Sunteți pe pagina 1din 44

LEGE GAZELOR nr.

351 din 14 iulie 2004 (*actualizat*)


(actualizat pana la data de 20 octombrie 2005*)
EMITENT:
PARLAMENTUL
--------------*) Textul iniial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
679 din 28 iulie 2004. Aceasta este forma actualizat de S.C.
"Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana
la data de 20 octombrie 2005, cu modificrile i completrile
aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005 i LEGEA
nr. 288 din 11 octombrie 2005.
Parlamentul Romniei adopta prezenta lege.
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege stabilete cadrul legal necesar pentru
desfurarea activitilor specifice sectorului gazelor naturale,
n condiii de competitivitate i transparenta.
(2) Politica energetica a statului n domeniul gazelor
naturale trebuie sa asigure satisfacerea cererii de gaze naturale
pentru toate categoriile de consumatori, n condiii de cretere
a eficientei energetice i prin constituirea unui cadru
institutional corespunztor.
ART. 2
(1) Obiectivele i principiile prezentei legi sunt:
a) siguranta i continuitatea n alimentarea cu gaze naturale
a consumatorilor;
b) eficienta economic, n general, i eficienta energetica,
n special;
c) protecia mediului;
d) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor;
e) promovarea i asigurarea concurentei pe piata de gaze
naturale;
f) armonizarea legislaiei naionale cu legislaia comunitara
n domeniu, cu respectarea principiului subsidiaritii;
g) transparenta preurilor i a tarifelor reglementate la
gazele naturale;
h) dezvoltarea sectorului gazelor naturale n condiii de
eficienta economic i protecie a mediului;
i) asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze
naturale;
j) interconectarea Sistemului naional de transport al
gazelor naturale la sistemele europene;
k) asigurarea condiiilor necesare pentru continuarea
liberalizarii pieei gazelor naturale i a accesului
nediscriminatoriu al terilor la conductele din amonte,
depozitele de inmagazinare, sistemele de transport i de
distribuie a gazelor naturale;

l) operarea instalaiilor tehnologice de suprafata din


campurile de producie, a depozitelor de inmagazinare, a
sistemelor de transport i de distribuie a gazelor naturale, n
condiii de siguranta i eficienta;
m) asigurarea capacitii de inmagazinare a gazelor naturale
att pentru nevoile curente, cat i pentru cele strategice.
(2) Realizarea obiectivelor prevzute la alin. (1) revine
Ministerului Economiei i Comerului, Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Gazelor Naturale i persoanelor juridice
din sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competentelor
i atribuiilor acestora.
ART. 3
n sensul prezentei legi, urmtorii termeni se definesc dup
cum urmeaz:
1. acces la depozite de inmagazinare - dreptul unui
productor, furnizor, transportator, consumator eligibil i/sau
al persoanelor juridice strine beneficiare ale tranzitului pe
teritoriul Romniei de a utiliza depozitele;
2. acces la sistemul de distribuie - dreptul unui furnizor
i/sau consumator de a utiliza sistemul de distribuie;
3. acces la sistemul de transport - dreptul unui productor,
distribuitor, operator de inmagazinare, furnizor, consumator
i/sau al investitorilor de a utiliza sistemul de transport;
4. acord tehnic - acordul tehnic de exploatare a punctelor de
predare/preluare comercial, aprobat de Autoritatea Nationala de
Reglementare n Domeniul Gazelor Naturale, denumita n continuare
ANRGN;
5. agent economic din sectorul gazelor naturale - persoana
juridic care desfoar cel puin una dintre urmtoarele
activiti: producie, transport, distribuie, furnizare sau
depozitare de gaze naturale, precum i activiti de proiectare
i execuie, aferente acestora;
6. aparat de utilizare - sistemul complex destinat sa consume
gaze naturale (combustibil sau materie prima), cu ndeplinirea
condiiilor legale pentru funcionare, parte componenta a
instalaiei de utilizare a gazelor naturale;
7. autorizaie - actul administrativ individual emis de
ANRGN, acordat unei persoane fizice/juridice;
8. aviz tehnic - documentul necesar obinerii unei
autorizaii, emis de ctre operatorul de sistem n urma analizei
unei documentaii de proiectare, care atesta respectarea
condiiilor impuse de prescripiile tehnice i de legislaia n
vigoare;
9. bunuri proprietate a terilor - obiective componente ale
Sistemului naional de transport sau ale sistemelor de
distribuie, puse n funciune pana la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, utilizate de ctre operatorii licentiati pentru
realizarea serviciilor publice de interes naional de transport
sau de distribuie, bunuri neincluse n patrimoniul acestora;
10. capacitate disponibil - capacitatea utilizabila de
transport, de distribuie sau a depozitului de inmagazinare,
determinata n condiiile reglementrilor specifice, pe care

operatorul sistemului o poate pune la dispoziie utilizatorilor


sau consumatorilor;
11. cod - colectie de reglementri cu caracter tehnic i
comercial, emise de autoritatea competenta, prin care se
stabilesc reguli i proceduri obligatorii pentru agenii
economici din sectorul gazelor naturale;
12. conducta de alimentare din amonte - conducta, inclusiv
instalaiile, echipamentele i dotrile aferente, prin care se
asigura vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de
producie/inmagazinare pana la sistemul de transport/distribuie;
13. conducta de interconectare - conducta de transport care
traverseaza o frontiera dintre state pentru unicul scop al
conectarii sistemelor de transport naionale ale acestor state;
14. conducta magistrala - conducta care funcioneaz n regim
de inalta presiune, mai mare de 6 bari, inclusiv instalaiile,
echipamentele i dotrile aferente, prin care se asigura
transportul gazelor naturale ntre punctele de preluare din
conductele din amonte, punctele de predare la consumatorii
distribuitori/furnizori i, respectiv, tranzitul ntre punctele
de intrare i punctele de ieire n/din ara;
15. conducta magistrala dedicata - conducta magistrala,
incluznd instalaiile, echipamentele i dotrile aferente, prin
care se asigura, n exclusivitate, tranzitul gazelor naturale;
16. consumator - persoana fizica sau juridic care cumpara
gaze naturale pentru consumul propriu;
17. consumator captiv - consumatorul care, din considerente
de reglementare, nu poate alege furnizorul;
18. consumator eligibil - consumatorul care poate sa aleag
furnizorul i care are acces la sistem n condiiile menionate
n prezenta lege;
19. consumator casnic - consumatorul care achiziioneaz gaze
naturale pentru consumul casnic propriu;
20. consumator noncasnic - consumatorul care achiziioneaz
gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;
21. depozit de inmagazinare subterana - spaiul din scoarta
terestra avnd caliti naturale sau dobndite ca urmare a unor
operaiuni petroliere sau activiti miniere anterioare, proprii
pentru injectarea, stocarea i extragerea unor volume de gaze
naturale;
22. dispecerizare - activitatea specifica de corelare i
echilibrare permanenta i operativ, la nivelul sistemelor, a
cantitilor de gaze naturale intrate i, respectiv, ieite, la
parametrii rezultai din obligaiile de livrare, precum i luarea
msurilor de limitare a efectelor situaiilor excepionale, cum
ar fi: temperaturi foarte sczute, calamitati naturale, avarii
majore i altele asemenea, prin folosirea de mijloace specifice;
23. distribuia gazelor naturale - activitatea de vehiculare
a gazelor naturale printr-un sistem de distribuie n regim de
presiuni de pana la 6 bari inclusiv;
24. furnizarea gazelor naturale - activitatea comercial de
vnzare-cumprare a gazelor naturale, desfasurata de o persoana

juridic, n baza licenei de furnizare, n condiiile prezentei


legi;
25. furnizor - persoana juridic titulara a licenei de
furnizare, care comercializeaz gaze naturale, n baza unui
contract de furnizare;
26. gaze naturale - gazele libere din zacamintele de gaz
metan, gazele dizolvate n iei, cele din capul de gaze asociat
zcmintelor de iei, precum i gazele rezultate din extractia
sau separarea hidrocarburilor lichide;
27. gaz natural comprimat pentru vehicul (GNCV) - gazul
natural stocat n butelii, prin comprimare la peste 200 de bari,
n scopul utilizrii drept combustibil pentru vehicule cu motoare
termice;
28. gaz natural lichefiat (GNL) - gazul natural care, n urma
unor procese specifice, este adus n stare lichid i stocat n
recipiente speciale;
29. gaz petrolier lichefiat (GPL) - amestecul de hidrocarburi
cu coninut de peste 90% n volum al unei hidrocarburi aciclice
nesaturate, alta dect etilen i propilen sau unul dintre
izomerii lor izolati;
30. instalatie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate
i accesorii, inclusiv focarul i cosul de evacuare a gazelor de
ardere, situat dup statia/postul de reglare a presiunii i
msurare a debitului, dup caz, cu excepia aparatului de
msurare a debitului, care face parte din sistemul de
distribuie;
31. instalatie tehnologic de suprafata aferent
inmagazinarii gazelor naturale - instalatia utilizata pentru
inmagazinarea gazelor naturale i care este exploatat de un
titular de licenta de inmagazinare a gazelor naturale, inclusiv
instalaiile GNL utilizate pentru stocare;
32. inmagazinarea gazelor naturale - ansamblul de activiti
i operaiuni desfurate de titularul licenei de inmagazinare
pentru sau n legatura cu rezervarea capacitii de depozitare n
depozitele subterane i pentru injectia, depozitarea i extractia
din aceste capaciti a unor cantiti determinate de gaze
naturale;
33. ntreprindere integrata pe verticala - ntreprindere sau
un grup de ntreprinderi din sectorul gazelor naturale care
ndeplinete cel puin una dintre activitile reglementate de
transport, distribuie, GNL sau depozitare i cel puin una
dintre activitile de producie ori de furnizare a gazelor
naturale;
34. ntreprindere integrata pe orizontala - ntreprindere din
sectorul gazelor naturale care desfoar cel puin una dintre
activitile de producie, transport, distribuie, furnizare sau
depozitare a gazelor naturale, precum i o activitate din afar
sectorului gazelor naturale;
35. licenta - actul administrativ individual emis de ANRGN,
care confer titularului, persoana juridic, dreptul de a
desfasura activiti comerciale i/sau de prestri de servicii n
legatura cu una sau mai multe dintre activitile de furnizare,

inmagazinare, transport, tranzit, dispecerizare i distribuie a


gazelor naturale;
36. licenta provizorie - actul administrativ individual emis
de ANRGN, care confer titularului dreptul de a participa la o
licitaie publica n vederea obinerii concesiunii serviciilor
publice de distribuie a gazelor naturale;
37. magistrala directa - conducta de gaze naturale
complementara sistemului interconectat, pentru alimentarea unui
consumator elibigil direct din conductele din amonte sau din
punctele de import;
38. monopol natural n domeniul gazelor naturale - situaie
n care serviciile de transport, inmagazinare sau de distribuie
a gazelor naturale se asigura de ctre un singur operator pentru
o zona determinata;
39. operator de inmagazinare - persoana juridic titulara a
licenei de inmagazinare;
40. operator de distribuie (distribuitor) - persoana
juridic titulara a licenei de distribuie, n condiiile
prezentei legi, care are ca specific activitatea de distribuie a
gazelor naturale n una sau mai multe zone delimitate;
41. operator de transport (transportator) - persoana juridic
titulara a licenei de transport, n condiiile prezentei legi,
avnd ca obiect de activitate transportul gazelor naturale;
42. pre reglementat - preul la care este realizat
furnizarea ctre consumator, n baza unui contract-cadru, n
condiiile stabilite de ANRGN;
43. racord - conducta de legatura ntre o ramura principala
(conducta din amonte, conducta de transport, conducta de
distribuie a gazelor naturale) i o statie de msurare sau o
statie de reglare, msurare, predare a gazelor naturale, care
alimenteaz un sistem de distribuie, un consumator sau un grup
de consumatori;
44. reea de transport i/sau de distribuie - ansamblul de
conducte conectate ntre ele, inclusiv instalaiile i
echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale n
regim de presiune, conform reglementrilor tehnice specifice;
45. rezervare de capacitate - meninerea unei pri din
capacitatea disponibil de transport/distribuie/inmagazinare la
dispoziia utilizatorilor n vederea transportului/distribuiei/
inmagazinarii unei cantiti de gaze naturale determinate;
46. sectorul gazelor naturale - ansamblul instalaiilor i
activitilor desfurate de agenii economici pentru producia,
transportul, tranzitul, inmagazinarea, distribuia, furnizarea i
utilizarea gazelor naturale, precum i instalaiile i
echipamentele folosite pentru realizarea acestor activiti;
47. securitatea i continuitatea alimentarii - totalitatea
msurilor luate de ctre operatorii licentiati n scopul
satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al
diversificrii surselor i al asigurrii livrrilor ctre clieni
n condiii de siguranta;
48. servicii auxiliare - ansamblul de activiti i
operaiuni desfurate de operatorul de transport/operatorul de

