Sunteți pe pagina 1din 29

HOTRRE aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a

Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene pentru perioada
2014-2020
Avnd n vedere dispoziiile:
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind
Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului,
Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 martie 2014
privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane,
Regulamentul (UE, Euratom) nr.966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 25
octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare a
Regulamentului (CE, Euratom) nr.1605/2002 al Consiliului publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L nr.298 din 26 octombrie 2012,
Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 decembrie
2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei,
Hotrrii Guvernului nr.399/2015privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunilor finanate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european i
Fondul de coeziune 2014-2020,
Hotrrii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituional de coordonare i
gestionare a fondurilor europene structurale i de investiii i pentru asigurarea continuitii cadrului
instituional de coordonare i gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013,
Ordonanei de urgen a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificrile i completrile ulterioare.
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 31 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 40/2015,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, denumit n continuare Ordonan, prevzute n anexa care face parte
integrant din prezenta hotrre.
ART. 2
n scopul aplicrii prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru proiectele aflate n
implementare la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, autoritile de management pot ncheia
acte adiionale la contractele/deciziile/ordinele de finanare ncheiate cu beneficiarii.
1

ART. 3
Autoritatea de management stabilete prin contract/decizie/ordin de finanare ncheiat cu
beneficiarul valorile concrete ale limitelor maxime/minime ale elementelor valorice, procentuale sau
temporale stabilite n cuprinsul normelor metodologice prevzute in anexa, avnd n vedere
condiiile specifice de implementare ale programului operaional pe care l gestioneaz.

ART. 4
Prezenta hotrre se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

ANEX
NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020
CAP. I
Programarea bugetar a fondurilor aferente fondurilor europene i a contribuiei publice
naionale
ART. 1
(1) Creditele de angajament i creditele bugetare aferente finanrii valorii totale a proiectelor
proprii se cuprind n bugetele beneficiarilor prevzui la art. 6, alin. (1)-(5) din Ordonana de urgen
a Guvernului nr.40/2015, repartizate pe ani, dup caz, pe toat perioada de implementare a
proiectelor i se aprob pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobrii anuale a legii bugetului de
stat i a legii bugetului asigurrilor sociale de stat sau cu ocazia rectificrilor bugetare.
(2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor menionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte
prevzui la art. 6 alin.(1)-(5) din Ordonan au obligaia s completeze fia de fundamentare a
proiectului propus la finanare/finanat din fonduri europene, conform formularului 1.
(3) Fia de fundamentare a proiectului este elaborat de departamentul/structura
responsabil/responsabil cu propunerea la finanare/implementarea proiectului i va fi semnat de
conductorul acestuia/acesteia.
(4) Direcia abilitat cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite care
are calitatea de beneficiar prevzut la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonan, va cuprinde n buget sumele
menionate la alin. (1) numai dac fia de fundamentare a proiectului este avizat de autoritatea de
management a programului operaional n cadrul cruia se propune la finanare/se finaneaz
proiectul respectiv i va avea n vedere, dup caz, contractul/decizia/ordinul de finanare
aferent/aferent proiectului.
(5) Ordonatorii principali de credite au obligaia de a deschide i a repartiza creditele bugetare
aferente implementrii proiectelor ai cror beneficiari sunt entiti prevzute la art. 6, alin. (1)-(5)
din Ordonana, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data solicitrii acestora.
ART. 2
(1) Creditele de angajament i creditele bugetare aferente finanrii valorii totale a proiectelor
proprii se cuprind n bugetele beneficiarilor prevzui la art. 7 alin. (1) i (2) din Ordonan,
repartizate pe ani, dup caz, pe toat perioada de implementare a proiectelor, i se aprob pentru
anul bugetar curent conform Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare, sau cu ocazia rectificrilor bugetare.
(2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor menionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte
prevzui la art. 7 alin. (1) i (2) din Ordonan au obligaia s completeze fia de fundamentare a
proiectului propus la finanare/finanat din fonduri europene, conform formularului 1, fr a mai
solicita avizul autoritilor de management.
(3) Beneficiarii prevzui la art. 7 alin. (1) i (2) din Ordonan au obligaia ca la semnarea
contractului/deciziei/ordinului de finanare ncheiat cu autoritatea de management/organismul
3

intermediar competent s prezinte o copie a formularului bugetar "Fia proiectului finanat/propus


la finanare n cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", anex la
bugetul ordonatorului de credite, ntocmit n baza fiei de fundamentare menionate la alin. (2),
aferent proiectului propus/aprobat la finanare n cadrul programului operaional respectiv,
semnat i tampilat de ordonatorul principal de credite.
(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia s asigure integral i cu
prioritate att sumele necesare implementrii proiectelor proprii propuse la finanare/finanate n
cadrul programelor operaionale, ct i pe cele necesare implementrii proiectelor ai cror
beneficiari sunt entiti publice locale finanate integral/parial din bugetul local.
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia de a deschide i a repartiza
creditele bugetare aferente implementrii proiectelor ai cror beneficiari sunt entiti publice din
subordine finanate integral din bugetul local, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data
ncasrii sumelor transferate de autoritile de management pe baza solicitrii de finanare
transmise de beneficiari.
ART. 3
Formularul 1 este destinat fundamentrii formularului bugetar privind proiectul finanat/propus
la finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, stabilit prin metodologia pentru
elaborarea proiectului anual de buget.
ART. 4
(1) n cazul proiectelor propuse la finanare n anul bugetar curent, pentru care
contractele/deciziile/ordinele de finanare nu au fost ncheiate cu autoritile de
management/organismele intermediare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de
credite beneficiar solicit din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu
propunerea la finanare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se
efectueaz nainte de data semnrii contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(2) Notele justificative prevzute la alin. (1) cuprind informaii privind eligibilitatea cheltuielilor
i necesitatea angajrii acestora pentru implementarea proiectului.
(3) Cheltuielile efectuate n cazul proiectelor prevzute la alin. (1) se consider cheltuieli
definitive n bugetul ordonatorului de credite beneficiar dac nu se ncheie
contractele/deciziile/ordinele de finanare.
ART. 5
(1) Valoarea subveniei acordate beneficiarilor finanai parial din bugetul de stat, bugetul
asigurrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sume aferente
contravalorii fondurilor europene i cofinanrii de la bugetul de stat.
(2) Beneficiarii prevzui la alin. (1) au obligaia s informeze n termen de 3 zile lucrtoare
ordonatorul principal de credite privind sumele primite ca prefinanare, n vederea diminurii
corespunztoare a subveniei acordate.
(3) Beneficiarii finanai parial din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau
bugetele fondurilor speciale restituie, n termen de 3 zile lucrtoare de la data ncasrii, sumele
rambursate de autoritile de management, conform art. 9 lit. a) i b), n conturile de cheltuieli
bugetare ale ordonatorilor principali de credite din care au fost acordate subveniile prevzute la
alin. (1).
4

(4) n cazul n care restituirea subveniei menionate la alin. (3) se efectueaz n anul bugetar
urmtor celui n care au fost primite subveniile, se aplic prevederile art. 8 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor msuri financiare n domeniul
bugetar, aprobat cu modificri prin Legea nr. 275/2008, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 6
(1) Sumele reprezentnd contravaloarea fondurilor europene i cofinanarea de la bugetul de
stat pentru fiecare program operaional se cuprind la nivel de credite de angajament i credite
bugetare n anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management,
n formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget,
referitor la finanarea programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene.
(2) n cazul Programului Operaional Capital Uman, poziia din formularul menionat la alin. (1)
corespunztoare cofinanrii publice a beneficiarilor finanai integral din bugetele publice centrale
include, spre informare, i cofinanarea public a beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului
asigurrilor pentru omaj.
(3) Sumele prevzute la art. 9 i 10 din Ordonan se cuprind n bugetele ordonatorilor principali
de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare conform prevederilor art. 11
din Ordonan.
ART. 7
(1) Limitele admise pentru depirile prevzute la art. 12 alin. (1) din Ordonana, se aprob de
ctre ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, cu ncadrarea n
creditele de angajament aprobate cu aceast destinaie prin legile bugetare anuale.
(2) Verificarea de ctre fiecare autoritate de management a respectrii prevederilor alin. (1) se
face prin transformarea n euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele
de finanare ncheiate, lundu-se n considerare cursul InforEuro din luna n care s-a solicitat
aprobarea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.
(3) Pentru dezangajarea fondurilor prevzute la art. 12 alin. (2) din Ordonana, autoritile de
management stabilesc valoarea fondurilor rmase neutilizate n urma atribuirii i/sau finalizrii
contractelor de achiziie public aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, n vederea
contractrii ulterioare, n conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, dup caz, n
ordinea prioritilor, ce urmeaz a fi stabilit prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol
de autoritate de management, pn la atingerea plafonului stabilit.
(4) Pentru angajarea ulterioar a sumelor rezultate din creanele bugetare, din reducerile
procentuale, din cheltuieli declarate neeligibile de catre Autoritatea de management, inainte de
efectuarea platii din rezilierea contractelor de finanare i din economii, autoritile de management
stabilesc valoarea acestora i reconsider sumele aferente procentelor de finanare pe surse, aa
cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanare, n vederea ncheierii unor noi
contracte de finanare, n conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, n lipsa
acestuia, n ordinea prioritilor ce urmeaz a fi aprobat prin ordin al ordonatorului principal de
credite cu rol de autoritate de management, pn la atingerea limitelor aprobate potrivit alin. (1).

