Sunteți pe pagina 1din 164

GABRIELA IFTENI

NORINA FORNA

Editura Gr. T. Popa, U.M.F. Iai


2009

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


GABRIELA, IFTENI
Practica preparrii de substructuri organice n protezarea fix unidentar/
Gabriela Ifteni, Norina Forna - Iai:
Editura Gr. T. Popa, 2009.
Bibliogr.
ISBN 978-973-7682-83-3
I. Forna, Norina

616.314
Colaboratori:
Tehnoredactare i prelucrare imagini
Asist. univ. dr. CRISTINA COTEA
DORIANA FORNA
Refereni tiinifici:
Prof. univ. dr. Dorin Bratu eful Catedrei de Protetic, Facultatea de Medicin
Dentar, U.M.F. V. Babe Timioara
Prof. univ. dr. Corneliu Amariei Decan al Facultii de Medicin Dentar,
Universitatea Ovidius Constana

Editura Gr. T. Popa


Universitatea de Medicin i Farmacie Iai
Str. Universitii nr. 16
Toate drepturile asupra acestei lucrri aparin autorului i Editurii Gr.T. Popa" Iai.
Nici o parte din acest volum nu poate fi copiat sau transmis prin nici un mijloc, electronic
sau mecanic, inclusiv fotocopiere, fr permisiunea scris din partea autorului sau a
editurii.
Tiparul executat la Tipografia Universitii de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai
str. Universitii nr. 16, cod. 700115, Tel. 0232 267798 int. 231, Fax 0232 211820

CUVNT NAINTE
Prezenta apariie editorial se nscrie pe linia publicaiilor a cror
necesitate n plan didactic se impune, avnd un profund caracter practic.
Structura clar a fiecarui protocol de lucru destinat preparrii
substructurii dentare pentru fiecare tip de restaurare protetic ancorat n
teritoriul clasic sau de avangard a medicinii dentare actuale confera valene
de real ghid practic acestei publicaii complexe.
Edentaia unidentar reprezint o entitate clinic ce creeaz un ntreg
areal de dificulti n practica curent, de aceea o detaliere a principalelor
aspecte practice constituie premisele fundamentrii bazelor teoretice i
practice ale viitorului practician, familiarizndu-l cu tehnicile curente ce
guverneaz planul terapeutic al acestui tip de edentaie.
Cartea Tehnici practice de protezare fix unidentar este structurat
pe 18 edine de lucru, care abordeaz noiunile de ergonomie ce reunesc
indicaiile de utilizare, poziiile de lucru, pe fiecare tematic n parte, detaliind
principalele tipuri de preparaie n protetica dentar, cu ierarhizarea fazelor
de lucru. n egal msur sunt descrise metodele uzuale de amprentare,
aspectul de originalitate rezid n conturarea elementelor negative ce pot
aprea, a cauzelor generatoare i a posibilitilor practice de remediere.
Capitole separate sunt consacrate principalelor metode de protecie a
substructurilor preparate, etap obligatorie n cadrul algoritmului terapeutic.
Abordarea ntregului registru de preparri, fr a eluda metodele actuale
ce guverneaz procesul didactic, cum ar fi prepararea asistat de calculator
subliniaz nota de modern i eclectic a acestui manual de real folos att
studentului, ct i practicianului care trebuie s-i up-dateze cunotinele n
acord cu aspectele evolutive ale medicinii dentare.
Prof. Univ. Dr. Norina Forna
Decan Facultatea de Medicin Dentar Iai

PREFA
Spre deosebire de studentul de la medicin general, care i poart cu
mndrie stetoscopul i ia un contact lin i gradat cu suferinele umane,
studenii notrii trebuie s trudeasc din greu i abrupt, ncepnd din anul IV,
s nu deschid vreo camer pulpar, s nu secioneze vreun obraz, nerv sau
limb, cu alte cuvinte implicarea lor n practica medical este mult mai
precoce i mai intens.
Domeniul nostru de activitate este situat foarte aproape de coninutul
neurocraniului, bine vascularizat i inervat, nzestrat cu o sensibilitate
deosebit, la vedere, astfel nct oricine poate sesiza erorile i eecurile
terapeutice.
Preparaiile dentare n vederea receptrii restaurrilor protetice uni- sau
pluridentare reprezint o piatr de ncercare pentru studentul ce trece din
preclinic n clinicul medicinei dentare.
Particularitile i exigenele tehnologice ale restaurrilor protetice
actuale, cu precdere ale celor obinute prin tehnici digitalizate oblig la o
rigurozitate n preparaiile dentare i la o selectare a acestora. Astfel au
ctigat teren preparaiile n chanfrein i unele preparaii cu prag, n
detrimentul preparaiei tangeniale, att de rspndit n ara noastr.
Lucrarea de fa, elaborat de ctre dou cadre didactice de prestigiu din
UMF Gr. T. Popa Iai, este mai mult dect binevenit pentru studenii ce-i
pregtesc intrarea n clinicile de specialitate. Ea va ridica cu certitudine
calitatea absolventului de medicin dentar din Iai, situndu-l la nivelul
colilor similare din Europa.
Prof. univ. Dr. Dorin Bratu
eful Clinicii de Protetic Dentar
UMF Victor Babe Timioara

Capitolul 1
INSTRUMENTAR - APARATUR| - NO}IUNI ERGONOMICE
1. INSTRUMENTAR PENTRU EXAMEN STOMATOLOGIC
Terminologia utilizat\ a fost impus\ de Black;
Numele instrumentului este dat de forma p\r]ii active;
Pe m^ner se afl\ codul de identificare (numere de la 1 la 102), care d\ rela]ii despre:
L\]imea [i lungimea p\r]ii active
Unghiul format de partea activ\ cu m^nerul
Felul bizoului etc.

Fig 1.2. Orientarea p\r]ii active a instrumentarului de m^na

1.1 Oglinda dentar\


Instrumentar de baz\ folosit la examinare [i ajut\tor la execu]ia tratamentelor stomatologice;
Utilizat specific la:
Vizualizare direct\
Examinarea suprafe]elor inaccesibile vederii directe
~ndep\rtarea p\r]ilor moi (buze, limb\, obraz)
Proiec]ia de lumin\ pe zona de examinat

Fig. 3. Oglinda dentar\

Fig. 4. Iluminarea cu oglinda dentar\

1.2 Sonda dentar


Acest instrument are partea activ\ ascu]it\ [i se folose[te la explorarea suprafe]elor dentare,
a punctelor de contact, a pungilor gingivale etc., prin palpare cu v^rful sondei pe zona de
examinat.
Se clasific\ `n:
Rigide exemplu de utilizare: determinarea consisten]ei dentinei (ramolit\ sau
integr\)
Flexibile utilizate `n - palparea camerei pulpare
- prepararea canalelor radiculare

Fig 5. Examinarea cu sonda dentar\ [i oglinda

Fig. 6. Palpare cu sonda dentar\

1.3 Pensa dentar\


Este alcatuit\ din dou\ bra]e active care sunt efilate la v^rf;
Se utilizeaz\ la:
Prehensia diferitelor materiale
Transportul lichidelor prin capilaritate
Partea activ\ a instrumentului face unghiuri diferite fa]\ de m^ner, [i astfel exist\ piese
curbe, piese `n unghi obtuz sau `n unghi drept.

Fig. 7. Tipuri de pense dentare

1.4 Excavatoarele (linguri Black)


Partea activ\ a instrumentului prezint\ o suprafa]\ convex\ [i una concav\ care se termin\
cu un t\i[ ascu]it.
Se utilizeaz\ la `ndep\rtarea dentinei ramolite.
Mod de utilizare:
T\i[ul activ al lingurii Black se `nfige `n dentina ramolit\ de pe plan[eul cavit\]ii,
la periferie, [i, printr-o mi[care circular\, de scoatere activ\, se `ndep\rteaz\ un
strat de dentin\ ramolit\ care are consisten]a modificat\. Mi[carea se reia p^n\ la
`ndep\rtarea complet\ a dentinei afectate.

Fig. 8. Utilizarea excavatorului bucal

1.5 Spatula
Instrument alc\tuit din m^ner [i unul sau dou\ capete active care au orient\ri diferite.
Pot fi rigide sau flexibile.
Se utilizeaz\ la fixarea materialului de obtura]ie `n cavitate.
Spatula de ciment este un alt tip de instrument, [i nu e util\ `n cavitatea oral\; se utilizeaz\
doar la prepararea materialelor pe pl\cu]\.

Fig. 9. Utilizarea spatulei dentare

Fig. 10. Spatula de ciment

Tehnica de utilizare a instrumentarului de m^n\


priza instrumentului este similar\ cu a unui creion: `ntre degetul mare, index [i mijlociu.
Restul m^inii ajut\ la luarea unui punct de sprijin pe extremitatea cefalic\ a pacientului;

a
b
c
Fig. 11 a. - Punct de sprijin pe extremitatea cefalic\ a pacientului;
b. Priza palmar\; c. Ascu]irea instrumentarului de m^n\ cu piatra Arkansas
toate instrumentele t\ietoare sunt pereche;
majoritatea instrumentelor au termina]ie dubl\;
ascu]irea p\r]ii t\ietoare se face cu piatra Arkansas.

Fig. 12. Priza pentru instrumentarul de m^n\ i principalele poziii de lucru

2. INSTRUMENTAR ROTATIV
Piesa de m^n\
rote[te freza la viteze considerate conven]ionale (aproximativ 35.000 rot/ min);
exist\ dou\ feluri de piese de m^na: drepte sau contraunghi;

a.

b.
c.
Fig. 13 - a. Piesa dreapt\; b. Piesa contraunghi; c. Turbina

piesa contraunghi permite adaptarea frezelor cu chei]a;


piesa dreapt\ utilizeaz\ piese cu mandrine lungi;
dup\ fiecare pacient e obligatorie decontaminarea, iar la sf^r[itul [edin]ei lubrefierea
pieselor de m^n\.
Turbina
utilizeaz\ viteze mari de rota]ie a instrumentarului activ (100.000 500.000 rot/min);
au `ncorporat un sistem de r\cire aer-ap\ pentru evitarea supra`nc\lzirii dentare;
cele mai noi turbine au sisteme de iluminare a c^mpului operator prin fibr\ optic\
`ncorporat\ `n corpul turbinei;
sunt utile `n toate tipurile de prepara]ii, `n smal], dentin\ sau jonc]iune smal]-dentin\;
sistemul de r\cire cu ap\ scade vizibilitatea, iar la vitezele men]ionate simul tactil este nul.
Frezele
alc\tuite din cap (parte activ\), g^t [i tij\ (cap\t inactiv)
forma p\r]ii active (cap) poate fi: - sferic\
- con invers
- cilindric\
- cilindro-conic\
- pic\tur\
- romboidal
- oliv (elipsoidal)

Fig. 14. Diferite forme ale p\r]ii active a frezei

terminaia prii active (a capului frezei) poate fi:


- rotunjit (semicerc sau semielips);
- n unghi obtuz (acoperi de cas);
- cu vrf subire (la freza efilat).
frezele pentru prepara]ii dentare din carbur\ de tungsten sunt numerotate `n func]ie de
dimensiune [i form\ sau de fazele prepar\rii;

Fig. 15. Prezentarea frezelor `n catalogul de comand\ `n func]ie de fazele de lucru

10

Frezele diamantate
utilizate din ce `n ce mai frecvent odata cu introducerea tehnicilor adezive `n
odontologie (la prepararea zonei de colaj);
sec]ioneaz\ corect substan]a dur\ dentar\, dar la dimensiuni mici nu sunt eficiente;
`n practic\ exist\ 3 modalit\]i diferite de desemnare a frezelor utilizate;
memorarea numerelor frezelor;
descrierea frezelor dup\ form\ [i dimensiune;
utilizarea clasific\rii frezelor diamantate `n func]ie de modul de utilizare `n
prepararea substructurii organice.
Clasificarea frezelor diamantate utilizate `n protetic\
Acest tip de clasificare (dupa Pameijer) este utilizat `n cazul frezelor diamantate celor mai
folosite `n prepararea dentar\. Frezele sunt `mp\r]ite `n 8 grupe, `n func]ie de scopul `n care sunt
utilizate. A[ezarea `n grupe urmeaz\ secven]ele prepar\rii dentare.
Grupa 1 cuprinde:
freze grupa 1a, sunt freze cilindrice sau cilindo-conice cu terminaie plat utilizate la:
prepararea pragului drept;
[lefuire ocluzal\;
cavit\]i de inlay;
reten]ii suplimentare;

Fig. 16. Frezele din grupa 1a


frezele grupa 1b sunt freze tronconice cu terminaie rotunjit. Sunt indicate pentru:
realizarea de praguri chamfer;
[lefuire ocluzal\;
[an]uri de ghidaj.

Fig. 17. Frezele din grupa 1b

11

frezele din grupa 1c sunt freze cilindrice cu termina]ie `n 1350 (freze Torpedo).
Aceste freze sunt utilizate la prepararea pragului `n unghi de 1350.

Fig. 18. Frezele din grupa 1c


Grupa 2 cuprinde freze diamantate roat\, indicate la [lefuirea suprafe]elor ocluzale, a
concavit\]ii linguale a din]ilor frontali i a marginilor incizale.

Fig. 19. Frezele din grupa 2


Grupa 3 cuprinde freze diamantate efilate [i freza pic\tur\. Frezele efilate indicate pentru
finisarea pragului chamfer (conje semielipsoidal). Freza pic\tur\ este util\ pentru prepara]ia
fe]elor orale ale din]ilor frontali.

Fig. 20. Frezele din grupa 3

12

Grupa 4 cuprinde freze cilindrice [i cilindro-conice, cu cap ascu]it, utile `n diferite


prepara]ii la colet (chamfer sfert elips\ [i `n sfert de sfer\).

Fig. 21. Frezele din grupa 4


Grupa 5 cuprinde freze din carbur\ de tungsten pentru prepararea la colet.
Grupa 6 cuprinde tot freze din tungsten pentru prepararea la colet.
Grupa 7 freze sferice, utilizate la prepararea termina]iilor `n chamfer (prag `n um\r rotunjit)
[i la prepararea cavit\]ilor suplimentare de reten]ie sau prepararea ocluzal\ ([an]uri de ghidaj).

Fig. 22. Frezele din grupa 7


Grupa 8

- prepararea cavit\]ilor de inlay;


- prepararea cavit\]ilor suplimentare de reten]ie.

Memorarea grupelor de freze diamantate este u[urat\ raport^nd totul la secven]ele


prepara]iei:
1. [an]uri de ghidaj freze 1a sau 1b, u[urata cu freza grupa 7 (la prepararea ocluzal\);
2. la din]ii anteriori concavitatea lingual\ se reduce cu freza grup 2;
3. utilizarea frezei gupa 1a pentru a reduce pere]ii proximali, a suprafe]elor linguale i
pereii ovali;
4. ini]ierea prepar\rii la colet cu freze grupa 3 sau grupa 4; l\]imea pragului ob]inut
trebuie s\ fie 0,5-1mm, paralel cu festonul gingival;
5. orice unghi ascu]it `ntre pere]ii axiali [i suprafa]a ocluzal\ este rotunjit cu freze
gupa 1, 3, 4, 5, 6.

13

3. NO}IUNI DE ERGONOMIE POZI}II DE LUCRU


Folosirea instrumentarului t\ietor `n cavitatea bucal\ a pacientului trebuie s\ se fac\ dup\
reguli bine stabilite, pentru a se evita `n principal derapajele instrumentului.
Trebuie s\ se asigure:
1. priza corect\ a instrumentului (ca un creion);
2. punct de sprijin adecvat:
a. unul sau mai multe puncte de sprijin;
b. se realizeaz\ puncte de sprijin:
pe extremitatea cefalic\ a pacientului;
torsul pacientului;
tetiera UNIT-ului dentar;
c. punctele de sprijin se iau la nivelul:
cotului;
antebra]ului;
pumnului;
palmei;
degetelor m^inii operatorului.
3. ilumina]ie corect\.
Sprijinul m^inii operatorului devine necesar `n toate etapele de lucru, la instrumentarul
manual dar [i la instrumentarul rotativ. Cel mai gre[it mod de lucru este cel `n care operatorul ia
punct de sprijin doar cu v^rful instrumentului. Un sprijin corect realizat previne unul dintre cele
mai importante accidente din cursul prepar\rii dentare: derapajul instrumentarului.
Red\m `n continuare c^teva pozi]ii corecte de lucru care trebuie mimate la lucrul pe
simulator pentru a se forma reflexele unui tratament stomatologic corect.
Exemplul 1: utilizarea instrumentarului de detartraj pe arcada mandibular\.
Sprijinul este realizat de ultimile dou\ degete ale m^inii operatorului care se fixeaz\ pe
arcada mandibular\ c^t mai stabil. Celelalte 3 degete (degetul mare, ar\t\tor [i mijlociu) asigur\
priza corect\ a instrumentului.
Exemplul 2: utilizarea punctului de sprijin palmar.
M^na operatorului este deschis\ [i ia contact cu extermitatea cefalic\ a pacientului. Aceast\
pozi]ie asigur\ un sprijin stabil, ferm, [i permite mi[carea instrumentului `n cele trei direc]ii ale
spa]iului.
Exemplul 3: utilizarea punctului de sprijin cu antebra]ul.
Punctul de sprijin se ia prin intermediul antebra]ului,care se fixeaz\ pe extremitatea cefalic\
a pacientului. Mi[c\rile permise sunt mult mai largi la nivelul instrumentului [i sunt realizate
din articula]ia pumnului.

14

2
Fig. 23. Exemplificarea pozi]iilor de priz\

Utilizarea instrumentarului de mare vitez\ `n prepararea din]ilor trebuie realizat\ de o


manier\ corect\:
Ajut\ la verificarea permanent\ a pozi]iei turbinei, men]inerea capului turbinei
paralel cu suprafa]a ocluzal\ a din]ilor. Acest lucru va orienta automat corect
freza [i deci va asigura corect direc]ia de lucru (axa de inser]ie a microprotezelor).
Pentru a preveni prepar\rile dentare exagerat tronconice, turbina trebuie men]inut\
`n aceea[i angula]ie fa]\ de dinte. Men]inerea este u[urat\ prin sus]inerea capului
turbinei cu un deget al m^inii opuse. Ghidarea mi[c\rii se face foarte u[or `n
aceast\ situa]ie, turbina nu se sprijin\ pe suprafa]a dentar\ ci doar se plimb\
(pensulare) pe aceasta.
~nv\]area pozi]iei corecte medic-pacient este o procedur\ benefic\, la fel ca [i `nv\]area
fazelor de prepara]ie dentar\.
~n timpul lucrului la pacient este indicat\ respectarea unor regului:
capul pacientul s\ fie plasat la nivelul antebra]ului medicului;
asigurarea vizibilit\]ii directe a zonei de lucru;
sus]inerea [i protejarea par]ilor moi cu ajutorul oglinzii dentare;
asigurarea unui c^mp operator curat, izolat (f\r\ saliv\);
executarea manevrelor stomatologice cu o priz\ adecvat\ [i un punct de sprijin c^t mai stabil;
asigurarea unei pozi]ii de lucru c^t mai comode pentru operator (a[ezat [i cu sprijin lombar).

a.

b.

c.

d.
Fig. 24. Lucrul cu turbina `n cele 4 cadrane.

Vizualizarea direct\ n timpul lucrului este foarte important\ [i trebuie s\ fie de preferat unei
vederi indirecte n oglinda dentar\. Exist\ totu[i zone care nu pot fi vizualizate direct n timpul
prepara]iei.
Lipsa de experien]\ a operatorului combinat\ cu ezitarea acestuia de a mi[ca capul
pacientului ntr-o pozi]ie mai favorabil\ complic\ inutil prepara]ia dentar\. n majoritatea

15

cazurilor o vedere direct\ a zonei de preparat poate fi ob]inut\ prin schimbarea u[oar\ a pozi]iei
operatorului sau pacientului.
Un alt element practic important este faptul c\ nu ntotdeauna deschiderea maxim\ a gurii
este benefic\. Dac\ gura este deschis\ par]ial, obrajii pot fi ndep\rta]i mai u[or [i se asigur\
vizibilitatea mai bun\ pentru culoarul vestibular dentar.
Dac\ pacientul este instructat s\ fac\ n plus [i o mi[care de lateralitate, linia unghiurilor
disto-vestibulare ale coroanelor dentare, mpreun\ cu treimea oral\ a peretelui distal pot fi direct
vizualizate.
~n practic\ oglinda este esen]ial\ doar pentru vizualizarea unei mici por]iuni a suprafe]ei
distale. n prepararea pentru o coroan\ complet\, p\r]ile dentare cele mai vizibile trebuie
preparate primele l\snd celelalte arii pentru prepararea cu oglinda n stadiul final, apreciind
mai u[or astfel n oglind\ axa prepara]iei corecte.

16

CHESTIONAR
1. Cum se poate realiza priza instrumentarului de mn ?
2. Care sunt principalele puncte de sprijin pe extremitatea cefalic a
pacientului ? De ce sunt necesare?
3. Cum se utilizeaz oglinda n timpul preparrii dentare ?

17

Capitolul 2
METODA RECONSTITUIRII
Prepararea de cavit\]i simple de inlay
Metoda reconstituirii const\ n aplicarea de microproteze numite incrusta]ii n cavit\]i
preparate n dinte dup\ anumite principii.

Incrusta]iile
Defini]ie: Incrusta]iile sunt microproteze rigide, confec]ionate n afara cavit\]ii bucale,
aplicate n cavit\]i preparate n dinte dup\ anumite principii [i care au rolul de a reconstitui
morfo-func]ional coroana dintelui.
Indica]ii:
leziuni coronare cu lips\ de substan]\ (carie, traumatism);
colora]ii anormale pe por]iuni limitate ale dintelui;
pe din]ii frontali sau pe din]ii laterali;
ca elemente de agregare n pun]i de mic\ amplitudine;
n protezarea scheletizat\ pentru:
sprijin (prezint\ un loca[ pentru un pinten ocluzal);
ca reten]ie suplimentar\ pentru cro[ete;
n parodontopatii pentru imobilizarea din]ilor, cnd mai multe incrusta]ii sunt unite ntre ele;
pentru refacerea dimensiunii verticale de ocluzie (onlay ocluzal);
pe din]i accesibili, vizibili, volumino[i;
la pacien]ii cu psihic s\n\tos;
pe din]i cariorezisten]i;
la pacien]ii cu igien\ bucal\ bun\.
Contraindica]ii:
pe din]ii temporari (excep]ie inlay Willet);
pe din]i tineri, cu camer\ pulpar\ voluminoas\;
la bolnavii psihici sau cu maladii generale care nu pot suporta edine lungi, laborioase;
cnd exist\ predispozi]ie la carie;
din]i cu vizibilitate dificil\, mobilitate accentuat\, cu leziuni odontale ntinse;
microstomii;
igien\ necorespunz\toare;
hipersaliva]ie rebel\;
dotare tehnic\ precar\;
absen]a personalului instruit;

18

Avantaje:
rigiditate rezisten]\ mecanic\ [i chimic\ n mediul bucal;
refacere morfologic\ perfect\;
conserv\ nchiderea marginal\;
elemente discrete;
economie de substan]\;
poate fi element de agregare.
Dezavantaje:
exigen]\ n execu]ie;
determin\ axul de inser]ie;
pre] de cost crescut;
risc de destabilizare cnd sunt incluse ca elemente de agregare;
timp de lucru crescut;
necesit\ interven]ia laboratorului de tehnic\ dentar\;
cnd sunt metalice, estetica nu este respectat.
Clasificare:
1. Dup\ ntindere [i profunzime:

inlay;
onlay;
pinlay;
overlay.

2. Dup\ material:

metalice : Au 916%, 833%, Au 833% platinat, palliag, pallidor;


ceramice;
compozite;
acrilice (provizorii);
mixte (metalo-acrilice, metalo-compozite, metalo-ceramice).

3. Dup\ reten]ie:

obi[nuit\;
suplimentar\ reprezentat\ de: cavit\]i suplimentare, unghiuri
ascu]ite, aripioare, pinteni, canale, sisteme adezive.

4. Dup\ aspect:

nefizionomice;
semifizionomice (inlay-urile mixte);
fizionomice.

5. Dup forma cavit\ii:

simple;
compuse.

6. Dup tipul cavit\ii

de clasa Ia, a IIa, a IIIa, a IVa, a Va Black.

7. Dup numrul faetelor dentare:

Monofa]etate (clasa Ia, a Va);


Bifa]etate (clasa a IIa, a IIIa);
Trifa]etate (MOD).

19

8. Dup tehnica de confec]ionare:

turnate (din aliaje metalice sau ceramici speciale);


arse (din ceramic\);
polimerizate (din compozit);
combina]ii (turnate [i polimerizate sau turnate [i arse);
prin sculptare, in tehnica CAD/CAM (pentru metal
[i ceramic\).

Principii generale de preparare clinic\ a din]ilor `n vederea aplic\rii incrusta]iilor


1. prepara]ia trebuie s\ fie neretentiv\ n sensul introducerii incrusta]iei pe dinte [i retentiv\
n celelalte sensuri (prepara]ie retentiv neretentiv\);
2. pere]ii verticali trebuie s\ fie riguros paraleli ntre
ei [i perpendiculari pe fundul cavit\]ii (se accept o
uoar convergen spre fundul cavitii de maxim 6o);
3. axul incrusta]iei trebuie s\ coincid\ sau s\ fie ct
mai aproape cu axul dintelui sau axul de exercitare a
for]ei masticatorii;

Fig. 25. Macheta de inlay

4. pentru stabilizarea incrusta]iei se pot utiliza


mijloace suplimentare reprezentate de: trepte [an]uri,
pu]uri dentinare, canale.

Timpii operatori ai prepar\rii clinice:


Prepararea clasic\ a cavit\]ii de inlay este dup\ aceea[i timpi operatori stabili]i de Black
`nc\ din 1889.
1. Deschiderea procesului carios cu instrumentar de mn\ sau cu instrumentar rotativ;
2. Crearea formei de contur: elipsoidal\, cruciform\, trefl\ n raport de anatomia dintelui;
3. Indep\rtarea dentinei ramolite n totalitate;
4. Extensia preventiv\: plasarea marginilor cavit\]ii n zone accesibile autocur\]irii.
5. Asigurarea formei retentiv-neretentive prin:
paralelism ntre pere]ii verticali;
raport lungime/profunzime convenabil;
unghiuri bine exprimate;
unirea pere]ilor laterali cu peretele parapulpar n unghi de 900;
suprafa]\ de contact rugoas\ care cre[te frecarea.

20

6. Asigurarea rezisten]ei const\ n scurtarea


pere]ilor pn\ la o grosime convenabil\, urm^nd ca
refacerea lor s\ se fac\ prin inlay.
7. Bizotarea marginilor de smal] n unghi de
0
35 450 (nu se bizoteaz\ pentru ceramic\), deoarece
marginile sub]iri se fractureaz\.
8. Protec]ia pl\gii dentinare se realizeaz\
pentru a se evita reac]iile pulpare ale dintelui pe care
s-a realizat prepararea.
Fig. 26. Prepararea pentru inlay cl.I

Inlay de clasa a Ia
Rezult\ din tratamentul cariilor localizate pe:
fa]a ocluzal\ a premolarilor [i molarilor;
n [an]urile [i gropi]ele de pe fa]a vestibular\ a molarilor;
gropi]ele orale ale din]ilor frontali.

Fig. 27. Localizarea cariilor cl. I-a Black (dup Gafar-Andreescu, 1983)
Prepara]ia clinic\
1. Deschiderea cavit\]ii
Trebuie s\ fie suficient de mare pentru a asigura o vizibilitate bun\ [i accesul corect al
instrumentarului.
Exist\ dou\ posibilit\]i n funcie de ntinderea leziunii:
a) manual (cu topori[ti de smal], d\l]i de smal]) n deschideri largi;
b) cu instrumentar rotativ (freze sferice mici n cazul leziunilor la care exist acces
sau freze sferice mari ac]ionate dinspre profunzime spre exterior n deschiderile
constituite. Turbina nu se utilizeaz\ pentru c\ produce derabr\ri importante [i
determin\ riscul de fractur\).
2. Asigurarea formei de contur
Se adapteaz\ la forma dintelui;
Se realizeaz\ cu instrumentar rotativ (freze cilindrice, fissure de dimensiuni adecvate);
Se men]ine freza pe o profunzime minim de 1,5 2 mm n cavitate, n axul prepara]iei.

