Sunteți pe pagina 1din 119

Technical Assistance for Preparation of 5 projects

in the Environment Sector.


EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

EUR O P EA N

U N IO N

P ro je c t fi n a n c e d u n d e r Is p a

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE


ASISTEN TEHNIC PENTRU PREGTIREA A 5 PROIECTE
N SECTORUL DE MEDIU
EUROPEAID/123052/D/SER/RO

CAIET DE SARCINI
SPECIFICAII TEHNICE GENERALE
Revizie
nr.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

Data

Numele

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE


ASISTEN TEHNIC PENTRU PREGTIREA A 5 PROIECTE
N SECTORUL DE MEDIU
EUROPEAID/123052/D/SER/RO

CAIET DE SARCINI
SPECIFICAII TEHNICE GENERALE

JUDEUL CALARASI
INCHIDERI DEPOZITE EXISTENTE DE DEEURI

SPECIFICAII TEHNICE GENERALE

EuropeAid/123052/D/SER/RO

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

CUPRINS

Pagina

1
INTRODUCERE.............................................................................................................. 9
1.1
STANDARDE GENERALE..........................................................................................9
1.2
STANDARDE ROMNETI, NORME METODOLOGICE I NDRUMTOARE.......10
1.2.1 Lucrri de construcii civile....................................................................................10
1.2.1.1 Coduri de practic / ndrumare pentru proiectarea i execuia lucrrilor...............10
1.2.1.2 Calitatea in constructii...........................................................................................11
1.2.1.3
Lucrri de construcii civile................................................................................12
1.2.1.4
Drumuri.............................................................................................................13
1.2.1.5 Standarde pentru materiale................................................................................14
1.2.2 Ap i ap uzat....................................................................................................15
1.2.2.1 Norme i normative generale..............................................................................15
1.2.2.2 Alimentare cu ap...............................................................................................15
1.2.2.3 Colectarea i tratarea levigatului.......................................................................16
1.2.2.4 Ap uzat........................................................................................................... 16
1.2.2.5 Trasarea conductelor...........................................................................................16
1.2.3 Lucrri electrice....................................................................................................16
1.2.3.1 Norme i normative generale.............................................................................16
1.2.3.2 Norme i normative de referin............................................................................17
1.2.3.3 Instalaii electrice de joas tensiune......................................................................18
1.2.4 Sntate i securitate...............................................................................................21
1.2.4.1 Norme i normative, msuri de siguran pe antier i n caz de incendiu........21
1.2.4.2 Norme privind protecia muncii i igiena n construcii...........................................22
1.2.4.3 Norme privind protecia mpotriva incendiilor........................................................22
1.2.5
Normative i legi referitoare la depozitele de deeuri........................................22
1.3
PREVEDERI..............................................................................................................23
2
SCOPUL CAIETULUI DE SARCINI /SPECIFICAIILOR.............................................24
3
STANDARDE................................................................................................................ 25
3.1
STANDARDE TEHNICE............................................................................................25
3.2
ABREVIERI...............................................................................................................25
4
CONTROLUL LUCRRILOR.......................................................................................27
4.1
ECHIPAMENTELE ANTREPRENORULUI................................................................27
4.2
PROTECIA STRUCTURILOR I UTILITILOR EXISTENTE................................27
4.3
SIGURANA I SECURITATEA PE ANTIER..........................................................27
4.4
MANIPULAREA I STOCAREA MATERIALELOR I ECHIPAMENTELOR.............27
4.5
PREVEDERI NESPECIFICE.....................................................................................27
4.6
APROBAREA SURSELOR, MATERIALELOR I UTILAJELOR................................27
5
SPECIFICAII ADMINISTRATIVE................................................................................28
5.1
JURNALUL LUCRRII DE CONSTRUCII...............................................................28
5.2
PROGRAM................................................................................................................28
5.3
RAPOARTE DE PROGRES......................................................................................28
5.4
EDINE PENTRU CONSTATAREA PROGRESULUI LUCRRILOR......................28
5.5
SISTEMUL DE MANAGEMENT PENTRU ASIGURAREA CALITII.......................28
5.6
ANGAJAREA PERSONALULUI I A FOREI DE MUNC.......................................29
5.7
PROTECIA I DEVIEREA UTILITILOR..............................................................29

EuropeAid/123052/D/SER/RO

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

5.8
DOCUMENTAREA LUCRRILOR, REALIZAREA PLANELOR AS-BUILT, CARTEA
TEHNIC A CONSTRUCIEI................................................................................................30
5.9
ACTIVITI LEGATE DE ORGANIZAREA ANTIERULUI.......................................30
5.10 ASIGURRI............................................................................................................... 30
5.11 AUDITUL COMISIEI EUROPENE.............................................................................31
5.12 ECHIPAMENTE I MATERIALE................................................................................31
5.13 PANOURI DE AFIARE TEMPORAR I PERMANENT.......................................31
6
SNTATE I SECURITATE PE ANTIER.................................................................32
6.1
PLANUL PENTRU SNTATE I SECURITATE N MUNC I PROTECIA
MEDIULUI............................................................................................................................. 32
6.2
PROTECIA MUNCITORILOR MPOTRIVA ACCIDENTELOR.................................32
6.3
PLI PENTRU CONTROLUL TRAFICULUI I SIGURANA PROIECTULUI.........33
7
LUCRRILE.................................................................................................................34
7.1
DETALII PRIVIND MATERIALELE............................................................................34
7.2
LUCRRI PREGTITOARE......................................................................................34
7.2.1
Jaloane i repere topometrice...........................................................................34
7.2.2
Dotri temporare...............................................................................................35
7.2.2.1
Lucrri temporare.............................................................................................35
7.2.2.2
Organizare de antier a Antreprenorului...........................................................35
7.2.2.3
Dotrile Inginerului............................................................................................35
7.2.2.3.1 Biroul.........................................................................................................................................36
7.2.2.3.2 Facilitati furnizate de Consultantul Supervizare.......................................................................36
7.2.2.3.3 Echipamentul.............................................................................................................................37

7.2.2.4
Utiliti generale................................................................................................37
7.3
TERASAMENTE....................................................................................................... 37
7.3.1
Stratul de pmnt vegetal.................................................................................38
7.4
SISTEMUL FINAL DE ETANARE............................................................................38
7.4.1
Parametri de calitate geotehnici i geofizici......................................................38
7.4.2
Montarea stratului de drenare pentru gazul de depozit.....................................39
7.4.3
Montarea stratului mineral de etanare.............................................................39
7.4.4
Montarea geotextilului de separare...................................................................40
7.4.5
Realizarea stratului de drenaj...........................................................................40
7.4.6
Instalarea geotextilului permeabil si de separare..............................................42
7.4.7
Instalarea geotextilului dintre stratul mineral si materialul de umplutura...........43
7.4.8
Asternerea stratului de cultivare si a pamantului vegetal..................................43
7.4.9
Construirea prismului de drenare......................................................................44
7.4.10 Instalarea geotextilului dintre prismul de drenaj i stratul de cultivare...................44
7.5
ELEMENTE DE DRENARE.......................................................................................44
7.5.1
Materiale pentru drenare...................................................................................44
7.5.2
Material de filtrare din jurul conductelor de drenare..........................................45
7.5.3
Execuia lucrrilor.............................................................................................45
7.6
DRUMURI I ALTE ZONE PAVATE...........................................................................46
7.6.1
Terasamente.....................................................................................................46
7.6.1.1
Generaliti.......................................................................................................46
7.6.1.2
Condiii tehnice.................................................................................................46
7.6.1.3
Execuia lucrrilor.............................................................................................48
7.6.1.4
Norme de control al calitii...............................................................................49

EuropeAid/123052/D/SER/RO

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.6.1.5
7.6.2
7.6.2.1
7.6.2.2

Recepia lucrrilor.............................................................................................50
Strat de fundare din balast................................................................................50
Generaliti.......................................................................................................50
Materiale pentru stratul de fundare...................................................................51

7.6.2.2.1
7.6.2.2.2
7.6.2.2.3

7.6.2.3

Caracteristici de compactare............................................................................52

7.6.2.3.1
7.6.2.3.2

7.6.2.4

Nivelul optim de compactare.................................................................................................52


Nivelul de compactare efectiv.............................................................................................52

Realizarea pe antier........................................................................................52

7.6.2.4.1
7.6.2.4.2
7.6.2.4.3
7.6.2.4.4

7.6.2.5

Agregate naturale...................................................................................................................51
Apa........................................................................................................................................51
Controlul calitii...................................................................................................................52

Msuri preliminare................................................................................................................52
Teste.......................................................................................................................................53
Realizarea stratului de fundare..............................................................................................53
Controlul calitii...................................................................................................................54

Condiii tehince i metode de verificare............................................................54

7.6.2.5.1
7.6.2.5.2
7.6.2.5.3
7.6.2.5.4

Elemente de geometrie..........................................................................................................54
Condiii de compactare..........................................................................................................54
Condiiile nivelrii suprafeei................................................................................................54
Recepia lucrrilor de realizare a stratului de fundare...........................................................55

7.6.2.6
Normative romneti importante.......................................................................55
7.6.3 Realizarea mbrcminilor asfaltice........................................................................55
7.6.3.1 Generalitati............................................................................................................55
7.6.3.2 Straturi de uzura....................................................................................................56
7.6.3.2.1 Pregtirea i punerea n oper a mixturilor asfaltice................................................................56
7.6.3.2.2 Controlul punerii n oper a mixturilor asfaltice.......................................................................58
7.6.3.4.1 Recepia la finalizarea lucrrilor................................................................................................59
7.6.3.4.2 Recepia final...........................................................................................................................59

7.6.4
7.6.4.1
7.6.4.2
7.6.4.2.1
7.6.4.2.2
7.6.4.3

Lucrri pentru colectarea i evacuarea apei de suprafa...............................60


Generaliti.......................................................................................................60
Tipuri de lucrri pentru colectarea i evacuarea apei........................................60
anuri i anuri laterale..................................................................................60
Rigole............................................................................................................... 60
Materiale folosite la sistemele de colectare i evacuare a apei.........................60

7.6.4.3.1
7.6.4.3.2
7.6.4.3.3
7.6.4.3.4
7.6.4.3.5
7.6.4.3.6
7.6.4.3.7
7.6.4.3.8

7.6.4.4
7.6.4.5

Lucrri pentru colectare i evacuare.................................................................69


Recepia lucrrilor.............................................................................................71

7.6.4.5.1
7.6.4.5.2

7.6.5
7.6.5.1
7.6.5.2

Ciment...................................................................................................................................60
Beton......................................................................................................................................61
Ap........................................................................................................................................62
Aditivi....................................................................................................................................62
Controlul calitii materialelor nainte de pregtirea betonului.............................................62
Beton......................................................................................................................................64
Cofraje...................................................................................................................................68
Zidrie din piatr...................................................................................................................68

Recepia la finalizarea lucrrilor...........................................................................................71


Recepia final.......................................................................................................................71

Ziduri de sprijin din beton..................................................................................71


Generaliti.......................................................................................................71
Descrierea lucrrilor..........................................................................................72

7.6.5.2.1
7.6.5.2.2
7.6.5.2.3
7.6.5.2.4
7.6.5.2.5
7.6.5.2.6
7.6.5.2.7

Platforma pentru lucrri.........................................................................................................72


Sprarea i sprijinirea zonei excavate....................................................................................72
Realizarea cofrajelor..............................................................................................................72
Beton pentru baz i pentru construcie.................................................................................72
Decofrare...............................................................................................................................72
Drenarea zonei adiacente zidurilor........................................................................................72
Beton......................................................................................................................................73

EuropeAid/123052/D/SER/RO

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.6.5.3

Controlul calitii...............................................................................................73

7.6.5.3.1
7.6.5.3.2

7.6.5.4

Platform pentru lucrri.........................................................................................................73


Excavare i sprijinirea zonei excavate...................................................................................73

Materiale...........................................................................................................73

7.6.5.4.1
7.6.5.4.2
7.6.5.4.3
7.6.5.4.4
7.6.5.4.5

Ap........................................................................................................................................73
Ciment...................................................................................................................................73
Agregate................................................................................................................................73
Cofraje...................................................................................................................................73
Bolovani (blocuri de piatr)...................................................................................................74

7.6.5.5
Realizarea pereilor...........................................................................................74
7.7
LUCRRI DIN BETON..............................................................................................75
7.7.1
Generaliti.......................................................................................................75
7.7.2
Specificaii generale..........................................................................................75
7.7.3
Materiale i mod de lucru..................................................................................77
7.7.3.1
Ciment..............................................................................................................77
7.7.3.2
Agregate...........................................................................................................77
7.7.3.3
Protecia structurilor din beton (protecia intradosului)......................................77
7.7.3.4
Amestecuri de beton in-situ, turnare i ntrire..................................................77
7.7.4
Ap...................................................................................................................79
7.7.5
Defecte............................................................................................................. 79
7.7.6
Turnarea i compactare....................................................................................80
7.7.6.1
Rosturi de construcie.......................................................................................80
7.7.6.2
Turnarea betonului n condiii de temperaturi ridicate sau sczute....................81
7.7.6.2.1
7.7.6.2.2

7.7.6.3

Turnarea la temperaturi ridicate.............................................................................................81


Turnarea la temperaturi sczute.............................................................................................81

Tratare i protecie............................................................................................81

7.7.6.3.1

Tratare....................................................................................................................................81

7.7.7
Cofraje pentru beton in-situ...............................................................................82
7.7.7.1
Generaliti/preparare:......................................................................................82
7.7.7.2
Construcia.......................................................................................................83
7.7.7.3
Decofrare.......................................................................................................... 84
7.7.8
Armturi pentru beton in-situ.............................................................................85
7.7.8.1
Armturi............................................................................................................ 85
7.7.8.2
Mod de lucru.....................................................................................................86
7.7.9
Rosturi de construcie pentru beton in-situ........................................................87
7.7.9.1
Finisarea betonului in-situ.................................................................................87
7.7.10
Controlul calitii...............................................................................................88
7.7.10.1 Testarea suprafeelor de hidroizolaie:..............................................................88
7.7.10.2 Materiale...........................................................................................................88
7.7.10.3 Execuie............................................................................................................88
7.8
CONSTRUCII METALICE.......................................................................................89
7.8.1
Generaliti.......................................................................................................89
7.8.2
Materiale...........................................................................................................89
7.8.2.1
Calitatea oelului...............................................................................................89
7.8.2.2
Scri metalice...................................................................................................89
7.8.2.3
Grtare de la gurile de ventilaie, grilaje............................................................89
7.8.3
Mod de lucru.....................................................................................................89
7.8.3.1
Generaliti privind procesul de fabricaie.........................................................89
7.8.3.2
Marcarea..........................................................................................................90
7.8.3.3
Suduri............................................................................................................... 90
7.8.3.4
mbinri cu uruburi..........................................................................................91
7.8.3.5
Rotunjirea colurilor i marginilor elementelor plate din oel..............................91
7.8.3.6
Tolerane...........................................................................................................91

EuropeAid/123052/D/SER/RO

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.8.3.7
Montajul............................................................................................................91
7.8.4
Inspecia / testarea lucrrilor din oel................................................................92
7.8.5
Cerine generale pentru sistemele de acoperire..............................................93
7.8.5.1
Materiale pentru sistemele de acoperire...........................................................93
7.8.5.2
Inspecia........................................................................................................... 93
7.8.5.3
Protecie........................................................................................................... 93
7.8.5.4
Galvanizare......................................................................................................94
7.8.5.5
Sisteme de protecie.........................................................................................94
7.8.5.6
Pregtirea pentru vopsire..................................................................................94
7.8.5.7
Curarea manual a confeciilor metalice noi..................................................95
7.8.5.8
mbinri prin strngere cu buloane (fr friciune):............................................95
7.8.5.9
Vopsire.............................................................................................................. 96
7.8.5.10 Grosimea peliculei............................................................................................96
7.8.6
Controlul calitii...............................................................................................97
7.9
ZIDRIE DIN CRMID/BLOCURI DE ZIDRIE....................................................97
7.9.1 Generaliti...............................................................................................................97
7.9.2 Materiale..................................................................................................................97
7.9.2.1 Blocuri de zidarie..................................................................................................97
7.9.2.2 Beton Celular - BCA..............................................................................................97
7.9.3 Mod de lucru...........................................................................................................98
7.9.3.1 Caramizi................................................................................................................ 98
7.9.3.2 Generaliti privind aezarea crmizilor..............................................................98
7.9.3.3 nlimea ridicrilor................................................................................................99
7.9.3.4 Straturi de hidroizolaie..........................................................................................99
7.9.3.5 Vreme nefavorabil.............................................................................................100
7.9.4 Aezarea crmizilor i a bolarilor pe vreme rece.................................................100
7.9.5 Controlul calitii.....................................................................................................101
7.10 LUCRRI LA INSTALAIILE ELECTRICE...............................................................101
7.10.1 Generaliti........................................................................................................... 101
7.10.2 Marcaj de siguran. Marcajul CE.........................................................................101
7.10.3 Flexibilitate pentru piesele de schimb...................................................................101
7.10.4 Condiii ambientale, condens...............................................................................102
7.10.5 Fabricarea pe antier/in-situ.................................................................................102
7.10.6 Testare................................................................................................................. 102
7.10.7 Standarde............................................................................................................. 102
7.10.8 Calibrare...............................................................................................................102
7.10.9 Materiale, cerine generale...................................................................................102
7.10.10 Legarea instalaiei la pmnt si realizarea echipotentializarii.............................103
7.10.11 Tablouri electrice.................................................................................................103
7.10.11.1 Cerine mecanice.............................................................................................103
7.10.11.2 Accesorii pentru cablaje...................................................................................104
7.10.11.3 Cerine electrice...............................................................................................105
7.10.11.3.1 Bare colectoare....................................................................................................................105
7.10.11.3.2 ntreruptoare de circuit.......................................................................................................105
7.10.11.3.3 ntreruptoare de circuit ncastrate.......................................................................................105
7.10.11.3.4 ntreruptoare de circuit miniaturale....................................................................................105
7.10.11.3.5 ntreruptoare de circuit operate de cureni reziduali..........................................................105
7.10.11.3.6 Circuite de pornire a motoarelor i circuitele controlate de contactoare.............................105
7.10.11.3.7 Butoane i comutatoare n circuitele de control...................................................................106
7.10.11.3.8 Relee de control...................................................................................................................106
7.10.11.3.9 Transformatoare de siguran...............................................................................................106
7.10.11.3.10 Lumini de semnalizare.......................................................................................................106

7.10.12 Dispozitive de msurare i de protecie..............................................................107

EuropeAid/123052/D/SER/RO

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.10.12.1 Transformatoare de curent..............................................................................107


7.10.12.2 Instrumente pentru indicare.............................................................................107
7.10.12.3 Cabluri i borne secundare..............................................................................107
7.10.12.4 Borne............................................................................................................... 107
7.10.12.5 Terminaii......................................................................................................... 107
7.10.12.6 Dispozitive de protecie tranzitorie...................................................................108
7.10.12.7 Marcare i etichetare.......................................................................................108
7.10.12.7.1 Etichete externe...................................................................................................................108
7.10.12.7.2 Etichete interne....................................................................................................................108

7.10.13 Amenajri pentru montarea n exterior...............................................................109


7.10.13.1 Instrumente i materiale pentru ntreinere......................................................109
7.10.14 Tragerea cablurilor.............................................................................................109
7.10.14.1 Trasee de cablu i pozare...............................................................................109
7.10.14.2 Protecie..........................................................................................................110
7.10.14.3 Separare.......................................................................................................... 110
7.10.14.4 Paturi de cablu i scri de suport.....................................................................110
7.10.14.5 Tuburi de cablu................................................................................................111
7.10.14.6 Accesorii.......................................................................................................... 111
7.10.15 Barierele de protecie mpotriva incendiilor.........................................................112
7.10.15.1 Generaliti......................................................................................................112
7.10.15.2 Materiale..........................................................................................................112
7.10.15.3 Mod de lucru....................................................................................................112
7.10.16 Trasee de cablu subterane.................................................................................112
7.10.16.1 anuri pentru cabluri.......................................................................................112
7.10.16.2 Pozarea cablurilor i astuparea anurilor........................................................112
7.10.16.3 Materiale..........................................................................................................113
7.10.16.4 Mod de lucru....................................................................................................113
7.10.16.5 Intrri de cablu.................................................................................................113
7.10.17 Cabluri................................................................................................................ 113
7.10.17.1 Generaliti......................................................................................................113
7.10.17.2 Ambalare......................................................................................................... 114
7.10.17.3 Materiale..........................................................................................................114
7.10.17.3.1 Cabluri multiconductor........................................................................................................114
7.10.17.3.2 Cabluri monofilare...............................................................................................................114

7.10.17.4 Mod de lucru....................................................................................................114


7.10.17.5 Instalaii de cablu aparente, pe cldiri..............................................................114
7.10.17.6 Instalarea cablurilor n zone inaccesibile.........................................................115
7.10.17.7 Marcarea cablurilor..........................................................................................115
7.10.17.8 Cabluri i cordoane flexibile.............................................................................115
7.10.17.9 Testare............................................................................................................. 115
7.10.17.10 Instalaii pentru motoare i alte componente mecanice.................................116
7.10.18 Prize................................................................................................................... 116
7.10.18.1 Prize monofazice.............................................................................................116
7.10.18.2 Prize trifazice...................................................................................................116
7.10.19 Instalaii de iluminat............................................................................................116
7.10.19.1 Comutatoare....................................................................................................117
7.10.19.2 Materiale..........................................................................................................117
7.10.19.3 Lista corpurilor de iluminat...............................................................................117
7.10.19.4 Becuri i regulatoare de tensiune....................................................................117

EuropeAid/123052/D/SER/RO

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

INTRODUCERE

1.1

Standarde generale

Contractul se bazeaz, n general, pe normative romneti i europene (a se vedea de


asemenea Volumul III, articolul 3.1). Aceasta nu implic ns acordul Inginerului pentru
aceste normative. Antreprenorul poate propune normative elaborate de o instituie
romneasc sau european de standardizare, ca i EU, BSI, DIN, etc similare cu
normativele specificate sau mai bune dect acestea. Normele de calitate i siguran
specificate trebuie meninute.
Dac se va cere de ctre Inginer, Antreprenorul va furniza date privind diferenele dintre
standardele specificate i cele alternative propuse. Dac Inginerul decide c schimbrile
propuse nu asigur pstrarea sau mbuntirea nivelului de calitate, Antreprenorul va trebui
s se conformeze normativelor specificate n documentaie. Antreprenorul trebuie de
asemenea s se conformeze cerinelor privind normativele autoritilor romne care emit
acorduri i avize. Ordinea ierarhic n care prevaleaz documentele este:

Specificaii tehnice particulare, seciunile 3.1, 3.2, 3.3, volumul 3;


Specificaii tehnice generale, volumul 3;
Normative naionale i internaionale aprobate.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

1.2

Standarde romneti, norme metodologice i ndrumtoare

1.2.1

Lucrri de construcii civile

1.2.1.1 Coduri de practic / ndrumare pentru proiectarea i execuia lucrrilor

P100 - 1/2006
P 73-78
NP-007-97
C 169-88
C 29-85; C29-77
P7-2000

Codul de proiectare seismic - Partea I, Prevederi de


proiectare pentru cldiri
Instruciuni tehnice pentru proiectarea i execuia
recipienilor din beton armat i beton precomprimat pentru
lichide
Cod de proiectare pentru structuri n cadre din beton armat
Normativ pentru executarea lucrrilor de terasamente pentru
realizarea fundaiilor construciilor civile i industriale
Normativ pentru mbuntairea terenurilor de fundare slabe
prin procedee mecanice (caietele I-VI)
Normativ pentru fundarea construciilor pe pmnturi
sensibile la umezire (proiectare, execuie i operare)

NP126/2008

Normativ privind fundarea construciilor pe pmnturi cu


umflri i contracii mari - PUCM

C 251-94

Instruciuni tehnice pentru proiectarea, executarea,


recepionarea lucrrilor de mbuntire a terenurilor slabe
de fundare prin metoda mbuntirii cu materiale locale de
aport pe cale dinamic
Normativ pentru mbuntairea terenurilor de fundare slabe
prin procedee mecanice
Instruciuni tehnice pentru sudarea armturilor din oel
beton
Cod de practic pentru producerea betonului
Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton
armat (fara producere)
Instruciuni pentru aplicarea prevederilor din STAS 6657/371. Elemente prefabricate din beton, beton armat i beton
precomprimat
Specificaii tehnice privind determinarea calitii betoanelor
i mortarelor existente prin metode fizico-chimice
Instruciuni tehnice privind alctuirea i folosirea n
construcii a placajelor pentru cofraje.
Instruciuni tehnice pentru proiectarea i execuia pereilor i
acoperiurilor din beton celular autoclavizat
Normativ privind proiecia i execuia de hidroizolaii cu
materiale bituminoase
Ghid de proiectare, execuie i exploatare privind protecia
anticoroziv a bazinelor
din beton armat destinate
neutralizrii i epurrii apei industriale
ndrumtor privind executarea trasrii de detaliu n
construcii.
Normativ pentru realizarea pe timp rece a lucrrilor de

NE 008-97
C28-83 T
CP 012-07
NE012-99
C 156-89
ST 001-96
C11-74
P104-83
C112-86
C210-82
C83-75
C16-84

EuropeAid/123052/D/SER/RO

10

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

GP 014-97
C167-77
P130-99
C56-02
C56-85
C 26-85
C200-81

construcii i a instalaiilor aferente


Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la aciuni
seismice n cazul fundrii directe
Norme privind ntocmirea i coninutul Crii Tehnice a
Construciilor
Normativ privind comportarea n timp a construciilor
Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de
instalaii aferente construciei
Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de
construcii
Normativ pentru ncercarea betonului prin metode nondistructive
Instruciuni tehnice pentru controlul calitii betonului n
construcii subterane, folosind metoda carotajului sonic

1.2.1.2 Calitatea in constructii


Legea calitii n construcii nr. 10/1995, modificat prin Legea 587/2002. Prevederile
importante ale acestei legi, care se refer la protecia mediului n cadrul lucrrilor de
construcii sunt sintetizate dup cum urmeaz:
Art. 3. Introducerea unui sistem de asigurare a calitii n construcii care s conduc la
realizarea i exploatarea construciilor la un nivel de calitate adecvat, avnd drept
scop att protecia sntii, a materialelor i mediului, ct i protecia societii.
Art. 5. Calitatea garantat n construcii prin: (a) stabilitate i rezisten; (b) sigurana n
exploatare (c) protecia mpotriva incendiilor; (d) igien i sntate, protecia mediului;
(e) protecia la zgomot.
Art. 9. Sistemul calitii n construcii este compus din: (a) norme tehnice pentru produse i
procese noi; (b) calitatea produselor utilizate pentru realizarea construciilor; (c)
agremente tehnice pentru produse noi; (d) proiecte, verificarea lucrrilor de
construcii, proiectelor i rapoartelor de expertiz; (e) controlul calitii; (f) certificarea
adecvat prin analize de laborator; (g) msurtori; (h) recepia lucrrilor; (i) intervenii
n timp util; (j) post-utilizarea construciilor; (k) controlul de stat al calitii n
construcii.
Art. 11. La lucrrile de construcii nu este permis utilizarea materialelor care nu posed
certificate de garantare a calitii.
Art. 12. Agrementele tehnice pentru produse, proceduri i echipamente noi vor stipuleaz
domeniul de utilizare, condiiile de procesare, transport, depozitare, ntreinere i
reparaii.
Art. 13. Este interzis implementarea proiectelor sau a detaliilor de execuie neverificate;
verificarea trebuie fcut de experi autorizai.
Trebuie luate n considerare i urmtoarele acte normative:
-

HG nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepie a lucrrilor de


construcii;

EuropeAid/123052/D/SER/RO

11

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii

1.2.1.3 Lucrri de construcii civile


STANDARDE ROMNETI CARE SE APLIC N PROIECTAREA I EXECUIA
LUCRRILOR
STAS 10265-75
STAS 9824/1-87
STAS 10493-76
STAS 9165-72
STAS 10100/0-75
STAS 10101/0-75
STAS 10101/1-78
STAS 10101/2-75
STAS 10101/01-77
STAS 10101/23A-78
STAS 10101/A1-87
STAS 3684-71
STAS 8879/1-81
STAS 1243-88
STAS 6054- 77
STAS 11156-78
STAS 2745-90
STAS 3300/1-85
STAS 3300/2-85
STAS 10102-75
STAS 2355/1-85
STAS 2355/2-87 85
STAS 9556-87
STAS 10107/1-90
STAS 10107/2-77

Tolerane n construcii. Calitatea suprafeelor finisate. Aciuni i


termeni de baz
Msurtori terestre. Trasarea pe teren a construciilor civile,
industriale i agrozootehnice.
Msurtori terestre. Marcarea i semnalizarea pentru
supravegherea tasrii i deplasrii construciilor i terenurilor
Principii generale de proiectare pentru construcii n zonele
seismice
Prevederi generale pentru verificarea siguranei construciei.
Aciuni n construcii. Clasificarea i gruparea aciunilor.
Aciuni n construcii. Greuti tehnice i ncrcri permanente.
(M-SR 6/85)
Aciuni n construcii. ncrcri datorate procesului de exploatare .
(M SR 6/85)
Aciuni n construcii. Clasificarea i gruparea aciunilor pentru
construciile civile i industriale. (M SR 6/85)
Aciuni n construcii. ncrcri date de temperaturi exterioare n
construciile civile i industriale.
Aciuni n construcii. ncrcri tehnologice pentru construcii civile,
industriale i agro-zootehnice.
Scara intensitilor seismice.
Microzonare seismic
Teren de fundare. Clasificarea i identificarea pmnturilor.
Teren de fundare. Adncimile maxime de nghe. mprirea pe
zone a teritoriului Romniei.
Teren de fundare. Geofizica civil. Terminologie.
Teren de fundare. Monitorizarea tasrii construciei prin metode
topografice.
Teren de fundare. Principii generale de calcul.
Teren de fundare. Calculul pentru terenul de fundare n cazul
fundaiei directe.
Construcii din beton, beton armat, beton precomprimat. Prevederi
fundamentale pentru calcul i ntocmirea planelor
Construcii civile, industriale i agrozootehnice. Lucrri de
hidroizolaie n construcii. Clasificare i terminologie.
Construcii civile, industriale i agrozootehnice. Hidroizolaii din
materiale bituminoase la elementele de construcii. Prevederi
generale de proiectare i execuie.
Construcii industriale. Canale interioare, aparatur de acces i
montaj. Dimensiuni
Construcii civile, industriale i agrozootehnice. Prevederi de
calcul.
Construcii civile, industriale i agrozootehnice. Platforme actuale.
Calcule, instruciuni i structur.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

12

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

STAS 6657/1-89
STAS 6657/2-89
STAS 6657/3-89
STAS 1667-76
STAS 4606-60/
Cimenturi, minerale
SR EN 459-1:1997
SR EN 459-2:1997
SR 226-1:1995
STAS 227/1-86
STAS 227/2:1994
SR EN 196-3:1995
SR EN 196-1:1995
SR 388:1995
SR 1500:1996
STAS 1544-81
STAS 5296-77
STAS 1275-88
STAS 1759-88
STAS 1799-88
STAS 2320-88
STAS 2414-72
STAS 2833-80
STAS 3349/1-83
STAS 3518-89
STAS 3622-86
STAS 5585-71
STAS 6652/1-82
SR 138:1994

Elemente din beton prefabricat, beton armat i beton


precomprimat. Condiii tehnice generale de calitate.
Elemente din beton prefabricat, beton armat i beton
precomprimat. Reguli i metode de control al calitii.
Elemente prefabricate din beton, beton armat i beton
precomprimat. Procedee, instrumente i dispozitive de verificare
a dimensiunilor geometrice.
Agregate naturale grele pentru mortare i betoane cu agregate
minerale.
Agregate naturale grele pentru mortare i betoane cu agregate
minerale. Metode de ncercare (M-SR 12/87).
i aditivi. Clasificare i terminologie.
Var de construcii. Partea 1. Definiii, specificaii i criterii de
conformitate.
Var de construcii. Partea a 2-a. Metoda de ncercare.
Clincher Portland i ciment Portland. Instruciuni generale pentru
realizarea analizelor chimice.
Ciment. ncercri fizice. Instruciuni generale, pregtirea pastei
pentru teste.
Ciment. ncercri fizice. Determinarea fineii de mcinare
Ciment. ncercri fizice. Determinarea timpului de ateptare.
Ciment. ncercri fizice. Determinri dup puterea mecanic.
Liani hidraulici. Ciment Portland.
Cimenturi compozite uzuale, tipurile II, III, IV i V
Ciment pentru sonde tip S1
Cimenturi. Determinarea mrcii de ciment (M- SR 9/84)
ncercri pe betoane. ncercri pe betonul ntrit. Determinarea
rezistenei mecanice.
ncercri pe betoane. ncercri pe betonul proaspt. Determinarea
densitii aparente, a lucrabilitii i a coninutului de agregate fine
Construcii din beton, beton armat i beton precomprimat. Tipul i
frecvena verificrilor calitii materialelor i betoanelor necesare
realizrii lucrrilor de construcii.
ncercri pe beton i mortar. Tipare metalice demontabile pentru
confecionarea epruvetelor.
ncercri pe betoane. Determinarea densitii, compactitii i
porozitii betonului ntrit.
ncercri pe betoane. Determinarea contraciei axiale a betonului
ntrit
Betoane de ciment. Instruciuni pentru determinarea gradului de
agresivitate a apei.
ncercri pe betoane. Determinarea rezistenei la nghe-dezghe.
Betoane de ciment. Clasificare (M-SR 10/88)
ncercri de betoane. Determinarea modulului de elasticitate
static a betonului la compresiune (M-SR 6/85)
ncercri non-distructive ale betoanelor. Clasificare i instructiuni
generale
Carton bitum.

1.2.1.4 Drumuri

EuropeAid/123052/D/SER/RO

13

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

STAS 863-85
STAS 9824/1-87

Lucrri de drumuri. Elemente geotehnice de amplasare.


Msurtori terestre. Amplasarea pe teren a construciilor civile,
industriale i agrozootehnice.
STAS 1948/1-1991
Lucrri de drumuri. mprejmuiri cu gard pentru delimitare i
siguran. Specificaii generale pentru proiectare i amplasare.
STAS 6400-84
Baze i straturi naturale de fundare pentru drumuri Cerine tehnice
generale privind calitatea.
STAS 10796/2-79
Construcii anexe pentru colectarea i evacuarea apei rigole i
anuri stradale, anuri laterale.
STAS 1598/1-89
Semnalizarea i protejarea trotuarelor la lucrrile noi de construcii
civile sau de modernizare a drumurilor
1.2.1.5

Standarde pentru materiale

Toate elementele instalaiei de tratare trebuie proiectate, fabricate, testate i montate


conform standardelor actuale. Vor fi respectate urmtoarele standarde, acolo unde este
cazul. Se vor accepta i standarde autorizate care asigur echivalena cu normativele i
codurile specificate.
Oel pentru construcii
ISO 630
ISO 1052
EN 10025

Oel pentru construcii


Oel pentru industrie
Produse laminate la cald din oel nealiat.

Oel inoxidabil
EN 10088
EN 10217

Oeluri inoxidabile Specificaii privind calitatea


evi de oel sudate utilizate sub presiune

Testarea materialelor
DIN 10204

Materiale metalice. Tipuri de documente pentru verificare.

evi din oel


EN 10224
EN 10220

evi i racorduri de oel nealiat pentru transportul apei i al altor lichide


apoase, inclusiv ap pentru consum
evi din oel sudate i nesudate. Dimensiuni i mase liniare

Flane
DIN 2501

Flane, contraflane

DIN 2576
DIN 2632

Flane pentru sudur, presiune nominal 10


Flane cu guler pentru sudur, presiune nominal 10.

Suduri
EN 287-1
Calificarea sudorilor.
EN 288
Specificaia i calificarea procedurii de sudare pentru materiale metalice
ISO 5817
mbinri sudate ale oelurilor cu arc electric - Ghid privind nivelul de calitate
pentru imperfeciuni.
Protecie anticoroziv
ISO 8501-1
ISO 12944
ISO 1459/1461

Pregtirea suporturilor din oel naintea aplicrii vopselelor


Vopsele i lacuri. Protecia anticoroziv a structurilor de oel prin
sisteme de vopsire
Acoperire galvanic la cald n baie a obiectelor din fier i oel.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

14

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Robinet cu sertar
DIN 3352-1
DIN 3352-4

Robinet cu sertar Informaii generale


Robinet din font cu sertar, cu mecanisme de obturare din elastomer i cu
sistem de strngere tip urub.

Clapete de sens
BS 5153
1.2.2

Specificaii pentru clapete de sens din font.

Ap i ap uzat

1.2.2.1 Norme i normative generale


NTPA 002/05

Norme de deversare a apei uzate n sistemele de canalizare


ale localitilor
Norme de proiectare, execuie i exploatare a instalaiilor
sanitare, a sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare cu
conducte din material plastic.
Norme de proiectare, execuie i exploatare a instalaiilor
sanitare, a sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare cu
conducte din polietilen i PVC
Norme de proiectare i execuie a instalaiilor sanitare
Norme de exploatare a instalaiilor sanitare
Norme pentru testarea calitii i recepia lucrrilor de instalaii
Instalaii sanitare. Alimentare cu ap pentru construcii civile i
industriale. Prevederi generale.

NP 084/2003
GP 043/1999
I 9 /1994
I9 / 1 1997
C 56/02
STAS 1478 / 90
Beton
CP 012/1 2007
NE012-99

Cod de practic pentru producerea betonului


Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton (fara
producere)
Beton. Partea 1: Specificaie, performan, producie i
conformitate cu amendamentele SR EN 206-1:2002/A1:2005,
SR EN 206-1:2002/A2:2005 i erata SR EN 2061:2002/C91:2008;
Beton. Partea 1: Specificaie, performan, producie i
conformitate. Document naional de aplicare a SR EN 2061:2002, cu erata SR 13510:2006/C91:2008.

SR EN 206-1:2002

SR 13510:2006

1.2.2.2

Alimentare cu ap

STAS 1478/90
SR 1343-1/95
SR 4706 88
SR 1343/2 89SR 1343/0 89
SR 1342 91
SR 1478 90
STAS 1629/3 91

Alimentare cu ap pentru construcii civile i industriale


Alimentare cu ap, determinarea cantitilor de ap pentru centrele
populate
Ape de suprafa. Categorii i cerine tehnice de calitate.
Determinarea cantitilor de ap furnizat pentru uz industrial
Determinarea cantitilor de apa furnizat. Specificaii generale
Ap potabil
Instalaii sanitare
Alimentare cu ap pentru cldiri civile i industriale.
Prescripii generale de proiectare.
Alimentri cu ap. Captri de ap subteran prin drenuri. Prescripii
generale de proiectare.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

15

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

SR 1629/2 91
GP 04399

Captarea apei subterane prin puuri. Specificaii de proiectare.


