Sunteți pe pagina 1din 34

OPERAREA EFICIENTA

A CUPTOARELOR

SUPORT DE CURS

  

 

 
 
 
  !" 

# $ % 
 
&""'

"" &'&
""

'
'"

"""  '"

"""

  
 
 
  

    

!
!

" #
! 
 

  

 


   


 

   
 ! " # $     " 
    


 % 
  & 

' ( ) *


' + ,-( * - + 

  
 
     !!  ! "  ! 
#  ! $%&

'(   !  ) $!  &


*
'(  $!  &
#  " "   # ! " 
! +,! #  # !   )     !*
-   #  ! $!  &
/ 0

'(  1 ( 2 3 142

'(  1 ( 2 5(


 1452

6
 ( 

CUPTORUL TUBULAR PENTRU PETROCHIMIE

  

      ! "# $ 


 % & ! ' (")  * % + ! ")  (, , *
  " " '"  % - . " " /#  % 0 1 2 ( ' 
$ " *% 3 !  "  (/#  
 * % 4 ! ")   % 5 ! "  % 6 ! # ' ) % 7 !
# % ! # 2 (28# " '* % & . 2 / "'% + . % - !
 (/# * % 0 !   % 9 !   (/# *% :
.   '  % 5 ! " "  8# " 

 


  

     
     
   

  
 

  !" 
   #   $  " % 
 " & $ 


    $$ ' 
  (
 )   
$ 
  *  $   $  

  + 
 
  , $$ 
$  

 - 


$$ 
   $   " 
.    /    
 #0    !" 
   ## 
7    

 
" $ 
 - 
 #) 
  -   1

 #* 
1

 #&
 "
  #+ 
- #, $  
- #2 
        #.  
 $ $!  #/
    !  &0 
  
 $  &# 
       
 $   &&
 
    !" - "( % 
 
  &)  
   
  &* 
  
- 
  &+    &,  %
   

$ &. 
 
27

       &/  
  $ ! 
  )0 
  $ 
 

)# 
  $ ! 
 !" 
   
- 

 


      
     
   

  
    ! 
 "   
     
  $
 
%  
  &        
  ' (
 
  ) # 
 


*+ , 


 
*   -    .   /    
 01
( 
     2

 00 ( 
  ,   2

 0"  
  0% 
, 0& (
  
, 0' $  # 2   #    3  ,#*#     0) 
  

   04( 
    + ,  $ 
   
 05 (  
 
 ! 
 0/   
 
  
"1   
,  
(    "" 
  

 "%   !
 "&  
  + 
  "'  
  + 

 
 ")  
  +  
 
,  "4 
    + ,6 $  
 


Parametrii majori ce stau la baza functionarii corecte a cuptoarelor tubulare :

Figura 1: Profilul tipic al tirajului in cuptoarele cu tiraj natural

Tirajul

Excesul de aer
Figura 2: Relatia dintre excesul de aer si excesul de O2


 


 

  

 


  

!
!


 $ "#

%!


& '    

  

 "
!


Figura 3: Cuptorul punctele de masurare ale presiunii si oxigenului

Echilibrarea presiunilor intre arzatoare

Forma Flacarii

Abordarea practica.

Pasul 1: Safety pregatirea si protejarea personalului

Pasul 2: Verificarea depresiunii negative.

Nu trebuie incercata optimizarea cuptoarelor la presiuni pozitive.


Pasul 3: Verificarea stabilitatii flacarii.

nu

Pasul 4: Verificarea pilotilor.

Pasul 5: Verificarea arzatoarelor.

Pasul 6: Controlul tirajului.

Pasul 7: Masurarea excesului de O2.

Continutul de CO si O2 trebuie monitorizat intotdeauna.

Niciodata nu trebuie ajustat registrul de aer doar cu citirile de CO

Pasul 8: Conditia fluidului de proces.

Pasul 9: Presiunea gazului combustibil.

Verificarea valorii scazute a incalzirii gazului combustibil.

Arzatoarele trebuie sa fie curate.

Pasul 10: Temperatura gazelor arse la cos.

Pasul 11: Temperatura metalului tubului.

