Sunteți pe pagina 1din 234
‘elem uae popu pe rush 7 | Nowe nb ee ret seat ‘Sra mornaionle onsite de rn faa Tae mail Secu tame 76 Motel reo. ‘Rel ae reaper de ev. » epi src ex areca he ‘resumen esa: propane pc fa Depa eacoelr spine nce epeal Gene ard ton pita anetor* Proeie getosara el. conte oe ‘Aeresne mina rl cH Conpomenad ici {ecu moma 8s Deinegrre psd Sree de manage a acrior. Cito 2, Recunaagtrea une prlome legate de croqun ccorca ‘Sapome ae eeprom gn dog. ‘Temes ose fil rte ysl de mi. 50 ecu coma Indi le une protien eae de roa ce name Mi unui plan or ent ms aa 6 CAPM. Elaboraraaunuiplan de tatamont fi nd rue print care er je moj ev oats Renter eee ma ratio pein m Psi mest "hibit de ata mom uses B ‘Subirea xpecelr pitied laa de tenet Sipe mocite wor ae ce Inporasps ela ane Speci pt fect is hares erica dag Inte sarap probes ga 6 Bras panera de ablae@ san pecan ee peaeee ‘a comecintr x coer il or bia petesoet Se sire! anal nn bts dd pct 26 tars fe oi ecomaniere sr sei 29 Bahar sioner pai Conte al ales rior ieee era Boahaes ce ere Potions lege de etre al acl es an ZA Implement Ceotoid 8. Uizarea reuse prtosonie opine |e opt Denarau ee pros a cone Alera repeal eee Teenie Inca contin pv nr engin a SERSSEESazREaE BORRgEE SERGE EERE EE SESE GUSSGPSERBERRERERSS § ye gy ys 3 “Tri ala pic pn itu comorhe | Tet ata enpi pera rare dpe | “a nab Bote ‘vse pin yo sa “lind den nate geneegeee SeEstagaga g Be be yeeEE & ‘apd pce ane sot if ‘a ‘pln ii pronent eo 35 om a pea reper ie 2 as Mosel cmporamentel al oscar rere vom inc a tel dele Se ue 30 : (Cite ep se pod ™ a mikes as ‘Apecele ees mone eae de ten . “7 rep fee tera a faa ‘Tanners gr inpe 36 Prete eet oc 2 cons oe Pla de recipe aries ps ar 2 oe 385 | Inari! aprons ei a Lect coma sas | Coast 2 Temenchie 2 ‘Capel! 7. Gostonare paced de reuperare post a fe Mat evs e & 3S | ceptott 6. Not caput cinco de asc Sine ria “eta sat | Reapers biopsiosnit Sas (Cepia cand gen siti . Reaper ax reper? 2 i es ‘Sine fe me tebe o caine a Precip nlc fmt pera ‘as gil de proven arene 8s Desotiaes emma ‘oT "ese etre sd i. a ‘clr rier ot Per aepe oo Dezotaven pirate a ll na daa 3 Tntruare are tel meni on Court maior ener imal tr 30 coma 8 bic 0 fp tenecie “0 Fane ee faa BP teype ay Berar rect a ei. o ° ‘Ait presonaes ce ce ior ‘aii 0 etre saa arm ‘oe cover wane [ iad Ped fed tp 28 oo age de {ener gn vilor Ada au fas? Nov sin ntotieaina dena lol. Adevirat soy ‘or aren gre unr subse mu iseamn lttdewara © proben ep -Somsumal aceon » CONSUL 51 DEINDENTA DF DAOGURE abt 14, ol nat des oat 9 scp ronedete i ot eo a Sea ke oT =a Sinuine set | Probleme eg de urea madsoni a sbsanor ba cova american sproinativ 140 de mallard de dla Is 1996 (Of ator Drug Const Pic [ONDCP] ~ Biol de Stag Nace i estan pct a pute ree. Unle persoane care coat oar cana four mica de moet e pot conus ca ine ema al cj a acre ea spree fatri exalt ete cere cece ‘neers subi ingore probleme legate de dog Ce inseamna, mai exact, a conse ‘CONSUMUL § DEPENDENT De OROGURL » PENDENTA De DROQURL ‘nies un dezchlbra chins; pots par simptome negive ‘ae varia del wemurdtr ia conrla, Neol pot ert inept de cre pesca in eat semalelt cor sa elaneat ovo dea ingera substan, n sop evi spe. Isler face de seven ‘In pls,utarencronicS saa tn catinte mare » ropuor Consul computsly ‘npr sa, probleme legate de dog sit asciat desor ca een ce se maneteconumal ‘ie ce ante ax do eres. Nu see prels ded aceste decile por compet forectate in imp pein sbwinen, det ane rae 2 ‘CONSUMUL SL DRPENDENTA DE DHOGUR, rectpa! I comporamens risen, din cata fet capac "oe fiiolgie, darn aura fee pa 1s proceor ereptve, 8 fina pried prop ce pop ova uae ‘eet. Nu im cde ptemic et eal pcto a ese ‘mene a convingerie efron ils eer Jou icles se aie reat si ac pers ‘rlrazt in mod rain fel i eae a0 ve deca In site $$ ‘Mita $ireaitf In pivinga consumutui . $i dependenfei de droguri i Pell eemeaeeohigae prin car ponte eta problema socal cu dogutile cum a fee el fort. ex pe ‘ose percep greitlane de consumal depended dog ‘i elit) (Chistes, Lijepren, 2ece an In aes aro, ase eee ‘consum DBPENDENTA DE DAOCURL ‘ConsuMUL DEPENDENTA Dg DROGURL » 1} ber exe adovtrat doar inu-an ens nega, de exempts, aun chad tenpest ° CONSUML St DEENDENTA De ROGUE owe eee dep te eel ep ‘penerats de neincredere. = ih fice zara dependent _ nepal eleva sb aspect sin ‘Se, deoureceelaberses fora fst inflanilpal ve pic — 4 | Dependenta psinologicd versus dependenta fica Oat modal de concepnizare a problameor ep de droga cons In investigates dependent priolgie de © snot In tars pesoneorconsumatoae 5 dependent de droge, modsle "epre care vom dsc deat In ep 3. 