Sunteți pe pagina 1din 13

Apostrof, Nr.

6 / 2014

Dosar Bnffy Mikls

Contele-scriitor
Lukcs Jzsef
Sunt oameni, pu!ini la num"r, care sunt predestina!i s" aib" parte de toate
#ansele din lume: inteligen!", talent, avere, rang social, aspect pl"cut. Bnffy Mikls
a fost printre ace#ti noroco#i. S-a n"scut ntr-o familie de aristocra!i, poate cea mai
veche din Ardeal. A mo#tenit un str"lucitor castel #i o avere impresionant", constnd
n mo#ii primite de str"mo#ii s"i de la regii medievali. Iar el putea s" fie orice vroia el.
Averea i-ar fi permis s" tr"iasc", a#a cum au f"cut mul!i aristocra!i n acea vreme,
departe de !ar", n locuri extravagante, #i s" se intereseze de !ar" doar n cazurile
cnd conturile nu ar fi fost alimentate cu destui bani de acas". Rangul de conte i-a
deschis toate u#ile. Iar el a ales s" fie scriitor, muzician, dramaturg, director de
teatru, ilustrator de carte, scenograf, regizor, ministru de externe, redactor,
caricaturist, deputat, colec!ionar de art". Putea s" le fac" pe toate, nu tr"ia din ele.
Ocupndu-se de att de multe lucruri, a fost considerat un diletant sau amator. Doar
c" Bnffy Mikls a avut preg"tirea #i cultura corespunz"toare pentru tot ce f"cea.
Poate ar fi mai corect dac" am spune c" Bnffy Mikls a fost diletant sau un amator
exact n m"sura n care a fost #i Lev Tolstoi sau Tomasi di Lampedusa.
Avantajele cu care s-a n"scut Bnffy Mikls l-au f"cut prea pu!in simpatizat
sau ndr"git. Dac" ar trebui s"-l caracteriz"m cu un singur cuvnt, am putea-o face
cu titlul unei drame de-a sa: A nagyr. Traducerea acestui cuvnt ndeamn" la
chibzuire. Dac" am scrie separat, nagy #i r, n traducere liber" ar avea n!elesul de
mare domn. Dar cuvntul nagyr are un n!eles aparte, acela de om al c"rui rang sau
pozi!ie i permite s" comande altora. Termenul fran!uzesc grand seigneur ar fi cel mai
aproape de n!elesul cuvntului nagyr. $i cred c" asta a fost Bnffy: un grand
seigneur al sfr#itului de secol XIX #i al primei jum"t"!i a secolului XX. O astfel de
personalitate poate s" fie respectat", dar nu iubit". n afara Transilvaniei era
apostrofat ca fiind prea ardelean. Aristocra!ia considera c" este un tr"d"tor al castei.
Fiind aristocrat, burghezia i privea cu nen!elegere faptele #i atitudinile. Scriitorii
proletari l detestau din principiu pe scriitorul-conte. Politicienii vremii sim!eau ironia
t"ioas" cu care erau trata!i att personal, ct #i ca personaje literare. Na!ionali#tii
unguri i repro#au c" nu este destul de ferm n problema na!ional" din Ardeal.
Romnii nu puteau s"-l priveasc" cu simpatie pe groful nrudit cu prim-ministrul
caracterizat drept cel mai #ovinist ungur. Totu#i el a fost desemnat s" duc" tratative
secrete cu politicienii romni n vederea ie#irii concomitente din r"zboi a Romniei #i
Ungariei. Am putea spune c" a fost omul contradic!iilor. Aceast" idee este nt"rit"
cnd ncepem s" studiem datele sale biografice. Vom ob!ine o poveste att de
captivant" nct ne va fi greu s" judec"m obiectiv ce este mai interesant: omul sau
opera.
Str"mo#ii familiei Bnffy apar n istorie n secolul al XI-lea cu un str"mo#
legendar: o c"petenie peceneg" care avea re#edin!a lng" rul Tisa, la vadul de la
Abd. Legenda familiei poveste#te c" de la acest str"mo# se trage neamul Tomai, din
care n secolul al XII-lea s-a desprins familia Bnffy de Losoncz. Un str"mo# al
familiei, pe nume Dnes (Dionisie), a fost tezaurar al regelui Andrei al II-lea, apoi,
ntre 1233 #i 1234, voievod al Transilvaniei. n consecin!", familia Bnffy ajunge n
Ardeal cu acest Dnes. Direct voievod. Acest str"mo# a murit n 1241, n b"t"lia de la
Muhi, unde armata regelui ncerca s" opreasc" invazia mongol". n 1387, familia
Bnffy a primit de la regele Sigismund de Luxemburg domeniul de la Bon!ida. Pn" la

na!ionalizarea din 1948, adic" mai mult de o jum"tate de mileniu, aceast" localitate
#i domeniul apar!in"tor au fost n proprietatea familiei Bnffy. La nceputul secolului al
XV-lea au primit #i domeniul cet"!ii de la Bologa, mpreun" cu localitatea Huedin. De
la principele Gheorghe Rkczy au primit domeniul cet"!ii Gil"u. ncepnd de la
mijlocul secolului al XV-lea, principala re#edin!" a familiei a fost Bon!ida unde n
cursul secolelor s-a construit marele palat care era numit colocvial Versailles-ul
ardelean. n timp, mai mul!i membri ai familiei au ocupat nalte func!ii ale
Principatului. Niciun Bnffy nu a ajuns principe, dar tot timpul au fost n cercul cel mai
restrns ai principilor. Printre membrii marcan!i ai familiei trebuie amintit Gheorghe
Bnffy I (1661-1708), care din 1696 a fost primul guvernator al Transilvaniei. A
primit titlul de conte n 1696, de la mp"ratul Leopold I. Gheorghe Bnffy al II-lea
(1746-1822) a fost, de asemenea, guvernator al Transilvaniei ntre anii 1787 #i 1822;
el a construit Palatul Bnffy (azi Muzeul de Art") din Cluj. O rud" mai ndep"rtat" a
fost #i Bnffy Dezs (Dezideriu) (1843-1911), prim-ministru al Ungariei ntre 1895 #i
1899.
Bnffy Mikls s-a n"scut la Cluj, n 30 decembrie 1873, n casa TholdalagiKorda, mo#tenirea sa din partea bunicilor. Este cl"direa care n zilele noastre
ad"poste#te Serviciul administrativ al Universit"!ii Babe#-Bolyai.
A studiat dreptul la universit"!ile de la Cluj #i Budapesta. $i-a ob!inut
doctoratul n #tiin!e de stat, dup" care a ndeplinit diferite func!ii publice. A fost
deputat, apoi ntre 1906 #i 1910 comite al comitatului Cluj. n 1906, la 33 de ani, #i-a
publicat prima pies" de teatru, intitulat" Naplegenda [Legenda soarelui], despre care
Ady Endre a scris cuvinte de laud": o legend" nobil" (...) un poem simbolic (...) o
idee m"rea!" (...) limbaj frumos, poetic, luxuriant (...) un text modern. Piesa a
ap"rut sub pseudonimul Kisbn Mikls care va fi numele lui de scriitor. De fapt, n
acest pseudonim este criptat numele s"u: Bnffy are n!elesul de fiu al banului (ban,
n sensul de guvernator al unei regiuni de grani!"); Kisbn nseamnnd micul ban.
Urm"toarea dram", A nagyr [Marele senior], publicat" n 1913, are ca tem"
povestea regelui hun Attila #i a fost apreciat" drept una dintre cele mai importante
piese ale dramaturgiei maghiare. A publicat apoi cteva nuvele, printre care cea
intitulat" Farkasok (tradus" n limba romn" sub titlul Lupi), povestea dramatic" a
tr"d"rii, chiar de cona!ionali, a unui conduc"tor al R"scoalei lui Horea.
Biografia sa arat" c" lumea artistic" l atr"gea mai mult dect politica. ntre
1912 #i 1918 a ocupat func!ia de intendent (director) al Teatrului Na!ional #i al Operei
de Stat de la Budapesta. n aceast" calitate a avut meritul c" l-a adus pe Bartk Bla
pe scena Operei maghiare, incluznd n repertoriu baletul Prin!ul cioplit n lemn (n
1917) #i opera Castelul lui Barb"-Albastr" (n 1918). Bnffy a creat decorurile #i
costumele ambelor spectacole.
n 1916 a fost ales s" fie organizatorul ceremoniei de ncoronare a regelui
Carol al IV-lea. Este un moment remarcabil n biografia sa. Din Memoriile sale se
cunosc detaliile ceremoniei. Biserica Mtys din cetatea de la Buda, unde a avut loc
ncoronarea, a fost transformat" ntr-o feerie. ntregul edificiu a fost nv"luit n catifea
purpurie, luminat" de candelabre uria#e de cristal. Acolo s-a adunat elita Monarhiei
Austro-Ungare, plin" de bijuterii, nct biserica p"rea luminat" de praf de stele, #i nu
de lumina soarelui relata n memorii Bnffy. n aceast" ambian!", drept act final al
ceremoniei, el a pus conferirea titlurilor de cavaler eroilor de r"zboi. De tronul
tn"rului rege Carol s-au apropiat militari, mbr"ca!i a#a cum au sosit de pe front, n
acelea#i uniforme uzate, n bocancii cu care st"teau n noroiul din tran#ee, cu bandaje
care acopereau groaznicele r"ni. Primul a fost un ofi!er schilod, o ruin" de om care se
apropia cu dou" crje de rege. Ajuns n fa!", era s" cad" la picioarele suveranului,
dar prins n ultimul moment de camarazi. Elita din biseric" a murmurat revoltat".
Bnffy poveste#te cum se uitau la el oficialii cur!ii cu priviri care l luau la rost: ce se
ntmpl", cum se poate ntmpla a#a ceva? Iar el era calm. I-a reu#it efectul
dramatic: a ar"tat regelui pe ce se sprijin" tronul s"u... Carol s-a ntors la Viena chiar
n dup"-masa zilei ncoron"rii.
ntre aprilie 1921 #i decembrie 1922 a fost ministru de externe al Ungariei. n
prim"vara anului 1922, ca #ef al diploma!iei ungare, a luat parte la o conferin!"
interna!ional" la Geneva. Cu aceast" ocazie, probabil plictisndu-se n timpul
#edin!elor, a f"cut caricaturile politicienilor participan!i. Acest album a fost publicat n
1923. Fire#te, sub pseudonim.
n 1926 s-a mutat napoi n Transilvania, unde a primit cet"!enia romn"

