. Granitoidele de Arie
pot fi contemporane cu migmatizrile din (M2), observabile la est de Muntele Mare in cadrul
sublitogrupului Bihor:

2. Sistemul pnzelor de Biharia


Pnzele de Biharia sunt superioare celor de Codru, fiind alc!ltuite preponderent din
metamorfite. lanovici et al., (1976), semnaleaz urml\toarele pnze in sistemul de Biharia (de
jos n sus):
- pnza de Highi-Poiana;
- pnza de Biharia;
- pnza de Muncel-Lupa;
- pnza de Baia de Arie.
Schema rmne aceeai la Bleahu et al., (1981). Sndulescu (1984), adaug pnza
de Vidolm, laramic. Balintoni (1986); reduce num!lrullor la trei:
- pnza de Highi-Poiana;
- pnza de Biharia;
- Pnza de Baia de Arie.
n 1988, Dimitrescu vorbete de pnzele de Bleti, de Poiana, de Biharia i de
Lupa. n 1994, Balintoni include la acest sistem pnzele de Arieeni, de Biharia i de Baia
de Arie. n fine, la discuia asupra sistemului pnzelor de Codru, s-a argumentat i trecerea
pinzei de Grda de la sistemul pnzelor de Codru la sistemul pnzelor de Biharia. Patru sunt
caracteristicile eseniale ale sistemului pnzelor de Biharia:

128

Ioan Balintoni

- sunt singurele care se dezvolt n partea estic a Munilor Apuseni, sistemul


pnzelor de Codru restrngndu-se la partea lor vestic (excepie pnza de Arieeni);
-sunt formate preponderent.din metamorfite;
- cuverturile lor permo-mezozoice nu se supun regulii subliniate la pnzele sistemului de Codru, adic dei au faciesuri nordice stau deasupra celor cu faciesuri sudice;
- au structur intern complex, unele dintre ele coninnd contacte tectonice varistice.

a. Cuverturile pinzelor sistemului de Bibaria


Pnza de Grda
Pnza de Gida st cel mai jos n sistemul pnzelor de Biharia i se urmrete din
bazinul vii Iara, la est de muntele Mare, pe la sud de acesta, pn n culmea Bihariei, la
izvoarele Criului Pietros, unde se ntrerupe. Considerm c tot pnzei de Grda ii aparin
petecele de acoperire din munii Mese, figurate de Horvath pe foaia 1:50.000 Tusa, (1982),
i cele din Valea Drganului separate de Balintoni (1985). Cuvertura pnzei de Grda este
reprezentat prin Permian i Triasic. Dup Dimitrescu et al., (foaia 1:50.000 Avram Iancu,
1977), Permianul este constituit din conglomerate !aminate n baz, urmate de riolite~ de formaiunea feldspatic cu intercalaii de riolite, iar apoi n unele locuri de brecii cu cristalin sau
formaiunea crmizie grezo-argiloas, ambele 'putnd conine de asemenea riolite. In
apropiere de planul de ariaj al pnzei de Arieeni, la nord de Arie, apare i o intercalaie
sau filon de mzalte. Triasicul, aflornd cu totul sporadic, este format din conglomerate, gresii cuaritice i isturi argiloase roii werfeniene, precum i din dolomite anisiene. Aceast
cuvertur este comparabil i paralelizabil cu cea a pnzei de Fini, motiv pentru care in trecut s-a i uilizat nu,mele de pnza de Fini-Grda (e.g. Ianovici et al., 1976, Bleahu et al., 1981 ).
Pnza de Arieeni
Aceast unitate tectonic!\, dei depete spre est sistemul pnze lor de Codru, nu
trece nici ea dincolo de Vadu Moilor. Cuvertura ei se aseamn mult cu cea a pnzei de
Grda, i n consecin cu a celei de Fini, observaie flcutl\ de Kovcs (1982). Ea acoper
ns spre vest sistemul pnzelor de Codru. Permianul este reprezentat dup Bordea et al.,
(foaia 1:50.000 Biharia, 1988), prin formaiunea conglomeratelor !aminate, formaiunea vermicular i formaiunea feldspatic, care gzduiesc corpuri i intercalaii de riolite, precum
i, subordonat, de roci bazaltice. Argilele i argilitele violacee sunt prezente in toate formai
unile alturi de gresii i conglomerate. Din Triasic se tntlnesc Werfenianul, alctuit din gresii cuaritice n baz, siltite i gresii cuaritice la partea superioarA, Anisianul dolomitic i apoi
Triasicul superior fonnat din calcarele de Roia, calcarele cenuii i dolomitele cu anhidrit i
aa-zisul hauptdolomit (e.g. Bleahu et al., 1981). Chiar dac!\ partea superioar a Triasicului
pare mai greu de paralelizat, Permianul i Triasicul inferior i mediu se compar fr dificultate cu cuvertura pnzei de Fini, artnd eventual tranziii spre faciesuri mai sudice. Totui,
locul pnzei de Arieeni, din pu~ct de vedere faciesal este Ia nord de cel al pnzei de Dieva.
Pnza de Biharia
Dei Dimitrescu (in lanovici et al., 1976), a considerat c seria de VultureseBelioara, care ia contact cu Jitogrupul Biharia ar putea fi un Triasic anchimetamorfic, acest
punct de vedere nu s-a impus, n special din cauza absenei fosile lor precum i a metamorfismului slab la care a fost supus. Cu ocazia aplicaiei ALCAPA II (octombrie 1994), flcutl\
i in zona vii Arieului, geologii slovaci i alpini (TrUmpy, Schnabel), nu au avut nici o
ezitare n a recunoate in seria de Vulturese-Belioara o secven triasic metamorfozat, identic acelora ntlnite in .Carpaii slovaci i in Alpii austrieci. n consecin, considerm i noi

Geotectonica terenurilor metamorfice din' Romnia

129

seria de Vulturese-Belioara cuv~rtura mezozoic a pnzei de Biharia. Cele mai bune profile,
cel din cheile Kuncului, la nord de Ocoli, sau cel din valea Pociovalitei, afluient de dreapta al prului Ocoliului, expun urmtoarea succesiune: n baz metaconglomerate cuaritice
sau gresii cuaritice; acestea pot trece lateral la gresii feldspatice; urmeaz dolomite negre;
peste ele se pot observa isturi cuaritice sericitoase roii, care ar putea corespunde c~ stratele
de Lunz;in continuare urmeaz o formaiiune carbonatic groas, alba, uneori cu rubane negre,
n general masiv, dar i cu poriuni litate. Dup descrierea lui Andrusov et al., (1973),
asemenea faciesuri se ntlnesc in zona Fatricll, care se poate paraleliza cu Mittelostalpinul,
situatlt imediat la sud de cea Tatriclt. n am~mte de satul Bltioara, pe Valea Ierii, intre pnzele
de Biharia i-de Baia de Arie afloreazli conglomerate polimictice masive, uneori gradate i
cu tranziii spre gresii, care pot fi de vrst carbonifer superioar sau permian. Deci, seria de
Vulturese-Belioara i conglomeratele de Bliioara constituie cuvertura paleozoic superior-triasic a pnzei de Biharia. Apariia sporadic!i a Permianului i Werfenianul cuaritic apropie
cuvertura pnzei de Biharia de cea a Unitii de Bihor, deci i coftfer!i un facies nordic.
Pnza de Baia de Arie
Pentru pnza de Baia de Arie nu se poate vorbi de o cuvertur mezozoic n sensul
discutat pentru pnzele sistemului de Codru i celelalte uniti ale sistemului de Biharia.
Cuvertura autohton a pnzei de Baia de Arie este in relaie cu Tethysu1 transilvan, deci
aparine altui bazin, i reprezint cuvertura posttectogenetic a Transilvanidelor austrice. De
aici se poate trage concluzia c intre Tethysul transilvan i platforma pe care s-au instalat
depozitele mezozoice ale Apusenidelor a existat o zon!i de uscat, reprezentat!, posibil in tot
Mezozoicul, de teritoriul din care provine pnza deBaiade Arie. Geometric, acest teritoriu
trebuia s fie in legtur direct cu cele mai nordice uniti tatrice, care constituiau rmul
sudic al ocenului Pennjnic.
b. Soclurile pinzelor sistemului de Biharia
Structura prealpin a soclurilor. Dezvoltnd ideile exprimate in 1986, Balintoni
(1994), a prezentat pentru soclurile pnzelor de Biharia i de Baia de Arie o schem cu
uniti tectonice prealpine, mai precis fini-varistice.Astfel, soclul pnzei alpine de Biharia
este format de jos in sus din pnza de Highi-Poiana, solzul de Piatra Gritoare i pnza de
Lipova, iar soclul pnzei de Baia de Arie, este constituit tot de jos in sus, din solzul de
Muncel i, nume pe care il dm acum, din pnza de Iara.
Constituia soclurilor pnze/or sistemului de Biharia. n constituia soclurilor aces; tor pnze intr urmtoarele uniti litostratigrafice: litogrupul Some; litogrupul Bihari;
litogrupul Piueni; litogrupul Baia de Arie .
.Litogrupul Some. Atribuim litogrupului Some, dup cum s-a menionat deja, litozona Grda care constituie soclul pnzei de Grda. Nu mai insistm asupra ei, deorece am
vorbit despre litogrupul Some.
Litogrupul Bibaria. Intr in componena prii inferioare a solzului de Piatra
Gritoare i formeaz in totalitate soclul pnzei de Lipova, precum i solzul de Muncel. De
asemenea constituie o bun parte a soclului pnzei de Arieeni.
Litostratigrafle. Pnza de Lipova . Pentru secvena din soclul pnzei de Lipova au
fost ncercate divizri de ctre Mrza (1969), la sud-est de Muntele Mare i de ctre
Dimitrescu (in Bordea et al., 1988), in masivul Biharia. Stiva din soclul pnzei de Lipova
reprezint partea principal cunoscutii a liotogrupului Biharia, dar divizrile ncercate fiind
incomplete i locale, o vom numi litozona Lipova . Litozona Lipova, ca i ntregul litogrup
Biharia are o compoziie cu totul special, fiind format din metabazite n alternan cu meta-

130

Ioan Balintoni

trondhjemite. Adic este o asociaie metaofioliticlt tipic (e.g. Dimitrescu in lanovici et al.,
1976, Dimitrescu 1988; Mrza 1969, Balintoni 1985). Se mai ntlnesc litoni dolomitici cu
care se asociaz cuarite negre.
Solzul de Piatra Gritoare. n acest solz Iitogrupul Biharia este reprezentat printro fie subire de metabazite, pe care o vom numi litozona Piatra Gritoare .
Solzul de Muncei. La fel ca n solzul de Piatra Gritoare, n solzul de Muncel afloreaz o fie foarte subire de metabazite, pe care o vom numi litozona Muncel .
Pnza de Arieeni. n soclul pnzei de Arieeni Iitogrupul Biharia este prezent
printr-o lam subire puternic deformat. Din aceast cauz, limita dintre rocile aparinnd
litogrupului Biharia i cele aparinnd litogrupului Piueni a fost trasat cu dificultate. Vom
numi succesiunea litogrupului Biharia din soclul pnzei de Arieeni, litozona Arieeni.
Litologie i setting geotectonic premetamorfic . Dup cum am menionat, litologia
litogrupului Biharia este cu totul specific~ metabazite, care se niruie de la metamagmatite
cu structuri i minerale premetamorfice bine conservate, pn la isturi albit-clorit-epidotice
cu porfiroblaste rotite, n care rapoartele ntre cele trei minerale citate variaz considerabil;
metatrondhjemite i alte varieti de metaacidite, care din cauza relaiei lor de concordan cu
metabazitele abia trziu au fost recunoscute ca fiind metagranitoide (Mrza, 1969); niri litoni
dolomitici i cuarite negre asociate; uneori i roci cu aport terigen mai nsemnat dar intotdeauna feldspatice; n fine metaultrabazite Ia obria Arieului Mic (Giuc 1960). Settingul
geotectonic al unei asemenea stive nu poate fi dect intraoceanic, aa c descrierea ei drept
metaofiolitic este pe deplin justificat. Problema la care se cere un rspuns este urmtoarea:
este vorba de crust oceanic format la o dorsal mediooceanic, deci n context divergent,
sau de o crust peseudooceanic generat ntr-o zon de subducie, deci ntr-un context convergent. Ipoteza upei prisme de acreie credetn c trebuie respins din cauza absenei practic
a materialului vulcanoclastic i siliciclastic. Abundenta metagranitoidelor ar pleda mpotriva
acreiei Ia o dorsal mediooc~anic, dei trondhjemitele pot caracteriza o astfel de ambian.
Apariia dolomitelor i a cuaritelor negre grafitoase ne-ar duce cu gndul spre un bazin
prearc sau backarc. Poate c un arc insular intraoceanic este rspunsul la ntrebare, nu foarte
departe ns de o crusti!i continental. n aceat idee, litogrupul Biharia poate fi acceptat ca o
crust continental juvenil, interpus ntre un bloc continental nordic, din care fcea parte
litogrupul Some, i unul sudic, din care tcea parte Iitogrupul Baia de Arie. O abordare a
problemei prin mijloacele geochimiei izotopice moderne suntem convini c ar permite relativ rapid aflarea rspunsului potrivit.
Metamorfism. Chestiunea metamorfismului litogrupului Biharia este la fel de
spinoas ca i a settingului geotectonic n care s-a format. Dup Dimitrescu (1988), litogrupul
Biharia este.metamorfozat n faciesul isturilor verzi, zona cu clorit, dar ocazional apar granat
i biotit, care ar indica atingerea subfaciesului epidot - amfibolitic n unele locuri. Mrza
(1969), descrie n cteva situaii homblend verde-albstruie, dar nu este clar dac n realitate nu este vorba de retromorfite pe roci ale litozonei Grda. Balintoni ( 1986), n metabazite
pe care le atribuie litogrupului Biharia n masivul Highi-Drocea, menioneaz dou parageneze de metamorfism regional: una mai veche, eventual caledonian, ncadrabil Ia subfaciesul epidot-amfibolitic al faciesului isturilor verzi, i una mai nou, varistic, n condiiile
de echilibru ale zonei doritului. Giuc, (1979), vorbete chiar de apariia accidental a
crossitului i glaucofanului n metabazitele din Highi-Drocea, minerale care nu au fost ns
regsite de ali cercettori.
Ca un comentariu la cele de mai sus, avem de spus urmtoarele: probabil c
Iitogrupul Biharia este polimetamorfic. Metamorfismul su iniial legat de settingul geotec-

Geotectonica terenurilor metamorfl.ce din Romnia

131

tonic in care s-a format a putut atinge pe alocuri condiiile termodinamice ale metamorfismului de presiune nalt i temperatur cobort. Momentul respectiv poate fi caledonian sau
mai vechi. Mai departe, presupunem c oceanul n care a fost generat litogrupul Biharia ca i
o crust continental juvenil s-a redeschis parial la sfritul Paleozoicului, iar litogrupul
Biharia a fost antrenat in procese de subducie, care au determinat reluarea lui parial n
metamorfismulfinivaristic. La evenimentul varistic ne vom rentoarce la dicutarea litogrupului Piueni. Un aspect remarcabil al metamorfismului iniial al litogrupului Biharia este
tergerea oricror diferene de condiii termodinamice de genez ntre metabazite i metatrondhjemite, pe care Balintoni (1985), le-a numit granitoidele de Lunea Larg. Pe ling faptul c metabazitele i metatrondhjemitele alterneaz ca nite pseudostrate, ele mplrtesc i
o foliaie paralel cu limitele dintre litoni. De asemenea, metatrondhjemitele anclaveaz
rocile verzi i le asimileaz parial, proces care fr doar i poate a condus la modificarea
chimismului iniial al primelor. Relaiile spaiale expuse mai sus pot duce cu gindul la
apoftzele laterale ale unui pluton de arc, dar ncetm cu speculaiile, cci fr o baz suficient de date fantezia poate divaga necontrolat.
Vdrst Sunt de luat n considerare ca demne de ncredere datele 40Ar/39Ar publicate de Dallmeyer et al., (1994), care confirm influena orogenezei varistice asupra
litogrupului Biharia. Nu exist ns vrste izotopice de ncredere, determinate prin alte
inetode, capabile s sparg ecranul varistic, cu toate c rocile litogrupului Biharia sunt
deosebit de favorabile aplicrii unor astfel de metode, fiind prezente i metabazite i metagranitoide. Din expozeul la paragraful anterior se poate deduce c prin intermediul logicii
istoriei geologice, impingem originea litogrupului Biharia in orogeneza caledonian cel puin.
Metalogenie. Nu se cunosc mineralizri importante asociate litogrupului Biharia.
Teoretic ele ar putea fi,discutate in relaie cu metabazitele i metagranitoidele. Stabilirea prin
studii izotopice a originii acestor roci ar putea scoate din umbr i ipotezele asupra metalogeniei litogrupului Biharia.
Litogrupul Piueoi. Litogrupul Piueni intr in constituia soclului pnzei de
Arieeni, formeaz in intregime soclul pnzei de Highi-Poiana, se ntlnete in solzul de
Piatra Gritoare i in pnza de Lipova.
Litostratigrafie. Pnza de Arie.eni. n soclul pnzei de Arieeni roci ale litogrupului Piueni se dezvolt la partea lui superioar. n general este vorba de roci verzi cu aspect
de filite insoite de metaconglomerate poligene ale cror elemente se pare totui c provin din
rocile litogrupului Biharia (metabazite, metaacidite). Vom numi acast secven litozona
Piueni-Arie.eni.

Pnza de Highi-Poiana. Pnza de Highi-Poiana afloreaz n dou arii diferite: n


masivul Biharia i n partea nordic a masivului Highi. Din acest motiv vom utiliza pentru
rocile litogrupului Piueni care o compun denumirile de litozona Poiana i litozona Highi.
Litozona Poiana este format dup Dimitrescu (n Bordea et at, 1988), din filite
sericitoase i metaconglomerate, cu intercalaii de metatufuri acide. Nu exit un studiu al
galeilor metaconglomeratelor care s indice proveniena lor.
Litozona Highi este expresia neechivoc a unei asociaii vulc~ogen-sedimentare.
Ea are in componeni o succesiune de roci bazice, intermediare i acide, care alterneaz cu
metaconglomerate i metapsamite cu rapoarte variabile intre cuar i feldspai. O descriere
sintetic a acestei stive a fost !!cut de Dimitrescu (in Ianovici et al., 1976), iar meritul de a
sublinia importana parti?iprii metamagmatitelor la alctuirea ei i revine lui Pan i Ricman
(1988). Sunt prezeni i J!toni de roci c11rbonatice, iar metapsamitele pot avea i ciment carbonatic.

132

Ioan Balintoni

Solzul de Piatra Gritoare Litozona Piueni - Piatra Gritoare constituie partea


a acestui solz, fiind format din metaconglomerate in care se recunosc galei ce
provin din rocile litogrupului Biharia.
Pnza de Lipova. n litozona Piueni- Lipova este urmribilli cea mai vizibil! leg
tur intre compoziia substratului i galeii conglomeratelor. Acetia ilustreaz toate tipurile
petrografice proprii litogrupului Biharia, inclusiv dolomitele.
Litologie i setting geotectonic premetamorjic. Litologia Jitogrupului Piueni, ca i
a altor secvene varistice, poate fi mai uor reconstituit, datorit metamorfismului de grad
cobort pe care l-a suportat. Complicaiile i confuziile sunt n schimb provocate de deformare. El este alctuit, dup cum s-a menionat maj sus, tn special din metaconglomerate i
metapsamite, subordonat metapelite, n alternant! cu o suit de metamagmatite, care merg de
la roci baziee pn! la roci acide, vizibile mai ales n litozona Highi. Atunci cnd se vede substratul, elementele metaconglomeratului reproduc Iitologia acestuia. Cele din litozona Highi
pot fi predominant cuaritice. Litonii carbonatici sunt rari dar prezeni.
Deoarece litogrupul Piueni afloreaz exclusiv n zona de extindere a litogrupului
Biharia, putem presupune c pretutindeni, cel de-al doilea a indeplinit rolul de. subasment al
primului. i pentru litogrupul Piueni putem presupune o genezli n context geotectonic convergent. Prezena arcului vulcanic de margine continental activli este probat de existena
suitei magmatice efuzive din cadrul litozonei Highf, precum i de granitoidele de Highi,
care strlibat roci ale litogrupului Biharia n pnza de Lipova, contactul dintre pnzele de
Lipova i de Highi-Poiana i litologii ale pnzei de Highi - Poiana. n geometria actual
subducia era ndreptat spre nord, dacli admitem eli pnzele varistice sunt antitetice, litozona
Highi punnd n eviden un bazin retroarc. Acest bazin retroarc era construit pe crust de
tip Biharia. Spre n.ord, magmatismul scade n intensitate pe msur ce obducia crustei de tip
Biharia avanseaz peste crusta continental!\ nordici\, reprezentati\ de litogrupul Some.
Litozona Pi\iueni-Upova vizualizeaz suita sedimentar distali\ a bazin ului retroarc. n final
coliziunea a eliminat bazinul retroarc, producndu-se o imbricare ntre arc i bazinul din
spatele su finalizat prin nclecarea crustei continentului sudic - Baia de Arie - peste crusta de tip Biharia obdus cu sedimentele i magmatitele ei infra i supracrustale. Evident acest
model este unul profund speculativ, putnd fi ncercat i unul care admite subducia spre sud.
Modelul propus consider c litogrupuJ Biharia, prin modalitatea sa de genez, (arc intraoceanic), a constituit o crust continentall1 de tip juvenil, asemntoare celor din Africa de
nord, termenul de obducie fiind utilizat n mod figurat, (e.g. Liegeois et al., 1995). Modelul
de mai sus poate explica vrstele varistice obinute n ultimul timp pentru granitoidele de
Muntele Mare {Tatu, comunicare personali\, 1996), i susine ipoteza vrstei permiene pentru
granitoidele de Codru (din Munii Codru Moma), discutate anterior.
Metamorfism. Metamorfismullitogrupului Piiiueni este de grad sczut, inscriinduse n zona cloritului a faciesului isturilor verzi. Din acest punct de vedere el se aseamn cu
litogrupurile varistice din Carpaii Orientali i Meridionali. Aparent metamorfismul
litogrupului Piueni ar fi mai uor de explicat prin subducie spre sud, dar suprapunerea ari
ajelor alpine peste cele varistice ingreuneaz mult reconstituirile tectonice. Unele corpuri de
magmatite din litozona Highi sunt numai parial penetrate de foliaia metamorfic, conservnd smburi centrali nefoliai i. abia atini de transformri mineralogice. Litognipul
Piiiueni este preponderent monometamorf i ofer condiii favorabile studierii tranziiei de
la roci nedeformate. i nemetamorfozate, la tectonite intens deformate nsli slab metamorfozate. Probabil eli energia termic-a fost furnizat n principal de deformare, asemntor celei
care a provocat metamortismul cuverturilor sedimentare inezozoice ale Euxinidelor danubiene.
superioar

Ge.otectonica terenurilor metamorfice din Romnia

133

Vdrst. Citrile de palinomorfe menionate spre exemplu de Dimitrescu (in Ianovici


etaJ., 1976), nu le luAm n considerare, ele fiind gltsite n mare parte n roci care nu aparin
litogrupu1ui Piueni. El este clar prepermian, deoarece n pnza de Arieeni suport depozite
permiene (e.g. Bordea et al., 1988). Totodat, fiind format cel puin parial pe seama
litogrupului Biharia, este mai tnr dect acesta. Fiind monometamorf i slab metamorfozat,
asemntor cu secvenele paleozoic medii din Banat, 1'i conferim aceeai vrst. Existena
rocilor magmatice n cadrul su, unele practic neafectate de metamorfism, ar permite o datare
uoar prin metodele izotopice adecvate.
Metalogenie. Litogrupul Piueni este interesant metalogenetic doar ca gazdlt pentru mineralizaiile legate de alte formaiuni geologice i de alte vrste.
Problema formaiunii de Cladova. n 1986 Balintoni a separat sub numele de
"Formaiunea de Cladova", rocile considerate sedimentare de cercettorii anteriori
(e.g.Giucl 1962, Dimitrescu 1967), transgresive peste litozona Highi a Iitogrupului
Pliueni, inc!lecate de pnza de Lipova i cornificate de granitoidele de Highi. Prin paralelizare cu secvene cunoscute n masivul Bihor i Munii Codru Moma, Bordea, Bordea
(1993), opineazl pentru vrsta permian a acestora. Este vorba ~e gresii, argilite, tufuri
bazice i bazalte, care dupl autorii citai aparin formaiunii gresiilor vermiculare sau
feldspatice. Formaiunea de Cladova pare ns a fi parte constuitutiv a litozonei Highi i
Semnificaia ei va trebui revzut in aceast ipotez.
Granitoidele de Highi. Granitoidele de Highi, care admitem c ncheie activitatea
magmaticl a arcului insular de care sunt legate erupiile din Iitozona Highi metamorfozeaz
la contact litozona Highi, inclusiv formaiunea de Cladova. Deci ele sunt permiene, puse n
loc dupa amplasarea pnzei de Lipova. Apariia lor indic faptul c n anumit!= regiuni ale
megasuturii varistice nchiderea bazinelor oceanice i activitatea tectonic intens au durat
eventual pnl in Permian. Aceasta presupune o reconsiderarea conceptelor referitoare la centura mobil varistic i la ambianele geotectonice ale magmatismului permian cel puin pentru Munii Apuseni. Date asupra lor pot fi gltsite in Giuc!l-et al., (1964), sau Savu (1965).
Litogrupul Baia de Arie. Acest litogrup formeaz soclul pnzei de Iara, principala
component prealpinl1 a soclului pnzei de Baia de Arie.
Liwstratigrqfie. Dei s-au flicut incerci\ri de divizare litostratigrafic (e.g. Balintoni
fn Rusu et al., 1983, Balintoni et al., 1987, Dimitrescu n Bordea et at:, 1988), unitile
litostratigrafice propuse nu au fost corelate intre ele i sunt la prea mare distan unele de
altele spre a putea fi corelate. Din acest motiv, dei numim secvena respectiv Jitogrup, nu
ncercm sli-1 divizm in acest text. Facem totui urmtoarele observaii: la partea sa median!i se dezvoltllitoni carbonatici uneori foarte groi, care sunt o trsturl distinctivl pentru
litogrup~l Baia de Arie. Poriunea inferioar este variat petrografic, fiind formatii din paragnaise i micaisturi, cu sau flir intercalaii de amfibolite, dar caracteristice sunt cuaritele i
siturile negre grafitoase, pe de o parte, iar pe de alta, metaporfiroidele i metagranitoidele,
care atloreaz spectaculos n partea nordic a masivului Bihor (menionm metagranitoideie
de Muncel i Mihoieti). n zona Arieului Mic rocile carbonatice sunt cunoscute sub numele
de marmurele de Sohodol; iar in Masivul Preluca apar in mprejurimile localitii Mlgureni,
Balintoni (in Rusu et al., 1983), utiliznd pentru ele denumirea de "Formaiunea de
MAgureni". n masivul Preluca, tn partea inferioar a litogrupului Baia de Arie se cunoate
un mare zcWI1Ant manganifer. Partea superioara a litogrupului Baia de Arie este compus
din paragnaise, micaisturi, cuarite albe i cuarite micacee i de asemenea din litoni amfibolitici. Acetia sunt mai ftecveni in masivul Preluca. lntercalaiile de roci carbonatice sunt
i ele frecvente, insi au pondere mai micii dect in partea median.