21

Fig. 28. Asigurarea formei de contur (dup Gafar-Andreescu, 1983)


3. ndep\rtarea dentinei ramolite
Const\ n exereza complet\ a dentinei alterate. Se
realizeaz\ cu:
a) instrumentar Black (linguri Black) cu care se
ac]ioneaz\ de la periferie spre centru prin mi[c\ri
de escavare n straturi ntregi [i nu de raclare;
b) `n lipsa instrumentarului manual se pot utiliza
freze sferice de o]el la tura]ie conven]ional\.

Fig. 29. ndeprtarea dentinei


ramolite cu linguri Black

4. Extensia preventiv\
Se prelungesc marginile cavit\]ii la nivelul unirii 1/3
de vrf cu 2/3 de baza versantului ocluzal cuspidian cu
ajutorul unei freze cilindrice.
Instrumentar : freza cilindric\.
Se ob]in astfel pere]i verticali paraleli [i perpendiculari
pe fundul cavit\]ii, iar marginile prepara]iei se plaseaz\ n
zonele autocur\]ibile sau accesibile cur\]irii artificiale.

5. Realizarea formei de reten]ie


Prepara]ia trebuie s\ fie neretentiv\ n axul de introducere al
inlay-ului dar retentiv\ n toate celelalte sensuri.
Se realizeaz\ prin:
reciprocitate = pere]i paraleli doi cte doi;
exprimarea unghiurilor dintre pere]ii pulpari [i parapulpar;
raport optim ntre lungime [i profunzime.
Teoriile clasice menioneaz c:
a) lungime 4/ profunzime 2 - nu ofer\ condi]ii optime [i din
aceast\ cauz\ sunt necesare mijloace retentive suplimentare;
b) lungime 4/ profunzime 3 ofer\ condi]ii bune;

22

Fig. 30. Extensia


preventiv\

c) lungime 3/ profunzime 4 reprezint\ reten]ia cea mai bun\


planeul cavit\]ii plan sau `n treapt\;
starea de suprafa]\ a pere]ilor cavit\]ii poate influen]a reten]ia. Pe pere]i foarte
netezi for]a de frecare este diminuat\, deci nu particip\ suficient la reten]ie. La
cimentare for]a de adeziune prin ciment dintre pere]ii cavit\]ii [i pere]ii
microprotezei cre[te dac\ suprafe]ele sunt u[or rugoase.
Utilizarea tehnicilor adezive corecteaz aceste raporturi, din considerente biologice.
6. Realizarea formei de rezisten]\
a) Scurtarea pere]ilor cavit\]ii sub]ia]i [i care nu sunt rezisten]i pn\ la o grosime
convenabil\.
b) Pentru blocarea mi[c\rii de nfundare a incrusta]iei se poate recurge la trotuarul
lui Black.

a.
b.
Fig. 31. Realizarea formei de rezisten]\ (a, b)

Fig. 32. Bizotarea marginilor;


Aspect final prepara]ie

7. Bizotarea marginilor
Are scopul de a ob]ine o nchidere marginal\ perfect\ [i de ndeprtare a prismelor
de smal] subminate.
Se face la nivelul externe a smal]ului n unghi de 350-450 cu pere]ii verticali.
Nu se face bizotare n cazul inlay-ului ceramic deoarece marginile sub]iri de
ceramic\ se fractureaz\.
C^nd marginile cavit\]ii sunt pe prima por]iune a versantului cuspidian, aproape
de [an]ul intercuspidian, din cauza orientarii favorabile a prismelor de smal],
bizotarea nu mai este necesar\. Cavitatea nu e extins\ preventiv corect, deci e
bine s\ se fac\ extensia preventiv\ prin prepararea unei alte cavit\]i extinse.
8. Protec]ia pl\gii dentinare
Se realizeaz\ cu ajutorul:
lacurilor dentare,
a pastelor pe baz\ de hidroxid de calciu (care au dezavantajul c\ sunt nerezistente
[i se pot fractura) i obturaie provizorie.

23

24

Inlay clasa I

Inlay de clasa a V-a metalic


Rezult\ din tratamentul cavit\]ilor Black de clasa a V-a (la coletul din]ilor cuspida]i). Este
un inlay unifa]etat.
Caracteristici:
Sunt dictate de apropierea parodon]iului marginal [i de forma anatomic\ a dintelui (fa]\
convex\).
Cavitatea are un aspect reniform.
Peretele parapulpar este convex, urmrind convexitatea feei.
Pere]ii laterali proximali devin divergen]i.
Reten]ia se poate asigura prin utilizarea de pivouri dentinare.
Prepararea pentru cavit\]i de inlay clasa a V-a
1. Deschiderea cavit\]ii carioase
Instrumentar: freze sferice mari
Trebuie s\ fie suficient\ pentru acces si vizibilitate.

Fig. 33. Deschiderea cavit\]ii

Fig. 34. Asigurarea formei de contur

2. Asigurarea formei de contur


Instrumentar: freze cilindrice cu terminaie dreapt;
freze cilindro-conice cu cap drept;
Se imprim\ o form\ reniform\ cavit\]ii.
Se lucreaz\ cu freza ]inut\ perpendicular pe plan[eul cavit\]ii.
Profunzime 1,5 mm - 2 mm.
3. ~ndep\rtarea dentinei ramolite
Instrumentar: freze sferice;
freze tronconice cu terminaie rotunjit.

25

Fig. 35. ~ndep\rtarea dentinei alterate

Fig. 36. Extensia preventiv\

4. Extensia preventiv\
Urm\re[te plasarea marginilor cavit\]ii `n zonele
autocur\]ibile, deci nu se vor muta limitele prepara]iilor
prea mult proximal.
5. Realizarea formei de reten]ie
Deoarece fa]a vestibular\ a dintelui este convex\,
stabilitatea inlay-ului va fi compromis\.
Urm\rim s\ `mbun\t\]im reten]ia microprotezei la
cavitate, prin doua elemente:
realizarea cavit\]ii retentive `n sens transversal, prin forma sa reniform\;
forarea a dou\ pu]uri dentinare n ele i cu
axul de inserie al restaurrii, mezial [i
distal, la extremit\]ile cavit\]ii.

Fig. 37. Realizarea g\urii pilot


pentru pu]ul dentar

Tehnica de realizarea a pu]ului dentinar


1. se realizeaz\ o gaur\ pilot cu freza carbura tronconic\ mic\, cu striuri (gr. 8):
freza este ]inut\ strict `n axul prepara]iei;
ad^ncime 2 mm.
2. prepara]ia final\ a pu]ului, cu freza carbur\ tronconic\, cilindric\ de diametru mic
(0,6 mm):
se urm\re[te l\rgirea pu]ului [i corec]ia eventual\ a orient\rii.

Fig. 38. Tehnica de realizare a pu]ului dentinar

26

27

CHESTIONAR
1. Cum trebuie s fie elementul esenial respectat n preparaia pentru inlay ?
2. Cum se asigur o ax de inserie corect pentru o microprotez inlay de
clasa I ?
3. Dar clasa a V-a?
4. Cum se se asigur retenia microprotezei ?
5. Ce modificri de tehnic impune prepararea pentru un inlay clasa I-a
ceramic ?

28

Capitolul 3
METODA RECONSTITUIRII
Prepararea cavit\]ilor compuse de inlay
Inlay de clasa a II-a
Cavitatea de inlay de cl. a II-a rezult\ din tratamentul cariilor localizate pe fe]ele proximale
ale premolarilor [i molarilor.
Cavitatea care trebuie preparat\ se compune din dou\ compartimente: un compartiment
proximal vertical [i unul ocluzal orizontal.

Fig. 39. Localizarea cariilor de clasa a II-a Black (dup Gafar-Andreescu, 1983)
Cele dou\ cavit\]i trebuie s\ fie n acela[i ax (sau altfel spus, desf\[urarea celor dou\
cavit\]i `n acela[i plan s\ aib\ axul comun).
Cavitatea ocluzal\ are acelea[i caracteristici ca [i
cavitatea de clasa Ia:
contur ocluzal variabil;
istm 1/3 din l\]imea maxim\ a cavit\]ii;
raport optim l\]ime/profunzime.

Fig. 40. Macheta de inlay cl. a II-a

Cavitatea proximal\ trebuie s\ aib\:


profunzimea minim\ de 2 mm;
deschidere n evantai spre dintele vecin;
prag gingival de lime 1-1,5 mm;
perete parapulpar drept;
unghiuri bine exprimate.

Prepararea clinic\ pentru inlay cl. a II-a


1. Deschiderea procesului carios
Are acelea[i imperative. Se face diferit n func]ie de topografia [i evolu]ia procesului carios,
urmnd aceea[i timpi operatori.

29

a) Caria a subminat creasta marginal\


~n acest caz u[urarea accesului nu mai este necesar\ deoarece evolu]ia cariei a facilitat deja
aceasta. Concomitent cu deschiderea cavit\]ii se va realiza [i ndep\rtarea dentinei alterate.
Prepara]ia clinic\ va ncepe cu prepararea cavit\]ii verticale dup\ care, prin interven]ia frezei
lenticulare asupra smal]ului se va ncepe prepararea cavit\]ii orizontale (fig. 42-1).
b) Caria nu a subminat creasta marginal\
Prepara]ia clinic\ ncepe cu prepararea cavit\]ii orizontale [i apoi prin tunelizare se creaz\
accesul spre procesul carios aproximal unde se prepar\ cavitatea vertical\ proximal\ (fig. 42-4).

1. Deschidere cu piatra lenticular\;

3. Prepararea unei cavit\]i orizontale


(freza con-invers util n cariologie);

2. Crearea unui l\ca[ cu freza sferic\;

4. Realizarea unei tuneliz\ri [i ob]inerea


accesului pentru prepararea cavit\]ii verticale
(freza sferic\).

Fig. 42. Timpi operatori ai deschiderii cavit\]ii carioase


(creasta marginal\ nesubminat\) (dup Gafar-Andreescu, 1983)
Metode de preparare ale cavit\]ii proximale:
I. Black realizeaz\ o caset\ proximal\ neretentiv\ axial. Este tehnica clasic\, care cere
sacrificiu mare de substan]\ dentar\.
II. Ward realizeaz\ caseta proximal\ trapezoidal\, dar extensia o realizeaz\ dup\ acelea[i
limite ca [i Black.

30

III. Rhein [i Knapp nu prepar\ casete proximale. Realizeaz\ suprafe]e proximale prin
tehnica slice-cut care desfiin]eaz\ doar punctul de contact. Incrusta]ia apare ca o felie metalic\
ce completeaz\ substan]a dentar\.
2. Asigurarea formei de contur
Conturul cavit\]ii urm\re[te [an]urile intercuspidiene (profunzimea este de 1,5 2 mm). Prezint\ forme
variate: caset\, coad\ de rndunic\, trefl\, cruce.
Are rol de reten]ie pentru componente vertical\
proximal\.

Fig. 43. Asigurarea formei de contur

3. ~ndep\rtarea dentinei alterate


Se va realiza complet. Se realizeaz\ cu ajutorul
instrumenatrului de mn\ (linguri Black) sau a
instrumentarului rotativ (freze sferice).
Tehnic\: partea dorsal\ a frezei va ac]iona
dinspre profunzime spre exterior.

4. Extensia preventiv\
Const\ n plasarea marginilor cavit\]ii n zone autocur\]ibile sau accesibile cur\]irii
artificiale.
Pentru componenta orizontal\ se va situa pe pantele cuspidiene la 1/3 de vrf.
Pentru componenta vertical\: - n sens transversal n afara punctului de contact.
In sens orizontal pere]ii vor fi divergen]i spre dintele vecin.

Fig. 44. Extensia preventiv\


5. Asigurarea reten]iei
Reprezint\ mijloacele pe care le folosim pentru ca inlay-ul s\ nu fie dislocat de for]ele de
mastica]ie.
Se face diferirit n func]ie de cavitate:
pentru cavitatea orizontal\:
forma de contur autoretentiv\ (caset\, coad\ de rndunic\, trefl\, cruce);
menajarea istmului de unire cu cavitatea vertical\ (lime 1,5 2 mm):
asigurarea reciprocit\]ii prin prepararea a doi pere]i laterali paraleli;
unghiuri de unire ntre pere]i bine exprimate;
prepararea fundului cavit\]ii drept (n plan orizontal) sau n treapt\.

31

pentru cavitatea vertical\:


prag gingival drept;
unghiuri ntre pere]i parapulpari [i laterali
pere]i verticali paraleli

Fig. 45: Prepararea pentru inlay cl. a II-a


6. Asigurarea formei de rezisten]\
Pentru componenta orizontal\ dac\ un perete este afectat preponderent, se reduce
n\l]imea acestuia [i se reconstituie ulterior prin inlay.
Pentru componenta vertical\ se realizeaz\ de aceea[i manier\.
Nu se fac concesii. Pere]ii r\ma[i trebuie s\ fie suficient de rezisten]i.
7. Bizotarea marginilor
Se realizeaz\ la componenta orizontal\ [i numai cnd inlay-ul este metalic. O aten]ie
deosebit trebuie acordat\ pragului cervical, unde nu trebuie s\ r\mn\ prisme de smal]
nesus]inute.

32

33

CHESTIONAR
1. De ce este necesar prepararea cavitii orizontale la inlay de clasa a II-a ?
2. n cte feluri se pot prepara cavitile proximale ?
3. Cum se asigur retenia microprotezei nc din faza de preparaie?
4. Ce rol are istmul de unire dintre cavitatea vertical i cea orizontal ?
5. Din ce material se confecioneaz inlay-ul ?
6. Ce modificri de tehnic impune utilizarea ceramicii ?

34

Inlay trifa]etat MOD


Caracteristici constructive ale MOD
Este alc\tuit din dou\ cavit\]i verticale (una mezial i una distal) [i o cavitate
orizontal\ care une[te cele dou\ cavit\]i verticale.
Aspectul (forma) cavit\]ilor verticale este identic\ ca la cavitatea de cl.a II-a,
realizndu-se dup\ acelea[i principii.
Cavitatea compus\ nu trebuie s\ fie retentiv\ n sens axial, dar autoretentiv\ n celelalte
planuri.
Microproteza poate ac]iona ca o pan\ ntre cuspizii din]ilor [i poate duce la fractur\.
Se recomand\ ca metalul s\ fie extins pe cuspizii de sprijin, determinnd aspectul de
onlay, numit onlay MOD pe din]ii cuspida]i, cu cuspizi integri.

Fig. 46. Inlay MOD

Fig. 47. Onlay MOD


Se diferen]iaz\ deci dou\ forme MOD:
1. inlay MOD clasic (fig. 46);
2. onlay MOD (fig. 47), sau MOD modern la care se face extinderea prepara]iei pe suprafa]a
ocluzal\ pentru a se anihila ac]iunea de pan\ (de dislocare a cuspizi vestibulari [i orali) asupra
dintelui st^lp.
Aspectul general este de onlay, deci incrusta]ie care acoper\ dintele.
Indica]ii:
pe din]ii cuspida]i( care au cuspizi integri);
la pacien]i cu carioactivitate sc\zut\.

35

Contraindica]ii:
carioactivitate intens\ [i prelungit\;
pe din]i scur]i sau extruza]i;
pe leziuni ntinse care scad rezisten]a.
Avantaje:
longevitate bun\;
conten]ie bun\ a coroanei dentare;
rezisten]\ la stress ocluzal.
Dezavantaje:
reten]ie minim\ dup\ o restaura]ie de amalgam;
vizibilitatea metalului.
Prepara]ia clinic\
1. Deschiderea cavit\]ii carioase:
etap\ care poate lipsi;
se realizeaz\ de regul\ prin evolu]ia cariei;
se realizeaz\ cu instrumentar rotativ.
2. Asigurarea formei de contur:
Instrumentar:
frez\ carbur\ cilindroconic\ cu terminaie plat, freze diamantate cilindrice cu
terminaie plat
a) Schi]area unei cavit\]i proximale de profunzime 1,8 mm.
b) Extinderea cavit\]ii prin trasarea [an]ului central se ncorporeaz\ [an]urile
intercuspidiene vestibulare [i orale [i sunt ndep\rtate toate resturile de obturaie.
c) Extinderea mezial\ [i distal\ pn\ la creasta marginal\.
Marginile trebuie s\ fie n form\ de evantai pentru a fi plasate n zone de autocur\]ire.
spa]iul minim este de 0,6 mm fa de dinii vecini necesar materialului de amprent\;
dac\ distruc]ia este mare, reten]ia este compromis\ [i atunci trebuie g\sit\ o alt\
alternativ\ protetic\ (coroana de acoperire).

Fig. 48. Asigurarea formei de contur


3. ~ndep\rtarea dentinei ramolite
a) se ndep\rteaz\ tot ]esutul alterat;
b) se poate utiliza o obtura]ie de baz\ (glassionomer).

36

4. Prepararea fe]ei ocluzale


a) Se realizeaz\ [an]uri de ghidare pe cuspizii de sprijin
pe versanii interni i externi (cu freza tronconic\ cu vrf
drept sau rotunjit) pe o profunzime de 1,3 mm ( 0,2 mm).
b) Se plaseaz\ [an]uri de 0,8 mm [i pe cuspizii de
ghidaj doar pe versantul intern.
c) Cu freza cilindric\ se prepar\ un prag de 1 mm
l\]ime n cuspidul centric (limita prepara]iei trebuie s\ fie
clar\ [i de o grosime adecvat\).
d) Se rotunjesc unghiurile.
e) Se verific\ grosimea stratului ndep\rtat `n ocluzie static\ [i dinamic\.

Fig. 49. Fazele 1, 2, realizate


(aspect primar al prepara]iei)

Fig. 50. Prepararea fe]ei ocluzale


4. Bizotarea marginilor
Se realizeaz\ un bizou continuu gingival [i la nivelul cuspizilor de sprijin [i de ghidaj, n
scopul limitrii exacte a preparaiei.
5. Finisarea

a.
b.
Fig. 51. Aspect final (a) [i macheta incrusta]iei MOD pe dinte (b)

37

38

CHESTIONAR
1. Care sunt cele 2 tipuri de inlay MOD ?
2. Prin ce elemente de preparaie se difereniaz aceste dou tipuri de inlay
MOD ?
3. Cum se realizeaz retenia n prepararea pentru inlay MOD ?
4. Din ce material se realizeaz ?
5. Ce precauii lum n preparaie cnd se lucreaz cu ceramic ?

39

Inlay bifa]etat de clasa a III-a


~n general, inlay-ul de clasa a III-a este bifa]etat, excep]ie f\cnd doar atunci cnd este
permis\ inser]ia sa dinspre proximal.
Indica]ii:
Pe din]ii frontali cu leziuni carioase plasate proximal [i care nu au distrus punctul de
contact.
Imperativul major este respectarea fizionomiei (marginile de unire inlay-dinte trebuie s\ fie
disimulate).
Alc\tuire:
Cavitatea este format\ din dou\ casete Black:
o caset\ proximal\;
o caset\ de reten]ie oral\ (cel mai frecvent n form\ de coad\ de rndunic\ ).

Fig. 52. Inaly cl.a III-a

Fig. 53. Macheta cu ans\ a incrusta]iei inlay cl. a III-a

Caracteristici:
Forma de contur:
pentru cavitatea proximal\ este de triunghi dreptunghic;
pentru cavitatea oral\ este de coad\ de rndunic\ sau de cruce de Malta.
Asigurarea reten]iei:
pentru cavitatea proximal\:
doi pere]i paraleli perpendiculari pe fundul cavit\]ii;
cavitatea cu fund plan.
pentru cavitatea oral\:
forma retentiv\ axial (de coad\ de rndunic\, trefl\);
unghiuri bine exprimate;
reciprocitate.
istmul de unire:
plasat la unirea dintre cele dou\ cavit\]i trebuie s\ aib\
1/3 din diametrul mare al cavit\]ii.

Fig. 53. Prepara]ia pentru inlay


cl. a III-a

40

Inlay compus de clasa a IV-a


Este indicat pe din]ii frontali cu distruc]ia unghiului incizal produs\ prin evolu]ia procesului
carios.
Este compus din:
caset\ Black proximal\
cavitate orizontal\ incizal\
Necesit\ reten]ii suplimentare: [an] pe suprafa]a incizal\ [i pu]uri dentinare.

41

Capitolul 4
PREPARAREA PENTRU
INCRUSTA}IA CORONO-RADICULAR|
Defini]ie:
Incrusta]ia corono-radiculara reprezint\ un tip special de incrusta]ie care combin\ agregarea
intratisular\ la coroana dentar\ cu agregarea radicular\.
Impune depulparea dintelui.
Las\ nepreparat\ doar fa]a vestibular\ a dintelui, deoarece este realizat\ din metal i
fizionomia trebuie pstrat. Dintele fiind depulpat, din cauza modificrilor de culoare inerente,
indicaiile de utilizare ale acestei incrustaii sunt din ce n ce mai reduse .
Indica]ii:
pe din]i devitali cu form\, culoare [i integritate p\strat\;
pe din]i frontali;
carioactivitate sc\zut\;
ca element de agregare n EPR mica amplitudine;
igien\ bucal\ satisf\c\toare;
la bolnavi cu exigen]e fizionomice deosebite.
Contraindica]ii:
distrofii dentare;
pierdiere de substan]\ mare;
fiabilitate dentar\;
mobilitate accentuat\ a dintelui.
Avantaje:
rezisten]\ mecanic\ foarte bun\ (este realizat\ din metal);
agregare foarte bun\ (coronar\ [i radicular\);
conserv\ aspectul fizionomic (fa]a V a dintelui r\m^ne nemodificat\);
reface morfologia dentar\.
Dezavantaje:
sacrificiu biologic mare;
necesit\ devitalizare;
comand\ axul de inser]ie;
element costisitor;
necesit\ dotare special\ de laborator.
Obligatorie este recomandarea unei radiografii pe dintele pe care dorim s\ aplic\m
respectiva microprotez\, `n scopul evalu\rii corecte a r\d\cinii dentare (lungime, grosime,
permeabilitate), a tratamentelor efectuate anterior, verificarea apari]iei unor leziuni periapicale,
care odat\ instalate contraindic\ acest tip de tratament protetic.

42

a.
b.
Fig. 55: Imagine radiografic\ a unui dinte: a. Corect tratat; b.Netratat, cu proces periapical
Preparare clinic\ (tehnica clasic\)
1. Prepararea fe]ei orale:
Instrumentar:
piatra roat\;
freze cilindrice.
Tehnica:
pe fa]a oral\ se prepar\ un unghi diedru care s\ cuprind\ axul canalului radicular i strict
n axul dintelui;
se bizoteaz\ marginea incizal\ 0,5 mm;
peretele vertical este convex pe dou\ sensuri, nu dep\[e[te marginea gingival\;
lateral p^n\ la 1/3 V [i 2/3 orale ale fe]elor proximale;
la colet deasupra marginii gingivale la 0,5-1,5 mm.
2. Prepararea [an]ului vertical:
Instrumentar:
piatr\ cilindric\ 0,6 mm;
asigur\ -accesul spre loja radicular\;
-element antirota]ie a microprotezei.
Tehnica:
se prepar\ un [an] pe mijlocul fe]ei verticale a unghiului diedru, ce continu canalul
radicular desfiinnd restul plafonului camerei pulpare.
Scop:
crearea accesului spre loja radicular\.
3. Prepararea unei cavit\]i de inlay la intrarea n loja radicular\ (avant-trou)
Scop:
fixare mai bun\;
unirea elementului radicular cu cel coronar;
efect antirotatoriu;
oprirea nfund\rii.

43

4. Prepararea lojei radiculare


se realizeaz\ dup\ dezobturare manual\ (2/3 radicular\);
se prepar\ cu freze Beutelrock:
2/3 din lungimea radiculara;
1/3 din grosimea r\d\cinii;
de forma sec]iunii la colet a r\d\cinii.
5. Finisarea
6. Protec]ia substructurii preparate

Preparare clinic\ (tehnica modern\)


Se realizeaz\ utiliz^nd viteze mari [i medii (turbina peste 30.000 rota]ii/min)

Fig. 56. Trasarea limitelor prepara]iei cu creionul

Fig. 57. Trasarea unghiului diedru

1. Prepararea fe]ei orale


Instrumentar:
Freza diamantat\ roat\;
Freza diamantat\ pic\tur\;
Freza diamantat\ cilindric\;
Freza carbur\ cilindric\;
Freza diamantat\ cilindro-conic\;
Freza carbur\ cilindro-conic\.
Tehnica:
Se realizeaz\ de la nceput reducerea fe]ei orale rezultnd un unghi diedru.
Este util\ marcarea cu creionul a limitelor prepara]iei

44

2. Prepararea [an]ului de acces


Instrumentar:
freza cilindrica mare;
Tehnica:
realizarea [an]ului de acces radicular;
perfect centrat;
paralel cu axul longitudinal al dintelui [i al prepara]iei;
se traseaz\ cavitatea de inlay la intrarea n loj\.

Fig. 58. Prepararea [an]ului de acces

Fig. 59. Prepararea cavit\]ii de inlay,


la `nceputul cavit\]ii radiculare

3. Prepararea lojei radiculare


dezobturare manual\ pe 2/3 din lungimea r\d\cinii cu ajutorul acelor Kerr;
prepara]ia propriu-zis\;
cu freza Beutelrock sau intrumentar Gattes se realizeaz\ prepara]ia unui l\ca radicular
care trebuie s\ aib\ urmatoarele caracteristici:
2/3 din lungimea r\d\cinii;
1/3 din grosimea r\d\cinii;
de forma aproximativ a r\d\cinii radiculare la colet.

Fig. 60. Dezobturarea manual\

Fig. 61. Prepararea canalului cu freza Beutelrock

45

4. Finisarea
se niveleaz\ unghiurile cu freze cilindrice [i cilindro-conice.
Protec]ia substructurii preparate
Loja radicular\ trebuie protejat\ de p\trunderea detritusurilor alimentare. ~n acest scop se
utilizeaz\ metoda mecanic\ de aplicare a unui pansament ocluziv:
crearea c^mpului operator prin izolarea dintelui;
sp\lare cu alcool, uscarea dintelui;
aplicare bulet\ de vat\ + solu]ie antiseptic\;
`nchiderea cavit\]ii cu material de obtura]ie provizorie.
Dac\ pe dintele respectiv confec]ion\m o coroan\ provizorie acrilic\ ancorat\ radicular prin
pivot, vom cimenta provizoriu acest dispozitiv, realiz^nd protec]ia substructurii organice.

a.

46

b.
Fig. 62. Aspect final al prepara]iei

c.

47

CHESTIONAR
1. Cnd este indicat incrustaia corono-radicular ?
2. Care este aspectul general rezultat prin preparare a feei orale ?
3. Cum se prepar loja radicular ?
4. Care este rolul avant-trou-ului?

48

Capitolul 5
METODA RECONSTITUIRII
Onlay (Coroan\ par]ial\)
Definitie:
Se nume[te onlay orice restaura]ie protetic\ extracoronar\ care acoper\ o parte din coroana
clinic\ a dintelui.

Fig. 63. Onlay 4/5

Fig. 64. Pinledge (agregare


prin pu]uri dentinare)

Caracteristici:
Este biologic\ (conserv\ mai mult din structura dentar\).
Este mai dificil\ prepara]ia clinic\, necesit\ o mai bun\ manualitate.
Exist\ posibilitatea de dislocare de pe substructura organic\, [i, din acest motiv, este
indicat\ utilizarea de mijloace suplimentare de reten]ie ([an]uri sau inlay-box).
Coroanele par]iale utilizate pe din]ii anteriori acoper\ 3 din cele 4 fe]e ale dintelui [i se
numesc coroane par]iale 4/5 sau onlay 4/5 . Utilizate pe din]ii posteriori, atunci c^nd acoper\ 4
din cele 5 fe]e ale dintelui se numesc coroane par]iale 4/5 sau onlay 4/5. Mai exista un tip de
coroan\ par]ial\, care las\ descoperit doar cuspidul mezio-vestibular al molarilor (din
considerente fizionomice) [i care se nume[te coroana par]ial\ 7/8 sau onlay 7/8. C^nd ancorarea
(sistemul de reten]ie) se face prin pu]uri dentinare, se nume[te pinledge.
Indicatii onlay:
din]ii anteriori sau din]ii posteriori;
peretele vestibular integru;
coroane dentare de aspect, form\, [i pozi]ie normale;
ca element unitar;
ca element de agregare (comand\ axul de inser]ie);
ca element de refacere a ghidajului anterior (sunt elemente biologice);
ca elemente plurale `n pun]i de imobilizare a din]ilor parodontotici;
pe din]i cu pierdere moderat\ de structur\ dentar\.