direct de la regele Ferdinand. Din acel moment, a devenit figura central" a lumii
literare maghiare din Ardeal.
ntre anii 1934 #i 1940 au ap"rut cele trei p"r!i (n cinci volume) ale Trilogiei
ardelene. Acest uria# roman reprezint" culmea crea!iei literare a lui Bnffy.
Titlurile volumelor au fost inspirate din Vechiul Testament. n Cartea lui Daniel,
cap. 5, este relatat marele osp"! al regelui Bel#a!ar, unde o mn" a scris pe pere!i
cuvintele: Mene, mene, techel ufarsin, tlcuite drept Dumnezeu a num"rat zilele
regatului t"u #i i-a pus cap"t, l-a cnt"rit n cntar #i l-a g"sit u#or, a mp"r!it
regatul #i l-a dat mezilor #i per#ilor. Titlurile trilogiei lui Bnffy se pot traduce prin
Num"rat ai fost..., Cu lipsuri ai fost g"sit #i al treilea n buc"!i vei fi f"r"mi!at.
Trilogia poate fi apreciat" drept marele roman al aristocra!iei ardelene.
Ac!iunea se petrece n deceniul care a precedat izbucnirea Primului R"zboi Mondial #i
se desf"#oar", asemenea altor mari romane R"zboi #i pace, Pe Donul lini#tit etc.
pe mai multe planuri. Ac!iunea principal" este povestea de dragoste a contelui Abdy
#i a frumoasei Miloth Adrienne. Pe fundalul pove#tii lor, ca ntr-o uria#" compozi!ie,
apar diferite personaje #i ntmpl"ri prin care este redat" atmosfera ultimilor ani ai
Monarhiei Austro-Ungare. Exist" relat"ri care povestesc despre scandalul provocat de
roman la apari!ia sa: contemporanii au recunoscut din caracteriz"ri #i ntmpl"ri
personajele reale din roman. Bnffy este un povestitor minunat, descrierile sale sunt
incredibil de detaliate. Marele prozator Mricz Zsigmond aprecia c" nimeni nu a scris
att de aspru #i nemilos despre aristocra!ia maghiar". Romanul poate fi considerat un
act de acuzare mpotriva iresponsabilei aristocra!ii maghiare, care, convins" fiind de
ve#nicia sa, nu #i-a dat seama c" era deja angrenat" n dansul macabru. Despre
inten!iile care l-au c"l"uzit s" scrie trilogia, chiar Bnffy afirma n ciuda dezastrului
teribil care a devastat na!iunea noastr", nimeni nu a vrut s" vad" p"catele care au
dus la acest deznod"mnt (...) dac" ne ndep"rt"m de autocritic" risc"m s" ne
afund"m din nou n acea ideologie care a dominat !ara noastr" nainte de r"zboi. n
figura eroului principal din roman, contele Abdy, se poate recunoa#te cu u#urin!"
figura autorului. Chiar numele l divulg". S" ne reamintim din istoria familiei Bnffy
faptul c" legendarul str"mo# avea re#edin!a n localitatea Abd.
Evenimentele la care a fost protagonist n anul 1944 reprezint" un capitol
deosebit de important al biografiei sale #i pot fi apreciate drept contribu!ia sa
personal" la diminuarea pierderilor de r"zboi. nc" n vara anului 1943 a sosit la
Bucure#ti s" discute cu Iuliu Maniu #ansele ie#irii din r"zboi att a Ungariei, ct #i a
Romniei. n cursul anului 1944 s-a ntlnit de mai multe ori cu Horthy #i ncerca s"-l
conving" s" rup" leg"turile cu Germania #i s" ias" din r"zboi cu orice pre!. Din
Memoriile sale afl"m c" pe la mijlocul lunii septembrie 1944 s-a ntlnit din nou cu
Horthy, pe care l-a ndemnat s" urmeze exemplul Romniei #i s" ias" din r"zboi.
Horthy, n principiu, era de acord cu el, dar ezita. Atunci Bnffy i-a cerut s" intervin"
pe lng" comandamentul armatei pentru ca m"car Clujul s" fie salvat de ororile unui
asediu. A cerut ca ora#ul s" fie predat f"r" lupt" #i s" fie evacuat de armatele
germane #i maghiare. Horthy l-a ascultat, a emis ordinul n acest sens #i l-a trimis,
prin Bnffy, la generalul Dlnoki Veress Lajos. Peste cteva zile, armatele germane #i
maghiare au evacuat Clujul f"r" lupt", salvnd astfel vie!ile or"#enilor #i patrimoniul
urbei. Clujul a fost sc"pat, dar Bnffy a trebuit s" suporte consecin!ele faptelor sale:
un deta#ament SS, nemul!umit de abandonarea unui teritoriu att de vast, drept
r"zbunare i-a jefuit #i incendiat castelul de la Bon!ida. Astfel a pierit Versailles-ul
ardelean, cu valorile adunate acolo timp de secole.
n prim"vara anului 1945 au nceput greut"!ile pentru el. Reforma agrar" din
martie 1945 i-a luat propriet"!ile. n ziarul Frontului Plugarilor au nceput atacuri
mpotriva sa. La sfr#itul anului 1945, so!ia #i fiica au plecat n Ungaria. Bnffy a
r"mas n Romnia, spernd c" va putea p"stra ceva din avere. N-a fost s" fie.
Autorit"!ile i-au l"sat o singur" camer" n casa lui din Cluj #i niciun venit, astfel c"
tr"ia din vnzarea obiectelor din cas". n vara anului 1946 a primit o lovitur"
puternic" de la Emil Isac, care a publicat n Romnia liber" o scrisoare deschis"
adresat" scriitorului Gal Gbor, redactorul-#ef al revistei Utunk, n care cerea
socotel" scriitorilor maghiari pentru faptul c" acest conte Bnffy Mikls (...) care se
crede scriitor nc" mai este tolerat printre scriitori. Dup" scrisoarea lui Emil Isac,
Bnffy nu a mai fost acceptat n Asocia!ia Scriitorilor #i niciun redactor maghiar nu a
mai ndr"znit s" publice vreun text de-al lui.
n vara anului 1949, exasperarea l-a f"cut s"-i scrie o scrisoare lui Petru