CAP. II
Fluxuri financiare i eviden contabil
5

ART. 8
(1) n cazul beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonan care au n implementare
proiecte finanate din fonduri europene:
a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate
corespunztor contravalorii fondurilor europene, cofinanrii publice, precum i altor cheltuieli
dect cele eligibile; cheltuielile altele dect cele eligibile, care sunt rezultatul unor corecii
financiare/reduceri procentuale din culpa beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (2)-(3) trebuie
recuperate de ctre ordonatorul principal de credite din veniturile proprii ale beneficiarilor n cauz;
b) sumele aferente rambursrii cotei-pri din cheltuielile eligibile efectuate, corespunztoare
finanrii din fonduri europene, se vireaz cu celeritate de ctre autoritile de management,
conform art. 22 alin. (1) din Ordonan, n conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului
asigurrilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe codurile de identificare
fiscal ale beneficiarilor la unitile Trezoreriei Statului prin care acetia i desfoar activitatea sau
n conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codurile de identificare fiscal ale
Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, Ministerului Mediului, Apelor i Pdurilor i
Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice, n cazul proiectelor prevzute la art. 6 alin. (2)-(4) din
Ordonan.
(2) Autoritile de management notific n scris beneficiarilor prevzui la alin. (1) cu privire la
sumele virate n conturile de venituri, utiliznd formularul 2.
ART. 9
n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonan, care au n
implementare proiecte finanate din fonduri europene:
a) sumele aferente rambursrii cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunztoare
cofinanrii de la bugetul de stat se vireaz de ctre autoritatea de management din conturile de
disponibil prevzute la art. 39, alimentate din bugetele ordonatorilor de credite cu rol de autoritate
de management, n conturile de disponibil ale beneficiarilor prin care se gestioneaz bugetele de
venituri i cheltuieli ale acestora sau n conturile de venituri ale bugetelor locale, dup caz;
b) sumele aferente rambursrii cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunztoare finanrii
din
fonduri
europene,
precum
i
cele
aferente
prefinanrii,
conform
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, se vireaz de ctre autoritile de management din
conturile de disponibil prevzute la art. 39 n conturile de venituri ale instituiilor finanate din
venituri proprii i subvenii, respectiv integral din venituri proprii sau n conturile de disponibiliti
ale beneficiarilor, alii dect instituii publice, dup caz.
ART. 10
Rambursarea ctre beneficiari a sumelor prevzute la art. 8 alin. (1) lit. b) i art. 9 se realizeaz
n condiiile i pe baza documentelor prevzute prin contractele/deciziile/ordinele de finanare,
precum i conform procedurilor interne ale autoritilor de management.
ART. 11
(1) Transferul sumelor reprezentnd contravaloarea fondurilor europene, inclusiv cele aferente
prefinanrii, din conturile Autoritii de certificare n conturile autoritilor de management se
realizeaz la termenele i pe baza documentelor prevzute n acordurile ncheiate ntre Autoritatea
de certificare i fiecare autoritate de management.
6

(2) Modalitatea de efectuare de ctre Autoritatea de certificare a operaiunilor de schimb


valutar a sumelor reprezentnd prefinanri i rambursri de cheltuieli eligibile primite de la Comisia
European, n euro, n contul de disponibil deschis la Banca Naional a Romniei, pe numele
Ministerului Finanelor Publice - Autoritatea de Certificare i Plat, se stabilete prin Ordin comun al
al ministrului finanelor publice i al ministrului fondurilor europene.
ART. 12
(1) Autoritile de management au obligaia stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de
finanare a termenilor i condiiilor privind derularea operaiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv
a:
a) condiiilor de acordare i recuperarea prefinanrii;
b) termenului maxim de efectuare de ctre autoritatea de management a plilor aferente
prefinanrii/cererilor de plat/rambursrii cheltuielilor eligibile;
c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de
plat/rambursare aferente perioadei de implementare a proiectului;
d) documentelor justificative necesare plii prefinanrii/cererilor de plat/rambursrii
cheltuielilor eligibile;
e) obligaiei ca fiecare cerere de rambursare transmis de beneficiar s reflecte separat, pentru
fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate n cadrul proiectului;
f) limitrii la maximum 3 a numrului de solicitri de modificare a termenelor din
calendarul/graficul de depunere a cererilor de plat/rambursare, pe care beneficiarul le poate
adresa justificat autoritii de management i care nu sunt cauzate de nerespectri ale termenelor
de plat de ctre AM, respectiv limitarea la un numr de modificri cel mult egal cu numrul
contractelor de achiziie public n cazul proiectelor cu o valoare total mai mare de 50 milioane lei
i a cror implementare presupune ncheierea a mai mult de 3 contracte de achiziie public,
conform contractului/deciziei/ordinului de finanare;
g) regulilor conform crora beneficiarii care efectueaz pli n valut n cadrul proiectului
solicit la rambursare contravaloarea n lei a acestora la cursul Bncii Naionale a Romniei din data
ntocmirii documentelor de plat n valut;
h) sanciunilor aplicabile n cazul nerespectrii termenelor i condiiilor stabilite prin prezentele
norme metodologice i prin Ordonan, inclusiv prin includerea unor pacte comisorii de ultim grad.
(2) n situaia n care, din motive neimputabile beneficiarului, este necesar actualizarea
calendarului/graficului de depunere a cererilor de rambursare, peste limita prevzut la alin. (1) lit.
f), solicitarea de actualizare se poate face, n mod justificat, n termen de 5 de zile de la luarea la
cunotin a motivelor care determin aceast solicitare, dar nu mai trziu de 15 zile nainte de
expirarea datei de depunere a urmtoarei cereri de rambursare, aa cum a fost aceasta stabilit prin
contractul/decizia/ordinul de finanare, cu modificrile ulterioare.
ART. 13
Transferul sumelor aferente prefinanrii/cererilor de plat/rambursrii cheltuielilor eligibile din
conturile autoritilor de management n conturile beneficiarilor se efectueaz, dup autorizarea
cheltuielilor, n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data la care autoritatea de management
dispune de resurse n conturile sale, n ordinea aprobrii acestora.
ART. 14
(1) Beneficiarii de proiecte finanate din fonduri europene au obligaia s in pentru fiecare
proiect o eviden contabil distinct, folosind conturi analitice distincte.
7

(2) Instituiile publice finanate integral din bugetul de stat n calitate de beneficiari i care nu
au calitatea de lideri de parteneriat nregistreaz n evidena extracontabil rambursrile de
cheltuieli aferente fondurilor europene, pe baza notificrilor primite de la autoritile de
management conform art. 8 alin. (2).
CAP. III
Prefinanarea
ART. 15
(1) Transferul sumelor reprezentnd prefinanarea solicitat de beneficiari, conform
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare se realizeaz cu condiia ndeplinirii cumulative a
urmtoarelor cerine:
a) depunerea de ctre beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanare, pentru
fiecare tran, care cuprinde: tipul/tipurile de cheltuieli pentru care se acord prefinanarea i
perioada pentru care se solicit, liderul de parteneriat/partenerii care trebuie s realizeze
respectivele cheltuieli precum i suma solicitat;
b) anexarea tatelor estimative de plat pentru cheltuielile salariale, centralizatoarelor
estimative pentru acordarea burselor, subveniilor, premiilor i/sau onorariilor sau a deconturilor
estimative aferente deplasrilor interne/externe;
c) existenta conturilor bancare, deschise la Trezoreria Statului, pe numele liderului de
parteneriat/partenerilor unde trebuie virate sumele aferente prefinanrii, conform activitilor
asumate n contractul/decizia/ordinul de finanare, cont utilizat pentru derularea tuturor
operaiunilor financiare din cadrul proiectului.
(2) Perioada pentru care se acord fiecare tran de prefinanare nu poate depi 3 luni, ultima
solicitare putnd acoperi ultimele 3 luni de implementare a proiectului, conform
contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(3) Prefinanarea se acord att din fonduri europene ct i de la bugetul de stat corespunztor
cotelor stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanare.
(4) Contribuia proprie se suporta din bugetul propriu al beneficiarului/liderului de
parteneriat/partenerului i se reflect n cererea de rambursare aferent prefinanrii.

