Sunteți pe pagina 1din 60

Nr.

crt.
Actul normativ care prevede sanciunea

A. Fapte care constituie infraciuni potrivit Legii nr. 241/2005


pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile ulterioare

Actul normativ care prevede fapta

Sanciunea prevzut de lege

Art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru Art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru nchisoare de la un an la 6 ani
prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, prevenirea i combaterea evaziunii fiscale,
cu modificrile ulterioare
cu modificrile ulterioare

Art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru Art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru nchisoare de la un an la 6 ani
prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, prevenirea i combaterea evaziunii fiscale,
cu modificrile ulterioare
cu modificrile ulterioare

8 Tentativa la infraciunile prevzute la art. 8 Art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 pentru Art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 Se pedepsete conform legii.
alin. (1) i (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, pentru prevenirea i combaterea evaziunii
fiscale, cu modificrile ulterioare
prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile ulterioare
cu modificrile ulterioare

7 Asocierea n vederea svririi faptei Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru nchisoare de la 5 ani la 15 ani i interzicerea
prevzute de art. 8 alin. (1) din Legea prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, unor drepturi
cu modificrile ulterioare
nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea cu modificrile ulterioare
evaziunii fiscale, cu modificrile ulterioare

6 Stabilirea cu rea-credin de ctre contribuabil Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru nchisoare de la 3 ani la 10 ani i interzicerea
a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, avnd prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, unor drepturi
cu modificrile ulterioare
ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume cu modificrile ulterioare
de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de
la bugetul general consolidat ori compensri
datorate bugetului general consolidat

5 Tiprirea, folosirea, deinerea sau punerea Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea
n circulaie, cu tiin, de timbre, banderole prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, unor drepturi
ori formulare tipizate, utilizate n domeniul cu modificrile ulterioare
cu modificrile ulterioare
fiscal, cu regim special, falsificate

4 Deinerea sau punerea n circulaie, fr Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru nchisoare de la un an la 5 ani i interzicerea
drept, a timbrelor, banderolelor ori prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, unor drepturi
formularelor tipizate, utilizate n domeniul cu modificrile ulterioare
cu modificrile ulterioare
fiscal, cu regim special

2 Refuzul nejustificat al unei persoane de a


prezenta organelor competente documentele
legale i bunurile din patrimoniu, n scopul
mpiedicrii verificrilor financiare, fiscale sau
vamale, n termen de cel mult 15 zile de la
somaie
3 mpiedicarea, sub orice form, a organelor
competente de a intra, n condiiile
prevzute de lege, n sedii, incinte ori pe
terenuri, cu scopul efecturii verificrilor
financiare, fiscale sau vamale

1 Fapta contribuabilului care nu reface, cu Art. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru Art. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru nchisoare de la 6 luni la 5 ani
intenie sau din culp, documentele de prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, prevenirea i combaterea evaziunii fiscale,
eviden contabil distruse, n termenul cu modificrile ulterioare
cu modificrile ulterioare
nscris n documentele de control

Descrierea faptei

pentru care se nscriu informaii n cazierul fiscal al contribuabililor

FAPTELE

ANEX

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


3

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sanciunea

Sanciunea prevzut de lege

nchisoare de la 2 ani la 8 ani i interzicerea


unor drepturi.
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 100.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a
pedepsei prevzute de lege i limita
maxim a acesteia se majoreaz cu 5 ani.
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 500.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a
pedepsei prevzute de lege i limita
maxim a acesteia se majoreaz cu 7 ani.
nchisoare de la 2 ani la 8 ani i interzicerea
unor drepturi.
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 100.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a
pedepsei prevzute de lege i limita
maxim a acesteia se majoreaz cu 5 ani.
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 500.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a
pedepsei prevzute de lege i limita
maxim a acesteia se majoreaz cu 7 ani.
nchisoare de la 2 ani la 8 ani i interzicerea
unor drepturi.
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 100.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a pedepsei
prevzute de lege i limita maxim a
acesteia se majoreaz cu 5 ani.
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 500.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a pedepsei
prevzute de lege i limita maxim a acesteia
se majoreaz cu 7 ani.

11 Evidenierea, n actele contabile sau n alte Art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 Art. 9 alin. (1), (2) i (3) din Legea nr. 241/2005
documente legale, a cheltuielilor care nu au pentru prevenirea i combaterea evaziunii pentru prevenirea i combaterea evaziunii
la baz operaiuni reale ori evidenierea fiscale, cu modificrile ulterioare
fiscale, cu modificrile ulterioare
altor operaiuni fictive n scopul sustragerii
de la ndeplinirea obligaiilor fiscale

12 Alterarea, distrugerea sau ascunderea de Art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 241/2005 Art. 9 alin. (1), (2) i (3) din Legea nr. 241/2005
acte contabile, memorii ale aparatelor de pentru prevenirea i combaterea evaziunii pentru prevenirea i combaterea evaziunii
fiscale, cu modificrile ulterioare
taxat sau de marcat electronice fiscale sau fiscale, cu modificrile ulterioare
de alte mijloace de stocare a datelor n
scopul sustragerii de la ndeplinirea
obligaiilor fiscale

9 Ascunderea bunului ori a sursei impozabile Art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 Art. 9 alin. (1), (2) i (3) din Legea nr. 241/2005 nchisoare de la 2 ani la 8 ani i interzicerea
sau taxabile n scopul sustragerii de la pentru prevenirea i combaterea evaziunii pentru prevenirea i combaterea evaziunii unor drepturi.
ndeplinirea obligaiilor fiscale
fiscale, cu modificrile ulterioare
fiscale, cu modificrile ulterioare
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 100.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a
pedepsei prevzute de lege i limita
maxim a acesteia se majoreaz cu 5 ani.
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 500.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a
pedepsei prevzute de lege i limita
maxim a acesteia se majoreaz cu 7 ani.

Descrierea faptei

10 Omisiunea, n tot sau n parte, a evidenierii, Art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 Art. 9 alin. (1), (2) i (3) din Legea nr. 241/2005
n actele contabile ori n alte documente pentru prevenirea i combaterea evaziunii pentru prevenirea i combaterea evaziunii
legale, a operaiunilor comerciale efectuate fiscale, cu modificrile ulterioare
fiscale, cu modificrile ulterioare
sau a veniturilor realizate n scopul
sustragerii de la ndeplinirea obligaiilor
fiscale

Nr.
crt.

4
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 9 alin. (1), (2) i (3) din Legea


nr. 241/2005 pentru prevenirea i
combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile
ulterioare

Art. 9 alin. (1), (2) i (3) din Legea


nr. 241/2005 pentru prevenirea i
combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile
ulterioare

14 Sustragerea de la efectuarea verificrilor Art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005
financiare, fiscale sau vamale, prin pentru prevenirea i combaterea evaziunii
nedeclararea, declararea fictiv ori fiscale, cu modificrile ulterioare
declararea inexact cu privire la sediile
principale sau secundare ale persoanelor
verificate n scopul sustragerii de la
ndeplinirea obligaiilor fiscale

15 Substituirea, degradarea sau nstrinarea Art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 241/2005
de ctre debitor sau de ctre tere persoane pentru prevenirea i combaterea evaziunii
a bunurilor sechestrate n conformitate cu fiscale, cu modificrile ulterioare
prevederile Codului de procedur fiscal i
ale Codului de procedur penal n scopul
sustragerii de la ndeplinirea obligaiilor
fiscale

nchisoare de la 2 ani la 8 ani i interzicerea


unor drepturi.
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 100.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a
pedepsei prevzute de lege i limita
maxim a acesteia se majoreaz cu 5 ani.
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 500.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a
pedepsei prevzute de lege i limita
maxim a acesteia se majoreaz cu 7 ani.

nchisoare de la 2 ani la 8 ani i interzicerea


unor drepturi.
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 100.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a
pedepsei prevzute de lege i limita
maxim a acesteia se majoreaz cu 5 ani.
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 500.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a
pedepsei prevzute de lege i limita
maxim a acesteia se majoreaz cu 7 ani.

nchisoare de la 2 ani la 8 ani i interzicerea


unor drepturi.
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 100.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a
pedepsei prevzute de lege i limita
maxim a acesteia se majoreaz cu 5 ani.
Dac prin fapt s-a produs un prejudiciu mai
mare de 500.000 euro, n echivalentul
monedei naionale, limita minim a
pedepsei prevzute de lege i limita
maxim a acesteia se majoreaz cu 7 ani.

16 Dobndirea, n contul societii, de aciuni ale Art. 272 alin. (1) lit. a) din Legea societilor Art. 272 alin. (1) din Legea societilor nchisoare de la 6 luni la 3 ani ori amend
altor societi, la un pre pe care l tie vdit nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare
superior valorii lor efective, sau vinderea, pe completrile ulterioare
seama societii, de aciuni pe care aceasta
le deine, la preuri despre care are cunotin
c sunt vdit inferioare valorii lor efective, n
scopul obinerii, pentru el sau pentru alte
persoane, a unui folos n paguba societii,
de ctre fondatorul, administratorul, directorul
general, directorul, membrul consiliului de
supraveghere sau al directoratului ori
reprezentantul legal al societii

B. Fapte care constituie infraciuni potrivit Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 9 alin. (1), (2) i (3) din Legea


nr. 241/2005 pentru prevenirea i
combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile
ulterioare

13 Executarea de evidene contabile duble, Art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 241/2005
folosindu-se nscrisuri sau alte mijloace de pentru prevenirea i combaterea evaziunii
stocare a datelor n scopul sustragerii de la fiscale, cu modificrile ulterioare
ndeplinirea obligaiilor fiscale

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


5

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sanciunea

Sanciunea prevzut de lege

22 Folosirea, cu tiin, a actelor unei societi Art. 2803 din Legea societilor nr. 31/1990, Art. 2803 din Legea societilor nr. 31/1990, nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau amend
radiate, n scopul producerii de consecine republicat, cu modificrile i completrile republicat, cu modificrile i completrile
juridice
ulterioare
ulterioare

21 Transmiterea fictiv a prilor sociale ori a Art. 2801 din Legea societilor nr. 31/1990, Art. 2801 din Legea societilor nr. 31/1990, nchisoare de la un an la 5 ani
aciunilor deinute ntr-o societate, n scopul republicat, cu modificrile i completrile republicat, cu modificrile i completrile
svririi unei infraciuni sau al sustragerii ulterioare
ulterioare
de la urmrirea penal ori n scopul
ngreunrii acesteia

20 Efectuarea de pli asociailor cu nclcarea Art. 278 alin. (2) din Legea societilor Art. 278 alin. (2) din Legea societilor nchisoare de la o lun la un an sau amend
dispoziiilor art. 256 din Legea societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
completrile ulterioare, de ctre lichidator

19 ndeplinirea hotrrilor adunrii generale Art. 274 lit. c) din Legea societilor Art. 274 din Legea societilor nr. 31/1990, nchisoare de la o lun la un an ori amend
referitoare la schimbarea formei societii, nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i republicat, cu modificrile i completrile
fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare completrile ulterioare
ulterioare
sau reducere a capitalului social, fr
informarea organului judiciar ori cu
nclcarea interdiciei stabilite de acesta, n
cazul n care fa de societate s-a nceput
urmrirea penal, de ctre administratorul,
directorul general, directorul, membrul
consiliului de supraveghere sau al
directoratului ori reprezentantul legal al
societii

18 ncasarea sau plata de dividende, sub orice Art. 2721 lit. b) din Legea societilor Art. 2721 din Legea societilor nr. 31/1990, nchisoare de la un an la 5 ani
form, din profituri fictive ori care nu puteau nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare
fi distribuite, n lipsa situaiei financiare completrile ulterioare
anuale sau contrar celor rezultate din
aceasta, de ctre fondatorul, administratorul,
directorul general, directorul, membrul
consiliului de supraveghere sau al
directoratului ori reprezentantul legal al
societii

17 Folosirea, cu rea-credin, a bunurilor sau a Art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societilor Art. 272 alin. (1) din Legea societilor nchisoare de la 6 luni la 3 ani ori amend
creditului de care se bucur societatea, nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
ntr-un scop contrar intereselor acesteia sau completrile ulterioare
completrile ulterioare
n folosul lui propriu ori pentru a favoriza o
alt societate n care are interese direct sau
indirect, de ctre fondatorul, administratorul,
directorul general, directorul, membrul
consiliului de supraveghere sau al
directoratului ori reprezentantul legal al
societii

Nr.
crt.

6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

nchisoare de la 1 an la 4 ani.
Organul de control competent dispune
oprirea activitii, sigilarea instalaiei n
conformitate cu procedurile tehnologice de
nchidere a instalaiei i nainteaz n
termen de 3 zile actul de control autoritii
fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal, destinatar nregistrat sau
expeditor nregistrat, dup caz.
nchisoare de la 2 ani la 7 ani.
Organul de control competent dispune
oprirea activitii, sigilarea instalaiei n
conformitate cu procedurile tehnologice de
nchidere a instalaiei i nainteaz n
termen de 3 zile actul de control autoritii
fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal, destinatar nregistrat sau
expeditor nregistrat, dup caz.
nchisoare de la 2 ani la 7 ani.
Organul de control competent dispune
oprirea activitii, sigilarea instalaiei n
conformitate cu procedurile tehnologice de
nchidere a instalaiei i nainteaz n
termen de 3 zile actul de control autoritii
fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal, destinatar nregistrat sau
expeditor nregistrat, dup caz.
nchisoare de la 1 an la 4 ani.
Organul de control competent dispune
oprirea activitii, sigilarea instalaiei n
conformitate cu procedurile tehnologice de
nchidere a instalaiei i nainteaz n
termen de 3 zile actul de control autoritii
fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal, destinatar nregistrat sau
expeditor nregistrat, dup caz.

24 Achiziionarea de alcool etilic i de distilate Art. 2961 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 Art. 2961 alin. (2) lit. a) i alin. (3) din Legea
n vrac de la ali furnizori dect antrepozitarii privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare
autorizai pentru producie sau expeditorii completrile ulterioare
nregistrai de astfel de produse, potrivit
titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal

25 Livrarea produselor energetice prevzute la Art. 2961 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 Art. 2961 alin. (2) lit. b) i alin. (3) din Legea
art. 20616 alin. (3) lit. a)e) din Legea privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
nr. 571/2003 privind Codul fiscal din completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
antrepozitele fiscale ctre cumprtori,
persoane juridice, fr deinerea de ctre
antrepozitul fiscal expeditor a documentului
de plat care s ateste virarea la bugetul de
stat a valorii accizelor aferente cantitii ce
urmeaz a fi facturat

26 Marcarea cu marcaje false a produselor Art. 2961 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 Art. 2961 alin. (2) lit. b) i alin. (3) din Legea
accizabile supuse marcrii ori deinerea n privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare
antrepozitul fiscal a produselor marcate n completrile ulterioare
acest fel

27 Refuzul sub orice form al accesului Art. 2961 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 Art. 2961 alin. (2) lit. a) i alin. (3) din Legea
autoritilor competente cu atribuii de privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare
control pentru efectuarea de verificri completrile ulterioare
inopinate n antrepozitele fiscale

23 Producerea de produse accizabile ce intr Art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 Art. 2961 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 nchisoare de la 2 ani la 7 ani
sub incidena regimului de antrepozitare privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
prevzut la titlul VII din Legea nr. 571/2003 completrile ulterioare
completrile ulterioare
privind Codul fiscal, n afara unui antrepozit
fiscal autorizat de ctre autoritatea
competent

C. Fapte care constituie infraciuni potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


7

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sanciunea

Sanciunea prevzut de lege

32 Eliberarea pentru consum, deinerea n Art. 2961 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 571/2003 Art. 2961 alin. (2) lit. a) i alin. (3) din Legea
afara unui antrepozit fiscal, transportul privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
inclusiv n regim suspensiv de accize, completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
utilizarea, oferirea spre vnzare sau
vnzarea, pe teritoriul Romniei, a
produselor energetice prevzute la
art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate
acestora din punct de vedere al nivelului
accizelor, nemarcate i necolorate sau
marcate i colorate necorespunztor, cu
excepiile prevzute la art. 20669 alin. (15)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

nchisoare de la 1 an la 4 ani
Organul de control competent dispune
oprirea activitii, sigilarea instalaiei n
conformitate cu procedurile tehnologice de
nchidere a instalaiei i nainteaz n
termen de 3 zile actul de control autoritii
fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal, destinatar nregistrat sau
expeditor nregistrat, dup caz.

31 Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor Art. 2961 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 Art. 2961 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 nchisoare de la 1 an la 4 ani
elastice sau a altor conducte de acest fel, privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum completrile ulterioare
i amplasarea naintea contoarelor a unor
canele sau robinete prin care se pot extrage
cantiti de alcool sau distilate necontorizate

nchisoare de la 6 luni la 2 ani.


Organul de control competent dispune
oprirea activitii, sigilarea instalaiei n
conformitate cu procedurile tehnologice de
nchidere a instalaiei i nainteaz n
termen de 3 zile actul de control autoritii
fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal, destinatar nregistrat sau
expeditor nregistrat, dup caz.
30 Deinerea de ctre orice persoan n afara Art. 2961 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 Art. 2961 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 nchisoare de la 1 an la 4 ani
antrepozitului fiscal sau comercializarea pe privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
teritoriul Romniei a produselor accizabile completrile ulterioare
completrile ulterioare
supuse marcrii, potrivit titlului VII din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fr a fi
marcate sau marcate necorespunztor ori
cu marcaje false, peste limita a 10.000
igarete, 400 igri de foi de 3 grame, 200
igri de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg
tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri,
buturi spirtoase peste 200 litri, produse
intermediare de alcool peste 300 litri, buturi
fermentate, altele dect bere i vinuri, peste
300 litri

29 Achiziionarea reziduurilor de produse Art. 2961 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 Art. 2961 alin. (2) lit. c) i alin. (3) din Legea
energetice pentru prelucrare n vederea privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
obinerii de produse accizabile, altfel dect completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
se prevede la titlul VII din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

28 Livrarea reziduurilor de produse energetice Art. 2961 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 Art. 2961 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 nchisoare de la 6 luni la 2 ani
pentru prelucrare n vederea obinerii de privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
produse accizabile, altfel dect se prevede completrile ulterioare
la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal

Nr.
crt.