distribuie/operatorul de inmagazinare pentru i n legatura cu


echilibrarea sistemului de transport/sistemului de distribuie,
dup caz, dispecerizarea cantitilor de gaze naturale notificate
de utilizatori, inclusiv pentru acces;
49. serviciul public n sectorul gazelor naturale - obligaia
care consta n activitatea organizat i/sau autorizata de stat
n vederea satisfacerii cerinelor de interes public din sectorul
gazelor naturale;
50. siguranta - asigurarea continuitii n furnizarea
gazelor naturale la parametri optimi de funcionare i
securitatea tehnica a obiectivelor;
51. sistem de distribuie - reea de distribuie, respectiv
ansamblul compus din conducte, instalaii de reglare-msurare,
aparate i accesorii, care funcioneaz la presiunea de lucru de
pana la 6 bari inclusiv, cu excepia instalaiei de utilizare;
52. Sistemul naional de transport (SNT) - reea de transport
al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale,
precum i instalaiile, echipamentele i dotrile aferente
acestora, care funcioneaz la presiune mai mare de 6 bari, prin
care se asigura preluarea gazelor naturale extrase din
perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import i
transportul acestora n vederea livrrii ctre distribuitori,
consumatorii direci, la inmagazinare, la export i ctre
beneficiarii din tere tari;
53. stocare n conducta - stocarea gazelor prin compresie n
sistemele de transport i distribuie a gazelor, dar excluznd
instalaiile rezervate pentru operatorii sistemului de transport
care i realizeaz activitile proprii;
54. transportul gazelor naturale - activitatea organizat
pentru vehicularea gazelor naturale prin SNT;
55. zona de protecie - zona adiacenta obiectivelor din
sectorul gazelor naturale, extins n spaiu, n care se
instituie interdicii privind accesul persoanelor, regimul
activitilor i al construciilor, stabilite prin norme tehnice;
56. zona de siguranta - zona adiacenta obiectivelor din
sectorul gazelor naturale, extins n spaiu, n care se
instituie restrictii i interdicii, n scopul asigurrii
functionarii normale i pentru evitarea punerii n pericol a
persoanelor, bunurilor i mediului, stabilite prin norme tehnice;
zona de siguranta cuprinde i zona de protecie.
CAP. II
Politici n domeniul gazelor naturale
ART. 4
(1) Politica statului n domeniul gazelor naturale consta n
stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale i a
modalitilor optime de realizare a acestora, n condiiile
asigurrii unei dezvoltri durabile.
(2) Politica n domeniul gazelor naturale este elaborata pe
baza Programului de guvernare, acceptat de Parlament, cu
consultarea organismelor guvernamentale cu atribuii n domeniu

i a societii civile, pentru un interval mediu, avndu-se n


vedere evolutiile probabile pe termen lung i, n principal:
a) constituirea cadrului institutional corespunztor, prin
stabilirea organismelor i a autoritii competente pentru
realizarea acestei politici;
b) asigurarea securitii n aprovizionarea cu gaze naturale;
c) prognozarea importurilor i a exporturilor de gaze
naturale;
d) elaborarea programelor de dezvoltare n sectorul gazelor
naturale;
e) asigurarea proteciei mediului;
f) asigurarea transparenei preurilor i a tarifelor
reglementate la gazele naturale;
g) creterea eficientei n producia, inmagazinarea,
transportul, distribuia i utilizarea gazelor naturale;
h) dezvoltarea i asigurarea capacitilor de depozitare a
gazelor naturale;
i) precizarea liniilor directoare privind cercetarea i
dezvoltarea specifica sectorului gazelor naturale i promovarea
tehnologiilor avansate n domeniu;
j) dezvoltarea cooperrii internaionale;
k) propuneri de reglementri specifice sectorului gazelor
naturale.
(3) Guvernul, Ministerul Economiei i Comerului i celelalte
organe de specialitate ale administraiei publice centrale iau
msuri pentru realizarea obiectivelor nscrise n programul
prevzut la alin. (2) i examineaz, anual sau ori de cte ori
este necesar, stadiul ndeplinirii prevederilor acestuia.
ART. 5
Ministerul Economiei i Comerului elaboreaz politica n
domeniul gazelor naturale i asigura ducerea la ndeplinire a
acesteia, n condiiile prevederilor prezentei legi, avnd
urmtoarele atribuii principale:
a) implementeaza politica energetica a Guvernului;
b) elaboreaz programe i planuri de msuri pentru aplicarea
politicii Guvernului n sectorul gazelor naturale;
c) asigura elaborarea de studii pe baza crora urmeaz a fi
stabilite prioritile privind investiiile din sectorul gazelor
naturale;
d) elaboreaz proiecte de acte normative pentru sectorul
gazelor naturale, cu consultarea persoanelor interesate din
sectorul gazelor naturale;
e) exercita calitatea de concedent pentru serviciul de
distribuie a gazelor naturale;
f) supravegheaz aplicarea i respectarea msurilor stabilite
pentru protecia mediului de ctre participanii la activitile
din sectorul gazelor naturale;
g) asigura armonizarea cu standardele i reglementrile
Uniunii Europene n domeniul gazelor naturale i creeaz
mecanismele necesare aplicrii acestora;
h) elaboreaz i fundamenteaz, mpreun cu Ministerul
Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei i cu organizaiile

patronale i sindicale, propunerile de politica social specifice


sectorului gazelor naturale, programele de asistenta social i
medical, de asigurri de risc i accidente, n vederea evitrii
riscurilor profesionale i a reabilitrii celor care au suferit
accidente de munca i boli profesionale;
i) avizeaz, mpreun cu Ministerul Muncii, Solidaritii
Sociale i Familiei, normativele de protecie a muncii n
sectorul gazelor naturale.
CAP. III
Autoritatea de reglementare
ART. 6
(1) Autoritatea competenta n sectorul gazelor naturale este
ANRGN, instituie publica autonom de interes naional, cu
personalitate juridic, aflat n coordonarea primului-ministru,
independenta din punct de vedere decizional, care i desfoar
activitatea n baza regulamentului propriu de organizare i
funcionare.
(2) Finanarea cheltuielilor curente i de capital ale ANRGN
se asigura integral din venituri proprii.
(3) Veniturile ANRGN provin din: tarife percepute pentru
acordarea de autorizaii i licene, pentru prestri de servicii,
precum i din contribuii ale organismelor internaionale sau ale
agenilor economici, potrivit prevederilor legale n vigoare
privind finanele publice.
(4) ANRGN are dreptul sa nfiineze structuri proprii
teritoriale.
ART. 7
ANRGN elaboreaz, aplica i monitorizeaz respectarea
sistemului de reglementri obligatorii la nivel naional, necesar
pentru funcionarea sectorului i a pieei gazelor naturale n
condiii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta,
tratament nediscriminatoriu al participanilor la piata de gaze
naturale i de protecie a consumatorilor i a mediului.
ART. 8
ANRGN are urmtoarele atribuii i responsabiliti:
a) elaboreaz i propune spre aprobare Guvernului
Regulamentul privind acordarea autorizaiilor i licenelor n
sectorul gazelor naturale;
b) stabilete condiiile de valabilitate pentru autorizaiile
i licentele acordate;
c) elaboreaz i aproba regulamentele pentru autorizarea i
verificarea personalului i a agenilor economici care desfoar
activiti de proiectare, execuie i exploatare n domeniul
gazelor naturale i stabilete condiiile de valabilitate pentru
autorizaiile acordate;
d) elaboreaz i aproba reglementri i norme tehnice la
nivel naional care stabilesc criteriile de siguranta tehnica,
cerinele tehnice minime de proiectare, execuie i exploatare,
necesare pentru funcionarea n condiii de eficienta i
siguranta a obiectivelor din domeniul gazelor naturale;

e) elaboreaz i propune spre aprobare Guvernului metodologia


de emitere a atestatelor tehnice n sectorul gazelor naturale i
participa, n condiiile legii, la activitatea de autorizare a
laboratoarelor de analiza i ncercri din domeniul gazelor
naturale;
f) participa la elaborarea i aplicarea regulamentelor pentru
atestarea verificatorilor de proiecte;
g) elaboreaz i aproba regulamente pentru atestarea
experilor n domeniul gazelor naturale;
h) elaboreaz i propune spre aprobare Guvernului
regulamentele privind accesul terilor la conductele din amonte,
conductele de tranzit, la depozitele de inmagazinare, la
sistemele de transport i de distribuie a gazelor naturale;
i) elaboreaz, aproba i aplica reglementri pentru
organizarea i funcionarea pieei de gaze naturale, privind
asigurarea continuitii i siguranei alimentarii cu gaze
naturale a consumatorilor;
j) asigura liberalizarea total a pieei interne de gaze
naturale;*)
k) aproba regulamentele de programare, funcionare i
dispecerizare a SNT i a depozitelor de inmagazinare a gazelor
naturale, la propunerea operatorilor din sector;
l) elaboreaz, aproba i aplica criterii i metode pentru
aprobarea preurilor i pentru stabilirea tarifelor reglementate
n sectorul gazelor naturale;
m) elaboreaz i aproba contractele-cadru pentru furnizarea
gazelor naturale, contractele-cadru pentru prestarea serviciilor
de inmagazinare, de transport i de distribuie, precum i
contractele-cadru pentru activitile conexe, desfurate n baza
unor tarife reglementate;
n) elaboreaz, aproba i urmrete aplicarea reglementrilor
tehnice, comerciale, economice, operationale, cu caracter
obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate ai serviciilor
de transport, tranzit, inmagazinare, stocare, dispecerizare,
distribuie i furnizare a gazelor naturale;
o) avizeaz, n condiiile legii, clauzele i condiiile
specifice din contractele de concesiune a bunurilor,
activitilor i serviciilor din sectorul gazelor naturale;
p) monitorizeaz:
1. piata interna de gaze naturale;
2. respectarea reglementrilor privind organizarea i
funcionarea pieei de gaze naturale;
3. respectarea reglementrilor privind accesul la conductele
din amonte, depozitele de inmagazinare i la sistemele de
transport i de distribuie;
4. respectarea criteriilor i a metodelor pentru aprobarea
preurilor i pentru stabilirea tarifelor reglementate n
sectorul gazelor naturale;
5. aplicarea regulilor privind gestionarea i alocarea
capacitilor de interconectare, mpreun cu autoritatea sau cu
autoritile de reglementare din statele cu care exista
interconectare;

6. modul de rezolvare a problemei capacitii supraaglomerate


a SNT al gazelor naturale;
7. publicarea informaiilor de interes de ctre operatorii
sistemelor de transport i de distribuie privind conductele de
interconectare, utilizarea reelei i alocarea capacitii ctre
prile interesate, innd cont de necesitatea de a pstra
confidenialitatea datelor cu caracter comercial;
8. separarea efectiv a conturilor pentru activitile de
inmagazinare, transport, distribuie i furnizare a gazelor
naturale i GNL - gaz natural lichefiat, GPL - gaz petrolier
lichefiat, GNCV - gaz natural comprimat pentru vehicule, pentru
evitarea subveniilor incrucisate ntre acestea;
9. respectarea de ctre operatorii licentiati a condiiilor
de valabilitate pentru licene;
10. activitatea operatorilor licentiati pentru asigurarea
securitii i continuitii n furnizarea gazelor naturale;
q) soluioneaz divergene privind refuzul de acces la SNT al
gazelor naturale/sistemele de distribuie a gazelor naturale;
r) mediaz nenelegerile precontractuale n sectorul gazelor
naturale, conform procedurilor proprii;
s) elaboreaz, aproba i aplica Regulamentul de constatare,
notificare i sancionare a abaterilor de la reglementrile emise
n domeniul gazelor naturale;
s) elaboreaz regulamentul de organizare i funcionare
propriu i stabilete responsabilitile personalului, n
conformitate cu dispoziiile legale n vigoare;
t) protejeaza interesele legitime ale consumatorilor din
sectorul gazelor naturale;
t) deruleaz programe specifice, inclusiv programe de
asistenta i expertiza conforme domeniului de activitate,
aprobate de Guvern;
u) creeaz baza de date necesar pentru desfurarea
activitii sale i pentru furnizarea de informaii altor
organisme implicate n elaborarea strategiei de dezvoltare a
sectorului gazelor naturale, precum i n activitatea de comer
internaional cu gaze naturale;
v) colaboreaz cu:
1. autoritile de reglementare n domeniul gazelor naturale
din alte state;
2. organele de specialitate ale administraiei publice
centrale sau locale;
3. asociaii ale consumatorilor de gaze naturale;
4. operatorii de servicii din sectorul gazelor naturale,
asociaiile profesionale i asociaiile patronale din sectorul
gazelor naturale, din ara i din alte state;
w) elaboreaz, aproba i aplica regulamentele privind
organizarea i funcionarea Comitetului de reglementare i a
Consiliului consultativ;
x) stabilete, pentru operatorii licentiati, obiectivele
privind asigurarea securitii i continuitii n furnizarea de
gaze naturale, precum i condiiile i procedura de desemnare a
furnizorului de ultima instanta;