ART. 16
(1) Prefinanarea se acord n trane, fiecare tran acoperind contravaloarea cheltuielilor
prevzute la art.15, alin (1) din Ordonan, pentru o perioad de maxim 3 luni, fr ca perioada
pentru care se acord ultima tran s depeasc durata contractului/deciziei/ordinului de
finanare.
(2) Solicitrile privind acordarea tranelor de prefinanare, cu excepia primei solicitri, includ
obligatoriu, pe lng informaiile prevzute la art.15, sumele rambursabile rmase necheltuite din
fonduri europene i cofinanare public asigurat de la bugetul de stat i neincluse n
cererea/cererile de rambursare aferent/aferente tranei anterioare.
(3) Suma efectiv transferat de ctre unitile de plat aferent fiecrei solicitri de tran de
prefinanare, cu excepia celei aferente primei trane, reprezint diferena ntre cuantumul estimat
8

al cheltuielilor rambursabile pentru care se acord trana solicitat i suma cheltuielilor


rambursabile rmas neutilizat, n conturile beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor, din
trana anterioar.
(4) n cazul n care ca urmare a verificrii cererilor de rambursare aferente tranelor de
prefinanare acordate anterior, Autoritatea de management constat c anumite cheltuieli sunt
neeligibile sau sunt constatate nereguli i se aplic corecii, acordarea tranelor de prefinanare
ulterioare este suspendat pn la recuperarea efectiv a sumelor considerate neeligibile sau a
coreciilor.
(5) Transferarea sumei aferent ultimei trane de prefinanare se face numai dup
recuperarea tuturor cheltuielilor declarate anterior neeligibile i/sau a sumelor reprezentnd
corecii financiare aplicate.
ART. 17
(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligaia depunerii, n termen de maxim 10 zile
calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat trana de prefinanare, unei cereri
de rambursare prin care se justific utilizarea prefinanrii de ctre beneficiar/liderul de parteneriat
i a partenerilor, dup caz, transferate de ctre autoritatea de management, precum i a contribuiei
proprii aferente cheltuielilor eligibile incluse n documentele justificative anexate cererii de
rambursare.
(2) Autoritile de management au obligaia recuper prefinanrii din cererile de rambursare
transmise conform alin.(1), corespunztor surselor de finanare din care aceasta a fost acordat,
conform prevederilor art.15, alin.(3) .
(3) Autoritile de management au obligaia recuperrii ntregii sume acordat ca tran de
prefinanare i nejustificat n cazul n care beneficiarul/liderul de parteneriat nu depune cerere de
rambursare
n
termenul
prevzut
la
alin.(1)
i
poate
propune
rezilierea
contractului/deciziei/ordinului de prefinanare.
(4) Pentru a putea beneficia de prefinanare, beneficiarii/partenerii, alii dect cei prevzui
la art. 6 alin. (1)-(4) i la art. 7 din Ordonan, au obligaia s deschid un cont dedicat exclusiv
pentru primirea prefinanrii i efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitata aceasta.
(5) Sumele primite ca prefinanare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi
efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementrilor n vigoare, pot fi
transferate de ctre beneficiari/parteneri n conturi deschise la bnci comerciale, cu condiia
efecturii cheltuielilor respective n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data efecturii
transferului.
(6) Suma reprezentnd diferena dintre dobnda acumulat n conturile prevzute la art. 15
alin. (1) lit.c i art. 17 alin. (5), corespunztoare sumelor de prefinanare rmase disponibile n
conturi i valoarea cumulat a impozitelor aferente dobnzii i a comisioanelor aferente conturilor
respective, se raporteaz autoritii de management i se vireaz n contul indicat de aceasta n
notificarea privind acordarea prefinanrii, cel trziu nainte de depunerea ultimei cereri de
rambursare.
(7) n cazul n care beneficiarul/partenerul nu efectueaz viramentul sau sunt identificate
neconcordane ntre sumele virate conform alin. (5) i (6) i sumele rezultate din verificarea
documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligaia de a face
deducerile necesare din rambursarea aferent fondurilor europene i cofinanrii publice asigurat
din bugetul de stat, cel trziu la cererea de rambursare final.
9

(8) Prefinanarea acordat beneficiarilor/partenerilor care au calitatea de ordonatori de


credite ai bugetului local precum i beneficiarilor/partenerilor instituii publice finanate integral din
venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau
bugetele fondurilor speciale, rmas neutilizat la finele exerciiului bugetar, se utilizeaz n anul
urmtor cu aceeai destinaie.
ART. 18
(1) Autoritile de management evideniaz corespunztor contului de disponibil din care a fost
acordat prefinanarea, n scopul ntocmirii declaraiilor de cheltuieli ctre Autoritatea de certificare.
(2) Sumele aferente fondurilor europene rezultate din operaiunile prevzute la art. 17 alin. (6)(7) se utilizeaz pentru continuarea finanrii programului operaional, iar sumele aferente
cofinanrii publice rezultate din operaiunile prevzute la art. 17 alin. (6) sunt virate lunar de
autoritatea de management n contul de venit al bugetului de stat.
CAP. IV
Mecanismul decontrii cererilor de plat
ART. 19
(1) Pentru a beneficia de mecanismul decontrii cererilor de plat, beneficiarii unici/liderii de
parteneriate/partenerii, alii dect cei prevzui la art. 6 i 7 din Ordonan, au obligaia de a-i plti
integral contribuia proprie aferent facturilor incluse n cererea de plat anterior depunerii
acestora.
(2) Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic beneficiarilor de proiecte finanate din
fonduri europene, alii dect cei prevzui la art. 6 alin.(1)-(4) i alin.(6) din Ordonan..
(3) Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic inclusiv proiectelor implementate n
parteneriat.
(4) Pentru evitarea blocajului financiar n cadrul proiectelor implementate n parteneriat, prin
excepie de la alin. (2), beneficiarii prevzui la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonan, n calitate de lideri
ai parteneriatului, pot depune cereri de plat, n numele partenerilor lor, cu condiia ca partenerii s
nu se ncadreze n prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonan.
ART. 20
(1) Beneficiarii pot depune cereri de plat care s conin facturi pentru livrarea
bunurilor/prestarea serviciilor/execuia lucrrilor recepionate, facturi de avans acordat
contractorilor n conformitate cu clauzele prevzute n contractele aferente proiectelor
implementate, state privind plata salariilor, tate/centralizatoare pentru acordarea burselor,
subveniilor, premiilor i onorariilor. Cererile de plata care contin state privind plata salariilor,
tate/centralizatoare pentru acordarea burselor, subveniilor, premiilor i onorariilor pot fi depuse
cu conditia ca respectivele cheltuieli sa nu fi facut obiectul unor solicitari de prefinantare, in
perioada de referin.
(2) Pentru proiectele implementate n parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de
plat aferent facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuia lucrrilor
recepionate, facturi de avans n conformitate cu clauzele prevzute n contractele de achiziii
publice aferente proiectelor implementate, tate privind plata salariilor, tate/centralizatoare pentru
acordarea burselor, subveniilor, premiilor i onorariilor, att n nume propriu ct i n numele
partenerilor. Cererile de plata care contin state privind plata salariilor, tate/centralizatoare pentru
10

acordarea burselor, subveniilor, premiilor i onorariilor pot fi depuse cu conditia ca respectivele


cheltuieli sa nu fi facut obiectul unor solicitari de prefinantare, in perioada de referina.
(3) Dup efectuarea verificrilor cererii de plat, Autoritatea de management vireaz
beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile n termen de 3 zile lucrtoare de la momentul la
care aceasta dispune de resurse n conturile sale, ntr-un cont distinct de disponibil deschis pe
numele beneficiarilor prevzui la art. 19 alin. (2) i la art.42 alin. (1) la unitile teritoriale ale
Trezoreriei Statului, n ordinea primirii acestora. In vederea asigurrii unui management financiar
riguros, n situaia n care nu exista posibilitatea recuperrii sumelor provenite din debite/corecii
din cereri de rambursare, Autoritatea de management diminueaz valoarea cheltuielilor
rambursabile din cererile de plata,n aceste situaii, beneficiarul suportnd din surse proprii valoarea
acestor sume.
(4) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, dup efectuarea verificrilor cererii de
plat, Autoritatea de management vireaz liderului de parteneriat i/sau partenerilor contravaloarea
cheltuielilor rambursabile n termen de 3 zile lucrtoare de la momentul la care aceasta dispune de
resurse n conturile sale, ntr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria
Statului, nepurttor de dobnd, n ordinea primirii acestora. In vederea asigurrii unui management
financiar riguros, in situaia in care nu exista posibilitatea recuperrii sumelor provenite din
debite/corecii din cereri de rambursare, Autoritatea de management diminueaz valoarea
cheltuielilor rambursabile din cererile de plata,n aceste situaii, beneficiarul suportnd din surse
proprii valoarea acestor sume.
(5) n ziua urmtoare efecturii virrii, Autoritatea de management/organismele
intermediare va/vor transmite beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor o notificare,
ntocmit distinct pe numele fiecruia dintre acetia.
(6) Notificarea prevzut la alin. (5) trebuie s conin cel puin urmtoarele elemente,
potrivit modelului prevzut n formularul nr. 10:
a) numrul i data facturilor i ale facturilor de avans;
b) codul de identificare fiscal i denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de
servicii/executanilor de lucrri;
c) suma cheltuielilor eligibile aferent fiecrei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie s
fie pltite de beneficiar/lider de parteneriat/partener din suma primit detaliat pe cheltuiala
eligibil i contravaloarea taxei pe valoarea adugat aferente ntregii cheltuieli eligibile;
d) suma aferent fiecrei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie s fie pltite de
beneficiar din contribuia acestuia, detaliat pe contribuia proprie eligibil i alte cheltuieli dect
cele eligibile,
e) numrul contului distinct de disponibil, codul IBAN i codul de identificare fiscal al
ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management/Ministerului Fondurilor Europene, n
care unitile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, n situaia n care nu au fost respectate
prevederile legale.
(7) Notificarea prevzut la alin. (5) aferent tatelor privind plata salariilor,
tatelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subveniilor, premiilor i onorariilor trebuie s
conin cel puin urmtoarele elemente, potrivit modelului prevzut n formularul nr. 11:
a) numrul i data tatului privind plata salariilor, tatului/centralizatorului pentru acordarea
burselor, subveniilor i premiilor;
b) codul de identificare fiscal i denumirea beneficiarului sumei care se nscrie i n
documentul de plat ce se depune de ctre pltitor la unitatea Trezoreriei Statului;
11

