Sunteți pe pagina 1din 13

COLEGIUL NAIONAL LUCIAN BLAGA SEBE

515800 STR. CLUGRENI NR. 49


TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@mail.albanet.ro
http://www.cnlb.ro

PLANIFICARE CALENDARISTIC
PROFESOR: CNDEA TEREZA
UNITATEA DE NVMNT: COLEGIUL NAIONAL LUCIAN BLAGA, SEBE
ANUL COLAR: 2016-2017
ARIA CURRICULAR: LIMB I COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA I LITERATURA ROMN
CLASA: a X-a A
PROFILUL: REAL (MATEMATIC-INFORMATIC)
NR. ORE / SPT.: 3
PROGRAMA VALABIL: NR. 4598 / 31. 08. 2004
NR. TOTAL ORE: 102
MANUAL: Marin Iancu, Ion Blu, Rodica Lzrescu, Limba i literatura romn: manual pentru clasa a X-a, Bucureti,
Corint, 2005.

SEMESTRUL I
UNITATEA DE NVARE

COMPETENE SPECIFICE

1.5. utilizarea, n exprimarea


proprie, a normelor ortografice,
ortoepice,
de
punctuaie,
1. INTRODUCERE
morfosintactice i folosirea adecvat
a
unitilor
lexico-semantice,
compatibile
cu
situaia
de
comunicare;
2.1.
analiza
principalelor
componente de structur, de
compoziie i de limbaj specifice
textului narativ.
1.1. identificarea particularitilor i
a funciilor stilistice ale limbii n
receptarea diferitelor tipuri de texte;
2.1.
analiza
principalelor
componente de structur, de
2. OGLINDIRE A VIEII compoziie i de limbaj specifice
N MODURI FABULOASE textului narativ.
(BASMUL CULT)
2.4. folosirea unor modaliti
diverse de nelegere i de
interpretare a textelor literare
studiate;
3.3. elaborarea unei argumentri
orale sau scrise pe baza textelor
studiate;

CONINUTURI ASOCIATE
Prezentarea programei i a
manualului
Bibliografia
Recapitularea cunotinelor
dobndite anterior (n clasa a IX-a)
Test iniial
Discutarea testului iniial

Textul narativ. nelegere i


receptare
Basmul cult
Ion Creang, Povestea lui HarapAlb
- prezentare general;
- basmul cult i basmul popular;
- momentele subiectului
- interpretarea textului
- perspectiva narativ
- personajul literar (caracterizarea
personajelor)
- aspecte ale stilului lui Creang
Limb i comunicare:
- Unitile frazeologice (locuiunile

NR.
ORE
3

SPT.

II
19-23
IX

III
26 -30
IX

IV
3-7 X

I
12-16
IX

OBS.

i expresiile)
- Registrele limbii: arhaisme,
regionalisme,
forme
populare,
elemente de argou i jargon.

3. NTRE MIT I
REALITATE
(POVESTIREA)

Evaluare continu

1.2. receptarea adecvat a sensului /


sensurilor unui mesaj transmis prin
diferite tipuri de texte orale sau
scrise;
1.4. redactarea unor compoziii
despre textele studiate;
2.1.
analiza
principalelor
componente de structur, de
compoziie i de limbaj specifice
textului narativ.
2.4. folosirea unor modaliti
diverse de nelegere i de
interpretare a textelor literare
studiate;
3.1.
identificarea
structurilor
argumentative n vederea sesizrii
logicii i a coerenei mesajului;
3.2. compararea unor argumente
diferite
pentru
formularea
judecilor proprii.

Povestirea. Povestirea n ram


Mihail Sadoveanu, Cealalt Ancu:
- prezentare general;
- subiectul;
- text i interpretare
(coordonate spaiotemporale, aciune,
personaje);
- caracterizarea personajelor;
- povestirea n ram: mitul
- modaliti narative;
oralitatea; pauza descriptiv.
Limb i comunicare:
- Textul narativ (timp, spaiu,
personaje);
- Comunicarea; discursul; procedee
persuasive.

Lucrare de control
1.1. identificarea particularitilor i
Nuvela. Nuvela fantastic
a funciilor stilistice ale limbii n Mircea Eliade, La ignci:
receptarea diferitelor tipuri de texte;
- prezentare general;
1.3. folosirea adecvat a strategiilor
- subiectul

1
1

V
10-14
X

VI
17-21
X

VII
24-28
X
VIII
7 - 11
XI

1
3

IX
14-18
XI

31X4 XI
coala
altfel

4. ATRACIA
FANTASTICULUI
(NUVELA)

de exprimare oral n monolog i


- text i interpretare
dialog;
(simboluri, sacru i profan,
2.1.
analiza
principalelor
cltoria iniiatic);
componente de structur, de
- caracterizarea personajelor;
compoziie i de limbaj specifice
- proza narativ i fantastic
textului narativ;
(specificul fantasticului n
2.4. folosirea unor modaliti
La ignci eseu).
diverse de nelegere i de
Limb i comunicare:
interpretare a textelor literare - Stilul. Stilurile funcionale
studiate;
- Calitile stilului
1.4. redactarea unor compoziii
despre textele studiate;
3.2. compararea unor argumente
diferite
pentru
formularea
judecilor proprii.