2 ‘oNsUMUL §L DEPENDENTA DE DROGLL ‘CONSUMUL 8 DEFENDENTA DE DROGUT peste un coin de cecstare, stn ot identifica la el peice respousaile Tn ps, hie dack +-ar desopei oo em pnd espoable depen Se opine cum afte), een, a a evista ck 0 gaan Jormacoterapa oepstat wel ogress, sub acest aspect (vom (cata despre cet hein capital) ‘consun. DEPENDENTA De DROGLRI Factor de rise asociafi mediulul ‘Ate sci, pine care e mimic Australi ce mais din ‘uropa, au tarat mal malt pe preven i pe aac, mu pe 4 a ‘CONSUMUL S!DERENDENTA De BROOUR ‘seep rept consent 2 maelt onsumul de drogr de pater representa elutes pices de evista das fal La neepul acest ere He ca probleme eurpsiologie pretorbide. de exemple art la cap nedlagroc. Nu im ca ceri, da fry bi, In cazal unr persoane, problemeleneuopsogie sk respect ff de sine lp: Reter pou ai persud comune Epidemiologia anumitor populati supuse risculul fae serie sebgrapui ale popula ext dierent sb aspect uti doguror ga prolemelor leg de ropa. De {ae caea se adreseat servile dmnenvonte. ropure ea lle 2,43). Prise cele mai ficvente ular asc smote aude obcel un prea mal mare de probe legate d de coguri se mumdrt lbrie de dlprie, pecan depein fap eesti emionale conte adeves npril tad ‘un foe care failtea para ne probleme igate de droge ‘Succesul/esecul tratamentului Date federale adnate pe tritorl SUA sugereazic¥tnre 42% ae ce up uae. Popes a erfeeyune, poste fun cp dean de ura ‘Eepre vin (pent al te Seta expe modeled ata ver capitol 5), “ ‘consuns bembeNTA De pRoCURE ‘CONSUMUL DEREEDENTA De DROGL % ffeistre nowt. 0 tenth mur tier de cht expe 4 sine 0 Coneluzit eae: Fevomen naira pn intermedi ira ml ine toc de dropuritner sap de scene pecbicnd pa oe ral, Feoomenul pia care multe peroane co legate de droga ees depijeset sagas res | le prbleme. socat, Oar ator uur aoc cu consi spender de droguis snonim cx agnostic da ar comorbide Pf scomanda este ow Drag lftuence Behavior: A New Be care cst scrs ase ct chiar si nespecialighi pot inlege Fete biologic, paolo gal medusa. smumitor pur de dopurt wpa eorul Cavill 2 Recunoasterea unei probleme legate de drogunt ee u a s ' rexeonn alte peroane sau cu modal fn care arf eafont vIn teu, nant sf consume droga). In alte minal pt fi desl de exagerte peat eta unel probleme legate de drogur' Pot observa specialisti ‘april rn,uebie sus evar conte ce mai importa Jus pe cari pot ae un terapen care ueeazt cao promt =” anticipatoe. provocindl pe specialist in sear dca. Astfel, ctl exeas vee act ete ema de needs iar ack spect in cimpal etn far acesten pot ind spa apa 40 aunt problem ae lege cu droge. De exemph, 4 at ea s an, ‘Membel miel,prieteal, colegi de servis si specialist si punt ap cap doves petra vee ac ose ‘CONSUMIUL 1 DERENDENTA De pROGURL Fe [ECUNOASTEREA UNE ROBLEME LEGATE DE DROGURI 103 ee ‘ee ee 153 ese 9 fe pe oun care e manifest devnd anced se pram. Me — RUCONOASTEREA UNE PROBLEM LEGATE De ROG 109 fact e rls tan loc une‘ ponte scp "se sport i vile cele gin ur {tmplife vuneabiliata fit de vitmicre 9 Te pon dace fa rum ‘Specialist webu se cd anette spare adescatasoclere sta Tn care 5 saps wor lee ‘tdci, atl este rezoabic,dac abl pesos eis ‘ete vorba st ‘Demadaeepiee (Cancale) sit medicament de care eur anxious. Chia ocd feat imports ca fap cho lov i exp neagoste pote cor Cleve cbr e perl ovine st fel a a espa pote sume tenet oe ee | ‘TULBURARI ASOCIATE FRECVENT CU PROBLEMELE LEGATE DE DROGUR! [atest si stomaolg. fob Pezeutesprobleel au corespunde cu desreea duet ‘9 specialist pot f afectal CONSULS DEPENDEA DE DAOGURE BE wcumossTene4 Uner onze LsoaTE De onoumt x7 ‘scam neapart prblema respec et legate droga. ECUNOASTEREA UNE PROBLEM LEGATE 6 DADOUR! 2h De lngh consist spcilirai te abun de droga, echipa de ‘amment mai pote incloe special in crap fami: Coop, ool, recreational iets char psi. Sper dia ee ne mai mal speci, ear fneonezaca © cilia, folsind puncte forte ale mal alot trap Din cpa de conse otfcepate-omare divest de conse erp, Decxsmpl, Tegal de droga, dar mice fragment de informa mst ‘ap leap inmod stemate pes a bie o imagine edifetoare ECUNOAGTEREA UNE PROBLEME LEGATE DE DROGURE 1 Be serait st ppm co pero car ae probe eae drogur st repecerecomandinie gels, wit ie eee 3 ina ju persona especta, Frasaea pe imi ost conduce la pati dei ‘ie cate conduc I cence eu muese epuicare profesional ty tas consuMUL s:DEPENDENTA De DROGUR [RECUNOASTEREA UNE ROMLINEE LEGATR DE DAOGUR 127 De memes, special uebui ss precspe de Ingres csr pack a dct ein at coms rogr.apijiea clenor are desler, Memb eon ] Fue uum cliente operon nae in diverse modus, tn fico de situ poate f esa ruterapeui, | ‘pena client. Now erapeplo, npc tcredem cf fey | ‘const § DEPENDENT DE DROGURL ECUNOASTEREA UNE PORLEME LEGATEDEDROOURI 199 ‘ase un care pou ave deat legate ‘Mapate a schinbar ‘TRIMITERILE VA POT AJUTA SA REZOLVATI ‘PROBLEMA LEGATA DE DROGURI {Tn nee can, et posi fm pute reat probleme de a Seu si 52 se seis de aor Tuners eheaieg ay ‘ecient Ingrijir poate fare wl sues pelea ‘cesior mse Inada in domenil dunneeouned de caper Termeni-cheie (Colaterl. Termen tn oos per a dent o persoand inpor- ‘and pent un lat seu pec, Comportument