Pasul 12: Profilul de temperatura al gazului combustibil

Figura 5: Flacarile eficiente

Foc uniform

Combustiemai buna

Registre de aer deschise egal

Transfer decaldura
mai bun

Forme/dimensiuni uniforme aleflacarilor

Figura 4: Ghid de optimizare al cuptoarelor

Pornirea cuptoarelor

La pornirea cuptoarelor moderne se are vedere parcurgerea urmatoarelor etape in


vederea asigurarii sigurantei in functionare a cuptoarelor
1. Efectuarea preventilarii (purjarea cuptorului ):
Este operatiunea care se efectueaza inaintea fiecarei porniri a arzatoarelor in
scopul curatirii atmosferei din interiorul focarului de eventualele noxe sau gaze
acumulate in focar in perioada nefunctionarii cuptorului prin pornirea
ventilatorului(acolo unde exista), deschiderea clasptelor de admisie aer la
arzatoare, deschiderea clapetelor la cos si mentinerea acestora deschise in
vederea aerisirii focarului intr-un timp determinat
2. Efectuarea testului de etanseitate
Este operatiunea prin care se verifica etanseitatea (daca exista scapari de gaz ) la
nivelul conductelor sau vanelor de gaz . Aceasta operatiune se efectueaza
verificandu-se daca intr-o anumita perioada de timp determinata exista scapari de
gaz in zona de conducta sau vane testul considerandu-se trecut daca in timpul
efectuarii acestuia nu sunt scapari de gaz in unitatea de timp
3. Pornirea arzatoarelor
Dupa efectuarea si trecerea cu succes a celor doua operatiuni , softul
implementat permite pornirea in siguranta a cuptorului

ELECTRO - TOTAL
Str. Mecet nr. 42-44, Sector 2, Bucuresti telefon: 021-252.57.81 / 83 / 84
fax: 021-252.57.82 e-mail: office@electro-total.com
http://www.electro-total.com

GHID SIMPLIFICAT PORNIRE CUPTOARE


Prezentul ghid se refera numai la comenzile ce se dau de pe cutia locala de
comanda in scopul pornirii cuptorului. El nu exclude instructiunile din manualul
de operare.
PORNIREA LA RECE A CUPTORULUI
Nota:
Consideram pornirea la rece a cuptorului atunci cand acesta a fost oprit o
perioada de timp mai indelungata.
Atunci cand cuptorul este oprit si nu sunt active protectii cum ar fi :
-ciuperca apasata (local, cabina sau CCR);
-debit minim (in CCR)
-alte eventuale protectii din CCR.
-lipsa aer instrumental,
-defect de inchidere la un ventil pilot sau arzator,
-nu exista permisie din DCS la ZV piloti
pe cutia locala sunt aprinse urmatoarele lampi:
1.PILOT CLOSED LAMPA ROSIE
2.BURNERS CLOSED - LAMPA ROSIE;
3.PURGE FAILURE LAMPA ROSIE;
4.TIGHT FAILURE LAMPA ROSIE;

1/11

Nota:
Daca lampa PILOT CLOSED LAMPA ROSIE (sageata 1) si/sau BURNERS
CLOSED - LAMPA ROSIE (sageata 2); clipesc, atunci inseamna ca limitatorul de
cap cursa (pozitia inchis) nu face contact!

2/11

Daca pe panoul local sunt aprinse urmatoarele lampi:


1. PILOT CLOSED LAMPA ROSIE
2. BURNERS CLOSED - LAMPA ROSIE;
3. PURGE FAILURE LAMPA ROSIE;
4. TIGHT FAILURE LAMPA ROSIE;
si
5. HEATER TRIPPED LAMPA ROSIE

atunci fie cuptorul nu poate fi pornit ca urmare a neindeplinirii uneia dintre conditiile
pornire (una din ciuperci este apasata, aerul instrumental nu are presiunea minima
necesara pornirii, nu exista permisie din DCS de deschidere ventil piloti, unul dintre
ventilele de la arzatoare sau de la piloti are eroare de inchidere), fie exista o
conditie din DCS care nu permite pornirea cuptorului.
Pentru a se verifica daca aceasta conditie restrictiva a disparut se apasa butonul
HEATER RESET (1)

3/11

2
Nota:
Atata timp cat lampa HEATER TRIPPED (2) este aprinsa, cuptorul nu poate fi
pornit!
Daca lampa HEATER TRIPPED este stinsa cuptorul se poate porni astfel:
1.Se porneste ventilatorul de aer de combustie (daca exista).
2.Se deschid ventilele manuale sau blindele ce permit aducerea gazului pana la
ZV-ul pilotilor si cel al arzatoarelor.
3.Bypass-ul ventilului de reglare trebuie sa fie inchis iar ventilele manuale dinainte
si dupa ventilul de reglare trebuie sa fie deschise.
4.Se apasa butonul HEATER RESET si apoi START PURGE.

