Sunteți pe pagina 1din 3

consiliereaiinformareastudentului de ctrecadreledidactice,

nafaraorelor de curs, seminar saulaboratoare


Studenii au dreptul de a beneficiagratuit de servicii de
informareiconsiliereacademic, profesional, psihologicisocial,
conexeactivitii de nvmnt, puse la dispoziie de instituia de
nvmnt superior, potrivitCarteiUniversitare.

Dreptul de a fi reprezentati in senatsiconsiliu

Cuantumul taxelor de studiu nu se poate mri pe parcursul ciclului


de studiu.

Toate actele de studii eliberate studenilor de ctre


Universitate (inclusiv foaia matricol itinerant i
diplomele de licen, master i doctor i suplimentele
la diplom), precum i cele care atest statutul de
student (adeverine, carnete, legitimaii, inclusiv cele
pentru accesul la bibliotec) se elibereaz n mod
gratuit.

Ai dreptul de a fi
consiliat/informat de
cadreledidactice in
afaracursurilor

Poti beneficia de
consiliereacademica,
profesionala,
psihologicasisocialaacestea
fiindpuse la dispozitie de
invatamantul superior.
Stiicapoti fi reprezentant in
senatsiconsilu?
Implicatesivei fi
cunoscut!!!
Peparcursulanuluiuniversit
ar in curs taxelenu se pot
mari.

Toateactele de
studiieliberatestudentilor
se face in mod
gratuit(foaiamatricola,diplo
ma de
licenta,mastersidoctorat
,precumsiadeverinte,carnet
e,legitimatii,inclusivepentr
uaccesul la biblioteca.

Studenii au dreptul la subveniepentruregia de cmin, ce se vaaloca


individual. Acestesubveniivor fi acordateistudenilor care
alegaltform de cazaredectcmineleinstituiilor de nvmnt
superior
Burseeeee
Studenii au dreptulsparticipe la
concursurileorganizatenvedereaobinerii de burse de
studiunstrintate. ERASMUS
Studenii beneficiaz de asisten medical gratuit potrivit
prevederilor Art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile
i completrile ulterioare.

Stiaicaaidreptulsaobtii o
bursa de studio in
stainatate. Inscrie-te la
ERASMUS!
Studentiibeneficiaza de
asistentamedicalagratuita.

Studenii beneficiaz de reduceri de cel puin 50% pentru transportul


local n comun, de suprafa i subteran, precum i pentru transportul
intern auto, feroviar i naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr.
1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
Gratuit autobuz
) Studenii care provin din medii dezavantajate sau cei care au
rezultate remarcabile n educaia i formarea lor profesional,
cultural sau sportiv, beneficiaz de locuri n taberele
tematice/taberele studeneti n limita bugetului acordat n acest
scop.
(2) n cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare
profesional n context non-formal, pentru care studenii pot primi
un numr de credite ECVET/ECTS, conform Cartei Universitare.
Tabereeeeee
Studenii au dreptul de a refuza s participe la procesul educaional
mai mult de 8 ore pe zi,

Studenii au dreptul la un termen de nscriere de celpuin 5


zilelucrtoare
de
la
afiareaanunuluipentruconcursurileorganizatenuniversitate,
inclusivcelepentru burse, tabere, cazareimobiliti.

Studentiibeneficiaza de
reducerede 50% la
transportulferoviar,
iarpentrutransportul local
comunestegratuit.
Stiaticaprinrezultateremarc
abileputetiobtineun loc in
taberelestudentesti.

NU staimaimult de 8 ore
pezi la facultate!
Atentie! Limita de
inscriere la activitatioeste
de minim 5 zilelucratoare.

Cadrele didactice vor afia rezultatele unei examinri n maxim 48


de ore de la data desfurrii examinrii.Studenii au dreptul la
contestarea notelor din examenele scrise, n termen de 2 zile
lucrtoare de la data afirii rezultatelor, rezolvarea contestaiei fiind
fcut de ctre o comisie din care nu fac parte cadre didactice care
au evaluat iniial, n cazul care studentul solicit acest lucru, n
prezena studentului contestator.