Ghid pentru proiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de
canalizare si alimentare cu ap folosind conducte din PVC, polietilen
i polipropilen.
SR 859197
Conducte urbane subterane. Cerine privind pozarea conductelor
SR EN 161000
Construcia i testarea canalelor de colectare i a celor de scurgere.
SR EN 752/398
Reele de canalizare n exteriorul cldirilor
SR EN 752/499
Reele de canalizare n exteriorul cldirilor. Consideraii de mediu i
proiectare hidraulic.
SR EN 12496
Dispozitive de acoperire i de nchidere pentru cmine de vizitare i
guri de scurgere n zone carosabile i pietonale
STAS 305191
Sisteme de canalizare. Canale ale reelelor exterioare de canalizare.
Prescripii fundamentale de proiectare
STAS 244882
Canalizri. Cmine de vizitare. Prescripii de proiectare.
STAS 230881
Alimentri cu ap i canalizri. Capace i rame pentru cmine de
vizitare.
Legea 10/95
Legea calitii n construcii.
P 11899
Normativ pentru protecia construciilor mpotriva incendiilor
OrdinulMAI nr.163/28.02.2007 Normele generale de aparare impotriva incendiilor
Legea307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
NT-DPE-01/2004 Norme tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze natural (Anexele 1 si 2 la Ord.58/2004);
1.2.2.3

Colectarea i tratarea levigatului

STAS 10796/2-79

Construcii auxiliare pentru colectarea levigatului

Apa meteoric aferent:

STAS-1846/90
STAS-4273/83
STAS-9470/73
HG nr. 188/02 si actualizat in 2005 , pentru aprobarea NTPA-001 Tratarea levigatului.
1.2.2.4

Ap uzat

Levigatul care ajunge la staia de epurare a apei uzate trebuie s se ncadreze n limitele de
ncrcare cu poluani, conform NTPA-001/2005 i NTPA-002/2005 (2002 actualizate in 2005)
1.2.2.5 Trasarea conductelor
SR-8591/97 Distane ntre conducte
Norme privind protecia muncii i igiena n construcii
Legea319/2006 Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii.
IM 007-96 Norme specifice de protecia muncii pentru lucrri de cofraje, schele i cintre i
eafodaje
1.2.3
1.2.3.1

Lucrri electrice
Norme i normative generale

Pentru instalaiile electrice interioare trebuie respectate urmtoarele reglementri:

EuropeAid/123052/D/SER/RO

16

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

I 7 -02
I 7/2-01
NP 061 02
GP 052 00
P 118 /99
PE 124/85
PE 107-95

Normativ
pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice cu
tensiunea pn la 1000 V curent alternativ i 1500 V curent continuu.
Normativ pentru exploatarea instalaiilor electrice cu tensiunea pn la
1000 V curent alternativ i 1500 V curent continuu.
Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de iluminat artificial
din cldiri
Ghid pentru instalaiille electrice cu tensiuni pn la 1000 V curent
alternativ i 1500 V curent continuu.
Normativ pentru protecia cldirilor mpotriva incendiilor
Normativ privind alimentarea cu energie a consumatorilor industriali i a
altor consumatori similari
Normativ pentru proiectarea i execuia reelelor din cabluri electrice.

Norme pentru verificarea calitii lucrrilor de construcii i instalaii C 56/02;


1.2.3.2 Norme i normative de referin
Standarde
STAS 5325
STAS 3275
STAS 12604
STAS 2612/87
STAS 298/1
STAS 7335/85
STAS 8778/1,2
STAS 11388/2-14
STAS 8779
STAS 2739
STAS 9570
STAS 552
STAS 452
STAS 553
STAS 2733
STAS 4480
STAS 4641
STAS 6115

Grade de protecie asigurate pentru echipamentele electrice;


Protecia mpotriva electrocutrii
Protecia mpotriva electrocutrii ;
Protecia mpotriva electrocutrilor. Limite admise;
Cabluri i semnale de izolaie;
Protecia anticoroziune a construciilor metalice ngropate;
Cabluri electrice cu izolaie PVC;
Cabluri i conducte. Lucrri.
Cabluri de semnal;
Manoane de legtur pentru cabluri;
Marcarea i repararea reelelor de conducte i cabluri, n localiti;
Doze de aparataj;
Sigurane cu filet;
Aparate de comutaie pn la 1000 V n curent alternativ;
Aparataj electric de joas tensiune, aparataj de comutaie n steatriunghi, pn la 600 V n curent continuu;
ntreruptoare automate;
Prize i fie de tip industrial sau neindustrial pn la 660 V n curent
alternativ.
Lmpi electrice cu incandescen pentru iluminat general.

Specificaii i norme
I7/2002
MEE - PE 124
MEE - PE 107
MEE RFF
MEE - PE 119

Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice cu


tensiuni pn la 1000V c.a. i 1500V c.c.
Normativ privind alimentarea cu energie electric a consumatorilor
industriali i similari;
Normativ pentru proiectarea i executarea reelelor de cabluri electrice;
Normativ privind alimentarea cu energie electric;
Norme privind protecia muncii pentru manipularea instalaiilor
electrice; Norme republicane de protecia muncii pentru instalaiile
electrice

EuropeAid/123052/D/SER/RO

17

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

PE 118/99
C 56/02

Normativ de protecie mpotriva incendiilor a construciilor n


perioadele de proiectare i implementare;
Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de instalaii
aferente construciilor.

1.2.3.3 Instalaii electrice de joas tensiune


Aceast seciune se refer la:
- Instalaii de tensiune de 380/220V, 50 Hz;
- Instalaii de iluminat de 220V, 50 Hz,
- Instalaii de iluminat de 24V;
- Instalaii interioare de mpmntare.
Norme i normative de referin
I 7 -2002
P 118/99
PE 107
PE 143
PE 116
PE 124
PE 103
PE 932
PE 119
MM-Ms
Decret 290
C 56 2002
I 43 1989
I 7/2-2001
NP 061 2002
NP 062 200
I 20 2002
GP 052 2000

Normativ
pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice cu
tensiunea pn la 1000 V curent alternativ i 1500 V curent continuu.
Normativ pentru protecia cldirilor mpotriva incendiilor
Normativ pentru proiectarea i execuia reelelor din cabluri electrice
Normativ privind limitarea regimului deformant
Norme pentru testarea i msurarea echipamentelor electrice
Normativ privind branarea consumatorilor industriali i a altor
consumatori similari
Instruciuni pentru dimensionri i verificri electro-energetice la solicitri
mecanice i termice, n condiii de scurtcircuit.
Instruciuni de serviciu pentru alimentare cu energie electric i exploatare
Norme de protecia muncii pentru instalaiile electrice.
Norme republicane de protecia muncii - 1975.
Norme generale mpotriva incendiilor n execuia i proiectarea
construciilor i instalaiilor.
Norme pentru verificarea lucrrilor de constructii i a instalaiilor
Instruciuni tehnice privind autorizarea ntreprinderilor care execut,
verific i predau la beneficiari instalaii electrice de automatizare,
nclzire i ventilaie n medii cu pericol de explozie
Normativ pentru exploatarea instalaiilor electrice cu tensiuni pn la
1 000 V c.a. i 1 500 V c.c.
Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de iluminat artificial
din cldiri
Norme pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier i pietonal
Norme privind proiectarea i executarea instalaiilor de protecie a
cldirilor mpotriva trsnetului
Ghid pentru instalaiille electrice cu tensiuni pn la 1 000 V c.a. i
1 500 V c.c.

Norme i normative de referin


SR-EN 60529-95

Grade normale de protecie a echipamentelor electrice. Clasificri i


simboluri.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

18

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

STAS 4102-56

Componente ale instalaiilor de protecie prin conducte de legare la


pmnt sau legare la nul.
STAS 261 2-87
Protecia mpotriva electrocutrii. Limite admise.
STAS 11054-78
Echipamente electrice i electronice. Clase de protecie la
electrocutare
STAS 12216-84
Protecia mpotriva electrocutrii la manevrarea echipamentelor
electrice. Specificaii.
STAS 12217-88
Protecia mpotriva electrocutrii la echipamentele electrice mobile.
Specificaii.
STAS 12604-87
Protecia mpotriva electrocutrii. Specificaii generale.
STAS 12604/4-89
Protecia mpotriva electrocutrii n cazul contactului direct. Instalaii
electrice fixe. Specificaii generale.
STAS 12604/5-90
Idem. Specificaii de proiectare, execuie i control.
SR CEI 502-94
Cabluri electrice cu izolatori masivi extrudai pentru tensiune de la
1kV la 3kV.
STAS 11388/2-14
Cabluri i conducte.Teste.
STAS 8779-86
Cabluri de semnal cu izolaie de PVC.
STAS 4936-87
Marcarea barelor i baretelor electrice colectoare pentru centrale i
staii electrice de conexiuni i transformare
SR CEI 227-3:1997
Conductori flexibili din cupru cu izolaie PVC pentru instalaii
electrice.
STAS 6865-89
Conductori cu izolaie PVC pentru instalaii electrice.
STAS 3322/1-92
Bare dreptunghiulare din aluminiu. Specificaii tehnice de calitate.
SR EN754-5:1997
Idem. Dimensiuni.
STAS 6990-90
Tuburi din policlorur de vinil neplastifiat pentru instalaiile electrice.
SR EN 50086-1-2001 Tuburi pentru instalaiile electrice. Specificaii tehnice generale.
SR EN 60742-1998
Transformatoare mici de siguran. Condiii tehnice generale de
calitate.
STAS 552-89
Aparataj de conexiune i derivaie pentru instalaii electrice.
SR EN 60598/1 94
Corpuri de iluminat. Partea 1. Specificaii generale i teste.
SR EN 60598/2,3-95 Corpuri de iluminat. Partea a 2-a. Specificaii particulare. Corpuri de
iluminat public.
SR EN 60155:2001
Startere pentru lmpi tubulare fluorescente.
SR EN 60400: 2001
Dulii pentru lmpi tubulare fluorescente i prize pentru startere.
SR CEI 446-93
Identificarea conductorilor dup culori sau dup marcajele numerice.
STAS 297/1-88
Culori de siguran i indicatori. Specificaii tehnice generale.
SR CEI 947/1-92
Echipamente de joas tensiune. Partea 1. Reguli generale.
STAS 2738-82
Comutatoare stea-triunghi pn la 660V c.a. i 315 V c.c. Specificaii
tehnice particulare de calitate.
SR EN 60947-4-1:2001
Echipamente de joas tensiune. Partea 4-1: ntreruptoare i
startere pentru motoare. Seciunea 1: ntreruptoare i startere
electromecanice
SR EN 60898-A193
ntreruptoare automate pentru protecia la supratensiune pentru
instalaii de uz casnic sau similare
SR EN 60947/2-93
Echipamente de joas tensiune. Partea a 2-a. ntreruptoare
automate.
SR EN 60831-1:1997 Condensatori pentru mbuntirea factorului de putere la instalaiile
electrice de c.a. Specificaii generale.
STAS 7656-90
Conducte din oel sudate longitudinale, pentru instalaiile electrice.
STAS 4102-8
Componente pentru instalaiile de protecie prin mpmntare.
STAS 4002-74
Materiale suplimentare pentru reele i instalaii electrice.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

19

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Bride de conectare n serie pentru circuite cu conductori din aluminium i cupru. Specificaii
particulare de calitate.
SR 6646-1: 1996
SR 6646-2: 1996
STAS 6646-3:1996
SR 12294:1993
SR EN 60081: 2003
STAS 3008-85
STAS 3009-90
STAS 7290-75
SR EN 60188: 2001
STAS 9321-72
SR EN 60662:2002
STAS 2425-84

Iluminatul artificial. Specificaii generale pentru iluminatul n


construcii.
Iluminatul artificial. Specificaii particulare pentru iluminatul industrial.
Iluminatul artificial. Specificaii particulare pentru iluminatul n
locuinte.
Iluminatul artificial. Sigurana iluminatului industrial.
Tuburi fluorescente pentru iluminat general. Specificaii generale de
calitate.
Lmpi electrice cu incandescen. Clasificare.
Lmpi electrice cu incandescen de format nomal. Tensiune
nominal i putere nominal.
Lmpi electrice cu descrcri n gaze. Clasificare i terminologie.
Lmpi electrice cu descrcri n gaze. Lmpi cu vapori de mercur, la
presiune nalt. Condiii tehnice generale de calitate.
Prefabricate electrice de joas tensiune.
Lmpi cu vapori de sodiu, la presiune nalt. Dimensiuni i parametrii
principali.
ntreruptoare i comutatoare cu prghie pn la 660 V c.a., 440V
c.c. i pn la 1 000 A.

Specificaii privind calitatea:


STAS 5414-83

ntreruptoare i comutatoare rotative pn la 660 V c.a., 440 V


curent continuu i pn la 100 A. Specificaii particulare
STAS 3184/1.4-88
Prize i fie bipolare pentru instalaii electrice pn la 380 V c.a. i
250 V c.c. i pn la 25 A. Condiii tehnice generale de calitate.
SR EN 60309-1: 1998
Prize i dulii industriale pn la 200 A. Specificaii generale de
calitate.
SR EN 60669-2-1:2001 Comutatoare pentru instalaii electrice fixe casnice i similare
Specificaii generale de calitate
SR HD 630.3.1 S2:2001 Sigurane tip D, cu filet. Specificaii generale de calitate
SR HD 630.2.1 S4:2001 Sigurane fuzibile de joas tensiune. Condiii suplimentare pentru
sigurane fuzibile pentru scopuri industriale.
SR EN 60439-1:2001
Tablouri electrice pentru locuine. Condiii tehnice generale.
STAS 7803-70
Condensatori pentru mbuntirea puterii la instalaiile electrice de
curent alternativ. Specificaii generale.
Specificaii generale:
STAS 9954/1-74

Instalaii i echipamente electrice n zone cu pericol de explozie


datorit gazelor i lichidelor inflamabile. Specificaii de proiectare
i montare.
SR EN 60811-2-1+A1+A2:199 Cabluri i conducte. Metode de testare. Teste specifice
nveliurilor mixte din elastomeri.
SR11388:2000
Cabluri i conducte. Metode de testare. Teste specifice nveliurilor
din PVC.
SR EN 60811-4-1:1995 Cabluri i conducte. Metode de testare. Teste specifice nveliurilor
din polietilen

EuropeAid/123052/D/SER/RO

20

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

SR11388:2000

Cabluri i conducte. Metode de testare. Teste electrice specifice


cablurilor i conductelor pentru telecomunicaii.
SR CEI 60229:1999
Cabluri i conducte. Metode de testare.
SR EN 755-1:1998; SR EN 755-2:1998; SR EN 754-2:1998; SR EN 754-1:1998
Bare dreptunghiulare din aluminiu. Condiii tehnice de calitate.
STAS 4002/1-85
SR EN 60188:
SR EN 60188: 2001
SR EN 60188: 2001
SR EN 60188: 2001
SR CEI 884-1-A1:1997
SR CEI 60083:2003

Cleme de ir pentru conductoare din cupru cu seciuni de pn la


420 mm2. Condiii tehnice.
Lmpi electrice cu descrcare n gaze. Lmpi cu vapori de mercur
de nalt presiune, de 80 W. Dimensiuni i caracteristici principale.
Lmpi electrice cu descrcare n gaze. Lmpi cu vapori de mercur
de nalt presiune, 125 W. Dimensiuni i caracteristici principale.
Lmpi electrice cu descrcare n gaze. Lmpi cu vapori de mercur
de nalt presiune, de 250 W. Dimensiuni i caracteristici
principale.
Lmpi electrice cu descrcare n gaze. Lmpi cu vapori de mercur
de nalt presiune, de 400 W. Dimensiuni i caracteristici
principale.
Prize i fie bipolare pentru instalaii electrice pn la 380 V c.a. i
250 V c.c. i pn la 25 A. Reguli i metode de control.
Prize i fie bipolare pentru instalaii electrice pn la 380 V c.a. i
250 V c.c. i pn la 25 A. Forme i dimensiuni.

1.2.4 Sntate i securitate


Legea319/2006 Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare alegii.
IM 007-96 Norme specifice de protecia muncii pentru lucrri de cofraje, schele i cintre i
eafodaje
1.2.4.1

Norme i normative, msuri de siguran pe antier i n caz de incendiu

n timpul execuiei i exploatrii trebuie respectate urmtoarele normative:


STAS 1478
I 9/1994
I 9/1/1996
STAS 1795
NTPA 002/05
NP 084/03
GP 043/99
P 118/99
Legea 90/1996
C 56/2002

Instalaii sanitare. Alimentarea cu ap.


Norme privind proiectarea i execuia instalaiilor sanitare
Norme privind exploatarea instalaiilor sanitare
Instalaii sanitare. Reele interioare de canalizare
Norme privind descrcarea apelor uzate epurate n reeaua de
canalizare oreneasc;
Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor
sanitare i a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare, utiliznd
tuburi din materiale plastice.
Ghid privind proiectarea, execuia si exploatarea instalaiilor sanitare i
ale sistemelor de alimentare cu ap i canalizare utiliznd conducte
din PVC i polietilen.
Norme tehnice de protecie mpotriva incendiilor, privind proiectarea i
executarea cldirilor i instalaiilor
Legea privind protecia muncii
Normativ pentru verificarea calitii lucrrilor de construcie

EuropeAid/123052/D/SER/RO

21

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

C 142-1985

Normativ pentru executarea i recepionarea termoizolaiilor la


elementele de instalaii
OrdinulMAI nr.163/28.02.2007 Normele generale de aparare impotriva incendiilor
Legea307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
NT-DPE-01/2004 Norme tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze natural (Anexele 1 si 2 la Ord.58/2004);
Antreprenorul i Beneficiarul au obligaia de a respecta i allte normative i norme care vor
aprea n timpul fazei de construire i de exploatare. Ttrebuie respectate cu strictete
prevederile legii 319/2006 Normele generale de protectia muncii si metodologia de aplicare
a legii, impreuna cu normele specifice.
1.2.4.2 Norme privind protecia muncii i igiena n construcii
IM 007-96

Norme specifice de protecia muncii pentru lucrri de cofraje, schele i


cintre i eafodaje
Legea319/2006 Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii.
1.2.4.3 Norme privind protecia mpotriva incendiilor
OrdinulMAI nr.163/28.02.2007 Normele generale de aparare impotriva incendiilor;
P118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
Legea307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

1.2.5
-

Normative i legi referitoare la depozitele de deeuri


Legea privind protecia mediului nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005.
Legea serviciilor de gospodrie comunal nr. 51/2006.
Legea nr. 85/1995 privind producerea, comercializarea i folosirea produselor
fitosanitare pentru combaterea dunatorilor i buruienilor n silvicultur i
agricultur.
Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor.
Ordinul Ministrului Sntii nr. 536/97 pentru avizarea normelor de igien i a
recomandrilor privind mediul de via a populaiei. Aceast reglementare conine
att norme de igien privind colectarea, mprtierea i neutralizarea deeurilor
solide, ct i norme de igiena referitoare la distanele minime de protecie sanitar
ntre zonele populate i terenurile de depozitare a deeurilor solide i reziduurilor
lichide.
SR 13386: Forme i dimensiuni pentru recipiente pentru precolectare
SR 13387: Prescripii de proiectare a punctelor pentru precolectare
SR 13388: Prescripii de amplasare a depozitelor controlate
SR 13343/1996: Prescripii generale de proiectare pentru depozitarea controlat
SR 13388/1996: Prescripii pentru determinarea cantitilor de deeuri urbane
SR EN 124571,2,3,4:2003; SR EN 12506:2004; SR EN 13370:2004 Caracteristici
ale deeurilor.
HG 173/2000 (modificat prin HG 291/2005)

EuropeAid/123052/D/SER/RO

22

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

HG nr. 173/2000 pentru reglementarea condiiilor speciale de administrare i


control a compuilor din polifenocloruri i a altor compui similari, modificat prin
HG nr. 291/2005
HG nr. 1159/2003 privind administrarea uleiurilor uzate
HG nr. 1057/2001 privind condiiile de depozitare ale bateriilor i acumulatorilor
care conin substane periculoase
HG nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor
HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor din ambalaje.
HG nr. 856/2002 privind contabilizarea gestionrii deeurilor i aprobarea listei de
deeuri, inclusiv a deeurilor periculoase
HG nr. 1357/2002 pentru stabilirea responsabilitilor autoritilor publice de control
si supervizare a importului, exportului i tranzitului de deeuri
HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea i controlul polurii cu azbest
HG nr. 170/2004 privind aprobarea Strategiei naionale i a Planului naional
pentru gestionarea deeurilor
HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
HG nr. 448/2005 privind colectarea obiectelor electrocasnice
OMAPM nr. 757/2004 pentru aprobarea normativelor tehnice, privind depozitarea
deeurilor construcia, exploatarea, monitorizarea i nchiderea depozitelor de
deeuri
OMMGA nr. 880/2004 privind procedura de raportare a datelor cu privire la
ambalaje i deeuri din ambalaje
Ordinul nr. 338/625/2004, al ministrului mediul i gospodririi apelor i al ministrului
economiei si comerului, pentru aprobarea procedurii i criteriilor de autorizare a
persoanelor juridice pentru a prelua responsabilitatea de ndeplinire a obiectivelor
de recuperare i reciclare a deeurilor din ambalaje
Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor, apelor i mediului nr. 334/2004 pentru
aprobarea normelor tehnice referitoare la protecia mediului, n special cea a
solului, unde se folosesc reziduuri lichide tratate
Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 751/23.11.2004 i al
ministrului economiei i comerului nr. 870/15.12.2004, privind gestionarea
deeurilor industriale cu dioxid de titan.
Ordinul nr. 386/2004 pentru aprobarea normelor privind procedura i criteriile de
autorizare a activitii de gestionare a anvelopelor uzate
Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare i acceptare
preliminar a deeurilor n timpul depozitrii i lista naional de deeuri acceptate
n fiecare tip de depozit de deeuri
Ordinul nr. 1274/2005, prevederi privind nchiderea depozitelor de deeuri

Verificarea tehnic a documentelor se va face n conformitate cu l 50/1999, L 453/2001 i


10/1995
1.3

Prevederi

Toate lucrrile trebuie s fie conforme cu prevederile acestui capitol, n cazul n care nu se
dispune altfel. Dac anumite specificaii sunt detaliate n alte capitole ale Caietului de sarcini
i pe plane, acestea vor avea prioritate fa de prevederile prezentului capitol.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

23

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

SCOPUL CAIETULUI DE SARCINI /SPECIFICAIILOR

Orice lucrare care este prezentat ntr-o seciune a documentaiei i nu este prezentat n
alte seciuni ale acesteia se va considera ca i prezentat peste tot unde este cazul, astfel
ca Lucrrile s fie executate n totalitate conform cerinelor documentaiei contractuale.
Dac din caietul de sarcini s-au omis detalii necesare pentru nelegerea clar a anumitor
lucrri sau dac informaiile prezentate n diverse instruciuni sunt contradictorii.
Antreprenorul va primi instruciuni scrise de la Inginer nainte de a trece la executarea
lucrrilor n cauz. Se nelege i s-a convenit asupra faptului c lucrrile vor fi executate i
finalizate conform coninutului de idei, nelesului i scopului care st la baza documentaiei
contractuale.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

24

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

STANDARDE

Standarde tehnice
Trebuie respectate, ca cerin minim, standardele i codurile romneti. Alte standarde i
coduri internaionale cunoscute se vor folosi doar dac:

Acestea sunt mai restrictive sau cel puin comparabile cu standardele i codurile
romneti, sau dac
nu exist standarde i coduri romneti pentru un anumit caz.

Folosirea altor standarde internaionale oficiale care asigur o calitate similar sau mai bun
dect standardele i normativele specificate n documentaia de licitaie poate fi acceptat,
dup o revizuire preliminar de ctre Inginer i acceptarea sa, n form scris. n acest caz ,
Antreprenorul va trimite toate informaiile necesare n conformitate cu instruciunile
Inginerului. Inginerul i va exprima decizia n decurs de o lun de la primirea informaiior.
Dac Inginerul decide ca standardele si normativele propuse de Antreprenor nu garanteaz
o calitate similar sau mai buna, Antreprenorul este obligat sa aplice standardele i codurile
specificate n documentaia de licitaie.
n cazurile n care normele i normativele romneti nu sunt obligatorii sau aplicabile,
lucrrile electrice vor fi conforme cu cerinele ultimelor ediii publicate ale standardelor
respective, cu amendamentele actualizate sau se vor conforma cu recomandrile
standardelor ISO, EN, DIN, IEC sau, dac niciunul nu este aplicabil, cu standardele practicii
celei mai bune i cu recomandrile caietului de sarcini/specificaiilor tehnice.
Dac apar diferene n ceea ce privete cerinele de mai sus, Antreprenorul va solicita
instruciuni de la Inginer.
Dac Antreprenorul dorete s furnizeze material sau s execute o lucrare conform unui
standard alternativ, naional sau internaional, el va trimite Inginerului, n scris, propunerea
sa, cu detalii complete i traducerea autorizat n limba englez.
Abrevieri
Semnificaia abrevierilor folosite n text este explicat mai jos:.
Abreviere
BSS
c.a
c.c.
CE
CE
CEE
CENELEC
CIE
DIN
DN
EN
FIDIC
HD

Semnificaie
Societatea de standardizare britanic (engl British Standard Society)
curent alternativ
curent continuu
Comunitatea European, marc de comformitate cu standardele
Comunitatea European
Comisia Internaional pentru Reguli de Aprobare a Echipamentelor
Electrice
Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnic
Comisia Electrotehnic Internaional
normativ german industrial
diametru nominal
norm european
Federaia Internaional a Inginerilor Consultani
document de armonizare legislativ

EuropeAid/123052/D/SER/RO

25

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Abreviere
HDPE
ID
IP
IRS
ISO
ISPA
KEMA-KEUR
mcb
MCCB
MIG
N/A
NDT
OUG
PAFS
PE
PELV
PEM
PLC
PN
PP
PSD
PTTA
PVC
RAM
rcb
S/D start
TIG
TN-S
TTA
UE
UL
UPS
UV

Semnificaie
polietilen de densitate nalt
identificare
clasa internaional de protecie prin mprejmuire
standard romnesc
Organizaia Internaional pentru Standardizare
Instrument pentru Politici Structurale de Preaderare
Autoritate olandez de testare
ntreruptor de circuit miniatural
ntreruptor de circuit n carcas turnat
tehnic de sudare a metalului n gaz inert
neaplicabil
test nedestructiv
Ordonan Guvernamental de Urgen
poliester armat cu fibr de sticl
mpmntare (engl. protective earthing)
mpmntare de joas tensiune (engl. protective earthing low voltage)
Punct de eficien maxim
aparat de comand logic programabil
clasa de presiune
polipropilen
distribuie granulometric de particule
ansamblu de testare parial
policlorur de vinil
memorie cu acces aleator
ntreruptor comandat pentru cureni reziduali
stea/stea-triunghi
tehnic de sudur cu electrod din wolfram n gaz inert
conductor de protecie neutru separat
stand pentru ncercri
Uniunea European
Laborator de Garanii Autoritatea de testare a Statelor Unite ale Americii
surs de alimentare nentreruptibil
ultraviolete

EuropeAid/123052/D/SER/RO

26

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

4
4.1

CONTROLUL LUCRRILOR
Echipamentele Antreprenorului

Antreprenorul va furniza echipamente corespunztoare pentru a asigura lucrri de calitate


adecvat i un ritm de lucru bun, pentru finalizarea lucrrilor n timpul prevzut n Ofert.
Dac echipamentele se dovedesc ineficiente, inadecvate sau insuficiente pentru asigurarea
calitii cerute a lucrrii sau a ritmului de lucru, Inginerul poate cere Antreprenorului s
creasc eficiena, s schimbe tipul echipamentelor sau s achiziioneze echipamente
suplimentare, iar Antreprenorul se va conforma. Dac Inginerul nu va da astfel de indicaii,
Antreprenorul nu va fi absolvit n niciun fel de obligaiile de asigurare a calitii lucrrilor i
ritmului de lucru cerut.
4.2

Protecia structurilor i utilitilor existente

Antreprenorul i va asuma responsabilitatea total pentru protejarea tuturor structurilor,


cldirilor i drumurilor existente n zona terenului de construcie, publice sau private, chiar
dac sunt sau nu prezentate pe plane. Orice pagub rezultat din operaiunile
Antreprenorului va fi reparat pe cheltuiala sa.
4.3

Sigurana i securitatea pe antier

Clauza 6.7 din Condiiile Generale (FIDIC Cartea Rosie) se aplic acestei seciuni.
4.4

Manipularea i stocarea materialelor i echipamentelor

Toate materialele i echipamentele ce vor fi ncorporate n lucrri vor fi manevrate i


depozitate astfel ca s se previna deteriorrile de orice fel.
Toate materialele i echipamentele care, n opinia Inginerului, sunt prea uzate pentru a mai fi
folosite n scopul intenionat sau specificat, vor fi scoase de pe antier imediat, iar
Antreprenorul nu va fi compensat pentru materialele deteriorate sau pentru scoaterea lor de
pe antier.
4.5

Prevederi nespecifice

Dac n Devizul estimativ nu se fac prevederi specifice pentru lucrrile temporare, atunci
acestea se vor considera ca acoperite de preurile unitare introduse n deviz (listele de
cantiti).
4.6

Aprobarea surselor, materialelor i utilajelor

Sursele materialelor vor fi selectate, iar mostre reprezentative vor fi trimise Inginerului pentru
a fi testate nainte de folosire. Nu pot fi folosite la lucrri materialele provenind din surse
neaprobate de Inginer.
Aprobarea unei surse nu nseamn aprobarea tuturor materialelor provenind de la acea
surs. Antreprenorul trebuie s se asigure prin msuri de control permanent c doar
materialele conforme cu cerinele specificate n diverse clauze ale prezentului document vor
fi folosite pentru lucrri.
EuropeAid/123052/D/SER/RO

27

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

5
5.1

SPECIFICAII ADMINISTRATIVE
Jurnalul lucrrii de construcii

Antreprenorul va ine un jurnal, la care Inginerul, reprezentanii Investitorului, proiectanii i


operatorul/proprietarul depozitului de deeuri vor avea acces cu uurin, n biroul
Antreprenorului. n jurnal se vor consemna toate observaiile, instruciunile, modificrile sau
alte detalii relevante, referitoare la lucrrile de construcii. Dac aceste observaii,
instruciuni, modificri sau alte detalii vor fi consemnate n limba romn, Antreprenorul va
lua msuri pentru traducerea acestora n limba englez.
Sptmnal, Antreprenorul i Inginerul vor trece n revist notele din jurnal introduse n
sptmna precedent, iar Antreprenorul va furniza Inginerului copii ale acestora.
Antreprenorul se va asigur c Jurnalul este pstrat la loc sigur.
5.2

Program

Programul trimis Inginerului, conform sub-clauzei 8.3. (Cartea Roie FIDIC) va fi unul
detaliat, dac nu se dispune altfel de ctre Inginer. Acest program va fi prezentat ntr-un
format care s includ un tabel cu toate activitile importante. n acest context, vor fi
considerate activiti importante i acele activiti care nu in de lucrrile de construcii ca
de exemplu comandarea pompelor. Antreprenorul va trimite Inginerului programul actualizat
n maxim 5 zile lucrtoare de la sfritul fiecrei luni. Acesta va prezenta cel puin progresul
fcut n timpul lunii precedente, comparativ cu progresul prevzut, precum i activitile
prevzute pentru urmatoarele trei luni. Acest program se va raporta lunar, pe lng alte
programe revizuite, care pot fi cerute de ctre Inginer conform sub-clauzei 8.3. (FIDIC Cartea
Roie).
5.3

Rapoarte de progres

Antreprenorul i Inginerul vor stabili de comun acord datele de trimitere a Rapoartelor lunare
de progres, conform sub-clauzei 4.21 (FIDIC Cartea Roie). Aceste rapoarte vor fi trimise n
mod normal n maxim 7 zile lucrtoare de la sfritul fiecrei luni. Se vor trimite ase copii
ale raportului de progres lunar n limba englez, mpreun cu traducerea n limba romn a
prezentrii generale.
5.4

edine pentru constatarea progresului lucrrilor

edintele de progres se vor ine n mod normal lunar, n maxim 10 zile de la sfritul lunii,
dar n orice caz, la 2 zile dup trimiterea lunar a Raportului de progres. Antreprenorul va fi
responsabil de ntocmirea proceselor verbale ale edinelor de progres, iar ciornele
proceselor verbale vor fi trimise Inginerului pentru comentarii n decurs de 2 zile, dup
fiecare edin. Dup efectuarea revizuirilor necesare, Antreprenorul va face copii ale
proceselor verbale ale edinelor pentru toate prile reprezentate la edin.
5.5

Sistemul de management pentru asigurarea calitii

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil de asigurarea calitii materialelor i manoperei,


conform caietului de sarcini. Antreprenorul va face o inspecie a materialelor i manoperei,
pentru a se asigura c acestea sunt conforme cu specificaiile, nainte de a le trimite
Inginerului pentru aprobare sau pentru plat.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

28

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Antreprenorul va pregti i trimite Inginerului, n decurs de 56 zile de la data nceperii


lucrrilor un sistem de management pentru asigurarea calitii similar celui descris n seria
de standarde ISO 9000. Acesta va prezenta organizarea de antier a Antreprenorului, cu
privire la asigurarea calitii i va demonstra angajamentul acestuia de a verifica i raporta
calitatea materialelor i manoperei. Acesta va trebui de asemenea s arate cum va fi extins
sistemul la sub-antrprenori i furnizori i cum va fi acesta documentat.
nainte de transmiterea oricrei comenzi pentru materialele ce vor fi folosite n lucrri,
Antreprenorul va trimite Inginerului, spre informare, numele firmelor propuse de el pentru
achiziionarea materialelor. Acesta va pune la dispoziie descrieri, specificaii ale
productorilor, care detaliaz calitatea, greutatea, rezistena i originea materialelor, i va
comfirma cantitile ce vor fi achiziionate. Antreprenorul va prezenta Inginerului mostre de
material, dup caz, detalii cu privire la sistemul de asigurare a calitii al furnizorului i, dac
este necesar va prezenta certificatele de la productor privind teste recente fcute pe
materiale similare. Conform clauzei 7.1(b) din Condiiile Contractuale, Inginerul poate cere
vizitarea sediilor oricrui productor sau furnizor.
Antreprenorul va face teste pentru toate amestecurile din beton, bituminoase i alte
amestecuri de materiale, pentru a demonstra nu numai c aceste componente se regsesc
n specificaii, ci i faptul c amestecurile rezultate sunt conforme. Ca parte a sistemului de
asigurare a calitii, se va arta legatura dintre teste i amestecuri i propunerile
Antreprenorului pentru mentinerea calitii tuturor amestecurilor pe antier.
5.6

Angajarea personalului i a forei de munc

Antreprenorul este ncurajat s angajeze personal i for de munc cu calificri i


experien adecvate, provenind din ara beneficiar.
5.7

Protecia i devierea utilitilor

Dac reelele subterane sau aeriene pentru servicii de utilitate public (gaz, ap, energie
electric, telefonie) urmeaz s fie deviate pentru realizarea lucrrilor, Antreprenorul va
conveni cu proprietarul reelei ca aceast deviere s fie executat de cel din urm.
Investitorul va obine de la proprietari aprobarea prealabil pentru devierea/eliminarea unor
servicii, indicate pe plane, dar Antreprenorul va fi responsabil pentru stabilirea graficului de
lucrri i pentru plata tuturor taxelor i costurilor necesare prin contract, aa cum a fost cerut
de ctre Inginer. Antreprenorul va oferi asistena necesar i va avea responsabiliti
generale privind protectia instalaiilor nainte, n timpul i dup devierea sau deconectarea
acestora.
Antreprenorul va ntiina de ndat Inginerul, dac oricnd n timpul execuiei lucrrilor,
apare necesitatea devierii/deconectrii unor reele ale serviciilor de utiliti publice care nu
sunt indicate pe plane. Inginerul va colabora cu Investitorul i proprietarul activelor
(reelelor) pentru a realiza aciunile necesare
n cazul reelelor din apropierea amplasamentului sau de pe antier, care nu necesit
deviere/deconectare, Antreprenorul va fi responsabil pentru meninerea i protejarea
acestora n timpul lucrrilor permanente adiacente, conform cerinelor Inginerului i
proprietarului activelor. Antreprenorul va informa departamentul de resort al societii
proprietare a activelor, cu privire la orice avarii produse n timpul lucrrilor i va repara sau va
conveni cu serviciul de ntreinere al proprietarului s repare avaria, costurile fiind suportate
de Antreprenor.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

29

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

5.8

Documentarea lucrrilor, realizarea planelor as-built, Cartea tehnic a


construciei

nainte de nceperea testelor la terminarea lucrrilor, Antreprenorul va furniza Inginerului, n


limbile englez i romn, Cartea tehnic a construciei suficient de detaliata pentru ca
Beneficiarul s poat exploata, ntreine, demonta, reasambla, ajusta i repara lucrrile.
Lucrrile nu se vor considera finalizate n scopul recepionrii, conform clauzei 10.1
(Recepia lucrrilor i a prilor din lucrare) pn cnd Inginerul nu va primi Cartea tehnica a
construciei.
Antreprenorul va pregti, actualiza i furniza Inginerului un set complet de detalii de execuie
as-built i plane ale lucrrilor executate, conform Legii 10 Calitatea n construcii, care
indic localizarea exact, dimensiunile i detaliile lucrrilor, aa cum au fost executate (as
built). Acestea vor fi pstrate pe antier i folosite exclusiv n scopul prezentei clauze.
Planele trebuie s indice toate detaliile semnificative ale lucrrilor noi, ca s formeze un
tablou complet al lucrrilor finalizate. Detaliile de execuie i planele trebuie s conin
informaii referitoare la toate utilitile influenate de lucrri.
Antreprenorul va prezenta Inginerului cte dou copii, n englez i n limba romn, din
planele i detaliile de execuie as-built i aceste date n format electronic, pe CD, sau alt
suport similar, nainte de emiterea certificatului de recepie. Lucr rile nu se vor considera
finalizate n scopul recepionrii, conform clauzei 10.1 (Recepia lucrrilor i a prilor din
lucrare) pn cnd Inginerul nu va primi aceste informaii i documentaiile aferente.
5.9

Activiti legate de organizarea antierului

Contractantul trebuie s ia in vedere faptul c lucrrile de reabilitare a drumurilor urmeaz s


fie efectuate meninnd n acelai timp fluxurile de trafic.
Contractantul trebuie, pe toat execuia Lucrrilor i Perioadei rspunderea Defecte: au n
vedere pe deplin pentru securitatea tuturor persoanelor, indiferent dac au dreptul s fie pe
santier sau n alt mod, i s pstreze santierul (n msura n care aceeai este sub controlul
su ) i Lucrrilor ntr-o stare corespunztoare ordonata la evitarea pericolelor pentru astfel
de persoane, i: asigura i menine toate luminile, barierele i semnele de avertizare, atunci
cnd i unde este necesar pentru protecia Lucrrilor i pentru sigurana i confortul
publicului..
Toate drumurile diversificate si lungimile rutiere fac obiectul unor restricii de trafic trebuie s
fie meninute n stare bun, n orice moment. Contractantul se asigur c operaiunile sale
nu mpiedic zpada-compensare de munc n orice mod i c echipamentele i materialele
sunt pstrate clare de drumuri n afara orelor de lucru.
Antreprenorul va numi o persoan cu experien i calificata pentru a supraveghea toate
gestionarea traficului i n materie de securitate referitoare la Contract.