c) suma aferent fiecrui tat privind plata salariilor, tat/centralizator pentru acordarea
burselor, subveniilor, premiilor i onorariilor pentru cheltuielile stabilite conform
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare care trebuie s se plteasc de beneficiar,
reprezentnd salariul net, cu detaliere pe suma care se achit din cea primit de la Autoritatea de
management i, respectiv, din suma care se achit din contribuia proprie, ambele sume cu detaliere
pe fiecare instituie de credit n parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care
beneficiaz de aceste sume/conturile bancare ale beneficiarilor finali ai schemelor de ajutor de
minimis sau de ajutor de stat, dup caz, conform schemelor aprobate.
d) suma din tatul privind plata salariilor, tatul/centralizatorul pentru acordarea burselor,
subveniilor, premiilor i onorariilor aferent impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se
achit din cea primit de la Autoritatea de management i din contribuia proprie;
e) suma din tatul privind plata salariilor, tatul/centralizatorul pentru acordarea burselor,
subveniilor i premiilor aferent fiecrei contribuii de la bugetul asigurrilor sociale de stat i
bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achit din cea primit de la Autoritatea de
management
f) numrul contului distinct de disponibil, codul IBAN i codul de identificare fiscal al
ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management, n care unitile Trezoreriei Statului
vor restitui sumele, n situaia n care nu au fost respectate prevederile legale.
(8) O copie a notificrii transmise beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor se
depune de acesta la unitatea teritorial a Trezoreriei Statului la care i are deschise conturile.
(9) n notificrile transmise beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevzui la
art. 19, alin. (2), rubricile aferente sumelor care trebuie s se plteasc de ctre beneficiari/liderii de
parteneriat/parteneri din contribuia proprie a acestora se completeaz cu zero.
(10) n situaia n care pentru plile care urmeaz a fi efectuate din sumele ncasate potrivit
prevederilor alin. (3) nu au fost aprobate credite n bugetele locale, ordonatorii de credite au
obligaia de a majora bugetele locale cu sumele respective, n condiiile art. 82 din Legea nr.
273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. n aceleai condiii vor fi majorate i bugetele
instituiilor publice locale, dup caz, finanate n condiiile art. 67 alin. (1) lit. b) i c) din Legea nr.
273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(11) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii prevzui la art. 19 alin. (2) prezint la
unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factur n parte, ordine de plat ntocmite
distinct pe fiecare element prevzut la alin. (6) lit. c), pentru suma total virat de ctre Autoritatea
de management i, respectiv, ordine de plat ntocmite distinct pe fiecare element prevzut la alin.
(6) lit. d) pentru suma achitat din contribuia proprie, cu excepia beneficiarilor prevzui la art.19
alin. (1). La rubrica Reprezentnd din ordinele de plat se vor nscrie obligatoriu informaii legate
de numrul i data facturii care se achit. Pentru tatele privind plata salariilor,
tatele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subveniilor, premiilor i onorariilor se vor
prezenta ordine de plat separate pe fiecare element prevzut la alin. (7) lit. c)-e) pentru plata
sumelor nete, pentru impozitul pe venit i pentru bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetelor
fondurilor speciale, cu excepia ordinelor de plat aferente contribuiei proprii pltite potrivit
prevederilor art. 19 alin. (1). La rubrica Reprezentnd din ordinele de plat se vor nscrie numrul
i data fiecrui tat privind plata salariilor, tat/centralizator pentru acordarea burselor, subveniilor,
premiilor i onorariilor.
(12) Operaiunile prevzute la alin. (10) i (11) se efectueaz de ctre beneficiari/lideri de
parteneriat/parteneri n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la ncasarea sumelor n contul
prevzut la alin. (3) i alin.(4).
12

(13) Plile dispuse de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri se efectueaz numai pentru


facturile nscrise n notificarea transmis potrivit alin. (5), cuprinznd cel puin elementele prevzute
la alin. (6).
(14) La primirea documentelor de plat prevzute la alin. (11), unitile Trezoreriei Statului
verific, dup caz, urmtoarele:
A. n cazul sumelor din notificrile prevzute la alin. (6):
a) ncadrarea n prevederile bugetare aprobate;
b) existena creditelor bugetare deschise, dac este cazul;
c) concordana dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscal i suma nscris n
notificare cu datele din ordinele de plat depuse de beneficiari pentru documentele justificative de
tip factur;
d) concordana dintre numrul i data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, nscrise n
notificare, cu cele nscrise n rubrica Reprezentnd din ordinul de plat;
e) dac suma din ordinele de plat ntocmite potrivit alin. (11) este egal cu suma nscris n
notificare, potrivit detalierilor prevzute la alin. (6), pentru fiecare factur n parte;
f) dac suma total a ordinelor de plat este egal cu suma total din notificarea prevzut la
alin. (5);
B. n cazul sumelor din notificrile prevzute la alin. (7):
a) ncadrarea n prevederile bugetare aprobate;
b) existena creditelor bugetare deschise, dac este cazul;
c) concordana dintre numrul i data tatelor privind plata salariilor cu cele nscrise n rubrica
Reprezentnd din ordinele de plat depuse de beneficiarii sumelor;
d) concordana dintre sumele reprezentnd total salariu net care se achit din sumele primite
de la Autoritatea de management i, respectiv, din contribuia proprie n fiecare din conturile
deschise la instituiile de credit, precum i dintre sumele aferente impozitului pe venit i
contribuiilor la bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale care se achit din
sumele primite de la Autoritatea de management i, respectiv, din contribuia proprie, potrivit
notificrii prevzute la alin. (5), cu cele nscrise n ordinele de plat depuse de beneficiari la unitile
Trezoreriei Statului;
e) dac suma total a ordinelor de plat depuse este egal cu suma total din notificarea
prevzut la alin. (5);
(15) Dup efectuarea verificrilor prevzute la alin. (14), unitile Trezoreriei Statului vireaz
suma total primit de la autoritile de management din contul deschis pe numele
beneficiarului/partenerului/liderului de parteneriat potrivit alin. (3) i (4) n contul corespunztor de
venituri ale bugetelor instituiilor publice beneficiare Sume primite n cadrul mecanismului
decontrii cererilor de plat sau n contul de disponibiliti pe care beneficiarii /partenerii/liderii de
parteneriat n calitate de beneficiari, alii dect cei prevzui la art. 6 i 7 din Ordonan, au obligaia
s l deschid la unitatea Trezoreriei Statului n raza creia sunt nregistrai fiscal.
(16) Operaiunile prevzute la alin. (11) i (15) se efectueaz la nivelul unitilor Trezoreriei
Statului n aceeai zi n care s-au primit ordinele de plat de la beneficiarul unic/liderul de
parteneriat/partener.
(17) n cazul n care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plat prevzute la alin. (11)
pentru toat suma prevzut n notificare, n termenul prevzut la alin. (12), sau nu respect
condiiile prevzute la alin. (14), unitile Trezoreriei Statului restituie integral n conturile
13

autoritilor de management/Ministerului Fondurilor Europene sumele primite de acestea din


contul prevzut la alin. (3).
(18) Prin excepie de la alin. (5)-(17), n cazul plilor efectuate n valut ctre furnizorii
externi, nenregistrai fiscal n Romnia, n cadrul proiectelor, beneficiarii/liderii de parteneriat n
calitate de beneficiari/partenerii care primesc sume conform alin. (3) i (4), transfer sumele
ncasate, aferente acestor pli, ntr-un cont propriu deschis la o instituie bancar, n vederea
efecturii plilor n valut, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la primirea sumelor potrivit
alin.(3) i (4). Costurile aferente efecturii plilor n valut vor fi suportate de
beneficiari/partener/lideri de parteneriat din bugetul propriu.
(19) n cazul plilor prevzute la alin. (18), n notificarea prevzut la alin. (5), la rubrica
Denumire furnizor i Cod de identificare fiscal al furnizorului se vor completa datele
beneficiarilor/liderilor de parteneriat n calitate de beneficiari/partenerilor pentru care s-a ntocmit
notificarea.
(20) n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor virate de ctre
Autoritatea de management/ Ministerului Fondurilor Europene, beneficiarii/liderii de parteneriat au
obligaia de a depune cererea de rambursare, n care sunt incluse integral sumele din facturile
decontate prin cererea de plat, precum i cele aferente tatelor privind plata salariilor,
tatelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subveniilor, premiilor i onorariilor, daca au
fost solicitate prin cererea de plata.
(21) Autoritile de management autorizeaz, potrivit prevederilor legale ale Uniunii
Europene i naionale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (20) i
notific beneficiarii, evideniind distinct sumele aferente fondurilor europene i sumele
reprezentnd cofinanare public asigurat din bugetul de stat.
(22) Beneficiarii prevzui la art. 19 alin. (2), care au fost notificai potrivit alin. (21) vor
proceda n cel mult 3 zile lucrtoare, dar nu mai trziu de data de 20 decembrie, pentru anul
respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor
primite de la autoritile de management/autoritatea de certificare n baza cererilor de plat la
subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor
evideniate la subdiviziunea de venituri Sume primite n cadrul mecanismului decontrii cererilor
de plat.
(23) n situaia n care beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local
nu respect prevederile alin. (20), autoritile de management solicit n scris Ministerului Finanelor
Publice sistarea alimentrii att cu cote defalcate din impozitul pe venit, ct i cu sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea i utilizarea cotelor defalcate din
impozitul pe venit i a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale care au fost sistate n condiiile altor acte normative se menin.
(24) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (20) de ctre beneficiarii instituii publice locale
finanate n condiiile art. 67 alin. (1) lit. b) i c) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, i instituii publice finanate n condiiile art. 62 alin. (1) lit. b) i c) din Legea
nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, autoritile de management vor sesiza n
scris Ministerul Finanelor Publice, care va dispune unitilor teritoriale ale Trezoreriei Statului s nu
opereze pli din conturile acestor instituii, cu excepia plilor pentru achitarea arieratelor, a
drepturilor salariale i a contribuiilor aferente acestora.

