Sunteți pe pagina 1din 7

ANEXA Nr.

2: CONINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate


CAPITOLUL A: Piese scrise
(1)Date generale:
1.denumirea obiectivului de investiii;
2.amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
3.titularul investiiei;
4.beneficiarul investiiei;
5.elaboratorul studiului.
(2)Informaii generale privind proiectul
1.situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului;
1.1
Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
1.2
Scurt istoric al solicitantului
Inclusiv date despre nivelul de calificare n domeniul agricol al managerului
exploataiei agricole
1.3
Obiectul de activitate al solicitantului (pentru care solicitantul este autorizat sa
desfasoare activitatile propuse prin intermediul proiectului, iar acestea sunt
inregistrate in cerificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului) si date
despre nivelul de calificare n domeniul agricol al managerului exploataiei agricole.
1.4
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.
Denumire mijloc fix
Data
Valoare
Bucati
achizitiei
neta
la data
intocmirii ultimului
bilant
-Lei1.CLADIRI TOTAL
1.1
detaliati..
1.n
detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1
detaliati..
2.n
detaliati
3.ANIMALE
3.1
detaliati..
3.n
detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL

Nr.crt

TERENURI
Amplasare
Judet/
Localitate

Suprafata
Valoarea
totala (mp) / contabila
Categoria de - Leifolosinta

Regim juridic

2.descrierea investiiei:
a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen
lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situaia actual, necesitatea i
oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic selectat - nu
este cazul
b) scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse
Se precizeaza tipul de actiune eligibila conform Fisei submasurii.
La aceasta sectiune se va fundamenta necesitatea si oportunitatea investitiei
i calculul dimensiunii economice a fermei.
n cazul n care investiia vizeaz adaptarea unitatii la standarde sanitar-veterinare, sanitare, ale
Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adapteaza.
Se va avea in vedere descrierea indeplinirii fiecarui criteriu de eligibilitate (dupa caz) si de selectie
(dupa caz) detaliind cerintele prevazute in ghidul solicitantului din dreptul fiecarui criteriu.
Se vor prezenta criteriile de selectie aplicabile in functie de tipul investitiei.
n cazul in care beneficiarul este o forma asociativ, se va descrie modul in care investiia
deserveste membrii acesteia, obiectivele investitiei/prioritati se va descrie ce se doreste s se
realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive,
produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate
sporit a muncii, implementarea standardelor comunitare etc. Se va descrie conformitatea
obiectivelor investiiei urmrite prin proiect cu obiectivele submsurii i se va preciza capacitatea
existent i capacitatea propus a se realiza la finalizarea investiiei.
n vederea verificrii criteriilor de selecie, formele asociative vor meniona informaii privind
membrii formei asociative, datele de identificare ale exploataiilor deinute de acetia, detalii cu
privire la sistemul de cultur prioritar. Formele asociative vor prezenta Autorizaiile de plantare ale
membrilor din care sa reias sitemul de cultur prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi n
spaii protejate).
Se vor descrie obiectivele tehnice, financiare si de mediu.
Pentru cldirile care se modernizeaz se va prezenta ca parte component din studiul de
fezabilitate, expertiza tehnic de specialitate asupra construciei existente, ntocmit, datat,
semnat i tampilat de un expert tehnic
atestat pentru proiectele care prevd
modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiinarea parial/ lucrri de reparaii, precum i
finalizarea construciilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a
acestora si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.
In situatia in care realizarea investitiei este conditionata de obtinerea de avize si acorduri inclusiv
avizare din punct de vedere sanitar/sanitar-veterinar,se va realiza o corelare a datelor tehnice din
acestea cu caracteristicile investitiei i se va meniona ca investiia va respecta prevederile
legislaiei n vigoare din domeniul sntate public, sanitar-veterinar i siguran
alimentar..

Se va descrie modul in care prin realizarea investitiei se realizeaza adaptarea la standarde sau
respectarea noilor cerinte ale legislatiei europene.
n cazul proiectelor care vizeaz investiii n sisteme de irigaii se va descrie modalitatea de
ndeplinire a condiiilor optime de consum al apei i economia realiizat prin achiziia propus prin
proiect. De asemenea se va preciza dac investiia afecteaz corpuri de ap subteran sau de
suprafa care au fost identificate ca nesatisfctoare/satisfctoare (conform avizului ANAR) n
conformitate cu parametrii tehnici ai instalaiei sau ai infrastructurii existente. Aceste precizri vor
avea la baz meniunile din soluia tehnic prezentat n vederea obinerii avizelor favorabile de
la instituiile abilitate, n spe, ANAR, ANIF, APM.
n cazul nfiinrii i/sau reconversiei plantaiilor pomicole se vor descrie sumar investiiile
realizate n concordan cu Devizul pe obiect specific conform Fiei privind costurile standard i
contribuia n natur prezent n cererea de finanare ataat acestui ghid i n fia submsurii n
seciunea ,,Sume aplicabile i rate de sprijin.
Se va descrie modul de utilizare al mijloacelor de transport n sensul c vor vor f
utilizate doar n contextul lanului scurt.
Se va descrie sumar modul n care vor fi efectuate lucrrile n regie proprie, dac este cazul.
Se va indica dac se intenioneaz utilizarea de materie prima/produse din afara exploataiei
i/sau din afara sectorului i modul de utilizare.

Se va indica dac vor f realizate investiii ce vizeaz colectarea, depozitarea,


condiionarea produselor (materie prim) care nu provin din sectorul pomicol
pentru utilizarea ca materie prim secundar.
Se va prezenta proiectul de nfiinare a plantaiei/replantare elaborat de persoane autorizate i
avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultur sau de staiunea de cercetaredezvoltare pomicol din zona de aplasare a investitiei, atasat studiului de fezabilitate.
Se va prezenta cantitatea de materie prima folosita, proveniena acesteia i cantitatile de produse
finite obtinute si consumul specific pe fiecare produs.
Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor
in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea
denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora din punct de
vedere tehnic si economic. Numarul de utilaje, masini, echipamente, etc. se va corela dupa caz
(tipul de proiect) cu suprafata, tipul de activitati, frecventa lucrarilor, productivitate, etc. (utilizati
formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia
aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, etc).
Nr.crt

Denumire/Tip
utilaj/echipament

Numar bucati

Valoare
TVA

fara TVA
-Lei-

-Lei-

Atentie! Nu se va mentiona marca, denumirea producatorului, firma etc.


3

Total cu TVA
-Lei-

Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru


valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Produs
Valoare
furnizat
si aproximativa % din
cantitate
achizitii
-Leiaproximativa

Denumire furnizor de materii


prime/materiale
Adresa
auxiliare/produse/servicii

total

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Client (Denumire si Valoare
adresa)
-Lei -

Nr.crt

% din vanzari

1
2
n

3.date tehnice ale investiiei:


a) zona i amplasamentul;
Referiri la amplasarea investitiei in arealul pomicol, conform Anexei II a Subprogramului Tematic
Pomicol, inclusiv nota de favorabilitate.
b) statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat;
Documentele in baza carora este detinut terenul; identificarea proprietarilor, precum i a
suprafeelor de terenuri, afectate de investiie.
c) situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd terenuri din
intravilan/extravilan;
d) studii de teren:
- studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere n
sistem de referin naional;
- studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fielor complexe cu rezultatele
determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandrile pentru
fundare i consolidri;
- alte studii de specialitate necesare, dup caz;
Studiile se vor intocmi de catre persoane autorizate si vor respecta conditiile de forma si continut
conform legislatiei in vigoare.

e) caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii, specifice


domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investiiei, cu recomandarea
variantei optime pentru aprobare;
Atentie la cerinta si la diferenta intre varianta constructiva si scenariul recomandat!
f) situaia existent a utilitilor i analiza de consum:
Condiii aplicabile investiiilor de modernizare n sisteme/echipamente de irigaii la nivelul
exploataiei.

- necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii;


