Sunteți pe pagina 1din 5

CURS1

Definiie:tiinacarestudiaznaturaomuluindeplintateaforelorifunciilorsale(JeanFernel,
1542).tiinafuncionriinormaleaorganismelorviicantreg.
n cadrul facultii de medicin, studiul fiziologiei urmrete explicarea funcionrii normale a
organismuluiumanavndmereunvederefaptulcoabordarelogicicoerentafuncieinormale
estesinguramodalitatecarevapermitenelegereaabaterilordelanormalfiziologiamedical.
Dei din punct de vedre didactic fiziologia este separat de anatomie care pune accent pe
parteastructuralnpracticesteimposibildeseparatstructuradefuncie,iinvers.
***
Bibliografieselectiv
MirceaDorofteiuMecanismeleHomeostazieiSanguine,Edit.Dacia,Cluj,1989
MirceaDorofteiuCoordonareaOrganismuluiUman,Edit.Argonaut,Cluj,1992
IoanHulicFiziologiemedical,Edit.Medical,2007

SabyasachiSircarPrinciplesofMedicalPhysiology
DeeUnglaubSilverthornHumanPhysiology:AnIntegratedApproach
WalterF.Boron,EmileL.BoulpaepMedicalPhysiology
GuytonandHallTextbookofMedicalPhysiology
Vander'sHumanPhysiology
***
Celula reprezint unitatea structural, funcional i genetic a materiei vii. Este, de fapt,
elementul cel mai mic capabil s desfoare procesele metabolice necesare supravieuirii. O celul
este o structur separat de mediul nconjurtor prin membrana celular, ns are nevoie de
comunicarecumediul,nlipsacomunicriifiindimposibilsupravieuireasa.
n cazul organismelor pluricelulare i, n special, n cazul organismului uman, modelul structurii
carecomuniccumediulsapstrat.Organismulumanesteunsistemdeschisalctuitdinmaimulte
sisteme de organe, cu un mediu intern constant care comunic n permanen cu mediul exterior.
Mediulinternesteloculdeundeceluleleiiauoxigenulisubstanelenutritiveiivarsproduiide
catabolism.

FUNCIEIPROCES
Celedouconceptefundamenteleutilizatenfiziologiesunt:
1. Funcia rspunde la ntrebarea DE CE? De ce exist un anumit sistem sau de ce se
produceunanumitproces?
2. Procesulfiziologic,saumecanismulrspundelantrebareaCUM?Cumsedesfoar,
cumsetransport...
Pentru fiecare fenomen fiziologic pe care l vom examina, vom ncerca s rspundem la
acestedountrebri:DECE?iCUM?,carenutrebuieconfundate.Celedoudimensiuniale
unuifenomenfiziologicsuntcomplementare.

HOMEOSTAZIA
UnconceptfundamentalutilizatnfiziologieesteceldeHOMEOSTAZIEamediuluiintern,definit
ca aciunea de meninere constant a parametrilor mediului intern. Astfel de parametrii sunt:
concentraia substanelor nutritive, concentraia oxigenului i a CO2, concentraia electroliilor,
cantitateadeap,concentraiaproteinelor,pH,concentraiametaboliiloretc.

Homeostazia mediului intern este esenial pentru supravieuirea celulelor organismului i, la


rndul lor, celulele formeaz sisteme de organe tocmai pentru a meniune homeostazia. Este
influenatdefactori:externisauinterni.
Principalulmecanismdecontrolfeedbacknegativ:variaiaunuiparametruacruivaloareeste
supusunuicontrolsuperiordeterminunrspunscarearedreptconsecinvariaiansenscontrara
parametruluicareadeclanatreacia.

COMPARTIMENTELELICHIDIENE

APA principala component a organismului. Pierderile abundente (diaree, vrsturi etc.) pot
conduce la sindroame de deshidratare (somnolen, confuzie, com). Pierdere peste 20% din apa
totalconduceladeces.