14

(25) La primirea cererilor de rambursare prevzute la alin. (20) autoritile de management


comunic n scris Ministerului Finanelor Publice, care dispune ncetarea restriciilor prevzute la
alin. (23) i (24).
(26) n baza comunicrii prevzute la alin. (25), Ministerul Finanelor Publice dispune reluarea
alimentrii att cu cote defalcate din impozitul pe venit, ct i cu sume defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat pentru echilibrare, precum i reluarea operaiunilor din conturile instituiilor
publice finanate integral din venituri proprii i/sau finanate din venituri proprii i subvenii
acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau
bugetul local.
ART. 21
(1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 20 alin. (20) se deduc sumele virate
pe baza cererii de plat.
(2) Sumele virate beneficiarilor /liderilor de parteneriat/partenerilor pe baza cererilor de plat
nu pot fi utilizate pentru o alt destinaie dect cea pentru care au fost acordate.
(3) Beneficiarii /Liderii de parteneriat/partenerii au obligaia restituirii integrale sau pariale a
sumelor virate n cazul proiectelor pentru care acetia nu justific prin cereri de rambursare
utilizarea acestora.
(4) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit
destinaiilor, precum i de restituirea fondurilor virate n cazul n care acetia nu justific utilizarea
lor.
ART. 22
(1) Pentru sumele virate i nejustificate prin cereri de rambursare, autoritile de
management/Ministerul
Fondurilor
Europene
notific
beneficiarilor
/liderilor
de
parteneriat/partenerilor n termen de 5 zile lucrtoare obligaia restituirii acestora.
(2) Termenul de restituire a sumelor prevzute la art. 21 alin. (3) nu poate depi 5 zile de la
data primirii notificrii prevzute la alin. (1).
ART. 23
Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20, alin. (25),
se efectueaz potrivit prevederilor art. 16 i art.17 din Ordonan. Dobnda prevzut la art. 16, alin.
(13) din Ordonan, aferent fondurilor europene, se utilizeaz pentru continuarea finanrii
programului operaional, iar dobnda aferent cofinanrii publice de la bugetul de stat reprezint
venit al bugetului de stat i se vireaz n contul Alte venituri din dobnzi.
CAP. V
Angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaionale
ART. 24
Organismele intermediare crora li s-a delegat de ctre autoritile de management faza de
angajare i/sau de lichidare a cheltuielilor, conform art. 24 din Ordonan, precum i autoritile de
management au obligaia s respecte prevederile specifice prezentului capitol.
ART. 25
15

n cazul n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din


operaiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor, pentru angajamentul global, se efectueaz
urmtoarele operaiuni:
a) organismul intermediar ntocmete lista proiectelor selectate, conform formularului 4 i o
transmite autoritii de management;
b) autoritatea de management completeaz, pe baza listei transmise de organismul
intermediar, formularul 3 cu suma propus a fi angajat, n limita disponibilului de credite de
angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate n anex la bugetul
propriu, conform art. 6 alin. (1). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu
i, ulterior, aprobat de ctre ordonatorul principal de credite mpreun cu formularul 4;
c) autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a formularului 4,
vizat ca list de proiecte aprobate, n vederea semnrii angajamentelor legale individuale, respectiv
a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare cu beneficiarii;
d) organismul intermediar semneaz contractele/deciziile/ordinele de finanare supuse anterior
vizei de control financiar preventiv propriu i ntocmete lista cu acestea, pe care o transmite
autoritii de management, conform formularului 5;
e) autoritatea de management nregistreaz n contabilitatea proprie angajamentele legale;
f) n cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de
management are obligaia verificrii ncadrrii valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare
semnate cu beneficiarii n valoarea listei de proiecte aprobate de autoritatea de management,
respectiv formularul 4.
ART. 26
n cazul n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar ntreaga faz
de angajare a cheltuielilor, pentru angajamentul global, se efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) autoritatea de management comunic organismului intermediar limita creditelor de
angajament n cadrul creia acesta poate semna angajamente legale, avnd n vedere limita
creditelor de angajament reflectate n anex la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de
autoritate de management, conform art. 6 alin. (1);
b) organismul intermediar ntocmete lista proiectelor selectate conform formularului 4 i
completeaz formularul 3 cu suma propus a fi angajat n limita disponibilului de credite de
angajament care mai pot fi angajate n limita menionat la lit. a). Formularul 3 este supus vizei de
control financiar preventiv propriu i, ulterior, aprobat de ctre conductorul organismului
intermediar mpreun cu formularul 4;
c) organismul intermediar semneaz contractele/deciziile/ordinele de finanare supuse anterior
vizei de control financiar preventiv propriu, pe baza formularului 4;
d) organismul intermediar transmite autoritii de management o copie a formularului 3 i a
formularului 5, n vederea nregistrrii n contabilitatea proprie a angajamentelor legale;
e) n cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de
management are obligaia verificrii ncadrrii valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare
semnate cu beneficiarii n limita creditelor de angajament prevzute la lit. a).
ART. 27
16

n cazul n care faza de angajare a cheltuielilor nu se deleag unui organism intermediar,


pentru angajamentul global, autoritatea de management efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) ntocmete lista cu proiectele selectate, respectiv formularul 4, i completeaz formularul 3
cu suma propus a fi angajat n limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi
angajate din creditele de angajament prevzute n anex la bugetul propriu, conform art. 6 alin. (1).
Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu i, ulterior, este aprobat de ctre
ordonatorul principal de credite;
b) semneaz contractele/deciziile/ordinele de finanare cu beneficiarii pe baza formularului 4,
contractele/deciziile/ordinele de finanare supuse anterior vizei de control financiar preventiv
propriu;
c) nregistreaz n contabilitatea proprie angajamentele legale.
ART. 28
Formularul 3 poate fi completat i n cazul n care autoritatea de management/organismul
intermediar realizeaz propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.
ART. 29
(1) n vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanare i plat, autoritile de
management rezerv, n prima lun a anului bugetar, n totalitate, creditele bugetare prevzute,
conform prevederilor art. 6 alin. (1), n anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de
autoritate de management, completnd formularul 6.
(2) n cazul n care valoarea creditelor bugetare se modific pe parcursul anului bugetar,
prevederile alin. (1) se aplic n luna n care a intervenit modificarea respectiv.
ART. 30
n cazul n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din
operaiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) organismul intermediar verific existena cererilor de rambursare/prefinanare, precum i a
documentelor justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din
contractele/deciziile/ordinele de finanare;
b) n cazul n care se confirm corectitudinea documentelor verificate, organismul intermediar:
b1) acord viza "Bun de plat", dac aceast operaiune a fost delegat prin acordul de
delegare, i transmite autoritii de management documentele ntocmite conform
procedurilor interne, n vederea nregistrrii n contabilitate i a parcurgerii fazelor de
ordonanare i plat a cheltuielilor;
b2) transmite autoritii de management documentele ntocmite conform procedurilor
interne, n vederea continurii fazei de lichidare prin acordarea vizei "Bun de plat" conform
procedurilor interne, a nregistrrii n contabilitate i a parcurgerii fazelor de ordonanare i
plat a cheltuielilor.
ART. 31
n cazul n care nicio parte din operaiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost
delegat organismului intermediar, autoritatea de management are responsabilitatea realizrii
operaiunilor prevzute la art. 30.
ART. 32
17

(1) Ordonanarea cheltuielilor se face la nivelul autoritii de management, folosind formularul


7, n limita creditelor bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferent contribuiei publice
naionale i n limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de
cheltuieli aferent fondurilor europene.
(2) n cazul n care ordonanarea se face pentru mai multe cereri de
plat/rambursare/prefinanare, formularul 7 va fi nsoit de o anex, conform formularului 8, care
trebuie s cuprind toate informaiile necesare completrii ordinelor de plat.
(3) Formularul 7 se completeaz separat pentru fiecare tip de plat, respectiv pentru cerere de
plat/rambursare/prefinanare pltite de beneficiari.
ART. 33
Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management are obligaia prelurii n
situaiile financiare proprii, ntocmite n conformitate cu reglementrile n vigoare n domeniul
contabilitii, a operaiunilor nregistrate n sistemul contabil al autoritii de management.
ART. 34
(1) n vederea efecturii reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autoritilor de
management i cele ale beneficiarilor pentru operaiunile gestionate n cadrul programelor
operaionale, beneficiarii au obligaia transmiterii formularului 9, din care s rezulte sumele primite
de la autoritile de management i cele pltite acestora, conform prevederilor din
contractele/deciziile/ordinele de finanare.
(2) Autoritatea de management are obligaia efecturii reconcilierii ntre nregistrrile
contabile privind debitele i registrul debitorilor, existente la nivelul acesteia.
(3) Autoritatea de management are obligaia efecturii reconcilierii ntre nregistrrile
contabile i nregistrrile din SMIS 2014+ aferente operaiunilor derulate la nivelul acesteia.
ART. 35
Corespunztor excepiei stabilite la art. 25 alin. (2) din Ordonan, n cazul proiectelor de
operaiuni pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de
certificare are calitatea de beneficiar, se aplic procedura vizei de control financiar preventiv
delegat, stabilit conform reglementrilor n domeniu.
CAP. VI
Prevederi specifice proiectelor implementate n parteneriat
ART. 36
Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect n conformitate cu prevederile art. 28 din
Ordonan este responsabil cu asigurarea implementrii proiectului i a respectrii tuturor
prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanare ncheiat cu autoritatea de
management/organismul intermediar, precum i cu respectarea prevederilor prezentelor norme
metodologice.
ART. 37
(1) Termenii, condiiile i responsabilitile prilor privind implementarea proiectului sunt
stabilite prin acordul de parteneriat ncheiat ntre lider i parteneri.
18