49

Contraindicatii onlay:
pe din]i cu coroan\ clinic\ scurt\, deoarece agregarea va fi compromis\;
pe din]i devitali, rezisten]a sc\zut\ [i modificare de culoare;
pe din]i puternic leza]i;
pe din]i cu mobilitate accentuat;
carioactivitate intens\.
Creeaza dificulti:
din]i cu fe]e exagerat convexe sacrificiu mare;
alinierea incorect\ a din]ilor vizibilitatea marginilor de metal;
din]i scur]i, sub]iri imposibil\ prepararea;
din]i malpozi]iona]i probleme cu axa de inser]ie;
pe din]i sub]iri, mici, la care prepara]ia [an]urilor de reten]ie devine imposibil\;
pe din]i malpozi]iona]i, deoarece apar probleme `n alegerea axei de inser]ie [i `n disimularea artificiului protetic;
pe din]i cu fe]e proximale exagerat convexe, deoarece necesit\ sacrificiu biologic mare
[i dup\ prepara]ie va r\m^ne smal] nesprijinit;
din]ii alinia]i incorect la nivelul fetelor V pot favoriza vizibilitatea exagerata a
marginilor de metal;
ca element de agregare `n edenta]iile ample, deoarece nu ofer\ agregare suficient\ [i
puntea se descementeaz\.
Avantaje:
conserv\ structura dentar\;
ofer\ acces facil la pragul supragingival;
permite acces corect al mijloacelor de igien\ oral\;
afectare parodontala inexistent\;
la cimentare, se evacueaza/cur\]\ u[or cimentul;
prin acces direct este posibil\ verificarea adapt\rii;
permit utilizarea testelor de vitalitate;
avantaj estetic, partea vizibila a dintelui r\m^ne neschimbat\.
Dezavantaje:
reten]ie mai sc\zut\; sunt posibile descement\rile;
rezisten]\ mecanic\ inferioar\;
prepara]ie clinic\ dificil\;
corec]ii minore ale axei de inser]ie;
exist\ riscul vizibilit\]ii marginii metalice.

Onlay 4/5
Numele coroanei este legat de num\rul de pere]i implica]i `n preparare. Cu excep]ia unui
mic bizou sau prag chamfer plasat de-a lungul marginii vestibulo-ocluzale a dintelui, suprafa]a
vestibular\ r\m^ne intact\. Celelalte suprafe]e, incluz^nd [i suprafa]a ocluzal\, sunt preparate i
vor fi acoperite de suprastructura protetic care este metalic n acest caz.
Caracteristici:
acoper\ 4 din 5 pere]i ai unui dinte cuspidat;
r\m^ne suprafa]a vestibular\ integr\;

50

reten]ie bun\ la substructura organic\;


marginile prepara]iei plasate `n zone autocuratibile;
conten]ia piesei se realizeaz\ f\r\ tendin]\ de fractur\ intercuspidian\.

Fig. 65: Preparare pentru onlay 4/5


pe molar

Fig. 66: Marcarea cu creionul


a marginilor prepara]iilor

Prepara]ia clinic\ pentru coroana 4/5 - premolari maxilari


1. Prepararea fe]ei ocluzale;
2. Prepararea axial\ a feei orale;
3. Prepararea fe]elor proximale;
4. Plasarea [i prepararea [an]urilor de reten]ie;
5. Finisare.
Preparatia clinica pentru coroana 4/5 - premolari maxilari
Instrumentar:
frez\ diamantat\ tronconic\, vrf rotunjit 0,8 mm;
frez\ diamantat\ tronconic\, vrf rotunjit 1,2 mm;
frez\ diamantat\ conje, semielipsoidal\ [i semicerc,
freze cilindrice de diferite mrimi;
frez\ carbur\ cilindroconica, vrf drept;
frez\ o]el extradur cilindroconic\ diferite mrimi;
frez\ diamantat\ picatura;
frez\ roata diamantat\;
freze fisurre;
frez\ sferic\ de diferite mrimi;
frez\ carbur\ con invers mic;
pietre finisat;
instrumentar de mn\;
sond\ parodontal\.
1. Prepararea fe]ei ocluzale:
a. marcarea loca]iei marginilor preparatiei:
se marcheaz\ cu creion limitele -0,5mm de fa]a V a cuspidului V;
la unirea 1/3 V [i 2/3 P ale fe]elor proximale;
la 1-1,5 mm de colet pe fa]a oral\ [i proximal.

51

b. trasarea [an]ului de ghidaj 0,8 mm (pt. pm. inf.) i 1,3 mm (pt. pm. maxilari):
Instrumentar:
freza diamantat\ tronconic\, cap rotund;
freza diamantat\ sferic\ mare.
Cu freza sferic mare se `ncepe prin a realiza dou gropi]e de 0,8 mm ad^ncime (se verific\
profunzimea cu o sond\ parodontal\) la nivelul fosetelor meziale [i distale ale dintelui,
extinz^nd prepara]ia spre crestele marginale.
Cele dou\ gropi]e ob]inute se unesc la nivelul [an]ului intercuspidian cu un [an] trasat la 0,8
mm profunzime ([an] mezio-distal).

Fig. 67. Trasarea [an]ului


de ghidaj M- D

Fig. 68. {an]urile de ghidaj


de pe cuspidul vestibular

Urmeaz\ trasarea a 3 [an]uri vestibulare de ghidaj pe versanii interni ai cuspidului, de


ad^ncime 0,8 mm cu 0,2 mm menaja]i pentru finisare [i plasate unul pe mijlocul cuspidului V [i
dou\ [an]uri pornind din gropi]ele ini]iale, M [i D, spre marginea cuspidului V, menaj^nd
marginea cuspidului.
{an]urile trebuie s\ marcheze profunzimea corect\ a prepara]iei [i nu trebuie s\ ating\ fa]a
vestibular\ a cuspidului vestibular (care trebuie s\ r\m^na integr\!).
Se traseaz\ la fel limitele prepara]iei: 3 [an]uri: mijlociu, mezial [i distal, la nivelul
cuspidului palatinal al dintelui.
De aceast\ dat\ [an]ul se extinde [i pe 1/3 ocluzal\ a fe]ei orale a cuspidului palatinal.

Fig. 69. {an]urile de ghidare a prepara]iei


ocluzale

Fig. 70. Ini]ierea prepara]iei ocluzale

Profunzimea la nivelul cuspidului de sprijin trebuie s\ fie mai mare 1,3 mm. Prin urmare dup\
terminarea prepara]iei fe]ei orale trebuie s\ se ob]in\ o grosime a reduc]iei de 1,5 mm la nivelul
cuspidului palatinal, de sprijin, [i de 1 mm la cuspidul V, de ghidaj precum [i `n [an]ul central.

52

c. `ndep\rtarea insulelor de ]esut dentar r\mase `ntre [an]urile trasate reprezint\ [lefuirea
propriu-zis\ ocluzal\. Este bine s\ se realizeze prepara]ia pe jum\t\]i de dinte pentru a putea
aprecia rezultatul final.
~n cavitatea oral\ se verific\ clearence-ul rezultat `n urma [lefuirii prin verificare `n ocluzie.

Fig. 71. Finalul prepara]iei ocluzale

Fig. 72. Prepara]ia axial\ [an]uri de ghidaj

2. Prepararea axial\ a feei orale


Instrumentar:
freza diamantat\ tronconic\ v^rf rotund 0,8mm;
freza diamantat\ efilat\.
a. Se traseaz\ [an]uri de ghidaj:
pe centrul suprafe]ei linguale;
pe linia unghiului de tranzi]ie (1/3 V cu 2/3 O ale
feei proximale);
strict `n axul longitudinal al dintelui;
cu freza aplicat\ `n lungul fe]ei laterale [i `n axul de
inser]ie.
Profunzumea prepara]iei este diferit - la colet 0,3-0,5 mm,
spre ocluzal 0,5-1 mm `n raport de convexitatea dentar\
existent\.

Fig. 73. Prepara]ia axial\

b. Verificarea alinierii [an]urilor de ghidare a preparaiei axiale care trebuie s fie strict
n axul de inserie.
c. {lefuirea axial\:
const\ `n `ndep\rtarea ]esutului dentar restant dintre [an]urile de ghidaj;
se execut\ printr-o mi[care continu\ cu ajutorul frezei troconice cu cap rotund;
se realizeaz\ ini]ierea prepar\rii pragului chamfer la colet.
Pentru o [lefuire corect\ a suprafe]elor axiale este important\ `n]elegerea factorilor care
determin\ pozi]ionarea corect\ a [an]urilor proximale.

53

a.
b.
c.
Fig. 74. Plasarea [an]urilor proximale.
a-b plasare i realizare (posibilitate de fractur); c plasare corect a anului proximal
Un [an] proximal este plasat paralel cu axa de inser]ie. Normal, structura dentar\ nesprijinit\
va ram^ne pe partea vestibular\ a [an]ului [i aceast\ parte este posibil s\ se fractureze dac\ nu
se face de la `nceput o orientare oblic\ a [an]ului de reten]ie proximal.
O variabil\ subtil\ dar important\ care determin\ localizarea final\ a [an]urilor proximale
este extinderea prepara]iei spre apical. Dac\ pragul chamfer cervical se extinde mai aproape de
jonc]iunea smal]-cement, o cantitate mai mare de ]esut dentar va fi `ndep\rtat\ `n faza de
preparare axial\ a dintelui. ~n consecin]a cea mai ad^nc\ por]iune a [an]ului este bine s\ fie
plasat\ mai intern dec^t cea mai proximal\ [lefuire axial\ realizat\.
Marcarea localiz\rii exacte a [an]ului la limita 1/3 vestibular\ cu 2/3 orale ale fe]ei
proximale, se poate realiza cu ajutorul unui creion [i este foarte util\ `n aceast\ faz\.

Fig. 75. {lefuirea axial\ realizat\


d. prepararea fe]elor proximale
Instrumentar: frez\ tronconic cu terminaie plat sau rotunjit;
Cu freza inut strict n axul dintelui, se prepar faa oral i feele proximale pn la
limita trasat anterior, n paralel cu preparaia pragului supragingival.
Trebuie realizat 0,6 mm spaiu liber fa]\ de dintele adiacent pentru asigurarea unei grosimi
suficiente..
~n masa fe]ei proximale trebuie menajat suficient spa]iu pentru plasarea [an]urilor de
reten]ie proximale care au o grosime de minim 0,4 mm i sunt plasate la limita M i D a
preparaiei. La finalul prepara]iei proximale la nivelul coletului trebuie s\ apar\ pragul chamfer
sau drept de jur `mprejurul prepara]iei, care se continu cu cele 2 anuri.
3. Prepararea [an]urilor de reten]ie
Instrumentar: freza carbur\ tronconic\ cu terminaie plat.
Se traseaz\:
2 anuri verticale, paralele cu axul dintelui/inserie;
1 an orizontal care le unete, urmrind conturul vrfului cuspidian cu o frez con
invers transversal.

54

Fig. 76. Prepararea [an]ului de reten]ie. Cele dou\ [an]uri proximale unite cu un bizou `ngust,
care urm\re[te marginea cuspidului vestibular.
Profunzimea [an]urilor verticale este de 1 mm la cap\tul cervical [i se lrgete spre ocluzal.
~n timpul acestei faze, freza trebuie ]inut\ cu exactitate paralel cu axa de inser]ie. Orice
`nclina]ie gre[it\ va determina o `nclina]ie nedorit\ a [an]ului de reten]ie care nu va mai permite
inser]ia microprotezei.
4. Finisarea
Finisarea are ca scop rotunjirea unghiurilor interne [i se realizeaz\ cu:
freza diamantata flacara cu granulatie fina
freza carbura de aceeasi forma
Urmeaz\ evaluarea zonelor preparate care trebuie s\ fie nete [i drepte. Cu clearence 0,6 mm
fa]\ de din]ii adiacen]i. Limita mezial\ a prepara]iei nu se extinde dincolo de punctul de unire
1/3 V [i 2/3P ale fe]ei proximale.

Fig. 77. {an]uri unite cu un bizou `ngust

Fig. 78. Finisarea prepara]iei cu disc de celuloid

55

56

Coroana par]ial\ 7/8 (onlay 7/8)


Include suplimentar [i jum\tatea distal\ a fe]ei vestibulare.
Are aspect asem\n\tor cu o coroan\ complet\.
Jum\tatea mezial\ a suprafe]ei vestibulare r\m^ne intact\, ceea ce constituie un avantaj
fizionomic deosebit deoarece cuspidul V poate masca restul fe]ei V care este metalic.

Fig. 79. Macheta coroanei 7/8


Prepara]ia clinic\ pentru coroana par]ial\ 7/8
1. Prepararea fe]ei ocluzale.
2. Prepararea axial\.
3. Plasarea [an]ului de reten]ie.
4. Finisare-Evaluare.
Instrumentar:
frez\ diamantat\ tronconic\, vrf rotunjit 0,8 mm;
frez\ diamantat\ tronconic\, vrf rotunjit 1,2 mm;
frez\ diamantat\ conje, semielipsoidala [i semicerc,
freze cilindrice de diferite marimi;
frez\ carbur\ cilindroconica, vrf drept;
frez\ o]el extradur cilindroconica diferite marimi;
frez\ diamantat\ picatura;
frez\ roata diamantat\;
freze fisurre;
frez\ sferic\ de diferite marimi;
frez\ carbur\ con invers mica;
pietre finisat;
instrumentar de mn\;
sond\ parodontal\.
1. Prepararea fe]ei ocluzale
a. trasarea de gropi]e cu freza sferic\, `n fosetele meziale [i distale pe o profunzime 0,8 mm
b. unirea gropi]elor cu un [an] M-D de 0,8 mm profunzime.
c. trasarea [an]urilor de ghidare a ad^ncimii prepara]iei (0,8 mm) c^te 3 pentru fiecare
cuspid astfel ca s\ se limiteze foarte bine prepara]ia (`n punctul cel mai decliv [i cel mai `nalt al
cuspidului)

57

Fig. 80. Trasarea g\urilor pilot


pe molar

Fig. 81. Trasarea [an]ului


mezio-distal

Fig. 82. {an]urile de ghidaj


ocluzale

d. {lefuirea propriu-zis\ prin `ndepartarea insulelor de ]esut dentinar restante.

Fig. 83. {lefuirea fe]ei orale

Fig. 84. Prepara]ia axial\

2. Prepararea axial\
a. se traseaz\ 3 [an]uri de aliniere `n peretele lingual, paralele cu axa de inser]ie
inten]ionat\;
b. se traseaz\ un al patrulea [an] pe linia disto-vestibular\ unde va fi [an] de reten]ie.

Fig. 85. Trasarea [an]ului disto-vestibular

58

Fig.86. Prepara]ia realizat\

c. prepararea propriu-zis\ se `ncepe `n mijlocul suprafe]ei linguale [i se extinde circular de jur


`mprejurul dintelui, except^nd cuspidul M-V al molarului care trebuie s\ ram^na integru. Se traseaz\
`n paralel [i pragul chamfer la colet. V\zut\ dinspre mezial, prepara]ia realizat\ va fi ascuns\ `n
spatele cuspidului M-V.
3. Plasarea [an]urilor de reten]ie
{an]urile de reten]ie au acelea[i caracteristici ca [i la onlay 4/5.
Se plaseaz\ 2 [an]uri de reten]ie `n masa cuspidului M-V al molarului, exact la limitele prepara]iei proximal la
unirea 1/3 V cu 2/3 P a fe]ei meziale [i vestibular la jum\tatea fe]ei dentare.

Fig.87. Gradul de vizibilitate


al prepara]iei

Fig.88. Plasarea [an]urilor de reten]ie

Cele 2 [an]uri de reten]ie comand\ axa de inser]ie deci trebuie s\ fie strict paralele `ntre ele
[i paralele cu axa de inser]ie. Volumul mare coronar al molarilor permite u[or profunzimi de 0,8 mm ale
[an]urilor.
4. Finisarea
Instrumentar:
freza flac\r\ diamantat\ cu granula]ie fin\
Finisarea urm\re[te: rotunjirea unghiurilor interne ale prepara]iei;
evaluarea tuturor fe]elor dentare preparate [i a clearence-ului ob]inut.

a.

b.
Fig. 89. Prepara]ia final\

59

60

CHESTIONAR
1. Care sunt indicaiile i contraindicaiile de utilizare ale coroanelor
pariale ?
2. Care sunt avantajele utilizrii coroanelor pariale ? Dar dezavantajele ?
3. Care este instrumentarul recomandat pentru fiecare etap ?
4. Ce rol ndeplinete anul proximal n cazul onlay-ului 4/5 ?
5. Din ce material se realizeaz aceste incrustaii ?

61

Capitolul 6
METODA RECONSTITUIRII
Prepara]ia pentru onlay 3/4
(coroana par]ial\ 3/4 )
Onlay 3/4
Reprezint\ cea mai dificil\ prepara]ie clinic\ deoarece impune o prepara]ie foarte corect\ [i
preten]ioas\. Gradul de dificultate al prepara]iei rezult\ [i din faptul c\ de regul\ caninul are
forme foarte diferite. Doar dac\ [an]urile sunt plasate foarte exact, nu va exista o vizibilitate mare
a metalului pe zonele proximale.
Instrumentar:
frez\ diamantat\ tronconic\, vrf rotunjit 0,8 mm;
frez\ diamantat\ tronconic\, vrf rotunjit 1,2 mm;
frez\ diamantat\ conje, semielipsoidal\ [i semicerc,
frez\ cilindrice de diferite marimi;
frez\ carbur\ cilindroconic, vrf drept;
frez\ o]el extradur cilindroconic\ diferite marimi;
frez\ diamantat\ picatura;
frez\ roata diamantat\;
freze fisurre;
frez\ sferic\ de diferite marimi;
frez\ carbur\ con invers mic\;
pietre finisat;
instrumentar de mn\;
sonda parodontal\;

Fig. 90: Macheta de onlay 3/4

Preparare clinic\ pentru onlay 3/4


1. Prepararea suprafe]ei orale.
2. Prepararea axial\.
3. Plasarea [an]urilor de reten]ie.
4. Finisare.
1. Prepararea suprafe]ei orale
a. trasarea cu creionul a limitelor prepara]iei: margine incizal\ la 0,5 mm oral;
la 0,5-1 mm paralel cu festonul gingival;
la unirea 1/3 V cu 2/3 O ale fe]ei proximale.

62

Fig. 91. Trasarea limitelor prepara]iei

Fig.92. Trasarea [an]ului de ghidaj

b. [an] de ghidaj (pe faa oral supracingular)


Instrumentar:
freza tronconic\ cu v^rf rotund;
freza globular\ (sferic\ mare).
{an]ul va fi plasat pe mijlocul suprafe]ei orale, pe o profunzime de 0,8 mm, `n limitele
trasate cu creionul.
Exist i varianta de a prepara mai multe orificii de ghidaj strict de ac profunzime cu
ajutorul unei freze sferice
c. prepararea suprafe]ei supracingulare orale
Instrumentar
freza diamantat\ pic\tur\;
freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf rotund.
Se `ndep\rteaz\ pe profunzimea propus\ (0,8 mm) la `nceput pe o jum\tate de dinte [i apoi
pe cealalt\.

Fig. 93. Prepararea suprafe]ei


supracingulare

Fig. 94. Trasarea bizoului pe marginea


incizal\

d. trasarea unui bizou pe marginea incizal\


Bizoul face un unghi de 450 cu axul longitudinal al dintelui.
are o l\]ime de 1-1,5 mm;
este plasat pe marginea incizal\ spre oral [i nu scurteaz\ nimic din fa]a V a dintelui. La
canini suprafa]a este angulat\ `n doi versan]i unul mezial [i unul distal.
2. Prepararea axial\
Cuprinde prepararea por]iunii subcingulare a fe]ei orale a dintelui cu ini]ierea prepar\rii la
colet a pragului supragingival.
a. se traseaza un [an] de ghidaj pe mijlocul suprafe]ei orale.
Instrumentar: freza diamantat\ tronconic\ cu cap rotund.

63

Fig. 95. Trasarea [an]ului


de ghidaj axial

Fig. 96. Plasarea [an]urilor de reten]ie

Freza este sus]inut\ strict paralel cu axul longitudinal al dintelui [i delimiteaz\ `n acela[i
timp [i pragul de la coletul dintelui.
3. Plasarea [an]urilor de reten]ie
Instrumentar:
freza diamantat\ con invers de mici dimensiuni.
{an]urile proximale se traseaz\ identic.
Cele doua [an]uri se unesc cu un [an] paraincizal.
Profunzime 1-1,5 mm.
Pentru retenie suplimentar se pot folosi pivoi de retenie plasai n puuri dentinare
(pinledge) pe faa oral a dintelui
Tehnica pentru prepararea puului dentinar:
trasarea unei margini orizontale, freza tronconic\;
realizarea unei g\uri pilot (freza carbur\ sferic mic);
adancime 2 mm;
`nfundarea pu]ului (freza carbur\ tronconic cu terminaie plat).
4. Finisare si evaluare final\
Finisarea [i evaluarea final\ trebuie s\ depisteze eventualele margini de [mal] nesprijinit [i
s\ `nl\ture unghiurile ascu]ite sub]iri rezultate din preparare, care se pot fractura.
Cu sonda se verific\ calitatea pragului [i a [an]urilor proximale.

Fig. 97. Aspectul final al prepara]iei

64

65

CHESTIONAR
1. Care este indicaia de elecie a incrustaiei 3/4 ?
2. Care sunt elementele de asigurare a reteniei microprotezei pe
substructura organic ?
3. Care este instrumentarul necesar pentru preparare ?
4. Pe ce profunzime este necesar preparaia ? De ce ?

66

Capitolul 7
METODA ACOPERIRII
Metoda acoperirii reprezint\ una dintre cele mai vechi metode de tratament protetic. Const
`n acoperirea `n intregime a dintelui preparat.
Contactul microprotez\-dinte se poate realiza:
pe toat\ suprafa]a (agregare extrinsec\ coronar\ total\);
la colet [i pe suprafa]a ocluzal\ (agregare extrinseca coroana par]ial\).

a.

b.

c.

Fig. 98. Metoda acoperirii. a. Pacient cu substructuri organice preparate;


b. Pacient cu reconstituire maxilar\; c. Pacient cu reconstituire mandibular\

Metoda acoperirii
Avantaje:
Aplicabile `n toate tipurile de leziuni odontale;
Elemente utile `n agregarea construc]iilor plurale;
Pot realiza o terapie individualizat\;
Conserv\ vitalitatea dintelui.
Dezavantaje:
Metoda neconservativ\ necesit\ prepararea dintelui;
Are contact `ntins la colet cu parodon]iul marginal;
Din considerente estetice dicteaz\ fixarea marginii subgingival;
Costisitoare;
Nu permit verificarea vitalit\]ii dintelui;
Dificil de `ndep\rtat.
Indica]ii:
Tratamentul LOC cu lips\ de substan]\;
Tratamentul LOC cu modific\ri de culoare;
Distruc]ii intinse;
Pentru conten]ia obtura]iilor plastice;
Pentru refacerea raporturilor ocluzale normale;
Tratamentul anomaliilor de volum [i pozi]ie;
Ca element de agregare pentru construc]ii plurale;
Ca element de agregare pentru [ine de imobilizare;
Ca element de agregare pentru proteze scheletizate.

67

Contraindica]ii:
Existen]a leziunilor inflamatorii specifice (TBC, lues, SIDA, sifilis etc);
Din]i cu distruc]ii foarte mari;
Din]i cu mobilitate mare;
Leziuni periapicale netratate;
Din]i tineri cu volum pulpar mare;
Cavit\]i orale neigienizate;
Pacien]i lipsi]i de igien\ orala.
Tipuri de coroane de acoperire:
1. Coroana metalic\ turnat\.
2. Coroana metalo-ceramic\.
3. Coroana total ceramic\ (all-ceram system).
4. Coroana mixt\.
5. Coroana acrilic\.

Prepara]ia la colet n metoda acoperirii


Sulcusul gingival este un spa]iu virtual delimitat de marginea gingival\ [i ata[amentul
epitelial. Epiteliul sulcular este nekeratinizat [i se comport\ ca o membran\ semipermeabil\,
care permite trecerea produc]iilor bacteriene patologice n interiorul ]esutului parodontal
(Glickman). De ndat\ ce placa bacterian\ ncepe s\ se acumuleze, s\n\tatea sulcusului gingival
este afectat\. De obicei inflama]ia gingival\ este asociat\ cu restaura]iile protetice, probabil
pentru c\ este mai dificil de a se men]ine igiena oral\ [i controlul pl\cii bacteriene n jurul
marginilor coroanelor dentare.
Foarte mul]i cercetatori au ntreprins studii legate de rela]ia dintre plasarea marginilor
coroanelor dentare subgingival [i declan[area bolii parodontale. Aceste studii au ar\tat f\r\
dubiu c\ semnele de inflama]ie parodontal\ nso]esc plasarea marginilor coroanelor
subgingival.
Plasarea supragingival\ a marginilor restaura]iei este indicat\ n toate cazurile. Excep]ia o
reprezint\ grupul frontal maxilar la care primeaz\ estetica, [i dezgolirea n surs a marginilor
coroanelor supra sau juxtagingivale este disgra]ioas\ [i neacceptabil\. Mai mult nsa, [i n
aceste condi]ii se accept\ ca la pacien]ii la care tonicitatea buzei superioare este sc\zut\ [i
gradul de vizibilitate al dintilor superiori este sc\zut s\ se plaseze marginile prepara]iei
supragingival pentru c\ primeaz\ existen]a unui parodon]iu s\n\tos.
n concluzie, este bine ca prepara]ia la colet s\ se realizeze supragingival sau juxtagingival
deoarece restaura]iile au n aceste condi]ii mai multe avantaje biologice, sunt mai u[or de
preparat corect, f\r\ traum\ pentru parodon]iu [i igiena oral\ este mult mai u[or de ntre]inut.
Alte avantaje ale marginilor supragingivale sunt:
pot fi finisate cu u[urin]\;
amprentele sunt mai u[or de nregistrat [i au un rol sc\zut n lezarea parodontal\;
restaura]iile pot fi evaluate cu u[urin]a la [edin]ele de dispensarizare.
n practic\, plasarea marginilor coroanei este influen]at\ de mai mul]i factori dintre care enumer\m:
cerin]ele estetice ale pacientului;
prezen]a cariilor subgingivale;
preexisten]a restaura]iilor extinse cu margini subgingivale;
din]i stlpi care au coroane scurte dentare, neretentive;
ori de cte ori exist\ susceptibilitate crescut\ pentru carii de colet.

