Sunteți pe pagina 1din 19

Avizat

Administrator
Chivu Bogdan Alexandru Mihnea

DOCUMENTAIE PENTRU OFERTANI


PENTRU ACHIZITIA DE
SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA

Proiectul Facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor de etnie roma din Regiunea
Bucuresti-Ilfov prin integrarea acestora in structuri ale economiei sociale
nr. POSDRU/173/6.1/G/149011
cofinanat din Fondul Social European si fonduri de la bugetul de stat prin Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, precum si din fonduri
proprii

COD CPV: 79212100-4: SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA

PROCEDURA DE ATRIBUIRE
ACHIZITIE DIRECTA

IANUARIE 2015

Achizitor
Titlul proiectului POSDRU

SC Profi Elements SRL


Facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor de
etnie roma din Regiunea Bucuresti-Ilfov prin integrarea
acestora in structuri ale economiei sociale

Nr. contract de finantare


Calitatea achizitorului in cadrul
proiectelor

POSDRU/173/6.1/G/149011
Partener 2

1 INFORMATII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: SC Profi Elements SRL
Adresa: Str. Cpitan Nicolae Licre, nr. 10, bl. PM41, sc. A, Ap. 02 Bucureti, sector 3
Persoana de contact: Chivu Bogdan Alexandru Mihnea
Telefon: 0734651945
E-mail: bogdan.chivu@gmail.com
Fax:
Adresa de internet: http://www.aipc.ro;
1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor: 06.02.2015, ora 16.30
b) Adresa unde se primesc ofertele: Blv. Uverturii, nr 43, Bl 1, Sc 5, ap 172, Sector 6,
Bucuresti.
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilit n documentaia pentru
ofertani sau la o alta adresa dect cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea
urmand a fi pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.
Data i ora deschiderii ofertelor: 09.02.2015, ora 10.30.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIIE
2.1. Descriere:
2.1.1. Denumirea contractului de achiziie: servicii de auditare financiara pentru proiectul Facilitarea
accesului pe piata muncii a persoanelor de etnie roma din Regiunea Bucuresti-Ilfov prin integrarea
acestora in structuri ale economiei sociale contract nr. POSDRU/173/6.1/G/149011
Titlu: Contract de servicii de auditare financiara
2.1.2. Descrierea produselor ce vor fi achiziionate: servicii de auditare financiara pentru proiectul
Facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor de etnie roma din Regiunea Bucuresti-Ilfov prin
integrarea acestora in structuri ale economiei sociale contract nr. POSDRU/173/6.1/G/149011
Obiectivul angajamentului este verificarea de ctre auditorul financiar a faptului c sumele solicitate
spre rambursare de ctre Beneficiar n CRC pentru aciunea finanat n cadrul contractului de finanare,
s-au efectuat (realitatea desfurrii), sunt legale (legalitatea), exacte (exactitate) i eligibile,
precum i transmiterea ctre Beneficiar a raportului constatrilor factuale cu privire la procedurile
agreate executate.
Eligibilitate nseamn c fondurile furnizate n cadrul finanarii nerambursabile au fost cheltuite n
conformitate cu termenii i condiiile contractului de finanare.
Serviciile de audit financiar (angajamentul) vor fi prestate in conformitate cu contractul de finantare nr.
POSDRU/173/6.1/G/149011 si se compun din rapoarte (opinii) de audit financiar asupra eligibilitatii
cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului cu contract nr. POSDRU/173/6.1/G/149011, pentru 6
rapoarte de audit folosind formatul cuprins in Anexa 1 la documentatie, care este obligatoriu.
In cazul in care se modifica numarul rapoartelor de audit in plus sau in minus, valoarea contractului nu
se modifica.
Certificarea eligibilitatii cheltuielilor se va face in legatura directa cu Cererile de Rambursare si Cereile
de Plata a cheltuielor ce vor fi transmise Autoritatii de Management a POSDRU.
Cheltuielile vor fi cuprinse in Cererile de Rambursare a Cheltuielilor (CRC) pentru raportarile
intermediare, in Cererile de rambursare aferente cererilor de plata conform Instructiunii AMPOSDRU
nr. 82/2013 si in Cererea de Rambursare Finala (CRF) pentru ultimul raport din cadrul proiectului
precum si .
Detalierea cerintelor tehnice privind auditul financiar sunt cuprinse in Anexa 1 la prezenta
Documentatie.
Anexa 1 va fi parte din contractul de prestare de servicii pentru audit financiar si este documentul oficial
emis de Autoritatea de Management a POSDRU pentru proiectele finantate prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013.
2