X
21-25
XI

2
1

XI
28 XI2 XII

5. NTRE TRADIIE I
MODERNITATE
(ROMANUL)

1.1. identificarea particularitilor i


Romanul. Romanul realist
a funciilor stilistice ale limbii n Liviu Rebreanu, Ion:
receptarea diferitelor tipuri de texte;
- prezentare general (genez,
1.4. redactarea unor compoziii
realitate i ficiune);
despre textele studiate;
- subiectul;
1.5. utilizarea, n exprimarea
- perspectiva narativ;
proprie, a normelor ortografice,
- text i interpretare;
ortoepice,
de
punctuaie,
- personajele; semnificaii
morfosintactice i folosirea adecvat
simbolice;
a
unitilor
lexico-semantice,
- caracterul monografic al
compatibile
cu
situaia
de
romanului;
comunicare;
- roman realist;
2.1.
analiza
principalelor
- proces literar: cazul lui Ion.
componente de structur, de
- dosar critic
compoziie i de limbaj specifice
Limb i comunicare:
textului narativ;
- Stilul direct, stilul indirect, stilul
2.4. folosirea unor modaliti indirect liber.
diverse de nelegere i de
interpretare a textelor literare
studiate;
3.3. elaborarea unei argumentri
orale sau scrise pe baza textelor
studiate;

Evaluare sumativ

Recapitulare pentru lucrarea scris


Lucrarea semestrial de evaluare
Discutarea lucrrii

XII
59
XII

XIII
12-16
XII

XIV
19-23
XII

6. REALISMUL DE
FACTUR BALZACIAN

Romanul balzacian
1.1. identificarea particularitilor i George Clinescu, Enigma Otiliei:
a funciilor stilistice ale limbii n
- prezentare general;
receptarea diferitelor tipuri de texte;
- subiectul;
1.3. folosirea adecvat a strategiilor
- text i interpretare;
de exprimare oral n monolog i
- elemente narative moderne,
dialog;
- realism, modernism,
2.4. folosirea unor modaliti
clasicism, balzacianism;
diverse de nelegere i de
- caracterizarea personajelor;
interpretare a textelor literare
- dosar critic.
studiate;
Limb i comunicare
3.2. compararea unor argumente - Monologul
diferite
pentru
formularea
judecilor proprii.

3
3
3
1
1
1

XV
9-13 I
XVI
16-20 I
XVII
23-27 I
XVIII
30 I - 3
II

SEMESTRUL AL IILEA

7. CONSACRAREA I
TEORETIZAREA
MODERNISMULUI

1.3. folosirea adecvat a strategiilor


Romanul modern
de exprimare oral n monolog i Camil Petrescu, Ultima noapte de
dialog;
dragoste, ntia noapte de rzboi:
2.1.
analiza
principalelor
- prezentare general;
componente de structur, de
- subiectul (epicul subiectiv);
compoziie i de limbaj specifice
- text i interpretare (tematic,
textului narativ;
tehnica jurnalului,unitatea
3.1.
identificarea
structurilor
romanului);

XIX
13-17
II

argumentative n vederea sesizrii


logicii i a coerenei mesajului;
3.3. elaborarea unei argumentri
orale sau scrise pe baza textelor
studiate

8. EVOLUIA
ROMANULUI POSTBELIC

1.3. folosirea adecvat a strategiilor


de exprimare oral n monolog i
dialog;
1.5. utilizarea, n exprimarea
proprie, a normelor ortografice,
ortoepice,
de
punctuaie,
morfosintactice i folosirea adecvat
a
unitilor
lexico-semantice,
compatibile
cu
situaia
de
comunicare;
2.1.
analiza
principalelor
componente de structur, de
compoziie i de limbaj specifice
textului narativ;
3.2. compararea unor argumente
diferite
pentru
formularea
judecilor proprii.

perspective tipologice asupra


romanului romnesc;
- personajele;
- romanul modern.
Limb i comunicare
- Comunicarea oral. Dialogul

Romanul realist modern


Marin Preda, Moromeii
- prezentare general;
- subiectul (structura narativ,
scene semnificative)
- text i interpretare;
- personaje;
- drama pmntului i cea a
paternitii;
- moromeianismul
- romanul realist.
Limb i comunicare:
- Dialogul i monologul modaliti
de expunere literar
- Greeala lingvistic la nivel fonetic