134

Ioan Balintoni

Litologie i setting geotectonic premetamorfic. Litologic, Iitogrupul Baia de Arie


este foarte asemntor cu litogrupurile Rebra din Carpaii Orientali i Fgra din cei
Meridionali. Deci sunt de subliniat: abundena rocilor carbonatice, a cuaritelor negre grafitoase i a micaisturilor, absena asociaiilor leptinitice, raritatea gnaiselor cu feldspat potasic, lipsa metaultrabazitelor i a eclogitelor. O trstur aparte a Iitogrupului Baia de Arie o
constituie ns participarea metagrahitoidelor i a metaporfiroidelor. Metagranitoidele par a
se situa la partea cea mai de jos cunoscut, nsl'i metaporfiroidele se intercaleaz la mai multe
nivele. n masivul Preluca se ntlnesc i pegmatite, iar mineralizaia manganifer de acolo
este una de talie foarte mare. i n Munii Apuseni apar mineralizaii manganifere ns neimportante economic. n urma acestei analize, concluzia pare a fi una singur: ca i celelalte
litogrupuri cu care a fost comparat, s-a format pe o margine continental pasiv, adic substratul su 1-a constituit o crust continental. Metaporfiroidele se aseamn pn Ia identitate cu gnaisele porfiroide de Pietrosu din Carpaii Orientali. Pentru ele putem propune o
surs intracrustal dependent de ptrunderea unor magme bazice fierbini n crusta
subiacent. n cazul litogrupului Baia de Arie putem face presupunerea c metagranitoidele
de Muncel sau de Mihoieti ar putea vizualiza un componett al acestei cruste, secvena
litogrupului Baia de Arie fiind transgresiv peste acestea. Ideea pare mbietoare i meritl'i
verificat. Oricum deasupra granitoidelor trebuie figurat o discoran.
Metamorfism. Litogrupul Baia de Arie este polimetamorfic. Lund n considerare
datele prezentate de Iancu, Balintoni (1986), primul metamorfism a generat ca minerale index
staurolitul i distenul, cel de-al doilea sillimanitul, iar cel de-al treilea este puternic retromorf,
retrogradnd rocile afectate pn n zona cloritului a faciesul isturilor verzi. Dup cum se
vede, aceasta este o istorie paralelizabil cu a litogrupuri!or Rebra i Fgra, fra a fi semnalate totui, pentru evenimentul (M2), minerale index de presiune joas. Culminaia termicl'i
n (M2), a fost postdefomaional, aspect decelabil relativ fr dificulti n masivul Preluca,
unde pegmatitele nscute n acest timp pot fi transversale peste foliaia S2, adic discordante
n raport cu litonii, fr s mai fie penetrate de o nou foliaie. n acelai timp existi\ o intens blastez post S2, care confer rocilor un comportament mecanic accentuat izotrop, datorit
creterii neorientate sau cel mult orientate mimetic a mineralelor de neoformaie.
Retromorfismul este cu deosebire accentuat n captul nordic al Munilor Trascului i de la
Lupa spre vest, mide litogupul Baia de Arie nici nu a mai fost recunoscut de ctre
Dimitrescu (e.g. n lanovici et al., 1976), ci s-a separat o entitatea litosratigrafic de sine
stttoare, denumit seria de Muncel. Acest concept a atras dup sine i crearea pnzei de
Muncel-Lupa (e.g. Dimitrescu et al., 1974, 1977). Balintoni (1985), a opinat mpotriva
ambelor concepte n zona din lungul Arieului i a prelungit pnza Baia de Arie i litogrupul
Bai!l de Arie pn n masivul Highi-Drocea (Balintoni 1986). Pe de alt parte, Dallmeyer
et al., (1994), iau n considerare ipoteza cii litogrupul Baia de Arie a fost metamorfozat
iniial n orogeneza alpin, pe baza vrstelor 40Ar/39Ar obinute pe eantioane colectate in
lungul Arieului. ndeosebi Dallmeyer (octombrie 1994), a insistat asupra acestei ipoteze
datorit determinrilor efectuate asupra unui amfibolit prelevat lng Surduc, la nord de
Buru, tiindu-se c hornblenda se nchide pentru Ar la peste 500C . Faptul c acel amfibolit
a ajuns in Cretacic la peste 500C probabil c nu poate fi contestat. Dar asta nu are nimic
de-a face cu metamorfismul iniial allitogrupului Baia de Arie. Dac semnalm c la Surduc
este baza nclecrii laramice a litogrupului Baia de Arie peste cuvertura postgosau, i c n
apropiere sunt intruziunile banatitice de la Bioara care strbat i cristalinul Bii de Arie,
i contactul dintre pnzele Baia de Arie i Biharia, atunci constatarea respectiv nu este
deloc surprinztoare. Faptul c talpa pnzei de Baia de Arie a fost fierbinte ar putea explica

Ge.otectonica terenurilor metamorlice din Romnia

135

i metamorfozarea cuverturii triasice a pnzei de Biharia. Magmatismul banatitic din partea


estic a Munilor Apuseni, avnd n vedere subductia spre vest a plcii Getice, a fost
generat la adncimea minim posibil deasupra planului Benioff, adic dedesubtul Iitgrupului Baia de Arie. Pentru ncadrarea temporal a primelor dou evenimente metamorfice ne
conducem ca i pn acum dup logica istoriei geologice i comparaia cu alte secvene metamorfice carpatice. Ca atare admitem o vrst proterozoic pentru ambele. Din cauza complicatelor probleme pe care le ridica litogrupul Biharia, situat ntre litogrupul Baia de Arie i
celelalte cruste continentale prezente n Munii Apuseni, nu ncercm speculaii privitoare la
eventualele relaii prevaristice dintre acestea.Probabil c ipoteza terenelor n sensul tectonicii
de colaj ar fi cel mai nelept model de adoptat n acest moment al cunoaterii problemelor
secvenelor cristaline carpatice.
Vrstil Datele palinologice obinute pentru litogrupul Baia de Arie nu au vreo
valoare i ndreptm cititorul spre lucrarea lui Dimitrescu din 1988 spre a aprecia situaia.
Vrstele bazate pe izotopii Ar nu sunt cu nimic mai ncurajatoare, dupli cum reiese din discuia pu~;tat tn paragraful precedent. n consecin, rmnem consecventi semnificaiei
majore a principiului istoriei geologice i acordm litogrupului Baia de Arie o vrsta proterozoic probabil postgrenvillianii.
Metalogenie. Litogrupul Baia de Arie este important pentru m.arele z!\climnt manganifer de la Rzoare, in masivul Preluca. De asemenea s-au exploatat pegmatitele i rocile
carbonatice. Pn n prezent in rocile carbonatice nu s-au gsit mineralizaii de sulfuri metalice de tipul celor din litogrupul Rebra, dar nici nu au fost cutate cu mult srg. Deci din
acest punct de vedere interesul nu este epuizat.
Granitoidele de Vina. n apropierea de localitatea Baia de Arie, litogrupul cu
acelai nume este str~btut de un corp de granitoide denumite granitoidele de Vina.
Dimitrescu (1988), citeaz o vrst K-Ar de 508 Ma obinut pe muscovit separat din ele.
ncrederea ce se poate acorda acestei vrste este relativi\.

c. Sutura varisticil din munii Apuseni


Relund unele dintre observaiile i ipotezele expuse in paragrafele anterioare, se
poate conchide ci\ sutura varisticii din Munii Apuseni este chiar mai bine argumentat! dect
cele din restul catenei carpatice. Citm: pnze de ariaj, magmatism extruziv de arc insular,
magmatism intruziv, formaiuni sedimentare generate n context geotectonic convergent,
metamortism progresiv i regresiv. Dintre elementele suturii lipsesc totui ofiolitele, iar
geneza i istoria geologic a litogrupului Biharia rmn nc semne de intrebare provocatoare.
Problemele sunt foarte asemntoare cu cele pe care le pune sublitogrupul Cara din Banat.
Elementele suturii varistice, inclusiv pnza de Biharia se ngusteazii spre nord-est, pentru a
dispare cu totul in masivul Preluca, unde pnza de Baia de Arie st direct peste unitatea de
Bihor, vizibil! n' insula cristalin a icliului. Deci sutura varistic este obliteratii de structurile alpine. Un aspect interesant al suturii varistice este c ea desparte suite metamorfice
proterozoice cu origini bazinale diferite: de o parte litogrupul Baia de Arie, de cealalt parte
litogrupul Some, iar intre ele Jitogrupul Biharia. Aceasta ar putea indica faptul cii primele
dou Iitogrupuri au ajuns aliituri pentru prima dat la finele orogenezei varistice. Dac restaurm poziiile cratonilor Getic i Preapulian n perioada de extensie i spreading a orogenezei
alpine, atunci rezult cii sutura varistic din Munii Apuseni avea o localizare sudic in raport
cu cea din Interiorul. cratonului Getic i nu se conecta cu aceasta, in sensul eli nu constituia o
prelungire a ei. Cu att mai puin s-ar putea ea conecta cu cea din cuprinsul cratonului
Euxinic. n consecin, pe teritoriul carpatic pot fi recunoscute trei suturi varistice independente, probabil conectate undeva ca brae ale aceluiai ocean, dar nu in prelungire intre ele.

lHiam !tnctanirml

m MunDn~llIr A]plllll~!lllii

Compilat i interpretat de I. Balintoni, dup Bl~~u et al.~ {1981),

f4rta Geologic a Romniei se. 1:50.000 i date personale

11., . Neogen; 2, Senonian; 3, Turonian-Senonian; ~. VraconianConiacian; 9 . magrilatite . neogene; , magmatite banatitice;


19 magmatite eocretacice (granite). 'lrnunullR.llvDii<le l!arrmmm.ll.ce:
$, unitatea de Groi; 9, pnza de Cri-Bucium; 11.(!]), pnza de .CurechluStnija;
pnza de Mure, care include ca uniti tectonice austrice:
llll, pnza de Cplna-Techereu; D.l, unitatea de Ardeu; lll, unitatea de
Cbeti ; li~, unitatea de Bejan; dintre fostele uniti . laramice, pnza de
Mure ~clude unitatea de Boze; format in principl din JI.S, stratele
Pnza Munilor Metaliferi, care include ca uniti
de Boze;
.tectonice austrice: ll6, pnza de Izvoarele; l7, pnza de Valea
MUI!telui; 11.$, pnza de Fene; 119l, pnza de~ Colu Trascului; 2, pnza
de Bedeleu;
alte uniti tectonice 1aramice: l:B., pnza de 'Vulcan;
22, pnza de Frasin.
.AJ!Duse!llln!le: <>sns~ellHllun.ll ~m:ellll" i!lle l$ilimll"ii!ll:
23, pnza de Baia de Arie; 009 solzul de Muncelu; 24, cuvertura
cretacic superioar a pnzei de Baia de Arie; 2; pnza
Biharia;
(lLli), pnza de Lipov~; (lflr-P), pnza de Highi-Poiana; (lP'-<G), solzulde
Piatra Gritoare;
26, seria de Vulturese-Belioara; '1,7, pnza de
1
Arieeni; 22, pnza de Grda;
>emunD. pbzellrr IID.e Ci!llru:
29, pnza de Vacu-Coleti (sau de Coleti i de Vacu); 3(!]), pnza de
Moma; 3ll., pnza de Dieva-Btrnescu-Vetre; 32, pnza de Fini
. ( -Ferice-Urmt); 33, pnza de Vlani;
341, u.llllitate!ll i!lle I!BnllnR";
35, crisl1:sllfum1ll!ll CmrrJ!Dm~llIr Merii!lliqpamllfi; 31{ii, falie; 37, falie invers;
3~, ariaj laramic; 31!li, ariaj pregosau; 009 ariaj austric; 41, ariaj
varistic; 412, transgresiune; 43, contur magmatite; 4!41, falie
transformant, limit de plac (craton); 41, sens transcuren;
4~, compartimente de falie.

de

PLVIIHARTA STRUCTURAL
A MUNTILOR APUSENI

Ng

1. Balintoni

Ng

O. 6

12

18

24

30km

LEGENDA:

GJt~2ftu-snl3lY-CI~s~'~7~1~1~10~~
~Q:}lc:!Qt.~~,~~"~ ~II[J:Jio~G::P
~~24lat(~IICN-"lCP-6) J2!~2~~~211~~
~341"'...:- 1- .- - J6
:o= .. s t 46

14<0Ma l30fD.11 .Ve .J31

............_.. 71 .............. - 3 ' 1 - 4 0 ........... 41 --..... 42

43

Harta structurali a Transllvanidelor


1. Balintoni
Legenda

1, Magmatite neogene; l, banati~; l', magmatite eocretacice;


3, Cuatemar 4, depozite teriare; S, sedimente J>adeniene i mai noi;
6, Paleogen; 7, ;Senonian; 8, Senonian, strate dc{oze; 9, Senonian,
Valea Mici - Galda; 1O, Turonian .. Senonian; 11, Cenomanian Senonian, (Strate de Rme); ll, Cenomanian.; Unltitf tectonlce
laramlee: u unitatea de Groi; 13, pinza de Cri-Bucium; 14, pnza
Munilor Metaliferi; 15, pinza de Curechiu-Stinija; 16, pnza de
Mure; lS, pnza de Vulcan; l6, pnza de Frasin. Unitlfi tectonice
custrlee: 17, pinza de Izvoarele; 18, pinza de Valea Muntelui;
~9. pinza de Colu Trasclului; 20, pinza de :Sedeleu; li, p.nza de
Fene; ll, pinza de Clplna- Tecbereu; 22', pnza de Cbeti;
l3, unitatea de Bejan; 14, unitatea de Ardeu; l8, limit Cuaternar;
l9, transgresiune; 30, falie; 31, limitl magmatite; 32, ariaj laramic;
33, ariaj austric.

r---.. -------------------------- ---------------------------------------.. --------------------- ........ --- ---- --------~

!Pt.t.X HARTA

STRUCTURAL A TRANSILVANIOELOR

l
1

( 1. Balintani

'1
1

1~
1 --------------------------------------~------------------------:1

...h..!_g e n da:

.!
1

l~
1

1
1
1

l
1

1
1

~ 12

23

00

FA o-I

24

2'

~cf;a'J

12 1

13

Scara:

1 V

8 10km

1 25

Materiale ut.ilizate: foile


Geologice a Romniei !
scara 1:50.000
!
1'
1

Hrtii

i IT]
1 CE:]

K'\1

1
1

14

Fr

26

15

,~ ~

21

!
1

1
1
1

iD

1
1

ITID

l [O

l1De

ITJ

jls-aol

j._:_.J19

1:~;~:]

20

... 1

1O

j: :-." :1

21

........

33

11

1o

ltlllll

22'

16

17

..

.J

18

.,.""-- 30

l
1
1

1
1

l [s-vGI

2&

1
1

.. 29

11
1

o
~~

1
1

..
1

:
1
1

31
32

1.

i lTu-S
!B

1
1

1
1

o o

1 22

1
1

"
"1
1
1

1
1

l1

1
1

11

.
1

1
1

1
1

,1

1
m

,.---------------------------------------. --------------------------------------------------::-,.

'1

'

tt

'

'
1

1
l
.,

,1
1

~1

'l

1
1

1
1
1
1

1
1

'

..

'1
1

'1
1

1
1

,,..

.,1

:1

~~
1.

:1
.1

1
,l

1'

11
1

;:

1
1

~V

V
V

V
V

V
V

V
V

o
0

--

o .

i.o
'D
___\. $-----rJ.'

]'

'[!]

,...

--~--

----- ------- -------------- .... ------------- -------. -------- --------------- ------1

1
1

1
1

1
1

'
1

1
1

1
1

1
.1
1

1
1
1

1
1

.11

.,
1

1
1
1
1

11\o

....

r...

:C'r

r---- ---- ------------- .... --------- ------------- ------------------------- . . . . -______ . .,.

1
1

1
1
1

.,.,
1

1
1
1

1
1

1
1

11
1
1
~-

J,
1
1
1

1
1
1
1

.r---------- -----1

-----

----- --------- .............. ----,....- ----

1'
.,1

1'
1'

'

J
'

'1
'
1
1

s
B

1
1

l1
1

'

1
1'

,.''

'

'''

1'
:1'

,,,,'

'

,.''''

1
1
1

''
'
1

'

,,'
------ --------- -------- ----- ---------- ----l!J
r.-1 ------------------- --------------- -----------~l':'
1

o
o
o

o
o

o.
o

o
o

o
o

o
o

~-

o
o

o
o

O'

....
1

..,;

1'

1'
1

:j
1

ixl____

1:

--------------------------- ---~rs--C ------------------------ ------------.41l

~ 1

1
1

5-Bo

.il'
1

,.
.'1

1
:1
~

1'
1

l
l________________________________ --- - ----

m--------------------------------------------

,.

1
1

.1
1

'
1
1

..''

------------ ~-----1

----- ___________ Des.S..........,1.i


---------------------------[!]
-~-----4

Harta structural a Depresiunii Transilvaniei


1. Balintoni
Legende

i, Neogen postkarpatian; 2, Miocen inferior; 3, Paleogen; 4, fli


transcarpatic; S, cristalin; 6, eruptiv neogen i limita Depresiunii
Transilvaniei in partea sa estic; 7, limita Depresiunii Transilvaniei;
8, sutura transilvan!; 9, limita cratonului Eurasiatic dedesubtul
unitAtilor tectonice carpatice; 10, limita n?rdicl a cratonului Euxinic
dedesubtul Getidelor; 11, terminaia ~suaic a frontului Pienidelor n
~aramure; 12, nclecri laramice de tip "epluare groas";
13, nclecarea Meseului; 14, falia OltUlui; lS, falia transcurent
Szolnok; 16, blocul Zemplin al cratonului Preapulian; 17, falia Drago
Vod; 18, falia Bogdan Vod; 19, sens transcuren.

,..

r.

!i'

Pl. X
~TRUCTUR~

DEPRfSIUNII TRAN51LVANIEI
1. BALINTONI

o---->Km

23'

2.fl'

i!5'

21t'

D.

~ 5

1~

Or---17

[Ei]

~&

10

Ol:;

1lt

Bg--lS

11

Sz-

15

19

16

~ 4

......rr

~e

~ 12

Seciune

geologici prin i Muntii Apuseni

(Traseul seciunii 1-A, M.

tefiineselll)

1. Balintoni

Legenda

J., Badenian - Cuatemar; l, Tertiar - Cuatemar; 3, Se\lonian - Paleogen;


4, Transilvanida estici din subasmentul Depresiunii
Transilvaniei;
Tramsilvanide austrice vestice: 5, pnza de )3edeleu; 6, pinZa
de Colul Trascului; 7, pnza de Valea Muntelui; 8, pnza de
Izvoarele;
Sistemui pinzelor de Biharia: 9, pnza de Baia de Arie; 10,
pnza de Biharia; 11, pnza de Arieeni; 12, pnza de Grda;
Sistemul pinzelor de Codru: 13, pnza de Coleti; 14, pnza de
Vacu; 15, pnza de Moma; 16, pnza de Dieva; 17, pinza" de Fini;
18, Unntatea de Bihor;
19, magmatite neogene; 20, banatite; 21, transgresiune; 22, falie;
23, ariaj austric; 24, ariaj pregosau; 25, incllecarea laramic
trzie din baza pinzei Munilor Metaliferi; 26, sutura dintre cratonii
Getic i Preapulian.

Pl. XI

SECIUNE

GEOLOGIC

PRIN

MUNII APUSENI

V
Arieul

Seb,i~

CODRU MOMA

iRinua

'
::

Bi

81

,.
'
,,

'

..

+
+

LEGENDA

4km

11!] 6 [Titt [816

~2

~7 ~12 [l[]17
~8 [ Q t 3 ~18
~9 -~14 ~19

~4

[Tis [!Qto

+
+

...... .. 21

!ed-QI1
~3

''

...

:L

Ar:eni

'

"

km

Mort?

~15 r::J2o

CRATONUL

---22
~2J

.............._ 24

........-..... 25
~26

[!]

Schem

de montaj

o.:
:

CJ

.
.!?

"'

ID

CI

i
+

o
-::::
.,._ .. __

1&1------...
z

:::>
:J;

X
11:1

z
<(

_.
X

ID

..:!.. ----

~
~

<
w
IX
~

--';
::J

~
"3

u
~

:
'O

...1)1

....o
o

.!!

-------- .. "....

...
...

l
.

(
~

III

z
o

<

... -----

;:::,

...
"'"
"3

1.!:)

UJ

El

Seeiune goolJ.ogic

prin Carpati. Meridionmll i MunH ApmieJmi de SV


('lrnseull sectiunii 4-IIB, M. tefimlescu)

1. Balintoni

ll., Badenian - Cuatemar; 2, Sarmaian - Cuatemar; 3, Paleogen Miocen inferior; ~. Paleogen inferior; 5, Jurasic - Cretacic; 6, Senonian;
7, Jurasic inferior; 8, Paleozoic - Miocen inferior;
'!I'nlnB!fivunalle Ha~rammftce: 9, pnza de Mure; 1, pnza de Cri :Pucium; U., pnza de Groi;
Apusellllide: U, pnza de Baia de Arie; 13, pnza de Biharia;
n4, pinza de Fini;
.
.
.
Gettil!ll~ne !al!"amice: 15, pnza de Timi Boia; 1,, cuvertura
sedimentar de la Rusca Montan; n7, pnza de Lotru - Bistra;
118, Sevel!'fumiG!le;
JEumnid!le d!lm!mMiiPfielDie: 11.9, pnza de Svinecea - Miiru - Urdele;
2, pnza de Sirinia - Baicu; 21, pnza de Muntele Mic; 22, pnza de
Godenele - Scorila; 23, pnza de Presacina - Poiana Mrului; 24, pnza
de Lainici (componenta varistic de Retezat - Parng); 15, pnza de
Lainici (componenta varistic de Vlcan - Pilugu); 26, pnza de
Petreanu - Schela;
27, banatite; 28, transgresiune; 29, ariaj austric; 3, ariaj
pregosau; 31, ariaj laramic; 3%, iriajul laramic trziu din baza
Euxinidelor danubiene; 33, ariaj intrasarmaian; 34, sutura
intraeuxinic; 35, contactul dintre cratonul Preapulian, Getide i
cratonul Euxinic; 36, cristalin al platformei Moesice; 37, cristalin al
domeniului danubian; 38, cristalin al cratonului Preapulian.

SCCTIUN[ OCOLDGIC PRIN CARPATII HERID/ONAU


'
SI HUNT/1
, APUSENI Of

"PL. XII

SV

(TRASEUL SECIUNII 1,-B, H. TEFNESCU)

SchemA de montaj

P6rnesli
i

Chi,india

Hur liS

: ' ~prioara

1
1

Fi
...
LE GEN DA:

' ....

' .... ......

IBd-QI,

IPz-Mi

(!:!]15

~22

!Sm-a 12

~9 ~16

jPr-PMJ23

~29

IPg.-Mi 13

1Cr- B jto ~17

jUR-P ~ 24

~30

~4

~11 ~18 juv-PI~ 2s

~31

~35

ls.M-ul t9 1Pt-Scj26

~32

[[J]u
~37

Ja

~5 ~12
~6

[![Jt3

~20

m7

827

~33

~14 ~21

.......... 28

-34

.......

....

Fi

-- -------- ---km

--------

:L
0

4km

,,,'131

+
+

!------------------------~---------------------

----------

-~------------------

----- ----1-z-~-:~--

------.-------~-

i. "\/

ij

...//..
....
!.! .f
:. .

.....

.:

...~ .....

. ..
..

-\.J

::t;

)(

::::,

'-U

....
~
,_o
:::::,

Q::

....,

~--

2... ---

~'

--~--------------

El

:
.

,.
'

~_.:

.: .:"

"" :...

~---~----~------

Seciune geologic

prin Maramure

(Traseul seciunii 6--A, M.

teflnescu)

1. Balintoni
Legenda
1, cuvertur posttectogenetic badenian ~ cuaternar;
posttectogenetic cretacic superior ~ burdigalian;

2,

cuvertur

Apusenide: 3, pnza de Baia de Arie;


Piemde: 4, pnza Botizei; S, klippe pienine;
Perigetide: 6, pnza wildtliului; 7, pinza de Petrova (Mgura);
Oetide estice: 8, pnza bucovinic; 9, pnza subbucovinic; 10, pnze
infrabucovinice;
Severinide: 11, pnza tliului negru; 12, pnza de Ceahlu;
13, magmatite neogene; 14, transgresiune; 15, ariaj austric; 16, ariaj
pregosau; 17, ariaj intraburdigalian; 18, sutura Tethysian; 19,
sutura riftului dacic extern.

Pl. XIII

SECIUNE
(Tra,.~ul

GEOLOGIC

s~ttlunll

PRIN

MARAMURE

6- A, M . ~ltfint!r.eu )

N
8.llu

Suclu dt Sus.

Sat

,ug;al.ag

Ti :ta

8udttt1

.........

-.... .......~-~-~-~~-------------

-.........__-----
Pl

8A

-....
CRATONUL

---........................~~:~~ ................. __ -.............................................ifile ........... .

G E T 1 C

Sb

LEGENDA :
PREAPUL1AN

...