8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

nchisoare de la 1 an la 4 ani
Organul de control competent dispune
oprirea activitii, sigilarea instalaiei n
conformitate cu procedurile tehnologice de
nchidere a instalaiei i nainteaz n
termen de 3 zile actul de control autoritii
fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal, destinatar nregistrat sau
expeditor nregistrat, dup caz.

34 Folosirea de substane i procedee care au Art. 2961 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 571/2003 Art. 2961 alin. (2) lit. a) i alin. (3) din Legea
ca efect neutralizarea total sau parial a privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
colorantului
i/sau
marcatorului completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
prevzui/prevzut la art. 20669 alin. (16) i
(18) utilizai la marcarea i colorarea
produselor energetice prevzute la
art. 20616 alin. (3) lit. g) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sau
asimilate acestora din punctul de vedere al
nivelului accizelor

nchisoare de la un an la 5 ani
Dup constatarea faptelor, organul de
control competent dispune oprirea activitii,
sigilarea instalaiei n conformitate cu
procedurile tehnologice de nchidere a
instalaiei i nainteaz actul de control
autoritii fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal.
nchisoare de la 2 ani la 7 ani
Dup constatarea faptelor, organul de
control competent dispune oprirea activitii,
sigilarea instalaiei n conformitate cu
procedurile tehnologice de nchidere a
instalaiei i nainteaz actul de control
autoritii fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal.

36 Achiziionarea de alcool etilic i de distilate Art. 452 alin. (1) lit. b) din Legea Art. 452 alin. (2) lit. b) i alin. (3) din Legea
n vrac de la ali furnizori dect antrepozitarii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
autorizai pentru producie sau expeditorii modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
nregistrai de astfel de produse, potrivit
titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

37 Livrarea produselor energetice prevzute la Art. 452 alin. (1) lit. c) din Legea Art. 452 alin. (2) lit. c) i alin. (3) din Legea
art. 355 alin. (3) lit. a)e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare, din
antrepozitele fiscale sau locurile de recepie
n cazul destinatarilor nregistrai ctre
cumprtori, persoane juridice, fr
deinerea de ctre antrepozitarul autorizat
sau a destinatarului autorizat expeditor a
documentului de plat care s ateste
virarea la bugetul de stat a valorii accizelor
aferente cantitii ce urmeaz a fi facturat

35 Producerea de produse accizabile care intr Art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea Art. 452 alin. (2) lit. c) din Legea nchisoare de la 2 ani la 7 ani
sub incidena regimului de antrepozitare nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
prevzut n titlul VIII din Legea nr. 227/2015 modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare, n afara unui
antrepozit fiscal autorizat de ctre
autoritatea competent

D. Fapte care constituie infraciuni potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare

nchisoare de la 1 an la 4 ani
Organul de control competent dispune
oprirea activitii, sigilarea instalaiei n
conformitate cu procedurile tehnologice de
nchidere a instalaiei i nainteaz n
termen de 3 zile actul de control autoritii
fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal, destinatar nregistrat sau
expeditor nregistrat, dup caz.

33 Marcarea i/sau colorarea produselor Art. 2961 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 571/2003 Art. 2961 alin. (2) lit. a) i alin. (3) din Legea
energetice prevzute la art. 20616 alin. (3) privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare
lit. g) sau asimilate acestora din punct de completrile ulterioare
vedere al nivelului accizelor cu alte
substane dect cele prevzute la art. 20669
alin. (16) i (18) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


9

Sanciunea prevzut de lege

nchisoare de la 6 luni la 3 ani


Dup constatarea faptelor, organul de
control competent dispune oprirea activitii,
sigilarea instalaiei n conformitate cu
procedurile tehnologice de nchidere a
instalaiei i nainteaz actul de control
autoritii fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal.

42 Deinerea de ctre orice persoan n afara Art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 Art. 452 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 nchisoare de la un an la 5 ani
antrepozitului fiscal sau comercializarea pe privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
teritoriul Romniei a produselor accizabile completrile ulterioare
supuse marcrii, potrivit titlului VIII din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, fr a fi
marcate sau marcate necorespunztor ori cu
marcaje false peste limita a 10.000 igarete,
400 igri de foi de 3 grame, 200 igri de foi
mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de
fumat, alcool etilic peste 40 litri, buturi
spirtoase peste 200 litri, produse intermediare
peste 300 litri, buturi fermentate, altele dect
bere i vinuri, peste 300 litri

41 Achiziionarea reziduurilor de produse Art. 452 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 227/2015 Art. 452 alin. (2) lit. a) i alin. (3) din Legea
energetice pentru prelucrare n vederea privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
obinerii de produse accizabile, altfel dect completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
se prevede n titlul VIII din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare

40 Livrarea reziduurilor de produse energetice Art. 452 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 Art. 452 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 nchisoare de la 6 luni la 3 ani
pentru prelucrare n vederea obinerii de privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
produse accizabile, altfel dect se prevede completrile ulterioare
completrile ulterioare
n titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

nchisoare de la un an la 5 ani
Dup constatarea faptelor, organul de
control competent dispune oprirea activitii,
sigilarea instalaiei n conformitate cu
procedurile tehnologice de nchidere a
instalaiei i nainteaz actul de control
autoritii fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal.

Actul normativ care prevede sanciunea

39 Refuzul sub orice form a accesului Art. 452 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 Art. 452 alin. (2) lit. b) i alin. (3) din Legea
autoritilor competente cu atribuii de privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
control pentru efectuarea de verificri completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
inopinate n antrepozitele fiscale

Actul normativ care prevede fapta

nchisoare de la 2 ani la 7 ani


Dup constatarea faptelor, organul de
control competent dispune oprirea activitii,
sigilarea instalaiei n conformitate cu
procedurile tehnologice de nchidere a
instalaiei i nainteaz actul de control
autoritii fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal.

Descrierea faptei

38 Marcarea cu marcaje false a produselor Art. 452 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 Art. 452 alin. (2) lit. c) i alin. (3) din Legea
accizabile supuse marcrii ori deinerea n privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
antrepozitul fiscal a produselor marcate n completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
acest fel

Nr.
crt.

10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

nchisoare de la un an la 5 ani
Dup constatarea faptelor, organul de
control competent dispune oprirea activitii,
sigilarea instalaiei n conformitate cu
procedurile tehnologice de nchidere a
instalaiei i nainteaz actul de control
autoritii fiscale care a emis autorizaia, cu
propunerea de suspendare a autorizaiei de
antrepozit fiscal.

48 Introducerea n sau scoaterea din ar prin Art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 Art. 270 alin. (1) i (2) din Legea nr. 86/2006 nchisoare de la 2 ani la 7 ani i interzicerea
locurile stabilite pentru controlul vamal, prin privind Codul vamal al Romniei, cu privind Codul vamal al Romniei, cu unor drepturi
modificrile i completrile ulterioare
sustragere de la controlul vamal, a bunurilor modificrile i completrile ulterioare
sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un
regim vamal, dac valoarea n vam a
bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai
mare de 20.000 lei n cazul produselor
supuse accizelor i mai mare de 40.000 lei
n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri

47 Introducerea n sau scoaterea din ar, prin Art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 Art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 nchisoare de la 2 ani la 7 ani i interzicerea
orice mijloace, a bunurilor sau mrfurilor, privind Codul vamal al Romniei, cu privind Codul vamal al Romniei, cu unor drepturi
modificrile i completrile ulterioare
prin alte locuri dect cele stabilite pentru modificrile i completrile ulterioare
control vamal

E. Fapte care constituie infraciuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei, cu modificrile i completrile ulterioare

46 Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (6) Art. 452 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 227/2015 Art. 452 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 227/2015 nchisoare de la 2 ani la 7 ani
i art. 430 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare

45 Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (5) Art. 452 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 227/2015 Art. 452 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 nchisoare de la un an la 5 ani
i art. 430 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
completrile ulterioare

44 Eliberarea pentru consum, deinerea n Art. 452 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 227/2015 Art. 452 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 nchisoare de la un an la 5 ani
afara unui antrepozit fiscal, transportul privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
inclusiv n regim suspensiv de accize, completrile ulterioare
completrile ulterioare
utilizarea, oferirea spre vnzare sau
vnzarea, pe teritoriul Romniei, a
produselor energetice prevzute la art. 355
alin. (3) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, sau asimilate acestora din
punctul de vedere al nivelului accizelor,
nemarcate i necolorate sau marcate i
colorate necorespunztor, cu excepiile
prevzute la art. 425 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare

43 Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor Art. 452 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 Art. 452 alin. (2) lit. b) i alin. (3) din
elastice sau a altor conducte de acest fel, privind Codul fiscal, cu modificrile i Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
i amplasarea naintea contoarelor a unor
canele sau robinete prin care se pot extrage
cantiti de alcool sau distilate necontorizate

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


11

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sanciunea

Sanciunea prevzut de lege

55 Faptele prevzute la art. 270 273 din Art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul nchisoare de la 5 ani la 15 ani i
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al vamal al Romniei, cu modificrile i vamal al Romniei, cu modificrile i interzicerea unor drepturi
completrile ulterioare
Romniei, cu modificrile i completrile completrile ulterioare
ulterioare, svrite de una sau mai multe
persoane narmate ori de dou sau mai
multe persoane mpreun

54 Folosirea, la autoritatea vamal, a Art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul nchisoare de la 3 ani la 10 ani i
documentelor vamale de transport sau vamal al Romniei, cu modificrile i vamal al Romniei, cu modificrile i interzicerea unor drepturi
completrile ulterioare
completrile ulterioare
comerciale falsificate

53 Folosirea, la autoritatea vamal, a Art. 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Art. 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul nchisoare de la 2 ani la 7 ani i interzicerea
documentelor vamale de transport sau vamal al Romniei, cu modificrile i vamal al Romniei, cu modificrile i unor drepturi
completrile ulterioare
comerciale care se refer la alte mrfuri sau completrile ulterioare
bunuri ori la alte cantiti de mrfuri sau
bunuri dect cele prezentate n vam

52 Introducerea n sau scoaterea din ar, fr Art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul nchisoare de la 3 ani la 12 ani i
drept, de arme, muniii, materiale vamal al Romniei, cu modificrile i vamal al Romniei, cu modificrile i interzicerea unor drepturi, dac legea
explozibile, droguri, precursori, materiale completrile ulterioare
completrile ulterioare
penal nu prevede o pedeaps mai mare
nucleare sau alte substane radioactive,
substane toxice, deeuri, reziduuri ori
materiale chimice periculoase

51 Colectarea, deinerea, producerea, transportul, Art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 Art. 270 alin. (1) i (3) din Legea nr. 86/2006 nchisoare de la 2 ani la 7 ani i interzicerea
preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea privind Codul vamal al Romniei, cu privind Codul vamal al Romniei, cu unor drepturi
i vnzarea bunurilor sau a mrfurilor care modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
trebuie plasate sub un regim vamal cunoscnd
c acestea provin din contraband sau sunt
destinate svririi acesteia

50 nstrinarea sub orice form a mrfurilor Art. 270 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 86/2006 Art. 270 alin. (1) i (2) din Legea nr. 86/2006 nchisoare de la 2 ani la 7 ani i interzicerea
aflate n tranzit vamal
privind Codul vamal al Romniei, cu privind Codul vamal al Romniei, cu unor drepturi
modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare

49 Introducerea n sau scoaterea din ar, de Art. 270 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 Art. 270 alin. (1) i (2) din Legea nr. 86/2006 nchisoare de la 2 ani la 7 ani i interzicerea
dou ori n decursul unui an, prin locurile privind Codul vamal al Romniei, cu privind Codul vamal al Romniei, cu unor drepturi
stabilite pentru controlul vamal, prin modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
sustragere de la controlul vamal, a bunurilor
sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un
regim vamal, dac valoarea n vam a
bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai
mic de 20.000 lei n cazul produselor
supuse accizelor i mai mic de 40.000 lei
n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri

Nr.
crt.

12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu


amend
Pentru persoana juridic amend de la
10.000 lei la 100.000 lei i pedeapsa
complementar a dizolvrii
Art. 23 alin. (2) i art. 30 alin. (1) din
Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea i
exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu
modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 23 alin. (2) lit. a) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

62 Organizarea de jocuri de noroc prin


intermediul reelelor de radio ori prin
intermediul altor mijloace de transmisie
asimilate

nchisoare de la o lun la un an sau amend


Pentru persoana juridic amend de la
10.000 lei la 100.000 lei i pedeapsa
complementar a dizolvrii
Art. 23 alin. (1) i art. 30 alin. (1) din
Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea i
exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu
modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

61 Desfurarea fr licen sau autorizaie a Art. 23 alin. (1) din Ordonana de urgen a
oricreia dintre activitile din domeniul Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
jocurilor de noroc
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

G. Fapte care constituie infraciuni potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 29 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 Se pedepsete conform legii.
pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 nchisoare de la 3 la 10 ani


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

59 Dobndirea, deinerea sau folosirea de Art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002
bunuri, cunoscnd c acestea provin din pentru prevenirea i sancionarea splrii
svrirea de infraciuni
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare
Art. 29 alin. (2) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 nchisoare de la 3 la 10 ani


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

60 Tentativa la infraciunile prevzute la art. 29


alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor,
precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii
terorismului, republicat, cu modificrile
ulterioare

Art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 nchisoare de la 3 la 10 ani


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

57 Schimbarea sau transferul de bunuri,


cunoscnd c provin din svrirea de
infraciuni, n scopul ascunderii sau al
disimulrii originii ilicite a acestor bunuri ori
n scopul de a ajuta persoana care a
svrit infraciunea din care provin bunurile
s se sustrag de la urmrire, judecat sau
executarea pedepsei
58 Ascunderea ori disimularea adevratei
naturi a provenienei, a siturii, a dispoziiei,
a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a
drepturilor asupra acestora, cunoscnd c
bunurile provin din svrirea de infraciuni

F. Fapte care constituie infraciuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri
de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare

56 Tentativa la infraciunile prevzute la Art. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Art. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Se pedepsete conform legii.
art. 270274 din Legea nr. 86/2006 privind vamal al Romniei, cu modificrile i vamal al Romniei, cu modificrile i
Codul vamal al Romniei, cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
completrile ulterioare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


13

nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu


amend
Pentru persoana juridic amend de la
10.000 lei la 100.000 lei i pedeapsa
complementar a dizolvrii
nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
amend
Pentru persoana juridic amend de la
10.000 lei la 100.000 lei i pedeapsa
complementar a dizolvrii
nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
amend
Pentru persoana juridic amend de la
10.000 lei la 100.000 lei i pedeapsa
complementar a dizolvrii

nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu


amend.
Pentru persoana juridic amend de la
10.000 lei la 100.000 lei i pedeapsa
complementar a dizolvrii.

Art. 25 i art. 30 alin. (1) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare
Art. 25 i art. 30 alin. (1) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare
Art. 25 i art. 30 alin. (1) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare
Art. 25 i art. 30 alin. (1) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 25 lit. d) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

67 Organizarea sau exploatarea jocurilor Art. 25 lit. e) din Ordonana de urgen a


frauduloase
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 25 lit. f) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 25 lit. g) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

68 Comunicarea ctre autoritile competente


de informaii false cu privire la activitatea de
jocuri de noroc pe care o desfoar,
organizeaz sau o exploateaz, refuz s
furnizeze informaiile solicitate ori
obstrucioneaz controlul efectuat de
organele cu atribuii de supraveghere i
control n acest domeniu
69 Comunicarea ctre autoritile competente de
informaii incomplete, n scopul de a disimula
anumite situaii reale referitoare la activitatea
de jocuri de noroc sau de a nu intra sub
incidena prevederilor art. 17 alin. (2) din
Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea i exploatarea
jocurilor de noroc, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 246/2010, cu
modificrile i completrile ulterioare

66 Folosirea sau deinerea n vederea folosirii


ntr-o sal de jocuri de jetoane sau orice
alt suport material al taxei de participare la
jocurile respective false, tiind c acestea
sunt falsificate

Art. 23 alin. (2) i art. 30 alin. (1) din Ordonana


de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de noroc,
aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

65 Organizarea de jocuri de bingo, n baza Art. 23 alin. (2) lit. d) din Ordonana de
aceleiai autorizaii de exploatare a jocurilor urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
de noroc, n mai mult de o locaie
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu


amend
Pentru persoana juridic amend de la
10.000 lei la 100.000 lei i pedeapsa
complementar a dizolvrii

nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu


amend
Pentru persoana juridic amend de la
10.000 lei la 100.000 lei i pedeapsa
complementar a dizolvrii

Art. 23 alin. (2) i art. 30 alin. (1) din Ordonana


de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de noroc,
aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 23 alin. (2) lit. c) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

64 Organizarea de jocuri clandestine ale cror


rezultate pot fi influenate prin dexteritatea
mnuitorului mijloacelor de joc n scopul
obinerii unor venituri

Sanciunea prevzut de lege

nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu


amend
Pentru persoana juridic amend de la
10.000 lei la 100.000 lei i pedeapsa
complementar a dizolvrii

Actul normativ care prevede sanciunea

Art. 23 alin. (2) i art. 30 alin. (1) din


Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea i exploatarea
jocurilor de noroc, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 246/2010, cu
modificrile i completrile ulterioare

Actul normativ care prevede fapta

Art. 23 alin. (2) lit. b) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

Descrierea faptei

63 Organizarea de pariuri bazate pe rezultatele


unor concursuri clandestine organizate n
alte condiii dect cele prevzute de
normele legale n vigoare

Nr.
crt.