deviant. Comportmsct antisocial care vilerd normel sociale Depresie. Un grup de burl de dlport care ae dept str ‘nv st de ener, rite, peat ual comp amen ua, eturnae, Fup specail iu droga de pace sau ef en, a loca de mune, peor ae uilza oii uk pon. Un id lexis! une probleme tnd de fap a io wi mee 6 ee techn on opt dep 12 CONSUMUL S DERENDENTA Ds DROGUE ep opt sn op") itemerie eg de acest moi. ‘Tulburdr de personal. Tuburs carci pein fp ‘penoaele fess au probleme legate de ineraefunile soci Lecturd recomandata Capitotul 3 tlizarea resurselor profesionale optime RASPUNSURILE LA NTREBARI 1, Faas 2, Fle; 3. Adevcars 4. Adevit; 5. Advi 6 Ader; 7. Fl ONSUMUL 5! DEPENDENTA DE DHOGURE ‘embrir lor resore.cae includ adeen mamile de tatament, ‘lan ca materia dn domenal boeuf destnt en 'fmilloraceros, reve sa erode cuping cele ma cee 1 ——_CONSUMUL DEFENDANT De DROGURE Alegerea terapeutulul adecvat [VMIZARIARESURSELOR MOPESONALE OFEMME 19) fects ating. Deseo clini not au seo urea fp ior atnc cng entenecesrhorauee. mre pot seo P] oes. Legace acest fp, determina po cen af some 9 | ts ptt diseuacumalt seca depee a ae In sevice de tment si pei car a aceptat fesateaaprecieril dumpewoastt 1 cONSUMUL St DEPENDENT De DROGURL umnenoas nor eicane pe cae sede err ae pivese.0 ‘moda al ul een apr ca sopune se lepate de rape, nap tet 1s cONSUMUL S1DBMENDIETA DE DROGURL De cap, ete bine ss fhe! recom pci, dae le ‘formula ful umn: «Alor petoue cae au ut ee De asmaes,opiudinie de recobare a problemelorconai- liot cae are prblend legal de drop S¥ prespunen Je tive dich tule ta mod efile li nou, wes Mo CONSUMUL 51 DEFENDENTA DE DADGURL \muzanenssion morsonstorma ina 9). Una dine ti fae a problemeoe const ‘etiae gcse a problema se bazezt pe premina ck capa copie pce shi © alt stort tn veers simi motel de stimbare ‘nip pin ta omen eases se at copiiv ch yaya ap bie tor jean oa edo eine Spee de evar a proper, aap aeptes pox ou nto, i cal lnc oper mS age. Moxa e seinbare ene amplify pal ef [eso ‘CONSUMUL tDEFERDENTA DB DROGUR ln les penry modifeareaconsumal de droga gi conso- motvaji de ase schin, atic clad cena o amie pe i ——_CONSUMUL SL EERENDENTA DE DROGU UUTLIZAREA RESURSHLOR ROFUSONALEOPMIME ire Inti ambivalent. Decor, elisa va argunensa pia [URLIZAREA RESURSELOR PROFESONALE OPTOME i, ate! Ice oa step, i pu apo wa ref 4 mal vores, —_—_—_——— m6 consumU 1 DERENDENTA DE DROGURE [UILEZAREA RESURSELOR PROFESONALE OFTAME iy i por tsa mod po ‘sd bu sm sa ti personae, lar dumewvasie vei obliga dew asigura servi din ona ‘wi buna Tooth, aceastabordare indict pote lta a 1 consuMuL g:DerENDENTA De BROCE capa de nega, dar, de pt, capacitenpersoane especie de 21 apc fn mod realststajia persomlt poe aera Ge © provieas ‘UTLIZAREA RESUESELOR ROPESONALE orracE te ——consuMuL st eraRDETA De pROGURE ‘scree fn ee dn wet posi uburarea eprivt probleme legate de dogur mala nicodat les a grup esum Narates Anonymous Src; sale sugereazt ct probabil majorite persoaelor cae ion exprimd inten de i ace a eg sa as (CONSUMUL $1 DEPENDENTA DE DROGURI "UTILIZAREA RESURSELOR PROFESIONALE OFTIME 18 carat ator, pina otc eae 1a sjuor ese gisien sol mice de fale in stuileternpeutie, penta misma rac ‘epi liter ete t-adevro probit specials, tet att de nett dct in moa diene ars ‘al bin che evreme. AF eb sl Spe Un altobsaco potential ncle rails ratumen et tf inuegeazd pact In mod begat oh yen ee, Dat una peatsabstine Scomaeror pets pa Toc ment Pain cu depres musi wii ead ach 33 m ‘consuML. §t DEPENDENTA DE DROGUN [UTILIZAREA RESURSELOR PROFESIONAL OPTOE Prevenirea si gestionarea crizelor sere rie Dp ce lea i pa conto nel aspects et de ebacrre lave! de cprimare, sel tin pot eprina ‘nin nog consol In cele dis urd ju st elboree a tec ep ce ‘Seto pregie een (pearu mal mate deal, vr capo 9), _—— 1% CONSUMUL SLBERENDENTA DE BADOURL [UTILZAREA RESURSELOR PROEESONALEGFTINE 97 act suse fap un cia a tending saidare tebe [efile clientlo estes. tei depreciate 98 Moria al tse tae Tn pit Fn pedoatle ‘Stenatvele de simidere anerioare ain comgoramence are uted cronice sticiare a deseor cel mpc umare 3 susdare, Dee iu, dco pesca vl spe els creat ssc ind [UTILDAREA RESURSELOR PRORESONALE OPTIME ‘CONSUMUL $1 DEMENDENTA De DROGUR ‘UILIZAREA RESURSELOR PROFESIONALE CRTIME aut Prk voi inal fected aes el SpA outta nacat, dd tent sPintaneze nod vlan ‘UTI.ZAREA RESURSELOR nOresIONALE OFM "a bunt ifort et pi pete i la te a pci pine tag tgs atte i races pte = eee ‘ui por sure, car aces po fl esonal ca profsonalsa iar de st esto bie ott pe cia pe teen og. ccs crcunotane au de iia ot cares psa comp Termenichele Capital 4 Elaborarea unui plan de tratament eficient iat ce vay et acest capt! vt auton pune a md ‘eee iba 1 Ines ot corr a congoren alan tape. De obit, cd un cet se pein pen tmet sores de nar propre ete rectal de on proces deere Scope os eee revo lh crane ec al (gre fet in cena eapect In prima in cent