Sunteți pe pagina 1din 20

Verbul A FI

Modurile predicative / personale


Modul INDICATIV
Prezent
Numr

Persoana

sg.

I
II
III
I
II
III

pl.

Conjugarea

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

sunt
eti
este
suntem
suntei
sunt

Trecut
Numr
sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Perfect compus
am fost
ai fost
a fost
am fost
ai fost
au fost

Imperfect

Perfectul simplu

eram
erai
era
eram
erai
erau

fusei
fusei
fuse
fuserm
fuseri
fuser

fui
fusei
fu
furm
furi
fur

Mai mult ca perfectul


fusesem
fusesei
fusese
fuseserm
fuseseri
fuseser

Viitor
Numr

sg.

pl.

Persoana

I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Viitor simplu

Viitor anterior

II

voi f
vei f
va f
vom f
vei f
vor f

voi f fost
vei f fost
va f fost
vom f fost
vei f fost
vor f fost

Viitor popular
a

o s fu
o s fi
o s fe
o s fm
o s fi
o s fe

am s fu
ai s fi
are s fe
avem s fm
avei s fi
au s fe

oi f
i f
of
om f
i f
or f

Numr

Persoana

Modul CONJUNCTIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

Persoana
I
II

eu
tu

Conjugarea
s fu
s fi

sg.

I
II

eu
tu

Conjugarea
s f fost
s f fost

III
I
II
III

pl.

el/ea
noi
voi
ei/ele

s fe
s fm
s fi
s fe

pl.

III
I
II
III

el/ea
noi
voi
ei/ele

s f fost
s f fost
s f fost
s f fost

Modul CONDITIONAL-OPTATIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

Persoana
I
II
III
I
II
III

pl.

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea

Numr

a f
ai f
ar f
am f
ai f
ar f

sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea
a f fost
ai f fost
ar f fost
am f fost
ai f fost
ar f fost

Modul IMPERATIV
Afirmativ

Negativ

Numr
sg.
pl.

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
fi!
fi!

Numr
sg.
pl.

Modurile nepredicative / nepersonale


Modul INFINITIV
a fi

(fi)

Modul PARTICIPIU
fost

(fost, foti, foste)

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
nu f!
nu fi!

Modul GERUNZIU
fiind

Modul SUPIN
nu are

Verbul A AVEA
Modurile predicative / personale
Modul INDICATIV
Prezent
Numr

Persoana

sg.

I
II
III
I
II
III

pl.

Conjugarea

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

am
ai
are
avem
avei
au

Trecut
Numr
sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Perfect compus
am avut
ai avut
a avut
am avut
ai avut
au avut

Imperfect
aveam
aveai
avea
aveam
aveai
aveau

Perfectul simplu
avusei
avusei
avuse
avuserm
avuseri
avuser

avui
avui
avu
avurm
avuri
avur

Mai mult ca perfectul


avusesem
avusesei
avusese
avuseserm
avuseseri
avuseser

Viitor
Numr

sg.

pl.

Persoana

I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Viitor simplu

Viitor anterior

II

voi avea
vei avea
va avea
vom avea
vei avea
vor avea

voi f avut
vei f avut
va f avut
vom f avut
vei f avut
vor f avut

Viitor popular
a
o s am
o s ai
o s aib
o s avem
o s avei
o s aib

am s am
ai s ai
are s aib
avem s avem
avei s avei
au s aib

oi avea
i avea
o avea
om avea
i avea
or avea

Persoana

Conjugarea

Modul CONJUNCTIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

Persoana
I
II

eu
tu

Conjugarea
s am
s ai

Numr
sg.

I
II

eu
tu

s f avut
s f avut

III
I
II
III

pl.

el/ea
noi
voi
ei/ele

s aib
s avem
s avei
s aib

pl.

III
I
II
III

el/ea
noi
voi
ei/ele

s f avut
s f avut
s f avut
s f avut

Modul CONDITIONAL-OPTATIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

Persoana
I
II
III
I
II
III

pl.