In cazul in care cerintele POSDRU vor fi modificate, contractul de prestari de servicii de audit financiar
va fi modificat corespunzator.
1.1 Auditorul va emite opinii de audit pentru 6 rapoarte de audit
Eventualele costuri conexe pentru eventualele rapoarte de audit suplimentare fata de cele mentionate
mai sus, aferente cererilor de plata, sau pentru cererile rambursare corespunzatoare cererilor de plata sau
rapoartele de audite necesare ca urmare a solicitarilor de clarificari primite de la autoritatea de
management vor fi n sarcina operatorului economic si vor fi luate n calcul la stabilirea preului din
oferta, fara a fi facturate separat.
1.2 Achizitorul va pune la dispozitia auditorului toate documentele relevante pentru formularea unei
opinii.
1.3 Auditorul va ndeplini acest angajament att n conformitate cu aceste specificatii tehnice, ct i:
- n conformitate cu Standardul Internaional privind Serviciile Conexe 4400 (ISRS) Angajamente
pentru realizarea procedurilor agreate privind informaiile financiare emis de ctre IFAC i adoptat de
ctre CAFR;
- n conformitate cu Codul etic emis de ctre IFAC i adoptat de ctre CAFR.
Dei ISRS 4400 prevede c independena nu este o cerin pentru angajamentele procedurilor agreate,
Autoritatea de Management solicit ca auditorul s respecte de asemenea cerinele de independen
prevzute de Codul etic.
Pentru a realiza auditarea fondurilor europene coordonate si gestionate de MFE, auditorii
financiari (orice persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul auditorilor financiari activi intocmit
de Camera Auditorilor Financiari din Romania, inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de
membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) pe anul respectiv), membri activi
ai CAFR, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmtoarele conditii :
a) - sa fie auditori financiari care detin calificativul A, absolventi ai cursurilor de specializare si
perfectionare pe fonduri europene, organizate de CAFR in conditiile si cu respectarea prevederilor
Protocolului privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar a fondurilor europene
incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene si Camera Auditorilor Financiari din Romania, sa fie
inscrisi in Lista auditorilor financiari, persoane fizice sau/si juridice care indeplinesc cerintele stabilite
prin Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul
Fondurilor Europene pentru auditarea cheltuielilor eligibile si ale altor cerinte ale beneficiarilor de
fonduri, coordonate si gestionate de Ministerul Fondurilor Europene;
b) sa fi promovat testul de verificare a cunostintelor privind legislatia nationala si europeana a
fondurilor europene;
c) impotriva auditorilor financiari sa nu se fi pronuntat sanctiuni disciplinare ramase definitive in
ultimii trei ani.
1.4 Auditorul financiar trebuie s-i planifice activitatea astfel nct s poat realiza o verificare
eficient a cheltuielilor. Aceasta verificare, cu exceptia cazurilor justificate, nu se va intinde pe o
perioada mai mare de 3 zile lucratoare de la primirea spre auditare a CRC.
1.5 Auditorul obine o nelegere suficient a termenilor i condiiilor contractului de finanare prin
revizuirea contractului de finanare i a anexelor lui i alte informaii relevante, precum i prin
interogarea Beneficiarului. Auditorul se asigur c obine o copie a originalului contractului de finanare
(semnat de Beneficiar i de Autoritatea de Management) i a anexelor sale.
1.6 Auditorul obine i revizuiete CRC, mpreun cu toate anexele acestuia (conform instructiunilor si
deciziilor Autoritatii de Management a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane).
1.7 Auditorul acord o atenie deosebit Condiiilor Generale i Speciale ale Contractului de Finanare si
Anexei 1 a contactului de finanare, care conine descierea aciunii. n cazul neconformitii cu aceste
reguli, cheltuielile nu vor fi eligibile pentru finanarea din POS DRU. Dac auditorul consider c
termenii i condiiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie s cear clarificri de la Beneficiar.
1.8 Lista indicativ a tipurilor i naturii probelor pe care auditorul le poate gsi adesea la verificarea
cheltuielilor include:
- nregistrri contabile (n format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum
Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia i toate conturile de salarii, registrele activelor fixe i alte
3

informaii contabile relevante;


- Dovada procedurilor de achiziie precum documentaiile licitaiilor, ofertele pentru licitaii i
rapoartele de evaluare;
- Dovada angajamentelor precum contracte i formulare de comand;
- Dovada prestrii serviciilor precum rapoarte aprobate, fie de pontaj, bilete de transport (incluznd
tichetele de mbarcare), dovada participrii la seminarii, conferine i stagii de pregtire (incluznd
documentaia relevant i materialele obinute, certificatele) etc;
- Dovada primirii bunurilor precum documente de recepie din partea furnizorilor;
-Dovada plii precum extrase bancare, ntiinri de plat, dovada plii din partea subcontractorilor;
- Pentru cheltuielile cu benzina i motorina, o list centralizatoare a distanelor acoperite, consumul
vehiculelor folosite, preul carburanilor i costurile de ntreinere;
- Registrele privind plile salariale i personalul precum i contractele aferente, statul de plat a
salariilor, fiele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe o perioada
fix, detalii ale remuneraiilor pltite, probate de persoanele responsabile pe plan local, defalcate n
salarii brute, contribuii sociale aferente, asigurri i salariul net. Aceasta lista indicativa poate varia n
funcie de natura cheltuielilor.
2. Proceduri generale
2.1.1 Auditorul verific dac CRC este conform cu condiiile contractului de finanare.
2.1.2 Auditorul verific dac evidentele contabile ale Beneficiarului sunt n conformitate cu regulile
pentru pstrarea nregistrrilor i cu regulile contabile din contractul de finanare. Scopul este de:
- a evalua dac o verificare eficient i efectiv a cheltuielilor este fezabil; i
- a raporta excepii importante i puncte slabe cu privire la contabilitate, pstrarea nregistrrilor,
cerinele documentaiei, astfel nct Beneficiarul s poat ntreprinde msuri ulterioare pentru corectarea
i mbuntirea acestora pe perioada de implementare rmas a aciunii.
2.1.3 Auditorul verific dac informaiile din CRC se reconciliaz cu sistemul de contabilitate i
nregistrrile Beneficiarului (ex: balana de verificare, nregistrri din conturile analitice i sintetice).
2.1.4 Auditorul verific dac au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde
este cazul i n conformitate cu legislatia nationala aplicabila.
2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul i revizuire analitic
Auditorul realizeaz o revizuire analitic a rubricilor cheltuielilor din CRC i:
- verific dac bugetul din CRC corespunde cu bugetul contractului de finanare (autenticitatea i
autorizarea bugetului iniial) i dac cheltuielile realizate au fost prevzute n bugetul contractului de
finanare.
- verific dac suma total solicitat la plat de Beneficiar nu depete finanarea nerambursabil
maxim prevzut n articolul 3.1 din contractul de finanare, precum i sumele totale prevzute pe
categorii de cheltuieli.
- verific dac orice amendament la bugetul contractului de finanare este n conformitate cu condiiile
pentru astfel de amendamente (inclusiv dac se aplic necesitatea unui addendum la contractul de
finanare) aa cum se prevede n Contractul de Finanare.
2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare
2.3.1 Categoriile i tipurile de cheltuieli
Cheltuielile solicitate de Beneficiar n CRC sunt prezentate n urmtoarele categorii:
1. Costuri cu resursele umane, 2. Costuri cu participantii, 3. Alte costuri, din care cheltuieli de tip FEDR
fiind evidentiate distinct.
Categoriile de cheltuieli pot fi n principiu defalcate n tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase
de cheltuieli cu aceleai caracteristici sau caracteristici asemanntoare. Forma i natura probei suport
(de ex o plat, un contract, o factur etc) i modul n care cheltuial este nregistrat (adic registrul de
intrri) variaz n funcie de tipul i natura cheltuielilor i aciunilor sau tranzaciilor de baz. In toate
cazurile tipurile de cheltuieli reflect valoarea contabil (sau finanicar) a aciunilor sau tranzaciilor de
baz, indiferent de tipul i natura aciunii sau tranzaciei n cauz.
2.3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli
Auditorul va verifica toate categoriile i tipurile de cheltuieli prezentate in CRC, in proportie de 100%.
2.4 Verificarea cheltuielilor
4