5.10

Asigurri

Contractorul va fi responsabil pentru incheierea asigurarilor in conditiile prevazute in Clauza


18 din conditiile contractului. Acesta trebuie sa calculeze rambursarile platilor efectuate
pentru asigurarile solicitate prin contract in cadrul ofertei totale de pret a contractului.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

30

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

5.11

Auditul Comisiei Europene

Antreprenorul va permite accesul total reprezentanilor Comisiei Europene de Audit i ai


Curii Europene de Conturi i va coopera cu acetia pentru a le permite verificarea i
auditarea oricrui aspect din Contract.
5.12

Echipamente i materiale

Toate materialele i echipamentele furnizate pentru realizarea lucrrilor permanente, conform


Contractului vor fi produse noi. Nu se vor accepta materiale i echipamente la mna a doua.
Acolo unde este necesar pentru execuia lucrrilor, Antreprenorul va pregti detalii de
execuie i programe de lucru detaliate, inclusiv diagramele privind armturile, i le va trimite
Inginerului pentru aprobare.
Detaliile de execuie arhitecturale i inginereti i specificaiile pentru lucrri vor fi n
conformitate cu documentaia romneasc de construcie/instalare/ execuie. Antreprenorul
va pregti dac este cazul detalii proprii de execuie i programe, care vor fi trimise
Inginerului spre aprobare. Detaliile de execuie din documentaia de ofert reprezint
planele pentru construcie/instalare/execuie.
5.13

Panouri de afiare temporar i permanent

Panourile de afiare temporar i permanent conform Manualului de Identitate Vizual


pentru Instrumente Structurale 2007-2013 n Romnia nu fac obiectul acestui contract.
Antreprenorul are obligaia de a asigura afiajul conform Legii 50/1991.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

31

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

SNTATE I SECURITATE PE ANTIER

Toate regulamentele, instruciunile i alte documente legislative din domeniul sntii i


proteciei muncii pentru lucrrile permanente de pe antier sunt aplicabile n cadrul acestui
proiect. Se va acorda o atenie deosebit lucrrilor desfurate la depozitele vechi de
deeuri. n timpul acestor lucrri, muncitorii sunt expui unui risc mai mare de mbolnvire,
prin contractarea unor infecii cu germeni provenind de la deeurile depozitate. De aceea,
Antreprenorul va dota muncitorii care lucreaz la depozitul de deeuri cu echipamente de
protecie: cizme, mnui i mti.
Mai mult, depozitele de deeuri produc gaz metan, care se poate aprinde, poate exploda,
sau poate duna sntii muncitorilor de la depozit.
Amestecul de metan cu aer este explozibil la proporia de 5-15% metan i 8595% aer. La
concentraii mai mari de metan n aer, amestecul va exploda. De aceea, Antreprenorul
trebuie s furnizeze echipament portabil pentru msurarea concentraiei de metan i, cnd
lucrrile se desfoar la gropi de gunoi vechi, s fac msuratori acolo unde se prevd
riscuri de explozie sau incendiu din cauza amestecurilor metan-aer. Dac msuratorile indic
nivele ale concentraiei de metan cu risc crescut de explozie, Antreprenorul va opri lucrrile
pe aceast zon de antier i va informa imediat Inginerul n legtur cu msurile de
siguran ce trebuie luate. Aceast zon trebuie semnalizat clar ca fiind Zon interzis, iar
Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru a evita pericolul de electrocutare al
muncitorilor sau operatorilor mainilor. Aceste msuri vor fi specificate n Instruciunile i
metodele generale pentru sntate i securitate i n Planul pentru sntate i securitate n
munc i protecia mediului.
6.1

Planul pentru sntate i securitate n munc i protecia mediului

n decurs de 21 zile de la Data nceperii, Antreprenorul va prezenta documentul intitulat


Planul pentru sntate i securitate n munc i protecia mediului, n care va descrie
detaliat metodele propuse de el pentru sigurana lucrrilor pe parcursul tuturor etapelor de
construcie i punere in funciune.
Planul pentru sntate i securitate n munc i protecia mediului va cuprinde suficiente
detalii pentru a nu lsa loc de ambiguiti n interpretare mai trziu. Acest document va fi
supus aprobrii Inginerului, care nu va permite nceperea niciunei lucrri pe antier pn ce
planul nu va fi aprobat n totalitate, n mod oficial.
Aprobarea planului nu l va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilitile sale
privind securitatea n munc. n cadrul proiectului se vor aplica toate regulamentele,
instruciunile i alte documente legislative din domeniul sntatii i securitii n munc,
pentru lucrrile permanente de pe antier.
6.2

Protecia muncitorilor mpotriva accidentelor

Antreprenorul va avea, printre angajaii si, un inspector responsabil cu sntatea i


securitatea n munc, care se va ocupa numai cu probleme de protecia muncii i protecia
mpotriva accidentelor, pentru toi angajaii i fora de munc implicat n proiect. Inspectorul
pentru protecia muncii va avea fi calificrile necesare acestei poziii i va fi autorizat s
redacteze instruciunile necesare i s ia msuri de protecie pentru a preveni accidentele.
Antreprenorul va raporta Inginerului orice accident produs fie pe santier, fie legat de execuia
lucrrilor, n decurs de 24 de ore de la producerea acestuia. Dac este cerut de lege,
Antreprenorul va raporta, de asemenea acest incident i Investitorului.
EuropeAid/123052/D/SER/RO

32

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

6.3

Pli pentru controlul traficului i sigurana proiectului

Toate cerinele legate de sigurana Antreprenorului, sntatea industrial i organizarea


controlului de trafic i a programului, inclusiv furnizarea echipamentelor i personalului
necesar, pentru conformarea cu cerinele documentelor contractuale, vor fi pltite ca sum
global pentru sigurana proiectului, asa cum este indicat n Listele de Cantiti. Plata pentru
sigurana proiectului i controlul traficului se va face dup cum urmeaz:
Valoarea corespunztoare la 30 % din suma global va fi pltit la instalarea punctului de
prim-ajutor al Antreprenorului, angajarea inspectorului pentru protecia muncii i a
personalului punctului de prim-ajutor i aprobarea Planului de securitate i sntate n
munc al Antreprenorului;
Valoarea corespunztoare la 70% din suma global va fi pltit de-a lungul perioadei de
derulare a lucrrilor.
Inginerul poate oricnd s refuze solicitarea de plat a Antreprenorului dac, n opinia sa,
msurile de protecia muncii, controlul traficului i/sau operaiunile de securitate i sntate
ale Antreprenorului nu sunt conforme cu cerinele.
Zonele cu lucrri temporare sunt considerate a fi incluse n aceste pli.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

33

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

LUCRRILE

Toate materialele i echipamentele furnizate pentru realizarea lucrrilor permanente, conform


Contractului vor fi produse noi. Nu se vor accepta materiale i echipamente la mna a doua.
Acolo unde este necesar pentru execuia lucrrilor, Antreprenorul va pregti detalii de
execuie i programe de lucru detaliate, inclusiv diagramele privind armturile i le va trimite
Inginerului pentru aprobare. Detaliile de execuie arhitecturale i inginereti i specificaiile
pentru lucrri vor fi n conformitate cu documentaia romneasc de construcie/ instalaie/
execuie. Antreprenorul va pregti, dac este cazul, detaliile proprii de execuie i programe,
care vor fi trimise Inginerului spre aprobare.
Detaliile de execuie din
construcie/instalare/execuie.
7.1

documentaia

de

ofert

reprezint

planele

pentru

Detalii privind materialele

De ndat ce este posibil, dup atribuirea Contractului, Antreprenorul va trimite Inginerului


pentru aprobare o list cu furnizorii propui i sursele de materiale necesare execuiei
lucrrilor. Se vor preleva mostre, conform unui standard adecvat, dac este aplicabil, sau
dac este solicitat de Inginer. Materialele furnizate vor avea calitatea conform celei din
mostrele aprobate de Inginer. n timpul execuiei Contractului, Antreprenorul poate prezenta
propunerile sale i pentru ali furnizori i alte surse, ns nu se va face nicio schimbare n
acest sens fr aprobarea Inginerului. Materialele i componentele vor fi manevrate,
depozitate i folosite n conformitate cu recomandrile productorului. Cantitile de
materiale i componente depozitate pe antier vor corespunde unei organizri eficiente a
activitii.

7.2

Lucrri pregtitoare

nainte de nceperea Lucrrilor permanente, Antreprenorul trebuie s desfoare pe antier


anumite lucrri pregtitoare (Lucrri temporare).
7.2.1

Jaloane i repere topometrice

Pentru fiecare amplasament au fost stabilite jaloane i repere pentru trasarea lucrrilor.
Inginerul va trimite Antreprenorului detalii, n scris, nainte de nceperea lucrrilor
permanente. Pentru ndeplinirea sarcinilor conform clauzei 4.7 din Condiile contractuale,
Antreprenorul va stabili un sistem adecvat de jaloane secundare i puncte de control
marcate clar, notate corespunztor i nregistrate cu acuratee. Antreprenorul va fi singurul
responsabil pentru realizarea acestei lucrri i pentru protecia i restabilirea, dac este
necesar, a tuturor punctelor primare i secundare pentru trasare.
n cazul n care Antreprenorul gsete discrepane n informaiile de trasare, acesta va
informa imediat Inginerul.
Inginerul poate verifica sistemul Antreprenorului de repere secundare i puncte de control
pentru aprobarea trasrii i msurtorilor lucrrilor. Antreprenorul va trebui s fac tot ce este
necesar pentru a facilita verificrile Inginerului i va proteja nsemnrile fcute de acesta n
timpul verificrii. Controlul fiecrei trasri sau oricrei linii de nivel de ctre Inginer nu-l va
exonera n niciun fel pe Antreprenor de responsabilitile care i revin.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

34

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

La fundaii, lucrri de terasamente sau oriunde Inginerul consider necesar, Antreprenorul


mpreun cu Inginerul vor lua cotele sau vor face alte msurtori necesare, pentru definirea
condiiilor nainte de nceperea lucrrilor. Cotele i dimensiunile asupra crora se va conveni
vor fi consemnate n scris, semnate de ctre Antreprenor i Inginer i vor constitui baza
pentru msurtorile lucrrilor.
7.2.2

Dotri temporare

Antreprenorul va face toate cheltuielile necesare pentru instalarea, funcionarea i mutarea


dotrilor temporare. Clauza 4.19 din FIDIC Cartea Roie se va aplica.
7.2.2.1 Lucrri temporare
Antreprenorul va proiecta i pune la dispoziie pe cheltuial proprie, toate lucrrile temporare
necesare pentru execuia lucrrilor permanente. Lucrrile temporare vor include devierea
drumurilor, acolo unde se consider necesar. Toate lucrrile temporare vor fi fcute conform
cerinelor Inginerului i cu aprobarea sa, dar acest lucru nu l va exonera pe Antreprenor de
responsabilitile sale pentru proiectarea i conformitatea acestor lucrri. Antreprenorul va
obine aprobarea ministerelor, proprietarilor de sistem, autoritilor locale i terilor pentru
lucrrile temporare, acolo unde se impune.
Devierile temporare de drumuri vor fi proiectate i construite astfel ca s se asigure c
acestea sunt satisfctoare din punct de vedere ca utilizare, c nu exist tasri
semnificative, brazde sau denivelri ale suprafeei de rulare.
7.2.2.2 Organizare de antier a Antreprenorului
Investitorul va pune la dispoziia Antreprenorului, la amplasament, spaii pentru biroul
principal al acestuia din urm pe antier, ct i pentru birouri auxiliare, laboratoare i barci.
La terminarea Lucrrilor, Antreprenorul va demonta birourile, atelierele, depozitele,
echipamentele, gardurile etc, va face curenie pe antier i va executa orice alte lucrri
necesare pentru a preda amplasamentul n starea n care a fost preluat.
Biroul va fi mobilat corespunztor i pstrat n stare de curenie de ctre Antreprenor, pe
durata lucrrilor de construcie. Dotrile vor include o sal separat de edine, mobilat,
pentru minimum 15 persoane. Este o cerin principal ca Antreprenorul, prin reprezentanii
si autorizai s fie prezent pe antier pe tot parcursul derulrii lucrrilor. n cazul n care
Antreprenorul, reprezentanii si autorizai prsesc antierul, acetia vor fi apelai prin
telefonul mobil. Instruciunile primite de la Inginer la biroul Antreprenorului vor fi considerate
ca predate Antreprenorului.
7.2.2.3 Dotrile Inginerului
7.2.2.3.1 Biroul

EuropeAid/123052/D/SER/RO

35

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Pe perioada realizrii lucrrilor, Antreprenorul va pune la dispoziia supervizorului


(Consultantului) birouri amplasate n apropierea antierului pe perioada executarii lucrarilor,
pentru fiecare din cele patru amplasamente pentru inchideri de depozite existente Calarasi,
Fundulea, Lehliu Gara si Oltenita.
Antreprenorul va pune la dispoziie birourile pe durata lucrrilor de construire, va fi
rspunztor pentru repararea i sigurana acestora i la va ntreine i cura zilnic. De
asemenea, va plti toate facturile de utiliti. Antreprenorul va rspunde de ndeprtarea i
demobilizarea birourilor.
Suprafaa util a birourilor va fi de aprox 30 m2 .
Birourile container vor fi izolate i nclzite, vor fi racordate la reeaua de electricitate apa
canal, nu vor avea asigurat mobilier, dar vor avea 2 linii telefonice si o conexiune
permanenta la internet, (Inginerul isi asigura mobilier si echipamente pentru folosinta proprie)
si vor fi compuse din:
-

compartiment biou;

compartiment sal de edine (maxim 12 persoane);.

buctrie cu chiuvet, ap curent rece i cald;

toalet cu ncuietoare.

dus;

aceste faciliti vor fi separate de cele ale Antreprenorului.

exteriorul va fi prevzut cu lumini de siguran, va fi pavat cu pietri i se va asigura loc


de parcare pentru dou maini.

Consultantul de supervizare va suporta costurile pentru telefonie, internet i pentru


consumabilele faxului, aferente contractului sau.
Pe parcursul perioadei de dinaintea contractului de lucrri i pn cnd
birourile permanente de pe antier sunt predate Consultantului pe parcursul perioadei de
mobilizare, Consultantul va nchiria dotrile biroului temporar pe propria cheltuial
(perioada anticipat este de maximum 2 luni).

7.2.2.3.2 Facilitati furnizate de Consultantul Supervizare


Prestatorul trebuie s se asigure c experii sunt dotai din punct de vedere logistic n mod
corespunztor. n special, trebuie s se asigure suficiente resurse administrative, de
secretariat i de interpretariat pentru a permite experilor s se concentreze asupra
principalei lor responsabiliti. Va furniza de asemenea pe antier echipament de
nregistrare (captare fotografii/nregistrare video).
Consultantul este responsabil de organizarea biroului i echiparea biroului pentru a satisface
necesitile echipei sale. Consultantul trebuie de asemenea s transfere fondurile necesare
pentru susinerea activitilor sale din cadrul contractului i pentru a se asigura c angajaii
si sunt pltii n mod regulat i la timp.
Consultantul va fi complet responsabil de toate aranjamentele de cazare necesare
pentru personalul su, pe toat durata serviciilor.
Dac Consultantul este un consoriu, aranjamentele trebuie s permit flexibilitate maxim
n implementarea proiectului. Trebuie evitate aranjamentele prin care se ofer fiecrui

EuropeAid/123052/D/SER/RO

36

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

partener al consoriului un procentaj fix din lucrarea care trebuie executat n cadrul
contractului.
7.2.2.3.3 Echipamentul
Nici un echipament nu va fi achiziionat n numele Autoritii contractante ca parte a acestui
contract de servicii sau transferat Autoritii contractante la sfritul acestui contract. Orice
echipament n legtur cu acest contract va fi achiziionat de ctre Beneficiar prin procedur
separat pentru contractele de furnizare.
7.2.2.4 Utiliti generale
Instalaii sanitare:

Antreprenorul va instala i ntreine instalaii sanitare temporare pe antier, pentru uzul


persoanele implicate n lucrri. Antreprenorul va pstra curenia, va pune anunuri i i va
lua msuri de precauie astfel nct antierul s fie pstrat curat. Antreprenorul va asigura
orice fel de servicii de curenie, conform dispoziiilor Inginerului, pentru a menine aceste
instalaii sanitare curate.
Alimentare cu ap:

Antreprenorul va instala i ntreine sisteme adecvate de alimentare cu ap potabil pentru


sine i pentru subantreprenorii si. Alimentarea cu ap va fi folosit pentru derularea
lucrrilor de construcii i pentru consum, n cadrul instalaiilor sanitare montate. Sistemul de
alimentare cu ap, inclusiv branarea la sistemul public, vor fi aprobate de ctre Inginer.
Alimentare cu energie electric:

Toata energia electric necesar Antreprenorului va fi asigurat de acesta pe propria sa


cheltuial. Toate conexiunile temporare i instalaiile electrice vor fi aprobate de ctre Inginer.
Antreprenorul va instala, brana i ntreine toate instalaiile electrice temporare, n
conformitate cu regulamentele i normele nationale i locale, conform cerintelor i cu
aprobarea Inginerului.
Antreprenorul nu va folosi lucrrile permanente pentru furnizare de electricitate, iluminare
temporar sau n scopuri similare, dect dac s-a convenit aceasta cu Inginerul, pentru
fiecare caz n parte. Toate instalaiile temporare vor fi demontate de ctre Antreprenor nainte
de recepia lucrrilor, dac nu se ajunge la un acord ca Investitorul s preia instalaiile.
Terasamente
Lucrrile de terasamente includ:

Excavarea solurilor locale de la fiecare amplasament, incluznd lut, argil i soluri


argiloase, materiale nisipoase, loess i piatr;
Umplutura cu materiale locale;
Excavarea i umplutura cu argil i materiale argiloase din gropile de mprumut.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

37

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Antreprenorul trebuie s fie familiarizat cu condiiile pentru lucrri n diferite tipuri de soluri.
Informaiile furnizate de studiile geotehnice i geologice sunt prezentate n Specificaiile
tehnice particulare, capitolul 1. Lucrrile de excavaii se vor desfura de o aa manier
nct materialele de tipuri diferite s nu se amestece. Materialele utilizabile pentru diverse
tipuri de umpluturi vor fi excavate i depozitate separat.
Materialele excavate se vor depozita in incinta antierului sau ntr-o zon cu halde, conform
instruciunilor Inginerului. Toate materialele din halde vor fi protejate mpotriva uscrii prin
evaporare sau a umezirii n urma precipitaiilor, i, n plus vor fi protejate la eroziune pe
durata depozitrii. Toate analizele vor fi fcute de un laborator acreditat sau de un laborator
aprobat de Inginer.
7.3.1

Stratul de pmnt vegetal

Stratul de pmnt vegetal, primul strat de la suprafa, care conine humus, din zona de
lucru, va fi ndeprtat naintea lucrrilor de construcie sau de terasament i depozitat
separat, ntr-o zon din incinta antierului. Adncimea medie de decopertare a stratului de
pmnt vegetal este de 0,50 m. Stratul de sol cu humus va fi ndeprtat n ntregime, adic
nu se va lsa niciun strat cu humus sub nivelul proiectat al bazei pentru construcie, bazei
drumului, digurilor sau lucrrilor pentru montarea membranei.
Sistemul final de etanare
7.4.1

Parametri de calitate geotehnici i geofizici

Montarea etanrii suprafeei trebuie s respecte cerinele Planului preliminar de asigurare a


calitii (PAC). Pentru implementarea standardelor de calitate cerute, au fost stabilite
urmtoarele cerine generale de calitate pentru sol i pentru lucrrile de montaj:
Cerine generale de calitate pentru lucrrile de terasamente
o

o
o
o
o
o
o

o
o

Montarea componentelor minerale ale sistemului de etanare trebuie fcut n mai multe
straturi, cu compactare optim. Calitatea straturilor obinute, grosimea acestora etc.
trebuie verificate de ctre Antreprenor prin inspecie i de ctre Inginer prin prelevarea de
mostre.
Nu este permis folosirea materialelor ngheate.
Nu este permis acoperirea unui strat de mineral de etanare uscat cu un alt strat
mineral de etanare.
Trebuie asigurat o aderen bun a straturilor minerale, de exemplu prin profilarea
straturilor inferioare cu un compactor cu cilindru vibro-compactor picior de oaie.
Trebuie evitate fisurarea ca urmare a contraciei i eroziunea, prin msuri tehnice
specifice. Puurile trebuie nchise cu grij nainte de plasarea urmtorului strat.
Trebuie evitat deshidratarea solurilor cu granulaie fin prin luarea unor msuri
adecvate, cum ar fi irigarea.
Lucrrile de terasamente trebuie ntrerupte dac condiiile meteorologice sunt
nefavorabile pentru obinerea parametrilor cerui de calitate (de exemplu n cazul
averselor). Lucrrile vor fi reluate cnd condiiile meteo s-au mbuntit i calitatea
materialelor puse n oper este conform standardelor (suprafee uscate etc).
Graficul lucrrilor de construcii trebuie coordonat de Antreprenor astfel ca s se asigure
prevenirea eroziunii imediate.
Interfeele dintre depozit i mprejurimi trebuie realizate cu grij, dac se poate cu utilaje
mici.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

38

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Nivelul i grosimea straturilor trebuie verificate cu msurtori topometrice, ntr-un caroiaj


de 20 x 20 m.

Cerine generale privind geotextilul


-

Montarea geotextilului trebuie confirmat odat cu realizarea stratului mineral pentru


etanare. Toate seciunile individuale trebuie aprobate de dirigintele de antier.
Nu este permis trecerea direct peste geotextil cu utilajele i echipamentele pentru
construcii. Pentru drumurile de acces temporare, solul care acoper geotextilul nu
trebuie s aib o grosime mai mic de 0,80 m pentru cauciucurile utilajelor i nu mai mic
de 0,30 m pentru vehiculele pe enile.
Productorul geotextulului trebuie s lucreze permanent conform cerinelor pentru
controlul independent al calitii n timpul fazelor de producie, n concordan cu DIN
18200. Geotextilul trebuie manipulat profesional i depozitat pe antier. Manipularea i
depozitarea intermediar trebuie s fie n concordan cu instruciunile productorului.
Instruciunile productorului privind manipularea, transportul i depozitarea geotextilelor
trebuie furnizate Inginerului pentru aprobare.

7.4.2

Montarea stratului de drenare pentru gazul de depozit

Stratul de drenare a gazelor trebuie s aibo grosime de cel puin 30 cm, fiind alctuit dintrun strat de pietri cu granulaie de 8-32 mm, cu urmtoarele caracteristici:
Distribuia granulometric:
Coninutul granulometric la suprafa i dedesubt
Coninut de carbonat de calciu solubil:
Coeficient de permeabilitate:

8 32 mm
5%
< 10% (mas)
1 * 10-4 m/s

Tabel: Specificaii pentru nisip/pietri pentru stratul de drenare a gazului de depozit

Sistemul de drenare a gazelor trebuie montat i compactat ntr-un singur strat pe suprafaa
profilat i precompactat a grmezii de deeuri. Pe lng colectarea gazelor, stratul de
drenare a gazelor trebuie sprijinit de un strat mineral de etanare. Coeficientul de elasticitate
de la suprafaa stratului de drenare a gazelor trebuie s fie de 45 MN/m2.
7.4.3

Montarea stratului mineral de etanare

n conformitate cu legislaia romneasc privind depozitarea deeurilor, stratul mineral de


etanare este un strat cu o grosime de 50 cm, din argil, lut sau argil prfoas. Materialul
trebuie s ndeplineasc urmtoarele specificaii:
Coninut fin (0,002 mm):
Granulaie maxim:
Coninut de carbonat de calciu solubil:
Coninut de substan organic
Coeficient de permeabilitate:

20% (mas)
20 mm
< 10% (mas)
< 5% (mas)
5*10-9 m/s

Tabel: Specificaii pentru stratul mineral de etanare

Stratul mineral de etanare are scopul de a evita infiltrarea apei din precipitaii n grmada de
deeuri. Prin urmare, cel mai important parametru este coeficientul de permeabilitate,
precizat ca fiind kf 1*10-9 m/s.
Materialul stratului mineral de etanare trebuie s fie pozat n dou straturi de ~ 0,25 m.
Grosimea total, dup compactare trebuie s fie 0,50 m.
EuropeAid/123052/D/SER/RO

39

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Stratul de legtur cu solul existent trebuie mprtiat uniform. Trebuie demonstrat


realizarea gradului de compactare de 95% DPr. Cele cteva straturi minerale de etanare
trebuie compactate cu un cilindru vibro-compactor picior de oaie, cu cilindru acionat
electric. Fiecare strat este compactat prin cel putin trei treceri. Numrul final de treceri
trebuie decis n timpul realizrii testelor la amplasament. Nivelarea suprafeei stratului de
etanare trebuie s se fac n concordan cu specificaiile legislaiei romneti pentru
deeuri, cu o precizie de 2 cm la 4,0 m, cu ajutorul unui compresor cilindric.
Pentru realizarea stratului de etanare mineral trebuie s se ia n considerare sensibilitatea
materialului la condiiile meteo. Pozarea materialul necesit condiii optime de vreme, n
timpul lucrrilor de terasamente. Gradul de plasticitate a stratului inferior trebuie s fie
asigurat printr-o tehnologie configurat optim, printr-un program de lucru i msuri adecvate
privind protecia la intemperii.
7.4.4

Montarea geotextilului de separare

Pe stratul mineral se va aseza un geotextil de separare, pentru evitarea sufuziunii, n


conformitate cu
actele normative romneti privind depozitarea deeurilor, potrivit
urmtoarelor caracteristici pentru materialul geotextil:
Greutatea pe unitatea de
400 g/m2 (nominal)
suprafa:
Produs din PE sau PP neesut, fabricat din fibre obtinute
Material:
de la prima tragere, rezistente i care conine un inhibitor
UV din crbune activ
Rezisten static la
3 500 N
strpungere
Limit de rezisten la
m.d. 18 kN/m, c.m.d. 25 kN/m
ntindere
Alungire la efortul maxim de
m.d. 75%, c.m.d. 60%
ntindere
Grosime sub 2 kPa
4 mm
Tabel: Specificaii pentru geotextil

Suprapunerea longitudinal i transversal la montarea geotextilului nu trebuie s fie mai


mic de 0,50 m (fr sudur) sau de 0,30 m (cu sudur). n funcie de proprietile solului
stratului de cultivare care se vor cunooate abia dup fixarea geotextilui, Antreprenorul
trebuie s aleag materialul potrivit. nainte de montarea geotextilului, Antreprenorul trebuie
s calculeze sufuziunea pe baza distribuiei granulometrice a solului de cultivare. n urma
calculelor va rezulta porozitatea geotextilului ales.
7.4.5

Realizarea stratului de drenaj

Strat de drenaj constituit dintr-un drenaj geosintetic mat (sistem de filtrare drenaj stabil).
Acest lucru trebuie sa se faca in conformitate cu Normativul privind depozitarea deeurilor.
Cerinte pentru drenajul geosintetic:
o Grosime 7,5 mm (minim la sarcina maxima)
o

Greutate pe unitatea de suprafata

EuropeAid/123052/D/SER/RO

750 g/m2 (nomina)

40

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Debitul apei q (h/h), m.d.:


-la o sarcina de 20 kPa

i = 0,1 6,0 * 10 2 l/(m x s)

-la o sarcina de50 KPa

i= 0,1 5,0 * 10 2 l/(m x s)

Material:

Trei

straturi,

tridimensionale,filtru
de

de

stabilitate

si

inalta

rezistenta

la compresiune

de drenaj system format din


miez

monofilamente

extrudate o forma de unsa


si un ac-perforat non-tesut
pe deplin lipite pe ambele
fete
Material brut

Polipropilen

Forta statica

3,2 kN

Forta de intindere
Alungirea la max. tractiune rezistenta

m.d. 16,0/ c.m.d. 20,0 kN/m


m.d.-50%, c.m.d. 40%

Geotextil
Grosime
Greutate pe unitatea de suprafata
Caracteristicile deschiderii

1,5 mm (minim)
150 g/m2 (nominal)
0,13 mm

Permeabilitatea apei
VIH50-Index
DebitH50

1,1 x 10 1 m/s
110 l/sm2

Tabel: Specificaii pentru stratul de drenare geosintetic

Materialul geosintetic pentru scurgere va fi livrat, stocat si manipulat in concordanta cu


instructiunile fabricantului. Materialul va fi furnizat in ambalajul potrivit ca rulourile sa fie
protejate de lumina ultravioleta si vor fi tinute in ambalaj pana la utilizare. La livrarea in
EuropeAid/123052/D/SER/RO

41

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

santier rulourile vor fi descarcate in depozit folosind aparatura potrivita. Zona de depozitare
va fi rigida, curata si laminata pentru a evita deteriorarea stratului geosistetic de scurgere.
Rulourile vor fi suprapus depozitate in numar mai mic de cinci.
Constructia stratului de material geosistetic trebuie realizata dupa linia pantei. Suprapunerea
laterala trebuie sa aiba minim 10 cm. Covoarele trebuie imbinate termic. Imbinarile
transversale trebuie imbricate cu o grosime de minim 20 cm in concordanta cu duspozitiile
producatorului. Imbinarile transversale nu sunt indicate. Marginile suprapuse nu pot fi
schimbate. Pamantul nu trebuie sa se infiltreze sub lana acoperitoare. Scaparile sau zonele
defecte trebuie reparate corect.
Inlocuirea stratului geosintetic de scrugere nu va avea loc cat timp exista vant puternic. Dupa
instalarea stratului geosintetic de scurgere va fi cantarit dupa necesitate folosind saci de rafie
sau alte mijloace potrivite pentru a preveni perturbante cauzate de vant inaintea plasarii
stratului de scurgere a levigatului.
Nu se vor folosi echipamente sau unelte care pot deteriora stratul geosintetic de scurgere
prin manipulare, transport sau alte mijloace. Personalul care lucreaza cu materialul
geosintetic va purta incaltaminte adecvata, nu vor fuma si nu se va angaja la activitati care ar
putea deteriora materialul. Exceptie fac urgentele pentru siguranta lucrarilor, utilajele nu vor
circula peste materialul geosintetic.
Orice zona cu deteriorari va fi reparata prin plasarea unui petec de marime potrivita din
acelasi material asigurand o suprapunere de minim 500mm in toate directiile din zona
deteriorata. Petecul ca fi lipit prin incalzire.
7.4.6

Instalarea geotextilului permeabil si de separare

Peste stratul de drenaj se va monta un geotextil permeabil si de separare, pentru evitarea


fenomenului de sufuziune, n conformitate cu actele normative romneti privind depozitarea
deeurilor, care prevd urmtoarele caracteristici pentru materialul geotextil:
Greutatea pe unitatea de
400 g/m2 (nominal)
suprafa:
Produs din PE sau PP neesut, fabricat din fibre obtinute
Material:
de la prima tragere, rezistente i care conine un inhibitor
UV din crbune activ
Rezisten static la
3 500 N
strpungere
Limit de rezisten la
m.d. 18 kN/m, c.m.d. 25 kN/m
ntindere
Alungire la efortul maxim de
m.d. 75%, c.m.d. 60%
ntindere
Grosime sub 2 kPa
4 mm
Tabel: Specificaii pentru geotextil

Suprapunerea longitudinal i transversal la montarea geotextilului nu trebuie s fie mai


mic de 0,50 m (fr lipire) sau de 0,30 m (cu lipire). n funcie de proprietile solului
stratului de cultivare care se vor cunooate abia dup fixarea geotextilului, Antreprenorul
trebuie s aleag materialul potrivit. nainte de montarea geotextilului, Antreprenorul trebuie

EuropeAid/123052/D/SER/RO

42

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

s calculeze sufuziunea pe baza distribuiei granulometrice a solului de cultivare, din care va


rezulta porozitatea geotextilului ales.
7.4.7

Instalarea geotextilului dintre stratul mineral si materialul de umplutura

Intre stratul de etansare mineral si materialul de umplutura se va monta un geotextil de


protectie, n conformitate cu actele normative romneti privind depozitarea deeurilor, care
prevd urmtoarele caracteristici pentru materialul geotextil:
Greutatea pe unitatea de
400 g/m2 (nominal)
suprafa:
Produs din PE sau PP neesut, fabricat din fibre obtinute
Material:
de la prima tragere, rezistente i care conine un inhibitor
UV din crbune activ
Rezisten static la
3 500 N
strpungere
Limit de rezisten la
m.d. 18 kN/m, c.m.d. 25 kN/m
ntindere
Alungire la efortul maxim de
m.d. 75%, c.m.d. 60%
ntindere
Grosime sub 2 kPa
4 mm
Tabel: Specificaii pentru geotextil

Suprapunerea longitudinal i transversal la montarea geotextilului nu trebuie s fie


mai mic de 0,50 m (fr lipire) sau de 0,30 m (cu lipire). n funcie de proprietile
solului stratului de cultivare care se vor cunooate abia dup fixarea geotextilului,
Antreprenorul trebuie s aleag materialul potrivit. nainte de montarea geotextilului,
Antreprenorul trebuie s calculeze sufuziunea pe baza distribuiei granulometrice a
solului de cultivare, din care va rezulta porozitatea geotextilului ales.
7.4.8

Asternerea stratului de cultivare si a pamantului vegetal

Stratul superior al sistemului de etanare este stratul de cultivare, alctuit din sol fertil de
0,85 m i un strat de 0,15 m de pmnt vegetal. Stratul de cultivare trebuie pozat n straturi,
fr compactare. Antreprenorul va stabili trasee pentru transportul intern al materialelor la
locul de punere n oper, care vor fi reafnate ulterior. Suprafaa depozitului acoperit va fi
semnat cu iarb, pentru protecia mpotriva eroziunii. Materialul stratului pentru cultivare
trebuie s ntruneasc urmtoarele cerine:
CARACTERISTICI FIZICE
Granulometrie
Sol fin
TIP
Dimensiune Materiale Argil
Nisip
maxim
grosiere
Sol fertil
0% > 2 cm
< 15%
< 25%
< 70%
Pmnt vegetal 0% > 5 cm
< 15%
< 35%
< 70%
CARACTERISTICI CHIMICE
Sol fin
TIP
N
P (ppm)
K (ppm)
Materiale
pH
organice
Sol fertil
> 6%
6 7,5 >0,32 % > 35
> 240
Pmnt vegetal > 3,5%
>6
> 0,2 % > 25
> 180
Tabel: Specificaii pentru solul vegetal

EuropeAid/123052/D/SER/RO

43

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.4.9

Construirea prismului de drenare

Umplutura din material grosier (sistemul pentru drenare) se va instala la baza depozitului pe
berme i pe ramp, funcionnd ca o legtur hidraulic. Filtrul geotextil se va fixa dup
fixarea geotextilului pentru protecie. Apa se scurge din stratul de drenare prin sistemul de
drenare, i scurgerea hipodermic a stratului pentru cultivare va fi deversat n anul pentru
drenarea apei de suprafa, localizat la baza pantei. Materialul sistemului de drenare trebuie
s aib urmtoarele caracteristici:
Pietri
Coninut de carbonat de calciu solubil
Coninut de substane organice
Supradimensiune
Fin

45 63 mm
< 10% (mas)
< 5% (mas)
15% (mas)
10% (mas)

ntre sistemul de drenare i stratul de cultivare se va monta un filtru geotextil, care s asigure
o acoperire adecvat pentru a evita migraia particulelor fine din stratul pentru cultivare n
materialul grosier (pietri). Acest filtru trebuie s ndeplineasc cerine similare cu cele pentru
filtrul geotextil montat deasupra stratului de drenare.

7.4.10 Instalarea geotextilului dintre prismul de drenaj i stratul de cultivare


ntre sistemul de drenare i stratul de cultivare se va monta un geotextil permeabil, pentru
evitarea fenomenului de sufuziune, n conformitate cu actele normative romneti privind
depozitarea deeurilor, care prevd urmtoarele caracteristici pentru materialul geotextil:
Greutatea pe unitatea de
400 g/m2 (nominal)
suprafa:
Produs din PE sau PP neesut, fabricat din fibre
Material:
rezistente i care conine un inhibitor UV din crbune activ
Rezisten static la
3 500 N
strpungere
Limit de rezisten la
m.d. 18 kN/m, c.m.d. 25 kN/m
ntindere
Alungire la efortul maxim de
m.d. 75%, c.m.d. 60%
ntindere
Grosime sub 2 kPa
4 mm
Tabel: Specificaii pentru geotextil

Suprapunerea longitudinal i transversal la montarea geotextilului trebuie s fie de minim


0,50 m (fr lipire) sau de minim 0,30 m (cu lipire).

7.3
7.5.1

Elemente de drenare
Materiale pentru drenare

EuropeAid/123052/D/SER/RO

44

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Materialul pentru drenare va fi pietri de ru sortat, fr coninut de argil sau lut. Coninutul
de substane organice va fi sub 5%. Nu se vor folosi piatr concasat sau piatr spart.
Coeficientul de permeabilitate a materialelor de drenare va fi minim 10-3 m/s.
Distribuia granulometric este prezentat mai jos:
Dimensiunea
(mm)

sitei Cantitatea
de
particule (%) trecut
prin sit

64

100

45

95 -100

20

30 100

16

20 55

0 25

05

Dimensiunea maxim a granulelor este de 60 mm. Coeficientul de uniformitate va fi


U = d60 / d10 2.5.
7.5.2

Material de filtrare din jurul conductelor de drenare

Acest material va fi pietri 16 mm/32 mm, cu o granulometrie maxim de 60 mm.


7.5.3

Execuia lucrrilor

Antreprenorul va elabora un plan pentru execuia lucrrilor, care va fi aprobat de Inginer,


nainte de a ncepe montarea oricrui element de drenare. Planul va descrie echipamentele
i metodologia pe care Antreprenorul intenioneaz s le foloseasc.
Odat instalate materialele de drenare, se pot face spturi numai manual, ca de exemplu
spturi pentru pozarea conductelor sau a materialului filtrant de drenare din jurul acestora.
Toate anurile spate vor fi inspectate vizual i aprobate de Inginer, nainte de pozarea
conductelor. Instalarea materialului filtrant din jurul conductelor trebuie s asigure
dimensiunile proiectate pentru materialul filtrant.
Antreprenorul va raporta Inginerului proprietile i rezultatele analizelor materialelor pe care
acesta intenioneaz s le foloseasc, pentru a fi aprobate de Inginer nainte de a se face
prima livrare ctre antier.
.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

45

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.4

Drumuri i alte zone pavate

7.6.1

Terasamente

7.6.1.1 Generaliti
Lucrrile de terasamente vor fi efectuate conform specificaiilor din prezentul volum i ultimei
versiuni a standardelor corespunztoare. Antreprenorul se va asigura, prin msurile
organizatorice i tehnice necesare, de conformarea strict cu specificaiile actuale.
Antreprenorul va fi obligat s execute toate testele suplimentare necesare, dac i se cere de
ctre Inginer, pentru a asigura conformitatea cu normativele i standardele specificate.
Dac se vor identifica diferene semnificative fa de aceste normative, Inginerul va avea
dreptul de a opri lucrrile pn cnd se iau msurile necesare i se elimin diferenele,
confirm solicitrii Inginerului.
Lucrrile de terasamente vor asigura capacitatea portant corespunztoare, durabilitatea,
stabilitatea i uurina n ntreinere i exploatare.
7.6.1.2 Condiii tehnice

Dimensiunea drumului i tolerane

Limea i cota platformei drumului vor fi n conformitate cu proiectul tehnic i prevederilor


STAS 2900 i STAS 10144/3. Limitele de toleran admise pentru dimensiunile drumului vor
fi dup cum urmeaz:
Limea platformei:
0,05 m, de la axul drumului
0,10 m, pentru limea total a drumului
Cota suprafeei:
0,05 m, de la cota din proiect

Evaluarea materialelor i a terenului:

Nivelul terenului de fundare i materialele pe care Antreprenorul intenioneaz s le


foloseasc la terasamente vor fi testate corespunztor din punct de vedere geologic,
geotehnic i hidrologic, n conformitate cu prevederile normativelor STAS 1242/1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 i 9, i STAS 1709.

Analize de laborator

Pentru a asigura caracteristicile fizico-mecanice adecvate ale materialelor pentru lucrrile de


terasamente, trebuie efectuate urmtoarele determinri de laborator:
-

sortarea materialului, n conformitate cu STAS 1913 i coeficientul de uniformitate


conform STAS 1243 i urmtoarea formul de calcul: Un = d60/d10.
limita de plasticitate, conform STAS 1913/4;
comportamentul la nghe/dezghe, conform STAS 1709;
dilatare, conform STAS 1913/2;
coninutul de substane solide solubile, conform STAS 7107/3;
coninutul de substane organice, conform STAS 7107/1;

EuropeAid/123052/D/SER/RO

46

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

coeficientul de elasticitate i compresibilitate a solului de fundare, conform STAS 8942/3


i 8942/1;
comportamentul la compactare, privind determinarea densitii Proctor standard, conform
STAS 1913/13 i continutul de umiditate din curba Proctor.
Materiale pentru terasamente

Tipul i caracteristicile materialelor pentru lucrrile de terasamente, determinate aa cum se


prevede n STAS 1243, vor fi conform tabelelor 1a i 1b din STAS 2914-84. Acolo unde
materialele astfel clasificate au caracteristici slabe de calitate, vor fi investigate
comportamentul la nghe/dezghe i influena condiiilor hidrologice i se vor lua msurile
specificate n STAS 1709.
Nu se vor folosi la umplere materialele cu o consisten slab, cele care conin turb,
incluziuni, fraciuni semnificative de material fin, bulgri sau cele cu un coninut solubil de
substane solide mai mare de 5%, sau care conin materiale n descompunere.
La lucrrile n debleu sau la nivelul terenului natural, oriunde exist soluri cu textur
argiloas, clasificate 4e i 4f, conform STAS 1243, de calitate slab sau foarte slab
(conform STAS 2941-84), solul va fi ndeprtat i nlocuit cu material de calitate
corespunztoare sau va fi stabilizat prin compactare mecanic i/sau prin folosirea liantului
corespunztor (ciment, etc). Aceasta se va face la adncimi de minimum 20 cm, n cazul
solurilor de calitate slab sau 50 cm n cazul celor de calitate foarte slab, sau, n acest ultim
caz, dac materialul are o densitate mai mic decat 1,5 g/cm3. nlocuirea sau stabilizarea
materialului trebuie fcut pe toat limea drumului iar adncimile menionate anterior
trebuie msurate de la stratul inferior al drumului.
Pentru solurile argiloase tip 4d, se recomand msuri similare la adncimi de 15 cm. Apa
folosit la umezire i compactare, la lucrrile de umplere trebuie sa fie curat i fr materii
organice n suspensie. Stratul de pmnt vegetal care acoper lucrrile de terasamente, i
este pentru sdirea ierbii i a copacilor, va fi selectat materialel locale disponibile i n funcie
de vegetaia prevzut.