(2) Acordul de parteneriat este supus legislaiei din Romnia i se ncheie pn cel trziu la
semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(3) Acordul de parteneriat este parte integrant a contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(4) Acordul de parteneriat cuprinde obligatoriu urmtoarele informaii:
a) datele de identificare ale liderului de parteneriat i partenerilor;
b) descrierea activitilor aflate n responsabilitatea fiecrui partener, respectiv a liderului de
parteneriat;
c) valoarea estimat a fiecrei activiti, defalcat pentru fiecare partener, respectiv pentru
liderul de parteneriat;
d) conturile bancare deschise la Trezoreria Statului n care se efectueaz transferurile sumelor
reprezentnd prefinanare/plat/rambursare, de ctre unitile de plat;
e) contributia financiara proprie, a fiecarui partener, la implementarea proiectului
(5) Autoritile de management au obligaia stabilirii, prin ghidurile aferente operaiunilor
finanate din fonduri europene, informaiilor suplimentare necesare a fi cuprinse n acordurile de
parteneriat, precum i tipurile de activiti care nu pot fi implementate de parteneri.
(6) Alegerea partenerilor este n exclusivitate de competena autoritii/instituiei/organizaiei
care are calitatea de lider al parteneriatului, n cazul n care aceasta iniiaz stabilirea
parteneriatului.
(7) Autoritile/instituiile finanate din fonduri publice au obligaia de a face public intenia de
a stabili un parteneriat cu entiti private n vederea implementrii unui proiect finanat din fonduri
europene, menionnd totodat principalele activiti ale proiectului, bugetul precum i condiiile
minime pe care trebuie s le ndeplineasc partenerii.
(8) Procedura privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevzut la art. 29 din
Ordonan, se consider ndeplinit numai dac liderul face dovada ndeplinirii prevederilor alin. (7)
prin intermediul canalelor media cu acoperire naional i internaional i prin internet i
demonstreaz, prin elaborarea unui raport, c n selecia partenerului/partenerilor a respectat
urmtoarele condiii:
a) a selectat una sau mai multe dintre entitile private care au rspuns anunului public n baza
unor criterii transparente;
b) organizaia/organizaiile selectate au domenii de activitate n concordan cu obiectivele
specifice ale proiectului;

ART. 38
(1)
Liderul
parteneriatului
este
responsabil
cu
transmiterea
cererilor
de
prefinanare/plat/rambursare ctre autoritatea de management conform prevederilor
contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(2) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, liderul de parteneriat i partenerii au
obligaia deschiderii conturilor de disponibiliti n vederea primirii de la autoritatea de management
att a sumelor aferente plii i rambursrii cheltuielilor eligibile efectuate, la nivelul proiectului.
(3) Liderul parteneriatului care este finanat integral din bugetul de stat, bugetul asigurrilor
sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale poate solicita acordarea de prefinanare n numele
partenerilor care pot primi prefinanare, conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. l) din Ordonan,
proporional cu contribuia fiecrui partener n cadrul proiectului, conform acordului de parteneriat;
(4) Sumele necesare desfurrii activitilor proprii n cadrul proiectului sunt gestionate de
lider i parteneri prin:
19

a) conturi distincte deschise pentru primirea sumelor aferente prefinanrii cu respectarea


prevederilor art. 17 alin. (3)-(5);
b) conturi proprii prin care sunt gestionate bugetele de venituri i cheltuieli sau conturile
corespunztoare prevzute la art. 41.
CAP. VII
Conturile aferente derulrii fondurilor europene i a contribuiei publice naionale totale
ART. 39
(1) n vederea derulrii operaiunilor financiare determinate de gestionarea programelor
operaionale, reglementate prin Ordonan, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.
(2) Pe numele Ministerului Finanelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la
Trezoreria Operativ Central urmtoarele conturi pentru derularea operaiunilor financiare
determinate de utilizarea fondurilor europene, gestionate de Autoritatea de certificare:
a) contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
programelor operaionale n cadrul investiiilor pentru cretere inclusiv i locuri de munc";
b) contul 54.01.01.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
Programului operaional Asisten tehnic";
c) contul 54.01.01.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
Programului operaional Competitivitate";
d) contul 54.01.01.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
Programului operaional Capital Uman";
e) contul 54.01.01.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
Programului operaional Capacitate Administrativ";
f) contul 54.01.01.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
Programului operaional Regional";
g) contul 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
Programului operaional Infrastructur Mare";
(3) n numele Ministerului Finanelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la
Trezoreria Operativ Central conturi pentru derularea operaiunilor financiare determinate de
utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru asigurarea prefinanrii i n cazul indisponibilitii
temporare de fonduri europene. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de certificare, sunt
urmtoarele:
a) contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd prefinanri i fonduri n
cazul indisponibilitii temporare aferente fondurilor europene";
b) contul 54.01.03.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd prefinanri i fonduri n
cazul indisponibilitii temporare aferente Programului operaional Asisten tehnic";
c) contul 54.01.03.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd prefinanri i fonduri n
cazul indisponibilitii temporare aferente Programului operaional Competitivitate";
d) contul 54.01.03.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd prefinanri i fonduri n
cazul indisponibilitii temporare aferente Programului operaional Capital Uman";
e) contul 54.01.03.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd prefinanri i fonduri n
cazul indisponibilitii temporare aferente Programului operaional Capacitate Administrativ";
f) contul 54.01.03.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd prefinanri i fonduri n
cazul indisponibilitii temporare aferente Programului operaional Regional";
20

g) contul 54.01.03.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd prefinanri i fonduri n


cazul indisponibilitii temporare aferente Programului operaional Infrastructur Mare".
(5) Pe numele fiecrui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se
deschid la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti conturi de
disponibil pentru derularea operaiunilor financiare determinate de finanarea de la bugetul de stat
a proiectelor n cadrul programelor operaionale aferent fondurilor europene, inclusiv a
prefinanrii. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului
responsabil cu implementarea programului operaional, sunt urmtoarele:
a) contul 54.01.06.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de
indisponibiliti temporare de la bugetul de stat, pentru finanarea proiectelor din cadrul
Programului operaional Asisten tehnic";
b) contul 54.01.06.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de
indisponibiliti temporare de la bugetul de stat, pentru finanarea proiectelor din cadrul
Programului operaional Competitivitate";
c) contul 54.01.06.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de
indisponibiliti temporare de la bugetul de stat, pentru finanarea proiectelor din cadrul
Programului operaional Capital Uman";
d) contul 54.01.06.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de
indisponibiliti temporare de la bugetul de stat, pentru finanarea proiectelor din cadrul
Programului operaional Capacitate Administrativ";
e) contul 54.01.06.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de
indisponibiliti temporare de la bugetul de stat, pentru finanarea proiectelor din cadrul
Programului operaional Regional";
f) contul 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de
indisponibiliti temporare de la bugetul de stat, pentru finanarea proiectelor n cadrul Programului
operaional Infrastructur Mare".
(6) Pe numele fiecrui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se
deschid la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti conturi de
disponibil pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul
de stat pentru asigurarea cofinanrii programelor operaionale. Aceste conturi, gestionate de
autoritatea de management din structura ordonatorului responsabil cu implementarea
programului operaional, sunt urmtoarele:
a) contul 54.01.02.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd cofinanarea Programului
operaional Asisten tehnic";
b) contul 54.01.02.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd cofinanarea Programului
operaional Competitivitate";
c) contul 54.01.02.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd cofinanarea Programului
operaional Capital Uman;
d) contul 54.01.02.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd cofinanarea Programului
operaional Capacitate administrativ
e) contul 54.01.02.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd cofinanarea Programului
operaional Regional;
f) contul 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd cofinanarea Programului
operaional Infrastructur Mare".
(7)Pe numele fiecrui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se
deschid la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti conturi pentru
21

derularea operaiunilor financiare determinate de recuperarea unor creane bugetare ca urmare a