Auditorul verific in proportie de 100% cheltuielile i prezint n RCF toate excepiile care rezult din
aceast verificare.
Excepiile verificrii sunt toate abaterile de la reglementarile din aceste specificatii tehnice descoperite
pe parcursul realizrii procedurilor prevzute n prezenta anex. n toate cazurile auditorul evalueaz
impactul financiar (estimat) al excepiilor n termeni de cheltuieli neeligibile. De exemplu: dac
auditorul descoper o excepie cu privire la regulile achiziiilor, atunci evalueaz n ce msur aceast
excepie a condus la cheltuieli neeligibile. Auditorul prezint toate excepiile gsite, inclusiv pe acelea
crora nu le poate msura impactul financiar. Auditorul va verifica toate categoriile i tipurile de
tranzacii care genereaz cheltuielile declarate n CRC prin testarea criteriilor prevzute mai jos.
2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe
Auditorul financiar verific eligibilitatea costurilor directe cu termenele i condiiile contractului de
finanare, n special cu articolul 4 din Contractul de finantare.
Acesta verific dac aceste costuri:
- sunt necesare pentru desfurarea aciunii. In acest sens, auditorul verific dac cheltuielile pentru o
tranzacie sau aciune au fost asumate pentru scopul propus al aciunii i dac au fost necesare pentru
activitile i obiectivele aciunii. Auditorul verific mai departe dac costurile directe sunt cuprinse n
bugetul contractului i dac sunt n conformitate cu principiile managementului financiar riguros, n
special cu privire la cost-eficien i cea mai bun utilizare a banilor.
- au fost asumate de Beneficiar sau de partenerii lui pe perioada de implementare a aciunii.
- sunt nregistrate n conturile Beneficiarului i sunt identificabile, verificabile i dovedite cu originalele
evidenelor suport.
Auditorul va tine cont de prevederile Hotrrii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i
completrile ulterioare, de Ordinul comun al MMFPS i MFP nr.1117/2170/2010 si Ordinul 989/2014
privind modificarea si completarea Ordinului ministerului muncii, familiei si protectiei sociale si al
ministerului finantelor publice nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei
cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin POSDRU, de Ghidul Solicitantului, de
clauzele contractului de finanare, de instruciunile AMPOSDRU, precum i de toate celelalte dispoziii
legale aplicabile.
2.4.2 Acuratee i nregistrare
Auditorul verific dac cheltuielile pentru o tranzacie sau aciune au fost nregistrate corespunztor n
sistemul contabil al Beneficiarului i n CRC i dac sunt sprijinite de evidene adecvate i documente
suport justificative. Aceasta include o evaluare adecvat i utilizarea unor rate de schimb corecte, atunci
cnd este cazul.
2.4.3 Clasificare
Auditorul verific dac cheltuielile pentru o tranzacie sau aciune au fost corecte pe categorii n CRC.
2.4.4 Realitate (desfasurare/existen)
Auditorul caut n mod profesional s obin probe adecvate i suficiente privind verificarea
cheltuielilor efectuate i dac este cazul i pentru existena activelor. Auditorul verific realitatea i
oportunitatea cheltuielilor pentru o tranzacie sau aciune prin examinarea dovezilor lucrrilor efectuate,
bunurilor livrate sau serviciilor prestate ntr-un cadru de timp (de precizat perioada de implementare,
pentru care se solicit rambursarea), la o calitate acceptabil i agreat i la preuri sau costuri
rezonabile.
2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziii publice
Regulile de achiziie publica aplicabile tuturor contracteleor de finanare sunt cele nationale, prevazute
de catre Ordinul pentru aprobarea Ordinului ministrului fondurilor europenenr. 1120/2013 privind
aplicarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantae din
instrumente structurale, obiectivul Convergenta , precum si in cadrul proiectelor finantate prin
mecanismele finaciare SEEsi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii si lucrari.
Auditorul financiar examineaz ce reguli de achiziii publice se aplic pentru fiecare categorie de
cheltuieli, tipuri de cheltuieli. Auditorul verific dac Beneficiarul este n conformitate cu astfel de
reguli i dac cheltuielile n cauz sunt eligibile. Cnd auditorul descoper aspecte de neconformitate cu
regulile de achiziii publice, prezinta n RCF natura i impactul lor financiar n termeni de cheltuieli
5