2
1

XX
20- 24
II

XXI
27 II 3 III

XXII
6 - 10
III

9. EPOCA MARILOR
CLASICI

Evaluare continu

10. CREATIVITATE I
IDEAL

1.5. utilizarea, n exprimarea


JUNIMEA I CONVORBIRI
proprie, a normelor ortografice,
LITERARE
ortoepice,
de
punctuaie,
- constituirea societii;
morfosintactice i folosirea adecvat
- Titu Maiorescu mentor al
a
unitilor
lexico-semantice,
Junimii
compatibile
cu
situaia
de
- O cercetare critic asupra
comunicare;
poeziei de la 1867
2.4. folosirea unor modaliti
Limb i comunicare
diverse de nelegere i de - Comunicarea scris. Tipuri de
interpretare a textelor literare comunicare scris
studiate;
3.1.
identificarea
structurilor
argumentative n vederea sesizrii
logicii i a coerenei mesajului;
3.2. compararea unor argumente
diferite
pentru
formularea
judecilor proprii.
Lucrare de control
1.2. receptarea adecvat a sensului /
sensurilor unui mesaj transmis prin
diferite tipuri de texte orale sau
scrise;
2.4. folosirea unor modaliti
diverse de nelegere i de
interpretare a textelor literare
studiate;
3.3. elaborarea unei argumentri
orale sau scrise pe baza textelor
studiate

Textul poetic. Coninut i form


Mihai Eminescu: teme i motive
(Eros i Thanatos n poezia
eminescian; Timpul - supratema
operei eminesciene )
Dorina (de Mihai Eminescu): idil;
genul liric;
Od (n metru antic) poezia de
meditaie
Limb i comunicare
- Textul argumentativ

XXIII
13 17
III

XXIV
20-24
III

11. DESCHIDEREA SPRE


MODERNITATE

12. STAREA
COSMOSULUI. PLNSUL
MATERIEI

2.3.
identificarea
i
analiza
elementelor de compoziie i de
limbaj n textul poetic;
2.4. folosirea unor modaliti
diverse de nelegere i de
interpretare a textelor literare
studiate;
3.2. compararea unor argumente
diferite
pentru
formularea
judecilor proprii.
3.3. elaborarea unei argumentri
orale sau scrise pe baza textelor
studiate.
1.1. identificarea particularitilor i
a funciilor stilistice ale limbii n
receptarea diferitelor tipuri de texte;
1.5. utilizarea, n exprimarea
proprie, a normelor ortografice,
ortoepice,
de
punctuaie,
morfosintactice i folosirea adecvat
a
unitilor
lexico-semantice,
compatibile
cu
situaia
de
comunicare;
2.3.
identificarea
i
analiza

Alexandru Macedonski
- universul creaiei
Rondelul rozelor ce mor poezie cu
form fix
- text i interpretare;
- simbolismul (simbolismul
romnesc)
Limb i comunicare
- Textul poetic

George Bacovia
- universul creaiei;
- imaginarul poetic bacovian;
Lacustr de George Bacovia
- text i interpretare;
- expresivitatea limbajului;
Nervi de primvar
- text i interpretare;
Limb i comunicare
- Greeala lingvistic la nivel

XXV
27 31
III

1
1

XXVI
3-7
IV

13. FENOMENUL
ARGHEZIAN

Evaluare continu
14. MODERNITATE I
ORIZONT MITIC.
LUCIAN BLAGA

elementelor de compoziie i de
limbaj n textul poetic;
3.3. elaborarea unei argumentri
orale sau scrise pe baza textelor
studiate.
1.1. identificarea particularitilor i
a funciilor stilistice ale limbii n
receptarea diferitelor tipuri de texte;
1.3. folosirea adecvat a strategiilor
de exprimare oral n monolog i
dialog;
2.3.
identificarea
i
analiza
elementelor de compoziie i de
limbaj n textul poetic;
3.3. elaborarea unei argumentri
orale sau scrise pe baza textelor
studiate.

morfologic

Tudor Arghezi
universul creaiei

Psalm
- text i interpretare;
- simbolismul tradiional;
Flori de mucigai
- consideraii generale;
- estetica urtului;
Limb i comunicare
- Comentariul literar
- Probleme de vocabular

Lucrare de control
1.2. receptarea adecvat a sensului /
Lucian Blaga
sensurilor unui mesaj transmis prin
- universul creaiei;
diferite tipuri de texte orale sau
- cunoaterea paradisiac i
scrise;
cea luciferic;
2.3.
identificarea
i
analiza Eu nu strivesc corola de minuni a
elementelor de compoziie i de lumii:
limbaj n textul poetic;
- text i interpretare;
3.1.
identificarea
structurilor
- metafora plasticizant i cea
argumentative n vederea sesizrii
revelatorie;
logicii i a coerenei mesajului;
- arta poetic;
- expresionismul;
Muntele vrjit
- text i interpretare

