Sunteți pe pagina 1din 23

Amanat

Amanat

Pengurusan

Pengurusan

RISDA

RISDA

2 0 0 4

2 0 0 4

RISDA

.....

Peneraju Pembangunan Pekebun Kecil

“MENJANA SUMBER KEKAYAAN BARU BAGI PEKEBUN KECIL”

Oleh: Pengarah Bahagian Perancangan Strategik RISDA

RANCANGAN MALAYSIA KE-8

(2001 - 2005)

TAHUN

BANTUAN LANGSUNG KERAJAAN (RM)

SUMBER DALAMAN (RM)

2001

102,282,600

 

2002

288,283,550

2003

151,847,750

2004

159,748,769

93,653,299

2005

143,717,010

JUMLAH

845,879,679

 

“RISDA

...

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

BELANJA MENGURUS

2004

RM130,219,290

BELANJA MENGURUS 2004 RM130,219,290 “RISDA ... PENERAJU PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”
BELANJA MENGURUS 2004 RM130,219,290 “RISDA ... PENERAJU PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”
BELANJA MENGURUS 2004 RM130,219,290 “RISDA ... PENERAJU PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

“RISDA

...

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

MODEL BISNES STRATEGIK RISDA

(MBSR)

PEMBANGUNAN TANAM SEMULA DAN PERLADANGAN Tanaman Getah Lain
PEMBANGUNAN
TANAM SEMULA DAN
PERLADANGAN
Tanaman
Getah
Lain
Sawit
Sawit
MODEL BISNES STRATEGIK RISDA (MBSR) PEMBANGUNAN TANAM SEMULA DAN PERLADANGAN Tanaman Getah Lain Sawit MASYARAKAT PEKEBUN

MASYARAKAT PEKEBUN KECIL YANG PROGRESIF DAN

SEJAHTERA ( PENDAPATAN

SEKURANG-KURANG RM1,200 SEBULAN SEKELUARGA

MENJELANG AKHIR TAHUN 2005 DAN RM2,000 SEBULAN SEKELUARGA MENJELANG

AKHIR TAHUN 2010 )

PEMBANGUNAN EKONOMI TAMBAHAN

Industri Akuakultur Desa Ternakan Tanaman
Industri
Akuakultur
Desa
Ternakan
Tanaman
PEMBANGUNAN EKONOMI KOMERSIAL Semaian & Perladangan Landskap Akuakultur Ternakan PEMBANGUNAN AHLI ISI RUMAH
PEMBANGUNAN EKONOMI
KOMERSIAL
Semaian &
Perladangan
Landskap
Akuakultur
Ternakan
PEMBANGUNAN
AHLI ISI RUMAH
MODEL BISNES STRATEGIK RISDA (MBSR) PEMBANGUNAN TANAM SEMULA DAN PERLADANGAN Tanaman Getah Lain Sawit MASYARAKAT PEKEBUN
PEMBANGUNAN INSTITUSI PEKEBUN KECIL NARSCO/ Koperasi Pekebun Kecil Perkumpulan Wanita Pekebun Kecil
PEMBANGUNAN INSTITUSI
PEKEBUN KECIL
NARSCO/
Koperasi Pekebun Kecil
Perkumpulan Wanita
Pekebun Kecil

“RISDA

...

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

MODEL BISNES STRATEGIK RISDA

TERAJU 1

PEMBANGUNAN TANAM SEMULA & PERLADANGAN

Tanam Semula Getah Ke Getah Integrasi

:

20,000 hektar

(TSGGI) Tanam Semula Getah Ke Tanaman Lain

:

(TSGL ) 2.5 Hektar Ke Bawah Bawa Ke Hadapan 2003

2004

Matlamat Tempoh Keremajaan :

5,000 hektar 10,000 hektar

Getah

:

4 ½ Tahun.

Sawit

:

2 ½ Tahun.

Matlamat Produktiviti :

Getah

:

1,500 kg/ha.

Sawit

:

20 mt/ha.

“RISDA

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

MODEL BISNES STRATEGIK RISDA

TERAJU 1

PEMBANGUNAN TANAM SEMULA & PERLADANGAN

Teknologi Getah Matang :

Sistem Torehan Intensiti Rendah (LITS). Pembajaan. Penyelenggaraan Kebun.

Pendekatan Pembangunan Tanam Semula Berkelompok (TSB) Tanam Semula Komersial (TSK)

“RISDA

...

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

MODEL BISNES STRATEGIK RISDA

TERAJU 2

PEMBANGUNAN EKONOMI TAMBAHAN

Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET).

Projek Integrasi Tanam Semula Getah (PITG).