68

Configura]ia marginii prepara]iei a fost subiect al multor controverse [i dezbateri. O


prepara]ie corect\ are o margine net\ [i egal\. Jonc]iunile t\ioase, neregulate sau n treapt\ vor
cre[te lungimea marginii coroanei [i vor reduce substan]ial adaptarea restaura]iei.
S-au propus de-a lungul timpului urm\toarele tipuri de prepara]ie la colet, fiecare cu
avantajele [i dezavantajele sale.
1. Prepara]ia end-knife sau n margine de cu]it
Prepara]ia end-knife reprezint\ o form\ foarte veche de prepara]ie dentar\ n care practic
nu se delimiteaz\ clar limita prepara]iei. Se folose[te freza efilat\ [i dup\ deretentivizarea
bontului dentar se elimin\ neregularit\]ile marginii dentare urm\rind n sulcus conturul dentar.
Metoda este deosebit de traumatic\, se lucreaz\ orb n parodon]iu care este lezat indubitabil.
Dup\ amprentare tehnicianul n mod arbitrar fixeaz\ marginea prepara]iei (care nu este sub
form\ de prag, deci nu este net\). Reprezint\ locul unde se va termina coroana [i eventual mai
[i graveaz\ n model. n func]ie de pozi]ia spatulei marginea coroanei iese mai lung\ sau mai scurt\, n supracontur
sau subcontur, n orice caz sub forma unei margini t\ioase, iritante pentru parodon]iul marginal.
Aceast\ prepara]ie nu este recomandat\, ea trebuie s\ fie scoas\ din arsenalul terapeutic.
2. Prepara]ia n pan\ sau end knife chanfreinat
Prepara]ia n pan\ reprezint\ de asemenea o prepara]ie f\r\ prag, pierdut\, dar spre
deosebire de precedenta, medicul realizeaz\ la nivelul termina]iei o u[oar\ dilatare pentru a
marca exact limita prepara]iei (de aici denumirea de pan\) [i astfel tehnicianul va fi ghidat n
plasarea marginilor coroanei.
Singurul avantaj al prepara]iei, c\ este conservativ\, este umbrit de numeroase dezavantaje:
Limita prepara]iei nu este precis\, marginea este neclar\ [i pot u[or rezulta coroane
imprecise, mai lungi sau mai scurte, iritative parodontal;
Nu este suficient\ grosime pentru materialul coroanei; tehnicianul nu poate mnui capa
de ceara f\r\ deformare [i adaug\ cear\ care modific\ conturul original dentar (coroane
in over-contur);
Prepara]ia este asociat\ cu o conicizare exagerat\ a bontului la care reduc]ia axial\ nu
este corect aliniat\ cu axa dentar\.
Coroana va transmite for]ele recep]ionate paraaxial, se perturb\ biomecanica parodontal\,
nu se respect\ principiile biologice.
3. Pragul drept
Pragul drept reprezint\ primul tip de prag ap\rut din dorin]a de a realiza adaptarea n cazul
coroanei metalo-ceramice.
Practic, acest tip de prag se realizeaz\ cu o frez\ cilindric\ cu cap drept sau tronconic\ cu
cap drept (forma capului frezei va determina forma pragului ob]inut); se ob]ine un prag gingival
n unghi de 90 fa]\ de axul prepara]iei dentare, paralel cu festonul gingival [i de jur imprejurul
coletului dintelui.
Acest tip de prag a devenit necesar odata cu utilizarea coroanelor de nveli[ metalo-ceramice
[i mai trziu ceramice.
Pragul drept ofer\ loc suficient pentru o margine de por]elan destul de groas\ [i din aceste
motive se recomand\ utilizarea prepara]iei n prag drept pe peretele vestibular al coroanei
ceramo-metalice, n mod special cnd se realizeaz\ tehnica marginii de por]elan.
Pragul trebuie s\ formeze un unghi de 90 cu suprafa]a dentar\ preparat\ axial.Un unghi
ascu]it poate duce la fractur\. n practica stomatologic\ exist\ tendin]a de a se prepara mai

69

limitat pragul vestibular, aceasta ducnd la restaura]ii cu estetic\ slab\ (transpare opacul) sau
contur vestibular n exces (over-contur protetic).
Prepara]ia n prag drept are dou\ mari dezavantaje:
a. Determin\ o pierdere mare de structur\ dentar\ [i impune de obicei devitalizarea
dintelui;
b. Duce la ob]inerea unui joint marginal deficitar.
n urma turn\rii piesei protetice, deoarece unghiul drept este mai greu de realizat, se ob]ine
un joint protetic mare, deci cea mai proast\ adaptare prag-margine coroan\.
Tehnicile de bizotare extern\ a pragului au pornit de la aceast\ observa]ie practic\ [i au rolul
de a mbun\t\]i adaptarea marginal\.
4. Pragul drept bizotat extern
Pragul drept bizotat extern este un prag drept la care unghiul extern al prepara]iei este te[it,
realiznd o margine nclinat\ n raport cu unghiul de 90 al prepara]iei, margine care plaseaz\
joint-ul protetic n zona subgingival\ de colet.
Acest tip de prag se realizeaz\ n dou\ etape: n prima etap\ se realizeaz\ pragul drept [i n
etapa urm\toare se bizoteaz\ marginea.
Forma acestui prag a fost imaginat\ ca o reac]ie la proasta adaptare a marginilor coroanei la
pragul drept. Pragul bizotat extern are joint-ul periferic cel mai mic. Ideal ar fi ca bizoul s\ fie
cu o nclina]ie de peste 70. n practic\ bizourile se pot realiza de 45-60 deoarece n cazul
nclina]iei de 70 ar rezulta urm\toarele probleme:
Marginile lungi ale coroanelor rezultate ar leza parodon]iul;
Marginile ar fi deformabile la proba clinic\ [i la cimentare;
Exist\ posibilitatea de distorsiune la arderea por]elanului.
La bizourile de 45-60 se spore[te calitatea adapt\rii prin controlul adapt\rii capei pe model
[i n gura pacientului.
Pragul n unghi drept bizotat ndepline[te dou\ cerin]e importante:
Asigur\ spa]iu suficient pentru restaura]ie
Ofer\ o adaptare marginal\ optim\
Alte avantaje ale acestui tip de prag sunt:
ndep\rtare adecvat\ fa]\ de ]esuturile dentare n zona cervical\
Apar margini ale prepara]iei ntotdeauna distincte
Ofer\ un bun control al reduc]iei gingivale
Control al plas\rii marginii subgingivale
Rezisten]a adecvat\ la distorsiuni ale marginilor
Indica]ia de elec]ie: pentru margini vestibulare ale coroanelor ceramo-metalice posterioare
la care este necesar\ plasarea subgingival\.
5. Pragul in unghi obtuz (peste 135)
Acest tip de prepara]ie a pragului se realizeaza cu o frez\ special\ (freza Torpedo), care are
capul sub forma a doi versan]i afla]i la nclina]ie de 135 fa]\ de axul longitudinal al frezei.
Prin pensularea zonei coletului cu freza Torpedo pe jumatate din profunzimea frezei se
ob]ine acest tip de prag relativ u[or. Mi[carea trebuie s\ fie continu\, f\r\ presiune [i sub
control permanent al orient\rii frezei. Marginea prepara]iei, datorit\ formei frezei, se plaseaz\
subgingival. Pragul este net, marginea este vizibil\, grosimea pentru materialul de restaura]ie
este suficient\.
Cel mai mare avantaj este reprezentat de adaptarea marginal\ foarte bun\ care se poate
ob]ine. Se asigur\ n plus [i o grosime cervical\ adecvat\ pentru reconstruc]ia protetic\.

70

Pragul n unghi obtuz este indicat pe din]ii care au coroane foarte lungi, cu prec\dere pentru
coroanele ceramo-metalice cu margini subgingivale, la pacien]i cu exigen]e estetice deosebite.
6. Pragul chamfer
Pragul chamfer reprezint\ un prag n unghi rotunjit. Autorii francezi l numesc conj,
definind, n func]ie de grosimea pragului, un conj n sfert de elips\, deci mai ngust, [i un conj
n sfert de sfer\ pentru grosimi mai mari.
Prepara]ia se realizeaz\ cu o frez\ tipic\, cilindric\ groas\ cu capul rotund, care trebuie s\
ac]ioneze pe jum\tate din dimensiunea ei. Prepara]ia este rapid\ [i u[oar\, asigurnd loc pentru
o grosime adecvat\ a materialului coroanei de nveli[, [i de asemenea conj-ul poate fi plasat cu
precizie ori de cte ori se impune acolo unde este necesar pe suprafa]a dentar\. Este necesar\
aten]ie pentru a nu l\sa margini de smal] nesprijinite. Marginea format\ este exact imaginea
instrumentului. Acurate]ea prepara]iei depinde de calitatea frezei diamantate [i a
turbinei.Marginea este preparat] cu freza ]inut\ exact n direc]ia dorit\ de preparare. Controlul
precis al orient\rii frezei diamantate este foarte important. nclina]ia frezei spre dinte va
determina zone retentive, n timp ce angularea spre dinte va duce la conicizare exagerat\ [i
pierderea reten]iei. Pragul chamfer nu trebuie niciodat\ preparat mai lat dect jum\tate din
vrful frezei, n situa]ia contrar\ rezultnd un prag m\rginit de smal] nesus]inut.
Prepara]ia chamfer este de preferat pentru coroanele metalice turnate [i pentru por]iunile
metalice ale coroanelor ceramo-metalice, margini vestibulare ale coroanelor ceramo-metalice
etc. De asemenea chamfer-ul reprezint\ tipul de termina]ie cel mai usor de realizat n toate
tipurile de prepara]ii dentare.
Exist\ dou\ avantaje majore ale acestui tip de prepara]ie:
Prepara]ia este mai biologic\ [i mai conservativ\ pentru structurile dure dentare, ea
necesitnd ndep\rtare de ]esuturi dure n cantitate mai mic\.
La turnare metalul topit ajunge mai u[or la limita prepara]iei [i permite realizarea unui
joint periferic (distan]a structura dur\ - interfa]a protetic\) mic, deci se pot ob]ine
restaura]ii protetice foarte bine adaptate pe bont.
Din aceste considerente unii speciali[ti recomand\ un chamfer mare mai degrab\ dect un
prag drept [i majoritatea autorilor sunt de p\rere c\ pragul chamfer este mai u[or de preparat cu
precizie.
7. Pragul rotunjit 120 (conj 120)
Pragul rotunjit conj 120 este utilizat ca alternativ\ la pragul de 90 pentru por]iunile
vestibulare ale pragului la coroanele ceramo-metalice. Pragul curb [i oblic reduce posibilitatea
r\mnerii de smal] nesus]inut [i las\ totu[i suficient\ grosime metalului pentru a permite
ngustarea ramei metalice.
O margine cu prag n bizou extern este deseori recomandat\ pentru pragul vestibular al
coroanei ceramo-metalice atunci cnd este utilizat un guler metalic.
Bizoul extern ndep\rteaz\ smal]ul nesprijinit [i permite finisarea par]ial\ a metalului.
Totu[i un prag curb ofer\ mai multe satisfac]ii estetice din cauz\ c\ marginea de metal poate
fi ascuns\, spre deosebire de bizoul extern care implic\ necesitatea pozi]ion\rii marginilor
restaura]iei n sulcus mai aproape de ata[amentul epitelial.
Cele mai frecvente prepara]ii la colet utilizate n practic\ sunt pragul chamfer [i pragul
drept.

71

Cea mai grav\ eroare este supraconturarea unghiului vestibular din dorin]a de a realiza o
preparare ct mai exact\. Revenirea, insisten]a n prepara]ie pe acela[i loc, face ca o cantitate
mai mare de ]esut dentar s\ fie ndepartat\ inutil sau s\ apar\ zone retentive, sau neregularit\]i
care cresc lungimea [i imprecizia marginilor protetice.
Din aceste considerente se recomand\ a se realiza mai degrab\ un prag chamfer, care se
ob]ine n mod corect mai u[or [i care se adapteaz\ oric\rui tip de restaura]ie, dect prepara]ii
sofisticate dar incorect realizate..

Prepararea pentru coroana metalic\ turnat\


Element protetic extrem de rezistent.
Cea mai mare longevitate.
R\m^ne `n continuare un element utilizat, chiar dac\ aduce mari prejudicii estetice.

a
b
Fig. 99. a. Coroana metalic\ turnat\;b. Machet n cear
Avantaje:
Reten]ie excelent\ (agregare extrinsec\ coronar\);
Forma de rezisten]\ foarte bun\;
Rezisten]\ la deformare (prin grosime [i configura]ia tip cilindru);
Permite modificarea conturului axial;
Permite modelarea zonei de furca]ie radicular;
Permite aplicarea elementelor speciale;
Permite modific\ri u[oare ale ocluziei.
Dezavantaje:
Nebiologic\;
Zon\ mare de `nchidere marginal\;
Poate leza parodon]iul marginal;
Nu permite teste de vitalitate;
Dezavantaj estetic major.
Indica]ii:
Pe din]i pluriradiculari (molari maxilari, premolari [i molari mandibulari);
Distruc]ii coronare importante;

72

De c^te ori sunt necesare reten]ie [i rezisten]\ crescute (edenta]ii intercalate intinse);
Construc]ii plurale;
Din]i trata]i endodontic;
Corectarea modific\rilor de paralelism.
Contraindica]ii:
~n situa]ii `n care se poate utiliza o solu]ie mai conservativ\;
Dolean]e estetice speciale.
Considerente generale privind prepara]ia clinic\
ocluzal:

1 mm la nivel cuspid de ghidaj;


1,5 mm la nivel cuspid de sprijin;
urmeaz\ conturul anatomic;
c^t mai conservativ\.

axial:

paralel\ cu axul longitudinal al dintelui;


convergen]\ maxima 60.

la colet:

prag tip chamfer;


l\]ime 0,5 mm;
neted, distinct.

Fig. 100. Profunzimea prepara]iilor pentru coroana metalic\ turnat\

Prepara]ia clinic\ pentru coroana metalic\ turnat\


1. Trasarea [an]urilor de ghidaj ocluzale
Instrumentar:
Freza diamantat\ tronconic\;
Freza diamantat\ cilindric\;
Freza carbur\ tronconic\.

73

Etape:
a. Se realizeaz\ gropi]e: 0,8 mm ad^ncime `n fosetele centrale, meziale [i distale cu freza
diamantat\ sferic\ mare.

Fig. 101.Trasarea gropi]elor


pilot ocluzale

Fig. 102. Trasarea [an]ului


mezio-distal ocluzal

b. Se unesc gropi]ele printr-un [an] mezio-distal trasat tot cu freza sferic\ diamantat\, 0,8
mm profunzime.
c. Se traseaza [an]uri de ghidaj de profunzime 0,8 mm pe versan]ii cuspidieni ai fe]ei
ocluzale (c^te 3 pe fiecare cuspid, `n por]iunea cea mai decliv\ [i cea mai `nalt\ a cuspidului); la
cuspidul de sprijin, profunzimea prepara]iei este 1,3 mm, iar la cuspidul de ghidaj 0,8 mm.

Fig. 103. Trasarea [an]urilor de ghidaj


pe versan]i cuspidieni

Fig. 104. Prepararea fe]ei ocluzale

2. Prepararea fe]ei ocluzale


Instrumentar:
freza tronconic\ diamantat\ cu v^rf rotunjit.
Se `ndep\rteaz\ ]esutul dentar restant `ntre [anturi.
Urmeaz\ verificarea clinic\ pentru clearance ocluzal (cu pastil\ material de amprent\).
3. Trasarea [an]urilor de ghidaj axiale
Instrumentar:
freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf rotund.

74

Se traseaz\ c^te un [an] pe centrul fe]ei vestibulare [i orale.


Se traseaz\ c^te un alt [an] `n unghiurile tranzi]ionale meziale [i distale.
{an]urile trebuie plasate riguros `n axul prepara]iei.

Fig. 105. Trasarea [an]urilor de ghidaj axiale

Fig.106. Prepararea axial\ a dintelui [i


schi]area pragului

4. Prepararea axial\ a dintelui


Instrumentar:
freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf rotund.
a. Se `ncepe cu fa]a vestibular\ a dintelui, `ndepart^nd ]esutul dentar dintre [an]uri.
Prin corecta pozi]ionare a frezei se realizeaz\ [i pragul chamfer la colet.
b. Se continu\ cu prepararea fe]ei orale.
Pragul cervical are o l\]ime 0,5 mm [i trebuie s\ fie paralel cu festonul gingival.
c. Prepararea fe]elor proximale se face ergonomic.
Instrumentar:
freza diamantat\ tronconic\ sub]ire.
Consta `n suprimarea unei pun]i de smal] restant\ proximal dup\ prepararea fe]elor
vestibulare [i orale ale din]ilor.
Tehnica const\ `n t\ieturi progresive cu freza din ambele p\r]i, vestibular [i oral.

Fig. 108. Prepararea fe]elor proximale

Fig. 109. Prepara]ia la colet

75

5. Prepara]ia la colet
Instrumentar:
freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf rotund;
freza tronconic\ cu cap drept;
freza cilindric\ cu termina]ie `n unghi obtuz;
freza cilindric\ cu cap rotund.
Alegerea tipului de prepara]ie necesit\ experien]\ profesional\.
Se urmare[te nivelul de plasare [i aspectul pragului realizat.
6. Finisarea prepara]iei
Instrumentar:
freza diamantat\ tronconic\ cu terminaie rotund de granulaie fin;
freza tronconic\ cu terminaie plat.
Finisarea const\ `n nivelarea atent\ a suprafe]elor preparate.
Se asigur\ tranzi]ia neted\, f\r\ unghiuri ascu]ite dintre suprafe]ele dentare.
Se pot plasa elemente speciale de reten]ie, [an]uri verticale sau inlay-box, `n situa]ia `n care
se apreciaz\ c\ prepara]ia rezultat\ nu ofer\ suficient\ reten]ie.

Fig. 109. Coroana metalic\ turnat\ aspect clinic

76

77

CHESTIONAR
1. Cte tipuri de preparaii la colet cunoatei ? Care sunt cele mai
uzuale i care sunt indicaiile acestora ?
2. Ce instrumentar se folosete pentru preparaia la colet ?
3. Care sunt fazele de preparare n metoda acoperirii pentru un dinte
lateral ?
4. Care sunt indicaiile i contraindicaiile
coroanei metalice ?
5. Ce avantaje are utilizarea coroanei metalice ? Dar dezavantaje ?
6. Care este instrumentarul necesar pentru prepararea dintelui ?

78

Capitolul 8
METODA ACOPERIRII
Prepararea pentru coroana metalo-ceramic\
Coroana metalo-ceramic\
~ncepe s\ fie frecvent utilizat\.
Cea mai dorit\ restaura]ie.
Format\ dintr-o cap\ metalic\ [i o mas\ de ceramic\ ars\.
Exist\ diferite tipuri de rapoarte dintre metal [i por]elan, `n raport cu necesit\]ile clinice,
extrem de variate.

Metal

Fig.110. Rapoarte metal-por]elan


Profunzimea prepara]iei la coroana metalo-ceramic\, ca `n imagine:

0,5 mm
0,3 mm
1,2 mm
1,5 mm

0,3 mm
1,2 mm

1,3-1,7 mm

0,6 mm

0,8-1,2 mm

1,3-1,7 mm

Fig. 111. Profunzimea prepara]iilor


Restaura]ia ceramo-metalic\ const\ dintr-o cap\ metalic\ turnat\, acoperit\ total sau par]ial
de un strat de por]elan, care are rolul de a reda aspectul, culoarea, textura ]esutului dentar
natural.

79

Fig.112. Capa metalic\ turnat\ (de remarcat forma preparaiei la colet)

Fig. 113. Etape de laborator `n realizarea coroanei ceramo-metalice


Indica]ii:
La to]i din]ii care necesit\ acoperire complet\;
C^nd exist\ cerin]e estetice ridicate;
Ca element de agregare `n pun]i;
Purt\toare de elemente speciale `n protezarea compozit\;
Distruc]ii coronare majore;
Necesitate de rezisten]a [i reten]ie sporit\;
Din]i devitali;
Necesitatea recontur\rii fe]elor laterale ale din]ilor;
Modificari ale planului ocluzal.
Contraindica]ii:
Carioactivitate intens\ [i prelungit\;
Boala parodontal\ netratat\;
Pacien]i tineri, cu camer\ pulpar\ voluminoas\;
~n cazurile `n care se poate utiliza un mijloc de tratament mai conservativ (exemplu:
fa]ete laminate).

80

Avantaje:
~mbin\ rezisten]a metalului cu estetica ceramicii;
Red\ aspectul unui dinte natural, cu posibilitatea de particularizare;
Calit\]i retentive excelente;
Form\ de rezisten]a adecvat\;
Permite p\strarea vitalit\]ii dintelui;
Permite corec]ia u[oar\ a axului dentar;
Prepara]ie u[oar\;
Ceramica este un material mai biologic i este mai bine tolerat de esuturi;
Ofer\ protec]ia la caria recurent\;
Slab\ conductibilitate termic\ dac metalul e acoperit n totalitate.
Dezavantaje:
Necesit\ o grosime mare de ]esut dentar `ndep\rtat;
La din]ii frontali, pentru un efect estetic reu[it, marginea coroanei trebuie plasat\ subgingival;
Exista riscul de fractur\ a placajului ceramic;
Dificultate la alegerea culorii [i transmiterii c\tre tehnician cu acurate]e;
Cost ridicat.

Prepararea clinic\ pentru coroana ceramo-metalic\

sau vrf rotund


cu

1. Trasarea [an]urilor de ghidaj vestibulare


Instrumentar:
freza diamantat\ tronconic\ sau cilindric cu terminaie rotund;
freza tronconic\ cu terminaie dreapt.
Se traseaz\ trei [an]uri 1 mm profunzime pn la 1,5 mm (+ 0,2 mm finisare).

81

Fig. 114. Trasarea [an]urilor


de ghidaj vestibulare

Fig. 115. {an]uri de ghidaj


la nivelul marginii incizale

2. {an]uri de ghidaj la nivelul marginii incizale


Se traseaz\ `n continuarea [an]urilor vestibulare.
Profunzime 1,8 mm (+ 0,2 mm pentru finisare).
Trei [an]uri.
3. Prepararea marginii incizale
Scop: s\ rezulte 2 mm clearance ocluzal.

Fig. 116. Prepararea marginii incizale

Fig. 117. Prepararea fe]ei vestibulare

4. Prepararea fe]ei vestibulare


Instrumentar:
freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf plat sau rotunjit.
Const\ `n `ndep\rtarea ]esutului restant dintre [an]uri.
Prepararea fe]ei vestibulare se realizeaz\ `n paralel cu schi]area pragului la colet.
Profunzime 1,5 mm ( dar minim 1,2 mm!).

82

Localizarea [i configura]ia pragului


Ideal supragingival sau juxtagingival.
Lime 1,1 1,5 mm.
Prag drept sau chamfer (numit conj de autorii francezi), obtuz, etc (protec]ia parodon]iului
marginal cu fir de bumbac).

Fig. 118. Localizarea [i configura]ia pragului


(`n figur\ cu unghi bizotat extern)

Fig. 119. Prepara]ia axial\ a dintelui `n


paralel cu schi]area pragului obtuz
(freza Torpedo)

5. Prepara]ia axial\ a dintelui


Se reduc suprafe]ele proximale axiale cu freza paralel\ cu axa de inser]ie (maxima convergen]\ 60)
La nivelul fe]ei orale n registrul cervical se realizeaz\ prepara]ia 0,5 mm profunzime.
~n paralel se schi]eaz\ pragul.
Urmeaz\ prepara]ia por]iunii supracingulare (cu freza pic\tur\), profunzime 1-1,5 mm.
6. Prepara]ia la colet
Prag `n unghi drept sau chamfer.
Aten]ie la plasarea subgingival\! (numai vestibular pentru incisivii maxilari)
Nivelul trebuie s\ urmeze conturul ]esuturilor moi.

Fig. 120. Prepara]ia la colet (prag chamfer)

Fig. 121. Aspect final al prepara]iei


(prag `ngust pe fa]a oral\)

7. Finisarea
Se rotunjesc toate unghiurile prepara]iei.
Se realizeaz\ evaluarea final\ a prepara]iei.

83

84

CHESTIONAR
1. Cnd este indicat utilizarea coroanei ceramo-metalice ?
Dar dezavantajele ?
2. Exist mai multe tipuri de rapoarte dintre metal i porelan la coroanele
metalo-ceramice ? Care este elementul care dicteaz acest lucru ?
3. Care sunt profunzimile obligatorii de lucru n prepararea pentru coroana
metalo-ceramic ?
4. Care este cel mai avantajos tip de prag pentru coroana metalo-ceramic ?
De ce ?

85

Capitolul 9
METODA ACOPERIRII
Prepararea pentru coroana total ceramic\
(coroana Jacket clasic\)
Coroana total ceramic\
~n cazul coroanei total ceramice nu mai exist\ stratul de metal pe care se arde ceramica, a[a
ca `n cazul coroanei metalo-ceramice.
Se utilizeaz\ ceramici rezistente (de exemplu ceramica cu leucit\);
Efectul estetic este cel mai bun, din punct de vedere al translucidit\]ii [i al culorii, pentru c\
lumina nu este blocat\ de metal.

Fig.122. Coroana Jacket clasic\

Fig. 123. Coroane ceramice


cu machiaj ocluzal

Tehnicile All-Ceram fac apel la tehnologii sofisticate:


a. Turnarea unui ceramic-core din ceramic\ dur\, dup\ care se realizeaz\ o
individualizare cu ceramic\ estetica (Dicor Trey DentSply; Cera- Pearl);
b. Sistem in-ceram firma Vita folose[te o cap\ de sticl\ din alumino-silicat peste
care se arde succesiv ceramic\ clasic\ (In-ceram- Allumina, In-ceram- Zirconia);
c. Ceramica topit\ injectat\ `n tipar (IPS Empress de la Ivoclar);
d. Tehnica CAD-CAM utilizeaz\ blocuri rigide de ceramic\, care prin frezare
computerizat\ determin\ forma final\. Estetica se realizeaza prin machiaj cu
glazur\.
Condi]iile de rezisten]\ pentru coroana total-ceramica rezultate din preparare sunt:
Grosime uniforma 1 1,5mm;
Incizal grosime crescuta;
Prag drept
Avantaje:
Aspect estetic superior;
Transcluciditate excelent\;

86

Biocompatibilitate foarte bun\;


Permite o [lefuire mai redus\ a dintelui;
Aspectul restaura]iei poate fi modificat prin modificarea agentului de lipire;
Dezavantaje:
Rezisten]\ scazut\;
n cazul pragului drept circumferen]ial, e necesar o reten]ie crescut\;
Dificult\]i la margini;
Exist\ riscul de fractur\;
Pot genera abrazii pe antagoni[ti.
Indica]ii:
Pe zone cu standard estetic crescut;
Pe din]i cu LOC V sau M-D;
Pe din]i relativ intac]i.
Contraindica]ii:
Ori de c^te ori o procedur\ mai conservativ\ este posibil\;
Rar utilizat\ la molari.
Prepararea pentru coroana Jacket clasic
Instrumentar:
freza tronconic\ cu v^rf rotund 2 mm;
freza diamantat\ cu cap drept;
freza pic\tur\ mare;
freza carbur\ de finisat;
freze sferice.
Fazele de preparare clinic\
Fazele de preparare sunt similare celor de la coroana ceramo-metalic\.
Diferen]a este la prag:
Prag chamfer sau drept de 1 mm, circumferen]ial.

Prepara]ia clinic\ pentru coroana total ceramic\


1. Trasarea santurilor de ghidaj vestibulare
Instrumentar:
freza tronconic\ cu v^rf drept;
freza tronconic\ cu v^rf rotunjit.
Se traseaz\ 3 [an]uri de ghidaj pe fa]a V a dintelui (un [an] mezial [i c^te unul la liniile de
tranzi]ie M-V [i D-V) de profunzime:
0,8 mm colet;
1,3 mm spre incizal (+ 0,2 mm finisaj).
{an]urile sunt paralele `ntre ele [i paralele cu axul longitudinal al dintelui.

87

Fig.124. Trasarea [an]urilor


de ghidaj vestibulare

Fig. 125. {an]uri de ghidaj


pe marginea incizal\

2. {an]uri de ghidaj pe marginea incizal\


Instrumentar:
freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf rotund;
freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf plat.
Se traseaza trei [an]uri de profunzime 1,3 mm pe marginea incizal\ `n continuarea [an]urilor
trasate vestibular.
3. Prepara]ia marginii incizale
Se `ndep\rteaz\ straturile amelo-dentinare restante;
Se las\ un clearance 1,5-2 mm.

Fig.126. Prepara]ia marginii incizale

Fig.127. Prepararea fe]ei vestibulare

4. Prepararea fe]ei vestibulare


Reduc]ia substan]ei amelo-dentinare la nivelul fe]ei vestibulare;
Se realizeaz\ la nivelul componentei cervicale, cu freza riguros paralel\ cu axa inser]iei;
~n paralel se schi]eaz\ pragul.
5. Completarea prepar\rii axiale a dintelui
a. {an]uri de ghidaj 0,8 mm profunzime pe fa]a oral\ a dintelui;
Instrumentar:

88

freza diamantat\ 1 mm diametru.

Fig.128. {an]uri de ghidaj axiale

Fig.129. Prepararea por]iunilor latero-cingulare

b. Prepararea propriu-zis\ a por]iunilor latero-cingulare;


Instrumentar:

freza tronconic\ groas\ cu cap rotund sau plat.

c. Prepararea suprafe]ei supracingulare


Instrumentar:

freza picatur\.

d. Verificarea clearance ocluzal.