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea

Numr

a avea
ai avea
ar avea
am avea
ai avea
ar avea

sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea
a f avut
ai f avut
ar f avut
am f avut
ai f avut
ar f avut

Modul IMPERATIV
Afirmativ

Negativ

Numr
sg.
pl.

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
ai!
avei!

Numr
sg.
pl.

Modurile nepredicative / nepersonale


Modul INFINITIV
a avea (avea)

Modul PARTICIPIU
avut

(avut, avui, avute)

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
nu avea!
nu avei!

Modul GERUNZIU
avnd

Modul SUPIN
nu are

Verbul A VREA
Modurile predicative / personale
Modul INDICATIV
Prezent
Numr
sg.

Persoana
I
II
III
I
II
III

pl.

Conjugarea

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

vreau
vrei
vrea
vrem
vrei
vor

Trecut
Numr
sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Perfect compus
am vrut
ai vrut
a vrut
am vrut
ai vrut
au vrut

Imperfect
vream
vreai
vrea
vream
vreai
vreau

Perfectul simplu
vrui
vrui
vru
vrurm
vruri
vrur

Mai mult ca perfectul


vrusesem
vrusesei
vrusese
vruseserm
vruseseri
vruseser

Viitor
Numr

sg.

pl.

Persoana

I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Viitor simplu

Viitor anterior

II

voi vrea
vei vrea
va vrea
vom vrea
vei vrea
vor vrea

voi f vrut
vei f vrut
va f vrut
vom f vrut
vei f vrut
vor f vrut

Viitor popular
a
o s vreau
o s vrei
o s vrea
o s vrem
o s vrei
o s vrea

b
am s vreau
ai s vrei
are s vrea
avem s vrem
avei s vrei
au s vrea

c
oi vrea
i vrea
o vrea
om vrea
i vrea
or vrea

Modul CONJUNCTIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea

Numr

s vreau
s vrei
s vrea
s vrem
s vrei
s vrea

sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea
s f vrut
s f vrut
s f vrut
s f vrut
s f vrut
s f vrut

Modul CONDITIONAL-OPTATIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea

Numr

a vrea
ai vrea
ar vrea
am vrea
ai vrea
ar vrea

sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea
a f vrut
ai f vrut
ar f vrut
am f vrut
ai f vrut
ar f vrut

Modul IMPERATIV
Afirmativ

Negativ

Numr
sg.
pl.

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
-

Numr
sg.
pl.

Modurile nepredicative / nepersonale


Modul INFINITIV

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
-

a vrea (vrea)

Modul PARTICIPIU
vrut

(vrut, vrui, vrute)

Modul GERUNZIU
vrnd

Modul SUPIN
de vrut

Verbul A VOI
Modurile predicative / personale
Modul INDICATIV
Prezent
Numr

Persoana

sg.

I
II
III
I
II
III

pl.

Conjugarea

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

voiesc
voieti
voiete
voim
voii
voiesc

Trecut
Numr
sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Perfect compus

Imperfect

am voit
ai voit
a voit
am voit
ai voit
au voit

voiam
voiai
voia
voiam
voiai
voiau

Perfectul simplu
voii
voii
voi
voirm
voiri
voir

Mai mult ca perfectul


voisem
voisei
voise
voiserm
voiseri
voiser

Viitor
Numr

sg.

pl.

Persoana

I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Viitor simplu

Viitor anterior

II

voi voi
vei voi
va voi
vom voi
vei voi
vor voi

voi f voit
vei f voit
va f voit
vom f voit
vei f voit
vor f voit

Viitor popular
a

o s voiesc
o s voieti
o s voiasc
o s voim
o s voii
o s voiasc

am s voiesc
ai s voiesc
are s voiesc
avem s voiesc
avei s voiesc
au s voiesc

c
oi voi
i voi
o voi
om voi
i voi
or voi

Modul CONJUNCTIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

Persoana
I
II

eu
tu

Conjugarea
s voiesc
s voieti

Numr
sg.