sabe iyo od neon sng a a yon Siero etn pn af ‘ance. ‘Chien poten tebuie#f le cf unl ascot sli 0 ssn point ms rip npr ne i Sac af a arden mi dampens ape Fi demonstra sel espa. _ alti rn, plan de ratamen eb epezte rental sl etor de colaborrePaifiarea eee a amen it. Malt terapeaelaboreai un pan inl de tase pots scope pinele cape ale terpiet (etapa iarducr. La ele din bn plan inal de etameat exe noc de un plan e want ‘CONSUL $1 DEMNDENTA DE DROGURL ‘nal capri. Deg plana caprinator are roll de eplementa etre rai el met bt in ae poatef modi! pe ADORAREA USUI PLAN DE TATAMENT ECIENT 2 Jnereeri chen cm benefcia cea ma bus nite pox, ‘Spcare,desigar, va sor gasele cena de respect paral de trmmen. carl une pobleme ene ‘Unplan detriment bine elaborat ienies poblemele cae ete atorde cu ai ptn imporaue. Ace formu jet pepo 38a eset stu tenplel, peau a uli fn mod eft pe ere linia ‘Actas orale wer seneeas o onfonare ovc inven P shorn problemelor Probiemee cle mal aporat care weble ‘orate nun pan de ratment sit cele care pon prio via slam. Trapeu, in colabore cu ellen, Meas pebiegee Shee tr pe rte | 2 cllorie prsonal len, pe terme ng Importanta evaluarii tn tratarient ‘onl It es In adeversingura moda de eae pune pes rogresul eve aingeenobizcvelor Evaluarea istoriculu si clagnosticul 28 —_consuMULsLDSFENDENTA De DaOGURL LADORAREAUNUI FLAN DE TRATAMENT EICENT 29 -ESM1V.Deoree exist nit serene diagnose admin ‘i inervis ICSD complet mci mang Tn, pean np, alee st aminores dat anu G)& seat, consis txapei uebue si tnurjene po [sia ploreze sprains miner tiv cle mo ‘alind preoapt Evalvares patternurior de utilzare a substantolor, ‘prec $a consecinfelor si contextelor wtlizari for Dec a neo, pega 9 Fblencor x secs, ia’ conte dour be woo . ue dogur. De temen, ‘sep teal conecie Evaluarea potentialului client ‘Svan prop see upcn espn cee at ey consuw. § DPENDENTA De ROG maa HORAREA UNUI FLAN DE TRATAAENTEMCRENT 34 ‘nvetare pun la dsportia conser trpeor multe nr piv il cogiv executive, far abel ese ese it eo mb chs In vedere ‘nar posible probleme cognitive, incase dieu sib aera ‘ang cognitive exe 24 consuug1DenENDENTA De DROGUR [LADORAREA UST PLAN DE TRATAMEN EHCIENT a obabil cs loar permit. la ps, ltrpreile compute Evaluarea simptomelor psiniatrice ofr unor ult de mate dtl ce pu sine in ner - Senne eee eneeeae LADORAREA USUEPLANDE TRATAMENT ERENT at ‘membrilculuriimajoriare. Acetereactit gested spun Aisiorsonae la nee aes. Daca a acest fp se a aaah fi barers ‘eto de evalare care poate genera informal corte despre ab sngloamericani pat smu dezvalie format crete despre © 3 popula. ‘mii, inate, este poi ex interpret fl nga pe eles amis aces fapt eae poate avea dept conse egal 2m CONSUMUL S1DERENDENTA DE pROGURL LARORAREA UNUI FLAN DE TRATAMENT EMCENT 253 Implicarea familel gi a prietenilor tn tratament adele fr erp ss de veer lea, obiaeren sor eceaal ete tape sau comer 8 pout dieu 256 _conmuaULsloerENDUNTA De Daca Busou ura De maser Enciat —a7 ee, ‘losin ei i 0am pes one tgers con co ‘scams adesca cl prin soil laa ete eas ocho fice un urs sau all Tot, mete evo ee Ppp Bears progress tmpreuns cu clea tebuie sf consti ai. Mulioreapeu le plsce st ealuze pe cut progres inl fo fecae edi, ot ince © eralare slur ai apr ma oral 6 ‘CONSUMUL DEFENDENTA DE OROOURL LAUORAREA UNULTLAN DETRATAMENT ERCHNT. 27 Interv introdutiv. De oie, primal teria amp efeciat de ‘eeapeut x ele Concluzii store pshosoil. Evluare ogra ssematc. ngrrea de du inches tratamentu. 0 forms de atest Un plan de tmtamest Mise src! este elbort penny a fe ce urmeazd pt terap fn ambulatory su sb fora ne nvr d satje pn intermedi ube interven mini. VE "i, mat pga neni, De obese pune sen pe pete (seam cf nf eabrat un plan de tame bine pus In poet ‘idveloe ‘rmeve vi wurecl munca pe obser euile cles pe Puslvagresiv. De obicel. we comportament scant, de exemphs ‘prcursuliratamental. Un plan de tratamentbive fatocmit consti ‘inf, exprimaren nemuljunirlor sau invinovajrea altos. fe sun reper pena alge ode de exacts see Plane tratament. Docurwarelbort pen pia progres 2 Consus berENDaNTA Du DROGURL Maryland, SAMISA, 1995), Acest manual este ui deoarce vi RASPUNSURILE LAINTREBARI | 1 adovia: 2. Ader 3. Fale; 4. Adeviets 5. Fl | S-Adetrt: 7 Adevi “Taare problnor legate de drop ness mumerease ai {a goeral,dependerga de dropur exe istic ale proba, recindaselcomplentatea tail. Un terape sn contling te pentru tratarea aspectelor ice specifice consumului lentei de droguri (or face pe cheat fe capa looses insure pe rope naa geieeior Ese un proces eunoset ca gneraisres 2% CoRSUMUL gt DEPENDENT DE DROGUR Tnvaat-va clontu s8-gi montorzeze g 16 CONSUME SLDEFENDENTA DE DxoOURt |NSTRUMENTE DE RECUPERARE, PROGRAM SI TEOR 277 rasta oar dogo, GMI 280, pedepsie pose frenza pur imp pin ignore Dama eh | Cate aug] Goa rea ar rae Up cso clea spee a fce (near vp an ria [INSTRUMENTS DE RECUPERARE, FROGRAME $1808) 27 