Memantapkan kaedah merancang, melaksana, mengurus dan mengawasi pelaksanaan projek.

“RISDA PENERAJU PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”
“RISDA
PENERAJU
PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

MODEL BISNES STRATEGIK RISDA

TERAJU 2

PEMBANGUNAN EKONOMI TAMBAHAN

Tiga (3) strategi utama :-

  • i. Menetapkan jenis projek berdasarkan kepakaran RISDA.

ii. Memilih kampung atau kawasan yang sesuai supaya

keberkesanan projek mudah dilihat. iv. Memikirkan faktor pemasaran sebelum meluluskan sesuatu projek.

Satu Kampung Satu Produk (1K1P) / Satu Daerah Satu Industri (1D1I) / One District One Industry (ODOI)

  • i Pusat Pengeluaran Daun Getah.

ii. Pusat Pengeluaran Produk Daun Getah.

iii. Komponen Perabot Kayu Getah. Peranan sebagai Integrator.

“RISDA

...

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

MODEL BISNES STRATEGIK RISDA

TERAJU 3

PEMBANGUNAN EKONOMI KOMERSIAL

Anak-Anak syarikat perlu memperkemaskan tahap kecekapan pengurusan.

Imbuhan kepada peserta peserta.

Menentukan sistem pengurusan projek yang terbaik dan boleh menjadi contoh kepada pekebun kecil.

MODEL BISNES STRATEGIK RISDA TERAJU 3 PEMBANGUNAN EKONOMI KOMERSIAL Anak-Anak syarikat perlu memperkemaskan tahap kecekapan pengurusan.
MODEL BISNES STRATEGIK RISDA TERAJU 3 PEMBANGUNAN EKONOMI KOMERSIAL Anak-Anak syarikat perlu memperkemaskan tahap kecekapan pengurusan.
“RISDA PENERAJU PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”
“RISDA
PENERAJU
PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

MODEL BISNES STRATEGIK RISDA

TERAJU 4

PEMBANGUNAN INSTITUSI PEKEBUN KECIL

59 buah Koperasi Pekebun Kecil (KPK).

Koperasi Pekebun Kecil Getah Nasional Berhad (NARSCO)

504 buah Perkumpulan Wanita Pekebun Kecil (PWPK).

140 buah Kampung Gerakan Daya Wawasan (GDW).

Pindaan Undang-Undang Kecil KPK untuk disesuaikan dengan era semasa.

MODEL BISNES STRATEGIK RISDA

TERAJU 4

MATLAMAT PEMBANGUNAN KOPERASI PEKEBUN KECIL (KPK)

Keahlian meningkat sekurang-kurangnya 5,000 orang.

Sekurang-kurangnya 80 % daripada ahli membayar saham penuh.

Setiap KPK memperoleh keuntungan sekurang-kurangnya RM100,000 setahun.

Bayaran dividen sekurang-kurangnya 10 %.

Perkongsian pintar dengan Anak-Anak syarikat.

“RISDA

...

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

MODEL BISNES STRATEGIK RISDA

TERAJU 5

PEMBANGUNAN AHLI ISI RUMAH

Kolej RISDA (KRIS) sebagai wahana.

Kolej menganjurkan sebanyak 100 kursus pendek seperti Jati Diri, Bina Insan, Motivasi, Perubahan Sikap, Literasi Komputer, ICT dan lain-lain.

Kolej RISDA akan menambah program-program baru dan meningkatkan bilangan pelajar hingga 2,000 orang.

Menawarkan program kemahiran yang mempunyai nilai atau permintaan pasaran seperti Pengkomputeran, Pendawaian Elektrik, Penyenggaraan Motosikal dan Salun (untuk lelaki).

“RISDA

...

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

AKTIVITI SOKONGAN

Khidmat Pengembangan/Pembangunan Manusia & Institusi.

Khidmat Sokongan Kepada Projek Ekonomi.

AKTIVITI SOKONGAN Khidmat Pengembangan/Pembangunan Manusia & Institusi. Khidmat Sokongan Kepada Projek Ekonomi. “RISDA ... PENERAJU PEMBANGUNAN

“RISDA

...

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

AKTIVITI SOKONGAN

Khidmat Pengembangan/Pembangunan Manusia & Institusi

Peruntukan dan tumpuan mengikut bidang :

  • i. Teraju 1

-

30 %.

ii.

Teraju 2

-

20 %.

iii. Teraju 3

-

5 %.

iv. Teraju 4

-

25 %.

  • v. Teraju 5

-

20 %.

Pemantauan pemindahan teknologi : Kaedah (3

:

3

:

1

:

3) x 2

Sekurang-kurangnya 50 % peruntukan bagi pakej Teraju 1 – 5.