:L
o

4 """

!Bel-o !1 [!]6 @11 ............... 16


~z

[EJ7

@Jz

~3 ~8 ~13

(TI4 ~9

....... 14

[!Qs

~15

m10

Sb

FN
Ch

........... 17

18
19

CR 'ATONUL

EURASIATIC

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

137

Orogenulnorddobrogean
Vom discuta problemele orogenului norddobrogean dupit foile publicate ale H!rii
Geologice a Romniei se. 1:50.000, i dup Sndulescu (1984), Stnic!, Stl1nic (1989), A.
Seghedi et al., (1991), Baltres et al., (1992), Ionesi (1994), etc.

1. Structura

alpin i constituia

orogenului norddobrogean

Orogenul norddobrogean apare izolat de Carpai i pune probleme de interpretare


dificile nc nerezolvate n totalitate. Cauzele principale ale acestei situaii sunt: altitudinea
redus i aflorimentele discontinui, acoperite parial de loess; suprafaa relativ mic de
apariie, fapt care restrnge numarul observaiilor concludente posibile; absena legturilor
directe cu alte catene, structurile fiind ngropate sub dewzite neogene spre NV i sub mare
spre est; tratarea nedifereniat uneori a formaiunilor sedimentare i eruptive alpine din
uniti tectonice diferite. Modelul structural cel mai coerent a fost construit de Sndulescu
(1984), dtlr bnprejurrile relatate mai sus permit ipoteze alternative la unele idei nglobate n
acest model.

!.Unitile

tectonice alpine principale

Relund unele preri mai vechi, Szsz et al., (1981), deosebesc de sus n jos, uniMcin, pnza-solz de Consul, pnza-solz de Niculiel i unitatea de Tulcea.
Sndulescu (1984), descrie pnza de Ml1cin cu solzii Balbancea-Bugeac, Megina, Orliga i
Crjelari, pnza de Niculiel cu digitaiile Consul i Sarica i pnza de Tulcea. A. Seghedi (in
A. Seghedi et al., 1991 i in Baltres et al., 1992), menioneazil drept cute-solzi ale pnzei de
Mcin, solzul Crjelari, solzul Megina, solzul Almanlia i solzul Balabancea (de la V spre E).
Orogenul norddobrogean este mrginit de falia transformant Peceneaga-Camena
spre sud i vest i de falia normali!. Sfntu Gheorghe spre NE, ntretiat sau continuat de
falia Adjud-Oancea (Ionesi 1994), spre NV. mpartind ideea exprimat de Sndulescu
(1984), considemm n poziia cea mai de sus pnza de Orliga, sub care urmeaz n ordine
pnzele de Mcin, de Consul, de Niculiel i de Tulcea. n lungul faliei Peceneaga -Camena
pot fi individualizate terenele tectono-stratigraftce Ceamurlia, Aiorman, Bapunar i
Crjelari. Vom descrie pe rnd constituia fiecl1rei uniti tectonice alpine i apoi vom comenta relaiile dintre ele i alte aspecte geologice mai mult sau mai puin clare.
tatea de

a. Pnza de Orliga
Afloreaz pe o suprafail

restrns

in partea

nord-vestic

a Dobrogei, la nord de

138

Ioan Balintoni

Mcin,

fiind alctuit tn ntregime din litogrupul' Orliga pe care l descriem dupA datele
furnizate de A. Seghedi (in Kntutner et al., 1988), cu completAri dup aceeai autoare din
rapoartele nepublicate (A.Seghedi et al., 1991, Baltres et al., 1992).

Litogrupul Orliga
Litostratigrqfie . n Baltres et al., (J 992), A. Seghedi s..,a oprit asupra urmatoarei
divizri

litostratigrafice a litogrupului Orliga (cu specificarea c i aici vom utiliza limbajul


informal propus de noi).
Litozona Agani~: amfibolite, gnaise amfibolice i metaperidotite.
Litozona Srrie : gnaise biotitice rubanate, gnaise leucocrate, pegmatite.
Litozona f'rfu.l Or/iga: micaisturi cu intercalaii de paragnaise i cuarite
micacee, cu disten i staurolit.
Litozona Tabia: cuarite micacee cu granat i disten.
Litozona Vie/aru : gnaise calcsilicatice cu flogopit; calcare cristaline i gnaise
migmatice cu feldspat potasic cenuiu.
Rocile litozonei Sr!\rie se asociaz spaial cu cele ale Jitozonei Aganim i stau sub
litozona Tabia; tot sub litozona Tabia stau i micaisturile litozonei Vrful Orliga. Din acest
motiv autoarea crede c intre primele trei litozone ar putea exista ndinri. Relaii directe
intre litozonele Aganim i Slrrie pe de o parte i litozona Vrful Orliga pe de alta, nu se
cunosc. Noi ne ndoim de posibilitatea ind in Arii micaisturilor cu metaperidotite. Litozonele
Tabia i Vielaru succed n sus celorlalte.
Lito/ogie i setting geotectonic prernetamorfic. Deoarece litogrupul Orliga este slab
dezv.oltat spaial nu ne putem face o idee clar asupra originii sale. Prezena metaperidotitelor
pe de o parte i a gnaiselor cu feldspat potasiC pe de alta, ne duce cu gndul la un context
genetic de prism de acreie. Apariia cuaritelor micacee i a roci1or carbonatice precum i a
micaisturilor, ar putea indica implicarea unor bazine foprearc.
MetamorftSm. Ca minerale index pentru primul metamorfism, A. Seghedi (in
Baltres et al., t 992), citeaz disten, staurolit, sillimanit in paragnaise, cuarite micacee i
micaisturi, homblend, andezin i scapolii in amfibolite, diopsid i scapolii in gnaisele
calcsilicatice. Aceste paragnaise sunt asemnlitoare cu parageneza (M 1.2), din rocile
litogrupului Sebe-Lotru. Putem sli ne intrbm dac-!\ i sillimanitul este parte a paragenezei
(Ml), din litogrupuJ.Qrliga. El ar putea fi ulierior.
Pentru metamorfismul (M2), se menioneaz recristalizarea orientat a unor lamele
largi de muscovit i biotit. Nu excludem ipoteza ca aceste minerale s aibe caracter relict in
(M2), sillimanitul tiind n realitate mineralul index al metamorfismului (M2). Pegmatitele ar
putea fi i ele sin-(M2). Comentariul de mai sus este totui speculativ. Aparent, litogrupul
Orliga pare secvena cea mai intens metamorfozat din Dobrogea de nord, iar despre relaiile
lui cu alte secvene nu se poate spune nimic deoarece nu sunt vizibile.
Vrst. Pe criterii de evoluie metamorfic i prin comparaie cu alte stive se accept pentru litogrupul Orliga o vrst proterozoic!\.
Metalogenie. Datorit extinderii sale limitate, litogrupul Orliga nu prezint!\ interes
economic.

b. Pinza de
Ocup toat

Mcin

partea sud-vestic a orogenului norddobrogean. Limita ei estic este


sub numele de linia Luncavia-Consul (e.g. SAndulescu, 1984), iar poriunea sudestic este acoperit de cuvertura post-falia Peceneaga-Camena a bazinului Babadag. Dup
cum am menionat deja, A. Seghedi (in Baltres et al., 1992), descrie de la vest spre est urmcunoscut

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

139

totii solzi alpini n corpul pnze.i de Mcin: Crjelari, Megina, Almanlia i Balabancea.
Fonnaiuni proterozoice. Soclul pnzei de Ml\cin este format din dou uniti
litostratigrafice proterozoice: lit0grupurile Megina i Boclugea.Litogrupul Boclugea, in
msura in care a fost metamorfozat n orogeneza caledonianll, ar putea include i secvene
paleozoic inferioare.
Litogrupul Megina
Descriem sub numele de litogrupul Megina ceea ce A. Seghedi (in Krutner et al.,
1988), denumete "grupul Megin~" i "gnaisele de Megina".
Litostratigrafie. n Krllutner et al., (1988), precum i in Baltres et al., (1992),
A.Seghedi a propus unn!Uoare divizare a litogrupului Megina: litozona Roman Bair in
poziie inferioar, urmat de litozona Piatra Greci i apoi de Iitozona Saia Culak . Pentru
gnaisele de _Megina se accept o relaie de intruziune premetamorficl\ cu litogrupul Megina.
Litozona Roman Bair . Este alctuit din amfibolite i gnaise amfibolice.
Lit9zona Piatra Greci. Are in componen isturi i gnaise cu feldspat potasic,
cuarite feldspatice, isturi cuar muscovitice.
Litozona Saia Culak. Este fonnat din micaisturi muscovitice cu granai i staurolit.
Gnaisele de Megina. Pstrm pentru ele numele original. Sunt alctuite din metadiorite i metagranite (microclin + albit + cuar + biotit + muscovit + granat), din
metadiorite cuarifere (andezin + homblend + biotit +cuar), din gnaise fin granulare cu por-
filoblaste de oligoclaz sau microclin i local, din roci micacee in care este vizibil uneori staurolitul. Litoni amtibolitici caracteristici pentru restul litowupului Megim~ sunt mprtiai n
interiorul gnaiselor de Megina.
Litologie i setting geotectonic premetamorfic. Litologia Iitogrupului Megina este
dominat de_ metabazite in asociaie cu material vulcanoclastic acid, crora li se altur sporadic material metaterigen. Rocile carbonatice, cuaritele, materialul de origine organogen,
lipsesc. n schimb, stiva a fost invadat de roci granitoide. Cel mai probabil setting geotectonic premetamorfic care ar satisface asociaia litologic descrisA ar fi acela de arc insular
intraoceanic, subdus, sau mai corect subplacat impreuna cu fragmente din prisma de acreie
i eventual resturi ale unor bazine prearc-interarc.
Metamorfrsm. Prezena staurolitului ar indica un prim eveniment metamorfic{Ml),
de grad mediu, caracteristic i multora dintre litogrupurile carJ)atice. Pentru (M2), A. Seghedi
(n Krautner et al., 1988 i n Baltres et al., 1992), menioneaz poikiloblaste de actinot dispuse n snopi sau rozete pe foliaia S 1. De asemenea ar mai aparine acestui eveniment albit,
epidot, biotit i muscovit, recristalizate. Deci cel de-al doilea metamorflsm ar afecta
litogrupul Megina in sens retrograd. Pe de alt parte n gnaisele de Megina autorul citat
descrie structuri liniare pregnante: Din punct de vedere paragenetic evoluia metamorfic a
litogrupului Megina pare neclar, ca i a litogrupului Orliga de altfel. Aa cum sunt descrise
evenimentele metamortice, n special pentru litogrupul Megina, gndul ne duce spre
li.togrupurile Drgan i Lainici-Piu din componena Euxinidelor danubiene ale Carpailor
Meridionali. ntruct pentru ambele litogrupuri - Orliga i Megina - am propus o origine
premetamorfic asemntoare, am fi poate ndreptii sa ne ntrebm dac nu cumva sunt
pri ale unei secvene iniial unitare. Pentru comparaia cu Iitogrupul Drgan, evident ca
istorie metamorfic, pledeaz i absena eclogitelor, cu toate c materialul apt sa se eclogitizeze este prezent.
Vrst. Litogru~:ml Megina este atribuit Proterozoicului n baza istoriei sale metamorfice, a faptului c suport Paleo:Wic mediu fosilifer, -i a interpunerii intre litogrupul

140

Ioan Balintoni

Megina i Paleozoicul fosil~fer a litogrupului Boclugea, cu o istorie metamorfic diferit de


a primului i evident mai vechi dect cel de-al doilea.
Litogrupul Boclugea
Conform cu A. Seghedi (a se vedea lucrrile citate anterior), litogrupul Boclugea st
foarte probabil transgresiv peste litogrupul Megina i are o litologie total diferit de a acestuia. Descrierea care wmeaz este extras din lucrrile menionate. Ordinea Jitozonelor nu
reprezint neaprat succesiunea lor spaial, aflorimentele din Dobrogea de nord permind
rareori o Urmrire din aproape in aproape a unitilor litostratigrafice sau chiar a celor litologice.
Litostratigrajie. Litogrupul Boclugea a fost divizat de A. Seghedi (in Krliutner et
al., 1988 i n Baltres et al., 1992), n urmtoarele uniti litostratigrafice elementare pe care
le denumim Iitozone: Pietroiul Mare, Dealullslamu/ui, Priopcea, Piatra Cernei i Bugeac .
Litozona Pietroiul Mare .Const din isturi cuaritice micacee in care alterneaz
benzi de cuar cu benzi muscovitice care conin uneori i clorit.
Litozona Dealul ls/amului. Este fonnat din isturi muscovitice n care benzile muscovitice pot ti din cnd n cnd nesate cu ilmenit. .
Litozona Priopcea . Are in component cuarite albe, uneori pure, alteori serieitoase.
Litozona Piatra Cernei . Este constituit din tilite gratitoase, negre, in care benzi
mai bogate n muscovit i biotit alterneaz cu benzi cuaroase.
Litozona Bugeac. Este reprezentat! prin cuarite albe sau negre, grafitoase sau slab
seric.itoase i cu ceva albit.
Litologie i setting geotectonic premetamorfic. Din descrierea dat mai sus se poate
constata litologia eminamente cuaritic a litogrupului Boclugea, cu aport petitie minor i participarea relativ marcat a materialului organic. Deoarece litogrupului Boclugea i se cunoate
i substratul- litogrupul Megina- clasificarea sa ca o cuvertur de crust continental se constat tW' dificulti. Materialul premetamorfic ca atare indicii un sediment matur, bine sortat,
provenit dintr-o zon cu relief puin accentuat.
Metamorfism. n Kr!lutner et al., (1988), A. Seghedi se refer la un prim eveniment
metamorfic (MI), in zona biotitului a faciesului isturilor verzi, urmat de un eveniment (M2),
evideniat de cloritizarea biotitului. n Baltres et al., (1992), acelai autor descrie un prim
evehiment (M l ), dinamic, in zona biotitului, urmat de un al doilea eveniment metamorfic
(M2), static, caracterizat prin formarea unui biotit poikiloblastic i a unor porfiroblaste de clinozoizit. Considerm mai probabil! prima ipotez, i din acest unghi se pot face unele
inferine privitoare la metamorfismullitogrupului Megina. Mai nti se poate afinna, c ntre
metamorfismul iniial al litogrupului Megina i cel iniial al litogrupului Boclugea exist o
discordan marcat care se ntinde cel puin peste zona granatului; apoi, primul metamorfism
al litogrupului Boclugea ar putea fi comparat cu cel de-al doilea metamorfism - cel static observabil in litogrupul Megina; in fine, retromortismul in zona cloritului, posibil varistic, ar
putea fi de asemenea sesizat in ambele litogrupuri.
Vrst. Vrstele izotopice i cele palinologice menionate de A. Seghedi (n
Krllutner et al., 1988 i in Baltres et al., 1992), s-ar nscrie cel mai trziu in Ordovician, ceea
ce ar pennite concluzia c metamorfismul iniial litogrupului Boclugea se poate atribui orogenezei caledoniene. Deoarece rolul orogenezei caledoniene este slab clarificat in Carpai,
litogrupul Boclugea ar putea fi dovada directii a unei suturi caledoniene pe teritoriul
Romniei.
Metalogeme. Litogrupuf Boclugea este neimportant metalogenetic, dac exceptm

a;

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia


cuaritele,

care pot constitui

obi~tul

141

unui interes industrial.

Paleozoicul pinzei de Mcin


Pnza de Mcin posed depozite paleozoice tncadrabile temporal relativ precis,
depuse n bazine cu funcii diferite. Silurianul i Devonianul, dovedite fosilifer, s-au sedimentat pe o margine continental! pasiv in timpul spreadingului postcaledonian, iar
Paleozoicul superior are un caracter de molas, format intr-un bazin succesor interarc de
margine continental activ, in timpul nchiderii oceanului paleozoic, adie! in orogeneza
varistic. Primele depozite le ncadtm la litogrupul Mcin, iar celelalte la litozona Carapelit.
Litogrupul Mcin
Litogrupul Mcin este format din dou litozone: Cerna i Bujoarele , a cror
descriere o redm dup A. Seghedi (n A. Seghedi et al., 1991 i in Baltres et al., 1992).
Litozona Cerna Este format dintr-un orizont inferior de calcare negre cu pirit i
dirttr-un orizont superior alctuit din ardezii cenuii cu intercalaii de gres ii i calcare maronii
fosilifere. Vrsta litozonei Cerna se ncadreaz. pe baza fositelor, n intervalul silurian devonian inferior.
Litozona Bujoarele . Succesiunea depozitelor n litozona Bujoarele este urm
toarea: in baz gresii ortocuaritice urmate de calcare crinoidale alb cenuii, apoi o alternan
de ritmuri incomplete constnd din gi-esii cuaritice, ardezii negre, gresii calcaroase i calcare
crinoidale, cu o faun tipic pentru zona de elf. Partea inferioar litozonei Bujoarele a fost
atribuit Gedinnianului, iar partea superioar Coblenzianului.
Roci le incompetente posed un clivaj ardezian foarte bine dezvoltat, litogrupul fiind
anchimetarnorfic. Minerale le metarnorfice sunt reprezentate prin illit i clorit.

Litozona Carapelit

Litozona Carapelit ncheie sedimentarea paleozoic pe pnza de Mcin i sedimentologic difer total de litogrupul Mcin. A. Seghedi, n textele menionate mai sus, descrie
unnatoarele faciesuri specifice pentru litozona Carapelit.
1~ Faci esul cenuiu de con aluvial, conglomeratic, cu galeii formai din toate rocile
descrise pn aici.
2. Faciesul de cmpie aluviaUi reprezentat in special prin gresii i arcoze.
3. Gresia roie de Martina, care este un facies de red beds.
4. Faciesul vulcano-sedimentar, format din vulcanoclastite, epiclastite, piroclastite,
riolite masive i din argile roii i verzi.
Att tennenul bazal ct i gresia roie de Martina trec lateral la faciesul de cmpie
aluvial. Litozona Carapelit posed un clivaJardezian tipic i este de vrstli carbonifer mediu
- permian inferioar. n afar de magmatismul exploziv i extruziv, riolitic, contemporan, litozona Carapelit este strbtut de granitoidele de Greci i Pricopan, calcalcaline, asociate
nchiderii bazinului paleozoic.
Magmatite paleozoice

1. Vulcanism acid riolitic, reprezentnd probabil un magmatism intracrustal de bazin


retroarc ensialic, asociat litozonei Carapelit, conform celor relatate mai sus.
2. Intruziuni postcarapelitice, care sunt reprezentate prin granitoide calcalcaline de
tip arc de margine continental i au o mare rspndire, direcia aflorimentelor fiind NV-SE. .
Exemplul clasic sunt granitoidele de Greci, dar aceleiai generaii ii aparin i granitoidele de
Colugea, Garvn - Vcreni, Cetuia, Pricopan, Mcin.
3. Intruziuni pre~arapelitice. Aici sunt citate granitoidele de Harncearca i cele de
Pietrosul, de asemenea calcalcaline. Se poate observa c magmatitele varistice sunt att

142

Ioan Balintoni

intruzive ct

extruzive

s-au pus in loc intr-un interval de timp relativ lung.

Problema formaiunilor mezozoice prebabadag n pinza de MAcin


Autorii anteriori (e.g. Sndulescu 1984, Ionesi 1994), admit prezena depozitelor
sedimentare mezozoice n pnza de Mcin. Totui, exceptnd Triasicul din perimetrul Horia
- Balabancea, a crui poziie structural o considerm discutabil, asociaiile sedimente-vulcanite de la Crjelari, Camena i Ceamurlia, localizate lng! i n lungul faliei transformante
Peceneaga-Camena, reprezint terene tectono-stratigrafice,. transportate n lungul acestei
falii. Deci ele nu aparin pnzei de Mcin. Faciesurile terenelor respective pot fi comparate
cu taciesuri ale sedimentelor din cuprinsul pnzelor de Tulcea sau Niculiel, sau unele din
aceste terene pot avea o alt! origine.
Magmatite alpine
1. Magmatite triasic inferioare. Soclul pnzei de Mcin este strb!ltut de dike-uri de
roei bazice i acide identice cu cele din formaiunile de Bogza i Somova ale pnzelor de
Consul i de Tulcea, de vrst triasic inferioar.
2. Magmatit~ puse n loc la limita Triasic - Juraic. Sunt reprezentate prin intruziuni i extruziuni alcaline. Granitoidele alcaline afloreaz la Iacobdeal - Turcoaia, Piatra Roie
i dealul Sacar (Crjelari). Efuziuni de riolite alcaline apar la Turcoaia i Cljelari, asociate
cu granitele. Chimismul lor este diferit de al celor triasic inferioare. Pe rocile alcaline s-au
obinut vrste izocrone Rb-Sr de 193 15 Ma (1. Seghedi n Baltres et al., 1992).

c. Pinza de Coilsul
Afloreaz pe o suprafa relativ redus sub pnza de Mcin. Dup Szsz et al.,
(198~),

citat i de lonesi (1994), cuvertura pnzei de Consul ncepe cu depozite paleozoic


superioare alctuite din brecii vulcanogene, conglomerate mrunte poligene cu galei de porfire, cuar, granite, apoi siltite roii, jaspuri roii i verzi n strate subiri i tufuri porfirice cu
feldspat rou. Vrsta este controversat, datele citate de Ionesi (1994), permind ncadrarea
lor ntre Qevonianul superior i Permian. Dac lum coniderare litologia, am putea compara aceste depozite cu litozomi Carapelit. Afloreaz lng Mihai Bravu. Al doilea termen al
cuverturii este formaiunea de Bogza definit de Baltres (e.g. in A. Seghedi et al., 1991), de
vrst werfeniani\ prespathian. Are n componen conglomerate i microconglomerate
polimictice, care, spre partea superioar sunt substituite prin gresii cuaroase, separate prin
siltite i argile. Galeii conglomeratelor, slab pn la moderat rulai, prini in matrice
nisipoas, sunt formai din granite; cuar, isturi cristaline i roci paleozoice (lonesi, 1994).
Sunt prezente intercalaii de efuziuni riolitice. Afloreaz doar in dealul Boclugea. Al treilea
termen al cuverturii este formaiunea de Somova de vrst spathian, definit de asemenea
de Baltres (e.g. in A. Seghedi et al., 1991). Este format din calcare cenuiu negricioase n
plAci n alternan cu argile negre, o trstur specific fiind intercalaiile ignimbritice i curgerile de riolite i bazalte. Dup autorul citat este vorba de o formaiune turbiditic cu calcare
resedimentate, depozite le fiind transportate de pe elf ntr-un bazin mai adnc. n pnza de
Consul, peste formaiunea de Somova, urmeaz formaiunea ca/carelor nodulare cu bioturbaii, de vrst flnispathian- aegean, adic werfenian terminal - anisian inferioar, definit
tot de Baltres (e.g. in A. Seghedi et al., 1991). Este comJs din calcare policrome, albe,
cenuii, negre, verzi, violacee, cu structuri nodulare i de bioturbaie, cu care se asociaz
curgeri de riolite i bazalte. Succesiunea cuverturii n pnza de Consul se ncheie cu ca/care
policolore cu silicifir.ri i ca/care litorudiHce . In ultimele, pe lng litoclaste calcaroase se gsesc i litoclaste bazaltice (Ionesi 1994). Vrsta acestor calcare este anisian medie i superioar.

Geote<:tonica terenurilor metamorfice din Romnia

143

Am vorbit de cuvertura pnzei de Consul, pentru ca unele foraje din zona mineralizaiei de la Iulia, cantonata n foimaiunea de Somova, au interc~ptat metamorfite aparinnd
se pare litogrupului Boclugea.

d. Pnza de Niculiel
o arie mai larg dect cea de Consul, la est de aceasta. Poarta cteva petece
de acoperire ale pnzei de Macin la sud de Tichileti i Ia Cilic. Este alctuit din formaiuni
care acoper practic ntreaga perioad triasic. Dup Ionesi (1994), pnza de Niculiel ncepe
cu formaiunea de Bogza werfenian inferioar. Tot dup acelai autor, peste formaiunea de
Bogza urmeaz formaiunea de Somova ,care conine ns numai magmatite bazice, nu i
acide, ca n cazul pnzei de Consul. Peste formaiunea de Somova urmeaz formaiunea de
Nicu/iel , de vrst spathian superior-pelsonian, adic anisian medie, definit de Baltres
(e.g. n A. Seghedi et al., 1991). Are grosimi de pn la 3000 m i este constituit din roci
bazice cu intercalaii de cal care, reprezentate prin calcare roz sau roii mai jos, i prin calcare
cenuii in plAci cu cherturi la nivele superioare. Peste formaiunea de Niculiel, sau ndinat
parial cu aceasta, urmeaz formaiunea ca/carelor cu cherturi definit de acelai autor, de
vrst aegean-ladinian medie. Are in componenia calcare negre care conin cherturi negre. Un
facies special al acestei formaiuni; denumit "strate de Izvoarele" ( e.g. lonesi 1994), ocup
intervalul illiryan (anisian superior),- fassanian (ladinian inferior), i este format. din calcare
negre cu silicifieri in alternan cu argile negre asociate cu roci bazice.
Observm aici cteva diferene eseniale fa de pnza de Consul:
(a), absena rocilor acide n interaga secvenA discutata din pnza de Niculiel;
(b), caracterul heteropic al formaiunilor sincrone, calcarele nodulare cu bioturbaii
in pnza de Consul i formaiunea de Niculiel in pnza de Niculiel. Peste calcarele cu cherturi sau stratele de Izvoarele urmeaz formaiunea de Cataloi de vrst longobardian-carniana (e.g. lonesi, 1994), alcatuit in principal din argile i mame cenuiu negricioase, rar
roietice intre care se intercaleaz calcare micritice, cenuii sau roietice, cu silicifieri. n
treimea superioar. calcarele sunt lenticulare. De asemenea apar i intercalaii de silicolite
negre, roii sau verzi. Succesiunea pnzei de Niculiel este ncheiat de formaiunea de Alba
(e.g. lonesi 1994), de vrst. tuvalian (carnian sup.), - norian, parial transgresiv peste termeni mai vechi. Este constituita din gresii cuaro-feldspatice cu ciment calcaros, microconglomerate, siltite i argile cenuii care alterneaz ritmic, conferind formaiunii un caracter de
fli. Gresiile, n strate de pn la 1.5 m grosime au sortare gradat i hieroglife pe talp
(Ionesi, 1994). Arareori apar conglomerate, iar in partea inferioar i calcare. Apariia fliului
triasic superior in pnza de Niculiel este importanta geotectonic, deoarece se coreleaz cu
magmatismul intruziv i extruziv alcalin din pnza de Mcin.
Ocup

e. Pnza de Tulcea
Pnza de Tulcea ocup. toat partea dinspre mare a Dobrogei de nord, la est de linia
de inclecare a pnzei de Niculiel. Undeva spre elf ea vine n contact direct cu falia
Peceneaga - Camena (C.tuneanu, Mafiei, n lonesi 1994), ceea ce demonsteraz traseul oblic
al acesteia fa de orogenul norddobrogean. Deoarece n cuprinsul ei vin in tangen faciesuri
izocrone heteropice ale formaiunilor mezozoice, se pune problema dac nu cumva avem .
de-a face cu mai multe uniti tectonice ariate (lonesi, 1994). Vom trata acest subiect mai
departe.