Stabilitatea lucrrilor de terasamente

va fi asigurat prin:
- gradul corect de compactare, D;
- schimbarea pantei transversale de umplere, (n funcie de nlimea i natura
materialelor folosite);
- msuri de protecie, conform STAS 10796/1 i STAS 10796/2, 3 sau normative
tehnice suplimentare, capacitate portant i stabilitate corespunztoare sau
materialul de fundare.
Gradul de compactare D este exprimat ca procent din densitatea maxim determinat prin
analizele de laborator Proctor, conform STAS 1913/13. Poate fi exprimat i prin greutatea
specific, legat de densitate prin urmtoarea formul de calcul:
d = 9,807 d

[kN/m3]

Terasamentele executate pentru fundaia drumului vor fi compactate la gradul de densitate


Proctor standard, prezentat n tabelul 2 al STAS 2914-84. Limita de toleran admis pentru

EuropeAid/123052/D/SER/RO

47

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

gradul de compactare va fi de 4% i va fi acceptat doar dac aceste abateri apar n mai


puin din 10% din locurile de testare.
Alegerea echipamentelor pentru lucrrile de terasamente, a grosimii stratului i a numrului
necesar de treceri ale mainii de compactare pentru obtinerea gradului de compactare dorit,
asa cum este specificat n tabelul 2 al STAS 2914-84, vor fi n cele din urm stabilite prin
teste in situ, cu respectarea regulamentelor referitoare la lucrrile de terasamente.
Panta transversal de umplere trebuie s fie de 3H:2V pn la nlimea maxim stabilit n
tabelul 3 din STAS 2914-84, cnd terenul de fundare are capacitatea portant
corespunztoare. Umplerea cu teren de fundare cu o capacitate portant redus se va face
pentru valori ale pantei transversale de 3H:2V pn la nlimea maxim stabilit n tabelul 4
din STAS 2914-84, n funcie de caracteristicele fizico-mecanice ale materialelor existente.
Panta transversal a lucrrilor n debleu pn la o adncime de 12 m va fi indicat n tabelul
5 din STAS 2914-84, n funcie de natura materialelor.

anturi i rigole:

Toate tronsoanele de drum pe care trebuie executate lucrri n debleu vor fi prevzute cu
anuri i rigole pentru colectarea i evacuarea apei, n conformitate cu prevederile STAS
2916 i 10792/2. anurile se vor executa conform proiectului, respectnd seciunea
transversal, cotele de la baz i distanele de la axul drumului specificate. anurile vor fi
executate n paralel cu partea inferioar a terasamentelor. Suprafaa interioar a anurilor
trebuie s fie neted, fr obstrucii. Dac se identific colmatri, acestea trebuie eliminate.
La terminarea lucrrilor, nainte de eliberarea certificatului de receptie preliminar, anurile
trebuie bine curate, cu ndeprtarea oricrui corp strin.
7.6.1.3 Execuia lucrrilor

Pichetarea

nainte de nceperea lucrrilor vor fi pichetate i marcate clar pe amplasamentele drumurilor


de pe antier urmtoarele:
- nlimea de umplere i adncimea de debleu n axa drumului
- intersecia dintre suprafaa de umplere sau debleu i suprafata terenului natural.
- panta transversal a lucrrilor.
Antreprenorul este responsabil pentru meninerea i nlocuirea marcajelor.
Se vor marca i instalaiile subterane sau aeriene, electrice, de telecomunicatii sau altele,
existente n zona lucrrilor de drumuri, pentru a le proteja i devia n mod adecvat.

Lucrri preliminare

nainte de nceperea lucrrilor de terasamente, trebuie realizate urmtoarele.


- Defriarea suprafeei.
- ndeprtarea ierbii, frunzelor, crengilor i buruienilor;
- Scoaterea i depozitarea corespunztoare a stratului de pmnt vegetal;
- ndeprtarea apei de pe zona drumului.
Acestea vor cuprinde toat zona domeniului public.

Realizarea operaiunilor de umplere:

EuropeAid/123052/D/SER/RO

48

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Nu se vor desfura lucrri n condiii de ploaie sau ninsoare. Umplerea se va face n straturi
succesive, fiecare strat cuprinznd toat limea platformei, i acolo unde este posibil, toat
lungimea. Panta transversal de la suprafaa fiecrui strat trebuie s fie suficient pentru a
asigura evacuarea imediat a apei meteorice. Aceasta trebuie s fie de cel puin 5%.
Atunci cnd panta transversala natural a terenului este mai mare de 1:5, trebuie spate
terase longitudinale sau berme. Acestea vor avea 1m lime i o pant de 2%.Lucrrile de
terasamente se vor ntrerupe pe vreme rece i se vor interzice lucrrile de umplere cnd
materialul este ngheat. La temperaturi sub 5 C vor fi pemise lucrri doar dac se vor lua
msuri speciale, prevazute n regulamentele specifice.
Atunci cnd un strat are coninut mare de ap sau e de natur coeziv, nu se va permite
adugarea unui nou strat deasupra acestuia, dect dac au fost luate msuri de reducere a
umiditatii i s-a asigurat compatibilitatea. Solurile necoezive se pot poza doar n straturile de
suprafa, n cazul lucrrilor de umplere, pe toat lungimea straturilor. Nu se va folosi acest
tip de material la partea interioar a umpluturii pentru a se evita infiltrarea cu ape meteorice.
Toate lucrrile de umplere trebuie realizate la gradul de densitate standard Proctor conform
prevederilor din STAS 2914-84.

Realizarea debleurilor:

Prima faz a lucrrilor n debleu trebuie s ating nivelul acostamentului. n platforma astfel
creat se vor lua msurile necesare de colectare i evacuare a apei. Restul spturilor se
vor executa pe tronsoane de drum limitate i imediat dupa pozarea stratului de fundare din
balast, lundu-se msurile necesare pentru a se evita acumularea apei n suprafata
excavat.
Protecia zonei excavate trebuie fcut conform STAS 2916.

Finisarea platformei:

Straturile de la suprafa ale platformei trebuie compactate, nivelate i completate conform


cotelor din proiect, n special n ce privete profilurile transversale i longitudinale, pantele
longitudinale i limea drumului.
Dac realizarea stratului inferior, de suport al bazei nu ncepe imediat dup finalizarea
lucrrilor de terasamente, suprafaa acestora trebuie nivelat conform desenelor proiectului,
iar panta transversal trebuie s fie cel puin la 5%, ctre marginea drumului, de ambele
pri. Antreprenorul va cere n timp util Inginerului instruciuni cu privire la finisarea adoptat.
Aceste instruciuni vor fi consemnate, iar documentul arhivat pe antier.

Acoperirea cu strat de pmnt vegetal

Toate suprafeele modificate vor fi acoperite cu pmnt vegetal. Acesta nu va conine iarb,
pietri sau alte corpuri strine, i va fi umezit nainte de a fi mprtiat. Dup nsmnare,
solul va fi compactat cu grij. Toate lucrrile cu stratul de pmnt vegetal vor fi ntrerupte pe
timp de ploaie.
7.6.1.4 Norme de control al calitii
n timpul execuiei lucrrilor de terasamente trebuie verificate urmtoarele:

EuropeAid/123052/D/SER/RO

49

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Locaia axului drumului i limitele zonei drumului, asa cum este indicat n proiect;
Calitatea materialului folosit la umplere, cu ajutorul analizelor de laborator relevante;
Grosimea straturilor realizate, n funcie de caracteristicile mainii folosite pentru
compactare;
Profilurile transversale i longitudinale obinute, comparate cu cele indicate n proiect.

Se vor testa grosimea stratului, umiditatea i nivelul de compactare pentru fiecare nivel
individual, n cel puin trei puncte uniform distribuite pentru fiecare 2.000 m2 strat realizat.
Gradul de compactare se va determina prin prelevarea unei probe din stratul compactat i
compararea densitii acesteia cu densitatea maxim determinat prin testul standard
Proctor, conform STAS 1913/13-83. Se pot folosi i alte metode similare, ca i cele geofizice
- STAS 1242/7, STAS 1242/8, STAS 1242/9 i de duritate - STAS 1242/6. Proba se va
preleva prin forare la o adncime de 30 cm. Distana dintre punctele de testare trebuie s fie
de maxim 250 m. Vor fi trei puncte de testare la fiecare 250 metri lungime drum - pe axul
drumului, pe partea stng a drumului i pe partea dreapt, n seciuni transversale diferite.
Se vor stabili puncte suplimentare pentru testare n zonele cu nivelare slab sau n zonele de
drum pe unde au trecut, n timpul lucrrilor, maini cu gabarit mare.
7.6.1.5 Recepia lucrrilor
Etapele pentru recepia i controlul lucrrilor sunt urmtoarele:
- Pichetarea
- Defriarea i colectarea stratului de pmnt vegetal
- Compactarea terenului de fundare
o Pentru lucrrile de umplere, pentru fiecare metru umplut n nlime.
o Pentru lucrrile de debleu, dup atingerea cotei finale de debleu.
Toate nregistrrile scrise vor fi trimise personalului de control i comisiei de recepie la
terminarea lucrrilor. La finalizarea lucrrilor se va elibera un document scris de accept
provizoriu.
7.6.2

Strat de fundare din balast

7.6.2.1 Generaliti
Capitolul de fa se refer la condiiile pentru execuia i recepia stratului de baz. Acesta
cuprinde att condiiile de lucru ct i materialele folosite n acest scop. Pozarea stratului de
baz se va face ntr-un singur strat, de grosime conform celei specificate n plane, prin
proiect. Grosimea variaz, conform STAS 6400-84, ntre15 i 30 cm. Antreprenorul va lua
msurile necesare tehnice i organizatorice pentru a se conforma n ntregime acestor
specificaii.
Antreprenorul va efectua, n laboratoarele proprii sau n colaborare cu un laborator autorizat,
toate analizele necesare necesitate de aplicarea prezentelor specificaii. Antreprenorul, la
cererea Inginerului, va face toate testele suplimentare necesare, pentru a asigura execuia
corect a lucrrilor conform caietului de sarcini/specificaiilor. n cazul n care apar abateri de
la specificaiile prezente, Inginerul are dreptul s opreasc lucrrile pn la luarea msurilor
de corecie necesare.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

50

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.6.2.2 Materiale pentru stratul de fundare


7.6.2.2.1

Agregate naturale

Materialele pentru realizarea acestor straturi trebuie s aib dimensiunea de maxim 71 mm.
Se vor folosi doar materiale cu stabilitate adecvat, nealterate de aer, ap sau nghe i fr
impuriti (turb, substane organice etc.). Sub nici o forma nu se va folosi refuz de ciur
pentru straturile suport ce alcatuiesc drumurile / platformele.
Materialele folosite vor fi n conforme condiiilor specificate n tabelul urmtor:
Caracteristici
Dimensiuni
Coninut fracii granulometrice
Max: sub 0, 02 mm
sub 0, 2 mm
0 8 mm
31,5 71 mm
Sortare
Coeficient de uniformitate
(Un) min
Echivalent nisip (min)
Test Los Angeles Rattler

Material
Balast
0 71

Balast optimal
0 71

max 0,3
18
25 - 70
Conform fig 2
SR 622:2002

3
4 10
35 - 50
Conform fig 2
SR 622:2002

15
30
30

STAS conform
metodei de verificare

191 3/5-85
4606-80
4606-80
730-89

30
30

730-89
730-89

Balastul optimal poate fi obinut prin amestecarea urmtoarelor sorturi: 0-7, 7-16, 16-31(40),
31(40)-71, conform specificaiilor din fig 2, SR 662:2002. Granulometria pentru balastul
optimal este indicat n tabelul precedent. Agregatul se va obine i depozita astfel ca s
asigure omogenitatea i condiiile de calitate necesare. Se va depozita pe antier doar din
momentul n care s-a asigurat conformitatea cu specificaiile i condiiile de calitate, prin
analize de laborator.
Laboratorul Antreprenorului va asigura calitatea materialului astfel:
prin prezentarea unui dosar cu toate certificatele de calitate i declaraiile de conformitate ale
furnizorului de materiale;
prin prezentarea registrelor cu rezultatele i descrierea determinrilor de laborator.
Depozitul pentru agregate de pe antier trebuie dimensionat conform cantitilor folosite i
standardelor de lucru.
Dac se folosesc agregate din surse diferite, depozitarea acestora trebuie facut astfel nct
s se evite amestecarea tipurilor diferite de pietri. n cazul n care verificrile de calitate
indic neconcordane cu cerinele din tabelul 1, se va asigura material suplimentar, cu
granulometria respectiv, n cantitile necesare.
7.6.2.2.2

Apa

Apa folosita la compactare poate fi din reeaua de alimentare cu ap sau din alt surs, caz
n care aceasta trebuie s fie curat i s nu conin impuriti.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

51

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.6.2.2.3

Controlul calitii

Antreprenorul va efectua, pe propria cheltuial, analizele de control al calitii, asa cum se


prezinta n tabelul urmator:
Metoda de verificare
Analiza datelor incluse n
certificatul de calitate sau
declaraia de conformitate
Distribuie granulometric

La nceput

Metoda folosit

O dat pentru
fiecare lot
O dat pentru
fiecare lot din
fiecare surs

4606-80
O dat pentru fiecare
surs i nc o dat
dac se observ
schimbri n condiiile
meteorologice

Coninuturi umiditate

Testul Los Angeles Rattler

Pe antier

O dat pentru
fiecare lot din
fiecare sursa

4606-80

4606-80

7.6.2.3 Caracteristici de compactare


7.6.2.3.1

Nivelul optim de compactare

Va fi stabilit prin testul Proctor de densitate modificat, conform STAS 1913/13-83 i fcut de
un laborator autorizat.
7.6.2.3.2

Nivelul de compactare efectiv

Se va stabili pe antier, determinndu-se greutatea specific a materialului i umiditatea


efectiv de compactare. Straturile naturale de fundare vor fi compactate la cotele specificate
n continuare.
7.6.2.4 Realizarea pe antier
7.6.2.4.1

Msuri preliminare

Execuia straturilor de fundare va ncepe imediat dup recepia pe antier a lucrrilor,


conform cu specificaiile corespunztoare. Toate utilajele necesare trebuie s fie verificate i
pregtite nainte de nceperea lucrrilor.
Toate lucrrile de drenare importante i lucrrile care urmeaz s se desfoare sub nivelul
stratului natural de fundare vor fi efectuate nainte de nceperea pozrii acestuia din urm.
Pentru drenare, apa care se scurge din stratul de fundare va fi la 15 cm deasupra nivelului
anului, sau, n cazul lucrrilor de umplere, la 15 cm deasupra terenului natural. Dac se
folosesc materiale din surse diferite, se vor lua msuri pentru a nu le amesteca, iar
tronsoanele de drum n care se folosesc vor fi delimitate clar i consemnate n documentul
corespunztor.
7.6.2.4.2

Teste

EuropeAid/123052/D/SER/RO

52

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

nainte de demararea lucrrilor, Antreprenorul va efectua urmtoarele teste. Se va executa o


seciune de testare pentru pozarea straturilor naturale de fundare, de 30 m lungime i 3,5 m
lime, cu scopul de a determina condiiile de execuie, componentele i mijloacele care
urmeaz a fi folosite pentru obinerea gradului de compactare necesar. De asemenea, se va
stabili care sunt utilajele ce vor fi folosite pentru obinerea grosimii stratului i finisarea
corect a suprafetei, aa cum este prevzut n proiect.
La compactarea seciunii testate va fi prezent un reprezentant al Beneficiarului / Inginerului.
Se vor efectua testele necesare, asupra crora s-a convenit reciproc, de ctre un laborator
autorizat, pentru a controla gradul de compactare. n cazul n care nu se poate obine gradul
specificat, Antreprenorul va efectua alte teste pentru a determina grosimea noului strat i
utilajul de compactare ce trebuie folosit. Aceste teste suplimentare permit stabilirea
parametrilor de compactare:
Grosimea maxim a straturilor;
Condiiile de compactare (pentru a verifica eficiena utilajului de compactare i
intensitatea compactrii).
Intensitatea compactrii se obine ca i coeficient ntre volumul materialului (Q) i suprafata
acoperit (S), ambele n funcie de unitatea de timp folosit.
n cazul n care se folosesc utilaje n tandem, trebuie nsumat suprafaa acoperit de
ambele utilaje. Partea din seciune testat, cu cele mai bune rezultate va fi folosit drept
referi pentru restul lucrrilor. Gradul de compactare realizat va fi consemnat n scris i
folosit pentru testarea calitiii tuturor lucrrilor urmtoare.
7.6.2.4.3 Realizarea stratului de fundare
Dup ce s-a facut recepia lucrrilor de terasamente, se va poza stratul de fundare i se va
nivela. Aceasta se va face ntr-un strat sau n mai multe straturi, n funcie de grosimea
stabilit testarea seciunii . mprtierea i nivelarea se vor face la limea i panta
transversal specificate n proiect.
Cantitatea de ap necesar obinerii umiditii pentru compactare se va stabili prin analize de
laborator, inndu-se seama de umiditatea materialului. Udarea trebuie facut uniform, astfel
nct s nu apar local excese de ap, n niciun punct. Compactarea se va face asa cum s-a
stabilit la testarea seciunii, n funcie de parametrii utilajului, tehnologia de compactare i
intensitatea compactrii. Pe acele tronsoane de drum n care pozarea stratului nu se face
ntr-o singur operaiune pe ntreaga lime a drumului, se vor realiza ulterior poriuni de
acostamente dure, astfel nct acestea s poat nchide complet i permanent tronsonul
interior, asigurnd msurile corecte pentru drenaj, asa cum s-a artat anterior. Denivelrile
descoperite n timpul sau dup procesul de compactare vor fi corectate prin adugarea de
material suplimentar i tasarea acestuia. Dac diferena este mai mare de 4 cm, atunci va
trebui corectat, nivelat i compactat n ntregime. Se interzice complet pozarea stratului cu
material ngheat. La fel i n cazul suprafeei pe care se aplic stratul de fundare, care
trebuie curat de zapad i ghea.
7.6.2.4.4

Controlul calitii

Se va face conform tabelului de mai jos.


Procesul de verificare
Frecvena
Densitatea Proctor Modificata
-

EuropeAid/123052/D/SER/RO

Metoda folosit
1913/13-83

53

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Coninutul de umiditate la
compactare
Grosimea stratului de compactare
Verificarea intensitii de
compactare (Q/S)
Nivelul de compactare prin
determinarea densitii uscate
Capacitatea portant a straturilor
superioare

Trei puncte de testare pentru


fiecare 2.000 mp.
Trei puncte de testare pentru
suprafae < 2.000 mp.
Cinci puncte de testare pentru
suprafae > 2.000 mp
Zilnic
Trei puncte de testare pentru
fiecare 2.000 mp
Dou puncte, pe acelai profil
transversal, separate 10 cm, pe
fiecare din benzi

4606-80
1913/15-75
CD 31-2002

Capacitatea portant se determin prin folosirea unui flexometru, conform prevederilor CD


31-2002.
Antreprenorul va obine nregistrrile de laborator privind urmtoarele caracteristici, care
demonstreaz calitatea substratului:
- Granulometria materialelor folosite
- Caracteristici optime de compactare, din densitatea modificat Proctor (umiditate optim,
densitate uscat maxim);
- Caracteristici efective ale straturilor realizate (umiditate, densitate, capacitate portant).
7.6.2.5 Condiii tehince i metode de verificare
7.6.2.5.1

Elemente de geometrie

Grosimea stratului este precizat n proiect. Tolerana trebuie s fie 20 mm. Ea va fi


verificat cu o rigl metalic gradat care se introduce n strat la fiecare 200 m2. Grosimea
stratului va fi valoarea medie dintre msuratorile fiecrei seciuni de drum recepionate.
Limea stratului de baz este precizat n proiect. Tolerana trebuie s fie 5 mm. Aceasta
va fi masurat o dat pentru fiecare profil transversal din planele proiectului. Panta
transversal i cea longitudinal sunt indicate n proiect. Tolerana la nivelul suprafeei
trebuie s fie de 10 mm.
7.6.2.5.2

Condiii de compactare

Gradul de compactare va fi 98% din densitatea Proctor modificat. Capacitatea portant va fi


considerat corect dac valorile obinute se ncadreaz n 250 1/100 mm din valorile
admise.
7.6.2.5.3

Condiiile nivelrii suprafeei

Conditiile de nivelare vor fi verificate cu ajutorul unei rigle de trei metri, dup cum urmeaz:
- n profil longitudinal, se vor face msurtori pe axul fiecrei benzi, iar tolerana va fi 20
mm.;
- n profil transversal, msuratorile se vor face n fiecare proiecie a profilului transversal iar
tolerana va fi de 20 mm. Dac apar deviaii mai mari, suprafaa substratului trebuie
corectat adecvat.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

54

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.6.2.5.4

Recepia lucrrilor de realizare a stratului de fundare

n fiecare etap, recepia lucrrilor trebuie s se fac n urma verificrilor de mai jos:
Procesul tehnologic aplicat, limea, grosimea, panta transversal, finisarea suprafeei,
calitatea materialelor folosite, a execuiei, capacitatea portant a suprafeei.
Acurateea cantitilor nregistrate i a nregistrrilor de laborator.
Se va prezenta un proces verbal de recepie, n conformitate cu reglementrile relevante n
vigoare. Aceasta poate eventual presupune luarea unor msuri de corectare. Aezarea
stratului de baz nu se va face pn cnd nu se vor finaliza aceste msuri masuri corective,
si cu acordul prealabil al Inginerului. Recepia preliminar a lucrrilor se va face la finalizarea
acestora, conform normelor din domeniu.
Comisia de recepie va examina lucrrile, comparndu-le cu documentele tehnice i
documentele de control i de asemenea cu rapoartele de recepie scrise pentru etapele
precedente ale lucrrilor. Comisia poate testa grosimea substratului printr-o selecie
aleatoare a dou puncte pe kilometru sau n acele puncte n care s-au testat stratul natural
de fundare i stratul de uzur. Recepia final poate fi fcut mpreun cu recepia stratului
natural de fundare i a celui de uzur, imediat dup expirarea perioadei de garanie, n
conformitate cu regulamentele corespunztoare.
7.6.2.6 Normative romneti importante
SR 4032/1-2002
Lucrri de drumuri. Terminologie
STAS 6400-84Lucrri de drumuri. Straturi de baz i substraturi. Condiii tehnice de
calitate.
SR 622-2002
Lucrri de drumuri. Agregate din balast natural pentru lucrri de
drumuri. Condiii tehnice de calitate.
CD 31-2002
Instruciuni tehnice pentru determinri cu flexometru i determinarea
deflectometrica a capacitii portante pentru drumuri cu strat de uzur
flexibil
C 56-2002
Normativ pentru verificarea execuiei lucrrilor de construcii i
instalaii aferente
HGR 273/1994
Regulament de recepie a lucrrilor de constructii i instalaii aferente.

7.6.3 Realizarea mbrcminilor asfaltice


7.6.3.1 Generalitati
Se vor realiza mbrcmini asfaltice de urmtoarele tipuri:
Strat de uzur (beton asfaltic):
o beton asfalt 0/11 S (AC 11 D S)
o liant polimeric tip 25/55-55 (anterior PmB 45)
o grosime de 4 cm
emulsie bituminoas:
o emulsie holoedric din liant bituminos (emulsie bituminoas modificat), de
exemplu C 60 BP 1-5 aproximativ 350 g/m, ca liant ntre stratul de fundare
din asfalt i stratul de suprafa din asfalt.
Strat de baz (strat de baz din asfalt):

EuropeAid/123052/D/SER/RO

55

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

o
o
o

fundaie drum din asfalt 0/32 (AC 32 TS)


liant tip 50/70
grosime 14 cm.

7.6.3.2 Straturi de uzura


Reglementri importante se regsesc n SR 174-1:2002 i SR174-2:1997. Grosimea stratului
a fost stabilit prin calcul, conform 1339/79. Materialele pentru pregtirea amestecului vor fi:
Agregate, Conform SR 662 i SR 667.
Material de umplere, asa cum se precizeaz n STAS 539.
Bitum, conform SR174/1:2002 i SR754:1999 i Normativul AND 537-1998.
Se va folosi bitum 60/80, pentru regiunile cu clim cald. Condiiile tehnice vor fi conforme cu
Ordinul 497 al Ministerului Transporturilor. Aderena bitumului se va determina conform
STAS 10969/3-83 i va fi de cel puin 80%. Necesitatea folosirii aditivilor de bitum se va
stabili ntr-un studiu preliminar relevant referitor la natura agregatelor i calitatea bitumului.
Compoziia i condiiile tehnice ale agregatelor pentru pregtirea amestecului de asfalt vor fi
conform SR174-1:2002 pentru BAR16 i BAD25.
7.6.3.2.1 Pregtirea i punerea n oper a mixturilor asfaltice
Staia de asfalt trebuie s asigure capacitatea de ndeplinire a condiiilor prezentate n aceste
specificaii pentru amestecurile de asfalt. Producia acestora trebuie s fie automat i s
asigure msuri de control pentru dozaj, granulometria agregatelor, dozajul bitumului i
materialul de umplere. Capacitatea minim a staiei de asfalt trebuie s fie de 45 de tone pe
or. Capacitatea de depozitare a bitumului trebuie s acopere consumul zilnic. Mijloacele de
depozitare trebuie s aib posibilitate de nclzire la temperatura necesar, evitnd orice
exces de caldur. Temperatura bitumului va garanta condiiile de dozare. Capacitatea de
depozitare a agregatelor va fi acoperi puin o treime din nevoile totale. Depozitarea se va
face dup dimensiuni, va fi marcat adecvat, n depozite cu perei despritori, pentru a evita
amestecarea i contaminarea.
Materialele de amestec trebuie stocate ntr-un mod care s permit dozarea corect, n
limitele indicate n urmatorul tabel. Capacitatea de depozitare trebuie s fie egal cu
producia medie zilnic.
Parametru
Dozare bitum
Dozare agregate
> 3,15 mm
0,63 3,15 mm
0,2 0,63 mm
0,09 0,2 mm
<0,09 mm

Toleran
0,3%
5%
4%
3%
2%
1,5%

Staia de asfalt trebuie s asigure dozarea agregatelor n proporii adecvate. Trebuie s


permit dozarea gravimetric sau volumetric a bitumului. Temperatura va fi de la 165C la
175C pentru D60/80, evitndu-se excesul de cldur sau renclzirea. Staia va fi echipat
cu dispozitive de amestecare care vor asigura uniformitatea i omogenitatea produsului.
Timpul de amestecare va fi stabilit n funcie de tipul de amestec. Temperatura de

EuropeAid/123052/D/SER/RO

56

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

amestecare trebuie s fie de la 160C la 180C, depinznd de durata de transport i punere


n oper necesar.
Controlul calitii amestecului se va face conform SR 174/2:1997. Reprezentantul
Beneficiarului va da aprobarea de punere n oper o dat ce a fost asigurat c s-au ndeplinit
caracteristicile i tolerane necesare. Mixturile asfaltice din staie vor fi testate dup cum
urmeaz:

Etapa

Operaiunea
testat

Analiza

Compoziia

Prelucrarea

Ajustarea utilajului
inclusiv a etapei de
amestecare
Puritate
Continuul de bitum
Granulaie
Temperatura
agregatelor,
bitumului i
amestecului din
mixer
Stabilitate la 60C
Fluiditate
Densitate
Absorbia apei

Frecvena

X
X
X

Pentru fiecare tip de


mixtur
nainte de nceperea
produciei pentru fiecare
tip de mixtur
Zilnic
Zilnic
Zilnic

Permanent

X
X
X
X

O cantitate de 20 kg
pentru testare la fiecare
200 pn la 400 t de
amestec

A teste informative preliminare


B - teste de control a calitii
C - teste la recepie

Regimul de temperatur al procesului de amestecare va fi dup cum urmeaz.


Temperatura agregatelor la intrarea n mixer 170-190C.
Temperatura bitumului la intrarea n mixer 155-165C.
Temperatura amestecului la ieirea din mixer 165-175C.
Nu se va pune n oper o mixtur dac stratul de la baz nu este terminat. ntre dou straturi
se vor folosi emusiile de bitum cu ntrire rapid, ntre 0,3 i 0,5 kg de bitum pe m2. Trebuie
lsat s se ntreasc complet nainte s se nceap punerea urmtoarelor straturi.
Punerea n oper se va face cu echipamente corespunztoare pentru a asigura distribuia
corespunztoare i a se evita segregarea, simultan pentru toat limea drumului. Cnd
acest lucru nu e posibil, Antreprenorul va propune limile i locaiile de mbinare pentru
procesul de punere n oper.
Temperatura trebuie s fie de cel puin 10C pentru desfurarea procesului, care va fi
ntrerupt ori de cte ori plou. Temperatura amestecului va fi de cel puin 145C pentru
punere n oper, 140C la nceputul tasrii i 110C la sfritul tasrii. Temperaturile vor fi
msurate n mixtura din utilajul de lucru. Orice mixtur care nu corespunde temperaturilor de
mai sus va fi refuzat.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

57

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Compactorul va fi propus de Antreprenor i aprobat de reprezentantul Beneficiarului naintea


nceperii procesului de aezare. Metoda de compactare va asigura 98% din densitatea
Marshall. Gradul de compactare va fi testat n concordanta cu SR 174-2/1997.
Limitele de toleran pentru diferitele elemente geometrice vor fi dup cum urmeaz:
Grosimea stratului: -10%
Limea stratului: 50 mm.
Panta transversal: 0,5 mm /m n fiecare strat.
Nivelare: Sub 7 mm n 3 metri, msurat cu o rigl metalic de 3 m.
Nivelul proiectat n orice punct 20mm
7.6.3.2.2 Controlul punerii n oper a mixturilor asfaltice
Operatiunile de control al calitii vor fi urmtoarele:
Control

Tipul operaiunii
Operaiuni preliminare
Temperatura de punere n oper

Execuie

Densitate, absorbtia apei i


grosimea stratului
Tratamentul rosturilor
Controlul cantitii medii
Nivelul drumului

Profil
Nivelarea
Mixtur asfaltic

Compozitia i caracteristici fizicomecanice

Frecvena
Zilnic
Permanent, cu raport scris de dou ori
pe zi
La fiecare 250 m
Zilnic
Zinic i la ncheierea execuiei
Cel puin pentru 10% din lungimea
drumului i n fiecare punct cerut de
Beneficiar
La proiecia fiecrui profil transversal din
proiect i n fiecare punct cerut de
Beneficiar
Punct de testare de 40x40 cm pentru
fiecare 7 000 m2 de strat de uzur

7.6.3.3 Strat de baza


Reglementri relevante apar n SR 7970:2001 i STAS 6400. Grosimea minim a stratului va
fi de 6 cm, fr a include materialul necesar de nivelare a suprafetei de la baz. Limea
stratului de baz va fi conform STAS 2900. Pantele transversale i longitudinal vor fi
identice cu straturile superioare, n concordan cu SR 174/1: 2002.Tolerana grosimii va fi
de 10%. Tolerana limii va fi de 50 mm. Tolerana pantei transversale va fi de 5 mm/m,
cea la nivelare longitudinal va fi de 20 mm.
Materialelele pentru prepararea amestecului vor fi:
Agregate, conform SR 662 i SR 667.
Filer, conform cu STAS 539
Bitum, conform cu SR 754.
Se va folosi bitum 60/80, pentru regiunile cu clim cald. Condiiile tehnice vor fi conforme cu
Ordinul 497 al Ministerului Transporturilor. Aderena bitumului se va determina conform
STAS 10969/3-83 i va fi de cel puin 75%. n cazul n care valorile de adezivitate constatate
sunt mai mici dect cele cerute, trebuie folosii aditivi pentru bitum. Emulsia de bitum (pentru
straturile de baz) va fi conform cu STAS 8877. Verificarea i controlul caracteristicilor
EuropeAid/123052/D/SER/RO

58

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

materialului vor fi fcute conform urmtoarelor normative romneti: STAS 42-68, STAS 609, STAS 6200/4, STAS 730-89, STAS 4606-80. Producia i condiiile de punere n oper vor
fi similare cu cele specificate pentru straturile de uzur.
7.6.3.3.1 Controlul stratului de baz
Controlului calitii stratului de baz va fi similar cu cel indicat pentru stratul de uzur.
7.6.3.4 Receptia lucrarilor
7.6.3.4.1 Recepia la finalizarea lucrrilor
Recepia preliminar va fi fcut cnd toate lucrrile relevante sunt complet finalizate.
Comisia de recepie va examina lucrrile n conformitate cu cererile proiectului i orice
consemnare facut de reprezentantul Beneficiarului n timpul procesului de lucru.
7.6.3.4.2 Recepia final
Recepia final va avea loc dup expirarea perioadei de garanie, n conformitate cu HGR
273/94 i alte norme relevante aplicabile i n conformitate cu condiiile acestui caiet de
sarcini. Perioada de garanie va fi stabilit prin contract.
7.6.3.5 Reglementari legislative romanesti
SR 7970-2001
SR 174/1:2002
Legea 10/1995
Legea 90/1996
AND 537-1998
AND 552-1999
Ordinul M1-MT
STAS 4032/1-2002
SR 622:2000
AND 547-1999

7.6.4

Lucrrile de drumuri. Strat de baza din mixturi asfaltice. Condiii


tehnice generale de calitate .
Lucrrile de drumuri. Strat de uzur din mixturi asfaltice. Condiii
tehnice pentru preparare i aezarea amestecului i recepia stratului
de uzur.
Legea pentru calitatea n construcii i regulamentele aplicabile.
Legea proteciei muncii
Normativ pentru condiiile tehnice pentru bitum pentru strzi.
Normativ pentru condiiile tehnice de calitate pentru emulsii de bitum.
Norme metodologice pentru nchiderea sau restricionarea parial a
traficului rutier pentru execuia de lucrri pe domeniul public
Lucrri stradale. Terminologie
Pietre naturale, agregate prelucrate. Condiii generale de calitate
tehnic
Normativ pentru prevenirea i corectarea defectelor stratului de uzur
la drumuri modernizate

Lucrri pentru colectarea i evacuarea apei de suprafa

7.6.4.1 Generaliti
Antreprenorul va lua msurile tehnice i organizatorice necesare pentru a asigura
conformarea complet cu aceste specificaii. Antreprenorul va face, prin folosirea resurselor
proprii sau prin colaborarea cu un laborator autorizat, toate testele necesare care rezult prin
aplicarea acestor specificaii. Antreprenorul va realiza, la cererea reprezentantului
EuropeAid/123052/D/SER/RO

59

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Inginerului, orice teste suplimentare, pentru a asigura finalizarea corespunztoare a


lucrrilor, conform specificaiilor.
n cazul n care apar abateri de la specificaiile prezente, reprezentantul Beneficiarului are
dreptul s opreasc lucrrile pn la luarea msurilor de corecie necesare.
7.6.4.2 Tipuri de lucrri pentru colectarea i evacuarea apei
Se vor face urmtoarele lucrri pentru colectarea i evacuarea apei:
anuri i anuri laterale din beton
rigole, inclusiv reparaii ale acestora, n amonte i n aval
7.6.4.2.1

anuri i anuri laterale

anurile i anuri laterale trebuie executate conform cerinelor proiectului, n ceea ce


priveste seciunea transversal, cota fundului i distana fa de axul drumului. Acestea
trebuie ntotdeauna s rmn paralele cu vrful suprafeei debleului. Nu vor fi permise
abateri. Suprafaa interioar a anurilor trebuie s fie neted, fr obstrucii. Dac se
identific colmatri, acestea trebuie eliminate.
La terminarea lucrrilor, nainte de eliberarea certificatului de recepie preliminar, anurile
trebuie bine curate, cu ndeprtarea oricrui corp strin.
7.6.4.2.2

Rigole

Rigolele sunt dispozitive pentru colectarea i evacuarea apei de pe carosabil. Ele trebuie
prevzute cu cmine de colectare i o zon de deversare. Au urmtoarele elemente:
conducte prefabricate D 800.
plac de beton pentru fundaie, cmin de colectare i zon de deversare, cu perei nclinai.
7.6.4.3 Materiale folosite la sistemele de colectare i evacuare a apei
7.6.4.3.1

Ciment

La prepararea betonului folosit pentru lucrri pentru colectarea i deversarea apelor pluviale,
care conform prevederilor STAS 2916-87 sunt permanent sau periodic n contact cu apa, vor
fi folosite urmtoarele tipuri de ciment. Acest ciment trebuie s corespund cu condiiile
tehnice de calitate ale standardelor respective i cu normativul CP 012-07 , i anume :
Neaditivat: I: STAS 388-95. Ciment Portland
Aditivat: II/A-S: STAS 1500/96
Cimentul va fi livrat n vrac sau n saci de hrtie, mpreuna cu certificatul de calitate sau
declaraia de conformitate. Dac cimentul livrat de productor este preluat de la un
distribuitor, acesta din urm are obligaia s elibereze un certificat de calitate la livrare, n
care se va meniona :
- tipul cimentului i productorul
- data intrrii n depozit
- numrul certificatului de calitate eliberat de productor
- numrul certificatului de utilizare eliberat de laborator.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

60

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Dac Antreprenorul propune folosirea mai multor tipuri de ciment, este necesar aprobarea
Beneficiarului. n acest caz, fiecare tip de ciment va fi folosit n diferite pri ale lucrrii,
indicate i aprobate de dirigintele de antier.
Condiiile tehnice ale recepiei, livrrii i controlului cimentului trebuie s corespund cu
prevederile standardelelor i normelelor STAS 388-95, STAS 1500-96 i CP 012-07. n timpul
transportului de la productor la staia de ciment (sau depozitul intermediar), sau n timpul
manipulrii sau depozitrii, cimentul trebuie s fie ferit de umiditate sau de contact cu
impuritile (sol, crbune, substane organice, ap calcaroas, cenu).
Depozitarea se va face celule tip siloz, care s asigure protecia mpotriva condiiilor
meteorologice nefavorabile. Fiecare transport de ciment va fi depozitat separat pentru a
asigura verificarea i controlul su. Durata depozitrii cimentului nu va depi 60 de zile de
la data expedierii de ctre productor, pentru ciment cu aditivi i 30 de zile pentru ciment fr
aditivi. Cimentul care rmne n depozit mai mult dect durata specificat, nu va mai fi
folosit, dect dac starea lui de conservare i rezistena mecanic sunt verificate.
Cimenturile cu rezisten mecanic mai scazut dect limitele mrcii vor fi declasificate i
folosite numai conform noii mrci. Cimentul considerat alterat nu va fi folosit la prepararea
betonului.
Laboratorul antierului va urmri nregistrarea calitii cimentului astfel:
Se va pstra un dosar de eviden a tuturor certificatelor de calitate de la fabrica
productoare
Se va pstra un registru de eviden (registru pentru ciment) cu rezultatele tuturor analizelor
de laborator.
7.6.4.3.2

Beton

Pentru prepararea betonului, vor fi folosite urmtoarele tipuri de agregate (conform STAS
1667-76):
a. Provenind din piatr concasat natural:
- nisip natural
0-7 mm
- pietri
7-71 mm
- piatr mare
71-125 mm
- balast pentru beton 0-31; 0-71; 0-40 sau 0-63 mm
b. Provenind din piatr concasat artificial
- nisip din concasoare0-7 mm
- piatr spart
7-71 mm
- piatra spart mare 71-125 mm
Agregatele trebuie s provin din roci stabile, adica nealterabile la aer, ap sau nghe (STAS
9864-74). Este interzis folosirea agregatelor provenite din feldspat sau din isturi.
Agregatele trebuie s fie inerte i nu trebuie s influeneze liantul folosit la prepararea
betonului i mortarului. Granulometria agregatelor trebuie s fie continu (STAS 1667-76).
Agregatele nu trebuie s contina impuriti (resturi vegetale sau animale, uleiuri, clei, sulfai,
crbune 0,5%, praf- 1%, pri levigat).
Agregatele vor fi depozitate n prealabil, astfel se poate asigura omogenitatea i stabilitatea
acestor materiale. Agregatele vor fi aduse n staiile de betoane doar dup ce analizele de
laborator indic c acestea sunt conforme. nuntrul staiilor de betoane, agregatele trebuie

EuropeAid/123052/D/SER/RO

61

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

depozitate n platforme de beton, separate dup sort i pstrate n condiii ferite de


mprtiere, contaminare sau amestecare cu alte sorturi.
Laboratorul antierului va pstra nregistrarea de calitate a agregatelor dup cum urmeaz:
se vor pstra ntr-un singur dosar toate certificatele de calitate de la productor;
se vor pstra ntr-un registru (registrul agregatelor) rezultatele tuturor analizelor de laborator.
Metodele de verificare sunt n conformitate cu STAS 4606-80.
7.6.4.3.3

Ap

Apa folosit pentru prepararea betonului trebuie s corespund cu specificaiile tehnice


menionate n STAS 790-84. Este interzis folosirea apei minerale. Calitatea apelor va fi
testat la nceputul lucrrilor i se va repeta de cte ori se observ schimbri ale calitii
apei. Este interzis folosirea apei cu sruri minerale, la prepararea betonului. Pe antier, apa
trebuie ferit de contaminarea cu materii organice, uleiuri, argile etc.
7.6.4.3.4

Aditivi

La prepararea betonului folosit pentru colectarea i evacuarea apelor pluviale pot fi folosite:
- un aditiv conductor de aer
- aditiv de reducere a apei pentru mbuntirea lucrabilitii;
- n anumite cazuri, aditivi care accelereaz sau ntrzie procesul de ntrire.
Toi aditivii propui pentru prepararea betonului trebuie s fie aprobai de Inginer pe baza
testelor efectuate la stabilirea compoziiei betonului. Fiecare lot de aditivi trebuie s fie nsoit
de certificatul de calitate emis de productor. Depozitarea aditivilor se va face n ambalajul
lor original i n locuri uscate (ferite de umiditate).

