Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECTIE

Profesor : Luca Nicoleta


Obiectul: Sociologie
Clasa: a XI-a G
Subiectul lectiei: Socializarea
Tipul lectiei: mixta
Trunchi comun: Socializarea
Curriculum diferentiat: Stadiile socializarii
Scopul lectiei: este de a familiariza elevii cu procesul de socializare
si caracteristicile acestuia(definitie,factori ai socializarii,tipuri de
socializare).Aceasta ii va ajuta sa inteleaga mai bine societatea in care
traiesc si sa se adapteze cu mai multa usurinta.
Obiective operationale: Pana la terminarea orei se urmareste ca
elevul :
1. Sa defineasca si sa explice procesul de socializare
2. Sa identifice factorii care influenteaza procesul de socializare
3. Sa analizeze caracteristicile tipurilor de socializare
Competente specifice:
1. Analizarea procesului socializarii si a factorilor care influenteaza
tipurile de socializare
2. Caracterizarea individului in multiplele lui ipostaze:membru al unei
familii,al unui grup social(de prieteni,colegi etc)
3. Argumentarea necesitatii ordinii si controlului social pentru
functionarea normala a unei societati.
Resurse: materiale informative: manualul
Metode si procedee didactice : conversatia euristica, explicatia
didactica.

Etapele lectiei
Moment
organizatoric

Activitatea profesorului
Notarea absentelor
Identificarea situatiilor deosebite daca

Activitatea
elevilor
Expunerea
situatiilor

Con

exista
Asigurarea atmosferei de studiu

Verificarea
cunostintelor
anterior predate

Enumerati metodele de cercetare


invatate
Dati exemple de cateva tehnici precum
si de instrumentele aferente fiecareia.

Pregatirea
aperceptiva

Anuntarea subiectului si a obiectivelor


Astazi vom discuta despre procesul de
socializare si despre tipurile de
socializare.
Definirea conceptelor
Socializarea este un proces psihosocial
de asimilare a
atitudinilor,valorilor,conceptiilor sau
modelelor de comportare specifice unui
grup sau a unei comunitati, in vederea
formarii adaptarii si integrarii sociale a
unei persoane.Altfel spus, socializarea
reprezinta procesul prin care fiinta
umana se formeaza ca fiinta sociala.
Procesul de socializare este influentat
de mai multi factori:
a)factori biologici
b)mediul fizic
c)cultura
d) experienta de grup
e) experienta personala
Tipuri de socializare
Literatura sociologica defineste 6 tipuri
de procese de socializare in functie de
cateva criterii si anume:
1).in functie de momentul in care se
realizeaza , socializarea poate fi:
a) socializare primara- are loc in
copilarie, in primii 7 ani de viata, este
profund afectiva reprezentand un
proces de transformare a copiilor in
adevarate fiinte umane,sociale,prin
invatarea valorilor de baza,prin

Comunicarea
noilor informaii

deosebite, daca
exista
Asigurarea
climatului de
lucru.
Elevii raspund
Intre
la intrebari
fron

Elevii noteaza
in caiet titlul
lectiei.

Exp

Elevii vor nota


in caiete ideile
principlae.

Exp

pregatire si limbaj..
b) secundara-incepe in jurul varstei de
7 ani si se incheie odata cu
adolescenta.Aceasta etapa se
manifesta ca proces de invatare a
normelor si valorilor altor instante de
socializare cum ar fi scoala,grupul de
prieteni,grupul de adulti..
c) continua- este procesul de
transmitere si insusire a unor modele
culturale si normative de-a lungul
intregii vieti a unui individ.Acest tip de
socializare reflecta necesitatea invatarii
permanente de catre individ,inclusiv pe
perioada adulta a noi norme si valori..
2) in functie de scopul pentru care se
realizeaza, socializarea poate fi:
a) socializare anticipatorie-implica
invatarea valorilor,credintelor si
comportamentelor unui grup caruia
individul nu-i apartine in prezent,dar la
care adera.Acest tip de socializare
permite oamenilor sa faca schimbari in
atitudinile si actiunile lor deoarece le
vor fi necesare de indata ce vor intra in
noul grul.
b) negativa- reprezinta procesul prin
care individul adopta comportamente,
norme,valori opuse societatii in care
traieste, acestea ducand la aparitia
unor comportamente deviante, sau
uneori chiar la delicventa.
c) resocializarea- se refera la invatarea
unui nou set de valori,credinte si
comportamente care sunt diferite de
cele anterioare.Orice persoana care isi
schimba statutul social sau grupul de
apartenenta cunoaste un proces de
resocializare.
Recapitulare

Ce reprezinta socializarea?
Care sunt factorii care influenteaza
procesul de socializare?

Elevii vor
Intre
raspunde scurt Intre
la intrebari dupa con

Care sunt tipurile de socializare?

Aplicatie

Tema pentru
acasa

care vor
restrucura
raspunsurile
pentru a retine
mai bine
informatia nou
asimilata.
Studiu de caz: Socializarea primara
Elevii vor
atunci cand copii sunt crescuti in familie dezbate tema
de catre ambii parinti.
propusa din
perspectiva
celor aflate in
timpul lectiei.
Analizati socializarea primara si cea
Elevii vor trebui
secundara pornind de la expresia cei
sa elaboreze o
sapte ani de acasa .
scurta lucrare
care sa explice
o expresie prin
prisma celor
invatate in
clasa.

Bibliografie selectiva
-manual Sociologie, clasa a XI a G Editura HUMANITAS
EDUCATIONAL

Intre

Eva