neeligibile.
Pentru calcularea impactului financiar urmare a procesului de achizitii publice, auditorul va tine cont de
ghidul pentru determinarea coreciilor financiare care trebuie fcute cheltuielii cofinanate din fondurile
structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziiei publice, anexat
prezentelor specificatii tehnice.
2.4.6 Costuri administrative (indirecte)
Auditorul va verifica documentele justivicative referitoare la cheltuielile administrative (indirecte)
declarate de Beneficiar, acestea fiind rambursate de catre AM/OIR in baza cheltuielilor directe declarate
de Beneficiar si verificate de auditor, prin aplicarea ratei forfetare stabilite in Contractul de Finanare.
Auditorul va verifica incadrarea acestor cheltuieli in procentele ratelor forfetare stabilite de AM/OIR
prin Contractul de Finanare.
2.5 Verificarea veniturilor aciunii
Atunci cnd este cazul, auditorul verific faptul c veniturile generate de Beneficiar n contextul aciunii
au fost alocate n mod adecvat aciunii care face subiectul contractului de finanare i au fost trecute
corect n CRC. Avnd n vedere c acest angajament nu reprezint un audit, auditorului nu i se cere s
evalueze totalitatea veniturilor.
Auditorul verific dac veniturile au fost corect nregistrate n evidena contabil a proiectului finantat
prin POSDRU.
2.1.3. Denumire contract i locul de executare a lucrrii, locul de livrare sau prestare:
Contract de servicii de auditare financiara
(a) Lucrri
(b) Produse

(c) Servicii
Execuie

Cumprare

Categoria serviciului
Proiectare i execuie

Leasing

Anexa 2A 

Anexa 2B 
Realizare prin orice mijloace nchiriere
corespunztoare
cerinelor Cumprare n rate

specificate de Achizitor

Principala localizare a lucrrii Principalul loc de livrare a Principalul loc de prestare a


produselor: serviciilor: Bucuresti, Romnia.
Codul CPV: 79212100-4 Servicii
de auditare financiara
2.1.4. Durata contractului de achiziie: De la data semnrii contractului de ambele pri pana la
30.09.2016
2.1.5. Valoarea totala estimat: 4.000 LEI la care se adauga TVA
3. INFORMAII DETALIATE I COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CTIGTOARE
Preul cel mai sczut

Cea mai avantajoas oferta economic

3.1.Alte informatii:
Procedura de achizitie este achizitie directa, conform Ordinului nr. 1120/2013 al Ministrului
Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati din
cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta, precum si in
cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii si lucrari.
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a ofertei
4.2. Moneda n care este exprimat
preul contractului
4.3. Perioada minim de valabilitate

Limba romn
Lei
30 de zile de la data depunerii ofertei
6

a ofertei
4.4.1. Modul de prezentare a ofertei Documentele de calificare vor fi anexate la oferta tehnica.
Se vor prezenta urmtoarele documente obligatorii:
tehnice
- Oferta tehnica stampilat i semnat de reprezentantul
legal, in original;
- Declaraie pe propria raspundere Formularul nr. 1
stampilat i semnat de reprezentantul legal, in original.
- Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la
art. 14 din OUG nr. 66/2011 (Formularul nr. 2) stampilat
i semnat de reprezentantul legal, in original.
- Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de
administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe
raza careia ofertantul isi are sediul privind plata obligatiilor
fiscale sau echivalent, in original sau copie legalizata,
valabil la data deschiderii ofertelor;
- Certificatul de inregistrare al ofertantului, emis de catre
Oficiul National al Registrului Comertului, n copie
certificat de catre ofertant Conform cu originalul,
stampilat i semnat de reprezentantul legal sau echivalentul
acestui document;
- Certificat de atestare a calitii de auditor financiar
eliberat de CAFR, n copie certificat de catre ofertant
Conform cu originalul, stampilat i semnat de
reprezentantul legal;
- Carnet de membru al CAFR vizat cu meniunea Activ
pentru anul in curs, n copie certificat de catre ofertant
Conform cu originalul stampilat i semnat de
reprezentantul legal;
- Curriculum Vitae (CV) al persoanei care va efectua
auditul financiar, din care sa reiasa:
a) experienta de minim 3 ani consecutivi de serviciu activ in
audit financiar;
b) este auditor financiar cu statut activ in ultimii 3 ani, probat
cu vizele CAFR sau alte documente echivalente.
c) cunostinte despre procedurile de achizitie publica.
CV-ul va fi semnat si datat pe fiecare pagina de catre
persoana titulara a CV-ului si va fi insotit de documente care
sa probeze datele cuprinse in el, in original sau in copii
certificate Conform cu originalul i semnat de catre
persoana titulara a documentelor.
- Declaraie pe propria rspundere a auditorului financiar
din care s rezulte c nu a fost sancionat n ultimii 3 ani de
ctre Departamentul de monitorizare i competen
profesional al CAFR.
Pentru persoanele juridice, pe langa documentele
prezentate mai sus sunt necesare:
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului
in raza caruia isi are sediul ofertantul, in original (inclusiv
emis in forma electronica) sau copie Conform cu
originalul, valabil la data deschiderii ofertelor sau
echivalentul acestui document.
Oferta tehnica va fi ntocmit n aa fel nct s asigure
corespondena cu specificaiile tehnice prevzute n prezenta
7

