Sunteți pe pagina 1din 3

Bibliografie Trofeul Electricianului 2014

Specialitatea Montare si reparatii instalatii MT si JT (PA, PT, LEA, LES)


1. LEGEA 319/2006- Securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile aduse de HG
955/2010.
2. HOTARARE nr. 1425/2006- Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 319/2006.
3. HOTARARE nr. 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
4. HOTARARE nr. 1048/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
5. HOTARARE nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau sanatate la locul de munca.
6. LEGEA 307/2006 Privind apararea impotriva incendiilor.
7. Legea 53/2003 reactualizata- Codul muncii.
8. Ordin nr. 163/2007 al MAI- Pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor.
9. Ghid practic pentru Electricieni- Indreptar de specialitate- Editura Tehnica- Bucuresti 2004.
10. IPSSM 001/2010- instructiune proprie de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in
exploatare.
11. IPSSM 013/2007- Instructiune proprie de securitatea si sanatate in munca- primul ajutor in caz
de accidentare.
12. IPSSM -02-DEE/2008- instructiunea proprie de SSM pentru distributia energiei electrice.
13. NTE 009/2010- Regulamentul General de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta
tensiune.
14. Codul tehnic al retelei electrice de distributie.
15. NTE 003/04/00 Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni
peste 1000 V.
16. NTE 001/03/00 Normativ pentru alegerea izolatiei , coordonarea izolatiei si protectia
instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor.
17. NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice.
18. PE 106/03 Normativ pentru proiectarea si executia liniilor electrice aeriene de joasa tensiune.
19. PE 116/94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.
20. PE 126/82 Regulament de exploatare tehnica a echipamentelor din distributia primara.
21. 3.2 .FT 38-88 Fisa tehnologica RT LEA 6-20kV.
22. 3.2.FT 79-87 Fisa tehnologica privind capetele de exterior la cablu 20kV.
23. 3.2.FT 28/93 Fisa tehnologica pentru intreruptoare de joasa tensiune.
24. 3.2.FT 10-85 Fisa tehnologica pentru revizia tehnica Post Transformare pe stalp.
25. 3.2.FT 22a91 Fisa tehnologica pentru Revizia Tehnica a Separatoarelor de Medie Tensiune cu
tensiuni nominale cuprinse intre 1 si 24 kV si a dispozitivelor de actionare aferente.
26. FT 48 82 Revizia posturilor de transformare PCZ si subterane.
27. FT 67 95 Executarea terminalelor de interior si exterior la cabluri de 20kV tip A2YSb(r)Y,
folosind materiale din seturi.
28. RE-FT 35-91 Fisa Tehnologica privind executia bransamentelor electrice.
29. 3.2.FT 4/93 Fisa tehnologica de metode de verificare a liniilor electrice de energie electrica in

cablu de 1-35kV.
30. 3.2.Lj-FT 47/1989 Executarea liniilor electrice aeriene de joase tensiune.
31. 3.2.Lj-I 155-90 Instructiuni tehnologice de demontare a LEA joasa tensiune.
32. 3.RE-I 218-96 Instructiuni de depistare a defectelor de conductoare torsadate.
33. 3.1.RE-I 42-82 Instructiuni tehnologice de lucru sub tensiune in instalatii de joasa tensiune.
34. 3.RE-I 75-83 Instructiuni de exploatare si intretinere a LEA de 20kV pe stalpi comuni cu retea
de joasa tensiune.
35. 3.2. RE-I 148-84 Instructiune tehnologica privind plantarea mecanizata a stalpilor din beton, de
joasa si medie tensiune.
36. 3.1. RE-I 15-87 Instructiuni privind calibrarea, inlocuirea si evidenta sigurantelor fuzibile.
37. 3.2. FT 81-90 Fisa tehnologica pentru executarea mansoanelor de legatura la cabluri de 20 kV
tip A2Y Sb(r)F si NA2YHCaY folosind elemente prefabricate si materiale din seturi.
38. 3.2. LI-I 156-85 Instructiuni tehnologice de demontare a LEA-MT.
39. NTE 401/03/00 Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in
instalatii electrice de distributie de 1-110kV.
40. 3 RE-I 23/88 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant.
41. FT 66/90 Fisa tehnologica privind executarea mansoanelor de legatura, cablurile de 20 kV, tip
A2YSb(r)Y, folosind materiale din seturi.
42. 3.1. RE-I 53-91 Instructiune tehnologica de verificare profilactica a transformatoarelor de
putere.
43. 3.LI-I 165-86 Instructiune tehnologica pentru masurarea, analiza si remedierea sagetilor la
conductoarele LEA-MT
44. 3.2. FT 39-72/352 Revizia separatorilor de sarcina tip STIS de 10 si 20 kV si a dispozitivului de
actionare AC-1.
45. 3.2. FT 30-76 Revizia dispozitivelor de actionare DPI, DSI, DRI, DGI, DMI, MRI si MASI ale
intrerupatoarelor de 6-35 kV inclusive.
46. FS 4-82 Executarea instalatiilor de legare la pamant in statii, posturi de transformare si linii
electrice aeriene.
47. FS 2-84 Montarea barelor si a izolatoarelor in statii si posturi de transformare.
48. FS 17-87 Montarea aparatelor de joasa tensiune in statii si posturi de transformare.
49. 3.1. E-I 168-87 Instructiuni pentru exploatarea si revizia tehnica a grupurilor electrogene fixe si
mobile.
50. 3.1. RE-I 15-87 Instructiuni privind calibrarea, inlocuirea si evidenta sigurantelor fuzibile.
51. 3. RE-I 2/83 Instructiuni privind incercarile electrice ale mijloacelor de protectie a muncii.
52. 3. RE-Ip 51/2-93 Instructiuni privind stabilirea puterilor nominale economice pentru
transformatoarele din posturi.
53. 3. RE-FT-61-77 Fisa tehnologica privind executia si verificarea prizelor de pamant cu
bentopriza.
54. 2.RE-FT 68-83 Fisa tehnologica pentru montarea bateriilor de condensatoare din statii si posturi
de transformare.
55. FL 4-85 Fisa tehnologica privind constructia LEA DE 6-20kV pe stalpi de beton simplu si dublu
circuit.
56. FS-11/1990 Fisa tehnologica privind montarea posturilor de transformare pe un stalp de beton.
57. 3.2. FT-5-90 Revizia intreruptoarelor IO si IUP de medie tensiune si a dispozitivelor de
actionare aferente (republ. In 1995).
58. FS 16-84 Montarea posturilor de transformare in cabine de zid.
59. FS 17-87 Montarea aparatelor de joasa tensiune in statii si posturi de transformare.
60. 3.RE-I 175-87 Instructiune tehnologica de exploatare a intreruptoarelor automate de joasa
tensiune tip OROMAX.

61. 3.1. RE-I 191-8 Instructiune tehnologica de exploatare a intreruptoarelor automate de joasa
tensiune tip USOL.