4/11

6.1

5.Lampa PURGE (5) incepe sa clipeasca (semn ca aerisirea focarului este in curs
de desfasurare).
6.Lampa TIGHT TEST (6) incepe sa clipeasca (semn ca testul de etanseitate este
in curs de desfasurare).
Nota :
Dupa apasarea butonului START PURGE (4) sistemul de automatizare comanda
deschiderea esaparii si presiunea pe colectorul de gaze scade.
6.1 VALOAREA CORECTA LA CARE TREBUIE SA SCADA ESTE SUB 0.5
BAR, ALTFEL TESTUL DE ETANSEITATE NU TRECE.
Daca nu scade la valoarea mentionata se aprinde lampa TIGHT TEST
(6.1) indicand esuarea testului.
6.2 Se apasa imediat butonul HEATER RESET (4) initiindu-se un nou test
de etanseitate.Robinetul de esapare se deschide din nou scazand presiunea
de pe colector.
6.3 Daca presiunea nu scade suficient se mai apasa si a treia oara butonul
HEATER RESET (4) pentru a incerca scaderea presiunii gazului pe
colectorul arzatoarelor. Daca nici de aceasta data presiunea nu a scazut sau
testul esueaza (se aprinde lampa TIGHT FAILURE (6.1)) ATUNCI
INSEMANA CA ZV-UL ARZATOARELOR NU INCHIDE ETANS.

5/11

Testul de etanseitate poate fi bypass-at numai pe proprie raspundere


astfel:

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.3

6.4

6.6.3

6.6.3

6.4 Se apasa ciuperca de pe cutia locala (6.4) si apoi se elibereaza prin


rotire si revenire.
6.5 Se asteapta cca. 20 secunde pentru reinitializarea sistemului.
6.6 Se bypass-eaza testul de etanseitate astfel:
6.6.1 Se apasa butonul HEATER RESET (6.6.1);
6.6.2 Se apasa butonul START PURGE (6.6.2)
6.6.3.IMEDIAT cum se aprinde lampa verde PURGE (6.6.3) se
rotesc catre stanga comutatoarele de la arzatoarele 1 si 2 si se tin in pozitia
STOP (6.6.3) pana lampa verde TIGHT TEST (6.6.3) se aprinde. Apoi se
se elibereaza cele doua comutatoare.

Nota :
In acest moment testul de etanseitate este bypass-at si se astepta
terminarea perioadei de preventilare.

6/11

11

10

12

7.La terminarea Purjarii si a testului de etanseitate valid se vor aprinde continuu


urmatoarele lampi: PURGE, TIGHT TEST READY FOR LIGHT (7) si se pot
aprinde pilotii. Timpul maxim in care trebuie aprinsi toti pilotii sau cel putin un
arzator principal este de 10 minute de la terminarea aerisirii, altfel procedura de
aerisire si testul de etanseitate trebuiesc reluate.
8.Se deschid robinetii de la piloti ;
9.Se rotesc cheile de pornire a pilotilor catre dreapta (START PILOT) (9). Preferabil
se asteapta pornirea pilotului inainte de a comanda pornirea urmatorului.
10.Daca un pilot nu se aprinde atunci lampa verde PILOT LIT (10) va clipi.
11.Pentru reluarea comenzilor de aprindere a pilotilor ce nu s-au aprins (cei la care
clipesc lampile) se apasa butonul HEATER RESET (11) (moment in care lampile
ce clipeau vor ramane stinse). Se comanda apoi din nou aprinderea pilotilor.
Nota:
Pilotii nu se pot aprinde din urmatoarele motive:
1. Presiune gaz prea mica sau prea mare (valoarea corecta este de 0.35Bar);
2. Prezenta apa in gaz fapt ce duce la inhibarea scanteii (tensiunea inalta de
aprindere se scurge la masa inainte sa ajunga in varful electrodului de
aprindere pentru producerea scanteii).
3. Prezenta umezelii sau a corpurilor starine cazute in varful pilotului
scurtcircuiteaza semnalul de ionizare la masa.
12.Cu pilotul aprins se poate comanda aprinderea primului arzator. Se roteste in
pozitia START (12) cheia primului arzator ce se doreste pornit si se asteapta.