Rezultatele de la
examenetrebuiesa fie
afisate in maxim 48 de ore.
Ai dreptul de a face
contestatie in termen de 2
zilelucratoare.

Studenii au dreptul la suport de cursgratuit (de minim 5


pagini), n format fizicsau electronic, precumi la
toatematerialeledidacticedisponibilen
mod
gratuit,
nbibliotecileUniversitiisaupe
site-ulfacultii.
ncazulstudenilor la cursuri cu frecven, titularul de
curspoateoptapentruoferireaunuisuport de curs, n format
fizicsau electronic, la disciplinapredat.
Studenii au dreptul de a beneficia de un ndrumtor de
an/secie/grup, nfuncie de dimensiuneaacestorstructuri, din
rndulcadrelordidactice,
din
facultateancadrulcreiaidesfoarstudiile.
Studenii au dreptulsparticipe la celedoutipuri de
activitididacticeprevzutenplanurile de nvmntianume:
activititeoretice,
concretizateprincursuri,
iactivitiaplicative,
concretizateprinseminarii,
tutoriate,
lucrri practice, proiecteipractic. (2) Studenii au
obligaiasefectueze
integral

Avetidreptul lasuport de
curs gratuit!

Participarea la curs
esteobtionala,
pecandparticiparea la
seminariisilaboratoareeste
obligatorie.

toateactivitileaplicativeprevzutenplanurile de nvmnt
ale programelor de studiu la care suntnmatriculaiianume:
seminariile, tutoriatele, lucrrile practice, proiecteleipractica.
(3) Titularul de curspoateoptapentrucaracterulfacultativ al
seminariilor.
Studenii au obligaias nu recurg la nici un tip de
mijloacesaumodalitifrauduloase (de tip copiat, utilizarea de
aparaturelectronic etc.) cu scopulpromovriiunuiexamen. (2)
nclcareaacesteiobligaiiatragedup
sine
sancionareacelorvinovai, nfuncie de gravitateaabaterilor.
Studenii au obligaia de a respectadrepturile de autor ale
altorpersoanei
de
a
recunoatepaternitateainformaiilorprezentatenlucrrileelabora
te. Ei au obligaia de aelaboralucrri de evaluare la nivel de
disciplinilucrri de absolvireoriginale.
ncadrulUniversitiistudeniitrebuiesmanifeste
un
comportamentadecvatmediului academic. (2) Studenii se
oblig a folosi cu bun-credinbunurilematerialepuse la
dispoziiaacestora de ctreUniversitate, biblioteci, cmine etc.
(3)
Studenii
se
oblig
a
pltisumelecorespunztoareprejudiciilorcauzateUniversitiipri
ndegradareasaudistrugereabunurilormaterialeutilizate.
(4)
Studenii
au
obligaiasrespectecorpulprofesoralipersonalulauxiliar.
(5)
Studenii au obligaias nu participe la activitiacademice sub
influenabuturiloralcoolicesauaaltorsubstaneinterzise. (6)
Studenii
au
obligaia
de
a
respectacurenia,
liniteaiordineanspaiuluniversitar. (8) Studenii au obligaia
de
a
se
abine
de
la
propaganda
politicsaureligioasncadrulcomunitiiuniversitare.

Nu aivoiesacopiezi la
examen!
In cazcontrar, nu
maiaivoiesasustiiexamenul
timp de 3 sesiuni.
Ai obligatia de a
specificasursa de
inspiratieintr-o lucrare.
Studentii au
obligatiasamanifeste o
atitudine de respect atat
laadresaprofesorilor cat si
la
adresacadrelorauxiliare( ag
enti de paza, femei de
serviciu, etc.)