y) instruieste i perfectioneaza continuu personalul propriu;


z) avizeaz, pentru fiecare perioada de reglementare pentru
care se stabilesc tarife i preuri reglementate, programele de
investiii ale operatorilor licentiati, n vederea recunoaterii
costurilor i ncadrrii acestora n tarifele i preurile
aprobate.
z^1) aplica la sfritul fiecrui an calendaristic, dac este
cazul, msuri de regularizare de orice natura, pentru corectarea
efectelor reglementrilor emise.
--------------*) Conform art. 119, alin. (1) din acest act normativ
dispoziiile art. 8 lit. j) se aplica ncepnd cu data de 1 iulie
2007.
--------------Litera f) a art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
Litera z^1) a art. 8 a fost introdus de pct. 1 al
articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005.
ART. 9
(1) n vederea exercitrii atribuiilor sale, ANRGN are
dreptul de acces la informaiile i documentele legate de
domeniul de activitate al agenilor economici, inclusiv la
evidentele contabile ale acestora.
(2) ANRGN are dreptul sa fac publice orice date sau
informaii, cu excepia datelor comerciale declarate ca avnd
caracter confidenial.
ART. 10
(1) ANRGN este condus de un preedinte i un vicepreedinte,
numii prin decizie a primului-ministru, pe o perioada de 5 ani.
Preedintele reprezint ANRGN n relaiile cu terii.
(2) Calitatea de preedinte i de vicepreedinte este
incompatibil cu exercitarea oricrei alte funcii publice, cu
excepia activitii didactice, n condiiile legii.
Preedintelui i vicepreedintelui le sunt interzise exercitarea
activitilor de comer n domeniul gazelor naturale i
participarea la administrarea sau la conducerea unor societi
comerciale, regii autonome sau a unor organizaii cooperatiste.
(3) Mandatele preedintelui i al vicepreedintelui
nceteaz:
a) prin demisie;
b) datorit imposibilitii de exercitare a mandatului,
constnd ntr-o indisponibilitate pe o perioada mai mare de 60 de
zile consecutive;
c) la survenirea unei incompatibiliti dintre cele prevzute
la alin. (2);
d) prin revocare, potrivit legii;
e) prin deces.
(4) n exercitarea atribuiilor sale, preedintele emite
ordine i decizii.

(5) Ordinele i deciziile cu caracter normativ se publica n


Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(6) Ordinele i deciziile emise de preedintele ANRGN pot fi
atacate la Curtea de Apel Bucureti, n condiiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.
--------------Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
ART. 11
(1) Pentru activitile de reglementare i de acordare de
autorizaii i licene se constituie un comitet de reglementare
format din preedinte, vicepreedinte i 3 membri din personalul
ANRGN, numii prin decizie a preedintelui ANRGN.
(2) Ordinele i deciziile supuse aprobrii n Comitetul de
reglementare sunt adoptate cu votul a cel puin 3 membri ai
acestuia.
(3) Membrii Comitetului de reglementare au dreptul la o
indemnizaie de edina egala cu 5% din salariul de baza al
preedintelui ANRGN, fr a depi lunar 10% din acesta.
(4) Incompatibilitile prevzute la art. 10 alin. (2) sunt
aplicabile i membrilor Comitetului de reglementare.
ART. 12
(1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un
consiliu consultativ format din 11 membri numii prin decizie a
primului-ministru, pe baza propunerilor preedintelui ANRGN
primite din partea:
a) organismelor de specialitate ale administraiei publice
centrale cu atribuii n domeniul proteciei consumatorilor - un
membru;
b) asociaiilor consumatorilor de energie cu
reprezentativitate la nivel naional - un membru;
c) asociaiilor pentru protecia consumatorilor cu
reprezentativitate la nivel naional - un membru;
d) asociaiilor patronale din domeniul gazelor naturale cu
reprezentativitate la nivel naional - un membru;
e) asociaiilor profesionale ale inginerilor din domeniul
petrolului i al gazelor naturale cu reprezentativitate la nivel
naional - un membru;
f) societii de transport al gazelor naturale - un membru;
g) societilor de producie i de inmagazinare a gazelor
naturale - un membru;
h) societilor de distribuie a gazelor naturale - un
membru;
i) organizaiilor sindicale ale utilizatorilor de gaze
naturale, cu reprezentativitate la nivel naional - un membru;
j) organizaiilor sindicale ale operatorilor din sectorul
gazelor naturale, cu reprezentativitate la nivel de ramura - un
membru;
k) Ministerului Economiei i Comerului - un membru.

(2) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor


agenilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de gaze
naturale, evalueaza impactul reglementrilor ANRGN i face
propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit regulamentului de
organizare i funcionare propriu.
(3) Membrii Consiliului consultativ au dreptul la o
indemnizaie de edina egala cu 5% din salariul de baza al
preedintelui ANRGN, fr a depi lunar 10% din acesta.
--------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al
articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005.
ART. 13
(1) Personalul ANRGN este angajat, promovat i eliberat din
funcie n conformitate cu prevederile regulamentului de
organizare i funcionare, ale contractului colectiv de munca la
nivelul ANRGN i ale reglementrilor legale n vigoare privind
legislaia muncii.
(2) Confidenialitatea tuturor informaiilor obinute n
cursul sau ca urmare a exercitrii atribuiilor de serviciu n
cadrul ANRGN este obligatorie pentru tot personalul acesteia i
pentru membrii Consiliului consultativ, n condiiile legii.
ART. 14
(1) Drepturile de salarizare i celelalte drepturi de
personal, inclusiv drepturile bneti pentru perioada delegarii
i detarii n alta localitate n interesul serviciului, se
stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul ANRGN.
(2) Salarizarea personalului ANRGN se face potrivit
reglementrilor n vigoare pentru instituiile publice finanate
integral din venituri proprii.
--------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al
articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005.
ART. 15
Contractul colectiv de munca la nivelul ANRGN va fi negociat
i nregistrat conform prevederilor legale.
ART. 16
(1) ANRGN ntocmete anual bugetul propriu de venituri i
cheltuieli, n conformitate cu legislaia n vigoare, aprobat
prin hotrre a Guvernului.
(2) Soldurile anuale rezultate din execuia bugetului de
venituri i cheltuieli al ANRGN rmn la dispoziia acesteia i
se vor folosi n anul urmtor cu aceeai destinaie.

CAP. IV
Prevederi generale privind producia, transportul, tranzitul,
distribuia, inmagazinarea subterana i furnizarea gazelor
naturale
ART. 17
Obligaiile comune ale titularilor de licene din sectorul
gazelor naturale, indiferent de forma de proprietate sau de
regimul juridic al acestora, sunt urmtoarele:
a) sa ntocmeasc, sa prezinte spre verificare ANRGN i sa
publice rapoarte contabile anuale, n conformitate cu legislaia
n vigoare; n sistemul de contabilitate interna a acestora se
vor tine conturi separate pentru activitile de inmagazinare,
producie, transport, distribuie i furnizare a gazelor
naturale, asemenea evidentei contabile specifice corespunztoare
activitilor respective realizate de operatorii din sector, n
vederea evitrii discriminarii, subventionarii incrucisate i
denaturarii concurentei;
b) sa pstreze confidenialitatea informaiilor comerciale
obinute de la teri;
c) sa furnizeze informaii necesare pentru accesul eficient
la sistem al celorlali operatori licentiati i
solicitanilor/utilizatorilor din sectorul gazelor naturale;
d) sa detina toate autorizaiile i licentele prevzute de
legislaia n vigoare;
e) sa respecte condiiile de valabilitate asociate
autorizaiilor i licenelor emise de ANRGN;
f) sa avizeze proiectele i sa urmreasc execuia lucrrilor
n sectorul gazelor naturale, n limitele drepturilor conferite
prin licenta;
g) sa ia toate msurile necesare n vederea trecerii la
msurarea cantitilor de gaze naturale n uniti de energie,
astfel nct, n termen de 3 ani de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, facturarea cantitilor de gaze naturale sa se
fac n baza energiei coninute de acestea;
h) sa pun la dispoziie ANRGN copii de pe toate contractele
de import i, la cerere, contractele de tranzit al gazelor
naturale, dup caz;
i) sa solicite ANRGN, pentru fiecare perioada de reglementare
pentru care se stabilesc tarife i preuri reglementate, avizarea
programelor de investiii, n vederea recunoaterii costurilor i
ncadrrii acestora n tarifele sau preurile aprobate;
solicitarea avizului se realizeaz cu cel puin 60 de zile
anterior termenului de depunere a fundamentarilor pentru tarifele
sau preurile reglementate.
ART. 18
Productorul de gaze naturale este persoana juridic titulara
de acord petrolier, de autorizaie pentru nfiinarea
instalaiilor tehnologice de suprafata aferente activitii de
producie, dup caz, de autorizaie de funcionare a
instalaiilor tehnologice de suprafata aferente activitii de

producie i titulara de licenta de furnizare, n condiiile


prezentei legi, care are ca specific activitatea de producie a
gazelor naturale.
ART. 19
Obligaiile principale ale productorului de gaze naturale
sunt:
a) sa asigure operarea, ntreinerea, reabilitarea i
modernizarea instalaiilor tehnologice de suprafata aferente
extractiei, tratarii, comprimarii i masurarii gazelor naturale
n condiii de siguranta, eficienta i de protecie a mediului;
b) sa asigure accesul furnizorilor i al consumatorilor
eligibili la conductele din amonte n condiii nediscriminatorii,
conform reglementrilor specifice.
ART. 20
Principalele drepturi ale productorului de gaze naturale
sunt:
a) sa elaboreze norme tehnice specifice activitii proprii
i sa le supun spre aprobare ANRGN;
b) sa comercializeze gazele naturale rezultate ca urmare a
procesului de extracie;
c) sa intrerupa funcionarea instalaiilor pentru timpul
strict necesar, n vederea executrii lucrrilor de ntreinere
i de reparaii, precum i n alte situaii prevzute de lege, cu
anunarea prealabil a dispecerilor sistemelor afectate i, dup
caz, a consumatorilor;
d) sa refuze accesul terilor la conductele din amonte,
conform prevederilor art. 64.
ART. 21
(1) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie
serviciu public de interes naional.
(2) Lucrrile de realizare, reabilitare, retehnologizare,
exploatare i ntreinere a obiectivelor/sistemelor de transport
de gaze naturale sunt lucrri de utilitate publica.
ART. 22*)
n vederea asigurrii independentei operatorului de
transport, se aplica urmtoarele criterii minime:
a) persoanele care asigura conducerea operatorului de
transport nu pot face parte din structurile ntreprinderii
integrate din sectorul gazelor naturale n care rspund, direct
sau indirect, de coordonarea furnizarii gazelor naturale;
b) operatorul de transport trebuie sa aib drepturi efective
de luare a deciziilor, independent de ntreprinderea integrata
din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare
pentru exploatarea, ntreinerea sau dezvoltarea reelei de
transport;
c) operatorul de transport stabilete un program de msuri,
astfel nct sa existe garania ca practicile discriminatorii
sunt excluse, i asigura condiiile monitorizarii acestuia.
--------------*) Conform art. 119, alin. (1) din acest act normativ
dispoziiile art. 22 se aplica ncepnd cu data de 1 iulie 2007.