14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 25 lit. j) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

71 Influenarea sau alterarea rezultatelor unui


joc de noroc la distan definit la art. 10 alin.
(1) lit. h)n) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare, indiferent dac are calitatea de
organizator, participant ori dac deine
controlul direct sau indirect asupra activitii
de jocuri de noroc n cauz
Art. 25 i art. 30 alin. (1) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 25 i art. 30 alin. (1) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu


amend
Pentru persoana juridic amend de la
10.000 lei la 100.000 lei i pedeapsa
complementar a dizolvrii

nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu


amend
Pentru persoana juridic amend de la
10.000 lei la 100.000 lei i pedeapsa
complementar a dizolvrii

75 Emiterea unui cec cu dat fals sau cruia Art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra Art. 84 Din Legea nr. 59/1934 asupra nchisoare de la 6 luni pn la un an sau cu
i lipsete unul dintre urmtoarele elemente cecului, cu modificrile i completrile cecului, cu modificrile i completrile amend
ulterioare
ulterioare
eseniale:
a) denumirea de cec;
b) suma de bani ce trebuie pltit;
c) numele trasului;
d) data emiterii cecului;
e) semntura prevzut la art. 11 din Legea
nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificrile
i completrile ulterioare

74 Emiterea unui cec fr a avea la tras Art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 asupra Art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra nchisoare de la 6 luni pn la un an sau cu
disponibil suficient sau dispunerea n tot ori cecului, cu modificrile i completrile cecului, cu modificrile i completrile amend
ulterioare
n parte de disponibilul avut mai nainte de ulterioare
trecerea termenelor fixate pentru prezentare

73 Emiterea unui cec fr a fi avut autorizarea Art. 84 pct. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra Art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra nchisoare de la 6 luni pn la un an sau cu
trasului
cecului, cu modificrile i completrile cecului, cu modificrile i completrile amend
ulterioare
ulterioare

I. Fapte care constituie infraciuni potrivit Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificrile i completrile ulterioare

72 Fapta persoanei care utilizeaz sumele Art. 98 din Legea nr. 346/2002 privind Art. 98 din Legea nr. 346/2002 privind nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
destinate asigurrii pentru accidente de asigurarea pentru accidente de munc i asigurarea pentru accidente de munc i amend
munc i boli profesionale n alte scopuri boli profesionale, republicat
boli profesionale, republicat
dect cele prevzute de lege

H. Fapte care constituie infraciuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat

Art. 25 lit. h) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

70 Participarea, n calitate de participant, la un


joc de noroc la distan definit la art. 10
alin. (1) lit. h)n) din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu
modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare, prin intermediul unor echipamente
i mijloace tehnice sau al oricror mijloace
asimilate, n scopul de a-i disimula
identitatea ori identitatea beneficiarului real
al operaiunilor financiare aferente
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015
15

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sanciunea

Sanciunea prevzut de lege

Emiterea unui cec cu nclcarea Art. 84 pct. 4 din Legea nr. 59/1934 asupra Art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra nchisoare de la 6 luni pn la un an sau cu
prevederilor art. 6 alin. 3 din Legea cecului, cu modificrile i completrile cecului, cu modificrile i completrile amend
nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificrile ulterioare
ulterioare
i completrile ulterioare

Descrierea faptei

Art. 181 alin. (1) i alin. (3) din Legea nr.


78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 181 alin. (2) i alin. (3) din Legea


nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
i sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 181 alin. (1) i alin. (3) din Legea


nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
i sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare
Art. 182 alin. (2) i alin. (3) din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
i sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 183 alin. (1) i alin. (3) din Legea


nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
i sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 183 alin. (2) i alin. (3) din Legea


nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
i sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000


pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 181 alin. (2) din Legea nr. 78/2000


pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000


pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare
Art. 182 alin. (2) din Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 183 alin. (1) din Legea nr. 78/2000


pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 183 alin. (2) din Legea nr. 78/2000


pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare

77 Folosirea sau prezentarea cu rea-credin


de documente ori declaraii false, inexacte
sau incomplete, dac fapta are ca rezultat
obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul
general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori n
numele ei

78 Omisiunea de a furniza, cu tiin, datele


cerute potrivit legii pentru obinerea de
fonduri din bugetul general al Uniunii
Europene sau din bugetele administrate de
aceasta ori n numele ei, dac fapta are ca
rezultat obinerea pe nedrept a acestor
fonduri

79 Schimbarea, fr respectarea prevederilor


legale, a destinaiei fondurilor obinute din
bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori n
numele ei

80 Schimbarea, fr respectarea prevederilor


legale, a destinaiei unui folos legal obinut,
dac fapta are ca rezultat diminuarea
ilegal a resurselor din bugetul general al
Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de aceasta ori n numele ei

81 Folosirea sau prezentarea cu rea-credin


de documente ori declaraii false, inexacte
sau incomplete, care are ca rezultat
diminuarea ilegal a resurselor ce trebuie
virate ctre bugetul general al Uniunii
Europene sau ctre bugetele administrate
de aceasta ori n numele ei

82 Omisiunea de a furniza, cu tiin, datele


cerute potrivit legii, dac fapta are ca
rezultat diminuarea ilegal a resurselor ce
trebuie virate ctre bugetul general al
Uniunii Europene sau ctre bugetele
administrate de aceasta ori n numele ei

nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea


unor drepturi
Dac fapta a produs consecine deosebit de
grave, limitele speciale ale pedepsei se
majoreaz cu jumtate.

nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea


unor drepturi
Dac fapta a produs consecine deosebit de
grave, limitele speciale ale pedepsei se
majoreaz cu jumtate.

nchisoare de la un an la 5 ani i interzicerea


unor drepturi
Dac fapta a produs consecine deosebit de
grave, limitele speciale ale pedepsei se
majoreaz cu jumtate.

nchisoare de la un an la 5 ani i interzicerea


unor drepturi
Dac fapta a produs consecine deosebit de
grave, limitele speciale ale pedepsei se
majoreaz cu jumtate.

nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea


unor drepturi
Dac fapta a produs consecine deosebit de
grave, limitele speciale ale pedepsei se
majoreaz cu jumtate.

nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea


unor drepturi
Dac fapta a produs consecine deosebit de
grave, limitele speciale ale pedepsei se
majoreaz cu jumtate.

J. Fapte care constituie infraciuni potrivit Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare

76

Nr.
crt.

16
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 184 din Legea nr. 78/2000 pentru


prevenirea, descoperirea i sancionarea
faptelor de corupie, cu modificrile i
completrile ulterioare
Art. 184 din Legea nr. 78/2000 pentru Se pedepsete conform legii.
prevenirea, descoperirea i sancionarea
faptelor de corupie, cu modificrile i
completrile ulterioare

nclcarea prevederilor referitoare la


ntocmire i semnare, cu amend de la
2.000 lei la 3.000 lei; a celor referitoare la
depunerea n termenul legal, cu amend de
la 300 lei la 1.000 lei, dac perioada de
ntrziere este cuprins ntre 1 i 15 zile
lucrtoare, cu amend de la 1.000 lei la
3.000 lei, dac perioada de ntrziere este
cuprins ntre 16 i 30 de zile lucrtoare, i
cu amend de la 1.500 lei la 4.500 lei, dac
perioada de ntrziere depete 30 de zile
lucrtoare

88 Nerespectarea prevederilor referitoare la Art. 41 pct. 6 din Legea contabilitii Art. 42 alin. (1) din Legea contabilitii Amend de la 10.000 la 30.000 lei
obligaia
membrilor
organelor
de nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare
administraie, conducere i supraveghere completrile ulterioare
ale societii-mam de a ntocmi i de a
publica situaiile financiare anuale
consolidate

87 Nerespectarea prevederilor referitoare la Art. 41 pct. 5 din Legea contabilitii Art. 42 alin. (1) din Legea contabilitii Amend de la 400 la 5.000 lei
obligaia
membrilor
organelor
de nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare
administraie, conducere i supraveghere completrile ulterioare
de a ntocmi i de a publica situaiile
financiare anuale

86 Nerespectarea reglementrilor emise de Art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitii Art. 42 alin. (1) din Legea contabilitii
Ministerul Finanelor Publice, respectiv de nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare
instituiile cu atribuii de reglementare n completrile ulterioare
domeniul contabilitii prevzute la art. 4
alin. (3) din Legea contabilitii nr. 82/1991,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu privire la ntocmirea,
semnarea i depunerea n termenul legal la
unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor
Publice a situaiilor financiare anuale i,
dup caz, a situaiilor financiare anuale
consolidate, precum i a raportrilor
contabile

85 Nerespectarea reglementrilor emise de Art. 41 pct. 2 lit. c) din Legea contabilitii Art. 42 alin. (1) din Legea contabilitii Amend de la 300 la 4.000 lei
Ministerul Finanelor Publice, respectiv de nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
instituiile cu atribuii de reglementare n completrile ulterioare
completrile ulterioare
domeniul contabilitii prevzute la art. 4
alin. (3) din Legea contabilitii nr. 82/1991,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu privire la ntocmirea i utilizarea
documentelor justificative i contabile pentru
toate operaiunile efectuate, nregistrarea n
contabilitate a acestora n perioada la care
se refer, pstrarea i arhivarea acestora,
precum i reconstituirea documentelor
pierdute, sustrase sau distruse

84 Deinerea, cu orice titlu, de elemente de Art. 41 pct. 1 din Legea contabilitii Art. 42 alin. (1) din Legea contabilitii Amend de la 1.000 lei la 10.000 lei
natura activelor i datoriilor, precum i nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
efectuarea de operaiuni economico- completrile ulterioare
completrile ulterioare
financiare, fr s fie nregistrate n
contabilitate

K. Fapte care constituie contravenii potrivit Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

83 Tentativa infraciunilor prevzute la


art. 181183 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea i sancionarea
faptelor de corupie, cu modificrile i
completrile ulterioare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


17

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sanciunea

Sanciunea prevzut de lege

Amend de la 10.000 lei la 30.000 lei


Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup
caz,
suspendarea
activitii
operatorului economic, pe o durat de la o
lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.
Amend de la 10.000 lei la 30.000 lei
Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup caz, suspendarea activitii operatorului
economic, pe o durat de la o lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

91 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 5


alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor,
precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii
terorismului, republicat, cu modificrile
ulterioare

92 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 5


alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor,
precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii
terorismului, republicat, cu modificrile
ulterioare

L. Fapte care constituie contravenii potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum
i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare

90 Nedepunerea, potrivit Legii contabilitii Art. 41 pct. 8 din Legea contabilitii Art. 42 alin. (1) din Legea contabilitii Amend de la 2.000 la 5.000 lei
nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, a situaiilor completrile ulterioare
completrile ulterioare
financiare anuale, a situaiilor financiare
anuale consolidate, precum i a raportrilor
contabile

89 Nerespectarea obligaiei privind auditarea, Art. 41 pct. 7 din Legea contabilitii Art. 42 alin. (1) din Legea contabilitii Amend de la 30.000 la 40.000 lei
conform legii, a situaiilor financiare anuale nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
i a situaiilor financiare anuale consolidate completrile ulterioare
completrile ulterioare

Nr.
crt.

18
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

93 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 5


alin. (8) din Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor,
precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii
terorismului, republicat, cu modificrile
ulterioare

94 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 6


din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

95 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 5


alin. (3) teza a treia din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Amend de la 15.000 lei la 50.000 lei


Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;

Amend de la 10.000 lei la 30.000 lei


Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup
caz,
suspendarea
activitii
operatorului economic, pe o durat de la o
lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.

Amend de la 10.000 lei la 30.000 lei


Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup
caz,
suspendarea
activitii
operatorului economic, pe o durat de la o
lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.

d) blocarea contului bancar pe o durat de


la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


19

Amend de la 15.000 lei la 50.000 lei


Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup caz, suspendarea activitii operatorului
economic, pe o durat de la o lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea
nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

97 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 11


din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire i
combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

b) suspendarea avizului, acordului sau a


autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup
caz,
suspendarea
activitii
operatorului economic, pe o durat de la o
lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.

Sanciunea prevzut de lege

Amend de la 15.000 lei la 50.000 lei


Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup
caz,
suspendarea
activitii
operatorului economic, pe o durat de la o
lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.

Actul normativ care prevede sanciunea

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Actul normativ care prevede fapta

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Descrierea faptei

96 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 7


alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor,
precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii
terorismului, republicat, cu modificrile
ulterioare

Nr.
crt.

20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Amend de la 15.000 lei la 50.000 lei


Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup
caz,
suspendarea
activitii
operatorului economic, pe o durat de la o
lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.
Amend de la 15.000 lei la 50.000 lei
Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup
caz,
suspendarea
activitii
operatorului economic, pe o durat de la o
lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

98 Nerespectarea obligaiilor prevzute la


art. 12 din Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor,
precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii
terorismului, republicat, cu modificrile
ulterioare

99 Nerespectarea obligaiilor prevzute la


art. 13 din Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor,
precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii
terorismului, republicat, cu modificrile
ulterioare

d) blocarea contului bancar pe o durat de


la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


21

Amend de la 15.000 lei la 50.000 lei


Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup
caz,
suspendarea
activitii
operatorului economic, pe o durat de la o
lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.
Amend de la 15.000 lei la 50.000 lei
Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup caz, suspendarea activitii operatorului
economic, pe o durat de la o lun la 6 luni;

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

102 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 18


alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor,
precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii
terorismului, republicat, cu modificrile
ulterioare

Amend de la 15.000 lei la 50.000 lei


Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup
caz,
suspendarea
activitii
operatorului economic, pe o durat de la o
lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.

Sanciunea prevzut de lege

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Actul normativ care prevede sanciunea

101 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 15


din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire i
combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Actul normativ care prevede fapta

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Descrierea faptei

100 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 14


din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire i
combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Nr.
crt.

22
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Amend de la 15.000 lei la 50.000 lei


Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup
caz,
suspendarea
activitii
operatorului economic, pe o durat de la o
lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.
Amend de la 15.000 lei la 50.000 lei
Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup
caz,
suspendarea
activitii
operatorului economic, pe o durat de la o
lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

103 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 19


din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire i
combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

104 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 20


din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire i
combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

c) retragerea licenei sau a avizului pentru


anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


23

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Art. 28 alin. (2) i alin. (4) din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Actul normativ care prevede sanciunea

Amend de la 15.000 lei la 50.000 lei


Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup
caz,
suspendarea
activitii
operatorului economic, pe o durat de la o
lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.

Amend de la 15.000 lei la 50.000 lei


Persoanei juridice i se poate/pot aplica una
sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni
contravenionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup
caz,
suspendarea
activitii
operatorului economic, pe o durat de la o
lun la 6 luni;
c) retragerea licenei sau a avizului pentru
anumite operaiuni ori pentru activiti de
comer exterior, pe o durat de la o lun la
6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durat de
la 10 zile la o lun;
e) anularea avizului, acordului sau a
autorizaiei de exercitare a unei activiti;
f) nchiderea unitii.

Sanciunea prevzut de lege

107 Nedepunerea la termenele prevzute de Art. 219 alin. (1) lit. a) din Ordonana
lege a declaraiilor de nregistrare fiscal Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
sau de meniuni
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonana Amend de la 500 lei la 1.000 lei, pentru
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de persoanele fizice, i cu amend de la 1.000
procedur fiscal, republicat, cu lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
modificrile i completrile ulterioare

M. Fapte care constituie contravenii potrivit Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

106 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 24


din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire i
combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Actul normativ care prevede fapta

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002


pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu
modificrile ulterioare

Descrierea faptei

105 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 21


din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire i
combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare

Nr.
crt.

24
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Amend de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru


persoanele fizice, i cu amend de la
12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele
juridice

Amend de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru


persoanele fizice, i cu amend de la
12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele
juridice
Amend de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru
persoanele fizice, i cu amend de la
12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele
juridice

Art. 219 alin. (2) lit. c) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. c) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare
Art. 219 alin. (2) lit. c) din Ordonana
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (1) lit. e) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (1) lit. e) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

113 Neducerea la ndeplinire a msurilor


stabilite potrivit art. 80 alin. (4) din
Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal

114 Neducerea la ndeplinire a msurilor


stabilite potrivit art. 105 alin. (9) din
Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal

115 Nerespectarea obligaiilor prevzute la Art. 219 alin. (1) lit. f) din Ordonana
art. 53 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
privind Codul de procedur fiscal
modificrile i completrile ulterioare
Art. 219 alin. (1) lit. j) din Ordonana
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. c) din Ordonana Amend de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de persoanele fizice, i cu amend de la 12.000
procedur fiscal, republicat, cu modificrile lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice
i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (1) lit. e) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

112 Neducerea la ndeplinire a msurilor


stabilite potrivit art. 79 alin. (2) din
Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal

116 Nerespectarea de ctre bnci a obligaiilor


privind furnizarea informaiilor i a
obligaiilor de decontare prevzute de
Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal

Art. 219 alin. (2) lit. b) din Ordonana Amend de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de persoanele fizice, i cu amend de la 5.000
procedur fiscal, republicat, cu lei la 7.000 lei, pentru persoanele juridice
modificrile i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (1) lit. d) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

111 Nerespectarea obligaiei prevzute la


art. 105 alin. (8) din Ordonana Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal

Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonana Amend de la 500 lei la 1.000 lei, pentru
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de persoanele fizice, i amend de la 1.000 lei
procedur fiscal, republicat, cu la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
modificrile i completrile ulterioare

Amend de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru


persoanele fizice, i cu amend de la
25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele
juridice

Art. 219 alin. (2) lit. a) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

110 Nerespectarea obligaiei prevzute la art. 57 Art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonana
alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
privind Codul de procedur fiscal
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Amend de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru


persoanele fizice, i cu amend de la
25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele
juridice

Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonana Amend de la 500 lei la 1.000 lei, pentru
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de persoanele fizice, i cu amend de la 1.000
procedur fiscal, republicat, cu lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
modificrile i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. a) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (1) lit. b) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

109 Nerespectarea obligaiilor prevzute la Art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonana
art. 56 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
privind Codul de procedur fiscal
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

108 Nendeplinirea la termen a obligaiilor de


declarare prevzute de lege, a bunurilor i
veniturilor impozabile sau, dup caz, a
impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor
sume, precum i orice informaii n legtur
cu impozitele, taxele, contribuiile, bunurile
i veniturile impozabile, dac legea prevede
declararea acestora

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


25

Art. 219 alin. (2) lit. e), f) i g) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (1) lit. n) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

121 Reinerea i nevrsarea n totalitate, de


ctre pltitorii obligaiilor fiscale, a sumelor
reprezentnd impozite i contribuii cu
reinere la surs, dac nu sunt svrite n
astfel de condiii nct, potrivit legii, s fie
considerate infraciuni

Art. 219 alin. (1) lit. p) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. e), f) i g) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Amend de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru


persoanele fizice, i amend de la 4.000 lei
la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dac
obligaiile fiscale sustrase la plat sunt de
pn la 50.000 lei inclusiv. Amend de la
4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice,
i amend de la 12.000 lei la 14.000 lei,
pentru persoanele juridice, dac obligaiile
fiscale sustrase la plat sunt cuprinse ntre
50.000 lei i 100.000 lei inclusiv.