7/11

La realizarea acestei comenzi se va derula automat (fara interventia vreunui


operator) urmatoarea secventa:
12.1 ZV-ul arzatoarelor principale va ramane inchis;
12.2 Robinetul de esapare se deschide timp de 10 secunde timp in
care presiunea stabilita in conducta incepe sa scada. Dupa cele 10 secunde
robinetul se inchide timp de 2 secunde. Daca presiunea este inca mare atunci
robinetul de esapare se va deschide din nou 10 secunde. Se va repeta in mod
automat aceasta secventa pana cand presiunea de aprindere a arzatorului va fi cea
potrivita (cca. 0.3Bar) dar nu mai mult de cca. 1 minut.
OPERATORUL VA OBSERVA
MONTAT PE COLECTOR.

ACEASTA

SCADERE

PE MANOMETRUL

Daca presiunea nu a scazut suficient atunci toate lampile verzi de la arzatoare vor
clipi de 3 ori indicand faptul ca nu s-a dat comandat deschiderea primului arzator si
este necesara reluarea imediata a pornirii prin actionarea butonului de pornire a
arzatorului. De data aceasta tinand cont ca ZV-ul este inchis presiunea va scadea
pana la valoarea de aprindere si robinetul de pe arzator se va deschide. Aprinderea
arzatorului se va semnaliza prin aprinderea lampii verde. Daca aceasta clipeste
regulat sau este stinsa atunci inseamna ca lentila este murdara in caz contrar ea
trebuie sa ramana aprinsa continuu.
FUNCTIONAREA ARZATORULUI TREBUIE SA FIE VERIFICATA IMEDIAT SI DE
CATRE OPERATOR!
Nota:
Pe perioada testului de etanseitate regulatorul digital este implemetat in DCS sa
sara in valoarea de deschidere 50%.
Pe perioada aprinderii primului arzator regulatorul digital este implemetat in DCS sa
sara din valoarea de deschidere de 50% in valoarea de presiune constanta setata
la 0.3Bar.
In acest sens nu mai este necesara interventia operatorului.
Not: n continuarea prezentului document semnalizrile (lmpile) de pe panoul local
sunt subliniate cu linie ntrerupt, cele afisate pe ecranele de operare din sistemul
DeltaV sunt subliniate cu linie continu.
Aducerea instalatiei n conditii de functionare se realizeaz astfel:

8/11

1.2

2.2

2.1

2.3

4.1

3.1

1.1

4.2

1. Dac lampa Heater tripped (1.1) / indicatia Avarie este aprins si se mentine
aprins dup apsarea butonului de Heater reset (1.2), verificati conditiile generale
(aer instrumental peste 3.5bari, aer combustie peste 2mm, lips permisie din DCS,
buton oprire urgent apsat).
2. Dac lampa Purge (2.1) nu este aprins continuu/ indicatia Preventilare terminat
nu este activ, trebuie reluat preventilarea: se apas butonul de Start purge (2.2).
Dac presiunea aerului este mai mic de 200mmH20 si mai mare de 2mmH2O,
lampa Purge (2.1) va ncepe s clipeasc/ indicatia Preventilare n curs devine
activ, si n scurt timp va ncepe s clipeasc si lampa Tight test (2.3)/ indicatia
Test etanseitate n curs.
3. Dac lampa Tight failure (3.1) clipeste/ indicatia Test etanseitate esuat este
activ, testul de etanseitate a detectat o pierdere de gaz:
- dac lampa Tight test clipeste n acelasi ritm cu lampa Tight failure/ indicatia
Ventil general neetans este activ, pierderea de gaz este la ventilul general;
- dac lampa Tight test (2.3) clipeste mai des dect lampa Tight failure (3.1)/
indicatia Test conduct esuat este activ, pierderea de gaz este la conduct.
Testul se reia prin apsarea butonului de Heater reset (1.2). Regulatorul de
presiune se va deschide la 50% pe durata testului de etanseitate. La sfrsitul testului
de etanseitate, regulatorul va trece n pozitie de aprindere, comand automat la
0.3bar. Aceste comenzi ale regulatorului se execut fr interventia operatorului.
9/11

Pentru proceduri de pornire de urgent, consultati manualul instalatiei, sectiunea 4.2.