unor nereguli aprute n gestionarea fondurilor europene. Aceste conturi, gestionate de autoritatea
de management din structura ordonatorului responsabil cu implementarea programului
operaional, sunt urmtoarele:
a) contul 54.01.05.01 "Disponibil din creane bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate
aferente Programului operaional Asisten tehnic";
b) contul 54.01.05.02 "Disponibil din creane bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate
aferente Programului operaional sectorial Competitivitate";
c) contul 54.01.05.03 "Disponibil din creane bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate
aferente Programului operaional Capital Uman";
d) contul 54.01.05.04 "Disponibil din creane bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate
aferente Programului operaional Capacitate Administrativ";
e) contul 54.01.05.05 "Disponibil din creane bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate
aferente Programului operaional Regional";
f) contul 54.01.05.07 "Disponibil din creane bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate
aferente Programului operaional Infrastructur Mare".
(8) pe numele fiecrui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se
deschide la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti contul de
cheltuieli 23... "Cheltuieli ale bugetului de stat ..." pentru efectuarea de pli n limita creditelor
bugetare deschise la poziia bugetar corespunztoare cofinanrii proiectelor i pentru acoperirea
altor cheltuieli dect cele eligibile aflate n sarcina autoritilor de management. Din acest cont se
transfer fondurile n conturile de disponibil gestionate de autoritatea de management.
ART. 40
(1) Sumele primite din prefinanare i rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate se
gestioneaz de ctre beneficiarii prevzui la art. 6 alin. (1)-(5) i art. 7 din Ordonan i de ctre
beneficiarii de proiecte din cadrul Mecanismului Pentru Interconectarea Europei, prin conturi
deschise n sistemul Trezoreriei Statului.
(2) n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 6 alin. (1)-(4) i art. 7 din Ordonan,
sumele aferente rambursrii cheltuielilor eligibile efectuate n scopul implementrii proiectelor se
ncaseaz n conturile de disponibiliti prin care acetia i gestioneaz bugetele de venituri i
cheltuieli.
(3) Pentru operaiunile financiare aferente proiectelor finanate n cadrul programelor
operaionale, derulate ntre autoritile de management i categoriile de beneficiari, altele dect
cele prevzute la alin. (1), beneficiarii pot opta pentru deschiderea conturilor n sistemul Trezoreriei
Statului sau n bnci comerciale.
ART. 41
(1) n cazul beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonan, conturile de venituri
prevzute la art. 8 alin. (1) lit. b), n care se vireaz sumele aferente rambursrii cheltuielilor
corespunztoare finanrii din fonduri europene, sunt:
a) conturile de venit ale bugetului de stat, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor
corespunztoare finanrii din fonduri europene:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
a.1.1) 20.45.01.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.1.2) 20.45.01.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
22

a.2) pentru Fondul Social European:


a.2.1) 20.45.01.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.2.2) 20.45.01.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 20.45.01.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.3.2) 20.45.01.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
b) conturile de venit ale bugetului asigurrilor sociale de stat, n care se ramburseaz sumele
aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din fonduri europene:
b.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
b.1.1) 22.45.03.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
b.1.2) 22.45.03.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
b.2) pentru Fondul Social European:
b.2.1) 22.45.03.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
b.2.2) 22.45.03.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
c) conturile de venit ale bugetului asigurrilor pentru omaj, n care se ramburseaz sumele aferente
cheltuielilor corespunztoare finanrii din fonduri europene:
c.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
c.1.1) 28.45.04.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
c.1.2) 28.45.04.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
c.2) pentru Fondul Social European:
c.2.1) 28.45.04.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
c.2.2) 28.45.04.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
d) conturile de venit ale bugetului fondului naional de asigurri sociale de sntate, n care se
ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din fonduri europene:
d.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
d.1.1) 26.45.05.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
d.1.2) 26.45.05.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
d.2) pentru Fondul Social European:
d.2.1) 26.45.05.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
d.2.2) 26.45.05.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori".
(2) Sumele aferente fondurilor europene, virate eronat de ctre ordonatorii principali de
credite cu rol de autoritate de management, n conturile de venituri ale bugetului de stat, se
restituie de ctre unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului
de stat n care au fost ncasate, n conturile din care au fost dispuse plile, la cererea scris a
ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care au efectuat virarea
eronat, ntocmit potrivit modelului din formularul 12. Rspunderea privind sumele ce se restituie
din conturile de venituri ale bugetului de stat n care s-a efectuat plata eronat revine exclusiv
ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care solicit restituirea.
(3) Sumele care pot fi restituite cu respectarea prevederilor alin. (2) sunt urmtoarele:
a) sume virate la subdiviziunile corespunztoare din cadrul capitolului de venituri ale bugetului
de stat 45.01 Sume primite de la UE/ali donatori n contul plilor efectuate i prefinanri,
23

codificate eronat cu codul de identificare fiscal al altor beneficiari dect cei crora li se cuvin
sumele sau cu codul de identificare fiscal atribuit Trezoreriei Statului 8609468;
b) sumele virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat, altele dect cele
prevzute la lit. a), codificate cu codul de identificare fiscal atribuit Trezoreriei Statului 8609468.
(4) n cazul instituiilor publice prevzute la art. 7 alin. (1) din Ordonan, conturile n care se
vireaz sumele aferente prefinanrii/ plii/rambursrii cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul
proiectului sunt:
a) conturile de venit ale bugetului local, n care se vireaz sumele reprezentnd prefinanarea i
rambursarea aferent cheltuielilor corespunztoare finanrii din fonduri europene:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
a.1.1) 21.45.02.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.1.2) 21.45.02.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.1.3) 21.45.02.01.03 "Prefinanare";
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 21.45.02.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.2.2) 21.45.02.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.2.3) 21.45.02.02.03 "Prefinanare";
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 21.45.02.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.3.2) 21.45.02.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.3.3) 21.45.02.03.03 "Prefinanare";
b) contul de venit al bugetului local, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor
corespunztoare cofinanrii de la bugetul de stat: 21.42.02.69 "Subvenii de la bugetul de stat ctre
bugetele locale necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile postaderare".
(5) Pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereaz
extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, dup caz, pe ale cror coduri de
identificare fiscal sunt deschise conturile respective.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (5), pentru conturile de venituri bugetare prevzute la
alin. (1), Trezoreria Statului elibereaz extrase de cont:
a) Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, pe al crui cod de identificare fiscal sunt
deschise conturile respective pentru beneficiarii prevzui la art. 6 alin. (2) din Ordonan;
b) Ministerului Mediului, Apelor i Pdurilor, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise
conturile respective pentru beneficiarii prevzui la art. 6 alin. (3) din Ordonan;
c) Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice, pe al crui cod de identificare fiscal sunt
deschise conturile respective, n cazul proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light
Infrastructure - Nuclear Physics" (ELI-NP), al crui beneficiar este Institutul Naional de CercetareDezvoltare pentru Fizic i Inginerie Nuclear "Horia Hulubei" - IFIN-HH, conform prevederilor art. 6
alin. (4) din Ordonan.
(7) Pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (4), Trezoreria Statului elibereaz
extrase de cont unitilor administrativ-teritoriale pe ale cror coduri de identificare fiscal sunt
deschise conturile respective, att pentru sumele cuvenite unitilor administrativ-teritoriale n
24

calitate de beneficiari, ct i pentru sumele cuvenite entitilor finanate integral din bugetele
acestora.
(8) n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 6 alin. (1)-(4) i i art. 7 alin. (1) din
Ordonan, conturile deschise la Trezoreria Statului conform prevederilor art. 17 alin. (3) sunt
urmtoarele:
a) 50.25.15 "Disponibil al instituiilor publice ale administraiei publice centrale finanate
integral din venituri proprii reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din fonduri
europene conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015";
b) 50.03.23 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor i instituiilor publice de subordonare
central reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din fonduri europene conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015";
c) 50.04.01 "Disponibil din venituri proprii ale instituiilor publice de subordonare local
reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din fonduri europene conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 40/2015";
d) 50.09.02 "Disponibil al instituiilor publice subvenionate de la bugetul de stat reprezentnd
prefinanare pentru proiecte finanate din fonduri europene conform Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 40/2015";
e) 50.36.01 "Disponibil al instituiilor publice subvenionate de la bugetul asigurrilor de omaj
reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din fonduri europene conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 40/2015";
f) 50.28.01 "Disponibil din venituri reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din
fonduri europene conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, al instituiilor publice
ale administraiei publice locale finanate integral din venituri proprii";
g) 50.10.01 "Disponibil din venituri reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din
fonduri europene conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, al instituiilor publice
subvenionate din bugetul local";
h) 50.98.03 "Disponibil al operatorilor economici reprezentnd prefinanare pentru proiecte
finanate din fonduri europene conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015";
i) 50.98.04 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alii dect operatorii economici i
persoane fizice, reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din fonduri europene conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015".
(9) n cazul beneficiarilor din sectorul privat, conturile deschise la Trezoreria Statului n care se
vireaz sumele aferente plii/rambursrii cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectului sunt
urmtoarele:
a) 50.98.01 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanate din fonduri
europene i din cofinanarea acestora";
b) 50.98.02 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alii dect operatorii economici i
persoane fizice, aferent proiectelor finanate din fonduri europene i din cofinanarea acestora".
(10) n cazul beneficiarilor instituii publice finanate integral din venituri proprii, care i
gestioneaz sumele prevzute n bugetul de venituri i cheltuieli prin mai multe conturi de
disponibiliti, conturile n care se vireaz sumele aferente prefinanrii i plii/rambursrii
cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectului sunt urmtoarele:
a) 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanrii pentru proiecte finanate din fonduri externe
nerambursabile postaderare", cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanrii i efectuarea de
cheltuieli aferente proiectelor;
25