n vara anului 1949, exasperarea l-a f"cut s"-i scrie o scrisoare lui Petru
Groza, n care l ruga, s"-i acorde pa#aportul s" poat" s" plece la familia sa: Mi-am
pierdut ntreaga avere, pensie nu am #i acum, la vrsta de 76 de ani, n cel mai strict
n!eles al cuvintelor, nu mai am din ce tr"i (...) nu-mi r"mn alte op!iuni dect
sinuciderea sau s" mor de foame. A primit pa#aportul #i cu ultimii bani #i-a cump"rat
un bilet de tren la clasa a doua #i a plecat la Budapesta, la so!ie. A murit n anul
urm"tor.
n deceniile care au urmat, despre Bnffy au ap"rut doar cteva articole n
diferite reviste literare maghiare, n care au fost formulate opinii pro #i contra
scriitorului-conte. n anul 1981 i-a fost publicat n Romnia, la Editura Kriterion, un
volum cu dou" mici romane, urmat de republicarea primului volum al Trilogiei
ardelene n Ungaria, n 1982.
Via!a personal" a lui Bnffy Mikls a stat sub semnul a dou" doamne. n
tinere!e s-a ndr"gostit de contesa Szilvssy Karola, apoi, cnd a fost director de
teatru, de actri!a Vradi Aranka. Aceste doamne nu au fost agreate de familia
contelui, astfel c" niciuna dintre leg"turi nu a ajuns c"s"torie. Dup" mul!i ani, numai
dup" moartea tat"lui, Bnffy Mikls s-a c"s"torit cu Vradi Aranka, care i-a n"scut o
feti!", pe Katalin (Kat).
Fata lui, Bnffy Katalin (Kathy Bnffy-Jelen), c"s"torit" dup" r"zboi cu un
ofi!er al armatei SUA, a tradus marea trilogie n limba englez". n anii urm"tori,
succesul a deschis #irul edi!iilor n alte limbi, fiind tradus" n francez", spaniol",
olandez", italian" #i german", f"cnd s" asist"m, la peste #ase decenii de la moartea
autorului, la o adev"rat" redescoperire la nivel european #i chiar mondial a scriitorului
ardelean.
Spre cas!
Bnffy Mikls
O minunat" dup" amiaz" nsorit" de toamn" timpurie. n be!ia de lumin", cte
o ciocrlie, ame!it" de str"lucirea soarelui, se ridic" n v"zduhul ademenitor, flfie
cteva clipe din aripioare, se pr"v"le#te din naltul cerului, trecnd razant deasupra
p"mntului, ca apoi s" se nal!e din nou, cine #tie a cta oar", poate creznd c" vara e
nc" n toi.
Pentru c" totul e nc" verde, #uvi!ele ng"lbenite ale ogoarelor snt n"p"dite de
smal!ul verzui al b"l"riilor, pres"rate de auriul spicelor, printre care se i!e#te ici colo
purpuriul cte unui mac ntrziat.
Pe dealurile molcome ce str"juiesc Mure#ul #i care coboar" dintr o parte pn" la
drumul mare, iar la dreapta lui, dincolo de paji#te, se nfoaie durdulii, pomii snt plini
de frunze, la fel ca p"durea care ncoroneaz" culmea. Nimic nu veste#te toamna, doar
pic"turile portocalii de snziene despic" desi#urile care dau s" se ofileasc", iar tufele
de sngeri snt un pic mai nro#ite.
Drumul care #erpuie#te ntre cmpul ml"#tinos #i colinele dealului e alb de
praful care a n"p"dit l"ptucile #i loboda de pe malurile #an!ului, tulpinile scaie!ilor #i
frunzele l"b"r!ate ale brusturilor.
E duminic", dar, n jurul prnzului, a fost forfot" mare pe drum. C"tre
TrguMure# s au mbulzit o mul!ime de tr"suri, chiar #i c"ru!e !"r"ne#ti, hurduc"ite de
cte o singur" mr!oag". A fost o zi mare, un eveniment de seam": concursul hipic.
ntr acolo s au bulucit cu to!ii, iscnd nori de praf n urma lor.
Acum, n lini#tea dup" amiezii, drumul care vine de la Trgu Mure#, trece dealul
Va!man #i, de la intersec!ie o ia la dreapta, pn" la Miercurea Nirajului, e str"b"tut de
o singur" birj", tras" de trei cai.
Pe bancheta b"trnei tr"suri e tol"nit comod un b"rbat. E Blint Abdy, un
tn"r zvelt, de statur" potrivit". Poart" o pelerin" lung", de m"tase, ncheiat" pn" la
b"rbie. $i a scos p"l"ria cu boruri largi, de psl", dup" ultima mod", de pe vremea
r"zboiului cu burii, a#a c", n lumina soarelui, p"rul lui b"lai are reflexe ar"mii. E
blond, cu ochi alba#tri, dar cu tr"s"turi orientale: o frunte nalt" #i boltit", cu pome!ii
obrajilor proeminen!i, cu ochii alungi!i.
Nu vine de la hipodrom, ci de la gar" #i se ndreapt" c"tre cetatea $iclod, la
Jen Laczk, unde, dup" curse, va veni o mul!ime de oameni, iar seara va fi bal.
Sosise de la Diene#ti cu trenul de trei, cu toate c" mama lui i oferise una
dintre tr"surile sale. Dar tn"rul a deslu#it din glasul ei c", orict de sincer" i ar fi fost
oferta, s ar fi sim!it mai lini#tit" dac" nu ar fi plecat cu caii ei favori!i, crescu!i de ea
ns"#i, n vestita lor herghelie #i pe care i iubea ca pe propriii copii. $tia foarte bine

ns"#i, n vestita lor herghelie #i pe care i iubea ca pe propriii copii. $tia foarte bine
ct de mult i ferea de efort, de r"ceal", de grajdurile str"ine #i de b"d"r"niile altor
cai. A#adar, cunoscndu i sl"biciunea, i a spus c" prefer" s" plece cu personalul de
dup" amiaz", #tiind c", pentru cai, de la Diene#ti, pn" la cmpul Sfntu Gheorghe,
dincolo de Trgu Mure#, unde era concursul, adic" vreo cincizeci de kilometri, iar de
acolo napoi n ora# #i apoi pn" la alde Laczk al!i zece, cincisprezece, ar fi fost prea
mult dintr o suflare a#a c" ar fi fost nevoit s" i deshame, s" i adape la vreun han
nu, nu ar fi avut niciun rost! a#a c" i se p"ruse mai potrivit s" porneasc" cu
personalul de dup" amiaz", ca s" ajung" mai devreme acolo unde era sigur c" vor
veni #i o mul!ime de politicieni, pe care voia s" i cunoasc" #i s" stea de vorb".
Bine, dragul meu, du te cu trenul, dac" tu crezi c" a#a e mai bine, dar s" #tii
c" eu !i a# fi dat cu pl"cere caii i a spus ea, dar se citea pe fa!a ei ct de mult se
bucura de refuzul lui.
A#a c" acum c"l"torea agale, n tr"sura aceea cu zurg"l"i, c"tre $iclod.
Era o pl"cere s" str"ba!i la pas calea aceea lung" #i pustie. S" prive#ti praful
care se ridic" n urm" #i s" vezi cum mpresoar" faldurile lui nvolburate n v"zduh
paji#tea pe care pasc, printre smocurile de iarb" fraged", vitele care se uit" blajin
spre birja ce se hurduc"ie pe drum.
Se desf"ta c"l"torind a#a, n tihn", l"sndu se prad" bucuriei c" era din nou,
dup" at!ia ani, n Ardeal, apropiindu se ncet de locul unde va ntlni o sumedenie de
cunoscu!i.
Dup" bacalaureatul din 1895, de la Theresianum, au urmat anii de facultate de
la Cluj, unde #i a luat doctoratul. Apoi a fost din nou pe drumuri, mai nti la Viena,
unde s a preg"tit pentru examenul de diplomat, iar dup" anul de voluntariat au urmat
cei doi ani ca ata#at diplomatic.
Ca acum, circumscrip!ia de la Lelin!a s" devin" vacant" #i s" i se ofere
mandatul interimar. Tocmai la timp. A preferat s" renun!e la diploma!ie, ca s" nu mai
a#tepte ani de zile pn" va fi remunerat, iar, pe deasupra, dota destul de mic" pe care
o primea de la mama lui abia dac" i ajungea ca s" #i acopere cheltuielile aferente
statutului s"u social.
$tia c" nici ei nu i era u#or. Ce i drept, avea o mul!ime de propriet"!i: vreo
#aisprezece mii de pogoane de br"det la poalele Vl"desei, trei mii de pogoane de
p"mnt arabil la Diene#ti, ntre v"ile Arie#ului #i Mure#ului, cteva mo#ii mai m"runte
ici colo, una chiar la Lelin!a, trei sferturi din hele#teu dar orict se str"duia s"rmana
s" fac" economii, era mereu n criz" de bani.
S-a hot"rt c" era mai bine s" se ntoarc" acas", unde putea s" tr"iasc"
cheltuind mai pu!in #i unde poate c" studiile #i experien!a din str"in"tate i vor fi de
folos.
A#a c", n anul acela, adic" n prim"vara lui 1904, fiind n concediu, la mama
lui, cnd l au primit n vizit" pe prefectul comitatului Mure# Turda, venit s" l ntrebe
dac" nu l intereseaz" mandatul de Lelin!a, el a stat un pic n cump"n", apoi a
acceptat. Singura condi!ie a fost s" candideze cu un program propriu, f"r" s" fie
membrul vreunui partid. Fie #i privit" de la distan!", lui, care nu cuno#tea dect din
pres", n linii mari, lupta politic" din parlament, care din 1902 era n toi #i care a
m"turat deja dou" guverne, ideea s" se supun" disciplinei #i adversit"!ilor politice i se
p"rea resping"toare.
Prefectului i era indiferent. A consim!it cu m"rinimie s" r"mn" independent,
cu condi!ia s" respecte principiile din 67. Dar nu a spus o vorb" c", pentru el,
important era ca locul s" nu fie ocupat de vreun membru al opozi!iei. $i nici de vreun
str"in, ca data trecut", cnd circumscrip!ia fusese scoas" pur #i simplu la mezat de
politicienii de la Budapesta. Fiindc" Lelin!a e o circumscrip!ie al naibii de mic"! Pe
vremuri era un ora# liber care apar!inea coroanei, de unde #i dreptul de a avea
reprezentant n parlament. Acum e doar o mic" a#ezare de cmpie, cu numai trei sute
de electori, care, coaliza!i n dou", trei grupuri, reu#eau mereu s" pun" mna pe cte
doi, trei bog"ta#i veleitari din capital", pe care i mulgeau de bani pn" n ultima zi,
#antajndu i, a!!ndu i ntre ei sau speriindu i cu vreun revolu!ionar guraliv de pe la
48, pe care l puneau s" candideze mpotriva lor numai n ciud", f"r" nicio
convingere. O dat" s a ntmplat chiar ca, dup" ce unul dintre bog"ta#i s a plictisit s"
tot pl"teasc", s" l aleag", din r"zbunare, tocmai pe acel candidat de paravan, spre
ru#inea ntregului comitat.
Dar cu candidatura lui Abdy nu p"rea s" fie nicio problem". Mina din micul
ora# fusese nchis" deja de mult, p"mntul era arid #i plin de sare, iar locuitorii tr"iau