documentaie pentru ofertani la punctul 2.1.2. si modul cum


vor fi aceste servicii furnizate.
Acolo unde se mentioneaza semnat de reprezentantul
legal se solicita semnatura olografa.
Oferta
financiara (Formularul nr. 3) va fi exprimat n lei,
4.4.2. Modul de prezentare a
cu si fara TVA, respectand legislatia romana n vigoare n
propunerii financiare
ceea ce priveste aplicarea cotei de TVA.
In elaborarea ofertei se va avea in vedere numarul de
rapoarte de audit aferente proiectului auditate si se va preciza
care este costul/ raport si valoarea totala la care se adauga
TVA .
Oferta financiara va fi stampilat i semnat de
reprezentantul legal, in original.
Eventualele costuri conexe vor fi n sarcina operatorului
economic si vor fi luate n calcul la stabilirea preului din
oferta.
Contractul va fi semnat in lei, iar platile vor fi facute in lei.
4.4.3. Modul si adresa de prezentare 1. Adresa la care se depune oferta: Blv. Uverturii, nr 43, Bl
1, Sc 5, ap 172, Sector 6, Bucuresti.
a ofertei
2. Data limit pentru depunerea ofertei: 06.02.2015, ora
16:30.
3. Numrul de exemplare: 1 (un) ORIGINAL
4. Oferta se va depune la locatia de implementare a
proiectului din Blv. Uverturii, nr 43, Bl 1, Sc 5, ap 172,
Sector 6, Bucuresti, Romnia, n plic sigilat i tampilat, pe
care se va mentiona:
a) Oferta pentru achizitia de servicii de auditare
financiara
b) A nu se deschide nainte de data de 09.02.2015, ora
10.30.
Plicul va conine n interior doua plicuri pe care se va
specifica:
- Documente de calificare (original/Conform cu originalul
) + Oferta tehnica (original/Conform cu originalul),
conform pct. 4.4.1.
- Oferta financiara (original) conform pct. 4.4.2.
La depunerea plicului ofertantii vor solicita nregistrarea
datei i orei pe plicul mare exterior.
Plicurile interioare/exterioare trebuie sa fie sigilate,
stampilate, semnate si marcate cu denumirea si adresa
ofertantului.
Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala si
vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul /
reprezentanii autorizat/autorizai sa angajeze ofertantul prin
contract.
n cazul documentelor emise de instituii / organisme oficiale
abilitate n acest sens documentele respective trebuie sa fie
semnate si parafate conform prevederilor legale.
Nu se admit oferte scrise de mana sau ilizibile datorita
marimii fontului sau altor cauze.
Oferta nu va conine rnduri inserate, sublinieri, stersaturi
sau cuvinte scrise peste scrisul iniial.
n caz de neprezentare a unuia sau mai multora dintre
8

4.5. Posibilitatea
modificrii ofertei

retragerii

sau

4.6.
Informaii
referitoare
la
termenele
pentru
livrarea
bunurilor/prestarea
serviciilor/execuia lucrrilor

4.7. Modaliti de contestare a


deciziei achizitorului de atribuire a
contractului de achiziie i de
soluionare a contestaiei

documentele de calificare menionate, nu se permite


completarea ofertei dup depunerea acesteia.
Neprezentarea propunerii tehnice i/sau financiare are ca
efect descalificarea ofertantului.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere
al coninutului pe toata perioada de valabilitate a proiectului.
1. Ofertantul are dreptul de a-i retrage oferta, prin solicitare
scris adresat achizitorului pn la data i ora limit de
depunere a ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica coninutul ofertei, pn la data
i ora stabilite pentru depunerea ofertelor, adresnd pentru
aceasta achizitorului o cerere de retragere a ofertei n
vederea modificrii. Achizitorul nu este rspunztor n
legtur cu posibilitatea ofertantului de a depune noua
ofert, modificat, pn la data i ora limit, stabilit n
documentatia de atribuire.
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta major sau
cazul fortuit, cad n sarcina ofertantului.
4. Oferta depus la o alt adres a achizitorului dect cea
stabilit sau dup expirarea datei si / sau orei limit pentru
depunere este considerat ntrziat i nu va fi luat n
considerare. Indiferent de momentul cand ofertantul a
trimis oferta si indiferent de motivul pentru care oferta a
ajuns la adresa de depunere cu intarziere fata de data si
ora limita, oferta nu va fi deschisa pentru ca nu se
accepta depasiri ale datei si orei limita.
5. Ofertele care nu vor fi acceptate si cele care nu vor fi
deschise nu vor fi restituite Ofertantului, ele ramanand in
dosarul achizitiei la Achizitor.
Termenul de prestare a serviciilor: incepand de la data
semnarii contractului de catre ambele parti si pana la data
depunerii ultimei cereri de rambursare ( 30.09.2016) .
Data de 31.12.2015 este data finalizarii implementarii
proiectului la care se adauga 270 zile conform notificarii
AMPOSDRU
Ofertantii care considera ca au existat neconcordante in
atribuirea contractului de achizitie vor putea depune
contestatie scrisa, in termen de maximum 2 zile lucratoare de
la data informarii ofertantilor cu privire la rezultatul
procedurii de atribuire si va fi adresata Achizitorului. Fiecare
contestatie va primi raspuns in scris, n termen de maxim 2
zile lucrtoare de la data depunerii contestaiei. Contestatia
va fi examinata de catre comisia de deschidere a ofertelor, in
urma careia reprezentantul legal va decide. n cazul
determinrii nerespectrii normelor legislative sau
instruciunilor AMPOSDRU n vigoare, reprezentantul legal
va lua o decizie n acord cu normele legislative sau
instruciunile AMPOSDRU n vigoare. In cazul in care
contestatarul nu va fi multumit de raspunsul primit de la
Achizitor la contestatia sa, se va putea adresa instantei
competente.
9

4.8. Clauzele contractuale obligatorii,


inclusiv
condiiile
de Modificrile contractului pot fi fcute doar prin act adiional,
actualizare/modificare a preului semnat de ambele pri n perioada de execuie a
contractului.
contractului de achiziie
Scopul eventualului act adiional trebuie s fie n strns
legtur cu obiectul contractului.
Nu se pot modifica prin contract specificaiile tehnice i
oferta ctigtoare care au stat la baza atribuirii contractului.
Nu se poate ajusta prin act aditional pretul contractului.

