Sunteți pe pagina 1din 65

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

DENUMIRE PROIECT

:

EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CU CLASELE

 

I-VIII LOCALITATEA CORBU NOU, COMUNA MAXINENI

LOCALITATEA

:

LOCALITATEA CORBU NOU, CV 30, PARCELA 381,

 

COMUNA MAXINENI, JUDEŢUL BRĂILA

BENEFICIAR

:

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LOCALITATEA

CORBU NOU, COMUNA MĂXINENI.

TITULARUL INVESTITIEI:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MAXINENI

ELABORATOR

:

S.C. EUROPROIECT S.R.L. BRAILA

 

J09/83/2008

FAZA

:

PROIECT TEHNIC

 

DETALII DE EXECUTIE

CAIET DE SARCINI

PROIECT NR.

:

29/2009

LISTA CU SEMNATURI

ADMINISTRATOR

:

ING. STEFANESCU ADRIAN

SEF PROIECT

:

ARH. RADU CHERNBACH

ARHITECTURĂ

:

ARH. RADU CHERNBACH

REZISTENTA

:

ING. STOICA DOINITA

 

PR. ŞTEFĂNESCU AURELIAN

INSTALAŢII TERMICE

:

PR. MIU GHEORGHE

INSTALATII ELECTRICE

:

ING. CARAMAN FLORIAN

DATA ELABORĂRII : APRILIE 2009

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

Extindere si modernizare Scoala cu Clasele I-VIII Corbu Nou, Comuna Maxineni, Judetul Braila, Faza P.T.

MEMORIU GENERAL

1. DATE GENERALE

1 Denumire obiectiv :

2 Amplasament :

Extindere şi modernizare Şcoala cu Clasele I-VIII Localitatea Corbu Nou, Comuna Măxineni.

Judeţul Brăila, Localitatea Corbu Nou, CV 30, parcela 381, Comuna Măxineni.

3 Beneficiar :

4 Titularul investitiei:

5 Proiectant general :

Şcoala cu Cls. I-VIII Localitatea Corbu Nou, Comuna Măxineni

U.A.T. Maxineni, Judetul Braila

S.C. EUROPROIECT S.R.L. BRAILA J09/83/2008. ŞEF PROIECT – Arh. Radu Chernbach TNA 785

2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI Având în vedere necesitatea măririi numărului de clase a Şcolii generale existente din localitatea Corbu Nou, beneficiarul a solicitat elaborarea unei documentaţii privind extinderea Şcolii cu un nou corp de clădire P+1 nivele şi modernizarea corpului vechi a clădirii şcolii.

3. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Şcoala cu clasele I-VIII se află în intravilanul loc.Corbu Nou, comuna Măxineni.

Terenul incintei şcolii în suprafaţă de 5050,0 mp aparţine domeniului public al comunei Măxineni (Hotărârea C.L. nr.49/6.oct.2005). Incinta şcolii se învecinează cu :

- la nord – drum sătesc,

- – drum sătesc;

- – proprietate Răducanu Nicolae şi proprietate Ţigănuş Vasile;

- la vest – drum sătesc.

la est

la sud

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

În incinta şcolii există următoarele corpuri de clădire : C1 – Şcoală + grup sanitar (S = 508,0 mp), C2 magazie (S = 102,0 mp), C3 magazie lemne (S = 46,0 mp), C4 WC (S = 3,0 mp), C5 WC (S = 17 mp). Construcţiile C3 (magazie lemne) şi C4 (WC) se vor desfiinţa fiind într-o stare avansată de uzură. Conform studiului geotehnic întocmit de S.C. SOLTEST SRL Brăila, în amplasamentul studiat au fost evidenţiate următoarele straturi. În suprafaţă un strat de sol vegetal de 0,4 m grosime, urmat de un complex aluvionar alcătuit din nisip argilos galben, plastic consistent, până la 2,8 m adâncime, nisip prăfos galben slab umezit până la 3,6 m adâncime, argilă cenuşie, plastic moale, până la 6,1 m adâncime şi argilă prăfoasă nisipoasă, plastic moale, până la adâncimea de 8 m de la cota terenului. Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adâncimea de 3,4 m de la cota terenului natural. Din punct de vedere climatic, zona localităţii Corbu Nou se caracterizează printr-o climă continentală temperată, cu amplitudine mare a variaţiilor sezoniere şi prin precipitaţiile cantitativ reduse. Temperatura medie anuală este de +10 0 C, iar cantitatea de precipitaţii este de 400 mm/an. Vântul dominant este cu intensitate moderată din partea de Nord-est. Adâncimea de îngheţ este de 0,90 m conform STAS 6054/77. Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform Normativului P100/2006 sunt caracterizate prin ag = 0,26 g şi perioada de colţ Tc = 1,0 sec.

4. DESCRIEREA FUNCTIONALA 4.1. Având în vedere configuraţia şi dimensiunile terenului din incintă, precum şi orientarea către punctele cardinale se propune o extindere P+1 nivele parţial parter, amplasată perpendicular pe faţada vestică a corpului existent, având legături funcţionale cu şcoala veche şi corpul de clădire (magazie C2), ce se va amenaja ulterior în sală de gimnastică. Corpul nou propus P+1 va avea Suprafaţa construită = 227,0 mp şi Suprafaţa desfăşurată = 423,60 mp. Structura de rezistenţă a corpului nou propus va fi alcătuită din fundaţii beton armat, structură de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă GVP 30 cm grosime cu sâmburi şi centuri din beton armat. Planşeele şi scara de acces la etaj vor fi din beton armat, iar acoperişul va fi tip şarpantă din lemn cu învelitoare tablă tip ţiglă. Pentru detalii a se vedea memoriu de structuri. În corpul nou propus, se propun următoarele spaţii funcţionale:

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

La parter :

- 2 săli clasă cu S = 36,54 mp fiecare pentru 20 elevi;

- hol central cu lăţimea de 2,20 m cu S = 41,57 mp în legătură directă cu holul şcolii existent;

- în partea de nord a construcţiei se propune un spaţiu pentru centrala termică (S = 12,80 mp), o magazie lemne S = 19,53 mp şi casa scării pentru acces etaj;

- în partea de vest a construcţiei se propune un hol de acces, din incintă în legătură cu viitoarea sală de gimnastică ce se va amenaja în cadrul magaziei actuale şi un depozit material sportiv. Cota ± 0,00 va fi de 45 cm peste cota actuală a pardoselii corpului existent, asigurându- se două accese pentru elevi (una din partea de nord, alta din partea de sud şi un acces către terenul de sport din incintă. Accesele vor fi amenajate cu trepte de acces şi rampă pentru persoane cu handicap. La etaj sunt prevăzute :

- 2 săli de clasă cu suprafaţa de 36,54 mp fiecare pentru 20 elevi;

- hol central cu lăţimea de 2,20 m S = 41,57 mp;

- două depozite material didactic S = 19,53 mp. Înălţimea nivelului este de 3,30 m, iar scara de acces la etaj va avea treptele de 16,5 cm înălţime. Sălile de clasă sunt orientate spre sud, iluminatul natural este asigurat prin dimensionarea ferestrelor respectând raportul 1/3 – 1/4 conform STAS 6221. Mobilarea sălilor de clasă se va face în aşa fel încât lumina naturală să vină din stânga.

4.2. Modernizarea şi reabilitarea construcţiei existente constă din următoarele

lucrări :

- desfacerea planşeului din grinzi de lemn şi a şarpantei din lemn;

- demolări parţiale de parapeţi zidărie cărămidă pentru creere de uşi;

- desfacerea tâmplăriei interioare şi exterioare din lemn;

- desfaceri pardoseli interioare ;

- reparaţii 30% la tencuieli interioare şi exterioare;

- coşurile interioare de fum vor fi păstrate şi reparate;

- realizarea de centuri beton armat peste toate zidurile de cărămidă existente;

- refacerea planşeului din grinzi lemn + platelaj scândură;

- refacerea şarpantei din lemn;

- realizarea de plafoane false din gips carton la înălţimea de 3,50 m asigurându-se volum

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

de aer minim 5 mc/loc.

- compartimentarea şcolii de clasă din partea de nord-est în două spaţii pentru cancelarie S = 25,80 mp şi bibliotecă S = 14,60 mp, compartimentarea ce se va realiza din pereţi rigips.

- asigurarea unui acces spre curtea de recreaţie prin desfiinţarea unui parapet de fereastră. Prin noile compartimentări în şcoala existentă se propun următoarele spaţii funcţionale:

- 4 săli de clasă S = 50,31 mp 50,70 mp;

- Cancelarie S = 25,80 mp;

- Birou director S = 14,50 mp;

- Secretariat-arhivă S = 12,64 mp;

- Biblioteca S = 14,60 mp;

- Depozit material didactic S = 9,42 mp;

- Hol acces profesori S = 11,79 mp;

- Hol recreaţie S = 67,00 mp;

- Grup sanitar (existent) pentru elevi şi profesori.

Pentru toate spaţiile şcolii se propun :

FINISAJE INTERIOARE

- pardoseli parchet laminat în sălile de clasă, cancelarie, birou director, secretariat, bibliotecă;

- pardoseli gresie antiderapantă în holuri;

- pardoseli mozaic în depozite material didactic, centrala termică, magazie lemne, casa scării;

- glet ipsos la pereţi;

- zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane;

- lambriuri PVC h = 1,5 m în sălile de clasă şi holuri;

- tâmplărie PVC (uşi pline);

- termoizolaţie 12 cm grosime peste planşeu în pod protejată cu podină de lemn.

FINISAJE EXTERIOARE

- reparaţii 30% la tencuieli exterioare;

- placarea zidurilor exterioare atât la corpul existent cât şi la cel propus cu polistiren 5 cm grosime;

- tencuieli în sistem BAUMIT cu tencuieli decorative tip BAUMIX;

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

- similipiatră la soclu;

- trepte exterioare din beton armat mozaicate;

- învelitori din tablă tip ţiglă fixată pe şipci longitudinale + transversale;

- jgheaburi şi burlane din tablă vopsită;

- trotuare 1 m lăţime rostuite + rampe persoane cu handicap (mozaic periat). Grupul sanitar existent (executat in 2007) nu trebuie reabilitat, fiind dotat cu obiecte sanitare noi, fântâni de băut apă, finisaje interioare noi (gresie + faianţă + var lavabil + tâmplărie interioară nouă). Toată reţeaua electrică interioară de la corpul existent se va întocmi cu o instalaţie nouă formată din conductori de cupru, prize, corpuri iluminat fluorescent, iluminat de siguranţă.

5. REABILITAREA UTILITĂŢILOR

Alimentarea cu apă a grupului sanitar existent este realizată prin racord la reţeaua de apă existentă pe stradă cu ţeavă PVC Dn Ø63; Evacuarea apelor uzate menajere se face într-un bazin vidanjabil existent în incintă V =15 mc; Alimentarea cu energie electrică se va face de la tabloul electric existent în şcoala veche, racordat la reţeaua existentă în zonă; Încălzirea spaţiilor interioare ale şcolii se va face de la centrala termică proprie ce va funcţiona cu combustibil solid (lemne+deşeuri lemn) amplasată la parterul corpului propus. Evacuarea gazelor arse de la centrala termica se va face prin intermediul unui cos de fum amplasat exterior care va fi confectionat din teava Ø210 captusita si protejata cu tabla

inox.

Pentru detalii a se vedea memoriile de specialitate.