Ioan Batintoni

144
Formaiuni Prote~ozoice

Spre deosebire de 'pnza de Niculiel, pnza de Tulcea posed un soclu constituit din
metamorfite i granitoide. Metamorfitele, aflornd pe o suprafa redus, le vom descrie sub
numele de litozona Uzun Bair.

Litozona Uzun Bair


Litozona Uzun Bair este singura mezozonll cunoscutll n pnza de Tulcea i apare pe
o arie foarte restrnsll in partea nordic a dealului Uzun Bair, tiind acoperit discordant de
roci triasice. Este reprezentatll prin micaisturi biotitice cu porfiroblaste de disten, gnaise i
pegrnatite cu muscovit. A. Seghedi. (in A. Seghedi et al., 1991), descrie un prim metamorfism
cu disten, un al doilea materializat prin biotit i muscovit fine care cresc pe o foliaie S2 care
strbate porfiroblastele de disten, precum i un al treilea indicat de recristalizarea muscovitului in paiete largi. Credem c acest muscovit este relict. Este prezent de asemenea sillimanitul fibrolitic care ar putea aparine evenimentului metamorfic (M2). Sunt descrise i
pseudomorfoze pinnitice, eventual dup cordierit. Cordieritul ar fi putut s fie contemporan
cu sillimanitul, indicnd pentru evenimentul (M2), o presiune mai sczut dect pentru (MI).
Evoluia metamorfic sugereaz o vrst precambrian pentru litozona Uzun Bair, iar despre
settingul geotectonic premetamorfic nu putem spune ceva concludent datorit informaiilor
geologice cu totul insuficiente.
Paleozoicul pinzei de Tulcea
Paleozoicul pnzei de Tulcea diferli semnificativ de cel al pnzei de Mcin. Un
echivalent al Iitozonei Carapelit absenteaz, iar Paleozoicul mediu (postcaledonian)se dezvolt~ in cu totul alt facies. l vom descrie sub numele de Iitogrupul Tulcea.
Litogrupul Tulcea
Descriem litogrupul Tulcea dupli informaiile furnizate de A. Seghedi (in A. Seghedi
et al., 1991 i n Baltres et al., 1992). Conform autorului citat, el se poate diviza de jos in sus
in trei iitozone: Dealul Horia, Rediu i Betepe .
Litozona Dealul Horia. Este o secvep psamito-pelitic cu structuri sedimentare
relicte, adic stratificaie gradati! i laminale -oblic!t vizibil!t. Se deosebesc gresii grosiere,
gresii fine i siltite, cu dominarea netli a gresiilor. Poate fi descrisll ca o formaiune turbiditicli.
Posed clivaj ardezian i este anchimetamorfic!t. Conine magmatite interstratificate i este
datat ordovician~silurianli prin intermediul palinomorfelor.

Litozona Rediu . Urmeazli peste litozona Dealul Horia. n poziie inferioar!t stau
silicolite negre care conin i blocuri de calcare cenuii, iar n poziie superioar ardezii
cenuii sau negre cu intercalaii de gresii. Asociaia iniial a fost aceea de argile negre-cherturi cu radiolari. Vrsta a fost datat ea siluriana pe bazli de conodonte. Clivajul ardezian
indic!t anchimetamorfism.
Litozona Betepe. St peste litozona Rediu i n cadrul ei alt fost separai trei termeni. Termenul inferior este flioid, caracterizat prin turbidite distale foarte bogate in ichnofaunll ntlnit in partea distal a conurilor turbiditice la adncimi de peste 800 m. Termenul
median este istos-calcaros, iar termenul superior este silicolitic, fiind format din cherturi,
mluri cu radiolari i depozite pelagice. Ca i celelalte dou litozone, posed clivaj ardezian
i este anchimetamorfic!t. Litozona Betepe a fost atribuit Devonianului prin intermediul
conodontelor. Magmatitele prezente n litogrupul Tulcea se ncadreazli intr-o serie nrudit de
roci bazice i intermediare cu caracter slab alcalin i origine in manta, care indic, posibil, un
regim distensional. Litogrupul s-a format probabil pe crusta oceanic a unei plci Jitosferice
pasive n perioada e;;tensional.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

145

Granitoidele de Cazalgic Bair


Aceste granitoide difer ca aspect de cele din pnza de Mcin i probabil c strbat
litozona Uzun Bair. Ele au fost interceptate pe grosimi mari n toraje. Vrstele K-Ar varistice
(citate n Baltres et al., 1992), sunt foarte probabil regenerate. Noi admitem o vrst proterozoic pentru aceste granitoide, prezena unora varistice fiind ndoielnic n cadrul pnzei de
Tulcea.
Formaiunile

mezozoice prebabadag
Baltres (n A. Seghedi et al., 1991 i n Baltres et al., 1992), pe cuprinsul
pnzei de Tulcea pot fi separate dou serii faciesale mezozoice; dup Ionesi (1994), s-ar putea
separa chiar trei asemenea serii. Succesiunile pe care le menionm mai jos in cont i de foile
Hrii Geologice a Romniei se. 1:50.000 Niculiel (Savu et al., 1988), Somova (Miru et
al., 1988), Mahmudia (Miru, Panin 1976), i Babadag (Szsz et al., 1981 ), precum i de
datele furnizate de Ctuneanu, Maftei (n Ionesi et al., 1994), asupra formaiunilor de pe elful
Mrii Negre.
1. Formaiunile prii vestice a pnzei de Tulcea. Peste roci ale litogrupului Tulcea
urmeaz formaiunile de Bogza i de Somova, cu dezvoltare tipic n aceast regiune, adic
asociate cu magmatite bazice i acide. Vin apoi formaiunea calcarelor nodul are cu bioturbaii
i formaiunea calcareJor cu cherturi. Aceste depozite acoper perioada triasic pn n
Ladinianul mediu. De aici n sus, intervalul Ladinian-Norian este reprezentat prin formai
unea de Cataloi care marcheaz o schimbare important n regimul de sedimentare. Dup
Ionesi (1994), formaiunea de Cataloi const din marne i calcare fine, cenuiu-negricioase,
uor oituminoase, asociate cu silicolite fin stratificate ce conin radiolari, aiuri, calcare allodapice i calcare grezoase. Calcarele conin granule de oxizi de fier i concreiuni de pirit.
n nivelele predominant marnoase apar lentile de calcare. Observm c formaiunea de
Cataloi se"ntlnete i n pnza de N iculiel. Trecerea dela Triasic la Jurasic se face prin intermediul gresiilor de Frecei (rhaetian-hettangiene), i de Pota (sinemurian- pliensbachiene),
care dup Baltres (n A. Seghedi et al., 1991 i n Baltres et al.,1992), ar trebui reunite mpreun cu formaiunea de Denis Tepe, cu cea de Zebil i cu ceea ce s-a numit fliul de Na/bant
n formaiunea de Nalbant . n aceast idee, formaiunea de Nalbant care reprezint un facies
turbiditic-flioid, acoper intervalul Triasic terminal-Liasic, caracteristic pentru partea vestic a pnzei de Tulcea.
2. Formaiunile prii estice a pnzei de Tulcea. Acestea sunt formaiuni de platfom
carbonatic pe care ie vom descrie dup Baltres (n A. Seghedi et al., 1991 i n Baltres et al.,
1992), cu completri dup Ionesi (1994), i Ctuneanu, Maftei (n Ionesi, 1994). Peste
litogrupul Tulcea, Mezozoicul poate ncepe direct cu formaiunea de Murighiol de vrst
spathian-anisian, formaiunile de Bogza i de S?mova absentnd. Chiar cnd atloreaz ele
nu mai conin magmatite. Formaiunea de Murighiol este format din calcare albe n plci.
Urmeaz apoi formaiunea calcarelor nodulare cu bioturbaii i formaiunea calcarelor cu
cherturi. n continuare vine formaiunea de Agighiol de vrst anisian superior-carnian medie,
alctuit din calcare crmizii, cenuii i pestrie, cu aspect nodular i brecios. Ca/carul de
Popina, care se suprapune parial ca vrst cu formaiunea de Agighiof, mbrac un facies de
Wetterstein, fiind masiv, cenuiu sau roz. n insula Popina, peste calcarul de Popina se suprapune ca/carul de Congaz de vrst carnian-norian, cenuiu, brun i roz,uneori cu cherturi.
n zona Dunav intervalul Bajocian-Bathonian cruia nu i se cunoate subasmentul este
acoperit de formaiunea -je Dunav, alctuit n partea inferioar din gresii calcaroase cu
intercalaii de argile negre,iar n rest dintr-o alternan de gresii cuaroase i argile cu aspect
Dup

146

Ioan Balintoni

de tli. Aici, dup un interv:al nedeschis de 400 m, apar biomicrite crinoidale i micrite cu
aiuri,de vrst oxfordian inedie denumite formaiunea de Carabair. Lipsete deci formai
unea de Nalbant, iar faciesul Jurasicului mediu i supenor este identic cu cel al depozitelor
din depresiunea predobrogean,unde tliul bajocian-bathonian poate atinge 2000 m grosime.
Pe elful Mrii Negre, Liasicul superior i Doggerul sunt identice cu formaiunea de Dunav,
iar Malmul este calcaros (calcare micritice i peletale albe i alb-glbui,argile dolomitice
cenuii,dolomite cenuiu-giilbui, calcare dolomitice i conglomerate cu galei de doloinite in
matrice argiloas).
Pe elf, in lungul faliei Peceneaga-Camena, forajele au ntlnit bazalte i andezite
bazaltoide de vrst jurasic superioar datate izotopic. Totodat, formaiunea de Dunav este
frmntat!, cu numeroase oglinzi de friciune. r

2. Evoluia orogenului norddobrogean anterior funcionrii faliei


Peceneaga-Camena
Sndulescu (1984), este de piirere c pnzele de ariaj norddobrogene s-au pus in loc
in tectogenezele eocimmeric (intraliasic), i neocimmeric (fini-jurasic). Dei intr-o
msur discutabile, argumentele in acest sens sunt totui foarte puternice. O analiz a
evoluiei orogenului norddobrogean nu este simpl, dar ea poate fi ncercat pe baza informaiilor existente.

a. Riftogeneza i spreadingul
Extensia i riftogeneza trebuie admise ca werfeniene, dovada fiind magmatitele bazice i acide care strbat soclul pnzei de Mcin i se asociaz cu formaiunile de Bogza i de
Somova din pnzele de Consul i de Tulcea. Spreadingul este vizualizat de ceea ce numim
astzi pnza de Niculiel i a durat din Spathianul superior pn in Fassanian (Ladinian inferior), cnd s-au amplasat rocile bazice ale formiunii de Niculiel i ale stratelor de Izvoarele,
neasociate cu roci acide.

b. Tectonica compresivl eocimmericll


Scurtarea litosferei oceanice a riftului Niculiel a inceput deja in Ladinianul superior, dovada fiind formaiunile de Cataloi, de Alba i de Nalbant pe de o parte, precum i
intruziunile i extruziunile alcaline de la limita Triasic-Jurasic pe de alt parte,cantonate tn
pnza de Mcin. Deci subducia a fost indreptatA sub pnza de Mcin. Fliul de Nalbant
indic nchiderea bazinului oceanic i transformarea lui tn bazin de forland. ncrcarea plcii
inferioare se produce n Liasic, deoarece migrarea spre exterior a avanfosei se petrece in
Jurasicul mediu, argumentul fiind puternica sedimentare flioid de vrst bajocian-bathonian din intreaga depresiune predobrogean (e.g. Ionesi 1994). Dup prerea noastr, pnza de
Nicu1iel se afl in poziie ultra, locul ei iniial fiind intre pnza de MAcin i cea de Consul.
Susinem aceast ipotezli pe baza identitii Triasicului inferior i mediu din pnzele de
Consul i de Tulcea. Faptul cii pnza de Consul stii deasupra celei de Niculiel, il explicm
prin reforfecarea marginii vestjce a pnzei de Tulcea, dup obducia i dezrdcinarea celei
de Niculiel.
c. Problen:.a strucurii pnzei de Tulcea
Diferenele faciesale mari la nivelul Triasic superior-Liasic ntre

prile estic i

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

147

vestic

ale pinzei de Tulcea ar P!ltea fi explicate in dou feluri:


(a), partea vestic reprezint o unitate tectonic separat (pnza de Somova); (b), numai formaiunea de Nalbant este alohton {pnza de Zebil).

d.

Situaia

Jurasicului superior

Malmul este carbonatic att in pnza de Tulcea ct i in depresiunea predobrogean.


Aceasta indic o stabilizare tectonic n intervalul respectiv, cnd pnza de Tulcea
propriu-zis nc nu era format, ci fcea parte din forland.

e. Tectonica compresionaUi

neocimmeric

n zona elfului, in lungul faliei Peceneaga-Camena, interpretnd datele furnizate de


Ctuneanu, Mafiei (in Ionesi, 1994), se poate concllide c magmatitele jurasic superioare
ncalec de la sud spre nord depozitele sedimentare. Totodat, la limita Jurasic-Cretacic trebuie admis .punerea in loc a pnzei de Tulcea (e.g. Sndulescu 1984). Dup lonesi (1994);
in delta Dunrii, Cretacicul se aeaz transgresiv peste Tithonic i marcheaz o schimbare a
sedimentrii care devine continental-lacustr (argile i siltite feruginoase cu intercalaii de
gresii fine cu ciment calcitic, feruginos, sau dolomite gipsifere, car-e nsumeaz ntre 300 i
500 m grosime).
f. Falia Peceneaga-Camena
Conform datelor prezentate de Ctuneanu, Mafiei (in lonesi, 1994), Neocomianul
prezint faciesuri diferite pe elful norddobrogean, comparativ cu cel central dobrogean. n
nord este alctuit din argilite, uneori siltice, cenuiu-negriciose, cu oglinzi de friciune, cu
nivele de gresii cuaroase cenuii, fin granulare, cu grosimi ce pot depi 900 m. La sud de
falia Peceneaga-Cameila, Neocomianul este predominant calcaros. Totodat, Albianul este
transgresiv peste falie, avnd facies identic la nord i la sud de ea. Concluziile ce se pot trage
sunt urmtoarele: Neocomianul a jucat rol de cuvertur posttectogenetic pentru inclecrile
neocimmerice; falia Peceneaga-Camena a funcionat postDeocomian i antealbian. Cu alte
cuvinte, sedimentarea in bazinul Babadag incepe n zona elfului cu Albianul.

g. Alohtonia orogenului norddobrogean


Alohtonia de ansamblu a orogenului norddobrogean este susinut de date geofizice
(Stniclt, Stniclt 1989), i geotermice (Veliciu, 1987). Unitltile structurale ale orogenului ar
fi limitate la circa 4000 m adncime de un plan tectonic relativ orizontal, sub care ar urma .
circa 2000 m de sedimente,dup care s-ar intra in soclul platformei scitice, sau in provincia
crustalli cadomian!i (caledonian?), a cratonului Eurasiatic. Deci intregul orogen norddobrogean poate fi privit ca o mare pnz care se inrdcina la sud de traseul faliei PeceneagaCamena.

h. Magmatitele jurasic superioare


Magmatitele de aceast vrst pot indica dou lucruri: c subducia a fost reluat n
Jurasicul superior, fiind urmat de punerea in loc a unitilor tectonice neocimmerice; c riftul norddobrogean nu s-a nchis n Liasic pe toat! lungimea sa, marginea lui sudic! rmnnd .
nc activ! undeva spre est, eventual prin intermediul unui arc insular.

i. Terenele techno-stratigrafice din lungul faliei Peceneaga-Camena


n lungul faliei Peceneaga-Camena au fost transportate pn in dreptul pnzei de

148

Ioan Balintoni

Mcin fragmente crustale , strine acesteia. Acestea sunt terenele tectono-stratigrafice


Ceamurlia, Bapunar, Crje/ari i Aiormcm.
Terenul Ceamur/ia.- Dup Baltre (in Baltres et al., 1992), combinnd datele din
foraje cu cele din galeria Ceamurlia, 1,1r1ntoarele secvene pot fi individualizate. n poziie
stratigrafic inferioar, conglomerate, gresii, silturi violacee i calcare, groase de circa 200

m.

Urmeaz

gresii, silturi, argile i calcare cenuii, asociate cu intercalaii riolitice concordante,


in grosime de 350 m. Vrsta acestei succesiuni este spathian. Stiva este rsturnat, iar ntre
pachetele de roci triasice sunt introduse tectonic pene de roci jurasice de tip Nalbant.
Triasicul aparine evident formaiunilor de Bogza i de Somova.
Terenul Bapunar . n partea inferioar terenul Bapunar este reprezentat prin ceea
ce Grdinaru (1984), a denumit "formaiunea de Uspenia". Este vorba de o fie continu de
depozite ladinian? - carnian inferioare care afloreaz intre Bapunar i .Camena. Peste rioIitele de Crjelari, care au vrst triasic superior - jurasic inferioar, urmeaz ev.ident n
poziie tectonic calcare micritice i calcare argiloase cenuii, diaclazate, in strate de 5 - 50
cm, continuate de calcare micritice cu aiuri, nodulare i biomicritice. Grosimea acestor
depozite msoar cea 750 m. Partea superioar a terenului Bapunar, ceea ce a fost denumit
"formaiunea de Bapunar"(e.g. Ionesi, 1994), ncepe cu riolitele de Camena, groase de cea
450 m, reprezentate prin ignimbrite, riolite i hialoclastite. Urmeaz apoi roci sedimentare
altemnd cu piroclastite riolitice: calcarenite crinoidale cenuiu-glbui, gres ii grosiere, isturi
mamoase verzui i violacee, silicolite (mai ales spongiolite), gaize spongiolitice, tufite i
tufuri riolitice parial caolinizate. Partea superioar a secvenei este ncheiat de spilitele de
Bapunar, groase de cea 200 m, depozitele de sub ele avnd n jur de 150 - 200 m grosime.
Vrsta intregii stive este apreciat ca oxfordian medie - kimmeridgian inferioar. Foarte
probabil c tntre "formaiunea de Uspenia~ i "formaiunea de Bapunar" relaiile sunt la rndullor tectonice. La gura vii Bichit, chiar lng falia Peceneaga-Camena, Grdinaru (1984),
descrie o megabrecie poligen cu galei de gresii jurasice, roci bazice i mannore, interpre. tate ca olistostrom sau melanj tectonic. Atragem atenia c "formaiunea de Bapunar"
reprezint n fond un echivalent al magmatitelor jurasic superioare ntlnite n forajele de pe
elful Mrii Negre, la nord de falia Peceneaga -Camena. "Formaiunea de Bapunar" ar indica destul de clar un arc insular magmatic jurasic superior, pe care noi il interpretm ca prelungirea estic nesuturat in Liasic, a riftului Niculiel.
Terenul Crjelari . Dup Baltres (in Baltres et al., 1992), i lonesi (1994), acest
teren, denumit "formaiunea de Crjelari", de vrst . oxfordian mediu - kimmeridgian inferioar, este reprezentat prin calcare masive albe i cenuii, cu pete rocate, care suport intercalaii sporadice de conglomerate, gres ii cuaroase, gaize spongiolitci - radiolaritice, mame i
siltite, groase de cea 150 m. Elementele conglomeratelor ar fi alctuite din riolite roii, isturi
verzi i calcare negre. Prezena isturilor verzi pune o problem special de interpretare,
indicnd proximitatea Dobrogei centrale fa de arcul insular i bazinul remanent. n orice
caz, originea terenului Crjelari trebuie cutat n acelai loc cu a prii superioare a terenului Bapunar.
Terenul Aiorman . Descris de Gr!idinaru (I 984), sub numele de "formaiunea de
Aiorman", este comparabil cu fliul de Nalbant, fiind alctuit din fli ritmic, cu strate subiri
de gresii cuaroase avnd sortare gradat (uneori cu microconglomerate n baz), i structur
curbicortical, care alterneaz cu siltite i argile cenuiu-negricioase, totaliznd o grosime de
150 - 200 m. Grdinaru (1988), atribuie totui acest termen Doggerului i nu Liasicului. n
dealul Movila Goal, acest fli suportii unele intercalaii de calcare crinoidale, calcare oolitice
i lave riolitice, pe o grosime de cea 400 m, pe care autorul citat le-a separat sub numele de

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

149

"formaiunea de Movila Goal" ,i le-a atribuit Dogger? - Malmului.

Concluziile generale pe care le putem trage cu privire la originea acestor terene sunt
(a), reprezint fragmente de crust transportate dinspre est spre vest n lungul
faliei transfonnante Peeeneaga-Camena, i chiar n cadrul terenelor individuale avem de-a
face cu amalgamri; (b), originea lor este fie in domeniile faciesale ale pnzei de Tulcea n
sens larg, fie In bazinul remanent din prelungirea estici a riftului Niculiel, care a funcionat
pnil in Jurasicul superior, inchizndu-se in timpul tectogenezei neocimmerice.
urmtoarele:

ll. Structura varistic a orogenului norddobrogean


ntre soclurile pnzelor de Mcin i de Tulcea se poate argumenta o sutur varistic.
Elementele geologice care se constituie n argumente In acest sens, sunt urmtoarele: (1),
prezena magmatitelor intruzive i extruzive calcalcaline paleozoic superioare, in cadrul
soclului pnzei de Mcin, in contrast cu absena acestora in soclul pnzei de Tulcea (granitoidele pre- i postcarapelitice, produsele magmatismului extruziv i exploziv acid asociate
litozonei Carapelit); (2), anchimetamorfismul i defonnarea accenttiat a fonnahmilor paleozoice aparinnd ambelor prize; (3), formarea litozonei Carapelit ca secven molasic de
tip intraarc de margine continentala activ! numai In cadrul pnzei de M!lcin.
Pare evident c subducia a fost direcionat dinspre pnza de Tulcea (in limb~j
structural alpin), spre pnza de Mlcin. Dup A. Seghedi, Oaie (1994), litogrupul Tulcea trebuie considerat in pozitie tectonica fa de Proterozoicul pnzei de Tulcea, deoarece stiva
respectivi situat actualmente pe un soclu continental, are proprietile unei formaiuni
bathiale depuse pe o c~st oceanicl, ia regim extensional. Numim aceast unitate tectonic
varisticil, pinza de Mahmudia. Ideea unei unit!i tectonice varistice in cadrul soclului pnzei
alpine de Tulcea aparine lui Sndulescu (1984), care presupune ns un plan tectonic ce
aduce formaiunile din anticlinalul Rediu peste cele din colinele Mahmudiei. n interpretarea
din acest text, litozona Uzun Bair constituie autohtonul pnzei de Mahmudia.
Sutura norddobrogean oonstituie cea de-a patra sutur varisticl existent! in
catenele alpine, ceea ce presupune o regenerare alpinl generalizat a segmentelor centurii
mobile varistice decelabile pe teritoriul rii noastre. Este dificil si se fac supoziii despre
natura celor doi cratoni colidai la s:flritul Paleozoicului' pe teritoriul actual al Dobrogei de
nord. Inferine credibile se vor putea propune numai cnd se va putea reamplasa cratonul
Euxinic in locul de origine i se vor putea reconstitui mai exact caracteristicile megasuturii
varistice din cadrul pangea finipaleozoice.

Ill. Recapitulare privind evoluia alpin a


orogenuluinorddobrogean
Curnd dup realizarea suturii varistice, riftul triasic inferior s-a instalat aproximativ pe traseul suturii respective. Coliziunea parial a cratonilor ce mrgineau riftul Niculiel
s-a produs deja in Liasic, iar inchiderea sa definitivl se poate aprecia ca finijurasic!. Falia
transformantl Peceneaga-Camena a funcionat in intervalul postvalanginian - antealbian,
cuvertura care o acoper bazinul Babadag ncepnd cu Albianul. Ipoteza c suntem in faa
unui ciclu Wilson real pare plauzibill. Pnza de Thlcea a fost forfecat din marginea plat-

150

Ioan Balintoni

formei Scitice - i in aceast~ concepie platforma Scitic este de vrst pericaledonian - tn


timp ce pnza de Mcin este posibil s provin dintr-un craton care are afiniti cu domeniul
danubian al cratonului Euxinic. Dobrogea central se afl n relaie de simpl juxtapunere cu
Dobrogea de nord, istoria primei fiind fttr afiniti cu istoria celei de-a doua. Fiind o falie
transformant, falia Peceneaga- Camena trebuia s permit culisarea cratonului Euxinic spre
o fos!l in care se realiza o subducie. Relicte ale acestei fose ar trebui cutate-pe teritoriul actual al Carpailor Meridionali.
Orogenul norddobrogean se continu n Crimeea alpin (e.g. Sndulescu, 1984).
Relaiile cu Caucazul ns sunt destul de obscure. Sincronismul dintre tectogeneza eocimmericli norddobrogean i riftinguljurasic.inferioral riftului dacic extern este puin probabil
s fie intmpltoare. Geometria ar cere un rift paralel cu cel dacic extern la est de acesta. O
prelungire a riftului Niculiel, posibil prin intermediul unor falii transformante ar trebui ciiutat in relaia dintre domeniul danubian i platforma MoesicA, dac avem n vedere constatarea c faciesurile sedimentelor mezozoice ale domeniului danubian i ale platformei
Moesice sunt total diferite.

Seciune geologfc

prin Dobrogea de nord

(Traseul sectiunii D-1, M.

teflneseu)

1. Balintoni

Legemda
ll., Cretacicul superior al c~verturii Babadag;. 2, pnza de
.3. pnza de Consul; 4, pnza de Niculiel; S, pnza de
Tulcea;. 6, cuvertura paleozoic superior - mezozoic a platformei
Mcin;

Scytice; 7, litogrupul isturilor verzi; 8, litogrupul Alt.D. Tepe; 9, falia


Peceneaga - Camena; 10, transgresiune; 11, ariaj;
l2, falie.

transfonnant

DIRECTIILE PROFILELOR

PI.XIY SECIUNE GEOLOGIC

1 H . $1tfi ..uol

PRIN

DOBROGEA

DE NORD

( Tuul sectiunii 11-I,N . t.flnneu)

s
PC

Chu.urova

'
''
1

SY

Bt>
TI

AT

AT
Pl.

l'tz........................ r-

MOESIC .