Sci, ind nou! comporamest devine ma ural, reap 1 consliisl pe creo frizai ara een mod CORSUMUL 1 DEFENDENTA De DROGL INSTRUMENTS DE RECUPERARE, FROGRAME ITEOR 281 ‘rt a apela In aalpeze. Expuete inv le dune bo cad ‘eliioreapeatice ar bruaa ceo eh nfane darre lag "ll a rispue at cum fea fn wea ‘ear gesture dri ebiclut de a ecsum drop {a pus, dol expuner pate varia sacar neat Deeply, ‘sip incepeexpuerea cu un smal moder, ar clea ru een daa ir oy ea os Sean vt ng ale pat ce seep de moicare opi pt combs stot eepare Uns seg naa ones pak Strategile de moditicare cognitiva 5 Sa a pao Alan Misia presen propem de [ochre mee Rr oats awn places ack rica pain a4 sehimbe ca sucescomportmenti, Siren reales fre pain cing nin catvcomee (eae cea tg hi Reece hina). Spel en eapaceonl Soaps aldo rat uns teapa tebe seadese actor convinger le cen ‘load it anal, ce ute demon ec fe) ‘ae consis la consumul de droguDatrt sete fore tm ——_coxsua si perENDaNTA ne DRDOURE [NSTROMENTE DE RECUPERARE ROGRAME THOR 25, es consul a dopa ols ncaa cae 9 ‘Schimbe pur simp modal de gid, enue comport pm conus gt Dermora ne oat INSTHOMENTE DE RECUPERARE, PROGRAMS TEORII 2 feapeui ar webu ski ine pe len cum sh opreases in Practcle de meditat,incusly mecita'a mindfulness! urgera lor fel de purl dace aap ffs een cao ect de modifcare cogs inl sehimbii depedeae gl consumal de ropa In de convnge percep rein pot cana dieu robleme legate de Grog. De ree ce consul de 11 imide medians ee conta remo yplenrt omen poe sata al pcr: ae enn ‘abn! nO). ‘ont green mdul In eae interpreted are cep tn ex mu mal ona, pba o upr ic, fafa Se cn INSTRUMENTE DERECLTERAG,PROGRAME L'THOR 38) “Thule gate disorslonas pote devs cuca pesndt @ In gine impli adopares 7 tol amie” a ae ge steer pera tra ae poten stinala sf eames ma depare, Inne pia pele va acest ate espe el Schimbir au evenente poe ensificat ese in ia ‘eape, pat Inebare care va primi, lsgu, sp chert care prind incurs pe clint ‘ajinare enero, aptraroarde gai care ote dbxrciona sehimtar portvd une probleme lege de consul Je drop, ‘gre cnd © prsoana dei cd cevs tru depend de rar ante pind ert i dpendent de drop pi eet si gen 6 echt retngadr ear tar poten aun pe ie ‘stage ‘ear comporamentltar fierce lin dea ace pubie Ino vos peel (cre cae vor ls pe est pe ea) a mo ‘consUMUL $¢ DEPENDENTA De DROGLL [NSTRUMENTE DE RECUPERARE, ROORAME S TEOR 305 bs raza biliilor 1 va aja of eve poten . ‘© excepjeimporan este aces cl mu ei cori a we len st loses te de a ‘aun erie unel respira oda pers dl, Numrtoarea pate 6 ei relax medal poy Conrlares modu tn cae ingpiri poste ede dura mus ‘ular susine ullzarea mujer eorespunsitor proces Se ‘pire. Cece einai st pun an a ‘consumut DEPENDENT BE DROGLN fice aces, fring to seslatinp gl debujeui pera clteraren ses Insomnia pate prob obinih pear cei care near alee nat oi ind, aj poten 8 fcurji ple ‘cv relate clr ine de a seduce la alae: Un exemple iscagere de care am auat exe nutes (creme ‘ol. Cin flo aceaa meta, viv cen kere |NSTHUMENTE DE RECUPERARE, FROGRAME S'TEORE 31 let erapeupefert 8 indrume pe cies it rin dinars adr tegen (Stent dumneneact a pte fre agresivi su pes ps tncsence eve ineraginie soci pote chin ris inseal INSTRUMENTS DF RECUPERARE,PROGRAME $1 TR 1a pe clon! 88-1 aloaga un grup !NSTRUMENTE DE RECUPERARE, ROGRAME 8 TEOR! Teorii gi modele ale recupera Elst ma mle mar ea concep o prob edrogri: modal in cae deny rb ‘tol de recuprae pe cae conie tel fu interesante eficene, al incite posi ‘ncaa in cae un anamit model corespunde x viet jar fed sta ‘zat pe rein Ia problema consumul depenen de dp Date clesenesiseatc me fa 8 creer un amen a ei se recupereae In acest fl, st a velzt ‘itn a ‘ote al actor abordii pentru a vedes cj au benef de pe Oa tein modaltate de conepe o problems a consumuli ‘epenenei de drogur este dea o easier ma degrabo probed se fandie dec ras evans, Asa noel i ge Pie dat i mod cecnee pent dove! a ceva Cu realists vei lor) yr genera rma Pe ve inden wall. De exctpl,unee ene de tatmen are opereard In ee modells Minnesota component penetra |NSTRUMENTE DE RECUPERARE, OGRAME S'TEDR 31 obit eincpl al pstoeduel in cada mata ‘meu constue devotes beri cle ea de I ‘erp, is, clin ar pea vila uncle aapectespeiie a ‘modell cmportamett, afl lah Terapii validate empiric Pentru tulburdirile comorbide rg cocia scizotene comorbid Rober, 9199), Ta ae np, exenaren air at — ret mrsmerecasrersae Terapit validate empiric entra tulburdrile anxiease 3 consumUt DEPENDENT De DROGUR ne ale pons de pve ear chi ‘Seaporameotlcameoe Ines ce pete abe ce ‘ori: wed ofertcomposene prieecustonale ot fomatce st erat nr tip la Umbuniie tive lor de esriae,atel cA gril legate de prvjarea confides tn ‘putea fn cele in untae, Pater pe tsi tp de igre ete val iin eau ltl ‘Metdaeecoferielor a fost si eco vere a medi ilo de consulare a pacino melon cae losis tt © ——_coNSUNLSLDEFENDENTA ne oaDURL INSTIUMENTE