4. Dac lampa Ready for light (4.1) este aprins/ indicatiile Conditii piloti si Conditii
arztoare sunt ambele active, se pot porni pilotii astfel:
Se roteste cheia pilotului spre Start (4.2). n termen de 5 secunde pilotul porneste
si lampa aferent pilotului se aprinde si rmne aprins continuu. Dac lampa clipeste
la interval de 0.5 secunde (des), defectul este la aprindere (cel mai probabil). Pentru
alte semnalizri, consultati manualul de operare.
Se verific si remediaz cauza erorii, se apas Heater reset (1.2) si se ncearc
reaprinderea. Dac pilotul nu porneste dup max. 7 ncercri, se izoleaz pilotul si
se contacteaz departamentul AMC.
5. Dac pilotul unui arztor este aprins, presiunea gazului si presiunea aerului sunt
suficiente, se poate porni si arztorul aferent.
Nu se comand aprinderea unui arztor nainte de a verifica dac clapeta de
admisie aer aferent este deschis la o deschidere similar cu cea a altor
arztoare!
Dup orice comand de aprindere a unui arztor se verific prezenta flcrii
prin vizorul arztorului!
Pornirea ori oprirea arztoarelor nu se realizeaz mai devreme de 10 secunde
de la pornirea ori oprirea ultimului arztor pentru evitarea scderii ori cresterii
bruste a presiunii.
Primul arztor se porneste astfel:
Se verific comanda regulatorului de presiune s fie pe mentinere automat a
presiunii de 0.3bar.
Se actioneaz butonul de pornire arztor pentru un arztor ce are si pilotul pornit. Se
va desfsura automat o succesiune de scdere a presiunii pe colector (se deschide
si se nchide ventilul de esapare n mod repetat). Dup maxim 40 secunde ventilele
arztorului se vor deschide si lampa arztorului se va aprinde, fie continuu, fie
intermitent la interval de 1s. Dup deschiderea ventilelor arztorului se va deschide
si ventilul general al cuptorului.
Dac dup comanda de pornire a primul arztor si desfsurarea succesiunii de
esapare lampa aferent arztorului clipeste rapid de 4 ori presiunea pe colector nu
a sczut suficient de mult arztorul nu porneste. Se apas butonul Heater reset
(1.2) si se repet ct mai rapid comanda respectivului arztor.
Aprinderea urmtoarelor arztoare se desfsoar fr actionarea esaprii automate.
Dac, dup ce s-a comandat aprinderea unui arztor, lampa aferent arztorului
clipeste rapid si pilotul s-a stins, pornirea arztorului a dus la stingerea flcrii
pilotului. Se comand reaprinderea pilotului si arztorului.

10/11

Observatii:
1. n regim automat presiunea gazului este mentinut de ctre regulator ntre limitele
de avarie. Pentru a nu forta presiunea n afara gamei de sigurant, recomandm
evitarea pornirii unui arztor cnd presiunea este sub 0.3bar si evitarea opririi unui
arztor cnd presiunea depseste 1.2 bar.
2. Oricnd posibil, se recomand functionarea cu toate arztoarele cuptorului pornite.
3. Dac se consider c un arztor nu va functiona o perioad mai ndelungat,
clapeta de aer aferent trebuie nchis.
4. Pentru a asigura o ardere corespunztoare, se recomand mentinerea unei presiuni
n focar ntre -2 si -7mmH20 si a unei concentratii de oxigen ntre 2 si 6%. Se
recomand verificarea vizual periodic a conditiilor de ardere.
5. Pornirea primului arztor nu necesit deschiderea esaprii manuale.
6. Clipirea la interval de 1 secund a lmpii unui arztor pornit indic lips confirmare
flacr de la senzorul UV. Functionarea instalatiei nu este afectat. Se recomand
curtarea lentilei senzorului UV.
Acest document este un rezumat destinat retinerii celor mai importante aspecte din
operarea cuptorului. Pentru operarea instalatiei este necesar parcurgerea
temeinic a manualului de operare complet!
Data: 09.04.13

11/11