5. Descrierea obiectului contractului (specificaiile tehnice)


5.1. n vederea desfasurarii activitatilor din cadrul proiectului Facilitarea accesului pe piata muncii
a persoanelor de etnie roma din Regiunea Bucuresti-Ilfov prin integrarea acestora in structuri ale
economiei sociale contract nr. POSDRU/173/6.1/G/149011 contract n care achizitorul este
beneficiar, ofertantii vor depune ofertele lor tehnice si financiare conform procedurii descrise mai
sus.
Evaluarea se va efectua conform procedurii, iar contractul va fi incheiat cu ofertantul declarat
castigator in urma procesului de selectie.
Prezenta procedura de achizitie se desfasoara numai in limitele derularii proiectului
POSDRU/173/6.1/G/149011.
In cazul in care, din motive ce nu tin direct sau indirect de culpa Achizitorului, contractul nu va
putea fi derulat corespunzator (mentionam, dar fara a se limita la: evenimente politice critice,
perturbari majore in plan economic, lipsa fondurilor sau intarzirea lor sau alte evenimente majore ce
nu sunt socotite forta majora), Achizitorul poate cere suspendarea sau rezilierea contractului, fara ca
acest lucru sa fie un element generator de daune sau sa fie invocat ca motiv de solicitare a daunelor
interese sau alta forma de penalizare de catre Furnizor. Aceste masuri vor fi adoptate de catre
Achizitor numai dupa ce alte modalitati de negociere si gestionare a crizei contractului au esuat.
5.2. Ofertantul va presta serviciile conform cerintelor tehnice. Contractul va fi semnat in lei, iar
platile vor fi facute in lei.
5.3. Factura fiscala va fi emisa in lei, in termen de 5 zile, dupa fiecare raport de audit si va fi
scadenta la maxim 60 zile de la primirea ei de catre beneficiar. Fiecare factura va cuprinde
contravaloarea serviciilor de auditare aferenta rapoartelor de audit si va fi insotita de raportul
auditorului.
Eventualele costuri conexe pentru eventualele rapoarte de audit suplimentare, fata de cele
mentionate mai sus, aferente cererile rambursare corespunzatoare cererilor de plata sau rapoartele
de audite necesare ca urmare a solicitarilor de clarificari primite de la autoritatea de management
vor fi n sarcina operatorului economic nu se vor factura separat.
5.4. Plata va fi efectuata pana la data scadenta in contul indicat de Ofertant.
5.5. In cazul in care, in parte sau in totalitate, serviciile nu sunt in conformitate cu standardele de
calitate comune Achizitorul are dreptul de a refuza primirea facturii si plata.
5.6. Achizitorul poate modifica cerintele cuprinse in aceasta documentatie cu un timp rezonabil
inainte de termenul limita si pentru a corecta greselile descoperite dupa lansarea cererii. In cazul in
care apar astfel de situatii se vor respecta aceleasi reguli de publicitate prevazute in Ordinul MFE
1120/2013.
5.7. Evaluarea se va efectua conform criteriului Preul cel mai sczut.
10

5.8. Operatorii economici pot solicita clarificari, numai in scris, pana cu cel mult trei zile
inainte de data limita de depunere a ofertei. Achizitorul va raspunde solicitarilor de clarificari
in maxim 2 zile lucratoare de la primirea acestora, cu respectarea regulilor de publicitate
prevazute de Ordinul MFE 1120/2013.

Asistent manager
Ruxandra Stoica

Responsabil financiar
Nicolae Carmen-Mihaela

11

Formular nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PE PROPRIA RASPUNDERE


Subsemnatul(a) __________________________________________ [se insereaza numele
operatorului economic], reprezentat prin ___________________, cu functia de
________________, n calitate de ofertant la procedura de achizitie de servicii de auditare
financiara, cod CPV 79212100-4, organizat de SC Profi Elements SRL la data de 09.02.2015,
declar pe proprie rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare,
reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute
la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pn la data
solicitat;
c1) n ultimii 2 ani nu mi-am ndeplinit n mod defectuos obligatiile contractuale, din motive
imputabile mie, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii
beneficiarilor acestuia;
d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti,
pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n
materie profesional;
e) nu prezint informatii false si prezint informatiile solicitate de catre achizitor, in scopul
demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
nteleg c achizitorul are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Operator economic,
___________________
(tampila i semnatura)

12

Formular nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind nencadrarea n situatiile prevzute la art. 14 din OUG nr. 66/2011

Subsemnatul(a) __________________________________________ [se insereaza numele


operatorului economic], reprezentat prin ___________________, cu functia de
________________, n calitate de ofertant la procedura de achizitie de servicii de auditare
financiara, cod CPV 79212100-4, organizat de SC Profi Elements SRL la data de 09.02.2015,
declar pe proprie rspundere c nu ma aflu n conflict de interese, aa cum este acesta definit la art.
14 din OUG nr. 66/2011 si ma oblig ca, dac apare o situaie de conflict de interese pe perioada
derulrii procedurii de achiziie, s notific n scris, de ndat, SC Profi Elements SRL si sa iau
msuri pentru nlturarea acestei situaii.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
nteleg c achizitorul are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic,
___________________
(tampila i semnatura)