Fig.130. Reduc]ia suprafe]ei supracingulare

Fig.131. Prepararea pragului

6. Prepararea la colet (chamfer)


Se prepar\ pragul circumferen]ial de 1 mm l\]ime;
Paralel cu festonul gingival;
0,3-0,5 mm subgingival vestibular (numai pentru gr. frontal maxilar superior).

89

7. Finisarea

Fig.132. Aspect final

90

CHESTIONAR
1. Care sunt indicaiile i contraindicaiile de utilizare ale coroanelor
ceramo-metalice ?
2. Care sunt avantajele i dezavantajele utilizrii coroanelor ceramo-metalice?
3. Care este instrumentarul necesar pentru prepararea unui incisiv central
pentru coroana ceramo-metalic ?
4. Care este profunzimea minim pentru coroana ceramo-metalic ?
Dar profunzimea maxim ?
5. Ce tip de preparaie la colet este necesar ? De ce ?

91

Capitolul 10
METODA ACOPERIRII
Prepararea pentru coroana mixt\
Coroana mixt\
Coroana mixt\ `mbin\ avantajele economice considerabile date de utilizarea unor materiale
ieftine cu avantajele estetice suficiente ale acestui tip de restaura]ie, ceea ce o recomand\ pentru
terapia protetic\ de masa (social\). Coroana mixt\ este alcatuit\ dintr-o structur\ de rezisten]\
confec]ionat\ din metal [i o suprastructur\ din material fizionomic aplicat\ V sau V [i O prin
intermediul unor sisteme de reten]ie confec]ionate tot din metal.
Materialul fizionomic poate fi:
1. acrilat - iar coroana se va numi coroan\ mixt\ metalo-acrilic\;
2. compozit (termobar sau fotopolimerizabil) - iar coroana se va numi coroan\ mixt\
metalo-polimeric\.
Datorit\ necesit\]ii de a plasa pe fa]a vizibil\ a dintelui a materialului fizionomic dublat de
metal [i sistemele de reten]ie pentru materialul fizionomic, prepararea substructurii organice la
acest nivel va fi mai accentuat\ (1,8-2,5 mm).

Fig.133.: Coroana mixt\; machete n cear


Caracteristici:
Material fizionomic, nu e aderent de metal, deci tehnicianul trebuie sa faca retentii din
metal;
Acrilatul nu e material rezistent, deci nu se accepta extinderea utilizarii sale ocluzal;
La nivelul fe]ei vestibulare prepararea clinic\ trebuie sa fie mai accentuat\: 1,8-2,1 mm;
0,5-0,8 mm pentru metal i rezistenta
1,3- 1,5 mm pentru materialul fizionomic
Profunzimi:
vestibul 1,8-2 mm
ocluzal 1-1,5 mm
oral 0,5 mm
proximal 0,5 mm

92

Avantaje:
Pre] sc\zut, convenabil terapiei de masa;
Nu necesit\ dotare tehnic\ special\;
Pot fi utilizate singulare sau `n construc]ii plurale;
Pot face parte din terapia mixt\ sau compozit\, fiind purt\toare de EMSS (elemente de
men]inere, sprijin [i stabilizare ale protezei scheletizate).
Dezavantaje:
Reclam\ sacrificiu biologic;
Plasarea marginilor subgingival poate afecta parodon]iul;
Uneori reclam\ devitalizarea dintelui;
Acrilatul se abrazeaz\ [i se coloreaz\ gri.
Indica]ii:
Ca mijloc de refacere morfo-functional\ a tuturor dintilor;
C^nd e necesar\ reten]ia [i rezisten]\ maxim\;
Permit realizarea de elemente de reten]ie.
Contraindica]ii:
La tineri cu camera pulpar\ voluminoas\;
~n toate situa]iile `n care se poate realiza un alt mijloc protetic mai conservativ.

Prepararea clinic\ pentru coroana mixt\ (dinte frontal)


Instrumentar :
freza diamantat\ tronconic\ cu cap rotund;
freza carbur\ tronconic\ cu cap rotund;
freza diamantat\ `n pic\tur\;
freza diamantat\ cilindric\ cu v^rf plat;
freze diamantate cilindroconice efilate;
instrumentar de m^n\;
piese montate la contraunghi.
Faze clinice
1. Trasarea [an]ului de ghidaj vestibular;
2. Trasarea [an]urilor incizale;
3. Prepararea marginii incizale;
4. Prepararea fe]ei vestibulare;
5. Prepararea axial\ a dintelui;
6. Prepararea la colet;
7. Finisarea prepara]iei.
1. Trasarea [an]ului de ghidaj vestibular
Instrumentar:
freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf rotund;
freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf plat.
Se traseaz\ 3 [an]uri de ghidaj:
de profunzime: 0,5 mm colet [i 0,8 mm incizal;
paralele cu axul de inser]ie.

93

Fig.134. Trasarea [an]urilor de ghidaj


vestibulare

Fig.135. {an]urile incizale

2. Se traseaz\ [an]urile incizale:


`n continuarea celor vestibulare;
de profunzime 1,8 mm.
3. Prepararea marginii incizale
Instrumentar:

freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf rotund;


freza diamantat\ tronconic\ cu cap drept.
Const\ `n prepara]ia complet\ a marginii incizale, prin suprimarea insulelor de ]esut dentinar
restante `ntre [an]urile tratate.

Fig. 136. Prepararea marginii incizale

Fig. 137. Prepararea fe]ei vestibulare

4. Prepararea fe]ei vestibulare


Instrumentar: freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf plat [i granula]ie medie.
Profunzime 0,5 mm colet [i 1,5-2 mm incizal.
Se traseaz\ pragul `n paralel, drept sau chamfer.
Spre unghiul de trecere se menajeaz\ apari]ia [an]urilor axiale.
5. Prepararea axial\ a dintelui (fa] oral\ i fee proximale)
Instrumentar: frez\ diamantat\ tronconic\ efilat\.

94

Pentru a se conserva c^t mai bine forma anatomic\ a din]ilor frontali (cingulum) se prefer\
prepararea axial\ realizat\ `n 2 timpi; la `nceput zona subcingular\ axial\ prelungit\ [i pe fe]ele
proximale [i `n a doua etap\ prepararea zonei supracingulare a fe]ei orale a dintelui.
Prepararea se face pe o profunzime de 0,3-0,5 mm;
Se traseaz\ `n paralel cu prepara]ia [i pragul supragingival de la colet, orientat
paralel cu festonul gingival (0,5 mm)
Fe]ele proximale vor fi preparate dup\ suprimarea cu aten]ie a punctelor de contact
prin abrazie progresiv\ cu freza diamant\ tronconic\.

Fig. 138. Prepararea axial\ a dintelui


(fa]a oral\)

Fig.139. Suprimarea punctului de contact

Din diferen]ele de profunzime ale prepara]iilor vestibular [i distal apar dou\ [an]uri
axiale mezial [i distal la debutul fe]elor proximale ale dintelui. Aceste [an]uri au
rolul de a realiza o mai bun\ reten]ie a microprotezei la dintele preparat [i de
asemenea ofer\ posibilitatea ca materialul fizionomic s\ se termine cu o grosime
suficient\.

Fig.140. {an]urile axiale

Fig.141. Prepararea suprafe]ei


supracingulare

Registrul supracingular al fe]ei orale se prepar\ cu freza pic\tur\ diamantat\;


Profunzimea prepara]iei 1-1,5 mm.
6. Prepararea la colet
Pragul gingival se realizeaz\ chamfer cu o l\]ime 0,5 1 mm;
Pozi]ionarea instrumentarului este foarte important\.

95

7. Finisarea
Instrumentar:
freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf rotund;
freza tronconic\ cu v^rf plat.
Finisarea const\ `n nivelarea atent\ a suprafe]elor
preparate.
Se asigur\ tranzi]ia neted\, f\r\ unghiuri, dintre
suprafe]ele dentare.
Fig.142. Aspect final

Prepara]ia unui dinte cuspidat pentru coroana mixt\


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

96

Trasarea [an]ului de ghidaj;


Prepararea fe]ei ocluzale;
Trasarea [an]urilor de ghidaj vestibulare [i orale;
Prepararea fe]elor vestibulare [i orale;
Prepararea feelor proximale;
Prepararea la colet;
Finisarea prepara]iei;

Instrumentar: freza diamantat\ tronconic\ cu terminaie rotund;


freza diamantat\ tronconic\ cu terminaie plat;
freza diamantat\ \ cilindric\;
freza carbur\ \ cilindric\;
freza carbur\ tronconic\ cilindro-conic\.
1. Trasarea [an]urilor de ghidaj:
Se traseaz\ guri de profunzime 0,8 mm `n fosetele centrale, meziale [i distale;
Se unesc gropi]ele cu un [an] centro-ocluzal;
Se traseaz\ [an]uri de ghidaj pe versan]ii cuspidieni, vrful i anuri intercuspidiene.
2. Prepararea feei ocluzale:
Se realizeaz\ prepararea anatomorf\ a fe]ei ocluzale;
Se verific\ clearance-ul rezultat.

Fig. 143. Trasarea [an]urilor de ghidaj

Fig. 144. Prepararea fe]ei ocluzale

3. Trasarea [an]urilor de ghidaj axiale


Instrumentar: freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf rotund.
Se traseaz\ [an]uri pe fa]a vestibular\ 1,5-1,8 mm ocluzal [i 0,5 mm la colet.
Pe fa]a oral\: 1 mm ocluzal [i 0,5 mm gingival.

Fig. 145. Trasarea [an]urilor vestibulare


[i orale

Fig. 146. Prepararea fe]elor vestibulare


[i orale

97

4. Prepararea axial a dintelui


Debut cu prepararea mai accentuat\ a fe]ei vestibulare, n paralel cu crearea pragului i a
zonelor de atac pentru prepararea feelor proximale;
Se prepar\ fa]a oral\;
Fe]ele proximale se prepar prin separarea punctului de contact cu o frez tronconic
subire. Cu freza tronconic groas cuc ap rotund se finiseaz i se plaseaz pragul..
5. Prepararea la colet
Urmeaz\ acelea[i criterii ale prapara]iei clinice;
Cel mai convenabil chamfer: 0,5 mm.

Fig.147. Prepararea axial\

Fig. 148. Prepara]ia la colet

6. Finisarea
Trebuie s duc la obinerea unei suprafee netede, plane cu unghi rotunjit.

Fig.149: Finisarea

Fig.150: Aspect final

~n concluzie:
Profunzimea prepara]iei este mai mare la nivelul fe]ei vestibulare, unde trebuie
realizat un spatiu pentru grosimea metalului [i a acrilatului din restaura]ia definitiv\
(1,5-2 mm);
Pe fe]ele proximale trebuie p\strat un prag vertical care rezult din profunzimile
diferiteale preparaiilor feelor V i proximale;
Forma prepara]iei la colet este chamfer sau drept 0,5 mm;
Ori de c^te ori este posibil, prepara]ia va fi supragingival\.

98

CHESTIONAR
1. Ce indicaii contraindicaii de utilizare are coroana mixt ?
2. Din ce materiale se confecioneaz ?
3. Utilizarea materialului fizionomic impune preparaie special a dintelui ?
Care este aceea ?
4. Ce tip de preparaie la colet este necesar ?

99

Capitolul 11
METODA ACOPERIRII
Prepararea pentru coroana de acrilat
Coroana provizorie din acrilat
Coroana fizionomic\ din acrilat este considerat\ o terapie proviozorie `n principal din cauza
caracteristicilor materialului fizionomic care este nerezistent (abrazia [i fractura). Din acelea[i
considerente lucr\rile protetice din acrilat care nu sunt `nlocuite cu restaur\ri definitive,
determin\ migr\ri, versii [i rota]ii ale din]ilor antagoni[ti [i vecini favoriz^nd `n acest fel
instabilitatea ocluzal\. Este indispensabil\ cunoa[terea caracteristicilor acrilatului pentru a putea
contracara efectele negative ale acestora.

Fig.151. Coroane de acrilat


(11; 12; 21; 22)

Fig 152. Modific\ri ale coroanelor de acrilat `n timp

Caracteristici ale acrilatului:


Ieftin;
U[or de prelucrat;
Nu necesit\ aparatura special\;
Reactiv cu ]esuturile bucale;
D\ irita]ie parodontal\;
Determin\ alergii;
Relativ rezistent `n grosime mare;
Sufer\ un fenomen de distrugere `n mediul bucal;
~[i schimb\ culoarea;
Rezisten]\ sc\zut\;
Modificare volumetric\ la polimerizare;
Margini cu striuri iritative;
U[or de prelucrat.
Indica]ii:
Ca element de restaurare provizorie;
~n terapia de mas\, ca element de tranzi]ie (protezare provizorie de lung durat) pentru
frontali;
~n reabilit\ri mari protetice ale planului de ocluzie, ca mijloc de tranzi]ie pentru testarea
dimensiunii verticale de ocluzie corecte.

100

Contraindica]ii:
Ca element de reconstruc]ie definitiv;
Nu se utilizeaz\ `n zonele laterale deoarece prin abrazie poate declana instabilitate ocluzal\.
Avantaje:
Ieftin;
U[or de prelucrat;
Nu necesit\ aparatur\;
Red\ aspectul natural al din]ilor;
Se poate adapta u[or;
Se poate completa.
Dezavantaje:
Nu red\ perfect fizionomia;
Nerezistent;
~n timp se distruge;
~[i poate schimba culoarea;
Determin\ alergii;
Iritant pentru parodon]iul marginal;
Nu se poate adapta la colet;
Reclama sacrificiu biologic mare: 1,5-2 mm.
Caracteristici:
Grosimea prepara]iei 1,5-2 mm;
La colet termina]ie end-knife.

Prepararea pentru coroana de acrilat


Instrumentar:
Freza diamantat\ flacr pentru obinerea preparaiei end-knife chanfreinat
(mai avantajoas);
Freza diamantat\ tronconic\ efilat\;
Freza diamantat\ picatur\.
1. Trasarea [an]urilor de ghidaj

Fig. 153. Trasarea [an]urilor de ghidaj

Fig. 154. Prelungirea [an]urilor


pe marginea incizal\

101

Instrumentar:

freza diamantat\ tronconic\.

Trasarea a trei [an]uri de ghidaj (unul median [i dou\ laterale), de profunzime 0,5mm la
colet.
{an]urile se prelungesc [i la nivelul marginii incizale prin schimbarea orient\rii frezei.
2. Prepararea marginii incizale
Instrumentar:
freza diamantat\ flacr.
Scopul este s\ se ob]in clearance 2 mm `n toate direc]iile.
Pentru o eficien]\ crescut\ se lucreaz\ cu partea groas\ a instrumentarului.
Reducerea se face la `nceput pe o jum\tate [i apoi pe cealalt\ jumtate a dintelui.

Fig. 155. Prepararea marginii incizale

Fig. 156. Prepararea fe]ei vestibulare

3. Prepararea fe]ei vestibulare


Instrumentar:

freza diamantat\ flacr;


freza diamantat\ tronconic\ efilat.
Const\ `n `ndep\rtarea insulelor de ]esut amelo-dentinar restant.
ATEN}IE: nu se urm\re[te trasarea pragului la colet, ci doar derentivizarea dintelui.
4. Prepararea axial\ a dintelui

Fig. 157. Prepararea axial\

102

Fig. 158. Prepara]ia la colet

Instrumentar:

freze diamantate efilate;


freza diamantat\ flacar\.
Atacul punctului de contact se face V [i O progresiv.
Prepara]ie latero-cingular\.
Prepararea suprafe]ei orale supracingulare (freza pic\tur\).
5. Prepararea la colet
Instrumentar:

freze diamantate efilate;


freza diamantat\ flacar\.

Prepara]ia la colet va fi end-knife, de preferin endknife chanfreinat..


Consider\m iresponsabil\ plasarea unei astfel de
prepara]ii la alte tipuri de coroane dentare.
6. Finisarea
Nivelarea unghiurilor [i a marginilor.
Se verific\ clearance-ul ocluzal.

Fig. 159. Aspect final

103

104

CHESTIONAR
1. Care sunt indicaiile contraindicaiile coroanei de acrilat ?
2. Ce avantaje i dezavantaje au aceste coroane ?
3. Ce tip de preparaie la colet reclam coroana acrilic ?
De ce ?

105

Capitolul 12
COROANA DE SUBSTITU}IE
(Coroana Richmond)
Coroana de substitu]ie reprezint\ un mijloc de terapie protetic\ ce restabile[te `n `ntregime
morfo-func]ional coroana unui dinte cu leziuni `ntinse `n suprafa]\ [i profunzime.
~nlocuirea coroanei naturale a dintelui prin artificiu coronar solidarizat la r\d\cina dintelui
prin dispozitiv radicular se nume[te agregare radicular\ intrinsec\.
Aceasta metoda are indica]ii restr^nse [i bine precizate. Face apel la devitalizarea dintelui
[i cere desfiin]area coroanei clinice a acestuia.

Fig. 160. Coroana Richmond clasic\


Avantaje:
Permite realizarea unor construc]ii protetice singulare sau plurale cu bun efect estetic;
Ofer\ o agregare solid\ prin pivot mecanic (radicular);
Are o valoare func]ional\ bun\;
Poate fi construit\ din orice material;
Se poate realiza singular, dar [i sub forma unor construc]ii plurale (pe mai mul]i din]i).
Dezavantaje:
Necesit\ devitalizarea dintelui;
Necesit\ sacrificarea coroanei dentare;
Dicteaz\ axul de inser]ie;
Dup\ cimentare, dezinser]ia este imposibil\.
Indica]ii:
Pe din]i monoradiculari, dar se poate utiliza [i pe pluriradculari cu modific\ri de tehnic\;
R\d\cini lungi, cu canale permeabile;
R\d\cini drepte sau cu o u[oar\ curbur\;
R\d\cini corect tratate endodontic;
Distruc]ii carioase majore;
Pe din]i cu indice mezio-distal mic;
Fracturi coronare cu por]iunea restant\ supragingival\;

106

Anomalii de pozi]ie;
Discromii, displazii dentare;
Abraziuni patologice;
Ca element de agregare;
~n stabilizarea aparatelor scheletizate;
~n imobilizarea parodontopatiilor;
Refacerea ghidajului anterior;
Pe din]i cu r\d\cina vizibil\ deasupra gingiei.
Contraindica]ii:
Pe r\d\cini netratate sau tratate incomplet;
Leziuni periapicale cronice (c^nd rezec]ia apical\ nu ofer\ o lungime restant\ satisf\c\toare);
Fracturi corono-radiculare subgingivale;
Pe r\d\cini scurte sau curbe;
Pe r\d\cini cu apexul deschis;
Pere]i radiculari infiltra]i carios [i nerezisten]i;
Din]i mobili;
Stare general\ afectat\.
Alc\tuirea coroanei de substitu]ie:
1. Dispozitiv radicular
realizeaz\ agregarea la r\d\cina dentar\;
are rolul de a reuni elementele coroanei de
substitu]ie;
trebuie s\ `ndeplineasc\ anumite condi]ii:
rezisten]\ prin calitatea materialului;
rigiditate;
adaptare imediat\ la loja radicular\.
tipuri:
simplu
compus
- tip pl\cu]\ Fauchard;
- tip pl\cu]\ [i inel Richmond.

Fig. 161. Alc\tuirea coroanei Richmond

2. Dispozitiv coronar
reface morfologia [i func]ia dintelui ales;
tipuri:
coroane mixte metalo-acrilice;
coroane cu pseudobont metalic peste care sunt aplicate coroane de inveli[;
coroane prefabricate din por]elan (Logan, Davis).

Tehnica de preparare pentru coroana Richmond


Prepararea pentru coroana tip Richmond presupune urm\torii timpi operatori:
1.
2.
3.
4.

Amputarea coronar\.
Planarea suprafe]elor de sec]iune.
Prepararea suprafe]elor laterale ale substructurii organice.
Prepararea suprafe]ei de sec]iune corono-radicular\.

107

5. Prepararea lojei radiculare.


6. Finisarea substructurii organice.
7. Protec]ia substructurii organice preparate.
1. Amputarea coronar\
Instrumentar:
disc diamantat activ pe muchie;
pietre roat\ diamantate;
freze turbina cilindrice;
piatr\ lenticular\
Exist\ mai multe tipuri de amputare coronar\, dintre care consider\m ca util\ [i mai putin
traumatic\ urm\toarea metod\ detaliat.

Fig. 162. Amputarea coronar\


Tehnica de lucru:
se `mparte coroana `n trei p\r]i egale (treimi): incizal\, medie [i de colet;
cu discul activ pe muchie se sec]ioneaz\ `n diagonal\ din unghiul intern spre treimea
medie, primele dou\ treimi exact `n 2;
urmeaz\ sec]ionarea jum\t\]ii restante;
se ob]ine un rest de dinte de dimensiuni 1/3 din dimensiunea ini]ial\, cu o sec]iune
triunghiular\ `n v^rf.
2. Planarea suprafe]elor de sec]iune
cu piatra roat\ se regularizeaz\ suprafa]a;

Fig. 163. Planarea suprafe]ei de sec]iune

108

Fig. 164. Prepararea suprafe]elor laterale


ale dintelui

3. Prepararea suprafe]elor laterale ale substructurii organice


Substructura organic\ restant\, care are `n\l]imea de o treime din `n\l]imea coroanei [i
suprafa]a plan\ ocluzal, va fi preparat\ neretentiv [i pierdut subgingival.
se utilizeaz\:
freza diamantat\ tronconic\ cu v^rf rotund;
freza cilindro-conic\ cu v^rf rotunjit;
freza pentru preparare subgingival\, flac\r\ [i v^rfuri diamantate.
scop:
deretentivizarea suprafe]elor;
prepararea la colet al unui chamfer de 0,5 mm.
pragul trebuie infundat vestibular pentru a masca o eventuala colereta metalica la acest nivel
4. Prepararea suprafe]ei de sec]iune corono-radicular\
instrumentar:
freza roat\ diamantat\;
freza pic\tur\ diamantat\;
freza diamantat\ cilindric\ cu cap rotund.
se `ncepe prin a prepara doi versan]i (`n acoperi[ de cas\), cu pietre roat\ de mici
dimensiuni.
Versantii preparaiei sunt:
versant vestibular care cuprinde 2/3 din suprafa]a de sec]iune [i este oblic;
versant oral care cuprinde 1/3 [i este orizontal.

Fig. 165. Prepararea suprafe]ei de sec]iune


cu ajutorul frezei diamantate pic\tur\ sau oliv\ mari, versantul vestibular va fi preparat
concav `n dou\ sensuri: M-D si V-O (ca o lingur\);
se va rotunji muchia de unire dintre cei doi versan]i pentru a evita fracturile
Pragul la nivel vestibular se poate nfunda subgingival doar n situaii speciale..
5. Prepararea lojei radiculare
Instrumentar:
ace Kerr pentru dezobturare manuala;
freze Beutelrock;
freze Gattes;
freza diamantat\ globular\ mare.

109

Fig. 166. Dezobturarea manual\


a canalului radicular

Fig. 167. Utilizarea frezei globulare

Tehnica de lucru:
se dezobtureaz\ manual canalul pe 2/3 din lungime cu ace Kerr de m\rimi diferite, prin
`ndep\rtarea manual\ a conului de gutaperc\; profunzime 2/3 sau 3/4 din lungimea
r\d\cinii;
cu instrumentar Beutelrock de dimensiune 1 p^n\ la 4;
cu vitez\ mic\;
nu se exercit\ presiune apical\;
cu presiune redus\ pe pere]ii laterali (aten]ie la praguri sau forarea `ntr-o direc]ie
gre[it\).
Loja radicular\ are urm\toarele caracteristici:
de form\ conic\ cu pere]i convergen]i doar `n 1/3 apical\;
lungimea c^t 2/3 din lungimea r\d\cinii;
pe sec]iune transversal\ respect\ forma r\d\cinii (se opre[te tendin]a reconstituirii de
rota]ie `n ax);
diametrul lojei radiculare c^t 1/3 din diametrul r\d\cinii.

Fig. 168. Utilizarea frezei Beutelrock

Fig. 169. Prepararea avant-trou

Prepararea avant-trou:
la nivelul accesului `n loja radicular\;
cu ajutorul frezei sferice de mari dimensiuni;
const\ `n excava]ie hemisferic\ sau cavitate de inlay.

110

are rol:
protec]ia substructurilor organice (`ndep\rtarea marginilor sub]iri);
asigur\ o grosime mai mare a metalului deci cre[te rezisten]a unirii dintre partea
coronar\ [i cea radicular\;
efect antirotatoriu;
asigur\ un plus de metal `n momentul turn\rii, [i astfel faciliteaz\ turnarea.
6. Finisarea substructurii organice
const\ `n nivelarea tuturor muchiilor rezultate la
preparare;
se realizeaz\ cu:
freze diamantate fine efilate;
discuri de h^rtie;
mici cupe de cauciuc.
7. Protec]ia substructurii organice preparate
se realizeaz\ prin pansament medicamentos
aplicat `n loja radicular\ i ciment provizoriu.
Fig.170: Aspect final al prepara]iei

111

112

CHESTIONAR
1. Cnd este indicat utilizarea coroanei Richmond ?
Dar cnd este contraindicat ?
2. Care sunt elementele din care este realizat o coroan Richmond ?
3. Ce nseamn coroan de substituie ?
4. Care sunt fazele de preparare i instrumentarul necesar
pentru coroana Richmond ?
5. Care sunt caracteristicile lojei radiculare ?

113

Capitolul 13
METODA SUBSTITUIRII
PRIN DUBL| PIES| PROTETIC|
Cele dou\ elemente componente ale coroanei de substitu]ie (dispozitivul radicular [i
dispozitivul coronar) sunt confec]ionate separat. Deci reconstruc]ia prin dubl\ pies\ protetic\
este alctuit\:
1. o reconstruc]ie metalic\ turnat\ a coroanei stabilizat\ prin pivot radicular numit\ curent
IOS (inlay-onlay de substitu]ie);
2. o coroan\ de `nveli[ care poate fi de orice tip: metalic\ turnat\, semifizionomic\,
ceramo-metalic\ etc.

Fig. 171.
Macheta coroanei

Fig. 172. Alc\tuirea dublei piese protetice de substitu]ie

Indica]ii:
leziuni odontale ce nu distrug toat\ coroana;
din]i cu diametru V-O mic;
din]i cu rezec]ii [i r\d\cini scurtate.
Avantaje:
permite `nlocuirea coroanei de acoperire;
consolideaz\ coroana dentar\ restant\;
p\streaz\ resturile coronare de ]esut dentar (nu
amputeaz\ total coroana);
rezolv\ problema `ndep\rt\rii construc]iei
protetice de pe bont.
Dezavantaje:
comand\ axul de inser]ie;
sacrificiu biologic mare;
dezinser]ie dificil\.

Fig. 173. Situa]ia ini]ial\

Prepararea clinica pentru metoda substitu]iei prin dubl\ pies\ protetic\


1. ~ndep\rtarea dentinei ramolite
cu ajutorul:
instrumentarului rotativ: freze sferice la tura]ii conven]ionale;
instrumentrului manual: linguri Black.

114

se `ndep\rteaz\ toat\ dentina ramolit\;


se suprim\ pere]ii sub]iri (predispu[i la fractur\) [i
marginile anfractuoase.
2. Prepararea axial\
urmre[te deretentivizarea suprafe]elor laterale;
cu ajutorul frezei diamantate tronconice cu v^rf
rotund;
se realizeaz\ un prag chamfer de l\]ime 0,5 mm de
jur-mprejurul coletului dentar.
Fig. 174. ~ndep\rtarea dentinei ramolite

Fig. 175. Prepara]ia axial\

Fig. 176. Dezobturarea manual\ a canalului radicular

3. Prepararea lojei radiculare


Instrumentar:
ace Kerr pentru dezobturare manual\;
freze Beutelrock;
freze Gattes;
freza diamantat\ globular\ mare.
Tehnica de lucru:
se dezobtureaz\ manual canalul pe 2/3 din lungime cu
ace Kerr de marimi diferite, prin `ndep\rtarea manual\ a
conului de gutaperc\; profunzime 2/3 sau 3/4 din lungimea r\d\cinii;
Fig. 177. Utilizarea frezei
cu instrumentar Beutelrock de dimensiune 1 p^n\ la 4;
Beutelrock
cu viteza mic\;
nu se exercit\ presiune apical\;
cu presiune redus\ pe pere]ii laterali (aten]ie la praguri sau forarea `ntr-o direc]ie gre[it\).
Loja radicular\ are urm\toarele caracteristici:
de form\ conic\ cu pere]i convergen]i doar `n 1/3 apical\;
lungimea c^t 2/3 din lungimea r\d\cinii;
pe sec]iune transversal\ respect\ forma r\d\cinii (opre[te tendin]a reconstruciei de
rota]ie `n ax);
diametrul lojei radiculare - c^t 1/3 din diametrul r\d\cinii.

