Sunteți pe pagina 1din 6

SISTEME DE COMUNICARE CU MF.

PRODUCEREA SEMNALELOR CU MF

3.1.Semnale cu modulatie in frecventa (MF)


t

S MP ( t ) = U 0 cos[ 0 t + K MF

g()d]

0 -

frecventa purtatoare
g(t)- semnalul modulator
KMF constanta de conversie a modulatorului de frecventa
S MP (t ) U 0 cos[ 0 t f ( )d ]
t

Descompunerea in componente a semnalului modulat MF


S MP (t ) U 0

( ) cos[( 0 K m )t ]

unde I K ( ) sunt functiile Bessel de spita I-a de ordin K si argument


care au proprietatile :
I K ( ) (1) K I K ( )

Se constata ca spectrul de amplitudine este simetric in raport cu


frecventa purtatoare 0 si au un numar de componente infinit.

I K ( ) 1
2

se obtine

U
Pse 0
2

- banda de frecvente : domeniul de frecvente in jurul 0 ce contine


99% din puterea semnalului.
B 2 f m (1

M
Se defineste : tr f
- indicele de modulatie in frecventa a transmisiunii
mM
f M - deviatia de frecventa.

3.2.Producerea semnalelor cu MF
3.2.1.Metoda generatorului de unda triunghiulara de producere a
semnalelor MF
u (t ) U 0 cos[ 0 t f ( )d ]
t

i (t ) 0 f (t )


(t ) t
0

- se noteaza
(*)

u (t ) U 0 cos[ 0 (t )]

f ( )d
0

periodica cu perioada

2
0

FM tensiune triunghiulara

Introducand aceasta tensine intr-un circuit neliniar


u U 0 sin(

v)
2V

se obtine relatia (*)

Realizarea tensiunii triunghiulare se poate face dupa schema bloc :

La momentul ti, detectorul de prag sesizeaza tensiunea de iesire v la


+V si comanda K pe pozitia b
t ti

v V K I u i ( ) d V K I U i [ (t ) (t i )]
ti

t t i 1
v V
K a
t

v V K I

u ( )d V K U [ (t ) (t
i

ti 1

Se constata ca v este periodic in

i 1

)]

3.2.2.Metoda generatorului de unda dreptunghiulara de


producere a semnalelor MF
Se trece printr-un limitator ideal
v ( )

a
K 1

2 K 1

cos(2 K 1) 0

unde fiecare componenta din expresie

reprezinta un semnal MF.


Schema bloc ce permite extragerea si realizarea tensiunii
dreptunghiulare v( )

I (t ) I 0 [1

f (t )]
0

Blocurile A1 si A2 se considera cu caracteristicile de intrare si transfer


liniarizate.
3.2.3. Multiplicarea deviatiei de frecventa a semnalelor MF
Exista aplicatii in care este necesara multiplicarea deviatiei de
frecventa.
u (t ) U 0 cos[ 0 (t )], (t ) t

f ( )d
0

Se aplica unui circuit neliniar, se obtine un semnal periodic in raport


cu :
v( )

d
K 1

cos K 0

O componenta :
t

v K ( ) d K cos K 0 d K cos[ K 0 t K f ( )d ]

cu frecventa

purtatoare K 0 si deviatia de frecventa K .


Extragerea componentei dorite se face cu un filtru trece banda
adecvat.

Deoarece dK scade cu ordinul K, nu se poate face pentru un K mare ;


se alege de ordinul 2 sau 3.
3.3. DEMODULAREA SEMNALELOR MF
3.3.1. Principiile demodularii semnalelor MF
Etajele de demodulare a semnalelor Mf sunt precedate de limitatoare
care elimina eventuala modulatie in amplitudine nedorita. In principiu,
limitatorul este format dintr-un circuit neliniar urmat de un circuit selectiv.
In continuare vom considera semnalul MF fara MA. Schema bloc a
demodulatorului MF:

u (t ) U 0 cos[ 0 (t )]

(t ) t

f ( )d

Se obtine:

u d (t ) K d U 0 [ 0 f (t )] sin 0 (t )
u e (t ) K A K d U 0 [ 0 f (t )] K A K d U 0 i (t )
u e 0 (t ) K A K d U 0 f (t )

Semnalul Ue0(t) este proportional cu semnalul modulator si variantele


de demodulator ce obtin un astfel de semnal se numesc echilibrate.
Varietatea mare a schemelor pentru demodularea semnalelor MF apare
in urma principiilor utilizate pentru realizarea derivarii, respectiv detectiei de
anvelopa.
3.3.2. Caracterizarea detectorului de anvelopa din demodulatorul MF
Pentru demodulare:
- detectie sincrona
- detectie prin mediere
- detectie de varf
a)Detectia sincrona

B2 : largimea de banda cu derivatie de frecventa 2fM


fmM : frecventa de modulatie maxima
Se va obtine pentru UM doua benzi : f [0, fmM]
Pentru filtru trece jos se impune conditia :
B2
2 f mM 2 f 0
2

b)Detectia prin mediere

Ud trece printr-un circuit neliniar care efectueaza redresare


monoalternanta urmat de FTJ.
U r (t ) U d (t ) [U d (t )]
1 2
2
[U d (t )] sin 0
sin 3 0 ...
2
3

1
1
K d U 0 [ 0 f (t )] sin 0 (t ) K d U 0 [ 0 f (t )] ...
2

1
u e (t ) K d U 0 [ 0 f (t )]

u r (t )

c)Detectia de varf

Pentru alegerea condensatorului | f0 fM | > 100fmM


Diferente intre cele 3 modalitati de obtinere a demodularii exista
datorita parametrului D = fM/f0 .
3.3.3. Demodulatoare MF cu circuite care efectueaza direct derivarea
Exemplul clasic demodulatorul Clorke-Hess

dU c
dU
c
dt
dt
i (t ) U 0 C[ 0 f (t )] sin[ 0 (t )]
ic (t ) i (t ) [i (t )] - curentul de colector

i(t ) c

din tranzistorul T asigura

demodularea de anvelopa prin mediere.


Grupul R-C elimina componentele de RF.
u e (t )

U 0 C[ 0 f (t )]
* hz (t )

unde hz(t)- functia pondere a impedantei R-C.


Valoarea maxima a semnalului de iesire este limitata de tensiunea de
alimentare Ec .
Exista o varianta echilibrata de eliminare a acestui inconvenient.
3.3.4. Performantele globale de raport semnal-zgomot la transmisia
MF
Psi

Pentru un raport semnal-zgomot la intrare P se obtine :


zi
Pse
2 B MF Psi
3 tr
Pze
2 f mM Pzi

R(t) distributia amplitudinii zgomotului ;


P(R<U0) probabilitatea ca R< U0 ;

P( R U 0 ) 1 e

U 0

2 2

, 2 N 0 BMF Pzi

U
P
Daca : 10 * log 0 2 10 * log si 10[dB]
Pzi
2

Se obtine : P( R U 0 ) 1 0,45 * 10 4
ceea ce arata ca R(t) < U0 nu este indeplinita numai 0.45 *10 2 % din timp.