DE RECUFERARE, PROGRAME THOU er ie practic tadorale ca prea ansambili obignut ingii Modele culturale ale recuperdirii opener a sentence am sae Stele Unite se easformt api in-am sai a veri, ‘ule groper minorare ee devaind-aeatcun tm aes, ora ar pte aca Aes depres seen, ASITENTA ETEORATA os 381 consunt.s1 DEFENDENTA DE DHOGUR Planuri de asistenta integrata TT oszvouranen Lannion &ASITENTA INTEGRATA a Pa ‘ONSUMUL$DEPENDENTA DE DROGURE ‘Structurarea planulul de asistenfé integrata ‘are eapaiealdurnemoatt sf cece De ‘empl, ete capil sain obieival sabi? Dack ma, Lah Stent tn carl cuplurlor flor vor fi isetate mal pe le paul acest capa. xe CONSUMUL s DRPENDEITA De DROOL ASISTENTAETEORATR Py ASISTENTA HeTEGRATA Pa ice 12. Pai de Icepr sot n mare miu dedicat sceptit eputnl ea conolasonsunul de rogu cep fap oh ‘Modelul spintual pentru perioada post-curd: col témaduit devine témaduitor Dp ca am buat capitol 8, metal Mines ncorporena i rezn 9 taerd puri 2 ‘modu spit de dear a problema lege de Srop Modell familal in asistenta post-curd "it deasmene un model aii al prin! postr, care ate foostor pe mst cepacia i josh din ao rl pe fare ae fn adr fami. Desires probiens legate ce copa ‘iia pe ma epare {a inpulperioaei de watament,obecival exe de ole ast) ‘tea coninge pecan prcu, date poi prim cin pet rate area de f ptocal perc pacino instant, Oc pacieea Crizele in timpul asistenfei post-cura Constr terapeuitebule of He congel de fap etn Infumasejze abou! geet a perme fac jaded mh eiona de post rament cease contrast eu erce. Deviant ‘em polvigs cheater Dauner FO scinbare a ualecorelpofesionale sa a aire a ten f —___ | Si ——_coNSuMUL s DEFENDENTA BE DROOL ASITENTAISTEGRATA, mm ‘Aspectele etice $i morale legate de tratament, ‘orepie si asistenta integrsta ‘Teen contri webu sib mare gr ssi epic enor cares pot sn neaura in mpl eg, Duca depo pte devin 0 prob ‘stew. dei, doch obra reves ne sf evalua emul In prvi stor eudae, a pe ps pes ae pend a mod sa rieavoasr rapt cone vcore 4 sprint clint act sie mu put face aceasa In CO $$. ors va tome, dar a Fn samp = ‘flo tint. Muli clea atm ‘ave a fst desis de acestp de lat ieee ‘CONSUMLL SIDEPENDENTA DE DROGURL ASISTENTA BETEORATA ” or. primal nd, terpetasroconieral poate adopt 0 line auzivd fg de et uneortfr k-det tna det ar mai isis apare aunt cing fas de un tip uname ce cleat a, rape consi pot i ca visuals a Benet apa un comportren influent de prejdec. cel probabl we adopt ‘ConSUMUL $1 DEPENDENTA De DROGURL ‘ATUNGICIND VA sig IN CADRUL Te ‘in de eur, cone i ebas of uie dout ‘erapei afl In an de slap specie imports mi face cient = 4 ea Incest impreurt ese eporsbiiates Mae aigre hae In vedere in pel thd nce AsssrnTa werbonaTt Py repulle care protean confident, dn cz isc iinet Tratamentul si asistenja integrata impuse ‘oti sta imi i teapesutratment a ngs post curt numa olor sa al unr gocumente de ue care atest pal ef persoana respect npr Ta ‘alt ae aorizeac sneierea, ou mama ek we sf te | eit ei pects a aca ose eating, dar de senenea, fa ‘ajorinte ster ea spo ocr legal err spende 34 consuMur s DeMENDHNTA BF DROCURE ‘yater ve ese sanity existe sestorseaiment i, ‘emoe, fil exem de cnt fn loiter ou evens ASSTENTA DTEORATA os HTermeni-cheie Actune dscpinard, Sacionrea cocci 8 specail de Exitenyalisn. fora spiimae 9 loofceprofinde anpra east sop ve Ganle. Leen oc cea terapep i conse defnse ‘eli naan mod profesional, 9 prt, Ancidere. Reznvareasatisfeatcae a use probleme fn cara ‘erp. Miopinism, Prejodecai sau ur indrepate tnptriva fer. Plan de assed integrath.Eehvalen plan de tment cul posceure. Pstearh, Uo ip de conlauaresassen arse realized di ‘ee taumentl a incl! care we concetea asia pre ir recive ss uno obec pe trmen Tong, Sub tutld Cio cae sn oa deo torte legal st urmeze {edge de sstinere. Un ecivalent l posture in cad erapieh ‘cognt-comportumenae, eine de sutinere xt verte Delo relate dpe Incriereatempiel pear a abe sg "ef pail ee bine Lectura recomandata ‘As comands Ierazea Grup Treatment for Sebtance Abuse: A Bs consuut s.oBrENDENTA De BROCURE lien. Volum conn informa despre mecierea modifi omporamenale ji raegile de preven recklvel cate otf ‘laste ia cada prague. Capitol 7 | Gestionarea perioadei de recuperare post-cura (up om ve it acest capt, ve putas rtspunde a ‘Sarl rebar tl nrpereoral ost un declangaor jor are vals, dove su fal? Decii pen sucosal recwperil cisul ups watament aw capaci dea ice fa cu soeesubor situa en tie est ‘ek a recuge I consul de droga. Pregiie ccna pens _ Ceres at descoperi et anumite ler ot pone cionat tno sinaje ca rie niet pei eden nto edd (Mavi Model de recidiva Rec n are oe deeds, ie verte el mot. tara prosesll de rei Kenia a ‘ONSUMUL 5 BEPENDENTA DE DROGUR ‘OESTIONAREAPSRIOADEIDE RECUPERARE FOSTCURA ‘nu ge evenamente conden od rea orci. Uemioazle ‘ecunvoraborés tn deal lesae dee acest dome pers 4 prevenio reciiv s-a desere modu! in are acca pote ‘tion