Persoana
I
II

eu
tu

Conjugarea
s f voit
s f voit

III
I
II
III

pl.

el/ea
noi
voi
ei/ele

s voiasc
s voim
s voii
s voiasc

pl.

III
I
II
III

el/ea
noi
voi
ei/ele

s f voit
s f voit
s f voit
s f voit

Modul CONDITIONAL-OPTATIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

Persoana
I
II
III
I
II
III

pl.

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea

Numr

a voi
ai voi
ar voi
am voi
ai voi
ar voi

sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea
a f voit
ai f voit
ar f voit
am f voit
ai f voit
ar f voit

Modul IMPERATIV
Afirmativ

Negativ

Numr
sg.
pl.

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
voiete!
voii!

Numr
sg.
pl.

Modurile nepredicative / nepersonale


Modul INFINITIV
a voi

(voi)

Modul PARTICIPIU
voit

(voit, voii, voite)

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
nu voiete!
nu voii!

Modul GERUNZIU
voind

Modul SUPIN
de voit

Verbul A FACE
Modurile predicative / personale
Modul INDICATIV
Prezent
Numr

Persoana

sg.

I
II
III
I
II
III

pl.

Conjugarea

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

fac
faci
face
facem
facei
fac

Trecut
Numr
sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Perfect compus

Imperfect

am facut
ai facut
a facut
am facut
ai facut
au facut

fceam
fceai
fcea
fceam
fceai
fceau

Perfectul simplu
fcui
fcui
fcu
fcurm
fcuri
fcur

Mai mult ca perfectul


fcusem
fcusei
fcuse
fcuserm
fcuseri
fcuser

Viitor
Numr

sg.

pl.

Persoana

I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Viitor simplu

Viitor anterior

II

voi face
vei face
va face
vom face
vei face
vor face

voi f fcut
vei f fcut
va f fcut
vom f fcut
vei f fcut
vor f fcut

Viitor popular
a

o s fac
o s faci
o s fac
o s facem
o s facei
o s fac

am s fac
ai s faci
are s fac
avem s facem
avei s facei
au s fac

c
oi face
i face
o face
om face
i face
or face

Modul CONJUNCTIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

Persoana
I
II

eu
tu

Conjugarea
s fac
s faci

Numr
sg.

Persoana
I
II

eu
tu

Conjugarea
s f fcut
s f fcut

III
I
II
III

pl.

el/ea
noi
voi
ei/ele

s fac
s facem
s facei
s fac

pl.

III
I
II
III

el/ea
noi
voi
ei/ele

s f fcut
s f fcut
s f fcut
s f fcut

Modul CONDITIONAL-OPTATIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

Persoana
I
II
III
I
II
III

pl.

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea

Numr

a face
ai face
ar face
am face
ai face
ar face

sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea
a f fcut
ai f fcut
ar f fcut
am f fcut
ai f fcut
ar f fcut

Modul IMPERATIV
Afirmativ

Negativ

Numr
sg.
pl.

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
f!
facei!

Numr
sg.
pl.

Modurile nepredicative / nepersonale


Modul INFINITIV
a face (face)

Modul PARTICIPIU
fcut

(fcut, fcui, fcute)

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
nu f!
nu facei!

Modul GERUNZIU
fcnd

Modul SUPIN
de fcut

Verbul A TI
Modurile predicative / personale
Modul INDICATIV
Prezent
Numr

Persoana

sg.

I
II
III
I
II
III

pl.

Conjugarea

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

tiu
tii
tie
tim
tii
tiu

Trecut
Numr
sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Perfect compus

Imperfect

am tiut
ai tiut
a tiut
am tiut
ai tiut
au tiut

tiam
tiai
tia
tiam
tiai
tiau

Perfectul simplu
tiui
tiui
tiu
tiurm
tiuri
tiur

Mai mult ca perfectul


tiusem
tiusei
tiuse
tiuserm
tiuseri
tiuser

Viitor
Numr

sg.

pl.