Amend de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru


persoanele fizice, i amend de la 4.000 lei
la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dac
obligaiile fiscale sustrase la plat sunt de
pn la 50.000 lei inclusiv. Amend de la
4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice,
i amend de la 12.000 lei la 14.000 lei,
pentru persoanele juridice, dac obligaiile
fiscale sustrase la plat sunt cuprinse ntre
50.000 lei i 100.000 lei inclusiv.
Amend de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru
persoanele fizice, i amend de la 25.000
lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice,
dac obligaiile fiscale sustrase la plat sunt
mai mari de 100.000 lei.
120 Nereinerea, potrivit legii, de ctre pltitorii Art. 219 alin. (1) lit. o) din Ordonana Art. 219 alin. (2) lit. e), f) i g) din Ordonana Amend de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru
obligaiilor fiscale, a sumelor reprezentnd Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de persoanele fizice, i amend de la 4.000 lei
impozite i contribuii cu reinere la surs
procedur fiscal, republicat, cu procedur fiscal, republicat, cu la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dac
modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
obligaiile fiscale sustrase la plat sunt de
pn la 50.000 lei inclusiv. Amend de la
4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele
fizice, i amend de la 12.000 lei la 14.000
lei, pentru persoanele juridice, dac
obligaiile fiscale sustrase la plat sunt
cuprinse ntre 50.000 lei i 100.000 lei
inclusiv.
Amend de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru
persoanele fizice, i amend de la 25.000
lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice,
dac obligaiile fiscale sustrase la plat sunt
mai mari de 100.000 lei.

Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonana Amend de la 500 lei la 1.000 lei, pentru
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de persoanele fizice, i amend de la 1.000 lei
procedur fiscal, republicat, cu la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
modificrile i completrile ulterioare

Sanciunea prevzut de lege

Art. 219 alin. (1) lit. m) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Actul normativ care prevede sanciunea

118 Refuzul debitorului supus executrii silite de


a preda bunurile organului de executare
spre a fi sechestrate sau de a le pune la
dispoziie acestuia pentru a fi identificate i
evaluate
119 Refuzul de a prezenta organului financiarfiscal bunurile materiale supuse impozitelor,
taxelor, contribuiilor datorate bugetului
general consolidat, n vederea stabilirii
realitii declaraiei fiscale

Actul normativ care prevede fapta

Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonana Amend de la 500 lei la 1.000 lei, pentru
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de persoanele fizice, i amend de la 1.000 lei
procedur fiscal, republicat, cu la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
modificrile i completrile ulterioare

Descrierea faptei

117 Nerespectarea obligaiilor ce i revin terului Art. 219 alin. (1) lit. k) din Ordonana
poprit, potrivit Ordonanei Guvernului nr. Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
92/2003 privind Codul de procedur fiscal procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Nr.
crt.

26
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Amend de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru


persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice
Amend de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru
persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice

Amend de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru


persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice

124 Nedepunerea de ctre contribuabil/pltitor Art. 336 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015
la termenele prevzute de lege a privind Codul de procedur fiscal, cu privind Codul de procedur fiscal, cu
declaraiilor de nregistrare fiscal, de modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
radiere a nregistrrii fiscale sau de meniuni

125 Nendeplinirea de ctre contribuabil/pltitor la Art. 336 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015
termen a obligaiilor de declarare prevzute privind Codul de procedur fiscal, cu privind Codul de procedur fiscal, cu
de lege, a bunurilor i veniturilor impozabile modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
sau, dup caz, a impozitelor, taxelor,
contribuiilor i a altor sume, precum i orice
informaii n legtur cu impozitele, taxele,
contribuiile, bunurile i veniturile impozabile,
dac legea prevede declararea acestora

126 Nerespectarea de ctre contribuabil/pltitor, Art. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015 Art. 336 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015
precum i de persoanele cu care acesta are privind Codul de procedur fiscal, cu privind Codul de procedur fiscal, cu
sau a avut raporturi economice sau juridice a modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
obligaiei de a pune la dispoziia organului
fiscal registre, evidene, documente de afaceri
i orice alte nscrisuri la locul indicat de organul
fiscal potrivit art. 64 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedur fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare

N. Fapte care constituie contravenii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. i) din Ordonana Amend de la 10.000 lei la 50.000 lei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (1) lit. s) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

123 Nerespectarea obligaiei prevzute la


art. 1091 alin. (51) din Ordonana Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal

Amend de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru


persoanele fizice, i amend de la 4.000 lei
la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dac
obligaiile fiscale sustrase la plat sunt de
pn la 50.000 lei inclusiv. Amend de la
4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele
fizice, i amend de la 12.000 lei la 14.000
lei, pentru persoanele juridice, dac
obligaiile fiscale sustrase la plat sunt
cuprinse ntre 50.000 lei i 100.000 lei
inclusiv.
Amend de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru
persoanele fizice, i amend de la 25.000
lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice,
dac obligaiile fiscale sustrase la plat sunt
mai mari de 100.000 lei.

Art. 219 alin. (2) lit. e), f) i g) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 219 alin. (1) lit. r) din Ordonana


Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

122 Refuzul de a ndeplini obligaia prevzut la


art. 52 alin. (1) din Ordonana Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal

Amend de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru


persoanele fizice, i amend de la 25.000 lei
la 27.000 lei, pentru persoanele juridice,
dac obligaiile fiscale sustrase la plat sunt
mai mari de 100.000 lei.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


27

Amend de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru


persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice
Amend de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru
persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice

Amend de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru


persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice

Amend de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru


persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice
Amend de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru
persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice

129 Nerespectarea de ctre contribuabil/pltitor Art. 336 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 207/2015 Art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015
a obligaiei de a pstra, precum i a privind Codul de procedur fiscal, cu privind Codul de procedur fiscal, cu
obligaiei de a prezenta organului fiscal modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
datele arhivate n format electronic i
aplicaiile informatice cu ajutorul crora le-a
generat, potrivit art. 109 alin. (4) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea


nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea


nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

130 Nendeplinirea msurilor dispuse n Art. 336 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 207/2015
termenele i condiiile stabilite de organul de privind Codul de procedur fiscal, cu
inspecie fiscal potrivit art. 118 alin. (8) din modificrile i completrile ulterioare
Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedur fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare

131 Nefurnizarea la termen de ctre Art. 336 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 207/2015
contribuabil/pltitor a informaiilor periodice privind Codul de procedur fiscal, cu
solicitate de organul fiscal potrivit art. 59 din modificrile i completrile ulterioare
Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedur fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare

132 Nerespectarea de ctre instituiile de credit Art. 336 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 207/2015 Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015
a oricrei obligaii privind furnizarea privind Codul de procedur fiscal, cu privind Codul de procedur fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare
informaiilor potrivit art. 61 din Legea modificrile i completrile ulterioare
nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

Amend de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru


persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice

Sanciunea prevzut de lege

Art. 336 alin. (1) lit. d) din Legea Art. 336 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015
nr. 207/2015 privind Codul de procedur privind Codul de procedur fiscal, cu
fiscal, cu modificrile i completrile modificrile i completrile ulterioare
ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. a) din Legea


nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

Actul normativ care prevede sanciunea

128 Nerespectarea de ctre contribuabil/pltitor


a obligaiei prevzute la art. 118 alin. (7) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedur fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare

Actul normativ care prevede fapta

Art. 336 alin. (1) lit. c) din Legea


nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

Descrierea faptei

127 Nerespectarea de ctre contribuabil/pltitor


a obligaiei prevzute la art. 65 alin. (3) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedur fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare

Nr.
crt.

28
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Amend de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru


persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice
Amend de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru
persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice
Amend de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru
persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice
Amend de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru
persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice
Amend de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru
persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice
Amend de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru
persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice, dac obligaiile fiscale
sustrase la plat sunt de pn la 50.000 lei
inclusiv. Amend de la 12.000 lei la 14.000
lei pentru persoanele juridice ncadrate n
categoria contribuabililor mijlocii i mari i
cu amend de la 4.000 lei la 6.000 lei,
pentru celelalte persoane juridice, precum
i pentru persoanele fizice, dac obligaiile
fiscale sustrase la plat sunt cuprinse ntre
50.000 lei i 100.000 lei inclusiv. Amend de
la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele

133 Nerespectarea de ctre bnci a obligaiilor Art. 336 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 207/2015 Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015
de decontare prevzute la art. 172 din privind Codul de procedur fiscal, cu privind Codul de procedur fiscal, cu
Legea nr. 207/2015 privind Codul de modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
procedur fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare

134 Nerespectarea de ctre orice entitate a Art. 336 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 207/2015 Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015
obligaiei privind furnizarea informaiilor, privind Codul de procedur fiscal, cu privind Codul de procedur fiscal, cu
potrivit art. 61 din Legea nr. 207/2015 modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
privind Codul de procedur fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare

135 Nerespectarea obligaiilor ce-i revin terului Art. 336 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 207/2015 Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015
poprit, potrivit art. 236 alin. (9)(11) din privind Codul de procedur fiscal, cu privind Codul de procedur fiscal, cu
Legea nr. 207/2015 privind Codul de modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
procedur fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare

136 Refuzul debitorului supus executrii silite de Art. 336 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 207/2015 Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015
a preda bunurile organului de executare privind Codul de procedur fiscal, cu privind Codul de procedur fiscal, cu
silit spre a fi sechestrate sau de a le pune modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
la dispoziie acestuia pentru a fi identificate
i evaluate

137 Refuzul contribuabilului/pltitorului de a Art. 336 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 207/2015 Art. 336 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015
prezenta organului fiscal bunurile materiale privind Codul de procedur fiscal, cu privind Codul de procedur fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare
supuse impozitelor, taxelor, contribuiilor modificrile i completrile ulterioare
sociale, n vederea stabilirii realitii
declaraiei fiscale

138 Nereinerea, potrivit legii, de ctre pltitorii Art. 336 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 207/2015 Art. 336 alin. (2) lit. f), g) i h) din Legea
obligaiilor fiscale, a sumelor reprezentnd privind Codul de procedur fiscal, cu nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
modificrile i completrile ulterioare
impozite i contribuii cu reinere la surs
ulterioare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


29

Amend de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru


persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice

Art. 336 alin. (2) lit. e) din Legea


nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. r) din Legea


nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. s) din Legea Art. 336 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 207/2015 Amend de la 10.000 lei la 50.000 lei
nr. 207/2015 privind Codul de procedur privind Codul de procedur fiscal, cu
fiscal, cu modificrile i completrile modificrile i completrile ulterioare
ulterioare

140 Nerespectarea de ctre contribuabil/pltitor


sau persoana mputernicit de acesta,
precum i nerespectarea de ctre
persoanele cu care contribuabilul/pltitorul
are sau a avut raporturi economice sau
juridice, a obligaiei de a furniza organului
fiscal informaiile necesare determinrii
strii de fapt fiscale potrivit art. 58 alin. (1)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedur fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare

141 Nerespectarea de ctre persoana supus


verificrii situaiei fiscale personale a
obligaiei de a depune declaraia de
patrimoniu i de venituri, potrivit art. 138
alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedur fiscal, cu modificrile
i completrile ulterioare

juridice ncadrate n categoria contribuabililor


mijlocii i mari i cu amend de la 6.000 lei
la 8.000 lei, pentru celelalte persoane
juridice, precum i pentru persoanele fizice,
dac obligaiile fiscale sustrase la plat sunt
mai mari de 100.000 lei.

Sanciunea prevzut de lege

Amend de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru


persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice, dac obligaiile fiscale
sustrase la plat sunt de pn la 50.000 lei
inclusiv.
Amend de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru
persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend de
la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice, dac obligaiile fiscale
sustrase la plat sunt cuprinse ntre 50.000 lei
i 100.000 lei inclusiv.
Amend de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru
persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend de
la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice, dac obligaiile fiscale
sustrase la plat sunt mai mari de 100.000 lei.

Actul normativ care prevede sanciunea

Art. 336 alin. (2) lit. f), g) i h) din Legea


nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

Actul normativ care prevede fapta

Art. 336 alin. (1) lit. p) din Legea


nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

Descrierea faptei

139 Reinerea i nevrsarea n totalitate, de


ctre pltitorii obligaiilor fiscale, a sumelor
reprezentnd impozite i contribuii cu
reinere la surs

Nr.
crt.

30
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 337 alin. (1) lit. a) din Legea


nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 337 alin. (2) lit. a) din Legea Amend de la 1.000 lei la 5.000 lei
nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

150 Nerespectarea obligaiilor prevzute la Art. 2213 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 Art. 2213 alin. (1) i alin. (5) din Legea Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei.
art. 20626 alin. (1) lit. f) i i) din Legea privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu Autoritatea competent poate revoca, la
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei.


Autoritatea competent poate suspenda, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.
149 Nerestituirea n vederea distrugerii a Art. 2213 alin. (1) lit. e) din Legea Art. 2213 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei
marcajelor neutilizate n termenul prevzut nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
n titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
Codul fiscal unitii specializate pentru
tiprirea acestora

148 Refuzul operatorilor economici de a prelua Art. 2213 alin. (1) lit. d) din Legea Art. 2213 alin. (1) i alin. (4) din Legea
i de a distruge cantitile confiscate de nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
tutun prelucrat, n condiiile prevzute n modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal

Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei.


Autoritatea competent poate revoca, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.
3
3
147 Schimbarea
destinaiei
produselor Art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea Art. 221 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei
accizabile deplasate n regim suspensiv de nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
accize cu nerespectarea condiiilor modificrile i completrile ulterioare
prevzute de lege

146 Neanunarea autoritii competente n Art. 2213 alin. (1) lit. b) din Legea Art. 2213 alin. (1) i alin. (5) din Legea
termenul legal, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, despre modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
modificrile aduse datelor iniiale avute n
vedere la eliberarea autorizaiei

145 Nedepunerea la termenele prevzute de Art. 2213 alin. (1) lit. a) din Legea Art. 2213 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei
lege sau depunerea cu date incomplete ori nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
nereale a situaiilor de raportare modificrile i completrile ulterioare
reglementate n titlul VII din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

O. Fapte care constituie contravenii potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare

144 Nedepunerea la termenele prevzute de


lege
a
declaraiilor
recapitulative
reglementate de normele din Codul fiscal
privind taxa pe valoarea adugat

Amend de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru


persoanele juridice ncadrate n categoria
contribuabililor mijlocii i mari i cu amend
de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru
persoanele fizice

Art. 336 alin. (1) lit. ) din Legea Art. 336 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 207/2015 Amend de la 1.000 lei la 5.000 lei
nr. 207/2015 privind Codul de procedur privind Codul de procedur fiscal, cu
fiscal, cu modificrile i completrile modificrile i completrile ulterioare
ulterioare

143 Netransmiterea, de ctre instituiile Art. 336 alin. (1) lit. ) din Legea nr. 207/2015 Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015
financiare, la termenul prevzut de lege a privind Codul de procedur fiscal, cu privind Codul de procedur fiscal, cu
informaiilor prevzute la art. 62 din Legea modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, sau transmiterea de informaii
incorecte ori incomplete

142 Efectuarea de operaiuni intracomunitare de


ctre persoanele care au obligaia nscrierii
n Registrul operatorilor intracomunitari fr
a fi nscrise, conform legii, n acest registru

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


31

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i confiscarea produselor, iar n situaia
cnd acestea au fost vndute, confiscarea
sumelor rezultate din aceast vnzare

154 Nerespectarea prevederilor art. 20669 Art. 2213 alin. (2) lit. c1) din Legea Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
alin. (132) i (133), din Legea nr. 571/2003 nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
privind Codul fiscal, dac fapta nu a fost modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
svrit astfel nct s constituie infraciune

157 Neefectuarea, prin uniti bancare, a Art. 2213 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
decontrilor ntre operatorii economici pltitori privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
de accize i operatorii economici cumprtori completrile ulterioare
completrile ulterioare
de produse accizabile, ca persoane juridice
ce desfoar operaiuni cu produse
accizabile, cu excepiile prevzute n titlul VII
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

156 Neutilizarea documentelor fiscale prevzute Art. 2213 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
n titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i precum i confiscarea produselor, iar n
completrile ulterioare
situaia cnd acestea au fost vndute,
completrile ulterioare
Codul fiscal
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

155 Nenscrierea distinct n facturi i n avize Art. 2213 alin. (2) lit. d) din Legea Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
de nsoire a valorii accizelor sau a nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
impozitului la ieiul din producia intern, n modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
cazurile prevzute n titlul VII din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

153 Practicarea, cu excepia situaiilor prevzute Art. 2213 alin. (2) lit. c) din Legea Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
de lege, de ctre productori, importatori, nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
operatori economici care realizeaz achiziii modificrile i completrile ulterioare
intracomunitare sau de ctre persoane care
comercializeaz, sub orice form, de preuri
de vnzare mai mici dect costurile
ocazionate de producerea, importul sau
desfacerea produselor accizabile vndute,
la care se adaug acciza i taxa pe valoarea
adugat, dac fapta nu a fost svrit
astfel nct s constituie infraciune

Sanciunea prevzut de lege

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i cu:
confiscarea produselor, iar n situaia
cnd acestea au fost vndute, confiscarea
sumelor rezultate din aceast vnzare;
suspendarea activitii de comercializare
a produselor accizabile pe o perioad de
13 luni, n cazul comercianilor n sistem
angro i/sau en detail.

Actul normativ care prevede sanciunea

152 Deinerea n afara antrepozitului fiscal sau Art. 2213 alin. (2) lit. b) din Legea Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
comercializarea pe teritoriul Romniei a nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
produselor accizabile supuse marcrii, modificrile i completrile ulterioare
potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, fr a fi marcate sau
marcate necorespunztor ori cu marcaje
false sub limitele prevzute la art. 2961
alin. (1) lit. l) din titlul IX1 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Actul normativ care prevede fapta

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i cu confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

Descrierea faptei

151 Deinerea de produse accizabile n afara Art. 2213 alin. (2) lit. a) din Legea Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
unui regim suspensiv de accize pentru care nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
accizele nu au fost percepute n modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
conformitate cu titlul VII din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Nr.
crt.

