Sunteți pe pagina 1din 4
SUGURSALACCOF DEVE Siatomul de Management LABORATOR: PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SENSIBILITATEA LA INGHET A PAMANTURILOR DE FUNDATIE 1. SCOP: Procedura are ca scop precizarea operatiunilor, fazelor, materialelor, aparaturi si dispozitivelor de laborator pentru determinarea sensibilitatii a inghet a pamanturilor de fundatie 2. DOMENIU DE APLICARE: Lucrari de drumuri —terasamente 3. DEFINITI $I PRESCURTARI: = Paménturle gelive — sunt pamanturi care in urma fenomenelor de inghet — dezghet isi (sensibile fa inghet ) modificd esential structura si proprietatile lor. 4, DOCUMENTE DE REFERINTA: = STAS 1709/ 2-90; = STAS 1913/5 -85; = Caiete de sarcini 5, RESPONSABILITATI: 5.1 Laborantii de profil raspund de > cunoasterea procedurii si corecta efectuare a determinaiilor aferente proceduri > inregistrarea datelor obtinute in registre de profil i efectuarea calculelor. 52 Seful de profil rspunde de > aplicarea corectdi a prezentei proceduri ; > verificarea si inregistrarea datelor in raportul de incercaii 5.3 Seful de laborator réspunde de S Verificarea si exactitatea Inregistrarii datelor obtinute in formularele specifice > Validarea rapoartelor de incercare ; } intocmirea documentelor de transmitere a rapoartelor de incercare, Ebert Vertcat [| Awobet Revie | Exemplar Seca see Tasca ce eta | ag eet || toto Foret Getiabortor | SeVeampariment | prctor, Data ule! = 7 TET] gears | mosis Sori : | Ae ote 2008 ‘SUGURSALA CCCF DEVA COD: PTED7.10 16.2. Asiguratea_personalului care concurs ta efecutarea « sarcini, standardelor, a modului de utiizare @ aparat: determinare sia prezentei procedur 6.3 Asigurarea in laborator a materialelor necesare. 64 Existenta in laborator a registrelor si sau formularel 65 Existenta in laborator a aparaturil, dispozitivelor si ut 66 Dotarea personalului cu echipament de protectie : m seouritatii muncii in vigoare. 7. PROCEDURA: 7.4 OPERATIUNI PREGATITOARE: a) Conditii de mediu = b) Aparatura utilizata: ¢) Verificari obligatorii ale aparaturii : d) Materiale pentru efectuarea incercari a1) Esantioan supus incercarii = pamanturi ; 7.2. EFECTUAREA DETERMINARII : = Sensibiitatea la Inghet a _pamanturilor folos baza criteriului granulometric de apreciere. T _ dem fi INBORATOR | PROCEDURI TEHNICE 2€ EXECUTIE her f2008 | Pagina2dina | 6. CONDITI PREALABILE: 6.1. Asigurarea in laborator a documentelor de referint& Stendarde si caiote de sarcini precum si a prezente’ rocedur erminarii in scopul insusirii caieteicr de —de-taborator specifice-acestul-ge-de+ specifice determinari Stilor necesare. tusi si halat conform normelor de te anica la lucrarile de drumuri se stabil-ste pe avo [verre [Aosta a T iscata pranumnete: | (i 1 ag. Tatiana Ging. Mitrofan i ¥ Nomele siprenumew | ing.Bota simone | “Ginefan | rg mitn Ty [as] meta juborater | Sefeompartinent | ata | DEAT te time Fone Setiaborator | SST Rae Director. 1 Date time emnatura aes TTY, vigoare | mosis Soret [sv Te | ithe SUCURSALA_CCCF DEVA LABORATOR + Dupa determinarea_granuiozitati pamanturilor conform procedurii PTE - 01 05 Delerminarea granuiozitati paménturilor si trasarea _curbei granulometrice se api ca criteriul granulometric, pentru pamanturle avand min. 90 % factiuni sub 2mm . In cazul fn care continutul de factiuni mai mari de 2mm de 10 %, curba granulometrica se recalculeaz’ considerand 100 % materialul ce trece prin ciurul de 2mm, dupa care se aplicd_criteriul_granulometric. 7.3 INTERPRETAREA REZULTATELOR . = Criteriul granulometric pentru stabilirea gradului de esnsibiitate la inghe| @ pamanturilor este conform tabelului 1 We Denumitea pinanial contorn | Granuoatate oe | Sap eeememeree rab tana soe | a | toala a ro 1. | Insensibile Pietrig cu nisip Py ‘sub 1 sub io | sub20_ | Piets ou is P| 7. 8 2. | Sensibile | Nisip, nisip préfos Ps . 40... 20 | _| 2 [subo1 120.40 | CL Be Nisip pros, nisi ages Ps 3. | Foarte sensibile Prat, pref nisipos, praf nisipos B, | sub 0,002 | peste 6 | | argilos, praf_argilos sub 0,02 peste 20 | ‘Argili prafoasd, argilé nisipoas: Pp, | sub0.4 peste 40 ee argild prafoasa nisipoasé, argila : 8. CRITERI DE ACCEPTARE : = infunctie de gradul de sensibilitate la inghet pamanturile sunt insensibile, sensitiie si foarte sensibile, «= incazul pamanturilor care nu respect toate conditile din tabel, gradul de sensibilitate la jnghet va fi determinat de confinutul de fractiuni sub 0,002 mm 9. RAPOARTE $i INREGISTRARI : 9.1 inregistrari = Catalog de inregistrare a rapoartelor de verificere si incercare pentru pamanturi, cod 1 GTF i ee Numele siprenumete | ing. Bota Simona | “Wieefan acing waren “Ta fe [s| Funetia | seriabortor | S¥°eare Director, | Damen [a sa i T - vigoare ‘modificari Somnatura | % Liye | o@eitee | ____| = _Raport de incercare pentru definirea ‘SUCURSALA CCCF DEVA | LABORATOR 9.2 Documente cod 1G.TF; = Registru de verificari si incercari pentru pamanturi, tipului de pamént, cod B1 — 02 9.3 Raportare = Nu este cazul J etaborat =| Verificat Aprobat | Revizia Exemplarul Numele siprenumete | ing. otasimona |" fivetan acing mieten [4 [2 | a a Funetie Gettaborator | Sefeompariment Director Batam [Data ute! alien = * a o vigoare ‘modificari oma ro prey | ai