6. ± 0,00 = 15,95

Categoria de importanţă „C”. Clasa de importanţă III. Gradul II-III rezistenţă la foc. Clădirea va fi dotată cu 3 stingătoare portabile cu spumă chimică.

7. INDICII CARACTERISTICI

- Suprafaţă teren = 5050,0 mp

- Suprafaţă construită existentă (şcoală+grup sanitar+sală gimnastică+WC) :

508,00 mp + 102,0 mp + 17,0 mp = 627,0 mp

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

- Suprafaţa construită propusă = 227,0 mp - Suprafaţa desfăşurată propusă = 423,65 mp

Suprafaţa construită totală = 854,0 mp

Suprafaţa desfăşurată totală = 1050,65 mp

P.O.T. existent = 12% C.U. T. existent = 0,12 P.O.T. propus = 17% C.U.T. propus = 0,21

8. LA EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SE VOR RESPECTA:

Prevederile Legii nr.10/95 privind calitatea construcţiilor ;

Prevederile Normelor de protecţia muncii emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Muncii;

Prevederile Normativului P.118 privind securitatea şi siguranţa la foc a construcţiilor;

Toate normativele şi normele tehnice în vigoare.

9. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă şi preia lucrarea, aceasta putând fi dată în funcţiune, certificându-se faptul că executantul a îndeplinit conform prevederilor contractuale a documentaţiei şi a caietelor de sarcini. Recepţia se face conform prevederilor Legii 10/95 privind calitatea în construcţii şi a prevederilor „Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora (HG nr.237/94).

ETAPELE DE REALIZARE A RECEPŢIEI SUNT :

- recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute prin contract;

- recepţia finală după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor; Documentele tehnice privind proiectarea, execuţia, recepţia precum şi comportarea în timpul exploatării, se cuprind în cartea tehnică a construcţiilor. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de beneficiar conform Normelor de întocmire din regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

Întocmit, Arh. Radu Chernbach

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

MEMORIU TEHNIC Arhitectura

1 . NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI

Având în vedere necesitatea măririi numărului de clase a Şcolii generale existente din localitatea Corbu Nou, beneficiarul a solicitat elaborarea unei documentaţii privind extinderea Şcolii cu un nou corp de clădire P+1 nivele şi modernizarea corpului vechi a clădirii şcolii.

2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Şcoala cu clasele I-VIII se află în intravilanul loc.Corbu Nou, comuna Măxineni. Terenul incintei şcolii în suprafaţă de 5050,0 mp aparţine domeniului public al comunei Măxineni (Hotărârea C.L. nr.49/6.oct.2005). Incinta şcolii se învecinează cu :

- la nord – drum sătesc,

- – drum sătesc;

- – proprietate Răducanu Nicolae şi proprietate Ţigănuş Vasile;

- la vest – drum sătesc. În incinta şcolii există următoarele corpuri de clădire : C1 – Şcoală + grup sanitar

la est

la sud

(S =

508,0 mp), C2 magazie (S = 102,0 mp), C3 magazie lemne (S = 46,0 mp), C4 WC (S = 3,0 mp), C5 WC (S = 17 mp). Construcţiile C3 (magazie lemne) şi C4 (WC) se vor desfiinţa fiind într-o stare avansată de uzură.

3. DESCRIEREA FUNCTIONALA

3.1. Având în vedere configuraţia şi dimensiunile terenului din incintă, precum şi orientarea către punctele cardinale se propune o extindere P+1 nivele parţial parter, amplasată perpendicular pe faţada vestică a corpului existent, având legături funcţionale cu şcoala veche şi corpul de clădire (magazie C2), ce se va amenaja ulterior în sală de gimnastică.

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

Corpul nou propus P+1 va avea Suprafaţa construită = 227,0 mp şi Suprafaţa desfăşurată = 423,60 mp. În corpul nou propus, se propun următoarele spaţii funcţionale:

La parter sunt prevazute:

- 2 săli clasă cu S = 36,54 mp fiecare pentru 20 elevi;

- hol central cu lăţimea de 2,20 m cu S = 41,57 mp în legătură directă cu holul şcolii existent;

- în partea de nord a construcţiei se propune un spaţiu pentru centrala termică (S = 12,80 mp), o magazie lemne S = 19,53 mp şi casa scării pentru acces etaj;

- în partea de vest a construcţiei se propune un hol de acces, din incintă în legătură cu viitoarea sală de gimnastică ce se va amenaja în cadrul magaziei actuale şi un depozit material sportiv. Cota ± 0,00 va fi de 45 cm peste cota actuală a pardoselii corpului existent, asigurându- se două accese pentru elevi (una din partea de nord, alta din partea de sud şi un acces către terenul de sport din incintă. Accesele vor fi amenajate cu trepte de acces şi rampă pentru persoane cu handicap.

La etaj sunt prevăzute :

- 2 săli de clasă cu suprafaţa de 36,54 mp fiecare pentru 20 elevi;

- hol central cu lăţimea de 2,20 m S = 41,57 mp;

- două depozite material didactic S = 19,53 mp. Înălţimea nivelului este de 3,30 m, iar scara de acces la etaj va avea treptele de 16,5 cm înălţime. Sălile de clasă sunt orientate spre sud, iluminatul natural este asigurat prin dimensionarea ferestrelor respectând raportul 1/3 – 1/4 conform STAS 6221. Mobilarea sălilor de clasă se va face în aşa fel încât lumina naturală să vină din stânga.

3.2. Modernizarea şi reabilitarea construcţiei existente constă din următoarele

lucrări :

- desfacerea planşeului din grinzi de lemn şi a şarpantei din lemn;

- demolări parţiale de parapeţi zidărie cărămidă pentru creere de uşi;

- desfacerea tâmplăriei interioare şi exterioare din lemn;

- desfaceri pardoseli interioare ;

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

- reparaţii 30% la tencuieli interioare şi exterioare;

- coşurile interioare de fum vor fi păstrate şi reparate;

- realizarea de centuri beton armat peste toate zidurile de cărămidă existente;

- refacerea planşeului din grinzi lemn + platelaj scândură;

- refacerea şarpantei din lemn;

- realizarea de plafoane false din gips carton la înălţimea de 3,50 m asigurându-se volum de aer minim 5 mc/loc.

- compartimentarea şcolii de clasă din partea de nord-est în două spaţii pentru cancelarie S = 25,80 mp şi bibliotecă S = 14,60 mp, compartimentarea ce se va realiza din pereţi rigips.

- asigurarea unui acces spre curtea de recreaţie prin desfiinţarea unui parapet de fereastră. Prin noile compartimentări în şcoala existentă se propun următoarele spaţii funcţionale:

- 4 săli de clasă S = 50,31 mp – 50,70 mp;

- Cancelarie S = 25,80 mp;

- Birou director S = 14,50 mp;

- Secretariat-arhivă S = 12,64 mp;

- Biblioteca S = 14,60 mp;

- Depozit material didactic S = 9,42 mp;

- Hol acces profesori S = 11,79 mp;

- Hol recreaţie S = 67,00 mp;

- Grup sanitar (existent) pentru elevi şi profesori.

Pentru toate spaţiile şcolii se propun :

4. FINISAJE INTERIOARE

- pardoseli parchet laminat în sălile de clasă, cancelarie, birou director, secretariat, bibliotecă;

- pardoseli gresie antiderapantă în holuri;

- pardoseli mozaic în depozite material didactic, centrala termică, magazie lemne, casa scării;

- glet ipsos la pereţi;

- zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane;

- lambriuri PVC h = 1,5 m în sălile de clasă şi holuri;

- tâmplărie PVC (uşi pline);

- termoizolaţie 12 cm grosime peste planşeu în pod protejată cu podină de lemn.

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

5. FINISAJE EXTERIOARE

- reparaţii 30% la tencuieli exterioare;

- placarea zidurilor exterioare atât la corpul existent cât şi la cel propus cu polistiren 5 cm grosime;

- tencuieli în sistem BAUMIT cu tencuieli decorative tip BAUMIX;

- similipiatră la soclu;

- trepte exterioare din beton armat mozaicate;

- învelitori din tablă tip ţiglă fixată pe şipci longitudinale + transversale;

- jgheaburi şi burlane din tablă vopsită;

- trotuare 1 m lăţime rostuite + rampe persoane cu handicap (mozaic periat). Grupul sanitar existent (executat in 2007) nu trebuie reabilitat, fiind dotat cu obiecte sanitare noi, fântâni de băut apă, finisaje interioare noi (gresie + faianţă + var lavabil + tâmplărie interioară nouă).

6. ± 0,00 = 15,95

Categoria de importanţă „C”. Clasa de importanţă III. Gradul II-III rezistenţă la foc. Clădirea va fi dotată cu 3 stingătoare portabile cu spumă chimică.

7. INDICII CARACTERISTICI

- Suprafaţă teren = 5050,0 mp

- Suprafaţă construită existentă (şcoală+grup sanitar+sală gimnastică+WC) :

508,00 mp + 102,0 mp + 17,0 mp = 627,0 mp

- Suprafaţa construită propusă = 227,0 mp

- Suprafaţa desfăşurată propusă = 423,65 mp

Suprafaţa construită totală = 854,0 mp

Suprafaţa desfăşurată totală = 1050,65 mp

P.O.T. existent = 12% C.U.T. existent = 0,12 P.O.T. propus = 17% C.U.T. propus = 0,21

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

8. LA EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SE VOR RESPECTA:

Prevederile Legii nr.10/95 privind calitatea construcţiilor ;

Prevederile Normelor de protecţia muncii emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Muncii;

Prevederile Normativului P.118 privind securitatea şi siguranţa la foc a construcţiilor;

Toate normativele şi normele tehnice în vigoare.

9. RECEPŢIA LUCRĂRILOR Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă şi preia lucrarea, aceasta putând fi dată în funcţiune, certificându-se faptul că executantul a îndeplinit conform prevederilor contractuale a documentaţiei şi a caietelor de sarcini. Recepţia se face conform prevederilor Legii 10/95 privind calitatea în construcţii şi a prevederilor „Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora (HG nr.237/94).

ETAPELE DE REALIZARE A RECEPŢIEI SUNT :

- recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute prin contract;

- recepţia finală după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor; Documentele tehnice privind proiectarea, execuţia, recepţia precum şi comportarea în timpul exploatării, se cuprind în cartea tehnică a construcţiilor. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de beneficiar conform Normelor de întocmire din regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

Întocmit, Arh. Radu Chernbach

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

MEMORIU TEHNIC

Rezistenta

1.Generalitati

Prezenta documentatie trateaza modernizarea corpului de scoala existent si construirea unui corp nou. Corpul nou ce urmeaza a fi construit este un imobil avand 22.65 x 12.80 m dimensiune generala in plan, regimul de inaltime parter + etaj si este amplasat in Sat Corbu Nou, Comuna Maxineni, Judetul Braila Amplasamentul este plan, sistematizat si liber . In conformitate cu prevederile Normativului de proiectare antiseismica P100-1/2006, constructia este amplasata in zona seismica caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei

ag = 0,28g si perioada de control a spectrului de raspuns Tc = 1 sec. si are clasa de importanta

II.