32
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei.


Autoritatea competent poate suspenda, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare
Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

161 Primirea produselor accizabile n regim Art. 2213 alin. (2) lit. j) din Legea Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
suspensiv de accize cu nerespectarea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
cerinelor prevzute n titlul VII din Legea modificrile i completrile ulterioare
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

162 Comercializarea n vrac i utilizarea ca Art. 2213 alin. (2) lit. k) din Legea Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
materie prim pentru fabricarea buturilor nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
alcoolice a alcoolului etilic cu concentraia modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
alcoolic sub 96,00% n volum

164 Denaturarea alcoolului etilic i a altor Art. 2213 alin. (2) lit. m) din Legea Art. 2213 alin. (3) i alin. (4) din Legea
produse alcoolice cu nerespectarea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
condiiilor i procedurilor prevzute n modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare.
Autoritatea competent poate suspenda, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

163 Fabricarea de alcool sanitar de ctre alte Art. 2213 alin. (2) lit. l) din Legea Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
persoane dect antrepozitarii autorizai nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i precum i confiscarea produselor, iar n
modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
situaia cnd acestea au fost vndute,
pentru producia de alcool etilic
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i:
confiscarea produselor, iar n situaia
cnd acestea au fost vndute, confiscarea
sumelor rezultate din aceast vnzare;
confiscarea cisternelor, recipientelor i
mijloacelor de transport utilizate n
transportul produselor accizabile.

160 Transportul de produse accizabile n regim Art. 2213 alin. (2) lit. i) din Legea Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
suspensiv de accize care nu este acoperit nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
de documentul administrativ electronic sau, modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
dup caz, de un alt document utilizat pentru
acest regim prevzut n titlul VII din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal ori cu
nerespectarea procedurii n cazul n care
sistemul informatizat este indisponibil la
expediie

159 Nesesizarea autoritii competente n cazul Art. 2213 alin. (2) lit. h) din Legea Art. 2213 alin. (3) i alin. (4) din Legea Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
deteriorrii sigiliilor aplicate de ctre aceasta nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu precum i oprirea activitii de producie a
modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
produselor accizabile prin sigilarea
instalaiei, n cazul productorilor.
Autoritatea competent poate suspenda, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

158 Amplasarea mijloacelor de msurare a Art. 2213 alin. (2) lit. g) din Legea Art. 2213 alin. (3) i alin. (4) din Legea
produciei i a concentraiei alcoolice pentru nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare
alcool etilic i distilate n alte locuri dect modificrile i completrile ulterioare
cele prevzute expres n titlul VII din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


33

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sanciunea

Sanciunea prevzut de lege

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i oprirea activitii de producie a
produselor accizabile prin sigilarea
instalaiei, n cazul productorilor.
Autoritatea competent poate suspenda, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

168 Nerespectarea procedurii privind sigilarea i Art. 2213 alin. (2) lit. p) din Legea Art. 2213 alin. (3) i alin. (4) din Legea
desigilarea instalaiilor de fabricaie a nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
alcoolului i distilatelor, prevzut n titlul VII modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

170 Vnzarea de igarete, de ctre orice Art. 2213 alin. (2) lit. q1) din Legea Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
persoan, ctre persoane fizice, la un pre nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
mai mic dect preul de vnzare cu modificrile i completrile ulterioare
amnuntul declarat

169 Vnzarea igaretelor de ctre orice Art. 2213 alin. (2) lit. q) din Legea Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
persoan la un pre ce depete preul de nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
modificrile i completrile ulterioare
vnzare cu amnuntul declarat
completrile ulterioare

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i:
confiscarea produselor, iar n situaia
cnd acestea au fost vndute, confiscarea
sumelor rezultate din aceast vnzare;
oprirea activitii de producie a
produselor accizabile prin sigilarea
instalaiei, n cazul productorilor.
Autoritatea competent poate suspenda, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

167 Circulaia i comercializarea n vrac a Art. 2213 alin. (2) lit. o) din Legea Art. 2213 alin. (3) i alin. (4) din Legea
alcoolului etilic rafinat i a distilatelor n alte nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
scopuri dect cele expres prevzute n modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal

166 Utilizarea alcoolului scutit de la plata Art. 2213 alin. (2) lit. n1) din Legea Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
accizelor ntr-un alt scop dect cel pentru nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
care a fost acordat scutirea
modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare

165 Comercializarea n vrac, pe piaa naional, Art. 2213 alin. (2) lit. n) din Legea Art. 2213 alin. (3) i alin. (4) din Legea Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu precum i:
a alcoolului sanitar
modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
confiscarea produselor, iar n situaia
cnd acestea au fost vndute, confiscarea
sumelor rezultate din aceast vnzare;
oprirea activitii de producie a
produselor accizabile prin sigilarea
instalaiei, n cazul productorilor.
Autoritatea competent poate suspenda, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

Nr.
crt.

34
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i:
confiscarea produselor, iar n situaia
cnd acestea au fost vndute, confiscarea
sumelor rezultate din aceast vnzare;
suspendarea activitii de comercializare
a produselor accizabile pe o perioad de
13 luni, n cazul comercianilor n sistem
angro i/sau en detail.
Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
precum i:
confiscarea produselor, iar n situaia
cnd acestea au fost vndute, confiscarea
sumelor rezultate din aceast vnzare;
suspendarea activitii de comercializare
a produselor accizabile pe o perioad de
13 luni, n cazul comercianilor n sistem
angro i/sau en detail.
Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

173 Desfurarea activitilor de comercializare Art. 2213 alin. (2) lit. ) din Legea nr. 571/2003 Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
n sistem angro i/sau en detail a produselor privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
energetice benzine, motorine, petrol completrile ulterioare
lampant i gaz petrolier lichefiat cu
nerespectarea obligaiilor prevzute n
acest sens n titlul VII din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

174 Comercializarea, prin pompele staiilor de Art. 2213 alin. (2) lit. t) din Legea nr. 571/2003 Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
distribuie, a altor produse energetice dect privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
cele din categoria gazelor petroliere completrile ulterioare
completrile ulterioare
lichefiate, benzinelor i motorinelor,
petrolului lampant, precum i a
biocombustibililor,
care
corespund
standardelor naionale de calitate

175 Valorificarea produselor accizabile ntr-un Art. 2213 alin. (2) lit. ) din Legea nr. 571/2003 Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
antrepozit fiscal pentru care autorizaia a privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
fost revocat sau anulat, fr notificarea completrile ulterioare
completrile ulterioare
autoritii competente cu privire la virarea
accizelor la bugetul de stat

176 Vnzarea cu amnuntul din antrepozitul Art. 2213 alin. (2) lit. u) din Legea nr.571/2003 Art. 2213 alin. (3) i alin. (5) din Legea Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
fiscal a produselor accizabile, cu excepiile privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu precum i confiscarea produselor, iar n
prevzute de lege
completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare.
Autoritatea competent poate revoca, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i:
confiscarea produselor, iar n situaia
cnd acestea au fost vndute, confiscarea
sumelor rezultate din aceast vnzare;
suspendarea activitii de comercializare
a produselor accizabile pe o perioad de
13 luni, n cazul comercianilor n sistem
angro i/sau en detail.

172 Desfurarea activitilor de distribuie i Art. 2213 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 571/2003 Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
comercializare angro a buturilor alcoolice privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
i tutunului prelucrat cu nerespectarea completrile ulterioare
completrile ulterioare
obligaiilor i condiiilor prevzute n titlul VII
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

171 Vnzarea de ctre orice persoan a Art. 2213 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 571/2003 Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
igaretelor pentru care nu s-au stabilit i privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i precum i confiscarea produselor, iar n
declarat preuri de vnzare cu amnuntul completrile ulterioare
completrile ulterioare
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


35

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sanciunea

Sanciunea prevzut de lege

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea


competent poate revoca, la propunerea
organului de control, autorizaia de antrepozit
fiscal, destinatar nregistrat, expeditor
nregistrat sau importator autorizat, dup caz.

183 Nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (1) Art. 449 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei
lit. l), din Legea nr. 227/2015 privind Codul privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
fiscal, cu modificrile i completrile completrile ulterioare
completrile ulterioare
ulterioare

182 Vnzarea cu amnuntul din antrepozitul Art. 449 alin. (1) lit. b) din Legea Art. 449 alin. (1) i alin. (5) din Legea
fiscal a produselor accizabile, cu excepiile nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
prevzute de lege, potrivit art. 362 alin. (6) modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare

181 Producerea de vinuri linitite, sub limita de Art. 449 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei
1.000 hl de vinuri linitite pe an, fr privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
nregistrarea la autoritatea vamal teritorial completrile ulterioare
completrile ulterioare
potrivit art. 362 alin. (3) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare

P. Fapte care constituie contravenii potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare

180 ntocmirea studiilor prevzute la art. 2067 Art. 2213 alin. (2) lit. y) din Legea nr. 571/2003 Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
alin. (61) lit. c) sau a referatelor prevzute la privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
art. 20622 alin. (31) din Legea nr. 571/2003 completrile ulterioare
privind Codul fiscal, cu date inexacte ori
incorecte i care au influene fiscale, dac
fapta nu a fost svrit astfel nct s
constituie infraciune.

179 Producerea de vinuri linitite, sub limita de Art. 2213 alin. (2) lit. x) din Legea nr. 571/2003 Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
1.000 hl de vinuri linitite pe an, fr privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
nregistrarea la autoritatea vamal teritorial completrile ulterioare

178 Deinerea n scopuri comerciale, cu Art. 2213 alin. (2) lit. w) din Legea nr. 571/2003 Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
nendeplinirea cerinelor prevzute n privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind completrile ulterioare
Codul fiscal, a produselor accizabile care au
fost deja eliberate pentru consum ntr-un alt
stat membru

177 Achiziionarea produselor accizabile de la Art. 2213 alin. (2) lit. v) din Legea nr. 571/2003 Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
persoane care desfoar activiti de privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
distribuie i comercializare angro a completrile ulterioare
completrile ulterioare
buturilor alcoolice i tutunului prelucrat,
respectiv comercializare n sistem angro a
produselor energetice benzine, motorine,
petrol lampant i gaz petrolier lichefiat i
care nu respect condiiile sau obligaiile
prevzute la art. 20669 alin. (2) i (4) din
titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, dup caz

Nr.
crt.

36
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei.


Autoritatea competent poate revoca, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.
Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei.
Autoritatea competent poate revoca, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

188 Nerespectarea prevederilor art. art. 375 Art. 449 alin. (1) lit. d) din Legea Art. 449 alin. (1) i alin. (5) din Legea
alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
Codul fiscal, cu modificrile i completrile modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
ulterioare

189 Nerespectarea prevederilor art. art. 383 Art. 449 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (1) i alin. (5) din Legea
alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
Codul fiscal, cu modificrile i completrile completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
ulterioare

Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei.


Autoritatea competent poate revoca, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.
Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei.
Autoritatea competent poate revoca, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

191 Nerespectarea obligaiilor prevzute la Art. 449 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (1) i alin. (5) din Legea
art. 367 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare

192 Nerespectarea obligaiilor prevzute la Art. 449 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (1) i alin. (5) din Legea
art. 367 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare

190 Nerespectarea prevederilor art. 391 alin. (2) Art. 449 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (1) i alin. (5) din Legea Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei.
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu Autoritatea competent poate revoca, la
propunerea organului de control, autorizaia
modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
cu modificrile i completrile ulterioare
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei.


Autoritatea competent poate revoca, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

187 Nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (1) Art. 449 alin. (1) lit. d) din Legea Art. 449 alin. (1) i alin. (5) din Legea
lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
fiscal, cu modificrile i completrile modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
ulterioare

186 Nerespectarea prevederilor art. 391 alin. (3) Art. 449 alin. (1) lit. c) din Legea Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
cu modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare

185 Nerespectarea prevederilor art. 383 alin. (3) Art. 449 alin. (1) lit. c) din Legea Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
cu modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare

184 Nerespectarea prevederilor art. 375 alin. (1) Art. 449 alin. (1) lit. c) din Legea Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei
lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
fiscal, cu modificrile i completrile modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
ulterioare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


37

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sanciunea

Sanciunea prevzut de lege

Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei.


Autoritatea competent poate suspenda, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

200 Vnzarea igaretelor de ctre orice Art. 449 alin. (2) lit. b) din Legea Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015
persoan la un pre ce depete preul de nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
vnzare cu amnuntul declarat potrivit modificrile i completrile ulterioare
art. 343 alin. (10) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

199 Vnzarea de ctre orice persoan a Art. 449 alin. (2) lit. a) din Legea Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
igaretelor pentru care nu s-au stabilit i nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
declarat preuri de vnzare cu amnuntul modificrile i completrile ulterioare
potrivit art. 343 alin. (9) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare

198 Refuzul operatorilor economici de a prelua Art. 449 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (1) i alin. (4) din Legea
i de a distruge cantitile confiscate de privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
tutun prelucrat, n condiiile prevzute la completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
art. 431 alin. (1)(3) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare

197 Nerespectarea prevederilor art. 429 alin. (5) Art. 449 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
completrile ulterioare

196 Nerespectarea prevederilor art. 426 alin. (5) Art. 449 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
completrile ulterioare

195 Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (3) Art. 449 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei
i art. 430 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
completrile ulterioare

194 Nerespectarea prevederilor art. 424 alin. (6) Art. 449 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
completrile ulterioare

193 Primirea produselor accizabile n regim Art. 449 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 2.000 lei la 5.000 lei
suspensiv de accize cu nerespectarea privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
cerinelor prevzute la art. 404 alin. (1) din completrile ulterioare
completrile ulterioare
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare

Nr.
crt.

38
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 449 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
completrile ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
completrile ulterioare

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i oprirea activitii de producie a
produselor accizabile prin sigilarea instalaiei,
n cazul productorilor. Autoritatea
competent poate suspenda, la propunerea
organului de control, autorizaia de antrepozit
fiscal, destinatar nregistrat, expeditor
nregistrat sau importator autorizat, dup caz.

208 Nerespectarea prevederilor art. 397 alin. (3) Art. 449 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
completrile ulterioare
cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

207 Nesesizarea autoritii competente n cazul Art. 449 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (3) i alin. (4) din Legea
deteriorrii sigiliilor aplicate potrivit art. 367 privind Codul fiscal, cu modificrile i nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind completrile ulterioare
Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

206 Nerespectarea prevederilor art. 362 alin. (7) Art. 449 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
completrile ulterioare
completrile ulterioare
cu modificrile i completrile ulterioare
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

205 Nerespectarea prevederilor art. 362 alin. (1) Art. 449 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i precum i confiscarea produselor, iar n
cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
completrile ulterioare
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

204 Nerespectarea prevederilor art. 357 din Art. 449 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 Art. 449, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
completrile ulterioare

203 Nerespectarea prevederilor art. 356 alin. (2) Art. 449 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 Art. 449, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
completrile ulterioare

201 Vnzarea de igarete de ctre orice


persoan ctre persoane fizice la un pre
mai mic dect preul de vnzare cu
amnuntul declarat potrivit art. 343 alin. (11)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare
202 Valorificarea produselor accizabile ntr-un
antrepozit fiscal pentru care autorizaia a
expirat, a fost revocat sau anulat, fr
plata accizelor la bugetul de stat, potrivit
art. 344 alin. (2) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015
39

212 Nerespectarea prevederilor art. 428 alin. (3) Art. 449 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
completrile ulterioare
completrile ulterioare
cu modificrile i completrile ulterioare
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare
213 Nerespectarea prevederilor art. 435 alin. (1) Art. 449 alin. (2) lit. m) din Legea Art. 449 alin. (3) i alin. (4) din Legea Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
modificrile i completrile ulterioare
modificrile i completrile ulterioare
cu modificrile i completrile ulterioare
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare i oprirea activitii de producie a
produselor accizabile prin sigilarea
instalaiei, n cazul productorilor.
Autoritatea competent poate suspenda, la
propunerea organului de control, autorizaia
de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat,
expeditor nregistrat sau importator
autorizat, dup caz.

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare i suspendarea activitii de
comercializare a produselor accizabile pe o
perioad de 13 luni, n cazul
comercianilor n sistem angro i/sau en
dtail

211 Deinerea n afara antrepozitului fiscal sau Art. 449 alin. (2) lit. k) din Legea Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015
comercializarea pe teritoriul Romniei a nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu privind Codul fiscal, cu modificrile i
produselor accizabile supuse marcrii, modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
potrivit prevederilor art. 421 alin. (3) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, fr a
fi marcate sau marcate necorespunztor ori
cu marcaje false sub limitele prevzute la
art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare

Sanciunea prevzut de lege

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

Actul normativ care prevede sanciunea

210 Deinerea n scopuri comerciale, cu Art. 449 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015
nendeplinirea condiiei prevzute la art. 414 privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind completrile ulterioare
completrile ulterioare
Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, a produselor accizabile care au
fost deja eliberate pentru consum ntr-un alt
stat membru

Actul normativ care prevede fapta

Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,


precum i confiscarea produselor, iar n
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare i confiscarea cisternelor,
recipientelor i mijloacelor de transport
utilizate n transportul produselor accizabile

Descrierea faptei

209 Transportul de produse accizabile n regim Art. 449 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015
suspensiv de accize care nu este acoperit privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
de documentul administrativ electronic sau, completrile ulterioare
completrile ulterioare
dup caz, de un alt document utilizat pentru
acest regim, prevzut n titlul VIII din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, ori cu
nerespectarea procedurii n cazul n care
sistemul informatizat este indisponibil la
expediie potrivit prevederilor art. 402
alin. (1) i art. 406 alin. (1) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare

Nr.
crt.

