Sunteți pe pagina 1din 2

CHIMIE GENERALA

Curs
4.10.2016
Cuprins:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Structura atomilor si moleculelor


Periodicitatea proprietatilor elementelor
Legatura chimica
Proprietatile optice ale elementlor
Proprietatile magnetice ale elementelor
Notiuni de cinetica moleculelor
Notiuni de termodinamica moleculelor
Notiuni generale de chimie anorganica (nemetale, metale, combinatii complexe)
Chimie organica ( structura, efecte electronice, mecanisme de reactive, compusi
micsti si heterociclici)
Structura materiei
Structura atomului

(modele care incearca sa explice structura atomilor)


Modelul planetar
Atomul este constituit dintr-un nucleu mic, in care se afla concentrate cea mai mare masa,
si un strat electronic , unde un numar de sarcini negative graviteaza in jurul nucleului, au
masa mica si volum mare).
Unde/Radiatii
Unda=perturbare oscilatorie a campului electric si a campului magnetic
Lumina= unda/ radiatie electromagentica
Lambda=distanta dintre doua puncte extreme
-marime caracteristica
In fizica calsica, undele sunt total diferite de particulele
materiale. Acestea puteau fi caracterizate prin masa, pozitie, viteza
si, in orice moment, i se putea determina traiectoria si impulsul.
Concluzie:
In secolul 19, fizica clasica nu a putut explica pe deplin proprietatile atomilor si
moleculelor( componentele de baza ale materiei).
Undele erau total diferite de materie si erau descries de marimi si proprietati specifice
(lungime de unda, viteza, camp electromagnetic, fenomene de interferenta si difractie).
La inceputul secolului 20 s-a constatat ca materia/ atomii si undele au un caracter dual de
unda si corpuscul.

Radiatiile electromagnetice au caracter ondulatoriu( evidentiat prin fenomene de


interferenta si difractie), dar si caracter corpuscular( evidentiat prin efectul fotoelectric).
Efect fotoelectric
= in urma iradierii unei foite metalice cu o radiatie electomagnetica de o anumita lungime de
unda se genereaza un
Fotoelectr
UV

curent electric.
Metal

Radiatiile se caracterizeaza printr-o anumita energie.


h=6,6x 10-34 Js
E=h

energie x timp , actiune