Sunteți pe pagina 1din 2

GHID DE OBTINERE ACTE REGLEMENTARE DIN PUNCT DE VEDERE A GOSPODARIRII APELOR

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA


Serviciul Avize Autorizatii, cam. 6
avize@dast.rowater.ro
Cluj Napoca, Str. Vanatorului nr. 17, Cluj

AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR


-se solicita de catre beneficiarul sau titularul investitie la faza de proiectare studiu de fezabilitate, conform
Ordin 662 din 28 iunie 2006
- formular solicitare aviz de gospodarire a apelor, necesar a fi insotit de o scrisoare de informare publica a
intentiilor privind activitatea propusa publicata in ziarul local, saptamanal, timp de doua saptamani
consecutiv (se va anexa ziarul respectiv sau o copie legalizata a articolului) si una adresata autoritatii
publice locale cu confirmarea de primire a scrisorii de catre acea autoritate (copie)

- se elibereaza in baza unei documentatii tehnice de fundamentare elaborata conform Ordinului


799/06.02.2012, de catre o institutie publica sau privata certificata de Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor-2/amenajarea-bazinelorhidrografice/atestare/, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii documentatiei sau
a ultimei completari solicitate, documentatie intocmita
- transferul avizului de gospodarire a apelor se face in baza unei
documentatii justificative conform Ordin 662 din 28 iunie 2006

solicitari de transfer

si a unei

- modificarea avizului de gospodarire a apelor se solicita de catre titularul de investitie cu cel putin 2 luni
inainte de data inceperii executiei sau pe parcursul executiei acestora in conditiile stabilite de Ordinului
15/11.01.2006, in baza unui formular , a unui exemplar din avizul de gospodarire a apelor emis anterior si a
documentatiei tenice de fundamentare

AVIZUL AMPLASAMENT
- se solicita de catre beneficiar sau titular de investitie in baza unui formular, insotit de o documentatie
tehnica intocmita conform Ordinului 2 din 04.01.2006, de e o institutie publica sau privata certificata de
catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementulapelor-2/amenajarea-bazinelor-hidrografice/atestare/

AUTORIZATIA DE GOSPODARIRE A APELOR


- se solicita la punerea in functiune sau exploatarea lucrarilor, constructiilor sau instalatiilor care se
construiesc pe ape sau au legatura cu apele, inclusiv cele sub incidenta OUG nr. 152/2005 privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii, cu modificarile ulterioare, conform Ordin 662 din 28 iunie 2006
- formular solicitare autorizatie de gospodarire a apelor
- elibereaza in baza unei documentatii tehnice de fundamentare elaborata conform Ordinului
799/06.02.2012, de catre o institutie publica sau privata certificata de Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor-2/amenajarea-bazinelorhidrografice/atestare/, in termen de 45 zile de la data depunerii cererii de autorizare, respectiv 20 zile de la
data receptiei preliminare

- transferul autorizatiei de gospodarire a apelor se face in baza unei cereri de transfer si a unei
documentatii justificative conform Ordin 662 din 28 iunie 2006
- modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor se face in conditiile stabilite conform Ordinului
15/11.01.2006, in baza unui formular si a documentatiei tehnice de fundamentare intocmita de o institutie
publica
sau
privata
certificata
de
Ministerul
Mediului
si
Schimbarilor
Climatice
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor-2/amenajarea-bazinelorhidrografice/atestare/

NOTIFICAREA PENTRU INCEPEREA EXECUTIE


-se solicita de catre beneficiar/ titular de investitie pentru executia anumitor categorii de lucrari si activitati
desfasurate pe ape sau in legatura cu cu apele, conform Ordin 873 din 21 februarie 2012
- se elibereaza in baza unei documentatii tehnice intocmita de o institutie publica sau privata certificata de
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor2/amenajarea-bazinelor-hidrografice/atestare/ , in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii de
notificare la sistemul de gospodarire a apelor
- formular solicitare notificare incepere executie

NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE


-se solicita de catre beneficiar/ titular de investitie pentru executia anumitor categorii de lucrari si activitati
desfasurate pe ape sau in legatura cu cu apele, conform Ordin 873 din 21 februarie 2012
- se elibereaza in baza unei documentatii tehnice intocmita de o institutie publica sau privata certificata de
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor2/amenajarea-bazinelor-hidrografice/atestare/ , in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii de
notificare la sistemul de gospodarire a apelor
- formular solicitare notificare punere in functiune

PERMISUL DE TRAVERSARE
-executia lucrarilor de traversarea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare, existente sau in
executie, precum si amplasarea si executarea oricaror constructii si lucrari de terasamente in zona
adiacenta din imediata apropiere a acestora (zona de protectie) necesita obtinerea unui permis de
traversare ce se emite in conformitate cu Ordin 3404 din 10.09.2012, in baza unei documentatii tehnice
intocmita de o institutie publica sau privata certificata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor-2/amenajarea-bazinelorhidrografice/atestare/,
- formular solicitare Permis Traversare
- transferul permisului de traversare se face in baza unui formular de solicitare a transferului permisului de
traversare, in conditiile Ordinului 3404 din 10.09.2012
Tarifele pentru serviciile de emitere a actelor de reglementare din punct de vedere a gospodaririi
apelor sunt in prezent stabilite prin HG nr. 328/31.03.2010 (Anexa 3), publicata in MO 279/29.04.2010
partea 1. Valorile tarifelor de emitere a actelor de reglementare se reactualizeaza periodic, fiind aprobate
prin Hotarare de Guvern, ce se publica in Monitorul Oficial.