Persoana

I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Viitor simplu

Viitor anterior

II

voi ti
vei ti
va ti
vom ti
vei ti
vor ti

voi f tiut
vei f tiut
va f tiut
vom f tiut
vei f tiut
vor f tiut

Viitor popular
a

o s tiu
o s tii
o s tie
o s tim
o s tii
o s tie

am s tiu
ai s tii
are s tie
avem s tim
avei s tii
au s tiu

c
oi tie
i tie
o tie
om tie
i tie
or tie

Modul CONJUNCTIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

Persoana
I

eu

Conjugarea
s tiu

Numr
sg.

Persoana
I

eu

Conjugarea
s f tiut

II
III
I
II
III

pl.

tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

s tii
s tie
s tim
s tii
s tie

pl.

II
III
I
II
III

tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

s f tiut
s f tiut
s f tiut
s f tiut
s f tiut

Modul CONDITIONAL-OPTATIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

Persoana
I
II
III
I
II
III

pl.

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea

Numr

a ti
ai ti
ar ti
am ti
ai ti
ar ti

sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea
a f tiut
ai f tiut
ar f tiut
am f tiut
ai f tiut
ar f tiut

Modul IMPERATIV
Afirmativ

Negativ

Numr
sg.
pl.

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
tii!
tii!

Numr
sg.
pl.

Modurile nepredicative / nepersonale


Modul INFINITIV
a ti

(ti)

Modul PARTICIPIU
tiut

(tiut, tiui, tiute)

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
nu tii!
nu tii!

Modul GERUNZIU
tiind

Modul SUPIN
de tiut

Verbul A LUA
Modurile predicative / personale
Modul INDICATIV
Prezent
Numr

Persoana

sg.

I
II
III
I
II
III

pl.

Conjugarea

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

iau
iei
ia
lum
luai
iau

Trecut
Numr
sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Perfect compus

Imperfect

am luat
ai luat
a luat
am luat
ai luat
au luat

luam
luai
lua
luam
luai
luau

Perfectul simplu
luai
luai
lu
luarm
luari
luar

Mai mult ca perfectul


luasem
luasei
luase
luaserm
luaseri
luaser

Viitor
Numr

sg.

pl.

Persoana

I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Viitor simplu

Viitor anterior

II

voi lua
vei lua
va lua
vom lua
vei lua
vor lua

voi f luat
vei f luat
va f luat
vom f luat
vei f luat
vor f luat

Viitor popular
a

o s iau
o s iei
o s ia ieie
o s lum
o s luai
o s ia ieie

am s iau
ai s iei
are s ia
avem s lum
avei s luai
au s ia

c
oi lua
i lua
o lua
om lua
i lua
or lua

Modul CONJUNCTIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

Persoana
I
II

eu
tu

Conjugarea
s iau
s iei

Numr
sg.

Persoana
I
II

eu
tu

Conjugarea
s f luat
s f luat

III
I
II
III

pl.

el/ea
noi
voi
ei/ele

s ia
s lum
s luai
s ia

pl.

III
I
II
III

el/ea
noi
voi
ei/ele

s f luat
s f luat
s f luat
s f luat

Modul CONDITIONAL-OPTATIV
Prezent

Trecut perfect

Numr
sg.

Persoana
I
II
III
I
II
III

pl.

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea

Numr

a lua
ai lua
ar lua
am lua
ai lua
ar lua

sg.

pl.

Persoana
I
II
III
I
II
III

eu
tu
el/ea
noi
voi
ei/ele

Conjugarea
a f luat
ai f luat
ar f luat
am f luat
ai f luat
ar f luat

Modul IMPERATIV
Afirmativ

Negativ

Numr
sg.
pl.

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
ia!
luai!

Numr
sg.
pl.

Modurile nepredicative / nepersonale


Modul INFINITIV
a lua

(lua)

Modul PARTICIPIU
luat

(luat, luai, luate)

Persoana
II
II

tu
voi

Conjugarea
nu lua!
nu luai!

Modul GERUNZIU
lund

Modul SUPIN
de luat