ora# fusese nchis" deja de mult, p"mntul era arid #i plin de sare, iar locuitorii tr"iau
mai ales de pe urma trestiei din jurul lacului, care a apar!inut dintotdeauna de
domeniul Abdy. $i nici cel mai avar elector de la centru nu avea ce s" i fac"
proprietarului, pentru c", dac" ar fi vndut stuf"ri#ul vreunui mare antreprenor,
cet"!enii ar fi ajuns pe drumuri.
Binen!eles c" prefectul nu i a spus tn"rului nimic din toate acestea, ci s a
m"rginit la cteva generalit"!i, la cteva fraze frumoase despre datorie, patriotism #i
despre chemare. De fa!" cu v"duva Abdy, el a adus vorba, cu un altruism f"!arnic,
ce bine ar fi ca fiul ei s" r"mn" n !ar", acas", al"turi de ea, ca s" primeasc" #i
salariul de deputat, chiar dac" nu era prea mare, #i c" probabil va fi ales n
unanimitate, f"r" s" i coste nimic. Abia dup" ce a reu#it s" i conving", s a ab"tut #i
pe la Kristf zbej, intendentul baronesei. Nici lui nu i a spus dect c" ar fi bine s"
trimit" pe cineva pn" la Lelin!a, s" evalueze ct mai vizibil recolta de stuf preconizat"
pentru toamn", de parc" s ar preg"ti unele schimb"ri n modalit"!ile de valorificare,
ca s" i sperie un pic pe cet"!enii mai recalcitran!i.
Asta a fost tot, iar pe vremea aceea Blint Abdy nu avea cum s" n!eleag" de
ce l aclamau aleg"torii cu atta entuziasm.
De fapt, el nu #tia mare lucru despre partea murdar" a vie!ii. Poate din cauza
firii sale sau a educa!iei primite. $i a petrecut opt ani din copil"rie izolat n institutul
elitist de la Theresianum, iar vacan!ele n castelul de la Diene#ti. Nici mai trziu, anii
de facultate, cursurile de diploma!ie #i practica de la Externe nu i au dat prilejul s"
treac" dincolo de pojghi!a de la suprafa!a vie!ii. ntr un fel, pn" atunci respirase
aerul nchis al unei sere, tr"ise ntr o atmosfer" artificial", izolat", n care r"utatea
uman", egoismul #i l"comia erau bine disimulate, iar demascarea lor presupunea o
privire mai experimentat" #i mai p"trunz"toare dect a lui.
Dar acum, tol"nit n landoul b"trnei birje, Blint nu se gndea dect c" era din
nou acas", unde va #i r"mne pentru totdeauna, ncercnd s" #i nfiripe planurile
despre cum se va folosi acolo de cuno#tin!ele acumulate prin str"in"t"!i. n Germania
s a ocupat de formele de asociere, de institu!ia home stead #i de drepturile
succesorale inalienabile ale !"ranilor, despre care le vorbise deja #i aleg"torilor s"i.
Gndurile i fugeau r"zle!e peisajul era prea atr"g"tor, vremea prea frumoas", iar
cerul prea limpede ca s" se lase cople#it de griji.
l trezi la realitate o caret" nchis", care l ajunse ncet din urm". Era o calea#c"
veche, cu ferestrele ridicate z"ng"nind f"r" ncetare #i tras" de dou" iepe murge, cu
bur!ile mari, poate ambele bor!oase sau hr"nite numai cu paie. Pe capra hodorogit"
st"tea un vizitiu b"trn, ntr o pelerin" vi#inie, uzat", dar ng"it"nat", care i ajungea
pn" la glezne uniforma clasic" a vizitiilor maghiari de prin anii #aizeci , iar pe cap
purta o p"l"rie cu boruri largi, ponosit", cu o pan" de stru! abia ct un m"nunchi de
scame. Era grbovit, iar capul i se b"l"ng"nea, de parc" le ar fi dat mereu bine!e
cailor.
Calea#ca odat" ajuns" n dreptul lui, v"zu n dosul ferestrelor nchise ermetic,
pe bancheta din fa!", o guvernant" tn"r", cu un co# mare n bra!e, iar printre
pernele din spate, ghemuit", o b"trnic" firav", pipernicit".
Blint o recunoscu de ndat" #i o salut". Dar femeia nici nu se uit" ntr acolo, ci
r"mase cu ochii n gol, abia miji!i din dosul pleoapelor zbrcite #i cu buzele !uguiate,
de parc" ar fi fluierat ntruna. Era doamna
Sarmasghy, tanti Lizinka, cum o numea toat" lumea, pentru c", n urma
nenum"ra!ilor ei fra!i, ea era ntr adev"r m"tu#a a cel pu!in dou" genera!ii de copii.
V"znd o, el se l"s" n"p"dit de amintiri. O ntlnise prima oar" n copil"rie, la Cluj,
mpreun" cu mama lui. V"znd o, sim!i din nou duhoarea aceea st"tut" care l a izbit
cnd au intrat n camera ei. Tanti Lizinka st"tea ntr un fotoliu cu bra!e nalte, cu
spatele c"tre fereastra mereu nchis", de care o mai desp"r!eau #i dou" paravane de
sticl". Chit c" era s"n"toas" tun, avea mereu o groaz" cumplit" de grip". Era
nfofolit" ntr o puzderie de #aluri, de p"turi #i de testemele, de sub boneta din
brocart negru i se i!ea o scufie tricotat", iar la gt avea o lavalier" groas". Abia i se
vedea din fa!a usc"!iv" scnteierea ochilor m"run!i, nasul sub!ire #i acvilin, buzele
incolore cu ridurile adunate ciorchine deasupra lor. B"iatul sim!i o umbr" de team" n
fa!a acelei sperietori stafidite, ce p"rea, sub mald"rul de marame, f"r" trup, doar cu
un chip str"veziu #i un nas coroiat. Era ca o paparud" din pove#tile de speriat copiii. A
trebuit ca mama lui s" l mboldeasc": S"rut" i frumos lui tanti Lizinka mna! ca
el s" ating" cu buzele, pu!in scrbit, mna aceea m"runt", zbrcit", cu un vag miros de
camfor. Dar urmarea a fost #i mai nepl"cut". Mna aceea m"runt", cu degetele