P L A T F O A MA
LEGENp:!:

~~~2@J,[EJ4(!!:]1~'[!!]'

......~.:..~~ ............................................- ........... ..


MA

_S C Y T 1 C

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

151

Metamorfitele din scuturi i platforme


Scuturile i platformele sunt acele pri ale cratonilor care nu au fost implicate n
megasutura alpin!l i ca urmare nu aflorez n centurile mobile. Metamorfitele cratonilor
Getic i Preapulian sunt vizibile probabil in totalitate in orogenul carpatic, Ceva din soclul
cratonului Eurasiatic ia parte la alctuirea pnzei de Tulcea a orogenului norddobrogean. Este
probabil ca metainorfitele pnzei de Mcin s aibe corespondene n Europa central varistic sau in Euxinidele danubiene. Domeniul danubian al cratonului Euxinic afloreaz n
Carpaii Meridionali. O provincie crustal caledonian sau cadomianrt i una precadomian!l
ale cratonului Euxinic ies lazi n singurul scut prezent pe teritoriul Romniei, scutul central
dobrogean, situat ntre falia transformant Peceneaga-Camena i falia Capidava-Ovidiu.
Despre componena soclurilor platformelor avem unele date directe obinute din foraje i
altele, indirecte, datorate geofizicii. Aceste date fiind destul de vechi, au fost comentate pe
larg de Sndulescu (1984), Kr!lutner et al., (1988), i rediscutate de lonesi (1994). Din acest
motiv sinteza noastr va fi relativ succint!l.

1. Platforma

Eurasiatic

Dac n acord cu Sndulescu (1984), admitem c falia Rava Rusca corespunde cu


-falia Solca i ca atare cu aliniamentul Tomquist-Teysseire, i c falia Bistriei reprezint prelungirea estic a acest<?ra, atunci spre est i nord de aceste falii, soclul platformei Eurasiatice
este format de o proVincie crustal karelian interceptat!l n forajele de la Iai, Popeti,
Btrneti i Todireni. Dup!l Giuc, lanovici ( 1961 ), (fide Ionesi 1994), aceast provincie are
in componen paragnaise cu sillimanit i gnaise microclinice, migmatizate i granitizate,
asemn!ltoare celor din scutul ucrainean. Falia Solca i prelungirea ei spre est, falia Bistriei,
reprezint ns o sutur caledonian dac ele se continu spre nord cu aliniamentul TornquistTeysscire. Datele prezentate de Stnic, Stnic (1 993), asupra fali ei Bistriei, ar susine acest
punct de. vedere, ele vizualiznd un element tectonic translitosferic. n consecin, platforma
Eurasiatic ar fi bordat spre sud-vest, prin intermediul suturii caledoniene transeuropene, de
o provincie crustal care ar putea avea componente caledoniene i/sau mai vechi, vizibile la
zi doar n Polonia n masivul Swietokrzyskie. Aceast provincie crustal ar fi soclul a ceea
ce Sndulescu ( 1984) descrie sub numele de platfoma Scitic, acoperit de formaiunile
depresiunii predobrogene sau avanfosei predobrogene. Dedesubtul pnzelor fliului s-ar
putea afla i alte terenuri metamorfice alipite platformei Eurasiatice n orogeneza varistic i
care s nu fi fost regenerate n orogeneza alpin aa cum s-a ntmplat n Dobrogea de nord.
Acestea sunt ns probleme care trebuie tratate ntr-un alt context.

152

Ioan Balintoni

II. Scutul Dobrogei centrale


Scutul Dobrogei centrale este parte a cratonului Euxinic i afloreaz ntre faliile
Peceneaga-Camena la nord i Capidava-Ovidiu la sud. El are in componen dou litogrupuri:
Altn Tepe i al isturilor verzi. Le vom descrie dup Krutner et al., '(1988).
Litogrupul Altin Tepe
La suprafa este vizibil ca o fliie lung de circa 20 km, i lat n jur de 2 km la sud.
de falia Peceneaga-Camena. Dup Stnic, Stnic (1989), el se prelungete pe dedesubtul
isturilor verzi pn la ceea ce aceti autori denumesc "falia Istria", dar care poate fi n realitate o sutur pentru care isturile verzi sunt cuvertur posttectogenetic.
Litostratigrafie. Krliutner et al., (1988), divizeaz litogrupul Altn Tepe n trei litozone pe care le descriem n continuare de jos n sus.
Litozona gnaiselor i micaisturi/or, ce const dintr-o alternan de micaisturi,
paragnaise i cuarite.
Litozona amjibolitelor , reprezentat prin amfibolite rubanate, n care se intercaleaz litoni subiri de micaisturi. Conine i metagabbrouri .
Litozona cuaritelor i micaisturi/or, format dintr-o alternan ritmic de roci
cuaritice, micaisturi i paragnaise, in care se cunosc intercalaii de metagabbrouri, metadiorite i metaserpentinite. n partea superioar a acestei litozone apar lentile stratiforme de
sulfuri metalice.
Lito/ogie i setting geotectonic premetamorfic . Asociaia litologic, caracterizata de
absena rocilor carbonatice i a materialului organic i de prezena metabazitelor i metaultrabazitelor precum .i a mineralizaiilor de tip Kuroko, pledeaz pentru geneza litogrupului
ntr-un setting geotectonic de contact convergent, depozitele putnd reprezenta resturi ale
unei prisme de acreie cu fragmente ,a le unor secvene de bazin de prearc asociate.
Metamorjism. Dup descrierile autorilor citai, metamorfismul iniial a fost mezozonal, cu staurolitul ca mineral index. Se menioneaz apoi un retromorfism accentuat i o
transpoziie de foliaie spre contactul cu isturile verzi.
Vdrst. Relaiile cu litogrupul isturilor verzi permit concluzia c litogrupul Altn
Tepe este sigur de vrst precaledonianll, sau eventual chiar precadomian, deoarece el a constituit o component a soclului peste care a transgredat cel dinti. Sunt citate i unele vrste
K-Ar proterozoice, dar altele mai noi nu le confirm, aa c tot istoria geologic i relaiile
cu alte secvene rmn hotrtoare.
Meta/ogenie. Litogrupul Altn Tepe este important pentru mineralizaiile stratiforme
premetamorfice de tip Kuroko cu pirit~ calcopiritll i magnetit, exploatate pentru cupru.

Litogrupul

isturilor

verzi

Conform informaiilor interpretate de Krautner et al., (1988), isturile verzi se


regsesc i la sud de falia Capidava " Ovidiu, ca parte a soclului platformei Moesice, unde
sunt inclUecate de propriul fundament in lungul faliei Palazu. Acest fundament de tip Palazu
ncepe de la falia Istria, detectat de Stnic~ Stnic (1989), i se continu probabil pn dincolo de limita sudic a Dobrogei romneti. Echivalentul isturilor verzi n soclul platformei
Moesice din Dobrogea de sud l constituie ceea ce Krautner et al., (1988), denumesc "grupul
Cocou", pe care noi l vom descrie in consecin ca parte a isturilor verzi.
Litostratigr..Jjie. Jncluzn~ la litogrupul isturilor verzi i "grupul Cocou", ca parte
bazat a acestuia, atunci, de jos n sus el se divizeaz n urmtoarele litozone: spi/itic infe-

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia


rioar, detritic

(componente. ale "grupului

Cocou"), Dorobanu,

153
Istria, Sibioara -

Mgurele i Bltgeti.

Litozona spilitic inferioar, incepe cu roci detritice, urmate de lave spilitice i roci
piroclastice. La partea superioar apare material mixt vulcanogen i terigen.
Litozona detritic, const dintr-o alternan de gres ii arcoziene, microconglomerate,
conglomerate i siltite gri-violete. Elementele conglomeratelor sunt reprezentate prin porfire
cuarifere, cuarite i cuarite cu magnetit de tip Palazu.
Litozona Dorobanu. Are aparena unei alternane flioide de filite sericito-cloritoase cu metagraywacke i isturi cloritoase. Local se menioneaz isturi cu cloritoid i
filite violete.
Litozona Istria. Este format dintr-o alternan de greywacke i pelite cu pirit
sedimentar.

Litozona Sibioara-Mgurele. Pelitele i greywackele conin intercalaii de ardezii


violete i microconglomerate arcoziene cu elemente de cuar, feldspat potasic, granite, diabaze i porfire.
Lotozona Bltgeti. Este reprezentat printr-o secven groas de ardezii verzi i
.violete n care sunt interstratificate !amine siltice i strate subiri de gresii calcaroase verzi.
Litologie i setting geotectonic premetamorfic. Litogrupul isturilor verzi pare a
reprezenta un bazin de forland n care sedimentarea a fost intermediar ntre cea de fli i
molas. Soclul su l constituia o crust continental compozit care a i furnizat n mare
msur materialul sedimentat.
Metamorfism. Litogrupul isturilor verzi este s'ab metamorfozat, cloritul i cloritoidul fiind principalele minerale index. De asemenea prezint un clivaj ardezian planaxial
bine dezvoltat. Metamorfismul s-ar putea datora avansrii peste forland a centurii riate
rezultate ~n urma unei coliziunii cadomiene ..
Vrst. Situaia din cadrul platformei Moesice, unde cuvertura incepe cu
Ordovicianul fosilifer sau chiar cu Canibrianul, mpinge vrsta litogrupului isturilor verzi cel
mai probabil in Proterozoicul superior. Pentru aceast vrst ar pleda i unele palinomorfe
citate de Krutner et al., (1988). Remarcabil este absena influienelor varistice i alpine n
Dobrogea central. Aceasta o deosebete net de Dobrogea de nord, lsnd ~r obiect orice
tentativ de corelare a formaiunilor din cele dou regiuni.
Metalogenie. Pn n prezent nu au fost descrise mineralizaii n acest litogrup.

III. Platforma

Moesic

n Dobrogea sudic, imediat sub cuvertura platformei Moesice care poate incepe cu
gresiile cuaroase de Mangalia, de vrst anterioara Cmbrianului mediu (e.g. lonesi 1994),
forajele au ntlnit pri ale litogrupului isturilor verzi sau metamorfite mai vechi dect acestea. Metamorfitele respective sunt atribuite "formaiunii gnaiselor arhaice?" i "formaiunii
proterozoic inferioare de Palazu Mare" de c!itre Krautner et al., (1988), sau "grupului de
Ovidiu" i "grupului de Palazu", de ctre lonesi (1994). Noi le vom meniona sub denumirile
de litozona Ovidiu i litozona Palazu Mare.
Litozona Ovidiu
Dup Krautner

et al., (1988), :Ste format dintr-un ansamblu de gnaise migmatice,


gnaise granitice i pegmatite, atribuite de Giuc et al., (1967), Arhaicului, datorit faptului

154

Ioan Balintoni

c ar fi acoperite discordant de litozona Palazu Mare considerat karelian. Pe muscovit i


microclin din aceste roci, Giuc et al. , (1967), au obinut vrste K-Ar de 1777-1620 Ma.
Aceste vrste ar reflecta regenerrile kareliene.

Litozona Palazu Mare


Dup Krutner et al., (1988), litozona Palazu Mare ar urma cu discordan peste litozona Ovidiu. n partea ei inferioar ar predomina roci rubanate in care alterneaz litoni amfibolitici cu litoni cuaritici purttori de magnetit, iar in partea superioar micaisturi. Sunt
prezeni de asemenea, litoni carbonatici. n esen, ntreaga secven este rubanat, ncadrndu-se din punct de vedere genetic n grupul formaiunilor ferifere rubanate proterozoice, mari
fumizoare de minereuri de fier oxidice. La origine, aceste formaiuni erau compuse din cherturi silicioase asociate cu aporturi detritice i vulcanogene depuse n bazine epicontinentale
puin adnci. Micaisturile conin andaluzit i sillimanit i este prezent, de asemenea, grafitul. Materialul carbonatic poate fi presupus de origine algal. Metamorfismul iniial al litozonei Palazu Mare, conform ce,or discutate la lito~ona Ovidiu, a fost probabil karelian.
Retromorfismul observabil n rocile acestei litozone, poate fi atribuit metamorfismului progresiv al litogrupului isturilor verzi sau unui eveniment metamorfic anterior.
Litozona Bal
n afara Dobrogei centrale i sudice i a prelungirii acesteia spre nord-vest, soclul
cristalin al platformei Moesice a mai fost ntlnit intr-o serie de foreje din regiunea Leu - Bal
- Optai, intre Jiu i Arge. Din carotele extrase a!-1 fost determinate paragnaise cu biotit,
micaisturi cu granat, amfibolite cu epidot, isturi cloritoase cu porfiroblaste de albit i isturi
cuar-sericitoase (e.g. lonesi, 1994). Determinri izotopice K-Ar au furnizat valori ntre 543
i 56~Ma. Acest cristalin difer de cel din Dobrogea central i sudic i l vom meniona
sub numele de litozona Bal.
Visarion et al., (1988), au divizat scutul Dobrogei centrale i soclul platfonnei
Moesice n trei zone: de tip isturi verzi ntre faliile Peceneaga-Camena i Capidava-Ovidiu
i prelungirile lor spre nord-vest; de tip Palazu Mare ntre falia Capidava-Ovidiu i falia
intramoesic; de tip Bal la vest de falia ntramoesic. Conform datelor comentate de noi,
litogrupul isturilor verzi ar putea fi admis ca i cuvertura unui soclu compozit mai vechi,
intre faliile Peceneaga-Camena i cea intramoesic. Deoarece cuvertura platformei Moesice
ncepe peste tot cu Cambrianul, relaia dintre cele dou poriuni ale platformei Moesice, la
nord-est i sud-vest ae falia intramoesic, reprezint probabil o sutur cadomian.
n concluzie, cratonul Euxinic, chiar exceptnd domeniul danubian, posed un soclu
compozit, amalgamat n decursul orogenezei cadomiene i format din trei entiti diferite:
litogrupul Altn Tepe, litozona Ovidiu mpreun cu litozona Palazu Mare, i litozona Bal.
Litogrupul isturilor verzi constituie cuvertura primelor dou terene, amalgamate inainte de
alipirea la ele a celui de-al treilea teren, reprezentat prin litozona Bal. Evident c litozona
Bal la rndul ei poate fi compozit. Cratonul Euxinic tlr Euxinidele danubiene, i ncheie
extinderea areal in orogeneza cadomiana; cu acestea mpreunl\, probabil eli extinderea sa
constatat actualmente s-a relizat n orogeneza varistic. Evoluia alpin a cratonului Euxinic
conine o mare necunoscut, asociata continurii nord-vestice a suturii norddobrogene.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

155

Eclogite, metaultrabazite, granulite, migmatite,


granitoide, semnificaii geotectonice; aspecte
petrometalogenetice concluzive ale textului
l.Eclogite
Pni\ in prezent, eclogite au fost descrise numai din litogrupul Sebe-Lotru. Am
subliniat la momentul oportun semnificaia metamorficii a acestora, adic faptul c litogrupul
Sebe-Lotru in ansamblul sllu, in timpul evenimentului metamorfic (M 1.1), a atins condiiile
metamorfice ale faciesului eclogitic. Dac litogrupul Bretila a avut o origine i istorie comun
cu litogrupul Sebe-Lotru, ne-am putea atepta s gllsim eclogite i in acesta. Totui, nu este
o condiie obligatorie, dat fiind variaia spaiali\ uneori rapid a factorilor metamorfismului.
Eclogitele, provenind n esen prin metamorfismul de presiune ridicat al rocilor bazice,
prezena lor relativ dispersat ntr-o stiv de metamorfite, trebuie considerat diagnostic pentru un setting geotectonic premetamorfic de tip contact convergent intre plci litosferice, cu
participar~a unor lame ' de crustli oceanic. Discriminarea intre prisme de acreie, fragmente
de arc insular intraoceanic sau de bazin retroarc, este adesea dificil i se poate face numai
dac se identifica litologii specifice pentru fiecare categorie de structuri. Exceptnd cazul
obduciilor, este evident c pentru asemenea secvene nu se pot cuta cruste continentale
subiacente, i ele pun n eviden un proces de extindere a crustei continentale, pe seama
materialelor mantelice difereniate la dorsalel_e mediooceanice i deasupra planelor Benioff.

2. Metaultrabazite
Metaultrabazitele atloreaz n mult mai multe secvene dect eclogitele, de regul
asociate cu metabazite. Cel mai cunoscut exemplu este al litogrupului Drgan. n linii mari,
metaultrbazitele indic acelai setting geotectonic premetamorfic ca i eclogitele, deci participarea litosferei oceanice la alctuirea secvenelor care le gazduiesc. Totui, metaultrabazitele nu sunt att difereniate mantelice ct componente mantelice i n consecin nregistreaz o istorie metamorfic diferit de a metabazitelor sau metapelitelor asociate, determinatA in special de parcursul din locul lor de origine, spre cel care a fcut posibil ambalarea
lor n stiva care le conine actualmente. Tandemul eclogite - metaultrabazite poate duce cu
gndul i la originea ambelor n mantaua superioar subcontinentalll unde ele pot coexista,
dar acceptarea unei astfel de ipoteze cere o argumentare foarte dificil de injghebat, pe de o
parte, iar pe de alta, respingerea criteriilor care fac mai probabil!\ preluarea de componente
ale litosferei oceanice i metamorfozarea lor ulterioar. O atenie special trebuie acordat
metaultrabazitelor prezente uneori, dei se pare n mod excepional, n secvene de tipul

Ioan Balintoni

156
Piu

sau Fgra,, pentru care am admis acumularea pe o crust continental preEle au putut ajunge acolo prin obducie, prin procese tectonice ulterioare nesesizate, sau pot fi componente ale soclului.

Lainici -

existent.

3. Granulite
Adevratelsemnificaie a paragenezelor sau asociaiilor minerale descrise ca granulitice n cadrullitogrupului Sebe-Lotru rmne de descifrat. Unele roGi piroxenice, n special cele melanocrate, pot reprezenta n realitate protolii magmatici prerrletamorfici, neadaptai total la condiiile termodinamice impuse de metamorfism. Pe de alt parte, roci care au
ajuns n faci esul eclogitelor, este foarte probabil s se afle sau s se fi aflat i n faci esul granulitelor (e.g. Miyashiro, 1994). Deci existena unor granulite printre metamorfitele litogrupului Sebe-Lotru este de ateptat. Importante din punct de vedere metamorfic, granulitele nu
sunt ns discrimintorii pentru settingurile tectonice premetamorfice, ele indicnd n primul
rnd o deshidratare pronunat!\ a asociaiilor minerale n timpul metamorfismului.

4. Migmatite
Migmatitele pot fi analizata n dou contexte: asociate cu granitoide, sau independente de acestea. Dintre cele asociate cu gra~itoide, trebuie menionate cele din litogrupul
Lainici-Piu. Semnificaia lor geotectonic este identic cu cea a granitoidelor. Migmatitele
cantonate n terenuri din care lipsesc granitoidele alohtone, au fost generate cel mai probabil,
n cruste care constituiau margini de plci subduse i structurile lor deformaionale pledeaz
pentru aceasta. Sunt caracterizate mai ales de structuri lin iare, forfecarea simpl jucnd un rol
esenial n naterea lor. n geneza migmatitelor, fluidele supradense par si\ fi avut contribuii
majore ca agent de transport al materialului leucocrat. Ele au cauzat apariia structurilor metasomatice i au ajutat megablasteza. Migmatizarea n interiorul crustei continentale a marginilor plcilor subduse, reflect un regim geotectonic n care migrarea substanei s-a realizat
preponderent n plati orizontal, aportul mantelic a fost nesemnificativ; iar restriciile spaiale
au limitat drastic amplitudinile cutelor, favoriznd culcarea planelor axiale i extensia n lungul arnierelor. Combinarea dintre concentrarea strainului la limitele dintre litoni cu competene diferite, avnd ca mecanism de formare alunecarea pe limitele granulare, i deformarea
prin care ncluziunile rigide rotite au dirijat rezolvarea stressurilor n interiorul Iitonilor, au
condus aparent la elipsoizi ai strainului finit constricionali n stive n care litonii mai consisteni pot fi cartai pe mari suprafee n poziii practic orizontale.

5. Granitoide
Granitoidele reprezint componente importante ale terenurilor metamorfice, fiind de
origini diferite.
1. Granitoide premetamorfice. Le-am menionat la descrierea litogrupurilor Bretila
i Drgan. Ele pot fi expresia unor fragmente de arcuri insulare prinse n procesele subducionale. Nu pot fi recunoscute cu uurin, devenind din punct de vedere structural tectonite metamorfice intercalate n stiv.

vrste

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

157

2. Granitoide de margin de plac activ asociate suturilor. Sunt deosebit de importante din punct de vedere geotectonic i printre exemplele cele mai concludente reamintim
granitoidele cadomiene care strbat litogrupul Lainici-Piu, granitoidele de Highi, granitoidele postcarapelitice din Dobrogea de nord i granitoidele varistice diri Banat. Asocierea
cu sutura nu este ntotdeauna bine exprimat, din motive diverse. Ceea ce le individualizeaz
este amplasarea lor pe aliniamente i caracterul intruziv, cu aureole de contact termic. Desigur
i ele pot fi metamorfozate n evenimente ulterioare punerii lor n loc.
3. Granitoide cu semnificaie geotectonic incert. Aici putem circumscrie o
mulime heterogen, n care s includem spre exemplu granitoidele de Muntele Mare, granitoidele de Vina, granitoidele de Lunea Larg, granitoidele de Albeti. Granitoidele de
Muntele Mare i cele de Vina sunt granitoide intruzive foarte asemntoare celor de margine
de plac activ. Doar determinri de vrste radiogene pe sisteme izotopice stabile i o mai
bun cunoatere a tectonicii alpine i varistice ar putea lmuri afiliaiile lor genetice.
Granitoidele de Lunea Larg, concordante cu metabazitele litogrupului Biharia, pe
care le anclaveaz, i lipsite de o aureol tetmic, sunt o adevrat provocare n ncercarea de
a le explica geneza. Cel mai tentant ar fi s ne oprim la o suit de difereniate trondhjemitice
asociate magmatismului bazaltic de dorsal mediooceanic. Nici settingul geotectonic de arc
insular intraoceanic nu poate fi ins respins n lipsa unor informaii corespunztoare.
Explicarea genezei acestor granitoide ni se pare una din urgenele geologiei romneti.
n fme, granitoidele de Albeti, evident in poziie tectonic, izolate i cu o mineralogie complex, pun probleme asemntoare cu cele de Muntele Mare sau de Vina.
