Sunteți pe pagina 1din 1

ROMNIA

JUDEUL PRAHOVA
COMUNA ALUNI
PRIMAR

DISPOZIIE
privind suspendarea dreptului la ajutor socialpentru familia domnului/doamnei..

Primarul comunei Aluni, judeul Prahova,


n temeiul art. 68, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere:
art. 6 alin. (2) i art. 16 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
art. 33 alin. (1) litera b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/
2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011,cu modificrile
i completrile ulterioare,

D I S P U N E:
Art.1. Se suspend dreptul la ajutorul social pentru familia domnului/doamnei ,
CNP , cu domiciliul n comuna Aluni, sat ., nr , n calitate de titular al ajutorului
social, n cuantum de .. lei, ncepnd cu .
Art.2. Suspendarea dreptului la ajutor social este motivata de :...
Art.3. -Prezenta dispozitie va fi adusa la cunotin domnului/doamnei .. prin grija
compartimentului de asisten social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Aluni.
Art.4. (1) mpotriva prezentei dispoziii se poate depune, n termen de 30 de zile de la
comunicare, plngere prealabil la primarul comunei Aluni.
(2) Persoana nemulumit de rspunsul primit la cererea prealabil adresat primarului
comunei Aluni poate ataca prezenta dispoziie la Tribunalul Prahova n condiiile Legii
contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI ALUNI


Iulian-Cristian Bgiu
Avizat pentru legalitate
Secretarul comunei Aluni
Marilena Constantinoiu

ALUNI,...................
Nr

S-ar putea să vă placă și