115

Prepararea avant-trou:
la nivelul accesului `n loja radicular\;
cu ajutorul frezei sferice de mari dimensiuni;
const\ `n excava]ie hemisferic\ sau crearea unei
caviti de inlay;
are rol:
protec]ia substructurilor organice (`ndep\rtarea
marginilor sub]iri);
asigur\ o grosime mai mare a metalului deci
cre[te rezisten]a unirii dintre partea coronar\ [i
cea radicular\.
efect antirotatoriu;
asigur\ un plus de metal `n momentul turn\rii,
[i astfel faciliteaz\ turnarea.
4. Finisarea substructurii organice
const\ `n nivelarea tuturor muchiilor rezultate la preparare;
se realizeaz\ cu:
freze diamantate fine efilate;
discuri de h^rtie;
mici cupe de cauciuc;

Fig. 178. Prepararea avant-trou

Fig. 179. Aspectul prepara]iei

5. Protec]ia substructurii organice preparate


se realizeaz\ prin pansament medicamentos aplicat `n loja radicular\

Fig 180: Prepara]ia axial\ dubl\ pies\ protetic\

Variante de preparare clinic\


1. C^nd dintele de preparat are diametrul foarte mic, suprafa]a radicular\ va fi preparat\
plan\ sau cu doi versan]i.

116

Fig. 181. Prepararea unei cavit\]i de


inaly `n loc de avant-trou

Exist\ un pericol de torsiune, [i din aceast\ cauz\


vom lua unele m\suri de precau]ie:
e necesar\ prepararea unei cavit\]i de inlay `n loc
de avant-trou;
se mai pot realiza pu]uri dentinare paralele cu loja
radicular\.
2. Cnd n urma preparaiei rezult o geometrie
neretentiv\ foarte redus, forma general de bont
dentar se va realiza prin completarea cu pseudobont
metalic (fig. 184).
3. Cnd dintele de preparat are un indice V-O mic
rezult\ o preparaie cu pericol de fractur\. Se reduce din
`n\l]imea coronar\ p^na la o grosime satisf\c\toare.

Fig. 182. Bizotare extern\ [i intern\ pentru


asigurarea rezisten]ei

Fig. 183. Reducere ocluzal\


(din]i cu diametre reduse)

4. ~n cazul unui dinte pluriradicular:


se utilizeaz\ un canal (cel mai lung [i mai accesibil);
se pot utiliza dou canale (unul dup\ toate caracteristicile prepara]iei [i cel\lalt preparat
doar pe por]iunea sa ini]ial\, care este `n axul prepara]iei);
clavetarea (unul dintre pivo]ii radiculari va fi glisant);
coroane telescopate conjuncte.
Caz clinic 24 distruc]ie coroan\ masiv\ cu refacere prin dubl\ pies\ protetic\

Fig. 184. IOS cimentat

Fig. 185. Proba coroanei de


acoperire ceramo-metalic

Fig. 186. Reconstituirea


(dubl pies protetic)

117

118

CHESTIONAR
1. Care este diferena ntre metoda substuirii clasice i a celei prin dubl
pies protetic ?
2. De ce este necesar utilizarea metodei substituirii prin dubl pies
protetic ?
3. Din ce material se poate realiza dispozitivul radicular ?
4. Care sunt fazele de lucru pentru prepararea coroanei de substituie prin
dubl pies protetic ?
5. Cum se realizeaz protecia substructurii organice ?

119

Capitolul 14
AMPRENTAREA SUBSTRUCTURII PROTETICE
Defini]ie: imaginea negativ\ a c^mpului protetic `nregistrat\ cu ajutorul unor materiale
speciale [i utiliz^nd o tehnic\ adecvat\.
Scop:
De a reproduce toate detaliile c^mpului protetic;
De a servi la construc]ia unui model necesar tehnicianului `n vederea confec]ion\rii
piesei protetice.
A. Materialele de amprent\
se utilizeaz\ materiale elastice sau semirigide (datorita particularit\]ilor c^mpului
protetic care are numeroase zone retentive);
modalitatea de lucru [i propor]iile past\-activator trebuie respectate riguros, `n func]ie
de indica]iile firmei produc\toare.
B. Materialele accesorii amprent\rii
Portamprenta;
Adezivi pentru portamprentele clasice;
Fire retractoare [i solu]ii astringente pentru relevarea sulcusului dentar;
Bisturiu de t\iat amprenta (se taie langhetele sub]iri, zonele retentive sau [an]uri de despov\rare).

Portamprentele
Portamprentele reprezint\ substratul material necesar `n cazul `n care se aplic\ materialul de
amprent\ `n vederea `nregistr\rii amprentei.
Se pot clasifica `n func]ie de mai multe criterii, dupa cum urmeaz\:
dup\ zona `nregistrat\:
Portamprente maxilare;
Portamprente mandibulare;
Portamprente bimaxilare;
dup\ timpul de utilizare:
Portamprente de folosin]\ `ndelungat\;
Portamprente de unic\ folosin]\.
dup\ forma:
Portamprente cu reten]ii;
Portamprente f\r\ reten]ii.

Fig. 187. Portamprente standard metalice

120

Alegerea portamprentei trebuie s\ se realizeze n a[a fel nct:


s\ asigure o grosime uniform\ a materialului de amprent\ pe toate fe]ele dintelui (att
ocluzal ct [i pe fe]ele laterale ale dintelui)
s\ nu favorizeze p\trunderea materialului n zone retentive care nu trebuie obligatoriu
redate. Dep\[irea cu material de amprent\ n zonele retentive poate genera tensiuni interne [i
distorsiuni n amprenta finit\ dup\ demularea acesteia din cavitatea bucal\.
inser]ia portamprentei s\ ia n calcul axele de inser]ie diferite ale din]ilor care pot
constitui astfel, zone extrem de retentive. Aceste retentivit\]i opresc insinuarea la acel nivel a
materialului de amprent\ [i determin\ o demulare fie imposibil\, fie distorsiune.
portamprenta trebuie s\ cuprind\ tot cmpul protetic. O aten]ie special\ trebuie acordat\
zonelor distale ale cmpului protetic reprezentate de ultimii molari care trebuiesc obligatoriu
incluse.
un efect foarte bun se ob]ine prin deretentivizarea anterioar\ amprent\rii a anumitor
zone care nu au o importan]\ protetic\ deosebit\, dar care creeaz\ dificult\]i la amprentare (trag
materialul de amprentare [i pot determina distorsiune).
tehnica de demulare este iar\[i foarte important\. Desprinderea amprentei de pe cmp
trebuie s\ se fac\ pe ct posibil printr-o mi[care unic\ de dezinser]ie. Pentru zonele laterale,
balans\rile stnga-dreapta ale portamprentelor pot cauza modific\ri ireversibile ale amprentei.
La fel, pe zona frontal\ o trac]iune perpendicular\ poate distruge amprenta mai ales dac\ din]ii
frontali sunt exagerat vestibulariza]i.

Tehnicile de amprentare
Tehnicile de amprentare pot fi divers clasificate n func]ie de numeroase criterii.
dup\ zona de arcad\ dentar\ pe care o amprenteaz\ se pot diferen]ia:
amprente parcelare, care amprenteaz\ o por]iune a arcadei dentare
amprente globale care nregistreaz\ toat\ arcada dentar\.
dup\ num\rul de materiale care sunt utilizate la relizarea amprent\rii:
amprent\ simpl\ care se realizeaz\ utiliznd un singur material (ex: amprent\
preliminar\ cu alginat)
amprent\ compozit\ care folose[te mai multe materiale de amprentare (H. Wash
technic)
dup\ modalitatea de realizare a amprentei microprotezei:
amprenta cu ghidaj unitar care presupune o amprent\ ini]ial\ realizat\ cu inel [i
mas\ termoplastic\ pe dintele preparat, completat\ de o amprent\ global\ peste,
pentru redarea raporturilor de vecin\tate
amprenta f\r\ ghidaj unitar n care amprenta prepara]iei se realizeaz\ f\r\ inel, ci
concomitent cu acela[i material de amprentare ca [i pentru restul arcadei
dup\ zona pe care o amprenteaz\:
amprenta unitar\ care reprezint\ amprenta realizat\ doar la nivelul dintelui de
preparat
amprenta de situa]ie, e amprenta folosit\ pentru a pozi]iona pe arcad\ amprenta
unitar\ [i n acest fel a furniza tehnicianului datele necesare privind raportele cu
parodon]iul, din]ii vecini etc.

121

dup\ num\rul de amprente necesare pentru redarea complet\ a detaliilor morfologice


ale cmpului protetic se diferen]iaz\:
Amprenta ntr-un timp, const\ n
nregistrarea printr-o singur\ manoper\ a arcadei
dentare cu substructura dentar\ preparat\, a din]ilor
antagoni[ti [i a rapoartelor de ocluzie. n acest caz
se poate utiliza o portamprent\ special\ din mas\
plastic\ care prezint\ un perete vestibular [i unul
oral uni]i ntre ei, la mijloc printr-o plas\, realiznd
pesec]iune aspectul literei H. Plasa este realizat\
dintr-un material foarte sub]ire care permite
arcadelor dentare s\ se coopteze perfect n ocluzie.
Se ncarc\ materialul siliconat n portamprenta care Fig. 188. Amprenta `ntr-un timp (a+b+c)
se introduce n cavitatea oral\, pozi]ionndu-se
nti pe maxilar sub presiune manual\, dup\ care nchiderea gurii n ocluzie centric\ va realiza
amprentarea arcadei antagoniste mandibulare [i a rapoartelor de ocluzie.
Amprenta n doi timpi. n primul timp se
realizeaz\ amprentarea arcadei cu substructurile
organice preparate utiliznd portamprente standard,
materiale de amprent\ [i tehnici adecvate care pot fi
diverse. n al doilea timp se va nregistra arcada
antagonist\ [i rapoartele de ocluzie, concomitent.
Pentru nregistrarea arcadei antagoniste [i a
raportelor de ocluzie se aplic\ un rulou de material
siliconic suficient de gros pe arcada antagonist\ care
s\ acopere suprafe]ele ocluzale [i o parte din fe]ele
vestibulare [i orale ale dintelui. Prin nchiderea gurii Fig. 189. Amprenta `n 2 timpi (b+c, a)
pacientului, n ocluzie centric\ se va nregistra
ocluzia. Materialul este modelat vestibular prin intermediul p\r]ilor moi de c\tre medic [i oral,
de c\tre pacient prin limb\. Dup\ priz\ materialul se ndep\rteaz\ din cavitatea oral\, verificnduse calitatea amprent\rii. Timpul doi al amprent\rii n 2 timpi se poate realiza cu ajutorul
materialelor termoplastice sau a cerurilor.
Amprenta n 3 timpi. n primul timp se
realizeaz\ amprenta arcadei cu substructurile organice
preparate. n timpul al doilea se amprenteaz\ arcada
dentar\ antagonist\ iar n timpul al treilea rapoartele de
ocluzie dintre cele dou\ arcade. nregistrarea
rapoartelor de ocluzie se poate face utiliznd cear\ sub
form\ de pl\ci de forma arcadei cu suport textil. Aceste
pl\ci vor fi plasate ntre suprafe]ele ocluzale, pacientul
nchiznd gura n pozi]ia de ocluzie centric\. Alte
materiale care se pot utiliza n nregistrarea raporturilor
de ocluzie sunt masele termoplastice plastifiante n
Fig. 190. Amprenta `n 3 timpi (a, b ,c)
momentul nregistr\rii. Mai exist\ [i posibilitatea de a
nregistra ocluzia pe suporturi din plas\ sub]ire fixate la
un cadru metalic pe suprafa]a c\rora se a[eaz\ material siliconat sau past\ de eugenat de zinc,
care nu ofer\ opozi]ie la mi[carea de nchidere.

122

Amprenta global\
Se refer\ la amprentarea `ntregii arcade dentare.
se poate face:
`ntr-un timp (arcada de lucru, antagoni[tii [i ocluzia concomitent);
`n 2 timpi (arcada de lucru sau antagoni[tii `ntr-un timp si ocluzia `n timpul doi);
`n trei timpi (fiecare element `nregistrat printr-o amprent\ separat\).

Fig. 191. Amprenta


global\ `ntr-un timp

Fig. 192. Amprentarea


global\ `n 2 timpi

Fig. 193. Amprenta global


`n 3 timpi

Ca tehnic\, amprenta global\ poate fi:

1. Amprenta cu ghidaj unitar (segmentar\)


Pentru amprentarea dintelui preparat se folose[te inelul, care reprezint\ ghidajul unitar.
Se utilizeaz\:
Inel de cupru;
Inel prefabricat;
Inel din folie termoplastic\;
~n prima etap\ se realizeaz\ amprentarea dintelui
preparat cu inel [i masa de amprent\, peste care se
`nregistreaz\ supraamprenta de situa]ie, care va reda
pozi]ia prepara]iei `n ansamblul arcadei;
Dup\ tehnica utilizat\ (2 sau 3 timpi) se vor `nregistra
[i celelalte elemente necesare tehnicianului (arcada
antagonist\ [i ocluzia).
Fig. 194. Amprenta cu ghidaj unitar
Tehnica amprentei cu inel [i mas\ termoplastic\
1. Alegerea inelului de cupru (cheia Herbst).
2. Adaptarea inelului:
Transversal\: contactul inelului pe toat\ circumferin]a coletului.
Verificare:
- Cu sonda 17 prin palpare;
- Prin introducerea acului Miller;
- Cu lumina proiectat\ `n inel cu ajutorul oglinzii dentare.

123

Axial\: urmare[te conformarea marginilor inelului `n raport cu gingia marginal\ liber\.


Tehnica:
1. Pozi]ionarea inelului;
2. Trasarea liniei paralel cu festonul gingival;
3. Se sec]ioneaz\ inelul sub conturul gingival trasat;
4. Bizotare intern\ `n unghi de 450 (numai la inelul de cupru);
5. Verificare.
Ocluzal\: se scurteaz\ lungimea inelului prin t\iere [i `ndep\rtare sau prin t\iere [i
r\scroirea marginilor, astfel `nc^t inelul de cupru s\ permit\ ocluzia normal\ c^nd este a[ezat pe
substructura preparat\.

Fig. 195. Adaptarea inelului de cupru

Fig. 196. Amprentarea unitar\

Realizarea amprentei propriu-zise


1. se `ncarc\ inelul cu material termoplastic plastifiat dinspre gingival spre ocluzal;
2. se pozi]ioneaz\ inelul cu material termoplastic ramolit prin presiune la nivel ocluzal pe
inel cu spa]iu de refluare, menaj^nd ocluzal un spa]iu de refluare al excesului de material;
3. r\cire cu spary aer-ap\;
4. `ndep\rtarea amprentei cu cle[te crampon `nc\lzit (pentru inelul de cupru);
5. verificare.
Realizarea amprentei de situa]ie
~n acest fel se realizeaz\ completarea amprentei unitare realizate cu inel [i mas\ termoplastic\.
Tehnica de lucru:
1. Materialul de amprent\ e preg\tit [i `nc\rcat `n portamprenta standard;
2. Portamprenta `nc\rcat\ este aplicat\ centrat pe c^mpul protetic, exercit^nd
presiune dinspre posterior spre anterior (se evit\ curgerea materialului de
amprent\ spre zonele reflexogene);
3. Dupa priz\, demularea amprentei de situa]ie trebuie s\ antreneze [i amprenta
unitar\.
Se poate realiza `n unul, doi sau trei timpi.
(Exersa]i descrierea acestor tipuri de amprentare).

124

2. Amprenta global\ f\r\ ghidaj unitar


Substructura organic\ preparat\ este `nregistrat\ concomitent cu restul arcadei [i nu se mai
realizeaz\ ghidajul unitar prin utilizarea inelului de cupru.
Principala problem\ este relevarea corect\ a sulcusului gingival [i asigurarea p\trunderii
materialului fluid de amprentare `n sulcus.
Se utilizeaz\ urmatoarele metode de etalare a sulcusului:
1. Firul de bumbac simplu sau dublu;
2. Metode chimice (Expansyl, Gingifoam);
3. Metoda chiuretajului rotativ Rex Ingraham;
4. Metoda evic]iei cu electrocauterul;
Tehnicile cele mai cunoscute de amprentare global\ f\r\ ghidaj unitar sunt:
2. 1. Tehnica de sp\lare sau wash(2 materiale, 2 timpi)
Se folosesc siliconi de dou\ consisten]e diferite: v^scos [i fluid, [i portamprente cu
reten]ii.
Metoda de lucru:
1. alegerea portamprentei;
2. se prepar\ materialul vascos [i se introduce `n amprent\;

Fig. 197. Aplicarea firului de bumbac

Fig. 198. Prepararea metrialului v^scos

3. se `nregistreaz\ amprenta `n cavitatea bucal\;

Fig. 199. Aplicarea materialului


`n portamprenta standard v^scos

Fig. 200. Amprenta `nregistrat\


cu materialul v^scos

4. `ndep\rtarea zonelor de reten]ie [i formarea cu bisturiul a unor [an]uri de eliminare


a fluidului;
5. prepararea materialului fluid;

125

Fig. 201. Prepararea materialului fluid de amprentare

Fig. 202. Prepararea materialului fluid


6. `nc\rcarea materialului fluid `n portamprent\;
7. amprentarea [i verificarea aspectului final.

Fig. 203. ~nc\rcarea materialului fluid


`n portamprent\

Fig. 204. Aspect final al amprentei realizate

Discu]ia metodei:
aceast\ tehnic\ este mare consumatoare de timp;
este supus\ erorii pentru c\ dac\ medicul nu `ndep\rteaz\ suficient material din preamprent\,
pot s\ apar\ distorsiuni care pe model determin\ apari]ia de plusuri (o bul\ de material,
care din lips\ de spa]iu pentru refluare, va r\m^ne pe substructurile organice).

Fig. 205. Deficien]e posibile `n tehnica wash

126

Solu]ia:
Utilizarea foliei de separare din polietilen\;
O folie sub]ire [i rugoas\ e aplicat\ pe materialul v^scos `n timpul `nregistr\rii primei
faze (pre-amprenta). Folia se `ndep\rteaz\ ulterior, dar r\m^ne spa]iu suficient pentru
materialul fluid. Ideal: pre-amprenta se `nregistreaz\ `nainte de preparare. ~n lipsa foliei
se poate utiliza tifon.

Fig. 206. Utilizarea foliei de separare


2.2. Tehnica dublului amestec realizat concomitent
Cei doi siliconi de consisten]e diferite sunt utiliza]i `n acela[i timp (portamprenta se `ncarc\
cu material v^scos, substructurile organice sunt `nc\rcate cu material fluid aplicat cu seringa).

Fig. 207. ~nc\rcarea `n sering\ cu spatula a


materialului fluid

Fig. 208. ~nc\rcarea materialului fluid `n


sering\ prin rularea `n con a h^rtiei pe care
s-a preparat materialul

Pentru ob]inerea celor mai bune rezultate, v^scozitatea celor doua materiale trebuie s\ fie c^t
mai apropiat\.

Fig. 209. Aplicarea materialului fluid `n


cavitatea bucal\

Fig. 210. Utilizarea seringii Dunlop

127

Discu]ia metodei:
materialul v^scos `mpinge materialul fluid, astfel detaliile de pe suprafa]a cervical\ nu
sunt `nregistrate, [i pot s\ apar\ distorsiuni pe `ntreaga suprafa]\ a amprentei.

Fig. 211. Deficien]e ale tehnicii de amprentare


Solu]ia:
folosirea materialelor cu v^scozit\]i asem\n\toare [i o bun\ reproducere a detaliilor.

Fig. 212. Amprente corecte


2.3. Tehnica amprent\rii cu un singur material (un material, un timp)
se mai nume[te tehnica monofazic\;
se utilizeaz\ doar cu ajutorul siliconilor de adi]ie.

Fig. 213. Siliconi de adi]ie. Se livreaz\ `n cartu[ cu pistol aplicator


cu mixare-dozare automat\

128

Discu]ia metodei:
lipsa de reproducere a detaliilor;
demularea amprentei de pe modelul de gips dificil\ ceea ce cre[te riscul deterior\rii
modelului.

Fig. 214. Deficien]e posibile ale metodei


Solu]ia:
utilizarea unei portamprente individuale confec]ionate clasic pe baza unei amprent\ri
preliminare
portamprenta utilizat\ nu trebuie s\ fie perforat\ pentru a realiza o presiune uniform\ `n
timpul amprent\rii.

Fig. 215. Portamprenta individual\


realizat\ `n laborator

Fig. 216. Amprenta realizat\


cu portamprenta individual\

2.4. Tehnica amprentei parcelare cu portamprenta standard prin dublu amestec (dou\
materiale, un timp)
alegerea portamprentei adecvate situa]iei clinice;
aplicarea adezivului.

Fig. 217. Aplicarea adezivului pe


portamprenta parcelar\

Fig. 218. ~nc\rcarea materialului chitos

129

`nc\rcarea materialului chitos `n portamprent\ (materialul chitos [i materialul fluid au


consisten]e asem\n\toare);
aplicarea simultan\ de material fluid cu seringa `n jurul substructurilor organice `n
cavitatea oral\ a pacientului dupa izolarea [i uscarea c^mpului;

Fig. 219. Aplicarea cu seringa


a materialului fluid

Fig. 220. Aplicarea portamprentei


`n cavitatea oral

aplicarea portamprentei parcelare `n cavitatea


oral\;
verificarea aspectului final.
5. Tehnica amprentarii parcelare `n bol muscat
prepararea materialului siliconic;
introducerea bolului de material
hemicadranul de interes;
pacientul e invitat s\ oclud\;

Fig. 222: Aplicarea bolului de material pe


hemicadranul de amprentat

pe
Fig. 221. Aspectul final al amprentei

Fig. 223: Aspectul amprentei primare


`n bol mucat

dup\ priz\ bolul e `ndep\rtat [i preg\tit pentru


amprentarea wash cu material fluid ([an]uri de
desc\rcare, `ndep\rtarea langhetelor sub]iri, uscare);
se introduce material fluid [i se realizeaz\
amprenta de fidelitate.

Fig. 224: Aspect final al amprentei


`n bol mu[cat

130

6. Tehnica amprent\rii cu ajutorul portamprentei `n H (un timp)


se folosesc portamprente parcelare de forma literei H `n sec]iune;

Fig. 225. Portamprenta `n H


(zona frontal\)

Fig. 226. Portamprenta `n H (zona


lateral\) `nc\rcat\ cu material chitos

Tehnica:
1. alegerea portamprentei;
2. prepararea materialului siliconic v^scos [i `nc\rcarea portamprentei;
3. centrarea pe c^mp [i ocluzia realizat\ de pacient;
4. demulare;
5. `ndep\rtarea pere]ilor sub]iri, realizarea [an]urilor de desc\rcare;
6. aplicarea materialului fluid pe ambele p\r]i;
7. amprentarea de fidelitate.

Fig. 227. Aspectul final al amprentei

131

CHESTIONAR
1. Care este scopul amprentrii ?
2. Ce caracteristici generale trebuie s ndeplineasc o amprent corect ?
3. Cum se realizeaz amprenta ntr-un timp ? Dar n doi timpi?
Dar n trei timpi ?
4. Care sunt etapele de lucru n amprenta de splare (2 materiale, 2 timpi) ?
Care sunt deficienele posibile ale tehnicii i cum le remediem ?
5. Cum se realizeaz amprenta cu dublu amestec realizat concomitent ?
Care sunt deficienele amprentei i cum le remediem ?
6. Cum se realizeaz tehnica amprentrii cu un singur material ?
Care e deficiena i care soluia ?
7. Amprenta parcelar n bol mucat este o amprentare avantajoas ?

132

Capitolul 15
MACHETAREA RECONSTRUC}IEI PROTETICE
Machetarea `n protezarea fix\
Macheta este definit\ ca fiind reprezentarea `n cear\ sau acrilat a viitoarei construc]ii
protetice [i reproduce `n detaliu forma [i dimensiunile reconstruc]iei.
Macheta va fi ambalat\ `ntr-un material special care s\ compenseze dilatarea termic\ a
metalului topit [i apoi va fi turnata `n metal.
Materiale utilizate pentru realizarea machetelor `n reconstruc]iile fixe
1. ceara de modelat machete (ceara de inlay), care se livreaz\ sub form\ de batoane
albastre sau verzi.
Caracteristici:
foarte fidel\;
fluiditate crescut\;
duritate;
nu prezin\ modific\ri volumetrice;
arde f\r\ reziduuri.
2. acrilat autopolimerizabil.
Materialul are urm\toarele caracteristici:
fidelitate suficient\;
duritate crescut\;
faza plastic\ suficient\;
iritant;
rugos.

Fig. 229. Ambalarea machetei


`n vederea turn\rii

Macheta se poate realiza prin mai multe tehnici diferite:


metoda de machetare direct\ n cavitatea oral\ a pacientului, folosit\ la fabricarea
inlay-uri, care nu necesit\ refaceri importante la nivelul punctului de contact sau la
nivelul marginii gingivale (ex: inlay cls.I pe premolarii maxilari).
metoda indirect\ n care macheta este modelat\ de tehnicianul dentar pe modelul de
lucru montat n simulator.
metoda mixt\ de modelare, cnd macheta realizat\ de tehnician este modelat\ n
cavitatea oral\ de medic n spe]\ la nivelul marginilor pe dintele natural.

Fig. 230. Machetarea direct\

Fig. 231. Machetarea indirect\

133

Machetarea direct\
4.1. Machetarea direct\
Realizarea direct\ n cavitatea oral\ a machetei scurteaz\ timpul de tratament protetic,
excluznd amprentarea, turnarea modelului [i machetarea n laborator.
Totu[i manopera este dificil\, cere cmp operator [i vizibilitate perfect\ [i de asemenea o
bun\ manualitate a medicului operator.
Sunt posibil de machetat direct doar mici restaur\ri protetice fixe de tipul incrusta]iilor
intratisulare care nu interfer\ zone de modelaj dificil cum ar fi redarea redarea punctelor de
contact sau rapoartele cu parodon]iul marginal.
Indica]iile de utilizare a metodei machet\rii directe sunt:
inscrusta]ii intratisulare pu]in voluminoase
inlay onlay de substitu]ie prin dubla pies\ protetic\
pe din]i vizibili
cavit\]i cu acces [i vizibilitate suficiente
la bolnavi cooperan]i, calmi
cnd saliva]ia e normal\.
Contraindica]ii:
nu exist\ acees [i vizibilitate corespunz\toare
microstomii
saliva]ie abundent\
reconstituiri inlay ntinse
cnd sunt necesare modelaje complexe
la pacien]i necooperan]i.

A. Tehnica de realizare a machetei directe


a. Tehnica de realizare a machetei directe
n tehnica de realizare a machet\rii directe trebuie s\ ob]inem colaborarea pacientului care
va trebui s\ se adapteze unei [edin]e relativ lungi de modelare.
Se ncepe cu izolarea foarte bun\ a cmpului operat cu dig\ [i aspiratoare de saliv\. Dup\
cur\]area perfect\ a cavit\]ii de inlay, se usuc\ cavitatea [i se izoleaz\ cu un strat sub]ire de ulei de
parafin\ care s\ opreasc\ aderarea cerii de substructura organic\ [i imposibilitatea scoaterii machetei.

Fig. 232. Situa]ia ini]ial\

Fig. 233. Izolarea cu vaselin\ a cavit\]ii de inlay

Ceara albastr\ de inlay este ramolit\ la flac\r\ moderat [i se realizeaz\ un trunchi de con din
cear\ moale care va fi ndesat n cavitate. Se urm\re[te adoptarea foarte bun\ a materialului de

134

machetare la pere]ii cavit\]ii. ndesarea materialului [i modelajul primar se pot realiza cu instrumente
speciale de modelaj numite instrumente Ward dup\ numele autorului care le-a imaginat.