13

Formular nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

OFERTA FINANCIARA
Subsemnatul(a), _______________________ [se insereaza numele reprezentantului legal al
Ofertantului], reprezentat prin ___________________, cu functia de ________________, n calitate
de ofertant la procedura de achizitie de servicii de auditare financiara, cod CPV 79212100-4,
organizat de SC Profi Elements SRL la data de 09.02.2015, prezint urmatoarea oferta financiara:
- in lei Pret unitar
Pret total
TVA
Pret total cu
Nr.
Denumire serviciu
Cantitate
crt
(nr rapoarte (fara TVA)
(fara TVA)
TVA
de audit)

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c
achizitorul are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
nteleg c, n cazul n care aceast oferta nu este conform cu realitatea, sunt pasibil de ncalcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
nteleg si sunt de acord c oferta este valabila pana la data de .......... 2015, iar in cazul semnarii
contractului aceasta oferta de pret va fi parte integranta din contract si valabila pe toata durata
contractului.

Operator economic,
___________________
(tampila i semnatura)

14

Sectiunea IV
Contract de prestari servicii
Nr/. 2015

1. PARTILE CONTRACTANTE
SC Profi Elements SRL, cu sediul in Str. Cpitan Nicolae Licre, nr. 10, bl. PM41, sc. A, Ap. 02
Bucureti, sector 3, avand cod de inregistrare fiscala RO4734450, J40/23039/1993, reprezentata
legal de dl. administrator Chivu Bogdan Alexandru Mihnea, in calitate de achizitor, pe de o parte
i
...............................................................................................,adresa/sediul...........................................
...................,
telefon/fax
......................................,
numrul
de
nmatriculare
................................................., codul fiscal ........................................,
cont (trezorerie,
banc)...................................................................................., reprezentat prin ..........................
...............................................................................,
avnd
funcia
............................................................, n calitate de PRESTATOR.
2.Definiii
2.1.- n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a)contract - prezentul contract i toate anexele sale;
b)achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c)preul contractului - preul pltibil Prestatorului de ctre Achizitor, n baza contractului, pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d)servicii - activitile a cror prestare face obiectul contractului;
e)produse - orice alte bunuri/ materiale cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care
prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f)fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil
executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie,
revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
f)zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
3.Interpretare
3.1.- n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2.- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specific n mod diferit.
4.Obiectul principal al contractului
4.1- Prestatorul se oblig s presteze servicii de audit financiar pentru proiectul
POSDRU/173/6.1/G/149011, conform cerintelor din documentatia de atribuire si a ofertei depuse
anex la contract, precum si n conformitate cu dispoziiile legale.
4.2- Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile
prestate.
5.Preul contractului si modalitati de plata
5.1.- Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil Prestatorului de ctre Achizitor, este
de .. lei, la care se adaug lei, reprezentnd T.V.A.
15

5.2.Plata prestatiilor datorata in baza art. 5.1 ce fac obiectul prezentului contract este aceeasi
indiferent de numarul rapoartelor de audit.
Plata prestaiilor ce fac obiectul prezentului contract se va realiza conform urmtorului algoritm:
valoarea totala a contractului de audit la care se adauga TVA impartit la numarul de .. rapoarte de
audit aferent CRC.Ultima plata va reprezenta diferena dintre valoarea contractului de audit i
valoarea serviciilor achitate anterior.
5.3. Factura fiscala va fi emisa in lei, in termen de 5 zile, dupa fiecare raport de audit si va fi
scadenta la maxim 60 zile de la primirea ei de catre beneficiar. Fiecare factura va cuprinde
contravaloarea serviciilor de auditare aferenta rapoartelor de audit si va fi insotita de raportul
auditorului.Eventualele costuri conexe pentru eventualele rapoarte de audit suplimentare, fata de
cele mentionate mai sus, aferente cererile rambursare corespunzatoare cererilor de plata sau
rapoartele de audite necesare ca urmare a solicitarilor de clarificari primite de la autoritatea de
management vor fi n sarcina operatorului economic si nu se vor factura separat.
5.4. n situaia n care AMPOSDRU sau OIPOSDRU delegat identific cheltuieli neeligibile, care
au fost ns certificate de auditorul financiar desemnat, cheltuielile aferente serviciilor prestate care
se ncadreaz n perioada de referin a cererii de rambursare n cadrul creia au fost identificate
aceste cheltuieli neeligibile vor fi considerate, la rndul lor, pro rata, neeligibile urmand ca valoarea
facturii fiscale sa fie diminuata in mod corespunzator concomitent cu rezilierea contractului de
prestari servicii.
6.Durata contractului
6.1. Durata contractului de achizitie publica este de la data semnarii contractului de prestari servicii
de audit financiar si pana la data depunerii ultimei cereri de rambursare in cadrul proiectul
Facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor de etnie roma din Regiunea Bucuresti-Ilfov prin
integrarea acestora in structuri ale economiei sociale contract nr. POSDRU/173/6.1/G/149011
7.Documentele contractului
7.1.- Documentele contractului sunt:
Anexa 1 documentaie pentru ofertani pentru achizitia de servicii de auditare financiara;
Anexa 2 oferta financiara a prestatorului
8. Obligaiile principale ale prestatorului
6. Durata contractului
6.1. Durata contractului este de la semnarea lui pana la 30.09.2016
Contractul se prelungeste automat in cazul in care sunt necesare clarificari si modificari de la
autoritatea de management, pentru depunerea cererilor de rambursare.
Auditorul va emite opinii de audit pentru ... rapoarte de audit
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului incepe la data semnarii sale de catre ambele parti.
8. Obligatiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i performanele prezentate n
documentatia de atribuire, cu respectarea legislatiei nationale si comunitare in domeniu si in
conformitate cu prevederile instructiunilor AMPOSDRU/OIPOSDRU BI delegat.
8.2 Prestatorul se oblig s presteze serviciile cu respectarea termenelor limita indicate de achizitor
in ordinele de incepere a prestatiei.
8.3 Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
a) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual
(brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau
16