60%dingreutateacorporal

diferenentrebrbaiifemei(esutuladipos)F<610%B

APAintracelular(40%)

2/3dinapatotal

principaliicationi:K+,Mg2+

principaliianioni:proteine,fosfaianorganici

APAextracelular(20%)=MEDIULINTERN

1/3dinapatotal

lichidulinterstiial(15%)

Plasma(5%)

dinlichidulextracelular

principalulcationi:Na+

principaliianioni:Cl,HCO3

Lichidultranscelular(articular,cavitiseroase,LCRetc.)
IONOGRAMA
mEq/l

Extracelular

Intracelular

Na+

138142mEq/l

10mEq/l

K+

4,55mEq/l

140mEq/l

Ca2+

5mEq/l

<0,0001mEq/l

Mg2+

1,52mEq/l

58mEq/l

Cl

103108mEq/l

4mEq/l

HCO3

2427mEq/l

10mEq/l

SO42

0,51mEq/l

2mEq/l

HPO42
H2PO4

2mEq/l
2mEq/l

11mEq/l
11mEq/l

Aciziorganici

6mEq/l

Proteine

16mEq/l

40mEq/l

aprox.155mEq/lanioni
aprox.155mEq/lcationi
neutralitateaelectricacompartimentelorlichidiene

MEMBRANACELULAR
Structurfuncional
Raportmaslipideproteine1:1,cuvariaiinfunciedetipuldecelul
Fosfolipidedublustrat
Colesterolfluiditate
Proteine
Integrate
Interaciunidirectecustratullipidic
Spreexterior,spreinteriorsautransmembranare
Rol:
Canaleionice
Voltajdependente
Liganddependente
Mecanodependente
Transportori(crui)
PompeioniceATPaze
Receptori
Enzime
Periferice
Frinteraciunidirectecufosfolipidele
Legateledecomponentahidrofilaproteinelorintegrate
Ex.:proteineledeadeziune
Fosfolipideleiproteineleamfipatice
Glucideataate
Mozaicfluid
Asimetrie
Regionalfuncional
Transversinterior/exteriortipuridefosfolipide(Fosfatidilcolina(EXT);
Sfingomielina(EXT);Fosfatidiletanolamina(INT);Fosfatidilserina(INT))
Permeabilitateselectiv

TIPURIDESUBSTANE
1. NEPOLARE
a. electroniipartajainmodegalntreceidoiatomicareformeazlegtura
b. lipofile
c. hidrofobe
d. gazele:O2,CO2etc.
2. POLARE
a. electroniipartajaiinegalntreceidoiatomicareformeazlegtura
b. hidrofile
c. lipofobe
d. apaiionii
3. Intermediare
a. Glucidelefoartepolare
b. Proteineleparialpolare/parialnepolare
c. Lipidelepuinpolare

TRANSPORTTRANSMEMBRANAR
I.PASIV
Difuziuneasimpl
Osmoza
EchilibrulDonnan
Difuziuneafacilitat
II.ACTIV
Primar
Secundar
IIIVEZICULAR
Endocitoza
Exocitoza

TRANSPORTULPASIV
1.DIFUZIUNEASIMPL
micareamoleculelordesubstanauneleprintrealtelentrunmediulichidsaugazos
legealuiFick
depindede:
coeficientuldepermeabilitatealmembranei(ariadeseciune,volumul
compartimentului,diametrulparticulelor,polaritateamoleculelor)
gradientuldeconcentraienr.departicule
gradientulelectric
gradientuldepresiune
sefacedinmediucuconcentraiemaimarespremediucuconcentraiemaimic
estecuattmairapidacucatparticulelesuntmaimici,suprafaapecareostrbat
este mai mare, distanta pe care o strbat este mai mica (grosimea membranei) i
temperaturaestemaimarea
difuzeazuorprinmembranesubstaneleliposolubileihidrosolubilemici
difuziuneaioniloresteinfluenatidesarcinaelectric,graduldehidratareetc.

2.OSMOZA
difuziunea solventului printro membrana semipermeabila de la concentraia mai mic la
concentraiamaimare;omembransemipermeabilpermitetrecereaapeidarnupermitetrecerea
substanelordizolvatenap.
presiuneaosmotic
presiuneacareseopunetreceriilichidelorprinmembranasemipermeabila
depindedenumruldeparticule
valoaremedie290300mOsm/l
celuleleosmometre;
imodificvolumulnfunciedepresiuneaosmoticamediului
imeninconstantvolumulnsoluiiizotone(solutiicuaceeaipresiuneosmotic
cumediulintern),spreexempluserulfiziologic(NaCl0,93%)
imicoreazvolumulnsoluiihipertone
imrescvolumulnsoluiihipotone

3.ECHILIBRULGIBBSDONNAN
mediiseparateprintromembransemipermeabil
uncompartimenteconineanioninedifuzibili(proteine)
acestcompartimentatragecationiiirespingeanionii
consecine:

repartiiainegalaionilor
diferendepotenialntreceledoufeealemembraneisemipermeabileechilibru
dinamic(imperfect)