ART. 23
(1) Punctele de delimitare ale SNT sunt de la robinetul de la
ieirea din statia de reglare-msurare-predare aparinnd
productorilor sau operatorilor sistemelor de inmagazinare,
respectiv punctul de trecere a frontierei n cazul conductelor de
interconectare la sistemele de transport din rile vecine, pana
la robinetul de la ieirea din statia de reglare-msurare-predare
aparinnd operatorului de transport, respectiv punctul de
trecere a frontierei n cazul conductelor de interconectare la
sistemele de transport din rile vecine.
(2) SNT face parte din proprietatea publica a statului, fiind
de importanta strategica.
ART. 24
Operatorul SNT nu se va angaja, n mod direct sau indirect,
n operaiuni de exploatare, extracie, distribuie i furnizare
la consumatori a gazelor naturale, inclusiv prin deinerea de
aciuni sau pachete de aciuni ori printr-un contract de
administrare n care sunt implicate persoanele juridice care
desfoar astfel de activiti.
ART. 25
Operatorul SNT are obligaia de a asigura:
a) operarea SNT i asigurarea echilibrului fizic al acestuia,
respectiv programarea, dispecerizarea i funcionarea SNT n
condiii de siguranta;
b) ntreinerea, reabilitarea, modernizarea i dezvoltarea
SNT n condiii de siguranta, eficienta i de protecie a
mediului;
c) realizarea, ntreinerea i dezvoltarea unui sistem
informatic de monitorizare, comanda i achiziie de date, care sa
permit monitorizarea i conducerea operativ a functionarii SNT
al gazelor naturale;
d) accesul terilor la SNT, conform unor reglementri
specifice, n condiii nediscriminatorii, n limitele
capacitilor de transport i cu respectarea regimurilor
tehnologice;
e) elaborarea i aplicarea regimurilor optime de transport i
de livrare pentru cantitile de gaze naturale notificate de
productori, furnizori, operatori de inmagazinare i/sau
consumatori, pentru o anumit perioada, conform contractelor
ncheiate;
f) elaborarea i actualizarea acordurilor tehnice de
exploatare n zona de granita, n cazul n care furnizorul este
un exportator sau un beneficiar de tranzit de gaze naturale pe
teritoriul Romniei;
g) ntocmirea i urmrirea bilanului de gaze naturale
intrate n sistem i, respectiv, ieite din sistem;
h) elaborarea Programului de dezvoltare propriu privind SNT pentru obiectivele care nu au fost precizate prin acordul de
concesiune -, n concordanta cu nivelul actual al consumului i
avnd n vedere dezvoltarea de noi zone de consum i evoluia
celor existente, n condiii de eficienta economic i de
siguranta n exploatare;

i) deinerea n depozitele subterane a cantitilor necesare


asigurrii permanente a echilibrului fizic al SNT, n condiiile
unor reglementri specifice emise de ANRGN;
j) nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunztor
reglementrilor n vigoare.
ART. 26
Operatorul SNT are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) sa perceap tarife nediscriminatorii, corespunztoare
serviciilor prestate, sa limiteze i/sau sa intrerupa prestarea
serviciului n caz de neplata, conform reglementrilor ANRGN
aplicabile;
b) prin derogare de la prevederile art. 24, sa comercializeze
cantitile proprii de gaze naturale primite ca plata pentru
serviciile de tranzit;
c) sa refuze accesul terilor la SNT, n condiiile prevzute
la art. 64;
d) sa intrerupa sau sa limiteze transportul gazelor naturale
n condiiile n care sunt periclitate siguranta i integritatea
sistemului de transport, conform reglementrilor specifice;
e) sa intrerupa funcionarea instalaiilor pentru timpul
strict necesar, n vederea executrii lucrrilor de ntreinere
i de reparaii, precum i n alte situaii prevzute de lege, cu
anunarea prealabil a dispecerilor sistemelor afectate i, dup
caz, a consumatorilor;
f) sa elaboreze norme tehnice specifice activitii proprii
i sa le supun spre aprobare ANRGN;
g) sa elaboreze reglementri obiective, transparente i
nediscriminatorii pentru echilibrarea sistemului de transport al
gazelor naturale, inclusiv propuneri pentru fundamentarea
tarifelor care trebuie pltite de utilizatorii de sistem n cazul
dezechilibrului energetic, i sa le supun spre aprobare ANRGN;
h) sa stocheze gaze naturale n SNT, n condiiile unor
reglementri specifice emise de ANRGN;
i) prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea
nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, sa foloseasc, cu
acordul autoritii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile
proprietate publica local ocupate de obiectivele SNT, precum i
pe cele utilizate pentru lucrrile de execuie, exploatare,
ntreinere i reparaii;
j) prin exceptare de la prevederile art. 24, sa efectueze
operaiuni comerciale de cumprare-vnzare a gazelor naturale, n
condiiile stabilite i n limitele aprobate de ANRGN, strict n
vederea asigurrii echilibrului fizic i meninerii n parametri
operationali a SNT; evidentele contabile privind astfel de
operaiuni vor fi inute distinct de cele privind activitatea de
transport.
ART. 27
Tranzitul de gaze naturale consta n transportul prin SNT
i/sau prin conducte magistrale dedicate acestui scop peste
teritoriul Romniei, cu sau fr transbordare, al gazelor
naturale provenite din alt stat i destinate unui stat ter.
ART. 28

Tranzitul de gaze naturale se efectueaz pe baze juridice i


comerciale, cu respectarea legislaiei n vigoare i a
acordurilor internaionale la care Romnia este parte.
ART. 29
Activitatea de tranzit al gazelor naturale prin conductele
existente este asigurata de ctre operatorul SNT, care poate
realiza inclusiv lucrri de dezvoltare a capacitilor de
tranzit.
ART. 30
(1) Operatorul SNT va asigura, n limitele capacitilor
disponibile, accesul terilor la SNT n scopul tranzitarii
gazelor naturale provenite dintr-un alt stat i destinate unui
stat ter.
(2) Accesul terilor la SNT n scopul tranzitarii gazelor
naturale se realizeaz conform reglementrilor specifice emise de
ANRGN.
(3) Contractele viitoare de tranzit i orice alocare de
capaciti prin aceste contracte se vor realiza cu respectarea
dreptului de acces la reea al terilor, n conformitate cu
reglementri specifice elaborate de ANRGN.
ART. 31
Delimitarea sistemelor de distribuie de cele de
transport/producie i de cele ale consumatorilor se face de la
robinetul aflat la ieirea din statia de reglare-msurare-predare
a transportatorului/productorului sau a altui distribuitor pana
la ieirea din staiile/posturile de reglare/msurare sau, dup
caz, la ieirea din robinetul de bransament la consumatori.
ART. 32
Activitatea de distribuie a gazelor naturale constituie
serviciu public de interes naional.
ART. 33
(1) Serviciul public de distribuie a gazelor naturale se
concesioneaza conform prevederilor legale n vigoare pentru una
sau mai multe zone delimitate - uniti administrativ-teritoriale
(municipiu, ora, comuna).
(2) Concedentul serviciului de distribuie, n condiii
justificate, poate decide organizarea licitaiei de concesionare
a serviciului de distribuie a gazelor naturale pentru una sau
mai multe localiti aferente unei uniti administrativteritoriale, din cadrul creia, pentru cel puin o localitate,
serviciul de distribuie a fost deja concesionat.
(3) Participanii la licitaia de concesionare a serviciului
de distribuie a gazelor naturale trebuie sa detina licenta
provizorie n sectorul gazelor naturale emis de ANRGN.
ART. 34*)
n vederea asigurrii independentei operatorului de
distribuie, se aplica urmtoarele criterii minime:
a) persoanele care asigura conducerea operatorului de
distribuie nu pot face parte din structurile ntreprinderii
integrate din sectorul gazelor naturale n care rspund, direct
sau indirect, de coordonarea produciei i furnizarii gazelor
naturale;

b) operatorul de distribuie trebuie sa aib drepturi


efective de luare a deciziilor, independent de ntreprinderea
integrata din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele
necesare pentru exploatarea, ntreinerea sau dezvoltarea reelei
de distribuie;
c) operatorul de distribuie stabilete un program de msuri,
astfel nct sa existe garania ca practicile discriminatorii
sunt excluse, i asigura condiiile monitorizarii acestuia.
--------------*) Conform art. 119, alin. (1) din acest act normativ
dispoziiile art. 34 se aplica ncepnd cu data de 1 iulie 2007.
ART. 35
Distribuitorul de gaze naturale are, n principal,
urmtoarele obligaii:
a) sa opereze, sa ntrein, sa repare, sa modernizeze i sa
dezvolte sistemul de distribuie n condiii de siguranta,
eficienta economic i de protecie a mediului, activitile
urmnd a fi desfurate n baza autorizaiilor specifice pentru
proiectare i execuie a sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, iar operarea urmnd a se desfasura n baza licenei de
distribuie;
b) sa asigure nivelul de odorizare a gazelor naturale
corespunztor reglementrilor n vigoare, n baza contractelor de
prestri de servicii ncheiate cu operatorul SNT, i, acolo unde
este cazul, prin odorizare suplimentar n staiile de reglare de
sector;
c) sa realizeze interconectari cu alte sisteme, dup caz, i
sa asigure capacitatea sistemului de distribuie pe termen lung;
d) sa asigure accesul terilor la sistemele de distribuie,
n condiii nediscriminatorii, n limitele capacitilor de
distribuie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform
reglementrilor specifice elaborate de ANRGN;
e) sa ntocmeasc i sa urmreasc bilanul de gaze naturale
intrate i ieite din sistemul propriu;
f) sa evite subvenia incrucisata ntre categoriile de
consumatori cu privire la repartizarea costurilor pentru
rezervarea capacitii de distribuie;
g) sa preia pentru o perioada determinata, la solicitarea i
conform reglementrilor ANRGN, operarea unui sistem de
distribuie al crui operator iniial a fost sancionat cu
retragerea licenei de distribuie;
h) sa asigure echilibrul permanent al sistemului operat;
i) sa asigure condiiile de securitate n alimentarea cu gaze
naturale.
ART. 36
Distribuitorul de gaze naturale are, n principal,
urmtoarele drepturi:
a) sa desfoare activiti comerciale legate de serviciul de
distribuie a gazelor naturale;
b) sa ncaseze contravaloarea tarifelor corespunztoare
serviciilor prestate, sa limiteze i/sau sa intrerupa prestarea

serviciului n caz de neplata, conform reglementrilor ANRGN


aplicabile;
c) prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea
nr. 219/1998, sa foloseasc, cu acordul autoritii publice
locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publica local
ocupate de obiectivele sistemului de distribuie, precum i pe
cele utilizate pentru realizarea lucrrilor de execuie, operare,
ntreinere i reparaii, n condiiile legii;
d) sa intrerupa funcionarea obiectivelor sistemului de
distribuie i alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor
pentru timpul strict necesar executrii lucrrilor de ntreinere
i reparaii, precum i n alte situaii prevzute de prezenta
lege sau n caz de forta major, cu anunarea prealabil a
dispecerilor sistemelor afectate i, dup caz, a consumatorilor;
e) sa aib acces la instalaiile de utilizare ale
consumatorului conform contractelor i, ori de cte ori este
necesar intervenia, potrivit legii;
f) sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor de
utilizare care nu respecta prevederile legislaiei n vigoare;
g) sa stocheze gaze naturale n sistemele de distribuie, n
condiiile unor reglementri specifice emise de ANRGN;
h) sa refuze accesul la sistemul de distribuie n condiiile
prevzute la art. 64;
i) sa elaboreze norme tehnice specifice activitii proprii
i sa le supun spre aprobare ANRGN.
ART. 37
Gazele naturale se inmagazineaza n scopul:
a) asigurrii securitii n alimentarea cu gaze naturale a
consumatorilor;
b) armonizarii variatiilor consumului sezonier, zilnic i
orar cu sursele de gaze disponibile;
c) asigurrii permanente a echilibrului fizic al SNT;
d) realizrii serviciului public obligatoriu;
e) asigurrii consumului propriu de ctre consumatorii
eligibili;
f) realizrii altor activiti comerciale.
ART. 38
Operatorul de inmagazinare are, n principal, urmtoarele
obligaii:
a) operarea, ntreinerea, reabilitarea i modernizarea
instalaiilor tehnologice de suprafata aferente depozitelor de
inmagazinare, n condiii de siguranta, eficienta i de protecie
a mediului;
b) asigurarea accesului terilor la depozitele de
inmagazinare, n condiii nediscriminatorii, conform
reglementrilor specifice emise de ANRGN.
ART. 39
Operatorul depozitului de inmagazinare are, n principal,
urmtoarele drepturi:
a) sa ncaseze tariful aferent prestrii serviciului de
inmagazinare subterana a gazelor naturale, sa limiteze i/sau sa