Beton armat:

Armarea betonului trebuie s respecte condiiile din STAS 438/1 - 89, astfel nct s asigure
calitatea lucrrilor. La livrare, betonul trebuie s fie nsoit de certificatul de calitate sau
declaraia de conformitate emise de productor. Depozitarea se face ferindu-l de coroziune i
de murdrirea cu pmnt sau alte materiale.
7.6.4.3.5

Controlul calitii materialelor nainte de pregtirea betonului

Materialele pentru prepararea betonului pentru lucrrile de protecie vor fi testate pentru a
stabili reeta. Felul i frecvena testelor sunt date n tabelul urmtor.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

62

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Frecvena minim
Material

Aciunea, procesul de
verificare i
caracteristicile de
verificat

2
Verificarea datei din
certificatul de calitate
sau certificatul de
garanie
Prile fluide

La furnizarea
materialelor la
staia/depozitul de
betoane
3

AGREGATE

naintea folosirii
materialului

Un test pentru fiecare


schimbare a staiei de
betoane

1667-76

La primirea fiecrui lot

1 test pentru max. 500 mc


Pentru fiecare surs

CIMENT

Metoda de
testare
conform
STAS

Humus

Cnd se schimba sursa

1667-76

Impuriti:
- buci de argil
- argil aderent
- crbune

De cte ori apare


De cte ori este observat
contaminarea (pentru
prezena
fiecare beton central)

1667-76

1 test per sortiment de


cte ori apar factori
1 test pentru max. 500 mc,
Granulometria sortului
care pot altera
1667-76
pentru fiecare surs i sort
granulometria (pentru
fiecare beton central)
Aspectul i forma
granulelor

1 test ptr. max. 500 mc, pe


fiecare surs i sortiment

1667-76

Echivalent nisip

1 test ptr. max. 500 mc, pe


fiecare surs

730-89
1 test la fiecare
schimbare i sortiment
de cte ori se observ 1667-76
schimbri n condiiile
meteorologice

Umiditate

Verificarea datei din


certificatul de calitate
sau certificatul de
garanie
Stabilitate

EuropeAid/123052/D/SER/RO

La primirea fiecrui lot

1 test pe lot, dar minim 1


test la 100 t la 1 test mediu

SR 196/3-96

63

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Frecvena minim
Material

Aciunea, procesul de
verificare i
caracteristicile de
verificat

2
Tip de aderen

La furnizarea
materialelor la
staia/depozitul de
betoane
3

Metoda de
testare
conform
STAS

naintea folosirii
materialului

1 test pe lot, dar minim 1


test la 100 t la 1 test mediu
SR 196/3-96

Rezistena mecanic la 1 test la 100 t sau pentru


2 zile
fiecare siloz unde a fost
depozitat lotul
Rezistena mecanic la 1 test la 100 t sau pentru
28 zile
fiecare siloz unde a fost
depozitat lotul

Mostrele sunt prelevate la


fiecare lot mpreun cu un
delegat al beneficiarului
care va sigila proba martor

SR3011-96

La fiecare lor primit

Densitatea soluiei

O mostr la fiecare
arj preparat

2386-79

AP

Verificarea datei din


certificatul de calitate
sau certificatul de
garanie

SR 196/1-95

Compoziia chimic

O mostr din fiecare


surs la nceperea
lucrrilor

790-84

OEL

ADITIVI

Analiza probelor martor


pstrate minim 45 zile
(n cutii metalice sau
saci din polietilen
sigilai

SR 196/1-95

Confruntarea cu datele
din certificatul de
La fiecare lot primit
calitate

7.6.4.3.6

Beton

ncercri preliminare
Pentru a stabili compoziia betonului pentru lucrrille hidrotehnice de protecie, Antreprenorul
va lua msurile necesare ca ncercrile preliminare necesare s fie fcute n laboratorul su
autorizat sau n alt laborator autorizat. Laboratorul va avea dotrile necesare, corespunztor
testelor fcute la nceputul lucrrilor i de-a lungul fazei de execuie.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

64

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Abaterile admisibile ale compoziiei trebuie s rezulte din teste, acestea permind adaptarea
la condiiile de antier, cu pstrarea caracteristicilor betonului, din punct de vedere al
prelucrabilitii, coninutului de aer i rezistenei mecanice, artate n tabelul de mai jos.
CARACTERISTICI DETERMINATE
Prelucrabilitate
- Metoda scufundrii
- Gradul de compactare

VALOARE
1 ...5

TESTARE

1759-88

126-145

Densitate aparent kg/mc

240040

Coninut aer % vol.

3-5 %

5479-88

Betonul trebuie s ndeplineasc condiiile de durabilitate n conformitate cu CP 012-07,


NE012 99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton (fara producere), stabilite
pe epruvete de testare tip bar, cu latura de 150 mm. Betonul ntrit trebuie s aib
rezistena la nghe/dezghe, exprimat n grad de sfrmare la nghe n conformitate cu
STAS 3518-89.
Condiii climatice

Numrul ciclurilor naturale nghe/dezghe


50

50
Gradul de sfrmare la nghe

Temperaturi medii sub -50C

G50

G 100

Temperaturi medii, ntre -5 ... -10C

G100

G 150

Compoziia betonului
Betonul va avea o astfel de compoziie ca n cazul unei doze minime de amestec de ciment
cu materialele indicate n acest capitol, s fie ndeplinite caracteristicile necesare, dpdv al
prelucrabilitii, densitii i rezistenei mecanice a betonului solid, indicate n cele ce
urmeaz. Compoziia betonului va fi stabilit:
- La pornirea staiei de betoane;
- Cnd se schimb tipul de ciment sau agregate ;
- De cte ori este considerat necesar s se reexamineze compoziia folosit.
La stabilirea compoziiei betonului, vor fi respectate dispoziiile din acest proiect i din CP
012-07, care se refer la:
- Clasa betonului
- Tipul de ciment
- Natura agregatelor
n funcie de clasa betonului, compoziia lui depinde de doza de ciment, de proportia A/C
(ap/ciment) i de granulometria agregatelor.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

65

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Prepararea betonului se face n staia de betoane. Prin staie de betoane se nelege orice
unitate sau instalaie care produce sau livreaz beton. Distana maxim dintre staia de
betoane i antier va corespunde unei durate maxime de transport al betonului de 45-60
minute.
Staia de betoane trebuie s aib:
- depozite de agregate, cu compartimente pe o platform de beton i sistem pentru drenarea
apei;
- silozuri de ciment, marcate, de capacitate corelat cu cea de producie a staiei;
- instalaii pentru splarea agregatelor;
- centrala staiei de betoane, n stare bun de funcionare;
- silozuri/buncre pentru betoane ude;
- echipamente care asigur splarea instalaiilor de amestecare/agitatoarelor, recipientelor i
mijloacelor de transport
- certificate CNAMEC n conformitate cu HG 1046-1996;
- laborator autorizat i echipat corespunztor ;
- echipament de protecia muncii i PSI.
Antreprenorul va prezenta Comisiei de certificare, ntrunit pentru a verifica cele de mai sus,
lista cu ajustrile fcute la staia de betoane. Comisia va controla n special:
- verificarea i etalonarea malaxorului i a dozatorului volumetric;
- funcionarea eficient a dispozitivelor de nchidere i deschidere pentru agregate i ciment;
- starea agitatorului, n special gradul de depreciere a palelor;
- automatizarea funcionrii.
Toate aceste verificri vor fi fcute fr prepararea betonului.
Prepararea experimental a betonului n staiile de betoane
nainte de nceperea lucrrilor, Antreprenorul trebuie s fac aceste experimente folosind
mijloacele de pe antier, pentru a verifica dac compoziia betonului determinat n laborator
ntrunete caracteristicile cerute n caietul de sarcini. Testele trebuie repetate pn cnd
rezultatele sunt satisfctoare pentru urmtorii parametri:
- prelucrabilitate
- coninut de aer
- omogenitate a betonului
- rezisten la ndoire i compresiune
n cazul centralelor de beton cu dou amestectoare, testele pentru omogenitate trebuie
efectuate pentru ambele amestectoare. Se va stabili astfel timpul de amestecare minim
pentru asigurarea omogenitii necesare. Mostrele vor fi prelevate de la cel puin 6 mixturi
diferite i se vor prezenta parametrii determinai la stabilirea compoziiei betonului.
Prepararea betonului in centrala de betoane
Centrala de betoane funcioneaz cu dozare i amestecare discontinu, automatizat, dup
parametrii de mai jos:
a)
-

Acurateea cantitilor nregistrate:


pe sorturi
5%
pe total agregate
2%
ciment
3%
ap de amestec
1%

EuropeAid/123052/D/SER/RO

66

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

ap total
3%
aditivi
5%
b)
nregistrarea greutii
c)
dozarea apei cu dispozitive sau automate de dozare sau cu cntare (mai ales pe
antiere mari)
d)
dozarea aditivilor - idem dozare ap.
Dispozitivele de dozare vor fi verificate prin proceduri operative i prin ajustarea celor
menionate anterior, n conformitate cu Normativul CP 012-07. Amestecarea betonului se va
face cu mixer cu cdere liber sau cu un mixer cu amestecare forat. Ordinea de
introducere a materialelor n instalaia de amestecare i durata procesului vor fi stabilite
conform crii tehnice a echipamentului respectiv. Durata amestecrii va crete, dac e
necesar, n urmtoarele cazuri:
- la folosirea aditivilor;
- n sezonul rece;
- la folosirea agregatelor cu granulaie peste 31 mm;
- la betoane cu prelucrabilitate sczut (compresiune sub 5 cm).
La sfritul schimbului sau cnd se oprete prepararea betonului mai mult de o or, mixerul
va fi obligatoriu splat. Transportul betonului va fi fcut cu autobetoniere cu amestecare
(pentru beton cu grad de compresiune peste 5 cm) i cu autobetoniere echipate
corespunztor (pentru beton cu grad de compresiune peste 5 cm). Mijloacele de transport
vor fi etanate n aa fel nct s se evite scurgerile de material.
Msuri speciale n caz de condiii meteorologice nefavorabile
Betonul nu se va folosi sub nicio form la lucrri n urmtoarele situaii:
- cnd temperatura aerului este sub +5C;
- n condiii de precipitaii puternice care pot duce la degradarea suprafeei betonului;
- cnd temperatura exterioar depete 30C i umiditatea aerului este sub 40% ; situaie n
care apa va fi rcit i suprafata betonului va fi protejat.
Cnd temperatura aerului depaete +20C i umiditatea este sub 50%, se va menine
constant umiditatea la suprafea betonului. n sezonul rece se pot folosi acceleratori de
ntrire dar numai cu permisiunea unui laborator specializat i sub controlul antierului.
Controlul betonului folosit la lucrri
Controlul este fcut n conformitate cu normele STAS 1275-88 i 1759-88, menionate mai
jos:
Aciune sau procedur de verificare

Frecvena minim

Examinarea documentelor de transport

La fiecare transport

Prelucrabilitate

La fiecare schimb

Temperatura (ntre 50C si25C)

La fiecare 2 ore

Determinarea rezistenei la compresiune pe 3 epruvete la fiecare 300 m3 de


epruvete cubice
beton
- la fiecare 7 zile
Idem
- la fiecare 28 de zile

EuropeAid/123052/D/SER/RO

Normativ

1759/88

1275/88

67

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Aciune sau procedur de verificare

Frecvena minim

Prelucrabilitate (interval 5C i 25C)

3 teste pentru fiecare transport

Normativ

Rezultatele testelor fcute la 28 zile pe epruvetele cubice vor fi analizate n 2 etape, grupate
pe luni i pe seciuni de lucrri. Testul fcut prin mijloace de msurare nedestructiv trebuie
s fie conform normelor n vigoare. Se va face interpretarea statistic a rezultatelor, avnd ca
baz formulele i tabelele din CP 012-07.
7.6.4.3.7

Cofraje

Cofrajele i sprijinirile trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:


a) s asigure forma, dimensiunile i finisajele menionate n proiect pentru elementele
care trebuie executate, n limitele de toleran admise (pentru lungime de 4 mm,
pentru lime de 3mm);
b) s fie etanate astfel nct s evite scurgerea de lapte de ciment;
c) s fie stabile i rezistente la schimbrile care ar putea aparea de-a lungul procesului
de execuie
Cofrajul poate fi fcut din lemn sau produse din lemn, metale sau materiale plastice
(polimeri). Cofrajele vor fi unse pe prile care vin n contact cu betonul, pentru a reduce
aderena dintre beton i acestea.
7.6.4.3.8

Zidrie din piatr

Piatr brut pentru perei i zidrie


Piatra brut folosit pentru perei i zidrie trebuie s provin din piatr nedeteriorat fizic,
chimic sau mecanic, trebuie s fie omogen din punct de vedere al culorii i compoziiei
mineralogice i s aib o structur compact. Parametrii mecanici trebuie s fie conform
tabelului de mai jos:
Parametru
Rezistena la compresiune pe mostre uscate, N/mmp min.

Valoare
admis
80

Rezistena la nghe-dezghe
coeficientul de sfrmare la nghe, pentru 25 cicluri, piatr concasat %,
max

0,3

coeficient de nmuiere pe mostre %, max

25

Forma i dimensiunile pietrei brute folosite pentru perei sunt prezentate mai jos:
Parametru
Form
nlime, mm
Dimensiunile bazei, mm:
- lungime
- lime
Piatr care nu corespunde dimensiunilor, % max

Condiii de admisibilitate
Neregulat, nchis n trunchi de piramid sau arc
140... 180
Egal sau mai mare de 80 ... 150
15

Piatra pentru zidrie va avea o form neregulat, din moment ce provine de la carier, cu o
dimensiune minim de cel puin 100 mm i o greutate de maxim 25 kg. Pentru zidria
orizontal din crmid se vor folosi pietre cu dou laturi aproximativ paralele. Pentru

EuropeAid/123052/D/SER/RO

68

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

zidria din piatr brut, pietrele trebuie s aiba o latur vizibil destul de mare; cu muchii de
cel puin 15 cm, ns latura mai lung nu trebuie s depaeasc 1,5 din lungimea celei mai
mari laturi.
Bolovani pentru perei i zidrie
Bolovanii de ru trebuie s provin din pietre omogene i nemodificate. Nu se admit blocuri
de piatr cu fisuri sau din conglomerate. Caracteristicile mecanice vor fi urmtoarele:
-

rezisten la concasare prin compresie, min. 60%;


rezisten la uzur, cu maina Deval, min.11.

Dimensiunile pentru blocurile folosite pentru perei trebuie s varieze ntre limitele prezentate
n tabelul de mai jos:
Dimensiuni

Condiii de admisibilitate

lungime i lime latura, mm

80140

nlime

120...160

7.6.4.4 Lucrri pentru colectare i evacuare


Perei
Perei din plci de beton
Plcile de beton pot fi confecionate in-situ sau n fabric, ca plci prefabricate. Sub plci se
va aeza obligatoriu un filtru invers. Plcile din beton monolit, fabricate pe antier vor fi
aezate pe un pat bine uscat, compactat i nivelat cu o lime de 5-10 cm (conform
proiectului). Dozarea cimentului din plcile de beton se va face astfel nct s
mbunteasc proprietile hidroizolante i rezistena la nghe i uzur. Limea plcilor
va fi de 10 cm, fr armtur. Plcile fabricate pe antier trebuie montate cu rosturi de
dilataie. Plcile prefabricate vor fi verificate cnd vor fi transportate i folosite pentru lucrri.
Pavaj
Dup tasare se va poza un strat de nisip brut de 5 cm lime, peste solul nivelat. Peste
stratul de nisip tasat se va aseza stratul de nisip fin, de aceeasi calitate, n care se vor fixa
bolovanii sau pietrele. Limea iniial a acestui strat este de 8 cm. Pietrele sunt aezate
vertical n nisipul fin, alturat i tasate cu ciocanul, ca s fie bine aezate una lng cealalt.
Pietrele sunt aezate cu rosturile respective. Pentru construirea peretelui se va face mai nti
o compactare uscat. Apoi se va aduga un strat de nisip de1-1,5 cm lime, care se va tasa
din nou la maximum.
Amplasarea anurilor i rigolelor
Indicaii generale
Dimensiunile i forma anurilor i rigolelor sunt cele indicate n proiectul de execuie,
stabilite de la caz la caz, n funcie de relief, cursul i viteza apei, tipul solului, mijloacele de
execuie, condiiile de circulaie, astfel nct s se evite accidentele, iar acestea trebuie
respectate n ntregime de ctre Antreprenor. Este foarte important s se respecte pantele i
cotele din proiect. Panta longitudinal minim va fi de:

EuropeAid/123052/D/SER/RO

69

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

0,25% n sol natural;


0,1% n cazul anurilor i rigolelor din beton.
Pentru a se evita eroziunea solului, protecia anurilor de scurgere i a rigolelor este
obligatorie n cazul n care panta acestora depete panta maxim admis. Pantele
maxime permise pentru anurile i rigolele neprotejate sunt date mai jos:
Tipuri de soluri

Panta maxim admis

Soluri coezive cu grad mare de compresibilitate

0,5

Soluri coezive cu grad redus de compresibilitate :


- nisip argilos
- argil nisipoas
- argil nisipoas i prfoas
Soluri necoezive rugoase:
- pietri (2 - 20 mm)
- bolovani (20 - 200 m)
- blocuri (peste 200 mm)
Soluri necoezive cu granulaie medie i mic:
- nisip finos (0,05 - 0,25 mm)
- nisip mare i mediu (0,25 - 2,00 mm)
- nisip cu pietri

1
2
3
3
4
5
0,5
1
2

Pantele maxime admise pentru canale i rigole sunt date mai jos:
Tipuri de protecie pentru anuri de scurgere i rigole

Panta maxima admis

Zid din piatr


Zid din plci de beton pe pat de nisip de maximum 5 cm lime,
betonul fiind:
- clasa C 6/7,5
- clasa C 8/10

10
12

Zid din piatr cu mortar din ciment sau zid din beton C8/10 i
piatr

15

Ziduri de susinere cu suprafaa tiat n piatr, cu ciment din


mortar sau elemente prefabricate

67

Pe tronsoanele unde canalele i rigolele au pante mai mari dect cele indicate n tabelul de
mai sus, se vor amenaja trepte pentru a reduce pantele pn la valorile indicate n tabel.
Rigolele laterale sunt obligatorii n urmtoarele situaii:
pentru acostamente cu nlime de 3-5,0 m n cazul n care trebuie mrit nlimea sau
modificate coturile;
pentru acostamente mai mari de 5,00 m.
Se recomand ca, indiferent de pant, anurile de protecie s fie zidite. Acestea vor fi
amplasate la o distan minim de 5,00 m de debleul acostamentului, iar cnd locaia este la
baz, distana va fi de minimum 1,50 - 2,00 m. Terenul dintre baza acostamentului i an va
avea panta de 2%, nspre canal. Antreprenorul va executa lucrrile conform soluiei
prezentate n proiectul de execuie. Cnd se vor observa diferene ntre proiect i situaia de

EuropeAid/123052/D/SER/RO

70

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

pe teren a solului, n ceea ce privete natura terenului i panta de scurgere, acestea vor fi
comunicate reprezentantului Investitorului (dirigintele de antier) care va inainta
proiectantului situaia pentru a modifica (prin dispoziie de antier sub legislaie romneasc)
protecia anurilor i rigolelor de scurgere.
Rigole din prefabricate
Limea spturii va fi egal cu limea elementului plus 0,20 m. Baza excavaiei va fi adus
cu atenie la cota specificat n proiect i va fi compactat, dac este necesar, pentru a
atinge 95% din densitatea normal Proctor optim. n cazul unei spturi mai adnci fa de
nivelul prescris, Antreprenorul trebuie s compenseze diferena prin mrirea limii fundaiei
rigolei. Dac lucrrile sunt pozate pe pat de nisip, nisipul suplimentar va fi bine tasat.
Prefabricatele sunt pozate pe o fundaie din nisip sau beton, de minimum 10 cm lime.
Detaliile de execuie vor indica natura i dimensiunile fundaiei i de asemenea eventualele
elemente de susinere pentru borduri i pentru receptorii de scurgere a apei infiltrate n drum.
Rosturile nu trebuie s depeasc 2 cm n lime i vor fi umplute cu mortar M50.
Elementele prefabricate sunt pozate respectndu-se cotele, aliniamentele i pantele stabilite
n detaliile de execuie. Abaterile permise, la plasarea bordurilor i elementelor vor fi mai
mici cu 5 mm fa de valorile menionate n profilele transversale i n cel longitudinal.
7.6.4.5 Recepia lucrrilor
7.6.4.5.1

Recepia la finalizarea lucrrilor

Recepia preliminar va fi facut cnd toate lucrrile indicate n proiect sunt complet
finalizate i au fost efectuate toate verificrile necesare conform prevederilor prezentului
caiet de sarcini i normativului pentru controlul calitii C56-85.
Comisia de recepie va examina lucrrile n conformitate cu cerinele proiectului privind
condiiile tehnice i de calitate a execuiei i consemnrile fcute de personalul de control
(reprezentanii Inginerului), n timpul procesului de lucru. La finalizarea complet i
corespunztoare a lucrrilor se va emite un document de recepie provizorie, conform HGR
273/94.
7.6.4.5.2

Recepia final

Recepia final va avea loc dup expirarea perioadei de garanie, n conformitate cu HGR
273/94 i alte norme relevante aplicabile i n conformitate cu condiiile acestui caiet de
sarcini. Perioada de garanie va fi stabilit prin contract.
7.6.5

Ziduri de sprijin din beton

7.6.5.1 Generaliti
Specificaiile urmtoare se aplic anurilor laterale de scurgere din beton armat, zidurilor de
sprijin i fundaiilor digurilor de protecie. Executarea acestor lucrri cuprinde urmtoarele
sarcini:
- Execuia platformei pentru lucrri
- Sparea i sprijinirea zonei excavate
- Execuia cofrajului

EuropeAid/123052/D/SER/RO

71

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Execuia fundaiei
Executarea zidului
Drenarea zonei de construcie a zidului

7.6.5.2 Descrierea lucrrilor


7.6.5.2.1

Platforma pentru lucrri

Platforma pentru lucrri se va construi pe suprafaa drumului existent i va fi semnalizat


conform instruciunilor Ministerului Transporturilor i Ministerului de Interne, privind
restricionarea traficului pe o singur band.
7.6.5.2.2

Sprarea i sprijinirea zonei excavate

Sparea se va face n tronsoane, de lungimi pn la 5 m, n ordinea precizat n


documentaia de proiect.
7.6.5.2.3

Realizarea cofrajelor

Dup finalizarea cofrajelor se vor verifica:


- elementele de sprijinire ale cofrajelor;
- finisarea elementelor ;
- dimensiunile interne ale cofrajelor.
7.6.5.2.4

Beton pentru baz i pentru construcie

Se vor verifica att betonul proaspt ct i cel tratat:


Vibrarea corecta a betonului
Temperatura betonului proaspt, gata de turnat este minim 5 C
Calitatea betonului proaspt prelevare mostre testare
Lucrabilitatea betonului
Mostre de la staia de betoane pentru fiecare tip de beton.
Calitatea betonului turnat este evaluat pe baza analizelor fcute mostrelor i a rezultatelor
obtinute, inclusiv la testele nedistructive. Durata maxim de transport al betonului va fi n
funcie de calitatea cimentului i temperatur.
7.6.5.2.5

Decofrare

Se vor verifica urmtoarele:


Finisarea corect a elementelor de decofrare
Dimensiunile zidului
Locaiile gurilor de scurgere
7.6.5.2.6

Drenarea zonei adiacente zidurilor

Se vor verifica urmtoarele:


Finisarea corect a elementelor de decofrare
Dimensiunile zidului
Calitatea materialului

EuropeAid/123052/D/SER/RO

72

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Toate aceste verificri se vor face conform normativului CP012/07, NE012-99 Cod de
practica pentru executia lucrarlor de beton armat (fara producere)i conform Legii 10/95. Un
certificat provizoriu de recepie va fi eliberat pentru fiecare articol n parte la finalizarea
corespunztoare a lucrrilor.
7.6.5.2.7

Beton

Se va folosi beton ciclopian la fundaiile zidurilor, acolo unde nu sunt ncrcri importante sau
ageni agresivi. Proportia de pietri va fi de cel mult 50% pentru clase de beton mai mici sau
egale cu BC 7,5 i 30% pentru beton de clas mai mare de 7,5. Execuia betonului ciclopian
va fi conform CP 012-07. Pentru betonul simplu, clasa de beton va fi n funcie de condiiile
de lucru i de sarcinile prevzute. Standardele minimale care se vor utiliza se vor stabili n
conformitate cu prevederile CP 012-07 si NE012-99.
7.6.5.3 Controlul calitii
7.6.5.3.1

Platform pentru lucrri

Se vor verifica urmtoarele:


Conformarea tuturor elementelor geometrice n plan i n profil transversal;
Straturile de uzur, executate conform specificaiilor;
Modul de execuie a sistemului de colectare a apelor pluviale;
Modul de semnalizare a lucrrilor.
7.6.5.3.2

Excavare i sprijinirea zonei excavate

Se vor verifica urmtoarele, conform documentaiei de proiect :

Planul amplasamentului;
Dimensiunile fundaiei;
Msuri pentru prevenirea accidentelor i de siguran a circulaiei ;
Natura terenului de fundare;
Concordana dintre condiiile de pe teren i datele tehnice din documentaia de
proiect.
7.6.5.4 Materiale
7.6.5.4.1 Ap
Dac nu este din sistemul public de alimentare cu ap, trebuie s se conformze prevederilor
STAS 790/84.
7.6.5.4.2

Ciment

Se va folosi ciment conform condiiilor de calitate din proiect i indicate n STAS 388.
7.6.5.4.3

Agregate

Calitatea agregatelor folosite la beton i la elementele de drenare va fi conform standardelor


STAS 1667/76, STAS4606/80, STAS 662/82 i STAS 667/84.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

73

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.6.5.4.4

Cofraje

Cofrajele trebuie s respecte urmtoarele condiii:


Forma i dimensiunile s fie cele indicate n proiect;
Evitarea scurgerii laptelui de ciment;
Stabilitatea i rezistenta la ncrcrile care apar n timpul procesului de turnare a
betonului;
Aprovizionarea adecvat cu componentele necesare;
Acoperirea corespunztoare cu ageni de decofrare (agent decofrare), a tuturor
suprafeelor care vin n contact cu betonul;
Decofrarea va fi permis pe etape, pe masur ce articolele din beton devin capabile
s i suporte propria greutate.
7.6.5.4.5

Bolovani (blocuri de piatr)

Bolovanii pentru betonul ciclopian


Acestea trebuie s respecte urmtoarele condiii:
Mrimea blocurilor nu trebuie s fie mai mare dect 1/6 din cea mai mic dimensiune
a elementelor ce vor fi construite.
Raportul dintre dimensiunile maxime i minime nu trebuie s depeasc 2,5.
nainte de nceperea turnrii betonului se vor verifica urmtoarele:
Dimensiunile planului i nivelul spturii
Cofrarea corect
Corespondena dintre nivelele cofrajelor i nivelele proieciei n plan.
Verticalitate corespunztoare a cofrajului i msurile luate pentru a asigura pastrarea
formei i nchiderea rosturilor.
Curarea cofrajului

Pentru a evita apariia tensiunilor interne datorit contraciei sau cldurii generate n timpul
procesului de priz i ntrire, se recomand folosirea unui beton cu lucrabilitate L2, conform
normelor aplicate. Timpul minim de decofrare va depinde de tipul de ciment folosit i de
temperatura medie a aerului. Decofrarea se va face n sens invers cofrrii. Se vor lua msuri
speciale pentru a evita stricarea suprafeelor din beton. Eventualele defecte trebuie corectate
imediat. Suprafaa peretelui va fi acoperit cu piatr natural, pentru a crete rezistena la
ciclurile nghe/dezghe.
Tip ciment
II AS 32,5
I 32,5 i I 32,5R
I 42,5 i I 42,5R

Nr. zile pn la decofrare n funcie de temperatura minim a


mediului ambiant
+5 C
+10 C
+15 C
3
2
1
2
2
1
1
1
1

7.6.5.5 Realizarea pereilor


Spturile se vor face mecanic sau manual, n cazul n care este necesar sprijinirea
suprafeei spate pentru a se evita instabiliti locale. Sprijinirile se pot executa cu lemn sau
metal i trebuie fcute imediat dupa excavaie. Cnd excavaia este fcut n sol cu
EuropeAid/123052/D/SER/RO

74

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

sensibilitate la ap sau contracie, trebuie respectate specificaiile normativului P 7/2000 sau


NP126/08. Cnd spturile implic devierea unei reele subterane (alimentare cu ap, gaz,
electricitate etc) aceasta trebuie s rmn n funciune, lundu-se msurile necesare pentru
protejarea reelei. Se vor opri lucrrile i va fi informat Inginerul pentru a se putea aciona
corespunztor.
La ncheierea lucrrilor de excavaie se va scrie un raport pentru verificarea cotelor fundaiei
i a naturii terenului fundaiei. Materialul excavat va fi scos din zona antierului i depozitat
corespunztor. Execuia fundaiei va ncepe imediat dup recepia lucrrilor de excavaie.
Betonul se va turna direct pe suprafaa excavat i materialul de susinere, unde este
necesar, va fi ndeprtat o dat cu turnarea betonului. Turnarea betonului C6/7,5 sau a
betonului de balast trebuie facut fr ntreruperi, n straturi de 20 pn la 50 cm pn la
cota de proiect, n conformitate cu prevederile normativului NE 012-99.
Se va face o legatur ntre fundaie i cheia de bolt. Armarea se va face cu 12 sau 20 bare,
aeznd cel puin 4 bare la metru. Betonul nu trebuie turnat de la nalimi de peste 1,5 m.
Trebuie evitate ntreruperile cnd se toarn betonul. Dac acest lucru nu este posibil,
suprafaa de legatur va fi tratat, conform NE 012-99, paragrafele. 6.38 i 6.39.
Realizarea lucrrii de proteciem include, n funcie de tipul de zid, urmtoarele:
- Cofrajul, n conformitate cu cerinele documentaiei de proiect;
- Sistem pentru drenarea apelor pluviale, din tuburi PVC 110 ;
Turnarea i vibrarea betonului n perei. Clasele de beton vor fi cele specificate n
documente.
Pentru a proteja zidul de posibile deteriorri, la interiorul zidului va fi instalat o conduct de
drenare pentru colectarea i evacuarea apei meteorice prin gurile de scurgere.

7.5
7.7.1

Lucrri din beton


Generaliti

Antreprenorul va elabora plane detaliate pentru a aduce clarificri privind amplasarea


armturii, oriunde este necesar.
7.7.2

Specificaii generale

Construciile din beton i beton armat - normativ CP 012/1 2007 (i NE012-99 Cod de
practic pentru executarea lucrrilor din beton (fr producere). Bare de armtur laminate
la cald: conform standardelor STAS 438/1-89, 438/2-92, 438/3, 4-98 pt SNTB.
Pietri/agregate: STAS 1667-76 pentru clasele de beton C20/25 i C30/37. Pentru alte
standarde, a se vedea tabelele de pe plane.
Aranjarea informaiilor:
Prile diferite ale construciei din beton monolit sunt specificate n seciuni separate, dup
cum urmeaz:
- Amestecuri de beton in situ, turnare i ntrire
- Cofraje pentru beton in situ
EuropeAid/123052/D/SER/RO

75

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

- Armatur pentru beton in situ


- Rosturi de dilataie pentru beton in situ
- Finisaje beton.
Clauzele care fac referire la aspecte particulare ale anumitor tipuri de construcii se pot astfel
regsi n alte cteva seciuni.
Valorile betonului pentru structuri de rezisten: Abaterile maxime pentru nivelele proiectate
sunt urmtoarele:
Tolerana (millimetri)
Tip de
structur

Beton
ngropat (n
fundaie,
canale,
ziduri de
sprijin,
rezervoare,
etc.)

Tip de neregularitate

Suprafee cofrate
Finisare
acceptabil

Deprtare de la
aliniament i pant

N/A

Suprafee necofrate

Finisare
riguroas

Finisare
brut

N/A

+50
-10

Oel

Lemn

Scliviseal

N/A

N/A

+10
-10

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

Variaii n dimensiunile
seciunii transversale

N/A

N/A

+10
-5

Abrupt

N/A

N/A

10
+10
-10

N/A

N/A

+10
-10

+5
-5

N/A

Deviaii de la ablon
pe lungimi

N/A

N/A

Deprtare
de
la
aliniament i pant

+10
-10

+10
-10

N/A

+5
-5

Variaii n dimensiunile
seciunii transversale

+10
-5

+10
-5

N/A

N/A

N/A

N/A

Abrupt

N/A

N/A

Deviaii de la ablon
pe lungimi

+5
-5

+10
-10

N/A

+5
-5

+5
-5

N/A

Beton
aparent (n
rezervoare,
etc, unde se
vor instala
echipamente
mecanice)

Deprtare de la
aliniament i pant

+5
-5

+5
-5

N/A

+3
-3

+3
-3

N/A

+5
-3

+5
-3

N/A

N/A

N/A

N/A

Abrupt

N/A

N/A

Podelele
cldirilor

Deviaii de la ablon
pe lungimi

+3
-3

+5
-5

N/A

+3
-3

+3
-3

N/A

Beton
ngropat (n
fundaii,
anuri de
scurgere,
ziduri de
sprijin,
rezervoare
etc.)

Deprtare de la
aliniament i pant

+2
-2

N/A

N/A

+2
-2

N/A

N/A

Abrupt

N/A

N/A

N/A

N/A

Deviaii de la ablon
pe lungimi

+2
-2

N/A

+2
-2

N/A

N/A

Beton
aparent (n
coloane,
piloni, ziduri
de sprijin)

Variaii n dimensiunile
seciunii transversale

EuropeAid/123052/D/SER/RO

N/A

76

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Tolerana (millimetri)
Tip de
structur

Paturi de
filtrare i
suprafee de
uscare

Tip de neregularitate

Suprafee cofrate

Oel

Lemn

Scliviseal

N/A

+10
-10

N/A

+10
-10

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

+3
-3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

+3
-3

N/A

Finisare
acceptabil

Deprtare de la
aliniament i pant
Deprtare de la
aliniament i pant
Abaterile de la
marginea dreapt
paralel i a
unghiurilor drepte fa
de pant

Suprafee necofrate

Finisare
riguroas

Finisare
brut

N/A

ablonul care se foloeste pentru determinarea deviaiei pe lungime va fi:


- Pentru suprafee drepte = 2 m.
- Pentru suprafee curbe = 1 m.
7.7.3

Materiale i mod de lucru

7.7.3.1 Ciment
Cerine pentru cimentul slab alcalin:
- S conin mai puin de 0,6 % substan alcalin (exprimat ca Na2O + 0,668 K2O).
7.7.3.2 Agregate
Agregate: STAS 1667-76 pentru beton clasele C20/25 and C30/37.
7.7.3.3 Protecia structurilor din beton (protecia intradosului)
Toate suprafeele structurilor din beton, toate conductele i structurile de evacuare a
levigatului, expuse contactului cu levigatul vor fi acoperite cu un strat de protecie din dou
componente pe baza de rin epoxidic, nediluat n solvent, slab tixotropic. Vor fi
minimum 3 straturi i maximum 4 m2/litru, la strat.
7.7.3.4 Amestecuri de beton in-situ, turnare i ntrire
Legislaia de referin care trebuie avut n vedere la lucrrile din beton este "CP 012/1
-2007 Cod de practic pentru producerea betonului". Toate lucrrile din beton, amestecurile
din beton, turnarea i ntrirea trebuie s fie conform standardelor de mai jos:
- NE 012/1-2007 "Normativ pentru producerea betonului i executarea lucrrilor din beton,
beton armat i beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului;
- SR EN 206-1:2002 Beton. Partea 1: Specificaie, performan, producie i conformitate
cu amendamentele SR EN 206-1:2002/A1:2005,
- SR EN 206-1:2002/A2:2005 i erata SR EN 206-1:2002/C91:2008;

EuropeAid/123052/D/SER/RO

77

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

SR 13510:2006 Beton. Partea 1: Specificaie, performan, producie i conformitate.


Document naional de aplicare a SR EN 206-1:2002 cu erata SR 13510:2006/C91:2008.

Materiale, dozare i amestec:


Se va folosi beton prefabricat de la staia de betoane, pentru toate tipurile de lucrri ; betonul
va fi furnizat cu documentaia, conform specificaiilor pentru amestecuri prezentate mai sus.
Fiecare amestec trebuie obinut dintr-o singur surs, n cazul n care nu se dispune altfel.
nainte de livrare, se va confirma Inginerului numele i adresa staiei. Documentaia pentru
fiecare amestec se va trimite, conform cerinelor, cu cel puin 4 sptmni nainte de livrarea
ctre antier iar toate avizele de livrare se vor pstra pentru inspecie. Aditivii pentru reetele
indicate vor fi conforme cu CP 012-07 sau alt standard, aprobat de ctre Inginer.

Materialele se vor folosi doar dac sunt specificate sau aprobate, i dac sunt n
conformitate cu recomandrile productorului.
Nu se vor folosi aditivi care conin clorur de calciu. Aditivii trebuie s fie compatibili
cu toate celelalte materiale, inclusiv cu ali aditivi.
Antreprenorul va determina proprietile betonului proaspt i se va consulta cu furnizorul de
beton pentru a conveni asupra metodelor i condiiilor de pe antier, ns pstrnd
conformitatea cu aceast specificaie n toate aspectele.
Agregate:
Fiecare tip de agregat se va obine dintr-o surs aprobat, capabil sa menin furnizarea de
material de granulometrie adecvat pe tot parcursul Contractului. Agregatele nu vor prezenta
impuriti care s produc decolorare i vor avea aceeai culoare pe tot parcursul lucrrilor.
Agregatele nu vor prezenta impuriti nocive care s afecteze durabilitatea betonului sau
structura betonului armat. Impuritile nocive din nisip sunt mica, compuii pe baz de sulf,
materiale fine precum praf, argila, argila siltica i substanele organice.
Impuritile nocive trebuie s se ncadreze n urmatoarele valori limit:
- Argil i pulberi, % greutate:
- Argila granule, % greutate:
- Sulfati si sulfuri, % greutate:
- Mica, % greutate:
- Materii organice:

3%
0,5 %
0,5%.
1%
pietri testat dup culoare conform CP.