n linii mari, dar nu obligatoriu, diferena dintre granitoide i migmatitele neasociate lor, este c primele de regul implic mobilizri crustale n interiorul marginilor plcilor
inclectoare, n care fluxul caloric mantelic este important i adesea i aportul de substan
de la acest nivel, n timp ce deformarea este subordonat, problematica fiind aceea aferent

amplasril batoliilor.

Aspectul esenial ce se desprinde din text, din. acest punct de vedere, este c
petrometalogeneza nu reprezint altceva dect o faet a proceselor de extracie a crustei din
manta i de reciclare a acesteia. Dac se pot preciza modalitile prin care corpuri geologice
specifice au luat natere, petrometalogeneza asociat rezult implicit. Acolo unde exist
intervenia mantalei n geneza unui corp geologic, din punct de vedere petrometalogenetic
trebuie s ne orientli.m atenia asupra unei posibile surse mantelice de petrometa/ii. Unde
avem remobilizri ale crustei, trebuie s ne gndim i la modalitile de remobilizare sau de
distilare i concentrare a petrometaliilor. Unde suntem in prezena unor reciclri, trebuie s
urmrim diferenierea petrometaliilor pe parcursul mobilizrii, transportului i reintegrrii in
crust a masei deplasate din situl anterior. Considerm c o bun nelegere a conceptului tectonicii plcilor este cheia rezolvrii principiale a problemelor specifice pe care le pune
petrometalogenia.

158

Ioan Balintoni

Retrospectiv sintetic

asupra metamorfitelor
din Romnia

1. Metamorfitele din orogenele ~arpatic

norddobrogean

1. Metamorfitele proterozoice
Metamorfitele proterozoice se grupeaz in funcie de settingul geotectonic premetamorfic in dou caegorii: cele pentru care se poate presupune eli s-au depus pe o crust continental!i preexistent!l i cele acumulate pe o litosfer!l aceanic, deci lipsite de un soclu. n
prima categorie intri\ Jitogrupurile Rebra, Fgra, Baia de Arie, Lainici-Piu, iar n cea dea doua, litogrupurile Bretila, Sebe-Lotru, Drgan, Rul Mare, Some, Orliga i Megina.
Deoarece separarea acestor Iitogrupuri s-a f!cut n funcie de litologiile lor, ele ar putea fi
descrise ca .dou litofaciesuri, sau mai degrab ca dou metalitofaciesuri, cu prototipurile
reprezentateprin litogrupurile Fltgra i Sebe-Lotru. Atribuirea anumitor settinguri geotectonice premetamorfice litogrupurilor, in funcie de litologiile specifice, trebuie considerat
drept o tentativ i baza teoretic a acestei tentative trebuie aprofundat!l. Problemele legate
de evoluia metamorfic i de vrst sunt iari dificile i insuficient clarificate. Din aceste
considerente, relaiile iniiale dintre litogrupurile aceluiai metalitofacies nu pot fi precizate
actualmente i probabil ca ele s nu fi fost n continuitate chiar dac au vrste comparabile.
Deci ele trebuie descrise ca terene tectono-stratigrafice de sine stttoare. Cu att mai mult,
aU\turarea spaial a iitogrupurilor din cele dou!i metalitofaciesuri, atu~ci cnd se obser\rli, trebuie clasificat! drept tectonic i comentat!l in cadrul tectonicii de colaj. Metalitofaciesul
Sebe-Lotru evideniaz probabil terenuri juvenile, prin intermediul crora suprafaa crustei
continentale s-a mrit semnificativ n timpul Proterozoicului.

2. Metamorfitele caledoniene
Cu multe dubii ar putea fi grupate aici, litogrupul Thlghe, litogrupul Pade, sublitogrupul Cara, litozona Mini, litogrupul Biharia i litogrupul Boclugea. Settingurile geotectonice n care s-au format aceste secvene s-au diversificat in raport cu cele proterozoice i
sunt mai greu de precizat. Litogrupurile Thlghe i Pade par a fi flcut corp comun anterior
orogenezei alpine, sau eventual celei varistice i pot fi atribuite unui setting geotectonic de
bazin marginal sau eventual de prearc. Foarte evident este n cadrul lor aportul vulcanogen
acid, mineralizaiile de tip Kuroko, precum i mineralizaiile manganifere asociate cu cuarite
bogate n material mganic, ceea ce indic! un mediu rnllfin puin adnc i cu input sedimentaT

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

159

redus. Litogrupul Biharia i sublitogrupul Cara, dei predominant ofiolitice, prezint!\ dificultl\i de atribuire unui settiryg geotectonic specific, din cauza participrii rocilor granitoide
sau extruzive acide~ Contextele bazinale de contacte convergente sunt observabile n toate
cazurile menionate, dar probabil c juxtapunerea tn parte tectonic a umpluturilor unor
bazine succesoare complic lucrurile. Crusta continental adugat celei preexistente de
aceste secvene este nensemnat, comparativ cu cea furnizat de metalitofaciesul Sebe
Lotru. Litogrupul Boclugea, transgresiv peste o crust continental preexistent, nu face
dect s recicleze materiale crustale mai vechi. Problema esenialil a secvenelor caledoniene
este aceea a msurii in care, orogeneza caledonian, poate fi considerat o megasutur, sau
ea nvedereaz doar primele coliziuni ale uqei megasuturi paleozoice, finalizat!\ abia in orageneza varistic. Absena unor prisme de acreie caledoniene nu poate fi trecut cu vederea,
ca i a stivelor carbonatice groase.

3. Metamorfitele varistice
Litogrupurile Rodna, Timi, Jiu, Pl\iueni, Mcin, Tulcea, sublitogrupurile Moniom
Suceava, precum i litozonele Hunedoara-Luncani i Carapelit, au fost atribuite acestei
orogeneze. Cu litologii foarte variate, majoritatea reprezint asociaii depuse pe suport continental, sau obduse pe acesta. Cantitativ, contribuia lor la geneza crustei carpatice sau norddobrogene este neinsemnatli. Ele reflect condiii bazinale diversificate in raport cu metamorfitelemai vechi i tranziii faciesale rapide. Din acest punct de vedere se apropie mai
curnd de formaiunile alpine. Dacli pentru orogenezele mai vechi nu se poate discuta de o
localizare a suturilor, pentru orogeneza varistic! pot fi. precizate traseele a patru suturi, trei n
Carpai i una n Dobrogea de nord.
i

4. Concluzii generale asupra metamorfitelor carpatice


i norddobrogene
Desigur nu este cazul s reluam aici discuiile din text. Vom ncerca doar sli punccele mai importante idei care s reflecte sintetic descrierile, clasificiirile i ipotezele, uneori aride alteori prea stufoase, prin care s-a ncercat s!i se prezinte cititorului cam ce se poate
discuta astlizi despre subiectul inclus in titlul crii.
- Cantitatea de material juvenil a:dugat crustei continentale prin extracie din manta
a descrescut n timp.
- Intensitatea metamorfismului iniial este de asemenea mai sclizut tn stivele mai
recente.
- Cu ct sunt mai vechi cu att metamorfitele au o istorie metamorfic!i mai compli-

tm

cat.

- Secvenele mai noi arata o diversitate faciesal! mai mare.


- Dou settinguri geotectonice domin! ambianele premetamorfice: cele de margine
de platform continental pasivA i cele asociate contactelor convergente.
- Marginile de plci pasive au putut evolua in timp spre margini de plci active.
- Exceptnd metamorfitele varistice, celelalte sunt fr excepie polimetamorfice.
- Litogrupul Se))\}-Lotru este singurul care in evenimentul metamorfic iniial a atins

160

Ioan Balintoni

faciesul eclogitic.
- Importana orogenezei caledoniene pe teritoriul Romniei nu este clar i nici
relaia ei cu cea varistic.
- Criteriile geologice dup care pot fi recunoscute suturile sunt ntrunite numai n
.orogeneza varisticit
- Judecarea settingurilor geotectonice premetamorfice dup litologii este posibilA,
dar analiza faciesal bazinal trebuie adncit i originea litologiilor caracteristice trebuie
abordat prin prismageochimiei izotopice.
- Corelarea secvenelor vechi este preferabil s se fac prin compararea istoriilor
metamorfice i a Iitologiilor dominante, ct timp nu au fost investigate sistemele izotopice cu
maximA stabilitate.
- Relaiile tectonice sinmetamorfice sunt dificil de argumentat.
- Majoritatea litogrupurilor reprezint terene tectono-stratigrafice, juxtapuse n
aceeai orogenezil sau n orogeneze diferite.
- Metamorfitele se preteaz unei clasificri informale n care categoriile de Iitozon
i litogrup sunt eseniale.
- Metalogenia trebuie considerat ca o component adiacent proceselor geologice
de difereniere a crustei din manta i de reciclare bazinal a acesteia.
- Delimitarea cratonilor plAcilor i a marginilor care au interacionat, este un demers
hotrtor n geotectonic, iar teoria tectonicii placilor trebuie aplicat :tru- restricii, cel puin
pn in Proterozoicul mediu.
- Reconstituirile paleotectonice sunt dificil~;? chiar i pentru orogeneza alpin; cu ct
se coboar n timp, cu att sunt mai imprecise i las loc unor ipoteze greu verificabile.
- Att din punct de vedere tectonic ct i litostratigrafic, sunt utile un limbaj sau o
clasificare deschise, care sii descrie insii foarte exact unitile elementare.
- Terenurile cristaline carpatice i norddobrogene pot fi analizate numai n cadrul
mai general al megasuturilor i megarupturilor ~reatoare de centuri mobile i litosfer oceanic la nivel global.

II. Metamorfitele din scuturi i platforme


Scuturile i platformele sunt terenuri compozite in interiorul crora pot fi delimitate
prin intermediul vrstelor izotopice provincii crustale, separate prin suturi sau zone de forfecare. Platforma Eurasiatic posibil s includa terenuri arhaice reciclate (cele de la est de sutura c_aledonian!). i pentru litozona Ovidiu din cadrul cratonului Euxinic este acceptabilA o
asemenea vrst. Dar probabil, ci\ in marea majoritate, metamorfitele platformei Moesice
reprezint!\ extracte mantelice, sau reciclri bazinale proterozoice.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

161

Bibliografie
ADAMIA, S. A., ABESADZE, G . N., GABECHAVA, D. S., GOKHARIA, T. T.,
GOGITIDZE, L. K., LORDKIPANIDZE, M. B., TSAGARELI, A. L., TVALCHRELIDZE,
G. A., (1984), Intern Geol. Congr., XXVII Session, Guidebook, Exc.001, 007, 008,012,014,
017. Publ. House Khelovneba, Tibilisi.
ANASTASJU, N., (1976), Masivul granitoid Ogradena - studiu petrografic i petrochimic,
An. Inst. Geol. Geofiz., XLIX, 5-151, Bucureti.
ANDRUSOV, D., BYSTRICKY, 1., FUSAN, 0., (1973), Outline ofthe Structure ofthe West
Carpathians, X- th Congr. Carp. Balk. Geol. Assoc., Guide-Book Geol. Exc., Bratislava.
ARGYRIADIS, 1., (1975), Mesogee permiene, chafne herciniene et cassure tethysiene. Bull.
Soc. Geol. France, (7), XVII, 1, 56-57.
ARGYRIADIS, 1., GRACIANSKI, P. C., MARCOUX, J., RICOU, L. E., (1980), The
Opening of the Mesozioc Tethys Between Eurasia and Arabia- Africa. Mem. B.R.G.M.
No.115, 199-214, Orleans.
ATANASIU, 1., (1927), La masse cristalline et les depots mesozoique des Monts Hghima,
Assoc. l'avance geol. Carpathes, Guide d'excursions, 263-264, Bucharest.
AUBOIN, J., (1984), Lookingfor Criteria ofOrogenic Divizions. 27th Intern. Geol. Congr.,
Abstracts, Vollll, 109-110, Moscow.
AVRAM, E., (1976), La succesion des Depts tithoniques superieurs et cretaces inferieurs
de la region de Svinia (Banat), D. S. Inst. Geol. Geotiz., LXII/4, 53-71, Bucureti.
BALINTONI, l., ( 1969), Migmatitul ocular de Raru, consideraii structurale, petragenetice,
petrostructurale, Bul. Soc. St. Geol. din Romnia, XI , 257-274, Bucureti.
BALINTONI, 1., (1970), Studiul comparativ al migmatitelor din RSR, cu privire special
asupra ceior din Carpaii Meridionali, n vederea elucidrii mecanismului proceselor petragenetice, Teza de doctorat, 116p, Univ., Bucureti.
BALINTONI, 1., (1975), Studiul petrogenetic comparativ al unor migmatite din Munii
Fgra i Sebe, An, Inst, Geol. Geofiz., 54, 133-179, Bucureti.
BALINTONI, 1., (1981), The Importance of the Ditru Alcaline Massif Emplacement
Moment for Dating of the Basement Overthrusts in the Eastern Carpathians, 'Rev. Roum.
Geol. Geophys. Geogr., serie Geologie, 25, 89-94, Bucureti.
BALINTONI, 1. ( 1982) - Corelation des unites lithostratigraphiques et tectoniques e
longeant le ruisseau d'Arie entre la Val/ee de Iara et le Mont Gina (Monts Apuseni). D.S.
Inst. Geol. Geofiz., Voi. LXIX/5, 5-15, Bucureti.
BALINTONJ, 1. (1982)- Note sur la presence de quelques 1ambeaux de recouvrement de la
nappe de Fini dans le bassin de la Valle du Drganu (Monts Apuseni). D.S. Inst. Geol.
Geofiz., Voi. LXIX/5, 17-20, Bucureti.
BALINTONI, I., (1984), Structure ofthe Right Side ofthe Bistria River between Ciocneti
and Vatra Dornei (East Carpathians), D. S. lnst. Geol. Geofiz., LXVIli/5, 5-21, Bu~ureti.
BALINTONI, 1., (1985), Contributions to the Know/edge ofthe Metamorfic History ofthe
Argestru Series Rocks in the Puciosul Brook (East Carpathians), D. S. Inst. Geol. Geofiz.,
LXIX/1, 247-255, Bucureti.
BALINTONI, 1., (1986), Petrologic and Tectonic Features ofthe Highi-Drocea Crista//ine

162

loan Balintoni

Massif, (Apuseni Mountaii'IS), D. S. lnst. Geol. Geofiz. 70-71/5 (1983;1984), 5 - 21,


Bucureti.

BALINTONI, 1., (1986), Successions i:md 'JYpes and Mineral Generations in Some
Carpathidn.s Metamorphics, in: Mineral Parageneses, 495-501, Theophrastus Publications, S.
A., Athens.

BALINTONI, 1., (1994), Once Again about Tectonic Problems of South Carpathians
Crystalline Mesozoic Zone Around Braov Curvature, Studia Univ. "Babe-Bo1yai",
Geo1ogia, XXXIX, 1-2, 67-82, C1uj-Napoca.
BALINTONI, 1., (1994), A Possible Relationship between Plate Tectonics Concept and M2
Metamorphic Event for Getic Crust Proterozoic Metamorphics, (South Carpathians,
Romania), Studia Univ. "Babe-Bolyai", Geologia, XXXIX, 1-2, 83-92, Cluj-'Napoca.
BALINTON1, l., (1994), Structure of the Apuseni Mountains, ALCAPAn, Field GuideBook, Rom. Jour. Tect. Reg. Geol., 75. Suppl. 2, 51.,. 58, Bucureti.
BALINTONI, 1., BERZA, T., HANN, H., IANCU, V., KRUTNER H.G., UDUBAA, G.,
(1989), Precambrian Metamorphics in the South Carpathians, Guide to Excursion, lnst.
Geol. Geophys., 83p., Bucureti.
BALINTONI, 1., BINDEA, G., (1994), The Deformational History of the Quartz-Milonite
(rom Medium Grade Rebra Series (East Carpathians, Romania), 16th General Meeting of
IMA, 4-9 Sept, 1994, Abstracts, 26-27, Pisa, Italia.
BALINTONI, 1., CHIIMU, V., (1973), Prezena paramorfozelor de rutil dup brookit in
cristalinul seriei de Tulghe (Carpaii Orientali), St. Cerc. Geol. Geofiz. Geogr., seria
Geolo~ie, 118, 2, 329-334, Bucureti.
BALINTONI, 1., GHEUCA, 1., (1977), MetamorfiSm progresiv, metamorjism regresiv i tectonic n regiunea Zugreni-Barnar (Carpaii Orientali), D. S. Inst. Geol. Geofiz., LXIII/5,
11-38, Bucureti.
BALINTONI, 1., GHEUCA, 1., NEDELCU, L., NIOI, E., SZEGHEDI, l., SZSZ, L.,
(1981), Harta Geologicli a Romdniei, se. 1:50.000, fQaia aru Dornei, Inst. Geol. Geoflz.,
Bucureti.

BALINTONI, 1., GHEUCA, 1., VOD, Al. (1983), Alpine and Hercynian Overthrust Napps
{rom Central and Southern Areas of the East Carpathians Crystalline Mesozoic Zone, An.
Inst. Geol. Geofiz., 60, 15-22, Bucureti.
BALINTONI, l., HANN, H.P., GHEUCA, 1., N"EDELCU, L., CONOVICi, M.,
DUMITRACU, G., GRIDAN, T., (1986), Considerations on a Perliminary Structural
Model ofthe South Carpathians Crysta/line East ofthe Olt River, D. S. Inst. Geol. Geotiz.,
70-71/5,23-44, Bucureti.
BALINTONI, 1., IANCU, V., (1986), Lithostratigraphic and Tectonic Units in the Trascu
Mountains, North of Mnlistirea Valley, D. S. Inst. Geol. Geofiz., 70-71/5,45-56, Bucureti.
BALINTONI, 1., IANCU, V., (1986), Probleme de metamorftsm, litostratigrajie i structurli
ale cristalinului din masivul Poiana Ruscli, St. Cerc. Geol. Geofiz. Geogr. seria Geologie, 31,
51-67, Bucureti.
BALINTONI, 1., LUPU, M., IANCU, V., LAZR, C., (1987), Harta Geologic a Romdniei,
se. 1:50.000. foaia Poaga, 1nst. Geol. Geofiz., Bucureti.
BALINTONI, 1., NEACU, V,, (1980), Studiul petrochimic al unor gnaise porjiroide de
Pietrosu Bistriei (Carpaii Orienta/i), D. S. Inst. GeoL Geofiz. LXVII, 79-100, Bucureti.
BALINTONI, 1., PAN, D., (1993), Geo/ogia zonei de creastli a Munilor Fgra, ntre
vdrfurile Negoiu i Ttaru, Rom.~- Tectonics & Reg. Geol., 75, 1-7, Bucureti.
BALLY, A. W., (1981), Thoughts on the Tectonics of Folded Belts. In: Thrust and Nappe

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

163

Tectonics, K. L. McClay, N. J. Price (eds), Geol. Soc. London, Spec. Publ., 9, 13-32.
BALTRES, A., SEGHEDI, A., MIRU, E., .STANCIU, L., (1992), Studiul complex a/formaiunilor geolog/ce cercetate cu foraje. Formaiunile paleozoice i mezozoice din zona
Tulcea, Raport Arh. IGR, Bucureti.
BRLEA, L., (1976), Studiul mineralelor accesorii din masivul granitoid de Sichevia
(Munii Almjului), Tez de doctorat, U~iversitatea Bucureti.
BERCIA, 1., (1975), Metamorfitele din partea central i de sud a mastvului Godeanu, St.
Tehn. Econ., Inst. Geol. Geofiz., seria 1, 12, 159 p., Bucureti.
BERCIA, 1., BERCIA, E., (1970), Contribuii la cunoaterea geologie/ regiunii Vatra Dornei
- Jacobeni (Carpaii Orientali), An. lnst. Geol., XXXVIII, 7-49, Bucureti.
BERCIA; 1., BERCIA, E., (1980), The Crystal/ine ofthe Danube Domain.from the Banat
(Romania), Rev. Roum. Geol. Geophys. Geogr. Serie Geologie, 24, 3-13, Bucureti
BERCIA, 1., BERCIA, E., KRUTNER H. G., KRUTNER, FI., MUREAN, M., (1967),
Unitile tectonice, structura i stratigrqfia formaiunilor metamorflce din zona cristalinomezozoica Munilor Bistria (Carpaii Orientali), D. S. lnst. Geol., LIII/1, 17-38, Bucureti.
BERCIA, 1., BERCIA, E., KRUTNER H. G., KRUTNER, FI., MUREAN, M.,
MUREAN, G., ILIESCU, V., (1971), Raport Arh. IGR., Bucureti'.
BERCIA, 1., BERClA, E., NSTSEANU, S., BERZA, T., IANCU, V., STNOIU, 1.,
HRTOPANU, 1., ( 1977), Harta Geolog/c a Romniei, se. 1:50. OQO, foaia Obdria Cloani,
Inst. Geol. Geofiz.,Bucureti.
BERCIA, 1., BERCIA, E., SNDULESCU, M., SZSZ, L., (1975), Harta Geologic a
Romniei, se. 1:50. 000, foaia Vatra Dornei, Inst. Geol., Bucureti.
BERCIA, 1., KRUTNER, H.G., MUREAN, M:, (1976), Premesozoic Metamorphites of
the East Carpathians, An. Inst. Geol. Geofiz., 50, 37-70, Bucureti.
BERZA, .T., BALINTONI, 1., IANCU, V., SEGHEDI, A., HANN, H.P., (1994), South
Carpathians, Rom. J. Tectonics & Reg. Geol., 75, Suppl. 2, 37-50, Bucureti.
BERZA, T., IANCU, V., (1994), Variscan Events in the Basement ofthe Danubian Nappes,
(South Carpathians) Rom. J. Tectonics & Reg. Geol., 75, Suppl .. 2, 93-103, Bucureti.
BERZA, T., KRUTNER H., [)IMITRESCU, R., (1983), Nappe Structure in the Danubian
Window ofthe Central-South Carpathians, An. lnst. Geol. Geotiz., 60, 31-38, Bucureti.
BERZA,T., SEGHEDI, A., (1983), The Crystalline Basement ofthe Danubian Units in the
Central South Carpathians, An. Inst. Geol. Geotiz., 61, 15-22, Bucureti
BERZA, T., SEGHEDI, A., DRGNESCU, A., (1988), Unitile danubiene din versantul
nordic al munilor Vlcan, (Carpaii Meridionali}, D. S. lnst. Geol. Geofiz., 72-73/5,23-41,
Bucureti.

BERZA, T., SEGHEDI, A., POP, G., SZSZ, L., HRTOPANU, 1., SABU, G.,
MOISESCU, V., POPESCU, G., (l986),Harta Geologic a Romniei, se. 1:50.000, foaia
Lupeni, Inst. .Geol. Geofiz., Bucureti.
BERZA, T., SEGHEDI, A., STNOIU, t, (1988), Unitile danubiene din partea estic a
Munilor Retezat (Carpaii Meridionali), D. S. lnst. Geol. Geofiz., 72-73/5, 5-22, Bucureti.
BLACK, R., LIEGEOIS, J.P., (1993), Cratons Mobile Belts, Alkaline Rocks and Continental
Lithospheric Mantie: The Pan-A.frican Testimony, Journ. Geol. Soc., London, 150, 89-9~.
BLEAHU, M. (1976) - Structural position of the Apuseni Mountains in the Alpine System.
Rev. Roum. de Geol. Geoph. Geogr., Geologie, tom 20, Ed. Acad. R. S. R., Bucureti.
BLEAHU, M., (1983), Tectonica globalt'i. Voi. 1, Ed. t. Enc., Bucureti.
BLEAHU, M., (1989), Tectonica global. Voi.II, Ed. t. Enc., Bucureti.
BLEAHU, M., LUPU, M., PATRULIUS, D., BORDEA, S., TEFAN, A., PANIN, ., (1981),

164

Ioan Balintoni

The Structure of the Apuseni Mountains, Carp. Balk. Geol. Assoc., Xllth Congr., Guide to
Excursion, B3, lnst. Geol. Geophys., Bucharest.
BLEAHU, M., BORDEA, J.; MANTEA, S., CIOFLIC, G., TEFAN, A., POPESCU, Ag.,
MARINESCU, FI., (1985), Harta Geologie a Romniei, se. 1:50.000,foaia Pietroasa, Inst.
Geol. Geofiz.,Bucureti.
BLEAHU, M., PANIN, ., TEFNESCU, M., STAN, N., POPESCU, Ag., TOMESCU, C.,
TEFAN, A., (1984), Harta Geo/ogie a Romniei, se. 1:50.000, foaia Dumbrvia, Inst.
Geol. Geofiz., Bucureti.
BLEAHU, M., PANIN, ., TOMESCU, C., MARINESCU, FI., TEFNESCU, M.,
POPESCU, Ag., NICOLAE, 1., (1981), Harta Geologic a Romniei, se. 1:50.000, foaia
Brad, lnst. Geol., Bucureti.
BLEAHU, M., PANIN, ., TOMESCU, C., TEFAN, A., ISTRATE, G., TEFNESCU, M.,
(1979), Harta Geologie a Romniei se. 1:50.000, foaia Vaeu, lnst. Geol. Geofiz.,
Bucureti.
BORCO,

M., BERBELEAC, l., BORDEA, S., BORDEA, J., MANTEA, G., BOTINES
CU, S., (1981), Harta Geologic a Romniei se. 1:50.000, foaiaZ!atna, Inst. Geol. Geofiz.,
Bucureti.

BORDEA, S., (1971), Date stratigrafice i tectonice noi n zona Bljeni- Buce- Vulcan, D.
S. lnst. Geol., LXII/4 (1969; 1970), 17 - 26, Bucureti.
BORDEA, S., (1992), Stratigrafia depozitelor neojurasice i cretacice din partea vestic a