40
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 449 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare
completrile ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei i
privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i suspendarea activitii de comercializare a
completrile ulterioare
completrile ulterioare
produselor accizabile pe o perioad
de 13 luni, n cazul comercianilor n
sistem angro i/sau en dtail

Art. 2 alin. (1) i alin. (3) din Legea nr. 12/1990


privind protejarea populaiei mpotriva unor
activiti de producie, comer sau prestri de
servicii ilicite, republicat

Art. 2 alin. (1) i alin. (3) din Legea nr. 12/1990


privind protejarea populaiei mpotriva unor
activiti de producie, comer sau prestri de
servicii ilicite, republicat

Efectuarea de activiti de producie, Art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind
comer sau prestri de servicii, dup caz, protejarea populaiei mpotriva unor activiti
fr ndeplinirea condiiilor stabilite prin lege de producie, comer sau prestri de servicii
ilicite, republicat

219 Vnzarea ambulant a oricror mrfuri n Art. 1 lit. b) din Legea nr. 12/1990 privind
alte locuri dect cele autorizate de primrii, protejarea populaiei mpotriva unor activiti
consilii judeene sau prefecturi
de producie, comer sau prestri de servicii
ilicite, republicat

218

Q. Fapte care constituie contravenii potrivit Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaiei
mpotriva unor activiti de producie, comer sau prestri de servicii ilicite, republicat

Amend de la 500 lei la 5.000 lei, dac sunt


svrite de persoane fizice, sau amend
de la 2.000 lei la 20.000 lei, dac sunt
svrite de persoane juridice. Bunurile
care au servit sau au fost destinate s
serveasc la svrirea faptei, dac sunt
ale contravenientului, precum i sumele de
bani i bunurile dobndite prin svrirea
contraveniei se confisc.

Amend de la 500 lei la 5.000 lei, dac sunt


svrite de persoane fizice, sau amend
de la 2.000 lei la 20.000 lei, dac sunt
svrite de persoane juridice. Bunurile
care au servit sau au fost destinate s
serveasc la svrirea faptei, dac sunt
ale contravenientului, precum i sumele de
bani i bunurile dobndite prin svrirea
contraveniei se confisc.

217 Nerespectarea prevederilor art. 436 alin. (1) Art. 449 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i
cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
completrile ulterioare

215 Desfurarea activitilor de comercializare


angro a buturilor alcoolice i tutunului
prelucrat i activitilor de comercializare n
sistem angro i/sau en dtail a produselor
energetice benzine, motorine, petrol
lampant, gaz petrolier lichefiat, precum i a
biocombustibililor,
cu
nerespectarea
obligaiilor prevzute la art. 435 alin. (3)
i (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare
216 Achiziionarea produselor accizabile de la
persoane care desfoar activiti de
distribuie i comercializare angro a
buturilor alcoolice i tutunului prelucrat,
respectiv comercializare n sistem angro a
produselor energetice benzine, motorine,
petrol lampant i gaz petrolier lichefiat,
precum i a biocombustibililor i care nu
respect condiiile sau obligaiile prevzute
la art. 435 alin. (3) i (4) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare

214 Nerespectarea prevederilor art. 435 alin. (2) Art. 449 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 227/2015 Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 Amend de la 20.000 lei la 100.000 lei,
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind Codul fiscal, cu modificrile i privind Codul fiscal, cu modificrile i precum i confiscarea produselor, iar n
cu modificrile i completrile ulterioare
completrile ulterioare
completrile ulterioare
situaia cnd acestea au fost vndute,
confiscarea sumelor rezultate din aceast
vnzare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


41

Art. 2 alin. (1) i alin. (3) din Legea


nr. 12/1990 privind protejarea populaiei
mpotriva unor activiti de producie,
comer sau prestri de servicii ilicite,
republicat

Art. 2 alin. (1) i alin. (3) din Legea


nr. 12/1990 privind protejarea populaiei
mpotriva unor activiti de producie,
comer sau prestri de servicii ilicite,
republicat

Actul normativ care prevede sanciunea

Amend de la 500 lei la 5.000 lei dac sunt


svrite de persoane fizice, sau amend
de la 2.000 lei la 20.000 lei dac sunt
svrite de persoane juridice. Bunurile
care au servit sau au fost destinate s
serveasc la svrirea faptele, dac sunt
ale contravenientului, precum i sumele de
bani i bunurile dobndite prin svrirea
contraveniei se confisc.

Amend de la 500 lei la 5.000 lei, dac sunt


svrite de persoane fizice, sau amend
de la 2.000 lei la 20.000 lei, dac sunt
svrite de persoane juridice. Bunurile
care au servit sau au fost destinate s
serveasc la svrirea faptei, dac sunt
ale contravenientului, precum i sumele de
bani i bunurile dobndite prin svrirea
contraveniei se confisc.

Sanciunea prevzut de lege

(ii) Amend n cuantum de 3.500 lei, n


situaia n care suma nejustificat rezultat
din svrirea contraveniei este de pn la
300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din
valoarea total a bunurilor livrate sau a
serviciilor prestate, nregistrat de aparatul
de marcat electronic fiscal i/sau n registrul
special la data i ora efecturii controlului ori
la sfritul zilei, dac fapta a fost svrit
anterior datei controlului;
(iii) amend n cuantum de 12.500 lei, n
situaia n care suma nejustificat rezultat
din svrirea contraveniei este cuprins
ntre 300 lei i 1.000 lei inclusiv, dar mai
mic de 3% inclusiv din valoarea total a
bunurilor livrate sau a serviciilor prestate,

Art. 10 lit. c) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

223 Neemiterea bonului fiscal pentru toate


bunurile livrate sau serviciile prestate,
emiterea de bonuri cu o valoare inferioar
preului de vnzare a bunului sau tarifului de
prestare a serviciului ori nerespectarea
prevederilor art. 1 alin. (8) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, care determin existena unei
sume nejustificate

Art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonana de Amend n cuantum de 9.000 lei, precum i
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind confiscarea veniturilor obinute
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 10 lit. a) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

222 Comercializarea de ctre operatorii


economici a aparatelor de marcat
electronice fiscale fr a deine autorizaia
prevzut de Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare,
sau fr a face parte din reeaua de uniti
acreditate pentru comercializare a unui
distribuitor autorizat

R. Fapte care constituie contravenii potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor economici
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 1 lit. k) din Legea nr. 12/1990 privind


protejarea populaiei mpotriva unor activiti
de producie, comer sau prestri de servicii
ilicite, republicat

221 Falsificarea ori substituirea de mrfuri sau


orice alte produse, precum i expunerea
spre vnzare ori vnzarea de asemenea
bunuri, cunoscnd c sunt falsificate sau
substituite

Actul normativ care prevede fapta

Art. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990 privind


protejarea populaiei mpotriva unor activiti
de producie, comer sau prestri de servicii
ilicite, republicat

Descrierea faptei

220 Efectuarea de activiti de producie, comer


sau prestri de servicii, dup caz, cu bunuri
a cror provenien nu este dovedit, n
condiiile legii

Nr.
crt.

42
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

nregistrat de aparatul de marcat electronic


fiscal i/sau n registrul special la data i ora
efecturii controlului ori la sfritul zilei,
dac fapta a fost svrit anterior datei
controlului;
(iv) amend n cuantum de 17.500 lei, n
situaia n care suma nejustificat rezultat
din svrirea contraveniei este cuprins
ntre 300 lei i 1.000 lei inclusiv, dar mai
mare de 3% din valoarea total a bunurilor
livrate sau a serviciilor prestate, nregistrat
de aparatul de marcat electronic fiscal
i/sau n registrul special la data i ora
efecturii controlului ori la sfritul zilei,
dac fapta a fost svrit anterior datei
controlului;
(v) amend n cuantum de 22.500 lei, n
situaia n care suma nejustificat rezultat
din svrirea contraveniei este mai mare
de 1.000 lei, dar mai mic de 3% inclusiv din
valoarea total a bunurilor livrate sau a
serviciilor prestate, nregistrat de aparatul
de marcat electronic fiscal i/sau n registrul
special la data i ora efecturii controlului ori
la sfritul zilei, dac fapta a fost svrit
anterior datei controlului;
(vi) amend n cuantum de 27.500 lei, n
situaia n care suma nejustificat rezultat
din svrirea contraveniei este mai mare
de 1.000 lei i mai mare de 3% din valoarea
total a bunurilor livrate sau a serviciilor
prestate, nregistrat de aparatul de marcat
electronic fiscal i/sau n registrul special la
data i ora efecturii controlului ori la
sfritul zilei, dac fapta a fost svrit
anterior datei controlului, precum i:
(vii) suspendarea activitii operatorului
economic la unitatea de vnzare a bunurilor
sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de
zile, ncepnd cu cea de-a doua sanciune
aplicat la aceeai unitate ntr-un interval de
24 de luni n situaiile prevzute la pct. (iv)
i (vi), indiferent pentru care dintre situaiile
prevzute la pct. (i)(vi) a fost aplicat
sanciunea prima dat n cadrul termenului
de 24 de luni;
(viii) n situaiile prevzute la pct. (vii), dac
operatorul economic achit amenda
contravenional sau jumtate din cuantumul
acesteia, dup caz, precum i o sum egal
cu de zece ori amenda aplicat, sanciunea
complementar nceteaz de drept la
24 de ore de la prezentarea dovezii achitrii
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015
43

Descrierea faptei

224 Nerespectarea de ctre utilizatori a


obligaiei prevzute la art. 4 alin. (12) lit. h),
din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, care
determin existena unei sume nejustificate

Nr.
crt.

Art. 10 lit. d) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Actul normativ care prevede fapta

Art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Actul normativ care prevede sanciunea

(ii) Amend n cuantum de 3.500 lei, n


situaia n care suma nejustificat rezultat
din svrirea contraveniei este de pn la
300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din
valoarea total a bunurilor livrate sau a
serviciilor prestate, nregistrat de aparatul
de marcat electronic fiscal i/sau n registrul
special la data i ora efecturii controlului ori
la sfritul zilei, dac fapta a fost svrit
anterior datei controlului;
(iii) amend n cuantum de 12.500 lei, n
situaia n care suma nejustificat rezultat
din svrirea contraveniei este cuprins
ntre 300 lei i 1.000 lei inclusiv, dar mai
mic de 3% inclusiv din valoarea total a
bunurilor livrate sau a serviciilor prestate,
nregistrat de aparatul de marcat electronic
fiscal i/sau n registrul special la data i ora
efecturii controlului ori la sfritul zilei,
dac fapta a fost svrit anterior datei
controlului;
(iv) amend n cuantum de 17.500 lei, n
situaia n care suma nejustificat rezultat
din svrirea contraveniei este cuprins
ntre 300 lei i 1.000 lei inclusiv, dar mai
mare de 3% din valoarea total a bunurilor
livrate sau a serviciilor prestate, nregistrat
de aparatul de marcat electronic fiscal
i/sau n registrul special la data i ora
efecturii controlului ori la sfritul zilei,
dac fapta a fost svrit anterior datei
controlului;
(v) amend n cuantum de 22.500 lei, n
situaia n care suma nejustificat rezultat
din svrirea contraveniei este mai mare
de 1.000 lei, dar mai mic de 3% inclusiv din
valoarea total a bunurilor livrate sau a
serviciilor prestate, nregistrat de aparatul
de marcat electronic fiscal i/sau n registrul
special la data i ora efecturii controlului ori

la organul constatator. Suma de bani egal


cu de zece ori amenda aplicat se face
venit la bugetul de stat i poate fi achitat la
Casa de Economii i Consemnaiuni
C.E.C. S.A. sau la unitile Trezoreriei
Statului. Termenul de 24 de ore curge de la
data nregistrrii la registratura organului
constatator a dovezii achitrii sau de la data
confirmrii de primire, dac aceasta a fost
transmis prin pot.

Sanciunea prevzut de lege

44
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

225 Nendeplinirea obligaiei operatorilor


economici de a se dota cu aparate de
marcat electronice fiscale, achiziionate
numai de la distribuitori autorizai sau uniti
acreditate pentru comercializare, conform
prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 10 lit. e) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. d) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Amend n cuantum de 12.500 lei, precum


i suspendarea activitii operatorului
economic la unitatea de vnzare a bunurilor
sau de prestare a serviciilor, pn la dotarea
cu aparat de marcat electronic fiscal i
prezentarea dovezii de plat a amenzii sau
a jumtate din cuantumul acesteia, dup
caz, organului constatator

la sfritul zilei, dac fapta a fost svrit


anterior datei controlului;
(vi) amend n cuantum de 27.500 lei, n
situaia n care suma nejustificat rezultat
din svrirea contraveniei este mai mare
de 1.000 lei i mai mare de 3% din valoarea
total a bunurilor livrate sau a serviciilor
prestate, nregistrat de aparatul de marcat
electronic fiscal i/sau n registrul special la
data i ora efecturii controlului ori la
sfritul zilei, dac fapta a fost svrit
anterior datei controlului, precum i:
(vii) suspendarea activitii operatorului
economic la unitatea de vnzare a bunurilor
sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de
zile, ncepnd cu cea de-a doua sanciune
aplicat la aceeai unitate ntr-un interval de
24 de luni n situaiile prevzute la pct. (iv)
i (vi), indiferent pentru care dintre situaiile
prevzute la pct. (i)(vi) a fost aplicat
sanciunea prima dat n cadrul termenului
de 24 de luni;
(viii) n situaiile prevzute la pct. (vii), dac
operatorul economic achit amenda
contravenional sau jumtate din
cuantumul acesteia, dup caz, precum i o
sum egal cu de zece ori amenda aplicat,
sanciunea complementar nceteaz de
drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii
achitrii la organul constatator. Suma de
bani egal cu de zece ori amenda aplicat
se face venit la bugetul de stat i poate fi
achitat la Casa de Economii i
Consemnaiuni C.E.C. S.A. sau la
unitile Trezoreriei Statului. Termenul de 24
de ore curge de la data nregistrrii la
registratura organului constatator a dovezii
achitrii sau de la data confirmrii de
primire, dac aceasta a fost transmis prin
pot.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015
45

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonana de Amend n cuantum de 3.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonana de Amend n cuantum de 50.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonana de Amend n cuantum de 50.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 10 lit. h) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 10 lit. i) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 10 lit. j) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 10 lit. n) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

228 Nendeplinirea de ctre utilizatorii aparatelor


de marcat electronice fiscale a obligaiei de
a afia anunul de atenionare prevzut la
art. 1 alin. (11) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

229 Nerespectarea de ctre utilizatori a


obligaiei de a anuna unitatea acreditat
pentru service desemnat de distribuitorul
autorizat ori, dup caz, distribuitorul sau
reprezentantul acestuia, n momentul
constatrii defectrii aparatelor de marcat
electronice fiscale

230 nclcarea de ctre utilizatorii aparatelor de


marcat electronice fiscale a dispoziiilor art. 4
alin. (12) lit. a)d) din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

231 Nerespectarea de ctre distribuitorii


autorizai care nceteaz activitatea de
comercializare a aparatelor de marcat
electronice fiscale, precum i de ctre cei
crora li s-a retras autorizaia de distribuie
a aparatelor de marcat electronice fiscale a
obligaiilor ce le revin potrivit Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, pentru aparatele livrate

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonana de Amend n cuantum de 3.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 11 alin. (2) din Ordonana de urgen a Amend n cuantum de 1.250 lei, care se
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia aplic persoanelor fizice
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 10 lit. g) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Sanciunea prevzut de lege

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonana de Amend n cuantum de 3.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Actul normativ care prevede sanciunea

227 Nenmnarea bonului fiscal clientului de


ctre operatorul aparatului de marcat
electronic fiscal i/sau neeliberarea facturii
la solicitarea clientului

Actul normativ care prevede fapta

Art. 10 lit. f) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Descrierea faptei

226 Emiterea bonului fiscal coninnd date


eronate, altele dect cele prevzute la art. 10
lit. c), sau fr ca acesta s conin toate
datele prevzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2)
din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, dup caz

Nr.
crt.

46
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 10 lit. ) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare
Art. 10 lit. t) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare
Art. 10 lit. ) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare
Art. 10 lit. u) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

235 Nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2)


din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

236 Comercializarea de ctre distribuitorii


autorizai a aparatelor de marcat electronice
fiscale cu o alt configuraie i un alt
domeniu de utilizare dect cele prevzute
n autorizaia de distribuie

237 Comercializarea de aparate de marcat


electronice fiscale dup retragerea dreptului
de distribuie obinut de distribuitorul
autorizat n baza autorizaiei

238 Nerespectarea de ctre utilizatorii


aparatelor de marcat electronice fiscale a
dispoziiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f) din
Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonana de Amend n cuantum de 9.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonana de Amend n cuantum de 3.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonana de Amend n cuantum de 3.000 lei, precum i
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind confiscarea veniturilor obinute
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonana de Amend n cuantum de 3.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonana de Amend n cuantum de 50.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonana de Amend n cuantum de 3.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 10 lit. r) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare
Art. 10 lit. s) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonana de Amend n cuantum de 9.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 10 lit. o) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Comercializarea aparatelor de marcat


electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) i
(2), care nu sunt sigilate potrivit dispoziiilor
art. 3 alin. (6) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

234

232 Nerespectarea obligaiei de ctre utilizatorii


aparatelor de marcat electronice fiscale de
a pstra i arhiva rola jurnal/dispozitivul de
memorare a jurnalului electronic, dup caz,
raportul fiscal de nchidere zilnic i registrul
special prevzut la art. 1 alin. (8) din
Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, cu
excepia activitii de transport n regim de
taxi unde nu se utilizeaz registrul special
233 Nerespectarea obligaiei de a pstra i
arhiva memoria fiscal, precum i
dispozitivul de memorare a jurnalului
electronic, n condiii care s permit citirea
acestora de ctre organul fiscal competent
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015
47

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonana de Amend n cuantum de 9.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonana de Amend n cuantum de 3.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonana de Amend n cuantum de 9.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 10 lit. x) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 10 lit. y) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 10 lit. aa) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 10 lit. bb) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

241 Nerespectarea de ctre distribuitorii


autorizai a obligaiei de a pune la dispoziia
organului fiscal programele de citire
electronic a memoriei fiscale, programele
de citire i verificare a jurnalului electronic,
precum i instruciunile de utilizare, pentru
aparatele definite la art. 3 alin. (2) din
Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

242 Comercializarea de ctre distribuitorii


autorizai sau de ctre unitile din reeaua
acestora acreditate pentru comercializare a
aparatelor de marcat electronice fiscale
definite la art. 3 alin. (1) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, dup data de 1 iulie 2016

243 Nereintroducerea datelor nscrise pe rola


jurnal privind tranzaciile efectuate de la
ultima nchidere zilnic pn n momentul
tergerii memoriei operative pentru
aparatele de marcat electronice fiscale
definite la art. 3 alin. (1) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind

Sanciunea prevzut de lege

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonana de Amend n cuantum de 3.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonana de Amend n cuantum de 9.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Actul normativ care prevede sanciunea

240 Nerespectarea obligaiei distribuitorilor


autorizai prevzute la art. 5 alin. (6) din
Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, de a
da curs solicitrii organelor cu competen
n domeniul controlului n vederea citirii
datelor din memoria fiscal a aparatelor de
marcat electronice fiscale sau din
dispozitivul de memorare a aparatelor
pentru realizarea activitii de control

Actul normativ care prevede fapta

Art. 10 lit. v) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Descrierea faptei

239 Refuzul utilizatorului de a permite accesul


tehnicianului de service n unitate pentru
efectuarea verificrilor la solicitarea i n
prezena organelor de control asupra
aparatelor de marcat electronice fiscale

Nr.
crt.