b) 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile


postaderare", cont prin care se gestioneaz sumele rambursate de autoritile de management.
(11) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, contul de disponibiliti care se deschide
pe numele liderului parteneriatului i a partenerilor, n vederea primirii sumelor aferente proiectului,
conform prevederilor art. 38 alin. (2), este 50.14.01 "Disponibil aferent proiectelor derulate n
parteneriat conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015".
CAP. VIII
Fluxurile financiare aplicabile implementrii proiectelor n cadrul Mecanismului pentru
Interconectarea Europei
ART.42
(1) Corespunztor proiectelor finanate n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea
Europei ai cror beneficiari sunt ordonatori de credite ai bugetului de stat/operatori economici cu
capital de stat, n bugetul Ministerului Fondurilor Europene se cuprind:
a) sumele necesare cofinanrii publice naionale, corespunztoare valorii totale a costurilor
eligibile la nivel de proiect, stabilit conform acordurilor/deciziilor de finanare;
b) sumele necesare plii taxei pe valoare adugat neeligibil;
c) sumele necesare pentru finanarea cheltuielilor considerate neeligibile de ctre INEA, altele
dect cele prevzute la lit. b);
d) contravaloarea sumelor aferente contribuiei UE care n conformitate cu prevederile deciziilor
de finanare se acord dup finalizarea proiectului.
(2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor menionate la alin. (1), beneficiarii proiectelor
finanate n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligaia s transmit
Ministerului Fondurilor Europene, Fia proiectului CEF completat conform Formularului 13 privind
Fia proiectului CEF.
(3) n scopul asigurrii informaiilor necesare completrii Fiei proiectului CEF, beneficiarii, n
calitate de autoritate contractant, solicit la ncheierea contractelor de lucrri/prestri servicii un
calendar de implementare care s cuprind inclusiv valoarea facturilor estimat a fi emise
lunar/trimestrial de ctre contractori.
(4) Beneficiarii proiectelor finanate n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei
completeaz datele privind cofinanarea public naional din Fisa proiectului CEF avnd n vedere
cota acesteia n totalul cheltuielilor eligibile, aplicat corespunztor valorilor estimate menionate la
alin. (3).
(5) n cursul anului bugetar Ministerul Fondurilor Europene poate solicita actualizarea datelor
din fi corespunztor stadiului de implementare a proiectului.
(6)Sumele aferente cheltuielilor generate de schimburile valutare efectuate n timpul
implementrii proiectelor, precum i a celor pentru pregtirea participrii la apelurile de proiecte n
cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei cu excepia cazului cnd pentru aceast
activitate a fost emis o decizie de finanare a unei asistene tehnice n cadrul mecanismului, se
suport din veniturile proprii ale beneficiarilor.
ART. 43
26

(1) n scopul primirii de la INEA a sumelor aferente prefinanrii/rambursrii, beneficiarii


deschid conturi n valut conform acordului/deciziei de finanare.
(2) Pentru operaiunile financiare aferente proiectelor CEF beneficiarii pot opta pentru
deschiderea conturilor n lei n sistemul Trezoreriei Statului.
(3) Sumele prevzute la art.42, alin.(1), lit. a), b) i c) se transfer cu ordin de plat de ctre
Ministerul Fondurilor Europene n conturile menionate la art.48. alin.(1), lit. b)
(4) Sumele prevzute la alin. (3) se transfer cu titlu de prefinanare, la cererea
beneficiarului, prima tran fiind egal cu valoarea menionat n Fia proiectului CEF corespunztor
primului trimestru de implementare.
(5) Urmtoarele trane de prefinanare se transfer la solicitarea beneficiarului care trebuie
s fac dovada utilizrii a cel puin 70% din prefinanarea acordat anterior.
(6) Ultima tran de prefinanare se transfer n limita cotei de cofinanarea public
naional stabilit prin decizia de finanate.
(7) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, Ministerul Fondurilor Europene
transfer cu ordin de plat sumele prevzute la alin.(3), ordonatorului de credite care are calitatea
de lider de proiect. Liderul de proiect transfer sumele astfel ncasate n conturile proprii i n cele
ale partenerilor conform prevederilor acordului de finanare i/sau acordului de parteneriat ncheiat
n vederea implementrii proiectului.
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (7), n cadrul unui parteneriat care nu are ca lider un
alt ordonator de credite, Ministerul Fondurilor Europene transfer cu ordin de plat sumele
prevzute la alin.(3) ordonatorului de credite care are calitatea de partener.
(9) Sumele prevzute la art.42, alin.(1), lit.d) se transfer de ctre Ministerul Fondurilor
Europene n contul menionat la art. 48. alin.(1), lit. a) n baza solicitrii beneficiarului nsoit de
facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuia lucrrilor recepionate, facturi de
avans acordat contractorilor n conformitate cu clauzele prevzute n contractele aferente
proiectelor implementate.
(10) Beneficiarii sunt obligai ca n termen de 3 zile de la primirea plii finale de ctre
CE/INEA s transfere n contul menionat la art. 48. alin.(2), cuantumul acestei sume, precum i orice
disponibil din sursele menionate la art.42 alin (3), notificnd corespunztor Ministerul Fondurilor
Europene.
(11) n cazul nefinalizrii proiectelor beneficiarii sunt obligai s transfere n contul menionat la
art. 48. alin.(2), cuantumul sumelor acordate conform prevederilor art.42 alin (3).ART. 44
(1) Cu sumele ncasate conform art. 43, alin.(3) beneficiarii ordonatori de credite sunt
autorizai s i majoreze veniturile i cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile.
(2) n cazul n care pentru sumele ncasate potrivit alin.(1), ordonatorii de credite nu au
credite de angajament aprobate sau acestea sunt insuficiente sunt autorizai s majoreze creditul de
angajament pn la valoarea ncasat, fr a depi valoarea total prevzut n decizia/acordul de
finanare sau n acordul de parteneriat.
27

(3) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor de credite, pe


baza comunicrilor transmise de acetia, s aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor ncasate.
ART. 45
(1) Propunerile de credite de angajament i de credite bugetare pentru asigurarea sumelor
necesare implementrii corespunztoare a proiectelor aprobate la finanare n cadrul Mecanismului
pentru Interconectarea Europei se includ la titlul din clasificaia bugetar referitor la proiecte cu
finanare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.
(2) Fondurile cuprinse conform alin. (1) sunt destinate proiectelor finanate n cadrul
Mecanismului pentru Interconectarea Europei i nu por fi utilizate pentru finanarea cheltuielilor de
alt natur prin virri de credite ori prin cedarea la Fondul de rezerv bugetar la dispoziia
Guvernului prevzut n bugetul de stat.
(3) Se autorizeaz beneficiarii s efectueze redistribuiri ntre proiectele finanate/propuse la
finanare din fonduri externe nerambursabile n cadrul titlului din clasificaia bugetar referitor la
proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020,
precum i virri de credite bugetare i de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de
cheltuieli, astfel nct s asigure implementarea corespunztoare a proiectelor finanate n cadrul
Mecanismului pentru Interconectarea Europei, inclusiv pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile.
(4) Modificrile prevzute la alin.(3) se comunic lunar Ministerului Finanelor Publice,
concomitent cu transmiterea anexelor modificate, asumate de ordonatorul principal de credite.
Art.46
Sumele primite de ctre beneficiarii ordonatori de credite, conform art.43 alin.(3),
reprezentnd prefinanare rmas neutilizat la sfritul anului, se reporteaz n anul urmtor i se
utilizeaz cu aceeai destinaie.
Art.47
(1) Corespunztor fiecrei cereri de plat intermediar transmis la INEA conform
acordului/deciziei de finanare i la aceeai dat, beneficiarii transmit Ministerului Fondurilor
Europene o cerere de rambursare corespunztoare cotei pri din cheltuielile efectuate aferent
cofinanrii publice naionale, taxei pe valoarea adugat i altor cheltuieli neeligibile, nsoit de
documentele justificative.
(2) Sumele prevzute la art.43 alin.(10) se fac venit la bugetul Ministerului Fondurilor
Europene i se vireaz la acest buget, conform prevederilor legale.
Art.48
(1) Conturile deschise pe numele beneficiarilor la Trezoreria Statului n care se vireaz sumele
aferente prefinanrii/plii/rambursrii cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectului CEF sunt
urmtoarele:
a) xxxx "Disponibil aferent proiectelor finanate CEF i din cofinanarea acestora" cont
prin care se gestioneaz sumele aferente cererilor de plat;

28

b) xxx "Disponibil aferent prefinanrii pentru proiecte finanate " cont dedicat exclusiv
pentru primirea prefinanrii.
(2)
Pe numele Ministerului Fondurilor Europene se deschide la Activitatea de Trezorerie
i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti un contut de disponibil pentru derularea
operaiunilor financiare determinate de finanarea de la bugetul de stat a proiectelor din cadrul
Mecanismului Financiar pentru Interconectarea Europei: contul xxxx "Disponibil din fonduri externe
nerambursabile pentru finanarea Mecanismului Financiar pentru Interconectarea Europei
(3)
Conturile de venit ale bugetului de stat n care se ramburseaz sumele prevzute la
art. 47 alin(2):
xxx "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
xxx "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
CAP. IX
Dispoziii finale
ART. 49
Beneficiarii proiectelor finanate din fonduri europene, alii dect cei prevzui la art.6 din
Ordonan, care nu intr sub incidena reglementrilor privind ajutorul de stat, asigur din bugetele
proprii o cofinanare de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
ART. 50
Formularele 1-13 sunt cuprinse n anexa care face parte integrant din prezentele norme
metodologice.

29