Granulometria agregatelor:
Antreprenorul se va asigura c agregatele furnizate sunt bine amestecate. Dac n timpul
transportului materialele s-au separat, acestea vor fi amestecate din nou de ctre
Antreprenor. Pietricelele i piatra concasat vor fi sortate din punct de vedere al calitii,
pentru c distribuia natural a acestora nu este suficient pentru fabricarea betonului.
Productorii de beton se aprovizioneaz, conform standardelor, din cariere de piatr cu
amestecuri dintr-o fracie de aceleai dimensiuni sau amestecuri de fracii diferite.
Agregatele grosiere vor fi conforme cu CP 012-07 sau cu alte standarde
europene/romneti aprobate de Inginer.
Granulometria agregatelor fine trebuie s fie conform tabelului de mai jos:

EuropeAid/123052/D/SER/RO

78

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Trecute prin sit, coninut % greutate


Diametrul sitei (mm)

2.5

1.25

0.63

0.315

0.16

Grosier

75-85

45-65

20-40

5-15

0-3

Mediu

85-95

65-85

40-60

15-25

3-8

Fin

95-100

85-95

60-80

25-40

8-15

7.7.4

Ap

Apa folosit pentru beton, amestecuri din mortar sau la ntrirea betonului va fi obinut
dintr-o surs autorizat i va avea o calitate care s nu afecteze timpul de ntrire, rezistena,
durabilitatea betonului sau mortarului, aspectul betonului sau al mortarului ntrit, prin
decolorare sau eflorescen, i nici armtura betonului, indiferent de durata de via a
acestuia. Apa va fi curat, cu un pH conform standardelor romneti i europene. Apa
potabil de la robinet ndeplineste n mod normal aceste condiii. La cererea Inginerului, se
vor face analizele necesare de calitate ale apei. Apa va fi pstrat n recipiente curate,
autorizate, ferite de soare, nisip, praf sau alte surse de contaminare.
Testarea/certificarea:
- Teste pe teren conform STAS 790/94
- Aditivi: STAS 8573/78 (mortar), STAS 8625/90 (beton)
Se vor pstra nregistrri complete corelate pentru fiecare amestec prescris, incluznd:
Toate prelevrile, testele pe antier i numerele de identificare ale tuturor
specimenelor testate n laborator
Localizarea prii(lor) structurii reprezentate de fiecare mostr
Localizarea n structur a arjei din care s-a prelevat fiecare mostr.
Laborator de analize: Toate testele specificate pentru beton, altele dect cele de
compresiune pe epruvete cubice, se vor face ntr-un laborator independent, aprobat de
Inginer. Antreprenorului va trimite Inginerului numele laboratorului selectat ct de repede
posibil, nainte de fabricarea amestecurilor de prob sau a betonului ce urmeaz a fi folosite
n lucrri.
Buletin de analize: O copie a buletinelor se va trimite Inginerului n decurs de o zi de la
terminarea testului. Antreprenorul trebuie s pstreze un set complet de rapoarte pe antier.
Testul de rezisten pentru betonul timpuriu: Antreprenorul va trimite pentru aprobare un
regim de ntrire accelerat sau normal i testare timpurie, capabil s prevad rezistena
reetelor pentrubeton utilizate, pentru o perioada de 28 de zile, test ce va fi folosit pentru
determinarea conformitii. Se vor lua dou cuburi suplimentare de beton din fiecare mostr
i vor fi supuse procesului normal de ntrire, pentru ca, n caz de neconformitate, testele la
28 zile vor furniza informaii de ajutor n luarea unei decizii.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

79

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.7.5

Defecte
Dac o mostr de beton nu trece testul sau nu ntrunete criteriile specificate,
Antreprenorul va informa n cel mai scurt timp Inginerul i va trimite:

Confirmarea validitii rezultatelor testului, i/sau,


Propuneri pentru mai multe teste de evaluare a rezistenei betonului structural, i/sau
Propuneri de rectificare
Antreprenorul trebuie s primeasc aprobarea pentru astfel de probe i propuneri nainte de
a trece la realizarea lor. Inginerul poate emite instruciuni pentru oprirea sau amnarea
lucrrii, pn cand se stabilesc motivele defeciunii, se evalueaz posibilele consecine, i se
iau msuri corespunztoare de prevenie i remediere.
7.7.6

Turnarea i compactare

7.7.6.1 Rosturi de construcie

nainte de nceperea lucrrilor trebuie prezentate detaliile pentru locaiile propuse i


trebuie obinut aprobarea Inginerului. Suprafea de mbinare trebuie pregti prin
curare cu jet de aer sau ap sub presiune, pentru nlturarea pastei, etc, astfel
ncat agregatele grosiere s fie expuse cu o rugozitate de minim 3 mm adncime.
Suprafea rugoas va fi udat n prealabil, aa nct betonul s aib o suprafa
uscat saturat n momentul cnd se va continua turnarea.

Curarea: La momentul punerii n oper, toate suprafeele pe care se va turna beton vor fi
curate, fr reziduuri, fr resturi de la firele de legtur i fr ap.
Inspecia: Inginerul va fi informat nainte de turnare, pentru a permite inspecia armturii i
suprafeelor unde se va efectua turnarea. Se va stabili de comun acord cu Inginerul perioada
de notificare.
Turnarea:
Se va nregistra timpul, data i locaia tuturor turnrilor de beton
Turnarea se va face ct se poate de repede dupa fabricarea amestecurilor i ct timp
exist o suficient plasticitate pentru compactare complet. Dup golirea betonierei
nu se va aduga ap i nu se va reamesteca. Temperatura betonului trebuie s fie
maxim 300C pe vreme cald i minim 50C pe vreme rece. Nu se va face turnare pe
suprafee ngheate sau acoperite cu ghea. Turnarea n forma final se face
continuu, pn la rostul de construcie. Se va evita formarea rosturilor reci.

Nu se va turna de la o nlime prea mare, prin armtur sau prin alte obstrucii, care
pot cauza dispersia inegal a betonului, separarea componentelor amestecului,
pierderea ingredientelor sau care pot afecta nefavorabil cofrajul sau finisajele. Se vor
folosi jgheaburi, cupe i conducte potrivite de turnare. Se va turna n straturi cu
grosimi care permit o compactare bun cu mijloacele tehnice disponibile, fr
diferene de compactare ntre straturi. Se va lega prin compactare.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

80

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Nu se vor folosi utilaje cu vibraii pentru a face betonul sa curg orizontal, dect
atunci cnd se vrea compactarea sub abloane goale i turnarea n accesorii i la
rosturi verticale.

Compactarea:
Se va face compactarea complet a betonului la adncimea total (pn cnd nu mai apar
bule de aer la suprafa), n special pe lng armtur, n accesoriile de turnare, n colurile
cofrajelor i la rosturi. Se va amesteca cu arjele precedente, dar nu trebuie contaminat
betonul deja parial ntrit adiacent. Se vor folosi tip(uri) de vibraii mecanice
corespunztoare pentru tot betonul.
7.7.6.2 Turnarea betonului n condiii de temperaturi ridicate sau sczute
7.7.6.2.1

Turnarea la temperaturi ridicate

Se va acorda mult atenie pentru a preveni uscarea rapid a betonului proaspt turnat.
Cnd temperatura din cofraj este mai mare de 300C de grade, sau cnd tinde spre aceast
valoare, temperatura betonului turnat nu trebuie s depeasc, conform indicaiilor, 300C.
Betonul proaspt turnat trebuie ferit de soare imediat dup turnare i protejat dup ntrirea
suprafeei. Turnarea betonului nu va fi permis, dac n opinia inginerului, Antreprenorul nu
are mijloace corespunztoare pentru turnarea, ntrirea i finisarea betonului, conform
acestor specificaii.
7.7.6.2.2

Turnarea la temperaturi sczute

Nu este permis turnarea betonului cnd temperatura mediului n cofraje este sub minus 5
grade Celsius (-5C) sau cnd se dispune astfel de ctre Inginer. Sezonul rece se consider
cel n care temperatura medie a aerului ziua este sub +5C, iar temperatura minim a zilei
este sub 0C. Turnarea betonului n condiii de temperaturi sczute se va face conform
planului de proiect pentru lucrri de beton. Aceasta trebuie s cuprind:
Tehnologia pregtirii, transportul i turnarea amestecului de beton
Temperatura amestecului de beton nainte i dup turnare
Rezistena minim a betonului, necesar pentru scoaterea cofrajului.
Rezistena betonului din structuri monolit la prima expunere pe timp rece trebuie s fie:
- 7,5 MPa pentru beton, fr aditivi de cretere a rezistenei la nghe
- 5,0 MPa pentru beton cu aditivi.
Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea planului lucrrilor din beton pe timp rece i
pentru obinerea aprobrii de la Inginer. Starea bazei pe care se va turna amestecul de beton
trebuie s exclud posibilitatea ngherii betonului n zona de contact. Se pot folosi aditivi
chimici, n functie de condiiile specifice de lucru, de temperaturile medii zilnice, dup ce s-a
aprobat de ctre Inginer.
Dup turnarea complet a betonului, suprafeele expuse vor fi imediat acoperite. Durata
amestecrii betonului se va prelungi cu 25% fa de cea din condiii normale de temperatur.
La turnarea betonului se va avea n vedere prognoza meteo zilnic.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

81

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.7.6.3 Tratare i protecie


7.7.6.3.1

Tratare

Se va evita evaporarea de pe suprafaa betonului pe parcursul perioadei (perioadelor)


specificate mai jos prin:
Pstrarea cofrajului n pozitie i, dac este necesar, acoperirea suprafeelor cu o
prelat imediat dup decofrare, i
acoperirea straturilor superioare imediat dup turnarea i compactare, n fiecare zi,.
Suprafeele vor fi descoperite doar pentru anumite operaii de finisare, dup care vor
fi acoperite din nou, imediat.
Se va menine temperatura suprafeei la minim 50C pe parcursul perioadelor specificate mai
jos sau pentru patru zile, care perioad este mai lung. Vor fi pstrate nregistrrile detaliate
referitoare la locaie i timpul de turnare pentru fiecare arj, decofrare i ndeprtarea
nveliului de protecie, pe antier, disponibile pentru inspecie.
Duratele de uscare vor fi de minim:
pentru suprafeele aparente ale cldirilor, i suprafeele expuse uzurii, din pardoseli i
pavaje, indiferent de condiiile de vreme
10 zile
pentru alte suprafee din beton structural
5 zile

Temperatura betonului hidroizolant:


-

Vor fi evitate nclzirile, cu precdere creterile brute de temperatur n primele 24


de ore de la turnare, mai ales la vreme cald.
Vor fi evitate schimbarile rapide de temperatura in primele 7 zile de la turnare.
Se vor prezenta propuneri pentru realizarea acestor obiective (lund n calcul natura
proiectului, specificaiile amestecului (reeta) i conditiile meteo predominante).

Protecia la exterior:
Se va evita deteriorarea betonului:
Pentru suprafee, n general: ploi, crpturi sau alte deteriorri fizice
Pentru suprafee expuse la finalizarea lucrrilor: praf, urme de rugin, schimbarea
culorii etc
Betonul nematurat: oc termic, fizic, suprancrcare, micare i vibraii
n sezonul rece: reinerea apei n buzunare i producerea expansiunii prin nghe.
7.7.7

Cofraje pentru beton in-situ

7.7.7.1 Generaliti/preparare:
ncrcri:
Cofrajul va fi proiectat i construit pentru a rezista celei mai defavorabile combinaii de:
Greutate total a cofrajului, armturii i betonului
- Sarcini de construcie, incluznd efecte dinamice de turnare, compactare i trafic de
construcie.
- ncrcri din vnt i zpad.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

82

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Sprijinirea: Este necesar sprijinirea corespunztoare pentru a preveni deviaia i afectarea


structurii. In punctele de sprijin vor fi plasai stlpi suficient de puternici pentru a oferi suportul
necesar.
Sprijinirea tablei profilate din oel: Se va asigura sprijin continuu pentru fiecare interval, pn
cand betonul ajunge la rezistena adecvat, aa cum s-a stabilit de comun acord cu
Inginerul.
Reazem: Se vor sprijini prin alte sprijiniri / popi dac sarcina de construcie pe un anumit
tablier depeste sarcina proiectat, sau acolo unde au trecut mai puin de 28 zile de la
turnare, o sarcin redus, agreat cu Inginerul.
Se vor trimite Inginerului detaliile cu privire la intervalele dintre stlpii de susinere i punctele
de sprijin. Antreprenorul i va asuma responsabilitatea costurilor verificrii efectelor asupra
structurii.
Contra-sgeile:

Curburile indicate prin plane sau specificate mai jos se refer la betonul de dinainte
de decofrare. Se va considera, la calcul o alocare corespunztoare pentru
deformarea cofrajului sub greutatea betonului proaspat. Prile superioare ale
betonului trebuie curbate pentru a pstra adncimile si profilele cerute de structur.
Dac nu este altfel specificat prin plane, se vor construi forme pentru a realiza
contra-sgei orientate n sus pentru:

- Placi : % din intervalul msurat la mijloc: 0,2 %


- Grinzi: % din intervalul msurat la mijloc: 0,2 %
- Grinzi n consol: % din consola msurat la captul liber: 0,2 %.

Dup scoaterea cofrajului i a stlpilor de sprijin, se vor verifica cotele pentru a


determina dac a ramas o contra-sgeat rezidual dup turnare i decofrare i va fi
informat Inginerul.
Lucrri subterane:
Feele verticale ale fundaiilor, bazelor i plcilor pot fi turnate n feele excavate, dac:

- Proiectul permite acest lucru;


- Se obine un acord n prealabil, pentru aceasta;
- Feele sunt destul de precise i stabile
- Sprijinirile sunt scoase progresiv, pe masur ce se toarn betonul
- Se iau msuri corespunztoare pentru prevenirea contaminrii betonului.
Pereii trebuie turnai n cofraje.
7.7.7.2 Construcia
Precizie:
Cofrajele vor avea o construcie precis si solid, cu sprijiniri corespunztoare pentru a
obine dimensiunile cerute ale betonului finisat. Suprafeele cofrate nu trebuie sa conin

EuropeAid/123052/D/SER/RO

83

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

curburi sau arcuiri (altele dect cele cerute de contra-sgei), toate interseciile, liniile i
unghiurile fiind drepte, verticale i corecte.
Tolerane:
Perei:

Abaterea de la vertical: 5 mm la 3 000 mm


Poziia deschiderilor: +/- 10 mm.

Rosturi n cofraje:
Cofrajele se vor construi incluznd rosturi n cofrajele inclinate pentru a mpiedica pierderea
de lapte de ciment, folosind etanri acolo unde este cazul. Se va fixa cofrajul, astfel ca s
nu existe spaii ntre acesta i betonul adiacent, pentru a mpiedica formarea de trepte.
Goluri tehnologice (inserii, guri i adncituri):
Se vor confirma poziionarea i detaliile pentru a se asigura faptul c nu se fac
modificri la dimenisunile i localizarea acestora fr ntiinarea i acordul
Inginerului. nainte de turnarea betonului inseriile vor fi fixate sau scoase, conform
specificaiilor. Se vor forma toate gurile i adnciturile; nu se va tia betonul ntrit
fr acordul prealabil al Inginerului.

Legturi din cofraje:


n acoperirea specificata a elementului de beton nu trebuie s rmn nici o pies metalic
pentru fixarea cofrajelor.
Legarea cofrajelor pentru betonul de hidroizolaie:
Gurile se vor astupa cu ciment semiuscat 1:3: mortar cu nisip, bine tasat.

Ageni pentru decofrare:


Vor fi de tipuri corespunztoare cofrajelor, finisajelor turnate i aplicate specificate. Se va
folosi acelai tip, distribuit pe toat zon. Se va aplica uniform, de sus n jos, pe feele
cofrajelor, iar pe suprafeele orizontale la sfrit. Se va folosi cantitatea minim necesar
pentru a obine o antiaderen bun i pentru a mpiedica colectarea excesiv ntr-un loc. Nu
este permis contactul dintre agentul pentru decofrare i armtur, betonul ntrit, sau alte
materiale care nu fac parte din formele de turnare sau din cofrajele permanente.
ntrzietori:
Nu vor fi folosii fr aprobare. Intrzietorii nu trebuie s ating armtura.
7.7.7.3 Decofrare
Responsabilitate:
Decofrarea se va face fr deteriorarea, afectarea sau suprancrcarea structurii i fara a
deranja in vreun fel popii. Indiferent de alte prevederi din aceste specificaii, sau de controale
sau aprobri din partea Inginerului, responsabilitatea pentru decofrarea sigur i scoaterea
oricror supori fr a afecta structura i revine Antreprenorului.
Perioadele minime:
Cu excepia cazurilor cnd se specific altfel de ctre Inginer, cofrajele nu se vor scoate
pn cand rezistena betonului nu este cel puin egal cu un procentul, indicat mai jos,

EuropeAid/123052/D/SER/RO

84

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

raportat la rezistena de rupere a unei epruvete cilindrice, conform proiectului, pentru betonul
din:
- Fundaii, ziduri:
50%
- Plci, grinzi si cofraje sprijinite la intervale mai mici de 8 m:
70%
- Structuri sprijinite la intervale mai mari de 8 m:
100%
Vor fi prezentate detalii privind perioadele propuse pentru amestecurile cu adaosuri sau cu
un alt tip de ciment.
Finisri ale betonului in cofraj:
Finisare general: Nu exist specificaii particulare n afar de cele privind tolerana i
compactarea total.
Finisare neteda brut:
- Se va realiza o finisare uniform cu un material sub form de tabl/foaie (de ex.
furnir), cu panourile aranjate ntr-o forma regulat;
- Denivelrile abrupte trebuie s fie maxim 5 mm. Neregularitile graduale, exprimate
ca abatere maxim permis de la o linie (margine) dreapt de 1m, nu trebuie sa
depeasc 5 mm ;
- Va fi permis variaia de culoare care rezult din folosirea unui cofraj cptuit cu
material hidroizolator, dar suprafaa nu trebuie s se decoloreze datorit contaminarii
sau scurgerii de lapte de ciment;
- Sunt admise guri cu diametru mai mic de 10 mm, altfel suprafaa nu trebuie s
prezinte goluri, segregri, forme de fagure sau alte defecte majore ;
- Reparare: Bavurile vor fi ndeprtate i se vor freca cu piatra de siliciu, dar finisarea
rmne n general nelefuit. Refinisarea micilor defecte se va permite in mod normal
dup inspecia Inginerului;
- Ridicturile vor fi teite cu un colar de 30 mm lime. Se va apela la plane, dac e
necesar.
- Gurile pentru legarea cofrajelor vor fi aranjate conform unui model aprobat, umplute
cu mortar, de o componen aprobat.
Finisarea neteda riguroas:

- Se va realiza o finisare neted regulat cu un material opac (e.g. foaie de furnir


lcuit), cu panouri aranjate adecvat pe suprafa. Nu nlocuii o parte din panourile
de cofrare, dac aceasta poate duce la schimbarea culorii betonului ;
- Denivelrile abrupte trebuie s fie maxim 3 mm. Neregularitile graduale, exprimate
ca deviaie maxim permis de la o linie (margine) dreapt de 1m, nu trebuie s
depeasc 3 mm ;
- Va fi permis variaia de culoare care rezult din folosirea unui cofraj cptuit cu
material hidroizolator, dar suprafaa nu trebuie s se decoloreze datorit contaminrii
sau scurgerii de lapte de mortar ;
- Riglete de acoperire: Nu se vor folosi fr aprobare ;
- Sunt admise guri cu diametru mai mic de 5 mm, altfel suprafaa nu trebuie s
prezinte goluri, segregri, forme de fagure sau alte defecte ;
- Reparare: Bavurile vor fi ndeprtate i se vor freca cu piatra de siliciu, dar finisarea
rmne n general nelefuit. Refinisarea micilor defecte se va permite n mod
normal.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

85

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.7.8

Ridicturile vor fi rotunjite la o raz de 25 mm. Se va apela la plane, dac e


necesar.
Gurile pentru legarea cofrajelor vor fi aranjate conform unui model aprobat, umplute
cu mortar, de o componen aprobat.
Armturi pentru beton in-situ

7.7.8.1 Armturi
Asigurarea calitii:
Toate armturile din oel vor proveni de la firme care dein un certificat valabil pentru
producerea acestuia.
7.7.8.2 Mod de lucru
Tierea i indoirea:
Nu se va ndoi la temperaturi sub 5 0C fr s aprobare. Oelul nu trebuie nclzit peste
1000C. Nu se vor rendoi barele fr aprobare.
Defecte mecanice:
Armtura nu trebuie mnuit dur, aruncat de la nlime, supus la ocuri sau deteriorri
mecanice.
Curarea:
La turnarea betonului, armtura trebuie s fie curat i necorodat, fr asperiti, fr
rugin, fr ghea, ulei sau alte substante care pot afecta armatura, betonul sau legtura
dintre ele.
Ajustri:
Pe antier trebuie puse la dispoziie spaii adecvate pentru realizarea micilor ajustri
aprobate.
mbinri prin suprapunere: Vor fi solicitate instruciuni dac pe plane nu sunt indicate.
Detaliile. mbinrile n bara de armatur trebuie s fie de minim 300 mm. mbinrile n
materialul de armtur unde nu sunt specificate, trebuie s fie minim 250 mm. Unde este
necesar, se vor cuta instruciuni pentru a evita acumularea a patru straturi la coluri.
Montajul:
- Dac nu este specificat altfel, armtura se va fixa n poziie nainte de turnarea
betonului.
- Pe lng spaiile i locurile artate pe desene, se va realiza sprijinul necesar,
ancorarea i mentinerea acoperirii specificate.
- Firele i distanierele nu vor ptrunde n nveliul de beton. Nu se face sudura de
prindere, n puncte, dect dac s-a proiectat, autorizat de ctre Inginer i s-a
recomandat de ctre productorul armturii.
- Armtura nu va veni n contact cu materiale neferoase.
- Fier-betonul nu se va suda pana nu se va primi n prealabil, acordul scris, al
Inginerului. Nu este permis sudarea armturilor.
Acoperirea:

EuropeAid/123052/D/SER/RO

86

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Dac nu este altfel specificat catre proiectant , aceasta va fi cel puin conform specificaiilor
urmtoare:
Baza fundaiei

75 mm

Toate suprafeele care vin n contact cu apa sau


solul

30 mm

Dosul dalelor, care nu vin n contact cu apa sau al


grinzilor care nu sunt n contact cu apa sau solul

30 mm

Suprafee expuse la aer i toate suprafeele


interioare din cminele de vane sau ncperi uscate

30 mm

Ziduri de beton, n pmnt

30 mm

7.7.9

Distanierii/purecii se vor face din beton. nainte de turnarea betonului se va verifica


peste tot dac s-au obinut dimensiunile specificate pentru acoperire.
Rosturi de construcie pentru beton in-situ
Precizie:

Toate rosturile trebuie amplasate corect, drepte i bine aliniate, vertical, orizontal sau paralel
cu axele cldirii.
Rosturile de construcie/dilatatie se vor realiza corect, conform locaiilor i detaliilor artate n
plane. Dac trebuie fcute modificari pe antier, se va obine aprobarea Proiectantului. Se
va evita ptrunderea betonului n golurile sau spaiile libere ale cofrajelor sau astfel nct s
mpiedice rosturile lsate s-i ndeplineasc rolul funcional. Nu este permis impregnarea
sau ptrunderea betonului n materialele folosite pe post de material compresibil pentru
umplerea rosturilor. Nu se va turna beton simultan pe ambele laturi ale rosturilor de lucru.
Nu se vor permite rosturi de construcie n betonul cu permeabilitate redusa, altele dect cele
cerute de proiectant.
Nu sunt admise rosturi de lucru la elementele expuse vederii, cu excepia celor prevzute n
proiect. Nu vor fi permise rosturi de lucru n pardoseli, pe lng cele prevazute de proiectant.
Rosturile pentru cofraje se vor realiza folosind cofraje rigide, etane, sau limitatori fcui
pentru bare n consol sau structur fr ndoire sau scoatere temporar.
7.7.9.1 Finisarea betonului in-situ
Toate operaiile de finisare se vor realiza la momentul optim pentru priza i ntrirea
betonului. Nu se vor uda suprafeele de beton pentru a ajuta procesul. Nu se va presra
ciment pe suprafa.
Finisarea cu mistria:

Betonul se va finisa cu mistria pe o suprafa fr asperiti sau denivelri, apoi va fi


tratat, aa cum s-a specificat.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

87

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Cnd betonul este destul de ntrit, se finiseaz cu mistria sau cu un dispozitiv


electric, dar nu pe suprafeele lefuite, apoi se cur de urmele de la finisare i de
alte pete, fiind gata pentru etapa urmtoare.
Se reia imediat procesul de tratare pentru ntrzierea prizei de ntrire a betonului.
Se va proteja suprafaa de traficul de pe antier pn cnd se aeaz materialul de
placare.
Dac, datorit unei finisri incorecte sau unei protecii incorecte, suprafaa betonului
nu este corespunztoare pentru aezarea materialului de placare, ea trebuie
refinisat prin aplicarea unui compus de netezire. Trebuie alocate costuri i pentru
astfel de remedieri.

Finisarea suprafeelor de uzur cu mistria:

Betonul se va finisa pe o suprafa fr asperiti sau denivelri, apoi va ncepe


tratarea, aa cum s-a specificat.
Finisarea cu mistria sau cu dispozitivul electric se aplic n mod succesiv, cu
suficient presiune pentru a obine o netezire corespunztoare.
Se va relua imediat tratarea specificat.
ntritor de suprafa: Se va aplica un strat de izolaie pe baz de rin pe
suprafeele podelelor din beton, n conformitate cu recomandrile productorului.

7.7.10
7.7.10.1

Controlul calitii
Testarea suprafeelor de hidroizolaie:

n cel mai scurt de la terminarea lucrrii i nainte de executarea umpluturilor, Antreprenorul


va efectua o inspecie cu Inginerul pentru identificarea defectelor, care pot duce la infiltrarea
apei sau la apariia petelor de umezeal. Dup executarea umpluturilor, cnd pnza freatic
a ajuns la nivelul normal, se va efectua nc o inspecie pentru identificarea punctelor de
infiltrare a apei sau a petelor de umezeal. Suprafeele aparente ale structurii nu trebuie s
prezinte niciun semn de scurgere i s ramn uscate.
Testarea structurilor hidroizolante se va face nainte de punerea n bazine i umplerea cu
pmnt sau nainte de construirea zidurilor adiacente:
La un moment stabilit de comun acord cu Inginerul, se va umple structura finalizat cu
ap la capacitatea final, cu debit uniform, de maxim 2 m nivel n 24 de ore.
Nivelul va fi meninut, adaugnd n continuare lichid, timp de o perioad de stabilizare
aprobat n prealabil.
Se va marca i nregistra cu precizie nivelul de umplere, apoi scderea de nivel la
intervale de 24 ore pentru urmtoarele 7 zile. Scderea total a nivelului n cele 7 zile nu
trebuie s depeasc 5 mm peste diferena admis pentru evaporare i precipitatii.
Dac se depete nivelul de scdere admis pentru primele 7 zile, se umple din nou i
se repet testul pentru o perioad de nc 7 zile.
Dac se depete n continuare scderea admis de nivel, dar scderea zilnic a
nivelului se reduce, se umple din nou i se repet testul pentru o ultim perioad de nc
7 zile, rezultatele n acest caz determinnd conformitatea.
n toat aceast perioad de testare, pereii exteriori ai structurii nu trebuie s prezinte
semne de infiltraii i trebuie s rmn aparent uscai.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

88

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Inspecia materialelor i a minii de lucru i prezentarea documentaiei se va face dup cum


urmeaz:
7.7.10.2

Materiale

- Se va prezenta documentaia pentru amestecul (reeta) de beton, conform specificaiilor.


- Se va prezenta documentaia pentru testarea agregatelor.
- Se vor prezenta certificatele pentru armturi.
7.7.10.3

Execuie

Se va ine un jurnal pentru lucrrile de beton, cu informaii privind:


- Data/ora primirii betonului de la staie
- Datele operaiunilor de turnare
- Aprobrile Inginerului
- Vremea, temperatura aerului
Mostrele de beton proaspt.
Nu se va turna beton pn cnd Inginerul nu va aproba cofrajul i armtura. Se va
trimite programul pentru turnarea plcilor, diafragmelor, coloanelor i grinzilor,
incluzd ordinea i mrimea deschiderilor ce se vor turna, momentul tierii rosturilor
etc. Se va obine aprobarea Inginerului.
7.6

Construcii metalice

7.8.1

Generaliti

7.8.2

Materiale

7.8.2.1 Calitatea oelului


Oelul care suport structuri va fi oel de clas 35, n conformitate cu BSS 2592-71.
Profilele laminate vor fi n acord cu BSS 6176-75, 2612-73 etc. Structurile de oel vor fi
sudate. Lucrrile de sudur vor fi realizate de ctre muncitori calificai corespunztor i
folosind echipamente de sudur de calitate. Electrozii de sudur folosii vor corespunde BSS
5517-77 sau standardelor internaionale aprobate de ctre Inginer.
7.8.2.2 Scri metalice
Acestea vor fi din oel galvanizat.
7.8.2.3 Grtare de la gurile de ventilaie, grilaje
Acestea vor fi din oel galvanizat sau din aluminiu.
7.8.3

Mod de lucru

7.8.3.1 Generaliti privind procesul de fabricaie

EuropeAid/123052/D/SER/RO

89

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Cerine generale:
- nainte de nceperea lucrrilor, Antreprenorul va face msurtori pe santier i n cldiri
i va verifica toate dimensiunile date n plane
- Confeciile de oel vor fi fabricate de firme specializate. Firmele vor fi aprobate de
Inginer nainte ca Antreprenorul s plaseze comanda
- Antreprenorul va pregti toate detaliile de execuie (planele de atelier) pornind de la
planele din documentaia de licitaie
- Inginerul va fi informat cnd trebuie s nceap fabricarea. Nu se vor executa
confecii/lucrri metalice pentru care planele nu au fost verificate de ctre Inginer
- nainte de execuie, asigurai-v c condiiile de suprafa ale oelului care urmeaz a
fi prelucrat respect cerinele de curare date ntr-un alt capitol al acestei specificaii
- Procesul de fabricaie nu trebuie s modifice proprietile materialelor pentru a nu
rezulta neconcordane cu cerinele specificate.
7.8.3.2 Marcarea
-

Se vor prezenta n detaliu metodele propuse pentru identificarea i nregistrarea


materialelor i componentelor pentru a asigura folosirea i localizarea lor corect n
structur
- Marcajele vor fi plasate n aa fel nct vor fi vizibile pentru verificare dup montare.
La tronsoanele cu caviti, trebuie verificat ca c interiorul acestora s fie uscat i curat de
resturi, nainte de etanarea capetelor i deschiderilor.
7.8.3.3 Suduri
Operaiunile de sudur se vor face conform standardului EN 288. Toate mbinrile sudate ale
conductelor se vor face conform Specificaiei Procedurii de Sudare pentru fiecare tip de
material i mbinare n parte. Specificaiile pentru procedurile de sudur vor fi completate sau
aprobate de ctre un organism profesional independent, aprobat de Inginer, naintea
operaiunilor de sudare. Toate suprafeele de oel vor fi bine curate naintea sudrii. Nicio
mbinare sudat nu trebuie s aib o rezisten mai mic dect cea a prilor mbinate. Toate
lucrrile de sudur vor avea loc la atelierul productorului. Va fi permis sudarea pe teren
numai dac s-a obinut n prealabil aprobarea Inginerului. Toi sudorii trebuie s fie calificai i
autorizai de ctre un institut recunoscut de testare, conform EN 287-1. Atestatul trebuie s
indice faptul c sudorul a trecut un test relevant n mod satisfctor.
Suduri pe antier:
Sudarea pe antier va fi permis numai dac s-a obinut n prealabil aprobarea Inginerului.
Cnd este permis, trebuie asigurate condiii adecvate i sigure de lucru. Nu se va suda
cnd suprafeele sunt ude sau cnd temperatura mediului este sub 0 oC.
Suduri suplimentare
Nu se va face fr aprobare nicio sudur (incluznd sudura de prindere) care nu este
indicat prin plane, nici mcar pentru mbinri temporare sau repararea plcilor stricate.
Finisarea sudurii
Pentru a ndeprta zgura, sudura va fi curat cu grij prin ciocnire uoar, folosind o perie
de srm sau prin alte metode care nu deformeaz suprafaa sudurii.
Testele pentru sudur trebuie s se conformeze BSS.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

90

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Se va face testarea nedistructiv a lucrrilor de sudur, conform normativelor


corespunztoare recunoscute. Se va folosi metoda radiografierii. Dac aceast nu se poate
aplica, se va face testarea cu ultrasunete sau vor fi luate n considerare metodele de
penetrare. Vor fi testate 10% din mbinrile sudate. Acestea vor fi selectate mai ales dintre
cele la care partea din spate a sudurii nu poate fi inspectat vizual. Astfel de suduri vor fi
testate prin radiografiere sau cu ultrasunete. Alegerea sudurilor va fi fcut de un organism
independent acreditat. Dac testarea nedistructiv identific defecte de tipul celor definite n
criteriile de acceptare, va fi suplimentat numrul de teste. Dac se va depista un defect de
sudur, vor fi testate dou suduri nvecinate de acelai tip. Dac una dintre acestea sau
amndou sunt defecte, atunci testarea va fi extins conform instruciunilor Inginerului.
Testarea va fi realizat de un organism profesional independent, aprobat de Inginer. Criteriul
de acceptare va fi de clasa C, conform ISO 5817. Un raport de test i va fi trimis Inginerului
spre aprobare.
Pot fi folosite procedeele de sudur manual cu arc n gaz de protecie, arc electric acoperit,
n gaz cu arc, n flux cu arc, sudur n mediu de gaz inert, cu tungsten sau alte metode. Se
va folosi pe ct posibil prefabricarea n atelier.
7.8.3.4 mbinri cu uruburi
uruburi i piulie: Toate uruburile, piuliele i saibele vor fi galvanizate.
Cuplarea i fixarea uruburilor
Dac nu se specific altfel, se va folosi urmtorul moment de cuplu pentru uruburi,:
M16: 205 Nm, M18: 285 Nm, M20: 380 Nm, M22: 490 Nm, M24: 610 Nm.
uruburile se fixeaz conform momentulului de cuplu.
7.8.3.5 Rotunjirea colurilor i marginilor elementelor plate din oel
Colurile i marginile vor fi rotunjite pe o raz de 1 mm.
7.8.3.6 Tolerane
Planeitate:
Contact complet ntre suprafeele conectate.
Grinzi:
- Lungime: +/- 5 mm
- Locaia centrului de greutate la supori: +/- 5 mm.
Stlpi:
- nlime: +/- 5 mm
- Locaia centrului de gravitaie la suport: +/- 5 mm
- Abatere de la poziia vertical: 5 mm la 3000 mm.
uruburi de ancorare:
- Poziia grupului de uruburi: +/- 5 mm
- Poziia fiecrui urub ntr-un grup: +/- 2 mm.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

91

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.8.3.7 Montajul
Inainte de nceperea lucrrilor de execuie:
- Cu minim 7 zile naintea datei de ncepere propus, se vor verifica la fundaii i la
celelalte structuri care vor ncorpora lucrri din oel: poziia, lungimea de ptrundere,
starea i jocul uruburilor de fixare
- Se va raporta imediat Inginerului orice defect sau inadverten
- Se va obine permisiunea Inginerului pentru nceperea execuiei.
Modificri:
- Inginerul va fi informat n legtur cu orice defect datorat erorilor de detaliu sau de
fabricaie
- Inginerului trebuie s aprobe metodele de remediere nainte de nceperea lucrrilor
de modificare sau corectare.
Sprijiniri temporare:
Vor fi prevzue consolidri temporare pentru a asigura stabilitate structurii principale
n timpul ridicrii.
Fundatiile stlpilor:
- Vor fi ridicate sau coborte la cotele din plane, folosind distaniere din oel sau
pene, nu mai mari dect dimensiunea necesar.
- distanierele se vor aeza simetric n jurul perimetrului plcii de baza; nu se va folosi
un singur distanier central.
- Inginerul va fi anunat dac spaiul de sub oricare stlp de susinere are o abatere
mai mare de +/- 25 mm fa de dimensiunea specificat
- Se va verifica corectitudinea montajului si corecta toate greelile nainte de
asezarea mortarului de poza sub stlpi i de realizarea altor lucrri adiacente.
Umplerea cu mortar de poz pentru stlpii de susinere:
Se vor umple complet golurile bolului cu pasta de ciment iar spaiile din spatele plcilor
fundaiilor stlpilorcu mortar sau lapte de ciment dup cum urmeaz:
- Pentru spaii de adncime maxim 25 mm: Past de ciment curat destul de fluid
pentru a putea fi turnat
- Spaii cu adncime ntre 25 i 50 mm: mortar din ciment1:1: nisip, destul de fluid
pentru a putea fi turnat i bine compactat, ca pentru umplere
- Spaii cu adncime ntre 50 i 80 mm: mortar umed din ciment : nisip 1:2:, bine
compactat fa de suporii fixai ferm, ca pentru umplere.
7.8.4

Inspecia / testarea lucrrilor din oel

Inspecia:
Trebuie permis Inginerului, si/sau oricrei autoriti independente desemnat de ctre acesta
s inspecteze i s controleze lucrrile la orice moment de timp rezonabil i n toate locurile
unde sunt lucrri de acest tip. Vor fi puse la dispoziie toate facilitile, uneltele, iluminarea
etc. pentru a asigura o inspecie corect.
Testarea:

EuropeAid/123052/D/SER/RO

92

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Se vor stabili testele i se vor pregti cele necesare pentru testare. Inginerului va primi o
copie a fiecrui test i a rezultatelor examinrii, imediat ce acestea sunt disponibile.
Structurile din oel vor fi verificate cu ultrasunete.
Autoritatea de testare: Toate testele vor fi fcute de ctre un laborator independent.
Produsele:
La solicitarea Inginerului, se va trimite o copie a certificatelor de testare pentru oel.
Sudorii:
La solicitarea Inginerului, se va trimite o copie a autorizaiilor sudorilor.
Lucrrile defecte:
Imediat dup ce s-a stabilit c o parte a lucrrii sau un material sunt defecte ori sunt
suspectate a avea defeciuni, se vor prezenta Inginerului propuneri pentru testri
suplimentare, control sau nlocuire i se vor cere instruciuni.
7.8.5

Cerine generale pentru sistemele de acoperire

Muncitorii trebuie s fie experimentai n folosirea materialelor i metodelor de aplicare


specificate.
7.8.5.1 Materiale pentru sistemele de acoperire

Este recomandat, dac este posibil, materialele s fie din acelai lot de fabricaie.
Dac nu, materialele se vor ine separat i vor fi distribuite corespunztor, pe zone de
lucru separate, informnd Inginerul despre aceasta. Trebuie verificat dac materialele
de acoperire care se vor folosi sunt recomandate de productorii acestora pentru
suprafeele i condiiile de expunere respective, i dac sunt compatibile ntre ele.
Compatibilitatea amorsei cu vopselele ignifuge: marca de grund selectat trebuie s
fie compatibil cu vopseaua ignifug selectat, att n condiii normale ct i n caz
de incendiu. nainte de a aplica grundul, Antreprenorul va obine de la productorul
materialelor recomandri i documentaie doveditoare i va trimite o copie Inginerului.

Galvanizare: Toate tierile, sudurile i gurile trebuie finalizate nainte de galvanizare. Gurile
de aerisire i de scurgere se vor realiza n locaiile aprobate i se vor etana dup
galvanizare, n vederea aprobrii.
7.8.5.2 Inspecia

Reprezentanii productorilor materialului de acoperire pot s inspecteze lucrarea n


desfurare, inclusiv pregtirea suprafeelor i s preleveze mostre, dac este
necesar. Antreprenorul nu se va conforma indicaiilor sau cerinelor productorului
materialului dect dac are i confirmarea Inginerului. Inginerul va fi ntiinat despre
datele stabilite pentru nceperea pregtirii i acoperirii suprafeei.
Manipularea i pstrarea confeciilor metalice protejate prin vopsire:

EuropeAid/123052/D/SER/RO

93

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

- Se vor folosi metode i echipamente care reduc uzura prin frecare, ciobirea sau alte
degradri ale componentelor acoperite
- Anterior manipulrii, se va asigura o perioad de uscare/tratare corespunztoare
pentru fiecare acoperire
- Se vor folosi ambalaje corespunztoare, legturi, chingi de ridicare, atrntori din
nylon, lanuri cauciucate etc.
- Nu se vor aeza componentele cu suprafeele prelucrate prin acoperire direct pe
pmnt, se vor folosi stive de susinere din lemn, se va evita formarea blilor.