camfor. Dar urmarea a fost #i mai nepl"cut". Mna aceea m"runt", cu degetele
grbovite, l n#f"c" cu o for!" de care nimeni nu ar fi crezut o n stare, tr"gndu l
printre puzderia de broboade, ca s" i apese b"iatului pe frunte un s"rut lipicios. Dup"
ce i d"du drumul, el mai sim!i o bun" bucat" de vreme scrbo#enia aceea rece
uscndu i se n mijlocul frun!ii, pe care, bine crescut cum era, nu ndr"znea s" #i o
#tearg".
V"znd o pe b"trn", toate acestea i trecur" ca n"luc" prin minte. $i nc" multe
altele, povestite mai trziu chiar de ea sau auzite de la bunicul s"u, Pter Abdy, v"r
cu tanti Lizinka. Una dintre aceste pove#ti era din cale afar" de nostim" Blint #i
aminti de ea zmbind.
n timpul Revolu!iei din 48, doamna Lizinka Sarmasghy, n"scut" Kendy, era
cine ar fi crezut n ziua de azi o tn"r" abia m"ritat". $i, fiind ndr"gostit" lulea
de r"posatul ei so!, Mihly Sarmasghy, desigur ofi!er #i tot de bun" seam" maior n
armata lui Grgey (pe vremea aceea to!i erau maiori), ea se !inea tot timpul, cu
tr"sura, pe urmele armatei. A#a s a f"cut c" a fost de fa!" #i la lupta de la $iria.
Cuprins" de elan patriotic, de ndat" ce a auzit c" Grgey a depus armele, ea a dat
buzna n salonul castelului Bohus, plin de ofi!eri maghiari #i muscali, s a dus ntr un
suflet pn" la Grgey #i i a #uierat cu glasul ei strident, drept n fa!": Domnule
guvernator! Dumneata e#ti un tr"d"tor! A fost toat" via!a o femeie curajoas". $i cu
limba ascu!it". Pe Kossuth nu l a putut nghi!i niciodat", a#a c", de cte ori auzea
numele lui, nu omitea s" povesteasc" marea ei ntmplare cu el. Erau la Debre!in cnd
s a r"spndit zvonul c" vin ru#ii. Toat" lumea era deprimat". Atunci Kossuth a !inut un
discurs n parlament, ca s" #i mb"rb"teze oamenii. Dup" tanti Lizinka, el ar fi spus
a#a: Nu v" pierde!i curajul, fiindc" Mihly Sarmasghy este la doi pa#i de noi,
mpreun" cu treizeci de mii de lupt"tori, c"li!i n lupte! cu aceast" repeti!ie probabil
de dragul efectului oratoric. La care au izbucnit n urale cu to!ii, cu toate c"
Sarmasghy era chiar acolo, n balcon, de unul singur, f"r" nimeni al"turi de el, doar
cu pipernicita lui so!ie, care avea, ce i drept, energie ct treizeci de mii de lupt"tori.
A#a c", dup" revolu!ie, ea a f"cut oarecum ordine printre litigiile complicate
legate de minerit, n care socrul ei era s" #i rup" gtul. Ea a dus n crc" toate
procesele #i a ob!inut r"scump"rarea dup" reglementarea urbarial", #i a sc"pat so!ul
din nchisoarea de la Kufstein #i tot ea a nv"!at toate legile, Approbata #i Compillata,
Patenta imperial", regulamentul minelor #i Verordnungul, plednd de la Trgu Mure#
pn" la Viena.
Toate acestea i trecur" lui Blint ntr o clip" prin minte, v"znd cum i o lua
nainte calea#ca veche a b"trnei doamne.
Dar amintirile lui nu se oprir" aici, ci se ab"tur" de la tanti Lizinka la bunicul
s"u, care o vizita de mai multe ori pe an.
I se p"rea c" i vede #i acum, aievea, stnd amndoi pe terasa str"juit" de
coloane grece#ti. Pe Linzinka, sufocat", ca ntotdeauna, n mald"rul de marame #i de
#aluri, ghemuit" n adncul fotoliului ei plin de perne, ca un c"!el mai mare, iar n fa!a
ei, pe bunicul s"u, Pter Abdy, sprijinit degajat, dar niciodat" grbovit, de sp"tarul
rigid al scaunului cu mpletituri de trestie. $i binen!eles fumnd, cum f"cea de
diminea!a pn" seara, mereu din aceea#i pip", tipic ungureasc", din spum" de mare.
Iar b"trna nu contenea s" brfeasc", n#irnd pove#ti al c"ror tlc b"iatul nu l a
deslu#it niciodat", n!elegnd doar zeflemeaua cu care o ntrerupea din cnd n cnd
bunicul lui din pove#ti: Nu mi pot imagina, Lizinka, atta r"utate. Fie chiar pe
jum"tate #i tot ar fi prea mult! #i rdea un pic ironic, n timp ce ea continua s" se
lamenteze #i s" jure c" a#a a fost, ea #tie cel mai bine c" totul s a ntmplat a#a cum
spune ea. La care b"trnul cl"tina din cap zmbind, fiindc", orict de mali!ioas" ar fi
fost, Lizinka era plin" de spirit.
Scena se petrecea la Diene#ti. Acolo unde locuia #i b"trnul Pter Abdy, dar
nu n castelul cetate, de sus, ci dincolo de deal, n curia b"trneasc", ridicat" n
secolul al XVII lea, de str"bunicul dup" tat" al lui Blint. Castelul cel mare era al
mamei lui, precum #i trei sferturi din mo#ie. C"s"toria p"rin!ilor lui Blint a fost un
mare eveniment n familie. Cum mama lui se tr"gea din aceea#i semin!ie Abdy,
acest mariaj a reunificat vechea mo#ie, care fusese mp"r!it" mai nti n patru, iar n
ultimul timp doar n dou" p"r!i, a#a c" acum domeniul Diene#ti #i str"vechile coline
de pe Some#ul de Sus au ajuns din nou sub aceea#i proprietate.
B"trnul Pter i a cedat propria parte fiului s"u. Nu a p"strat pentru el dect
vechea curie, cu gr"dina din jur, ca apoi, cnd Tams, singurul s"u fiu, a murit pe
nea#teptate, s" nici nu i treac" prin minte s" #i revendice propriet"!ile, ca s" #i

nea#teptate, s" nici nu i treac" prin minte s" #i revendice propriet"!ile, ca s" #i
complice b"trne!ile cu ele, ci le a l"sat n seama nurorii sale. Nu s a mutat nici mai
trziu n castel, orict de mult l a implorat v"duva, chiar un pic ofensat" de refuzul lui.
Dar el avea dreptate. Blint nu #i a dat seama dect mai trziu, la maturitate,
ct de n!elept a fost b"trnul. Fiind sub acela#i acoperi#, al"turi de mama lui, cu
sufletul bun, dar mereu f"r" astmp"r, rela!ia dintre ei s ar fi stricat degrab".
A#a c" obiceiurile au r"mas a#a cum au fost stabilite de pe vremea cnd fiul lui
era nc" n via!". Miercurea, b"trnul lua masa de prnz la castel, ca duminica s" fie ei
oaspe!i n vechea curie a bunicului.
Mai trziu, cnd se f"cu mai m"ricel, b"iatul o zbughea #i singur pn" la bunicul lui,
tr"gndu le adeseori clapa preceptorilor s"i. Nici nu era prea mare scofal" la poalele
dealului, uria#ul parc din jurul castelului nu era desp"r!it de gr"dina curiei dect de
cimitirul din jurul bisericii reformate, adic" de dou" ziduri, nici prea nalte, nici prea
zdravene, a#a c" era o desf"tare s" fac" pe indianul, s" se fofileze n tain", aidoma lui
Lab" de Cerb, p"#ind tiptil #i escaladnd zidul cimitirului, pe alocuri de un metru #i
jum"tate, adic" acea fort"rea!" inimaginabil de nalt", cum i se n"z"rea n imagina!ia
lui a!!at" de pove#tile lui Cooper.
B"trnul nu avea cum s" nu vad" ct de plin de praf #i de mnjit i ap"rea el
uneori n prag, dar nu #i b"ga nasul unde nu i fierbea oala dect cnd observa c" #i a
rupt cte ceva de pe el #i atunci o punea pe buc"t"reas" s" i crpeasc" degrab" ce era
de crpit, s" nu fie mu#truluit acas" #i, cnd s" fac" cale ntoars", #i trimitea cu el #i
lacheul, ca s" i deschid" cele dou" porti!e, mereu ferecate, prima care d"dea din
gr"din" n !intirim, iar cealalt" n parcul castelului.
Cnd era mai mic, nu se ducea acolo neap"rat de dragul bunicului, ci mai cu
seam" pentru c" mereu se g"seau pentru el niscaiva bun"t"!i: fie un codru de pine
neagr", proasp"t", de secar", uns" cu smntn" acri#oar", fie o can" rece cu lapte de
bivoli!", fie ni#te pr"jituri, r"mase de la desertul din ziua anterioar". Ce delicatese!
Fiindc", pe vremea aceea, lui i era de fapt tot timpul foame, iar mama lui a interzis
categoric s" i se dea de mncare ntre mese. Dar, pe m"sur" ce cre#tea, se sim!ea tot
mai atras #i de bunicul s"u, care i vorbea cu blnde!e, cu empatie #i i asculta toate
n"zbtiile zmbind discret #i puf"ind din pip", f"r" s" l dea niciodat" de gol.
Dac" sosea n jurul prnzului, cnd era frumos afar", l g"sea pe teras", iar
dac" era mai r"coare, n bibliotec". Citea tot timpul. De cele mai multe ori tratate de
specialitate. Iar pe deasupra, era abonat la o mul!ime de publica!ii #i era o minune ct
de bine reu#ea s" !in" pasul, la vrsta lui, cu ultimele cercet"ri #i descoperiri, cu
progresele spirituale ale timpurilor sale. i f"cea pl"cere s" i povesteasc" nepotului
s"u, nsumnd limpede #i pe ndelete, despre toate cte l preocupau. Avea informa!ii
temeinice n cele mai diverse domenii. Un loc important n pove#tile lui l jucau
c"l"toriile exploratorilor din Africa #i din Orientul Mijlociu, dar mai cu seam" evolu!ia
#tiin!elor din ultimul timp. n acel context, aducea uneori n discu!ie #i unele formule
matematice, pe care #tia s" le explice cu atta claritate, nct nepotul lui, adolescent
fiind, le n!elegea de ndat", a#a c", odat" ajuns pe b"ncile de la Theresianum,
acestea i se p"reau deja cunoscute. Probabil c" de atunci, din ndep"rtata lui copil"rie
i se #i tr"gea lui Blint curiozitatea care nu l a p"r"sit niciodat".
Diminea!a l g"sea pe b"trn n gr"din". Se ngrijea singur de trandafirii lui. i
planta #i i altoia cu duio#ie. Ce i drept, erau minuna!i, mult mai frumo#i #i mai
dolofani dect cei obloji!i de gr"dinarul de la castel. n amintirile lui, l vedea mereu
nconjurat de flori! Purtnd un #or! lung, din pnz", cu p"l"rie !"r"neasc", de paie,
peste coama alb", nc" deas" #i ondulat" de p"r. Cu chipul tn"r, luminat de reflexele
g"lbuie ale razelor de soare, cu tr"s"turi frumoase: nasul ngust #i ascu!it, ochii verzi
#i lumino#i sub sprncenele, n ciuda vrstei, nc" negre, iar, deasupra buzelor frumos
arcuite, cu musta!a r"sucit", #i ea abia nc"run!it", poate din cauza pomezilor, al
c"ror parfum i se p"rea c" l simte din nou, ca pe vremuri cnd se apleca spre el, dup"
cum i era obiceiul, ca s" l s"rute pe obraz.
Avea ntotdeauna fa!a neted". #i d"dea silin!a s" fie ntotdeauna ngrijit #i
curat. Spunea adeseori, n glum": Un tn"r #i poate permite s" fie murdar, dar un
b"trn e scrbos, orict l ai cur"!a! Se b"rbierea singur, n fiecare diminea!", cu brice
fine, engleze#ti, cte unul pentru fiecare zi, pe care le !inea numerotate ntr un toc
lung, din marochin verde.
Duminica, dac" sosea nainte de ora prnzului, b"iatul ntlnea uneori pe teras"
cte doi, trei !"rani, cu p"l"riile scoase, spunndu i b"trnului ce aveau pe suflet. n
asemenea cazuri, el i f"cea semn c" poate s" r"mn", dar s" se a#eze pe canapeaua