Munilor Meta/iferi, Autoreferat tez de doctorat, Univ. "Al. l. Cuza", Iai.
BORDEA, J., BERBELEAC, 1., BORCO, M., MANTEA,
G.~ STANCU, J., TRANU.
,
ROGGE, E., (1978), Harta Geologic a Romniei se. 1:50.000, foaia Geoagiu, Inst. Geol.
Geofiz., Bucureti.
BORDEA, S., BORCO, M., (1972), Harta Geo/ogic a Romniei, se. 1:50.000,/oaia Brad,
Inst. Geol., Bucureti.
BORDEA, S., BORDEA, J., MANTEA, G., COSTEA, C., (1986), Harta Geologic a
Romniei, se. 1:50.000, foaia Zece Hotare, Inst. Geol. Geofiz., Bucureti.
BORDEA, S., CONSTANTINESCU, R., (1975), Harta Geologic a Romniei, se. 1:50.000,
foaia Bljeni, lnst. Geol. Geofiz., Bucureti.
BORDEA, S., DIMITRESCU, R., MANTEA, G., TEFAN, A., BORDEA, J., BLEAHU, M.,
COSTEA, C., ( 1988), Harta Geo/ogic a Romniei, se. 1:50.000, foaia Biharia, Inst. Geol.,
Bucureti.

CIOFLIC, G., SAVU, H., NICOLAE, l., LUPU, M., VLAD, ., (1981), Alpine Ophyo/itic
Complexes in South Carpathians and South Apuseni Mountains, (Guide Exc. A3) - Carp.
Balk. Geol. Assoc., Xll Congr., Inst. Geol. Geophys., 18, 80 p., Bucharest.
CIORNEI, P., (1955), Raport, Arh. IGR., Bucureti.
CIUPAGEA, D., PAUC, M., !CHIM, Tr., (1970), Geologia Depresiunii Transilvaniei, Ed.
Acad. Rom., 256 p., Bucureti.
CODARCEA, Al., (1940), Vues nouvelles sur la tectoniques du Banat meridional et du
Plateau de Mehedini, An. lnst. Geol. Rom., XX, 1-74, Bucureti.
cODARCEA, Al., BERCIA, 1., BOLDUR, C., CONSTANTINOF, D., MAIER, 0.,
MARINESCU, FI., MERCUS, D., NSTSEANU, S., (1967), Geo/ogical Structure ofthe
South-Eastern Carpathians, Intern. Geol. Congr., XXIII, Sess., Prague, 1968, Guide to Exc.
49 AC Romania, 46p., Bucureti.
CODARCEA, Al., LUPU, M., CODARCEA-DESSJLA, M., LUPU, D., (1967), Unitatea
supragetic n Carpaii Meridionali, St. Cerc. Geol. Geofiz. Geogr. seria Gologie, Bucureti.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

165

CODARCEA, A., RILEANU, R., PAVELESCU, L., GHERASI, N., NSTSEANU, S.,
BERCIA, 1., MERCUS, D., (1961), Assoc. Geol. Carp.-Balk., Congr. V, Ghidul excursiilor,
C, 126p, Bucureti.
CODARCEA-DESSILA, M., ( 1965), Etude geologique et petrographique des terrains
cristallophylliens des environs de R~inari-Cisndioara-Sadu, Mem. Inst. Geol., 6, 96p.,
Bucureti.

CONDIE, C. K., (1982), Plate Tectonics and Crusta/ Evolution. Pergamon Press, New York.
CONOVICI, M., SABU, G., (1993), The Structure and Metamorphic Hystory ofthe Getic
Crystalline in the NW Area ofthe Godeanu end arcu Mountains, Rom. J. Tect. & Reg. Geol.,
75, 27-37, Bucureti.
CONSTANTINESCU, L., CONSTANTINESCU, P., CORNEA, 1., LZRESCU, V.,
(1976), Recent Seismic lnformation on the Lithosphere in Romania. Rev. Roum. Geol.
Geophys. Geogr., Geophysique, 20, 33-40, Bucureti.
CONSTANTJNOF, D., (1972), Consideraii asupra rocilor metamorflce i eruptive din
Banatul de vest (zona Frliug- Moldova Nou), St. Cerc. Geol. Geol. Geofiz. Geogr., seria
Geologie, 17, 2, 177-193, Bucureti.
CSONTOS, L., NAGYMAROSY, A., HORVATH, F., KOVAC, M., (1992), Tertiary
Evolution ofthe lntra-Carpathian Area: A Model. Tectonophisyc-s, 208,221-241.
DALLMEYER, R. D., NEUBAUER, F., MOCANU, V., FRITZ, H., (1994), 40Ar-39Ar
Mineral Age Controls for the Pre-Aipine and Alpine Tectonic Evolution ofNappe Comp/exes
in the Southern Carpathians, ALCAPA Il, Field Guide-Book, Rom. Jour. Tect. Reg. Geol.,
75. Suppl. 2, 77-86, Bucureti.
DALLMEYER, R. D., NEUBAUER, F., PAN, D., FRITZ, H., (1994), Variscan vs. A/pine
Tecthonotermal Evo/~tion Within the Apuseni Mountains, Romania: Evidence from
Ar40/Ar39 Mineral Ages, ALCAPA II, Field Guide-Book, Rom. Jour. Tect. Reg. Geol., 75.
Suppl. 2, 65 76, Bucureti.
DALUvfAYER, R.D., PAN, D., NEUBAUER, F. (1994).- Polyphase tectonothermal evolution of the Apuseni and HighiDrocea Mountains, Roumania: evidence from 40Ar/39Ar
ages. ALCAPA Il Excursion Guide, Rom. J. ofTect. and Reg. Geol.,Supp. oct. Bucureti.
DEBELMAS, J., OBERHAUSER, R., SNDULESCU, M., TROMPY, R., (1980), L'arc
alpino-carpatique. Mem.;B.R.G.M. No. 115, 86-96, Orleans.
DEBELMAS, J ., SNDULESCU, M., ( 1987), Transformante nord-penninique et problemes
de correlation palinspastique entre les Alpes et les Carpathes. Bull. Soc. Geol. France, (8),
III, 2, 403 - 408, Paris.
DEWEY, J. F., PITMAN, III W. C., RYAN, W. B. F., BOUNIN, J., (1973), Plate Tectonics
andthe Evolution ofthe Alpine System. Geol. Soc. Amer. Bull. 84, 10, 3137-3180.
DIMITRESCU, R., (1960), Observaii privind depozitele mezozoice i tectonica regiunii
/acobeni, Comun. Soc. t. Nat. Geogr. (Geoi.-Geogr.), 25-38, Ed. t., Bucureti.
DIMITRESCU, R., (1964), Asupra existenei unor vergene indreptate spre interiorul arcului Carpailor Orientali, D. S. Corn. Geol., U1, 197-200, Bucureti.
DIMITRESCU, R., (1967), Contribuii la cuno~terea structurii prii de nord-vest a masivului cristalin Highi. D. S. Jnst. Geol., LIII/1, (1865; 1966), 39- 50, Bucureti.
DIMJTRESCU, R., (1988 a), Apuseni Mountains. in: Precambrian In Younger Fold Belts., V.
Zoubek Ed., 605 - 673, John Wiley & Sons, New York.
DIMITRESCU, R., (1988 b), Observation sur la structure du cristal/in de Monts Bihor et
Gilu Meridional. D. S. l11St. Geol. Geofiz., 72-73/5, (1985; 1986), 85-91, Bucureti.
DIMITRESCU, R. ( 1988) - La nappe de Lupa dans la pattie meridionale des monts Gilu.

166

Ioan Balintoni

D.S: lnst. Geol. Geofiz., 72-73, 59-66, Bucureti.


DIMITRESCU, R. (1988) - Note sur la structure du cristal/in "autohton "du Gilu de sud
ouest. D.S. Inst. Geol. Geofiz., 72-73,67-69, Bucureti.
DIMITRESCU, R. (1994)- Les schistes cristal/ins des series de Biharia et de Muncel da!'IS
le Bihor Meridional. Rom. J. Petrology, p. 159-166, Bucureti.
DIMITRESCU, R., BLEAHU, M., LUPU, M., (1977), Harta Geologic a Romniei, se.
1:50.000, foaia Avram Iancu, Inst. Geol., Bucureti.
DIMITRESCU, R., BORDEA, J., BORDEA, S., (1974), Harta Geologic a Romniei, se.
1:50.000,foaia Cmpeni, Inst. Geol., Bucureti.
DIMITRESCU, R., POPESCU, 1., SCHUSTER, A., C., (1974), Harta Geologic a Romniei,
se. 1:50.000, foaia Brsa Fierului, Inst. Geol., Bucureti.
DINIC, 1., (1989), Contributions to the Geological Evolution of the Crystalline Formations
in the South Banat (Danubian Realm), D. S. Inst. Geol. Geofiz., 74/1, 191-207, Bucureti.
DINIC, 1., PAN, D., CONOVICI, M., ROU, E., (1994), Dynamic Metamorphismfrom
Mure Zone, Anal. Univ. Bucureti, Geol., XLIIl, (Abstracts).
DUMITRESCU, 1., (1964), Roumanie. In: Tectonique de L'Europe, 267-284, Ed. Nauka,
Nedra, Moscou.
DUMITRESCU, 1., SNDULESCU, M., (1968), Problemes structuraux fondamentaux des
Carpathes Roumaines et de leur avant-pays. Ann. lnst. Geol., XXXVI, 195-218, Bucureti.
DURAND-DELGA, M., FONTBOTE, J. M., (1980), Le cadre structurale de la Mediterranee
occidentale. Mem B.R.G.M. No. 115, 67-85, Orleans.
EINSELE, G., (1992), Sedimentary Basins: Evolution, Facies and Sediment Budget, 628p,
Springer Verlag, Berlin.
GHERASI, N., (1937), Etudes petrographiques et geologiques dans les Monts Godeanu et
arc~(Carpathes Meridionales) An. Inst. Geol. Rom., XVIII, 1-78, Bucureti.
GHERA:SI, N., BERZA, T., SEGHEDI, A., STEPAN, M., IANCU, V., (1986), Structura geologic a prii nordice a masivului Godeanu (Carpaii Meridionali), D. S. lnst. Geol. Geofiz.,
70-71/5, 63-85, Bucureti.
GHEUCA, 1., (1988), Versantul sudic al Munilor Fgra, litostratigrafie i tectonic, D. S.
lnst. Geol. Geofiz., 72~13/5, 187-205, Bucureti.
GHEUCA, 1., DINIC, 1., (1984), Asupra gem~zei granitului de Albeti, D. S. Inst. Geol.
Geofiz., 68/1, 245-263, Bucureti.
GHEUCA, 1., DINIC, 1., (1986), Lithostratigraphie et tectonique du cristallin de Leaota
enir~ Albeti- Val/ee de Ghimbav- Vallee de Bdeanca, D. S. lnst. Geol. Geofiz., 70-71/5, 8795, Bucureti.
GHIKA-BUDETI, T., (1940), Les Carpathes Meridionales Centrales, recherches petrogrphiques et geologiques entre le Parng et le Negoi, An. Tnst. Geol. Rom., XX, 175-220,
Bucureti.

GIUC, D., (1960), Asupra unui corp de ultrabazite metamorfozate din cristalinul

Bihorului. Anal. Univ. Bucureti, 23, 7 -15.


GIUC, D., (1962), Observaii asupra formaiunilor cristaline i metamorfismului de contact al granitelor din masivul Highi. St. Cerc. Geol., 7, 2, 319- 327, Bucureti.
GIUC, D., (1979), Masivul cristalin al Highiului, St. Cerc. Geol. Geofiz. Geogr., Geol.,
24, 15- 43, Bucureti.
GIUC, D., ANASTASIU, N., POPESCU, G., ECLMAN, M., (1977), Observaii
asupra isturilor Ci' istaline din zona central a Masivului Fgra (Cumpna - Valea
Crioara), Anal. Univ. Bucureti, Geol., XXVI, 3-17.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

167

GIUC, D., BILOIU, M., DIMITRESCU, R., RDULESCU, D., STIOPOL, V., (1956),

Studiul petrograflc al masivului

Poiana-Rusc

de S-W, D. S. Corn. Geol., XL, 98-111,

Bucureti.

GIUC, D., IANOVICI, V., MNZATU, S., SOROIU, M., LEMNE, M., TNSESCU,
A., IONCIC, M., (1967), Asupra vdrstei absolute a formaiunilor cristaline din vorlandul
orogenului carpatic, St. Cerc. Geol. Geotiz. Geogr., Geologie, 12, 2, 287-296, Bucureti. .
GIUC, D., IONESCU, J., UDRESCU, C., (1964), Contribuii la studiul geachimic al
masivului Highi, St. Cerc. Geol. Geofiz. Geogr., Geologie, 9, 2, 431 - 438.
GRDINARU, E., (1984), Jurassic Rocks of North Dobrogea. A Depozitionai-Tectonic
Approach, Rev. Roum. Geol. Geophys. Geogr., Geologie, 28, 61-72, Bucureti.
GRDINARU, E., (1988), Jurassic Sedimento'11 Rocks and Bimodal Volcanics of the

Crje/ari-Camena Outcrop Belt; Evidence for a 7ranstensile Regime of the PeceneagaCamena Fault, St. Cerc. Geol., 33, Bucureti.
GROENENFELDER, M., POPESCU, G., SOROIU, M., ARSENESCU, V., BERZA, T.,
(1983), K-Ar and U-Pb Dating ofthe Metamorphic Formations and the Associated lgneous
Bodies ofthe Central South Carpathians. An. lnst. Geol. Geof., LXI, 37-46, Bucureti.
HANN, H.P. (1987), Pegmatitele din Carpaii Meridionali, 141p., Ed. Acad. Rom.,
BucUreti.

HANN, H.P., BALINTONI, 1., (1988), Geological Structure of the Olt Val/ey between
and Cineni (South Carpathians), D. S. lnst. Geol. Geofiz., 72-73/5, 119-128,

Rljinari

Bucureti.

HANN. H.P., SZSZ, L., (1984), Geological Structure ofthe Olt Valley between Cineni and
Brezoi (South Carpathians}, D. S. Insi. Geol. Geofiz., LXVIII/5, 23-37, Bucureti.
HRTOPANU, l., (1975), Le metamorphism de bassepression dans les Monts Mehedini, D.
S. Inst. G.o.l. Geotiz., LXIII, 217-238, Bucureti.
HRTOPANU, 1., (1978), Cristalinul getic: metamorfism polifazic sau polimetamQrjism? St.
Cerc. Geol. Geofiz. Geogr., Geologie, 32, 2, 185-195, Bucureti.
HRTOPANU, st., (1986), Problems ofthe Metamorphic Zonality in the South Carpathians
and Apuseni Mts (Romania}, in: Mineral Paragenesses, 735-754, Theophrastus Publications,
S.A. Athens.
HRTOPANU, 1., BORCO, M., BOTINESCU, S., DIMITRESCU, R., (1982), Harta
Geologic a Romniei se. 1:50.000,/oaia Muntele Mare, lnst. Geol.Geotiz., Bucureti.
HRTOPANU, 1., HRTOPANU, P., BALINTONI~ 1., BORCO, M., RUSU, A., LUPU, M.,
(1982), Harta Geologic a Romniei se. 1:50.000, foaia Valea Ierii, Inst. Geol. Geofiz.,
Bucureti.

HRTOPANU, 1., STAN, N., IANCU, V., MSTSEANU, S., HRTOPANU, P.,
MARINESCU, FI., DINIC, 1., BERCIA, 1., BERCIA, E., TATU, M., SABU, G., (1987),
Harta Geologic a Romniei, se. 1:50.000, foaia Orova, Inst. Geol., Bucureti.
HRTOPANU, P., HRTOPANU, I., (1981 ), Relaii microstructurale n asociaiile manganifere din munii Sebe i Cibin, St. Cere. Geol. Geofiz. Geogr., Geologie, 26, 1, 35-44,
Bucureti.

HRTOPANU, P., UDRESCU, C ., ( 1981 ), Elemente urm n unele minerale manganifere din
Munii Sebe-Cibin. Semnificaii genetice, St. Cerc. Geol. Geofiz. Geogr., Geologie, 26, 2,
219-232, Bucureti.
HEDBERG, H.D., ( 1979), Guide stratigraphique international, 233p., Doin Ed., Paris.
HERTZ, N., JONES, L, M., SAVU, H., WALKER, R, L., (1973), Sr87/Sr86 Analyses of
Ophiolitic and Related Rocks, Drocea Mountains, Romania, Intern. Symp. Voie. Assoc.

168

Ioan Balintoni

Metallog., Abstracts, 72 - 73, Bucureti.


IANCU, V., (1983), Polycyclic Deformations and Metamorphism ofSome Crystalline Rocks
ofthe South Carpathians, An. Inst. Geol. Geofiz., 61, 73-81, Bucureti.
IANCU, V., (1985), Metamorphism and Deformation- Further Indicators in Establishing the
Lithostratigraphic Succession of Some Poycyclic Formations, D. S. lnst. Geol. Geofiz.,
LXIX/5, 21-30, Bucureti.
IANCU, V., (1985), Lower Supragetic Nappes ofthe Banat, Moniom- Dognecea Zone, D. S.
Jnst. Geol. Geofiz., LXIX/5, 31-36, Bucureti.
IANCU, V., (1986), Unites structurales supragetiques et infragetiques de la partie de o~est
des Carpathes Meridionales, D. S. lnst. Geol. Geofiz., 70-7115, Bucmeti.
IANCU, V., BALINTONI, 1., (1986), The Mineral Assemblages and Parageneses in the
Metamorphics ofthe Baia de Arie Group- Apuseni Mountains, in: Mineral Parageneses, 473
- 493 Teophrastus Publications, Athens.
IANCU, V., BALINTONI, 1., SBU, G., (1988), Variscan Tectonic Vnits /rom the Getic
Domain, Bozovici Zone, D. S. Inst. Geol. Geofiz. 72-73/5, 153-161, Bucureti,
IANCU, V., CONOVICI, M., GRIDAN, T., (1987), Eclogite-Granulite-Peridotite
Assemblage an Argument for a Proterozoic Cryptic Paleosuture in the Supracrustal Rocks of
the Sebe-Lotru Series (South Carpathians), D. S. Inst. Geol. Geofiz., 72-73/1, 203-223,
Bucureti.

IANCU, V., CONOVICI, M., MRUNIU, M., (1988), High Grade Metamorphic Rocks in
the South Carpathians, Rev. Roum. Geol. Geophys. Geogr., Geologie, 32, 9-19, Bucureti.
IANCU, V., HRTOPANU, 1., (1982), Relations entre /esformations metamorphiques polycycliques du Plateau Mehedini, D. S. lnst. Geol. Geofiz., LXVli/5, 67-88, Bucmeti.
IANCU, V., MRUNIU, M., (1989), Toronia Zone and Problems of the Pre-Aipine
Metamorphic Basement ofthe Getic and Danubian Realms, D. S. Inst. Geol. Geofiz., 74/1,
223"237, Bucureti.
IANCU, V., MRUNIU, M., (1994), Pre-alpine Litho-tectonic Vnits and Related Shear
Zones in the Basement of the Getic - Supragetic Nappes (South Carpathians), Rom. J.
Tectonics & Reg. Geol., 75, Suppl. 2, 87-92, Bucureti.
IANCU, V., SEGHEDI, A., MRUNIU, M., STRUSIEVICZ, R., (1990), The Structural
Background of the Brustur Formation in the Inner Danubian Nappes, D. S. Inst. Geol.
Geofiz., 74/5, 61-80, Bucureti.
IANOVICI, V., BORCO, M., BLEAHU, M., PATRULIUS, D., LUPU, M., DIMITRESCU,
R., SAVU, H., (1976), Geologia Munilor Apuseni, Ed. Acad. Rom., 631 p., Bucureti.
ICHIM, T., SOROIU, M., STNESCU, A., (1984) Determinri de vrst afundamentului
cristalin din zona de nord a depresiunii Pannonice prin metoda K-Ar. Mine, Petrol, Gaze, 35,
7, 338-339, Bucureti.
IGNAT, V., VOD, AI., MPU, T., CATILINA, R., SOROIU, M., (1982), Noivrste izotopice K-Ar ale formaiunilor metamorfe din partea central a Carpailor Orientali. St. Cerc.
Geol. Geof. Geogr., Geofizic, 20, 11-20, Bucureti.
ILIE, M., (1936), Recherces geo/ogiques dans les Monts Trascu et dans le bassin de l'Arie,
An. Inst. Geol., XVII, 329 - 466, Bucureti.
ION, J., (1983), Etude Micropaleontilogique (foraminiferes planctoniques) du Cretace
superior de Tara Brsei (Carpathes Orientales), Mem. Inst. Geol. Geophys., XXXI, 176p,
Bucureti.

IONESI, L., (1994), Geologia


p., Ed. Tehn., Bucureti.

unitilor

de platform i a orogenu/ui Nord-Dobrogean, 280

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

169

JOJA, T., MUTIHAC, V., MUREAN, M., (1968), Crystalline Mesozoic and Flysch
Complexes of the East Carpathians (Northern Sector), Intern. Geol. Congr., XXIII, Sess.,
Prague, 1968, Guide to Exc. 46 A.C Romania, 63p., Bucureti.
KRUTNER, H.G., (1968), Vederi noi asupra masivului cristalin al Rodnei, St. Cerc. Geol.
Geof. Geogr., Geologie, 13, 2, 337-355, Bucureti.
KRUTNER, H.G., (1980), Lithostratigraphic Correlation of Precambrian ofthe Romanian
Carpathians, An. Inst. Geol. Geofiz., LVII, 229-296, Bucureti.
KRUTNER, H.G., (1988), Easi Carpathians, in: V. Zoubek (ed.), "Precambrian in Younger
Fold Belts", 625-638, J. Viley, London.
KRUTNER, H.G., (1993), Pre-Alpine Evolution in the Southern Carpathians and Adjacent
Areas, Geologica Carpathica, 44, 4, 203-212, Bratislava.
KRUTNER, H.G., BERZA, T., DIMITRESCU, R., (1988), South Carpathians in: V.
Zoubek (ed.), "Precambrian in Younger Fold Belts", 633-664, J. Wiley, London.
KRUTNER, H.G., KRUTNER , FI., MUREAN, M., MUREAN, G., (1969),
Stratigrafla, evoluia magmatismului, metamorflsmul i tectonica formaiunilor cristaline din
unitatea epimetamorflc a masivu/ui Poiana Rusc, An. Inst. Geol., XXXVII, 179-264,
Bucureti.

KRUTNER, H.G., KRUTNER, FI., ORANU, Th., POTOCEANU, E., DINC, Al.,

(1972), Harta

Geologic

a Romniei se. 1:50.000, foafa

Ndrag,

Inst. Geol. Geofiz.,

Bucureti.

KRUTNER, H.G., KRUTNER, FI., SNDULESCU, M., BERCIA, 1., BERCIA, E.,
ALEXANDRESCU, G., TEFNESCU, M., ION, J., (1975), Harta Geo/ogic a Romniei
se. 1:50.000,foaia Pojorta, Inst. Geol. Geofiz., Bucureti.
KRUTNER, H.G., KRUTNER, FI., SZSZ, L., (1982), Harta Geologic a Romniei se.
/':50.000,/oaia Pietrosu Rodnei, Inst. Geol. Geofiz., Bucureti.
KRUTNER, H.G., KRUTNER, FI., SZSZ, L., (1983), Harta Geologic a Romniei-se.

1:50.000, foaia Jneu, lnst. Geol. Geofiz., Bucureti.


KRUTNER, H.G., KRUTNER, FI., SZSZ, L., SEGHEDI, 1., (1989), Harta Geologic
a Romdniei se. 1:50.000,foaia Rebra, Inst. Geol. Geofiz., Bucureti.
KRUTNER, H.G., KRUTNER, FI., SZSZ, L., UDUBAA, G., ISTRATE, G., (1978),
Harta Geologc a Romniei se. 1:50.000,foaia Rodna Veche, Inst. Geol. Geofiz., Bucureti.
KRUTNER, H.G., MUREAN, M., SEGHEDI, A., (1988), Precambrian of Dobrogea, in:
V. Zoubek (ed.), "Precambrian in Younger Fold Belts", 361-379, J. Wiley, London.
KRUTNER, H.G., NSTSEANU, S., BERZA, T., STNOIU, 1., IANCU, V., (1981),
Metamorphosed Paleozoic in the South Carpathians and its Relations with the Pre-Paleozoic
Basement, Guide Book Exc. Al, Carp.-Balk. Assoc. Geol., XII Congr., 116p., Bucureti.
KRUTNER, Th., (1938), Das kristalline Massiv von Rodna, An. Inst. Geol. Rom., XIX,
164-287, Bucureti.
KOBER, L., (1931), Das alpine Europa, Bomtrl1ger.
KOV Acs, S., (1980), Paleogeographical Significance of the Triassic Hallstatt Limestone
Facies in the NorthAlpine Faciesregion. Foldt. Kozl., 3-4, 360-481, Budapest.
KOVCS, S., (1982), Problems ofthe "Pannonian Median Masif' and the Plate Tectonica
Concept. Contributions Based on the Distribution of the Late Paleozoic Early Mesozoic
1sopic Zones, Geol. Rund., 71, 2, 617- 640, Stuttgart.
LAMBERT, I.B., (1989), Precambrian Sedimentary Sequences and Their Mineral and
Energy Resources, in: Raymond A. Price (ed.), "Origin and Evolution ofSedimentaryBasins
and their Energy and Mineral Resources", Geo!Jhys. Monograph., 48, IUGG, voi. 3, 169-174.

170

Ioan Balintoni

LIEGEOIS, J.P., BERZA, T., TATU, M., DUCHESNE, J.C., (1995), The Neoproterozoic
Pan-African Basement fromthe Alpine Lower Danubian Nappe System (South Carpathians,
Romania), In print.
LORDKIPANIDZE, M. B., ADAMIA, G. A., ASANUDZE, B. Z., (1984), Evolution of
Active Margins ofthe Tethys Ocean (Caucazian Example). 27th Intern. Geol. Congr., Colloq.
03, Palaeoceanography, Reports, Vol. 3, 90-104, Moscow.
LUPU, M., (1972), Stratigrajia i structura formaiunilor mezozoice din Munii Trascului,
Rez. Tez de Doctorat, 56 p, Bucureti.
LUPU, M., (1974), Rumanian Carpathians- The Southern Apuseni Zone of Metaliferous
Mountains. In: Tectonics ofthe Carpathian- Balkan Regions, 234- 239, Geol. Inst. Dionyz
Stur, Bratislava.
LUPU, M., (1975), Einige Bemerkumgen zur Tektonik des sudlichen Apuseni - Gebirges
(Siebenburgisches Erzgebirges). Rev. Roum. Geol. Geoph. Geogr., Geologie, 19, 95 - 104,
Bucureti.

LUPU, M., (1983), The Mesozoic History ofthe South Apuseni Mountauins, An. Inst. Geol.
Geofiz., LX, 115- 124, Bucureti.
LUPU, M., (1984) Problems ofthe European Continental Margin in the 'Jransy/vanianPannonian Area. An. lnst. Geol. Geofiz., LXIV, 323- 332, Bucureti.
LUPU, M., PELTZ, S., BOTINESCU, S., ROU, E., KRUTNER, H. G., HORVATH, A.
R., MUREAN, M., MUREAN, G., BANDRABUR, T., POPESCU, A. G., NICOLAE, 1.,
(1986), Harta Geologicd a Romniei se. 1:50.000, foaia Gura Sada, Inst. Geol. Geofiz.,
Bucureti.

LUPU, M., KRUTNER, H. G., ICLEANU, N., BOTINESCU, S., BANDRABUR, T.,
KRUTNER, F., HORVATH, A. R., NICOLAE, 1., (1982), Harta Geologic a Romniei, se.
1:50.000,/oaia Deva, Inst. Geol. Geofiz., Bucureti.
LUPU, M., MARINESCU, FI., ROU, E., NICOLAE, 1., MUREAN, M., POPESCU, Ag.,
( 1991 ), Harta Geologicd a Romniei se. 1:50.000, foaia Lpugiu-Cotei, lnst. Geol. Geofiz.,
Bucureti.

LUPU, M., POPESCU, B., SZSZ, L., HANN, H., GHEUCA, 1., DUMITRIC, 1.,
POPESCU, 0., (1978), Harta Geologic a Romniei se. 1:50.000, foaia Vnturaria, lnst.
Geol. Geofiz., Bucureti.
MAIER, O.W., (1974), Studiul geologic i petrograjic al masivului Locva, St. Tehn. Ee., Seria
1, 5, 173p, Inst. Geol. Bucureti.