intrerupa prestarea serviciului n caz de neplata, conform


reglementrilor ANRGN;
b) sa elaboreze norme tehnice specifice activitii proprii
i sa le supun spre aprobare ANRGN;
c) sa intrerupa funcionarea instalaiilor pentru timpul
strict necesar, n vederea executrii lucrrilor de ntreinere
i de reparaii, precum i n alte situaii prevzute de lege, cu
anunarea prealabil a dispecerilor sistemelor afectate i, dup
caz, a consumatorilor;
d) sa refuze n mod justificat accesul terilor la depozitele
de inmagazinare.
ART. 40
Furnizorul de gaze naturale are, n principal, urmtoarele
obligaii:
a) sa desfoare activitatea de comercializare a gazelor
naturale pe baza de contracte comerciale, cu precizarea ca pentru
piata reglementat contractele se ncheie cu respectarea
prevederilor contractelor-cadru;
b) sa respecte standardele de performanta pentru serviciul de
furnizare;
c) sa asigure, n baza contractelor-cadru de furnizare a
gazelor naturale pentru piata reglementat, furnizarea gazelor
naturale pentru consumatorii captivi situati n zonele pentru
care furnizorul deine i licenta de distribuie a gazelor
naturale;
d) sa asigure continuitatea i siguranta n furnizarea
gazelor naturale contractate.
ART. 41
Furnizorul de gaze naturale are, n principal, urmtoarele
drepturi:
a) sa ncaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate,
conform contractelor ncheiate cu consumatorii eligibili,
operatorii de sistem i/sau cu ali furnizori;
b) sa ncaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate n
regim reglementat, conform preurilor stabilite de ANRGN i
prevederilor contractelor-cadru;
c) sa limiteze i/sau sa sisteze furnizarea gazelor naturale
la consumatori/operatori de sistem i/sau ali furnizori, n
condiiile specificate n contracte.
ART. 42
Consumatorul nu are dreptul sa vnd gazele naturale
achiziionate, acestea fiind utilizate pentru consumul propriu.
CAP. V
Autorizaii i licene
ART. 43
n vederea infiintarii, functionarii i/sau modificrii unor
capaciti de producie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit
i distribuie a gazelor naturale, precum i pentru a desfasura
activiti de furnizare, transport, inmagazinare/stocare, tranzit
i distribuie n sectorul gazelor naturale, persoanele juridice

romane sau strine au obligaia deinerii de autorizaii i/sau


de licene emise de ANRGN n baza unui regulament specific.
ART. 44
Sunt supuse regimului de autorizare n sectorul gazelor
naturale:
a) instalaiile tehnologice de suprafata aferente activitii
de producie;
b) instalaiile tehnologice de suprafata aferente activitii
de inmagazinare/stocare;
c) capacitatile de transport;
d) capacitatile de tranzit;
e) capacitatile de dispecerizare;
f) capacitatile de distribuie.
ART. 45
Autorizaiile pentru obiectivele din sectorul gazelor
naturale sunt:
a) de nfiinare;
b) de funcionare;
c) de modificare.
ART. 46
Tipurile de licene sunt:
a) de furnizare;
b) de transport;
c) de inmagazinare;
d) de dispecerizare;
e) de distribuie;
f) de tranzit.
ART. 47
(1) ANRGN poate refuza acordarea unei autorizaii/licene n
urmtoarele cazuri:
a) nendeplinirea de ctre solicitant a uneia dintre
condiiile prevzute n regulamentele specifice;
b) solicitantul se afla n procedura de reorganizare
judiciar sau de faliment;
c) solicitantului i-a fost retras de ctre ANRGN o
autorizaie/licenta n ultimii 5 ani;
d) pentru construirea i exploatarea sistemelor de
distribuie a gazelor naturale ntr-o zona delimitata pentru care
a fost emis autorizaie/licenta unui alt agent economic.
(2) Motivele pentru care se refuza acordarea unei
autorizaii/licene sunt obiective i nediscriminatorii i sunt
aduse la cunostinta solicitantului, acesta putnd aciona la
instanta judectoreasc de contencios administrativ, n
condiiile legii.
ART. 48
(1) n cazul n care ANRGN desemneaz, pentru o perioada
determinata, un distribuitor sa preia operarea unui sistem de
distribuie a gazelor naturale, ca urmare a retragerii licenei
de distribuie de la operatorul precedent, autorizaia de
funcionare va fi transferata noului distribuitor.
(2) Operatorul de distribuie cruia i s-a retras licenta de
distribuie este obligat sa pun la dispoziie noului operator

registrele, nregistrrile i informaiile aflate n posesia sa,


necesare ndeplinirii nentrerupte a obligaiilor ce decurg din
prestarea serviciului de distribuie.
ART. 49
n vederea proiectrii i execuiei unor obiective/sisteme de
producie, de inmagazinare/stocare, de transport, de distribuie
i a instalaiilor de utilizare a gazelor naturale, persoanele
juridice au obligaia de a deine autorizaii emise de ANRGN n
baza unui regulament specific.
ART. 50
Obiectivele din sectorul gazelor naturale, precum i
lucrrile de modificare, modernizare sau extindere a acestora vor
fi proiectate i executate de persoane juridice autorizate.
ART. 51
Persoanele juridice au obligaia de a deine autorizaiile
necesare n vederea proiectrii i execuiei pentru urmtoarele
obiective din sectorul gazelor naturale:
a) instalaii tehnologice de suprafata, staii de comprimare
a gazelor naturale, conducte din amonte i racorduri aferente
produciei i/sau inmagazinarii/stocrii gazelor naturale;
b) conducte de transport al gazelor naturale i staii de
comprimare aferente SNT;
c) racorduri de inalta presiune i staii de reglare-msurare
aferente SNT;
d) sisteme de distribuie a gazelor naturale, executate din
oel i/sau din polietilena;
e) bransamente executate din oel i/sau din polietilena i
staii i/sau posturi de reglare;
f) instalaii de utilizare a gazelor naturale industriale i
neindustriale.
ART. 52
nainte de execuia lucrrilor pentru obiectivele/sistemele
din sectorul gazelor naturale, proiectele se verifica de ctre
verificatori atestai conform reglementrilor n vigoare i se
avizeaz de ctre operatorii licentiati care urmeaz sa
exploateze obiectivele din sectorul gazelor naturale.
ART. 53
n vederea proiectrii, execuiei i/sau exploatrii unor
obiective/sisteme de producie, de inmagazinare/stocare, de
transport, de distribuie i a instalaiilor de utilizare a
gazelor naturale, persoanele fizice au obligaia de a deine
calitatea de instalator autorizat, acordat de ANRGN n baza unui
regulament specific.
ART. 54
Criteriile i procedurile privind acordarea
autorizaiilor/licenelor sunt obiective i nediscriminatorii i
se fac publice de ctre ANRGN.
ART. 55
Motivele pentru care se refuza acordarea unei
autorizaii/licene sunt aduse la cunostinta solicitantului.
CAP. VI

Atestarea n sectorul gazelor naturale


ART. 56
Echipamentele, instalaiile, aparatele, produsele i
procedeele utilizate n sectorul gazelor naturale trebuie
atestate tehnic n baza unei metodologii elaborate de ANRGN i
aprobate prin hotrre a Guvernului.
ART. 57
Proiectele obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor
naturale (producie, inmagazinare/stocare, transport i/sau
distribuie) vor fi verificate de ctre persoane fizice atestate,
conform reglementrilor n vigoare, care dein calitatea de
verificatori de proiecte.
ART. 58
Verificarea proiectelor de ctre personalul atestat conform
reglementrilor n vigoare nu poate fi extins i la proiectele a
cror verificare este reglementat prin legi speciale.
ART. 59
Verificatorii de proiecte atestai rspund n mod solidar cu
proiectantii pentru asigurarea prin proiect a tuturor cerinelor
tehnice i de calitate prevzute de legislaia n vigoare, n
vederea realizrii i exploatrii n condiii de siguranta a
obiectivului proiectat, precum i pentru eventualele modificri
ale proiectului pe durata execuiei.
ART. 60
(1) Avizarea proiectelor se face, dup caz, de ctre
operatorul liceniat pentru inmagazinarea, transportul,
distribuia gazelor naturale sau de ctre titularul licenei de
furnizare care exploateaz infrastructura din campurile de
producie, care va exploata obiectivele prevzute n proiecte.
(2) Proiectele pentru obiective noi din sectorul gazelor
naturale, acolo unde nu exista operator liceniat, se avizeaz,
n condiii contractuale, de ctre orice titular de licenta
specifica exploatrii obiectivului.
CAP. VII
Acces i refuz de acces
ART. 61
Accesul terilor la conductele din amonte, la depozitele de
inmagazinare, la sistemele de transport i la sistemele de
distribuie a gazelor naturale se realizeaz n regim
reglementat.
ART. 62
Accesul la SNT, la sistemele de distribuie i la conductele
din amonte are doua componente: racordarea la sistem i
utilizarea acestuia.
ART. 63
Racordarea se realizeaz pe baza de tarif, pltit de
solicitant, conform reglementrilor specifice elaborate de ANRGN.
ART. 64

Refuzul accesului terilor la conductele din amonte, la


depozitele de inmagazinare, la SNT i la sistemele de distribuie
a gazelor naturale se poate face n urmtoarele situaii:
a) capacitatea este insuficienta;
b) nu exista obiective/conducte pri componente ale
sistemelor la care urmeaz a fi realizat conectarea;
c) accesul la sistem impiedica ndeplinirea obligaiilor de
serviciu public i siguranta n exploatare;
d) aparatele de utilizare solicitate nu se ncadreaz n
cerinele minime privind siguranta n funcionare i protecia
mediului, prevzute de legislaia n vigoare;
e) accesul la sistem poate conduce la serioase dificulti
economice i/sau financiare n ceea ce privete activitatea
reglementat n cauza, pentru titularul de licenta/autorizaie
cruia i se solicita accesul;
f) calitatea gazelor naturale care urmeaz sa fie introduse
n sisteme i/sau n depozite nu corespunde cerinelor impuse de
reglementrile n vigoare;
g) nendeplinirea obligaiei de plata a contravalorii
serviciilor prestate de operatorul de sistem, corespunztor
clauzelor contractuale.
ART. 65
(1) Operatorul liceniat care refuza accesul din lipsa de
capacitate sau din lipsa obiectivelor/conductelor pri
componente ale sistemelor la care urmeaz a fi realizat
racordarea este obligat sa finanteze lucrrile necesare, dac
acestea sunt economic justificate, pentru a acorda accesul
solicitanilor.
(2) n cazul n care realizarea obiectivelor/conductelor
precizate la alin. (1) nu este economic justificat pentru
operatorul liceniat, solicitantul va participa n cota-parte, n
colaborare cu acesta, la finanarea obiectivelor/conductelor, sub
condiia ncheierii unui contract prin care consimte preluarea n
patrimoniul operatorului liceniat a obiectivelor/conductelor din
momentul punerii n funciune a acestora.
(3) Evaluarea condiiilor tehnice i economice privind
asigurarea accesului solicitanilor la sistem, n condiiile
prevzute la alin. (1) i (2), se determina n baza unui studiu
de fezabilitate pe care operatorul liceniat are obligaia de a-l
realiza cu respectarea urmtoarelor termene:
a) 30 de zile de la data emiterii refuzului accesului, n
cazul solicitrii accesului la sistemele de distribuie a gazelor
naturale;
b) 60 de zile de la data emiterii refuzului accesului, n
cazul solicitrii accesului la Sistemul Naional de Transport al
gazelor naturale sau la conductele din amonte.
(4) La expirarea termenelor prevzute la alin. (3)
rezultatele studiului vor fi comunicate solicitanilor, cu titlu
gratuit.
(5) Operatorul liceniat are obligaia de a realiza lucrrile
respective n termen de un an de la finalizarea studiului, dac

realizarea obiectivelor/conductelor este economic justificat, n


condiiile prevzute la alin. (1).
(6) n caz contrar, exclusiv n situaia prevzut la alin.
(2), operatorul liceniat este obligat sa realizeze
obiectivele/sistemele n termenul prevzut la alin. (5).
(7) Lucrrile necesare privind accesul la SNT al sistemelor
de distribuie realizate pana la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, cu respectarea prevederilor legale, vor fi
incluse n Programul de dezvoltare al SNT.
--------------Alin. (3) al art. 65 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
Alin. (4), (5), (6) i (7) ale art. 65 au fost introduse de
pct. 6 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie
2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 4 al
articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005.
Alin. (4), (5), (6) i (7) ale art. 65 au fost modificate de
pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie
2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie
2005.
ART. 66
Pentru soluionarea divergentelor, n cazul refuzului
nejustificat de acces, ANRGN va emite o hotrre n termen de 60
de zile de la primirea reclamaiei.
ART. 67
n ndeplinirea prevederilor art. 66 se constituie n cadrul
ANRGN Comisia de soluionare a refuzului de acces la sistemele de
transport, distribuie, inmagazinare subterana i la conductele
din amonte; organizarea i funcionarea comisiei se vor face n
baza unor reglementri specifice emise de ANRGN.
ART. 68
Hotrrea comisiei prevzute la art. 67 are caracter
definitiv, putnd fi atacat, n termenul prevzut de lege, la
Curtea de Apel Bucureti.
ART. 69
Gradul de deschidere a pieei gazelor naturale se stabilete
prin hotrre a Guvernului.
CAP. VII^1*)
Noua infrastructura
--------------Cap. VII^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
*) Conform pct. 13 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 116
din 14 iulie 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25
iulie 2005 [care introduce alin. (3) la art. 119] dispoziiile
cap. VII^1 intra n vigoare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007.