Cota + 0.00 reprezinta cota pardoselii finite de la parter si este ridicata cu cca 45 - 75 cm mai sus fata de cota trotuar. Inainte de inceperea lucrarilor de executie aceasta cota va fi materializata prin repere (cuie, insemne cu vopsea ) pe obiectele stabile (constructii, arbori ) accesibile din imediata apropiere. Ordinea lucrarilor de sapatura, infrastructura (fundatii, elevatii fundatii) si umpluturi, pana la cota terenului natural va fi urmatoarea :

in prima etapa se va realiza o sapatura generala pe toata suprafata constructiei, de cca 50 cm adancime, pana la atingerea cotei relative 1.35 m;

in a doua etapa, in imediata apropiere a axului B1, se vor executa subzidiri la constructia existenta. Tehnologia de executie a acestor subzidiri este detaliata in plan R1 din P.T.

in etapa a treia, in lungul axelor si sirurilor, se vor realiza sapaturi in santuri de 50 cm adancime pana la atingerea cotei relative 1.85 m ce reprezinta cota de fundare C .F a constructiei. In cazul unor accidente subterane sub cota de sapatura, acestea vor fi eliminate prin sapatura locala si plombate cu loess bine compactat.

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

- verificarea fundului sapaturii de catre proiectantul de specialitate rezistenta;

cofraj, armare fundatii, receptia acestei lucrari, turnarea fundatiilor. Fundarea este directa iar presiunea luata in calculul dimensionarii fundatiilor este p conv =140 KPa;

realizarea umpluturilor pe inaltimea fundatiilor;

realizarea elevatiilor si a umpluturilor pana la cota terenului natural. Umpluturile din jurul constructiei se vor realiza cu loess curat, de cariera, de greutatea volumetrica minim 1.60t/m 3 in stare uscata . Lucrarile de constructii, in mod deosebit cele privind sapatura, infrastructura si umpluturile pana la cota terenului natural vor fi executate in ritm sustinut in timpul minim posibil din punct de vedere tehnologic. Intarzierea nejustificata a acestor lucrari, patrunderea apelor meteorice sau accidentale in groapa de sapatura pot afecta rezistenta si stabilitatea constructiilor existente din apropierea incintei. Pe toata durata activitatii de santier constructia va fi tinuta sub supraveghere tehnica. Constructorul isi va organiza o rezerva de materiale (bile, manele popi extensibili, elemente schela, etc) pentru realizarea unor sprijiniri rapide si eficiente in caz de necesitate. In ceea ce priveste modernizarea corpului de scoala existent, ca urmare a concluziilor expertizei tehnice intocmite de Ing. Cruceanu Dan, se va demola si inlocui in intregime atat planseul de lemn cat si acoperisul existent. In acest caz va fi necesara executarea unor centuri din beton armat in pod, in lungul peretilor, de care se vor prinde cosoroabele pe care vor sprijini toate elementele verticale a noii sarpante.

2. Structura de rezistent ( corpul nou )

Constructia are stuctura de rezistenta din pereti structurali din zidarie. Proiectarea structurii de rezistenta s-a facut in conformitate cu „Cod de proiectare pentru structuri din zidarie „ Indicativ CR / 2006. Avand in vedere prevederile Codului de proiectare pentru structuri din zidarie Indicativ CR/2006 peretii portanti sunt prevazuti cu stalpisori din beton armat inglobati in zidarie si centuri din beton armat. Conlucrarea centurilor cu stalpisorii din beton armat inglobati in zidarie conduce la marirea capacitatii de rezistenta a structurii. Pentru executarea zidariilor portante se vor utiliza caramizi marca minim 50 si mortar de marca M50. Caramizile vor fi de marca I tip G.V.P. Planseul alcatuit ca diafragma (saiba) orizontala este prevazut din beton armat turnat monolit.

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

Infrastructura constructiei este conceputa din beton armat. Fundatiile constructiei sunt de tip talpi continui si au fost proiectate in conformitate cu NP 112 04 - „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”; Peretii infrastructurii sunt prevazuti cu centuri la partea inferioara si superioara. Armatura stalpisorilor este prevazuta de la nivelul centurii inferioare a fundatiilor conform pct. 6.29 din Normativ P.2-1985. Constructia este prevazuta cu sarpanta din lemn si invelitoare din tabla. Pentru goluri de trecere a conductelor prin pereti si planseu, tevi inglobate, sifoane de pardoseala etc. se va consulta partea de instalatie a proiectului. In peretii fundatiilor se vor prevedea goluri sau mansoane de teava pentru trecerea si racordarea conductelor.

3. Dispozitii finale

Proiectarea constructiei s-a facut in conformitate cu prevederile tehnice in vigoare la data elaborarii documentatiei (februarie 2009) dintre care mentionam in mod deosebit:

- Legea nr.10 _ 1995 privind calitatea constructiilor;

- STAS 10107/0 _ 1990 privind alcatuirea si calculul structurilor din beton si beton armat;

- Normativ P.2 _ 1985 privind alcatuirea si calculul stucturilor din zidarie;

- NP 112 04 - „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”;

- Normativ P.7 _ 2000 privind alcatuirea si calculul constructiilor fundate pe terenuri sensibile la umezire; Se va solicita, ori de cate ori este nevoie, prezenta proiectantului pe santier pentru solutionarea problemelor ivite pe parcursul executiei (situatii neprevazute, neconcordante, inlocuiri de materiale, etc.) Pe parcursul executiei lucrarilor constructorul va respecta cu strictete prevederile legale de protectie a muncii si cele de paza si protectie impotriva incendiilor.

Intocmit Pr. Stefanescu Aurelian

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

Extindere si modernizare Scoala cu Clasele I-VIII Corbu Nou, Comuna Maxineni, Judetul Braila, Faza P.T.

MEMORIU TEHNIC Instalatii termice

A. Instalatia de incalzire interioara Prezenta parte din proiect rezolva solutia de incalzire pentru crearea microclimatului interior investitiei “Extindere si modernizare Scoala cu Clasele I-VIII, Sat Corbu Nou, Comuna Maxineni, Judetul Braila”. Temperatura de calcul interioara s-a luat in consideratie in functie de destinatia incaperilor conform STAS 1907/2/1990, fiind precizata in planurile desenate, iar temperatura de calcul a aerului exterior s-a considerat de -15º C, corespunzatoare zonei climatic II. Imobilul este amplasat in Localitatea Corbu Nou, Comuna Maxineni, incadrandu-se in zona eoliana I. Necesarul de caldura rezultat din calculul pierderilor de caldura prin transmisie si a celui pentru incalzirea aerului filtrat este de 80 000 Kcal. Instalatia de incalzire este prevazuta a se realiza in sistem bitubular cu distributie inferioara, conductele fiind amplasate pe langa perete. Distributia este de tip ramificat, conductele se vor monta aparent cat si in sapa pardoselii si in slit pe pereti, cu panta ascendenta catre coloanele de incalzire, astfel incat sa se poata realiza aerisirea si golirea instalatiei. Conductele instalatiei s-au prevazut a se realiza din tevi de polipropilena. Coloanele verticale cat si legaturile la radiatoare se vor monta pe cat posibil aparent. Coloanele de distributie, cat si legaturile la radiatoare se vor fixa pe pereti cu bratari pentru tevi, dar nu este exclusa varianta de a se monta si ingropat in slit pe pereti. La trecerea conductelor prin pereti si planseu s-a prevazut montarea acestora in mansoane de protectie. Instalatia de incalzire se va verifica la o presiune minima de 1,5 x presiune de regim (aproximativ 2 bar). Aerisirea instalatiei se va face prin intermediul robinetilor de aerisire montati pe radiatoare si in CT, prin dezaeratoare automate.

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

Golirea instalatiei si a corpurilor de incalzire se realizeaza local prin intermediul robinetilor de golire montati pe radiatoare. Corpurile de incalzire proprii sunt radiatoarele tip Milenium 22 k si 11 k, fiecare fiind dotate cu robinet de reglaj montat pe conducta de legatura tur, un ventil de reglaj montat pe conducta de legatura retur si un robinet de aerisire cu D = 1/2''. Montarea radiatoarelor se va face in majoritatea cazurilor sub parapetul ferestrelor si pe pereti conform planselor de executie, fiind sustinute cu suporti prinsi cu dibluri, sau incastrati in perete. Corpurile de incalzire au fost dimensionate pentru parametri nominali ai agentului termic 90º /70º C, media fiind 80º C. La trecerea conductelor pe langa elemente ale instalatiei electrice, acestea se vor introduce in tuburi de protectie din PVC tip U.

B. Centrala termica. Furnizarea agentului termic necesar instalatiei interioare se va realiza prin intermediul centralei termice cu functionare pe combustibil solid (lemne) avand Q= 80 000 kcal/ha (Pi = 95 Kw)

Aceasta microcentrala este dotata cu aparatura necesara care asigura o automatizare

completa pentru producerea agentului termic pentru incalzire, totodata asigura siguranta totala in exploatare. Evacuarea gazelor arse de la centrala termica se va face prin intermediul unui cos de

fum

(h = 7,70 m) amplasat exterior care va fi confectionat din teava Ø 210 (Ø interior = 210

mm

si Ø exterior = 250 mm), termoizolata cu saltele de vata minerala cu grosime 2,5 cm si

protejata cu tabla OL inox. Inatimea cosului de fum va trebui sa depaseasca cu 1.0 m coama acoperisului. Proiectantul recomanda beneficiarului ca centrala termica sa fie montata de catre furnizorul utilajului, care va asigura instructiunile de folosire cat si garantia. Umplerea instalatiei se va face cu apa dedurizata. Proiectantul recomanda centrala termica mai sus mentionata avand un necesar de 80 000 kcal cat si folosirea in executia instalatiei a tevilor de polipropilena. Beneficiarul isi poate impune punctul de vedere asupra recomandarii facute de proiectant. Pe parcursul executiei lucrarilor la instalatia de incalzire se vor lua urmatoarele masuri :

- se va impiedica patrunderea de nisip, mortar sau alte corpuri straine in instalatie; - inainte de efectuarea probei la rece instalatia se va spala cu apa potabila;

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

- dupa executarea probei la rece golirea instalatiei este obligatorie. Inainte de inceperea lucrarilor de executie a instalatiei de incalzire, constructorul va semnala proiectantului eventualele neconcordante dintre situatia existenta pe teren si partea desenata a documentatiei pentru solutionarea acestora. La fel se va proceda pe tot parcursul executiei. Se vor respecta normele de prevenire si combatere a incendiilor si normelor de protectie a muncii in vigoare la data executrii lucrarilor. La elaborarea documentatiei precum si pe toata durata executiei s-au respectat si se vor respecta normele de protectia muncii si PSI in vigoare. Constructorul si beneficiarul sunt obligati a lua toate masurile pe care le considera necesare pentru a evita in totalitate producerea accidentelor de munca sau contractarea de boli profesionale precum si cele necesare pentru prevenirea si combaterea incendiilor.

Intocmit, Pr. Miu Gheorghe

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

CALCULUL NECESARULUI DE ENERGIE TERMICA

I.Calculul aproximativ al necesarului de caldura pentru incalzirea Scolii generale I-VIII Sat Corbu Nou, Comuna Maxinei, Judetul Braila.

Q

= VT x b x qo (ti-te)

V

= volumul total al cladirii

qo = caracteristica termica a cladirii. (W/m3C)

b = coeficientul care tine seama de variatia lui qo in functie de temperatura exterioara de

calcul pentru incalzire.

ti

= temperatura interioara de calcul

te

= temperatura exterioara de calcul

V = 2900 mc b = 1,29

qo = 0,64 kcal/mc

ti

= 20º C

te

= - 15º C

Q

= 2900 x 0,65 x 1,29 x 35 = 80.000 kcal

Centrala termica ce se va amenaja Rcol cu cazan cu putere termica nominala de 80000 kcal/h combustibil solid (lemne).