48
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 10 lit. cc) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Amend n cuantum de 9.000 lei, precum i


suspendarea
activitii
operatorului
economic la unitatea de vnzare a bunurilor
sau de prestare a serviciilor, pn la dotarea
cu aparat de marcat electronic fiscal i
prezentarea dovezii de plat a amenzii sau
a jumtate din cuantumul acesteia, dup
caz, organului constatator

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonana de Amend n cuantum de 9.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 10 lit. ff) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 10 lit. gg) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

247 Nerespectarea de ctre utilizatorii


aparatelor de marcat electronice fiscale a
dispoziiilor prevzute la art. 31 alin. (4) din
Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

248 Deinerea la unitatea de vnzare a bunurilor


sau de prestare a serviciilor a unor sume
care nu pot fi justificate prin datele nscrise
n documentele emise cu aparate de marcat
electronice fiscale, n registrul special i/sau
n chitane

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonana de Amend n cuantum de 3.000 lei, precum i
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind confiscarea sumelor care nu pot fi justificate
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonana de Amend n cuantum de 9.000 lei
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 10 lit. ee) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. d) din Ordonana de Amend n cuantum de 12.500 lei, precum
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind i confiscarea sumelor ncasate
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

246 nclcarea de ctre operatorii economici a


dispoziiilor prevzute la art. 1 alin. (9) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr.
28/1999 privind obligaia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

245 Continuarea livrrii de bunuri sau prestrii Art. 10 lit. dd) din Ordonana de urgen a
de servicii dup suspendarea activitii Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia
operatorului economic n punctul de lucru operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare

244 Nerespectarea de ctre utilizatorii


aparatelor de marcat electronice fiscale a
termenelor prevzute de lege, de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale
definite la art. 3 alin. (2) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

obligaia operatorilor economici de a utiliza


aparate de marcat electronice fiscale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


49

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sanciunea

Sanciunea prevzut de lege

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

249 Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1)


din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat

250 Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2)


din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat

251 Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3)


din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat

252 Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1)


din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Amend de 10% din suma ncasat/pltit


care depete plafonul stabilit de cap. I din
Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat,
pentru fiecare tip de operaiune, dar nu mai
puin de 100 lei

Amend de 10% din suma ncasat/pltit


care depete plafonul stabilit de cap. I din
Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat,
pentru fiecare tip de operaiune, dar nu mai
puin de 100 lei

Amend de 10% din suma ncasat/pltit


care depete plafonul stabilit de cap. I din
Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat,
pentru fiecare tip de operaiune, dar nu mai
puin de 100 lei

Amend de 10% din suma ncasat/pltit


care depete plafonul stabilit de cap. I din
Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat,
pentru fiecare tip de operaiune, dar nu mai
puin de 100 lei

S. Fapte care constituie contravenii potrivit Legii nr. 70/2015 pentru ntrirea disciplinei financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar i pentru modificarea
i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat

Nr.
crt.

50
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

253 Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2)


din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat

254 Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4)


din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat

255 Nerespectarea prevederilor art. 9 din Legea


nr. 70/2015 pentru ntrirea disciplinei
financiare privind operaiunile de ncasri i
pli n numerar i pentru modificarea i
completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului
nr.
193/2002
privind
introducerea sistemelor moderne de plat

256 Nerespectarea prevederilor art. 10 din


Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat

257 Nerespectarea prevederilor art. 6 din Legea


nr. 70/2015 pentru ntrirea disciplinei
financiare privind operaiunile de ncasri i
pli n numerar i pentru modificarea i
completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului
nr.
193/2002
privind
introducerea sistemelor moderne de plat

Amend de 10% din suma ncasat/pltit


care depete plafonul stabilit de cap. I din
Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat,
pentru fiecare tip de operaiune, dar nu mai
puin de 100 lei

Amend de 10% din suma ncasat/pltit


care depete plafonul stabilit de cap. I din
Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat,
pentru fiecare tip de operaiune, dar nu mai
puin de 100 lei

Amend de 10% din suma ncasat/pltit


care depete plafonul stabilit de cap. I din
Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat,
pentru fiecare tip de operaiune, dar nu mai
puin de 100 lei

Amend de 10% din suma ncasat/pltit


care depete plafonul stabilit de cap. I din
Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat,
pentru fiecare tip de operaiune, dar nu mai
puin de 100 lei

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru Amend de la 3.000 lei la 4.500 lei
ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


51

Amend de la 200 lei la 1.000 lei, pentru


persoane fizice, i amend de la 6.000 lei
la 10.000 lei i confiscarea cantitilor de
produse din sectorul agricol transportate,
pentru persoane juridice

263 Vnzarea unor produse agricole, altele Art. 16 lit. h) din Legea nr. 145/2014 pentru Art. 16 lit. h) din Legea nr. 145/2014 pentru Amend de la 7.500 lei la 15.000 lei
dect cele din producie proprie, n baza stabilirea unor msuri de reglementare a stabilirea unor msuri de reglementare a
carnetului de comercializare a produselor pieei produselor din sectorul agricol
pieei produselor din sectorul agricol
din sectorul agricol eliberat potrivit
prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor msuri de reglementare a
pieei produselor din sectorul agricol

262 Eliberarea de ctre primar a atestatului de Art. 16 lit. g) din Legea nr. 145/2014 pentru Art. 16 lit. g) din Legea nr. 145/2014 pentru Amend de la 15.000 lei la 22.500 lei
productor i/sau a carnetului de stabilirea unor msuri de reglementare a stabilirea unor msuri de reglementare a
comercializare a produselor din sectorul pieei produselor din sectorul agricol
pieei produselor din sectorul agricol
agricol, cu nclcarea dispoziiilor Legii
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor msuri
de reglementare a pieei produselor din
sectorul agricol

261 Desfurarea activitilor de valorificare a Art. 16 lit. f) din Legea nr. 145/2014 pentru Art. 16 lit. f) din Legea nr. 145/2014 pentru Amend de la 15.000 lei la 22.500 lei
produselor agricole proprii i de exercitare stabilirea unor msuri de reglementare a stabilirea unor msuri de reglementare a
a comerului cu aceste produse de ctre pieei produselor din sectorul agricol
pieei produselor din sectorul agricol
persoanele fizice care nu dein un atestat de
productor valabil, respectiv un carnet de
comercializare a produselor din sectorul
agricol valabil, i care nu sunt produse n
ferma proprie

260 Transportul produselor achiziionate de la Art. 16 lit. b) din Legea nr. 145/2014 pentru Art. 16 lit. b) din Legea nr. 145/2014 pentru
productori agricoli, cu nerespectarea stabilirea unor msuri de reglementare a stabilirea unor msuri de reglementare a
prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea pieei produselor din sectorul agricol
pieei produselor din sectorul agricol
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor msuri
de reglementare a pieei produselor din
sectorul agricol

. Fapte care constituie contravenii potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a pieei produselor din sectorul agricol

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru Amend de la 3.000 lei la 4.500 lei
ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Sanciunea prevzut de lege

259 Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2)


din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat

Actul normativ care prevede sanciunea

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru Amend de la 3.000 lei la 4.500 lei
ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Actul normativ care prevede fapta

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru


ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar
i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat

Descrierea faptei

258 Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1)


din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea
disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat

Nr.
crt.

52
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 22 alin. (1) din Ordonana de urgen a Amend de la 20.000 lei la 40.000 lei
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonana de urgen a Amend de la 20.000 lei la 40.000 lei
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

265 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 7


alin. (2) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

266 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 8


alin. (2) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

267 Nerespectarea obligaiilor prevzute la


art. 11 alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

268 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 12


alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea i exploatarea
jocurilor de noroc, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 246/2010, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonana de urgen a Amend de la 20.000 lei la 40.000 lei
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonana de urgen a Amend de la 20.000 lei la 40.000 lei
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

264 Nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 3


alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonana de urgen a Amend de la 20.000 lei la 40.000 lei
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

T. Fapte care constituie contravenii potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i completrile ulterioare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


53

Amend de la 50.000 lei la 100.000 lei.


Comisia poate dispune, n funcie de
consecinele produse, msura revocrii
licenei de organizare a jocurilor de noroc.

Amend de la 50.000 lei la 100.000 lei.


Comisia poate dispune, n funcie de
consecinele produse, msura revocrii
licenei de organizare a jocurilor de noroc.

Art. 22 alin. (3) i (4) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 22 alin. (3) i (4) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 22 alin. (3) lit. b) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 22 alin. (3) lit. c) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

272 Promovarea, de ctre organizatorul jocurilor


de noroc la distan definite la art. 10
alin. (1) lit. h)n) din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de noroc,
aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare, prin intermediul
oricrui mijloc de tip interfa de conectare,
de participare, de transmitere a jocurilor de
noroc sau prin orice alte platforme i mijloace
asimilate, a entitilor i a oricror mijloace
de creditare a juctorilor n scopul participrii
la activitile organizate n acest domeniu

Amend de la 50.000 lei la 100.000 lei.


Comisia poate dispune, n funcie de
consecinele produse, msura revocrii
licenei de organizare a jocurilor de noroc.

271 Permiterea, n cadrul desfurrii


activitilor de jocuri de noroc definite la
art. 10 alin. (1) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare, a oricrui tip de operaiuni de
creditare a participanilor la jocul de noroc

Art. 22 alin. (3) i (4) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

Amend de la 50.000 lei la 100.000 lei.


Confiscarea mijloacelor de joc i/sau a
sumelor provenite din operaiunile
economice aferente, dup caz.

Sanciunea prevzut de lege

Art. 22 alin. (3) lit. a) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 22 alin. (2) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Actul normativ care prevede sanciunea

270 Alterarea mijloacelor de joc sau modificarea


de orice natur adus acestora, a
echipamentelor tehnice, a evidenelor de
gestiune a participanilor, a ctigurilor
acordate i a sumelor aferente operaiunilor
desfurate, precum i asupra elementelor
de ans, hazard, a sistemelor de
identificare a clienilor ori de gestionare a
operaiunilor financiare efectuate de acetia
sau a oricror cerine stabilite i impuse prin
reglementrile specifice acestui domeniu

Actul normativ care prevede fapta

Art. 22 alin. (2) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Descrierea faptei

269 Nerespectarea obligaiilor prevzute la


art. 20 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Nr.
crt.

54
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 26 alin. (2) din Ordonana de urgen a Amend de la 50.000 lei la 100.000 lei i
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea confiscarea sumelor provenite din
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat activitatea contravenional
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 26 alin. (2) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 26 alin. (3) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

275 Desfurarea activitilor de marketing,


reclam, publicitate sau orice alte activiti
cu caracter promoional privind jocurile de
noroc la distan definite la art. 10 alin. (1)
lit. h)n) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare, ori activitile i serviciile conexe
acestora, pentru jocurile la distan care nu
sunt autorizate pe teritoriul Romniei sau
desfurarea acestor activiti fr
respectarea prevederilor art. 12 din
Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 77/2009

276 Nerespectarea prevederilor art. 12 din


Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea i
exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu
modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 26 alin. (3) din Ordonana de urgen a Amend de la 50.000 lei la 100.000 lei i
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea confiscarea sumelor provenite din
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat activitatea contravenional
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 26 alin. (1) din Ordonana de urgen a Amend de la 50.000 lei la 100.000 lei i
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea confiscarea sumelor provenite din
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat activitatea contravenional
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 26 alin. (1) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Amend de la 50.000 lei la 100.000 lei.


Comisia poate dispune, n funcie de
consecinele produse, msura revocrii
licenei de organizare a jocurilor de noroc.

274 Reclama, publicitatea sau orice activitate cu


caracter promoional privind activitile i
jocurile de noroc pentru care nu exist
licen i autorizaie, potrivit Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 22 alin. (3) i (4) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 22 alin. (3) lit. d) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

273 Promovarea, prin intermediul activitilor


de joc de noroc definite la art. 10 alin. (1)
lit. h)n) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea i
exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu
modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare, a oricror servicii, mijloace i
activiti care sunt interzise sau nu sunt
reglementate prin intermediul normelor de
aplicare a Ordonanei de urgen nr. 77/2009
ori al altor reglementri specifice
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015
55

Art. 261 alin. (3) din Ordonana de urgen Amend de la 50.000 lei la 100.000 lei
a Guvernului
nr.
77/2009
privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 261 alin. (3) din Ordonana de urgen


a Guvernului
nr.
77/2009
privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

278 Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3)


din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea i
exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu
modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 651 din Hotrrea Guvernului Amend de la 500 lei la 1.500 lei
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 651 din Hotrrea Guvernului Amend de la 500 lei la 1.500 lei
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 651 lit. e) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 651 lit. f) din Hotrrea Guvernului
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 651 lit. g) din Hotrrea Guvernului
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

281 Neprezentarea de ctre transportator, la


solicitarea
autoritii
vamale,
a
documentelor aferente mijlocului de
transport pentru mrfurile transportate,
aflate n trafic internaional

282 Nerespectarea de ctre orice persoan a


obligaiei de a face accesibile controlului
vamal locurile indicate de autoritatea
vamal

283 Transferarea mrfurilor care au fcut


obiectul unei declaraii sumare, n alte
cazuri i locuri dect cele stabilite de
autoritatea vamal

Art. 651 din Hotrrea Guvernului Amend de la 500 lei la 1.500 lei
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 651 din Hotrrea Guvernului Amend de la 500 lei la 1.500 lei
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 651 lit. c) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

280 Nendeplinirea de ctre organele potale a


obligaiei de a declara i de a prezenta
autoritii vamale coletele i trimiterile
potale care, potrivit legii, sunt supuse
controlului vamal

Art. 651 din Hotrrea Guvernului Amend de la 500 lei la 1.500 lei
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 651 lit. a) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

279 Nendeplinirea de ctre transportator ori de


reprezentantul acestuia a obligaiei de a
depune la biroul vamal de frontier
documentele nsoitoare ale mijloacelor de
transport aflate n trafic internaional i a
documentelor privind mrfurile transportate
cu acestea

. Fapte care constituie contravenii potrivit Hotrrii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romniei,
cu modificrile i completrile ulterioare

Amend de la 500 lei la 1.000 lei, pentru


persoanele fizice, i cu amend de la
10.000 lei la 25.000 lei, pentru persoanele
juridice

Art. 261 alin. (1) din Ordonana de urgen


a Guvernului
nr.
77/2009
privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 261 alin. (1) din Ordonana de urgen


a Guvernului
nr.
77/2009
privind
organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare

277 Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4),


(5) i (6) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea
nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare

Sanciunea prevzut de lege

Actul normativ care prevede sanciunea

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Nr.
crt.

