Sunteți pe pagina 1din 21

Contract nr.

52-117/2008
Titlu proiect:
CERCETARI COMPLEXE PRIVIND STABILIREA DE
MARKERI BIOCHIMICI SPECIFICI PENTRU
PRODUSE LACTATE REGIONALE IN VEDEREA
IMBUNATATIRII TRASABILITATII ACESTORA PE
LANTUL ALIMENTAR TOTAL (TRASAREG)

Coordonator: Universitatea de Stiinte Agronomice si


Medicina Veterinara Bucuresti
Director proiect: Conf. univ. dr. Amalia Mitelut

Parteneri in consortiu:
CO - UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA
VETERINARA BUCURESTI USAMV Bucuresti
P1 - INSTITUTUL NAIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
BIOLOGIE I NUTRIIE ANIMAL
P2 - INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI
BRASOV
P3 - INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BOVINE
BALOTETI
P4 - INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE
P5 - SC ASI NATURE SRL
P6 - STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA
BUBALINELOR
Buget / Cofinantare
1.950.000 lei/ 50.000 lei
Adresa web proiect:
http://www.monapopa.usamv.ro/category/trasareg/

Obiectivele proiectului
stabilirea unor caracteristici msurabile care s
serveasc autentificrii produselor lactate
regionale;
dezvoltarea de metodologii de analiz pentru
determinarea unor markeri biochimici care
difereniaza produsele lactate regionale de alte
produse similare (imbunatatirea trasabilitii);
stabilirea unor caracteristici fizico-chimice i
senzoriale ale produselor lactate regionale luate in
studiu, care le difereniaz de produse similare;
evaluarea situaiei actuale a produselor lactate n
vederea consolidrii produselor lactate regionale ca
produse distincte pe pia.

Rezultatul final al proiectului


GHID DE PROCEDURI privind determinarea
markerilor biochimici regionali stabiliti pentru lapte
i produse lactate.
Documentatie de BREVETARE A METODELOR de
identificare a produselor regionale luate in studiu.
GHID DE PREZENTARE privind oportunitile de
dezvoltare a produselor lactate regionale prin
prisma amprentarii acestora prin markeri biochimici.
Asistenta tehnica pentru intocmirea documentatiei
pentru DOBANDIREA PROTECTIEI unei indicatii
geografice sau denumirea de origine a unui
produs lactat din regiunile luate in studiu.
WORKSHOP de diseminare (producatori de lapte si
produse lactate din zonele luate in studiu).

Elementele de noutate ale proiectului;


originalitate
Identificarea caracteristicilor laptelui care au relevanta
in trasabilitatea produselor lactate regionale.
Diferentierea produselor lactate in stransa legatura cu
ecosistemul diverselor zone ale tarii.
Crearea cadrului de stabilire a identitatii regionale a
laptelui si produselor lactate.
Valorificarea acelor regiuni agricole autohtone care
confera caracteristici specifice produselor alimentare.
Identificarea produselor regionale romanesti autentice,
cu perspectiva dobandirii protectiei unei denumiri de
origine/indicatii geografice.

Beneficiarii rezultatelor; potentialul de


aplicare in economie
Producatorii de produse lactate din regiunile
luate in studiu:
- Prin specificul zonei isi pot valorifica superior
produsele.
- Pot accesa cu succes atat pietele interne, cat si
pietele externe europene.
Consumatorul autohton cresterea calitatii vietii.
Agricultura romaneasca:
- Prin acoperirea nisei de piata in domeniul
produselor lactate cu amprenta regionala.
- Dezvoltarea durabila a regiunilor agricole prin
promovarea identitatii acestora.
- Imbunatatirea trasabilitatii produselor lactate.

Stadiul de realizare al proiectului in 2010

Etapa 1/2009
Buget de stat : 112.295 lei
Cofinantare: 0 lei
Activitati efectuate: Elaborarea modelului
conceptual privind metabolizarea n organismul
animal a unor compusi din plante care imprim
caracteristici distincte ale laptelui i produselor
lactate.