Intocmit, Pr. Miu Gheorghe

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

MEMORIU TEHNIC

Instalatii Electrice

1. Obiectul lucrării. Actuala documentaţie prezintă în fază de proiect tehnic de execuţie instalaţiile electrice interioare pentru “Extindere si modernizare Scoala cu clasele I-VIII, Localitatea Corbu Nou, Comuna Maxineni, Judetul Braila.”

2. Caracteristicile instalatiilor proiectate

2.1. Caracteristicile instalatiilor proiectate

Prezenta documentatie cuprinde datele tehnice necesare pentru realizarea instalatiilor electrice enumerate mai jos:

Instalatii electrice de forta:

-tablou general de distributie montat la parterul cladirii TGD; -tablourile secundare TD 1 parter, tablou TD 2 etaj si tablou centrala termica TCT; -instalaţii electrice pentru iluminat general; -instalaţie electrică pentru alimentarea prizelor pentru uz general; -instalaţie electrică, coloane electrice, pentru alimentarea tablourilor secundare TD 1, TD 2 si TCT; -instalatii electrice de iluminat pentru evacuare in caz de urgenta.

Principalii consumatori de energie electrica:

- corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente tip FIDA 2x18 W - 31 buc;

- corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente tip FIDA 2x18 W cu acumulatori incorporati - 7 buc;

- corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente tip FIDA 2x36 W 39 buc;

- corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente tip FIDA 2x36 W cu acumulatori incorporati 12 buc;

- corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente cu acumulator 1x8 W marcare hidranti 3 buc ;

- corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente cu acumulator 1x8 W marcare iesire 14 buc ;

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

- prize duble cu contact de protectie - 24 buc.

- Putere instalata tablou general de distributie - TGD - Pi = 27,4 kW

- Putere instalata tablou secundar de distributie - TD 1 - Pi = 13,6 kW

- Putere instalata tablou secundar de distributie - TD 2 - Pi = 3,8 kW

- Putere instalata tablou secundar de distributie - TCT - Pi = 3,1 kW

Conform receptoarelor enumerate mai sus, noul obiectiv, din punct de vedere electric, va avea urmatoarele caracteristici energetice:

-Putere totala instalata: Pi = 27,4 kW; -Putere maxim simultan absorbita: Pa=21 kW; -Tensiunea de utilizare: Un=400/230 V, f=50 Hz,

2.2. Descrierea solutiei de alimentare

Tinand cont de cele prezentate mai sus se propun urmatoarele lucrari:

2.2.1. Instalatii electrice de iluminat:

Circuitele instalatiile electrice de iluminat se vor realiza cu conductoare din cupru de sectiune 1,5 mmp montate in tuburi din PVC ingropate in pereti. Toate circuitele de iluminat inclusiv cele de evacuare se vor realiza cu 3 conductoare din care unul de protectie. Lampile utilizate vor fi de tip fluorescent de 2x18 W, 2x36 W si 2x8 W in montaj aparent. Iluminatul de siguranta pentru evacuare se va realiza cu lampi cu tuburi fuorescente. Puterea acestora va fi de 2x8 W avand acumulator incorporat, trecerea pe sursa cu acumulator facandu-se automat la intreruperea tensiunii din retea. Protectia circuitelor de iluminat se va realiza cu intreruptoare automate de 10 A (a se consulta schema monofilara). Traseele circuitelor de iluminat si amplasarea corpurilor de iluminat sunt prezentate in partea desenata a lucrarii plansele indicativ E 1 si E2.

2.2.2. Instalatii electrice de forta:

Circuitele instalatiilor electrice de prize se vor realiza cu conductoare din cupru de sectiune 2,5 mmp montate in tuburi din PVC ingropate in pereti. Traseul si amplasarea prizelor

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

se observa in planurile de situatie anexate E 1 si E 2. Prizele utilizate vor fi duble, montate ingropat, cu contact de protectie. Protectia circuitelor de prize se va realiza cu intreruptoare automate de 16 A si cu dispozitive diferentiale de curent de 30 mA. Circuitele instalatiilor electrice de alimentare a tablourilor de distributie TGD, TD1, TD2 si TCT se vor realiza cu conductoare din cupru montate in tuburi din PVC ingropate in pereti. Astfel tabloul TGD se va alimenta printr-o coloana CYABY 4x25 mmp din firida de distributie SC Electrica SDEE Braila, tabloul secundar de distributie TD 1 prin coloana FY 5x16mm in tub din PVC ø 40mm, tabloul secundar de distributie TD 2 prin coloana FY 5x10 in tub din PVC ø 32mm, tabloul secundar de distributie centala termica TCT prin coloana FY 5x4 in tub din PVC ø 25mm.

2.2.3. Tablouri electrice:

Se vor monta 3 tablouri electrice de distributie. Primul tablou TGD se va amplasa la parterul cladirii in holul de acces in scoala, langa cabinet Director, iar din acesta se va alimenta tabloul montat la parter TD 1 amplasat in holul de acces elevi. Din tabloul de distributie TD 1 se vor alimenta TD 2 amplasat la etaj si tabloul din care se va alimenta centrala termica, tablou amplasat la parter in camera centralei termice. Partea de montare circuite de alimentare centrala termica, automatizare si montare senzori se va executa pe lucrarile de montare CT, acestea fiind livrate odata cu centrala. Din tabloul de distributie TGD se vor alimenta taboul de distributie TD1, circuitele de iluminat CI1-CI5, Isig si circuitele de prize Cp1-Cp9. Din tabloul de distributie de la parter TD 1 se vor alimenta tablourile secundare TD 2, TCT, circuitele de iluminat CI1-CI4, Isig si circuitele de prize Cp1-Cp3. Din tabloul de distributie de la etaj TD2 se vor alimenta circuitele de iluminat CI1-CI4, Isig si circuitele de prize Cp1-Cp3. Din tabloul de distributie de la etaj TCT se vor alimenta circuitele de hidrofor, pompa circulatie apa, automatizare centala termica, 1 circuit priza CT si iluminat camera CT. Tablourile electrice de distributie vor fi de tip metalic. Coloanele de alimentare ale tablourilor de distributie principale si secundare sunt prezentate in partile desenate anexate lucrarii. Se va realiza o priza de pamant cu rezistenta de dispersie de max 4 ohmi. Tablourile electrice vor avea grad de protectie corespunzator zonei de montare.

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

2.3. Masuri de protectie a instalatiilor

Protectia circuitelor si a coloanelor electrice se va realiza cu intreruptoare automate dimensionate corespunzator, conform situatiei prezentate in plansa cu schemele electrica monofilare ale tablourilor (vezi plansele E-3, E-4, E-5). Protectia impotriva tensiunilor de atingere directe sau indirecte se va realiza prin legarea la pamant. Protectia impotriva supracurentilor si a curentilor de scurtcircuit se va realiza in tablourile de alimentare cu intreruptoare calibrate corespunzator. Toate tablourile de distributie se vor echipa cu incuietori cu cheie pentru a preveni interventiile persoanelor neautorizate.

2.4. Exploatarea instalatiilor

Exploatarea instalatiilor proiectate care vor intra in gestiunea beneficiarului se va realiza de catre acesta prin personal specializat, cu respectarea tuturor reglementarilor legale in vigoare.

Calitatea executiei lucrarilor de montaj

Executantul lucrarii va avea sistemul calitatii implementat si certificat in conformitate cu HG 293/1999 si Ordin 323/2000. Lucrarile executate vor fi de calitate corespunzatoare in conformitate cu prevederile legale :

Legea 10/95, completata cu Legea 587/2002-Legea privind calitatea in constructii;

Ordonanta 95/1999Calitatea lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale

Legea 440/2002-Legea de aprobare a Ordonantei 95/1999 ; Pe parcursul executiei lucrarii, inspectorii de santier desemnati de beneficiar vor supraveghea realizarea corecta a executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale in conformitate cu HG 293/1999 si Ordin 323/2000 - verificarea calitatii lucrarilor de montaj d.t.i. (norme metodologice si Regulament) Pentru executia lucrarii vor fi folosite produse (materiale si echipamente) care au certificarea de conformitate a calitatii produselor Pentru produse noi si procedee noi utilizate la lucrarile de montaj d.t.i. va fi prezentat documentul scris privind Agrementul tehnic. Echipamentele prevazute in lucrare vor fi insotite de copii ale rapoartelor privind testele

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

de tip si testele de rutina. Aceste rapoarte vor contine toate masuratorile facute in timpul testarii si vor fi prezentae beneficiarului la livrare. La punerea in functiune a instalatiilor se vor respecta prevederile HG 273/1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructie si instalatii aferente si HG 51/1996 - Regulament de receptie a lucrarilor de montaj utilaje ,echipamente instalatii tehnologice. In conformitate cu normativul PE 116/94, executantul va prezenta beneficiarului buletine de verificare pentru fiecare proba.

4. Acte normative care reglementeaza documentatia

Standarde

STAS 297/1:1988 Culori si indicatoare de securitate.Conditii tehnice generale;

STAS 297/2:1992 Culori si indicatoare de securitate.Reprezentari;

STAS 4102/85 Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie;

STAS 12604/90 Protectia impotriva electrocutarilor;

SR CEI 60364-1,2,3,4,5 Instalatii electrice ale cladirilor. Domeniu de aplicare, obiect, principii fundamentale;

SR CEI 60050:1997 Vocabular electrotehnic international. Aparataj si sigurante fuzibile;

SR CEI 60050+A1:1996 - Vocabular electrotehnic international.Cabluri electrice;

SR CEI 60502:1995 Cabluri de energie cu izolatie din dielectrici masivi extrudati pentru tensiuni nominale de la 1 kV la 30 kV;

Instructiuni

PE 009/93Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice ;

NTE 001/03/00Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor;

NTE 007/08Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice ;

PE 116/94Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice ;

PE 132/2003Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica;

Normativele de mai sus nu sunt limitative, executantul lucrarii avand obligatia sa cunoasca si sa respecte normativele si legislatia in vigoare.

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

5. Diverse

Predarea amplasamentului se va face numai in prezenta proiectantului lucrarii. Conform regulamentului de racordare a consumatorilor la retele de interes public beneficiarul este obligat sa solicite eliberarea unui aviz tehnic de racordare de la SDEE Electrica Braila, deoarece se modifica puterea contractata cat si instalatiile electrice. Proiectul de fata nu include realizarea instalatiilor de alimentare de la reteaua de distributie a SC Electrica SA.

Intocmit, Ing. Caraman Florian

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

MEMORIU TEHNIC

Organizare de santier

1. DATE GENERALE

DENUMIREA LUCRĂRII: Organizarea de şantier şi curăţirea terenului în vederea montării

organizării de şantier pentru „Extindere si modernizare scoala cu clasele I-VIII Localitatea Corbu

Nou, Comuna Maxineni, Judetul Brăila”

AMPLASAMENT: Localitatea Corbu Nou, Comuna Maxineni, Judetul Brăila

BENEFICIAR: Scoala cu clasele I-VIII, Localitatea Corbu Nou, Comuna Maxineni

PROIECTANT: SC EUROPROIECT SRL Brăila

Prezenta documentaţie a fost întocmită la solicitarea beneficiarului, în vederea montării organizării

de şantier in incinta Scolii exitente din Localitatea Corbu Nou, Comuna Maxineni.

2. REGIMUL JURIDIC

Terenul incintei scolii are o suprafaţă de 5050 mp. In incinta se afla cladirea existenta a scolii cu

grup sanitar, o constructie ce se va amenaja ulterior sala de gimnastica, un bazin vidanjabil si un loc de

joaca pentru copii.