Fig. 234. {tupuirea cerii

Fig. 235. Modelaj ocluzal Ward

Urmeaz\ modelarea func]ional\. Pacientul nchide gura [i realizeaz\ diduc]ii mandibulare


care vor modela func]ional macheta n cear\.
Modelajul func]ional este urmat de modelajul morfologic al suprafe]ei ocluzale. Acolo unde
este cazul se continu\ prin modelarea fe]elor laterale ale machetei, respectndu-se realizarea
convexit\]ilor normale dentare.

Fig. 236. Modelaj morfologic

Fig. 237. Macheta cu ans\

Refacerea punctelor de contact este dificil\ n cavitatea oral\ deoarece duce la puncte de
contact slabe, incorecte, care trebuie completate n laborator cu cear\ n exces. Punctul de
contact trebuie plasat la unirea a 2/3 gingivale cu 1/3 ocluzala a fe]ei proximale [i trebuie s\ fie
nso]it de o modelare adecvat\ a restaura]iei sub punctul de contact care s\ menajeze papila
interdentar\ [i s\ asigure un contact intim la [an]ul gingival.
Aceste deziderate sunt foarte greu de realizat prin metoda direct\ de
machetare.
Dezinser]ia machetei n cear\ se realizeaz\ cu ajutorul unor anse de
srm\ introduse n machet\, acolo unde macheta are grosimea cea mai
mare.
Formele tijelor sunt specifice pentru tipul de incrusta]ie, astfel:
pentru incrusta]ia simpl\ tija este un segment drept, lung de 3 cm;
pentru incrusta]ia clasa a II-a sau M-O tija are forma de U cu
bra]e inegale;
pentru incrusta]ia MOD tija are forma de U cu bra]e egale.
Tijele metalice folosesc pentru scoaterea machetei din cavitate,
transportul machetei n laborator [i ambalare. Dup\ ambalare ele devin
Fig. 238. Aspect
viitoarele canale de curgere a aliajului metalic topit n tipar.
final machet\

135

Machetarea prin metoda direct\ se poate realiza [i prin utilizarea acrilatelor


autopolimerizabile. Utilizarea acrilatelor n machetarea direct\ prezint\ dejavantajul c\ n cazul
n care cavitatea de inlay prezint\ zone retentive, dezinser]ia machetei devine imposibil\,
impunndu-se ndep\rtarea ei cu ajutorul frezei.
Dup\ realizarea machetelor [i verificarea lor cu aten]ie, acestea vor fi transportate la
laborator cu mare grij\ pentru a nu se produce deforma]ii. La laborator macheta este ambalat\ [i
va servi la turnarea aliajului metalic.

B. Tehnica de modelare direct\ pentru MOD


1. crearea unui c^mp operator [i izolarea acestuia;
2. cur\]area cavit\]ii de inlay; uscare;
3. izolare cu un strat de parafin\ (glicerin\);
4. construirea machetei cu ajutorul cerii albastre;
5. modelarea func]ional\;
6. confec]ionarea ansei de s^rma [i a reten]iilor;
7. `nc\lzirea ansei;
8. `nfingerea ansei `n macheta de cear\;
9. dezinser]ia machetei;
10. verificarea.

Fig. 239. Crearea unui c^mp operator


[i izolarea acestuia

Fig. 241. Construirea


machetei cu ajutorul cerii
albastre

136

Fig. 240. Izolare cu un strat


de parafin\ (glicerin\)

Fig. 242. Modelarea func]ional\

Fig. 243. Confec]ionarea reten]iilor

Fig. 244. ~nc\lzirea ansei

Fig. 245. ~nfingerea ansei


`n macheta de cear\

Fig. 246. Dezinser]ia machetei

Fig. 247. Machet n cear cu ans

137

Fig. 248. Algoritm clinico--tehnologic de confec]ionare al unui inlay

138

Fig. 249. Algoritm clinico-tehnologic de confec]ionare a unei coroane de `nveli[

139

CHESTIONAR
1. Din ce materiale se realizeaz machetele ?
2. Care este scopul unei machete ?
3. Care sunt indicaiile pentru o machetare direct ?
4. Care este tehnica de realizare a unei machetri directe ?
5. Cum se modific algoritmul clinico-tehnologic de confecionare al unui
inlay prin utilizarea tehnicii de machetare direct ?

140

Capitolul 16
M|{TILE DE PROTEC}IE
Se `ncadreaz\ `n mijloace mecanice de protec]ie a substructurilor organice [i constau `n
protezare provizorie.
Particularit\]ile pl\gii dentinare, care rezult\ `n urma prepar\rii substructurilor organice,
impun m\suri urgente de protec]ie, [i aceasta deoarece plaga dentinar\ nu are posibilit\]i de
ap\rare locala.
Scopul tratamentului pl\gii dentinare [i al protec]iei substructurilor organice este de a opri
penetrarea toxinelor [i a florei microbiene spre ]esutul pulpar, de a `mpiedica scurgerea limfei
dentare [i de a p\stra integritatea func]ional\ a pulpei [i a odontobla[tilor care o compun.
Rolul mtii
1.
Asigur protecia plgii dentinare rezultate n urma preparrii dintelui. n cazul
dinilor vitali are o mare importan prin pstrarea vitalitii i asiguarea confortului
pacientului.
2.
Reface imediat estetica pacientului. Pe masc se pot face modificri (returi
adausuri de material) privind forma, volumul, plasarea convexitilor dentare etc n
scopul obinerii unui efect ct mai bun.
3.
Restabilete contactele ocluzale statice i dinamice, punctele de contact cu vecinii i
antagonitii. n acest fel sunt limitate migrrile dentare care pot surveni dup
preparare sau n cazul preparaiilor plurale plasate distal; pstreaz dimensiunea
vertical de ocluzie.
4.
Menine volumul i poziia corect fiziologic a gingiei marginale. Se poate realiza
dirijarea cicatrizrii parodontale la nivelul dinilor preparai consecutiv unui
tratament parodontal, gingivectomie, preparaie subgingival.
5.
n cazul preparaiilor subgingivale, purtarea mtii i confirmarea parodontal pe care
o antreneaz ajut n faza de amprentare la ptrunderea n sulcus a materialului
fluid i redarea corect a joint-ului periferic n amprent.
Mijloacele mecanice de protec]ie cele mai cunoscute pot fi grupate dup\ cum urmeaza:
a. cape de protec]ie prefabricate
Reprezint\ coroane de nveli[ realizate din acrilat sau metal, livrate `n garnituri cu
m\rimi variabile. Medicul trebuie s\ urm\reasc\ adaptarea axial\ [i transversal\ a
coroanei provizorii, dup\ care aceasta va fi cimentat\ provizoriu pe dintele preparat.
Acest tip de protec]ie este favorabil prepara]iilor unidentare, singulare; `n construc]iile
plurale, nu trateaz\ bre[a edentata, [i din aceast\ cauz\ se prefer\ utilizarea altor
mijloace de protec]ie provizorie.
b. capele din celuloid
Pot fi folosite la confec]ionarea de urgen]\, `n cabinet, a unei coroane de protec]ie,
utiliz^nd fie acrilat, fie chiar compozit foto.
c. conformatorul
Reprezint\ suportul material `n care se poate realiza o masca de protec]ie care acoper\
mai mul]i din]i. Conformatorul este confec]ionat prin vacumare din folie transparenta
pe baza unui model preliminar.
d. masca Scutan

141

Fig. 250. Cape de protec]ie

Fig. 251. Cape de celuloid

Fig. 252. Conformator prefabricate


Masca Scutan
Numit\ dup\ cel care a imaginat tehnica.
Permite realizarea `n cabinet a unei construc]ii provizorii din acrilat autopolimerizabil.
Indicat\ `n mod special dupa `ndep\rtarea unor lucr\ri protetice (se poate asigura o
grosime suficient\ pentru acrilatul din masca).
Tehnica de lucru
amprentare preliminar\ cu alginat `nainte de `ndep\rtarea lucr\rilor vechi;
`ndep\rtarea lucr\rilor [i prepararea substructurilor organice;
`n amprenta preliminar\ se `ncarc\ acrilatul autopolimerizabil;
vaselinarea din]ilor preparati;
repozi]ionarea amprentei `n cavitatea oral\;
este obligatorie: mi[carea de scoatere a portamprentei de pe substructura organic\,
pentru c\ acrilatul fiind rigid dupa priz\, masca nu poate fi `ndepartat\ de pe c^mp;
ndeprtarea amprentei cu tot cu masc, din cavitatea oral, dup priza materialului
acrilic.

UTILIZAREA M|{TII SCUTAN ~N METODA RECONSTITUIRII


Indica]ii:
inlay complex trifatetat;
inlay-onlay metalic;
onlay ocluzal metalic.

142

Etape practice de realizare `n cabinet


1. amprenta dintelui `nainte de preparare dac\ apar goluri sau defecte se poate realiza
completarea cu cear\ albastr\ de modelat, material compozit sau ciment;
2. prepararea materialului acrilic autopolimerizabil.
Trebuie s\ se a[tepte faza de desprindere `n fire, c^nd materialul este a[ezat `n amprent\,
cu grij\ pentru a se elimina bulele de aer;

Fig. 253. Amprentarea preliminar\


`n amprent\

Fig. 254. ~nc\rcarea materialului acrilic

3. vaselinarea dintelui preparat;


4. repozi]ionarea amprentei `n cavitatea oral [i o mi[care de scoatere a amprentei. fr de
care, acrilatul fiind un material rigid poate face priz n diferite anfractuoziti i n acest fel
poate fixa masca pe dinte, ndeprtarea acestuia fiind imposibil.

Fig. 255. Aspect dup priza


acrilatului

Fig. 256. Prelucrare mecanic\ a m\[tii

5. dup\ priza complet a materialului acrilic, amprenta cu tot cu masc este scoas din
cavitatea bucal;
6. amprenta se spal; poate fi folosit ap cald care s definitiveze priza;
7. se scoate masca cu excese din amprente;
8. se prelucreaz\ mecanic masca cu proba n c.b.;
9. cimentarea provizorie a m\[tii pe din]i.

Fig. 257. Aspect final masc\

143

ETAPELE RECONSTITUIRII REALIZATE N LABORATOR


n cabinet se nregistrez\ o amprent\ nainte de prepara]ia clinic\ [i se transfer\
laboratorului de tehnic\ dentar\. Se toarn\ un model de lucru. Pe modelul de lucru se
completeaz\ morfologia dentar\ distrus\ cu cear\ de inlay.
se realizeaz\ o amprentare peste modelul n gips;
se realizeaz\ t\ierea marginilor sub]iri gingivale din amprent\;
se nregistreaz\ o amprent\ n alginat a dintelui preparat, [i se toarn\ modelul;
n amprenta realizat\ peste modelul n gips se toarn\ acrilat autopolimerizabil [i se
introduce modelul turnat al prepara]iei clinice;

Fig. 258. Amprentare `nainte de preparare

Fig. 259. ~nc\rcarea amprentei cu acrilat


autopolimerizabil

cele dou\ elemente amprent\ [i model sunt solidarizate pn\ la priza materialului

Fig. 259. Solidarizarea amprentamodel

Fig. 260. Realizarea conformatorului

urmeaz\ demularea [i prelucrarea.


Metoda practic\ (utilizare de conformatori)
amprentarea n cabinet nainte de prepara]ia clinic\;
se toarn\ un model de lucru pe care se completeaz\ distruc]iile dentare dac\ acestea
exist\.
se confec]ioneaz\ un conformator din plastic;
dup\ prepara]ia clinic\ se realizeaz\ umplerea conformatorului cu acrilat autopolimerizabil [i repozi]ionarea n cavitatea bucal\;
prelucrare [i lustruire final\;

UTILIZAREA M|{TII SCUTAN ~N METODA ACOPERIRII


Indica]ii:
pentru toate tipurile de coroane;
pentru punile dentare n cazurile n care pacientul a avut o lucrare protetic ce trebuie
ndeprtat.

144

Metoda practic\: tehnica Scutan


completarea coroanelor vechi la colet;
amprentare preliminar\ (1);
ndep\rtarea lucr\rilor conjuncte [i finisare (2);
vaselinarea dinilor din cavitatea bucal pentru a opri aderarea acrilatului la priz (3):
prepararea materialului acrilic (4-5);
ncrcarea acrilatului n amprent (6);
repozi]ionarea amprentei cu material autopolimerizabil (7);
ndeprtarea amprentei cu materialul acrilic cu priz executat (8);
aspectul primar al mtii dup scoaterea din amprent (9);
prelucrare mecanic (10);
proba n cavitatea bucal (11);
cimentare provizorie masc (12);
finisarea [i lustruirea final\.

10

11
Fig. 261. Etapele realiz\rii m\[tii Scutan

12

145

Metoda practic\: coroane de protec]ie din compozit fotopolimerizabil cu ajutorul capei de


celuloid
preparatia dentar\;
adaptarea capei vacuumate;
nc\rcarea cu material compozit fotopolimerizabil;
fotopolimerizare;
finisarea [i adaptarea n ocluzie.

Fig. 262. Situa]ia ini]ial\

Fig. 263. Adaptarea capei vacuumate

Fig. 264. nc\rcarea cu material compozit

Fig. 265. Situa]ia final\ fotopolimerizabil

Metoda practic\: confec]ionarea unei m\[ti de protec]ie, cnd exist\ un spa]iu edentat
amprentarea;
turnarea modelului;
fixarea dintelui de acrilat pe model pentru acoperirea spa]iului edentat;
confec]ionarea unui conformator n vacuum;
dup\ prepararea clinic\ se ncarc\ acrilat n conformator [i se pozi]ioneaz\ n cavitatea oral\;
preparare dupa priz\ [i finisare;
Avantajele unei restaur\ri temporare sunt considerabile [i recomand\ utilizarea acestora pe
scar\ larg\:
protejeaz\ efectiv organul pulpar prin nchiderea canaliculelor dentinare;
men]ine pozi]ia corect\ a parodon]iului marginal sau faciliteaz\ vindecarea marginii gingivale libere, conformnd sulcusul, dac\ restaurarea temporar\ survine dup\ o gingivectomie
asigur\ men]inerea pozi]iei corecte a dintelui n raport cu din]ii vecini [i antagoni[ti;
reface morfologia [i func]ia dintelui preparat, men]innd pacientul n mediul lui social;
protejeaz\ ]esuturile moi de vecin\tate (mucoas\, limb\);
permite exercitarea tehnicilor de igien\ corecte;
faciliteaz\ adaptarea pacientului la microproteza definitiv\.

UTILIZAREA M|{TII SCUTAN ~N METODA SUBSTITUIRII


Devine necesar\ c^nd `n urma `ndep\rt\rii lucr\rilor protetice constat\m ca s-au produs
distruc]ii de din]ii st^lpi devitaliza]i anterior.
amprentare preliminar\ `nainte de `ndep\rtarea lucr\rilor vechi;
`ndep\rtarea lucr\rilor vechi;
prepararea substructurii organice pentru metoda substituirii.
~n cazul unei distruc]ii majore coronare a dintelui, reconstruc]ia protetic\ nu mai poate avea
stabilitate (lipse[te agregarea coronar\), [i astfel devine necesar\ confec]ionarea unui dispozitiv
radicular, pentru ob]inerea unei agreg\ri radiculare.

146

Fig. 266. Dispozitivul radicular al unei m\[ti provizorii `n metoda substituirii


Un astfel de dispozitiv se poate confec]iona `n felul urmator:
Confec]ionarea unei m\[ti provizorii tip Scutan
izolarea cu vaselin\ a lojei radiculare;
introducerea sub presiune a materialului preparat (acrilat autopolimerizabil,
compozit autopolimerizabil, compozit fotopolimerizabil);
armarea dispozitivului radicular prin introducerea unui [tift care s\ aib\ o lungime
mai mare dec^t loja radicular\.
Urmeaz\ confec]ionarea por]iunii coronare care se face prin:
plasarea de material acrilat `n amprenta preliminar\;
centrarea amprentei pe c^mp;
demulare;
preparare mecanic\;
cimentare provizorie.

7
8
Fig. 267. Etapele realiz\rii m\[tii provizorii `n metoda substitu]iei

147

Confec]ionarea unei m\[ti provizorii cu capa prefabricat\


Dac se prefer aceast tehnic, trebuie avut n vedere faptul c adoptarea unei cape prefabricate
e dificil dac nu dispunem de o garnitur variat de cape.
Etapele prin care se poate confeciona o masc provizorie cu cap prefabricat sunt cele ce
urmeaz:
prepararea dintelui pentru metoda substituirii;
alegerea unei cape de celuloid potrivite [i adaptarea acesteia;
izolarea cu vaselin\ a lojei radiculare;
prepararea acrilatului autoplomerizabil, care se modeleaz\ ca un baton;
verificarea unui [urub dentatus ales mult mai lung peste acrilat `n canal;
verificarea corectitudinii dispozitivului radicular realizat;
prepararea acrilatului [i `nc\rcarea capei;
pozi]ionarea capei pe bont, `nglob^nd [i st^lpul. ~n urma prizei, materialului din cap\
se une[te cu dispozitivul radicular.
prelucrare mecanic\;
cimentare provizorie.
Confec]ionarea unei m\[ti provizorii cu capa prefabricat\ i tift de fibr de sticl
aspectul pinurilor din fibr de sticl;
prepararea s.o. pentru con de substituie;
adoptarea capei prefabricate la bontul restant prin tiere cu foarfeca;
pinul cu material acrilic fotopolimerizat in situ;
proba capei;
fotopolimerizarea materialului foto din cap;
reconstituire extemporanee cu finisarea final.

.
1

7
Fig. 269. Etapele de realizare a unei m\[ti provizorii cu cap\ prefabricat\

148

CHESTIONAR
1. Care este rolul unei mti de protecie ?
2. Care sunt mijloacele mecanice de protecie cele mai cunoscute ?
3. Care sunt indicaiile de utilizare a mtii Scutan ?
4. Care sunt etapele de lucru pentru obinerea unei mti Scutan ?
5. Ce materiale se utilizeaz pentru confecionarea mtii Scutan ?
6. Cum pot realiza o masc de protecie cu cap prefabricat ?

149

Capitolul 17
PREPARAREA DENTAR ASISTAT DE CALCULATOR
Prefaarea etapelor clinice, la pacient, de manopere de simulare este esenial n cultivarea
abilitilor practice ntr-un domeniu n care acestea dein o pondere important cu profund
impact asupra unei finaliti clinice de success
Sistemul Dent Sim este un sistem computerizat, grefat pe componenta educaional, ce permite
studenilor Facultii de Medicin Dentar simularea n timp real a unor manopere clinice pe modele,
cu monitorizarea i verificarea corectitudinii acestora prin sistem automat, computerizat.

Este foarte important ca studentul s realizeze fiecare manoper practic din teritoriul
odontoterapiei restauratoare sau al proteticii dentare pe simulator, ns esenial este controlul
corectitudinii acesteia ce poate fi materializat de acest sistem performant, ce realizeaz
coreciile pe monitor, studentul nsuindu-i etapele, nvnd n acelasi timp care este imaginea
final la care trebuie s tind. Simularea asistat de calculator guverneaz sistemele de
nvmnt actuale, conducnd la pregtirea riguroasa a studentului n etapa premergtoare
activiii clinice, studentul tiind n orice moment unde a greit, i ce trebuie s fac pentru a
prepara correct o substructur organic sau o cavitate n acord cu exigenele metodelor i
tehnicilor terapiilor moderne.
Elemente componente
Acest sistem reunete dou componente, prima este reprezentat de modelul pe care se
simuleaz manopera terapeutic din sfera medicinei dentare, cealalt component fiind
reprezentat de calculator, pe care este instalat i accesat programul specific manoperei
efectuate, pe monitor putnd fi vizualizate n orice moment coreciile metodei specifice de
preparare.
Structura sistemului soft-ware
1. COMPONENTE PRINCIPALE
1.1 Baza de date ce servete pentru stocarea tuturor fiecrui tip de preparaie n parte,
pentru fiecare dinte n acord cu protocolul de lucru n vederea aplicrii unui anumit tip de
restaurare. Astfel programul are stocat informaia ideal pentru fiecare etap din algoritmul
preparrii, ceea ce realizeaz studentul superpozndu-se pe imaginea ideal, ca urmare a acestei
aciuni apar elementele de corectur, identificndu-se dimensiunile sau orientarea greit a unui
perete dentar. Ceea ce constituie un avantaj net este reprezentat de faptul c studentul se poate
redresa singur, urmrind imaginea de pe monitor

150

1.2 Motorul de inferene reprezentat de un program care conine elementele de control,


procedurile sau operatori, cu ajutorul crora se exploateaz baza de cunotine pentru efectuarea
de raionamente n vederea obinerii de soluii, recomandri sau concluzii;
2. COMPONENTE SECUNDARE:
2.1 Interfaa de dialog permite interactiunea cu utilizatorii n timpul sesiunilor de
consultare, i accesul acestora la faptele i cunotinele din baz pentru adugare sau
actualizare;
2.2 Modulul de achiziie ajut utilizatorul expert s introduc cunotiinte ntr-o form
recunoscut de sistem i s actualizeze baza de date;
2.3 Modulul explicativ are rolul de a explica utilizatorilor att cunoaterea de care dispune
sistemul, ct i procesul de raionament pe care l desfoar sau soluiile obinute n sesiunile
de consultare. Explicaiile ntr-un astfel de sistem, atunci cnd sunt proiectate corespunztor,
mbuntesc modul n care utilizatorul percepe i accept sistemul.

Protocol de lucru
1. Studentul este familiarizat cu protocolul de preparare a fiecarui tip de structura dentar
pentru un anumit tip de restaurare. Noiunile respective, derularea etapelor de derulare fiind
stocate de programul calculatorului.
2. Realizarea preparrii. Fiecare aspect al preparrii este vizualizat pe monitor, aparnd
n acelasi timp i elementul corectiv, ceea ce are un profund caracter formativ.

Exemplul selectat de preparare pentru inlay este elocvent ca i modalitate de efectuare a


manoperei practice n teritoriul proteticii dentare asistate de calculator.

151

3. Verificarea corectitudinii fiecarei etape. La etapa urmtoare se poate trece dup ce prima
etapa este ancorat n parametri optimi dimensionali.

Aportul imaginilor tridimensionale contribuie semnificativ la acomodarea studentului cu


cantitatea de substan amelo-dentinar ce trebuie ndepartat i mai ales cu identificarea
consecinelor biomecanice ale unei grosimi incorecte, corelate cu absena paralelismului, sau
alte elemente definitorii pentru fiecare protocol de lucru.
Realitatea virtual poate mbunti decisiv calitatea diagnosticului funcional i al ocluziei,
avnd condiia ca ea s nsemne nu numai simulare n sensul de imitare, ci i reprezentarea
computerizat a unor valori i mrimi reale, deschizindu-se perspective care nu pot fi obinute
cu instrumente mecanice convenionale.
Un aspect deosebit de important revine si etapei urmatoare, respectiv amprentarea optica a
cimpului protetic.
Odat realizat amprentarea optic a cmpului protetic, practicianului i este oferit
posibilitatea de importare a datelor culese n programele de grafic avansat de tip CAD, ce au
menirea de a realiza modelul virtual pe baza informaiilor obinute la amprentare.

Modelul astfel obinut poate fi vizualizat tridimensional i poate fi rotit pentru a fi studiat
din diverse perspective. n funcie de rezultatele simulrilor reconstrucia protezelor, forme i
culori variate i individualizate a dinilor, studierea comportamentului soluiei protetice alese la
diferite tipuri de solicitri- se vor realiza modificri ale design-ului viitoarei proteze pn la
obinerea unui profil corespunztor datelor oferite de cmpul protetic.
Metodele clasice de preparare sunt deosebit de importante pentru atingerea nivelului
cognitiv necesar unui bun practician, insa un fapt incontestabil este acela ca viitorul va apartine
tehnicilor de precizie, iar procesul de e-learning va fi guvernat de metodele de simulare asistate
de calculator, marker al preciziei si acuratetei.