ART. 69^1
(1) Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale,
respectiv interconectarile dintre statele membre, instalaiile
GNL i instalaiile de depozitare, pot fi scutite, la cerere, de
prevederile legislaiei n vigoare, referitoare la accesul
terilor la sistemele de transport, distribuie, depozitare i la
conductele din amonte, precum i de metodologiile de tarifare, n
urmtoarele condiii:
a) investiia trebuie sa ntreasc concurenta n furnizarea
de gaze naturale i sa sporeasca siguranta furnizarii;
b) nivelul de risc legat de investiie este de asa natura
nct investiia sa nu se realizeze dect dac se acorda o
scutire;
c) infrastructura trebuie sa fie n proprietatea unei
persoane juridice care este separat cel puin n privinta formei
sale juridice de operatorii de sistem n ale cror sisteme se va
construi infrastructura;
d) se percep tarife pentru utilizatorii infrastructurii
respective;
e) scutirea nu influeneaz negativ concurenta, funcionarea
eficienta a pieei interne a gazelor naturale sau funcionarea
eficienta a sistemului reglementat la care este conectata
infrastructura.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica i cresterilor
semnificative de capacitate a infrastructurilor existente, precum
i modificrilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea
unor noi surse de furnizare de gaze naturale.
--------------Art. 69^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
ART. 69^2
ANRGN hotrte asupra scutirilor prevzute la art. 69^1,
adoptnd o decizie motivat corespunztor. Decizia ANRGN se
publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
--------------Art. 69^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
ART. 69^3
Scutirea poate acoperi n ntregime sau parial noua
infrastructura, infrastructura existenta cu capacitate
semnificativ marita sau modificarea infrastructurii existente.
--------------Art. 69^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
ART. 69^4

La luarea deciziei de acordare a unei scutiri se ia n


considerare, dup caz, necesitatea de a impune condiii
referitoare la durata scutirii i accesul nediscriminator la
conducta de interconectare.
--------------Art. 69^4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
ART. 69^5
La luarea deciziei privind condiiile prevzute la art. 69^4
se vor avea n vedere, n principal, durata contractelor,
capacitatea suplimentar ce va fi construit sau modificarea
capacitii existente, orizontul de timp al proiectului i
condiiile naionale.
--------------Art. 69^5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
ART. 69^6
La acordarea unei scutiri, ANRGN poate decide asupra
regulilor i mecanismelor pentru gestionarea i alocarea
capacitii, n cazul n care acestea nu impiedica punerea n
aplicare a contractelor pe termen lung.
--------------Art. 69^6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
ART. 69^7
n cazul unei conducte de interconectare, orice decizie de
scutire se ia dup consultri cu celelalte state membre sau, dup
caz, cu autoritile de reglementare.
--------------Art. 69^7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
ART. 69^8
Decizia de scutire se comunica fr ntrziere de ANRGN
Comisiei Europene, mpreun cu toate informaiile relevante.
--------------Art. 69^8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
ART. 69^9
Informaiile prevzute la art. 69^8 trebuie sa cuprind, n
principal:

a) motivele detaliate pe baza crora autoritatea de


reglementare sau statul membru a acordat scutirea, inclusiv
informaiile financiare care justifica necesitatea scutirii;
b) analiza efectuat n privinta efectului asupra concurentei
i functionarii eficiente a pieei interne a gazelor naturale
rezultnd din acordarea scutirii;
c) motivele pentru perioada de timp i partea din capacitatea
total a infrastructurii gazelor naturale respective pentru care
s-a acordat scutirea;
d) n cazul n care scutirea se refer la o conducta de
interconectare, rezultatul consultrii cu statele membre
respective sau cu autoritile de reglementare;
e) contribuia infrastructurii la diversificarea furnizarii
de gaze naturale.
--------------Art. 69^9 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
CAP. VIII
Magistrale directe
ART. 70
n vederea asigurrii necesarului de gaze naturale,
consumatorii eligibili pot solicita ANRGN aprobarea pentru
construirea unei magistrale directe.
ART. 71
(1) La cererea consumatorului eligibil, n caz de refuz
justificat privind accesul la sistem, ANRGN emite autorizaii i
licene n condiiile legii.
(2) Magistrala directa construit de consumatorul eligibil pe
cheltuiala proprie se afla n proprietatea acestuia.
ART. 72
(1) Criteriile transparente i nediscriminatorii pentru
acordarea autorizaiilor de nfiinare, de funcionare, precum i
a autorizaiei de operare a magistralei directe se elaboreaz de
ANRGN.
(2) Construcia magistralei directe se realizeaz n condiii
de eficienta i doar n cazul n care nu afecteaz tarifele
pentru restul utilizatorilor.
CAP. IX
Obligaiile ce decurg din prestarea serviciului public
ART. 73
Titularii de licene de inmagazinare, transport, distribuie
i furnizare a gazelor naturale au urmtoarele obligaii privind
serviciul public:
a) asigurarea securitii i continuitii n furnizare,
conform prevederilor legale n vigoare;
b) realizarea serviciului n condiii de eficienta energetica
i de protecie a mediului;

c) respectarea prevederilor impuse de standardele de


performanta specifice;
d) asigurarea accesului terilor la sisteme, n condiiile
prevzute la art. 61-63.
CAP. X
Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL),
gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) i gazul natural
lichefiat (GNL)
ART. 74
Reglementrile tehnice i comerciale cu privire la stocarea,
distribuia i utilizarea GPL sunt elaborate de ANRGN cu
consultarea persoanelor juridice interesate.
ART. 75
(1) Reglementrile tehnice i comerciale privind tratarea i
comprimarea gazelor naturale pentru producerea GNCV, precum i
cele privind stocarea acestora n recipientele din staiile de
umplere sunt elaborate de ANRGN cu consultarea agenilor
economici interesai.
(2) n scopul realizrii cadrului general de reglementare
pentru producerea, stocarea, livrarea i utilizarea GNCV, ANRGN,
n colaborare cu Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat i
Registrul Auto Roman, elaboreaz Codul tehnic al GNCV.
ART. 76
Cadrul general de reglementare privind GNL este elaborat de
ANRGN prin Codul tehnic al GNL.
ART. 77
Agenii economici i/sau persoanele fizice care doresc sa
desfoare activiti de proiectare, execuie i exploatare n
domeniul GNL, GNCV (tratare, comprimare i stocare n
recipientele din staiile de umplere), GPL (producere, stocare i
distribuie) trebuie sa detina autorizaii/licene emise de ANRGN
n baza unor regulamente specifice.
ART. 78
Desfurarea de ctre agenii economici a activitilor
comerciale n legatura cu GNL, GNCV i GPL se realizeaz n baza
licenelor emise de ANRGN conform regulamentelor specifice.
CAP. XI
Concesionarea i regimul drepturilor asupra proprietii
altuia
ART. 79
Bunurile proprietate publica aferente obiectivelor/sistemelor
de transport i inmagazinare a gazelor naturale, precum i
serviciile de transport, de inmagazinare i de distribuie a
gazelor naturale fac obiectul concesionarii ctre persoane
juridice romane sau strine, n condiiile legii.
ART. 80

(1) Concesionarea serviciilor de distribuie a gazelor


naturale este exclusiva cu privire la zonele delimitate pentru
care s-a acordat.
(2) Persoanele juridice participante la licitaiile de
concesionare a serviciului de distribuie a gazelor naturale
trebuie sa detina licenta provizorie emis de ANRGN privind
desfurarea activitii care face obiectul concesionarii.
(3) Dup adjudecarea concesiunii, n vederea desfurrii
activitii, concesionarul va solicita autorizaiile/licentele
specifice prevzute de legislaia n vigoare.
ART. 81
Concesionarul serviciului de distribuie a gazelor naturale
trebuie sa asigure urmrirea executrii lucrrilor prevzute n
contractul de concesiune, fie prin personal propriu, n cazul n
care este titular de licenta de distribuie, fie pe baze
contractuale, cu un alt operator liceniat pentru alta zona
delimitata.
ART. 82
(1) Concesionarul poate renuna la contract dac
ndeplinete, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) comunica n scris concedentului i ANRGN intenia sa de
renunare;
b) pune la dispoziie concedentului intreaga documentaie
privind activitatea desfasurata pana la data renunrii, precum
i rezultatele acesteia;
c) achit concedentului redeventa datorat pana la momentul
ncetrii concesiunii.
(2) n situaia prevzut la alin. (1) concesionarul are
obligaia de a asigura continuitatea serviciului pe o perioada
determinata, dar nu mai mult de 90 de zile, stabilit de ANRGN.
(3) Dup ndeplinirea de ctre titular a condiiilor
prevzute la alin. (1) i (2), concedentul emite decizia de
ncuviinare a renunrii, care va fi publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea a IV-a.
(4) Titularul va rmne rspunztor fata de cei interesai
att pentru toate pagubele cauzate prin exploatarea i prin
lucrrile efectuate pana la data renunrii, cat i pentru cele
rezultate din relaiile comerciale specifice activitii care a
fcut obiectul concesiunii, inclusiv pentru cele constatate dup
emiterea deciziei de ncuviinare a renunrii.
ART. 83
(1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent n
situaiile n care titularul:
a) nu efectueaz volumul de lucrri n termenele prevzute n
contract;
b) nu respecta clauzele eseniale definite ca atare de ctre
prile din contract, care includ obligatoriu clauzele privind
plata redevenelor i protecia mediului.
(2) Decizia de retragere a concesiunii emis de concedent
poate fi contestat, n termen de 30 de zile de la comunicare, la
instanta de contencios administrativ competenta. Decizia rmas

definitiva va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei,


Partea a IV-a.
ART. 84
(1) Concesiunea nceteaz prin retragerea autorizaiei de
funcionare i/sau a licenei, precum i n condiiile Legii nr.
219/1998 i ale Legii petrolului nr. 238/2004, dup caz.
(2) Licenta corelativa concesiunii se retrage de ANRGN n
condiiile ncetrii contractului de concesiune.
(3) La ncetarea din orice motiv a contractului de
concesiune, bunurile aferente serviciului de distribuie, aflate
n proprietatea concesionarului, pot fi preluate, n tot sau n
parte, de ctre concedent sau de ctre un alt concesionar, cu
acordul concedentului, n schimbul plii unei compensaii egale
cu valoarea neamortizata a acestor bunuri, valoare reglementat,
considerat la fundamentarea tarifelor.
ART. 85
(1) Pentru realizarea serviciului de transport sau de
distribuie, n cazul utilizrii bunurilor proprietate a terilor
care au fost puse n funciune pana la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, concesionarul are urmtoarele drepturi:
a) sa foloseasc aceste bunuri prin efectul legii;
b) fr a se aduce atingere dreptului prevzut la lit. a),
condiiile de exercitare a acestuia sunt cele prevzute n
procesul-verbal de recepie tehnica i/sau n contract;
c) sa includ costurile aferente lucrrilor de exploatare,
ntreinere, reparaii i modernizare i altele, efectuate pentru
bunuri, la fundamentarea tarifului pentru serviciul prestat, n
condiiile reglementrilor ANRGN specifice;
d) la solicitarea i cu acordul proprietarului, sa preia
aceste bunuri n patrimoniul sau cu titlu gratuit;
e) sa dezvolte sistemul;
f) sa utilizeze intreaga capacitate a bunului;
g) sa asigure accesul unor noi solicitanti, cu respectarea
uneia dintre urmtoarele condiii:
1. prezentarea acceptului proprietarului;
2. prezentarea acordului solicitantului de acces privind
despgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezuma
atunci cnd acesta consimte n scris, printr-un act autentic, sa
l despgubeasc pe proprietar pentru partea ce i revine din
investiia facuta;
h) sa solicite proprietarului bunului documente tehnicoeconomice care sa fac dovada calitii materialelor i
lucrrilor efectuate, precum i a valorii investiiei;
i) sa nlocuiasc bunurile n scopul modernizrii sau maririi
capacitii sistemului; concesionarul este proprietarul bunurilor
astfel nlocuite.
(2) Corelativ cu drepturile prevzute la alin. (1),
operatorii sistemelor de transport/distribuie se obliga:
a) sa finanteze, la expirarea duratei de funcionarea,
investiiile aferente nlocuirii bunurilor;
b) sa opereze i sa ntrein bunurile pentru funcionarea n
condiii de siguranta a sistemului.