7.8.5.3 Protecie

Suprafeele proaspt vopsite vor fi protejate mpotriva deteriorrii


Mesajul 'Proaspt vopsit' va fi afiat i se vor monta bariere de protecie acolo unde
este cazul
Zonele adiacente celor vopsite vor fi protejate.

Lucrri de remediere:
-

Degradarea prematur a stratului de acoperire prin formarea de bici, decojire,


exfoliere, crpare, lipsa aderenei etc. va necesita refacerea acestuia prin ndeprtare
complet, pregtirea suprafeei i aplicarea tuturor straturilor din nou, conform
instruciunilor
Grosimea necorespunztoare a peliculei uscate sau defectele de la suprafa
cauzate de vremea nefavorabil, se pot remedia n functie de tipul de vopsea, prin
decapare i aplicarea altor straturi conform instruciunilor
Deteriorrile mecanice ale straturilor vopsite necesit refacerea prin ndeprtarea
local a straturilor de acoperire, pregtirea i aplicarea din nou a tuturor straturilor de
vopsea, pentru a obine o finisare curat, continu i neted
Dac straturile deteriorate sau pregtirea ulterioar a suprafeei pentru o alt
acoperire au expus metalul, acesta trebuie curat bine i amorsat n decurs de dou
ore.

Sistem(e) de protejare a vopsirii : A se vedea planele.


7.8.5.4 Galvanizare
Este necesar o galvanizare la cald, care s respecte n ntregime ISO 1461, clasa B sau
standarde similare.
7.8.5.5 Sisteme de protecie
Suprafeele trebuie s fie uscate i curate de zgur, rugin, grsime sau alte impuriti.
Cele ruginite se vor trata cu un produs decapant.
Apoi se va aplica urmtorul sistem de vopsire cu:
- Un strat de grund cromat gri-verzui, cu pigment din cromat de zinc
- Un strat de grund alchidic pe baz de ulei de in modificat
EuropeAid/123052/D/SER/RO

94

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

- Dou straturi de finisaj lucios, fungicid, pe baz de compus alchidic modificat, cu


caten lung.

Acolo unde este nevoie de un finisaj tip aluminiu, amorsa va fi acoperit cu dou straturi de
vopsea de rina alchidic cu pigment din aluminiu de calitate superioar.
7.8.5.6 Pregtirea pentru vopsire
Pregtirea pentru vopsire i vopsirea n afara antierului trebuie fcute ntr-o incint cu
condiii de lumin, cldur i ventilaie corespunztoare. Se vor alege una din urmtoarele
secvene de lucru i va fi informat Inginerul nainte de nceperea lucrrii:
Suprafee inaccesibile: Procedura de lucru trebuie s asigure faptul c suprafeele
inaccesibile dup asamblare vor primi tratamentul i acoperirea complete specificate inclusiv
aplicarea acoperirilor de antier chiar n atelier.
7.8.5.7 Curarea manual a confeciilor metalice noi

- Suprafeele vor fi rzuite, mirgluite, sablate sau curate cu discul pentru a


ndeprta orice bavuri de sudur, excrescene, muchii ascuite, coluri, denivelri,
resturi de la sudur etc pn cnd se obine o suprafa curat, dar nelustruit
- Se va degresa i limpezi bine. Dac se folosesc ageni de curare pe baz de ap,
se va nltura rugina ulterior
- Se va aplica imediat grundul.
- Indeprtarea stratului vopsit prin sablare trebuie fcut de specialiti, folosind
abrazivi i presiune corespunztoare suprafeei. Se vor lua toate msurile pentru a
reduce praful i zgomotul.
- Oelul curarea prin sablare: Suprafaa se va degresa prin splare cu whitespirit
sau cu abur. Se va cura cu jet uscat n condiii atmosferice uscate, folosind o
substan abraziv adecvat ca tip i dimensiuni, fr bavuri, umiditate sau ulei, pn
la ndeprtarea complet a straturilor. Se vor elimina reziduurile de abraziv. Suprafaa
va fi tratat cu grund ct de repede posibil dupa curarea prin jet, la maxim 4 ore
dup aceasta.

Pregatirea pentru sudura in situ a structurilor vopsite n atelier:


- Se va cura prin sablare i se va proteja zona de sudur naintea vopsirii zonelor
adiacente. Dac se aplic mai mult de un strat pe zonele adiacente, se ncepe fiecare
strat la 30 de mm n interior fa de marginea stratului precedent. Se descoper zona
imediat nainte de sudur.
- ntre timp, se pregtesc i se vopsesc zonele de sudur conform specificaiilor, apoi
se polizeaz pn la oel imediat naintea sudurii.
Tratamentul mbinrilor din oel vopsit sudate pe antier:
- Imediat dup sudur, se ndeprteaz n ntregime prin polizare sau spargere crusta
i stropii de sudur de pe zona sudat, se efuiete pentru a ndeprta orice urm de
rugin, splai cu ap curat i lsai la uscat
- Se va aplica imediat grund i apoi urmtoarele straturi pe zonele sudate pentru a
corespunde cu cele adiacente vopsite.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

95

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.8.5.8 mbinri prin strngere cu buloane (fr friciune):

- Cnd confeciile metalicesunt vopsite n atelier, trebuie asigurarespectarea totala


specificaiilor pe suprafeele mbinate
- Cnd componentele din oel vor fi asamblate prefinisate i vopsite ulterior in-situ, se
vor pregti i acoperi cu grund suprafeele de mbinare, naintea asamblrii i apoi se
vor usca
- Imediat nainte de asamblarea mbinrilor cu buloane n confeciile metalice
exterioare , se va aplica un strat suplimentar de grund i se vor mbina suprafeele
nainte de uscare
- naintea aplicrii in-situ a straturilor de acoperire pentru confeciile metalice montate
n exterior, se vor sigila toate spaiile libere de la mbinrile cu buloane i se va aplica
un mastic potrivit.

mbinri nevopsite:
Dup montare i nainte de a aplica sistemele de acoperire specificate, peantier, se va
degresa, cura bine i se vor aplica imediat straturile de vopsea astfel ca s corespund cu
zonele vopsite n prealabil n atelier.
Pregtirea in-situ a confeciilor din otel vopsite n atelier:
Se vor face toate lucrrile de remediere specificate. nainte de aplicarea straturilor de
acoperire, se vor pregti toate suprafeele prin lefuire i/sau splare, dup recomandrile
productorului.
7.8.5.9 Vopsire
Condiii adecvate:
Nu se vor aplica straturile:
- Pe suprafeele umede sau ngheate
- Dac temperatura nu este cu cel puin 3 oC peste punctul de rou n condiii stabile
sau pe cale s se mbunteasc
- Dac umiditatea relativ nu este sub 85 %
- n cazurile n care cldura poate cauza apariia veziculelor sau a ncreiturilor.
Se vor lua toate msurile de precauie necesare, inclusiv restricionarea orelor de lucru, se
va asigura protecia necesar i timp suplimentar de uscare pentru ca straturile de vopsea s
nu fie afectate negativ de condiiile climatice nainte, n timpul sau dup aplicare. Aplicarea
straturilor de vopsea va fi considerat ca acceptare din partea Antreprenorului a strii
suprafeelor n orice zon dat.
Aplicarea straturilor de vopsea:
- Straturile multiple din acelai material trebuie s aib nuane diferite pentru a
asigura acoperirea complet;
- Se vor aplica straturile pe suprafee curate, fr impuriti i suficient de uscate, pe
vreme uscati dup tratarea corespunztoare a straturilor precedente
- Se vor aplica straturile uniform, pentru a conferio finisare neted de grosime i de
culoare uniform, fr urme de pensul, proeminene, scobituri, dungi sau alte
defecte
- Toate suprafeele vor fi meninute curate i fr impuriti n timpul vopsirii i uscrii.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

96

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Lucrrile finalizate vor fi protejate adecvat.

7.8.5.10
-

Grosimea peliculei

Se va verifica grosimea fiecrui strat n timpul aplicrii utiliznd o roat pentru


msurarea grosimii peliculei umede sau un dispozitiv tip pieptene.
Dup uscarea fiecrui strat, se va msura grosimea peliculei uscate acumulate
folosind un aparat de msur magnetic sau electromagnetic, verificat metrologic i
recalibrat periodic pe o placde referin neted, din oel. Numrul i poziia
msurtorilor vor fi conform indicaiilor Inginerului. Dac nu se menioneaz altfel,
toate msurtorile vor fi fcute n prezena Inginerului.
Pe orice suprafa de strat de un metru patrat, pelicula uscat acumulat trebuie s
aib o grosime de minim cea specificat;nicio msurtoare nu trebuie s fie sub 75%
din cea recomandat de fabricantul vopselei.
Dac la orice moment grosimea peliculei uscate acumulate nu este cea ateptat,
Inginerul poate cere aplicarea unor straturi suplimentare, fr decontarea cheltuielilor
respective
Grosimea peliculei uscate a stratului superior trebuie s fie suficient pentru a da un
aspect uniform, solid, mat.

Straturi dung:
Unde este specificat, se va aplica cu pensula suplimentar, o dung pe toate colurile externe,
capete de nituri i boluri, urmele de sudur brute, i zonele dificil de acoperit. Culoarea
stratului exterior va fi aleas de ctre Inginer (dac nu este deja specificat). Culoarea
straturilor precedente va fi conform recomandrilor fabricantului de vopsea pentru a se potrivi
culorii stratuluiexterior.
mbinrile cu suprafee din beton:
Unde componentele expuse din oel sunt parial ncastrate n beton sau acoperite de acesta,
se vor aplica local, pe mbinarea oel/beton, conform instruciunilor Inginerului, dou straturi
de compus bituminos aprobat.
7.8.6

Controlul calitii

Se vor verifica materialele i lucrrile i se vor pune la dispoziia Inginerului urmtoarele:


- Certificatele de calitate pentru oel
- Autorizaiile sudorilor
- Planurile de control al sudurilor
- Documentaia pentru sistemele de vopsire, spre aprobare.

7.7

Zidrie din crmid/blocuri de zidrie

7.9.1 Generaliti
Antreprenorului i revine sarcina de a pregti planele de execuie, pentru a fi aprobate de
ctre Inginer.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

97

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.9.2 Materiale
7.9.2.1 Blocuri de zidarie
- Bolari plini 250 x 120 x 65 mm conform BSS 25
- Bolari cu guri 250 x 120 x 65 mm conform BSS 626
- Bolari cu guri 250 x 250 x 140 mm conform BSS 8269.
Ciment: Asa cum a fost descris n Lucrri din beton.
7.9.2.2 Beton Celular - BCA
Blocuri din beton celular autoclavizat:
Conform standardelor BSS 7391, BSS 4747 sau altor standarde internaionale aprobate de
ctre Inginer. Adezivul i alte materiale pentru lucrrile din beton celular vor fi recomandate
de productor i aprobate de ctre Inginer.
Mostre:
nainte de a plasa comanda la furnizori, se vor prezenta mostre de crmizi/blocuri,
reprezentnd toat plaja de variaie a aspectului, i se va obine aprobarea.
Stratul de hidroizolaie: a se vedea planele.
7.9.3 Mod de lucru
Sunt interzise transportul i descrcarea crmizilor neambalate. Acestea trebuie
transportate pe suporturi speciale i ncrcate i descrcate cu macaraua.
Depozitarea pe santier:
- Crmizile/blocurile vor fi depozitate n stive stabile, fr contact cu solul, uor de
identificat ca tip, rezisten, clas, etc. Se vor proteja de vremea nefavorabil i se
vor pstra curate i uscate
- Nisipul pentru mortar trebuie depozitat separat n funcie de tip, se va pstra uscat i
va fi protejat de contaminare.
7.9.3.1 Caramizi

- Nu se vor utiliza crmizi din lut sau silicat de calciu ct timp sunt nc calde n
urma procesului de fabricaie. Pe vreme uscat i cald, udai uor suprafeele
crmizilor pentru a reduce absorbia. Nu turnai prea mult ap pe ele.

7.9.3.2 Generaliti privind aezarea crmizilor


-

Crmizile/blocurile se vor aeza pe un strat continuu de mortar ntr-o combinaie


aprobat de Inginer; nu se va aseza pe strat de mortar care nu este continuu. Se vor
umple toate interseciile i marginile; nu se pune prea mult sau prea puin material.
Asizele vor alterna cu crmizile la jumtate, dac nu se specific altfel.
Se va verifica perpendicularitatea peretelui n lucru la fiecare al treilea sau al cincilea
rnd de crmizi de-a lungul unui ir i nivelai rosturile.
Zidurile cu deschideri trebuie construite din crmizi distanate uniform cu o separaie
maxim vertical i orizontal de 450 mm. Se vor prevedea mbinri suplimentare la

EuropeAid/123052/D/SER/RO

98

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

225 mm de marginile deschiderilor, astfel nct s existe una pentru fiecare 300 mm
de nlime de deschidere.
Crmizile care leag deschiderea trebuie nu vor avea mortar. Orice urm de mortar
sau resturi care se colecteaz la baza peretelui cu deschidere va fi ndeprtat prin
deschizturi temporare lsate n rndurile de la baz special pentru acest scop.
Rndurile rezistente la umezeal trebuie s fie conforme cu Codul britanic de practic
CP 102 sau cu un altul similar i aprobat (British Code of Practise CP 102).
Crmizile i blocurile trebuie udate corespunztor nainte i dup aezare.

Precizie:
Asizele se vor menine nivelate si aliniate. Se va verifica cu acuratee perpendicularitatea
tuturor pereilor, a colurilor i a altor construcii. Dac nu se specific altfel, zidria din
crmid sau blocuri va fi realizat n urmtoarele limite admise de precizie:

Dimensiuni

Abatere permis (mm)

Poziia in plan a oricrui punct sau


fa ntreag specificate, fa de cea
mai apropiat linie de ghidare a
construciei de la acelai nivel
Lungimea (dac nu este definit
altfel de construciile adiacente):
Pn la 5 m
De la 5 la 10 m
De la 10 la 20 m
Peste 20 m
Liniaritatea pe oricare 5 m lungime
Vertical:
Pe oricare 3 m nlime
Pe toat nlimea cldirilor de
peste 6 m

+/-10

+/-15

+/-20

+/-25

+/-30

+/-10
+/-10
+/- 20

7.9.3.3 nlimea ridicrilor

- Se va trage (cu cremaliera) napoi la ridicarea penelor sau la alte lucrri


pregtitoare.
- Nu se vor folosi roi zimate
- Nu se va ridica nicio poriune a lucrrilor cu mai mult cu 1,2 m fa de alta la un
moment dat
- La lucrrile de faad, se va completa fiecare ridicare ntr-o singur perioad de
operare.
- Nu se va ridica niciun perete cu mai mult de 1,5 m pe zi, dect cu permisiunea
Inginerului.

Asize:
Asizele (rndurile de crmizi) se vor aeza astfel nct s se alinieze cu lucrrile existente.
Dac se folosesc crmizi scobite: crmizile cu o singur scobitur se va aeza crmida
cu scobitura n partea superioar; crmizile cu dou scobituri se va aeza crmida cu
EuropeAid/123052/D/SER/RO

99

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

scobitura cea mai adnc n partea superioar. n ambele cazuri se vor umple complet
scobiturile cu mortar.
Susinerea buiandrugilor: Se va calcula cu grij poziia pentru a verifica c sub capetele
buiandrugilor se gsesc elemente de zidrie cu lungime ntreag
Susinerea lucrrilor existente: Se va umple complet mbinarea superioar cu mortar semiuscat, compactat i bine tasat, acolo unde noi buiandrugi sau ziduri vor sprjinii structuri
existente, pentru a asigura transferul complet al sarcinii dup ndeprtarea elementelor de
sprijin temporare.
7.9.3.4 Straturi de hidroizolaie
ntre zidurile din crmid i cele de beton se va insera un strat de hidroizolaie. Se vor uni
prin crmizi noile ziduri de cele existente, n locurile indicate n plane, dac nu se
menioneaz altfel, prin decuparea de spaii n zidurile existente, la minim 100 mm
adncime, n toat grosimea noului zid, i vertical dup cum urmeaz:
- Crmid la crmid: 4 asize nlime la 8 centre de ir
- Bloc la bloc: la fiecare asiz
- Se va realiza zidria nou n spaii cu toate golurile umplute cu mortar solid.
mbinarea:
Unde nu se specific altfel, se face finisarea neted a mbinrilor, la profilurile specificate, pe
masur ce lucrrile avanseaz.
mbinrile n tmplrie vor fi tencuite sau nivelate:
Dac nu se folosesc ancore sau canturi metalice, se vor racheta mbinrile pe msur ce
lucrrile avanseaz, pn la o adncime de aproximativ 105 mm.
Protecia mpotriva incendiilor:
Imbinrile din jurul capetelor de grind din scobiturile n ziduri se vor umple cu mortar pentru
a izola scobiturile de interiorul construciei. Se va asigura o mbinare etan ntre zidria de
crmid i marginile scobiturilor pentru a preveni ptrunderea focului i a fumului.
Gurile, niele si anurile n zidria de crmid sau bolari:
A se vedea planele. Unde zidria este tiat, gurit sau are anuri pentru conducte, evi
sau altele, toate acestea trebuie umplute cu amestec de mortar ciment nainte de aplicarea
finisajelor. n nici un caz anurile verticale nu vor depi n adncime o treime din grosimea
peretelui iar cele orizontale nu vor depi n adncime a asea parte din grosimea zidului.
7.9.3.5 Vreme nefavorabil

Nu se vor folosi materiale ngheate


Nu se vor zidi crmizi/bolari cnd temperatura aerului este maxim 3 oC dect dac
mortarul are o temperatura de minim 4 oC cnd este ntins iar zidria este protejat.
Nu se va aplica mortar pe suprafee ngheate.
Se va menine temperatura de lucru peste cea de nghe pn la ntrirea complet a
mortarului.
Se va racheta i se ndeprta mortarul afectat de nghe. La cerere, se vor reface
lucrrile defecte.
Zidria nou ridicat va fi protejat mpotriva ploii i zpezii prin acoperire, n timpul
precipitaiilor i tot timpul n care lucrrile stagneaz.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

100

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Nu va fi permis montarea schelelor pe suprafaa lucrrilor.


Curenia:
Suprafaa lucrrilor va fi pstrat curat n timpul lucrului i pn la recepie. Scndurile
schelelor vor fi ntoarse noaptea i n timpul ploilor abundente. Dac n ciuda msurilor de
precauie luate, pe componentele de tmplrie cad pete de mortar, se vor usca apoi se vor
ndeprta cu o perie aspr. Nu se permite rachetarea.
7.9.4 Aezarea crmizilor i a bolarilor pe vreme rece
Nu se vor zidi crmizi/bolari cnd temperatura aerului este de 3oC sau mai mic, dect
dac Inginerul a aprobat msuri speciale de protecie la nghe. Pentru a preveni nghearea
crmizilor/blocurilor acestea vor fi acoperite cu materiale hidroizolante. Apa i agregatele
vor fi nclzite pentru a asigura mortarului o temperatur de minim 4 0C. Nu se va folosi
mortar sub aceast temperatur. Apa nu va fi nczit peste 60 0C. Nu se vor folosi adjuvani
anti-nghe.
Se vor lua msuri de precauie pentru ca mortarul s nu nghee nainte de a se ntri.
Lucrrile finalizate fie vor fi acoperite cu materiale hidroizolante, fie se vor executa i pstra
n incinte nclzite, care s asigure o temperatur de minim 30C. Aceast incint de protecie
nu va fi demontat dect cu aprobarea Inginerului i n niciun caz mai repede de 3 zile de la
nregistrarea temperaturilor sub limita menionat. Aceste precauii sunt valabile i dac
Inginerul estimeaz c temperatura va scdea din nou sub 30C.
7.9.5 Controlul calitii
Se vor verifica materialele, modul de lucru i se vor prezenta Inginerului urmtoarele
documente:
Copii ale recepiilor materialelor.
7.8

LUCRRI LA INSTALAIILE ELECTRICE

7.10.1 Generaliti
Antreprenorul trebuie s furnizeze toate planele i proiectele suplimentare ale instalaiilor,
necesare pentru a asigura coordonarea complet a staiei i aparatelor care vor fi instalate i
coordonarea cu cldirile i structurile incluse n proiect. Trebuie acordat o atenie deosebit
obligaiei Antreprenorului de a ajusta planele, dac este necesar, conform instalaiei
furnizate. Cerinele exprimate la diateza pasiv, adic fr specificarea celui care va furniza
materialele, lucrrile sau activitile, cad n sarcina Antreprenorului. Toate lucrarile atat din
punct de vedere al proiectarii cat si din punct de vedere al executiei vor respecta normativele
si standardele romanesti in vigoare.
Branamentele electrice fac obiectul acestei lucrri. Distanele de la limita depozitelor
la punctele de branare sunt:
- depozitul existent Clrai 200 m;
- depozitul existent Oltenia 50 m;
- depozitul existent Lehliu Gar 50 m;
- depozitul existent Fundulea 50 m.
Toate costurile necesare pentru realizarea conectrii la reeaua electric a celor 4
depozite existente vor fi suportate de antreprenor i vor fi incluse n oferta acestuia.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

101

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.10.2 Marcaj de siguran. Marcajul CE


Toate componentele i sistemele electrice vor fi marcate cu eticheta unei instituii
independente de certificare, de exemplu VDE, KEMA-KEUR, UL etc. care s certifice
conformitatea componentelor cu normele i standardele relevante. Toate componentele i
sistemele electrice provenind din statele CE vor fi marcate CE.
7.10.3 Flexibilitate pentru piesele de schimb
Toate componentele, inclusiv centrala, care au funcii similare vor fi de un singur tip i marc,
cu posibilitate complet de schimbare a pieselor, pentru a limita stocul de piese de schimb
necesar. Aceast lucru este valabil n special pentru dulapurile tablourilor de conexiuni,
sigurane, contacte, relee, comutatoare i lmpi de semnalizare. La selectarea
componentelor se va acorda o atenie deosebit accesului facil la achiziionarea pieselor de
schimb. Se va considera drept soluie optim posibilitatea de a achiziiona piesele de schimb
din Romania.
7.10.4 Condiii ambientale, condens
La alegerea materialelor i echipamentelor, Antreprenorul trebuie s ia n considerare n ce
condiii va opera fiecare component. Componentele amplasate acolo unde riscul de
condens e mare trebuie prevzute cu guri de scurgere n partea de jos.
7.10.5 Fabricarea pe antier/in-situ
n general, componentele instalaiilor i echipamentelor electrice nu se vor fabrica pe antier.
Toate componentele vor fi produse n fabric. La faa locului se pot efectua ajustrile
necesare ale dimensiunilor pentru montare, gurile sau tieturile necesare, cu meninerea
rezistenei i rezistenei la coroziune a materialelor i a componentelor. Nu este admis
sudarea componentelor sau materialelor instalaiilor electrice pe antier, cu excepia
situaiilor aprobate de Inginer.
7.10.6 Testare
nainte de darea n folosin, Antreprenorul trebuie s testeze toate instalaiile, aa cum sunt
montate, pentru a demonstra c capacitatea, consumul de energie electric, eficiena
general i funcionalitatea sunt conforme cu specificaiile i cerinele din Contract. Testele
vor fi efectuate n prezena Inginerului sau a reprezentantului acestuia. Rezultatele testelor
vor fi incluse ntr-un raport i naintate spre aprobare Inginerului.
7.10.7 Standarde
Lucrrile electrice trebuie efectuate conform standardelor romnesti i altor normative in
vigoare n Romnia aplicabile lucrrilor de instalaii electrice, n special:
Norme pentru lucrri de instalaii electrice la construcii 1981
Regulament pentru execuia i recepia lucrrilor n construcii i instalaiile aferente
Regulament de funcionare a centralelor i reelelor electrice 1980
Norme de protecia muncii n domeniul electric D-01-008 1986
Norme de protecia muncii n centrale i retele electrice - D-01-003 1972
Normativ de protecie mpotriva incendiilor n lucrrile de construcii i instalaiile
aferente 1994

EuropeAid/123052/D/SER/RO

102

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Normativ pentru executarea instalaiilor electrice


Normativ privind protecia construciilor mpotriva trsnetului.

7.10.8 Calibrare
Dup instalare, Antreprenorul trebuie s calibreze toate instrumentele, senzorii i
convertoarele de semnal livrate prin acest contract. Formularele de calibrare trebuie s
descrie poziionarea fizic exact a senzorilor i a instrumentelor, i trebuie predate
Inginerului.
7.10.9 Materiale, cerine generale
Toate instalaiile i echipamentele furnizate prin acest Contract trebuie s confere protecie
maxim mpotriva ocurilor electrice. Aceast cerin trebuie s fie principalul considerent al
Antreprenorului la selectarea materialelor i metodelor de lucru, i la amplasarea detaliilor
instalaiilor. Toate msurile de siguran specificate n standardele i regulamentele aplicabile
trebuie respectate cu strictee.
Trebuie asigurat protecia la contact direct prin izolarea tuturor componentelor sub tensiune
expuse la atingere, i prin bariere n jurul componentelor neizolate, de exemplu n
comutatoare, tablouri de distribuie, cutii de jonciune i altele similare. Protecia mpotriva
contactului indirect va fi realizat prin mpmntare i legare echipotenial, suplimentat
prin utilizarea circuitelor de voltaj sczut, de max 24 V curent alternativ (izolatoare galvanice
de siguran PELV conform Comisiei Electrotehnice Internaionale - IEC) pentru anumite
locaii.
Toate materialele, componentele i sistemele trebuie alese sau construite pentru funcionare
constant, fr reducerea duratei de via util sau a perioadei dintre operaiunile de
ntreinere/reparaie n condiiile de mediu obinuite din amplasament i n condiiile
climaterice specificate n vol. 3.2 Specificaii Tehnice Particulare.
Dac nu este altfel menionat, toate componentele metalice pentru anumite materiale sau
componente vor fi protejate la coroziune conform cerinelor menionate n seciunea
Protecie mpotriva coroziunii n paragraful 7.11 al acestor Specificaii Tehnice Generale.
Dac nu este altfel menionat, pentru anumite componente, gradul de protecie prin acoperire
conform IEC 60529 trebuie s fie de minim:
Pentru exterior, expus la intemperii: IP 55
Pentru interior, n spaii tehnice: IP 44
n spaii tip birou cu climat controlat: IP 23
Antreprenorul va livra toate instalaiile, accesoriile, componentele i materialele
necesare precum i uneltele pentru realizarea instalaiilor conform prezentelor
specificaii.
7.10.10 Legarea instalaiei la pmnt si realizarea echipotentializarii
Sistemul de mpmntare va fi realizat ca un sistem TN-S conform IEC 60364, separat
pentru fiecare cldire. Trebuie prevzut un electrod de mpmntare separat pentru fiecare
cldire, iar conductorul de pmntare principal al cldirii trebuie legat la electrodul de nul al
tabloului central al cldirii. Toate conductele metalice, paturile de cablu i celelalte structuri
metalice furnizate prin acest contract trebuie conectate la conductorul de mpmntare.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

103

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.10.11 Tablouri electrice


n aceste specificaii, termenul tablou electric va desemna toate tipurile de echipamente de
comand, cum ar fi tablourile principale, de distribuie, centrale de control al motoarelor, i
instalaii similare, inclusiv panouri de control, unde este cazul. Toate panourile electrice vor fi
testate (TTA) sau parial testate (PTTA) conform IEC 60439. Panourile electrice sau
compartimentele acestora care alimenteaz i/sau controleaz circuite ale motoarelor
trebuie s respecte i standardul EN 60204-1.
7.10.11.1 Cerine mecanice
Toate panourile electrice vor fi montate n incinte separate din tabl de oel, pentru a preveni
eficient rspndirea incendiilor sau flcrilor de la o cutie la alta. Construcia va respecta
modul 2 de separare, conform IEC 60439-1. Panourile vor fi de tipul cu montare n podea
sau pe perete, cu acces frontal, i intrarea cablurilor prin partea superioar sau inferioar.
Intrarea cablurilor trebuie etanat dup instalarea acestora. Panourile vor fi din tabl de oel
cu o grosime de minim 2,5 mm, cu trese de ntrire, unde este necesar. Partea posterioar a
panourilor electrice va fi alcatuit dintr-o plac de oel groas de 3 mm. Vor fi prevzute cu
un cadru de baz adecvat pentru fixarea n podea, cu o nlime de minim 70 mm. Panourile
electrice avnd o nlime total mai mic de 1 200 mm trebuie s fie de tipul cu montare pe
perete i vor avea accesoriile necesare.
Ansamblul va fi adecvat cablrii circuitelor cu panou activ fr pericol de atingere pentru
personal. Dac nu este altfel specificat n plane sau n alt seciune a acestor specificaii,
panourile electrice pentru montare n interior vor asigura un grad de protecie de IP43 pentru
cele cu ui nchise, i IP2x pentru cele cu ui deschise, conform IEC 60529. Dup fabricare,
toate componentele din oel vor fi tratate mpotriva coroziunii prin sablare, degresare,
grunduire i vopsire. Vopseaua va fi aplicat prin suflare i uscat la cuptor. Sunt acceptate
sisteme diferite de vopsire, conform standardelor productorului, dac ofer acelai nivel de
protecie anticoroziune iar detaliile complete sunt prezentate Inginerului spre aprobare.
Fiecare panou electric trebuie prevzut cu una sau mai multe ui frontale, cu cel putin dou
balamale i ncuietori tip zvor cu bol i arc, cu mecanism de tip peraclu. Este permis
utilizarea unei ncuietori espagnolette n trei puncte, cu mecanism tip peraclu. Vor fi
furnizate cinci seturi de chei pentru ncuietori. Acolo unde este necesar, uile vor fi prevzute
cu drugi de ntrire. Garniturile vor fi de dimensiuni mari, neadezive. Panourile electrice
trebuie fixate prin sprijinire de partea posterioar astfel nct ntregul ansamblu s fie stabil.
Se vor utiliza construcii modulare iar componentele vor fi aranjate n secven logic i cu
suficient spaiu ntre ele, pe plci de baz sau montate pe rafturi mobile, pentru a permite
ntreinerea i nlocuirea uoar, fr multe demontri.
Toate echipamentele montate pe ui trebuie protejate pentru a preveni contactul extern cu
componentele sub tensiune. Protecia const n plci din plastic transparent de minim 3 mm
grosime. Sunt permise izolaiile standard furnizate cu echipamentele. Echipamentele
montate pe plci de baz sau ine, care au componente sub tensiune trebuie izolate cu plci
de plastic de minim 3 mm grosime, sau prin msuri similare de siguran. Plcile trebuie
prevzute cu orificii pentru manevrarea ntreruptoarelor miniaturale de circuit etc. Toate
cablajele interne trebuie trase i aranjate n canale din PVC cu capace uor demontabile, cu
un factor de spaiu de maxim 80%. Toate cablajele legate la componente montate pe ui cu
balamale trebuie protejate mpotriva distrugerii mecanice. Panourile electrice trebuie
echipate cu pmntare separat i bare colectoare neutre din cupru izolate.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

104

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Bornele cablurilor de ieire trebuie montate n partea de jos a plcilor de baz. Dimensiunea
bornei trebuie s corespund cu seciunea transversal a miezului cablurilor trase. Bornele
trebuie s fie de tipul celor montate pe ine, cu blocuri individuale i bariere ntre bornele de
diferite tensiuni. Dup instalare, la predare, panourile electrice trebuie s asigure un minim
de 20% spaiu liber pentru utilizare ulterioar. Spaiul liber trebuie asigurat astfel ca spaiu
continuu, utilizabil n subsectiuni ntregi, goale. Toate spaiile libere vor fi completate cu bare
colectoare complete, i u sau capac. Acestea trebuie s fie uor convertibile pentru circuite
de control al motoarelor sau alte circuite exterioare, fr demontri majore ale panoului
electric. Dac nu este altfel specificat n plane sau n alt seciune a acestor specificaii,
panourile electrice pentru montare n interior vor asigura un grad de protecie de IP43 pentru
cele cu ui nchise, i IP2x pentru cele cu ui deschise, conform IEC 60529.
7.10.11.2 Accesorii pentru cablaje
Se vor fi furniza plci demontabile pentru intrarea cablurilor, fixate prin compresie, cu
manoane de etanare cu compresie pentru cablu. De asemenea, vor fi furnizate manoane
nemagnetice pentru cabluri sau plci manon, pentru intrarea cablurilor de curent monoaxial.
Cablurile conductoare de curent, de 6mm trebuie terminate cu mufe de strngere.
7.10.11.3 Cerine electrice
7.10.11.3.1 Bare colectoare
Toate barele colectoare vor fi confecionate din srm de cupru dur de conductivitate ridicat
i vor fi complet izolate pe toat lungimea. Suporii i barierele vor fi din material
nehigroscopic i fr trasabilitate. Fiecare bar va fi identificat cu marcajul convenional al
fazelor, adic L1, L2, L3 sau R, S, T, linia de nul va fi codat cu culoarea albastru deschis
sau marcat N. Conductorul de pmntare va fi marcat PE i colorat n verde/galben.
7.10.11.3.2 ntreruptoare de circuit
ntreruptoarele peste 63 A trebuie s fie de tip ncastrat n cutie turnat. Cele 63 A pot fi
miniaturale. Sistemul mecanismelor de declanare va fi proiectat astfel nct s asigure
selectivitate maxim, ex: un scurtcircuit sau o suprasarcin n oricare ramur a circuitului
trebuie ntrerupte de ntreruptorul cel mai apropiat de scurtcircuit.
7.10.11.3.3 ntreruptoare de circuit ncastrate
Siguranele ncastrate pentru toate circuitele de iesire de 63 A sau mai mari vor ntrerupe toi
stlpii i vor fi de tipul care nu necesit ntreinere, conform IEC 60947-2. Toate trebuie s
suporte elementele termice i magnetice de declanare din circuite.
Acestea vor fi accesibile din partea frontal a ansamblului i trebuie s poat fi blocate n
poziia oprit. Indicaia mecanic pornit/oprit trebuie s fie redat prin poziia mnerului i
etichet pe fa, sau prin indicatori vizibili din partea frontal a panoului.
7.10.11.3.4 ntreruptoare de circuit miniaturale
Circuitele de iesire mai mici de 63A trebuie s aib protecie la supratensiune (inclusiv
scurtcircuit) prin sigurane miniaturale, conform IEC 60898: ntreruptoare automate pentru
protecia la supratensiune pentru instalaii de uz casnic sau similare.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

105

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.10.11.3.5 ntreruptoare de circuit operate de cureni reziduali


Toate circuitele finale trebuie protejate prin sigurane operate de curenii reziduali, conform
IEC 61008. Acolo unde se folosesc astfel de sigurane, cu protecie integral la suprasarcin,
acestea trebuie s fie conforme cu IEC 61009. Curentul rezidual nominal trebuie s fie mai
mic sau egal cu 30 mA, dac nu se specific altfel n plane.
7.10.11.3.6 Circuite de pornire a motoarelor i circuitele controlate de contactoare
Circuitele de pornire a motoarelor trebuie s fie de tipul cu releu de protecie la
supratensiune, cu care protejeaz mpotriva blocrii la o faz i un contactor, conform IEC
947-4-1. Parametrii nominali i tipul (de exemplu direct pe linie sau stea-triunghi) trebuie s
fie conform specificaiilor din diagramele cu o singur linie. Este responsabilitatea
Antreprenorului s selecteze domeniul de ntrerupere al releelor de suprasarcin pentru a
asigura protecia motorului i pentru a ajusta releul la o valoare mai mic decat curentul
nominal al motorului. Toate circuitele de pornire ale motoarelor trebuie s fie prevzute cu un
led de semnalizare care s indice funcionarea motorului, adic contactorul starterului de
motor nchis. Declanarea circuitului de pornire a motorului trebuie s fie clar indicat, prin
led de semnalizare sau indicator mecanic, care s fie vizibil, cu uile nchise, din afara
centrului/panoului electric de control al motorului. Toate circuitele de pornire ale motoarelor
trebuie s aib un contact flotant auxiliar de semnalizare a funcionrii motorului, i un altul
pentru cnd circuitul este ntrerupt. Ambele semnale trebuie s fie conectate la sistemul de
monitorizare a centralei/instalaiei, n locul indicat n plane. Fiecare circuit de pornire trebuie
s aib un buton rou de oprire prin apsare, astfel nct atunci cnd acesta este apsat,
alimentarea motorului s fie blocat.
7.10.11.3.7 Butoane i comutatoare n circuitele de control
Toate butoanele i comutatoarele din circuitele de control trebuie s fie conform IEC 609475-1. Culorile mnerelor, butoanelor i ale ledurilor de semnalizare ncorporate vor respecta
IEC 60073. Bornele trebuie s fie filetate. Pentru componentele montate pe echipamente
vibratoare, bornele vor fi de tip bifurcat i vor fi supuse aprobrii Inginerului. Bornele trebuie
marcate conform CENELEC EN 50013. Butoanele acionate prin apsare vor fi echipate cu
inel frontal pentru a preveni acionarea neintenionat. Butoanele trebuie s aib contactoare
bloc de fixare imediat (snap-on). Comutatoarele vor fi de tip rotativ. Pentru anumite aplicaii,
de exemplu unde comutatoarele fac parte dintr-un sistem de control montat pe ine tip DIN
rail sau ncorporat ntr-un ansamblu prefabricat, se accept comutatoare de tipul blindat. n
toate cazurile, elementul de acionare al comutatorului va indica n mod clar poziia
contactelor.
7.10.11.3.8 Relee de control
Releele de control trebuie s fie conform IEC 60947, de construcie modular pentru
montare pe ine DIN. Contactele releelor trebuie selectate conform curenilor i sarcinilor
estimate din reea. Bobinele releelor trebuie proiectate s reziste la alimentare constant la
tensiuni nominale +10% - 15%, n condiiile de mediu specificate, la locul montrii
permanente, fr supranclzire.
7.10.11.3.9 Transformatoare de siguran
Transformatoarele pentru alimentarea circuitelor de siguran de joas tensiune vor fi de tipul
transformatoare cu bobin dubl, izolate, conform IEC 60742 sau un standard similar
EuropeAid/123052/D/SER/RO

106

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

recunoscut. Raportul va fi de 220:24 V, iar valoarea nominal trebuie s fie minim egal cu
sarcina conectat plus 25%.
7.10.11.3.10 Lumini de semnalizare
Lmpile pot fi de tip incandescent sau semiconductor. n toate cazurile, tensiunea sau
curentul nominal vor fi selectate pentru a asigura o durat de funcionare de cel puin 10 000
ore. Iluminarea i distribuia luminii trebuie s permit citirea strii clar i fr echivoc, n
condiii normale de iluminare a mediului dintr-un unghi de min 120 in jurul normalei la lampa
de semnalizare. Capacele trebuie s fie interschimbabile, i s aib culorile conform IEC
60073. Toate ledurile de semnalizare trebuie s fie dotate cu instalaii de testare.