nine abe, Restabitres echilorutul th still de viet ‘Conse terapeui bul labore plans de cominsare a pect eat 8 oc Inch. Seopa ‘te de sige, pena aceasta anume, un plan de ajue i ‘a conduc ia un rez pn dsrnd aaa timp mad ‘cate clea poate resin fra sha fli ara stgie genionare paral, ‘eli de terapie, iar aot folosnd etic de a ghia metal pe ia, acolo de ile cabinet rapeat, penn face ah ute ‘ina lava ral ‘OESTIONARIAFERIOADEI DE RECUFERARE POSTCURA a ere an fingur om, devin problema peat sil. Perse ung ot pure ret? episode de rcv din weet pe cate experiment. Se sabes dere lpr des lng el In ocecaea de a descoper principale el ale cena rete calea pe cae © alee, tunel rise drumall lesa puta ej mal bine © consumur s OBFENDENTA DE BROT ven. Hara reciivel pate fo mtd forte will petra Injelepeen Inurl ce ewenimente a eet, cl itore — ‘moraine. Exersarea reactol in caz de recidivs \GESTIONAREA PERIOADEIDERECLPERARE FOSTCURA <5 (ala to zo cages adc amie cient webu Se eta stile risa, reams mod conta ie ‘lernatve de a rispune in carlin eare asl ahi war Contractele in caz de reciaivs {hy cam tn care cin ajnge sf aunece sas reciiveze, mo i comporameat depend (Contract in caz de recivaet un bod Gea ner tnpreand ou lion elsorarea una plan de sigur ncaa cae ae oe 9 recs sere, desigu), In magi su i ale i, Sopa ee acl de a pla semalle acest cr de inj face in panarea gt conmtaeafyelor pecarele poste plasa In zoe sage un ate! de posts pot afta ‘banal a cmap, unalt a irl ea local de mune, ‘un af magia, ‘OESTONAREA FERICADEL DE RECUPERAREFOSE-CURA 0s ‘lie zone fr ecug la drogurl, peat a spi aluece Jno anumi supe. Aste, clenltehaieo lchags soon ‘2 delanguorl, $l ss Modelul Minnesota de prevenire a recidivei intervieares motvajnai ast de ale seg de stimtare, ici proveriea eve, nee ‘ra ale sein parte a tratamentului, curd gi psihoterapiel Dezvoltarea planurilor de prevenire a recidivei Tin cont de acs er, probable plac! de preven evel ‘ear rebel ices pi cin cli mu deve cheats bt a, client care a pst cu adit pe ela acim me un Gestionarea recidivei estonrec eid presepnewiliarssratepilor de prevesice 4 ‘ide penta cei care bu Sau props abstinna a se0p a ‘tanmetu san reper. E posi cai oe hark 4h sehinbe obicelure, fst mu Mt seal uel renin tote Ia \GESTIONAREA PEROADE DE RECUPERAREFOSTCURA 49, “de gestionare (pee) evi ot ulate penta a jt ang obetvle de eines de 4a consumal de heroiag, in wreme ce coon 3 conse mas ‘ana. Un alt exempla este ee unica cae vie st rena ‘ongum soe, 4 Consus bemENDENTA bs DROGURE ‘ESTIONAREA FEUOADEIDE RECUPERAREPOSTCLRA «2h ‘cesta ar eb se simi desl de sgur pe fone Aja singur wate O pane in eodaceren Plaurlpotvrpt it ict a wane bce CEN se peat de ncbeserea rail ini Ee po alia ‘rotimatv tn acelagifl in eae ms fot ders planar de ‘eapeare psec npeioada de sistent postcurd O eifeea ‘pa at de incldere uno edie de ue (er eptoll (6) pane plana. O al diesen 0 conse viene ceil Implicarea familiel in prevenirea recidivei Impicarea fami ponte fear felostoare fn eft de prevenie ‘reidvl Foto, un ie cele mal le spl et cen ca fii sk incere ruaeafctorlor dese dined liar ‘GeSTONAREA FERIGADEIDERECUPERARE FOST-CURA 3 De semenea, fii poe ad lor de autor prin upre- ere conseevenel cu car ace clini vr admit dia Pow trates nei afciani eomorige. Decl mem famed ‘Steere clu mi in modiamertle, aya cum 1 preci, tale In eptr ca aceast problem onal, terpeaal a ‘sic special. De asemenea, rember pte obra sinptome cre lea spat terpouoe, Tecate simptomelor sar puea profuce independent de fap ef elie Ila cu consecveag mediamentele precise eor, medcameanl care funciona bine In etal mu cleat ‘aia functions Ia fel de biae fn cam alsa. Din oa, mente familie pot alert special nsrina ov tstarenal a gard cu ceast pole, pena puts f kali consieraeosare * lanl Membr tami pot, de asemene, si conte proprile ‘raament, ce pot laude 0 comlauar inp In gril de Conctuzii ‘A esi ese somal a proces de vat 8 orm ‘Pais, inpemenate puse Ia peasied ssp nine de ntact [nporante Dorin de indulges. 0 rate ce se manifest sdees In ginpu caper, care clu mt novia de» fecompedsa com plc legate de absineg. Getionarea recive. liza metoelor de peveie a eiive Deira conolaconsumul de dopa, mai dgral dec 1 pi cu tu ‘Putcere-suroga alternative sigure de consum de droga ce eeoepenseart pe cia entry regia In earl eaperr Lecturd recomandatis Recomand ecu ueri Relapse Prevention, de G. Alan Masia Sdth Gordo (New York, Gulf Pree, 1585). Catach apt a fost serie mumeroate cr, aeasa ee lure lsc care Capitoul 8 RASPUNSURI 1. Adevtrt: 2. Adevirat: 3, Fas; 4 Adorn 5. Fats 6 Adeiet: 7. Fl Denies uel probleme legate de drogurl ness mat ing ‘mull toch, is tn eee in uma roageleefsturor lear Sumnesossrt vor deen cit se pout de ede. Ver resin co _ — remarebil, penta ed factor de rie bipstosotal au fost pu sub control prin fp format dervoias mecannmels de rote blapshosociae darts anton. 