Tunjuk ajar di peringkat PT. Peringkat pokok muda dan pokok matang. Kolej RISDA juga menjalankan latihan formal mengenai teknologi. Memperkukuhkan pembangunan institusi pekebun kecil. Mengadakan Majlis Ramah Mesra.

“RISDA

...

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

AKTIVITI SOKONGAN

Khidmat Sokongan Kepada Projek Ekonomi

Sektor Pembekalan Input Perusahaan.

  • i. Pusat Pembakaan & Pembiakan Kamping Boer.

ii.

Pusat Pembakaan & Pembiakan Ikan Tilapia Merah.

iii. Pusat Asuhan Ikan Tilapia Merah. iv. Pusat Pembakaan & Pembiakan Burung Unta.

  • v. Pusat Pembakaan & Pembiakan Ayam Kampung Kacukan.

Sektor Pengumpulan Dan Pemasaran Produk.

  • i. Kedai S’Mart dan Kafe S’Mart di Ipoh. 3 Cawangan baru S’Mart di Kuala Lumpur, Johor Baru dan Kuantan.

ii.

iii. Outlet di Taman Warisan Pertanian di Putrajaya bagi mempromosi Hevea Collection.

iv. PRN/PRD meninjau kemungkinan membuka “Pasar Segar”.

Sektor Pemprosesan Produk.

  • i. Air Tebu di Kg. Lukut, Kota Tinggi.

ii.

Memproses filet ikan/produk hiliran.

“RISDA

...

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

PROGRAM TAMBAHAN

Program Pembangunan Luar Bandar SPKR, GDW, Ameniti Sosial, dll. Program Dana Khas Kerajaan Persekutuan (DKKP)

“RISDA PENERAJU PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”
“RISDA
PENERAJU
PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

PROGRAM MEMANTAPKAN ORGANISASI

Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia.

Pembangunan Sumber Manusia.

Perancangan Tenaga Manusia dan Organisasi. Penilaian Tahap Kecekapan (PTK).

Program Kualiti. Program Pengkomputeran.

Pelan Strategik Teknologi Maklumat (ISP).

Sistem Maklumat Pekebun Kecil (SMPK).

Laman Web.

Khidmat Kejuruteraan.

Sistem Pemantauan.

 

“RISDA

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

PEMBANGUNAN KORPORAT

RISDA ESTET PEKEBUN KECIL SDN. BHD. (ESPEK) PERMODALAN RISDA BERHAD (PRB) RISDA SMALLHOLDERS PLANTATION SDN.BHD. (RSPSB)
RISDA
ESTET PEKEBUN
KECIL SDN. BHD.
(ESPEK)
PERMODALAN
RISDA BERHAD
(PRB)
RISDA SMALLHOLDERS
PLANTATION SDN.BHD.
(RSPSB)
KUMPULAN KILANG
SAWIT RISDA SDN.
BHD. (KKSR)
SMALLHOLDERS
DEV. CORPORATION
SDN. BHD. (SHDC)
RISDA WOOD
SDN. BHD.
(RWSB)
RISDA SEMAIAN
DAN LANDSKAP
SDN. BHD.
(RSSB)
PROTAC
INSURANCE
BROKERS SDN.
BHD. (PROTAC)
RISDA
KOLEJ RISDA
FLEET
SDN. BHD.
SDN. BHD.
(KRIS)
(RFSB)
“RISDA
...
PENERAJU
PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

KOPERASI PEKEBUN KECIL GETAH NASIONAL BERHAD (NARSCO)

“RISDA PENERAJU PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”
“RISDA
PENERAJU
PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

INSPEKTORAT DAN AUDIT DALAM (BIAD)

“RISDA PENERAJU PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”
“RISDA
PENERAJU
PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

PROGRAM UGAMA, KEBAJIKAN, SOSIAL DAN SUKAN

Majlis Badan-Badan Islam RISDA Malaysia (MAJLIS).

Majlis Sukan dan Kebudayaan RISDA.

Tabung Kebajikan Kakitangan RISDA (TKKR).

Skim Khairat Kematian RISDA (SKKR).

Skim Hospital dan Pembedahan Berkelompok (SHPB).

Persatuan Suri Anggota Perkhidmatan Awam Malaysia (PUSPANITA).

“RISDA

...

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

MENJANA SUMBER KEKAYAAN BARU BAGI PEKEBUN KECIL

“RISDA

...

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”

SEKIAN

Terima

Kasih

R I S D A

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah

Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, 50990 Kuala Lumpur, MALAYSIA. Tel: 603 - 42564022 Faks: 603 - 42565533 Website: http://www.risda.gov.my

“RISDA

...

PENERAJU

PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL”