Sunteți pe pagina 1din 11

TEMA 4 AMPLIFICAREA

Amplificarea curentului continuu

IC1

Tranzistorul compus Darlington

ech 1 2 1 2

IB = I B1

T1
IE1 = IB2

IC

C
IC

Ic2

Tech

IB

T2

npn

IE
IE = I E2

IE2 = IC

Tranzistorul compus superG

ech 1 1 2

IC1 = IB2

IB = IB1

T1

T2
IC2

C
IC
B

Tech
IB

npn

IE1

IE
IE

TEMA 4 AMPLIFICAREA

Amplificarea semnalelor variabile


Clase de funcionare

UCE

UCE
uce

EC

EC

t
uce

M
UCEsat

UCEsat

UBE
clasa A
c = T

UBE

ube
t

ube

clasa AB
T/2 c T

UCE
EC

blocare, IC = 0

UCE

blocare, IC = 0 M

EC

uce

UCEsat

blocare, IC = 0

uce

UCEsat

UBE
clasa B
c = T/2

ube
t

UBE
clasa C
c
T/2

u be
t

TEMA 4 AMPLIFICAREA

Parametrii amplificatoarelor
Au

factorul de amplificare

AudB

U ies
20 log
U in

Auo
A uo
2

banda de trecere (sau de frecven)


f2

f1

B3dB = f2 - f1

Uies
Uies M
gama dinamic

U iesM
U inM
DdB 20 log
20 log
U iesm
U inm

Uies m
Uinm

UinM

U in

TEMA 4 AMPLIFICAREA

Amplificatorul conexiune emitor comun

+EC
R1

Rc

CC
Rs
us

CB

Rsarc
R2

RE

CE

uies

TEMA 4 AMPLIFICAREA

Amplificatorul conexiune emitor comun

regimul de curent continuu


+EC

IC

EC
R+
C R
E

Rc

R1`

ICo
IBo

dreapta d e sarc ina


in regim static
pun ct static
de funct ionare

UCE o

ICo

tgs = 1/(RC + R E)

UBo
R2

IB o

RE

UCE o

EC

UCE

TEMA 4 AMPLIFICAREA

Amplificatorul conexiune emitor comun

regimul dinamic

ib
Rs
R1
us

R2

ub e

ic

I C o+

UCEo IC
Rc

dreapta de sarcina
in regim static

uce

drea pta de sarcina


in regim dinamic

Rc uies = u ce = -R ci c

IC o

IB o
tg d= 1/R c
d

U C Eo

UCE
UCEo +ICo Rc

TEMA 4 AMPLIFICAREA

Amplificatorul conexiune emitor comun

analiz grafic

ib

u ies Rc

h21
u be
h11

uce

I Co

IC
UCEo
+R
c
P

ICo

Au T

h21

Rc
h11

ic

t
Q

IB

I Bo

U CE o
ube
t
U BEo
U BE

U CEo +I Co Rc

UCE

dreapta de sarcina
in regi m dinami c

TEMA 4 AMPLIFICAREA

Amplificatorul conexiune emitor comun

analiz pe baza schemei echivalente la variaii (n regim dinamic)

ic

ib
Rs

R1

R2

h11

h21 ib

h-122

RC

us

Au o

u ies
h21

(Rc|| h22-1 ||R sarc )


u s
h11 Rs
semnul - defazaj al tensiunii de ieire
n urma tensiunii de intrare cu /2

Rsarc uies

TEMA 4 AMPLIFICAREA

Amplificatorul repetor pe emitor


ic

ib

+EC

Rs

R1

h11

h21ib

h-122

us

Rs
us

CE

CB
R2

RE

RE

R sarc uies

ib

Au

1
h11' 1
1
h21 Rech

ib

Rsarc uies

h21 ib

h11=Rs+ h11
uies

us
Rech=RE Rsarc h-122

h21 ib

Amplificatoare de putere
n contratimp

TEMA 4 AMPLIFICAREA
amplificator cu distribuirea fazei prin transformator

ui n

u
t

+EC

conduce T 1

uies
T1

in

ies
T2

Tr 1
u

conduce T 2

Tr 2

Amplificatoare de putere
n contratimp

TEMA 4 AMPLIFICAREA

+EC

(9V)

R1`

(22 k)

o alt posibilitate
de distribuirea fazei:

ui n
t

Rc

(56 0)

u1
t

C1
spre baza lui T 1

CB
C2

spre baza lui T 2

R2

(10 k)

RE

(560)

u2

+EC

ui n

ui es
t

Rsarc
-EC

amplificator de putere
cu tranzistori complementar