10

XXVII

10 - 14
IV

1
1
1

XXVII
I
17-19
IV

15. MODERNISMUL
EXTREM.
ION BARBU

16. LIRICA
EXPERIMENTALIST.
ANTIARTA

17. NOILE DIMENSIUNI


ALE LIMBAJULUI.
NICHITA STNESCU

1.1. identificarea particularitilor i


a funciilor stilistice ale limbii n
receptarea diferitelor tipuri de texte;
1.4. redactarea unor compoziii
despre textele studiate;
2.3.
identificarea
i
analiza
elementelor de compoziie i de
limbaj n textul poetic;
3.3. elaborarea unei argumentri
orale sau scrise pe baza textelor
studiate.

1.2. receptarea adecvat a sensului /


sensurilor unui mesaj transmis prin
diferite tipuri de texte orale sau
scrise;
3.2. compararea unor argumente
diferite
pentru
formularea
judecilor proprii.

Limb i comunicare
- Sensul cuvintelor (conotaia i
denotaia)
Ion Barbu
- universul creaiei (etapele);
Riga Crypto i lapona Enigel
- text i interpretare;
- poezia ermetic;
- condiia tragic a
personajelor;
Oul dogmatic
- text i interpretare
Limb i comunicare
- Curriculum vitae
- Greeala lingvistic la nivel
sintactic
Avangardismul romnesc
- climat, colaboratori, reviste;
- trsturi tipologice;
- poei avangarditi.

1.1. identificarea particularitilor i


Nichita Stnescu
a funciilor stilistice ale limbii n
- universul creaiei;
receptarea diferitelor tipuri de texte; Dezmblnzirea
1.5. utilizarea, n exprimarea
- text i interpretare;
proprie, a normelor ortografice,
- cunoaterea prin eros;

11

XXIX
2-5 V

1
1

XXX
8-12
V

XXXI
15-19
V

18. DRAMATURGIA

ortoepice,
de
punctuaie,
morfosintactice i folosirea adecvat
a
unitilor
lexico-semantice,
compatibile
cu
situaia
de
comunicare;
2.3.
identificarea
i
analiza
elementelor de compoziie i de
limbaj n textul poetic;
2.4. folosirea unor modaliti
diverse de nelegere i de
interpretare a textelor literare
studiate;

- limbajul;
A cincea elegie
- text i interpretare;
Limb i comunicare
- Pronunarea corect a
neologismelor
- Registrul neologic

2.2.
identificarea
i
analiza
principalelor
componente
de
structur i de limbaj specifice
textului dramatic

Genul dramatic
perspectiv teoretic;
dialogul dramatic, personajul
i limbajul dramatic.
Recapitulare pentru lucrarea scris
Lucrare scris semestrial
Discutarea lucrrii scrise

Evaluare sumativ

19. DE LA ASPECT LA
ESEN

1.2. receptarea adecvat a sensului /


sensurilor unui mesaj transmis prin
diferite tipuri de texte orale sau
scrise;
2.2.
identificarea
i
analiza
principalelor
componente
de
structur i de limbaj specifice
textului dramatic;
2.4. folosirea unor modaliti
diverse de nelegere i de

12

Ion Luca Caragiale


- universul comediilor;
O scrisoare pierdut
- prezentare;
- text i interpretare;
- personaje;
- tipuri de comic;
- resursele i procedeele comicului;
- comedia.
Limb i comunicare

1
1

XXXII
22 - 26
VI

1
1

1
2
1

XXXII
I
29 V -2
VI
XXXI
V
5-9
VI

interpretare a textelor literare - Textul dramatic


studiate;
3.2. compararea unor argumente
diferite
pentru
formularea
judecilor proprii.

20. TEATRUL
ABSURDULUI

2.2.
identificarea
i
analiza
Eugen Ionescu
principalelor
componente
de
- universul creaiei;
structur i de limbaj specifice Cntreaa cheal
textului dramatic;
- subiectul;
3.1.
identificarea
structurilor
- text i interpretare;
argumentative n vederea sesizrii
- teatrul absurdului;
logicii i a coerenei mesajului;
- repere n dramaturgie;
3.3. elaborarea unei argumentri
- cronica de spectacol.
orale sau scrise pe baza textelor
studiate.

RECAPITULARE FINAL

Recapitularea cunotinelor nsuite


pe parcursul anului colar
Test sumativ
Bibliografia pentru vacan

13

1
1
1

XXXV
12-16
VI