56
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 651 din Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 Amend de la 500 lei la 1.500 lei
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Codului vamal al Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare

Art. 651 din Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 Amend de la 500 lei la 1.500 lei
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Codului vamal al Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare

Art. 652 din Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 Amend de la 1.500 lei la 3.000 lei
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Codului vamal al Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare
Art. 652 din Hotrrea Guvernului Amend de la 1.500 lei la 3.000 lei
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 652 din Hotrrea Guvernului Amend de la 1.500 lei la 3.000 lei
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 651 lit. j) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 651 lit. k) din Hotrrea Guvernului
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 651 lit. l) din Hotrrea Guvernului
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 652 lit. a) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 652 lit. b) din Hotrrea Guvernului
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 652 lit. c) din Hotrrea Guvernului
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

286 Nerespectarea de ctre titularul unei


informaii obligatorii a obligaiei de a declara
autoritilor vamale, n momentul efecturii
formalitilor vamale, c este n posesia
unei informaii obligatorii care se refer la
mrfurile n cauz

287 Nendeplinirea de ctre titularul unei


autorizaii emise de ctre Autoritatea
Naional a Vmilor a obligaiei de a anuna
autoritatea vamal asupra oricrei
modificri intervenite dup acordarea
acesteia

288 Depunerea declaraiei vamale coninnd


date incomplete sau inexacte, n cazul n
care aceast fapt nu influeneaz stabilirea
drepturilor de import i a altor drepturi legal
datorate reprezentnd impozite i taxe ce
se stabilesc la punerea n liber circulaie a
mrfurilor, dar produce efecte asupra
aplicrii msurilor de politic comercial ori
a altor dispoziii stabilite prin reglementri
speciale

289 Nendeplinirea de ctre conductorul


mijlocului de transport a obligaiei de a opri
la semnalul formal specific al personalului
vamal abilitat

290 Acostarea navelor sau aterizarea


aeronavelor n alte locuri dect n punctele
de control unde funcioneaz autoritatea
vamal, cu excepia cazului fortuit, de for
major sau de boal grav la bord

291 Neprezentarea documentelor de orice natur


i pe orice fel de suport, solicitate n cadrul
controlului vamal, precum i nerespectarea
termenului stabilit de autoritatea vamal,
pentru prezentarea documentelor

Art. 651 din Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 Amend de la 500 lei la 1.500 lei
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Codului vamal al Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare

Art. 651 din Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 Amend de la 500 lei la 1.500 lei
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Codului vamal al Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare

Art. 651 lit. i) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

285 Nendeplinirea de ctre transportatorul sau


gestionarul mrfurilor nevmuite a obligaiei
de a asigura integritatea sigiliilor sau
marcajelor, cu excepia cazului fortuit sau de
for major

Art. 651 din Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 Amend de la 500 lei la 1.500 lei
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Codului vamal al Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare

Art. 651 lit. h) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

284 Nendeplinirea de ctre titularul operaiunii


comerciale sau de ctre reprezentantul
acestuia a obligaiei de a solicita n termenul
legal pentru mrfurile nscrise n declaraia
sumar, o destinaie vamal

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


57

Art. 652 din Hotrrea Guvernului Amend de la 1.500 lei la 3.000 lei
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 652 din Hotrrea Guvernului Amend de la 1.500 lei la 3.000 lei
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 652 din Hotrrea Guvernului Amend de la 1.500 lei la 3.000 lei
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 652 din Hotrrea Guvernului Amend de la 1.500 lei la 3.000 lei
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 652 lit. i) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 652 lit. j) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 652 lit. k) din Hotrrea Guvernului
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 652 lit. l) din Hotrrea Guvernului
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

297 Depunerea unei declaraii vamale care


conine date eronate privind ncadrarea
tarifar a bunurilor sau mrfurilor, n cazul
n care este influenat stabilirea drepturilor
de import i alte drepturi legal datorate
reprezentnd impozite i taxe care se
ncaseaz de ctre autoritatea vamal la
punerea n liber circulaie a mrfurilor
298 Prsirea porturilor sau a aeroporturilor de
ctre navele sau aeronavele care trec
frontiera, fr viza autoritii vamale; n
acest caz amenda este aplicat cpitniei
portului sau autoritilor aeroportuare
299 Nendeplinirea de ctre titularul regimului de
punere n liber circulaie a mrfurilor
destinate unei anumite utilizri a obligaiei
de a ntiina autoritatea vamal despre
schimbarea utilizrii acestora
300 Prezentarea de ctre un solicitant a unor
documente coninnd date inexacte sau
eronate, n vederea obinerii unei autorizaii
sau a unui certificat de origine eliberat de
ctre autoritatea vamal

Art. 652 din Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 Amend de la 1.500 lei la 3.000 lei
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Codului vamal al Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare

Art. 652 lit. h) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

296 Nendeplinirea de ctre comisionarul n


vam a obligaiilor prevzute la art. 578 din
Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a
Codului vamal al Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare

Art. 652 din Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 Amend de la 1.500 lei la 3.000 lei
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Codului vamal al Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare

Art. 652 lit. g) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 652 din Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 Amend de la 1.500 lei la 3.000 lei
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Codului vamal al Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare

295 Transferarea drepturilor i obligaiilor


titularului unui regim vamal economic unor
alte persoane care nu ndeplinesc condiiile
prevzute pentru a beneficia de regimul n
cauz

294 Exercitarea oricrei activiti comerciale,


industriale sau de servicii ntr-o zon liber,
antrepozit liber sau port liber, fr
respectarea
condiiilor
stabilite
n
reglementrile vamale i fr notificarea
prealabil a autoritii vamale

Art. 652 din Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 Amend de la 1.500 lei la 3.000 lei
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Codului vamal al Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare

Art. 652 lit. e) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 652 lit. f) din Hotrrea Guvernului
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Sanciunea prevzut de lege

293 Furnizarea de ctre un solicitant a unor


informaii eronate sau incomplete n baza
crora a fost adoptat de ctre autoritatea
vamal o decizie favorabil acestuia

Actul normativ care prevede sanciunea

Art. 652 din Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 Amend de la 1.500 lei la 3.000 lei
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Codului vamal al Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare

Actul normativ care prevede fapta

Art. 652 lit. d) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Descrierea faptei

292 Nendeplinirea de ctre persoanele fizice


care trec frontiera a obligaiei de a declara i
de a prezenta n vederea controlului vamal
bunurile pentru care este prevzut aceast
obligativitate

Nr.
crt.

58
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 653 alin. (1) i art. 654 din Hotrrea


Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 653 alin. (1) lit. f) din Hotrrea


Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

306 Depunerea declaraiei vamale i a


documentelor nsoitoare coninnd date
eronate privind cantitatea mrfurilor dac
fapta nu constituie infraciune prevzut de
Codul vamal

Amend de la 3.000 lei la 8.000 lei. n cazul


n care prin aceast fapt este influenat
stabilirea drepturilor de import i a altor
drepturi legal datorate reprezentnd
impozite i taxe care se ncaseaz de ctre
autoritatea vamal la punerea n liber
circulaie a mrfurilor, mrfurile constatate
n plus fa de cele nscrise n declaraia
vamal se confisc.

Art. 653 alin. (1) din Hotrrea Guvernului Amend de la 3.000 lei la 8.000 lei
nr.
707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 653 alin. (1) lit. e) din Hotrrea


Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

305 Depunerea declaraiei vamale i a


documentelor nsoitoare coninnd date
incomplete sau eronate privind valoarea n
vam a bunurilor sau a mrfurilor

Art. 653 alin. (1) din Hotrrea Guvernului


nr.
707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 653 alin. (1) din Hotrrea Guvernului Amend de la 3.000 lei la 8.000 lei.
nr.
707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Amend de la 3.000 lei la 8.000 lei i


confiscarea bunurilor ncrcate, descrcate
sau transbordate. Atunci cnd mrfurile nu
mai pot fi identificate, contravenientul este
obligat la plata unei sume egale cu valoarea
n vam a acestora, la care se adaug
drepturile de import i alte drepturi legal
datorate reprezentnd impozite i taxe ce
se stabilesc la punerea n liber circulaie a
mrfurilor.

304 Depunerea declaraiei vamale i a dovezii Art. 653 alin. (1) lit. d) din Hotrrea
de origine, coninnd date eronate privind Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
originea mrfurilor
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 653 alin. (1) lit. b) din Hotrrea


Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

303 Descrcarea de pe nave, ncrcarea pe


nave ori transbordarea bunurilor sau
mrfurilor supuse vmuirii fr permis
vamal sau fr acordul autoritii vamale

Amend de la 3.000 lei la 8.000 lei sau de la


5.000 lei la 10.000 lei pentru produsele
accizabile, confiscarea bunurilor sustrase
de la controlul vamal i reinerea mijlocului
de transport folosit la svrirea
contraveniei pn la plata amenzii. Atunci
cnd mrfurile nu mai pot fi identificate,
contravenientul este obligat la plata unei
sume egale cu valoarea n vam a
acestora, la care se adaug drepturile de
import i alte drepturi legal datorate
reprezentnd impozite i taxe ce se
stabilesc la punerea n liber circulaie a
mrfurilor.

Art. 652 din Hotrrea Guvernului Amend de la 1.500 lei la 3.000 lei
nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Art. 653 alin. (1) i alin. (2) i art. 654 din
Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a
Codului vamal al Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare

Art. 652 lit. m) din Hotrrea Guvernului


nr. 707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

302 Sustragerea de la controlul vamal a oricror Art. 653 alin. (1) lit. a) din Hotrrea
bunuri sau mrfuri care ar trebui plasate sub Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea
un regim vamal
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

301 Nendeplinirea de ctre titularul regimului


vamal de tranzit sau al regimurilor vamale
economice a termenelor, condiiilor i
obligaiilor prevzute pentru derularea i
ncheierea acestor regimuri

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


59

Art. 653 alin. (1) din Hotrrea Guvernului


nr.
707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Amend de la 3.000 lei la 8.000 lei.


Numerarul nedeclarat n scris care
depete limita stabilit de regulament se
confisc.

Art. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 12/2006 pentru
stabilirea unor msuri de reglementare a
pieei pe filiera cerealelor i a produselor
procesate din cereale, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 225/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 14 alin. (1) lit. c) din Ordonana de Amend de la 4.000 lei la 5.000 lei
urgen a Guvernului nr. 12/2006 pentru
stabilirea unor msuri de reglementare a
pieei pe filiera cerealelor i a produselor
procesate din cereale, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 225/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare

311 Nendeplinirea condiiilor existente la data Art. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonana de
acordrii autorizaiei de depozit
urgen a Guvernului nr. 12/2006 pentru
stabilirea unor msuri de reglementare a
pieei pe filiera cerealelor i a produselor
procesate din cereale, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 225/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare

312 Achiziionarea cerealelor de ctre operatorii Art. 14 alin. (1) lit. c) din Ordonana de
economici, din spaii de depozitare care nu urgen a Guvernului nr. 12/2006 pentru
dein autorizaie de depozit
stabilirea unor msuri de reglementare a
pieei pe filiera cerealelor i a produselor
procesate din cereale, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 225/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare

Amend de la 5.000 lei la 6.000 lei i, dup


caz, suspendarea autorizaiei de depozit pe
perioada necesar remedierii deficienelor
sau anularea acesteia

Art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonana de Amend de la 7.000 lei la 10.000 lei
urgen a Guvernului nr. 12/2006 pentru
stabilirea unor msuri de reglementare a
pieei pe filiera cerealelor i a produselor
procesate din cereale, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 225/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare

310 Funcionarea capacitilor de depozitare Art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonana de
fr autorizaie de depozit
urgen a Guvernului nr. 12/2006 pentru
stabilirea unor msuri de reglementare a
pieei pe filiera cerealelor i a produselor
procesate din cereale, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 225/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare

U. Fapte care constituie contravenii potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a pieei pe filiera cerealelor
i a produselor procesate din cereale, aprobat cu modificri prin Legea nr. 225/2006, cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 653 alin. (1) lit. i) din Hotrrea


Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Amend de la 3.000 lei la 8.000 lei. n cazul


n care prin aceast fapt este influenat
stabilirea drepturilor de import i a altor
drepturi legal datorate reprezentnd
impozite i taxe care se ncaseaz de ctre
autoritatea vamal la punerea n liber
circulaie a mrfurilor, mrfurile constatate
n plus fa de felul celor nscrise n
declaraia vamal se confisc.

309 Nendeplinirea de ctre persoanele fizice


care trec frontiera a obligaiei prevzute la
art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005
al Parlamentului European i al Consiliului,
de declarare n scris, la autoritatea vamal,
a numerarului n valut i/sau n moneda
naional care este egal sau depete
limita stabilit prin regulament, aflat asupra
lor, n mijloacele de transport ori n bagajele
nsoite sau nensoite, precum i n colete

Sanciunea prevzut de lege

Art. 653 alin. (1) din Hotrrea Guvernului


nr.
707/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Actul normativ care prevede sanciunea

308 Depunerea declaraiei vamale i a Art. 653 alin. (1) lit. h) din Hotrrea
documentelor nsoitoare coninnd date Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea
eronate privind felul mrfurilor
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Actul normativ care prevede fapta

Art. 653 alin. (1) din Hotrrea Guvernului Amend de la 3.000 lei la 8.000 lei.
nr.
707/2006
pentru
aprobarea Veniturile
realizate
din
activitatea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal neautorizat se confisc.
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Descrierea faptei

307 Exercitarea activitii de comisionar n vam Art. 653 alin. (1) lit. g) din Hotrrea
fr autorizaie
Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare

Nr.
crt.

60
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015

Art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 12/2006 pentru
stabilirea unor msuri de reglementare a
pieei pe filiera cerealelor i a produselor
procesate din cereale, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 225/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare

Art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 12/2006 pentru
stabilirea unor msuri de reglementare a
pieei pe filiera cerealelor i a produselor
procesate din cereale, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 225/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare

Amend de la 3.000 lei la 5.000 lei,


confiscarea mrfii i a mijlocului de transport
marf utilizat n acest scop, dac acesta
aparine contravenientului sau dac nu
exist contract legal de cruie

Art. 26 alin. (1) lit. a) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 202/2008 privind
punerea n aplicare a sanciunilor
internaionale, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 217/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 26 alin. (1) lit. b) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 202/2008 privind
punerea n aplicare a sanciunilor
internaionale, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 217/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 26 alin. (1) lit. c) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 202/2008 privind
punerea n aplicare a sanciunilor
internaionale, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 217/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare

314 Nerespectarea restriciilor i obligaiilor


prevzute n actele internaionale
menionate la art. 1 alin. (1) din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea n aplicare a sanciunilor
internaionale, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 217/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, care sunt direct
aplicabile, sau prin actele normative
prevzute la art. 4 alin. (2)(4) din
Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 202/2008 privind punerea n aplicare a
sanciunilor internaionale, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 217/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare, dac
fapta nu constituie infraciune

315 Nerespectarea obligaiei prevzute la art. 24


alin. (1) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea n
aplicare a sanciunilor internaionale,
aprobat cu modificri prin Legea
nr. 217/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare, dac fapta nu constituie
infraciune

316 Nendeplinirea obligaiilor prevzute la art. 9


alin. (2) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea n
aplicare a sanciunilor internaionale,
aprobat cu modificri prin Legea
nr. 217/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare

Art. 26 alin. (1), (2), (3) i (4) din Ordonana


de urgen a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea n aplicare a sanciunilor
internaionale, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 217/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 26 alin. (1), (2), (3) i (4) din Ordonana


de urgen a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea n aplicare a sanciunilor
internaionale, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 217/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 26 alin. (1), (2), (3) i (4) din Ordonana


de urgen a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea n aplicare a sanciunilor
internaionale, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 217/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare

Amend ntre 10.000 lei i 30.000 lei i


confiscarea bunurilor destinate, folosite sau
rezultate din contravenie. Sanciunea se
aplic i n cazul persoanelor juridice.
Dac fapta este svrit de o persoan
care face parte din personalul unei autoriti
sau instituii publice, pe lng amenda

Amend ntre 10.000 lei i 30.000 lei i


confiscarea bunurilor destinate, folosite sau
rezultate din contravenie. Sanciunea se
aplic i n cazul persoanelor juridice.
Dac fapta este svrit de o persoan
care face parte din personalul unei autoriti
sau instituii publice, pe lng amenda
prevzut, pot fi aplicate i sanciuni
specifice.
Se pot aplica una sau mai multe dintre
urmtoarele sanciuni contravenionale
complementare:
a) suspendarea avizului, licenei sau
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup caz, suspendarea activitii persoanei
juridice, pe o durat de la o lun la 6 luni;
b) retragerea licenei sau avizului pentru
anumite operaiuni sau activiti, pe o durat
de la o lun la 6 luni ori definitiv.
Amend ntre 10.000 lei i 30.000 lei i
confiscarea bunurilor destinate, folosite sau
rezultate din contravenie. Sanciunea se
aplic i n cazul persoanelor juridice.
Dac fapta este svrit de o persoan
care face parte din personalul unei autoriti
sau instituii publice, pe lng amenda
prevzut, pot fi aplicate i sanciuni
specifice.
Se pot aplica una sau mai multe dintre
urmtoarele sanciuni contravenionale
complementare:
a) suspendarea avizului, licenei sau
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup caz, suspendarea activitii persoanei
juridice, pe o durat de la o lun la 6 luni;
b) retragerea licenei sau avizului pentru
anumite operaiuni sau activiti, pe o durat
de la o lun la 6 luni ori definitiv.

V. Fapte care constituie contravenii potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea n aplicare a sanciunilor internaionale,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 217/2009, cu modificrile i completrile ulterioare

313 Transportul n scop comercial al cerealelor


sau al produselor de panificaie, nensoite
de documentele prevzute de lege care s
justifice proveniena licit a acestora

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015


61

Art. 26 alin. (1) lit. c) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 202/2008 privind
punerea n aplicare a sanciunilor
internaionale, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 217/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare

318 Nendeplinirea obligaiilor prevzute la


art. 18 alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea n
aplicare a sanciunilor internaionale,
aprobat cu modificri prin Legea
nr. 217/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare

Actul normativ care prevede fapta

Art. 26 alin. (1) lit. c) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 202/2008 privind
punerea n aplicare a sanciunilor
internaionale, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 217/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare

Descrierea faptei

317 Nendeplinirea obligaiilor prevzute la


art. 18 alin. (2) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea n
aplicare a sanciunilor internaionale,
aprobat cu modificri prin Legea
nr. 217/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare

Nr.
crt.

Art. 26 alin. (1), (2), (3) i (4) din Ordonana


de urgen a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea n aplicare a sanciunilor
internaionale, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 217/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare

Art. 26 alin. (1), (2), (3) i (4) din Ordonana


de urgen a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea n aplicare a sanciunilor
internaionale, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 217/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare

Actul normativ care prevede sanciunea

Amend ntre 10.000 lei i 30.000 lei i


confiscarea bunurilor destinate, folosite sau
rezultate din contravenie. Sanciunea se
aplic i n cazul persoanelor juridice.
Dac fapta este svrit de o persoan
care face parte din personalul unei autoriti
sau instituii publice, pe lng amenda
prevzut, pot fi aplicate i sanciuni
specifice.
Se pot aplica una sau mai multe dintre
urmtoarele sanciuni contravenionale
complementare:
a) suspendarea avizului, licenei sau
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup caz, suspendarea activitii persoanei
juridice, pe o durat de la o lun la 6 luni;
b) retragerea licenei sau avizului pentru
anumite operaiuni sau activiti, pe o durat
de la o lun la 6 luni ori definitiv.

Amend ntre 10.000 lei i 30.000 lei i


confiscarea bunurilor destinate, folosite sau
rezultate din contravenie. Sanciunea se
aplic i n cazul persoanelor juridice.
Dac fapta este svrit de o persoan
care face parte din personalul unei autoriti
sau instituii publice, pe lng amenda
prevzut, pot fi aplicate i sanciuni
specifice.
Se pot aplica una sau mai multe dintre
urmtoarele sanciuni contravenionale
complementare:
a) suspendarea avizului, licenei sau
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup caz, suspendarea activitii persoanei
juridice, pe o durat de la o lun la 6 luni;
b) retragerea licenei sau avizului pentru
anumite operaiuni sau activiti, pe o durat
de la o lun la 6 luni ori definitiv.

prevzut, pot fi aplicate i sanciuni


specifice.
Se pot aplica una sau mai multe dintre
urmtoarele sanciuni contravenionale
complementare:
a) suspendarea avizului, licenei sau
autorizaiei de exercitare a unei activiti ori,
dup caz, suspendarea activitii persoanei
juridice, pe o durat de la o lun la 6 luni;
b) retragerea licenei sau avizului pentru
anumite operaiuni sau activiti, pe o durat
de la o lun la 6 luni ori definitiv.

Sanciunea prevzut de lege

62
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 977/30.XII.2015