MAIER, 0., VISARION, A., (1976), Vr$laformaiunilor cristalo.filiene din masivul Locva,
D. S. Inst. Geol. Geofiz., 62/4, 11-22, Bucureti.
MARINESCU, FI., PAPAIANOPOL, 1., POPESCU, Ag., MOISESCU, V., RUSU, A.,
HORVATH, A. R., CMPEANU, ., TOMESCU, C., (1982), Harta Geologic a Romniei
se. 1:50.000, foaia Tusa, lnst. Geol. Geofiz., Bucureti.
MRUNIU, M., (1976), Asupra prezenei distenului in metamorjitele seriei de 1elova
(Banatul de sud), D. S. lnst. Geol. Geofiz., 62/1, 245-252, Bucureti.
MRUNIU, M., (1987), Studiul geologic complex ai rocilor ultrahazice din Carpaii
Meridionali, rezumatul tezei de doctorat, Univ. Bucureti.
MNZATU, S., LEMNE, M., VJDEA, E., TNSESCU, A., IONCIC, M., TIEPAC, 1.,
( 1975), Date geocronologice obinute pentru formaiuni cristalojiliene i masive eruptive din
Romnia, D. S. Inst. Geol. Geofiz., LXI/5, 85-111, Bucureti.
MRZA, 1., (1969}. Evoluia unitilor cristaline din sud-estul Muntelui Mare, Ed. Acad.
Rom., 166p., Bucureti.

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia

171

MIRU, E., PANIN, N., (1976), Harta Geologie a Romniei se. 1:50.000, foaia
Mahmudia, Inst. Geol. Geoftz., Bucureti.
MIRU, E., PANNJN, N., SAVU, H., GHEREA, C., BALTRES, A., (1988), Harta
Geologic a Romdniei, se. 1:50.000,/oaia Somova, Inst. Geol., Bucureti.
MITCHELL, A.H. G., GARSON, M.S., (1981), Mineral Depoziis and Global Tectonic
Settings, 405p, Academic Press, London.
MIYASHIRO, A., (1976), Metamorphism and Metamorphic Belts, 479p., George Allen &
Unwin LTD, London.
MIYASHIRO, A., AKI, K., SENGOR, A. M. C., (1982), Orogeny. Ed. J. Milley, New York.
MIYASHIRO, A., (1994), Metamorphic Petrology, 404p., UCL Press.
MUREAN, M., (1973), Formaiunile epimetamorfice din partea de nord-vest a Masivu/ui
Poiana Rusc (Carpaii Meridionali), An. lnst. Geol., XLII, 7-377, Bucureti.
MUREAN, M., (1976), O nou ipotez privind ptinze/e bucoviniee din partea sudic a zonei
eristalino-mezozoice a Carpailor Orientali, D. S. Inst. Geol. Geofiz., LXII/5, 77-94,
Bucureti.
MUREAN, M., ORANU, Th., (1972), Harta Geo/ogic a Romdniei, se. 1:50.000,/oaia
-Luncani, Inst. Geol., Bucureti.
MURGOCI, G.M., (1905 a), Contribution la tectonique des Karpathes Meridiona/es, C. R.
Acad. Paris, 3 Juliet 1905.
MURGOCI, G.M., (1905 b), Sur /'existence d'une grand nappe de recouvrement dans les
Karpathes Meridiona/es, C. R. Acad. Paris, 31 Juliet 1905.
MURGOCI, G.M., (1905 c), Sur l'age de la grande nappe de chariage des Karpathes
Miridionales; C. R. Acad. Paris, 4 Sept. 1905.
MURGOCI, G.M., (1912), The Geologica/ synthesis ofthe South Carpathians, C. R. du XIeme Congr. Geol. Intern., 871-881, Stockholm.
NSTSEANU, S., (1978), Considerations pre/iminaires sur l'existence d'une system de
nappes a/pines dans la zone de Reia- Lupac (Banat), D. S. lnst. Geol. Geofiz., LXIV, 89
106, Bucureti.
NSTSEANU, S., (1979), Geologie des Monts Cerna, An. Inst. Geol. Geofiz., LIV, 155280, Bucureti.
NSTSEANU, S. BERCIA, 1., IANCU, V., VLAD, ., HRTOPANU, 1., (1981), The
Structure of the South Carpathians (Mehedini - Banat Area), Guide Exc. B2, Carp.-Balk.
Geol. Assoc., XII Congr., lnst. Geol. Geophys. 1OOp., Bucureti.
NSTSEANU, S., CONSTANTINOF, D., ORANU, Th., STANCIU, J., ROGGERANU, E., (1975), Harta Geologic a Romniei se. 1:50.000,/oaia Oravia, lnst. Geol.
Geofiz., Bucureti.
NSTSEANU, S., IANCU, V., RUSSO-SNDULESCU, D., (1988), Schema preliminar
a unitilor structilrale din bazinele vilor Bela Reca i Rul Rece, D. S. Inst. Geol. Geofiz.,
72-73/5, 171-179, Bucureti.
NSTSEANU, S., POPESCU, I., NEGREA, E., (1988), Alpine Structural Units in the
Almj Mountains, D. S. Inst. Geol. Geofiz., 72-73/5, 161-168, Bucureti.
NEDELCU, L., (1982), Unitatea tectonic de Chiril, o nou unitate bucovinic a Carpailor
Orientali n regiunea dintre muntele Giumalu i valea Puzdra, St. Cerc. Geol. GeoflZ.
Geogr., Geologie, 27, 69-81, Bucureti.
NEDELCU, L., (1986), On the Presence ofGarnet in the Metamorphics ofthe ibu Series,
in the Cdrlibaba Area, East Carpat))ians, D.S. Inst. Geol. Geofiz., 70-7111, 315-324,
Bucureti.

172

Ioan Balintoni

NEUBAUER, F., DALLMEYER L. D., FRITZ, H., (1995), Who Was Tethys? 1Wo Rifts ant
1Wo Continent - Continent Col/isions Explanes the Alpine - Carpathian Evolution. Sec
Worksh. on Alp. Geol., Basel, 50 - 51.
NICOLAE, l., (l994), The Ophiolitic Rocksfrom Mure Valley, ALCAPA II, Field GuideBook, Rom. Jour. Tect. Reg. Geol., 75. Suppl. 2, 136- 140, Bucureti.
NICOLAE, 1., SOROIU, M., BONHOMME, M.G., (1992), Ages K-Ar des Quelques ophiolites des Monts Apuseni de Sud, et leurs signification geologique (Roumanie), Geol. Alpine,
68,' 77-83.
PANAITE, M., PANAITE, 1., (1984), Not cuupra minera/igaiei de fier din bazinul vii
Albacu/ui, Muni Bihor, D. S. Inst. Geol. Geofiz. LXVIII/2, (1981), 95- 102, Bucureti.
PAN, D., (1990), Central and Northern Fgra- Lithological Sequences and Structure, D.
S. lnst. Geol. Geofiz., 74/5, 81-99, Bucureti.
PAN, D., RICMAN, C., (1988), The Lower Complex of the Piueni Series - A
Blastomylonitic Shear Belt, Rev. Roum. Geol. Geophys. Geogr., Geologie, 32, 21 - 35,
Bucureti.

PAN, D., RICMAN,

C., (1989), Post-nappe Folding of Metamorphics in NW Fgra


Mcusif, D. S. Inst. Geol. Geofiz., 74/1, 239-259, Bucureti.
PARASCHIV, D., (1974), Studiul stratigrafic al Devonianului i Carboniferului din platforma Moesic, la vest de rdul Arge. St. Tehn. Ee., Seria J, Nr. 12, 163 p., lnst. Geol. Bucureti.
PARASCI-ilV, D., (1975), Geologia zcmintelor de hidrocarburi din Romnia. St. Tehn.
Ee., Seria A, Nr. 10,363 p., Inst. Geol. Geof., Bucureti.
PARASCHIV, D., DEMETRESCU, Cr., SOROIU, M., (1982), Date geocronologice referitoar_e lafundamentu/metamorjic i la unele corpuri magmatice din platforma Moesic. Mine,
Petrol, Gaze, 5, 239-243, Bucureti.
PARASCHIV, D., DEMETRESCU, Cr., SOROIU, M., (1983), No date geocronologice
privind fundamentul metamorjic i unele corpuri magmatice din platforma Moesic. Mine,
Petrol, Gaze, 2, 94-96, Bucureti.
PATRULIUS, D., (1969), Geologia masivului Bucegi i a coluaru/ui Dmbovicioara, 324p.,
Ed. Acad. Rom., Bucureti.
PATRULIUS, D., DIMIAN-POPA, E., POPESCU-DIMITRIU, 1., (1966), Seriile mezozoice
autohtone i pnza de decolare transilvan fn fmprejurimile Comanei (Munii Perani), An.
lnst. Geol., XXXV, 397-444, Bucureti.
PATRULIUS, D., POPA, E., POPESCU, 1., (1969), Structura pnzei bucovinice fn partea
meridional a masivului cristalin moldav (Carpaii Orientali), An. Inst. Geol., XXXVII, 71117, Bucureti.
PATRULIUS, D., BLEAHU, M., POPESCU, 1., BORDEA, S., (1971), The triassic
Formations ofthe Apuseni Mountains and the Ewt Carpathian Bend. Guidebook Excursions
llnd Triass. Colloq., Carp. Balk., Assoc., Geol. Inst., Bucharest.
PATRULIUS, D., DIMITRESCU, R., POPESCU, 1., (1971), Harta Geologic a Romt11Jiei,
se. 1:50.000, foaia Moeciu, Inst. Geol. Geofiz., Bucureti.
PATRULIUS, D., IORDAN, M., {1974), Asupra prezenei pogonoforului Sabellidites cambriensis lan. i a "algei'' Vendotaenia antiqua Gnil. n depozitele detritice presiluriene din
podiul Moldovenesc. D. S. Inst. Geol., LX/4, {1972-1973), 3-18, Bucureti.
PAVELESCU, L., (1958), Geologia i petrografla regiunii Ruschia, An. Corn. Geol., XXXI,
215-403, Bucureti.
PAVELESCU, L., FOP, G., AIL~NEI, G., CRISTEA, I., SOROIU, M., (1976), Evoluia
nucleului cristalin al Carpailor Orientali n lumina datrilor radiometrice. St. Cerc. Geol.

Geotectonica terenurilor metamorlice din Romnia

173

,
Geof. Geogr., Geofizic, 14, 1, 39-47, Bucureti.
POP, Gr., (1973), Depozitele mezozoice din Munii Vlcan, 155p, Ed. Acad. Rom., Bucureti.
POPESCU, Gr., PATRULIUS, D:, (1968), Formaiunile cretacice de pe marginea nordic a
depresiunii getice fntre valea Oltului i masivul Vdnturaria (Carpaii Meridionalr), D. S.
Inst. Geol., LIV/1, 313-340, Bucureti.
POPESCU, 1., (1970), Harta Geolog/c a Romniei, se. 1:50.000,/oaia Perani, Inst. Geol.,
Bucureti.

POPESCU -VOITETI, 1., (1923), Discuiune asupra lucrrii domnilor Murgoci i Nopcsa
relativ la tectonica Carpailor Banatului, D. S. lnst. Geol. Rom., VI, p 207-2 J'6, Bucureti.
POPESCU -VOITETi, l., (1929), Aprecu synthetique sur la structure des regions
carpathiques, Rev. Mtiz. Geol. Min. Cluj, voi. III, No. 1. Textul romn n "Ardeal" 1929.
POPESCU - VOITETI, 1., (1931), lnclecrile din regiunea Vii Vinului - Jneul (Rodna
Veche), D. S. lnst. Geol. Rom., XVIII, 273-274, Bucureti.
RDULESCU, D., DIMITRESCU, R. (1982)- Petrologia endogen a teritoriului R. S.
Romnia, Univ. Bucureti.
RDULESCU, D. P., SNDULESCU, M., (1973), The Plate Tectonics and the Geological
Structure ofthe Carpathians. Tectonophysics, 16, 155-161, Amsterdam.
RILEANU, Gr., (1959), Recherches geologiques dans la region Svinia-Faa Mare, An.
Corn. Geol., XXVI-XXVIII, 347-383, Bucureti.
REINHARD, M., (1911 ), Cercetri n isturile cristaline ale Carpailor Meridionali i
Orientrali, An. Inst. Geol. Rom., IV, 1, 108-117, Bucureti.
REINH'ARD, M., ATANASIU, 1., (1927), Geologische Blobochtungen iiber die Kristallinen
Schiefer der Ost-Karpathen, An. Jnst. Geol. Rom., XII, 391-413, Bucureti.
RINGWOOD, A.E., (1991), Phase Transformations and there Bearing on the Constitution
and Dynat".ics ofthe Mantie, Geoch. Cosmoch. Acta, 55, 2083-2110.
ROYDEN, L., (1993 ), The Tectonic Expres ion of the Slab Puii at Continental Convergent
Boundaries, Tectonics, 12, 2, 303 - 325.
RUSSO-SNDULESCU, D., IANCU, V., ROGGE-RANU, E., SAVU, H.,
NSTSEANU, S., MRUNEANU, M., (1982), Harta Geologic a Romniei se.
1:50.000, foaia Boca, Inst. Geol. Geofiz., Bucureti.
RUSU, A., BALINTONI, 1., BOMBI, G., POPESCU, G., (1983), Harta Geologic a
Romniei se. 1:50.000,/oaia Preluca, 1nst. Geol. Geofiz., Bucureti.
SAVU, H., (1965), Masivul eruptiv de la Brzava (Munii Drocea), Mem., Corn. GSavu, H.,
(1970), Stratigrafia i izogradele de metamorfiSm din provincia metamorfic precambrian
din Munii Semenic, An. Inst. Geol., XXXVIII, 223-311, Bucureti.
SAVU, H., (1978), Pre-Hercynian Granitoids in the Southern Carpathians, Rev. Roum. Geol.
Geophys. Geogr., Geologie, 22, 31-42, Bucureti.
SAVU, H., (1980), Genesis of the Alpine Cycle Ophyolites from Romania and their
Associated CaJc-Aikaline and Alkaline Vo/canics. An. lnst. Geol. Geof. LVI, 55 - 77,
Bucureti.

SAVU, H., (1983), Geotectonic and Magmatic Evolution of the Mure Zone (Apuseni
Mountains) - Romania, An. lnst. Geol. Geofiz., LXI, 253 - 252, Bucureti.
SAVU, H., (1985), Tectonic Position and Origin of A/pine Ophiolites in The Mehedini
Plateau (South Carpathians) with Special Regard to Those in the Podeni - lsverna Nadanova Region, D. S. Inst. Geol. Geofiz., LXIX/5, 57-72, Bucureti.
SAVU, H., GHENEA, C., GHENEA, A., MIRU, E., SEGHEDI, A., PANIN, N., (1988),
Harta Geo/ogic a Romniei, se. 1:50.000, foaia Niculiel; lnst Geol. Geof., Bucureti.

174

Ioan Balintoni

SAVU, H., HANN, H.P., NSTSEANU, S., MARINESCU, FI., MORARIU, Al., ROGGE"
RANU, E., (1981), Harta Geologic a Romniei, se. 1:50.000, foaia Muntele Mic, lnst.
Geol. Geof., Bucureti.
SAVU, H., UDRESCU, C., NEACU, V., ( 1980), Structural, Petrological and Genetic Sturiy
ofthe Ophio/itesfrom the Nicu/iel Zone (North Dobrogea). D. S. lnst. Geol. Geof., LXVIl,
(1 977-1978), 41-64, Bucureti.
SAVU, H., STRUSIEVICZ, R.O., (1987), MgO, Cr; Ni andCo Distribution in Ultramafic Rocks
in Romania: Classification and Origin, D. S. lnst. Geol. Geofiz., 72-73/1, 361-379, Bucureti.
SAVU, H., UDRESCU, C., NEACU, V., STOIAN, M., (1986), Petrology, Geochemistry and
Orig,in of Maphic Ophiolitic Rocks Within the Obria"Cioani-Baia de Aram Region,
(Mehedini Plateau), D. S. lnst. Geol. Geofiz., 70-7111, 183-201, Bucureti.
SABU, G., APOSTOLOIU, A., URCAN, T., (1989), Mineral Assemblages Within the
Lithian Pegmatites at Contu, Lotru Mts. (Central South Carpathians) and their Genetica/
Bearing, D. S. Inst. Geol. Geofiz, 74/1,251-262, Bucureti.
SABU, G., BINDEA, G., HANN, H.P., RICMAN, C., PAN, D., (1987), The Metamorflc
Evolution of the Low Presure Terrains in the Centrai-South Carpathians (Getic Nappe),
Geologica Carpatica, 38, 6, 735-754, Bratislava.
SNDULESCU, M., (1967), La nappe de Hghima, une nouve/le nappe de decollement
dans les Carpathes Orientales, Assoc. Geol. Carp.-Balk., VII-eme Congr., Belgrade 1967,
Geotectonique, T. 1, 179-185, Belgrad.
SNDULESCU, M., (1969), Structura geologic a prii centrale a sinclinalului Hghima
(Ca'lfpaii Orientali), D. S. lnst. Geol., LIV, /3, 227-263, Bucureti.
SNDULESCU, M., (1972), Consideraii asupra posibilitilor de corelare a structurii
Carpailor Orientali i Occidentali. D. S. lnst. Geol. Geof., LVIll/5, {1971), 125-150,
Buc~reti.

SNDULESCU, M., (1975), Studiul geologic al prii centrale i nordice a sinclina/ului


Hghima (Carpaii

Orientali), An. Inst. Geol. Geofiz., XLV, 5-200,

Bucureti.

SNDULESCU, M., (1975), Essai de synhese structurale des Carpathes, Bull. Soc. Geol.

Francc, (7), XVII/3,-299-358, Paris.


SNDULESCU, M., (1980), Analyse geotectonique des chanes alpines situees autour de la
Mer Noire occidentale, An. Inst. Geol. Geofiz., LVI, 5-54, Bucureti.
SNDULESCU, M., (1984), Geotectonica Romniei, Ed. Tehn., Bucureti, 336 p.
SNDULESCU, M., (1988), Les problemes tectoniques de la courbure interne des
Carpathes Roumaines, D. S. Inst. Geol. Geofiz., 72-73/5, 283-289, Bucureti.
SNDULESCU, M., (1994), Overview on Romanian Geology. Rom. Journ. Tect. Reg. Geol.,
15, Suppl. 2, 3-15, Bucureti.
SNDULESCU, M., KRUTNER H.G., BALINTONI, 1., RUSSO-SNDULESCU, M.,
MICU, M., (1981), The Structure of the East Carpathians (Moldavia- Maramure Area)
Guide Exc. B 1, Carp.-Balk. Geol. Assoc., XII Congr. lnst. Geol. Geophys., 92p., Bucureti.
SNDULESCU, M., MICU, M., ALEXANDRESCU, Gr., CONSTANTIN, P., (1987), Harta
Geologic a Romniei se. 1:50. 000, foaia Cmpulung Moldovenesc, Inst. Geol. Geofiz.,
Bucureti.

SNDULESCU, M., MUREAN, M., MUREAN, G., (1975), Harta Geologic a

Romniei, se. 1:50.000./oaia Dmuc, Jnst. Geol. Goofiz.,

Bucureti.

SNDULESCU, M., PATRULIUS, D., TEFNESCU, M., (1972), Harta Geologic a

Romniei, se. 1:50.GOO,foaia Braov, lnst. Geol. Geofiz., Bucureti.


SNDULESCU, M., POPESCU, 1., SNDULESCU, J., MJHIL, N., SCHUSTER, A.,

Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia


(1972), Harta

Geologic

a Romniei se. 1:50.000, foaia

Zrneti,

175
lnst. Geol. Geofiz.,

Bucureti.

SNDULESCU, M., SNDULESCU, J., SCHUSTER, A., BANDRABUR, T., (1972),


Harta Geologicii a Romniei se. 1:50.000,foaia Cod/ea, Inst. Geol. Geofiz., Bucureti.
SEGHEDI, A., BALTRES, A., NEDELCU, L., SZSZ, L., SEGHEDI, 1., TEFAN, A., ION,
J., RDAN, S., (1981), Analiza gradului actual de cunoatere a alctuirii geologice a
Dobrogei de Nord in vederea aprecierii oportunitii i volumului investigaii/or geologice
viitoare, Rap. Arh. IGR, Bucureti.
SEGHEDI, A., OAIE, G., (1994), Tectonic Setting of 7Wo Contrasting 'l)lpes of Pre-A/pine
Basement: North Versus Central Dobrogea, Rom. Journ. Tect. & Reg. Geol., 75, Suppl.l, 56
57, Bucureti.
SOROIU, M., POPESCU, G., KASPER, U., DIMITRESCU, R., (1969), Contributions
preliminaires la geochronologie des massifs cristal/ins des Monts Apuseni. An. t. Univ.
"Al. 1. Cuza", Sec. Il, b, Geologie, XV, 25-33, lai.
SOROIU, M., POPESCU, G., KASPER; U., DIMITRESCU, R., (1972), Not preliminar
asupra geocronologiei cristalinului danubian. An. t. Univ. "Al. 1. Cuza", Sec. Il, b,
Geologie, XVIII, 13 5-13 7, Iai.
SOROIU, M., BALINTONI, 1., VOD, Al., (1985), A Model of the Basement of the
Transylvanian Basin as Revealed by K-Ar Dating. Rev. Roum. Geol. Geophys. Geogr.,
Geophyz., , 29, 29 - 35, Acad. Rom., Bucureti.
STAN, N., (1977), Feldspathization Processes in the Crystalline Lainici-Piu (Series
Vlcan Mountains- Romania), An. lnst. Geol. Geotiz., 52,6-98, Bucureti.
STAN, N., (1985), Cherbe/ezu and Sfrdinu Granitoids. Their Relationships wid the Adjacent
Roclcs, D.S. Inst. Geol. Geifiz., LXIX/1, 167-180, Bucureti.
STAN, N.,.(l989), Ages de Granitoides de Codru (Monts Apuseni}, D. S. Inst. Geol. Geofiz.,
7411 (1987), 169- 173, Bucureti.
STAN, N., STNOIU, 1., NSTSEANU, S., MOISESCU, V., SEGHEDI, A., (1979), Harta
Geo/ogic a Romniei, se. 1:50.000, foaia Cmpu lui Neag, Inst. Geol., Bucureti.
STAN, N., UDRESCU, C., COl .OS, E., (1985), Petrochemical Study ofthe Cherbelezu and
Sfrdin Granitoids and the Associated Vein Rocks, D. S. lnst. Geol. Geofiz., LXIX/1, 181198, Bucureti.
STNlC, D., STNIC, M., (1989), The Investiga/ion of the Deep Structure of the
Moesian Platform (Romania), by Means of Electromagnetic induction Methods, Gerlands
Beitr. Geophysik 98, 2, 155-163.
STNIC, D., STNIC, M., (1993), An Electrica/ Rezistivity Lithospheric Model in the
Carpathian Orogenfrom Romania, Phisics Earth Planet. lnter., 81, 99-105.
STNOIU, 1., (1973), Zona Mehedini- Retezat, o unitate paleogeografic i tectonic distinct n Carpaii Meridionali, D. S. Inst. Geol. Geofiz., LIX/5, 127-171, Bucureti.
STNOIU, 1., (1982), Orizontareaformaiunilor neocretacice de tip olistostrom din partea
nord-vestic a podiului Mehedini, D. S. lnst. Geol. Geotiz., LXVII/5, 155-168, Bucureti.
STELEA, 1., (1994), Pre-Aipine and Alpine Shear Zones in the Central South Carpathians,
Rom. Journ. Tect. & Reg. Geol., 75, Suppl.l, Bucureti.
STILLE, H., (1953), Der Geotektonische Werdegang der Karpaten. Beih. Geol. Jahr., 8,
Hannover.
STRECKEISEN, A., (1934), Sur la tectonique des Carpathes Meridiona/es, An. Inst. Geol.
Rom., XVI, 327-418, Bu,;ureti.
STRECKEISEN, A., HUNZIKER, C.J., (1974), On the Origin and Age of the Nephe/ine

176

Ioan Balintoni

Syenite MassifofDitro (Transylvania, Romania}, Schweiz. Miner. Petrogr. Mitt. 54/1, 5977.
STRUSIEVICZ, R., STRUSIEVICZ, E., (1985), Asupra prezenei rutilului i andaluzitului n
pegmatitele metamorfice ale seriei de Some din Munii Plopi, (Munii Apuseni), D. S. lnst.
Geol. Geofiz., LXIX/1, (1982), 31-38, Bucureti.
STRUTINSKI, K., HANN, H.P., (1986); Reconsideration de la structure geologique de
Rusca Montan et ses implications sur la tectonique du massif de Poiana Rusc, D. S. lnst.
Geol. Geofiz., 70-71/5, 255-268, Bucureti.
STRUTINSKI, K., PAICA, M., BUCUR, 1., (1983), The Supragetic; Nappe in the Poiana
Rusc Massif- an Argumentation, An. Inst. Geol. Geofiz., 60, 221-229, Bucureti.
SZSZ, L., MIRU, E., MUREAN, M., (1981), Harta Geo/ogic a Romniei se.
1:50.000,foaia Babadag, Inst. Geol. Geofiz., Bucureti.
TEFAN, A., (1986), Eocretaceous Granitoids from the South Apuseni, D. S. Inst. Geol.
Geofiz., 70-71/1,229-241, Bucureti.
TEFNESCU, M., (1973), Efectele micrilor intraneocomiene n partea intern a jliului
eocretacic de la curbura Carpailor, St. Cerc. Geol. Geofiz. Geogr., Geologie, 18, 2, 469-477,
Bucureti.

TEFNESCU, M., TEFNESCU, Marina, (1981), Date geologice de detaliu privind sectorul dintre valea Covasu i valea Vdrghiului i implicaiile lor regionale, D. S. Inst. Geol.
Geofiz., LXVI/5, 123-145, Bucureti.
TOLLMAN, A., (1978), Plattentektonische Fragen in den Ost-a/peri und der plattentektonische
Mechanismus des mediterranean Orogens. Mitt. Oster. Geol. Ges., 69,291-351, Wien.
UDUBAA, G., (1981), Controlullitologic al mineralizaiilor stratiforme de tip BlaznaGuet din Munii Rodnei, Carpaii Orientali; D. S. Inst. Geol. Geofiz, LXV/2, 113-130,
Bucureti.

UDUSAA, G., (1987}, Some Features ofMetal/ogeny in the Precambrian of the South
Carpathians, Rev. Roum Geol. Geophys. Geogr., Serie Geologie, 31,47-60, Bucureti.
UDUBAA, G., NEDELCU, L., ANDR, A., ANDR, P., (1983), Stratabound Lead ZincPyrite Ore Deposits in Upper Cambrian Carbonate Rocks, Rodna Mountains, Romania,
Miner. Dep., 18, 519-528, Berlin.
UHLIG, V., (1907), Ober die Te/ctonik der Karpaten. Sitzungsher. Acad. Wiess., Mat. Nat. Kl.
Bd. 116, Abt. 1, Wien.
VELICIU, ., (1987), Geotermics ofthe Carpathian Area, An. Inst. Geol. Geofiz., 67, 81116, Bucureti.
VISARION, A., IANCU, V., (1935), Asupra vdrstei devonian- carbonifer inferioare a formaiunilor slab metamorfozare din ptinza de Moniom (Banat), D.S. Inst. Geol. Geoflz.,
LXIX/3, 145-154, Bucureti.
VLAD, ., (1978), Metalogeneza triasic din zona Tulcea (Dobrogea de Nord). St. Cerc.
Geol. Geof. Geogr., Geologie, 23, 2, 249-258, Bucureti.
VOD, Al., (1986), Central East Carpathian Nappes in the Broteni - Borca Region, D.,S.
Inst. Geol. Geofiz., 70-71/5,269-275, Bucureti.
VOD, Al., (1993), Seria de Tulghe, Raport, voi. 1, Arh. S.C. "Prospeciuni" S.A., Bucureti
VOD, Al., BALINTONI, 1., (1994), Corelri litostratigrafice n cristalinu/ Carpailor
Orienta/i, Studia Univ. "Babe-Bolyai", Geologia, XXXIX, 1-2, 61-66, Cluj Napoca.
WINKLER, W" SLACZKA, A., (1994), A Late Cretaceous to Pa/eogene Mode/for the
Western Carpathians in Poland. Geol. Carpath., 45, 2, 71-82.
ZINCENCO, 0., (1 ~93), Seria de Tulghe, Raport, vol. 2, Arh. S.C. "Prospeciuni" S.A.,
Bucureti

S-ar putea să vă placă și