Sunteți pe pagina 1din 3

Conceptul de audit al calitatii

CONCEPTUL DE AUDIT AL CALITATII


Potrivit standardului ISO 9000. auditul este considerat un instrument esential pentru
realizarea obiectivelor unitatii, in domeniul managementului calitatii.
SCOPUL AUDITULUI CALITATII este de a evalua actiunile corective necesare pentru
eliminarea neconformitatilor si posibilitatile de imbunatatire a sistemului de management al
calitatii firmei, a proceselor, a produselor si a serviciilor pe care le realizeaza.
In managementul calitatii, termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a
calitatii produselor, serviciilor, proceselor unei unitatii sau a sistemului de management al
calitatii in ansamblu.
AUDITUL CALITATII reprezinta un proces sistematic, independent si documentat de
evaluare obiectiva a dovezilor de audit pentru a determina in ce masura sunt indeplinite
criteriile de audit prestabilite.
In managementul calitatii, termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a
calitatii produselor, serviciilor, proceselor unei firme sau a sistemului de management al calitatii.

Auditurile calitatii reprezinta examinari sistematice ale activitatilor si rezultatelor acestora,


referitoare la calitate, fiind planificate si programate in functie de natura si importanta
actvitatilor

Auditurile calitatii sunt examinari independente, in sensul ca trebuie conduse de persoane


care nu au responsabilitati directe in domeniile auditate

Auditurile calitatii se realizeaza in raport cu criteriile de audit prestabilite, pentru a stabili


in ce masura sunt respectate criteriile de audit. Criteriile de audit sunt: procedurile
aplicabile, cerintele specificate in standarde si specificatii tehnice, politica firmei in domeniul
calitatii

Dovezile de audit reprezinta informatii relevante pentru criteriile de audit stabilite si care
sunt verificabile
Metode de obtinere a dovezilor de audit:
1. Interviuri cu persoanele implicate in domeniul auditat
2. Examinarea documentelor referitoare la calitatea produselor sau proceselor
3. Observarea directa a activitatilor
4. Rezultatele unor inspectii
Pe baza rezultatelor auditurilor calitatii, vor fi definite actiunile corective necesare.
Aceste actiuni au in vedere identificarea si eliminarea cauzelor neconformitatilor constate
in procesul de audit, in scopul prevenirii repetarii lor.
Eficacitatea auditurilor calitatii depinde foarte mult de competenta si experienta