3. REGIMUL TEHNIC

Organizarea de santier se va face in partea de sud a cladirii existente pe un teren in suprafata

de aproximativ 700 mp.

Curatirea terenului consta in evacuarea locala a resturilor si elementelor constructive existente

pe amplasament.

In incinta organizarii de santier se vor amplasa 2 baraci tip panouri sandwich (6,00 m x 2,00 m)

pentru muncitori si pentru materiale si o cabina WC ecologic.

Se va executa o imprejmuire tip gard din plasa de sarma in lungime de 60 ml.

De asemenea se va executa un bransament de apa prin racord la grupul sanitar existent al

scolii, cu teava din PVC Dn Ø63, camin de vizitare, un apometru cu Dn 15’si 2 robineti de ½’

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

Se va executa un bransament electric prin racord la reteaua de energie electrica existenta in

incinta scolii care consta in montarea unui bloc de masura si protectie monofazat de 32A (BMPM).

Blocul de masura se va monta pe perete in imediata apropiere a tabloului de distributie general al

liceului. Alimentarea blocului de masura se va face printr-un cablu tip FY 3x4 mmp care se va proteja

prin tub din PVC flexibil. In blocul de masura se va monta un contor electric de masura a energiei

electrice active cu ajutorul caruia se va contoriza consumul pentru organizarea de santier. Mai departe

se vor alimenta 2 prize prin conductor FY 3x2,5 mmp protejat prin tub PVC flexibil.

In cazul in care este suficient loc in tabloul general de distributie al liceului, contorul se poate

monta direct in tablou iar in exterior 2 prize pentru consum.

Accesul se va face din drumul comunal din partea de est a incintei.

La executarea lucrarilor se vor respecta normele PSI proprii ale constructorilor si montatorilor

inclusiv cele elaborate de forurile tutelare ale acestora privind:

- Afisarea instructiunilor specifice de aparare impotriva incendiilor, instruirea salariatilor din unitate pentru

cunoasterea si respectarea sarcinilor ce le revin in caz de incendiu

- Reglementarea fumatului si utilizarea focului deschis prin stabilirea de interdictii si masuri privind

amenajarea locurilor de fumat.

- Marcarea locurilor de munca ce prezinta riscuri de incendiu cu indicatoare de securitate conform STAS

297

Totodata se vor respecta masurile de protectia muncii prevazute in:

- Legea nr 90/96 a protectiei muncii

- Norme generale de protectia muncii emise de Ordinul M.M.P.S. Nr 578/96 si Ordinul Ministerului

Sanatatii 578/96

- Norme specifice de protectia muncii privind manipularea, transportul prin purtare cu mijloace

mecanizate si depozitarea materialelor, emise de Ordinul M.M.P.S. 719/97 (COD 57).

Valoarea estimativa a lucrărilor pentru organizarea de santier este de 8.880 mii lei RON.

Intocmit,

Arh. Radu Chernbach

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

ANTEMASURATORI

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

ANTEMASURATOARE

- Corp Existent - Arhitectura

1. RpCT.04.B1/mc – Spargerea golurilor pentru crearea de goluri uşi si ferestre

0,60x3,70=2,22mpx0,30=0,67mc

1,5x1,1=1,65mpx0,42=0,69mc

0,60x3,70=2,22mpx0,30=0,67mc

Ziduri : 140,00x0,30=42,00mpx0,30=12,60mc

Rot.= 14,70 mc

2.

RpC.T.33.A1/mp = Demontarea usilor şi ferestrelor din lemn.

-

Tamplarie interioara = 25,20mp

-

Tamplarie exterioara dubla = 84,90mp

 

Rot.=110,10 mp

3.

RpC.T.15.D1/mp = Demolarea planseelor de lemn

 

Rot. = 480,00mp

4.

Rp.C.T.11.C1/mp Desfacerea tencuielilor la tavane, inclusiv desfacerea sipcilor Rot. = 480,00 mp.

5.

RpC.T.20.A1/mp Desfacerea pardoselilor din ciment

 

Rot.= 102,80 mp

6.

RpCT.18.B1/mp Desfacerea dusumelelor din lemn.

 

Rot,.= 279,70 mp

7.

Rp.C.T.25.E1/mp = Desfacerea sarpantelor usoare, din lemn

 

Rot. = 600,00mp

8.

RpCT.26.A1/mp- Desfacerea invelitorilor din tabla zincata. 600,00+50,00(gr san nou)

Rot. = 650,00 mp

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

9. RpC.T.27.A1/ml- Demontarea jghiaburilor si burlanelor din tabla

Rot. = 157,00ml

10. RpC.J.09.B1/mp Reparaţii de tencuieli interioare de 2 cm grosime - mortar M.100 - T.

1100,00mp-135,50mp(goluri)=964,50mpx30%=289,35mp

Rot.= 290,00 mp

11. RpC.J.13.B1/ml – Reparaţii de tencuieli interioare în jurul tocurilor şi pervazurilor la usi ferestre

si

Rot.= 236,00ml

12. RpC.L.16.C1/ml = Repararea treptelor din beton mozaicate.

15,00mlx30%=4,50ml

13. RpC.S.05.A1/mp = Repararea trotuarelor

Rot. = 5,00ml

Rot. = 120,00mp

14. RpC.G.10.A1/ml = Refacerea cosurilor de fum in pereti de zidarie de caramida, in pod si peste invelitoare.

3,60x5buc=18,00ml

Rot. = 18,00ml

15. Iz.A4.A1/mp = Curatirea peretilor cu hartie abraziva si perie de sarma

Rot. = 970,00 mp

16. RpC.G.06.F1/mc = Zidarie din cărămidă cu gauri verticale tip GVP la umpleri de goluri, cu mortar M25-Z. 1,80 mpx0,30=0,54mc

Rot. = 0,60 mc

17. CZ.02.02.F1/mc = Mortar de ciment var marca M25-Z 0,60 x 0,210 = 0,13 mc

Rot. = 0,15 mc

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

18. NL/mp. = Pereti interiori de 15 cm gros : doua foi de gips-carton pe schelet metallic + termoizolatide vata minerala de 12 cm gros

5,80+4,00=9,80x3,70=36,26mp

-se scad golurile: 36,26-3,78=32,48mp

Rot. = 32,50mp.

19. RpC.K.01.B1/mp = Strat suport (sapa) de 3cm gros

Rot. = 310,00mp.

20. RpC. H. 19.A1/mp = Planseu din grinzi de lemn

Rot. = 480,00mp

21. IZ.F10.G1/mp = Termoizolatie vata minerala 12 cm gros. la plansee lemn Rot. = 480,00mp

22. CK.20.B1/mp(asim) = Tavan fals din placi gips-carton

Rot. = 480,00mp

23. RpC.H.23.A1/mp = Podina de scandura in pod

Rot. = 480,00 mp

24. CK.19.B1/mp(asim) = Lambriuri din PVC, h=1,50m, la sali de clasa si holuri

197,30x1,50=295,95mp

295,95mp-26,60mp(goluri)=269,35mp

Rot. = 269,50mp

25. RpC.J.36.A1/mp = Glet (amorsă) de ipsos pe tencuieli interioare-

490,00mp-269,50mp(lambriu)=280,50mp

480,00mp = tavane

Rot. = 770,00mp

26. RpC.R.24.A1/mp – Zugrăveli lavabile de interior.

Rot. = 770,00 mp

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

27. RpC.K.40.A1/mp.(asim). = Pardoseli gresie antiderapanta - holuri

Rot. = 110,00mp.

28. RpC.K.42.A1/ml. = Plinte din pardoseli gresie de 15 cm lat.

Rot. = 113,50 ml.

29. RpC.K.09.D1/mp = Pardoseli din parchet laminat

Rot. = 269,50mp.

30. RpC.K.12.A1/ml = Pervazuri profilate la pard. din parchet

Rot. = 147,50 ml

31. CK.11.H1/mp (asim) = Ferestre din PVC cu geam termopan

Rot.= 69,00 mp

32. CK.14.J1/mp(asim) = Usi exterioare din PVC cu geam termopan

Rot. = 9,50 mp.

33. CK.14.I1/mp(asim) = Uşi interioare din PVC pline

34. CE.15.E2/ml (asim) Glafuri din PVC alb

Rot.= 28,00 mp

Rot.= 36,00 ml

35. CM.06.H1/mp = Geamuri termoizolante tip “float”

Rot. = 64,50 mp.

36. RpC.Q.05.D1/mp(asim) = Geamuri simple tip “creuzet”

Rot. = 3,20 mp.

37. IZ. F12.B1/mp = Termoizolatie polistiren de 5 cm.gros la pereti, in exterior

395,90+70,30=466,20-80,00mp(goluri)=386,20mp

Rot. = 386,50mp.

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

38. CC.11.A1/mp(inlocuire de material) = Plasa de rabitz

Rot. = 386,50mp.

39. CF. 19. A1/kg(asim) = Adeziv pentru polistiren

386,50x8kg/mp=3092,00kg.

Rot. = 3092,00kg.

40. CF. 15.A1/mp(inlocuire de material) Tencuieli exterioare, tip BAUMIT

Rot.=386,50 mp

41. RpC.R.54.A1/mp – Zugrăveli lavabile de exterior pe tencuieli,

Rot. = 386,50 mp

42. RpC.J.63.D1/mp. = Tencuieli speciale soclu similipiatra

43. CF.17.A1/ml = Nuturi in tencuieli exterioare

Rot. = 47,50mp.

Rot. = 160,00 ml.

44. RpC.S. 02. B1/mp. = Trotuar din placi de beton-rosturi umplute cu mastic de bitum Rot. = 50,00mp.

45. RpC.E.34.A1/ml. = Umplerea rostului dintre trotuar si cladire

Rot. = 45,00 ml.

46. RpC.H.02. A1/mp = Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune

Rot. = 605,00mp.

47. RpC.I.14. A1/mp (asim)= Invelitoare din tabla tip tigla - LINDAB 605,00+50,00(gr san)=655,00mp

48. RpC.I.21. A1/ml.(asim) = Jgheaburi din tabla

Rot. = 655,00mp.

Rot. = 93,00ml.

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

49. RpC.H.15 A1/ml. = Inlocuire pazie la streasina

Rot. = 93,00ml.

50. RpC.H.13.A1/mp. = Streasina infundata fara console aparente

Rot. = 55,80mp.

51. RpC.R.41.B1/mp. = Ignifugarea elementelor de sarpanta cu solutie de diasil Rot. = 605,00 mp

52. TRB.05.A15/to = Transport mat. prin purtare directa

53. TRA.01.A

/to

= Transport moloz

54. TRI1.AA.02.C2/to = Incarcare moloz in auto

55. TRA.05.A

/to = Transport mat. La …

km.

Intocmit, Arh. Radu Chernbach

Rot. = 43,00 to

Rot. = 6,00 to

Rot. = 6,00 to

Rot. = 57,00 to

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

ANTEMASURATOARE

- Corp Extindere P+1 - Arhitectura

- CD.05.B1/mc = Zidarie de caramida cu gauri verticale tip GVP cladire noua cu mortar M25-Z -parter: 144,00x3,12=449,28mp- 49,80mp(goluri)=399,48mp -etaj : 113,40x3,12=353,81mp-41,88mp(goluri)=311,93mp

399,48+311,93=711,41mpx0,30=213,42mc

Rot. = 213,50mc

- CZ.02.02.F1/mc = Mortar de ciment var marca M25-Z

213,50x0,210=44,84mc

Rot. = 45,00 mc

- CG.01.E1/mp = Strat suport (sapa) de 3cm gros -cladire noua=185,00+160,00=345,00mp

Rot. = 345,00mp.