7.10.12 Dispozitive de msurare i de protecie


7.10.12.1 Transformatoare de curent
Factorul de curent, voltamperajul nominal i factorii de saturaie ai transformatoarelor de
curent trebuie s fie adecvai funciilor, ncrcrilor i sarcinilor pe care trebuie s le
alimenteze. Transformatoarele pentru sistemele de protecie trebuie s fie adecvate din toate
punctele de vedere cerinelor echipamentelor de protecie specifice sau sistemului la care
vor fi folosite. Acestea vor avea o precizie minim de clasa 5P 20, conform IEC 60044. Vor fi
puse la dispoziie accesorii i instalaii necesare pentru ca transformatoarele de curent s nu
fie ntrerupte n timpul operaiunilor de testare.
7.10.12.2 Instrumente pentru indicare
Instrumentele de msurare direct vor avea afiaje analogice i se vor conforma IEC 60051.
Clasa de precizie trebuie s fie de minim 1 %. Dimensiunea afiajului va fi standardizat, cel
puin n interiorul aceluiai panou electric sau a altui ansamblu, i va fi de minim 72x72 mm.
Scala de afiare va fi selectat astfel ca valoarea normal a semnalului msurat s fie ntre
40 i 80 % din valoarea maxim a scalei. Pentru semnalele cu variaii mari, de exemplu
cureni de motor, se vor folosi scale logaritmice sau de reducere a valorilor de vrf. Cu
ansamblul montat n poziie permanent, toate instrumentele de msur trebuie s fie ntre
1,2 m i 1,7 m deasupra suprafeei de baz, n general podeaua.
7.10.12.3 Cabluri i borne secundare
Cablajul de control trebuie tras prin conductori izolai, multifilari, flexibili, din cupru, de clas
5, conform IEC 60228, nu mai subiri de 1,0 mm aria seciunii transversale, cu izolaie din
PVC ignifug. Cablajul trebuie s fie bine pozat i tras astfel nct s se reduc riscul
deteriorrilor mecanice. Acolo unde cablajul poate fi prins de uile cutiilor, trebuie protejat
prin spiral sau tub flexibil de plastic. Cablajul nu va trece prin incinta barelor colectoare.
7.10.12.4 Borne
Toate bornele vor fi de tip urub, conform IEC 60947-7-1. Bornele pentru conexiunile
cablajului secundar vor fi de tipul destinat montrii pe ine, rezistent la scuturri, fix, capabil
s susin cabluri de dimensiune minim 2,5 mm. Bornele vor fi identificate cu un sistem
standardizat de numerotare pentru fiecare compartiment.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

107

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.10.12.5 Terminaii
Terminaiile trebuie aranjate n grupuri funcionale, fiecare grup fiind clar identificat printr-o
etichet adecvat. Toate terminaiile sub tensiune trebuie blindate i etichetate pentru
avertizare. Va fi meninut separarea ntre circuitele de curent alternativ i continuu i ntre
circuitele avnd diferite nivele de tensiune. Cutiile cu terminaiile trebuie plasate astfel ca s
permit accesul uor la capetele de fir, pentru testare i ntreinere. O ieire a cutiilor trebuie
inut nelegat la conexiuni externe. Trebuie s fie un terminal pentru fiecare cablu care
intr. Este permis nchiderea de pn la dou fire de cablaj intern pe un panou electric, n
oricare acelai terminal; pentru mai multe se vor folosi legturi furnizate de productor pentru
scurt ntre terminale, pentru mai multe puncte terminale comune.
7.10.12.6 Dispozitive de protecie tranzitorie
Toate cablurile, trase n afara cldirilor, pe o lungime mai mare de 100 m, trebuie echipate cu
dispozitive de protecie tranzitorie sau de supratensiune, la ambele capete. Dispozitivele de
protecie tranzitorie pentru cabluri de 220/380 V trebuie s fie in conformitate cu DIN VDE
0675, clasa de specificaie C i categoria de supratensiune III. Componentele pentru
protecie la supratensiune trebuie amplasate n interiorul panoului respectiv ntr-o seciune
aparte a acestuia ct mai aproape de intrarea cablurilor. Toate fazele i nulul trebuie s aib
dispozitive de protecie la supratensiune/tranzitorie.
7.10.12.7 Marcare i etichetare
7.10.12.7.1 Etichete externe
Etichetele montate n afara panourilor electrice sunt fie gravate, fie din plastic laminat
multicolor sau din metal cu litere colorate permanent. Etichetele trebuie fixate de uile
panourilor electrice cu nituri sau uruburi. Fixarea cu adeziv trebuie aprobata n prealabil, de
ctre Inginer. Etichetele pentru butoane, leduri de semnalizare i comutatoare de control
montate n ui pot fi de tipul celor care se fixeaz prin montarea componentei i sunt
fabricate s corespund tipului respectiv de component.
Mnerul oricrei componente nu trebuie s obstrucioneze etichetele. Etichetele vor fi scrise
n limba romn. Pentru denumirea funciilor standard, se pot aplica pictograme ISO. Toate
textele i simbolurile de pe etichte trebuie aprobate de ctre Inginer nainte de montare.
7.10.12.7.2 Etichete interne

ntreruptoare de circuit:

Pe lng informaiile despre valoarea nominal care trebuie s fie permanent imprimate sau
gravate pe siguran, mai trebuie prevzut o etichet permanent care s menioneze
curentul i tensiunea nominale, i setrile de curent i timp, dac e cazul, afiat lng
siguran pe ansamblul panoului electric, pentru a asigura montarea tipului corect de
siguran la nlocuire. Aceast etichet trebuie s fie vizibil cnd sigurana este montat.

Borne:

Bornele pentru cabluri auxiliare trebuie s fie identificate adecvat folosind numere aplicate
din fabricaie pentru fiecare tip de born pentru a asigura compatibilitatea cu diagramele de
cablare aprobate.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

108

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Componente:

Toate comutatoarele, instrumentele, releele i alte componente din interiorul panourilor


electrice trebuie s fie etichetate cu toate datele importante i vor purta denumirea dat n
planele funcionale respective ntocmite de Antreprenor. Aceste etichete vor fi din materiale
durabile cu litere care nu se terg, gravate, printate sau scrise cu ablon pe etichet. Se
subliniaz faptul c nu se accept etichetele din hrtie sau din plastic n relief (Tip-Dymo).
Ca o calitate minim, se va folosi un textil impregnat cu plastic, band adeziv, etichete
gravate din plastic sau metal.

Componentele detaabile:

Pe componentele detaabile nu se vor fixa etichete dect dac o a doua etichet este fixat
n interior, pentru a asigura nlocuirea corect a capacelor, etc.
7.10.13 Amenajri pentru montarea n exterior
Acolo unde panourile electrice, de distribuie sau control sunt instalate n locaii exterioare,
de exemplu la staia de epurare a apei uzate i la staiile de pompare a levigatului, carcasele
panourilor electrice vor fi din material plastic, poliester armat cu fibr de sticl (PAFS),
policarbonat armat cu fibr de sticl sau similar, grad de protecie minim IP55, conform IEC
60529. ntregul ansamblu al panoului electric se va monta nuntrul unui dulap cu ui cu
ncuietoare, pentru protecie mpotriva radiaiei solare i intemperiilor.
Fiecare compartiment trebuie prevzut cu un nclzitor electric anticondens, controlat
termostatic, estimat la aproximativ 50 W pe metru ptrat de zon frontal de panou electric.
Dulapul trebuie s fie fixat pe o fundaie de beton armat i va fi din PAFS colorat sau tabl
vopsit, din oel galvanizat. Orice orificii din dulap trebuie acoperite cu o plas fin de srm
pentru a mpiedica ptrunderea gunoaielor, insectelor sau a unor obiecte de mici dimensiuni.
Fundaia va fi din beton armat, cu urmtoarele dimensiuni minime: limea i lungimea
trebuie s fie egale cu cele ale dulapului + 80 mm, permind fundaiei s se extind pe toate
laturile cu 40 mm n afara dulapului. nlimea (adncimea) trebuie s fie de minim 1000 mm,
cu 800 mm ngropai i 200 mm deasupra nivelului solului. Fundaia trebuie s conin
suficiente paturi de cablu din PVC ncastrate, care se termin la 200 mm peste nivelul de
baz al fundaiei (600 mm sub nivelul solului) ceea ce nseamn c traseele trebuie curbate
la 90 grade fa de vertical (partea de sus a fundaiei ) pn la 200 mm deasupra bazei.
Marginile superioare i laterale trebuie teite aproximativ 15-20 mm.
7.10.13.1 Instrumente i materiale pentru ntreinere
Se va furniza un set complet de instrumente speciale, abloane, mnere pentru manevrare i
dispozitive necesare pentru construirea, testarea i ntreinerea ansamblului.
7.10.14 Tragerea cablurilor
Dac nu se specific altfel n prezentul document sau n plane, toate materialele i
accesoriile utilizate pentru cablare trebuie s fie produse n fabric i selectate din gama de
produse standard a fabricantului.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

109

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.10.14.1 Trasee de cablu i pozare


Tragerea i aranjarea cablurilor trebuie planificate pentru a asigura o dispunere eficient,
fr ndoituri i intersecii inutile. Pozarea trebuie s permita ndeprtarea oricrui cablu fr
perturbarea cablurilor adiacente. n birouri, camere de control, coridoare i alte ncperi
similare cu tavane false, traseele de cablu vor fi ascunse, de ex. paturi de cablu sau tuburi
ncastrate n pereti sau montate deasupra tavanului fals. n ncperile tehnice, n secii i
altele similare, unde structura este vizibil, traseele de cablu vor fi expuse. Detaliile privind
traseele de cablare i scrile suport trebuie corelate pe antier cu alte structuri i utiliti. Cu
excepia locurilor unde dimensiunile specifice sunt date n plane, Antreprenorul trebuie s
aleag dimensiunea materialelor de tragere a cablurilor pentru a permite instalarea ulterioar
a nc 30% cablu pe aceeai rut principal. Cablurile monofilare fr nveli exterior sau
cma trebuie instalate doar n tuburi sau paturi de cablu din PVC, n spaii nchise, de
exemplu panouri electrice sau aparate. Cablurile individuale multifilare pot fi fixate direct pe
structura construciilor. Alte cabluri multifilare trebuie sprijinite sau trase prin tuburi de cablu,
scri sau jgheaburi. Traseele de cablu trebuie inute departe de mediile ncinse, de locurile
expuse la radiaia solar, locurile cu risc sporit de incendiu i locaiile n care se pot vrsa
sau/i colecta lichide.
Niciun cablu electric nu va fi ncastrat n materialul de izolaie termic pe lungimi mai mari de
150 mm fr scoaterea de sub tensiune. Raza de curbur pentru cabluri nu trebuie s fie mai
mic decat de 10 ori diametrul exterior al cablurilor multiconductor i de 15 ori pentru cele
monofilare.
7.10.14.2 Protecie
Toate cablurile vizibile trebuie s fie protejate mpotriva deteriorrilor mecanice, fie prin
amplasarea n afara razei de atingere accidentale sau prin bariere fizice. Toate cablurile
instalate la mai puin de 0,5 m deasupra nivelul podelei trebuie protejate prin conduct din
oel galvanizat sau cu tabl de otel galvanizat de minim 1,5 mm. Toate cablurile trebuie
protejate de radiaiile ultraviolete, adic nu trebuie expuse la lumina zilei, cu exceptia celei
care ptrunde prin ferestre de sticl. Trebuie evitat expunerea la radiaiile solare direct prin
ferestre. Unde aceste condiii nu pot fi ndeplinite, vor fi utilizate cabluri cu nveli rezistent la
UV.
7.10.14.3 Separare
Cablurile de control prin care trec cureni tranzitorii mari i liniile de putere trebuie trase ct
mai departe de circuitele de msur sau semnalizare. Unde nu este posibil, se vor folosi
cabluri ecranate i/sau ecranri pariale legate la pmnt. Cablurile cu nivele diferite de
tensiune trebuie ntotdeauna separate printr-o barier fizic, sau cablurile de joas tensiune
trebuie izolate de cele de nalt tensiune n trasee paralele.
7.10.14.4 Paturi de cablu i scri de suport
Toate paturile de cablu, scarile i accesoriile trebuie s fie galvanizate la cald pentru
protecie anticoroziv, stratul de zinc avnd minim 20 m. Toate componentele sudate sau
ndoite la cald trebuie galvanizate la cald dupa fabricaie i acoperite cu un strat de zinc gros
de 50 pn la 70 m. Toate paturile de cablu trebuie perforate. Poriunea gurit trebuie s
fie minim 30% din tubul de cablu. Grosimea tablei de oel a patului de cablu trebuie s fie de
minim 1,5 mm pentru limile mai mici de 310 mm i 2,0 mm pentru cele peste 310 mm.
nlimea lateral pentru canalele pozate orizontal trebuie s fie de minim 50 mm i pentru
cele vertical (perete) minim 20 mm. Marginile canalelor trebuie s fie ndoite sau protejate cu

EuropeAid/123052/D/SER/RO

110

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

PVC acolo unde cablurile trec peste ndoituri. nlimea lateral pentru scara de cablu trebuie
s fie minim 50 mm i distana intre trepte maxim 300 mm. Treptele scrii de cablu nu trebuie
s aib margini ascuite spre cabluri.
Benzile despritoare trebuie s fie din profiluri din tabl de oel galvanizat cu aceeai
nlime ca i marginile scrilor/canalelor de cablu. Partea de sus a despritoarelor trebuie
s fie ntoars sau protejat similar cu marginile. Sprijinirea trebuie s fie de tip deschis,
permind pozarea cablului continuu n canal, cu acces dintr-o parte. Toate paturile de cablu
i scrile trebuie s aib rezerve pentru unirea cu cele nvecinate, astfel asigurnd
continuitate din punct de vedere electric pe ntreaga lungime de pat sau scar. Toate
canalele i scrile trebuie dimensionate, construite i aezate ntr-un mod care s permit
amplasarea cablurilor ntr-un strat, respectnd specificaiile minime de ndoire. Schimbrile
de nivel trebuie s fie line, pentru a permite cablurilor s rmn n contact cu canalul/scara
pe ntreaga lungime. Acolo unde exist schimbri de nivel mai abrupte vor fi amplasate
ndoituri curbate, iar cablurile vor fi fixate de pat sau scar de-a lungul ntregiii denivelri.
La traseele de cabluri verticale, cablurile trebuie fixate de canale/scri pe minim 250 mm cu
panglici sau cleme recomandate de productor i fixate cu uruburi, holzuruburi sau nituri de
lungime adecvat, dar nu excesiv. n general, nu este necesar s se fixeze cablurile de
canale/scri pe traseele orizontale. Se pot practica fixri temporare n timpul instalrii, care
trebuie ndeprtate nainte de punerea n funciune. Cutiile de jonciune nu vor fi amplasaste
direct pe paturile de cablu ci trebuie nlate pe supori separai. Trebuie montai un numr de
supori care s asigure c deplasarea paturilor sau scrilor de cablu la ncrcare maxim nu
va depi 0,5% din distana dintre supori. De asemenea se va ine cont de capacitatea de
transport i de posibilitile de fixare.

n plus, canalele i/sau scrile de cablu inclusiv suporii trebuie dimensionai s suporte nc
100 kg peste ncrcatura de cablu. Distana ntre supori nu va depai niciodat 1,5 m.
Suporii trebuie montai la toate conexiunile i toate schimbrile de nivel sau direcie. Unde
piesele galvanizate sunt tiate, gurite sau uzate astfel nct galvanizarea poate fi afectat,
trebuie galvanizate la rece prin aplicarea unei vopsele bogate n zinc n locurile afectate,
nainte de montare. Cnd sunt folosite canale de cablu cu nlimea marginilor de 20 mm
pentru susinerea cablurilor verticale pe un perete, canalul trebuie fixat cu scobitura spre
perete. Ca regul general, scrile pentru cabluri se vor folosi pentru susinerea cablurilor de
curent cu diametru exterior mai mare de 20 mm. Toate celelante cabluri vor fi fixate n paturi
de cablu. Toate scrile i paturile de cablu trebuie legate la pmnt, conform normativelor
romneti.
7.10.14.5 Tuburi de cablu
Se vor folosi conducte din PVC pentru instalaiile ncastrate n beton n pereti sau podele.
Tuburile vizibile de cablu vor fi din oel galvanizat la cald. Conductele din PVC, inclusiv
accesoriile trebuie s corespund BSS 6263-66. Conductele metalice trebuie s corespund
cu BSS 6360-80, BSS 2739-72 sau BSS 738-85. Conductele trebuie s fie mijloace continue
i eficiente de protecie a cablurilor. Se va folosi numrul maxim de linii drepte pentru
reducerea numrului de mbinri.
Dimensiunea tuburilor trebuie s fie suficient de mare pentru a permite tragerea uoar a
cablurilor. Ca o cerin minim, conductele interne trebuie s aib diametrul de cel puin 1,4
ori mai mare decat cel al cercului descris de mnunchiul de cabluri, minimul fiind de 15 mm.
La montarea n beton, conductele trebuie s fie bine fixate de armatur sau cofraj pentru a
preveni deplasarea. Adncimea nveliului de beton pentru tuburile de cablu nu trebuie s fie
mai mic decat cea pentru armtur. Antreprenorul trebuie s ia toate msurile de precauie
EuropeAid/123052/D/SER/RO

111

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

necesare pentru a proteja tuburile de deteriorri n timpul derulrii Contractului. Vor fi luate
msuri speciale pentru a preveni ptrunderea umezelii, molozului etc. n conducte. La orice
schimbare de direcie, trebuie meninut i respectat raza de curbur a cablurilor.
7.10.14.6 Accesorii
Pentru mbinarea conductelor se vor utiliza cuple i racorduri standard. Racordurile de 90
vor fi utilizate ct mai puin posibil. Nu se accept coturile i T-urile. Acolo unde sunt
necesare conducte de suprafa din oel, cu traseu drept, se vor folosi cuplaje de dilatare
conform specificaiilor productorului. Capetele coductelor din oel vor avea mufe izolate.
7.10.15 Barierele de protecie mpotriva incendiilor
7.10.15.1 Generaliti
Gurile din pereii i podelele rezistente la foc care permit trecerea cablurilor dintr-o camer
n alta trebuie protejate folosind compui cu rol de protecie mpotriva incendiilor.
7.10.15.2 Materiale
Compusul de protecie nu va conine materiale periculoase, de exemplu substane toxice sau
azbest ori derivai ai acestuia. Sistemul de protecie mpotriva incendiilor trebuie s opreasc
n mod eficient focul, fumul i apa. Aceste cerine de baz trebuie respectate i n cele mai
nefavorabile condiii, de exemplu n timpul deplasrilor cauzate de expunerea la temperaturi
nalte n timpul unui incendiu sau cnd etanarea este supus vibraiilor i altor tensiuni n
timpul unei perioade de funcionare ndelungate.
7.10.15.3 Mod de lucru
Paturile de cablu nu trebuie s traverseze barierele de protecie la foc. Firele neizolate de
cupru i cablurile electrice de dimensiuni mai mari, ex peste 150 mm, trebuie protejate de
cldur printr-un strat protector special pe ambele pri ale etanrii i pe lungime de 450
mm.

7.10.16 Trasee de cablu subterane


7.10.16.1 anuri pentru cabluri
Adncimea excavaiilor pentru anurile de cablu trebuie s fie de cel puin 800 mm sub
nivelul solului finisat. Limea anului msurat la baz trebuie s fie de minim 200 mm.
anurile pentru mai mult de un cablu trebuie s fie de 200 mm cu un adaos de cel puin 50
mm plus diametrul cablului pentru fiecare cablu suplimentar. Dac se aeaz n acelai an
cablurile electrice i cele de semnal/comunicaii, limea trebuie mrit cu cel puin 300 mm
pentru a permite separarea diferitelor tipuri de cabluri. Utilizarea utilajelor de spat va fi
permis cu excepia locurilor n care acestea pot cauza pagube cldirilor sau structurilor
existente i instalaiilor de deasupra sau de dedesubtul solului. n astfel de locaii se vor
folosi metode manuale pentru a evita stricciunile. Orice parte a anului excavat n exces
va fi umplut la nivel cu material bine compactat nainte de amplasarea cablurilor. Toate
anurile vor fi umplute i aduse la nivelul iniial al solului.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

112

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.10.16.2 Pozarea cablurilor i astuparea anurilor


Cablurile trebuie pozate pe un strat gros de 100 mm de nisip sau material fr pietre ascuite
i fr particule mai mari de 5 mm. Stratul va fi bine compactat pentru a fi uniform. Deasupra
cablurilor va fi apoi aternut acelai material n grosime de cel puin de 200 mm urmat de
compactare. Unde se va folosi un utilaj mecanic pentru aezarea i/sau compactarea
materialului principal de astupare, primii 200 mm de nveli al cablurilor vor fi compactai
manual. Toate anurile de cabluri vor fi acoperite la 200 mm sub suprafaa solului cu o
band de avertizare din plastic inscripionat n limba romn Cabluri electrice. nainte de
astupare se va testa izolaia i continuitatea tuturor cablurilor.
7.10.16.3 Materiale
Conductele de cablu trebuie s fie ridige, confecionate din PVC rezistent la impact,
polietilen cu densitate medie sau similar. Grosimea peretelui tubului trebuie s fie de cel
puin 2,2 mm.
7.10.16.4 Mod de lucru
Conductele de cabluri nu se pozeaz n acelai an cu cele de ap. Acolo unde cablurile
subtraverseaz zone pavate i unde se cere, conform planelor, vor fi instalate n conducte.
Diametrul intern al conductelor trebuie s fie de cel puin 90 mm, dac n plane nu se indic
altfel, dar va fi alegerea Antreprenorului s foloseasca conducte mai largi pe cheltuiala sa. n
acest caz, unde sunt folosite, trebuie amplasate pe ntreaga lungime a traversrii. Cuplajele
de reducie nu sunt fi permise. Conductele vor fi aezate n anuri, care vor fi excavate,
umplute i compactate dup specificaiile pentru anuri de cabluri. Dac n plane nu se
menioneaz altfel, conductele vor fi ngropate la cel puin 800 mm sub nivelul solului.
Conductele din material plastic aezate sub drumuri i alte zone tranzitate de vehicule grele
trebuie nconjurate cu beton. Conductele de cablu vor avea pant, fie de-a lungul ntregului
traseu, sau dac nivelul celor dou capete trebuie s fie acelai cu pante dinspre mijloc
ctre cele dou capete, pentru a mpiedica acumularea apei n conduct.
Numrul de conducte trebuie s fie suficient pentru a trage toate cablurile, cu o rezerv de
cel puin 50 % pentru cablurile viitoare. Mai mult, n fiecare loc unde sunt instalate conform
acestei reguli una sau mai multe conducte, se va amplasa o conduct suplimentar ca
rezerv. Numrul conductelor prezentat n planele din documentaia de atribuire este
calculat pe baza celei mai bune estimri a numrului de cabluri i a traseelor, lund n
considerare cerinele referitoare la rezerva de conducte menionat. Antreprenorul trebuie s
recalculeze numrul de conducte pe baza traseelor de cablu selectate. Numrul exact,
dimensiunea i poziia conductelor i a cutiilor, dac se folosesc, va fi propus de ctre
Antreprenor i aprobat de ctre Inginer. Cuplajele din PVC vor fi sudate cu solvent pe
conducte, utiliznd solveni i metode recomandate de productor. Toate conductele vor fi
astupate pn la instalarea cablurilor. Conductele pentru instalarea cablurilor viitoare vor
rmne astupate. n toate conductele va fi instalat un fir de tras; cel puin 0,5 m de fir de tras
trebuie dublat n conduct la fiecare capt. Localizarea conductelor, excavarea capetelor
ngropate temporar, ndeprtarea capacelor temporare i curarea conductelor vor fi
efectuate de ctre Antreprenor. Dup tragerea cablurilor n conducte, ele vor rmne
permanent sigilate cu un compus plastic.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

113

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.10.16.5 Intrri de cablu


Cnd s-a ncheiat instalarea cablurilor, intrrile de cablu prin zidurile subterane i prin fundaii
vor fi sigilate de ctre Antreprenor, utiliznd spum poliuretanic sau o alt metod de
sigilare la fel de eficient, aprobat de ctre Inginer.

7.10.17 Cabluri
7.10.17.1 Generaliti
Toat cablarea se va face n conformitate cu cerinele normativelor romneti. Cablurile vor fi
selectate s corespund scopurilor specifice. Se va acorda o atenie deosebit zonelor de
cablu supuse vibraiilor, temperaturilor nalte, luminii solare (radiaiei UV) i deversrilor de
produse petroliere. Antreprenorul trebuie s ia msurile necesare pentru a proteja toate
cablurile pe durata contractului.
7.10.17.2 Ambalare
Cablurile vor fi livrate la antier pe bobine de tipul celor folosite de productor. Certificatele
de testare, etichetele cu dimensiunile, tipul i lungimea vor fi detaate i reinute pentru a fi
nmnate Inginerului. Fiecare segment de cablu va fi bine sigilat nainte de transport pentru a
preveni ptrunderea umezelii. Tamburii, rolele i bobinele vor fi izolate sau acoperite cu
materiale potrivite pentru a asigura protecia fizic a cablurilor n timpul transportului i a
operaiunilor de depozitare. Izolarea trebuie s asigure protecia mpotriva tuturor
intemperiilor n timpul transportului i pe antier.
7.10.17.3 Materiale
7.10.17.3.1 Cabluri multiconductor
Cablurile vor fi de tipul torsadat cu fire de cupru cu nalt conductivitate conform IEC 60228,
Clasa 2. Cablurile vor fi de tip ignifugat cu emisii reduse de fum i gaze toxice i corozive.
Protecia ignifug trebuie s corespund IEC 60332-3 categoria B i C. Categoria B este
pentru cablurile de alimentare iar C pentru cele pilot sau de control. Tensiunea nominal,
U0/U, va fi de 600/1000 V. Nu se va folosi nici un conductor mai mic de 1,5 mm. Conductorii
din cablurile de control i semnal cu mai mult de 5 conductori vor fi numerotai.
7.10.17.3.2 Cabluri monofilare
Cablurile vor fi de tipul torsadat cu fire de cupru cu nalt conductivitate conform IEC 60228,
Clasa 2, ignifugate. Vor corespunde IEC 60332-3 categoria B. Tensiunea nominal, U0/U, va
fi de 450/750 V.
Cablurile monofilare mai mici de 10 mm nu vor fi acceptate, cu excepia instalaiilor n
conducte i n interiorul panourilor de distribuie sau al altor incinte similare. Conductorii de
protecie pot fi fire neizolate de cupru, marcate conform IEC 60364.
7.10.17.4 Mod de lucru
Cablurile vor fi desfurate i ndreptate nainte de instalare pentru a evita rsucirile. Cele
care sunt instalate pe trasee paralele, vor fi asezate n aa fel nct s fie evitate
intersectrile inutile. La schimbarea direciei, cablurile paralele vor fi aranjate concentric,

EuropeAid/123052/D/SER/RO

114

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

Cablurile trebuie instalate pe structuri de construcie fr margini ascuite. Dac este posibil,
cablurile trebuie instalate dintr-o lungime, i mbinrile vor fi permise doar cu aprobarea
Inginerului. Nu sunt permise mbinrile n T. Cablurile montate n cutii de derivaie sau
accesorii de cablare trebuie fixate ferm pentru a evita deplasarea sau deteriorarea. n
ntreaga instalaie se va folosi aceeai culoare de conductor pentru faz, nul i conductorul
de protecie.
7.10.17.5 Instalaii de cablu aparente, pe cldiri
Cablurile vor fi instalate pe canale de cablu, dar cablurile individuale pot fi instalate direct pe
structura construciei. Cablurile vor fi prinse cu cleme la intervale de maxim 250 mm.
Cablurile vor fi fixate nu mai departe de 100 mm de cutiile de derivaie sau de accesoriile de
cablaj. La traseele verticale, cablurile trebuie fixate cu cleme comune din benzi de oel
galvanizat la cald. Cablurile individuale pot fi fixate cu cleme de cablu. La traseele orizontale,
cablurile nu este nevoie s fie fixate de canalele de cablu.
7.10.17.6 Instalarea cablurilor n zone inaccesibile
n cavitile inaccesibile din prete, n golurile de acoperis, etc. cablurile trebuie trase prin
conducte pentru a permite nlocuirea. Gurile din structur pentru cabluri trebuie s fie
suficient de mari pentru a permite tragerea uoar. Gurile n profile de oel vor fi prevzute
cu manoane din PVC sau poliamid (nylon). Deasupra tavanelor false, instalaia de cablu
trebuie amplasat pe tavanul de beton, dac distanta dintre tavanul fals i cel din beton este
mai mic de 1,0m. Pentru o distan mai mare de 1,0 m, instalaia de cablu va fi amplasat
pe structura de sprijin a tavanului fals. Cablurile vor fi fixate de structura de sprijin cu ajutorul
clemelor de cablu. Pentru a asigura suportul necesar pentru cabluri, pe structura de sprijin a
tavanului fals vor fi montate suporturi din oel galvanizat sau din profile de aluminiu.
7.10.17.7 Marcarea cablurilor
Cablurile vor fi etichetate astfel:
La terminale, n panourile de distribuie, panourile de comand, etc.
n toate cutiile de jonciune, accesoriile de cablare, etc.
De ambele pri ale barierei de protecie la incendiu
La intrrile cablurilor din subsol n cladiri.
Pe cablurile care ies din traseul prevzut, n maxim 2m de punctul de deviere.
Pe cablurile vizibile la intervale nu mai mari de 25 m.
Etichetarea trebuie s se fac cel mult de 200 mm de terminale, cutiile de jonciune,
accesoriile de cablare, etc.
Etichetele trebuie s identifice cablurile n conformitate cu numerele circuitelor indicate pe
plane. nlimea caracterelor pe etichete va fi de minim 4 mm.
7.10.17.8 Cabluri i cordoane flexibile
Cablurile i cordoanele flexibile trebuie s fie din conductori de cupru flexibili de mare
conductivitate n conformitate cu IEC 60228, clasa 5. Cablurile flexibile trebuie s
corespund cerinelor IEC 60332-2 categoria B ignifugate. Tensiunea nominal, U0/U, va fi
de 450/750 V. Nu vor fi utilizai conductori mai mici de 0,75 mm. Camaa exterioar care
nconjoar i protejeaz conductorii cordoanelor flexibile trebuie s aib seciunea
transversal circular. Cablurile sau cordoanele flexibile utilizate pentru conectarea la
echipamente portabile sau pentru conectarea final la echipamente fixe trebuie s fie ct mai

EuropeAid/123052/D/SER/RO

115

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

scurte sau de dimensiunea potrivit pentru a evita riscul deteriorrilor mecanice. Cablurile
flexibile vor fi instalate pe echipamente fr margini ascuite, i nu vor atinge structura, etc.
Unde astfel de cabluri flexibile sunt expuse la deteriorare fizic, trebuie protejate n conducte
metalice flexibile acoperite cu PVC cu adaptori potrivii la ambele capete. Cablurile de
semnal pentru semnal analogic vor fi ecranate. Cablurile de semnal expuse la ndoiri/vibraii
trebuie s fie de tip flexibil.
7.10.17.9 Testare
nainte de punerea n funciune, trebuie efectuat un test de rezisten al izolaiei (test de
tensiune) pentru instalaia complet de cabluri. Testul de rezisten al izolaiei trebuie
efectuat cu ajutorul unui instrument megger sau unul compatibil. Instrumentul Megger
asigur aplicarea de curent continuu cablului testat. Va fi intocmit un raport de test care s
includ date pentru fiecare cablu.
7.10.17.10 Instalaii pentru motoare i alte componente mecanice
Numrul, puterea nominal i poziionarea aproximativ a instalaiilor de alimentare pentru
componentele mecanice reiese din planele instalaiei. Poziionarea exact a componentelor
instalaiei (prize, cabluri, etc.) va fi coordonat cu planele arhitecturale i ale lucrrilor de
finisaj. Atenie special va fi acordat alinierii verticale i orizontale cu alte componente.
Toate componentele, instalaii sau aparate, care nu sunt ataate permanent structurii, sau
care contin motoare sau alte componente care pot genera vibraii, trebuie conectate la
instalaia fix prin cabluri flexibile, izolate cu cauciuc cu cama circular din neopren.
Conductorii vor fi clasa 5 conform IEC 60228. Cablul flexibil va fi conectat la instalaia fix
printr-o unitate de conectare cu sau frr comutator, sau printr-o priz, conform planelor.
Distana dintre unitile de conexiune/prize i echipamente nu trebuie s fie mai mare de 1,5
m i trebuie dispuse astfel nct cablul flexibil s atrne liber fr s atinga nimic ntre cele
dou puncte de conexiune. Pentru conectarea echipamentelor instalate la mai mult de 1,5 m
de perete, coloan sau o alt parte similar a structurii de construcie, Antreprenorul trebuie
s instaleze canalele de cablu necesare, scrile verticale de cablu sau conductele din oel
galvanizat pentru a susine cablul pn la punctul de conexiune conform cerintelor de mai
sus, indiferent dac asemenea canale, scri sau conducte sunt n plane sau nu. Unitile de
conexiune cu comutator trebuie s corespund cu IEC 60947 i vor ntrerupe toi conductorii
activi. Vor fi prevzute cu un mner rotativ ce poate fi blocat n poziia oprit cu cel puin 3
blocaje. Cablurile flexibile vor intra n unitile de conexiune i n carcasa echipamentului prin
manoane de compresie, n afara cazului n care cablul este trecut printr-un cordon flexibil.

7.10.18 Prize
7.10.18.1 Prize monofazice
Prizele din camere cu instalaie ncastrat vor fi monofazice ncastrate, de 16A i de tip cu 2
piciorue rotunde i mpmntare conform normei CEE nr. 7/VII (SCHUKO) i conform
reglementarilor romneti. Fiecare priz instalat va fi prevzut cu fi de 10 A (SHUKO).
Prizele vor fi livrate complet cu doze pentru ncastrare, capac, etc.
7.10.18.2 Prize trifazice
Prizele vor fi cu contact de mpmntare conform IEC 309, normei CEE 17 i CENLEC HD
196 (tip-CEE). Gradul de protecie va fi de minim IP44 conform IEC 60529. Fiecare priz va

EuropeAid/123052/D/SER/RO

116

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

fi prevazut cu o fi. Prizele vor fi livrate complet cu doze pentru ncastrare, manoane
pentru cabluri, etc.
7.10.19 Instalaii de iluminat
n acest Dosar de atribuire termenul luminatoare este sinonim cu termenii accesorii de
iluminat sau corpuri de iluminat. Toate luminatoarele i comutatoarele vor fi instalate
conform planelor i/sau indicaiilor din lista de luminatoare. Locaia exact a acestora
trebuie coordonat atent cu lucrrile la tavane i perei. Cablurile vor fi mascate i
comutatoarele vor fi ncastrate n perete n toate camerele mai puin n cele tehnice unde
cablurile vor fi montate pe perete.
7.10.19.1 Comutatoare
Toate comutatoarele pentru iluminat trebuie s fie compatibile cu tipul instalaiei,
comutatoarele ngropate pentru instalaia mascat, comutatoare de suprafa pentru
instalaia de suprafa. Comutatoarele de iluminat vor fi de minim 10 A, i vor fi de un tip
constructiv care s permit utilizarea cu sarcini fluorescente sau inductive fr a-i pierde
proprietile. Comutatoarele multiple vor fi grupate n aceeai cutie sau n cutii potrivite
pentru a fi cuplate mpreun - i se vor utiliza panouri cu comutatoare multiple.
Comutatoarele vor fi livrate complete, cu dozele de ncastrare, capace, etc. Toate corpurile
de iluminat vor fi livrate i instalate complet cu becuri; vor fi curate i aliniate nainte de
recepie. Decupajele din tavan pentru montarea corpurilor de iluminat trebuie fcute n timpul
lucrrilor la tavan. Totui, trebuie perfect coordonate cu lucrrile electrice.
7.10.19.2 Materiale
Toate corpurile de iluminat vor fi livrate i instalate complet cu becuri, balast, echipament de
corecie a factorului de putere, startere, cleme de fixare, lanuri, etc.
7.10.19.3 Lista corpurilor de iluminat
Lista corpurilor de iluminat specificate n lista luminatoarelor din plane sau din Vol 3.2
Specificaii Tehnice Particulare, respect inteniile tehnice i arhitecturale ale proiectului.
Antreprenorul poate livra i instala luminatoare fabricate de alti productori, dac
specificaiile tehnice de calitate, materiale, vopsea, distribuie a luminii, etc. sunt egale sau
mai bune dect cele specificate. De asemenea, aspectul vizual al luminatoarelor trebuie s
corespund tipurilor specificate aprobate de ctre Inginer. Toate luminatoarele alternative
trebuie aprobate de ctre Inginer. Luminatoarele pentru iluminatul cilor de acces vor fi din
cele special proiectate i fabricate pentru iluminat stradal.
Cerinele minime sunt urmtoarele:
Grad de protecie: Compartiment electric: min IP43, compartimentul becului: min IP65
conform IEC 60529
Fixare pe catarg de prindere
Starter i balast incluse, n compartimente separate
Sistem optic alctuit dintr-un reflector oglind minimal din aluminiu de nalt puritate
Corp din aluminiu sau armat cu fibr de sticl, material plastic stabilizat UV
Compartimentul becului din policarbonat sau acrilic stabilizat UV.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

117

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

7.10.19.4 Becuri i regulatoare de tensiune


Tipul, puterea, culoarea, dimensiunea, etc. trebuie s corespund cu lista de luminatoare.
Becurile montate n sit n momentul predrii trebuie s fie de tipul celor disponibile pe piaa
romneasc. n general, lmpile fluorescente tubulare vor avea urmtoarele caracteristici:
Diametrul tubului 26-28 mm
Culoarea: corespunztoare cu o temperatur de culoare de aproximativ 4000K (alb),
cu un indice de redare a culorii Ra mai bun de 80.
Regulatoarele de tensiune vor fi de putere redus, sau electronice, tipul nalt frecven,
conform specificaiilor pentru tipul de luminatoare ales. Regulatoarele de tensiune vor fi
conforme cu IEC 60920, 60921 i, respectiv, 60928, 60929. Becurile incandescente vor fi fi
de tensiune 230V sau 240 V i cu armtur (industriale). n momentul Recepiei, toate
becurile vor fi nefolosite (maxim 10 ore de ardere). Luminatoarele vor fi curate i aliniate
nainte de recepie.

Stlpi de iluminat:

Stlpii de iluminat vor fi stlpi tubulari din oel, alctuii din trei seciuni unite, cu diametre
descresctoare de jos n sus. Se accept i stlpii cu forma conic ascuit continu.
Diametrul superior trebuie s fie de 60 mm. La baz se va suda o plac de oel, dac este
necesar cu elemente de rigidizare, pentru fixarea stlpului pe o fundaie de beton. n vrful
stlpului se va fixa un bra curbat sau o eav din oel cu diametrul de 60 mm i raza de
curbur de aproximativ 0,6-0,8 m. Stlpul se fixeaz cu cel puin patru boluri ncastrate n
fundaia de beton. Oelul va fi de calitatea 360B conform ISO 630, sau echivalent, cu un
coninut ridicat de siliciu pentru a permite galvanizarea la cald conform specificaiilor. Tot
oelul va fi galvanizat la cald conform ISO 1461, clasa C: grosimea medie a stratului de zinc
va fi de cel puin 60 m.
Fiecare stlp va fi echipat cu terminale de cabluri pentru prinderea a minim trei cabluri de
4x6 mm2, un suport pentru siguran pentru fiecare luminator montat pe stlp, i un terminal
de mpmntare. Terminalele vor fi montate pe o plac de baz nehigroscopic. Terminalele
vor fi montate n spatele unui orificiu n stlp, tiat din fabric, aproximativ 0,5-1,2 m
deasupra bazei. Orificiul trebuie acoperit din fabric cu un capac prins n uruburi. Cablul
dintre corpul de iluminat i suportul pentru siguran trebuie s atrne liber n interiorul
stlpului i va fi ndoit n jos la baz pentru ndeprtarea condensului. Cablul nu trebuie s
fac zgomot prin lovirea de suprafaa interioar a stlpului datorit, de exemplu, oscilaiilor
induse de vnt.
Stlpii vor fi montai cu o deviaie de maxim 0,5 de la vertical, i cu braul perpendicular pe
axul drumului. Pentru aliniere se vor folosi nituri sub i deasupra plcii de baz. nainte de
Recepie, se va verifica alinierea vertical iar dac exist deviaii de peste 0,5, acestea vor fi
corectate, dup care spaiul de sub placa de baz va fi umplut cu mortar fr contracie. Apoi
placa de baz, bolurile de fundaie i niturile vor fi vopsite cu vopsea bituminoas de cel
puin 0,5 mm grosime.

Fundaii:

Fundaiile vor fi fcute din beton armat conform cu aceste Specificaii Tehnice. Dimensiunea
trebuie s fie de cel puin 300x300x1200mm (L x l x adncime) iar marginile superioare i
laterale trebuie s fie teite. Conductele de cablu care se termin n centrul plcii de la baza

EuropeAid/123052/D/SER/RO

118

Technical Assistance for Preparation of 5 projects


in the Environment Sector.
EuropeAid/123052/D/SER/RO
Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH

stlpului i la cel puin 700 mm sub partea superioar a fundaiei trebuie ncastrate n
fundaie.
Fundaiile trebuie amplasate cu partea superioar la 100 mm 10 mm deasupra nivelului
finisat al celei mai apropiate suprafee pavate sau a drumului. Precizia orizontal a locaiei
trebuie s fie de 20 mm perpendicular pe axul drumului i 100 mm paralel cu axul
drumului.

EuropeAid/123052/D/SER/RO

119

S-ar putea să vă placă și