asemenea cazuri, el i f"cea semn c" poate s" r"mn", dar s" se a#eze pe canapeaua
de al"turi. Nu veneau doar cei din Diene#ti, ci #i din satele nvecinate. Romni #i
unguri deopotriv", dar uneori chiar #i munteni. I se dusese vestea de cinstit ce
era. A#a c", pn" s" ajung" la judecat", oamenii veneau adeseori mai nti la el s" le
fac" dreptate. Iar b"trnul Pter Abdy nu i refuza niciodat". St"tea nemi#cat, n
fotoliul s"u !eap"n, de nuiele, cu picioarele ncruci#ate, l"snd s" i se vad" de sub
cracii pantalonilor carmbii moi ai cizmelor de mod" veche. Asculta n t"cere
ponoasele prelungi, cu eterna lui pip" de magnezit ntre din!i. ntreba arareori cte
ceva sau l punea la punct dintr un cuvnt pe cte unul care ndr"znea s" se r"steasc"
la cel cu care era n pricin". Dar asta se ntmpla din an n pa#ti, fiindc" s"tenii erau
deosebit de cuviincio#i. Iar dup" ce oamenii spuneau ce aveau de spus, b"trnul le
d"dea sfatul cuvenit.
Vorbea la fel de cursiv, fie ungure#te, fie romne#te. De cele mai multe ori,
mpricina!ii #i plecau capetele n fa!a sentin!elor sale. Dar, oricum s ar fi terminat, n
cele din urm" i s"rutau b"trnului mna #i se duceau fiecare la ale lui. i s"rutau mna
#i lui Blint, orict de mult ncerca el s" protesteze. Dar b"trnul i atr"gea aten!ia pe
fran!uze#te s" i lase, altminteri vor crede c" i e scrb" #i se vor sim!i jigni!i.
La curia Abdy veneau #i al!i oaspe!i. Cei mai tineri veneau s" i dea onorul, s"
se prezinte sau s" intre n gra!iile lui #tiind c" Pter Abdy, chiar dac" abia mai
ie#ea din cas", a r"mas la fel de influent, pn" h"t departe #i n multe locuri, nu doar
ca prim curator reformat, ca membru al camerei nobiliare #i portdrapel senior de zeci
de ani de zile, ci #i fiindc" i se dusese vestea de sus!in"tor numai al unor cauze
drepte, iar pe deasupra toat" lumea #tia c" p"rerea lui era ascultat" chiar #i la curtea
lui Francisc Iosif.
Cei mai n vrst" l vizitau din vechea simpatie. Erau vechii edili ai jude!ului
nc" dinainte de 48, cnd el era prefect n Alba de Jos, sau ofi!eri n retragere, pe
care, n timpul ministeriatului lui Bach, i a sc"pat de pu#c"rie.
Dar oaspe!i permanen!i nu erau dect doi: tanti Lizinka, cea care #i petrecea n
fiecare an cte dou" s"pt"mni acolo, iar cel"lalt era b"trnul actor Mihly Gl alias
Minya , care r"mnea la el ntotdeauna cte trei zile, nici mai mult, nici mai pu!in.
B"iatul !inea foarte mult la el. Cnd afla c" Gl e acolo, Blint s"rea gardul de
mai multe ori pe zi, ca s" asculte pe ndelete discu!iile dintre cei doi b"trni, glumele
lor, anecdotele lui Gl despre arti#ti, despre doamna Dry #i despre Celesztin, chiar
dac" multe nume i erau necunoscute.
B"trnul Minya venea #i pleca ntotdeauna pe jos. Nu accepta niciodat" tr"sura
pe care i o oferea bunicul s"u. R"m"sese cu acest obicei de pe vremea cnd era actor
ambulant. $i dintr un fel de orgoliu puritan. Poate dintr o nd"r"tnicie copil"roas" sau,
hoin"rind pe jos de al lungul #oselelor, poate c" #i amintea de peregrin"rile lor din
tinere!e n anii dou"zeci, a fost coleg cu Pter Abdy, la liceul din Trgu Mure#.
Atunci s a legat #i prietenia dintre ei, care avea s" dureze mai mult de
#aptezeci de ani. Se tutuiau. Dar cnd mai erau #i al!ii de fa!" n afar" de tn"rul
nepot Minya se ferea s" i spun" pe nume.
Acum Blint #i aminti c" Gl se tr"gea tocmai din zona aceea. l v"zuse ultima
oar" n 1892, la nmormntarea bunicului s"u, cu doisprezece ani n urm", cnd venise
de la Trgu Mure#, unde avea o cas" mic", dup" cum i a spus el. Ar trebui s" afle
cte ceva despre el #i, dac" mai tr"ia, s" l viziteze pe prietenul bunicului s"u. Cu toate
c" erau slabe speran!e s" l mai g"seasc" n via!", fiindc" ar trebui s" aib" aproape o
sut" de ani. Totu#i Blint se hot"r ca, ntorcndu se de la $iclod, s" se intereseze de
soarta b"trnului actor, una dintre cele mai vii amintiri din copil"ria sa.
*
Tn"rul Abdy se gndea la toate acestea, iar sunetul monoton al zurg"l"ilor
atrna!i de urechile cailor i acompaniau amintirile, aidoma unor ecouri venite din
trecut.
Se dezmetici auzind tropote de cai.
Erau dou" tr"suri trase de ni#te juckeri, care trecur" n goan" pe lng" el.
H"!urile celei dinti le !inea Pter Kendy, c"ruia toat" lumea i zicea, pe scurt,
Pityu, pe bancheta din spate era unul din b"ie!ii Alvinczy, iar al"turi de ei mai erau #i
dou" dintre contesele Laczk Anna #i micu!a Ida. Le recunoscu pe cele dou" abia
dup" ce trecur" de el. Desigur c" erau ele, dar acum erau deja domni#oare. Cnd le
a v"zut ultima oar", la Cluj, abia le crescuser" codi!ele. Cum trece timpul. Desigur
c" se gr"beau de la concurs spre $iclod, fiindc" erau gazde, a#a c" se cuvenea s"
ajung" naintea oaspe!ilor acas".

ajung" naintea oaspe!ilor acas".