(3) n vederea asigurrii continuitii n furnizare i a


securitii serviciilor publice de interes naional de
transport/distribuie a gazelor naturale, pentru bunurile
proprietate a terilor, scopul iniial pentru care au fost
construite nu poate fi modificat de ctre acetia.
ART. 86
Asupra terenurilor i altor bunuri proprietate publica sau
proprietate privat a persoanelor fizice sau juridice, precum i
asupra activitilor desfurate de persoane fizice sau juridice
n vecintatea capacitilor, concesionarii din sectorul gazelor
naturale beneficiaz, n condiiile legii, pe durata lucrrilor
de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de
exploatare i de ntreinere a capacitilor respective, de
urmtoarele drepturi:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrrilor necesare n
vederea realizrii, reabilitrii sau retehnologizrii
capacitii;
b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a
capacitii prin efectuarea reviziilor, reparaiilor i a
interventiilor necesare;
c) dreptul de servitute legal de trecere subterana, de
suprafata sau aerian pentru instalarea de reele, conducte,
linii sau de alte echipamente aferente capacitii i pentru
accesul la locul de amplasare a acestora;
d) dreptul de a obine restrangerea sau ncetarea unor
activiti care ar putea pune n pericol persoane i bunuri;
e) dreptul de acces la utilitatile publice.
ART. 87
n exercitarea dreptului de uz pentru executarea lucrrilor
necesare n vederea realizrii, reabilitrii sau retehnologizrii
capacitilor, concesionarul poate:
a) sa depoziteze pe terenurile proprietate privat, n msura
strict necesar, materiale, echipamente, utilaje i instalaii;
b) sa desfiinteze culturi sau plantaii ori alte amenajri
existente ori numai sa le restrng, n msura strict necesar,
pentru executarea lucrrilor, n condiiile legii;
c) sa extraga materiale, sa capteze apa, n condiiile
prevzute de legislaia n vigoare;
d) sa instaleze utilaje i sa lucreze cu acestea, sa
amplaseze birouri i locuine de antier;
e) sa opreasc ori sa restrng activiti ale
proprietarului, n msura strict necesar, pentru executarea
lucrrilor pentru capacitatea respectiva.
ART. 88
Dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a
capacitii se ntinde pe toat durata de funcionare a
capacitii, iar exercitarea lui se face ori de cte ori este
necesar pentru asigurarea functionarii normale a capacitii. n
exercitarea acestui drept concesionarul poate:
a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaii
pentru ntreinere, revizii, reparaii i intervenii necesare
pentru asigurarea functionarii normale a capacitii;

b) sa instaleze utilaje i sa lucreze cu acestea;


c) sa afecteze culturi, plantaii sau alte amenajri
existente i sa restrng activiti ale proprietarului, n
msura i pe durata strict necesar, n vederea executrii
operaiunilor de ntreinere, reparaii, revizii sau intervenii
pentru asigurarea functionarii normale a capacitii.
ART. 89
Servitutea legal de trecere subterana, de suprafata sau
aerian cuprinde dreptul la instalare de reele, de conducte,
linii, stlpi i de alte echipamente aferente capacitii, precum
i accesul la locul de amplasare a acestora pentru intervenii,
ntreinere, reparaii, revizii, modificri i exploatare,
conform prevederilor legale n vigoare.
ART. 90
(1) Drepturile de uz i de servitute legal, prevzute la
art. 86, asupra terenurilor i altor bunuri proprietate publica
sau proprietate privat a persoanelor fizice ori juridice au ca
obiect utilitatea publica, au caracter legal i se exercita pe
toat durata de viata a capacitii respective sau temporar, cu
ocazia retehnologizrii unei capaciti n funciune, reparatiei,
reviziei, lucrrilor de intervenie n caz de avarie.
(2) Exercitarea drepturilor de uz i servitute asupra
proprietilor afectate de capacitatile din domeniul gazelor
naturale se realizeaz cu titlu gratuit pe toat durata
existenei acestora. Dac, cu ocazia interventiilor pentru
retehnologizari, reparaii, revizii, avarii, se produc pagube
proprietarilor din vecintatea capacitilor din domeniul gazelor
naturale, concesionarii au obligaia sa plteasc despgubiri n
condiiile legii.
ART. 91
(1) Despgubirile se vor stabili avndu-se n vedere
urmtoarele criterii:
a) suprafata de teren afectat cu ocazia lucrrilor;
b) valorile pentru productiile estimate ale culturilor i
plantaiilor afectate, comunicate de organismele abilitate,
precum i amenajrile afectate de lucrri;
c) valoarea de circulaie a bunurilor imobile afectate.
(2) Cuantumul despgubirii se stabilete prin acordul
prilor sau, n cazul n care prile nu se neleg, prin
hotrre judectoreasc.
ART. 92
Pentru a evita punerea n pericol a persoanelor, a bunurilor
sau a unor activiti desfurate n zona de executare a
lucrrilor de realizare, reabilitare, retehnologizare a
capacitilor, precum i a operaiunilor de revizie, ntreinere
sau de reparatie la capacitatea n funciune, concesionarul are
dreptul de a obine restrangerea sau sistarea, n msura necesar
i pe durata lucrrilor sau a operaiunilor menionate, a
activitilor desfurate n vecintate de alte persoane.
ART. 93
Dreptul de acces la utilitatile publice trebuie exercitat de
concesionar cu buna-credina i n mod rezonabil, fr a

prejudicia accesul altor persoane la respectivele utiliti


publice.
ART. 94
Pentru consecinele secundare cauzate sau care pot fi produse
prin realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea, respectiv
prin funcionarea unor capaciti de transport i distribuie i
altele asemenea, concesionarul poate contracta cu persoanele
interesate, n calitate de beneficiar, furnizarea sau prestarea
de servicii corespunztoare, n condiiile legii.
ART. 95
Pentru protecia i funcionarea normal a capacitilor i a
accesoriilor acestora din sectorul gazelor naturale, ANRGN
instituie, prin norme tehnice, zone de protecie i de siguranta
a acestora.
CAP. XII
Interdicii
ART. 96
Pentru protecia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor
naturale se interzice terilor:
a) sa realizeze construcii de orice fel n zona de siguranta
a conductelor de gaze naturale; n cazul n care, n mod
excepional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasata
reeaua de alimentare cu gaze naturale sa se execute o
construcie, beneficiarul acesteia i/sau proprietarul va/vor
suporta toate cheltuielile de modificare a traseului reelei, n
urmtoarele condiii:
1. obinerea acordurilor proprietarilor sau ale deintorilor
legali ai terenului de pe traseul unde urmeaz sa fie plasata
noua conducta, precum i a avizelor autoritilor competente i a
autorizaiei de construire;
2. includerea n patrimoniul operatorului liceniat a
obiectivelor rezultate n urma modificrii.
b) sa efectueze spturi sau lucrri de orice fel sub ori
peste conductele de gaze naturale ori n zona de protecie a
acestora, fr avizul prealabil al operatorului de sistem;
c) sa depoziteze materiale pe cile de acces la conducte i
n zona de protecie a acestora;
d) sa intervin n orice mod asupra conductelor,
echipamentelor i instalaiilor de gaze naturale.
-------------Litera a) a art. 96 a fost modificat de pct. 8 al art. I din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
ART. 97
n vederea exploatrii n condiii de siguranta a SNT, se
interzice, cu excepia cazului de forta major, ntreruperea
alimentarii cu energie electrica, a legturilor telefonice sau de
radiocomunicatii i a transportului feroviar.

CAP. XIII
Preuri i tarife
ART. 98
(1) Sistemul de preuri i tarife la gaze naturale este
conceput astfel nct sa faciliteze:
a) apropierea de valoarea de piata a combustibililor
alternativi, promovarea competitiei pe piata gazelor naturale,
diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale i mrirea
siguranei furnizarii;
b) recuperarea costurilor efectuate n mod prudent, aferente
activitilor reglementate i activitilor subsecvente acestora,
asigurarea unei rate rezonabile a rentabilitatii pentru capitalul
investit n activitile reglementate, stimularea dezvoltrii
capacitilor de producie, transport, inmagazinare i
distribuie a gazelor naturale, atragerea investiiilor strine
i transferul de tehnologie;
c) economisirea de energie la consumatorii finali;
d) descoperirea de noi resurse i dezvoltarea rezervelor de
gaze naturale;
e) mbuntirea calitii gazelor naturale i a serviciilor
prestate la consumatori.
(2) Principiile care stau la baza elaborrii reglementrilor
privind sistemele de preuri i tarife pentru activitile
reglementate sunt urmtoarele:
a) stimularea utilizrii eficiente a gazelor naturale,
asigurarea calitii serviciilor, asigurarea puterii calorice a
gazelor naturale, promovarea concurentei pe piata gazelor
naturale i protecia intereselor consumatorilor;
b) eliminarea subventionarilor incrucisate i/sau a
diferentierilor nejustificate ntre tipurile de consumatori sau
dup tipul de utilizare a gazelor naturale;
c) prevenirea speculatiilor i a comportamentelor speculative
pe piata gazelor naturale;
d) ncurajarea trecerii cererii din perioada de vrf de
consum n perioadele de consum redus.
(3) Sunt interzise:
a) orice practici care utilizeaz sistemele de preuri i
tarife ca instrumente de protecie social i/sau pentru
subvenionarea directa ori indirecta a consumatorilor;
b) recuperarea costurilor corespunztoare serviciului
asigurat pentru o anumit categorie de consumatori prin preurile
i/sau tarifele practicate altor categorii de consumatori;
c) limitarea sau diminuarea preurilor i a tarifelor pe
considerente de politica social sau antiinflationista;
asigurarea de ctre stat a unui anumit nivel de protecie social
pentru unele categorii de consumatori se va realiza prin
acordarea de subvenii sau de ajutoare direct acestora, n
condiiile legii.
(4) Sistemul de preuri i tarife conduce la realizarea unei
piee moderne i competitive a gazelor naturale.
---------------

Litera a) a alin. (2) al art. 98 a fost modificat de pct. 6


al articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005.
ART. 99
Preurile i tarifele reglementate se publica n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, de ctre ANRGN, cu cel puin 15
zile nainte de intrarea n vigoare.
ART. 100
(1) Piata interna a gazelor naturale este format din:
a) segmentul concurential, care cuprinde comercializarea
gazelor naturale ntre furnizori i ntre furnizori i
consumatorii eligibili. n segmentul concurential preurile se
formeaz liber, pe baza cererii i a ofertei, ca rezultat al
mecanismelor concurentiale;
b) segmentul reglementat, care cuprinde activitile cu
caracter de monopol natural i furnizarea la pre reglementat i
n baza contractelor-cadru. n segmentul reglementat al pieei,
sistemele de preuri i tarife se stabilesc de ANRGN pe baza
metodologiilor proprii elaborate n acest sens.
(2) Activitile aferente segmentului reglementat cuprind:
a) furnizarea gazelor naturale la pre reglementat i n baza
contractelor-cadru ctre consumatori;
b) administrarea contractelor comerciale i de echilibrare
contractual a pieei interne;
c) transportul gazelor naturale;
d) inmagazinarea subterana a gazelor naturale;
e) distribuia gazelor naturale;
f) tranzitul gazelor naturale, cu excepia tranzitului
desfurat prin conducte magistrale dedicate; tranzitul prin
conductele magistrale dedicate se supune regimului stabilit prin
acordurile internaionale n baza crora acestea au fost
realizate;
g) activitile subsecvente care sunt necesare i decurg din
activitile menionate la lit. a)-f).
(3) Pe msura dezvoltrii pieei interne i/sau a integrrii
n pieele internaionale, ANRGN are obligaia de a decide
deschiderea treptata, n tot sau n parte, a activitilor
reglementate ctre concurenta.
(4) Consumatorii eligibili au dreptul sa negocieze direct
contracte de vnzare-cumprare cu furnizorii licentiati.
(5) Pentru acoperirea necesarului de gaze naturale, toi
consumatorii au dreptul de a fi alimentati cu gaze naturale n
aceeai structura intern/import a surselor. Pentru piata
reglementat, asigurarea, n aceasta structura, a cantitilor de
gaze naturale se realizeaz de ctre furnizorii licentiati,
acetia avnd acces nediscriminatoriu la sursele interne de gaze
naturale.
(6) Prevederile alin. (5) se aplica pana la liberalizarea
total a pieei interne de gaze naturale.
ART. 101