152

BIBLIOGRAFIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Aboushelib M.N., Kleverlaan C.J., Feilzer A.J. Selective infiltration-etching


technique for a strong and durable bond of resin cements to zirconia-based. J.
Prosthet. Dent., 2007, 98:5 (379-388)
Akgungor G., Sen D., Aydin M. Influence of different surface treatment on the
short-term bond strength and durability between a zirconia post and a composite
resin core material. J. Prosthet. Dent., 2008, 99:5 (388-399)
Att W., Kurun S., Gerds T., Strub J.R. Fracture resistance of single-tooth implant-supported
all-ceramic restorations: An in vitro study. J. Prosthet. Dent., 2006, 95:2 (111-116)
Attia A., Abdelaziz K.M., Freitag S., Kern M. Fracture load of composite resin and
feldspatic all-ceramic CAD/CAM crowns. J. Prosthet. Dent., 2006, 95:2 (117-123)
Arnetzl G. CAD/CAM paving the way for modern all-ceramic application in the
dental practice. Int. J. Comput. Dent., 2007, 10:1 (105-107)
Awad M.A., Marghalani T.Y. Fabrication of a custom-made ceramic post and core
using CAD-CAM technology. J. Prosthet. Dent., 2007, 98:2 (161-162)
Balbosh A., Kern M. Effect of surface treatment on retention of glass-fiber
endodontic posts. J. Prosthet. Dent., 2006, 95:3 (218-223)
Balkaya M.C., Cinar A., Pamuk S. Influence of firing cycles on the margin
distortion of 3 all-ceramic crown systems. J. Prosthet. Dent., 2005, 93:4 (346-355)
Balkenhol M., Huang J., Wstmann B., Hannig M. Influence of solvent type in
experimental dentin primer on the marginal adaptation of Class V restorations. J.
Dent, 2007, 35:11 (836-844)
Balkenhol M., Wstmann B., Kanehira M., Finger W.J. Shark fin test and
impression quality: A correlation analysis. J. Dent., 2007, 35:5 (409-415)
Barrack G. Recent advances in etched cast restorations. J. Prosthet. Dent., 2005,
93:1 (1-7)
Barrero C., Purdy M. Fabrication of a custom impression tray using a thermoplastic
material as the tray spacer. J. Prosthet. Dent., 2005, 94:4 (406-407)
Beata Dejak, Andrzej Mlootkowski. Three-dimensional finite element analysis of
strength and adhesion of composite resin versus ceramic inlays in molars. The
Journal of Prosthetic Dentistry, Vol. 99, Issue 2, February 2008, pg. 131-140
Beier U.S., Grunert I., Kulmer S., Dumfahrt H. Quality of impressions using
hydrophilic polyvinyl siloxane in a clinical study of 249 patients. Int. J.
Prosthodontics, 2007, 20:3 (270-274)
Bonaudo D., Raimondo C., Rubino G. Single-tooth restorative treatment using an
immediate-loading CAD/CAM technique. Int. J. Comput. Dent., 2006, 9:4 (321-331)
Borges G.A., de Goes M.F., Platt J.A., de Menezes F.H., Vedovato E. Extrusion
shear strenght between an alumina-based ceramic and three different cements. J.
Prosthet. Dent.,2007, 98:3 (208-215)
Bratu D., Mikuluk L., Munteanu D. Tehnici adezive in stomatologie, Ed. Facla,
Timisoara, 1982
Bratu D., Bortun C., Zawadzki A. Punti adezive. Zece ani de experienta clinica.
Stomatologia, 1986, 33, 184-194
Bratu D., Leretter M., Rominu M. Coroana mixta. Ed. Signata, Timisoara, 1992
Bratu D. Si colab. Materiale dentare. Vol I-III, Ed. Helicon, 1994
Bratu D., Leretter M., Rominu M., Fabricky M. Posibilitati de optimizare a calitatii
stopurilor ocluzale cu incrustatii ceramice prefabricate din Beta-Quartz.
Stomatologia Bucuresti, XLIII, 3-4, pg. 3-12, 1996

153

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

154

Bratu D. Sisteme integral ceramice, Ed. Helicon, Timisoara, 1998


Bratu D., Nussbaum R. Bazele clinice si tehnice ale protezarii fixe, Ed. Signata,
Timisoara
Burlui V., Forna N., Ifteni G. Clinica si terapia edentatiei partiale intercalate reduse,
Ed. Apollonia, Iasi, 2001
Butta R, Tredwin C.J., Nesbit M., Moles D.R. Type IV gypsum compatibility with
five addition-reaction silicone impression materials. J. Prosthet. Dent., 2005,93:6
(540-544)
Brnnstrm M., Vojinovic O. Response of dental pulp to invasion of bacteria round
three filling materials. J Dent Child 1976; 43:83-89
Campos P.E.G.D.A., Barceleiro M.D.O., Sampaio-Filho H.R., Martins L.R.M.
Evaluation of the cervical integrity during occlusal loading of class II restorations.
Oper. Dent., 2008, 33:1 (59-64)
Caputi S., Varvara G. Dimensional accuracy of resultant casts made by a
monophase, one-step and two-step putty/ light-body impression technique: An in
vitro study. J. Prosthet. Dent.,2008, 99:4 (274-281)
Carvalho W., Barboza E.P., Gouvea C.V. The use of porcelain laminate veneers and
a removable gingival prosthesis for a periodontally compromised patient: A clinical
report. J. Prosthet. Dent., 2005, 93:4 (315-317)
Cavalcanti A.N., Ogata Mitsui F.H., Bovi Ambrosano G.M., Mathias P., Marchi
G.M. Dentin bonding on different walls of a class II preparation. J. Adhes. Dent.,
2008, 10:1 (17-23)
Cenci M.S., Venturini D., Pereira-Cenci T., Piva E., Demarco F.F. The effect of
polishing techniques and time on the surface characteristics and sealing ability of resin
composite restorations after one-year storage. Oper. Dent., 2008, 33:2 (169-176)
Celik G., Uludag B., Usumez A., Sahin V., Ozturk O., Goktug G. The effect of
repeated firings on the color of an all-ceramic system with two different veneering
porcelain shades. J. Prosthet. Dent., 2008, 99:3 (203-208)
Chaiyabutr Y., McGowan S., Phillips K.M., Kois J.C., Giordano R.A. The effect of
hydrofluoric acid surface treatment and bond strength of a zirconia veneering
ceramic. J. Prosthet. Dent., 2008, 100:3 (194-202)
Chevalier J., Gremillard L. Ceramics for medical applications: A picture for the next
20 years. Journal of the European Ceramic Society, In Press, Corrected Proof,
October 2008
Cho S.-H., Chang W.-G., Lim B.-S., Lee Y.-K. Effect of die spacer thickness on
shear bond strength of porcelain laminate veneers. J. Prosthet. Dent., 2006, 95:3
(201-208)
Coelho-de-Souza F.H., Camacho G.B., Demarco F.F., Powers J.M. Fracture
resistance and gap formation of MOD restorations: Influence of restorative
technique, Bevel preparation and water storage. Oper. Dent., 2008, 33:1 (37-43)
Conrad H.J., Seong W.-J., Pesun I.J. Current ceramic materials and systems with
clinical recommendations: A systematic review. J. Prosthet. Dent., 2007, 98:5 (389404)
Clelland N.L., Ramirez A., Katsube N., Seghi R.R. Influence of bond quality on
failure load af leucite- and Lithia disilicate-based ceramics. J. Prosthet. Dent., 2007,
97:1 (18-24)
Clelland N.L., Warchol N., Kerby R.E., Katsube N., Seghi R.R. Influence of
interface surface conditions on indentation failure of simulated bonded ceramic
onlays. J. Prosthet. Dent., 2006, 22:2 (99-106)

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Deliperi S. Modified matrix band design for ultra-conservative posterior


restorations. Oper. Dent., 2008, 33:3 (356-360)
Denry I., Kelly J.R. State of the art of zirconia for dental applications. Dent Mater,
2008, 24:3 (299-307)
Dietschi D., Duc O., Krejci I., Sadan A. Biomechanical considerations for the
restoration of endodontically treated teeth: A systematic review of the literature, Part
II (Evaluation of fatigue behavior, interfaces, and in vivo studies). Quintessence Int.,
2008, 39:2 (117-129)
Dilmener F.T., Sipahi C., Dalkiz M. Resistance OF Three new esthetic post-andcore systems to compressive loading. J.Prosthet. Dent., 2006, 95:2 (130-136)
Duarte S., Botta A.C., Meire M., Sadan A. Microtensile bond strengths and scanning
electron microscopic evaluation of self-adhesive and self-etch resin cements to intact
and etched enamel. J. Prosthet. Dent., 2008, 100:3 (203-210)
Duff R.E., Razzoog M.E. Management of a partially edentulous patient with
malpositioned implants, using all-ceramic abutments and all-ceramic restorations: A
clinical report. J. Prosthet. Dent., 2006, 96:5 (309-312)
Elif Pak Tunc. Finite element analysis of heat generation from different lightpolymerization sources during cementation of all-ceramic crowns. The Journal of
Prosthetic Dentistry, Vol. 97, Issue 5, May 2007, pg. 271-278
Elmaria A., Goldstein G., Vijayaraghavan T., Legeros R.Z., Hittelman E.L. An
evaluation of wear when enamel is opposed by various ceramic materials and gold.
J.Prosthet. Dent., 2006, 96:5 (345-353)
Elter C., Heuer W., Demling A., Hanning M., Heidenblut T., Bach F.-W., Stiesch-Scholz
M. Supra- and subgingival biofilm formation on implant abutments with different
surface characteristics. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 2008, 23:2(327-334)
Enrique Kogan, Sergio Rubinstein, Gad Zyman, Alan J. Nidetz. Evolution and
integration of Current Restorative Endodontic Concepts. Alpha Omegan, vol.100,
Issue 3, September 2007, pg.120-126
Ernst C.-P, Cohnen U., Stender E., Willershausen B. In vitro retentive strength of
zirconium oxide ceramic crowns using different luting agents. J. Prosthet. Dent. ,
2005, 93:6 (551-558)
Farrrell C.V., Johnson G.H., Oswald M.T., Tucker R.D. Effect of cement selection
and finishing technique on marginal opening of cast gold inlays. J. Prosthet. Dent. ,
2008, 99:4 (287-292)
Ferreira M.C., Vieira R.S. Marginal leakage in direct and indirect composite resin
restoration in primary teeth: An in vitro study. J. Dent., 2008, 36:5 (322-325)
Fischer J., Stawarczyk B., Hmerle C.H.F. Flexural strength of veneering ceramics
for zirconia. Journal of Dentistry, Volume 36, Issue 4, April 2008, pg. 316-321
Fonseca R.B., Correr-Sobrinho L., Fernandes-Neto A.J., Quagliatto P.S., Soares C.J.
The influence of the cavity preparation design on marginal accuracy of laboratoryprocessed resin composite restorations. Clin. Oral. Invest., 2008, 12:1 (53-59)
Galluci G.O., Guex P., Vinci D., Belser U.C. Achieving natural-looking morphology
and surface textures in anterior ceramic fixed rehabilitations. Int. J. Periodontics
Restorative Dent., 2007, 27:2 (117-125)
Garoushi S.K., Ballo A.M., Lassila L.V.J., Vallittu P.K. Fracture resistance of
fragmented incisal edges restored with fiber-reinforced composite. J. Adhes. Dent.,
2006, 8:2 (91-95)
George p. Cherukara, Graham R.Davis, Kevin G. Seymour, Lifong Zou, Dayananda
Y.D. Samarawickrama. Dentin Exposure in tooth preparations for porcelain veneers:
A pilot study. The Journal of Prosthetic Dentistry, Vol. 94, Issue 5, November 2005,
pg. 414-420

155

58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.

156

Gianluca Plotino, Laura Buono, Nicola M. Grande, Cornelis H. Pameijer, Francesco


Somma. Nonvital Tooth Bleaching: A Review of the Literature and Clinical
Procedures. Journal of Endodontics, Volume 34, Issue 4, April 2008, pg 394-407
Gianluca Plotino, Laura Buono, Nicola M. Grande, Vincenzo Lamorgese, Francesco
Somma. Fracture resistance of endodontically treated molars restored with extensive
composite resin restoration. The Journal of Prosthetic Dentistry, Vol.99, Issue 3,
March 2008, pg.225-232
Glossary of prosthodontics terms. The Journal of Prosthetic Dentistry, Vol.58, Issue
6, December 1987, pg. 713-762
Gokce S., Celik-Bagci E., Turkyilmaz I. A comparative in vitro study of the load at
fracture of all-ceramic crowns with various thicknesses of In-Ceram core. J.
Contemp Dent Pract 2008 9:4 (17-25)
Goldin E.B., Boyd III N.W., Goldstein G.R., Hittelman E.L., Thompson V.P.
Marginal fit of leucite-glass pressable ceramic restorations and ceramic-pressed-tometal restorations. J. Prosthet. Dent., 2005, 93:2 (143-147)
Gafar H., Andreescu C. Odontologie i parodontologie. Ed. Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1983, pg. 32-86.
Grgoire G., Guignes P., Millas A. Effect of self-etching adhesives on dentin
permeability in a fluid flow model. J. Prosthet. Dent., 2005, 93:1 (56-63)
Hammad I.A., Al Amri M. The effect of two fit-indicating materials and various
subsequent cleaning methods on the retention of simulated crowns. J.Prosthet. Dent.,
2008, 99:1 (46-53)
Heather J. Conrad, Wook-Jin Seong, Igor J. Pesun. Current ceramic materials and
system with clinical recommendations: A systematic review. The Journal of
Prosthetic Dentistry, Vol.98, Issue 5, November 2007, pg. 389-404
Hori S., Minami H., Minesaki Y., Matsumura H., Tanaka T. Effect of hydrofluoric
acid etching on shear bond strength of an indirect resin composite to an adhesive
cement. Dent. Mater. J., 2008, 27:4 (515-522)
Hussain S.K.F., McDonald A., Moles D.R. In vitro study investigating the mass of
tooth structure removed following endodontic and restorative procedures. J.
Prosthet. Dent., 2007, 98:4 (260-269)
Hsu Y.-T. Use of silicone impression material to block out extraction sites prior to
relining. J. Prosthet. Dent., 2005, 94:3 (303)
Hyde T.P., Craddock H., Brunton P. The effect of seating velocity on pressure
within impressions. J. Prosthet. Dent., 2008, 100:5 (384-389)
Ifteni G., Burlui V. Ghid practice de gnatologie clinica, Iasi, Ed. Apollonia, 1998
Ifteni G., Burlui V. Experienta noastra in investigatia sindromului disfunctional al
sistemului stomatognat, Rev. Acta Neurologica Moldavica, vol.7, Nr.2, 183-186,
1999
Ifteni G., Luca D., Brezulian C. Exigente ale prepararii clinice in utilizarea metaloceramicii, Rev.Med. Stomatologica, Vol.5, Nr.1, pp.270-274, 2001
Irie M., Maruo Y., Nishgawa G., Suzuki K., Watts D.C. Class I gap-formation in
highly-viscous glass-ionomer restorations: Delayed vs immediate polishing. Oper.
Dent., 2008, 33:2 (196-202)
Isil Cekic, Gulfem Ergun, Sadullah Uctasil, Lippo V.J. Lassila. In vitro evaluation of
push-out bond strength of direct ceramic inlays to tooth surface with fiberreinforced composite at the interface. The Journal of Prosthetic Dentistry, Vol. 97,
Issue 5, May 2007, pg. 271-278
Jahangiri L., Estafan D. A method of verifying and improving internal fit of allceramic restorations. J.Prosthet. Dent., 2006, 95:1 (82-83)

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.
92.
93.

94.

John Joy Manappallil. Classification system for conventional crown and fixed partial
denture failures. The Journal of Prosthetic Dentistry, vol. 99, Issue 4, April 2008, pg.
293-298
John W.McLean. The future of restorative materials. The Journal Of Prosthetic
Dentistry, Vol. 42, Issue 2, August 1979, pg. 154-158
Kalkan M., Usumez A., Ozturk A.N., Belli S., Eskitascioglu G. Bond strenght
between root dentin and three glass-fiber post systems. J.Prosthet. Dent., 2006 96:1
(41-46)
Kelsey III W.P., Latta M.A., Kelsey M.R. A comparison of the retention of three
endodontic dowel systems following different surface treatments. J. Prosthodontics,
2008, 17:4 (269-273)
Kim B.-K., Bae H.E.-K., Lee K.-W. The influence of ceramic surface treatments on
the tensile bond strength of composite resin to all-ceramic coping materials. J.
Prosthet. Dent., 2005, 94 :4 (357-362)
Kleinman A., Avendano S., Leyva F. Aesthetic treatment option for completely
edentulous patients using CAD/CAM technology. Pract. Proced. Aesthet. Dent.,
2008, 20:3 (185-191; quiz 192)
Kuybulu E.O., Gemalmaz D., Kose K.N. The use of all-ceramic restorations to splint
periodontally compromised teeth : A clinical report. J. Prosthet. Dent., 2005, 94 :6
(504-506)
Lander E., Dietschi D. Endocrowns: A clinical report. Quintessence Int., 2008, 39:2
(99-106)
Lawson N.C., Burgess J.O., Litaker M.S. Tensile elastic recovery of elastomeric
impression materials. J. Prosthet. Dent., 2008, 100:1 (29-33)
Lee Y.-K., Cha H.-S., Ahn J.-S. Layered color of all-ceramic core and veneer
ceramics. J.Prosthet. Dent., 2007, 97:5 (279-286)
Ling Yin, Song X.F., Song Y.L., Huang T., Li J. An overview of in vitro abrasive
finishing & CAD/CAM of bioceramics in restorative dentistry. International Journal
of Machine Tools and Manufacture, Vol. 46, Issue 9, July 2006, pg. 1013-1026
Lu P.-C., Wilson P. Effect of auxiliary grooves on molar crown preparations lacking
resistance form: A laboratory study. J. Prosthodontics, 2008, 17:2 (85-91)
Luciano de V. Habekost, Guilherme B. Camacho, Eduardo C. Azevedo, Flavio F.
Demarco. Fracture resistance of thermal cycled and endodontically treated premolars
with adhesive restorations. The Journal of Prosthetic Dentistry, Vol. 98, Issue 3,
September 2007, pg.186-192
Magne P., So W.-S., Cascione D. Immediate dentin sealing supports delayed
restoration placement. J. Prosthet. Dent., 2007, 98:3 (166-174)
Monaco C., Krejci I., Bortolotto T., Perakis N., Ferrari M., Scotti R. Marginal
adaptation of 1 fiber-reinforced composit and 2 all-ceramic inlay fixed partial
denture systems. Int. J. Prosthodontics, 2006, 19:4 (373-382)
Naert I., Van Der Donck A., Beckers L. Precision of fit and clinical evaluation of
all-ceramic full restorations followed between 0.5 and 5 years. J. Oral Rehabil.,
2005, 32:1 (51-57)
Nicole Forberger, Till N. Gohring. Influence of the type of post and core on in vitro
marginal continuity, fracture resistance, and fracture mode of Lithia disilicate-based
all-ceramic crowns. The Journal of Prosthetic Dentistry, Vol.100, Issue 4, October
2008, pg. 264-273
Nothdurft F.P., Pospiech P.R. Clinical evaluation of pulpless teeth restored with
conventionally cemented zirconia posts: A pilot study. J. Prosthet. Dent., 2006, 95:4
(311-314)

157

95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.

102.
103.
104.
105.
106.

107.
108.
109.

110.

158

Ohlmann B., Gruber R., Eickemeyer G., Rammelsberg P. Optimizing preparation


design for metal-free composite resin crowns. J. Prosthet. Dent., 2008, 100:3 (211219)
Ozen J., Caglar A., Beydemir B., Aydin C., Dalkiz M. Three-dimensional finite
element analysis of different core materials in maxillary implant-supported fixed
partial dentures. Quintessence Int., 2007, 38:6 (355-363)
Pagniano Jr. R.P., Seghi R.R., Rosenstiel S.F., Wang R., Katsube N. The effect of a
layer of resin luting agent on the biaxial flexure strength of two all-ceramic systems.
J. Prosthet. Dent., 2005, 93;5 (459-466)
Palacios R.P., Johnson G.H., Phillips K.M., Raigrodski A.J. Retention of zirconium
oxide ceramic crowns with three types of cement. J.Prosthet. Dent., 2006, 96:2 (104114)
Paulo Vinicius Soares, Paulo Cesar Freitas Santos-Filho, Henner Alberto Gomide,
Cleudmar Amaral Araujo, Luis Roberto Marcondens Martins, Carlos Jose Soares.
Influence of restorative technique on the biomechanical behavior of endodontically
treated maxillary premolars: Part II: Strain measurement and stress distribution. The
Journal of Prosthetic Dentistry, Vol.99, Issue 2, February 2008, pg.114-122
Peter Schaerer, Tomohikoo Sato, Arnold Wohlwend. A comparison of the marginal
fit of three cast ceramic crown systems. The Journal of Prosthetic Dentistry, Vol. 59,
Issue 5, May 1998, pg. 534-542
Pisani-Proenca J., Erhardt M.C.G., Valandro L.F., Gutierrez-Aceves G., BolanosCarmona M.V., Del Castillo-Salmeron R., Bottino M.A. Influence of ceramic
surface conditioning and resin cements on microtensile bond strength to a glass.
J.Prosthet. Dent., 2006, 96:6 (412-417)
Piwowarczyk A., Otti P., Lauer H.C., Kuretky T. A clinical report and overview of
scientific studies and clinical procedures conducted on the 3M ESPE Lava AllCeramic System. J. Prosthodont., 2005, 14:1 (39-45)
Polat Z.S., Tacir I.H. Restoration of an intruded maxillary central incisor with a
uniquely designed dowel and core restoration: A case report. J.Esthetic Restorative
Dent., 2007, 19:6 (316-322)
Polat Z.S., Tacir I.H. Esthetic rehabilitation of avulsed-replanted anterior teeth: A
case report. Dent. Traumatol., 2008, 24:3 (e385-e389)
Rahbeeni R., Osman Y.I. Aesthetic reconstruction with fiber-reinforced
polymerceramic crowns: a case study. J. Prosthet. Dent., 2005, 60:9 (376-378)
Raphael Pilo, Eugine Shapenco, Israel Lewinstein. Residual dentin thickness in
bifurcated maxillary first premolars after root canal and post space preparation with
parallel-sided drills. The journal of Prosthetic Dentistry, Vol.99, Issue 4, April 2008,
pg.267-273
Reill M.I., Rosentritt M., Naumann M., Handel G. Influence of core material on
fracture resistance and marginal adaptation of restored root filled teeth. Int. Endod.
J., 2008, 41:5 (424-430)
Robert J. Kelly, Ichiro Nishimura, Stephen D. Campbell. Ceramics in dentistry:
Historical roots and current perspectives. The Journal of Prosthetic Dentistry, Vol.
75, Issue 1, January 1996, pg. 18-32
Rodrigo Borges Fonseca, Alfredo Julio Fernandes-Neto, Lourenco Correr-Sobrinho,
Carlos Jose Soares. The influence of cavity preparation design on fracture strength
and mode of fracture of laboratory-processed composite resin restoration. The
Journal of Prosthetic Dentistry, Vol. 98, Issue 4, October 2007, pg. 277-284
The glossary of Prosthodontics terms. The Journal of Prosthetic Dentistry, Vol. 71,
Issue 1, January 1994, pg. 41

111. Toksavul S., Toman M. A short-term clinical evaluation of IPS empress 2 crowns.
Int. J. Prosthodontics, 2007, 20:2 (168-172)
112. Toman M., Tokasavul S., Akin A. Bond strength of all-ceramics to tooth structure
using new luting systems. J.Adhes. Dent., 2008, 10:5 (373-378)
113. Toman M., Toksavul S., Artun C., Trkn M., Schmage P., Nergiz I. Influence of
luting agent on the microleakage of all-ceramic crowns. J. Adhes. Dent., 2007, 9:1
(39-47)
114. Tunc E.P. Finite element analysis of heat generation from different lightpolymerization sources during cementation of all-ceramic crowns. J. Prosthet. Dent.,
2007, 97:6 (366-374)
115. Tuncer Burak Ozcelik, Zafer Ozgur Pektas. Management of chronic unilateral
temporomandibular joint dislocation with a mandibular guidance prosthesis: A
clinical report. The Journal of Prosthetic Dentystry, Vol/99, Issue 2, February 2008,
pg. 95-100
116. Reitemeier B., Hnsel K., Kastner C., Walter M.H. Metal-ceramic failure in noble
metal crowns: 7-year results of a prospective clinical trial in private practices. Int. J.
Prosthodontics, 2006, 19:4 (397-399)
117. Sadowsky S.J. An overview of treatment considerations for esthetic restorations: A
review of the literature. J. Prosthet. Dent., 2006, 96:6 (433-442)
118. Samet N., Shohat M., Livny A., Weiss E.I. A clinical evaluation of fixed partial
denture impressions. J. Prosthet. Dent., 2005, 94:2 (112-117)
119. Sara D., Bulucu B., Sara Y.S.., Kulunk S. The effect of dentin-cleaning agents on
resin cement bond strength to dentin. J. Am. Dent. Assoc. , 2008, 139:6 (751-758)
120. Sara Y.S., Sara D., Kulunk T., Kulunk S. The effect of chemical surface
treatments of different denture base resins on the shear bond strength of denture
repair. J.Prosthet. Dent., 2005, 94:3 (259-266)
121. Sara D., Sara Y.S., Basoglu T., Yapici O., Yuzbasioglu E. The evaluation of
microleakage and bond strength of a silicone-based resilient liner following denture
base surface pretreatment . J. Prosthet. Dent., 2006, 95:2 (143-151)
122. Sarafianou A., Seimenis I., Papadopoulos T. Effectiveness of different adhesive
primers on the bond strength between an indirect composite resin and a base metal
alloy. J. Prosthet. Dent., 2008, 99:5 (377-387)
123. Saygili G., Sahmali S., Demirel F. Influence of timing of coronal preparation on
retention of two types of post cores. Am. J. Dent., 2008, 21:2 (105-107)
124. Sevimay M., Turhan F., Kiliarslan M.A., Eskitascioglu G. Three-dimensional finite
element analysis of the effect of different bone quality on stress distribution in an
implant-supported crown. J. Prosthet. Dent., 2005, 93:3 (227-234)
125. Shigemori T. Morphological evaluation of the cut enamel surface on the tooth
crown. Nihon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi, 2008, 52:1 (77-86)
126. Shiratsuchi H., Komine F., Kakehashi Y., Matsumura H. Influence of finish line
design on marginal adaptation of electroformed metal-ceramic crowns. J. Prosthet.
Dent., 2006, 95:3 (237-242)
127. Shokry T.E., Shen C., Elhosary M.M., Elkhodary A.M. Effect of core and veneer
thicknesses on the color parameters of two all-ceramic systems. J. Prosthet. Dent.,
2006, 95:2 (124-129)
128. Siadat H., Alikhasi M., Mirfazaelian A. Rehabilitation of a patient with
amelogenesis imperfecta using all-ceramic crowns: A clinical report. J. Prosthet.
Dent., 2007, 98:2 (85-88)
129. Soares C.J., Santana F.R., Pereira J.C., Araujo T.S., Menezes M.S. Influence of
airborne-particle abrasion on mechanical properties and bond strength of

159

130.

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

160

carbon/epoxy and glass/bis-gma fiber-reinforced resin posts. J. Prosthet. Dent.,


2008, 99:6 (444-454)
Steven van Gaalen, Moyo Kruyt, Gert Meijer, Amit Mistry, Antonios Mikos, Jeroen
van den Beucken, John Jansen, Klass de Groot, Ranieri Cancedda, Christina Olivo,
Michael Yaszemski, Wouter Dhert. Tissue engineering of bone. Tissue
Eingineering, 2008, pg. 559-610
Steven O. Hondrum.A review of the strength properties of dental ceramics. The
Journal of Prosthetic Dentistry, Vol. 67, Issue 6, June 1992, pg. 859-865
Suh J.S., Billy E.J. Rotational path removable partial denture (RPD): Conservative
esthetic treatment option for the edentulous mandibular anterior region: A case
report. J. Esthetic Restorative Dent., 2008, 20:2 (98-105)
Summit B. Annual review of selected dental literature: Report of the Committee on
Scientific Investigation of the American Academy of Restorative Dentistry. The
Journal of Prosthetic Dentistry, Vol. 100, Issue 2, August 2008, pg.110-141
Summit B. Annual review of selected dental literature: Report of the Committee on
Scientific Investigation of the American Academy of Restorative Dentistry. The
Journal of Prosthetic Dentistry, Vol. 198, Issue 1, July 2007, pg.36-67
Sun Y.-S., Chen Y.-M., Smales R.J., Yip K.H.-K. Fracture resistance and
microtensile bond strength of maxillary premolars restored with two resin composite
inlay systems. Am. J. Dent., 2008, 21:2 (97-100)
Vult von Steyern P. All-ceramic fixed partial dentures. Studies on aluminum oxideand zirconium dioxide-based ceramic systems. Swed. Dent. J. Suppl 2005-:173 (169)
Wadhwani C.P.K., Johnson G.H., Lepe X., Raigrodski A.J. Accuracy of newly
formulated fast-setting elastomeric impression materials. J. Prosthet. Dent., 2005,
93:6 (530-539)
Walter M.H., Wolf B.H., Wolf A.E. , Boening K.W. Six-year clinical performance
of all-ceramic crowns with alumina cores. Int. J. Prosthodontics, 2006, 19:2 (162163)
Weishaupt p., Bernimoulin J.-P., Lange K.-P., Rothe S., Naumann M., Hgewald S.
Clinical and inflammatory effects of galvano-ceramic and metal-ceramic crowns on
periodontal tissues. J. Oral. Rehabil. 2007 34:12 (941-947)
Williams D.F. Biomedical and dental Materials: Introduction. Encyclopedia of
Materials: Science and Technology, 2008, pg. 584-592
White S.N., Miklus V.G., McLaren E.A., Lang L.A., Caputo A.A. Flexural strength
of a layered zirconia and porcelain dental all-ceramic system. J. Prosthet. Dent.,
2005, 94:2 (125-131)
Wood K.C., Berzins D.W., Luo Q., Thompson G.A., Toth J.M., Nagy W.W.
Resistance to fracture of two all-ceramic crown materials following endodontic
access. J. Prosthet. Dent., 2006, 95:1 (33-41)
Yilmaz H., Aydin C., Gul B.E. Flexural strength and fracture toughness of dental
core ceramics. J. Prosthet. Dent., 2007, 98:2 (120-128)

CUPRINS
Capitolul 1
INSTRUMENTAR - APARATUR| NO}IUNI ERGONOMICE............5
Capitolul 2
METODA RECONSTITUIRII.
Prepararea de cavit\]i simple de inlay ..........................................................18
Capitolul 3
METODA RECONSTITUIRII.
Prepararea cavitilor compuse de inlay .......................................................29
Capitolul 4
PREPARAREA PENTRU INCRUSTA}IA CORONO-RADICULAR| ..42
Capitolul 5
METODA RECONSTITUIRII.
Onlay (coroana parial) .................................................................................49
Capitolul 6
METODA RECONSTITUIRII.
Preparaia pentru onlay 3/4 ............................................................................62
Capitolul 7
METODA ACOPERIRII.
Prepararea pentru coroana metalic turnat ...............................................67
Capitolul 8
METODA ACOPERIRII.
Prepararea pentru coroana metalo-ceramic ...............................................79
Capitolul 9
METODA ACOPERIRII
Prepararea pentru coroana total ceramic ...................................................86
161

Capitolul 10
METODA ACOPERIRII.
Prepararea pentru coroana mixt ..................................................................92
Capitolul 11
METODA ACOPERIRII.
Prepararea pentru coroana de acrilat..........................................................100
Capitolul 12
COROANA DE SUBSTITU}IE...................................................................106
Capitolul 13
METODA SUBSTITUIRII PRIN DUBL| PIES| PROTETIC| ...........114
Capitolul 14
AMPRENTAREA SUBSTRUCTURII PROTETICE................................120
Capitolul 15
MACHETAREA RECONSTRUC}IEI PROTETICE ..............................133
Capitolul 16
M|{TILE DE PROTEC}IE ........................................................................141
Capitolul 17
PREPARAREA DENTAR ASISTAT DE CALCULATOR ................150
BIBLIOGRAFIE............................................................................................150

162