Ei nu l recunoscur", fiindc" nimeni nu se sinchisea de unul care se hurduc"ia
ntr o tr"sur" nchiriat".
Pe capra celei de a doua cale#ti st"tea Farkas, fiul cel mare din familia Alvinczy,
mpreun" cu Liszka, cea de a treia fat" Laczk, #i, din goana atelajului, Blint l
recunoscu, pe bancheta din spate, pe v"rul s"u, Lszl Gyerffy, care st"tea al"turi
de surugiul n livrea.
l strig", iar el i r"spunse ceva, f"cndu i cu mna, dar nici ei nu catadicsir" s"
se opreasc". Era limpede c" cele dou" tr"suri se luaser" la ntrecere, gonind tot mai
abitir, s" le arate fetelor care e mai viteaz: s" i o ia nainte! s" r"mn" n frunte! s"
nu fie mai prejos a#a c" cei doi cavaleri d"deau bice cailor cu atta ndrjire, de
parc" s ar fi luptat pe via!" #i pe moarte.
Lui Blint i p"rea bine c" venea #i Lszl la $iclod. Abia a#teptase s" l
ntlneasc" din nou! Lszl era singurul lui prieten din copil"rie. Au fost colegi #i la
Theresianum. $i au petrecut mpreun", la Cluj, #i primii doi ani de facultate, nainte
ca Gyerffy s" plece la Budapesta. De atunci s au ntlnit mai rar. Doar la vn"torile de
prepeli!e sau de fazani de la vreuna dintre m"tu#ile lui Lszl Gyerffy din Ungaria
sau uneori, ntmpl"tor, prin Ardeal.
Totu#i prietenia lor a r"mas neatins", fiindc" leg"turile de suflet care #i au
r"d"cinile n adolescen!" snt cele mai trainice.
Iar asta i lega mai tare dect gradul de rudenie, chiar dac" erau destul de
apropia!i, bunica lui Lszl Gyerffy fiind sora lui Pter Abdy. Afec!iunea lor avea
r"d"cini mult mai adnci, ascunse n subcon#tientul lor, dar cu att mai trainice. De
pild", al"turi de multe tr"s"turi comune, avuseser" n copil"rie #i o soart"
asem"n"toare. Lszl fusese de asemenea orfan, chiar mai orfan dect el. Blint s a
putut bucura de afec!iunea mamei sale, de c"ldura unui c"min adev"rat, unde se
retr"gea n vacan!e. Dar Lszl #i a pierdut nc" de mic p"rin!ii. Pe amndoi deodat".
A fost o tragedie despre care nu se prea vorbea n familie. Se spune c" mama lui a
fost o femeie nu doar splendid", ci #i foarte talentat". Sculpta #i picta frumos. Cnd
Lszl a mplinit abia trei ani, mama lui a fugit cu un individ. La scurt timp, tat"l lui a
fost g"sit mort ntr o p"dure. Ucis cu propria sa arm". Rudele sus!ineau sus #i tare c"
fusese un accident. Aceast" poveste tenebroas", plin" de mister a fost fundalul
sumbru al copil"riei lui Lszl. Care nu a avut niciodat" un c"min. La nceput, a ajuns
n grija bunicii sale, dar, dup" moartea ei, survenit" n scurt timp, a r"mas numai prin
internate, de unde l scoteau vara m"tu#ile sale, fiind, toat" copil"ria, un musafir,
uneori n Ardeal, dar mai cu seam" dincolo de Dun"re, la surorile tat"lui s"u, cnd la
una, cnd la alta, #i care s au stabilit apoi la Budapesta, una m"ritat" cu prin!ul
Kollonich senior, iar cealalt" cu contele Antal Szent Gyrgy junior.
Blint urm"rea aplecat peste portier" goana celor dou" tr"suri. Din dosul
zidului tot mai nalt de praf abia l vedea pe Lszl f"cndu i semne cu mna, pn" ce
disp"ru n zare. n timp ce i f"cea semne #i el, aplecat din tr"sur", ap"ru n dreptul lui
un nou atelaj.
Era o cabriolet". Iar n ea, doi b"rba!i. Cel din stnga era Sndor Kendy.
n tot Ardealul, acestuia i se spunea n dou" feluri. n fa!", l numeau Voievodul, ca
o aluzie la unul dintre vesti!ii lui str"mo#i sau poate pentru c" era #i el un senior
impetuos #i agresiv, asemenea nainta#ului s"u, care, de altfel, a #i fost decapitat. Iar
pe la spate i se spunea Rictus, f"r" pic de mali!iozitate #i numai pentru c", atunci cnd
vorbea sau foarte rar cnd schi!a un surs, gura i se tr"gea ntr o parte. Probabil
c" era urma vreunei s"bii, iar musta!a nu masca prea bine cicatricea, ci mai degrab"
i scotea n eviden!" b"rb"!ia rigid" #i ncrncenat" a chipului.
Majoritatea celor din neamul Kendy mai aveau cte un nume, adesea n
zeflemea. Dar aceste porecle erau bine venite, pentru c" erau mul!i. n afar" de
Rictus, mai erau doi Sndori, din care unuia i se zicea Neastmp"ratul, din cauza firii
sale agitate, iar celuilalt Zindi, pentru i se n"z"rise cuiva c" sem"na cu un oarecare
Zindi Albano, un tlhar de demult.
Al doilea c"l"tor din cabriolet" era Ambrus Kendy, un b"rbat cu vreo zece ani
mai tn"r dect Rictus, o rud" destul de ndep"rtat" de a lui, aproape numai dup"
nume, totu#i i sem"na leit. Precum to!i cei din neamul Kendy. Prolifica lor semin!ie
era att de marcant", nct i recuno#teai pe fiecare dintr o privire, chiar dac" familia
lor se desp"r!ise de genera!ii ntregi n mai multe ramuri. Erau creoli cu to!ii, cu ochii
limpezi, ni#te b"rba!i bine f"cu!i, cu sprncene stufoase #i cu nasul proeminent,
agresiv de acvil": un nas de z"gan, ca al lui Rictus, unul de #oim, ca al lui Ambrus, iar

agresiv de acvil": un nas de z"gan, ca al lui Rictus, unul de #oim, ca al lui Ambrus, iar
ceilal!i fiecare cu cte unul ca mai toate p"s"rile de prad", de la vulturi pn" la ulii.
Tr"inicia neamului lor avea nc" un semn fiind tot mai numero#i #i astfel avutul
familiei din ce n ce mai divizat, mai mul!i membri din genera!iile anterioare
ajunseser" s" lege c"snicii a#a zis potrivite, cu dote mai atr"g"toare dect miresele.
Dar n zadar degeaba se nsurau ei cu cele mai #leampete #i mai hde muieri, cu cte
o #chioap" sau o cocrjat", cu toate gr"sanele sau scoflcitele, cu nasu n vnt sau ct
cartofii, toate au pr"sit aceea#i ras" stra#nic", cu profilul p"trunz"tor, cu privirea
limpede #i cu p"rul castaniu numai b"rba!i chipe#i #i femei frumoase.
P"rea c" arborele lor genealogic era cu att mai viguros cu ct mai multe
ramuri i fuseser" retezate de a lungul veacurilor. C" vl"starele neamului Kendy se
nmul!eau mai abitir odat" cu fiecare cap de Kendy c"zut pe e#afod.
nceputul romanului Num"ra!i,
primul volum al Trilogiei transilvane
Traducere de MARIUS TABACU
Bnffy Mikls romancier: Circumscrieri
Ovidiu Pecican
Exist" mai multe puncte posibile de plecare n evaluarea actual" a locului pe
care l ocup" Trilogia transilvan" n mo#tenirea literar" a vestului actualei Romnii, ca
#i n cea a culturii maghiare, a Europei Centrale sau a Europei n general. Destinul
care a f"cut din fostul ministru al Ungariei, Bnffy Mikls (30 decembrie 1873 6
iunie 1950), cet"!eanul unei Transilvanii devenite parte a Romniei Mari ndeamn" la
arondarea n cercuri concentrice a crea!iei lui de prozator, tot a#a cum perspectiva
multicultural" #i europenist" ndeamn" #i la aprecierea attor altor autori (Nicolae
Olahus, dar #i Ioan Slavici ori Liviu Rebreanu, de pild").
Ca triptic romanesc, Trilogia scris" ntre 1934 #i 1940 poate fi citit" n diferite
chei #i registre. ntr-o ordonare relativ" a planurilor, primul care pare c" s-ar impune,
poate cel mai intim, este acela al descifr"rii ntregului ca roman al eului martor. Prin
ansamblul narativ al lui Bnffy str"bate o ambian!" a trecutului propriei vie!i #i al
precedentelor ei apropiate, #tiute, acestea, din relat"rile apropia!ilor. Ea se ntinde,
istoric vorbind, de pe la 1848 #i urc" pn" c"tre finalul epocii interbelice. Este
Transilvania aristocra!iei maghiare, c"reia i-a apar!inut #i autorul, conte dintr-o
familie veche #i ilustr". O Transilvanie c"reia i apar!ine #i alter egoul fic!ional al
scriitorului, Abdy Blint. n fa!a friabilit"!ii marilor construc!ii, a seme!iei rigide #i
discutabile a imperiului bicefal #i a universului nobiliar ntemeiat pe descenden!" #i pe
nrudirile la vrf, autorul are o medita!ie sceptic" #i elegiac". Nu degeaba titlurile
volumelor care compun trilogia sunt echival"ri ale componentelor celebrei spuse
biblice Mane, tekel, ufarsin (ori fares): Num"rat, cnt"rit, mp"r!it (n originalul
maghiar: Megszmlltattl, s hjjval talltattl #i Darabokra szaggattatol; They
Were Counted, They Were Found Wanting #i They Were Divided n traducerea englez"
a lui Patrick Thursfield #i Bnffy-Jelen Katalin la Arcadia Books din Londra, n 2007).
Eul naratorului subntinde evoc"rile #i fic!iunea cu ntreb"ri existen!iale dintre cele
mai serioase: a fost un e#ec sau un fals e#ec ceea ce a avut de tr"it, mpreun" cu
maghiarii prin#i ntre revolta antiimperial" #i na!ional" pa#optist" #i divizarea lor
statal" #i na!ional" adus" de sfr#itul Primului R"zboi Mondial?
Dar masiva construc!ie n proz" a contelui Bnffy poate fi n!eleas" #i dincolo
de limitele interoga!iei personalizate #i individuale. Ea se recomand" #i ca roman de
familie, apar!innd legitim unui tip de literatur" faimos nc" din sec. al XIX-lea, prin
arhitectura ciclului Les Rougon-Macquart al lui Emile Zola, #i adus n centrul aten!iei
prin alte crea!ii reprezentative din sec. al XX-lea: Familia Buddenbrock de Thomas
Mann, Forsythe Saga de John Galsworthy, Les Thibaults de Roger Martin du Gard, ori,
la noi, prin ciclul Com"ne#tenilor de Duiliu Zamfirescu, prin ciclul Halippilor de H.
Papadat-Bengescu #i, dup" instaurarea comunismului, prin Cronic" de familie de
Petru Dumitriu.
Ca roman al elitelor transilvane #i maghiare moderne, trioul literar bnffian
r"mne reprezentativ pentru o viziune aulic", #i nu democratic", dar str"b"tut" de
duio#ie #i de ambi!ia de a da via!" #i relief unei societ"!i condamnate de istorie, cu
care scriitorul se simte solidar. El poate fi citit cu delicii nu doar de cititorul ingenuu,
dornic de proz" de calitate, ci #i de acela care dore#te s" n!eleag" mai bine
resorturile unei societ"!i a c"rei perpetuare n vechile forme a devenit imposibil". Se
poate spune, din acest punct de vedere, c" Trilogia transilvan" este cntecul de