(1) Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care


practica activiti reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt
obligate sa asigure separarea contabila, conform normelor legale
i reglementrilor ANRGN.
(2) Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care
practica activiti reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt
obligate sa asigure separarea legal, funcional i
organizatoric a acestora. Separarea legal nu implica
modificarea controlului asupra ntreprinderii integrate pe
verticala.*)
(3) Fac excepie de la prevederile alin. (1) i (2)
persoanele juridice care desfoar activiti de distribuie i
care deservesc un numr de cel mult 100.000 de consumatori.
Acestea au obligaia separarii, n contabilitatea interna, a
fiecreia dintre activitile reglementate, astfel nct sa
permit reflectarea exact a veniturilor i costurilor aferente
fiecrei activiti, n scopul evitrii discriminarii i
subveniilor incrucisate, precum i pentru ncurajarea
competitiei. n acelai scop, acestea vor tine contabilitatea
separat, ca pentru o societate comercial independenta, n cazul
n care dein activiti n afar sectorului de gaze naturale.
Contabilitatea interna va include balana de plati i contul de
profit i pierdere pentru fiecare activitate.
--------------*) Conform art. 119, alin. (2) din acest act normativ
dispoziiile art. 101, alin. (2) intra n vigoare pentru toi
operatorii ncepnd cu data de 1 iulie 2007, iar pentru
operatorul SNT, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007.
CAP. XIV
Infraciuni i contravenii
ART. 102
nclcarea prevederilor prezentei legi atrage, dup caz,
rspunderea administrativ, contravenional, penal sau civil.
ART. 103
Sustragerea de gaze naturale constituie infraciunea de furt
i se pedepsete conform prevederilor Codului penal.
ART. 104
Deteriorarea, modificarea fr drept sau blocarea
functionarii echipamentului de msurare a consumului de gaze
naturale furnizate constituie infraciune i se pedepsete cu
nchisoare de la 6 luni la 4 ani.
ART. 105
Deteriorarea, modificarea fr drept a componentelor
obiectivelor de producie, inmagazinare, transport i distribuie
a gazelor naturale constituie infraciune i se pedepsete cu
nchisoare de la un an la 10 ani.
ART. 106
Executarea sau folosirea de instalaii clandestine n scopul
racordarii directe la sistemul de alimentare cu gaze naturale sau

pentru ocolirea echipamentelor de msurare constituie infraciune


i se pedepsete cu nchisoare de la un an la 5 ani.
ART. 107
n cazurile n care infraciunile prevzute la art. 103-106
sunt svrite de un salariat al unui titular de licenta, limita
maxima special a pedepsei se majoreaz cu un an.
ART. 108
Tentativa la infraciunile prevzute la art. 103-106 se
pedepsete.
ART. 109
Constituie contravenii la normele privind desfurarea
activitilor n sectorul gazelor naturale urmtoarele fapte:
1. proiectarea, avizarea, execuia, recepia, punerea n
funciune i/sau exploatarea de lucrri noi, modificri,
extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor
naturale de ctre persoane fizice sau juridice neautorizate;
2. proiectarea i/sau executarea de lucrri noi, modificri,
extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale fr
obinerea acordurilor, aprobrilor, avizelor i autorizatiilor
necesare;
3. proiectarea, executarea, recepia i/sau punerea n
funciune de lucrri noi, modificri, extinderi ale obiectivelor
din sectorul gazelor naturale, cu nclcarea reglementrilor
tehnice emise n domeniu;
4. executarea de lucrri noi, modificri, extinderi ale
obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu nclcarea
prevederilor art. 65, 80 i 81;
5. executarea de lucrri noi la obiectivele din sectorul
gazelor naturale, excluznd instalaiile de utilizare de orice
fel, fr urmrirea acestora de ctre un operator liceniat
i/sau fr verificarea documentaiei tehnice de execuie de
ctre un verificator atestat conform prevederilor legale;
6. executarea sau modificarea instalaiilor de utilizare a
gazelor naturale fr avizarea documentaiei tehnice de execuie
de ctre operatorul liceniat;
7. utilizarea de echipamente, instalaii, aparate, produse i
procedee neconforme cu reglementrile tehnice n vigoare;
8. utilizarea de echipamente, instalaii i aparate care nu
au efectuat verificarea tehnica n termen;
9. avizarea proiectelor de execuie ale cror soluii tehnice
nu se ncadreaz n prevederile i reglementrile tehnice din
sectorul gazelor naturale;
10. derularea de ctre investitor i/sau beneficiar a
oricrui contract ce are ca obiect executarea de lucrri de
construcii-montaj pentru infiintari i/sau modificri ale unor
capaciti din sectorul gazelor naturale, fr obinerea
autorizaiei de nfiinare i/sau a autorizaiei de modificare, a
acordurilor i avizelor necesare;
11. nendeplinirea i/sau ndeplinirea necorespunztoare a
condiiilor de valabilitate pentru autorizaiile obinute conform
art. 49;

12. nendeplinirea i/sau ndeplinirea necorespunztoare a


condiiilor de valabilitate pentru autorizaiile/licentele
obinute conform art. 43-46;
13. racordarea la obiectivele din sectorul gazelor naturale
fr acordul scris al operatorului liceniat;
14. nerespectarea prevederilor contractelor-cadru emise de
ctre ANRGN;
15. nerespectarea prevederilor standardelor de performanta
din sectorul gazelor naturale;
16. folosirea unor practici menite sa influenteze formarea
libera a preurilor pe piata gazelor naturale;
17. sistarea nejustificat a alimentarii consumatorului;
18. execuia, exploatarea i manevrarea necorespunztoare a
unor instalaii i echipamente, cu nclcarea condiiilor tehnice
de securitate i care pot duna persoanelor fizice, proprietii
i/sau mediului;
19. refuzul nejustificat al accesului la conductele din
amonte, sistemul de transport, sistemele de alimentare i la
depozitele de inmagazinare a gazelor naturale al solicitanilor
interni sau externi;
20. revnzarea gazelor naturale de ctre consumatori;
21. refuzul de a permite verificrile i inspectiile
prevzute prin reglementri sau dispuse, dup caz, de ANRGN,
precum i obstructionarea efecturii acestora;
22. nefurnizarea sau furnizarea incompleta ori eronat a
datelor i informaiilor solicitate de ANRGN i nerealizarea
msurilor dispuse de aceasta;
23. proiectarea i/sau execuia de lucrri pentru alt agent
economic dect cel pentru care instalatorul autorizat a pus la
dispoziie legitimatia proprie n vederea autorizrii de ctre
ANRGN a acestuia conform regulamentului specific;
24. neasigurarea stocului minim n depozitele de inmagazinare
subterana a gazelor naturale i nerezervarea capacitii minime
pentru transportator;
25. ntrzierea nejustificat n realimentarea consumatorilor
dup ntrerupere;
26. nerespectarea normelor privind zonele de protecie i
siguranta, stabilite conform legii;
27. nerespectarea reglementrilor privind preurile i
tarifele;
28. emiterea acordurilor i avizelor privind accesul la
sistemele de producie, transport, inmagazinare i alimentare cu
gaze naturale, fr respectarea prevederilor legale;
29. nerespectarea prevederilor acordurilor i avizelor
privind accesul la conductele din amonte, la sistemele de
transport, de inmagazinare/stocare i de alimentare cu gaze
naturale;
30. nerespectarea dispoziiilor privind separarea legal a
activitilor reglementate n sectorul gazelor naturale;
31. executarea fr acordul operatorului liceniat a oricrei
operaii sau intervenii, de orice natura, la conductele,
aparatele, instalaiile de msurare i accesoriile aferente

obiectivelor/sistemelor de producie, inmagazinare/ stocare,


transport, tranzit i la sistemele de alimentare cu gaze
naturale;
32. neurmarirea lucrrilor de construcii-montaj i
neintocmirea documentelor specifice de ctre operatorul care le-a
avizat;
33. punerea n funciune de ctre instalatorul autorizat a
obiectivelor din sectorul gazelor naturale care nu au fost
avizate, recepionate i pentru care nu s-a obinut autorizaie
de funcionare;
34. racordarea de ctre instalatorul autorizat de noi puncte
de consum de gaze naturale la instalaiile existente i punerea
n funciune a acestora fr aprobarea operatorului liceniat;
35. semnarea documentaiilor definitive de ctre un
instalator autorizat pentru lucrri pe care acesta nu le executa
sau nu le supravegheaz direct;
36. nerespectarea prevederilor art. 101 alin. (1).
37. desfurarea oricror activiti comerciale i/sau
prestri de servicii fr a deine licenta necesar, emis
conform prevederilor prezentei legi i reglementrilor elaborate
n temeiul acesteia.
---------------Punctul 3 al art. 109 a fost modificat de pct. 9 al art. I
din ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
Punctul 4 al art. 109 a fost modificat de pct. 10 al art. I
din ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
Punctul 37 al art. 109 a fost introdus de pct. 11 al art. I
din ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
ART. 110
(1) Contraveniile prevzute la art. 109, n cazul n care au
fost svrite de persoane fizice, se sancioneaz dup cum
urmeaz:
a) cu amenda de la 1.500 lei (RON) la 4.500 lei (RON), cele
de la pct. 2, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 31 i 32;
b) cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), cele
de la pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 33, 34 i
35;
c) cu amenda de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cele
de la pct. 13, 18 i 26.
(2) Contraveniile prevzute la art. 109, n cazul n care au
fost svrite de persoane juridice, se sancioneaz dup cum
urmeaz:
a) cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), cele
de la pct. 8 i 11;
b) cu amenda de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cele
de la pct. 7;

c) cu amenda de la 6.000 lei (RON) la 12.000 lei (RON), cele


de la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29,
30, 31, 32 i 36;
d) cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), cele
de la pct. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 i 26;
e) cu amenda de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), cele
de la pct. 24 i 37.
---------------Art. 110 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
ART. 111
Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac
de ctre persoanele mputernicite n acest scop de ctre
preedintele ANRGN.
ART. 112
Contravenientul poate achit, pe loc sau n termen de cel
mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal de
constatare i sancionare ori, dup caz, de la data comunicrii
acestuia, jumtate din minimul amenzii prevzute la art. 110,
agentul constatator fcnd meniune despre aceasta posibilitate
n procesul-verbal.
ART. 113
Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenii,
prevzute n prezenta lege, inclusiv sumele de bani din bnci,
sunt supuse confiscrii n condiiile legii.
ART. 114
Actualizarea limitelor amenzilor prevzute la art. 110 se va
face prin hotrre a Guvernului.
ART. 115
Contraveniilor prevzute la art. 109 le sunt aplicabile
dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
ART. 116
Sumele provenite din amenzi se vireaz la bugetul de stat i
la ANRGN, n cotele stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001,
cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 117
(1) n vederea constatrii contraveniilor, agenii
constatatori au acces, n condiiile legii, la obiectivele de
producie, la sistemele din sectorul gazelor naturale, inclusiv
la instalaiile i echipamentele aferente acestora, precum i la
instalaiile de utilizare a gazelor naturale.
(2) Proprietarii instalaiilor de utilizare sau cei care le
exploateaz sunt obligai sa pun la dispoziie agenilor
constatatori documente, date i/sau informaii relevante.
(3) Organele de poliie, precum i celelalte organe cu
atribuii n domeniu sunt obligate sa acorde sprijin, la cerere,
agenilor constatatori.

CAP. XV
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 118
Prezenta lege intra n vigoare n termen de 30 de zile de la
data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ART. 119
(1) Dispoziiile art. 8 lit. j), ale art. 22 i 34 se aplica
ncepnd cu data de 1 iulie 2007.
(2) Dispoziiile art. 101 alin. (2) intra n vigoare pentru
toi operatorii ncepnd cu data de 1 iulie 2007, iar pentru
operatorul SNT, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007.
(3) Dispoziiile cap. VII^1 intra n vigoare de la data
aderrii Romniei la Uniunea European.
---------------Alin. (3) al art. 119 a fost introdus de pct. 13 al art. I
din ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.
Alin. (3) al art. 119 a fost modificat de pct. 7 al
articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005.
ART. 120
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abroga
Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind nfiinarea, organizarea
i funcionarea Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Gazelor Naturale (ANRGN), publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobat i
modificat prin Legea nr. 791/2001, cu modificrile ulterioare,
Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea
activitilor din sectorul gazelor naturale, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie
2000, aprobat i modificat prin Legea nr. 463/2001, precum i
orice alte dispoziii contrare.
----------------Art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 14 iulie 2005,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005 prevede:
"ART. II
Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile art. 22
"Noua infrastructura" din Directiva Parlamentului European i a
Consiliului 2003/55/CE din 26 iunie 2003 privind reglementrile
comune pentru piata interna n sectorul gazelor naturale i de
abrogare a Directivei 98/30/CE, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunitilor Europene (JOCE) nr. 176 din 15 iulie 2003."
Aceasta lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
VALER DORNEANU

p. PREEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Bucureti, 14 iulie 2004.
Nr. 351.
--------------