- soluii tehnice de asigurare cu utiliti;
Lipsa accesului la utilitati (demonstrarea unei solutii tehnice viabile) poate conduce la
neeligibilitatea cererii de finantare
g)concluziile evalurii impactului asupra mediului;
4.durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investiiei.
(3)Costurile estimative ale investiiei
1.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
Documente necesare: (a) devizul general; (b) devizele pe obiect; (c) listele de echipamente i
lucrri pe baza crora s-au intocmit devizele pe obiect; (d) fiele de date exclusiv tehnice pentru
echipamente (e) oferte de pre, preuri de catalog entru echipamentele i utilajele ce se
intenioneaz a fi achiziionate
Cheltuielile aferente investitiilor in sisteme de irigatii vor fi cuprinse in deviz pe obiect specific.
Se va preciza dac supraa irigat crete ca urmare a realizrii investiiei n echipamentele de
irigat.
n cazul plantaiilor pomicole care fac obiectul investiiei propuse prin proiect, se va insera n
cadrul Devizului pe obiect specific din Cererea de finanare, suprafaa plantaiei pomicole,
densitatea utilizat, specia etc., n vederea calculrii valorii totale necesare realizrii investiiei n
funcie de costurile standard i contribuia n natur.
n situaia n care solicitantul i propune realizarea unor cheltuieli dup depunerea cererii de
finanare i nainte de semnarea contractului aceste se vor preciza ntr-un deviz distinct.
In situatia in care, prin intermediul proiectului se propun operatiuni pentru care sprijinul se acorda
sub forma costurilor standard, acestea vor respecta semnificativ specificatiile cuprinse in Anexa 9.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date
de preturi pe de pagina de internet a A.F.I.R. si se vor printa si atasa la cererea de finantare
paginile referitoare la bunurile incluse in proiect, identificate in baza de date1.
In situatia in care bunurile propuse spre achizitionare nu se regasesc in Baza de date de preturi,
precum si pentru servicii, se vor atasa dou oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care
depasesc valoarea de 15.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare
mai mica de 15.000 EUR, cu justificarea ofertei alese, mentionata in devizele pe obiect1.
operaiunile prezente n cererea de fnanare i n fa submsurii n seciunea
,,Sume aplicabile i rate de sprijin pentru care sprijinul se va acorda sub forma
costurilor standard i contribuiei n natur nu se supun meniunilor anterioare cu
exceptia situaiilor n care acestea sunt obligatorii pentru benefciar, conform legii .
1

La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare1.


Ofertele sunt documente obligatorii1 care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii
preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:
sa fie datate, personalizate si semnate;
sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale
s conin preul de achiziie pentru bunuri/servicii
Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi ataate numai paginile relevante din ofertele
respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus
(maxim 2-3 pagini/oferta).
Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului indicativ
astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.
Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita, printr-o declaratie semnat i
tampilat care va fi ataat la studiul de fezabilitate.
Nu este permis ncadrarea n subcap. 4.1 Construcii i instalaii, att cheltuieli eligibile ct i
cheltuieli neeligibile, fr a se detalia n devizele pe obiect lucrrile corespunztoare spaiilor/
instalaiilor ce se vor executa.
Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele /
montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile.
2. ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.

(4)Analiza economico-financiara:
Se va evita preluarea din literatura de specialitate a teoriei de intocmire a analizei economicofinanciare in favoarea unor explicatii, calcule si analize concrete pe baza datelor obtinute ca
urmare a prognozelor economice
Pentru acest capitol se va completa Anexa la studiul de fezabilitate prognoza economica.
Pentru anii 1-5 de exploatare a plantatiei se vor calcula indicatorii economicofnanciari tinand cont de anii de intretinere pana la intrarea pe rod, conform ghidului
solicitantului aferent submasurii 4.1.a.
Se vor intocmi previziuni economice pentru toti anii de intretinere pana la intrarea pe
rod cat si pe cei 5 ani de exploatare incepand cu anul intrarii pe rod a plantatiei. *
* Prezenta nota nu se aplica pepinierelor.
(5)Sursele de finanare a investiiei
Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau
din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite.
Pentru a se verifica ncadrarea cheltuielilor eligibile din buget n limitele prevzute n fia
submsurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bncii Central
Europene www.ecb.int/index.html de la data ntocmirii Studiului de Fezabilitate.

Curs Euro / leu ..din data de....


Cheltuieli eligibile
Euro
Ajutor public nerambursabil
6

Cheltuieli
neeligibile

Total
Euro

Euro

Sursele
de
finantare
completarea
necesarului
finantare din care:
- contribuia n natur
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

pentru
de

(6)Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei


1. numr de locuri de munc create n faza de execuie;
2. numr de locuri de munc create n faza de operare.
Atentie! Se coreleaza cu capacitatile de productie, productivitate, productia estimata, etc.
7.1 Total personal existent
..
din care personal de execuie ..
7. 2 Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
Locuri de munc nou-create ..
7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala) , relevante pentru proiect
(7)Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei
1. valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(n preuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
din care:
- construcii-montaj (C+M);
2.ealonarea investiiei (INV/C+M):
- anul I;
- anul II
3. durata de realizare (luni);
4. capaciti (n uniti fizice i valorice);
5. ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz.
(8)Avize i acorduri de principiu
Toate avizele si acordurile necesare, impuse de legislatie, inclusiv prin Ghidul Solicitantului.
Documentele vor respecta conditiile de forma, continut si semnaturi conform legislatiei in vigoare
si vor fi semnate de persoane autorizate.
.CAPITOLUL B: Piese desenate:
Se vor prezenta toate piesele desenate la care se face trimitere in partea scrisa
1. plan de amplasare n zon (1:25000 - 1:5000);
2. plan general (1: 2000 - 1:500);
3. planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de coordonare a
tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.

S-ar putea să vă placă și