Stadiul de realizare al proiectului in 2010


Etapa 1/2009
- Screeningul compoziiei botanice pe diferite zone.
- Model
conceptual
privind
evidentierea
transformarilor markerilor biochimici din plante n
organismul animal.
- Analiza critica a situaiei actuale a produselor
lactate regionale prin prisma asigurrii standardelor
de calitate.
- Studiu documentar privind stabilirea cadrului
experimental.
Achizitii realizate : 4066 lei (PSLBGE INTEL
TOSHIBA 2066 lei; Imprimant laser color HP 1800 lei)

Stadiul de realizare al proiectului in 2010


Etapa 2/2009
Buget de stat : 59.362 lei
Cofinantare: 0 lei
Activitati efectuate: Cercetari preliminare privind
elaborarea modelelor experimentale in vederea
identificarii markerilor biochimici regionali care
determina specificitatea regionala a laptelui.
- Cercetari preliminare documentare privind dezvoltarea
metodelor de determinare a markerilor biochimici (de
tip flavonoizi sau carotenoizi sau terpene) n plante si in
produsele lactate.

Stadiul de realizare al proiectului in 2010


Etapa 2/2009
- Estimarea valorii nutritive a nutreurilor i elaborarea
raiilor pentru vacile de lapte.
- Stabilirea arealelor pastorale i a tehnicilor de
valorificare a pajitilor. S-au stabilit procedurile de
prelevare i condiionare a probelor de nutreuri i
de lapte din zona Blana Bucegi.
- Evaluarea starii de sanatate a animalelor din loturi
experimentale prin examene de profil metabolic in
functie de modul de furajare (stabulatie/pasunat).
Achizitii realizate : -

Stadiul de realizare al proiectului in 2010


Etapa 3/2010
Buget de stat : 231.613 lei
Cofinantare: 0 lei
Activitati efectuate: Cercetari experimentale in
vederea stabilirii unui referential initial de
identificare a unor markeri biochimici specifici
regionali.

Stadiul de realizare al proiectului in 2010


Etapa 3/2010
- Stabilirea procedeelor de management al
punatului; Prelevare i condiionare probe de
plante i de lapte din zona Blana Bucegi.
- Prelevare i condiionare probe de nutreuri i de
lapte din zona de campie.
- Identificare i evaluare markeri biochimici (din
clasa terpenelor si alcanilor) din probele de plante si
lapte prelevate si conditionate, prin analize GC-MS.
- Identificare i evaluare markeri biochimici de tip
carotenoizi din probele de plante si lapte prelevate
si conditionate.

Stadiul de realizare al proiectului in 2010


Etapa 3/2010
- Analiza fizico-chimica a probelor de plante,
nutreturi si lapte prelevate.
- Experimentari privind obtinerea unor amprente
senzoriale pentru probele luate in studiu, cu
ajutorul nasului eletronic.
- Identificarea i evaluarea biocomponentelor de
tipul acizilor grai polinesaturai din probele
de nutreuri si lapte luate in studiu.
- Achizitii realizate : -

Modul de implicare a tinerilor cercetatori comparativ


cu cele asumate prin prevederile proiectului din
Anexa B. (inclusiv specializari/stagii de
formare/doctorate post-doc pe tematica proiectului)
Blaj Vasile Adrian, Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru
Pajisti Brasov: "Cercetari privind ameliorarea si valorificarea
superioara a pajistilor subalpine din Muntii Bucegi, Teza de
doctorat, 2009.
Marcu Elena, S.C. ASINATURE Valorificarea superioara a
resurselor din zonele montane in scopul cresterii competitivitatii
produselor agroalimentare romanesti pe piata UE, Teza de
doctorat, incepand din 2008.
Masterand Elena M. Pruteanu, IBA: Metode moderne de
control calitativ a produselor alimentare. Studiu de caz:
Nasul Electronic, Proiect de Disertaie, 2010.