- CF.01.A1/mp = Tencuieli interioare cu M10-T(0,018)pereti- 2 cm gros

-parter=518,00mp

-etaj=392,00mp

Rot. = 910,00mp.

- CF.03.A1/mp = Tencuieli la tavane cu mortar de var-ciment M25-T(0,020), 2cm gros

Rot. = 370,00 mp

- CZ.02.06.A1/mc = Mortar de var-ciment pentru tencuieli M10-T

910,00X0,018=16,38mc

Rot. = 16,50 mc

- CZ.02.07.A1/mc = Mortar de var-ciment pentru tencuieli M25-T

370,00x0,020=7,40mc

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

- IZ.F10.G1/mp = Termoizolatie vata minerala 12 cm gros. la planseu

- IZ.F03.A1/mp = Bariera vapori cladire noua

- CO.28.A1/mp = Podina de scandura in pod

Rot. = 190,00mp

Rot. = 200,00 mp

Rot. = 195,00 mp

- CO.21.A1/mc = Schelet, rigle din lemn 8x10 cm, pentru podina 195,00 x 0,10 x 50% = 9,75 mc

Rot. = 9,80 mc

- CK.19.B1/mp(asim) = Lambriuri din PVC, h=1,50m, la sali de clasa si holuri

164,40x1,50=246,60mp

246,60mp-22,00mp(goluri)=224,60mp

Rot. = 225,00mp

- CF.10.A1/mp = Glet de var pe tencuieli interioare driscuite

910,00-225,00(lambriu)=685,00mp

370,00mp=tavane

- CN.04.A1/mp – Zugrăveli lavabile de interior.

Rot. = 1055,00mp

Rot. = 1055,00 mp

- CG.11.A1/mp.(asim). = Pardoseli gresie antiderapanta holuri

Rot. = 132,00mp.

- CG.12.A1/ml. = Plinte din pardoseli gresie de 15 cm lat.

Rot. = 125,00 ml.

- CG.02.D1/mp = Pardoseli din parchet laminat 146,40mp

Rot. = 147,00mp.

- CG.06.A1/mp = Pardoseli din mozaic turnate pe loc

64,50+27,00(accese)=91,50mp

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

Rot. = 91,50mp.

- CG.07. A1/ml = Plinte din mozaic turnate pe loc, 10cm latime

Rot. = 47,00ml.

- CH.01.F1/ml =Trepte din beton simplu mozaicate pe loc cu piatra de mozaic de calcar 24,00ml(scara int)+41,50ml(trepte ext)=65,50ml

Rot. = 65,50 ml.

- CL.20.B1/kg = Balustrada metalica 9,00(sc int)+3,00(sc ext)=12,00x0,90=10,80mpx14,00kg/mp=151,20kg.

- CN.11.B1/mp = Vopsitorie la balustrade

Rot. = 151,50 kg.

Rot. = 22,00mp.

- CH.04.A1/ml = Mana curenta din lemn, la scara interioara

Rot. = 9,00 ml.

- CK.11.H1/mp (asim) = Ferestre din PVC cu geam termopan

Rot.= 60,50 mp

- CK.14.J1/mp(asim) = Usi exterioare din PVC cu geam termopan

Rot. = 18,50 mp.

- CK.14.I1/mp(asim) = Uşi interioare din PVC pline

- CE.15.E2/ml (asim) Glafuri din PVC alb

Rot.= 29,50 mp

Rot.= 49,00 ml

- CM.06.H1/mp = Geamuri termoizolante tip “float”

Rot. = 61,80 mp.

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

- CM.05.H1/mp = Geamuri simple tip “creuzet”

Rot. = 7,80 mp.

- IZ. F12.B1/mp = Termoizolatie polistiren de 5 cm.gros la pereti, in exterior

465,90-79,00mp(goluri)=790,10mp

Rot. = 387,00mp.

- CC.11.A1/mp(inlocuire de material) = Plasa de rabitz

- CF.19.A1/kg(asim) = Adeziv pentru polistiren

387,00x8kg/mp=3096,00kg.

Rot. = 387,00mp.

Rot. = 3096,00kg.

- CF. 15.A1/mp(inlocuire de material) Tencuieli exterioare, tip BAUMIT

Rot.=404,00 mp

- RpC.R.54.A1/mp – Zugrăveli lavabile de exterior pe tencuieli,

Rot. = 404,00 mp

- CF. 09. A1/mp. = Tencuieli speciale soclu similipiatra

- CF.17.A1/ml = Nuturi in tencuieli exterioare

Rot. = 51,50mp.

Rot. = 160,00 ml.

- CO. 02. B1/mp. = Trotuar din placi de beton rosturi umplute cu mastic de bitum Rot. = 124,00mp.

- CE. 17. A1/mp = Sarpanta din lemn

Rot. = 378,00mp.

- CE. 04. A1/mp = Invelitoare din tabla tip tigla - LINDAB

Rot. = 382,00mp.

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

- CE. 13. A1/ml. = Jgheaburi din tabla si burlane

52,00+88,00=140,00ml

- CE. 19. A1/ml. = Pazie la streasina

Rot. = 140,00ml.

Rot. = 56,00ml.

- CE. 19. D1/ml. = Streasina infundata lat. 60 cm.

Rot. = 56,00ml.

- CN.15.B1/mp = Ignifugare elemente de sarpanta cu solutie de diasil

- CB.47.A1/mp Schelă metalică tubulară

Rot. = 378,00 mp.

Rot.= 460,00 mp

- MDTC.55.06.005/buc – Transport set schelă. 460,00 : 640,00 =

- AUT.1303= Utilizare schela 460,00x20zilex24ore/zi= 220800 ore

Rot. = 0,8 buc

Rot. = 220800 ore

- TRB.05.A15/to = Transport mat. prin purtare directa

- TRA.01.A

/to

= Transport moloz

- TRI1.AA.02.C2/to = Incarcare moloz in auto

- TRA.05.A

/to = Transport mat. La …

km.

Intocmit, Arh. Radu Chernbach

Rot. = 50,00 to

Rot. = 4,00 to

Rot. = 4,00 to

Rot. = 46,00 to

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

ANTEMĂSURĂTOARE

Rezistenţă –

Corp Existent

1)CA02J1/mc – Turnare beton în centură pod.

2 x(39,82+9,44) = 98,52

33,22+4 x 5,80

3 x 9,00+ 9,47

= 56,42

= 36,47 191,41 x 0,20 x 0,25 = 9,57 mc

Rotund = 9,57 mc

2)CB13A1/mp – Cofraje pentru beton la centură pod. - vezi CA02J1 = 191,41 ml 2 x 0,20 x 191,41 = 76,56 mp

3)CC01C1/kg – Montare armături la centură pod. PC52 = 1.050 kg OB.37 = 350 kg 1.400 kg

Rotund = 76,60 mp

Rotund = 1400 kg

4)Cz.03.02.A1/kg – Confecţionare armături Ø 6-8 mm. OB37.

Rotund = 350 kg

5)Cz.03.02.E1/kg – Confecţionare armături Ø 10-16 mm. PC52.

6)Cz.01.06.C1/mc Preparare beton C12/15. 1,008 x 9,57 = 9,65 mc

Rotund = 1.050 kg

Rotund = 9,65 mc

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

7)TRA06A

/tone

Transport beton.

2,6 x(9,57+0,10 x 252,44) = 90,52 tone

Rotund = 90,60 tone

8)Cz.01.21.A1/litri sol. – Adaos de plastifianţi la betoane. 9,57 x 0,20 = 1,92 litri

Rotund = 1,92 litri

9)CG19B1/mp – Pardoseli din beton C8/10 (B150)turnate în clase.

3 x 8,75 x 5,80 = 152,25

1 x 8,60 x 5,80 = 49,88

1 x 8,75 x 5,75 = 50,31

252,44

Rotund = 253 mp

10)Cz.01.05.C1/mc Preparare beton C8/10 (B150). 1,008 x 252,44 x 0,10 = 25,45 mc

Rotund = 25,50 mc

Întocmit, Pr. Ştefănescu Aurelian

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

ANTEMĂSURĂTOARE

Rezistenţă Corp Nou - Terasamente-

1)TsC03F1/sute mc – Săpătură mecanică cu excavatorul în teren categ.2.

15,90 x 13,30 1,60 x 4,48

= 211,47

=

8,07

4,40 2,00 x 5,25 = 16,80

2

236,34 mp-

- se scade: 1,90 x 2,55 =

4,84 mp

231,50 mp x 0,50 = 115,75 mc

Rotund = 1,16 sute mc

2)TsA02B1/mc – Săpătură manuală de pământ în spaţii limitate.

- vezi TsC03F1 = 231,50 mp. -

- se scade :

1,05 x 2,65

=

2,78

2 x 2,45 x 5,20 = 25,48

2 x 2,35 x 5,20 = 24,44

1,10 x 1,50

2 x 5,85 x 1,50 = 17,55

2,75 x 3,00

2 x 4,875 x 3,00 = 29,25

3,78 x 1,60

= 1,65

=

8,25

= 6,05

3,78x3,10

2

= 11,72

(1,501,10)x2,5 = 3,32

2

130,49

101,01 mp x 0,50 = 50,51 mc+

- subzidire: 0,40 x 0,30 x 6,75

=

0,81 mc

51,32 mc

Rotund = 51,40 mc

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

3)TsA19B1/mc – Săpătură manuală de pământ pentru spargerea apelor meteorice. 0,40 x 0,70 x 2 x(24,90+17,30) = 23,63 mc

Rotund = 23,70 mc

4)TsD01B1/mc – Împrăştierea pământului cu lopata.

- vezi TsC03F1

- umplutură (vezi TsA02B1): 101,01 mp x 0,60 = 60,61 mc 176,36 mc

= 115,75 mc +

- se scade : - vol.beton: 121,55 x 0,30 x 0,50

=

18,24 mc

1,25 x 158,12 mc = 179,65 mc Rotund = 180 mc

4)TsD04D1/mc – Compactarea umpluturilor cu maiul de mână.

5) IFB09B1/mp – Strat de pietriş.

- vezi CG18B1 = 180 mp.

Rotund = 159 mc

Rotund = 180 mp

6)TRA01A

/tone

– Transportul pământului cu autobasculanta (dus).

- vezi TsC03F1 = 115,75 mc +

 

- vezi TsA02B1 =

50,51 mc

- subzidire

=

0,81 mc

 

167,07 mc x 1,8 = 300,73 tone

 
 

Rotund = 301 tone

7)TRA01A

/tone

Transportul pământului cu autobasculanta (întors).

-

vezi TSD01B1 = 158,12 mc

 

1,8 x 158,12 = 284,62 tone

 

Rotund = 285 tone

8)TRA01A

/tone

– Transportul pietrişului.