5 Recuperare sau recuperat? eof $0 rot pe be aa norm ‘pai el dependent Ge eop interme ren cota sigerert ch afepunea en pes, nd jn su cose sa eee — — ot Ncurvrumi piNcoto 98 ADICT o DEAR: oat. unt dre Gumpeevoasr a les 8 ro cone smh mal depraba ect of enue cuel ‘up de spin sus foloseasca practi religions aa spine {nmod regula a pare a plano lor de copra pe prea Ane ie ‘i adral modell iia famiia poste wanton act ‘of meme chin carl eet prc ae it int eu succes shee Pen cei care st aps al model pra, ecuperrea at [uta fo clitore de val In causes sna a copula 9 ‘mod de Inepae a cancterlor pena ‘ple vd cu tov Seana, Pein ei cares sn ma bine in cdr model ‘aml de leer aprobenelr secs consumuli Se opi $$ ______ Nor INcururum piNcoLo Be ADICTH a Riscurle pera sagt asecine ca contumal de tans conor ‘od, dace pone ar uebul meee pina itn deveme Sn tinpal le Creer ne spun anumie fru cuprvire la programas ‘melts metabolism uman. Spe excpa, ceva cea a vem nde st fe flo de corp ca energie, In veme ceca ce ‘nico mai ri in tinpal seine of ie deport ca pring ‘Sac amines mal devreme tn impale ta fever, da a Porm mii dade oeeasl rata meaole, atl nit calorie St re mai een, ‘oNsUMUL st DePENDENTA DE DROGLRL pare el sem roi de micare inp door, cel pu deel ope siting Im pls, slr de prere 4 cenl arb al arg ma ml Ones atzenn celle slip care le EO atige oliver (Ge exempl, #f devnk psy buat a seulpaa in ema, inttnd © noo eh), Una diate op met llega dent exper in cuit nrc le ose cave ca urmare a program ha de aienre a ma to, mute eer a aco te pce de vedere. om SX mit de rac mou ‘Sit unt So on ee an Un Domenie cu scurur mal mic fet no arse de eval Dou INcEPUTUR: piscoLo Be ADICTH “nui sicoes eae pe cel msi mui de noi liege aed Inc pote crete secon, In ls, ul dite rolispust psoas respi a adieu ta a cxpina ___[n nod corespunatioe ensue fa de celal? Exist cl pia pli enogonal foarte mul practi, tt muh compere ce eee es ofr mari recompense, recum ei ero! senate Ameliorarea relatitor ‘tors ss Je + comin ‘tester volun de inp pews cs celll,eetrea volume ‘nel ene ingoran. Cope tue pact w calibra © ——_comsumur s berENDaTa Ds DROGERI ton ne ipl privat, ipl pereatimpreunscelpetrecat ca ‘opi (cet a) pear eo aio nad Sons eal font ‘umber na mt aes urs, poate ear ‘ecomdere relia sau ml de ao aborda ASS sit cient duemoastr temple de cpl poate te ‘Be cx car st csp st muceaet din peu (au um 9 cao. dea por reruperne 5). © © Sate | Figura 83. Echt no lp post a ae ane 41 ps, incur lens ne st devin un piste a ‘sm buni mai bu. Pirini ar uebul sf ine ai scl copi co ‘unreal interes stds stencil pear cela ot tNcervTum paNcovo De ADICT “ ‘eri feel el ete inert de conversa i tnccroe sf ‘sae otal mare afecane prin allt ction ‘roi si pst nor ldots fed eel Taare ‘lca paripe,dacd pou, i cic gol ale eoplon Gund amine eb, ae end on pit e dees pans din Simpl scoping esa pore penta pir pct. Powe a rb of vk Jnrebat cel dct mu cum e moment privescl recanl adeyarat min len i pot rl vies asap amit prin ielegee ma uprinttoure a impulu Acrtedinpall 9 mal mate alone 9 NoLINCERLTURI: piNcoLo BE ADICT ” {neti acest moment este peo, tas int a vt acan sh ‘emi, ingle dezvetaren ne mar eS. Un om poste fa seama er crease to inal, Incurjagiva cigs accept lniele rurale, dar ale deplgeasd pe ele suttnpase Exist o dierent de calla fre a fi sipervizo i f mest Supervizoral instruct i spervina din obliga, la weme ce | DNorINcuruTuR: piNcoLO bE ADICT “ dea sehimba cor, petra fice ca aes ‘4 dovint ue mai bun deci era tain, pit asa Ins 0 + lng este oonoate ce prespuneo mare rspon- ‘Sst, asl ne thts de orion ein Mosenirle mu rebui fe inwepeaderipgamic, nel car ‘muurbtie se legate de reo abit ial rcbaes i pesoaie ‘Ul omen lose sata ers Ho open ea el tingle seria in aestcop, Alii pu fin eu pea. ‘Consens mogeni arash iat ispus 8 ines Jun nivel mecioera. Dac ne paris, va lal acelg er (Cop voy vor ura dine moje wus, asf int ee Se NotINceruTUR: BEvCOLO DE ADKCTE ” Joxtdeunn exis nt de prfcionare modu creative de ae rare depend! lor roger ra sso ol apd villa pe misurt ce fa in fl lor vitoarlr provost —_ 40 ——_cowsonat sr nepeNea be nencuat Lectura recomandata ‘RASPUNSURI 1. Adee; 2. Fle; 3, Adee; 4, Adevrat: 5. Ader 6 als, 7. Fal Bibliografie PD., Sulsgu, AP real ct sn yang al rake. Aree of Contra Pci, ati A099, Seen: Te exe of cna, Now Yk, Mua, G.A.. Doman, DM. Relapse: Mattes sreteics Mil, T (199). Moma! for the MCMEII, Mises, Nuon) (the ean fae ber 23). New eh Gallo Spe Prete Sia K. Coma, RW. Ele, B.D. (1980) Ley of Site Asemgt ‘Bang Se Sle and Life Treatenng Behe pp. 2182 ase en as eee “elp it emaes ae ‘sii, vito ig: vet veo ges uae Sci roma boretie eee a roms 404 mjunes 194 Hep» comumae 23 EY ee i Rn ey 37 ceocaree #71 eer + ube ponies te ‘peo 320, “Poy Tp din Tn inca onsnea¢ NY Fu depen, mir depo es now 667 ig sig 257,405 ones re ‘terre ge, Sc Sy ce va prs mes (woe led z ones naan 22 Pl

S-ar putea să vă placă și