utilajele folosite pentru sau n legtur cu serviciile prestate; i


b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o
astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
8.4. Prestatorul va raspunde solicitarilor de lamuriri/clarificari suplimentare formulate de catre
AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat sau achizitor.
8.5 Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic.
8.6 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor. Totodat, este rspunztor att
de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului
folosit pe toat durata contractului.
9. Obligatiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului toate informatiile si documentele
solicitate si sa asigure toate conditiile pentru verificarea cheltuielilor de catre acesta, precum si
cerintele formulate sub forma de instructiuni de catre AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat.
Verificarea documentelor se va realiza doar la sediul achizitorului.
9.2 Achizitorul se obliga sa inregistreze documentele emise de catre prestator la momentul remiterii
acestora.
9.3 Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termen de maxim 60 zile de la data
primirii facturii la sediul acestuia. Plata se va efectua pe baza rapoartelor de auditare intocmite i a
facturilor emise de catre prestator.
9.4 Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de de maxim 60 zile de la data primirii facturii
la sediul acestuia, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul
onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil.
9.5. Toate documentele originale sunt puse la dispozitia prestatorului la locatia de implementare a
proiectului din Bucuresti, Str Cpt Nicolae Licaret nr 10, bl. PM 41, sc 1, sector 3.
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1 In cazul in care, din vina sa, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a rezilia contractul de plin drept, fara alta formalitate si
fara interventia altui organ si de a pretinde plata de daune interese, pe motiv de nendeplinire a
obligaiilor contractuale de ctre prestator, conform prezentului contract.
10.2 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept.
10.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, justificand motivele care au condus la luarea acestei decizii, reziliind
contractul fara nici o compensatie. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract ndeplinita pna la data denuntarii unilaterale a
contractului.
11.Receptie si verificari
Prestatorul si achizitorul vor incheia pe perioada prezentului contract un numar egal de proceseverbale de receptie a serviciilor cu numarul rapoartelor de audit
12. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la
semnarea contractului.
12.2 Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenele convenite de parti.
12.3 Daca termenele convenite de parti sunt depasite din motive imputabile achizitorului, acesta din
urma va consimti la prelungirea corespunzatoare a acestor termene.
13. Rezilierea contractului
13.1 Contractul se poate rezilia unilateral in mod exclusiv de catre achizitor in cazul in care, pe
durata prestarii serviciilor, prestatorul:
- este sanctionat pentru abateri disciplinare de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania
pentru o conduita profesionala necorespunzatoare;
17

- pierde calitatea de auditor financiar;


- nu mai satisface cerintele exprimate in documentatia de atribuire si asumate prin declaratiile
formulate in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie;
13.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata furnizorului, cu minim 3 zile inainte de producere, justificand motivele care au condus la
luarea acestei decizii, reziliind contractul fara nici o compesatie in situatia in care contractul de
finantare al proiectului incheiat cu Autoritatea de Management/OIPOSDRU delegat, inceteaza. In
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract ndeplinita pna la data denuntarii unilaterale a contractului.
13.3 Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul in caz de incapacitate fizica clara si durabila a
prestatorului, situatie care poate compromite buna executare a prestatiilor ce fac obiectul
contractului de servicii.
13.4 Neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor din prezentul
contract dau dreptul celeilalte parti de a considera contractul reziliat de plin drept, fara alta
formalitate, fara punere in intarziere si fara interventia altui organ.
13.5. Rezilierea nu creaza prestatorului, dreptul la o compensatie.
14. Denuntarea unilaterala a contractului
14. Contractul se poate denunta unilateral in mod exclusiv de catre achizitor in cazul in care, pe
durata prestarii serviciilor prestatorul nu mai satisface cerintele exprimate in documentatia de
atribuire si asumate prin declaratiile formulate in cadrul procedurii de atribuire a prezentului
contract de achizitii.Denuntarea unilaterala isi produce efectele fara a fi necesara acceptarea
acesteia de catre prestator.
15. Ajustarea preului contractului
Preul contractului nu se ajusteaz.
16. Subcontractanti
16.1 Prin prezentul contract i este interzis prestatorului de a subcontracta prezentul contract.
16.2 Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
17. Cesiunea
Prestatorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, drepturile si obligatiile dobandite prin
contract fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.
18. Forta majora
18.1. Forta majora este constatata de o autoritate competent.
18.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiile asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
18.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
18.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
18.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
19. Solutionarea litigiilor
19.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
19.2. Daca, dupa 15 zile de le inceperea tratativelor directe, soluionarea pe cale amiabil nu este
posibil, achizitorul si prestatorul nereuind s soluioneze in mod amiabil o divergenta
contractuala, acetia vor apela la arbitrajul comercial, respectiv la Curtea de Arbitraj Comercial
International de pe lng Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
20. Limba care guverneaza contractul
18

Limba care guverneaza contractul este limba romana.


21. Comunicari
21.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
21.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
22. Legea aplicabila contractului
22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Prezentul contract este insotit de Anexa I si Anexa II, care se considera parte integranta din contract.
Partile au inteles sa incheie azi __________.2015 prezentul contract in 2 exemplare originale, din
care 1 (unu) exemplar original pentru achizitor si 1 (unu) exemplar original pentru prestator.

ACHIZITOR,
SC Profi Elements SRL

PRESTATOR

Administrator
Chivu Bogdan Alexandru Mihnea

19

S-ar putea să vă placă și