 

- vezi IFB09B1 :

1,25 x 0,10 x 180,00 =22,50 tone

Rotund = 22,50 tone

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

9)TRB01C12/tone – Transportul pământului cu roaba. 1,8 x 158,12 = 284,62 tone

Rotund = 285 tone

10)TsC26B1/sute mc – Împingerea pământului la 5 m distanţă. 115,75 mc + 51,32 mc = 167,07 mc

Rotund = 1,67 sute mc

11)TsC27B1/sute mc – Spor pentru împingerea pământului în depozit la 35 m. 7 x 167,07 = 1.169,50 mc

Rotund = 11,70 sute mc

Întocmit, Pr. Ştefănescu Aurelian

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

ANTEMĂSURĂTOARE

Rezistenţă Corp Nou - Infrastructură -

1)CA01D1/mc Turnare beton simplu C6/7,5 pentru egalizare. 15,85 x 13,30 = 210,81

1,60 x 5,18

7,50x5,18 =

2

=

8,29

19,42

- se scade :

238,52 mp

1,95 x 2,55 4 x(2,35 x 5,20) 1,05 x 2,65

(2 x 5,90+1,10)x 1,50 = 19,35

(2 x 4,70+2,75)x 3,00= 36,45 93,75 mp 144,77 mp x 0,10 = 14,48 mc

= 4,97 + = 30,20 = 2,78

Rotund=14,50 mc

2)CA02C1/mc – Turbare beton armat C12/15 în fundaţii şi pereţi ≤ 30 cm.

- fundaţii : (vezi CA01D1) = 144,77 mp x 0,40

- pereţi : 4 x 15,60+3,25+3 x 5,80+2 x 1,50+4 x 3,60 = 100,45

=

57,91 mc +

1,85+6,55+6,85+2,35+3,50

= 21,10 121,55 x 0,30 x 1,30 = 47,40 mc 105,31 mc Rotund = 106 mc

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

3)CB10A1/mp – Cofraje pentru beton la fundaţii.

2

x(15,85 +13,30+7,50) = 73,30

 

4

x 1,05

= 4,20

8

x 3,00

= 24,00

4

x 5,90

= 23,60

2

x 2,75

= 11,00

4

x 4,75

= 19,00

2

x (3,45 + 2,55)

= 6,00

 

2

x 2,65

= 5,30

8

x 5,20

= 41,60

6

x 1,50

= 9,00

6

x 3,00

= 18,00

1

x 2,20

= 2,70

2

x 2,50

= 5,00

1

x 1,90

= 1,90 244,60 x 0,50 = 122,30 mp

Rotund = 123 mp

4)CB11A1/mp – Cofraje pentru beton în elevaţie. - vezi CA02C1 : 47,40 mc : 0,30 x 2 = 316,00 mp

5)CC01C1/kg – Montare armături în fundaţii continue.

6)CC02B1/kg – Montare armături în pereţi Ø 10-12 mm.

Rotund = 316 mp

Rotund = 2.150 kg

Rotund = 2.000 kg

7)CC02C1/kg – Montare armături în centuri Ø≤ 18 mm şi pardoseli Ø≤ 10 mm. Rotund = 3.900 kg

8)Cz.03.01.D1/kg – Confecţionare armături în fundaţii Ø6-8 mm PC52.

Rotund = 650 kg

9)Cz.03.01.E1/kg – Confecţionare armături în fundaţii Ø 10-16 mm. PC52. Rotund = 1500 kg

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

10)Cz.03.02.E1/kg – Confecţionare armături în pereţi şi centuri Ø 10-16 mm. PC52. Rotund = 5.500 kg

11)Cz.03.02.R1/kg – Confecţionare armături în pardoseli Ø 6-8 mm. OB37. Rotund = 400 kg

12)CG18B1/mp – Pardoseli din beton C8/10 în grosime de 10 cm.

1,80 x 3,25

= 5,85

4 x 3,00 x 5,80

= 69,60

(1,825 x 2 x 6,35)x 2,20 = 31,96

(3,55+2 x 5,975)x 3,60 1,85 x 4,38

= 55,80

= 8,10

(3,002,20)x3,0 =

2

7,87

179,18 mp

Rotund = 180 mp

13)IZF04J1/mp 11208-0001carton – Strat de carton sub pardoseală.

14)Cz.01.04.A1/kg Preparare beton C6/7,5. 1,008 x 14,48 = 14,60 mc

15)Cz.01.05.C1/mc Preparare beton C8/10. 1,008 x 0,10 x 179,18 = 18,06 mc.

16) Cz.01.06.C1/mc Preparare beton C12/15. 1,008 x 105,31 = 106,15 mc.

17)TRA06A

/tone

Transport beton.

2,6 x(14,48+0,10 x 179,18+105,31) = 385,05 tone

18)NL1/buc Reperi mobili de tasare.

Rotund = 180 mp

Rotund= 14,60 mc

Rotund= 18,10 mc

Rotund = 107 mc

Rotund = 358 tone

Rotund = 4 buc

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

19) Cz.01.21.A1/litri sol. – Adaos de plastifianţi. 105,31 x 0,20 litri/mc = 21,06 litri

20)CF11A1/mp Tencuieli cu mortar M100T cu adaos de apa stop. - vezi CA02C1 = 121,55 ml. 0,80 x 121,55 = 97,24 mp

21)Cz.02.09.A1/mp Preparare mortar M100T. 97,24 x 0,016 = 1,56 mc

22)CF19A1/kg Adaos de apa stop pentru tencuieli 3%. 1,56 x 387 kg/mc = 603,72 kg 603,72 x 0,03 = 18,11 kg.

Întocmit, Pr. Ştefănescu Aurelian

Rotund = 21,10 litri

Rotund = 97,30 mp

Rotund = 1,56 mc

Rotund = 18,10 kg

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

ANTEMĂSURĂTOARE

Rezistenţă Corp Nou - Parte constantă-

1)CA02J1/mc – Turnare beton armat în grinzi, stâlpi şi plăci hp> 10 cm. a) plăci :

- peste parter (vezi CG18B1)

- peste etaj(vezi CG18B1): 179,18 (8,10+7,87) = 163,21 mp 342,39 mp x 0,13= 44,51 mc+

b)stâlpişori:

= 179,18 mp

Sb1 : 2 x (0,30 + 0,90) = 2,40

Sb2 : 7 x 0,30

Sb3 : 1 x (0,30 + 1,50) = 1,80

= 2,10

Sb4 : 1 x 0,45

= 0,45

Sb5 : 1 x 0,45

= 0,45

Sb6 : 1 x 0,65

= 0,65

Sb7 : 1 x(0,25 + 0,60) = 0,85

Sb8 : 1 x(0,30+0,80)

= 1,10

Sb9 : 1 x 0,65

= 0,65

Sb10 : 2 x 0,30

= 0,60

Sb11 : 7 x 0,30

= 2,10

Sb12 : 2 x 0,40

= 0,80

Sb13 : 1 x(0,30 + 0,95) = 1,25

Sb14 : 1 x 0,65

= 0,65

Sb15 : 2 x 0,30

= 0,60

Sb22 : 1 x 0,45

= 0,45

16,90 x 0,30 x 6,60 = 33,47 + Sb16 : 1 x(0,20 + 0,70) = 0,90

Sb17 : 2 x 0,30

= 0,60

Sb18 : 1 x 0,30

= 0,30

Sb19 = 1 x 0,30

= 0,30

Sb20 : 1 x 2 x 0,25 = 0,50

Sb21 : 1 x 0,30

= 0,30

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

2,90 x 0,30 x 3,30

= 2,87

36,34

80,85 mc

C) grinzi, centuri, buiandrugi :

GM1; GM5 : 4 x 0,30 x 0,50 x 5,80 = 3,80 GM2; GM7 : 4 x 0,25 x 0,30 x 2,20 = 0,66 GM3;GM4;GM8: 4 x0,25x0,35x3,60= 1,26 GM6: 1 x 0,25 x 0,30 x 1,80 = 0,14 C1,C2,C3: 4 x 15,60+3 x 12,80 = 100,80

3,25+3,60+3,00

=

9,85

8,00+7,00+2,50

=

17,50

4 x 15,60+3x12,80 3,25 + 3,60

= 100,80

=

6,85

0,30 x 0,25 x 235,00 = 17,69 BM1 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83 BM2 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83 BM3 : 1 x 0,25 x 1,10 = 0,28 BM4 : 1 x 0,25 x 0,90 = 0,23 BM5 : 1 x 0,25 x 0,90 = 0,23 BM6 : 2 x 0,25 x 1,50 = 0,75 BM7 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83 BM8 : 1 x 0,25 x 1,20 = 0,30 BM9 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83 BM10 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83 BM11 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83 BM12 : 2 x 0,25 x 1,00 = 0,50 BM13 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83 BM14 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83 BM15 : 4 x 0,35 x 2,40 = 3,36 BM16 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83 BM17 : 4 x 0,35 x 2,40 = 3,36 BM18 : 1 x 0,35 x 1,50 = 0,53 BM19 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83 BM20 : 1 x 0,55 x 1,10 = 0,61 BM21 : 2 x 0,55 x 0,90 = 0,99

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

BM22 : 1 x 0,55 x 1,50 = 0,83 0,30 x 20,27 =

6,08

29,63

110,48 mc

Rotund = 111 mc 2)CB13A1/mp – Cofraje pentru beton armat în plăci şi grinzi. a) plăci (vezi CA02J1) = 342,39 mp + b) grinzi, centuri şi buiandrugi :

GM1;GM5 : 4 x(0,30+2x0,37)x 5,80 GM2;GM7 : 4 x(0,25+2 x 0,17)x 2,20 GM3;GM4;Gm8: 4 x(0,25+2x0,22)x3,60 GM6: 1 x(0,25+2 x 0,17) x 1,80

x(0,30+2x0,37)x 5,80 GM2;GM7 : 4 x(0,25+2 x 0,17)x 2,20 GM3;GM4;Gm8: 4 x(0,25+2x0,22)x3,60 GM6: 1 x(0,25+2 x
x(0,30+2x0,37)x 5,80 GM2;GM7 : 4 x(0,25+2 x 0,17)x 2,20 GM3;GM4;Gm8: 4 x(0,25+2x0,22)x3,60 GM6: 1 x(0,25+2 x
x(0,30+2x0,37)x 5,80 GM2;GM7 : 4 x(0,25+2 x 0,17)x 2,20 GM3;GM4;Gm8: 4 x(0,25+2x0,22)x3,60 GM6: 1 x(0,25+2 x

= 24,13

= 6,95

= 9,94

= 1,42

C1,C2,C3 (vezi CA02J1) : 235,80 x 2 x 0,25 = 117,90 BM1 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65

BM2 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65 BM3 : 1 x 2 x 0,25 x 1,10 = 0,55 BM4 : 1 x 2 x 0,25 x 0,90 = 0,45 BM5 : 1 x 2 x 0,25 x 0,90 = 0,45 BM6 : 2 x 2 x 0,25 x 1,50 = 1,50 BM7 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65 BM8 : 1 x 2 x 0,25 x 1,20 = 0,60 BM9 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65 BM10 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65 BM11 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65 BM12 : 2 x 2 x 0,25 x 1,00 = 2,00 BM13 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65 BM14 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65 BM15 : 4 x 2 x 0,35 x 2,40 = 6,72 BM16 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65 BM17 : 4 x 2 x 0,35 x 2,40 = 6,72 BM18 : 1 x 2 x 0,35 x 1,50 = 1,05 BM19 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65 BM20 : 1 x 2 x 0,55 x 1,10 = 1,21 BM21 : 2 x 2 x 0,55 x 0,90 = 1,98 BM22 : 1 x 2 x 0,55 x 1,50 = 1,65

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

201,72

201,72

(13x1,50+2x1,10+3x0,90+1,20+1,00+2x2,40)x0,30 =

9,42 mp

553,53 mp Rotund = 554 mp

3)CB13B1/mp Cofraje pentru beton armat la stâlpişori.