poate spune, din acest punct de vedere, c" Trilogia transilvan" este cntecul de
leb"d" #i monumentul ridicat cu pana n memoria lumii vechiului regim a#a cum nc"
mai ar"ta n vremea longevivului dinast austriac Francisc Iosif.
De fapt ns", o amprent" puternic" o d" ntregului particularitatea ambient"rii
ntr-o Transilvanie pretrianonic", unde rolul deciziilor revenea nc" marii nobilimi
maghiare #i unde vechile rnduieli func!ionau n condi!iile unui anume echilibru;
artificios #i rigid, exclusivist, dar consfin!it de o func!ionare de circa dou" secole. Se
cite#te aici, f"r" ndoial", dificultatea de a accepta dinamica istoric" ce a condamnat o
clas", dar se pot descifra #i semnele unei poetici #i politici transilvaniste, a c"rei
deplin" afirmare a fost rodul unei gndiri #i ac!iuni coerente a unor personalit"!i
culturale maghiare din Romnia interbelic" (Ks Kroly, Pal rpd, Gyrfs Elemr).
n romanele subsumate proiectului ardelenesc al lui Bnffy, una dintre mize este
salvarea acestui univers, trecut de-acum n istorie, de uitare, celebrarea lui elegiac".
Din acest punct de vedere, este vorba #i despre o miz" patriotic", na!ional"
asumat" n numele culturii #i na!iunii c"rora Bnffy le apar!inea prin na#tere #i
devotament. Roman al maghiarimii prin excelen!", m"rturie a unui profund sentiment
de solidaritate cu cona!ionalii s"i socoti!i ca ajun#i din urm" de un blestem
transcendent pentru vini #tiute #i ne#tiute (referirea la mna invizibil" care a
inscrip!ionat zidul veterotestamentar cu laconicele, dar abruptele cuvinte e mereu
prezent"), Trilogia transilvan" este o isp"#ire, o m"rturie de dragoste #i un program
care nu las" umbr" de ndoial" asupra adeziunilor celui ce a scris-o.
Ambientarea specific" n Transilvania nobiliar" #i, totodat", n lumea acvilei
bicefale d" acestui roman n trei retabluri un aer comun cu acela al marii proze
austriece moderne, situndu-l sub flamura Kakaniei. Frapeaz" aerul comun ce
plute#te pe deasupra prozei bnffiene, ca #i a altor supu#i ai mp"ratului vienez,
precum Joseph Roth, Franz Werfel, Heimito von Doderer ori Robert Musil. Acela#i aer
se reg"se#te, de altfel, #i n proza lui Ioan Slavici #i a lui Liviu Rebreanu cel din
proza scurt" #i din Ion #i P"durea spnzura!ilor , ref"cnd o geografie literar" a
Kakaniei, ca #i a altului n!eles rata#at aceluia#i spa!iu istoric #i civiliza!ional, cel
central-european. n opera scriitorilor antologabili pentru aceste complementarit"!i,
exist" momente (1848, 1867, 1918) care devin referin!e explicite #i implicite,
colornd ntr-un mod specific, de la un autor la altul, universurile prozastice angajate
de creativitatea celor ce le-au pus n pagin".
Evident, Trilogia transilvan" este relegabil" #i genului romanului-fresc".
Atestnd o vitalitate #i o coeren!" de mare anvergur", ciclul prozastic al artistului
maghiar pare legat, n bun" m"sur", de soarta romanului european, chiar dac"
formula ca atare a cunoscut succese de propor!ii #i n alte arealuri (ca, de exemplu, n
romanul american prin trilogia S.U.A. de John Dos Passos). R"zboi #i pace de L. N.
Tolstoi, Pe Donul lini#tit de M. $olohov, trilogia istoric" a lui Sienkiewicz (Pan
Wolodyjowski, Potopul #i Prin foc #i sabie) ori cea semnat" de Mihail Sadoveanu
(Fra!ii Jderi) creeaz" contextul potrivit a#ez"rii Trilogiei transilvane printre operele a
c"ror ambi!ie de a reflecta coerent #i cuprinz"tor un ntreg context a dobndit
relevan!" indubitabil" prin scriitura artist", expresiv".
A#ezarea, de asemenea, a tripletei romane#ti a lui Bnffy Mikls n cadrul
cronologic al vremii scrierii ei, la capitolul literatur" interbelic" european", permite
nregistrarea sa ca roman al memoriei printre alte abord"ri ale acesteia din urm",
de la Proust #i Joyce, n linia avangardei literar-psihologice, pn" la nvecinatele,
geografic, romane ale lui Rebreanu (Ciuleandra), H. Papadat-Bengescu #i Camil
Petrescu (Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r"zboi #i Patul lui Procust), cu
interes pentru fragmentaritatea percep!iei #i abisalitatea tr"irii , fructificnd
cercet"rile lui H. Bergson #i ale lui S. Freud. Se reg"se#te la Bnffy #i trimiterea la
orizontul spenglerian al unui Occident aflat n plin declin civiliza!ional, unde
rafinamentul este nlocuit de barbara vitalitate a claselor #i na!iunilor noi. Roman al
deterior"rii vechii Europe din la belle poque #i al nlocuirii alerte a vechilor rnduieli
cu instaurarea, insidioas" ori brutal", a unor noi hegemonii (cea a Axei, de pid", cea
american", ori cea sovietic"), trilogia romanesc" bnffian" este deplin compatibil" cu
genul romanesc interbelic, a#a cum a fost el jalonat de marile #i de mai micile sale
crea!ii reprezentative, de la fra!ii Mann la Erich Maria Remarque #i Stefan Zweig, E.
M. Forster #i, de ce nu, la Ionel Teodoreanu.
Poate fi, pn" la urm", citit" Trilogia transilvan" #i ca obiect estetic, beletristic,
rezonant #i n raport cu literatura romn"? n m"sura n care prin locuri, personaje
colective ori individuale #i ntmpl"ri comune face posibil" o asemenea cheie de

colective ori individuale #i ntmpl"ri comune face posibil" o asemenea cheie de


raportare, #i n virtutea multiplelor analogii de mai sus cu nume #i opere din cultura
noastr", r"spunsul nu poate fi dect afirmativ. Prin attea ntret"ieri #i suprapuneri
de planuri, opera de romancier a lui Bnffy Mikls se ofer" cu generozitate #i
prospe!ime unei lecturi reluate f"r" prejudec"!i de c"tre genera!ia actual".
Prezentul text a fost o conferin!" sus!inut" la nchiderea expozi!iei Iluzie #i reflectare:
via!a artistic" a lui Bnffy Mikls, organizat de Consulatul General al Ungariei la ClujNapoca n colaborare cu Muzeul Na!ional de Istorie a Transilvaniei n 16 mai 2014.