Indicatori de rezultat realizati in cadrul proiectului


conf. HG475/2007*. Masura in care acestia pot
constitui precursori pentru rezultatele finale
prevazute a se obtine
- Model conceptual metode de determinare a
continutului de beta caroten din plante si lapte
pentru probele recoltate de la Blana Bucegi si din
zona de campie (IBNA);
- Caracteristicile fizico-chimice ale probelor de
furaje si lapte analizate;
- Model conceptual metoda de analiza senzoriala a
probelor de furaje si lapte, prin stabilirea amprentei
compusilor volatili cu ajutorul nasului electronic
folosind PCA (Analiza Componentelor Principale);

Indicatori de rezultat realizati in cadrul proiectului


conf. HG475/2007*. Masura in care acestia pot
constitui precursori pentru rezultatele finale
prevazute a se obtine
Determinarea continutului in acizi grasi si al
profilului acestora din probele de furaje si lapte din
zona de munte si campie (acidul linoleic si linolenicmarkeri biochimici);
Model conceptual metoda de identificare compusi
volatili (terpene, alcani) pentru probele de furaje si
lapte analizate, utilizand GC-MS (pinen, limonen markeri biochimici);
Diseminare: 3 articole (publicate in revista
recunoscuta CNCSIS), 1 prezentare, 1 workshop.

Activitatile prevazute a se realiza conform planului de


realizare initial
Etapa IV - Studierea comparativ a influenei markerilor
biochimici din plante asupra caracteristicilor fizicochimice i senzoriale a produselor lactate din diferite zone
geografice.
Total 581000 lei
Buget 561000 lei
Cofinantare 20000 lei
Etapa V - Integrarea i interpretarea rezultatelor;
Transferul tehnologic al soluiilor propuse, promovarea
rezultatelor; Identificarea si atribuirea drepturilor de
proprietate intelectuala asupra rezultatelor.
Total 825075
Buget 820075 lei
Cofinantare 5000 lei

Activitatile prevazute a se realiza in anul 2011


Studierea comparativ a influenei markerilor
biochimici din plante asupra caracteristicilor fizicochimice i senzoriale ale laptelui si produselor lactate
din zonele geografice luate in studiu.
Prelevarea i condiionarea probelor de nutreuri si
a probelor de lapte din zona Blana Bucegi si din
zona de campie.
Prelevarea si conditionarea probelor de nutreturi si
a produselor lactate obinute n condiii controlate in
zona Podisul Hartibaciului.

Activitatile prevazute a se realiza in anul 2011


Identificarea markerilor biochimici stabiliti anterior
din plantele utilizate ca furaje pentru animale si din
laptele obtinut de la acestea pentru zonele luate in
studiu - Protocol de validare a metodelor stabilite in
etapa anterioara.
Integrarea i interpretarea rezultatelor; Transferul
tehnologic al soluiilor propuse, promovarea
rezultatelor; Identificarea si atribuirea drepturilor de
proprietate intelectuala asupra rezultatelor.

Obiective ce vor fi atinse / Rezultate


preconizate a se obtine
Ghiduri de proceduri de determinare a
markerilor biochimici regionali stabiliti pentru furaje
si lapte pentru zonele luate in studiu.
Documentatie de brevetare a metodelor de
identificare a produselor regionale luate in studiu.
Cerere de inregistrare indicatii geografice
produsele regionale studiate;

pentru

Diseminare prin comunicri i publicaii (cel putin


3 articole ISI).
Workshop final de prezentare a rezultatelor
proiectului.

Estimarea necesarului de finantare


pentru anul 2011

Buget estimat in limita prevazuta in contractul


initial pentru anul 2011 :
Total: 830000 lei
Buget: 820075 lei
Cofinantare: 9925 lei