Sb1 : 2 x(1,50+0,90) Sb2 : 2 x 0,30 Sb3 : 1 x (1,50+2 x 0,60) Sb4 : 1 x(2 x 0,45+0,30) Sb5 : 1 x(2 x 0,30+2 x 0,15) Sb6 : 1 x 2 x 0,65 Sb7 : 1 x (1,15 + 0,55 ) Sb8 : 1 x (0,80+2 x 0,25+2 x 0,30) Sb9 : 1 x 2 x 0,65 Sb10 : 2 x 0,30 Sb11 : 7 x 2 x 0,30 Sb12 : 2 x (0,40+0,10) Sb13 : 1 x(0,95+3 x 0,30+ 0,35) Sb14 : 1 x (0,65+0,35) Sb15 : 2 x 2 x 0,30 Sb22 : 1 x(2 x 0,15+0,30)

= 4,80 = 0,60 = 2,70 = 1,20 = 0,90 = 1,30 = 1,70 = 1,90 = 1,30 = 0,60 = 4,20 = 1,00 = 2,20 = 1,00 = 1,20 = 0,60 27,20 x 6,60 = 179,52 mp +

Sb16 : 1 x (0,35 + 2 x 0,70 )

= 1,75

2 x 2 x 0,30

= 1,20

1 x 0,30

= 0,30

1 x 2 x 0,30

= 0,60

1 x (0,50+0,80)

= 1,30 5,15 x 3,30

= 17,00 mp 196,52 mp Rotund = 197 mp

4)CB44B1/buc – Susţineri cu popi metalici de inventar ( h>3,10 m). - vezi CA02J1 = 342,39 mp

342,39 mp x 1 buc/mp = 342,39 buc

Rotund = 343 buc

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

5)MDTC55530

/buc

– Susţineri cu popi metalici de inventar (h>3,10 m)-transport. Rotund = 343 buc

6)AUT1326

/ore

– Susţineri cu popi metalici de inventar (h>3,10 m)-utilizare.

96 x 343 = 32.928 ore

Rotund = 33.000 ore

7)CC02C1/kg Montare armături în grinzi şi stâlpi cu Ø≤ 18 mm şi la plăci cu Ø≤ 10 mm. Rotund = 12.200 kg

8)Cz.03.02.A1/kg – Confecţionare armături în pereţi, grinzi şi stâlpi Ø6-8 mm OB37. Rotund = 3.200 kg

9)Cz.03.02.E1/kg – Confecţionare armături în pereţi, grinzi şi stâlpi Ø 10-16 mm PC52. Rotund = 6.100 kg

10)Cz.03.02.R1/kg – Confecţionare armături în plăci Ø6-8 mm OB37. Rotund = 400 kg

11)Cz.03.02.U1/kg – Confecţionare armături în plăci Ø6-8 mm PC52. Rotund = 2.500 kg

12)Cz.01.06.C1/mc Preparare beton C12/15. 1,008 x 110,48 = 111,36

13)TRA06A

/tone

Transport beton.

2,6 x 110,48 = 287,25 tone.

14)Cz.01.21.A1/litri sol. – Adaos de plastifianţi la beton. 287,25 x 0,20 = 57,45 litri

Rotund = 112 mc

Rotund = 288 tone

Rotund = 57,50 litri

Întocmit, Pr. Ştefănescu Aurelian

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

ANTEMASURATOARE

Instalatii incalzire

IB01A01 Radiator tip 11k600/300

.

buc 1,0

IB01A01 Radiator tip 22k600/300

buc 2,0

IB01A01 Radiator tip 22k600/400.

buc 8,0

IB01A01 Radiator tip 22k600/500.

buc 2,0

IB01A01 Radiator tip 22k600/600.

buc 5,0

IB01A01 Radiator tip 22k600/700.

buc 3,0

IB01A01 Radiator tip 22k600 x 800.

buc 20,0

IB22A01 Element de sustinere a corpurilor de incalzire avand pana la 2 kg/1 buc

kg 80,0

IB23A01-11316-0003 Procurare elemente de sustinere corpuri de incalzire.

kg 80,0

Conducte

IC08B1 6701255 Teava de polipropilena cu insertii Al Dn 20.

ml 310

IC08C1 6701256 teava de polipropilena cu insertii Al Dn 25.

ml 48,0

IC08D1 6701246 teava de polipropilena cu insertii Al Dn 32.

ml 58,0

IC08E1 6701247 teava din polipropilena cu insertii Al Dn 40.

ml 110,0

IC08F1 6701248 teava din polipropilena cu insertii Al Dn 50.

ml 12,0

IC08G1 6701249 teava din polipropilena cu insertii Al Dn 63.

ml 8,0

IC35C1 bratari duble pt.fixare cond.Dn 20.

buc 152

IC35D1 bratari duble pt.fixare cond.Dn 25.

buc 24,0

IC35E1 - bratari duble pt.fixare cond.Dn 32.

buc 29,0

IC35F1 - bratari duble pt.fixare cond.Dn 40.

buc 55,0

IC35F1 - bratari duble pt.fixare cond.Dn 50.

buc 6,0

IC40B1 conf.mont. si cimentare tevi de prot.la trecerea cond.prin zidarie Dn 25.

buc 14,0

IC40D1 conf.mont si cimentare tevi de prot.la trecerea cond.prin zidarie Dn 40.

buc 16,0

IC37A1 suporti pt. sustinere cond.

kg 150,0

IC38A1 11317-0003 procurare material necesar conf.suporti.

Kg 150,0

IC34A1 6712453 cot polipropilena Dn 20.

buc 58,0

IC34A1 6711482 teu egal polipropilena Dn20/20.

buc 28,0

IC34B1 6714833 teu redus polipropilena Dn 25/20.

buc 8,0

IC34B1 6712453 cot polipropilena Dn 25.

buc 2,0

IC34D1 6714458 teu redus polipropilena Dn 40/32.

buc2,0

IC34D1 6712494 cot polipropilena Dn 40.

buc 6,0

IC34B1 6714383 reductie polipropilena Dn 25/20.

buc 6,0

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

IC54A1 (asim) racord olandez Dn 20.

buc 82,0

IC34D1 6714457 teu redus Dn 32/25.

buc 4,0

IC34B1 6714356 reductie Dn 40/20.

buc 12,0

IC34B1 6714384 reductie Dn 32/20.

buc 6,0

IC34C1 6714511 reductie Dn 63/50.

buc 2,0

IC34D1 6712496 cot Dn 63.

buc 4,0

Armaturi

ID01A1 (asim) robineti de reglaj pentru radiatoare montati pe conducte de legatura tur D 1/2.

buc 82,0

ID01A1(asim)robineti de reglaj pentru radiatoare termostat montati pe conducte de legatura tur D 1/2

 

buc 82,0

ID15A1 11314-0201 robineti de aerisire montati pe radiatoare cu D ¼.

buc 41,0

ID05A1 11314-0124 – robinet cu cep pentru golire cu D ½.

buc 41,0

ED

Probe, verificare

 

IE01A1 efectuarea probei de etansare la presiune.

mp 140,0

IE02A1 efectuarea probei de dilatare functionare.

mp 140,0

IE05A1 demontare de pe pozitie a radiatoarelor si remontarea lor.

mp 140,0

IA06E1 montare microcentrala Q 80000 kcal/h

buc 1,0

IC39A1 conf si mont.tevi de protectie la trecerea prin plansee.

buc 2,0

6202820

procurare apa pt.probe.

mc 4,0

6202741

energie electrica.

kw 18,0

450007 IC49A1 dezaerator automat.

buc 2,0.

Intocmit,

Pr. Miu Gheorghe

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

ANTEMASURATOARE

Amenajare centrala termica

IA03C1 Cazan incalzire cu putere mica de 80 000 kcal/h cu gazeificare pe lemne.

buc 1

IA23A1 Armaturi fine pentru caza termometru.

buc 2

IA32B2 Idem manometru.

buc 2

IA23A1 Teaca pentru manometru

buc 2

IA23J1 Stut robinet de control pentru montat armaturi.

buc 2

IA24C1 – Supapa de siguranta cu Dn 1”

buc 3

IA30A1 (asim) – Filtru apa D = 1”

buc 1

IA30A1 – Filtru apa ¾

buc 1

IA30A1 – Filtru anticalcar ¾

buc 1

IA35A1 (asim) Vas expansiune inchis cu membrana cu capacitate de 300 l.

buc 1

M1B08C1 Pompa circulatie agent termic montat pe conducta avand Q= 1,2 mc,

 

Hc = 1,5 mcA.

buc 1

M1B08B1 Pompa circulatie agent termic pe cazan (in centrala montata pe

 

Conducta avand Q = 2,2 mc, H = 2 mcA).

buc 1

IC09G-6701252 Teava polipropilena cu D = 63.

ml 16

IC09C1-2000153 – Teava polipropilena cu D = 1” pentru apa rece.

ml 18

IC27B1 Suporti pentru conducte.

kg 80

IC38A1 11317-0001 Procurare suporti.

kg 80

IC40G

Confectionare, montare+cimentare tevi de protectie.

buc 8

ID06D1 – Robinet cu sfera cu D = 2 ½''.

buc 2

IC34D1 Fitinguri din fonta cu D = 1''.

buc 4

ID14D1E (asim) – Clapet retinere cu D = 2 ½''.

buc 2

ID14B1 idem cu D = 1''.

buc 1

21E03C1 Efectuare proba de etansare la presiune.

ml 20

TFC01C1 Spalare hidraulica cond.

ml 20

6202820

Procurare apa potabila.

mc 3

6202741

Procurare energie electrica.

kw 15

ID17B1 (asim) Termostat.

buc 1

ID15B1 (asim) Vana termostatica cu D = ¾''.

Buc 1

M3D18A1 Montat cos de fum

buc 1

CL20C1-

Montaj confectii metalice

ore 35

AUT1303 Schela metalica

mp 40

Intocmit,

Pr. Miu Gheorghe

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

ANTEMASURATOARE

SCOALA CORP VECHI

DEMONTARE INSTALATII ELECTRICE

1

EE12B1

Demontare corp de iluminat ptr. lampi fluorescente

buc

38

asim

2

ED08A1

Demontare priza montata ingropat

buc

10

asim

3

ED01A1

Demontare intrerupator manual ingropat

buc

4

asim

4

ED08A1

Demontare comutator unipolar ingropat

buc

7

asim

5

ED08A1

Demontare comutator cap scara

buc

2

asim

6

EB10B1

Demontare introducerea in tuburi de protectie a conductoarelor

ml

720

asim

izolate din aluminiu

7

EF03A1

Demontare tablou de distributie

buc

1

asim

8

EC12A1

Demontare cap terminal interior leg.la borne cu cond.cu.

buc

35

asim

<2x10mmp

9

EF09A1

Demontare racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu

buc

35

asim

sectiunea de pana la 6mmp

10

RPCT04B1 Demolarea zidurilor din caramida pt.creeri de goluri cu mortar ciment

mc

0,5

11

EH05A1

Incercare tablouri marmura cu peste 6 circuite

buc

1

12

TRA01A

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu

t

1

autobasculanta pe dist

km.

Intocmit

Ing. Caraman Florian

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Birou de Proiectare si Consultanta; Calea Calarasilor Nr. 161 A , parter ;

Tel./Fax : 0239/ 629033, 0745.329.720,

E-mail: office@europroiectbr.ro

ANTEMASURATOARE

CORP VECHI

MONTARE PRIZA DE PAMANT SI

INSTALATII ELECTRICE DE FORTA SI ILUMINAT